Page 1

Ü

Ç

A

Y

D

A

B

ú

R

Y

A

Y

I

M

L

A

N

I

R

TEMMUZ-AøUSTOS-EYLÜL

2UDFOH%XOXW%LOL÷LPLOH

+,=d(9ú./ú.YH9(5ú0/ú/ú.

&/28'&20387,1*

8\JXODPD0RGHOOHUL 6HUYLV0RGHOOHUL 2UDFOH(QWHUSULVH0DQDJHU JLOH%XOXW<|QHWLPL g]HO%XOXW0LPDULVL\OH 9HULWDEDQ×.RQVROLGDV\RQX ú÷2UWDNODU×QGDQ%XOXWd|]POHUL %W*UXS·WDQ6DùO×N6HNW|UQH0HGL&O#LP ,QIRWHFK·WHQ$UDo7DNLSYH<|QOHQGLUPH6LVWHPL,QIRPRELO .RUD·GDQILQDQVDOEWoHo|]P)LQFXEH

2 0 11

S AY I 5 0


25$&/(路'$1

 /LQN3OXV


('รผ7g5'(1

2UDFOH(;$'$7$LOHELUDGร—P|QGH

*

ยQยPย]WHNQRORMLOHULSD]DUJHUHNVLQLPOHULQL\HWHULQFHNDUรทร—OD\DELOL\RUPX" %XVRUXQXQELOJLVLVWHPOHULQLQoDรนร—Pร—]ร—QJHUHNOHULQLNDUรทร—OD\DELOHFHNNDGDU HVQHNJยYHQOLKร—]Oร—YHYHULPOLROXSROPDGร—รนร—Qร—VRUJXODPDNย]HUH\|QHOWLOGLรนLQL ELOL\RUX]

%XLVWHNOHULNDUรทร—OD\DELOHFHN\HQLWHNQRORMLYH\DNODรทร—PODUDEDNWร—รนร—Pร—]GDDNOร—Pร—]DLON|QFH %XOXWNDYUDPร—JHOL\RU%HNOHQWLOHUQHWOHรทWLNoH\ยNVHNVHVOHLIDGHHGLOGLNoH%XOXWNDYUDPร—Qร—Q VRQG|QHPGHQHGHQEXNDGDUoRNWDOHSJ|UGยรนยQยGDKDL\LDQOร—\RUX]%XQHGHQOH GHUJLPL]LQEXVD\ร—Vร—QGD%XOXW%LOLรทLPNDYUDPร—Qร—GHWD\Oร—RODUDNHOHDOGร—N +HPWHNQRORMLYHo|]ยPVDรนOD\ร—Fร—ODUKHPGHNXUXOXรทODULoLQJยQGHPLQHQVร—FDNPDGGHVL%XOXW %LOLรทLP 7DPGDEXQRNWDGD2UDFOHยทร—QJHOLรทWLUPLรทROGXรนX([DGDWDPLPDULVLQLQEXDODQGDQDVร—OELU IDUN\DUDWร—รนร—Qร—KDWร—UODWPDGDQJHoHPH\HFHรนLP([DGDWD2UDFOHยทร—QEXOXW\DSร—Vร—Qร—QWHPHO

|รนHVLQLROXรทWXUDQELOJLQLQGHSRODQGร—รนร—YHULWDEDQร—NDWPDQร—QGDJHOLรทWLUPLรทROGXรนX\HQLYH Kร—]OD\D\Jร—QODรทDQELUWHNQRORML3D]DUGDHOGHHWWLรนLEDรทDUร—GLรนHUYHULGHSRODPDGRQDQร—Pร—YH \D]ร—Oร—Pร—ยUHWHQILUPDODUร—QGDEXDODQGDNL\DWร—Uร—PODUร—Qร—Kร—]ODQGร—UPDVร—QDQHGHQROGXHOEHWWH ([DGDWDยทQร—QEDรทDUร—Vร—YHUL\HoRNGDKDKร—]Oร—XODรทร—ODELOPHVLQGHQYHEXQXQLoLQGHSRODQDQELOJLQLQ VXQXFX\DPยPNยQROGXรนXNDGDU\DNร—QODรทWร—Uร—OPDVร—QGDQE|\OHFHQHWZRUNย]HULQGHND\EHGLOHQ ]DPDQร—QD]DOWร—OPDVร—QGDQND\QDNODQร—\RU2UDFOHยทร—Q\HQLOLNoL\DNODรทร—Pร—VD\HVLQGH6XQXFX VHUYHU YHYHULQLQGHSRODQGร—รนร—ยQLWH VWRUDJH D\Qร—VLVWHPย]HULQGHEยWยQOHรทWLUL\RUYH\LQH 2UDFOHWDUDIร—QGDJHOLรทWLULOHQ([DGDWDYH5$&\D]ร—Oร—PODUร—VD\HVLQGH]DPDQND\Eร—QDVHEHS RODQQHWZRUNWUDILรนLHQD]DLQGLUJHQL\RU%XVD\HGHoRNGDKDEDVLWVLVWHPOHUOHKร—]oHYLNOLN YHYHULPOLOLNVDรนODQร—UNHQKHSLPL]LQELOGLรนLNODVLN6HUYHU6WRUDJHPLPDULVLGH\DYDรท\DYDรท SRSยOHUOLรนLQL\LWLUHUHNWDULKLQHVNLWHNQRORMLOHUVD\IDVร—QGD\HULQLDOPD\DGRรนUXLOHUOL\RU %XEHQ]HUVL]2UDFOHX]PDQOร—รนร—Qร—Q\DUDWWร—รนร—ELUSDUDGLJPDGHรนLรทLPLGLU %XUDGDQoร—NDUDELOHFHรนLPL]VRQXoGDoRNDoร—NWร—Uยด(WNLQELUEXOXW\DSร—Vร—NXUPDNLoLQ([DGDWD 'DWDEDVH0DFKLQHNXOODQPDNรทLPGLGHQELUDGร—P|QGHROPDNGHPHNWLUยต รบOHUOH\HQVD\IDODUGDEXOXWELOLรทLPNDSVDPร—QGDX\JXODPDNWDROGXรนXPX]VWUDWHMLOHUKDNNร—QGD GHWD\Oร—ELOJLOHUEXODFDNVร—Qร—]%XQODUGDQELULGH&ORXGSURMHPL]/LQN3OXV&ORXG9HUL 0HUNH]L+L]PHWOHULVD\HVLQGHWยPLรทRUWDNODUร—Pร—]DKร—]Oร—YHNROD\ELUรทHNLOGH\HQLWHNQRORMLOHUH DGร—PDWPDLPNDQร—VXQX\RUรบรทRUWDNODUร—Pร—]EXVD\HGHPยรทWHULOHULQLEXOXWELOLรทLPQLPHWOHULQGHQ ID\GDODQGร—UDELOHFHNYHo|]ยPOHULQLGDKDHNRQRPLNPRGHOOHULOHVXQDELOHFHNOHU<HQLXIXNODUD KHSELUOLNWHEDรทDUร—\OD\ยUยPH\HGHYDPHGHFHรนLPL]HLQDQร—\RUXP 7ยP2UDFOHLรทRUWDNODUร—Pร—]DYHPยรทWHULOHULPL]HVDรนOร—NOร—EDรทDUร—Oร—ELUG|QHPGLOL\RUXP 6D\Jร—ODUร—POD (UGLQo%DรทOร—N*HQHO0ยGยU

/LQN3OXV 


3$571(5+8% 2UDFOH3DUWQHU+8%รจVWDQEXOยฏ)<VRQXoODUร‘

+$%(5/(5        

<HQLLOHWLรฅLPSODWIRUPXZZZELOJLFR]XPOHULFRP ยฑ2UDFOH3DUWQHU1HWZRUN 231 ยฒ7ยUNLรฅRUWDNODUร‘Qร‘|GยOOHQGLUGL 2UDFOH\HQL77.LoLQKD]ร‘U &ORXGLOH\HQLXIXNODUDGRรงUX 6HUYLVRWRPDV\RQDQOD\ร‘รฅร‘QDLQRYDWLI\DNODรฅร‘P 2UDFOHยดร‘QJL]OLKD]LQHVL$SSOLFDWLRQ([SUHVV $3(;

/รบ1.3/86ยท7$1      

รจรฅRUWDNODUร‘QDNDWPDGHรงHU\DUDWDQ352)(6<21(/6(59รจ6/(5 -DYDWDEDQOร‘X\JXODPDJHOLรฅWLUPHGHSHUIRUPDQVYHJยoOยDOW\DSร‘ LoLQWHNDGUHV2UDFOHWHNQRORMLOHUL ยฑ2UDFOH9HULWDEDQร‘YH2SVL\RQODUร‘Qร‘IDUNOร‘VHNW|UOHUHWDรฅร‘\DELOPH KHGHILLoLQRUWDNKDUHNHWHGL\RUX]ยฒ ยฑ'RQDQร‘PGHรงLOo|]ยPVDWร‘\RUX]YHEXQXQJHUHNWLUGLรงLWยP GHVWHรงLVDรงODPDNOD\ยNยPOย\ย]ยฒ ยฑ7ยPGRQDQร‘PYH\D]ร‘Oร‘PDOW\DSร‘Pร‘]GHQH\LPYHELOJLELULNLPLPL] LOHLรฅRUWDNODUร‘Pร‘]ร‘Q\DQร‘QGD\ร‘]ยฒ

.$3$..21868 2UDFOHSHUVSHNWLILQGHQEXOXWELOLรฅLP

%$รถ$5,g<.h6h 6LVWHP3HUIRUPDQVร‘Qร‘<ยNVHOWHQ)LQDQVEDQN$รค

7(.1รบ.5g3257$ 9HULWDEDQร‘JยYHQOLรงLQGHยVWยQWHNQRORML25$&/('%),5(:$//

7(.1รบ.%$.,รถ 2UDFOH'DWDEDVH)LUHZDOOยดD*HQHO%DNร‘รฅ

6(.7g5(/%$.,รถ 5HNDEHW\DUร‘รฅร‘QGDVLJRUWDOร‘YHDFHQWHOHULQยณRQOLQHยดEHNOHQWLOHUL

*(=รบ 7DQUร‘oD$WKHQDยดQร‘QNRUXPDVร‘QGDNLNRPรฅXNHQW$WLQD

32575( 1HZ<RUNยดWDQ.DUDN|\ยดHยจ'รจ'(0รค(12/

รบรถ257$./$5,0,= รจรฅRUWDNODUร‘Pร‘]ร‘QOLVWHVL

 /LQN3OXV


3$571(5+8%

2UDFOH3DUWQHU+8%üVWDQEXO²)<VRQXoODU×

3DUWQHU$FDGHP\·GHDGDPJQ HùLWLPG]HQOHQGL E\PH

7RSODPHùLWLPVD\×V× '%7HFK)0:$SSV+:

hUQ*UXEX'Dù×O×P×

,690LJUDWLRQ&HQWHU·GD PLJUDWLRQYHDGRSWLRQL÷OHPL 7DPDPODQDQX\JXODPDVD\×V× 3DUWQHUODULOHDGDPJQZRUNVKRS G]HQOHQGL

hUQ*UXEX'Dù×O×P×

3DUWQHU6WXGLR·GD G]HQOHQHQHWNLQOLNVD\×V× ú÷2UWDNODU×HWNLQOLùL %LOJLOHQGLUPHHWNLQOLùL 1HWZRUNLQJHWNLQOLùL 7RSODPNDW×O×PF×

/LQN3OXV 


25$&/(¡'$1

ßOHWLÚLPSODWRUPXQX] ZZZELOJLFR]XPOHULFRP <HQLOHQHQLoHULNYH|]HOOLNOHULLOHœ%LOJLd|] POHUL¡ZHEVLWHVL  \HOHULQHELUELULQGHQFD]LSDYDQWDMODUVXQX\RU

%LOJLd|] POHUL¡QGH â&#x20AC;˘ Oracle ve biliÄ&#x2020;im dĂźnyasÂ&#x2018;na ait en gĂźncel haberleri, kampanyalarÂ&#x2018;, uzman makalelerini ve duyurularÂ&#x2018; takip edebilir, â&#x20AC;˘ Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;na yĂśnelik ve bĂślgesel olarak dĂźzenlediÄ&#x2C6;i tĂźm kampanyalardan haberdar olabilir, â&#x20AC;˘ Ă&#x153;ye olarak, Ăźcretsiz ĂźrĂźn demosu ve avantajlÂ&#x2018; kampanyalardan yararlanma fÂ&#x2018;rsatÂ&#x2018; elde edebilirsiniz!

%LOJLd|] POHUL%LOJLdDĂšĂ&#x2014;¡QGD Bilgi Ă&#x2021;ĂśzĂźmleriâ&#x20AC;&#x2122;ndeki tĂźm yenilikler Bilgi Ă&#x2021;aÄ&#x2C6;Â&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;nda da yayÂ&#x2018;nlanÂ&#x2018;yor. 200 bin kiÄ&#x2020;ilik bir ekosisteme sahip olan Bilgi Ă&#x2021;aÄ&#x2C6;Â&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;nda, Bilgi Ă&#x2021;ĂśzĂźmleriâ&#x20AC;&#x2122;ne ait duyurular, kampanyalar ve gĂźncel bilgileri de yer alÂ&#x2018;yor.

%LOJLd|] POHULVRV\DOPHG\DGD Bilgi Ă&#x2021;ĂśzĂźmleri sosyal medyada takipçileriyle buluÄ&#x2020;uyor. Sosyal medyada da Bilgi Ă&#x2021;ĂśzĂźmleri yeniliklerinden haberdar olabilirsiniz.

%LOJLd|] POHUL¡QHVL]GH NDWNĂ&#x2014;GDEXOXQDELOLUVLQL] Bilgi Ă&#x2021;ĂśzĂźmleri web sitesine içerik katkÂ&#x2018;sÂ&#x2018;nda bulunabilirsiniz. YayÂ&#x2018;nlanmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; istediÄ&#x2C6;iniz içerikleri LQIR#ELOJLFR]XPOHULFRP adresine yollayabilirsiniz.

 /LQN3OXV


´2UDFOH3DUWQHU1HWZRUN 231 Âľ 7 UNLĂšRUWDNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;|G OOHQGLUGL

8=0 $1/ ,.

´2UDFOH3DUWQHU1HWZRUNÂľ8]PDQOĂ&#x2014;NgG OOHUL(0($E|OJHVLQGH X]PDQOĂ&#x2014;NODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;DODQ7 UNLáRUWDNODUĂ&#x2014;QDÂś231'D\ÂľHWNLQOLĂšLNDSVDPĂ&#x2014;QGD G ]HQOHQHQELUW|UHQOHYHULOGL

2

racle, 2011 TĂźrkiye Oracle PartnerNetwork (OPN) uzmanlÂ&#x2018;k

ĂśdĂźllerini verdi. Ă&#x2013;dĂźller, Oracle tarafÂ&#x2018;ndan yakÂ&#x2018;n zamanda

duyurulmuÄ&#x2020; olan Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialized programÂ&#x2018; ile sektĂśrde Oracle çÜzĂźmlerini baÄ&#x2020;arÂ&#x2018; ile sunan iÄ&#x2020;

ortaklarÂ&#x2018;na veriliyor. Bu yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;n â&#x20AC;&#x153;OPN TĂźrkiye UzmanlÂ&#x2018;k Ă&#x2013;dĂźlleriâ&#x20AC;? de, aktif olarak uzmanlÂ&#x2018;klarÂ&#x2018;

Ăźzerine çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malar yapan, bir veya birden fazla ĂźrĂźn Ăźzerine uzmanlÂ&#x2018;klarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; alan ve inovasyonu Ăśn planda tutan iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;na verildi.

g'h/$/$1úÜ257$./$5, Oracle Kanal YĂśnetiminden Sorumlu KÂ&#x2018;demli BaÄ&#x2020;kan YardÂ&#x2018;mcÂ&#x2018;sÂ&#x2018; Stein Surlien, â&#x20AC;&#x153;OPN TĂźrkiye UzmanlÂ&#x2018;k Ă&#x2013;dĂźlleriâ&#x20AC;?ni, Bodrumâ&#x20AC;&#x2122;da dĂźzenlenen TĂźrkiye â&#x20AC;&#x153;OPNâ&#x20AC;? gĂźnĂźnde sahiplerine takdim etti. Ă&#x2013;dĂźle layÂ&#x2018;k gĂśrĂźlen iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018; ve kategorileri ise Ä&#x2020;Ăśyle: â&#x20AC;˘

KoçSistem - YÂ&#x2018;lÂ&#x2018;n VeritabanÂ&#x2018; Ä&#x2030;Ä&#x2020; OrtaÄ&#x2C6;Â&#x2018;

â&#x20AC;˘

Signum - YÂ&#x2018;lÂ&#x2018;n Ortakatman Ă&#x153;rĂźnleri Ä&#x2030;Ä&#x2020; OrtaÄ&#x2C6;Â&#x2018;

â&#x20AC;˘

Experteam - YÂ&#x2018;lÂ&#x2018;n Ortakatman Ă&#x153;rĂźnleri Ä&#x2030;Ä&#x2020; OrtaÄ&#x2C6;Â&#x2018; (BI)

â&#x20AC;˘

Experteam - YÂ&#x2018;lÂ&#x2018;n Uygulama Ä&#x2030;Ä&#x2020; OrtaÄ&#x2C6;Â&#x2018; (ERP)

â&#x20AC;˘

Intech Consulting - YÂ&#x2018;lÂ&#x2018;n Uygulama Ä&#x2030;Ä&#x2020; OrtaÄ&#x2C6;Â&#x2018; (CRM)

â&#x20AC;˘

Innova - YÂ&#x2018;lÂ&#x2018;n Sunucu ve Depolama Sistemleri Ä&#x2030;Ä&#x2020; OrtaÄ&#x2C6;Â&#x2018;

â&#x20AC;˘

Ä&#x2030;dea Teknoloji - YÂ&#x2018;lÂ&#x2018;n EndĂźstri Ä&#x2030;Ä&#x2020; OrtaÄ&#x2C6;Â&#x2018;

â&#x20AC;˘

Akademi DanÂ&#x2018;Ä&#x2020;manlÂ&#x2018;k - YÂ&#x2018;lÂ&#x2018;n â&#x20AC;&#x153;Accelerateâ&#x20AC;? Ä&#x2030;Ä&#x2020; OrtaÄ&#x2C6;Â&#x2018;

0h.(00(/Ăş<(7Ăş129$6<219(%$ø/,/,. Oracle TĂźrkiye ve Orta Asya Ä&#x2030;Ä&#x2020; OrtaklarÂ&#x2018; ve Genel SektĂśr SatÂ&#x2018;Ä&#x2020; DirektĂśrĂź PÂ&#x2018;nar Rua Aksu, tĂśren sÂ&#x2018;rasÂ&#x2018;nda yaptÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; konuÄ&#x2020;mada, ĂśdĂźlleri alan tĂźm iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; tebrik ederek sĂśzlerine Ä&#x2020;Ăśyle devam etti: â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2013;dĂźl alan iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z,

gG OOHU%RGUXP¡GDG ]HQOHQHQ7 UNL\H´231ÂľJ Q QGH 2UDFOH.DQDO<|QHWLPLQGHQ6RUXPOX.Ă&#x2014;GHPOL%DáNDQ <DUGĂ&#x2014;PFĂ&#x2014;VĂ&#x2014;6WHLQ6XUOLHQWDUDIĂ&#x2014;QGDQYHULOGL

Oracle uzmanlÂ&#x2018;klarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; almak için mĂźkemmeliyet, inovasyon ve baÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k gĂśstermiÄ&#x2020;lerdir. Bunun sonucunda mĂźÄ&#x2020;terilerimizin kritik ihtiyaçlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;

duyduklarÂ&#x2018; araçlarÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n geniÄ&#x2020;leyen ĂźrĂźn yelpazesi, iÄ&#x2020;

karÄ&#x2020;Â&#x2018;lamaya yĂśnelik çÜzĂźmlerimizi sunma konusunda uzmanlÂ&#x2018;Ä&#x2C6;a sahiptirler.

ortaklarÂ&#x2018; platformu ve iÄ&#x2020; fÂ&#x2018;rsatlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; tanÂ&#x2018;mak için geliÄ&#x2020;tirilen â&#x20AC;&#x153;OPN

Bu iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zla çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;maktan ĂśtĂźrĂź gurur duyuyor ve baÄ&#x2020;arÂ&#x2018;larÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n devamÂ&#x2018;nÂ&#x2018;

Specilized (UzmanlÂ&#x2018;k)â&#x20AC;? programÂ&#x2018;, eÄ&#x2C6;itim kaynaklarÂ&#x2018; ve Oracle ĂźrĂźnleri

diliyorum.â&#x20AC;?

hakkÂ&#x2018;nda Ăśzel bilgi desteÄ&#x2C6;i de sunuyor. Ä&#x2030;Ä&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;, â&#x20AC;&#x153;OPNâ&#x20AC;? sayesinde â&#x20AC;&#x153;UzmanlÂ&#x2018;kâ&#x20AC;? elde ederek, sektĂśrde farklÂ&#x2018;laÄ&#x2020;ma yeteneÄ&#x2C6;ine sahip

25$&/(3$571(51(7:25.+$..,1'$

oluyorlar. â&#x20AC;&#x153;UzmanlÂ&#x2018;kâ&#x20AC;? ise yetkinlik geliÄ&#x2020;imi, elde edilen iÄ&#x2020; sonuçlarÂ&#x2018;,

Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018; programÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n en yeni versiyonu olan â&#x20AC;&#x153;Oracle

uzmanlÂ&#x2018;k ve baÄ&#x2020;arÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n kanÂ&#x2018;tlanmasÂ&#x2018; yoluyla elde edilebiliyor.

PartnerNetwork (OPN) Specializedâ&#x20AC;?, daha iyi geliÄ&#x2020;meleri, satÂ&#x2018;Ä&#x2020; yapabilmeleri

Daha ayrÂ&#x2018;ntÂ&#x2018;lÂ&#x2018; bilgi için; www.oracle.com/partners adresini ziyaret

ve Oracle çÜzĂźmlerini daha iyi uygulayabilmeleri için, iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;na ihtiyaç

edebilirsiniz. /LQN3OXV 


25$&/(¡'$1

2UDFOH\HQL77.LoLQKD]Ă&#x2014;U 2UDFOH7HPPX]WDULKLLWLEDUL\OH\ U UO ÚH JLUHFHNRODQ\HQL7 UN7LFDUHW.DQXQX¡QDJHoLá V UHFLQGHW PNXUXOXáODUĂ&#x2014;Q\DQĂ&#x2014;QGD\HUDOPDNLoLQ ELOJLGHQH\LPYHo|] POHUL\OHKD]Ă&#x2014;U <(1Ăş7h5.7Ăş&$5(7.$1818¡1$ *(dúÜ6h5(&Ăş1'(25$&/(h5h1 9(+Ăş=0(7/(5Ăş 01 Temmuz 2012 tarihi itibari ile yĂźrĂźrlĂźÄ&#x2C6;e girecek olan 6102 sayÂ&#x2018;lÂ&#x2018; yeni TĂźrk Ticaret Kanunu (â&#x20AC;&#x153;TTKâ&#x20AC;?) ile ticari iÄ&#x2020;letmelerin ve Ä&#x2020;irketlerin Ä&#x2020;effaĂ˝aÄ&#x2020;masÂ&#x2018;na ve kurumlaÄ&#x2020;masÂ&#x2018;na aÄ&#x2C6;Â&#x2018;rlÂ&#x2018;k verilmiÄ&#x2020; olup, TTK ile birlikte ortaya çÂ&#x2018;kan gereksinimler, kapsamlÂ&#x2018; bir dĂśnĂźÄ&#x2020;ĂźmĂźn habercisi olarak karÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;za çÂ&#x2018;kmaktadÂ&#x2018;r. Bu kapsamda, ĂĽnansal Ä&#x2020;effaĂ˝Â&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;n saÄ&#x2C6;lanmasÂ&#x2018; için muhasebeleÄ&#x2020;tirme ve ĂĽnansal raporlama uygulamalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n standartlaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; amacÂ&#x2018;yla UluslarararasÂ&#x2018; Finansal Raporlama StandartlarÂ&#x2018; (UFRS)â&#x20AC;&#x2122;nÂ&#x2018; yansÂ&#x2018;tan TĂźrkiye Finansal Raporlama StandartlarÂ&#x2018; (TFRS)â&#x20AC;&#x2122;nÂ&#x2018;n Ä&#x2020;irketler tarafÂ&#x2018;ndan uygulanmasÂ&#x2018; zorunluluk haline getirilmiÄ&#x2020;tir. Yeni TTK ile yĂźrĂźrlĂźÄ&#x2C6;e girecek olan deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;iklikler çerçevesinde, Oracle, yerel ve uluslararasÂ&#x2018; iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018; ile birlikte baÄ&#x2020;arÂ&#x2018;lÂ&#x2018; bir Ä&#x2020;ekilde gerçekleÄ&#x2020;tirdiÄ&#x2C6;i birçok UFRS dĂśnĂźÄ&#x2020;Ăźm projesinden elde ettiÄ&#x2C6;i engin bilgi

ve deneyimlerini siz mĂźÄ&#x2020;terilerimizle paylaÄ&#x2020;maya hazÂ&#x2018;rdÂ&#x2018;r. Yeni TTK Madde 64 (1): â&#x20AC;&#x153;Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari iÄ&#x2020;lemleriyle malvarlÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; durumunu, TĂźrkiye Muhasebe StandartlarÂ&#x2018;na ve 88 inci madde hĂźkĂźmleri baÄ&#x2020;ta olmak Ăźzere bu Kanuna gĂśre açÂ&#x2018;kça gĂśrĂźlebilir bir Ä&#x2020;ekilde ortaya koymak zorundadÂ&#x2018;r.â&#x20AC;? Bu zorunluklukla birlikte, kurumlarÂ&#x2018;n defterlerini ve muhasebelerini TFRS ilkeleri doÄ&#x2C6;rultusunda tutmalarÂ&#x2018; gerekmektedir.

