Page 1

NR. 11

N O V E M B E R

2013

1 2 .

ÅRGANG

PO-bladet TR-VALG 2013 SIDE 2 & 4

NYE BØGER OG CD’ER SIDE 24


PRÆLUDIUM

TILLID Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen

2

Så skal der igen vælges tillidsrepræsentanter (TR) i alle stifter. TR’erne vælges for en toårig periode (2014-2015), og valgene foregår her i november måned. Tid, sted og indhold for de stiftsvise valgmøder er angivet andetsteds i bladet, og som det fremgår heraf, har de nuværende TR’er virkelig lagt sig i selen for at sammensætte indbydende mødeprogrammer for medlemmerne.  Ved nogle af møderne er der af hensyn til et traktement angivet en tilmeldingsfrist, men det er dog altid muligt at møde uanmeldt op til selve valghandlingen – både som kandidat og som vælger! De leste møder er planlagt sammen med DOKS. Vi takker for det gode samarbejde.  Sådan en række valgmøder deler helt naturligt medlemsskaren i tre grupper:  Den første gruppe er de medlemmer, der enten har været, stadig er, fortsat vil være eller har tænkt sig at blive TR. Dette er en gruppe, som vi alle bør være dybt taknemmelige for at gøre et vigtigt og nyttigt arbejde for at forbedre vore arbejdsforhold og for at inspirere og skabe gode netværk. Nu siger man jo godt nok, at man ikke skal gøre forskel, men vi er i bestyrelsen så glade for denne lok, at vi gerne vil forkæle dem lidt – eller meget! Der kommer i den nærmeste fremtid et TR-kursusprogram, der gerne skulle gøre deltagerne endnu bedre rustede til arbejdet og give hver enkelt forøget personlig udbytte og tilfredsstillelse ved at være med.  Den anden gruppe er de medlemmer, der selvfølgelig gerne vil være med til at yde noget for fællesskabet, men desværre her og nu af diverse gode grunde må udskyde deres kandidatur til et af de kommende valg. Men for disse loyale og gode mennesker er det selvfølgelig vigtigt at møde frem til valgmøderne og vise deres opbakning og tillid til TR’erne. Den tillid, der i sagens natur er helt afgørende for at kunne virke som netop tillidsrepræsentant.  Den tredje gruppe er de medlemmer, der ikke engang gider at lette sig fra sofaen og vise solidaritet med de øvrige medlemmer ved at deltage i valgmøderne. Jeg har stor tillid til, at denne gruppe er ganske lille – ja, vel nærmest forsvindende.

PO-bladet


INDHOLD OG KOLOFON

FORENINGSNYT

NYHEDER

BAGGRUND

5.2

SIDE

4 & 19

SIDE

8

g

5.1.5

Information fra ledelse til ansat .....

5.1.6

Drøftelser og ansvar i arbejdsmiljøe

5.1.7

Opsummering på ledelsens betydni arbejdsmiljø ................................

Social kapital ........................................... 5.2.1

Retfærdighed ...............................

5.2.2

Tillid ............................................ ..........................

5.2.3

Samarbejde ..................................

SIDE

12

TR-VALG

MEST OM LØN

ARBEJDSMILJØ

Find tillidsrepræsentant-valgmødet i dit stift (s. 4), læs om hasarderede vikaraftaler (s. 6), og se på midtersiderne, hvad der er allervigtigst at tænke på ved skifte til nyt organistjob (s. 19).

Læs i dette nummer om de overenskomstansattes lønniveau og lønforhandlinger samt kort nyt om introkurset til folkekirkens om arbejdsplads og hjemmesiden legmedtro.dk.

Undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø rummer mange interessante resultater og anbefalinger. Denne gang ser vi nærmere på, hvad den siger om ledelse i forhold til kon likter.

ANMELDELSE

UDGIVELSER

STILLINGER

SIDE

14

SIDE

24

SIDE

34

THOMAS MUNCH

BØGER OG CD’ER

3 ORGANISTER SØGES

Forlaget Sela har nu udgivet to samlinger med frie orgelstykker af den meget alsidige organist og komponist Thomas Munch. Stykkerne er korte, gudstjenesteegnede og stemningsmættede.

I oktober omtalte vi en række nye nodebøger. Denne gang ser vi på, hvad der er kommet af øvrige bøger og cd’er – om og med kirkemusik.

• Agersted og Voer Kirker ved Brønderslev • Vor Frue Kirke, Aalborg • Thorup Sogn, Hundested

PO-BLADET

Udkommer 12 gange årligt og udgives af Organistforeningen Oplag: 1.000 stk. ISSN: 1601-7633

REDAKTION

Ansvarshavende: Filip Graugaard Esmarch, journalist (DJ), Ordklang.dk, Torvet 2, 1. sal, 8600 Silkeborg, tlf. 87 20 02 54, e-mail: po-bladet@organistforeningen.dk.

DEADLINE

Redaktionelt stof og annoncer sendes til redaktøren senest den 5. i måneden før. Stillingsannoncer sendes til sekretariatet på e-mail: sekr@organistforeningen.dk senest den 5. klokken 13 måneden før.

TRYK

WERKs Grafiske Hus a|s, Aarhus, www.werk.dk

FORSIDEN

Orglet i Hedstedøster Kirke ved København, bygget af Carsten Lund i 2010. Tak til kirkens organist Anne-Kari Ferenczi, som har taget billedet. www.organistforeningen.dk

PO-bladet

3


FRA BESTYRELSEN

KOM OG VÆLG DIN TILLIDSREPRÆSENTANT Læs på side 2 Anders Thorups opfordring til at tilmelde dig det gratis TR-valgarrangement i dit stift. Genlæs evt. også den blå folder, der kom med bladet ud i august, samt september-nummerets interviews om opgaven som tillidsrepræsentant.

· Organistmøder/ERFA-grupper/kaffeklubber: Hvordan kan vi som organister samarbejde og inspirere hinanden? Tre organister fortæller om deres erfaringer. · Hvad laver tillidsrepræsentanterne? Ved tilstedeværende tillidsrepræsentanter. · Valg af tillidsrepræsentanter · Servering af et lettere traktement.

AALBORG STIFT Mandag den 4. november kl. 18.30 Hellevad kirke, Bredkærsvej 2B, 9320 Hjallerup Kirkens organist, Lasse Christensen, har forberedt et musikalsk arrangement af en halv times varighed, hvor han vil spille eksempler på orgelmusik, som han selv har gode erfaringer med fra lere forskellige typer gudstjenester.  I kon irmandstuen vil stiftets tillidsrepræsentanter besvare arbejdsfaglige spørgsmål. Der serveres smørrebrød forud for valget af nye tillidsrepræsentanter.  Af hensyn til bespisningen bedes man tilmelde sig til Susanne Mørk-Jensen på sumo@ km.dk senest fredag den 1. november.

VIBORG STIFT Torsdag den 14. november kl. 19:00 Nørrelandskirken, Døesvej 1, 7500 Holstebro Mødet a holdes i samarbejde med DOKS Program · Kort præsentation af orglet i Nørrelandskirken, ved organist Gitte Preussler. · ”10 år med den nye salmebog – hvad er der sket siden?”, ved organist Erling Lindgren.

4

Mødet er en anledning til at være sammen med kolleger og drøfte emner af fælles interesse. Vi har sammensat et program, som, vi tror, vil interessere mange organister, og vi håber, mange vil komme.  Tilmelding af hensyn til traktementet senest 12. november til Inge Marie Andersen på telefon 53 64 64 50 eller på mail ima@hygum-lemvig.dk.

ÅRHUS STIFT Onsdag den 20. november kl. 19:30 Sankt Andreas kirke, Hadsundvej 81, 8930 Randers Mødet a holdes i samarbejde med DOKS Der vises en ilm med faglig relevans, og der vil være et lettere traktement.  Send gerne din tilmelding senest et par dage før til en af de to tillidsmænd, Christian Holdensen og Jan Ole Christiansen, af hensyn til traktementet.

RIBE STIFT Torsdag den 14. november kl. 19.00 Jerne Sognehus, Møllebakken 2, 6705 Esbjerg Ø

PO-bladet


FRA BESTYRELSEN Da der for tiden ikke er nogen tillidsrepræsentanter for Ribe Stift, vil foreningens formand, Anders Thorup, lede mødet og valghandlingen.  Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til formanden.

HADERSLEV STIFT Onsdag den 20. november kl. 19.00 Konϔirmandstuen, Præstegården 2, 6510 Gram Tillidsrepræsentant Henriette Hoppe orienterer om jobbet og om de nye kurser. Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og til at drøfte emner af fælles interesse.  Aftenen byder desuden på en lille musikalsk udfordring. Organistforeningen er vært ved et let traktement.  Tilmelding senest den 15. november til Henriette Hoppe på telefon 75 24 52 15.

ling bedes man senest den 7. november sende tilmelding til annebuch@outlook.com.

ROSKILDE STIFT LOLLAND-FALSTER STIFT Mandag den 18. november kl. 12.00 Sakskøbing kirke, Kirkestræde 2, 4990 Sakskøbing Mødet a holdes i samarbejde med DOKS 12.00 Minikoncert ved Flemming Christian Hansen, Sakskøbing kirke 13.00 Frokost 14.30 Tillidsrepræsentantvalg 15.00 Medlemmernes time (organistforeningens formand, Anders Thorup, vil være til stede) 17.00 Slut

FYENS STIFT

Tilmelding til frokosten senest tirsdag den 12. november til Anders Thorup på anders.thorup@youmail.dk.

Mandag den 11. november kl. 19.00 Ringe Kirkes Sognegård, Søvej 31, 5750 Ringe Mødet a holdes i samarbejde med DOKS.

