Page 1

X

the e cellere Excellent your way

ดิ เอ๊กเซลเลอร์ : the eXcellere project : โครงการดิเอ๊กเซลเลอร์ : a. มีสมาชิก 100 คนภายใน 2009 และ 1,000 คนภายใน 2015 b. มีหน่วยงานพันธมิตรจำนวน 50 หน่วยงานภายใน ปี 09 วัตถุประสงค์ : -เพื่อการนำคนมาหาพระเจ้า -เพื่อเราสามารถร่วมงานกับหน่วยงานต่าง ๆ -เพื่อการ รูปแบบกิจกรรม : Excellent Party ทุกวันพุธ และศุกร์ ของทุกสัปดาห์ รวมจำนวน 100 ครั้ง/ปี กลุ่มเป้าหมาย : เยาวชนทุกระดับชั้น มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา วัน/เวลา : พุธ,ศุกร์ เวลา 1800-2100 คณะทำงาน : ชื่อโครงการ เป้าหมาย

งบประมาณ (2009)

:

ที่

รายการ

จํานวน ราคา/หน่วย

รวม

อื่น ๆ

1

ค่าตอบแทนวิทยากร

100

500

50000

2

ค่าอาหาร (จํานวน 30 คน ๆ ละ 50 บาท)

100

1500

150000

3

ค่าบัตรเชิญ ครั้งละ 50 ใบ ๆ ละ 1.5 บาท

100

750

75000

4

บํารุงค่าสถานที่ (น้ํา,ไฟ,แอร์)

100

500

50000

5

Projector

1

21293

21293

6

NOTEBOOK : Mac Book

1

39900

39900

7

เครื่องเสียง 1 ชุด

1

5990

5990

8

ไมค์โครโฟน

2

1200

2400

9

เสื้อสมาชิก

300

150

45000

10 Digital Camera

1

9900

9900

11 eXcellere Camp 1 ครั้ง/ปีๆ จํานวน 50 คน วันที่ 22-24/ตค/09

1

3000

150000

12 VDO Camera Sony handy cam พร้อม ขาตั้ง

1

25900

25900


ที่

รายการ

จํานวน ราคา/หน่วย

13 ค่าของรางวัลทํากิจกรรม

รวม

อื่น ๆ

250

200

50000

15 ค่าประชาสัมพันธ์

10

3000

30000

16 ค่าอุปกรณ์สํานักงาน

12

3000

36000

17 ของ Premium

300

200

60000

18 ค่าเดินทาง

12

2000

24000

19 ค่าทํา Website

1

15000

15000

20 ค่าโทรศัพท์

12

1000

12000

21 ค่า Printer

1

9900

9900

22 Internet Fee

12

1200

14400

23 เครื่องเล่น V

1

15000

15000

24 Stack

5

5000

25000

14 ค่า “eXellereMag ” 1 ครั้ง/เดือน

916683

รายชื่อหน่วยงานพันธมิตร สสส. NBT

เผชิญ

มิ้ม

ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน

พิม

โรงแรมทั่วเชียงใหม่

เอ้

AIS,DTAC กลุ่มร้านอาหาร

เอ้

ฝ่ายแนะแนวมหาวิทยาลัย

เก่ง


Excellere Youth Meeting

Theme

April : May :

Ordinary People Wut Just do it เอ้ มิ้ม มีกิจกรรม สั้น ๆ สิบนาที ให้ฝึกทำ ที่ดูไม่น่าทำได้ แต่ก็ทำได้ สัปดาห์ที่ ๑ ฮิบฮอบ เป็นการเปิดตัว ผูกเชือก Clip just do. คุณลุงกับยายตีแบท สัปดาห์ ๒ บีบอย Draw yourself วาดภาพ จอย สัปดาห์ ๓ Mobile photo : มือถือ ถ่าย รูป อย่าง มืออาชีพ พร้อมนำขึ้น

เวป สัปดาห์ ๔ June : Under control M. July : Simply+change Keng August Re-Generation ยา Sep : Unconditional love จอย Oct : You can do it! : อ้อม Nov : eXellere พิม Dec : Be positive. บอย