25$&/(.85806$/.$<1$. 3/$1/$0$8<*8/$0$/$5, Oracle Kurumsal Kaynak Planlama UygulamalarÂ&#x2018; ile birlikte iÄ&#x2020; sĂźreçlerinizde bĂźtĂźnleÄ&#x2020;ik olarak, uçtan uca faaliyetleriniz ile iliÄ&#x2020;kili iÄ&#x2020;lemleri gerçekleÄ&#x2020;tirirken aynÂ&#x2018; zamanda iÄ&#x2020;lemlerin muhasebeleÄ&#x2020;tirilmesini ve ĂĽnansal raporlara yansÂ&#x2018;tÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;layabilirsiniz.

O

Oracle Kurumsal Kaynak Planlama UygulamalarÂ&#x2018; birden fazla defterin tanÂ&#x2018;mlanmasÂ&#x2018; ĂśzelliÄ&#x2C6;i ile tek bir iÄ&#x2020;lemi muhasebe kurallarÂ&#x2018;, hesap planÂ&#x2018;, takvim ya da para birimine gĂśre farklÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k arz eden defterlerde paralel bir Ä&#x2020;ekilde muhasebeleÄ&#x2020;tirmenize yardÂ&#x2018;mcÂ&#x2018; olacaktÂ&#x2018;r. Yasal ya da yĂśnetimsel gereksinimleriniz ile uyumlu ĂĽnansal raporlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;zÂ&#x2018; otomatik bir Ä&#x2020;ekilde Ăźretebilmenizi kolaylaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;racaktÂ&#x2018;r. Hesap bakiyelerinden iÄ&#x2020;lem detaylarÂ&#x2018;na kolaylÂ&#x2018;kla ulaÄ&#x2020;arak ĂĽnansal Ä&#x2020;effaĂ˝Â&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; saÄ&#x2C6;layabilmenize olanak saÄ&#x2C6;layacaktÂ&#x2018;r.

O

Kurumunuza ait sabit kÂ&#x2018;ymetlerin ilgili raporlama defterlerindeki muhasebe kayÂ&#x2018;tlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; farklÂ&#x2018; standartlara gĂśre paralel bir Ä&#x2020;ekilde farklÂ&#x2018; defterlerde izleyebilmenize ve farklÂ&#x2018; Ä&#x2020;ekilde hesaplanacak olan amortisman bedellerini ve deÄ&#x2C6;er dĂźÄ&#x2020;ĂźklĂźklerini ĂĽnansal tablolarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;zda uygun bir Ä&#x2020;ekilde gĂśstermenize yardÂ&#x2018;mcÂ&#x2018;

25$&/(Ăş/(<(1Ăş77.¡1$*(dúÜ6h5(&Ăş 2UDFOH\Ă&#x2014;OĂ&#x2014;QGDQEHULXOXVODUDUDVĂ&#x2014;PXKDVHEHVWDQGDUWODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;J|]OHPOHPHNWHYHo|] PELOHáHQOHULQHDNWDUPDNWDGĂ&#x2014;U2UDFOHLáRUWDNODUĂ&#x2014;LOHEHUDEHU\XUWLoLYH\XUGĂ&#x2014;áĂ&#x2014;QGDJHUoHNOHáWLUGLĂšLELUoRNEDáDUĂ&#x2014;OĂ&#x2014;8)56G|Q á PSURMHVLQGHQHOGHHWWLĂšL GHQH\LPOHULVD\HVLQGH7067)56¡QDX\JXQILQDQVDOUDSRUODUĂ&#x2014;QKD]Ă&#x2014;UODQPDVĂ&#x2014;QDJHoLáV UHFLQGHP áWHULOHULQHDáDĂšĂ&#x2014;GDNL JHoLáSODQĂ&#x2014;QDEHQ]HUELU\|QWHPLQX\JXODQPDVĂ&#x2014;QĂ&#x2014;|QHUPHNWHGLU g=(7/(*(dúÜ)$=/$5, )D] 7066WDQGDUGODUĂ&#x2014;QDX\JXQRODUDNHWNLDQDOL]LQLQ\DSĂ&#x2014;OPDVĂ&#x2014;YH7067)56X\XPV UHFLQLQWDVDUODQPDVĂ&#x2014;

)D] 9HUJL8VXO.DQXQXQDJ|UHKD]Ă&#x2014;UODQDQPDOLUDSRUODUĂ&#x2014;QGĂ&#x2014;áĂ&#x2014;QGD7067)56¡DJ|UHKD]Ă&#x2014;UODQDFDNRODQW PGLĂšHUPDOL UDSRUODPDODUĂ&#x2014;QKD]Ă&#x2014;UODQPDVĂ&#x2014; )D] *HUoHNOHáWLULOHQRSHUDV\RQHOLáOHPOHULQLNLIDUNOĂ&#x2014;VWDQGDUGDJ|UHG ]HQOHQPLáRODQ\DVDOGHIWHUOHUGH PXKDVHEHOHáWLULOHELOPHVLDPDFĂ&#x2014;\ODJHUHNOLDOW\DSĂ&#x2014;QĂ&#x2014;QKD]Ă&#x2014;UODQPDVĂ&#x2014; )D] )LQDQVDOJHUHNVLQLPOHULQ\HULQHJHWLULOPHVLQLQDUGĂ&#x2014;QGDQáLUNHWLQLáPRGHOOHULQGHGHRSWLPL]DV\RQXQVDĂšODQPDVĂ&#x2014;

 /LQN3OXV


olacaktÂ&#x2018;r. BĂśylece, yasal defterlerin â&#x20AC;&#x2DC;UluslararasÂ&#x2018; Finansal Raporlama StandartlarÂ&#x2018; (UFRS)â&#x20AC;&#x2122;na uygun biçimde dĂźzenlenmesi için gerekli altyapÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;lanabilecektir. O

Yeni TTK ile yĂźrĂźrlĂźÄ&#x2C6;e girecek olan TFRS standartlarÂ&#x2018;na uygun bir Ä&#x2020;ekilde envanter deÄ&#x2C6;erlemesi ve maliyet takibi yapabilmenize, çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;anlara saÄ&#x2C6;lanan Ăźcret ve faydalarÂ&#x2018; kanuna uygun bir Ä&#x2020;ekilde izlemenize yardÂ&#x2018;mcÂ&#x2018; olacaktÂ&#x2018;r. Ä&#x2030;nÄ&#x2020;aat ve tarÂ&#x2018;m gibi sektĂśrlere Ăśzel standartlarÂ&#x2018; iÄ&#x2020;letmelerinizde hayata geçirebilmek için ihtiyaç duyduÄ&#x2C6;unuz altyapÂ&#x2018;yÂ&#x2018; oluÄ&#x2020;turmanÂ&#x2018;za imkân tanÂ&#x2018;yacaktÂ&#x2018;r.

P

P

<g1(7úÜú05Ăş6.9(<$6$/8<80 8<*8/$0$/$5, Yeni TTK madde 378 ile birlikte, â&#x20AC;&#x153;Pay senetleri borsada iÄ&#x2020;lem gĂśren Ä&#x2020;irketlerde, yĂśnetim kurulu, Ä&#x2020;irketin varlÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;, geliÄ&#x2020;mesini ve devamÂ&#x2018;nÂ&#x2018; tehlikeye dĂźÄ&#x2020;Ăźren sebeplerin erken teÄ&#x2020;hisi, bunun için gerekli Ăśnlemler ile çarelerin uygulanmasÂ&#x2018; ve riskin yĂśnetilmesi amacÂ&#x2018;yla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;rmak ve geliÄ&#x2020;tirmekle yĂźkĂźmlĂźdĂźrâ&#x20AC;?. O Oracle YĂśnetiÄ&#x2020;im, Risk ve Yasal Uyum UygulamalarÂ&#x2018;, E-iÄ&#x2020; uygulamalarÂ&#x2018;nda oluÄ&#x2020;turulan iÄ&#x2020; akÂ&#x2018;Ä&#x2020;larÂ&#x2018; ve uygulamalarÂ&#x2018;n kurulumu ile iliÄ&#x2020;kili olan risklerin bertaraf edilebilmesi için tespit edici yada Ăśnleyici kontrollerinizi otomatik olarak oluÄ&#x2020;turmanÂ&#x2018;za yardÂ&#x2018;mcÂ&#x2018; olmaktadÂ&#x2018;r. AynÂ&#x2018; zamanda, sĂźreçlerinizdeki riskleri ve bu risklerle iliÄ&#x2020;kili kontrol noktalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; takip ederek, TTK ile zorunlu hale gelecek olan iç denetim ve risk yĂśnetimi çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;zÂ&#x2018; daha etkin bir Ä&#x2020;ekilde yĂśnetmenizi kolaylaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;racak altyapÂ&#x2018;yÂ&#x2018; sunmaktadÂ&#x2018;r. O Kanunla birlikte ortaya çÂ&#x2018;kan, Ä&#x2020;irketlerin yĂśnetiminin gerektirdiÄ&#x2C6;i Ăślçßde ĂĽnansal planlama ve bĂźtçe oluÄ&#x2020;turma faaliyetlerinin gerçekleÄ&#x2020;tirilmesi ve grup Ä&#x2020;irketlerine ait ĂĽnansal tablolarÂ&#x2018;n konsolide edilerek sunulabilmesi gerekliliÄ&#x2C6;i konusunda gerekli altyapÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n kurulmasÂ&#x2018; için Oracle Hyperion Kurumsal Performans YĂśnetimi Ă&#x2021;ĂśzĂźm ailesi en bĂźyĂźk yardÂ&#x2018;mcÂ&#x2018;nÂ&#x2018;z olacaktÂ&#x2018;r. P Oracle Hyperion Mali Konsolidasyon

P

YĂśnetim çÜzĂźmĂź TĂźrkiyedeki bĂźyĂźk grup Ä&#x2020;irketlerinin birçoÄ&#x2C6;unda ĂĽnansal konsolidasyon için seçilmiÄ&#x2020; ve hem Ăźlkemizde hemde dĂźnyada en yaygÂ&#x2018;n kullanÂ&#x2018;lan konsolidasyon çÜzĂźmĂźdĂźr. Oracle Hyperion Planlama çÜzĂźmĂź ĂĽnansal bĂźtçe ve planlama sĂźreçlerinin merkezi, etkin ve entegre bir biçimde yĂśnetilmesine imkan veren alanÂ&#x2018;nda lider uygulamalardan biridir ve TĂźrkiyede pek çok farklÂ&#x2018; ĂĽrma ve sektĂśrde kullanÂ&#x2018;lan planlama çÜzĂźmĂźdĂźr. Oracle Hyperion Stratejik Finans stratejik planlamayÂ&#x2018; daha profesyonel, merkezi, entegre ve gĂźvenli bir biçimde yapmak isteyen ĂĽrmalar için tasarlanmÂ&#x2018;Ä&#x2020;, alanÂ&#x2018;nda tek kendine ĂśzgĂź ve içinde birçok hazÂ&#x2018;r ĂĽnansal modelleri barÂ&#x2018;ndÂ&#x2018;ran uzun dĂśnemli planlama çÜzĂźmĂźdĂźr. Oracle Hyperion Finansal Veri Kalite YĂśnetimi ĂĽnansal konsolidasyon, ĂĽnansal planlama sĂźrecinde farklÂ&#x2018; kaynak sistemlerden, farklÂ&#x2018; Ä&#x2020;irketlerden gelen

)D] (WNL$QDOL]L *HoLĂĽ6WUDWHMLVLQLQ %HOLUOHQPHVL

)D] 1LKDL5DSRUODUĂ&#x2018;Q +D]Ă&#x2018;UODQPDVĂ&#x2018;

P

bilgilerin; gĂźvenli, izlenebilir, denetlenebilir ve otomatik olarak kontrolĂźne ve kullanÂ&#x2018;mÂ&#x2018;na imkan veren destekleyici bir çÜzĂźmdĂźr. Oracle â&#x20AC;&#x153;Disclosure Managementâ&#x20AC;? Finansal Bilgilendirme YĂśnetimi, mali tablolarÂ&#x2018;n ve ĂĽnansal raporlarÂ&#x2018;n farklÂ&#x2018; raporlama standartlarÂ&#x2018;na (Ă&#x2013;rnek: XBRL) gĂśre otomatik olarak dĂśnĂźÄ&#x2020;tĂźrĂźlĂźp hazÂ&#x2018;rlanmasÂ&#x2018;na imkan veren ve ilgili dĂśnĂźÄ&#x2020;Ăźm kurallarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n merkezi bir uygulamada yĂśnetilebildiÄ&#x2C6;i ve istenen tĂźm rapor formatlarÂ&#x2018;na (PDF, PPT, XLS, vb...)uygun olarak sunulabildiÄ&#x2C6;i bir çÜzĂźmdĂźr.

<HQL77.LoLQ25$&/(d|]Â P+DULWDVĂ&#x2014; 2UDFOH.XUXPVDO3HUIRUPDQV<|QHWLPL5DSRUODPD 2UDFOH.XUXPVDO.D\QDN 3ODQODPD8\JXODPDODUĂ&#x2018; (%86,1(6668,7(

2UDFOH6HNW|UH g]HO8\JXODPDODUĂ&#x2018;

-'(':$5'6

2UDFOH<|QHWLP 5LVN <DVDO8\XP8\JXODPDODUĂ&#x2018;

)D] èüOHPOHULQ%LUGHQ)D]OD ¹*HQHONDEXO*|UP ü 0XKDVHEHèONHOHUL²QH8\JXQ %LUäHNLOGH.D\GHGLOPHVL

)D] '|Q ü P 706´QLQ )D\GDODUĂ&#x2018;QĂ&#x2018;Q .D]DQĂ&#x2018;OPDVĂ&#x2018;

+D]Ă&#x2018;UOĂ&#x2018;NdDOĂ&#x2018;ĂĽPDVĂ&#x2018;QĂ&#x2018;Q *HUoHNOHĂĽWLULOPHVL

Âą9HUJL8VXO.DQXQX²LOH 8\XPOX)LQDQVDO 6RQXoODUĂ&#x2018;Q$OĂ&#x2018;QPDVĂ&#x2018;

$OW6LVWHPOHUGHNL 0XKDVHEHOHĂĽPH 0HNDQL]PDODUĂ&#x2018;h]HULQGHNL (WNLVLQLQ%HOLUOHQPHVL

èü0RGHOLQGHNL 'HçLüLPOHULQ %HOLUOHQPHVL

(WNLVLQLQ$QDOL] (GLOPHVL

)LQDQVDO6RQXoODUĂ&#x2018;Q98. YH7067)56LOH8\XPOX %LUäHNLOGH' ]HQOHQPHVL

0XKDVHEHOHĂĽPH.XUDOODUĂ&#x2018;QĂ&#x2018;Q ' ]HQOHQPHVLYHèOJLOL<DVDO 'HIWHUOHULQ.XUXOXPX

7067)56LOH(OGH(GLOHQ 6RQXoODUOD%LUOLNWH 6Â UHoOHULQ'|QÂ ĂĽÂ WÂ UÂ OPHVL

*HoLĂĽ6WUDWHMLVLQLQ %HOLUOHQPHVL

6RQXoODUĂ&#x2018;Q5DSRUODQPDVĂ&#x2018; 0XWDEDNDWĂ&#x2018;QĂ&#x2018;Q<DSĂ&#x2018;OPDVĂ&#x2018; YH'HQHWOHQPHVL

0XKDVHEHèüOHULQLQ98. YH7067)56LOH8\XPOX èNL$\UĂ&#x2018;'HIWHUGH *HUoHNOHĂĽWLULOPHVLYH 5DSRUODQPDVĂ&#x2018;

7067)56´QDJ|UH ' ]HQOHQHQ)LQDQVDO 7DEORODUĂ&#x2018;Q5DSRUODQPDVĂ&#x2018; YH+LVVHGDU'HçHUOHULQLQ $UWWĂ&#x2018;UĂ&#x2018;OPDVĂ&#x2018;

%Â WÂ Q)D]ODUGD3ROLWLNDYH.RQWURO<|QHWLPLQLQ8\JXODQPDVĂ&#x2018; d,.7,+D]Ă&#x2018;UOĂ&#x2018;N dDOĂ&#x2018;ĂĽPDVĂ&#x2018;QĂ&#x2018;Q 7DPDPODQPDVĂ&#x2018;

d,.7,7067)56 5DSRUODUĂ&#x2018;QĂ&#x2018;Q hUHWLOPHVL

d,.7,èüOHPOHULQèNL$\UĂ&#x2018; 'HIWHUGH.D\GHGLOPHVLYH 5DSRUODQPDVĂ&#x2018;

d,.7,èü0RGHOOHULQLQ 2SWLPL]DV\RQX

%XGRNXPDQVDGHFHELOJLDPDoOĂ&#x2018;KD]Ă&#x2018;UODQPĂ&#x2018;ĂĽROXS2UDFOHWDUDIĂ&#x2018;QGDQ\|QHOWLOHQELUWHNOLIYH\DWDDKK WLoHUPHPHNWHGLUKHUKDQJLELUKDN\ N PO O NYH\DNRĂĽXO\DUDWPDPDNWDGĂ&#x2018;U\DGDEHOLUWLOHQOHULND\Ă&#x2018;WDOWĂ&#x2018;QD DOPDN ]HUHWDQ]LPHGLOPHPHNWHGLU+HUKDQJLELUOLVDQV\D]Ă&#x2018;OĂ&#x2018;PYH\DKL]PHWLQHGLQLOPHVLLOJLOLDQODĂĽPDODUĂ&#x2018;QDNGLQHEDçOĂ&#x2018;YHDQODĂĽPDODUGDNLNRĂĽXOODUDWDELGLU /LQN3OXV 


25$&/(¡'$1

&ORXGLOH\HQLXIXNODUDGRĂťUX /LQN3OXVEXOXWELOLáLP VWUDWHMLVLGRĂšUXOWXVXQGD LáRUWDNODUĂ&#x2014;YHVRQ NXOODQĂ&#x2014;FĂ&#x2014;ODULoLQKD\DWD JHoLUGLĂšL&ORXGYHUL PHUNH]LLOHEXLáDODQĂ&#x2014;QĂ&#x2014; \HQLGHQWDQĂ&#x2014;POD\DQELU \DNODáĂ&#x2014;PVXQX\RU7 P DOW\DSĂ&#x2014;JHQLáEDQGZLWK GRQDQĂ&#x2014;PYH\D]Ă&#x2014;OĂ&#x2014;P  U QOHULQLQ\DQĂ&#x2014;VĂ&#x2014;UD WHNQLNGHVWHN\|QHWLPJLEL NDWPDGHĂšHUOLKL]PHWOHUL NDSVD\DQ&ORXG2UDFOH LáRUWDNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;Qo|] POHUL LOHELUOHáHUHNNRPSOHELU EXOXWUHVPLoL]L\RU995 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;ndan bu yana Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n â&#x20AC;&#x153;DeÄ&#x2C6;er Katan DistribĂźtĂśrĂźâ&#x20AC;? olarak faaliyet gĂśsteren LinkPlus, hayata geçirdiÄ&#x2C6;i Cloud+ projesiyle Oracle iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;na yeni ufuklar açÂ&#x2018;yor. Cloud+, bulut biliÄ&#x2020;imin verimlilik, Ăślçeklenebilirlik, esneklik avantajlarÂ&#x2018;na sahip olmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n yanÂ&#x2018; sÂ&#x2018;ra ekonomik iÄ&#x2020; modeli ile de iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n hayatÂ&#x2018;nÂ&#x2018; kolaylaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmayÂ&#x2018; hedeĂ˝iyor. LinkPlus, Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n bulut biliÄ&#x2020;im stratejisi kapsamÂ&#x2018;nda, iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;na yeni ufuklar açacak Cloud+ veri merkezini hayata geçirdi. Teknoloji yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;mÂ&#x2018; yapacak olan iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018; ve son kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n, çoÄ&#x2C6;u zaman belli bir uygulamayÂ&#x2018; koÄ&#x2020;turacak sistemler için maksimum performans gĂśzeterek yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;m planlamasÂ&#x2018; yapmak durumunda olmasÂ&#x2018; gerçeÄ&#x2C6;inden hareket eden LinkPlus, Cloud+ ile yĂźksek ilk yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;m maliyetleri, verimsiz kaynak kullanÂ&#x2018;mÂ&#x2018; gibi sorunlarÂ&#x2018; aÄ&#x2020;abilmeyi hedeĂ˝iyor.

 /LQN3OXV

%8/87%ú/úÜú0'(25$&/( $/7<$3,6,

+Ăş=0(77(9(7(.12/2-Ăş'( 6h5(./Ăş/Ăş.

Cloud+ olarak adlandÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lan bulut mimarisi, Oracle ĂźrĂźnleri, yĂśnetimi ve desteÄ&#x2C6;i ile birlikte iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018; ve kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n hizmetine sunuluyor. Cloud+â&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n diÄ&#x2C6;er veri merkezlerinden farkÂ&#x2018;; tĂźm altyapÂ&#x2018;, geniÄ&#x2020; bandwith, donanÂ&#x2018;m ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m ĂźrĂźnlerinin yanÂ&#x2018; sÂ&#x2018;ra, teknik destek, yĂśnetim gibi katma deÄ&#x2C6;erli hizmetleri kapsamasÂ&#x2018; ve bu model iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018; çÜzĂźmleri ile birleÄ&#x2020;tiÄ&#x2C6;inde komple bir bulut resmi çiziliyor olmasÂ&#x2018;. Cloud+, katma deÄ&#x2C6;erli yeni nesil veri merkezi hizmetleri ile birlikte, internet içerikleri ve uygulamalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n dĂźnya Ăźzerinde daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;m ve hÂ&#x2018;zlandÂ&#x2018;rma hizmetlerini kapsÂ&#x2018;yor. AyrÂ&#x2018;ca, dĂźnya genelinde 100â&#x20AC;&#x2122;Ăźn Ăźzerinde POP noktasÂ&#x2018;na sahip olan içerik daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;m aÄ&#x2C6;Â&#x2018;na Ä&#x2030;stanbul noktasÂ&#x2018;ndan entegrasyon ile baÄ&#x2C6;lanarak, Oracle iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;na ve son kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lara kĂźresel Ăślçekte â&#x20AC;&#x2DC;DaÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;m ve HÂ&#x2018;zlandÂ&#x2018;rma Hizmetleriâ&#x20AC;&#x2122; de saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor.

Hizmetlerinde sĂźrekliliÄ&#x2C6;i ilke edinen Cloud+; iÄ&#x2020; ve internet dĂźnyasÂ&#x2018;ndaki geliÄ&#x2020;meler doÄ&#x2C6;rultusunda teknolojisini, hizmetlerini ve yapÂ&#x2018;sÂ&#x2018;nÂ&#x2018; yenileyerek yeni hizmetleri bĂźnyesine katmaya devam ediyor. TĂźm Oracle iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;, lokasyon baÄ&#x2C6;Â&#x2018;msÂ&#x2018;z olarak Cloud+â&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n geniÄ&#x2020; hizmet portfĂśyĂźnden faydalanabiliyor, tek konsantrasyon noktasÂ&#x2018;ndan hizmetin sĂźrekliliÄ&#x2C6;i ve kalitesinden emin olarak, iÄ&#x2020; alanlarÂ&#x2018;na odaklanabiliyorlar. Oracle ve LinkPlus, Oracle iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n sektĂśrel analizler doÄ&#x2C6;rultusunda ihtiyaçlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; doÄ&#x2C6;ru konumlandÂ&#x2018;rarak ve uygun çÜzĂźmler Ăźreterek, yakÂ&#x2018;n zamanda birçok baÄ&#x2020;arÂ&#x2018; ĂśykĂźsĂźnĂź hayata geçireceÄ&#x2C6;ine inanÂ&#x2018;yor. Cloud+ hakkÂ&#x2018;nda daha fazla bilgi almak için 0216 316 5050 numaralÂ&#x2018; telefondan Genco KENET ile iletiÄ&#x2020;ime geçebilirsiniz.


ßø257$./$5,1'$1

6HUYLVRWRPDV\RQDQOD\Ă&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QDLQRYDWLI\DNODĂšĂ&#x2014;P 0 áWHULOHULQHYHUGLĂšLKL]PHW NDOLWHVLQL\ NVHOWPHNLá V UHoOHULQGHQ VWVHYL\HGH YHULPOLOLNVDĂšODPDNDPDFĂ&#x2014; LOHVHUYLVRUJDQL]DV\RQ YHV UHoOHULQL\HQLGHQ \DSĂ&#x2014;ODQGĂ&#x2014;UPDNDUDUĂ&#x2014;DODQ (0$52UDFOHLáRUWDĂšĂ&#x2014;6LVWHN YH2UDFOHWHNQRORMLOHUL\OH LOHUOL\RU974 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nda dayanÂ&#x2018;klÂ&#x2018; tĂźketim mallarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n satÂ&#x2018;Ä&#x2020; ve pazarlamasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; yapmak Ăźzere kurulan, 1986 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;ndan itibaren satÂ&#x2018;Ä&#x2020; sonrasÂ&#x2018; mĂźÄ&#x2020;teri hizmetlerine odaklanan EMAR SatÂ&#x2018;Ä&#x2020; SonrasÂ&#x2018; MĂźÄ&#x2020;teri Hizmetleri ve Tic. A.Ä&#x2026;. faaliyetlerini Ä&#x2030;stanbulâ&#x20AC;&#x2122;daki merkez teÄ&#x2020;kilatÂ&#x2018;, Ä&#x2030;stanbul, Ankara, Ä&#x2030;zmir ve Antalya olmak Ăźzere dĂśrt BĂślge MĂźdĂźrlĂźÄ&#x2C6;Ăź, 240 yetkili servisi ve bunlara baÄ&#x2C6;lÂ&#x2018; 800 kiÄ&#x2020;ilik kadrosuyla yĂźrĂźtĂźyor. MĂźÄ&#x2020;teri odaklÂ&#x2018; yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;mlarÂ&#x2018; ve baÄ&#x2020;arÂ&#x2018;lÂ&#x2018; çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malarÂ&#x2018; nedeniyle birçok ilke imza atan EMAR, hizmet seviyesini yĂźkseltmek ve servis organizasyonlarÂ&#x2018;ndan maksimum verimlilik saÄ&#x2C6;lamak amacÂ&#x2018;yla organizasyon içerisindeki sĂźreçleri yeniden yapÂ&#x2018;landÂ&#x2018;rma kararÂ&#x2018; aldÂ&#x2018;. YapÂ&#x2018;lan arayÂ&#x2018;Ä&#x2020;lar neticesinde, sektĂśrde uzun yÂ&#x2018;llar baÄ&#x2020;arÂ&#x2018;lÂ&#x2018; çÜzĂźmlere imza atan, Oracle iÄ&#x2020; ortaÄ&#x2C6;Â&#x2018; Sistek ile çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;maya karar verildi. Verilen kararÂ&#x2018;n ardÂ&#x2018;ndan 2010 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n son çeyreÄ&#x2C6;inde, iki Ä&#x2020;irketin proje ekipleri analiz çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malarÂ&#x2018;na baÄ&#x2020;ladÂ&#x2018;. Temelde dĂśrt faz Ăźzerinde kurgulanan projenin birinci fazÂ&#x2018;nda, â&#x20AC;&#x2DC;Temel Servis

6Ăź67(.(.Ăź%Ăź 62/'$16$Ăş$

hPLW.Ă&#x2014;UEDĂšOĂ&#x2014;6LVWHN6DWĂ&#x2014;ĂšYH3D]DUODPD0Â GÂ UÂ %Â OHQW&LQFLRĂťOX3URMH<|QHWLFLVL2ĂťX]KDQ dHOLN<D]Ă&#x2014;OĂ&#x2014;P%LULP<|QHWLFLVL(JHPHQdLIWoL(NLSh\HVL'LODYHU'HPLUHO(NLSh\HVL0XUDW .DUD(NLSh\HVL

SĂźreçleriâ&#x20AC;&#x2122;ni kapsayan modĂźller devreye alÂ&#x2018;nacak. Birinci fazÂ&#x2018;n bitiminden sonra; Kurumsal Hizmetler, Bayi Puan Takip Sistemi, EÄ&#x2C6;itim ve Mobil Uygulama ModĂźlleriâ&#x20AC;&#x2122;ni içeren diÄ&#x2C6;er fazlara geçilecek.