HELSINGØR STIFT KØBENHAVNS STIFT

Som indledning på aftenen giver Ringe Kirkes Pigekor en kort koncert. Desuden vil korets dirigent, Kirsten Retoft, fortælle lidt om Den Fynske Sangskole, Fåborg/Midtfyn, som er en del af det landsdækkende projekt ”Sangkraftcentre”.  Efter valghandlingerne vil der være en let servering og mulighed for hyggeligt, kollegialt samvær.  Da der for tiden ikke er nogen tillidsrepræsentanter for Fyns Stift, vil konsulent Hans Henrik Brok-Kristensen forestå valghandlingen på Organistforeningens vegne.  På grund af traktement og praktisk afvik-

PO-bladet

Mandag den 18. november kl. 10.00 Kristkirken, Enghave Plads 18, 1670 København V Mødet a holdes i samarbejde med DOKS 10.00 Faglig dag. Vi arbejder med ”Kon likter i Folkekirken”: Oplæg, samtale og øvelser med Morten Hinz som tovholder. Morten Hinz er kon liktmægler og tillidsrepræsentant i DOKS. 12.00 Tillidsrepræsentantvalget. Derefter serveres en let frokost. Tilmelding til frokosten senest onsdag den 13. november til Inger Marie Riis på telefon 32 59 91 68 eller på mail: imr@solvangkirke.dk. 5


FRA SEKRETARIATET

KAN DU LIDE AT SPILLE HASARD? Når du som fastansat organist hjælper med at inde en vikar, skal det foregå efter bogen. Ellers kan det få alvorlige konsekvenser. Af John Poulsen Første scenarie: "Kan jeg få fri på søndag? Jeg skal nok inde en vikar og selv betale hende". “Okay,” siger kontaktpersonen. Alle er glade. Men vikaren glider på trappen ned fra orglet og brækker ryggen. Hvem er ansvarlig for skaden, og hvem skal betale erstatning til vikaren? Det skal arbejdsgiveren, siger arbejdsmiljøloven.  Men hvem er lige arbejdsgiveren? Det er jo organisten, der har hyret og betalt vikaren. Så med mindre der er lavet en skriftlig aftale, som er godkendt af menighedsrådet, er det organisten, der er arbejdsgiveren. Det kan vise sig at blive historiens dyreste vikaraftale.  Andet scenarie: Organisten bliver umiddelbart før en tjeneste af helt private årsager forhindret i at komme på arbejde. Organisten ringer til en kollega og betaler hende for at spille for sig. Vikaren kommer til skade.  Vikarens forsikringsselskab lægger sag an mod organisten om erstatning for skaden. Menighedsrådet, der ikke var orienteret om, at der lige pludselig sad en fremmed vikar på orgelbænken, afskediger organisten for grov tjenesteforsømmelse.

SORT ARBEJDE I FOLKEKIRKEN Hvis organisten på egne vegne har hyret en vikar, skal lønnen indberettes til skattevæsenet. Ellers medvirker man til sort arbejde, hvil6

ket er ulovligt. Udover at man bliver ansvarlig som arbejdsgiver efter arbejdsmiljøloven  Hvis menighedsrådet – en offentlig myndighed – er vidende om, at der foregår betaling mellem en organist og en vikar, medvirker menighedsrådet til ulovligt sort arbejde.  Hvis vikaren undlader at indberette lønnen til skattevæsenet, er det sort arbejde.  Derfor: Organisten kan godt bistå menighedsrådet med at skaffe vikar – men lad menighedsrådet stå for ansættelsen og a lønningen af vikaren for at sikre, at papirarbejdet er i orden, og for at undgå at komme i karambolage med arbejdsmiljøloven og erstatningsansvarsloven.

Organistjobbet er bestemt ikke uden risici – som den hollandske maler Marius van Dokkum her eksempliϔicererer det med sit værk “A capella” fra 1998. (©2005 Art Revisited.com, Tolbert NL.) PO-bladet


Waldhorn & Orgel

Bogh og Gram

‰‡‰‡”†‘‰Šǡ‘”‰‡Ž‘‰Š‘”„ŒÞ” ”ƒǡ ™ƒŽ†Š‘”•’‹ŽŽ‡”‘‰ˆ‘”–§ŽŽ‡”‘—•‹ƒˆ ‘œƒ”–ǡ‡Ž‡ƒǡŒƒ‹‘™•›ǡŽˆ˜±ǡ ƒ‹–Ǧƒ´•ǡ‘ǤǤƒǤ Pris 8.000 kr. Henvendelse:

‰‡‰‡”†̷ƒ‹ŽǤ–‡Ž‡Ǥ†Ȁ͵ͲͶͶʹ͹Ͷʹ ‘”„Œ‘”̷Š‘–ƒ‹ŽǤ…‘Ȁʹ͹ʹͳͻ͹ͺͳ

UNDGÅ AT ØVE I EN KOLD KIRKE ‡‰Šƒ”‡–‰‘†–ޘ‡‘”‰‡Ž–‹Ž•ƒŽ‰ǡ‡†ʹƒ—ƒŽ‡” ‘‰ˆ—Ž†–’‡†ƒŽǤ‡–Šƒ”•’ƒ”‡–‹‰ˆ‘”ƒ‰‡ ‹Ž‘‡–‡”•Þ”•‡Ž‘‰‘Ž†‡–‹‡”‹‹”‡Ǥ Mrk.: STUDIUM GEM: ʹͶ•–‡‡”ˆ‘”†‡Ž–’¤Š‘˜‡†˜§”ǡ•˜‡ŽŽ‡˜§” ‘‰’‡†ƒŽǤPris: 7.500,00 kr. Henvendelse: ”‰ƒ‹•–‘†‹Ž‹††‡Ž„‘ ›•–‡†’ƒ”‡͸Ͷ ¤”•Ž‡˜ǡ͹ͲͺͲޔ‘’ ŽˆǤǤʹͲͳͲͶͶͶ͸‡ŽŽ‡”͹ͷͻʹ͸ʹ05

PO-bladet

7


NYHEDER

STORE UDSVING I LØNNIVEAU En ny lønstatistik for overenskomstansatte PO-organister afslører, at der er ganske langt fra den højeste til den laveste PO-timeløn. Af Filip Graugaard Esmarch Ministeriet for Ligestilling og Kirke har lavet en oversigt over, hvad landets overenskomstansatte PO’ere gennemsnitligt tjente i august 2013 – vel at mærke fordelt på provsti. Med dette dokument kan organisterne altså i de leste tilfælde sammenligne deres løn med det gennemsnitlige niveau i deres provsti.  Dog gælder det, at for PO’ere ansat i provstier med blot én eller to overenskomstansatte PO’ere er beregningen – naturligvis af hensyn til anonymiteten – foretaget som et stiftvist gennemsnit af de pågældende PO’eres løn.  Gennemsnitligt for alle landets provstier ligger den samlede løn (eksklusiv pension) på 176 kr. i timen. For en fuldtidsstilling vil det sige 338.851 kr. om året.

GENTOFTE ER LAVTLØNSOMRÅDE Der er dog ganske store udsving fra provsti til provsti. Den samlede gennemsnitstimeløn (stadig uden pension) varierer fra under 165 kr. i ét provsti til over 195 kr. i et andet.  Når man studerer tallene efter geogra i, ses der ikke umiddelbart nogen tendens til, at lønniveauet skulle være højest i områder med relativt høje leveomkostninger. Snarere tværtimod: Blandt de lønmæssige bundskrabere inder vi Gentofte Provsti og Odense Sankt Knuds Provsti, hvilket der dog ifølge

8

sekretariatsleder John Poulsen er en naturlig forklaring på:  ”De store udsving hænger formentlig sammen med demogra ien. Vi har jo en høj gennemsnitsalder blandt organister. Mange har derfor været på slutløn og har fået et pænt stort udligningstillæg. Omvendt ik alle med under fem-seks års anciennitet en ret stor lønforhøjelse ved overgangen i 2010. Men forskellene skyldes nok i højere grad anciennitetsforskelle end geogra iske forskelle,” vurderer han.

MANGE PO'ERE HAR 2-3 KIRKER Mere konkret skyldes udsvingene naturligvis, at der er forskel på størrelsen af tillæg. I tabellen fra ministeriet indes tillæg og rådighed angivet i 2012-niveau  Når det gælder de to ovenfor nævnte byprovstier, afslører tallene, at alle de overenskomstansatte PO’ere blot har en enkelt kirke og derfor i 2012 måtte tage til takke med et rådighedstillæg på 11,12 kr. i timen (månedligt 1.783 kr. for en fuldtidsstilling). På landsplan var det gennemsnitlige rådighedstillæg på 13,53 kr. i timen (månedligt 2.169 kr. for en fuldtidsstilling), hvilket ligger en smule under satsen for organister med to-tre kirker.  I Thisted, Kerteminde og Favrskov Provstier har de geogra isk leksibilitet, og provstiets organister modtager 4-kirketillæg. Det udløste i et gennemsnitligt rådighedstillæg på over 16,50 kr. i timen (månedligt 2.645 kr.). Endnu større udsving mellem provstierne ser vi dog i deres gennemsnit for lokale løntillæg (altså ud over rådighedstillægget). Her ligger

PO-bladet


NYHEDER provsti-gennemsnit pĂĽ alt fra 0 kr. til over 30 kr. i timen, hvilket vil sige over 4.800 kr. mĂĽnedligt. Landsgennemsnittet er her pĂĽ 11,20 kr. i timen, altsĂĽ 1.726 kr. mĂĽnedligt.

Organstforeningens medlemmer kan downloade pdf-dokumentet �PO’eres gennemsnitsløn fordelt pü provsti (august 2013)� fra Organistforeningen.dk under �For medlemmer�. Man logger sig ind med sin e-mail-adresse og sit medlemsnummer (se bag pü dette blad).

SKÆRPET VEJLEDNING OM LĂ˜NFORHANDLING Landsforeningen af MenighedsrĂĽd vil hjĂŚlpe medlemmerne til at forhandle løn pĂĽ en professionel mĂĽde. â€?Lønforhandling 2013 – bliv klĂŚdt pĂĽ herâ€? lyder titlen pĂĽ en aktuel vejledning fra Landsforeningen. Den er at inde pĂĽ folkekirkens intranet, Den Digitale Arbejdsplads. Desuden tilbyder Landsforeningen et kursus, hvor reglerne bliver gennemgĂĽet, og menighedsrĂĽdsmedlemmerne fĂĽr inspiration til at bruge forhandlingerne til at udvikle kirken.  Konsulent i Landsforeningen Signe BĂŚkgaard er underviser pĂĽ kurset. Hun betoner netop, at menighedsrĂĽdene bør betragte lønnen som et ledelsesredskab til at nĂĽ de mĂĽl, de lokalt har sat for kirken. Og hvis et menighedsrĂĽd ikke har sĂĽdan nogen, mĂĽ det se at fĂĽ det.  Det fremgĂĽr af en artikel i MenighedsrĂĽdenes Blad, hvor konsulenten peger pĂĽ ire trin i forberedelserne til lønforhandlingen.

