Page 7

FRA SEKRETARIATET

HUSK JUBILÆUMSGRATIALET! Organister i folkekirken ydes jubilæumsgratiale efter de til enhver tid gældende regler om jubilæumsgratiale til ansatte i staten. Det følger af Cirkulære om jubilæumsgratiale til ansatte i folkekirken fra d. 15. april 2011.  Således følger, at der ydes jubilæumsgratiale efter 25 år, 40 år og 50 års ansættelse i stat og folkekirke. Bemærk i denne sammenhæng at jubilæumsancienniteten opgøres ud fra ansættelser i både stat og folkekirke.  Jubilæumsgratialet udgør i kroner (nutidskroner pr. 1. oktober 2018) henholdsvis 6.450 kr. ved 25 års-jubilæum, 8.170 kr. ved 40-års jubilæum og 9.675 kr. ved 50-års jubilæum. Og så følger der en fridag med i anledning af jubilæet. Det er da værd at huske på.  Kontakt gerne sekretariatet (eller din TR) for en nærmere drøftelse af, hvornår du opnår ret til jubilæumsgratialet.

Find reglerne om jubilæumsgratiale på www.organist.org under ”Ansat som organist” > ”Fælles vilkår” > ”Seniorordninger og jubilæumsgratiale” Organist.org 3/2019

7