:(%7$%$1/,<(1Ăş<$3, EMAR, web tabanlÂ&#x2018; yeni yapÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n hayata geçirilmesi ile servis sĂźreçlerini anlÂ&#x2018;k ve gĂźvenli bir Ä&#x2020;ekilde, lokasyondan baÄ&#x2C6;Â&#x2018;msÂ&#x2018;z olarak takip etmeyi hedeĂ˝iyor. Merkezi yapÂ&#x2018;da çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;an sistemin saÄ&#x2C6;ladÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; Ăśnemli Ăśzelliklerden birisi de verilerin aynÂ&#x2018; anda tĂźm servisler tarafÂ&#x2018;ndan gĂźncel olarak kullanÂ&#x2018;labilmesi olacak. Bununla birlikte, yeni iÄ&#x2020; sĂźreçlerine uygun modĂźller tam zamanlÂ&#x2018; olarak kullanÂ&#x2018;labilecek. AyrÂ&#x2018;ca, servislerin yapmÂ&#x2018;Ä&#x2020; olduÄ&#x2C6;u iÄ&#x2020;lemler merkezde anlÂ&#x2018;k olarak gĂśrĂźntĂźlenebilecek. Bu sayede yeni stratejilerin belirlenmesi ve alÂ&#x2018;nan kararlarÂ&#x2018;n hÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; bir Ä&#x2020;ekilde uygulanmasÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;lanacaktÂ&#x2018;r. IOSIS SOS, platform baÄ&#x2C6;Â&#x2018;msÂ&#x2018;z Java uygulama

6Ăź67(.YH,26Ăź6dg=h0$Ăź/(6Ăź \Ă&#x2014;OĂ&#x2014;QGDNXUXODQ6LVWHNHQG VWUL\HOYHWLFDULNRQXODUGD|]HOYHSDNHW\D]Ă&#x2014;OĂ&#x2014;PODUJHOLáWLUL\RU 2WRPRWLY/RMLVWLN'D\DQĂ&#x2014;NOĂ&#x2014;7 NHWLP'DĂšĂ&#x2014;WĂ&#x2014;PhUHWLP)LQDQVYH7HOHNRPVHNW|UOHULQH2UDFOHYH-DYD WHNQRORMLOHULQLNXOODQDUDNELUoRNNXUXPVDOSURMHJHOLáWLUHQNXUXOXá,26Ăş6d|] P$LOHVLLOH|QHoĂ&#x2014;NĂ&#x2014;\RU :HE7DEDQOĂ&#x2014;LOHWLáLPDOW\DSĂ&#x2014;VĂ&#x2014;QDVDKLShUHWLPGHQ9HUL7RSODPDYH< U WPH6LVWHPL ,26Ăş60(6 'HSR <|QHWLP6LVWHPOHUL ,26Ăş6'(32 6HUYLV2WRPDV\RQ6LVWHPL ,26Ăş6626 %D\L2WRPDV\RQ6LVWHPL ,26Ăş6%26 DGĂ&#x2014;LOHPDUNDODáDQ,26Ăş6d|] P$LOHVLVDKLSROGXĂšXWHNQRORMLOHUYH6LVWHNX]PDQOĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;LOH V UHNOLJHOLáLPLoHULVLQGHEXOXQX\RU ,26Ăş60DUNDYHd|] POHUL7HPHOd|] P$LOHVLGĂ&#x2014;áĂ&#x2014;QGDIDUNOĂ&#x2014;VHNW|UOHUYHEXVHNW|UOHULoHULVLQGHNLIDUNOĂ&#x2014; \DSĂ&#x2014;ODUD|]HOo|] POHULLOH7 UNL\H¡QLQSHNoRNN|NO NXUXOXáXQGDWHUFLKHGLOL\RU

geliÄ&#x2020;tirme ortamÂ&#x2018;nda tasarlanmÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;r. Mobil cihaz teknolojileri de kullanÂ&#x2018;lan çÜzĂźmde VeritabanÂ&#x2018; teknolojisi olarak Oracle 11g ve bu yapÂ&#x2018; Ăźzerinde WebLogic uygulama sunucusu konumlandÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lmÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;r. EMAR Merkez ve Servisleri, çÜzĂźm altyapÂ&#x2018;sÂ&#x2018;nÂ&#x2018; destekleyen bu teknolojiler sayesinde, geçerli ve doÄ&#x2C6;ru verilere iÄ&#x2020; sĂźreçlerini aksatmadan anlÂ&#x2018;k olarak eriÄ&#x2020;ebilecek. Ä&#x2030;Ä&#x2020; sĂźreçlerinin takibini esnek ve tam olarak saÄ&#x2C6;layabilecektir. EMAR Yurtiçi ve YurtdÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018; Servis OrganizasyonlarÂ&#x2018; için geliÄ&#x2020;tirilen proje kapsamÂ&#x2018;nda, Analiz ve TasarÂ&#x2018;m çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malarÂ&#x2018; tamamlanmÂ&#x2018;Ä&#x2020; durumda. Uygulama geliÄ&#x2020;tirme aÄ&#x2020;amasÂ&#x2018; sĂźren projede, Birinci Faz UygulamalarÂ&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;nÂ&#x2018;n tamamlanmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; takiben, diÄ&#x2C6;er fazlar devreye alÂ&#x2018;nacak. Hayata geçirilmesi planlanan Mobil Uygulamalar sayesinde, mĂźÄ&#x2020;terilere sahada verilen hizmetlerin mobil cihazlar Ăźzerinden takibi saÄ&#x2C6;lanacaktÂ&#x2018;r. Bu cihazlar ile servis personeli merkezdeki gĂźncel verilere eriÄ&#x2020;ebilecek ve saha operasyonlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; anlÂ&#x2018;k olarak sisteme kaydedebilecektir. MĂźÄ&#x2020;teri Memnuniyetini temel alan EMAR, servis hizmetinin kalitesini arttÂ&#x2018;rmak amacÂ&#x2018; ile kurum içi /dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda verdiÄ&#x2C6;i eÄ&#x2C6;itim ve seminerler için kurgulanan EÄ&#x2C6;itim modĂźlĂź kapsamÂ&#x2018;nda, verilen eÄ&#x2C6;itim ve seminerlerin takibini saÄ&#x2C6;layabilecektir.

.8//$1,/$125$&/( 7(.12/2-Ăź/(5Ăź

 2UDFOH9HULWDEDQĂ&#x2014;J 2UDFOH:HE/RJLF8\JXODPD6XQXFXVX /LQN3OXV 


ßø257$./$5,1'$1

2UDFOH¡Ă&#x2014;QJL]OLKD]LQHVL $SSOLFDWLRQ([SUHVV $3(; 2UDFOHLáRUWDĂšĂ&#x2014;6HQWRUD%LOLáLPRUWDNDWPDQX\JXODPDODUĂ&#x2014;LoLQGHNRQXPODQGĂ&#x2014;UĂ&#x2014;ODQ 2UDFOH$SSOLFDWLRQ([SUHVV $3(; LOHP áWHULOHULLoLQVRQGHUHFHNXOODQĂ&#x2014;áOĂ&#x2014;o|] POHU JHOLáWLUL\RU6HQWRUDhUHWLPYH.DOLWH.RRUGLQDW|U .HULP.RUNPD]NDOHPHDOGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;EX \D]Ă&#x2014;GDNXUXOXáXQNRQX\ODLOJLOLGHĂšHUOHQGLUPHOHULQH\HUYHUL\RU

%

.HULP.25.0$= 6(1725$%LOLáLP hUHWLPYH.DOLWH.RRUGLQDW|UÂ

ilgi çaÄ&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;n içerisinde

:(%¡'(1d$/,Ü0$

bulunduÄ&#x2C6;umuz bu yÂ&#x2018;llarda,

Eski adÂ&#x2018; HTML-DB olan ve Oracle

kurumlarÂ&#x2018;n sahip olduklarÂ&#x2018;

Ăźzerinde çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;an çok hÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; bir uygulama

muazzam verileri doÄ&#x2C6;ru Ä&#x2020;ekilde

geliÄ&#x2020;tirme aracÂ&#x2018; olan APEX, Oracle

depolama, sÂ&#x2018;nÂ&#x2018;Ă˝andÂ&#x2018;rma ve anlamlandÂ&#x2018;rarak

VeritabanÂ&#x2018; ile birlikte ayrÂ&#x2018;ca Ăźcret

akÂ&#x2018;llÂ&#x2018; kararlara dĂśnĂźÄ&#x2020;tĂźrme ihtiyaçlarÂ&#x2018;, BT

Ăśdemeden elde ediliyor. Web tabanlÂ&#x2018;

bĂślĂźmlerinin varoluÄ&#x2020; amaçlarÂ&#x2018; arasÂ&#x2018;nda

uygulamalar geliÄ&#x2020;tirmek Ăźzere tasarlanmÂ&#x2018;Ä&#x2020;

yer alÂ&#x2018;yor. Bu amaçla biliÄ&#x2020;im dĂźnyasÂ&#x2018;nda

olan APEXâ&#x20AC;&#x2122;in kendisi de web Ăźzerinde

bulunan çeÄ&#x2020;itli Ăślçekli yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mlar

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;yor.

(veritabanlarÂ&#x2018;ndan internet tabanlÂ&#x2018; hesap

Daha detaylÂ&#x2018; bilgi vermek gerekirse,

tablosu uygulamalarÂ&#x2018;na kadar) kurumlarÂ&#x2018;n

APEX uygulamalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; geliÄ&#x2020;tirmek

ihtiyaçlarÂ&#x2018; ve sahip olduklarÂ&#x2018; bĂźtçeler

veya kullanmak için istemci (client)

oranÂ&#x2018;nda kullanÂ&#x2018;lÂ&#x2018;yor. DĂźnya veritabanÂ&#x2018;

tarafÂ&#x2018;na kurulmasÂ&#x2018; gereken herhangi

piyasasÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n uzak ara lideri olan Oracle,

bir program bulunmuyor, tĂźm iÄ&#x2020;lemler

sadece veritabanlarÂ&#x2018; ile deÄ&#x2C6;il, veritabanlarÂ&#x2018;

herhangi bir web tarayÂ&#x2018;cÂ&#x2018; Ăźzerinden

ile mĂźkemmel uyumda çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;an ortakatman

gerçekleÄ&#x2020;tirilebiliyor. SÂ&#x2018;nÂ&#x2018;rlÂ&#x2018; programlama

uygulamalarÂ&#x2018;yla da kurumlarÂ&#x2018;n ihtiyaçlarÂ&#x2018;na

bilgisiyle bile, gĂźvenli ve profesyonel

en uygun çÜzßmleri sunuyor. Bu ßrßnler

uygulama geliÄ&#x2020;tirebileceÄ&#x2C6;iniz Oracle APEX,

arasÂ&#x2018;nda yer alan Oracle Application

kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n kiÄ&#x2020;isel bilgisayarlarÂ&#x2018;nda ya

Express, yani kÂ&#x2018;sa adÂ&#x2018;yla APEX, dĂźnya

da ortak klasĂśrlerde tutulan yaygÂ&#x2018;n oĂĽs

çapÂ&#x2018;nda giderek artan bir ilgiyle kullanÂ&#x2018;lÂ&#x2018;yor.

uygulamalarÂ&#x2018; formatlarÂ&#x2018;nda, risk altÂ&#x2018;nda

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki kullanÂ&#x2018;mÂ&#x2018; açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan, gizli bir

bulunan bilgileri gĂźvenli ve kurumsal

hazine olarak adlandÂ&#x2018;rabileceÄ&#x2C6;imiz APEXâ&#x20AC;&#x2122;i

merkezi uygulamalar haline getirebilmek

biraz daha yakÂ&#x2018;ndan tanÂ&#x2018;makta Ăśnemli

için en uygun ve kolay seçeneklerden bir

faydalar bulunuyor.

olarak karÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;za çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor.

(VNLDGĂ&#x2014;+70/'%RODQYH2UDFOH ]HULQGHoDOĂ&#x2014;ĂšDQoRNKĂ&#x2014;]OĂ&#x2014;ELUX\JXODPDJHOLĂšWLUPH DUDFĂ&#x2014;RODQ$3(;2UDFOH9HULWDEDQĂ&#x2014;LOHELUOLNWHD\UĂ&#x2014;FD FUHW|GHPHGHQHOGHHGLOL\RU :HEWDEDQOĂ&#x2014;X\JXODPDODUJHOLĂšWLUPHN ]HUHWDVDUODQPĂ&#x2014;ĂšRODQ$3(;¡LQNHQGLVLGHZHE  ]HULQGHoDOĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;\RU

 /LQN3OXV


APEXâ&#x20AC;&#x2122;in 2010 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nda duyurulan 4.0

birinde Bilgi ve Ä&#x2030;letiÄ&#x2020;im Teknolojileri

sßrßmß, çok Ünemli yenilikleri de

kadrosunun kilit sĂźreçlerinde gĂśrev almÂ&#x2018;Ä&#x2020;

beraberinde getirdi. Ä&#x2030;lk sĂźrĂźmĂź 2004

bu ekip, çok çeÄ&#x2020;itli alanlarda Oracle APEX

yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nda yayÂ&#x2018;nlanan ve Oracle tarafÂ&#x2018;ndan

ile çÜzĂźmler oluÄ&#x2020;turmuÄ&#x2020; bulunuyor.

sĂźrekli yenilenen bir ĂźrĂźn olan APEX,

Birkaç sayfa barÂ&#x2018;ndÂ&#x2018;ran kßçßk

kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lar tarafÂ&#x2018;ndan da giderek artan

uygulamalardan, çok sayÂ&#x2018;da tablo Ăźzerinde

Ä&#x2020;ekilde talep gĂśrĂźyor. SayÂ&#x2018;larla bu savÂ&#x2018;

kurgulanmÂ&#x2018;Ä&#x2020; ve yĂźzlerce sayfadan

desteklemek gerekirse; APEX, Oracle

oluÄ&#x2020;an bĂźyĂźk sistemlere kadar çeÄ&#x2020;itli

Technology Network Ăźzerinden her yÂ&#x2018;l

bĂźyĂźklĂźkteki uygulamalarÂ&#x2018;n geliÄ&#x2020;tirildiÄ&#x2C6;i

100 bin adetten fazla indiriliyor ve son

Oracle APEX, kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lar tarafÂ&#x2018;ndan

yapÂ&#x2018;lan Oracle OpenWorld etkinliÄ&#x2C6;inde en

bĂźyĂźk bir memnuniyetle karÄ&#x2020;Â&#x2018;lanÂ&#x2018;yor.

fazla talep edilen veritabanÂ&#x2018; baÄ&#x2020;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; olarak

Oracle veritabanÂ&#x2018;nda tutulan verilerin

Ăśne çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor.

kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;ya kullanÂ&#x2018;labilir formatta sunulmasÂ&#x2018;, karar-destek sistemlerinin

<(1Ăş/Ăş./(5Ăş

kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018; ihtiyaçlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; tam anlamÂ&#x2018; ile

Birkaç sayfa barÂ&#x2018;ndÂ&#x2018;ran kßçßk uygulamalardan, çok sayÂ&#x2018;da tablo Ăźzerinde kurgulanmÂ&#x2018;Ä&#x2020; ve yĂźzlerce sayfadan oluÄ&#x2020;an bĂźyĂźk sistemlere kadar çeÄ&#x2020;itli bĂźyĂźklĂźkteki uygulamalarÂ&#x2018;n geliÄ&#x2020;tirildiÄ&#x2C6;i Oracle APEX, kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lar tarafÂ&#x2018;ndan bĂźyĂźk bir memnuniyetle karÄ&#x2020;Â&#x2018;lanÂ&#x2018;yor.

2004 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nda yayÂ&#x2018;nlanan ilk sĂźrĂźmĂźnden

karÄ&#x2020;Â&#x2018;layacak Ä&#x2020;ekilde tasarlanabilmesi,

bu yana, en Ăśnemli sĂźrĂźm olarak kabul

iç kaynakla geliÄ&#x2020;tirilen projelerin çok

edilen APEX 4.0, 2010 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018; ortalarÂ&#x2018;nda

bĂźyĂźk bir kÂ&#x2018;smÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n Oracle APEX ile

yayÂ&#x2018;mlandÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nda APEXâ&#x20AC;&#x2122;in vizyonuna

geliÄ&#x2020;tirilmesinin en temel nedeni oluyor.

çok Ünemli yenilikler getirdi. Oracle

Sahip olduÄ&#x2C6;u kolaylÂ&#x2018;klar sayesinde,

Ăźretim sanayi gibi farklÂ&#x2018; sektĂśrlerdeki

veritabanÂ&#x2018; Ăźzerinde kurgulanmÂ&#x2018;Ä&#x2020; bu

yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mcÂ&#x2018;lara uygulamanÂ&#x2018;n geliÄ&#x2020;tirme

lider kuruluÄ&#x2020;lar tarafÂ&#x2018;ndan tercih edilen

sĂźrĂźmle birlikte, sahip olduÄ&#x2C6;u doÄ&#x2C6;al

zorluklarÂ&#x2018;yla uÄ&#x2C6;raÄ&#x2020;mak yerine sĂźreci

Oracle APEX; KOBÄ&#x2030;â&#x20AC;&#x2122;lerden bĂźyĂźk

avantajlara, kolay rapor ve form geliÄ&#x2020;tirme

iyileÄ&#x2020;tirme, kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018; merkezli yapÂ&#x2018;lar

sanayi kuruluÄ&#x2020;larÂ&#x2018;na kadar her ĂĽrmanÂ&#x2018;n

Ăźzerine ek avantajlarÂ&#x2018; da ekleyen APEX,

tasarlama gibi sĂźrece ve kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;ya

ihtiyaçlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; adresleyebilecek esnekliÄ&#x2C6;iyle,

â&#x20AC;&#x153;Websheetsâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Dynamic Actionsâ&#x20AC;?,

doÄ&#x2C6;rudan katkÂ&#x2018; yapacak alanlar için zaman

teknolojik ve kurumsal dĂśnĂźÄ&#x2020;Ăźm

â&#x20AC;&#x153;Plug-Insâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;RESTful Web Servicesâ&#x20AC;? gibi

bÂ&#x2018;rakmasÂ&#x2018; da BT profesyonellerinin APEXâ&#x20AC;&#x2122;i

planlayan kurumlar için, geleceÄ&#x2C6;e taÄ&#x2020;Â&#x2018;nacak

Ăśzellikleriyle kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;nÂ&#x2018; memnun

tercih etmisini saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor.

mimarilere açÂ&#x2018;lan yolculukta en Ăśnemli

ediyor. â&#x20AC;&#x153;Team Developmentâ&#x20AC;? alanÂ&#x2018;nda

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de otomotiv, ulaÄ&#x2020;Â&#x2018;m, haberleÄ&#x2020;me,

yardÂ&#x2018;mcÂ&#x2018;sÂ&#x2018; oluyor.

Ăśnemli kolaylÂ&#x2018;klar saÄ&#x2C6;layan APEX 4.0, aynÂ&#x2018; zamanda geliÄ&#x2020;tirilmiÄ&#x2020; graĂĽk ekleme

6(1725$%ú/úÜú0+$..,1'$

Ăśzellikleri ve ilerletilmiÄ&#x2020; Uygulama GeliÄ&#x2020;tirme Ă&#x2013;nyĂźzĂź (Application Builder) ile geliÄ&#x2020;tiricilere sahip olduklarÂ&#x2018;ndan daha

2WRPRWLYVHNW|U LoLQGHELUOLNWHoDOĂ&#x2014;áPDIĂ&#x2014;UVDWĂ&#x2014;

da fazlasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; vaat ediyor.

EXOPXáEHáJLULáLPFLQLQRUWDNNDUDUĂ&#x2014;LOH\Ă&#x2014;OĂ&#x2014;QĂ&#x2014;Q 7HPPX]D\Ă&#x2014;QGD%XUVD¡GDVLVWHPHQWHJUDW|UELU

6(1725$¡1,1'(1(<Ăş0/(5Ăş Peki, yukarÂ&#x2018;da bahsettiÄ&#x2C6;imiz gibi kolay

\D]Ă&#x2014;OĂ&#x2014;PHYLRODUDNIDDOL\HWOHULQHEDáOD\DQ6HQWRUD

ve hÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; uygulama geliÄ&#x2020;tirme aracÂ&#x2018; olan

LoLQGHROJXQODáWĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;VHNW|UELOJLVLQLQ\DQĂ&#x2014;QGD2UDFOH

Oracle Application Express, daha ileri

WHNQRORMLNELOJLELULNLPLQLGHVWHNOH\HQoRNVD\Ă&#x2014;GD

beklentileri olan BT profesyonellerine

WHNQRORMLG|Q á P JHUoHNOHáWLUPLáWLU´0LJUDWLRQ¾SURMHOHULYHEHUDEHULQGHNLHQWHJUDV\RQ

neler sunuyor?

\ N Q GRĂšUXELUPLPDULNXUJX ]HULQGHEDáDUĂ&#x2014;LOHKD\DWDJHoLUPH\HGHYDPHWPHNWHGLU

Bu alanda Ä&#x2020;irket deneyimlerimizden de yola çÂ&#x2018;karak bazÂ&#x2018; bilgiler verebiliriz. Sentora BiliÄ&#x2020;imâ&#x20AC;&#x2122;in APEX ile uygulama

2UDFOHG Q\DVĂ&#x2014;QGDELUoRNWHNQRORMLNDWPDQĂ&#x2014;LOHLoLoHV UHQ\DáDQWĂ&#x2014;VĂ&#x2014;QGDNHQGLVLQL2UDFOH $LOHVLLoLQGHIDUNOĂ&#x2014;ODáWĂ&#x2014;UDQ$3(;ELULNLPOHULQLX]PDQOĂ&#x2014;NVHYL\HVLQHWDáĂ&#x2014;\DQ6HQWRUD

geliÄ&#x2020;tirme geçmiÄ&#x2020;i, Sentora kurucu

%XUVD¡GDQ7 UNL\HYHW PG Q\D\DEXDODQGDKHUW UO GHVWHÚLYHUHELOHFHNVHYL\HGH

kadrosunun bir arada olduÄ&#x2C6;u bir Ăśnceki

ELOJLYHGHQH\LPHVDKLSWLU%XUVD¡QĂ&#x2014;Q2UDFOH7HNQRORMLOHULDODQĂ&#x2014;QGDYDURODQNXUXPVDO

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;ma hayatÂ&#x2018;na kadar uzanÂ&#x2018;yor.

\D]Ă&#x2014;OĂ&#x2014;PGDQĂ&#x2014;áPDQOĂ&#x2014;NYHHĂšLWLPLKWL\DoODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;2UDFOHo|] PRUWDĂšĂ&#x2014;RODUDNNDUáĂ&#x2014;ODPD\DGHYDP

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin lider otomobil Ăźreticilerinden

HWPHNWHGLU /LQN3OXV 


352)(6<21(/6(59รผ6/(5

รผรนRUWDNODUร—QDNDWPDGHรปHU\DUDWDQ 352)(6<21(/6(59รผ6/(5 2UDFOHVRQ\ร—OODUGDSHรทSHรทHVDWร—QDOPDODUODELUOLNWH DODQร—QGDNLHQL\LWHNQRORMLOHULยUยQSRUWI|\ยQH HNOH\HUHNGยQ\DQร—QHQJHQLรทWHNQRORMLSRUWI|\ยQH VDKLSROGX/LQN3OXVGDLรทRUWDNODUร—Qร—EXยUยQ ]HQJLQOLรนLQGHQHQL\LรทHNLOGH\DUDUODQGร—UDELOPHN LoLQ\HWNLQLQVDQND\QDรนร—LOHGRQDWร—OPร—รท\HQLELU GHSDUWPDQร—3URIHV\RQHO6HUYLVOHUGHSDUWPDQร—Qร— KD\DWDJHoLUGLรบรท*HOLรทWLUPH0ยGยUย(UNDQ.DUDNXรท LOH3URIHV\RQHO6HUYLVOHUYHNDSVDGร—รนร—NRQXODU ย]HULQHJ|UยรทWยN

(UNDQ.$5$.8รถ รบรท*HOLรทWLUPH0ยGยUย/LQN3OXV HUNDQN#OLQNSOXVFRPWU

(UNDQ%H\VL]LWDQร—\DELOLU

Airsys ATM ฤ†irketi bรผnyesinde

PL\L]"8]PDQOร—NDODQODUร—Qร—]

yazย‘lย‘m mรผhendisi olarak havacย‘lย‘k

J|UHYYHVRUXPOXOXNODUร—Qร—]

sektรถrlerinde hizmet vermek

KDNNร—QGDELOJLYHUHELOLU

รผzere, pek รงok projede yer aldย‘m.