MÅL, POLITIK, VIDEN, STRATEGI Signe BÌkgaards vejledning i medlemsbladet kan opsummeres südan: 1) Tag udgangspunkt i kirkens mülsÌtning – hündfaste mül, som menighedsrüdet selv de inerer.

2) Lav en lønpolitik, som gør det klart for alle, hvilke kriterier der kan udløse mere løn (opgaver, kvali ikationer, adfÌrd). 3) Kend overenskomsterne, og hav styr pü de dele, lønnen er sammensat af. 4) Tjek op pü, hvilke løntillÌg, medarbejderne allerede har, herunder hvordan de er begrundet; kig pü fordelingen af lønkronerne medarbejderne imellem; aftal minimums- og maksimumsbeløb for tillÌg forud for de enkelte forhandlinger.

Kirkekoncert med Jazzmood ƒœœÂ?‘‘†‡”‡Â?ŒƒœœÂ?˜‹Â?–‡–Â?‡†Â„ÂƒÂ•ÇĄ–”‘Â?Â?‡”ǥÂ‰Â—Â‹Â–ÂƒÂ”ÇĄ•ƒš ‘‰•ƒÂ?‰Ǥ‹•’‹ŽŽ‡”•™‹Â?‰‘‰„‘••ƒÂ?‡†‡–Â?ƒÂ?Â?‡”Â?—•‹Â?ƒŽ•Â? Ž›†„‹ŽŽ‡†‡ǥ†‡”‡‰Â?‡”•‹‰‰‘†––‹ŽÂ?‹”Â?‡”—Â?ÇĄ‘‰˜‹Šƒ”Šƒˆ– ‰‘†•—……‡•Â?‡†˜‘”‡•Â?‹”Â?‡Â?‘Â?…‡”–‡”ǥŠ‡”‹„ŽƒÂ?†–Œ—Ž‡Â?‘Â?ÇŚ …‡”–‡”Ǥ ‘Â?–ƒÂ?– ƒœœÂ?‘‘†’¤ʹʹͺ;;͸ͺͺ ‡ŽŽ‡”•‡Â?†‡Â?Â?ƒ‹Ž–‹ŽÂ’Â‘Â•Â–ĚˇÂŒÂƒÂœÂœÂ?‘‘†Ǥ†Â? www.jazzmood.dk

PO-bladet

9


NYHEDER

KORT NYT ET AFSLAG SKAL BEGRUNDES LOYALT I sit seneste nyhedsbrev (nr. 18) til menighedsrådene om folkekirkens personale skriver Ministerium for Ligestilling og Kirke om de aktuelle lokallønsforhandlinger. Begrundelsen for det nye lønsystem for organister og andre kirkefunktionærer er ifølge ministeriet blandt andet, at det ”bidrager til mere effektive og attraktive arbejdspladser”, og at det ”er med til at sikre fastholdelse af velkvali icerede medarbejdere”.  Ministeriet indskærper i nyhedsbrevet, at det er menighedsrådets ansvar at inde plads i budgettet til at sikre en lokal løndannelse:  ”Menighedsrådet har et særligt ansvar for loyalt at begrunde, hvorfor en medarbejder har fået eller ikke har fået et løntillæg/lønforbedring. Der kan således ikke gives et afslag ved blot at henvise til den økonomiske situation. Menighedsrådet skal foretage en konkret vurdering af den enkelte medarbejder både ved lønforbedring og afslag på lønforbedring,” hedder det i nyhedsbrevet. Filip

INTROKURSER GØRES OBLIGATORISKE Folkekirkens samarbejdsudvalg har på sit seneste møde i september besluttet, at alle nye medarbejdere i folkekirken fremover skal have en dags introduktion til deres nye arbejdsplads. Det sker på baggrund af pi-

10

lotforsøg, som er a holdt i 2012 og 2013 af stiftsadministrationerne i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, der har stået for udvikling af undervisningsmateriale.  Tilbagemeldingerne har været positive, og ambitionen er nu, at der fra 2014 skal afholdes et årligt endags-introkursus for hvert stift. Flere stifter vil dog kunne slå sig sammen om det.  Kurset er tilrettelagt for deltagere tværs af faggrænser, som for første gang er blevet ansat i Den Danske Folkekirke, altså både kirkefunktionærer og præster. Filip

ONLINE-FORUM FOR ERFARINGSUDVEKSLING Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM) har lanceret en hjemmeside, legmedtro.dk, som er ment som et forum for udveksling af, hvad der virker bedst, når folkekirken skal formidle troen til børn. Hjemmesiden er opdelt i temaer, hvoraf et er ”Sang og musik”. Her kan man ind til videre læse om nogle erfaringer med babysalmesang.  Den nye portal er et led i DKM’s fejring af dets første 25 år. Et andet vigtigt led er projektet ”Sigurd fortæller historier om at være til”, blandt andet med udgivelsen ”Sigurds sange om at være til, som vi omtalte i oktober. Dette projekt kan man også læse om på legmedtro.dk.  Målet er, at legmedtro.dk skal kunne fortsætte uden DKM som primus moter – hvilket forudsætter, at andre giver deres besyv med og videregiver deres mest vellykkede idé til folkekirkens børnearbejde. Filip

PO-bladet


BAGGRUND

UENIGHEDER DER IKKE HÅNDTERES Mobning og andre former for kon likter på arbejdspladsen kan bedst trives, når ledelsen ikke er der og bidrager aktivt til at løse problemerne. Af Filip Graugaard Esmarch Godt halvdelen af folkekirkens ansatte oplever altid, ofte eller sommetider kon likter på arbejdspladsen. Det fremgår af den store spørgeundersøgelse af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø, som tre konsulent irmaer udførte i november sidste år, og som blev offentliggjort i juni.  Undersøgelsesrapporten giver også nogle bud på, hvad der ligger bag kon likterne – og hvordan folkekirken kan udvikle sig til en mindre kon liktfyldt arbejdsplads. Her koncentrerer mange af overvejelserne sig om ledelsens rolle.

MOBNING ER ET PROBLEM En sammenligning af deltagernes besvarelser fordelt på faggrupper antyder, at kordegne og kirketjenere har et noget mere kon liktfyldt arbejdsliv end gravere og kirkesangere. Blandt de førstnævnte er det op imod hver femte, som svarer at de altid eller ofte oplever kon likter på arbejdspladsen, mens det samme blot gælder hver tiende af de sidstnævnte grupper. Blandt organister og præster er det hver femte.  Ser vi på en særlig type af kon likter, nemlig vold, tegner der sig et næsten tilsvarende billede af faggrupperne. Som PO-bladet fortalte i oktober, er fysisk vold et langt mindre populært middel til ”løsning” af uoverensstemmel-

PO-bladet

ser end på arbejdsmarkedet generelt, hvorimod folkekirken har en særlig udfordring med den psykiske vold, altså mobning.  Mere end syv procent af både kordegnene, kirketjenerne og præsterne svarer, at de inden for de sidste 12 måneder har været udsat for mobing på arbejdspladsen ugentligt eller endda dagligt. Organisterne ligger på fem procent, hvilket er gennemsnittet for alle medarbejdere – men over gennemsnittet for danske lønmodtagere generelt!

TIER OG SAMTYKKER Konsulenterne bag rapporten giver et bud på en forklaring:  ”Mobning kan siges at være udtryk for en ekskluderende kultur, som ikke kan afgrænses til to parter – der er også tilskuere, passive såvel som aktive. I og med at mobning ikke håndteres, tillades det stiltiende. Mobning går sjældent over af sig selv, det kræver aktiv indgriben fra en person, der har den fornødne formelle og/eller uformelle autoritet,” hedder det.  Rapporten henviser desuden til andre undersøgelser, der viser, at mobning oftest opstår på arbejdspladser, hvor ansatte oplever ledelsen som inkompetent eller fraværende. Og mere overordnet:  ”Kon likter kan anses for at være uenigheder, der ikke håndteres. Hvor der på andre arbejdspladser vil være en mere tydelig og fælles ledelsesstruktur til at håndtere og afgøre uenigheder, [vurderer vi], at det på kirkelige arbejdspladser er en udfordring at håndtere uenigheder, blandt andet på baggrund af den

11


BAGGRUND ledelsesmæssige struktur,” skriver konsulenterne.

INTET NYT ER GODT NYT Som bekendt kan positive ord være en modgift mod kon likter. Men tallene fra spørgeundersøgelsen antyder, at en del af folkekirkens medarbejdere savner anerkendelse fra deres leder. Kirkemusikerne ser dog ud til at være relativt påskønnede:  Mens 13 procent af alle folkekirkens medarbejdere oplever, at deres arbejde i ringe eller meget ringe grad bliver anerkendt og påskønnet af deres nærmeste leder, gælder det samme blot for omkring 9 procent af organisterne og kirkesangerne. Derimod svarer 16 procent af præsterne og graverne sådan på spørgsmålet.  ”En mulig forklaring [på det problem] kan

være, at der er en ’intet nyt er godt nyt’-kultur. På den måde kan der opstå en forskel i forventninger mellem leder og medarbejder, som giver udslag i en følelse af manglende anerkendelse hos medarbejderen,” står der i rapporten.  Bedre står det til med medarbejdernes gensidige anerkendelse af hinanden: Under 7 procent svarer, at deres arbejde i ringe eller meget ringe grad bliver anerkendt og påskønnet af de andre på arbejdspladsen.  Fra ledelsens side kan det samtidig halte med en anden ting: Får medarbejderne information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? Her viser besvarelserne en klar forskel på præster og kirkefunktionærer: Af præsterne svarer 12 procent, at de kun i ringe eller meget ringe grad får den nødvendige information, mens det tilsvarende tal for kirkefunktionærerne ligger på 20 procent.