พับเสื้อ


แผนการ PR - ทําบัตรเชิญ M เสร็จวันจันทร์ ประกอบด้วย ชื่อ งาน,Website, วันเวลา,โปรแกรมน่าสนใจ,Motto,ผู้จัด, ผู้ร่วม (Sponcor) - ส่ง Email - ส่งข่าว Press Release: Wut รายการวิทยุ, - ใส่คำว่า Power by Hope of Chiangmai church ในบัตรเชิญ - PRomote ลง HI5 - ทำ Hi5 eXcellere ; เก่ง 1 เมย - Post ใน Webboard : มิ้ม - ทำ Poster ติดบอร์ด ปชส. ใน สถาบันการศึกษา - ทำหนังสือเชิญประธานโรงเรียน, คณะกรรมการโรงเรียน, ประธานสี,ประธานชมรมใน มหาวิทยาลัย เก่ง - แผนการ PR ที่ถนนคนเดิน - 26 เมษายน : Promote the eXcellere : THE BOX แจก Program ทั้งปี พร้อม Website และของชำร่วย - 31 พค - 28 มิย - 26 กค - ทำเสื้อกลุ่ม สี - ชมภู - ส้ม 6 - เขียว 4 - PRofile : teh eXcellere Sponcor :


Press release พุธ 6 โมงเย็น Youth Music Club Youth Eng Club Youth Community Service Club M -Chiangmai clean up day -Book of love -1 ฝา เติม 1 ฝัน ปันขาเทียม -HI University!

เก่ง Joy

การพบปะสังสรรค์ นับเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดสิ่งหนึ่งในการพัฒนาทักษะในการเข้าสังคม ซึ่งเมื่อหากได้พบกับกลุ่มที่ดี และเหมาะสม ก็จะเป็นการสร้างเครื่อข่าย และต่อยอดไปสู่โอกาสที่ดีหลาย อย่าง ซึ่งเป็นทราบกันดี ในกลุ่มงาน และเครื่อข่ายต่าง ๆทั่วโลก

X

the e cellere

จึงได้เกิดขึ้นจากเพื่อนนักศึกษา และรุ่นพี่ที่ทำงานแล้วกว่า 10 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ต้องการเห็นการพัฒนานักเรียน และนักศึกษาไปในทางที่ดี ทั้งยังเป็นสร้างช่องทางทดแทนการร่วมตัว ของกลุ่มวัยรุ่น ในการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ในการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจ และเข้าร่วมกลุ่ม เพื่อการพัฒนาตนเองในศูนย์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และในต่างประเทศในที่สุด โดยเป็นการพัฒนาทักษะการเข้าสังคม รวมกับการฟังหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจ จากรุ่นพี่ ที่จะมาแบ่งปันแง่คิดต่าง ๆ ท่ามกลางบรรยากาศ และ Party ( No Alcohol)

ตารางการพบปะสังสรรค์ ประจำปี 09 Month

Friday

Apr

3

Make your business GO inter! ทําอย่างไรจะค้าขายกับต่างประเทศ

10

Keeping your marriage life Happiness & Health. รักษาชีิวิตรักอย่างไรให้หวานชื่น

24

Beauty from the inside-out การสร้างความสวยจากภายในสู่ภายนอก

1

10 Websites that can save you worklife. 10 เวปไซท์ที่เพิ่อศักยภาพการใช้เวลา

8

The secret to strong marketing. ความลับธุรกิจจาก 1,680 บาทสู่ 100 ล้านใน 3 ปี

22

How to sing like Mariah Carey. ฝึกร้องเพลงแบบมืออาชีพ

May

Topic

Guest พี่อ้อย ( ป.โทนิติศาสตร์) พี่หนิง

K.Pakorn

ไกรฤทธิ์ (วิศวเครื่องกล)

แนะนํา

10 Years experience เต้ย-ตั้ม export & Trade-fair in EU Married 12 years and still happy&Healthy

พี่อ้อย

Top 6 of Thailand Health business

ขวัญ

Web Designer

อ้อม

K.Pae Start from 1,680 to CEO Paradise Co.,Ltd 100M in 3 years.

