Νέα Αστική Ατζέντα - Habitat III

Page 19

ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

διαφοροποίηση αποτελούν πηγές εμπλουτισμού για την ανθρωπότητα και συμβάλλουν σημαντικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, των οικισμώνκαι των πολιτών, ενδυναμώνοντάς τους να παίξουν δραστήριο και μοναδικό ρόλο σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Η Νέα Αστική Ατζέντα αναγνωρίζει επιπλέον πως ο πολιτισμός θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν στην προώθηση και εφαρμογή νέων βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, που συμβάλλουν στην υπεύθυνη χρήση των πόρων και αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΟΡΑΜΑ 11. Μοιραζόμαστε ένα όραμα: πόλεις για όλους, που εξασφαλίζουν ισότητα στην χρήση και τις απολαύσεις στις πόλεις και τους οικισμούς, επιζητώντας να προάγουμε τη συμμετοχή και εξασφαλίζοντας πως όλοι οι κάτοικοι των σημερινών και μελλοντικών γενεών, χωρίς καμία μορφή διάκρισης, είναι ικανοί να κατοικούν και να παράγουν δίκαιες, ασφαλείς, υγιείς, προσβάσιμες, προσιτές, ανθεκτικές και βιώσιμες πόλεις και οικισμούς, με σκοπό την προώθηση της ευημερίας και ποιότητας ζωής για όλους. Σημειώνουμε τις προσπάθειες κάποιων εθνικών και τοπικών κυβερνήσεων για τη διαφύλαξη αυτού του οράματος, αναφερόμενοι σε αυτό ως “δικαίωμα στην πόλη“, στη νομοθεσία, τις πολιτικές δηλώσεις και τα καταστατικά τους. 12. Στοχεύουμε σε πόλεις και οικισμούς όπου όλοι οι άνθρωποι θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, καθώς και τις θεμελιώδεις ελευθερίες τους, οδηγούμενοι από τους σκοπούς και τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους σεβασμού στους διεθνείς νόμους. Από αυτήν την άποψη η Νέα Αστική Ατζέντα βασίζεται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη Διακήρυξη της Χιλιετίας και την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής του 2005. Επίσης, αναφέρεται και σε άλλα κείμενα των ΗΕ, όπως η Διακήρυξη για το Δικαίωμα στην Ανάπτυξη. 13. Οραματιζόμαστε πόλεις και οικισμούς που: a) Πληρούν την κοινωνική τους λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων της κοινωνικής και οικολογικής λειτουργίας της γης, με σκοπό τη σταδιακή επίτευξη της πλήρους απόκτησης του δικαιώματος σε επαρκή στέγαση, ως ένα συστατικό του δικαιώματος σε ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο, χωρίς διακρίσεις, με παγκόσμια πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο νερό και υγιεινή, 19