UKLARE TAL OM LEDELSEN Kirkefunktionærerne har i spørgeskemaundersøgelsen svaret på, hvem der er den daglige personaleleder i sognet. Hos 59 procent er det kontaktpersonen for menighedsrådet (hvor næsten alle kontaktpersoner er et folkevalgt medlem, men 2 procent af dem er en præst), hos 24 procent er det en ansat daglig leder, hos 7 procent er det “en anden”, og 10 procent ved det ikke. I rapporten påpeger forfatterne det som et væsentligt problem, at så mange ikke ved, hvem deres leder er. De konkluderer også, at denne andel faktisk er større end 10 procent, eftersom mange af dem, der har svaret “en anden”, giver udtryk for usikkerhed eller at der ikke findes nogen daglig personaleleder i sognet. Rapportens tal antyder, at flere kirkefunktionærer end præster er ansat som daglig leder, men hvordan den nøjagtige fordeling er, kan ikke aflæses, da en af svarmulighederne har været: “Jeg er selv daglig leder”. Hos de kirkefunktionærer, der har en kirkefunktionær som daglig leder, er den daglige leders faglige baggrund angivet med følgende fordeling: 39 procent kordegne, 34 procent kirkegårdsledere og 2 procent organister, men resten har en anden stillingsbetegnelse. Konsulentfirmaerne bag rapporten har ikke undersøgt, hvorvidt der ser ud til at være et bedre psykisk arbejdsmiljø i sogne med en daglige leder frem for sogne, hvor menighedsrådets kontaktperson varetager personaleledelsen. I hvert fald nævner rapporten ikke noget om dette. Til gengæld har deltagerne i et selvstændigt spørgsmål om præstens rolle svaret på, hvorvidt de oplever, at præsten uofficielt har en rolle som daglig leder (ud over de kirkelige handlinger). Det svarer 11 procent ja til, men blot en femtedel af disse oplever denne uofficielle lederrolle som noget væsentligt problem.

12

PO-bladet


BAGGRUND Figur 4.10: Hvor ofte er din nærmeste overordnede villig til at lytte til dine problemer med arbejdet?

50% 40%

45% 38% 27% 25%

30%

17% 18%

20%

7%

10%

12% 3%

7%

0% Altid

Ofte

Sommetider

Folkekirken 2012 Kilde: Oxford Research 2013

n :4803

LEDELSEN BLIVER FAKTISK BEDRE En tredje ting, som kan forstærke gnidningerne på arbejdspladsen, er når ledelsen ikke er parat til at lytte eller hjælpe. Undersøgelsen viser, at hver tiende folkekirkemedarbejder oplever, at deres nærmeste leder kun sjældent eller aldrig er villig til at lytte til vedkommendes problemer med arbejdet. Og hver syvende oplever, at lederen sjældent eller aldrig yder den hjælp og støtte, som vedkommende har brug for – blandt organisterne og kirkegårdsledernes gælder det for hver sjette.  I rapporten er tallene sammenlignet med resultaterne fra en tilsvarende spørgeskemaundersøgelse om folkekirkens psykiske arbejdsmiljø i 2002:  ”Det er tydeligt at se, at der er sket en ændring mod det bedre, da lere i nærværende undersøgelse svarer altid, og færre svarer aldrig eller næsten aldrig til spørgsmålet om, hvor ofte deres nærmeste overordnede er villig til at lytte til deres problemer med arbejdet,” konstaterer konsulenterne.  Organistforeningens formand, Anders Tho-

PO-bladet

Sjældent

Aldrig/næsten Folkekirken 2002 aldrig n :1640

rup, er ikke overrasket over, at der på dette punkt ser ud til at være sket en forbedring i løbet af de ti år.  ”I 2002 var kontaktpersonordningen jo forholdsvis ny, og det tog noget tid at få den kørt ind – ikke mindst for menighedsrådene. Det er godt, at tingene bevæger sig den rigtige vej, men de bevæger sig ikke særlig hurtigt. Der er lang vej igen,” mener han.

Undersøgelsen af folkekirkens psykiske arbejdsmiljø er foretaget af Oxford Research, Luama og Great Place to Work®. Rapporten kan downloades fra miliki.dk (søg på ”psykisk arbejdsmiljø”). Dens resultater og anbefalinger blev diskuteret på en konference i København den 7. oktober, hvor 150 ansatte og menighedsrådsmedlemmer fra alle egne af landet deltog. De bidrog med idéer til, hvordan man nu kan arbejde videre med at forebedre folkekirkens arbejdsmiljø, og styregruppen for arbejdsmiljøundersøgelsen skal nu se nærmere på idéerne.

13


ANMELDELSE

SMÅSTYKKER MED STEMNING Med sine 2x12 frie orgelstykker kommer PO'er Thomas Munch stilistisk vidt omkring. Der er tale om velfungerende gudstjenestemusik med en slagside mod det sentimentale.

12 PIECES for organ

Af Henrik Strøm THOMAS MUNCH S1111

Med Thomas Munchs udgivelser, ”12 PIECES for organ” (2011) og “12 more PIECES for organ” (2013), leverer komponisten en række små ine orgelstykker, som helt oplagt egner sig som præ- og postludier i hverdagstjenesten. Stykkerne er meget stemningsskabende med en sværhedsgrad i den lettere ende, og de vil int kunne realiseres på selv helt små orgler med kun ét manual.  Thomas Munch (født 1969) er uddannet som Almen Musiklærer på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 1995 og som organist på Sjællands Kirkemusikskole i 1999. I det daglige virker Munch som organist ved Hellebæk kirke i Nordsjælland.  Komponistens lange række af udgivelser tæller både kormusik, lystige børnesange, kanons, klaverskoler og altså en række udgivelser med orgelmusik.  Munchs orgelkoral over ”Gud, efter dig jeg længes” fra hans ”22 orgelkoraler” (Forlaget Sela 2003) kunne i efteråret høres i morgenandagten på DR. Det er glædeligt og inspirerende at se en kollega med baggrund i kirkemusikskolemiljøet gøre sine kompositioner gældende i bredere kirkemusikalske sammenhænge.

præget af en nøgternhed, men er samtidigt også meget følelsesfulde. De enkelte satser er ikke navngivne, men nummererede som en sonate af Mozart eller et præludium/fuga fra Das Wohltemperierte Klavier.  Stykkerne er ret korte, ofte noteret på to sider, og formen er kompakt. Satserne forløber helt overvejende efter en ABA-form med en temaintroduktion, en temabearbejdelse eller et kontraststykke og slutteligt en reprise. Stykkernes harmoniske holdning med brug af sødmefulde dissonanser peger derimod helt over i det mere følelsesfulde – grænsende til det sentimentale.  Musikken virker meget stemningsskabende. Alle stykkerne er desuden forsynet med fantasifulde karakterbetegnelser for at understrege stykkets følelsesmæssige intentioner. Karakterbetegnelserne virker en smule konstruerede og lidt kunstige.

DOLCISSIME, CON AMORE

PLURALISTISK STILUNIVERS

De i alt 24 nye orgelstykker er på en gang

I sine orgelstykker, som helt overvejende

14

Thomas Munch 12 PIECES for organ 12 more PIECES for organ Forlaget Sela 120 kr./stk. via forlagetsela.dk

PO-bladet


ANMELDELSE er skrevet inden for de seneste ire år, lader Munch mange forskellige stiltræk mødes, lige fra gamle kompositionsprincipper i form af en smuk gennemført chaconne til en lystig toccata efter nyere engelsk/amerikansk forbillede. Den nordiske ”tone” viser sig også i Munchs musik, ofte som et visepræg.  En del af stykkerne har et folkeligt dansende præg, og i nogle af molsatserne anes et klangunivers med inspiration fra de svenske viser. Netop disse molsatser emmer af udtryk og sentimentalitet. De mange stilinputs til trods virker orgelstykkerne personlige, og der er gennem alle 24 orgelstykker en klar autograf fra komponisten.

PO-bladet

SPÆNDENDE GUDSTJENESTEMUSIK Der er ingen tvivl om, at Thomas Munch har meget på hjerte som musiker og komponist. De anmeldte orgelstykkers korte og kompakte form virker til tider lidt hæmmende for udviklingen af de musikalske ideer. Det kunne have været velgørende med et par orgelstykker, hvor de musikalske ideer kunne udfoldes over et lidt længere forløb. På den måde ville de fantasifulde karakterbetegnelser måske også i højere grad kunne komme til deres ret.  Denne betragtning skal dog ikke overskygge det overordnede indtryk, at stykkerne i de to hæfter bestemt er spændende og velfungerende gudstjenestemusik, som fortjener udbredelse, anerkendelse og en god anbefaling!

15


FORSPIL

”Det første lys er Ordet, talt af Gud” (DDS 87) er blandt salmebogens alternative forslag til 1. og 3. søndag i advent (anden række).

VIOLIN

&

ORGEL

Jochen Brusch

Sven-Ingvart Mikkelsen

Tlf 0049 17 26 57 84 67 Email: jochen.brusch@gmx.de www.jochenbrusch.de

Tlf 40 87 74 52 Email: sim@km.dk www.si-mikkelsen.dk

RETRO ROCK - www.retrorock.dk - Procol Harum, Led Zeppelin, Queen, The Doors, Pink Floyd m.fl. i spektakulære arrangementer Antonio Vivaldi: De fire Årstider - i et festligt arrangement for violin og orgel Johann Sebastian Bach - Sonater og andre mesterværker Joseph Haydn: De syv ord på korset Stemningsfuld og meditativ musik til passionstiden, evt. i samarbejde med kirkens præst Musik i Sommernatten - Den lyse nordiske tone - poetisk musik af bl.a. Grieg, Olsson, Sinding og Langgaard

16

PO-bladet


DISCANTORINUS

NYT FRA

FUK

150 diskanter til salmer fra Den Danske Salmebog t Alle de bedste nye og gamle diskanter er nu samlet t Flere helt nykomponerede diskanter t Alle de store salmer er repræsenteret t Største kirkemusikalske udgivelse i flere år

&

FORLAGET MIXTUR

Udkommer i 2 udgaver: Koralbog og Korbog Koralbogen indeholder diskanter og orgelsatser og kan også bruges som ledsagesatssamling t Korbogen indeholder diskanter og salmemelodier samt alle tekstvers t Køb til intropris inden 31/12-2013 t Se indhold og nodeeksempler på noder.dk t

KORALBOG

DISCANTORINUS

150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE

SALMEBOG G

KORBOG

DISCANTORINUS 150 DISKANTER TIL SALMER FRA DEN DANSKE

SALMEBOG

UDKOMMER 1. NOVEMBER 2013 INTROPRISER Koralbog + 1 stk. korbog 599,00 kr. Koralbog + 5 stk. korbog 999,00 kr. Koralbog + 10 stk. korbog 1499,00 kr. Pris efter 31/12-2013: Koralbog 499,00 kr. s Korbog 149,00 kr. (20% rabat på korsæt)

info@noder.dk +45 86 13 66 55 facebook.com/noderdk

Alle priser er incl. moms s Med forbehold for trykfejl

PO-bladet

Stormgade 48 6700 Esbjerg Denmark www.noder.dk

17


Vi følger med i den kirkemusikalske udvikling Mere end 1400 kirker har et utidssvarende orgel Fremtidens totalløsning uden merudgifter Skandinavisk Orgelcentrum leverer i resten af 2013 en totalløsning bestående af: Kirkeorgel Øveorgel EL-piano Node-PC

Særslev - Danhild 25 A -”Duo”

*Større musikglæde *Øget fleksibilitet *Spar på varme og kørsel *Økonomisk NUL-løsning Vester Alling - Danhild 25 A - Lys eg

Se hvordan under winwin på www.kirkeorgel.dk 18

PO-bladet

Skandinavisk Orgelcentrum * 7100 Vejle * 75 86 41 00


VIGTIGT, NÅR DU SØGER NYT JOB Læs her om en række afgørende forhold, som du bør være klar over, hvis du lbydes en ny s lling.