Oom

Music

Please come and listen her voice.

พี่ต้อย

เต้ย-ตั้ม


แนะนํา

Month

Friday

Topic

Guest

Jun

5

How to create a Movie & Presentation with little and no experience. การทําหนัง และการนําเสนองานโดยไม่ต้องมี ประสพการณ์

พี่ Hor Manager

19

Raise your kids the American way. การดูแลเด็กสไตล์อเมริกัน

3

Modernize your home in 2.5 hours. ตกแต่งบ้านให้น่าอยู่ภายใน 2.5 ชั่วโมง

17

Social service in an Easy & Funny way. การทํางานเพื่อสังคมแบบง่าย ๆ และน่าสนุก

7

Become an composer การเป็นนักแต่งเพลงสมัครเล่น

เต้ย

Warner Music Composer

21

501 Famous MOTTOs 501 คําคมที่มช ี ื่อเสียง ( มี CD แจก)

Rick

CEO Gifica Thailand.

พี่อ้อย

4

Staying FIT! ทําอย่างไรให้ ฟิีตเปรี็ยะ

California Fitness Center

ขวัญ

18

Bring your life into your Blog in 30 minute. การทํา Blog ส่วนตัวภายใน 30 นาที

CEO Gifica Thailand.

อ้อม

Jul

Aug

Sep

Music

Business Owner Triple Engineering Co,.Ltd.

พี่อ้อย

Joy

1 year experience in USA. to look after American's child.

ขวัญ

Yai

Architecture

อ้อม

ไกรฤทธิ์ (วิศวเครื่องกล)

Prachai

Rick

Project manager of Time Bank Society.

พี่ต้อย

เต้ย-ตั้ม

ทุกเย็นวันศุกร์ ที่ตะวันลับขอบ หากคุณมองหาที่ ๆ ได้พักผ่อนจากการทำงานมาตลอดสัปดาห์, ได้เพื่อนใหม่ ๆ พร้อมดนตรีหลากหลาย กับบรรยากาศที่ไม่เหมือนใคร พร้อมข้อคิด สาระดี ๆ ในชีวิต เผลอ ๆ คุณอาจสนใจจะ เดี่ยวไมค์โครโฟน, ฝึกTalk show,แสดงกลให้เพื่อน ๆดู, ร้องเพลงที่ตนเองชอบ,แบ่งปันประสพการณ์ 4 วัน ในหลวงพระบาง,หรือแม้แต่เคล็ดลับทำ Mock-tail อื่น ๆ

แล้วพบกันเวลา 18.30pm ณ

X

the e cellere ทางเข้า กองบิน 41 สายเก่า(หลังตลาดต้นพยอม)

Booking at : เอ็ม :089 108 0681, อ้อย : 081 671 0057, อิ๋ว : 083 474 0248 Email :

X

e cellere@gmail.com

Blog : http://

X

e cellere.blogspot.com

Friendship & Relaxation & Relationship

อาหารว่าง,เครื่องดื่ม มีบริการตั้งแต่ 1830-2000 น.

รายการประสานงานกับ สถาบันการศึกษา 1. ประชาสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทางต่าง ๆของทาง มหาวิทยาลัย อาทิ อินเตอร์เน็ต,ใบปลิวตามหอพัก และบอร์ด ประชาสัมพันธ์ตามคณะ หรือภาควิชาต่าง ๆ , อื่น ๆ ตามเห็นเหมาะสม