PLVLQL]"

Bu dรถnemde, Fransa ve ฤ‰sveรงโ€™te

(UNDQ.$5$.8รถ ฤ‰Tรœ Bilgisayar

รงalย‘ฤ†tย‘m. Daha sonra Havelsanโ€™da

Mรผhendisliฤˆiโ€™nden mezun oldum.

Ekip Lideri olarak bazย‘ yazย‘lย‘m

Boฤˆaziรงi รœniversitesi Elektrik

projelerini yรถnettim. 2006-2008

Elektronik Mรผhendisliฤˆi ve

yย‘llarย‘ arasย‘nda, ฤ†u anda Oracleโ€™ย‘n

Boฤˆaziรงi รœniversitesi Executive

satย‘n almย‘ฤ† olduฤˆu BEA eSolutions

MBA programlarย‘nda yรผksek

bรผnyesinde, รถnce Teknik Danย‘ฤ†man

lisans yaptย‘m.

ve ardย‘ndan Servis ve Teknik

1997-2002 yย‘llarย‘ arasย‘nda,

Destek Mรผdรผrรผ olarak gรถrev aldย‘m.

uluslararasย‘ Thomson-CSF

Oracle Fusion Middleware (FMW)

ยด%L]LIDUNOร—Nร—ODQVDKLSROGXรปXPX]KL]PHWNDOLWHVLYHX]PDQOร—รปร—Pร—]ร—Q\DQร—Vร—UD\ยNVHN XODรนร—ODELOLUOLN DYDLODELOLW\ YHHVQHNOLN|]HOOLNOHULPL](NLSRODUDN\ยNVHNPHPQXQL\HWRGDNOร— ELULรนDQOD\ร—รนร—YHEXQXVDรปOD\DFDN\HWNLQOLNOHUOHGRQDWร—OPร—รนGXUXPGD\ร—]ยต

 /LQN3OXV


teknolojileri konusundaki uzmanl‘Ĉ‘m bu

iyisi olan teknoloji ürünleri bunlar.

döneme dayan‘yor. 2009 y‘l‘ndan bu yana

ĉĆ ortaklar‘m‘z daha çok kendi

da LinkPlus’ta çal‘Ć‘yorum ve Profesyonel

çözümlerine odaklan‘yorlar ve

Servisler ve Dan‘Ćmanl‘k Departman‘

müĆterileri için yürüttükleri projelerde

kapsam‘nda, ĉĆ GeliĆtirme Müdürü olarak

kullan‘lan teknolojiler için dan‘Ćmanl‘k

hizmet veriyorum.

ve destek ihtiyac‘ duyuyorlar. Çözümlerinin dayand‘Ĉ‘, çözümlerini

3URIHV\RQHO6HUYLVOHUQHOHULNDSV×\RU"

daha da iyi noktalara taƑyabilecek

.DoNL÷LOLNELUHNLSEXDODQGDGHVWHN

oracle teknoloji ürünleri konusunda

YHUL\RU"

dan‘Ćmanl‘k ya da destek alma

(UNDQ.$5$.8ö LinkPlus Profesyonel

noktas‘nda Profesyonel Servisler olarak

Servisler olarak Oracle teknoloji

biz devreye girebiliyoruz. Ürünlerin

ürünlerindeki uzmanl‘Ĉ‘m‘z ile iĆ

saĈl‘kl‘ bir Ćekilde kurulmas‘ndan

ortaklar‘m‘z‘n müĆterileri için yürüttüĈü

itibaren, ürünün verimli çal‘Ćabilmesi

projelerde ortaya ç‘kan ihtiyaçlar‘na

için gereken her türlü müdahaleye

yönelik çok kapsaml‘ hizmetler sunuyoruz.

kadar, tüm aĆamalarda profesyonel

Ortakatman ve Veritaban‘ taraf‘nda yaklaƑk

hizmetler sunuyoruz. Birçok projede,

10 kiĆilik teknik bir ekip, hem iĆ geliĆtirme

iĆ ortaklar‘m‘zla ya da Oracle

hem de bak‘m ve destek anlam‘nda

ile birlikte çeĆitli hizmetlerimizi

Profesyonel Servisler alt‘nda görev al‘yor.

konumland‘r‘yoruz.

Hizmetlerimiz, özellikle veritaban‘ ve Oracle Fusion Middleware ürünleri

öXDQDNDGDUKL]PHWYHUGLùLQL]

çevresinde toplan‘yor. Bu kapsamdaki

SURMHOHUKDNN×QGDELOJLYHUHELOLU

projelerde, özelleĆtirme, performans

PLVLQL]"

Önümüzdeki dönemde, Profesyonel Servisler’i iĆ ortaklar‘m‘za daha fazla tan‘tmay‘ ve büyütmeyi hedeýiyoruz. Özellikle, telekomünikasyon ve ånans sektörlerinde yürütülen, nispeten daha büyük çapl‘ projelerdeki Oracle Fusion Middleware ürünleri üzerine odaklanacaĈ‘z.

ayarlar‘, kaynak ihtiyac‘, bak‘m ve destek

(UNDQ.$5$.8ö ąu anda “Advanced

gibi hizmetleri verebiliyoruz. Bizi farkl‘

Customer Support-GeliĆmiĆ MüĆteri

telekomünikasyon ve finans

k‘lan, sahip olduĈumuz hizmet kalitesi

DesteĈi” kapsam‘nda sektöründe lider

sektörlerinde yürütülen, nispeten daha

ve uzmanl‘Ĉ‘m‘z‘n yan‘ s‘ra, yüksek

bir sigorta firmas‘ için Oracle ile beraber

büyük çapl‘ projelerde kullan‘lan Oracle

ulaƑlabilirlik (availability) ve esneklik

çal‘Ć‘yoruz. Bu tür hizmetler için

Fusion Middleware ürünlerine yönelik

özelliklerimiz. Ekip olarak, yüksek

genellikle y‘ll‘k kontratlar imzal‘yoruz.

olarak hizmet vermeyi ve bu doĈrultuda büyümeyi planl‘yoruz.

memnuniyet odakl‘ bir iĆ anlay‘Ć‘ ve

Bu projede WebLogic Uygulama

bunu saĈlayacak yetkinliklerle donat‘lm‘Ć

Sunucusu konusundaki yetkinliĈimiz ve

durumday‘z.

kalitemiz tercih edilme nedenlerimizin

+L]PHWOHULQL]HLKWL\DoGX\DQL÷

baƑnda yer al‘yordu.

RUWDNODU×YHP÷WHULOHUVL]LQOHQDV×O

ú÷RUWDNODU×YHRQODU×QP÷WHULOHULQH

Öte yandan telekomünikasyon, finans,

EDùODQW×NXUDFDNODU"6UHoEX

QDV×OELUID\GD\DUDWPD\×

e-ticaret ve perakende sektöründe de iĆ

QRNWDGDQDV×OL÷OL\RU"

KHGHIOL\RUVXQX]"

ortaklar‘m‘zla birlikte yürüttüĈümüz

(UNDQ.$5$.8öDoĈrudan benimle

(UNDQ.$5$.8öOracle son y‘llarda

projeler bulunuyor.

baĈlant‘ kurabilirler. GörüĆmelerimiz doĈrultusunda, öncelikle ihtiyac‘

sat‘n almalar‘ ile birlikte ürün portföyünü *HOHFHùH\|QHOLNKHGHIOHULQL]QHOHU"

anlay‘p doĈru hizmeti ve kaynaklar‘

bir ürün miktar‘ndan söz ediyoruz. Tek

(UNDQ.$5$.8öÖnümüzdeki

konumland‘rmam‘z gerekiyor. ĉhtiyaca

tek bakt‘Ĉ‘m‘zda, yüzler mertebesinde

dönemde, Profesyonel Servisler’i iĆ

göre hizmet süresi, kaynak say‘s‘, çal‘Ćma

say‘labilecek, her biri kendini kan‘tlam‘Ć,

ortaklar‘m‘za daha fazla tan‘tmay‘ ve

Ćartlar‘n‘ iĆ ortaĈ‘ ve müĆteriyle birlikte

bütünleĆik özellikleri yüksek, alan‘n‘n en

büyütmeyi hedefliyoruz. Özellikle,

Ćekillendiriyoruz.

çok büyük miktarda geniĆletti. Çok ciddi

/LQN3OXV 


257$.$70$1

-DYDWDEDQOĂ&#x2014;X\JXODPDJHOLĂšWLUPHGH  SHUIRUPDQVYHJ oO DOW\DSĂ&#x2014;LoLQ WHNDGUHV2UDFOHWHNQRORMLHUL -DYDWDEDQOĂ&#x2014;X\JXODPDJHOLáWLUPHNRQXVXQGD2UDFOH¡Ă&#x2014;QHQE \ NELULNLPHVDKLSLVLPOHUL DUDVĂ&#x2014;QGD\HUDODQ*|NKDQ* QJ|U$%'¡GH\HUDOGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;E \ NSURMHOHUGHVDKLSROGXĂšXELOJLYH GHQH\LPLDNWDUPDNYH\HQLWHNQRORMLOHULQ\DNĂ&#x2014;QGDQWDNLSHGLOPHVLQLVDĂšODPDN ]HUH2UDFOH 3DUWQHU+8%¡ODUGDLáRUWDNODUĂ&#x2014;LOHELUDUD\DJHOL\RU *|NKDQ%H\VL]LWDQĂ&#x2014;\DELOLU

gĂśrev aldÂ&#x2018;m ve takÂ&#x2018;m lideri olarak

PL\L]"2UDFOHEÂ Q\HVLQH

projelerin yĂśnetimini Ăźstlendim. Ä&#x2026;imdi

NDWĂ&#x2014;OPDGDQ|QFHQHOHU\DSWĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]

elde ettiÄ&#x2C6;im deneyimleri paylaÄ&#x2020;abilmek

YHQHNDGDUVÂ UHGLU2UDFOH

amacÂ&#x2018;yla TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deyim. Bu doÄ&#x2C6;rultuda

E Q\HVLQGHLáRUWDNODUĂ&#x2014;QD

yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;k 10 aydÂ&#x2018;r Oracle TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de iÄ&#x2020;

GHVWHNROPDNÂ ]HUHJ|UHY

ortaklarÂ&#x2018;na destek olmak Ăźzere hizmet

DOGĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]"

veriyorum.

*|NKDQ*h1*g5 Ege

*|NKDQ*h1*g5 .Ă&#x2014;GHPOL2UWDNDWPDQhU Q'DQĂ&#x2014;áPDQĂ&#x2014; 2UDFOH7 UNL\H JRNKDQJXQJRU#RUDFOHFRP

 /LQN3OXV

Ă&#x153;niversitesi Bilgisayar

2UDFOHWHNQRORMLOHUL\OHEDĂšĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]

MĂźhendisliÄ&#x2C6;iâ&#x20AC;&#x2122;nden mezun

KDNNĂ&#x2014;QGDELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"

olduktan sonra, yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m, sistem

*|NKDQ*h1*g5 Uzun yÂ&#x2018;llardÂ&#x2018;r Java

tasarÂ&#x2018;m ve mimarisi alanlarÂ&#x2018;nda,

teknolojisini kullanarak Ăśzellikle JEE/

iki yÂ&#x2018;l sĂźreyle TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;m.

Kurumsal Java platformunda sistem

2001 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nda daha fazla bilgiye

tasarÂ&#x2018;mÂ&#x2018; ve uygulama geliÄ&#x2020;tiriyorum.

sahip olmak ve deneyim kazanmak

Bu sßreçte en çok WebLogic Uygulama

için ABDâ&#x20AC;&#x2122;ye giderek, Ăśnce

Sunucusu kullandÂ&#x2018;m. Bunun yanÂ&#x2018; sÂ&#x2018;ra

University of Californiaâ&#x20AC;&#x2122;da (UCLA)

Oracle VeritabanÂ&#x2018;, Oracle Application

â&#x20AC;&#x153;Uygulama GeliÄ&#x2020;tirmeâ&#x20AC;? Ăźzerine

Development Framework (ADF)

iki yÂ&#x2018;llÂ&#x2018;k bir eÄ&#x2C6;itime baÄ&#x2020;ladÂ&#x2018;m ve

ĂźrĂźnleri Ăźzerinde Ăśnemli bir deneyime

eÄ&#x2020; zamanlÂ&#x2018; olarak, Los Angelesâ&#x20AC;&#x2122;ta

sahibim. AslÂ&#x2018;nda java tabanlÂ&#x2018; uygulama

konumlanan Virginia Landmarks

geliÄ&#x2020;tirme iÄ&#x2020;indeyseniz, kurumsal

Communications Ä&#x2020;irketinin

projelerde gßçlĂź ve yĂźksek performanslÂ&#x2018;

BT departmanÂ&#x2018;nda uygulama

bir altyapÂ&#x2018; kurabilmek için Oracle

geliÄ&#x2020;tirici olarak gĂśrev aldÂ&#x2018;m.

ortakatman teknolojilerini kullanmak

Burada geçirdiÄ&#x2C6;im 10 yÂ&#x2018;l boyunca,

durumundasÂ&#x2018;nÂ&#x2018;z. Bir yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m mimarÂ&#x2018;

Java platformu ßzerinde pek çok

olarak, içinde yer aldÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;m çok bĂźyĂźk

uygulama geliÄ&#x2020;tirdim, Ăśnemli

kurumsal projelerde bu gerçeÄ&#x2C6;i net

projelerde çeÄ&#x2020;itli kademelerde

olarak gĂśrdĂźm.


2UDFOH7UNL\H·GHNLJ|UHYYH

teknolojilerle gerçekten katma deĈer

VRUXPOXOXNODU×Q×]×ELUD]DoDELOLUPLVLQL]"

yaratabiliyorsunuz. ĉĆ ortaklar‘m‘z‘n,

*|NKDQ*h1*g5Çok genel olarak

baĈ‘ms‘z yaz‘l‘m evlerinin bunlar‘ kendi

söz edecek olursam, Oracle Partner HUB

bünyelerinde kullanabilmeleri için eĈitim

bünyesinde, ECEMEA bölgesindeki

yat‘r‘m‘ yapmalar‘ çok önemli.

ülkelerde, Oracle ürünlerini kullanarak

Eskiden belli say‘da kullan‘c‘s‘ olan web

yaz‘l‘m geliĆtiren iĆ ortaklar‘m‘za ve

tabanl‘ bir uygulama geliĆtirdiĈinizde çok

yaz‘l‘mevlerine Oracle’‘n ortakatman

büyük deĈiĆiklikler yapmadan ilerlemek

ürünlerini kullanmalar‘ konusunda destek

mümkün olabiliyordu. Ancak günümüz

veriyorum.

dünyas‘nda, art‘k bir uygulamay‘

Öncelikli hedeýerimden biri; Oracle

1000 kullan‘c‘ ile yay‘nlamaya

teknolojileri, yeni ç‘kan sürümler ve yeni

baĆlayabiliyor, ard‘ndan bir iki haftada

özellikler hakk‘nda iĆ ortaklar‘m‘zda

1 milyon kullan‘c‘ya ulaĆabiliyorsunuz.

güçlü bir bilgi birikimi yaratmak. Bu

Özellikle bunlar‘ destekeleyebilmek,

doĈrultuda Türkiye ve diĈer ECEMEA

java platformunda çok daha mümkün.

ülkelerinde workshop ve iki-üç günlük

Bu tür teknolojiler konusunda iĆ

eĈitimler düzenliyoruz. Bu eĈitimlerimize

ortaklar‘n‘n bilgi birikimi yaratmalar‘

iĆ ortaklar‘m‘z‘n mühendisleri kat‘l‘yor. ĉĆ

ve bu teknolojilerin kullan‘m‘na

ortaĈ‘n‘n ihtiyac‘na göre birebir eĈitimler

hakim olabilmeleri için eĈitim almalar‘

de veriyorum. Bir projede bir ürünü

gerekiyor.

kullan‘rlarken, hangi durumlarda nas‘l ilerlemeleri, süreci nas‘l yönetmeleri gerektiĈi

6L]KDQJLHùLWLPOHULYHUL\RUVXQX]"ú÷

konusunda bilgiler aktar‘yorum. Bunun

RUWDNODU×VL]HEXHùLWLPOHULDOPDNLoLQ

d‘Ć‘nda süreç içinde tak‘ld‘klar‘ noktalarda,

QDV×OXOD÷×O×\RUODU"

soru iĆaretleri oluĆtuĈunda da devreye girerek

*|NKDQ*h1*g5 ĉçeriĈi son derece

yönlendirebiliyorum.

belirgin, konuya adanm‘Ć eĈitimler veriyoruz. ÖrneĈin, WebLogic,

2OGXNoDX]XQELUVUHVRQUD7UNL\H·\H

Oracle Application Development

G|QGQ]'|Q÷Q]GHQEX\DQDL÷

Framework, Oracle SOA Suite

RUWDNODU×Q×QMDYDX\JXODPDJHOL÷WLUPH

eĈitimleri gibi eĈitimleri düzenli bir

\HWNLQOLNOHULNRQXVXQGDL]OHQLPOHULQL]

program doĈrultusunda yürütüyoruz.

QHOHU"

Ayr‘ca ihtiyaçlar‘ doĈrultusunda iĆ

Kurumsal proje geliĆtirirken en temel ihtiyaç, güçlü, yüksek performans saĈlayan ve güvenilir bir altyap‘d‘r ve bu nedenle Java teknolojisi, özellikle büyük ölçekli yaz‘l‘m projelerinde, en çok kullan‘lan platform olarak tercih ediliyor. Oracle ortakatman ürünleri ise Java dilinde yaz‘lm‘Ć uygulama yaz‘l‘mlar‘n‘ ve hizmetleri desteklemek üzere, Java teknolojisi üzerine yap‘land‘r‘lan sektördeki en geniĆ ve güçlü ürün ailesi olarak kabul görüyor. ĉĆ ortaklar‘ ve müĆterilerimiz, Oracle ortakatman ürünleri ile uygulamalar‘na yüksek ölçeklenebilirlik kazand‘rabiliyorlar. Bu önemli bir ihtiyaç, çünkü bugün1000 kullan‘c‘ya hizmet verdiĈiniz bir uygulama bir anda 1 milyon kullan‘c‘ya ulaĆabiliyor.

*|NKDQ*h1*g5 Özellikle java tabanl‘

ortaklar‘m‘za özel birebir eĈitimler

uygulama geliĆtirme konusunda, daha

de düzenliyoruz. Söz konusu ürünleri

ilerlenmesi gereken yollar‘m‘z olduĈunu

projelerinde kullanmay‘ düĆünen iĆ

düĆünüyorum. Bu güçlü platform, Türkiye’de

ortaklar‘m‘z‘ bizzat ben de arayarak

olmas‘ gerektiĈi kadar yayg‘n kullan‘lm‘yor

ulaƑyorum ve ürünlerle ilgili planlar‘n‘

iĆ ortaklar‘m‘z‘ tespit ederken bu

henüz. Java topluluklar‘n‘n daha fazla

öĈreniyorum, nas‘l destek verebileceĈim

ekiplerle de birlikte hareket ediyoruz.

yayg‘nlaĆmas‘, bilgi birikiminin daha

konusunda bilgi al‘yorum. Bu iletiĆimi

Bu eĈitimlerde deneyim ve bilgi

fazla paylaƑlmas‘, yeniliklere ve deĈiĆime

bütün iĆ ortaklar‘yla kesintisiz bir

birikimlerimizi en iyi Ćekilde aktarmaya

daha aç‘k olunmas‘ gerekiyor. Teknoloji

Ćekilde sürdürmeyi hedeýiyorum. Bir

çal‘Ć‘yorum. Bunlar‘n d‘Ć‘nda iĆ

ve yaz‘l‘m dünyas‘ çok çabuk geliĆiyor.

taraftan sat‘Ć ve sat‘Ć öncesi teknik

ortaklar‘m‘z da tak‘ld‘klar‘ yerler için

Daha yüksek performansl‘ ürünler, daha iyi

destek ekiplerimizle de sürekli bilgi

sorular‘n‘ aktarmak üzere bana doĈrudan

fonksiyonlar ve daha saĈlam altyap‘ sunan

al‘Ć-veriĆi içerisindeyiz. Ürünlerimizi

ulaĆabiliyorlar.

kullanma konusunda potansiyeli olan

/LQN3OXV 


9(5Ăź7$%$1,

´2UDFOH9HULWDEDQĂ&#x2014;YH2SVL\RQODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014; IDUNOĂ&#x2014;VHNW|UOHUHWDáĂ&#x2014;\DELOPH KHGHILLoLQRUWDNKDUHNHWHGL\RUX]Âľ 3DUWQHU+XEE Q\HVLQGH,690LJUDWLRQ&HQWHU'DQĂ&#x2014;áPDQĂ&#x2014;RODUDNJ|UHYDODQ6H]JL*HoHU2UDFOH 9HULWDEDQĂ&#x2014;YH2SVL\RQODUĂ&#x2014;DODQĂ&#x2014;QGDNLX]PDQOĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;YHÂśPLJUDWLRQ¡ YHULWDEDQĂ&#x2014;JHoLáL GHQH\LPOHULQHGHQL\OH EXDODQGDLáRUWDNODUĂ&#x2014;QD FUHWVL]GDQĂ&#x2014;áPDQOĂ&#x2014;NKL]PHWLYHUL\RU*HoHUEXKL]PHWLQ2UDFOH9HULWDEDQĂ&#x2014; o|] POHULQLQIDUNOĂ&#x2014;VHNW|UOHUH\D\JĂ&#x2014;QODáWĂ&#x2014;UĂ&#x2014;OPDVĂ&#x2014;LoLQGH|QHPOLROGXĂšXQXEHOLUWL\RUYH2UDFOHLá RUWDNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;|]HOOLNOHÂśRSVL\RQODU¡NRQXVXQGDGHVWHNROPDN ]HUH3DUWQHU+8%¡DGDYHWHGL\RU 1HNDGDU]DPDQGĂ&#x2014;U/LQN3OXV

yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n yanÂ&#x2018;nda, spesiĂĽk

EÂ Q\HVLQGHJ|UHYDOĂ&#x2014;\RUVXQX]"

ihtiyaçlarÂ&#x2018; karÄ&#x2020;Â&#x2018;layan, â&#x20AC;&#x153;opsiyonâ&#x20AC;?

.DUL\HUVÂ UHFLQL]J|UHYYH

olarak adlandÂ&#x2018;rdÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z Oracle

VRUXPOXOXNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]KDNNĂ&#x2014;QGDELOJL

çÜzĂźmlerinin de iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zda

YHUHELOLUPLVLQL]"

konumlandÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018;nda yardÂ&#x2018;mcÂ&#x2018;

6H]JL*(d(5 EÄ&#x2C6;itimimi,

oluyoruz. Veri için olmazsa olmaz

Kocaeli Ă&#x153;niversitesi Bilgisayar

olan yĂźksek sĂźreklilikle ilgili

MĂźhendisliÄ&#x2C6;i bĂślĂźmĂźnde

opsiyonlar, son yÂ&#x2018;llarÂ&#x2018;n giderek daha

tamamladÂ&#x2018;m. PartnerHubâ&#x20AC;&#x2122;da

da Ăśnem kazanan veri gĂźvenliÄ&#x2C6;i

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;maya baÄ&#x2020;lamadan Ăśnce, bir

opsiyonlarÂ&#x2018;, elbette performansta

ĂĽnans kuruluÄ&#x2020;unda ve Ăśncesinde

gelinen son nokta olarak Exadata

Oracle iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;ndan birinde

ve diÄ&#x2C6;er inovatif Oracle yenilikleri

gĂśrev aldÂ&#x2018;m. Her iki kariyer

benim danÂ&#x2018;Ä&#x2020;manlÂ&#x2018;k konularÂ&#x2018;m

sßrecim boyunca pek çok proje

içerisinde yer alÂ&#x2018;yor.

içerisinde yer alarak, Oracle

6H]JL*(d(5 ,690LJUDWLRQ&HQWHU ,0& 'DQĂ&#x2014;áPDQĂ&#x2014; /LQN3OXV VH]JLJ#OLQNSOXVFRPWU

 /LQN3OXV

VeritabanÂ&#x2018; Ăźzerinde toplamda

*|UHYNDSVDPĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]KHGHIOHULQL]

altÂ&#x2018; yÂ&#x2018;llÂ&#x2018;k bir deneyim kazandÂ&#x2018;m.