PO-bladet

19


GÆLDER FOR BÅDE TJENESTEMÆND OG OK-ANSATTE Alle organister kan søge alle s llinger – menighedsrådene er ikke længere underlagt regler om, hvem de kan vælge at ansæ e. Det er uddannelsen, der er afgørende for, hvilke løn- og ansæ elsesvilkår, man er omfa et af (de gamle regula ver beny es ikke længere). Inden du søger, er det en god ide at få fat i menighedsrådets s llingsoptælling og arbejdsbeskrivelse, så du kan se, hvilke opgaver de fores ller sig, at du skal løse. Når du indkaldes l samtale l en del dss lling, så overvej hvornår du har behov for at have fri l anden beskæ igelse, og hvornår du kan arbejde. Og så bør du inden samtalen kontakte din lokale llidsrepræsentant for råd og vejledning.

Når du lbydes et job, danner menighedsrådets s llingsoptælling og arbejdsbeskrivelse basis for en forhandling mellem dig og dem, om hvordan s llingen mere præcist skal sammensæ es, herunder meforbrug l de enkelte opgaver. Flere og flere steder er geografisk fleksibilitet indført. Hvis de e er lfældet i dit nye job, skal vilkårene for de e også forhandles på plads inden ansæ else.  VIGTIGT: Sig ikke dit gamle job op, før der foreligger en skri lig a ale om s llingens størrelse, arbejds dens placering og lønnens størrelse.  IGEN: Kontakt din lokale llidsrepræsentant for at få hjælp l disse forhandlinger.

GÆLDER KUN FOR OK-ANSATTE Lokalt a alte løn llæg Når du ski er job, nuls lles dine kvalifikaons llæg og eventuelle udlignings llæg. Der skal derfor forhandles nye llæg. Menighedsrådet vil o e kun spille ud med basislønnen og et rådigheds llæg – altså minimumslønnen. Du bør derfor have gjort dig klart, hvad du som minimum vil acceptere i løn. 20

En løn llægsa ale er kun gyldig, når den er godkendt og underskrevet af Organistforeningen. Selve lønforhandlingen med menighedsrådet må du gerne selv klare. Du kan også bede din lokale llidsrepræsentant forhandle for dig. Hvis du ønsker at gøre brug af Organis oreningens hjælp, skal du varsko din lokale llidsrepræsentant, så snart du indkaldes PO-bladet


l samtale. Tidsfaktoren i forløbet er yderst vig g i forhold l opsigelsesvarslet for det gamle job. Lønforhandlingen er vig g, for det er nemmere at forhandle et passende kvalifika ons llæg hjem i en ansæ elsessitua on – hvor du endnu ikke har sagt dit gamle job op – end ved de årlige forhandlinger. Lad dig derfor ikke presse af det ansættende menighedsråd l at sige dit gamle job op, før alle a aler er på plads. Selvom de gerne vil have dig l at starte hur gt (for måske at spare vikarudgi er), så slå koldt vand i blodet. Husk, at de jo har valgt dig som deres førsteprioritet.

Få flere gode råd på organisƞoreningen. dk under ”For medlemmer” > ”Ny sƟlling – hvad gør jeg?” (du logger ind med din mail-adresse og det medlemsnummer, der står bag på bladet). Arbejds d Hvis du er del dsansat, skal arbejds den (ramme den) a ales skri ligt allerede ved ansæ elsen og e erfølgende indføres i ansæ elsesbeviset. Læs mere om beregning og placering af rammeƟd på organisƞoreningen.dk under ”Organist i folkekirken” > ”Overenskomstansat” > ”RammeƟd”.

GÆLDER KUN FOR TJENESTEMANDS-ANSATTE Tjenestemænd skal være opmærksomme på, at der ikke må være dsmæssig pause mellem den gamle og den nye ansæ else, hvis tjenestemandsstatus skal bevares. Og så skal man naturligvis oplyse om sin tjenestemandsstatus allerede ved ansættelsessamtalen. De øvrige ng, du bør være opmærksom på i forbindelse med jobski e, er placeringen af den faste og flydende fridag og din "friperiode", hvis det er en del dss lling

(f.eks. bør du i en 26 mers-s lling have mindst en ekstra dag blokeret for tjenester, så du har mulighed for at skaffe dig supplerende indtjening). Lønnen behøver du l gengæld ikke bekymre dig om. Den er fastsat centralt. Du kan se tjenestemændenes lønniveauer i dokumenterne på organis oreningen.dk under ”Ansat som organist” > ”Tjenestemand” > ”Lønrammer”.

>> PO-bladet

21


ENDNU ENGANG: Sig aldrig dit gamle job op, før forhandlingerne vedrørende det nye job er lfredss llende afslu et, tjekket af Organis oreningen og papirerne underskrevet. S llingsoptællingen og arbejdsbeskrivelsen vedlægges som bilag l ansæ elsesbeviset, som bør udfyldes og underskrives, før du siger det gamle job op. Send al d disse papirer l gennemsyn hos Organis oreningen eller din llidsrepræsentant, før du skriver under.

ANSÆTTELSESSAMTALEN Ved ansæ elsessamtalen er der af lovgivningen sat nogle grænser for, hvad arbejdsgiveren må spørge om. Her er 10 forbudte spørgsmål: · Er du gravid? · Skal du have flere børn? · Bruger du P-piller? · Har du normalt mange sygedage? · Er du sund og rask?

· Er du religiøs? · Har du nogensinde fået foretaget en HIVtest? · Hvilket poli sk lhørsforhold har du? · Hvilket land kommer din familie fra? · Hvad laver dine forældre? Hvis du alligevel skulle få spørgsmålene, så må du venligt sige l dem, at det må de ikke spørge om.

ORGANISTFORENINGENS TILLIDSREPRÆSENTANTER (fordelt på s HELSINGØR OG KØBENHAVN Inger Marie Riis, tlf. 3190 7876 / 2340 8171, E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk ROSKILDE OG LOLLAND-FALSTER Solveig Bjergkvist, tlf. 5782 0170, E-mail: bjergkvist@stofanet.dk FYN Henvendelse l sekretariatet, tlf. 7665 9560, post@organis oreningen.dk VIBORG Nils Henrik Wyke, tlf. 9712 7787 / 9721 5341, E-mail: nh.wyke@adr.dk Inge Marie Andersen, tlf. 9783 6450 / 5364 6450, E-mail: ima@hygum-lemvig.dk Elsebeth Kvistgaard tlf. 2012 8236, E-mail: elsebeth@lukana.dk ÅRHUS Chris an Holdensen, tlf. 8685 3748 / 2291 3693, E-mail: chr.holdensen@fibermail.dk Jan Ole Chris ansen, tlf. 8627 2731, E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf. 4466 0949, E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV Henrie e Hoppe, tlf. 7524 5215, E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Maren Frost Nielsen, tlf. 2828 6226, E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk AALBORG Susanne Mørk-Jensen, tlf. 9664 5464 /4096 9354, E-mail: sumo@km.dk Anne e Bæk, tlf. 9894 9242, E-mail: anne ebaek@mail.dk Jens Erik Rasmussen, tlf. 9811 4201 / 2174 1323, E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

22

er)

PO-bladet


Puesta de sol

musik i aftenrøden Mikkel Andersen - klassisk guitar

“Mikkel Andersens koncert var et møde med skønheden som åbner mod andre verdener og gør indtryk på sjælen.” Monica Papazu anmelder for Randers Amtsavis

BOOKING info@mikkelandersen www.mikkelandersen.dk PO-bladet

23


UDGIVELSER

NYE BØGER OG CD’ER Her er en bred vifte af aktuelle bøger, som kan have relevans for kirkemusikere. Desuden et lille udvalg af cd’er. Ved Filip Graugaard Esmarch

BØGER

Helene Dam, red. Børn Kirke Musik Religionspædagogisk Forlag 68 sider. 99 kr. på rpf.dk

Helene Dam er sognepræst i København og leder af stiftets efteruddannelse. Hun var i sin tid medinitiativtager (sammen med Inge Marstal) til det oprindelige babysalmesangs-projekt, og hun kan således tage sin del af æren for, at mange af landets kirker nu bliver besøgt af folk, der ikke kom der før. Men hvordan er det gået sådan, og hvordan kan kirken styrke processen yderligere?  Den lille bog ”Børn Kirke Musik” handler primært om kirkens børne- og ungdomskorarbejde, og den består af en række oplæg fra en temadag, som Københavns Stift sidste år a holdt med den samme overskrift. De vægtigste oplæg er leveret af docent Margrete Enevold, sognepræst Pia Nordin Christensen,

24

kantor Lotte Smith-Petersen og organist og korleder Hans Chr. Magaard, og der er suppleret med bidrag fra forældre og en korsanger. På den måde bliver emnet bredt belyst.  I sit forord skriver Helene Dam, at alle artiklerne faktisk peger på ire årsager til, at treklangen ”Børn Kirke Musik” er lykkedes: 1) det personlige møde skaber relationer; 2) et sammenhængende tilbud om dannelse og uddannelse inden for sang og musik; 3) kvaliteten er høj; 4) tilbud om et fællesskab at forpligte sig over for.  Brit Almind, enlig mor til Maya på 13, slutter sit indlæg således:  ”Som forælder kunne jeg ikke forestille mig en skønnere aktivitet for mit barn end at synge i kirken. Det har skabt sangglæde, tilhørsforhold, dannet venskaber, tryghed, rummelighed og velkommenhed – både for hende og mig.”

Dorte Nørgaard

Syng og bevæg din baby glad

Dorte Nørgaard Syng og bevæg din baby glad Dansk Sang 20 titler, 74 sider Hæfte med dvd: 240 kr.