2. นัดหมายเพื่อพบปะกับ กลุ่มนักเรียน, นักศึกษา เพื่อแนะนำ การเข้าเป็นสมาชิก

X

the e cellere

(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

3. ร่วมเป็นวิทยากร ในบางหัวข้อที่มีความสนใจ 4. อืน่ ๆ ตามเห็นสมควร เพื่อสามารถพัฒนานักเรียน, นักศึกษา สู่ความเห็น Excellent ประวัติผู้ก่อตั้ง นายโอฬาริก ศรีวงศ์฀ คนจังหวัด เพชรบุรี,เกิดวันที่ 30 เมษายน 2512( 1969) สมรสแล้ว กับ นางจิราพร ศรีวงศ์ การทำงานในปัจจุบัน • ผู้อำนวยการกองทุนเวลาเพื่อสังคม: Time Bank Society [http://www.TimeBankSociety.com] • Founder:CEO of GIFICA Group. (Internet Marketing) [http://www.Gifica.com] • Founder:Director TechnoGital for Life Center • เจ้าของกิจการ บ้านโพธ์แก้ว ( Resort : Home Stay ทรงไทยล้านนา จังหวัดเชียงใหม่) [http://picasaweb.google.co.uk/orarick/BanPOKEAW] ผู้เชี่ยวชาญด้าน • • • • •

Social Website.Internet Marketing ( Google),SEO(Search Engine Optimize) E-Commerce web Consultant. Social Activity,Social Services,Project Development. Leadership & Personal Development Training. CSR (Corporate Social Responsibility and SE (Social Entrepreneur)

การศึกษา และการอบรม, สัมมนา: Education, Seminar, Conference • • • •

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Bachelor’s degree of Economic at Chiangmai University สัมมนาหลักสูตรการทำงานข้ามวัฒนธรรม : Culture Contextualizeation: ประเทศสิงค์โปร์ จำนวน 3 วัน การออกงานแสดงสินค้าส่งออกระดับโลก : Ambiente Fair ฀: Frankfurt, Germany (http://ambiente.messefrankfurt.com/global/en/home.html) จำนวน 15 วัน สัมมนาหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำระดับสูงจาก สถาบันเอสไอ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา (Advance Leadership Training /Haggai Institute, Hawaii, USA (http://www.haggaiinstitute.com) ร่วมกับผู้นำจากประเทศต่าง ๆ กว่า 27 ประเทศ จำนวน 30 วัน • หลักสูตรการใช้เทคโนโลยี่อินเตอร์เพื่อการเมือง ณ ประเทศเยอรมนี (Political for IT aids) Germany จัดโดย Friedrich Naumann Foundation (http://www.fnfasia.org) จำนวน 20 วัน ประสบการณ์ ในการทำงาน฀: Professional experience • • • •

1990 -1994 ผู้จัดการฝ่ายขาย ยอดขายสูงสุด ของบริษัท (Sales Manager Water Mineral Pot Co., Ltd. ) พร้อมเดินทางรับรางวัล และดูงานที่ประเทศ มาเลเซีย ขณะเรียนอยู่ปี 4 1996 -2000 Director of Executive Leadership School (Personality Development Training Center) 2003 – 2005 อาจารย์ และวิทยากร พิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัทร เชียงราย 2000 – 2005 Managing Director of Millennium Technology System Co., Ltd (Hardware Service – Software – It Service – Website- Domain Name – Hosting)

Social Services: งานด้านสังคม • รองประธาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาวัฒนธรรมเขตวัฒนา ประจำปี 2008-2010 • กรรมการสมาคมเพื่อการนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย (Amnesty Thailand International) ประจำปี 2007-2010 • รองประธานฝ่ายต่างประเทศ สโมสรโรตารี่ จังหวัดพะเยา Member of Rotary Thailand Community activities ( 2000-2003) • สมาชิกหอการค้า จังหวัดพะเยา (Member The chamber of commerce in Thailand ) • กรรมการศูนย์ประสานงานองค์การเอกชนด้านสวัสดิการสังคมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (Chiangmai NGO) ปี 2006-2007 รางวัลเกียรติยศต่าง ๆ฀: Awards received