QHOHU"

YaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;k yedi ay Ăśnce de Partner

6H]JL*(d(5Ä&#x2030;Ä&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z,

HUB ekibine ISV Migration Center

sektĂśrlerin ve kuruluÄ&#x2020;larÂ&#x2018;n ihtiyaçlarÂ&#x2018;

DanÂ&#x2018;Ä&#x2020;manÂ&#x2018; olarak katÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;m. Temel

doÄ&#x2C6;rultusunda çÜzĂźmlerine yĂśn

olarak uzmanlÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;m olan Oracle

veriyorlar. Bu ihtiyaçlarÂ&#x2018; karÄ&#x2020;Â&#x2018;layacak

VeritabanÂ&#x2018; ve OpsiyonlarÂ&#x2018; ile

veritabanÂ&#x2018; çÜzĂźmlerini, onlarla

ilgili konularda iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;na

birlikte uygulama misyonuna sahip

danÂ&#x2018;Ä&#x2020;manlÂ&#x2018;k veriyorum.

bir pozisyonda bulunuyorum. Bu

Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n temel veri saklama

uygulamalar farklÂ&#x2018; opsiyonlarÂ&#x2018;n

Üzelliklerini içeren çekirdek

hayata geçirilmesi, veritabanÂ&#x2018;


aktarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;, farklÂ&#x2018; veritabanÂ&#x2018; ortamlarÂ&#x2018;ndan

raporlama altyapÂ&#x2018;sÂ&#x2018; çÜzĂźmĂź olarak

geçiÄ&#x2020; ya da versiyon gĂźncellemeler

Oracle mĂźÄ&#x2020;terileriyle buluÄ&#x2020;an ve kÂ&#x2018;sa

olarak karÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;za çÂ&#x2018;kabiliyor. Ă&#x2013;nemli bir

zamandaki donanÂ&#x2018;msal ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;msal

hedeĂĽm, Oracle VeritabanÂ&#x2018; çÜzĂźmlerini,

geliÄ&#x2020;imleriyle raporlama, transactional

daha fazla sayÂ&#x2018;da iÄ&#x2020; ortaÄ&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;zla, farklÂ&#x2018;

ve her iki tipte de yĂźk içeriÄ&#x2C6;ine sahip

sektĂśrlere taÄ&#x2020;Â&#x2018;mak ki bu da dolaylÂ&#x2018;

veritabanÂ&#x2018; çÜzĂźmĂź haline gelen Oracle

olarak, yeni mĂźÄ&#x2020;terilere ulaÄ&#x2020;mak,

Exadata Database Machine, bu konuda

pazarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018; geniÄ&#x2020;letmek, iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;na

sunduÄ&#x2C6;umuz bir çÜzĂźm olarak çok

yeni fÂ&#x2018;rsatlar yaratmak anlamÂ&#x2018;na geliyor.

baÄ&#x2020;arÂ&#x2018;lÂ&#x2018; ve bĂźyĂźk ilgi gĂśrĂźyor.

Ä&#x2030;Ä&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018;n mevcut teknolojik

Demo merkezimizde bulunan

altyapÂ&#x2018;larÂ&#x2018;nÂ&#x2018; gĂźncel tutmak, yeni

performans harikasÂ&#x2018; ve veriyi

teknolojilere geçiÄ&#x2020;lerini kolaylaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmak

sÂ&#x2018;kÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;rarak saklama Ăśzellikleri

da diÄ&#x2C6;er hedeĂ˝erim arasÂ&#x2018;nda yer alÂ&#x2018;yor.

ile de inanÂ&#x2018;lmaz faydalar saÄ&#x2C6;layan Exadata ile iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zla beraber

úáRUWDNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]ODELUOLNWH

testler yapÂ&#x2018;yor, yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m çÜzĂźmlerine

\ U WW Ú Q ]oDOĂ&#x2014;áPDODUKDNNĂ&#x2014;QGD

ĂśzgĂź, mĂźÄ&#x2020;terilerine sunabilecekleri

|UQHNOHUYHUHELOLUPLVLQL]"

benchmarkâ&#x20AC;&#x2122;lar hazÂ&#x2018;rlÂ&#x2018;yoruz.

6H]JL*(d(5 YaptÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z iÄ&#x2020;e iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018;n faaliyet gĂśsterdiÄ&#x2C6;i

6RQRODUDNWÂ PEXV|]

sektĂśrler yĂśn veriyor diyebiliriz.

HWWLĂšLQL]LKWL\DoDODQODUĂ&#x2014;QGD

Ă&#x2013;rneÄ&#x2C6;in, ĂĽnans sektĂśrĂźne hizmet

NRQXPODQGĂ&#x2014;UGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]YHULWDEDQĂ&#x2014;

sunan iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z için veri gĂźvenliÄ&#x2C6;i

WHNQRORMLOHULQLQDGODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;VL]GHQ

çok Ünemli bir gßndem maddesi

WDPDPĂ&#x2014;QĂ&#x2014;NDSVD\DFDNáHNLOGH

oluÄ&#x2020;turuyor. Bu iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zla

DODELOLUPL\L]"

beraber Oracle VeritabanÂ&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;nÂ&#x2018;n veri

6H]JL*(d(5 Bu ihtiyaçlarÂ&#x2018;

gĂźvenliÄ&#x2C6;i alanÂ&#x2018;nda sunduÄ&#x2C6;u çÜzĂźmlerle

karÄ&#x2020;Â&#x2018;layan Oracle veritabanÂ&#x2018; çÜzĂźm

ilgili teknik çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malar gerçekleÄ&#x2020;tirerek,

ve teknolojileri arasÂ&#x2018;nda Ăśncelikli

mĂźÄ&#x2020;terilerinin bu alandaki ihtiyaçlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;

olarak; Oracle Database Vault, Oracle

karÄ&#x2020;Â&#x2018;lamalarÂ&#x2018;na yardÂ&#x2018;mcÂ&#x2018; oluyoruz.

Database Firewall, Management Pack

GĂźndemde olan ve Ăźzerinde yoÄ&#x2C6;un

çÜzßmleri, Oracle GoldenGate, Oracle

olarak çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z diÄ&#x2C6;er bir konu da

Real Application Clusters, Oracle

â&#x20AC;&#x2DC;verinin sĂźrekliliÄ&#x2C6;iâ&#x20AC;&#x2122;ni yĂźksek kÂ&#x2018;lmayÂ&#x2018;

Active Data Guard ve Oracle Exadata

VeritabanÂ&#x2018; teknolojileri Ăźzerine sahip olduÄ&#x2C6;um deneyim ve bilginin Â&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nda danÂ&#x2018;Ä&#x2020;manlÂ&#x2018;k hizmeti veriyorum. GĂźndemdeki konularÂ&#x2018;m arasÂ&#x2018;nda; veri sĂźrekliliÄ&#x2C6;inin maksimum seviyede tutulabilmesi, veri gĂźvenliÄ&#x2C6;i Ăźzerine geliÄ&#x2020;tirilmiÄ&#x2020; Oracle VeritabanÂ&#x2018; opsiyonlarÂ&#x2018; ve performansta gelinen son nokta olarak Oracle Exadata Database Machine yer alÂ&#x2018;yor.

saÄ&#x2C6;layan çÜzĂźmler olarak karÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;za

Database Machine yer alÂ&#x2018;yor. Elbette

çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor. Ă&#x2013;zellikle kamu sektĂśrĂź baÄ&#x2020;ta

bunlarÂ&#x2018;n dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda tamamlayÂ&#x2018;cÂ&#x2018; ve baÄ&#x2020;ka

sonuçlardan da bunu net olarak

olmak Ăźzere, artÂ&#x2018;k tĂźm sektĂśrlerde bu

alanlarda da Ăśnemli gĂśrevler Ăźstlenen

gĂśrebiliyoruz. ISV adÂ&#x2018;nÂ&#x2018; verdiÄ&#x2C6;imiz

konu çok Ünemli bir hale geldi, hatta

daha pek çok çÜzßm ve teknoloji

baÄ&#x2C6;Â&#x2018;msÂ&#x2018;z yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mevleri, Oracle

yasalaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;. Bu yasal zorunlulukla birlikte,

bulunuyor.

VeritabanÂ&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;na geçme konusunda bizden

bu alana yĂśnelik çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z da

gelen bir danÂ&#x2018;Ä&#x2020;manlÂ&#x2018;Ä&#x2C6;a son derece

hÂ&#x2018;zlandÂ&#x2018;.

úáRUWDNODUĂ&#x2014;WDUDIĂ&#x2014;QGDNL

açÂ&#x2018;klar. Verilen destek, Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n tĂźm

Son olarak çÜzßme ihtiyaç duyulan en

L]OHQLPOHULQL]QHOHU"

teknolojileriyle ilgili hem çÜzßm

Ăśnemli alanlardan biri de transactionalâ&#x20AC;?

6H]JL*(d(5 Bu gĂśrev sĂźrecimde

bulmada hem de iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;na hiç

sistemlerden alÂ&#x2018;nan raporlarÂ&#x2018;n yol açtÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;

en Ăśnemli izlenimim, iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;yla

tanÂ&#x2018;madÂ&#x2018;klarÂ&#x2018; bir teknolojiyi tanÂ&#x2018;tma

sorunlarÂ&#x2018; ortadan kaldÂ&#x2018;rmaya yĂśnelik

birebir çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malarÂ&#x2018;n çok etkili

noktasÂ&#x2018;nda çok bĂźyĂźk bir açÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;

yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;mlar oldu. Ä&#x2030;lk versiyonunda

ve verimli olduÄ&#x2C6;u ki aldÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z

kapatÂ&#x2018;yor ve yoÄ&#x2C6;un talep gĂśrĂźyor.

/LQN3OXV 


25$&/('21$1,0

´'RQDQĂ&#x2014;PGHĂťLOo|] PVDWĂ&#x2014;\RUX] YHEXQXQJHUHNWLUGLĂťLW PGHVWHĂšL VDĂťODPDNOD\ N PO \ ]Âľ 'RQDQĂ&#x2014;PhU Q<|QHWLFLVL*HQFR.HQHWYH6DWĂ&#x2014;á7HPVLOFLVL9RONDQ 1DOFĂ&#x2014;/LQN3OXV¡Ă&#x2014;QNDWPDGHĂšHUOLKL]PHWDQOD\Ă&#x2014;áĂ&#x2014;QDKL]PHWHGHQELU RUJDQL]DV\RQ\DSĂ&#x2014;VĂ&#x2014;LoHULVLQGH2UDFOH'RQDQĂ&#x2014;P U QOHULQLQVDWĂ&#x2014;á V UHoOHULQGHUROR\QX\RUODU6DWĂ&#x2014;á|QFHVLGHVWHNKL]PHWOHULQGHQ EDáOD\DUDNVDWĂ&#x2014;áV UHFLQGHYHVRQUDVĂ&#x2014;QGDNXUXOXP DáDPDODUĂ&#x2014;QGDLáRUWDNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;Q\DQĂ&#x2014;QGD\HUDODQ.HQHWYH1DOFĂ&#x2014; JHUoHNOHáWLUGLĂšLPL]U|SRUWDMGDVDWĂ&#x2014;QDOPDLOHELUOLNWHGRQDQĂ&#x2014;P SD]DUĂ&#x2014;QGD\DáDQDQSDUDGLJPDGHĂšLáLPLQHGHGHĂšLQL\RUODU

*HQFR.(1(7 'RQDQĂ&#x2014;PhUÂ Q<|QHWLFLVL/LQN3OXV JHQFRN#OLQNSOXVFRPWU

ArtÂ&#x2018;k iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;za bĂźtĂźnleÄ&#x2020;ik, anahtar teslimi çÜzĂźmlerle gidiyoruz. DiÄ&#x2C6;er platformlarda çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;labilen performansÂ&#x2018;n 2-3 kat Ăźzerine, hatta bazÂ&#x2018; projelerde 6 kat Ăźzerine çÂ&#x2018;kabiliyoruz. /LQN3OXV

*HQFR%H\|QFHOLNOHVL]LWDQĂ&#x2014;\DELOLU

BĂślĂźmĂźâ&#x20AC;&#x2122;nden mezun oldum. 2009 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;ndan

PL\L]"

bu yana LinkPlus bĂźnyesinde SatÂ&#x2018;Ä&#x2020; Temsilcisi

*HQFR.(1(7 DoÄ&#x2C6;uÄ&#x2020; Ă&#x153;niversitesi

olarak çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;yorum. BaÄ&#x2020;langÂ&#x2018;çta sadece SUN

Bilgisayar MĂźhendisliÄ&#x2C6;i mezunuyum.

donanÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018;na odaklÂ&#x2018;ydÂ&#x2018;m. Ancak Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n

Ă&#x153;ç yÂ&#x2018;ldan bu yana LinkPlus bĂźnyesinde

satÂ&#x2018;nalmasÂ&#x2018; sonrasÂ&#x2018;nda hem donanÂ&#x2018;m hem

donanÂ&#x2018;m ĂźrĂźnleri tarafÂ&#x2018;nda çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;yorum.

yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m tarafÂ&#x2018;nda gĂśrev almaya baÄ&#x2020;ladÂ&#x2018;m

LinkPlus, 2003 ylÂ&#x2018;ndan itibaren SUNâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n iÄ&#x2020;

ve Ăśzellikle Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n saÄ&#x2C6;ladÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; bĂźtĂźnleÄ&#x2020;ik

ortaÄ&#x2C6;Â&#x2018; olarak hizmet verdiÄ&#x2C6;i için bu alanda

donanÂ&#x2018;m çÜzĂźmlerinin pazarda yarattÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;

Ăśnemli bir deneyim ve bilgi birikimine

dĂśnĂźÄ&#x2020;ĂźmĂźn saÄ&#x2C6;ladÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; avantajlarÂ&#x2018; iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;

sahip. Ben de 2008 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nda LinkPlus

ve mĂźÄ&#x2020;terilere anlatma misyonunu da

ekibine katÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;m. SatÂ&#x2018;nalma Ăśncesinde

Ăźstlendim.

SUN Microsoystems donanÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n satÂ&#x2018;Ä&#x2020; ve destek sĂźreçlerinde rol alÂ&#x2018;yordum.

*|UHYNDSVDPĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]GDKDQJLVÂ UHoOHU

SatÂ&#x2018;nalma sonrasÂ&#x2018;nda ise Oracle DonanÂ&#x2018;m

EXOXQX\RU"

ĂźrĂźnleri baÄ&#x2020;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; altÂ&#x2018;nda ama Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n yeni

*HQFR.(1(7 Ä&#x2026;u anda LinkPlusâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n 350â&#x20AC;&#x2122;ye

stratejileri doÄ&#x2C6;rultusunda, ekip arkadaÄ&#x2020;Â&#x2018;m

yakÂ&#x2018;n iÄ&#x2020; ortaÄ&#x2C6;Â&#x2018; var. Hepsiyle potansiyel bir

SatÂ&#x2018;Ä&#x2020; Temsilcisi Volkan NalcÂ&#x2018; ile birlikte iÄ&#x2020;

donanÂ&#x2018;m iÄ&#x2020;birlikteliÄ&#x2C6;imiz de sĂśz konusu.

ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;za destek veriyoruz. Ankara da

OnlarÂ&#x2018;n takÂ&#x2018;m arkadaÄ&#x2020;Â&#x2018; olarak, birlikte

dahil olmak Ăźzere, LinkPlusâ&#x20AC;&#x2122;ta doÄ&#x2C6;rudan

hareket ederek, projelerine dahil oluyoruz.

donanÂ&#x2018;m tarafÂ&#x2018;yla ilgilenen altÂ&#x2018; kiÄ&#x2020;iyiz.

Ä&#x2030;Ä&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z bize satÂ&#x2018;Ä&#x2020; sĂźrecinin herhangi bir noktasÂ&#x2018;nda baÄ&#x2020;vurabiliyorlar. MĂźÄ&#x2020;terileri

9RONDQ%H\VL]LGHNĂ&#x2014;VDFDWDQĂ&#x2014;\DELOLU

dinlemek Ăźzere iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zla birlikte

PL\L]"

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin her noktasÂ&#x2018;na gidebiliyoruz.

9RONDQ1$/&, BoÄ&#x2C6;aziçi Ă&#x153;niversitesi

Ä&#x2030;htiyaçlarÂ&#x2018;n belirlenmesi, Oracle ile birlikte

Siyaset Bilimi ve UluslararasÂ&#x2018; Ä&#x2030;liÄ&#x2020;kiler

çÜzĂźmĂźn oluÄ&#x2020;turulmasÂ&#x2018;, Ăśnerilerin yapÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018;,


konĂĽgĂźrasyonlarÂ&#x2018;n ortaya çÂ&#x2018;karÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018;,

6DWĂ&#x2014;QDOPDVRQUDVĂ&#x2014;QGDHOGHHGLOHQEDáNDQH

kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lar benimle iletiÄ&#x2020;ime geçebilirler.

ĂźrĂźnlerin konumlandÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; gibi her

JLELDYDQWDMODUV|]NRQXVX"

Bunun dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda, belirli aralÂ&#x2018;klarla kampanyalar

aÄ&#x2020;amada destek oluyoruz.

9RONDQ1$/&, Oracle SUN satÂ&#x2018;nalmasÂ&#x2018;ndan

yĂźrĂźtĂźyoruz ve iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018;n indirimler

sonra hemen farklÂ&#x2018;lÂ&#x2018;klarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; gĂśstermeye

ve sĂźrpriz hediyeler içeren bu kampanyalarÂ&#x2018;

2UDFOH¡Ă&#x2014;QSHUIRUPDQVRGDNOĂ&#x2014;o|] POHUL

baÄ&#x2020;ladÂ&#x2018;. Ă&#x2013;rneÄ&#x2C6;in, yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m lisans katsayÂ&#x2018;larÂ&#x2018;

mutlaka takip etmelerini Ăśneriyoruz.

DUDVĂ&#x2014;QGDKDQJLOHULQHLáRUWDNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]Ă&#x2014;Q

eskiden M serisi sunucularda 0,75 iken,

DolayÂ&#x2018;sÂ&#x2018;yla, LinkPlusâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n tĂźm etkinliklerini,

GLNNDWLQLoHNPHNLVWHUVLQL]"

satÂ&#x2018;nalma sonrasÂ&#x2018;nda 0,5â&#x20AC;&#x2122;e dĂźÄ&#x2020;tĂź. Bu, bir proje

tĂźm iletiÄ&#x2020;im kanallarÂ&#x2018;ndan ve Partner HUB

*HQFR.(1(7Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n performans odaklÂ&#x2018;

maliyetinde, donanÂ&#x2018;m maliyetini sÂ&#x2018;fÂ&#x2018;rlamak

Ăźzerinden takip etmeye devam etsinler.

çok Üzel ßrßnleri var. Bu noktada Üzellikle

anlamÂ&#x2018;na geliyor. Rakiplerimizde ise bu

ýash teknolojisine dikkatlerini çekmek

katsayÂ&#x2018;lar 0.75â&#x20AC;&#x2122;den 1â&#x20AC;&#x2122;e çÂ&#x2018;ktÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; için, ulaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z

isteriz. Projelerin baÄ&#x2020;arÂ&#x2018;sÂ&#x2018;nda gerçekten çok

nokta çok daha anlamlÂ&#x2018; oldu. Bu da iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;

bĂźyĂźk fark yaratÂ&#x2018;yor. Ă&#x153;stelik bu teknoloji

ve mĂźÄ&#x2020;terilerin Oracle donanÂ&#x2018;mÂ&#x2018;nÂ&#x2018; seçmelerinde

sadece Oracleâ&#x20AC;&#x2122;da mevcut. Sadece Oracle

en bĂźyĂźk etkendir.

yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018;na entegre olan bu teknoloji, 2

AslÂ&#x2018;nda genel olarak satÂ&#x2018;nalmadan sonra çok

ile 4 kat performans artÂ&#x2018;Ä&#x2020;larÂ&#x2018; vaat ediyor.

ciddi bir sinerji çÂ&#x2018;ktÂ&#x2018; ortaya. Oracle rakipsiz

DolayÂ&#x2018;sÂ&#x2018;yla iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; Ă˝ash teknolojilerini

bir duruma geldi ve ĂźrĂźn deÄ&#x2C6;il çÜzĂźm

yakÂ&#x2018;ndan incelemeye çaÄ&#x2C6;rÂ&#x2018;yoruz.

sattÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018; ilan etti. Zaten, Flash teknolojileri, Oracle Exadata Database Machine, Oracle

9RONDQ1$/&,Flash teknolojisi sadece

Exalogic Elastic Cloud, diÄ&#x2C6;er bulut biliÄ&#x2020;im

Oracle 11g R2 ile entegre olan bir teknoloji.

teknolojileri bĂśyle ortaya çÂ&#x2018;ktÂ&#x2018;. LinkPlus gibi

Ortakatmanda RAM ile disk arasÂ&#x2018;nda bir

katma deÄ&#x2C6;erli bir organizasyon sayesinde, iÄ&#x2020;

modĂźl ve Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n SGA yapÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndaki hÂ&#x2018;zÂ&#x2018;nÂ&#x2018;,

ortaklarÂ&#x2018; bu teknolojileri yaygÂ&#x2018;nlaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmakta

cache belleÄ&#x2C6;ini artÂ&#x2018;rÂ&#x2018;yor ve sĂźreklilik arz

sorun yaÄ&#x2020;amÂ&#x2018;yorlar. Ă&#x2013;rneÄ&#x2C6;in, LinkPlusâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n katma

eden bir iÄ&#x2020;lem veya bir sorgu çekerken, diske

deÄ&#x2C6;eri sayesinde TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki kanal tarafÂ&#x2018;ndaki

gitmeye gerek kalmÂ&#x2018;yor. DoÄ&#x2C6;rudan â&#x20AC;&#x153;Ă˝ash

iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n Exadata satÂ&#x2018;Ä&#x2020;larÂ&#x2018;nda, bĂźyĂźk artÂ&#x2018;Ä&#x2020;

cacheâ&#x20AC;? Ăźzerinden performans saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yorsunuz.

oldu.

BaÄ&#x2020;ka hiçbir donanÂ&#x2018;m Ăźreticisi bĂśyle bir çÜzĂźmle mĂźÄ&#x2020;terilerine gidemiyor.

*HQFR.(1(7 Katma deÄ&#x2C6;erli yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;m çok Ăśnemli, çßnkĂź çÜzĂźm satÂ&#x2018;yoruz. Ă&#x2021;ĂśzĂźm satmak

6DWĂ&#x2014;QDOPD|QFHVLYHVRQUDVĂ&#x2014;QGDSD]DUĂ&#x2014;

sorumluluklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018; daha da artÂ&#x2018;rÂ&#x2018;yor. DonanÂ&#x2018;m

QDVĂ&#x2014;OGHĂšHUOHQGLUL\RUVXQX]"

ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mÂ&#x2018; birlikte sunduÄ&#x2C6;umuz zaman, iÄ&#x2020;

*HQFR.(1(7 SUN dĂśneminde piyasada

ortaÄ&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;n ya da mĂźÄ&#x2020;terinin yaÄ&#x2020;ayacaÄ&#x2C6;Â&#x2018; herhangi

çok gßçlĂźydĂźk ve Oracleâ&#x20AC;&#x2122;a geçiÄ&#x2020; aÄ&#x2020;amasÂ&#x2018;nda

bir sorunun tĂźm sorumluluÄ&#x2C6;u bize aittir.

da bu gßç artarak devam etti. SatÂ&#x2018;nalma sonrasÂ&#x2018;nda ise Oracle, donanÂ&#x2018;m pazarÂ&#x2018;nda

úáRUWDNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]NHQGLOHULQL2UDFOH¡Ă&#x2014;Q\HQL

oyunun kurallarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;tirmeye baÄ&#x2020;ladÂ&#x2018;.

VWUDWHMLOHULQHX\XPODUNHQKDQJLNRQXODUGD

Performans anlamÂ&#x2018;nda pazarÂ&#x2018;n ĂśnĂźnde

/LQN3OXV¡Ă&#x2014;WDNLSHGHELOLUOHU"

yeni bir ufuk açÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;. Oracle, geliÄ&#x2020;tirdiÄ&#x2C6;i

*HQFR.(1(7 LinkPlus bĂźnyesinde donanÂ&#x2018;m

teknolojilerle, performans rekorlarÂ&#x2018; kÂ&#x2018;ran,

ĂźrĂźnleri Ăźzerine pek çok eÄ&#x2C6;itim dĂźzenliyoruz.

yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m ve donanÂ&#x2018;m bĂźtĂźnlĂźÄ&#x2C6;ĂźnĂź Ăśne

AyrÂ&#x2018;ca, Ä&#x2026;ubat ayÂ&#x2018;ndan bu yana Pearson Vue

çÂ&#x2018;karan çÜzĂźmler sunmaya baÄ&#x2020;ladÂ&#x2018;. ArtÂ&#x2018;k

Yetkili Merkezi olarak da sÂ&#x2018;navlara giriÄ&#x2020; ortamÂ&#x2018;

iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;za bĂźtĂźnleÄ&#x2020;ik, anahtar teslimi

saÄ&#x2C6;ladÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018; bu vesileyle hatÂ&#x2018;rlatayÂ&#x2018;m. Ben de

çÜzĂźmlerle gidiyoruz. DiÄ&#x2C6;er platformlarda

bu merkezde Admin gĂśrevini yĂźrĂźtĂźyorum.

çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;labilen performansÂ&#x2018;n 2-3 kat Ăźzerine,

Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n bĂźtĂźn gerekli sÂ&#x2018;navlarÂ&#x2018; bu merkezde

hatta bazÂ&#x2018; projelerde 6 kat Ăźzerine

alÂ&#x2018;nabiliyor. Organizasyon ve sÂ&#x2018;navlarÂ&#x2018;n

çÂ&#x2018;kabiliyoruz.

yapÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; konusunda iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z ve son

9RONDQ1$/&, 6DWĂ&#x2014;á7HPVLOFLVL/LQN3OXV YRONDQQ#OLQNSOXVFRPWU

LinkPlusâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n katma deÄ&#x2C6;eri sayesinde TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;deki kanal tarafÂ&#x2018;ndaki iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n Exadata satÂ&#x2018;Ä&#x2020;larÂ&#x2018;nda, bĂźyĂźk artÂ&#x2018;Ä&#x2020; oldu. /LQN3OXV 


'(020(5.(=รผ

ยด7ยPGRQDQร—PYH\D]ร—Oร—PDOW\DSร—Pร—] GHQH\LPYHELOJLELULNLPLPL]LOH LรทRUWDNODUร—Pร—]ร—Q\DQร—QGD\ร—]ยต 'HULQOHรทWLNOHUL GDQร—รทPDQOร—NDODQODUร— LOHX]PDQOร—NODUร—Qร—YH ELOJLOHULQL2UDFOHLรท RUWDNODUร—\ODSD\ODรทDQ HรนLWLPYHZRUNVKRS oDOร—รทPDODUร—\OD 2UDFOHRUWDNDWPDQ ยUยQOHULQLQ \D\Jร—QODรทPDVร—QD KL]PHWHGHQ3DUWQHU +8%GDQร—รทPDQODUร— 'HPR0HUNH]L RUWDNSD\GDVร—QGD EXOXรทDUDN2UDFOHยทร—Q EยWยQOHรทLN o|]ยPDQOD\ร—รทร— LOHDUWDQJยFยQย YXUJXOX\RUODU

 /LQN3OXV

7LPXU<$/d,1 7HNQLN'HVWHN0ยGยUย/LQN3OXV WLPXU\#OLQNSOXVFRPWU


3

artner HUB bĂźnyesinde

bire bir realize etmelerini saÄ&#x2C6;layan bir

de Demo Merkezi ekibi içerisinde yer

bu yÂ&#x2018;l içerisinde kurulan

ortam sunuyor. DonanÂ&#x2018;m altyapÂ&#x2018;sÂ&#x2018; ve

alÂ&#x2018;yorlar.

ve Teknik MĂźdĂźr Timur

yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m konĂĽgĂźrasyonlarÂ&#x2018; konusunda

Demo Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nin donanÂ&#x2018;m ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m

YalçÂ&#x2018;nâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n yĂśnetiminde hizmet

Teknik DanÂ&#x2018;Ä&#x2020;man olarak sorumluluk alan

altyapÂ&#x2018;sÂ&#x2018;nÂ&#x2018; yĂśneten Teknik MĂźdĂźr Timur

veren Demo Merkezi, iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n ve

GĂśkhan GĂśksu dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda, Ăśzel uzmanlÂ&#x2018;k

YalçÂ&#x2018;n ve Teknik DanÂ&#x2018;Ä&#x2020;man GĂśkhan GĂśksu

mĂźÄ&#x2020;terilerinin olasÂ&#x2018; senaryo durumlarÂ&#x2018;nda,

alanlarÂ&#x2018; doÄ&#x2C6;rultusunda danÂ&#x2018;Ä&#x2020;manlÂ&#x2018;k

ile Demo Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;yla

hangi donanÂ&#x2018;m ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m ortamÂ&#x2018;nda, hangi

veren GÜkhan GßngÜr, Sezgi Geçer ve

gerçekleÄ&#x2020;tirdikleri çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malar Ăźzerine

performans sonuçlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; elde edeceklerini

DonanÂ&#x2018;m Ă&#x153;rĂźn YĂśneticisi Genco Kenet

gĂśrĂźÄ&#x2020;tĂźk. 7LPXU%H\7HNQLN'HVWHN0 G U  RODUDNVRUXPOXOXNDODQODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]GDQ ELULGH'HPR0HUNH]L¡QLQ\|QHWLPL 'HPR0HUNH]L ]HULQGHNRQXáPD\D EDáODPDGDQ|QFHX]PDQOĂ&#x2014;NDODQODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;] KDNNĂ&#x2014;QGDELOJLYHUHELOLUPLVLQL]" 7LPXU<$/d,1 YÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;z Teknik Ă&#x153;niversitesi Bilgisayar MĂźhendisliÄ&#x2C6;i bĂślĂźmĂźnden mezun olduktan sonra, 10 yÂ&#x2018;l Linksoftâ&#x20AC;&#x2122;ta Bilgi Ä&#x2030;Ä&#x2020;lem MĂźdĂźrĂź olarak gĂśrev aldÂ&#x2018;m. Ä&#x2026;irketin daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;mÂ&#x2018;nÂ&#x2018; yaptÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m ve donanÂ&#x2018;m ĂźrĂźnleri kapsamÂ&#x2018;nda, bayi ve son kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lara teknik destek saÄ&#x2C6;ladÂ&#x2018;k, ĂźrĂźnlerle ilgili eÄ&#x2C6;itimler verdik. Daha sonra da kariyerim Teknik Destek alanÂ&#x2018;nda ve pazarda kullanÂ&#x2018;lmakta olan neredeyse tĂźm donanÂ&#x2018;m ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m çÜzĂźmlerini kapsayarak devam etti. 2007 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;ndan bu yana da LinkPlusâ&#x20AC;&#x2122;ta Teknik Destek MĂźdĂźrĂź olarak gĂśrevimi sĂźrdĂźrĂźyorum. Teknik ekip olarak, distribĂźtĂśrlĂźÄ&#x2C6;ĂźnĂź yaptÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z Oracle teknoloji ĂźrĂźnleri ve Sun donanÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018; için, iÄ&#x2020; ortaÄ&#x2C6;Â&#x2018; ve son kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lara ihtiyaç duyduklarÂ&#x2018; teknik desteÄ&#x2C6;i saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yoruz; bunun yanÂ&#x2018; sÂ&#x2018;ra satÂ&#x2018;Ä&#x2020; Ăśncesi ve sonrasÂ&#x2018; teknik danÂ&#x2018;Ä&#x2020;manlÂ&#x2018;k hizmetleri veriyoruz. 2UDFOH\D]Ă&#x2014;OĂ&#x2014;PYHGRQDQĂ&#x2014;P WHNQRORMLOHULNDGDUSD]DUGDNLGLĂšHU  U QOHUQHWZRUNDOW\DSĂ&#x2014;ODUĂ&#x2014;KDNNĂ&#x2014;QGD GDoRN]HQJLQELUGHQH\LPHVDKLS ROPDQĂ&#x2014;]Ă&#x2014;QDYDQWDMODUĂ&#x2014;YDUPĂ&#x2014;" 7LPXU<$/d,1 ArtÂ&#x2018;k karÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;zda çok

*|NKDQ*g.68 7HNQLN'DQĂ&#x2014;áPDQ/LQN3OXV JRNKDQJ#OLQNSOXVFRPWU

daha karmaÄ&#x2020;Â&#x2018;k altyapÂ&#x2018;lar var. BĂśyle bir deneyim, mĂźÄ&#x2020;terinin sahip olduÄ&#x2C6;u tĂźm altyapÂ&#x2018;larÂ&#x2018; ve birbirleriyle etkileÄ&#x2020;imini

/LQN3OXV 


'(020(5.(=Ăź

anlayabilmek için Ünemli oluyor. BÜylece

alternatiýer ve ßrßnler de sunabiliyorlar.

hizmet vermek dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda odaklandÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;m

destek verirken sorunu ve çÜzßmß

DonanÂ&#x2018;m altyapÂ&#x2018;sÂ&#x2018; ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m

bir diÄ&#x2C6;er konu da Oracle VeritabanÂ&#x2018;.

gĂśrmek, bu doÄ&#x2C6;rultuda ilerleyerek yeni

konĂĽgĂźrasyonlarÂ&#x2018; konusunda Teknik

GĂśrev tanÂ&#x2018;mÂ&#x2018;mÂ&#x2018;n Ăśnemli bir bĂślĂźmĂźnĂź

çÜzĂźmler Ăśnerebilmek, bu anlamda iÄ&#x2020;

DanÂ&#x2018;Ä&#x2020;man olarak sorumluluk alan ve Demo

de, iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;za Oracle VeritabanÂ&#x2018;

ortaÄ&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;zÂ&#x2018; en iyi Ä&#x2020;ekilde destekleyebilmek

Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nin saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;klÂ&#x2018; iÄ&#x2020;leyiÄ&#x2020;inde bu anlamda

çerçevesinde destek vermek oluÄ&#x2020;turuyor.

mĂźmkĂźn oluyor.

Ăśnemli rolĂź olan GĂśkhan GĂśksu dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda, Ăśzel uzmanlÂ&#x2018;k alanlarÂ&#x2018; doÄ&#x2C6;rultusunda

'HPR0HUNH]L¡QLQDPDoODUĂ&#x2014;YH\DSĂ&#x2014;VĂ&#x2014;

/LQN3OXVEÂ Q\HVLQGHNXUXODQ

danÂ&#x2018;Ä&#x2020;manlÂ&#x2018;k veren GĂśkhan GĂźngĂśr, Sezgi

KDNNĂ&#x2014;QGDELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"

'HPR0HUNH]L¡QLQLáRUWDNODUĂ&#x2014;YH

Geçer ve DonanÂ&#x2018;m Ă&#x153;rĂźn YĂśneticisi Genco

7LPXU<$/d,1 Demo Merkezi ile

P áWHULOHULQHHQL\LáHNLOGHKL]PHW

Kenet; Demo Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nin iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z

Oracle donanÂ&#x2018;m ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m ĂźrĂźnlerini

YHUPHVLLoLQoDOĂ&#x2014;áDQELUHNLSYDU%X

tarafÂ&#x2018;ndan ihtiyaçlarÂ&#x2018;na en uygun Ä&#x2020;ekilde

ve yeni teknolojileri daha yakÂ&#x2018;ndan

HNLELQ|]HOOLNOHULQHOHUYHNLPOHUGHQ

kullanÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; konusunda destek veriyorlar.

tanÂ&#x2018;tma ve kullanma imkânÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;lamayÂ&#x2018; amaçlÂ&#x2018;yoruz. Ă&#x2013;zellikle zengin bir

ROXáX\RU" 7LPXU<$/d,1 Demo Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde,

*|NKDQ%H\VL]LWDQĂ&#x2014;\DELOLUPL\L]"

ĂźrĂźn çeÄ&#x2020;itliliÄ&#x2C6;i saÄ&#x2C6;lamaya ve en yeni

gerek teknik gerekse satÂ&#x2018;Ä&#x2020; Ăśncesi

*|NKDQ*g.68 Ä&#x2030;stanbul Ă&#x153;niversitesi

teknolojiyi kullanmaya Ăśzen gĂśsteriyoruz.

hizmetlerimizde farklÂ&#x2018; konularda sorumlu

Bilgisayar MĂźhendisliÄ&#x2C6;i mezunuyum ve

Merkezimizde donanÂ&#x2018;mÂ&#x2018;n ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mÂ&#x2018;n

´dRĂťXQOXNODP ÚWHULOHULPL]LQNHQGLRUWDPODUĂ&#x2014;\ODNDUĂšĂ&#x2014;ODĂšWĂ&#x2014;UPDNLoLQ'HPR0HUNH]L¡QGH JHUoHNOHĂšWLUGLĂťL32&oDOĂ&#x2014;ĂšPDODUĂ&#x2014;QGD U QOHULPL]LQNXOODQĂ&#x2014;PYHSHUIRUPDQVRODUDNQDVĂ&#x2014;O E \ NELUIDUN\DUDWWĂ&#x2014;ĂťĂ&#x2014;QĂ&#x2014;J|VWHUHELOL\RUX]Âľ 7LPXU<$/d,17HNQLN'HVWHN0 G U /LQN3OXV

olan arkadaÄ&#x2020;larÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z bulunuyor. Hemen

halen BoÄ&#x2C6;aziçi Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde mastÂ&#x2018;r

bir bĂźtĂźn oluÄ&#x2020;turduÄ&#x2C6;u Oracle Exadata

her tĂźrlĂź Oracle Sun donanÂ&#x2018;mÂ&#x2018; ile

yapÂ&#x2018;yorum. Ă&#x153;ç yÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;r LinkPlusâ&#x20AC;&#x2122;ta Teknik

Database Machine ile POC (Proof of

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;mÂ&#x2018;Ä&#x2020;, dĂśrt yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;n Ăźzerinde Sun

DanÂ&#x2018;Ä&#x2020;man olarak gĂśrev alÂ&#x2018;yorum. Okul

Concept) çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malarÂ&#x2018; yapabilirken, diÄ&#x2C6;er

tecrĂźbesiyle aÄ&#x2C6;Â&#x2018;rlÂ&#x2018;klÂ&#x2018; giriÄ&#x2020; seviyesi ve

yÂ&#x2018;llarÂ&#x2018;mda java tabanlÂ&#x2018; yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mlar Ăźzerine

taraftan yedekleme çÜzßmleri ßzerine

ortakatman ĂźrĂźnlerde destek veren

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malar gerçekleÄ&#x2020;tirdim. Bu deneyim,

çeÄ&#x2020;itli senaryolarÂ&#x2018; da test etme olanaÄ&#x2C6;Â&#x2018;

bir ekip mevcut. Bu ekip, Ăśzellikle

LinkPlus bĂźnyesinde ortakatman

elde edebiliyorsunuz. T veya M serisi bir

donanÂ&#x2018;m sanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma demo ve

teknolojileri tarafÂ&#x2018;nda bana çok bĂźyĂźk fayda

sunucuda sanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma ve ortakatman

testlerinde aktif rol alÂ&#x2018;yor. VeritabanÂ&#x2018;,

saÄ&#x2C6;ladÂ&#x2018;. Oracle ortakatman ĂźrĂźnleri ve

çÜzßmleri ile ilgili demo ve test

Exadata ve Ortakatman yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m

Oracle Application Development Framework

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malarÂ&#x2018; da yapabiliyoruz.

ĂźrĂźnlerinde beÄ&#x2020; yÂ&#x2018;lÂ&#x2018; aÄ&#x2020;kÂ&#x2018;n deneyime

(ADF) konusunda Ä&#x2030;Ä&#x2020; GeliÄ&#x2020;tirme YĂśneticisi

SanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma çÜzĂźmlerimiz Ăźzerinde

sahip, konularÂ&#x2018;nda uzmanlaÄ&#x2020;mÂ&#x2018;Ä&#x2020;

Erkan KarakuÄ&#x2020; ile birlikte, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin çeÄ&#x2020;itli

iÄ&#x2020;levsel çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malar sĂśz konusu; ĂśrneÄ&#x2C6;in,

arkadaÄ&#x2020;larÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z bulunuyor. TĂźm bu

illerinde workshop etkinlikleri dĂźzenledik.

10gR2 â&#x20AC;&#x153;single instanceâ&#x20AC;? bir veritabanÂ&#x2018;nÂ&#x2018;,

destek ekibimiz, Demo Merkezi

ADFâ&#x20AC;&#x2122;i iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;za tanÂ&#x2018;ttÂ&#x2018;k. Yine

11gR2 RAC ortamÂ&#x2018;na nasÂ&#x2018;l â&#x20AC;&#x2DC;migrateâ&#x20AC;&#x2122;

içerisinde saÄ&#x2C6;layacaÄ&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z donanÂ&#x2018;m,

ortakatmanda yer alan WebLogic Uygulama

edilebileceÄ&#x2C6;ini gĂśsterebiliyoruz.

yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m veya komple çÜzĂźm

Sunucu için de iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;za kurulum

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malarÂ&#x2018;nda, ayrÂ&#x2018; ayrÂ&#x2018; veya birlikte

destek hizmetleri verdik.

'HPR0HUNH]L¡QGHQDVĂ&#x2014;OELUDOW\DSĂ&#x2014;

mĂźÄ&#x2020;teri veya iÄ&#x2020; ortaÄ&#x2C6;Â&#x2018; ile birlikte

Demo Merkezi tarafÂ&#x2018;nda Timur Bey ile

YDU"

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;arak, destek saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. GerektiÄ&#x2C6;i

ortakatman teknolojileri tarafÂ&#x2018;nda ise

7LPXU<$/d,1 KullandÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z ĂźrĂźnler

noktalarda iÄ&#x2020; ortaÄ&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;n veya mĂźÄ&#x2020;terinin

Erkan KarakuÄ&#x2020; ile birlikte çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;yorum.

arasÂ&#x2018;nda Oracle Exadata Database

ihtiyacÂ&#x2018;nÂ&#x2018; analiz ederek, deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;ik

Demo Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde POC altyapÂ&#x2018;larÂ&#x2018;na

Machine, ZFS storage, Storagetek 6000

 /LQN3OXV


serisi depolama cihazlarÂ&#x2018;, M ve T serisi

için gerçekleÄ&#x2020;tirecekleri workshop

edebilmek için Demo Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nin

deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;ik kapasitede Sparc tabanlÂ&#x2018; sunucular,

etkinlikleriyle, Oracle ĂźrĂźnlerini ve

olanaklarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; kullanmakta serbestler.

Intel tabanlÂ&#x2018; sunucular mevcut. TĂźm bu

iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018;n çÜzĂźmlerini birlikte

Ä&#x2030;stedikleri test ortamÂ&#x2018;nÂ&#x2018; burada onlar

donanÂ&#x2018;mlar ve Ăźzerinde çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lacak

tanÂ&#x2018;tabiliyoruz.

için kolayca oluÄ&#x2020;turabiliriz. Ă&#x153;ĂźrĂźnleri

yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mlar uzmanlarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z tarafÂ&#x2018;ndan test

takip etmek bizim iÄ&#x2020;imiz. Yurt içi ve

ve demo ortamÂ&#x2018;nda kullanÂ&#x2018;lmak Ăźzere

úáRUWDNODUĂ&#x2014;QDVĂ&#x2014;OEDĂšODQWĂ&#x2014;NXUX\RUODU

yurt dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda ĂśÄ&#x2C6;renmemiz gereken

hazÂ&#x2018;rlanÂ&#x2018;yor ve gerek merkezimizde gerek

YH'HPR0HUNH]L¡QGHQQDVĂ&#x2014;O

bilgi için her noktaya gidiyoruz ve

uzak baÄ&#x2C6;lantÂ&#x2018; ile bu donanÂ&#x2018;m ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018;

\DUDUODQDELOL\RUODU"

o bilgiyi elde ediyoruz. O bilginin

kullanÂ&#x2018;m imkânÂ&#x2018; vermekteyiz.

*|NKDQ*g.68Demo Merkezi için

derinleÄ&#x2020;ebilmesi için de elimizde Demo

talepler geldiÄ&#x2C6;inde, ihtiyaç ve isteklerin

Merkezi gibi bĂźyĂźk bir fÂ&#x2018;rsat bulunuyor.

'HPRFHQWHU¡GDQNLPOHU\DUDUODQDELOL\RU

durumuna gĂśre hemen randevular úáRUWDNODUĂ&#x2014;'HPR0HUNH]L¡QGHQ

YHQHDPDoOD"

dĂźzenleniyor. Ă&#x2021;ok verimli bir dĂźzenleme

7LPXU<$/d,1Ä&#x2030;Ä&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z baÄ&#x2020;ta olmak

sistemi var ve randevular en erken

\DUDUODQDUDNNHQGLOHULQHQDVĂ&#x2014;O

Ăźzere deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;ik sektĂśrlerden birçok ĂĽrma

zamanda gerçekleÄ&#x2020;tiriliyor. Ä&#x2030;Ä&#x2020; ortaklarÂ&#x2018; ve

\HQLIĂ&#x2014;UVDWODU\DUDWDELOLUOHU"

da Demo Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nden faydalanabiliyor.

mĂźÄ&#x2020;teriler senaryolarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; getirdiklerinde,

7LPXU<$/d,1 Ä&#x2030;Ä&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z

Ă&#x2013;rneÄ&#x2C6;in, ĂĽnans ve sigorta sektĂśrĂźndeki

gerekli donanÂ&#x2018;m altyapÂ&#x2018;sÂ&#x2018;nÂ&#x2018; gerekli

Demo Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;mizi kullanarak,

´ßÚRUWDNODUĂ&#x2014;YHP ÚWHULOHUVHQDU\RODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;JHWLUGLNOHULQGHJHUHNOLGRQDQĂ&#x2014;PDOW\DSĂ&#x2014;VĂ&#x2014;QĂ&#x2014; 2UDFOH¡Ă&#x2014;Q90VDQDOODĂšWĂ&#x2014;UPDo|] POHULQLNXOODQDUDNYHJHUHNOLNRQILJ UDV\RQODUĂ&#x2014; G ]HQOH\HUHNNHQGLOHULQHVXQX\RUX]Âľ *|NKDQ*g.687HNQLN'DQĂ&#x2014;áPDQ/LQN3OXV

birçok ürma ile Oracle Exadata Database

konĂĽgĂźrasyonlarÂ&#x2018; dĂźzenleyerek

gerek Flash teknolojisi, Exadata

Machine Ăźzerinde POC çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;mamÂ&#x2018;z

kendilerine sunuyoruz.

gibi yeni teknolojilerimizi gerekse

oldu. Ă&#x2021;oÄ&#x2C6;unlukla kendi ortamlarÂ&#x2018;yla

Biz burada POCâ&#x20AC;&#x2122;ler için her tĂźrlĂź alt yapÂ&#x2018;

deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;ik donanÂ&#x2018;m ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mÂ&#x2018;n bir

karÄ&#x2020;Â&#x2018;laÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmak için gerçekleÄ&#x2020;tirilen bu

hizmetini, getirilen senaryolara eÄ&#x2020;leÄ&#x2020;ecek

arada saÄ&#x2C6;layacaÄ&#x2C6;Â&#x2018; komple çÜzĂźmleri

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malarda, ĂźrĂźnlerimizin kullanÂ&#x2018;m ve

Ä&#x2020;ekilde, Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n VM sanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma

mĂźÄ&#x2020;terilerine sunabilir, bĂśylece

performans olarak nasÂ&#x2018;l bir fark yarattÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;

çÜzĂźmleri ile saÄ&#x2C6;layabiliyoruz.

çÜzĂźmlerinin ne kadar doÄ&#x2C6;ru

gĂśstermemiz mĂźmkĂźn oluyor. AmacÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z,

ve saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;klÂ&#x2018; olduÄ&#x2C6;unu canlÂ&#x2018; bir

halen Oracle ĂźrĂźnlerini kullanan

<HQLWHNQRORMLOHUKDNNĂ&#x2014;QGDNL

ortamda gĂśsterebilirler. Ă&#x2013;rneÄ&#x2C6;in

kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lara yeni teknolojileri gĂśrme,

\HQLELOJL\LoRNKĂ&#x2014;]OĂ&#x2014;DODUDNLá

flash teknolojisi, veritabanÂ&#x2018; ile

tanÂ&#x2018;ma ve kullanma imkânÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;lamanÂ&#x2018;n

RUWDNODUĂ&#x2014;QDDNWDUPDQĂ&#x2014;]JHUHNL\RU

birlikte OLTP çÜzßmlerinde 3

yanÂ&#x2018; sÂ&#x2018;ra, farklÂ&#x2018; Ăźretici ĂĽmalarÂ&#x2018;n ĂźrĂźnlerini

%XG|QJÂ \Â QDVĂ&#x2014;ONHVLQWLVL]GHYDP

kata varan bir performans artÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;

Oracle ĂźrĂźnleri ile karÄ&#x2020;Â&#x2018;laÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rarak elde

HWWLUL\RUVXQX]"

saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Biz bunu canlÂ&#x2018; olarak

edecekleri artÂ&#x2018;larÂ&#x2018; ve geçiÄ&#x2020;te nasÂ&#x2018;l bir

*|NKDQ*g.68 Demo Center, bu

Demo Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde gĂśsterebiliyoruz.

yol izleyebileceklerini de gĂśstermek. Bu

dĂśngĂźnĂźn kesintisiz sĂźdĂźrĂźlebilmesinde

Bu sayede iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z kendi

Ä&#x2020;ekilde yaptÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z bire-bir çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malarÂ&#x2018;n

çok bĂźyĂźk bir avantaj saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Bu sayede,

çÜzßmlerini sunarken hem bu

yanÂ&#x2018;nda, Ăśzellikle iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;za yĂśnelik

ortakatman yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mlar ve veritabanÂ&#x2018;

yeni teknolojilerden kazanç elde

workshop ve demo ortamlarÂ&#x2018; da saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yoruz.

tarafÂ&#x2018;nda sĂźrekli kendimizi geliÄ&#x2020;tirme,

etme hem de kendi uygulamalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;

Gerek bizim doÄ&#x2C6;rudan sunacaÄ&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z

yenilikler hakkÂ&#x2018;nda bilgi sahibi olma

gĂźncel bir teknoloji platformunda

gerekse iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018;n Demo

ortamÂ&#x2018;na sahibiz. Ä&#x2030;Ä&#x2020; ortaklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z da

kullanma, test etme ve tanÂ&#x2018;tma

Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;ni kullanarak kendi mĂźÄ&#x2020;terileri

kendilerini yeni teknolojilere adapte

imkânÂ&#x2018;na sahip olabiliyorlar.

/LQN3OXV 


.$3$..21868

 /LQN3OXV


25$&/( 3(563(.7Ăş)Ăş1'(1 %8/87%Ăş/úÜú0 %LUNDo\Ă&#x2014;OGĂ&#x2014;UDGĂ&#x2014;NRQXODQYHRUWD\DoĂ&#x2014;NDQX\JXODPDODUOD\HQLELUG|Q á P QKDEHUFLVLRODQ ÂśEXOXWELOLáLP¡WHNQRORMLVDĂšOD\DFĂ&#x2014;ODUĂ&#x2014;NDGDUVHUYLVVXQDQODUNXUXPODUYHELUH\OHULQGH\DNĂ&#x2014;Q WDNLELQHJLUPLáEXOXQX\RU3HNLEXOXWELOLáLPQDVĂ&#x2014;OWDQĂ&#x2014;PODQĂ&#x2014;\RUYHKDQJLNRQXODUĂ&#x2014;NDSVĂ&#x2014;\RU" ĂśLUNHWOHUHELUH\OHUHQHOHUYDDWHGL\RU"

(

ndĂźstri analistleri henĂźz

kurumsal veri merkezlerini ve servis

içeren â&#x20AC;&#x153;grid computingâ&#x20AC;? (aÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;lem)

bulut biliÄ&#x2020;imin baÄ&#x2020;langÂ&#x2018;ç

saÄ&#x2C6;layÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018; son birkaç yÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;r bulut

teknolojisinin yanÂ&#x2018; sÂ&#x2018;ra, Servis

noktasÂ&#x2018;nda olduÄ&#x2C6;umuzu

biliÄ&#x2020;imin Ăźzerine eÄ&#x2C6;ilmeye itiyor.

OdaklÂ&#x2018; Mimariye (SOA) dayanan

sĂśylese de, farklÂ&#x2018; teknoloji

Bulut biliÄ&#x2020;im, kĂźmeleme, sunucu

paylaÄ&#x2020;Â&#x2018;mlÂ&#x2018; servis teknolojileri ve

trendlerinin hÂ&#x2018;zla evrim geçirerek

sanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmasÂ&#x2018; ve dinamik kaynak

bßyßk Ülçekli yÜnetim otomasyonu

birbirine yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;yor olmasÂ&#x2018;,

kullandÂ&#x2018;rma teknolojilerini de

gibi teknolojilerden doÄ&#x2C6;du.