Cand.mag. Dorte Nørgaard har lere udgivelser bag sig om baby- og småbørnsrytmik. Særligt for den nye udgivelse er, at den både rummer en teoretisk del og en del med praktiske forslag samt en dvd som et vigtigt hjælpemiddel for eksem-

PO-bladet


UDGIVELSER pelvis forældre uden særlige forudsætninger.  Den teoretiske del kommer igennem spædbarnets motoriske og musikalske udvikling, hvorefter der følger en række idéer til lege, der styrker begge dele. Alle bogens sange er kendte børnesange.

Jørgen Kjærgaard og Peter Weincke Danske Salmeog koralbøger En introduktion Anis 173 sider 229 kr. på Anis.dk Fås også som e-bog til ca. 115 kr.

En dansk salme- og koralbogshistorie, som dækker tiden fra reformationen til i dag. Bogen fungerer som en introduktion til de vigtigste hymnologiske kilder i Danmark, men i en kronologisk og selektiv form.  ”Læseren kan med denne bog danne sig et overblik over emnet og dets faglige terminologi, på linje med pensumkravene i fagene hymnologi/liturgik og kirkemusik på landets kirkemusikskoler, konservatorier og pastoralseminarier (…) Vi har fundet det nødvendigt at vægte behandlingen af det kirkemusikalske stof, da tidligere fremstillinger af dette emne har været af mere summarisk karakter,” skriver forfatterne i forordet.  Bogen er illustreret med en del nodeeksempler, og den bevæger sig fra Hans Thomissøn salmebog (1569) over blandet andet Kingos salmebog (1699), Pontoppidans salmebog og nodebilag (1740), Schiørrings koralbog (1781) og Weyses koralbog (1839) til

PO-bladet

1800-tallets grundtvigske og indremissionske salmesang, og videre over Bielefeldt og Laub til og med den nye salme- og koralbog fra 2002/2003.  Til hvert genremæssige nybrud er knyttet et salmeeksempel, som består af selve salmen i sin originale form, ordforklaringer samt analytiske og historiske bemærkninger til henholdsvis tekst og melodi.  Kjærgaard og Weincke er henholdsvis teolog og organist, og de har begge undervist og skrevet om hymnologi i en række sammenhænge. Førstnævnte har blandt andet også skrevet den omfattende ”Salmehåndbog I og II”.

Christopher Tambling Improvisation for Organists Kevin Mayhew279 kr. hos Noder.dk

En systematisk og praksisorienteret gennemgang af improvisationsteknikker inden for forskellige genrer, fra enkle ornamenter og kadencer til friere former. Den spiralindbunde bog rummer en række pædagogiske opgaver og forslag, som skal stimulere kreativiteten.  Udpluk fra indholdsfortegnelsen: duoer, trioer, det barokke koralpræludium, passacagliaen, harmoniske forudhold, kromatiske akkorder, klassiske og romantiske modeller, den franske toccatta, fuga, modal improvisation osv. Bemærk at den er på engelsk.

25


UDGIVELSER  Organist og korleder Christopher Tambling har I forvejen en lang række klaverog orgelskoler på samvittigheden, og han komponerer desuden selv orgel- og kormusik i den lettilgængelige ende.

Henrik Raabo og Mads Pagsberg Rytmisk musikledelse – Metoder og værktøjer Wilhelm Hansen Musikforlag 2013 98 A4-sider med spiralryg 229 kr. på webshop. ewh.dk

Forfatterne har i mange år undervist i rytmisk musikledelse på musikinstituttet ved Københavns Universitet. Her har materialet, som nu er bearbejdet og udgivet, længe tjent som et internt kompendium i faget.  Bogen handler om ledelse af unge og voksne i en sammenspilssituation (trommer, percussion, keyboard/klaver, bas og guitar), og den bygger på praktisk orienteret måde ”den pædagogiske vidensbank” op fra bunden. Samtidig er den anvendelig som opslagsværk.  Indholdmæssigt kommer bogen blandt andet omkring bevægelsesmønstre, elementær rytmisk træning, instrumental- og vokal præsentation og indstudering, a lytning og arrangement, direktion og indstuderingsplaner. Den medtager en del nodeeksempler og illustrerer direktionsteknik med billeder.

26

CD’ER

Philip Schmidt-Madsen Outer Darkness Naxos 50 kr. hos naxosdirect.dk

Philip Schmidt-Madsen (født 1982) er organist ved Sct. Matthæus Kirke på Vesterbro i København. Han har sideløbende studeret på solistklassen ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvorfra han netop er debutteret i en koncert sammen med Odense Symfoniorkester. Men allerede i 2012 indspillede han denne debut-cd.  ”Outer Darkness” er indspillet på Marcussen og Reuter-orglet i Christiansborg Slotskirke og har undertitlen ”Musical Lighthouses by Langgaard & Nielsen”. Blandt Carl Nielsens orgelværker rager ”Commotio” som bekendt op, og den har Schmidt-Madsen faktisk papir på at kunne forløse: Da han i juni 2011 vandt førstepris ved Den Internationale Carl Nielsen Orgelkonkurrence, modtog han også den såkaldte Commotio-pris.  Derudover byder cd'en på Nielsens ”Festpræludium ved århundredeskiftet” og en række Rued Langgard-værker, blandt andet ”Toccata” og ”Præludium over Jeg vil din pris udsjunge”.

PO-bladet


UDGIVELSER Thomas Sauer Bjarne Hersbo: Couleurs litugiques Christian Feldgen Music Fås hos Noder.dk eller hos Hersbo: hb@hersbo.dk Pris 119 kr.

Med denne cd har den mangeårige Herningorganist Bjarne Hersbo fået en markant international anerkendelse som komponist. Det tyske pladeselskab Christian Feldgen Music har udgivet en række af hans orgelværker indspillet af Thomas Sauer, som er domorganist ved Berlins katolske St. Hedwigs-Kathedrale.  Cd’ens titel- og åbningsstykke er en musikalsk tolkning af kirkeårets farver: hvid, violet, rød og grøn – og indleder cd´en. Herefter følger et afvekslende udvalg af Hersbos kompositioner, som trækker tydelige tråde til både tysk og nyere fransk orgelmusik, men også til gregoriansk messe (”Orbis Factor”) og svensk folketone (”I Himmelen, i Himmelen”).

Sct.Peders koncertkor og ungdomskor Skandinavisk Kirkemusik Paula (PACD 175) 99 kr. Hos cdklassisk.dk

Koncertkoret ved Sct. Peders Kirke i Randers ledes af organist Karsten Blond, som stiftede det tilbage i 1980. Nu har koret allieret sig med dets ungdomskor-modstykke med dirigent Brian Stenger Poulsen om en indspilning af perler fra den skandinaviske korlitteratur.

PO-bladet

 Cd’en byder på blandt andet Hugo Alfvéns ”Glädjens blomster”, Ola Gjellos ”Ubi Caritas”, Brian Stenger Poulsens ”Der skyder en kvist”, Bernhard Lewkovitchs ”Messe”, Niels la Cours ”Frans af Assisis bøn” og værker af Jesper Madsen og Knut Nystedt.

Lise Petersen Alletiders Historie Cd og bog: 249,Egen udgivelse CD og billedbog: 229 kr. Se lisepetersen.dk

Sangerinden Lise Petersen giver mange kirkekoncerter sammen med sit faste band. Den 23. november udgiver de deres jerde cd, som denne gang har de 3-7-årige som målgruppe. At dømme ud fra promotion-ep’en, som blev uddelt allerede sidste år, vil den dog appellere til hele familien på grund af høj kvalitet og humor.  “Alletiders Historie” fortæller juleevangeliet i et sammenhængende forløb af helt nye sange med tekster af Lises far, pensioneret gymnasielærer Svend Erik Petersen, og med musik af bandets medlemmer. Forfatteren medvirker desuden som fortæller både på cd’en og ved koncerterne i november og december måneds turné.  På hjemmesiden lisepetersen.dk kan man lytte til både æslets og englenes sange.

27


En skattekiste af julemusik Denne meget efterspurgte bog

Danske julesalmer og –sange er netop genudgivet 50 salmer og sange næsten alle i arrangement for blandet kor Nogen i original udgave, andre arrangeret af bl. a. Bo Holten, Bendt Kallenbach og Henrik Metz Alle 50 fåes også i løsblad, men der skal ikke mange løsblade til, før hele bogen kunne være anskaffet i korsæt i stedet Pris kr. 199,00 Bestil mindst 10 eks. kr. 165,00 pr. stk. Se indholdsfortegnelse på

www.nodehandleren.dk

NODEhandleren

Bent Påske Tlf. 43 53 38 08 paaske@nodehandleren.dk


Kirkenyt fra ... Tina Buchholtz

Show Me y the Wa e lig

em st

me

r

Arra nger

et f

or 3-4

Syv nye sange og salmer på dansk og engelsk

‘‰‡†‡ŽŽ‡”—†‡…†

Show Me the Way ... af Tina Buchholtz Bog med 7 nye pop- og gospelsalmer på dansk og engelsk. Sangene er arrangeret, så de let kan tilpasses forskellige kor med hensyn til alder, niveau, antal sangere osv. Cd'en indeholder alle sangene både med og uden sang. Den kan anvendes både som et pædagogisk redskab, til en evt. fremførelse eller bare til at lytte til. Bog uden cd. B-1123. ISBN 978-87-7612-853-1. Kr. 112,- (140,-) Bog med cd. B-CD-1123. ISBN 978-87-7612-854-8. Kr. 192,- (240,-)

Sigurds sange om at være til ... af Sigurd Barrett 12 helt nye sange fra Sigurd Barretts hånd om taknemmelighed, ensomhed, lykke, sorg og alle de andre følelser, børn og voksne kender så godt. Sangene kan stå alene eller bruges som afsæt for at snakke om de følelser, vi ikke altid kan sætte ord på. Bog. B-1124. ISBN 978-87-7612-855-5. Kr. 96,- (120,-) Cd i boks. FM-CD-1124. ISBN 978-87-7612-856-2. Kr. 72,- (90,-)

re, læse me å Du kan ep ll ti s e b an .dk og du k nsksang www.da

master@ d a n sk s ang.dk tlf. 97 12 94 52


DEN SKØNNESTE FORENING Roland C-30 er et enestående instrument, der forener cembalo med de digitale instrumenters utallige muligheder. C-30 er det perfekte instrument når du skal spille barokmusik, hvad enten du er solist eller spiller i et ensemble. C-30 tilhører en ny generation af digitale cembaloer, som er lette at spille på, er udstyret med den rette anslagsfølsomhed og giver dig stor udtryksfuldhed i dit spil. Cembaloet JLYHUHWDQGHUOHGHVDNNRPSDJQHPHQWWLOä¸MWHQLVWHURJYLROLQLVWHUHQGHW alm. piano. Med de nye funktioner og egenskaber i C-30 er det nu muligt at VSLOOHFHPEDORLKMHPPHW WWW.ROLAND.DK


Det bedste sted med digitale kirkeorgler

Gloria Cantus 230 Trend • 2 manualer • 30 stemmer • 3 intonationer • 30 Pedaltangenter Vores pris 3.590,00 €

Som meget erfaren specialforretning rådgiver og vejleder vi gerne.

