Profile for Ośrodek Rozwoju Edukacji

Sieci współpracy i samokształcenia. Rozmowy o profilaktyce i wychowaniu  

Zagadnienia związane z wychowawczą funkcją szkoły często uznawano za priorytet i deklarowano silną potrzebę działań rozwojowych w tym zakres...

Sieci współpracy i samokształcenia. Rozmowy o profilaktyce i wychowaniu  

Zagadnienia związane z wychowawczą funkcją szkoły często uznawano za priorytet i deklarowano silną potrzebę działań rozwojowych w tym zakres...

Advertisement