1,67¡LQ %XOXW%LOLĂšLP7DQĂ&#x2014;PĂ&#x2014; %XOXWELOLáLPVĂ&#x2014;QĂ&#x2014;UOĂ&#x2014;ELU\|QHWLPoDOĂ&#x2014;áPDVĂ&#x2014;\ODYH\DELUVHUYLVVDĂšOD\Ă&#x2014;FĂ&#x2014;QĂ&#x2014;QGHVWHĂšL\OHKĂ&#x2014;]OĂ&#x2014;ELU ELoLPGHWDKVLVHGLOHELOHQYHGHYUH\HVRNXODELOHQNRQILJ UDV\RQX\DSĂ&#x2014;ODELOLU%7ND\QDNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;Q |UQDĂšODUVXQXFXODUGHSRODPDVLVWHPOHULX\JXODPDODUYHVHUYLVOHU \HUDOGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;SD\ODáĂ&#x2014;POĂ&#x2014; ELUKDYX]DNROD\YHLVWHĂšHEDĂšOĂ&#x2014;ELUáHNLOGHDĂš ]HULQGHQHULáLPVDĂšOD\DQELUPRGHOGLU $%'8OXVDO6WDQGDUWODU.XUXPX1,67¡LQ\DSPĂ&#x2014;áROGXĂšXEXWDQĂ&#x2014;P VHNW|UGHJHQLáNDEXOJ|UP áW U

/LQN3OXV 


.$3$..21868 %8/87%ú/úÜú0( <$.,1'$1%$.,Ü

ho6HUYLV0RGHOL

+

+

Servis Olarak Platform (PaaS -

Servis Olarak YazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m (SaaS - Software-as-

Platform-as-a-Service)

ABD Ulusal Standartlar Kurumu NISTâ&#x20AC;&#x2122;in

a-Service)

Bu servis modeliyle, yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m

bulut biliÄ&#x2020;im tanÂ&#x2018;mÂ&#x2018;, bulut biliÄ&#x2020;ime iliÄ&#x2020;kin

Son kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lara tipik olarak bir Web

geliÄ&#x2020;tiricilerine bir servis olarak

beÄ&#x2020; temel ĂśzelliÄ&#x2C6;i, ßç ayrÂ&#x2018; servis modelini

tarayÂ&#x2018;cÂ&#x2018; aracÂ&#x2018;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;yla sunulan uygulamalar

sunulan, bĂśylece SaaS uygulamalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;

ve dÜrt uygulama modelini içeriyor.

bu kapsamda yer alÂ&#x2018;yor. GĂźnĂźmĂźzde yatay

hÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; bir biçimde geliÄ&#x2020;tirip son

kurumsal uygulamalardan sektĂśrlere ĂśzgĂź

kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lara açmalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;layan

%Há7HPHOg]HOOLN

Ăśzel uygulamalara, hatta Web tabanlÂ&#x2018;

bir uygulama geliÄ&#x2020;tirme ve devreye

+

Ä&#x2030;steÄ&#x2C6;e baÄ&#x2C6;lÂ&#x2018; self-servis

e-posta gibi tĂźketici uygulamalarÂ&#x2018;na kadar

alma platformu kastediliyor.

KullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lar sistem yĂśneticilerinin

yĂźzlerce SaaS servisi sunuluyor. Ă&#x2013;rneÄ&#x2C6;in

Platform tipik olarak veritabanlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;,

yardÂ&#x2018;mÂ&#x2018; olmaksÂ&#x2018;zÂ&#x2018;n BT kaynaklarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n

Oracle CRM On Demand, mĂźÄ&#x2020;terinin

ortakatman çÜzĂźmlerini ve geliÄ&#x2020;tirme

tahsisini, izlemesini ve yĂśnetimini

tercihine gĂśre gerek çok kiracÂ&#x2018;lÂ&#x2018; gerek

araçlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; içeriyor ve tĂźmĂź de

gerçekleÄ&#x2020;tirebilirler.

tek kiracÂ&#x2018;lÂ&#x2018; seçeneklerle sunulan bir SaaS

internet Ăźzerinden bir servis

GeniÄ&#x2020; aÄ&#x2C6; eriÄ&#x2020;imi

servisi olarak dikkat çekiyor. Oracle

olarak sunuluyor. PaaS çÜzßmleri

BiliÄ&#x2020;im hizmetleri standart aÄ&#x2C6;lar ve

ayrÂ&#x2018;ca baÄ&#x2C6;Â&#x2018;msÂ&#x2018;z yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m geliÄ&#x2020;tiricilerine,

genelde Java veya Python gibi

heterojen aygÂ&#x2018;tlar Ăźzerinden sunulur.

kendi SaaS servislerini sunabilmeleri için

belirli bir programlama diline veya

Esneklikte hÂ&#x2018;z

kurumsal teknolojiler de saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Oracle

APIâ&#x20AC;&#x2122;lere Ăśzel konumlanÂ&#x2018;yor. PaaS

BT kaynaklarÂ&#x2018; ihtiyaç duyulduÄ&#x2C6;u her an,

bu teknolojileri Oracle Platform for SaaS

çÜzßmßnßn temelini genelde sanal

hÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; bir Ä&#x2020;ekilde daha bĂźyĂźk Ăślçekli veya

adÂ&#x2018; altÂ&#x2018;nda topluyor. YĂźzlerce baÄ&#x2C6;Â&#x2018;msÂ&#x2018;z

ve kĂźmelenmiÄ&#x2020; bir aÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;lem (grid

daha kßçßk Ülçekli hale getirilebilir

yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m geliÄ&#x2020;tirici mĂźÄ&#x2020;terilerine sunduklarÂ&#x2018;

computing) mimarisi oluÄ&#x2020;turuyor,

Kaynak havuzu

SaaS servislerini Oracle Platform for SaaS

çßnkĂź aÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;lem yapÂ&#x2018;larÂ&#x2018; gerekli

BT kaynaklarÂ&#x2018; Ăśzel bir gĂśrevle

Ăźzerine inÄ&#x2020;a ediyor.

esnek ĂślçeklenebilirliÄ&#x2C6;i ve kaynak

+ +

+

+

atanmamÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;r; farklÂ&#x2018; uygulamalar

havuzlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; sunuyorlar. Oracle, gerek

ve kiracÂ&#x2018;lar (tenant) arasÂ&#x2018;nda

Ăśzel bulut servisi sunucularÂ&#x2018; gerekse

paylaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lmÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;r.

kurumsal mĂźÄ&#x2020;teriler için kendi

Ă&#x2013;lçßlebilir hizmet

Ăśzel bulutlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; kurmalarÂ&#x2018;na olanak

Tipik olarak genel bulut hizmetini

tanÂ&#x2018;yacak kapsamlÂ&#x2018; PaaS çÜzĂźmleri

faturalandÂ&#x2018;rmak veya Ăśzel bulut

saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor ve bu platforma Oracle PaaS

kullandÂ&#x2018;rma Ăźcretlerini (chargeback) belirlemek için her bir uygulama veya

Platformu adÂ&#x2018; veriliyor.

+

Servis Olarak AltyapÂ&#x2018; (IaaS -

kiracÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n BT kaynaklarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; kullanÂ&#x2018;m

Infrastructure-as-a-Service)

oranÂ&#x2018; kolaylÂ&#x2018;kla takip edilir.

Servis olarak sunulan hesaplama sunucularÂ&#x2018;, depolama sistemleri ve aÄ&#x2C6; donanÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018; bu kapsamda yer alÂ&#x2018;yor. Bu altyapÂ&#x2018; donanÂ&#x2018;mÂ&#x2018; genelde sanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; için sanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma, yĂśnetim ve iÄ&#x2020;letim sistemi yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018; da IaaSâ&#x20AC;&#x2122;nin bir parçasÂ&#x2018;. IaaSâ&#x20AC;&#x2122;ye Amazonâ&#x20AC;&#x2122;un Elastic Compute Cloud (EC2) ve Simple

%XOXWELOLáLP´NXOODQGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QNDGDU|GHÂľ PDQWĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QDGD\DQGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;\ NVHN|OoHNWHoDOĂ&#x2014;áWĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014; YH\ NVHNRWRPDV\RQDVDKLSROGXĂšXLoLQ PDOL\HWYHYHULPOLOLNDYDQWDMODUĂ&#x2014;\ODFD]LSELU PRGHORODUDNWHUFLKHGLOL\RU

Storage Service (S3) yapÂ&#x2018;larÂ&#x2018; Ăśrnek olarak verilebilir. Oracle IaaS bulut hizmetleri sunmuyor, ancak diÄ&#x2C6;er IaaS saÄ&#x2C6;layÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;na kendi Ăśzel bulut servislerini kurabilmeleri için donanÂ&#x2018;m ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m çÜzĂźmleri saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. AyrÂ&#x2018;ca kurumsal Ä&#x2020;irketlerin de kendi Ăśzel kullanÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018; için Oracleâ&#x20AC;&#x2122;dan aynÂ&#x2018; teknolojileri edinmeleri mĂźmkĂźn.

 /LQN3OXV


kullan‘labilir ve paylaƑml‘ olduĈu için,

'|UW8\JXODPD0RGHOL

hem özel hem genel bulutta ortak olmakla

+

Özel Bulutlar

birlikte, baz‘lar‘ ise sadece birine özgü

uygulamalar çok daha h‘zl‘ Ćekilde

Tek bir Ćirketin kullan‘m‘ için

olabiliyor.

devreye al‘nabilir.

kuruluyorlar ve özel veri merkezlerinde

kullan‘m‘ yoluyla üçüncü parti bir

g]HOYHJHQHOEXOXWXQRUWDN ID\GDODU×DUDV×QGD÷XQODU VD\×ODELOLU

servis saĈlay‘c‘n‘n özel bulutlar‘n

+

kontrol edilerek, yönetiliyor ve bar‘nd‘r‘l‘yorlar. D‘Ć kaynak

+

DüĆük ilk yat‘r‘m maliyeti

Yüksek verimlilik

Genel bulut dünyas‘na daha h‘zl‘ ve

Hem genel hem özel bulutlar aĈiĆlem

daha düĆük bir maliyetle ad‘m at‘labilir;

saĈlanabiliyor, ancak bu durumda da özel

(grid computing) ve sanallaĆt‘rma

kullan‘c‘lar‘n bu dünyaya giriĆte aĆmalar‘

bulut tek bir Ćirketin kullan‘m‘na özel

platformlar‘na dayand‘Ĉ‘ için, havuzdaki

gereken engeller daha azd‘r çünkü

olmaya devam ediyor.

kaynaklar‘n paylaƑl‘yor olmas‘ ve farkl‘

donan‘m bileĆenlerini sat‘n almalar‘na,

Genel Bulutlar

uygulamalar aras‘nda daha iyi iĆ yükü

kurmalar‘na ve konfigüre etmelerine

Birden fazla Ćirket (kirac‘) taraf‘ndan

dengelemesi yap‘l‘yor olmas‘ nedeniyle

paylaƑml‘ olarak kullan‘l‘yor ve

ikisi de yüksek verimlilik sunarlar.

+

ihtiyaç yoktur.

+

Ölçek ekonomisi

Yüksek eriĆilebilirlik

Büyük genel bulutlar donan‘m sat‘n

parti bir servis saĈlay‘c‘ taraf‘ndan

AĈiĆlem yap‘lar‘yla çal‘Ćman‘n bir

alma gücü ve yönetim verimliliĈi

üstleniliyor.

diĈer faydas‘ da uygulamalar‘n yüksek

aç‘s‘ndan ölçek ekonomisi sunarlar ve

Ortakl‘k (Topluluk) Bulutlar‘

eriĆilebilirliĈe sahip bir mimariden

baz‘ saĈlay‘c‘lar elde edilen bu maliyet

Ortak bir bulut biliĆim ortam‘ndan

yararlanabilmeleridir. Bu mimari planl‘

tasarrufunun bir k‘sm‘n‘ müĆterilere de

yararlanmak isteyen birbirleriyle

veya planlanmam‘Ć kesintileri azaltarak

yans‘tabilirler.

baĈlant‘l‘ Ćirket gruplar‘ taraf‘ndan

veya ortadan kald‘rarak kullan‘c‘ servis

tercih ediliyor. ÖrneĈin, bir ordunun

seviyelerini iyileĆtirir ve iĆ devaml‘l‘Ĉ‘

Genel bulutlar‘ yönetmek, güncellemek,

+

Yönetim kolayl‘Ĉ‘

saĈlar.

yamalar‘n‘ yüklemek vb. için bir BT ekibi

Esnek ölçeklenebilirlik

oluĆturmak gerekmez. Bu görevleri genel

tüm tedarikçileri böyle bir topluluĈu

AĈiĆlem yap‘lar‘ ayn‘ zamanda genel ve

bulut kullan‘c‘s‘n‘n kendi BT departman‘

oluĆturabiliyor.

özel bulutlara esnek ölçeklenebilirlik

deĈil, servisi sunan saĈlay‘c‘ üstlenir.

Karma Bulutlar

kazand‘rarak bilgiiĆlem kapasitesinin

Tek bir Ćirketin, tek bir uygulama için

ihtiyaca göre art‘r‘lmas‘na veya

Genel bulutlar‘n maliyeti iĆletme

hem özel hem genel bulutu, her ikisinin

azalt‘lmas‘na olanak tan‘r. Bu, iĆ yükü

harcamalar‘ bütçesinden karƑlan‘r ve

avantajlar‘ndan da yararlanmak için

fazla deĈiĆken olan, nas‘l büyüyeceĈi

genelde bu BT departman‘n‘n bütçesi

uygulamas‘yla oluĆan yap‘ya karma

önceden tahmin edilemeyen veya geçici

deĈil kurumun genel iĆletme bütçesidir.

bulut ad‘ veriliyor. ÖrneĈin, bir Ćirketin

uygulamalarda önemli bir avantaj saĈlar.

Sermaye harcamas‘n‘n gerekmemesi

farkl‘ birimleri, belirli bir bölgedeki tüm üniversiteler veya büyük bir üreticinin

+

+

bar‘nd‘rma ve iĆletimini üstlenmesi de

bar‘nd‘rma ve yönetimleri üçüncü

+

%D]×ID\GDODUVDGHFHJHQHO EXOXWD|]JGU

+

+

+

ĉĆletme maliyeti

H‘zl‘ kurulum

de baz‘ Ćirketler için bir avantaj teĆkil

zamanlar‘n söz konusu olduĈu bir

Hem genel hem özel bulutlar paylaƑml‘

edebilir.

senaryoda, uygulaman‘n normal iĆ

bir biliĆim kaynaklar‘ havuzuna self-

yükünü Ćirketin özel bulutu üstlenirken,

servis eriĆim saĈlayabildiĈi ve yaz‘l‘m ve

mali y‘lsonu veya y‘lbaƑ sezonu gibi

donan‘m bileĆenleri standart, yeniden

dâhili özel bulut kaynaklar‘n‘n yetmediĈi

iĆ yükünün normalin üzerine ç‘kt‘Ĉ‘ durumlarda Ćirket d‘Ć‘na ç‘k‘larak genel bir buluttan yararlan‘labiliyor (“cloudbursting” ad‘ verilen yöntem). Art‘k gerekmediĈinde bu kaynaklar tekrar genel havuza iade edilebiliyor.

g=(/9(*(1(/%8/87/$5,1 &$=ú3úö)$<'$/$5, ĉki temel bulut modeli olan genel ve özel bulutlar Ćirketlere çok cazip gelen baz‘ iĆ faydalar‘ sunuyorlar. Bu faydalar‘n baz‘lar‘

/LQN3OXV 


.$3$..21868 +

+

+

%D]Ă&#x2014;ID\GDODULVHVDGHFH|]HO EXOXWD|]JÂ GÂ U

+

Kolay entegrasyon

maliyet ve verimlilik avantajlarÂ&#x2018;yla cazip

Ă&#x2013;zel bulutlarda çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;an uygulamalarÂ&#x2018;n

bir model olarak tercih ediliyor.

Ä&#x2020;irket bĂźnyesinde geliÄ&#x2020;tirilen diÄ&#x2C6;er

AynÂ&#x2018; araÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmalarda, bazÂ&#x2018; Ä&#x2020;irketleri bulut

uygulamalarla â&#x20AC;&#x201C; ĂśrneÄ&#x2C6;in kimlik yĂśnetim

dĂźnyasÂ&#x2018;na hemen geçmekten alÂ&#x2018;koyan

sistemleriyle â&#x20AC;&#x201C; entegrasyonu daha

çeÄ&#x2020;itli sorunlara ve endiÄ&#x2020;e yaratan

kolaydÂ&#x2018;r.

konulara da iÄ&#x2020;aret ediliyor. EndiÄ&#x2020;e yaratan

Daha dĂźÄ&#x2020;Ăźk toplam maliyet

konularÂ&#x2018;n baÄ&#x2020;Â&#x2018;nda gĂźvenlik geliyor.

Kiralama yerine sahiplik sĂśz konusu

Ă&#x2013;zel bulutlarÂ&#x2018;n gĂźvenliÄ&#x2C6;inin Ä&#x2020;irket

olduÄ&#x2C6;undan, uzun vadede Ăśzel bulutlar

içinde barÂ&#x2018;ndÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lan veri merkezlerine

genel bulutlardan daha ucuz olabilir.

kÂ&#x2018;yasla nispeten daha gĂźvenli olduÄ&#x2C6;unu

BazÂ&#x2018; analizlere gĂśre yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;mÂ&#x2018;n ikinci

ileri sĂźrĂźlse de, pek çok Ä&#x2020;irketin bazÂ&#x2018;

ila ßçßncĂź yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;ndan sonra daha kârlÂ&#x2018;

hassas verilerini tĂźmĂźyle Ä&#x2020;effaf Ä&#x2020;ekilde

duruma geçmektedir.

gĂśremedikleri ve tam kontrol sahibi

Sermaye yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;mÂ&#x2018; ve iÄ&#x2020;letme

olmadÂ&#x2018;klarÂ&#x2018; genel bulutlara emanet

maliyetleri

etmekten çekindiÄ&#x2C6;i bir gerçek. DolayÂ&#x2018;sÂ&#x2018;yla

Ă&#x2013;zel bulutlar sermaye yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;mÂ&#x2018;

bazÂ&#x2018; çok hassas uygulamalar Ä&#x2020;irket

(amortismanla birlikte) ve iÄ&#x2020;letme

bĂźnyesinde barÂ&#x2018;ndÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lmaya devam

yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;mÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n bir bileÄ&#x2020;imi ile finanse

ederken, diÄ&#x2C6;erleri için genel bulutlardan

edilirler.

faydalanÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; tercih ediliyor. EndiÄ&#x2020;e uyandÂ&#x2018;ran bir diÄ&#x2C6;er nokta ise servis

kalitesi kontrolĂź

%8/87/$5,1$9$17$-/$5, 9(d(.Ăş1&(/(5

kalitesi olarak karÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;za çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor, çßnkĂź

Ă&#x2013;zel bulutlar, gĂźvenlik (veri kaybÂ&#x2018;, gizlilik),

YakÂ&#x2018;n zamanda gerçekleÄ&#x2020;tirilen

açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan servis seviyesi anlaÄ&#x2020;malarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;

yasal uyumluluk (verileri kaydetme ve

araÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmalar, bulut biliÄ&#x2020;imin en Ăśnemli

tßmßyle garantilemeyebiliyor. Bir ßçßncß

saklama politikalarÂ&#x2018;, denetim, verilerin

iki avantajÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n hÂ&#x2018;z ve maliyet olduÄ&#x2C6;unu

endiÄ&#x2020;e konusu ise bulutlarÂ&#x2018;n Ä&#x2020;irket içinde

nerede tutulacaÄ&#x2C6;Â&#x2018; ile ilgili yĂśnetmelikler)

gĂśsteriyor. KullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lar, mevcut bir

barÂ&#x2018;ndÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lan sistemlerle tam entegrasyon

ve servis kalitesi (Ăśzel bulutlar aÄ&#x2C6;larÂ&#x2018; genel

bilgisayar kaynaklarÂ&#x2018; havuzuna self-

halinde çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;p çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;mayacaÄ&#x2C6;Â&#x2018; ve SaaS

bulutlarÂ&#x2018;n izin vermediÄ&#x2C6;i Ä&#x2020;ekilde optimize

servis eriÄ&#x2020;erek haftalar veya aylar yerine

uygulamalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n Ä&#x2020;irketin iÄ&#x2020; sĂźreçlerine tam

edebildiÄ&#x2C6;i için) açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan, Ä&#x2020;irketin BT ekibinin

dakikalar içinde bu kaynaklarÂ&#x2018; kullanmaya

adapte edilip edilemeyeceÄ&#x2C6;i noktasÂ&#x2018;nda

kontrolĂź elinde tutmasÂ&#x2018;na olanak tanÂ&#x2018;r.

baÄ&#x2020;layabiliyorlar. Esnek ĂślçeklenebilirliÄ&#x2C6;e

ortaya çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor.

sahip aÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;lem mimarisi sayesinde kapasite

Ă&#x2013;zetlemek gerekirse, bulut biliÄ&#x2020;im self-

ayarlamalarÂ&#x2018; da hÂ&#x2018;zla yapÂ&#x2018;labiliyor. Bulut

servis yÜnetim, otomatik Ülçekleme ve

biliÄ&#x2020;im â&#x20AC;&#x153;kullandÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;n kadar Ăśdeâ&#x20AC;? mantÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;na

kullandÂ&#x2018;rma Ăźcretlendirmesi gibi yeni ve

dayandÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;, yĂźksek Ăślçekte çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; ve

gerçek fÂ&#x2018;rsatlarla Ăśne çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor, ancak aynÂ&#x2018;

yĂźksek otomasyona sahip olduÄ&#x2C6;u için,

zamanda aÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;lem, sanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma, Servis

Daha iyi gĂźvenlik, yasal uyumluluk ve servis

bulutlar performans ve eriÄ&#x2020;ilebilirlik

OdaklÂ&#x2018; paylaÄ&#x2020;Â&#x2018;mlÂ&#x2018; hizmetler ve bĂźyĂźk Ăślçekli sistem yĂśnetim otomasyonu gibi pek çok oturmuÄ&#x2020; teknolojiye de dayanÂ&#x2018;yor. Bulut biliÄ&#x2020;im hÂ&#x2018;z ve maliyet açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan

%XOXWELOLáLPDODQĂ&#x2014;QGDHQGLáH\DUDWDQ NRQXODUĂ&#x2014;QEDáĂ&#x2014;QGDJ YHQOLNJHOL\RUg]HOEXOXWODUĂ&#x2014;Q J YHQOLĂšLQLQáLUNHWLoLQGHEDUĂ&#x2014;QGĂ&#x2014;UĂ&#x2014;ODQYHULPHUNH]OHULQH NĂ&#x2014;\DVODQLVSHWHQGDKDJ YHQOLROVDGDSHNoRNáLUNHW ED]Ă&#x2014;KDVVDVYHULOHULQLWDPNRQWUROVDKLELROPDGĂ&#x2014;NODUĂ&#x2014; JHQHOEXOXWODUDHPDQHWHWPHNWHQoHNLQL\RU

cazip faydalar sunuyor, ancak aynÂ&#x2018; zamanda gĂźvenlik, yasal uyumluluk, servis kalitesi ve mevcut yapÂ&#x2018;ya uygunluk gibi konularda ciddi endiÄ&#x2020;eler de uyandÂ&#x2018;rÂ&#x2018;yor. Kurumsal Ä&#x2020;irketler bĂźyĂźk olasÂ&#x2018;lÂ&#x2018;kla Ăśzel ve genel bulutlarÂ&#x2018;n bir bileÄ&#x2020;imini tercih edecekler. BazÂ&#x2018; uygulamalar genel bulutlar için uygun gĂśrĂźlĂźrken bazÂ&#x2018;larÂ&#x2018; Ăśzel bulutlarda kalmaya devam edecek, bazÂ&#x2018;larÂ&#x2018; ise ikisini de kullanmayacaklar.