Gloria Klassik 240 Besøg vores hjemmeside, bestil vores brochure eller besøg vore store udstillinger i Tyskland. Vi leverer til alle adresser i Danmark.

• 2 manualer • 40 stemmer • 2 dispositioner med hver 2 intonationer • 30 pedaltangenter Vores pris 6.450,00 €

Hovedforretning Kassel: Lindenallee 11 34225 Baunatal • Tyskland Tlf. 0049 561 94885-0 Afdeling Syd: Aindlinger Straße 9 1/2 86167 Augsburg • Tyskland Tlf. 0049 821 7472161 Afdeling Vest: Aachener Straße 524-528 50933 Köln • Tyskland Tlf. 0049 221 29077991

info@kisselbach.de • www.kisselbach.de

Gloria Klassik 352 • 3 manualer • 52 stemmer • 2 dispositioner med hver 2 intonationer • 30 pedaltangenter Vores pris 8.850,00 €


“ HELT FRA BEGYNDELSEN” - en musikalsk skabelsesberetning

Malet af skolebørn i Vejle til Skole-Kirkesamarbejde for 3.-5. klasse

Optrådte på Organistforeningens stævne 2013 Duoen Gaston og Astner leverer en kirkekoncert i ny forklædning for den utraditionelle musikalske besætning: marimba og orgel. Det er ikke en koncert, hvor man bare skal sidde og lytte. Alle inddrages i fortællingen om skabelsen. Duoen Gaston og Astner har haft stor succes med denne børnevenlige skabelsesberetning over hele landet både ved koncert, musikgudstjeneste og ikke mindst skole-kirke-samarbejde

“Helt fra begyndelsen” blev komponeret med støtte fra Folkekirkens Udviklingsfond. Duoen har med deres komposition ”Helt fra begyndelsen” skabt en helhed af salmer, musik og fortælling. ”Helt fra begyndelsen” er Skabelsesberetningen fortalt i ord, musik og billeder. De to musikere har, inspireret af Ingrid Schrøder-Hansens fortolkning af skabelsesberetningen, komponeret et værk, der rummer alt fra kaos og mørke til fugle og lysegrønne dufte! Astner & Gaston har trådt deres musikalske barnesko sammen og sideløbende skabt hver deres solistkarriere. De mødes igen og igen i med- og modspil for at skabe kirkemusik i ny forklædning. Efter ønske og behov assisteres duoen af skiftende oplæsere. Vi samarbejder med Maiken Wessberg, Bente Dalsbæk og den lokale præst.

KONTAKT & INFO: VIBEKE ASTNER www.klassiskkoncert.dk mail@klassiskkoncert.dk mobil: 26200971 32

PO-bladet


(9:90:;,5:,5 #063056.,3;0:2/(97,

.HOWLVNIRONHPXVLNIUD,UODQG6NRWODQGRJ:DOHV ´7RQHEDOVDPIRUVM ORJOHJHPHµ 0RUV¡)RONHEODGDXJXVW  .DQRJVnERRNHVVRPGXRPKDUSHQLVWHQ+HOHQ'DYLHVHOOHU JXLWDULVWHQ6HDQ:KHODQ .RQWDNWERRNLQJWKLVYLJ#JPDLOFRP7OI


STILLINGER

STILLINGER

VÆRD AT VIDE OM ORGANISTSTILLINGER Find de generelle Vilkår for besættelse af organiststillinger i PO-bladet nr. 2, 2013, side 32. Teksten ligger også på Organistforeningen.dk under ”Ansat som organist” sammen med andet nyttigt materiale. Se også de gode råd i menupunktet ”Ny stilling – hvad gør jeg?” under ”For medlemmer”. Husk, når du får tilbudt en stilling: • Kontakt straks en lokal tillidsrepræsentant. • Vent med at opsige din nuværende stilling, til aftalerne om løn og rammetid er færdigforhandlet og underskrevet. • Den tilbudte løn er som regel basislønnen. Der skal altid forhandles et personligt tillæg. • Hvis du er tjenestemand, gælder der særlige vilkår (se Organistforeningen.dk).

ORGANIST VED VOER OG AGERSTED KIRKER, BRØNDERSLEV PROVSTI, AALBORG STIFT STILLINGEN som organist er ledig og ønskes besat pr. 1. december 2013 eller snarest derefter. Stillingen er på 31 timer/uge. VI ØNSKER en engageret organist, der • kan levere traditionel og ny kirkemusik fra orgelet • mestrer den rytmiske musik/becifringsspillet fra klaver eller andre instrumenter • kan være med til at udvikle og bringe nye ideer ind i kirke- og musiklivet i en sangglad menighed • er positiv og stabil, og som har lyst til at bidrage til et i forvejen godt kollegialt fællesskab • sammen med vores sognepræst vil varetage undervisningen af minikonfirmander • kan lede vores to børnekor i henholdsvis Agersted og Voer • vil forestå de to årlige forløb med babysalmesang, vi lige har startet op på skift i vores kirker

• vil arrangere koncerter, musikgudstjenester og sangaftner til glæde for sognebørnene. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR for kirkemusiker med uddannelse er omfattet af overenskomst mellem kirkeministeriet, Centralorganisationen af 2010 (CO10) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets Cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. i øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. DER ER ANSØGNINGSFRIST den 22. november 2013. SE HELE OPSLAGET på www.organistforeningen.dk eller www.broenderslevprovsti.dk/nyheder.

34

Foto: Wikimedia Commons/ Tomasz Sienicki

Foto: Wikimedia Commons/ Gunnar Bach Pedersen

Foto: Wikimedia Commons/ Tomasz Sienicki

Agersted Kirke

Agersted Kirkes orgel

Voer Kirke

PO-bladet


STILLINGER

ORGANIST VED VOR FRUE KIRKE, AALBORG BUDOLFI PROVSTI, AALBORG STIFT VOR FRUE KIRKE, AALBORG, søger til nyoprettet deltidsstilling (22 timer pr. uge) en engageret organist, som i samarbejde med vores nuværende organist skal vedligeholde og udvikle kirkens store musikliv. ARBEJDSOPGAVERNE vil bl.a. omfatte • at være fast akkompagnatør for Drenge-Mandskoret • at tilrettelægge og afvikle koncerter, som foregår i samarbejde med andre institutioner • at tilrettelægge og afvikle musikgudstjenester, og enkelte koncerter i kirkens koncertrække • at varetage en del af organistens andre arbejdsopgaver, bl.a. gudstjenstespil, kirkelige handlinger, menighedsaftener, IT arbejde mm. Der er gensidig vikarforpligtelse for de to organister ved ferier og fridage, samt ved sygdom, i det omfang det er muligt. Du vil selv skulle være med til at forme stillingen, da vi gerne vil bruge netop dine kompetencer til at udvikle kirkens musikliv. KIRKENS MUSIKLIV omfatter bl.a. • musikrige højmesser • kammerkor med 9 fastansatte sangere • Drenge-Mandskor som danner drengesiden af Sangkraft Nord, og er et kor i en spændende udvikling. • op til 40 koncerter / musikgudstjenester årligt • bredt samarbejde med andre musikinstitutioner.

LØN- OG ANSÆTTELSEVILKÅR for en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Løn- og ansættelsesvilkår for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen 2010 (C010) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. I øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk. Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen. STILLINGEN er til besættelse 1. januar 2014 eller snarest derefter. SPØRGSMÅL om stillingen kan rettes til vor organist Rikke Kursch 3122 5299 eller rikke@kursch.dk. ANSØGNINGSFRISTEN er d. 18. november 2013.

VOR FRUE KIRKE, som har en fremragende akustik, tilbyder: • byens største orgel: Marcussen & Søn fra 1961 med 48 stemmer • kororgel 5 stemmer: Marcussen og Søn • flygel samt diverse el-klaverer og sanganlæg • et varmt og godt arbejdsklima, der indbyder til samarbejde og kreativ udfoldelse på tværs af faggrænser.

PO-bladet

ANSØGNING med relevante bilag sendes til: Vor Frue Kirkes Menighedsråd v/ Lillian Eriksen, Niels Ebbesens gade 2C, 9000 Aalborg, mærket: "Organist". SAMTALER OG PRØVESPIL forventes afviklet mellem d. 21. og 27. november.