• ผู้จัดการฝ่ายขาย ยอดขายสูงสุดของประเทศ ของบริษัท วอเตอร์มิเนอรอลพอร์ท ปี 1995 The Best Marketing Awards in Water mineral Pot Co., Ltd • ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมดีเด่น ด้านส่งเสริมงานสาธารณประโยชน์ร่วมกับองค์กรอื่น โดย รับรางวัลจาก องคมนตรี ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประจำปี 2000 • ประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมดีเด่น ด้านการเป็นแบบอย่างชีวิต ประเภท แบบอย่างในด้านครอบครัวดีเด่นประจำปี 2544 โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ Family award in Chiangmai-Thailand from Governor in year 2001 • ผู้ก่อตั้งศูนย์เทคโนจิตอล โดยเป็น โครงการชนะเลิศระดับเอเชีย จากการคัดเลือกจาก Samsung DigitAll Hope 1 ใน กว่า300 โครงการทั่วเอเชีย รับรางวัล 40,000 US$ ประมาณ 1.6 ล้านบาท ประจำปี 2004 โครงการที่ริเริ่ม และรับผิดชอบ • โครงการรักษ์น้ำ ลดโลกร้อน เปิดงานโดย ผู้ว่าราชการ กทม.ณ ตลาดเอี่ยมสมบัติ กทม. โดยการนำเครื่องมือทำความสะอาดคลอง • โครงการผู้หญิงสวยช่วยสังคม โดยการอบรมผู้หญิงใน 3 ด้านหลัก คือ บุคลิกภาพ,สุขภาพ และจิตใจ จำนวน 102 คน • โครงการล้านฝา สานฝัน ปันขาเทียม ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ระดมการบริจาคฝา เพื่อสร้างขาเทียม • โครงการคลองสะอาด โดยการประสานงานอาสมัครจํานวนกว่า 100 คน ในการทําความสะอาดคลองใน กทม. จํานวน 3 คลอง อาทิ คลองเป้งสามัคคี (ทองหล่อ) เขตวัฒนา กทม. และ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ร่วมกับนายอําเภอ แม่ริม เชียงใหม่ • โครงการ Hi-University โดยการอบรมนักเรียนจำนวน 15 โรงเรียน รวมนักเรียน จำนวน 5,000 คน ร่วมกับ นักศึกษาจาก 20 มหาวิทยาลัย จำนวนกว่า100 คน • โครงการปลูกป่าให้ปลาตีน (ปลูกป่าชายเลน) ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน และอาสาสมัคร จํานวน 3 ชุด ๆ ละ • • • • •

50-200 คน ณ บ้านขุนสมุทรจีน สมุทรปราการ โครงการวันแม่ประจำปี 2006 ร่วมกับศิลปินช่อง 3 จำนวน 37 คน พร้อมมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ คุณแม่เขตพระโขนง โรงเรียนศรีพัฒนาธุรกิจ โครงการร่วมกับ สมศักดิ์ ชลาชล บริการตัดผมให้กับ ผู้ต้องขัง เรือนจำธัญญบุรี จำนวน กว่า 200 คน ร่วมกับนักศึกษาคณะนิิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการปลูกป่าชายเลน ผู้ริเริ่มงาน ร่วมกับ S-Club จัดงานวันพ่อ “ 9 ความดีเพื่อพ่อ” เนื่องในวันพ่อประจำปี ณ Plaza Hall Siam Discovery ร่วมกับองค์กรจำนวน 30 องค์กร มีคนเข้าร่วมกว่า 5,000 คน โครงการภาษาอังกฤษเพื่อเยาวชน โดยการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนจำนวน 16 ชุมชน ใน กทม. โดยมีผู้จบการศึกษาจำนวน 525 คน ร่วมกับ อสม. จำนวน 51 คน

ผู้รับรอง - อ.ดร.ลือชัย จุฬาสัย

: อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 66-5394-2851-5 Email;

luechai@chiangmai.ac.th

ที่อยู่฀: Address กรุงเทพ : สำนักงานกองทุนเวลาเพื่อสังคม เลขที่ 87/110 อาคารโมเดร์นทาวน์ ชั้น 14 ถนน สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 MB : +66 81 681 5431 โทร : 02-711-7494 Email฀: info@timebanksociety.com Website:http://www.timebanksociety.com เชียงใหม่ : บริษัทกิฟฟิกา ไทยแลนด์(GIFICA Thailand) 163/1 หลังวัดสุวรรณประดิษฐ์ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 Website : http://www.Gifica.com

eXcellere Table  

Activity table

Advertisement