35


STILLINGER

ORGANIST VED TORUP SOGN, FREDERIKSVÆRK PROVSTI, HELSINGØR STIFT TORUP SOGN i Hundested søger organistassistent. Desværre har vi måtte sige farvel til den tidligere organistassistent, da han har fået fuldtidsarbejde i cykelafstand fra sin bolig. STILLINGEN er på 840 timer om året. Organistassistenten arbejder på fuld tid i hovedorganistens ferier og resten af året ca. 16 timer om ugen. SOGNET har to kirker, beliggende i smukke omgivelser. I Torup kirke er der et omintoneret Troels Krohnorgel på 12 stemmer, og i Lynæs kirke et Gunnar Husted-orgel på 23 stemmer samt klaver. STILLINGEN: Ved højmesserne kl. 11 deltager et lille ungdomskor, som synger på skift mellem kirkerne. Desuden er der et frivilligt kirkekor på ca. 50 sangere, som synger ved gudstjeneste eller koncert 4-6 gange årligt. Organistkontor, sangsal og nodearkiv er i sognegården tæt på Lynæs kirke. Der er højmesse hver søndag i begge kirker kl. 9 og 11. Derudover et begrænset antal skumringsgudstjenester, meditationsgudstjenester, kirke for småfolk, ungdomsgudstjenester, babysalmesang og andagter med børnehaver. Der er ca. 150 kirkelige handlinger om året. Der afholdes ca. 6-8 koncerter årligt. På plejecentret Halsnæs er der 2 gudstjenester samme dag en gang om måneden. Organisten deltager af og til i konfirmandundervisningen. Der afholdes

korprøver hver torsdag med både ungdomskor og frivilligt voksenkor i sæsonen september-maj/juni. VI SØGER en engageret person, som er glad for korarbejde og vil indgå i et konstruktivt samarbejde med hovedorganisten. LØN- OG ANSÆTTELSEVILKÅR for en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere. Løn- og ansættelsesvilkår for en uddannet organist i henhold til overenskomst mellem Kirkeministeriet, Centralorganisationen 2010 (C010) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister, jf. Kirkeministeriets cirkulære af 7. oktober 2009 med tilhørende protokollater, jf. I øvrigt Vilkår for besættelse af organiststillinger. NÆRMERE OPLYSNINGER hos organist Mette Bramsø, tlf. 4156 996, formand Marianne Hasselbalch, tlf. 4798 6001/4013 9001, eller kontaktperson Bjarne Pihl Rasmussen, tlf. 4793 8932/2691 6048. ANSØGNING sendes til Torup sognes menighedsråd, Søndergade 80, 3390 Hundested, att. Marianne Hasselbalch eller på mail til sbja@km.dk. ANSØGNINGSFRIST den 15. november 2013.

TJEK HJEMMESIDEN > Hold også øje med stillingsopslag på Organistforeningen.dk, som opdateres løbende. Bemærk muligheden for at printe ud ved at klikke allerøverst til højre på siden (gælder ikke mobilversionen). Enkelte stillinger annonceres ikke hos Organistforeningen, så tjek eventuelt også Jobnet.dk.

36

PO-bladet


“Samspillet mellem Vuust og Esbjerg fungerer eminent” – Aarhus Stiftstidende

“En meget smuk og rørende oplevelse” – Jazznyt

DE N DAN S K E SALM E DUO saxofon og klarinet CH R I S T I A N V U US T

klaver H A N S E SB JE R G

Koncertbooking: Hans Esbjerg, tlf 4093 0154 kontakt@dendanskesalmeduo.dk

Cd-salg: www.pladekisten.dk

W W W.DENDANSK ESALMEDUO.DK


MEDLEMSNYT

NYE MEDLEMMER π Brian Stenger Poulsen, Amtoftvej 4A, 8240 Risskov (Sct. Peders Kirke, Randers, Århus Stift)

BESTÅET PO-EKSAMEN (september 2013 fra Sjællands Kirkemusikskole) π Henrik Skouenborg, Nykøbing Falster π Knud Wendelboe, Holbæk

UDNÆVNELSER π Henrik Skouenborg, Nykøbing Falster, ansat ved Halsted og Avnede Kirker (Lolland-Falster Stift) pr. 1.8.2013 π Anne Marie Stidsen, Tarm, ansat ved Tarm Kirke (Ribe Stift) pr. 1.10.2013 π Nadja Aristoff, Hvidovre, ansat ved Hans Egedes Kirke (Københavns Stift) pr. 1.10.2013

RUNDE FØDSELSDAGE π Annette Gammelgård, Lemvig (Bøvling og Flynder Kirker, Viborg Stift), 60 år den 2.11.2013

π Nicolai Kjølsen, Frederiksberg (Slangerup Kirke, Helsingør Stift), 50 år den 3.11.2013 π Nils Henrik Wyke, Lind (Gullestrup Kirke, Viborg Stift), 70 år den 4.11.2013 π Bo Andersen, Frederiksberg (Engholmkirken, Allerød, Helsingør Stift), 50 år den 10.11.2013 π Anne-Lisbeth Olsen, Roslev (Grinderslev, Grønning og Thise Kirker, Viborg Stift), 60 år den 14.11.2013 π Marianne Carlsen, Vodskov (Vester Hassing Kirke, Aalborg Stift), 50 år den 20.11.2013 π Kirsten J. Poulsgaard, Bording (Engesvang Kirke, Viborg Stift), 50 år den 23.11.2013 π Mogens Kjærgreen, Ulstrup (Spentrup og Gassum Kirker, Århus Stift), 60 år den 30.11.2013

HUSKESEDLEN Kom med til tillidsrepræsentant-valget i dit stift: Se oversigten på side 4-5.

Pia Kaufmanas, fløjte - Afonso Corrêa, percussion - Torsten Borbye Nilsen, guitar

KONCERT MED TRESAFINADO Brasilianske, argentinske, spanske og nordiske toner. En tæt lille latin-trio der glider swingende og smittende mellem genrerne. Berlingske Tidende

WORKSHOP & KONCERT MED DIT KOR Dansk salmetradition forenes med Latinamerikas verden af pulserende rytmer og klange. NYE SALMER OG SANGE

med musik af salmeprisvinder Torsten B. Nielsen

VELKENDTE SALMER I NYT LYS nye iørefaldende arrangementer for pige- eller børnekor fleksibel sværhedsgrad: 1-, 2- eller 3-stemmigt. Yderligere information: piakaufmanas@gmail.com - tlf. 5126 9052 – www.tresafinado.dk

38

PO-bladet


ADRESSER OG NUMRE ORGANISTFORENINGEN

TILLIDSREPRÆSENTANTER

(FORENINGEN AF PRÆLIMINÆRE ORGANISTER) Kløvervej 28 A, 7190 Billund Tlf.: 7665 9560. Fax. 7665 9563 Kontortid: Mandag-torsdag kl. 10-13 www.organistforeningen.dk / www.fpo.dk Postgiro: 400 0935 Sekretariatsleder: John Poulsen, e-mail: post@organistforeningen.dk Sekretariatsmedarbejder: Inge Bech Hansen, e-mail: sekr@organistforeningen.dk

BESTYRELSE Formand Anders Thorup Bregnevej 18, 4900 Nakskov Tlf.: 2825 7059 (privat), 5492 1038 (kontor) E-mail: Anders.Thorup@youmail.dk Næstformand Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden Tlf.: 9664 5464 / 40 96 93 54 E-mail: sumo@km.dk Kasserer Poul Mørk-Hansen Frisbækvej 10, 8766 Nørre-Snede Tlf.: 7577 0775 E-mail: pmoerkhansen@gmail.com Øvrige medlemmer Henriette Hoppe Bejsnapvej 21, 6870 Ølgod, Tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk Maren Frost Nielsen Danmarksgade 9, 6580 Vamdrup Tlf. 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk Thilde Madsen Søndergade 13, 6270 Tønder Tlf.: 9857 4297 E-mail: thilde@tf-madsen.dk

HELSINGØR OG KØBENHAVNS STIFTER  Inger Marie Riis, tlf.: 3190 7876 / 2340 8171 E-mail: inger.marie@solvangkirke.dk ROSKILDE OG LOLLAND FALSTER STIFTER  Solveig Bjergkvist, tlf.: 5782 0170 E-mail: bjergkvist@stofanet.dk FYENS STIFT Ikke besat, henvendelse skal ske til sekretariet. VIBORG STIFT  Nils Henrik Wyke, tlf.: 9712 7787 / 9721 5341 E-mail: nh.wyke@adr.dk  Inge Marie Andersen, tlf.: 9783 6450 / 5364 6450 E-mail: ima@hygum-lemvig.dk  Elsebeth Kvistgaard, tlf.: 2012 8236 E-mail: elsebeth@lukana.dk ÅRHUS STIFT  Christian Holdensen, tlf.: 8685 3748 / 2291 3693 E-mail: chr.holdensen@ ibermail.dk  Jan Ole Christiansen, tlf.: 8627 2731 E-mail: jomail@vip.cybercity.dk RIBE STIFT  Hans Henrik Brok-Kristensen, tlf.: 4466 0949 E-mail: h.henrik.brok@mail.tele.dk HADERSLEV STIFT  Henriette Hoppe, tlf.: 7524 5215 E-mail: medumgaard@bbsyd.dk  Maren Frost Nielsen, tlf.: 2828 6226 E-mail: marenfrost@vamdrupkirke.dk AALBORG STIFT  Susanne Mørk-Jensen, tlf.: 9664 5464 / 4096 9354 E-mail: sumo@km.dk  Annette Bæk, tlf.: 9894 9242 E-mail: annettebaek@mail.dk  Jens Erik Rasmussen, tlf.: 9811 4201 / 2174 1323 E-mail: jens_e_rasmussen@yahoo.dk

Lasse Christensen Voerbjergvej 11, 3.tv., 9400 Nørresundby Tlf. 2839 7790 E-mail: lasse.indbakke@gmail.com

PO-bladet

39


Organistforeningen, Kløvervej 28A, 7190 Billund

Den 22. november ville en af det 20. århundredes væsentligste komponister være fyldt 100 år. Benjamin Britten (1913-1976) komponerede kun få værker for soloorgel, selvom hans brug af instrumentet i de større kirkemusik- og korværker viser, at han forstod at udnytte orglets mangfoldige muligheder. Britten var ikke selv organist, men hans mor var – så det vil ikke være forkert at sige, at han var opvokset med instrumentet.  Af komponistens rene orgelværker kendtes i mange år kun det omdiskuterede ”Prelude and Fugue on a Theme of Vittoria” fra 1946. I 2004 blev offentligheden imidlertid præsenteret for tre tidligere og kortere orgelstykker fra Britten hånd. Alle ire er udgivet på noder af Boosey & Hawkes i samlingen ”Britten for organ”.  Langt mere kendte er Ben-

100

ÅR

Benjamin Britten, London Records 1968, ukendt fotograf (Wikimedia Commons)

BENJAMIN BRITTEN

jamin Brittens korværker, og lere danske kor markerer da også dagen med koncerter. Redaktionens opmærksomhed er faldet på koncerter i Stavnsholtkirken, Farum, med Tritonus Koret (kl. 19.30) og i Aarhus Dom-

kirke med Vokalensemblet GAIA, Århus Pigekor og Concert Clemens (kl. 20). Ved begge lejligheder er korversionen af ”Hymn to St Cecilia” selvskrevet, eftersom Brittens fødselsdag jo faktisk ligger på Cecilia-dagen.

Tekst: Filip Graugaard Esmarch

PO-bladet nr. 11, november 2013  

Tillidsrepræsentantvalg Vikaraftaler PO-organisters løn og lønforhandling Ledelse og konflikter på folkekirkens arbejdspladser Anmeldelse af...