 /LQN3OXV


%ú5(<6(/%8/87%ú/úöú0 %XOXW%LOL÷LPWUHQLQGHSDUDOHORODUDN VRQELUNDo\×OG×U*RRJOH$SSOH $PD]RQJLELELOL÷LPYHLQWHUQHW GHYOHULQLQ\DQ×V×UD'URSER[%R[QHW (YHUQRWHJLELEDù×PV×]ELUH\VHOEXOXW VHUYLVOHULNDWPDGHùHU\DUDWDUDN VHUYLVOHULQLIDUNO×OD÷W×UPD\D oDO×÷×\RU

%

VMVUCJMJĆJN TVOEVĈVFLPOPNJLGBZEBMBS LBZOBLLVMMBO‘N WFWFSJNMJMJLBWBOUBKMBS‘ZMBJĆMFUNFMFSJOWFÚ[FMMJLMFEF #5PSHBOJ[BTZPOMBS‘O‘OHJEFSFLà[FSJOEFEBIBGB[MB ZPĈVOMBĆU‘Ĉ‘CJSBMBOIBMJOFHFMJSLFO CJSFZTFMLVMMBO‘D‘MBSHFSFL LJĆJTFMCJMHJMFSJOJOHJ[MJMJĈJJMFJMHJMJFOEJĆFMFS HFSFLCBOUHFOJĆMJĈJ T‘O‘SMBNBMBS‘OFEFOJZMFCVHàOFEFLCVBMBOBZFUFSJODFJMHJ HÚTUFSNFNJĆUJ½UFZBOEBOBL‘MM‘UFMFGPOMBS‘OWFUBCMFU1$MFSJO CJSFZTFMLVMMBO‘D‘MBSBSBT‘OEBI‘[MBZBZH‘OMBĆNBT‘WFCVOBQBSBMFM PMBSBLCJSFZTFMLVMMBO‘D‘MBSBTVOVMBONPCJMWFSJQMBOMBS‘O‘O WFSJJMFUJĆJNJOJEBIBI‘[M‘ EBIBLBMJUFMJWFEBIBFLPOPNJLIBMF HFUJSNFTJ ZFOJCJSFZTFMCVMVUTFSWJTMFSJOJOEFWSFZFHJSNFTJOF ZPMBÎU‘"SBĆU‘SNBĆJSLFUJ'PSSFTUFS3FTFBSDI Z‘M‘OBLBEBS EàOZBCJSFZTFMCVMVUQB[BS‘O‘ONJMZBSEPMBSBVMBĆBDBĈ‘O‘ ÚOHÚSàZPSWFĆVTÚ[MFSJUFMBGGV[FEJZPSi.JMZPOMBSDBCJSFZTFM LVMMBO‘D‘ FWMFSJOEFWFJĆZFSMFSJOEFLVMMBOE‘LMBS‘1$MFSJOZBO‘OB BL‘MM‘DFQUFMFGPOMBS‘O‘WFUBCMFU1$MFSJFLMFNFZFEFWBNFEFSLFO CJSFZTFMJÎFSJLMFSJOJCVQMBUGPSNMBSBSBT‘OEBZÚOFUNFMFSJHJEFSFL [PSMBƑZPS'PSSFTUFS CJSFZTFMCVMVULBWSBN‘OBEBZBOBOZFOJCJS CJMJĆJNEFOFZJNJOJOPSUBZBΑLU‘Ĉ‘OBWFLVMMBO‘D‘O‘OLJĆJTFMWFJĆ CJMHJMFSJOFIFSUàSDJIB[EBOLFTJOUJTJ[FSJĆNFTJOJTBĈMBZBDBLPMBOCV LBWSBN‘OLVMMBO‘D‘O‘OCJMJĆJNEFOFZJNJOJOZFOJEFOUBO‘NMBZBDBĈ‘OB JOBO‘ZPSw #VUSFOEFQBSBMFMPMBSBLTPOCJSLBÎZ‘ME‘S(PPHMF "QQMF "NB[PO HJCJCJMJĆJNWFĉOUFSOFUEFWMFSJOJOZBO‘T‘SB%SPQCPY #PYOFU &WFSOPUFHJCJCBĈ‘NT‘[CJSFZTFMCVMVUTFSWJTMFSJLBUNBEFĈFS ZBSBUBSBLTFSWJTMFSJOJGBSLM‘MBĆU‘SNBZBÎBM‘Ć‘ZPS

$33/(·×Q%8/878L&ORXG J$MPVE EàOZBÎBQ‘OEBNJMZPOVOà[FSJOEFJ1IPOFWF J1BEDJIB[‘TBUBO"QQMF‘OCJSFZTFMCVMVUTFSWJTJLVMMBO‘D‘MBS‘O Nà[JLMFSJOJ GPUPĈSBýBS‘O‘ VZHVMBNBMBS‘O‘ UBLWJNMFSJOJWF

CFMHFMFSJOJ"QQMFTVOVDVMBS‘OEBUVUBSBL"QQMFCJMHJTBZBSMBSEBIJM UàN"QQMFDJIB[MBS‘BSBT‘OEBTFOLSPOJ[FFEJMNFTJOJTBĈM‘ZPS½SOFĈJO LVMMBO‘D‘J1IPOFDJIB[‘OBCJSNà[JLEPTZBT‘JOEJSEJĈJOEFWFZB J1BEJOEFCJSNFUJOCFMHFTJPMVĆUVSEVĈVOEBCVEPTZBUàN"QQMF DJIB[MBS‘BSBT‘OEBLBCMPTV[PMBSBLTFOLSPOJ[FFEJMJZPS

*RRJOH&ORXG (PPHMF‘OCVMVUCJMJĆJNLPOTFQUJCàZàLÚMÎàEF8FCUBCBOM‘#V TBZFEFLVMMBO‘D‘8FCUBSBZ‘D‘T‘WFJOUFSOFUFSJĆJNJPMBOIFSIBOHJ CJSDJIB[EBO(.BJM (PPHMF$BMFOEBS (PPHMF%PDTHJCJ(PPHMF VZHVMBNBMBS‘OBWFTFSWJTMFSJOFFSJĆFCJMJZPS(PPHMF‘OTJTUFNJ BZO‘[BNBOEBLVMMBO‘D‘MBS‘OFLJUBQMBS‘TBU‘OBM‘QPLVNBT‘OBWF LVMMBO‘D‘O‘OIFTBC‘OBZàLMFEJĈJMJTBOTT‘[ %3.GSFF Nà[JLMFSJIFS UàSDJIB[EBOEJOMFNFTJOFPMBOBLUBO‘ZPS

$PD]RQ "NB[PO FLJUBQTFSWJTJ,JOEMFWFNà[JLQBZMBƑNTFSWJTJ JÎJO(PPHMFBCFO[FSCJSCJSFZTFMCVMVUZBLMBƑN‘LVMMBO‘ZPS "NB[PO$MPVE%SJWFJTFLVMMBO‘D‘MBS‘ONà[JLMFSJOJ WJEFPMBS‘O‘ GPUPĈSBýBS‘O‘WFCFMHFMFSJOJ8FCUBSBZ‘D‘à[FSJOEFO"NB[PO TVOVDVMBS‘OBZàLMFZFSFL8FCUBSBZ‘D‘EFTUFĈJPMBOIFSUàSDJIB[EBO FSJĆFCJMNFMFSJOFPMBOBLUBO‘ZPS

%Dù×PV×]%XOXW6HUYLVOHUL ,FOEJDJIB[MBS‘OBWFTFSWJTMFSJOJEFTUFLMFNFLà[FSFCJSFZTFMCVMVU IJ[NFUMFSJTVOBOCàZàLĆJSLFUMFSJOZBO‘T‘SB%SPQCPY #PYOFU &HOZUFHJCJ8FCUBCBOM‘EPTZBCBS‘OE‘SNBIJ[NFUMFSJTVOBOCBĈ‘NT‘[ CVMVUTFSWJTMFSJÎPLÎFĆJUMJ1$WFNPCJMDJIB[JĆMFUJNTJTUFNMFSJOJ EFTUFLMJZPS )UDQN*LOOHWW)RUUHVWHU5HVHDUFK%D÷NDQ<DUG×PF×V×YH%D÷$QDOLVWL

2011 LinkPlus

29


.$3$..21868

25$&/(%XOXW%LOLáLP6WUDWHMLVL +,=d(9Ăş./Ăş.9(5Ăş0/Ăş/Ăş. %XJ QVHNW|U QHQ HNVLNVL]HQDoĂ&#x2014;NXoWDQ XFDHQWHJUH U QYH KL]PHWOHULQLVXQDQ 2UDFOHNXUXOXáODUĂ&#x2014;Q ÂśJHQHO¡Âś|]HO¡YH ÂśNDUPD¡EXOXWDOW\DSĂ&#x2014;ODUĂ&#x2014; ROXáWXUPDVĂ&#x2014;QDRODQDN WDQĂ&#x2014;\DUDNEXOXW ELOLáLPLQ\ NVHNKĂ&#x2014;] oHYLNOLNYHYHULPOLOLN DYDQWDMODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;QHQGRĂšUX áHNLOGHNXOODQĂ&#x2014;OPDVĂ&#x2014;QĂ&#x2014; VDĂšOĂ&#x2014;\RU

)

arklÂ&#x2018; sektĂśrler ve iÄ&#x2020;letmeler için bulut biliÄ&#x2020;imin farklÂ&#x2018; boyutlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n ne zaman ve nasÂ&#x2018;l geçerlilik kazanacaÄ&#x2C6;Â&#x2018;na iliÄ&#x2020;kin Ăśnemli tartÂ&#x2018;Ä&#x2020;malar hala sĂźrmekle birlikte, bulut biliÄ&#x2020;imin neredeyse tĂźm BT organizasyonlarÂ&#x2018; Ăźzerinde artan bir etkisinin olacaÄ&#x2C6;Â&#x2018; konusunda geniÄ&#x2020; bir gĂśrĂźÄ&#x2020; birliÄ&#x2C6;i bulunuyor. 2000â&#x20AC;&#x2122;li yÂ&#x2018;llardan itibaren imza attÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; binlerce mĂźÄ&#x2020;teri baÄ&#x2020;arÂ&#x2018; hikâyesi ve yaptÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; bĂźyĂźk yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;mlarla Oracle, bugĂźn bizi bulut biliÄ&#x2020;ime taÄ&#x2020;Â&#x2018;yan â&#x20AC;&#x153;grid computingâ&#x20AC;? (aÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;lem) teknolojisinin yanÂ&#x2018; sÂ&#x2018;ra, Servis OdaklÂ&#x2018; Mimariye (SOA) dayanan paylaÄ&#x2020;Â&#x2018;mlÂ&#x2018; servis teknolojileri ve bĂźyĂźk Ăślçekli yĂśnetim otomasyonu alanlarÂ&#x2018;nda lider teknoloji Ăźreticisi oldu. Bulut biliÄ&#x2020;imin tamamen kurumsal Ăślçekli hale gelmesini hedeĂ˝eyen ve mĂźÄ&#x2020;terilerine seçenek sunmak için gerek genel, gerek Ăśzel bulut biliÄ&#x2020;im altyapÂ&#x2018;larÂ&#x2018;nÂ&#x2018; /LQN3OXV

destekleyen Oracle, kuruluÄ&#x2020;larÂ&#x2018;n Ăśzel bulut yapÂ&#x2018;larÂ&#x2018; kurmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018;, genel bulut yapÂ&#x2018;larÂ&#x2018;ndan yararlanmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; ve baÄ&#x2020;kalarÂ&#x2018;na Ăśzel bulut hizmetleri vermelerini mĂźmkĂźn kÂ&#x2018;lan teknolojileri saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Oracle aynÂ&#x2018; zamanda, gerek paylaÄ&#x2020;Â&#x2018;mlÂ&#x2018; servislere dayanan Ăśzel bulut modeliyle, gerek Servis Olarak YazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m (SaaSSoftware as a Service) tabanlÂ&#x2018; genel bulut modeliyle çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;an zengin bir yatay ve sektĂśrel uygulamalar portfĂśyĂź sunuyor. Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n genel kurumsal stratejisi, uygulamalardan depolama sistemlerine sektĂśrĂźn en eksiksiz, en açÂ&#x2018;k ve en entegre ĂźrĂźn portfĂśyĂźnĂź sunmak olarak karÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;za çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor. Bulut biliÄ&#x2020;im açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n stratejisi Ä&#x2020;unlarÂ&#x2018; içeriyor: + Bulut biliÄ&#x2020;imin tamamen kurumsal sÂ&#x2018;nÂ&#x2018;fta olmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;lamak â&#x20AC;&#x201C; Oracle, yĂźksek performans, gĂźvenilirlik, Ăślçeklenebilirlik, eriÄ&#x2020;ilebilirlik, gĂźvenlik ve (standartlara dayalÂ&#x2018;) taÄ&#x2020;Â&#x2018;nabilirlik/birlikte çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;abilirlik

+

+

avantajlarÂ&#x2018;na sahip kurumsal sÂ&#x2018;nÂ&#x2018;f teknolojiler sunuyor. Kurumlar, Ăśnemli iÄ&#x2020; yĂźklerini Ăśzel veya genel buluta taÄ&#x2020;Â&#x2018;madan Ăśnce bu Ăśzelliklere sahip olmalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; bekliyorlar. MĂźÄ&#x2020;teriye seçenek sunmak için hem genel hem Ăśzel bulutlarÂ&#x2018; desteklemek â&#x20AC;&#x201C; Oracle, Ä&#x2020;irketlerin farklÂ&#x2018; uygulamalar için farklÂ&#x2018; bulut biliÄ&#x2020;im modellerine geçtiÄ&#x2C6;inin ve bunu birbirlerinden farklÂ&#x2018; hÂ&#x2018;zlarda gerçekleÄ&#x2020;tirdiklerinin farkÂ&#x2018;nda olarak hareket ediyor, hangi modeli seçerlerse seçsinler mĂźÄ&#x2020;terilerini gerekli tĂźm teknolojilerle destekliyor. En eksiksiz PaaS ve IaaS çÜzĂźmlerini sunmak â&#x20AC;&#x201C; Oracle, Ä&#x2020;irketlerin genel ve Ăśzel PaaS (Platform-as-a-Service) ve IaaS (Infrastructure-as-a-Service) yapÂ&#x2018;larÂ&#x2018; kurmalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;, devreye almalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; ve yĂśnetmelerini saÄ&#x2C6;lamak için en eksiksiz yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m ve donanÂ&#x2018;m portfĂśyĂźnĂź sunuyor.


+

Oracle stratejisinin temel unsurlarÂ&#x2018;ndan birini Oracle PaaS Platformu oluÄ&#x2020;turuyor. Zengin SaaS (Software-as-a-Service) çÜzĂźmlerini geliÄ&#x2020;tirmek ve mĂźmkĂźn kÂ&#x2018;lmak â&#x20AC;&#x201C; Oracle, gerek Ăśzel bir paylaÄ&#x2020;Â&#x2018;mlÂ&#x2018; servisler ortamÂ&#x2018;nda, gerek genel bir SaaS modeli kapsamÂ&#x2018;nda devreye alÂ&#x2018;nabilen çok geniÄ&#x2020; bir yatay ve sektĂśrel uygulamalar portfĂśyĂź sunuyor.

2UDFOH3DD6 3ODWIRUPDVD 6HUYLFH 3ODWIRUPX Bulut biliÄ&#x2020;im, kurumsal uygulamalardan ortakatman çÜzĂźmlere, veritabanlarÂ&#x2018;ndan sunuculara, depolama aygÂ&#x2018;tlarÂ&#x2018;ndan bulut yĂśnetim sistemlerine kadar Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n ĂźrĂźn geliÄ&#x2020;tirme planlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n Ăśnemli bir kÂ&#x2018;smÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n arkasÂ&#x2018;ndaki itici gßç olarak karÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;za çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor. Bu geliÄ&#x2020;tirme ataÄ&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;n bir sonucu olarak, Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n aÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;lem (grid computing) mimarisi ve bu mimariye dayanan kullanÂ&#x2018;ma hazÂ&#x2018;r bulut biliÄ&#x2020;im çÜzĂźmĂź olarak doÄ&#x2C6;an Oracle PaaS Platformu, genel veya Ăśzel bulut modelleri için bir uygulama platformu oluÄ&#x2020;turmayÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;layan kapsamlÂ&#x2018; bir Oracle ĂźrĂźnleri portfĂśyĂźnĂź kapsÂ&#x2018;yor.

2UDFOH3DD63ODWIRUPX¡QGD\HU DODQWHNQRORMLOHUYHELOHáHQOHU Oracle PaaS Platformu, Oracle Database with Real Application Clusters, Oracle Application Grid, WebLogic Server, Coherence In-memory Data Grid (bellek içi veri kÂ&#x2018;lavuzu) ve JRockit JVM dahil olmak Ăźzere Oracle grid (aÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;lem) teknolojilerine dayanÂ&#x2018;yor. KĂźmelenmiÄ&#x2020; ortakatman ve veritabanÂ&#x2018; teknolojilerini içeren bu temelin Ăźzerinde Oracle SOA Suite, Oracle BPM Suite, Oracle Identity Management ve Oracle WebCenter gibi bileÄ&#x2020;enleri içeriyor. Oracle Solaris, Oracle Enterprise Linux, sanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma için Oracle VM, Sun SPARC ve x86 sunucular ve Sun depolama çÜzĂźmlerinden oluÄ&#x2020;an gßçlĂź bir Oracle IaaS çÜzĂźmĂź Ăźzerine inÄ&#x2020;a edilen Oracle PaaS Platformu, Oracle Bulut

3DD6X\JXODPDJHOLáWLUPHV UHFLQGH NXOODQĂ&#x2014;FĂ&#x2014;ODUDVWDQGDUW\HQLGHQNXOODQĂ&#x2014;ODELOLUYHSD\ODáĂ&#x2014;POĂ&#x2014; ELUEDáODQJĂ&#x2014;oQRNWDVĂ&#x2014;VXQDUDN\HWHUOLHVQHNOLNOHKĂ&#x2014;]OĂ&#x2014;YH NROD\JHOLáWLUPH\DSĂ&#x2014;ODELOPHVLQHRODQDNWDQĂ&#x2014;\RU %7VDĂšOD\Ă&#x2014;FĂ&#x2014;VĂ&#x2014;DoĂ&#x2014;VĂ&#x2014;QGDQ3DD6GDKD\ NVHN \|QHWLOHELOLUOLNJ YHQOLNWXWDUOĂ&#x2014;OĂ&#x2014;NYHULPOLOLN YHNRQWURODQODPĂ&#x2014;QDJHOL\RU

ho QF 3DUWL 8\JXODPDODU

2UDFOH8\JXODPDODUĂ&#x2014;

%DĂťĂ&#x2014;PVĂ&#x2014;] *HOLĂšWLULFL 8\JXODPDODU

6HUYLV2ODUDN3ODWIRUP %XOXW<|QHWLPL

3D\ODĂšĂ&#x2014;POĂ&#x2014;6HUYLVOHU

2UDFOH(QWHUSULVH0DQDJHU (QWHJUDV\RQ

62$6XLWH

6Â UHo<|Q %306XLWH

*Â YHQOLN ,GHQWLW\0JPW

.XOODQĂ&#x2018;FĂ&#x2018;(WNLOHĂĽLPL

:HE&HQWHU

$SSOLFDWLRQ*ULG:HE/RJLF6HUYHU&RKHUHQFH7X[HGR-5RFNLW 'DWDEDVH*ULG2UDFOH'DWDEDVH5$&$603DUWLWLRQLQJ ,0'(&DFKH$FWLYH'DWD*XDUG'DWDEDVH6HFXULW\

6HUYLV2ODUDN$OW\DSĂ&#x2014; 2UDFOH6RODULV

2UDFOH(QWHUSULVH/LQX[

2UDFOH90IRU63$5& 6RODULV&RQWDLQHUV

2UDFOH90IRU[

&RQWLJXUDWLRQ0JPW

/LIHF\FOH0DQDJHPHQW $SSOLFDWLRQ3HUIRUPDQFH 0DQDJHPHQW $SSOLFDWLRQ4XDOLW\ 0DQDJHPHQW 2SV&HQWHU 3K\VLFDODQG9LUWXDO 6\VWHPV0DQDJHPHQW

Ä&#x2026;ekil 1. Oracle PaaS Platformu

BiliÄ&#x2020;im Stratejisiâ&#x20AC;&#x2122;nin en Ăśnemli temelini oluÄ&#x2020;turuyor. Gerek Oracle PaaSâ&#x20AC;&#x2122;nin gerek Oracle IaaSâ&#x20AC;&#x2122;nin yĂśnetimini Ăźstlenen Oracle Enterprise Manager ise tĂźm bulut dĂśngĂźsĂź içerisinde uygulamalardan disklere bĂźtĂźnleÄ&#x2020;ik bir sistem yĂśnetimi saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Ă&#x2021;oÄ&#x2C6;u Ä&#x2020;irket için bir PaaS platformu ile bir IaaS platformu arasÂ&#x2018;ndaki seçim kararÂ&#x2018;, temelde kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;na ne kadar standartlaÄ&#x2020;mÂ&#x2018;Ä&#x2020;, yeniden kullanÂ&#x2018;labilir ve paylaÄ&#x2020;Â&#x2018;mlÂ&#x2018; bir platform sunmak istediklerine baÄ&#x2C6;lÂ&#x2018; olarak Ä&#x2020;ekilleniyor. IaaS temel hesaplama, depolama ve aÄ&#x2C6; kapasitesini sunduÄ&#x2C6;u için en esnek platform olmakla birlikte, kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n geri kalanÂ&#x2018;nÂ&#x2018; da (uygulama, ortakatman ve veritabanÂ&#x2018;) desteklemesi gerektiÄ&#x2C6;i için geliÄ&#x2020;tirme maliyeti, geliÄ&#x2020;tirme sĂźresi ve heterojenliÄ&#x2C6;i de yĂźksek bir yapÂ&#x2018; sunuyor. Pek çok Ä&#x2020;irket için Ăśzel bir PaaS platformunu seçmek, kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lar kadar BT servisi saÄ&#x2C6;layÂ&#x2018;cÂ&#x2018;sÂ&#x2018;na da faydalar sunan doÄ&#x2C6;al bir strateji olarak

benimseniyor. PaaS, uygulama geliÄ&#x2020;tirme sĂźrecinde kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lara standart, yeniden kullanÂ&#x2018;labilir ve paylaÄ&#x2020;Â&#x2018;mlÂ&#x2018; bir baÄ&#x2020;langÂ&#x2018;ç noktasÂ&#x2018; sunarak, yeterli esneklikle hÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; ve kolay geliÄ&#x2020;tirme yapÂ&#x2018;labilmesine olanak tanÂ&#x2018;yor. BT saÄ&#x2C6;layÂ&#x2018;cÂ&#x2018;sÂ&#x2018; açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan, PaaS daha yĂźksek yĂśnetilebilirlik, gĂźvenlik, tutarlÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k, verimlilik ve kontrol anlamÂ&#x2018;na geliyor.

%XOXW%LOLáLPH'RĂšUX.XUXPVDO (YULP Pek çok Ä&#x2020;irket bulut biliÄ&#x2020;im trenine hemen atlamak istemeyecek, bunun yerine mevcut BT altyapÂ&#x2018;larÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n zaman içinde daha fazla bulut benzeri Ăśzelliklerle evrim geçirmesini bekliyor olacaktÂ&#x2018;r. Mevcut teknolojiler sĂźrekli evrim geçirerek geliÄ&#x2020;irken, Ä&#x2020;irketler de zaman içinde politikalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; ve sĂźreçlerini deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;tirmek durumunda kalÂ&#x2018;yorlar. Hatta, bulut biliÄ&#x2020;im için gerekli yapÂ&#x2018; taÄ&#x2020;larÂ&#x2018;, Ä&#x2020;irket kendisini hazÂ&#x2018;r hissetmeden Ăśnce zaten kullanÂ&#x2018;ma sokulmuÄ&#x2020; olabiliyor. /LQN3OXV 


.$3$..21868

*HQHO%XOXW(YULPL

*HQHO%XOXWODU

.DUPD

g]HO%XOXW(YULPL

6LORODU+DOLQGH

*ULG

 )L]LNVHO

 6DQDO

 $PDFD|]HO 6WDWLN +HWHURMHQ

g]HO%XOXW

.DUPD

 6HOIVHUYLV

 *HQHOEXOXWODUOD

 3D\ODù×PO×VHUYLVOHU

 üONHWDEDQO× 'LQDPLN %LUOLNWHoDO×ùDELOLUOLN

 6WDQGDUWFLKD]ODU

 .XOODQG×UPDFUHWL

 1RUPDOLQ]HULNDSDVLWH

 .DSDVLWHSODQODPDV×ND\QDN\|QHWLPL

RUWDNoDO×ùPD IHGHUDV\RQ

LKWL\DF×LoLQJHQHOEXOXW

ąekil 2. Bulut BiliĆime DoĈru Kurumsal Evrim Pek çok Ćirketin zaten atmakta olduĈu ilk evrim ad‘m‘, silolar halindeki ortamdan grid veya sanal ortama geçilmesi oluyor. Bu ad‘mda her uygulama için sadece amaca özel, esnek olmayan, åziksel bir yap‘dan paylaƑml‘ servisleri, dinamik kaynak tahsisi ve standart konågürasyonlar‘ veya cihazlar‘ bulunan sanal bir ortama geçiliyor. Bugün bu çok güçlü bir trend olarak karƑm‘za ç‘k‘yor. Pek çok Ćirket sistemlerini konsolide etmek ve maliyetlerini düĆürmek için grid ve sanallaĆt‘rma teknolojilerinden yararlan‘yor. Oracle, veritaban‘ ve ortakatman seviyesinde Real Application Clusters, TimesTen, WebLogic ve Coherence ürünlerle, sunucu sanallaĆt‘rma alan‘nda Oracle VM, tüm yap‘n‘n yönetiminde Enterprise Manager ile çok güçlü ve eksiksiz bir grid platformu sunuyor. Kurumsal Ćirketler bu noktadan yola ç‘k‘p ortama self-servis ve kullan‘m baƑ ödeme mekanizmalar‘n‘ ekleyerek bulut yap‘s‘na evrimlerini gerçekleĆtirebiliyorlar. Bu yap‘da kullan‘c‘ personel portaline eriĆiyor, kimlik bilgilerini giriyor, belli bir CPU, bellek ve disk kapasitesiyle bir sanal makine (VM) isteĈinde bulunuyor, veritaban‘ veya ortakatman çözümü için bir VM imaj‘ seçiyor ve t‘klayarak onayl‘yor. EĈer bu çal‘Ćan‘n kurumdaki rolü ve yetkileri bu BT kaynaklar‘n‘ edinmesine izin veriyorsa, herhangi bir BT yöneticisinin müdahalesine gerek kalmadan tahsis iĆlemi otomatik tamamlan‘yor. ĉzin vermiyorsa, kullan‘c‘n‘n isteĈi onay için bir yöneticiye ve/ veya BT departman‘na yönlendirilebiliyor. Böylece birkaç dakika içinde istenen kaynaklar bir PaaS platformu oturumuyla kullan‘ma haz‘r halde sunuluyor. Uygulama devreye al‘nd‘ktan /LQN3OXV

sonra, sistem kural/politika tabanl‘ kaynak yönetimi yaparak kapasite ayarlamalar‘n‘ gerçekleĆtiriyor ve kullan‘c‘n‘n baĈl‘ olduĈu iĆ birimine, ne kadar BT kaynaĈ‘ kullan‘ld‘Ĉ‘na baĈl‘ olarak her ay kurum bünyesinde bir fatura gönderiliyor. Tüm bunlar‘n olabilmesi için kurumun politikalar‘n‘ ve süreçlerini tan‘mlam‘Ć olmas‘ ve teknolojinin bunu desteklemesi gereklidir. Bu arada, genel bulutlar da evrim geçiriyor. Halen SaaS, PaaS, IaaS gibi tüm bulut katmanlar‘nda pek çok farkl‘ bulut çözümü sunuluyor. Genel bulut saĈlay‘c‘lar‘n‘n çoĈu iĆe BaĈ‘ms‘z Yaz‘l‘m GeliĆtirici (ISV) veya bar‘nd‘rma hizmeti saĈlay‘c‘s‘ olarak baĆlam‘Ć olduĈu için, sunulan çözümler de son derece uzmanlaĆm‘Ć ve belli bir alana özgü olarak konumlan‘yor. Bu evrimin nihayetinde, tek bir uygulaman‘n gerek özel gerek genel bulutlara yay‘ld‘Ĉ‘ ve tek bir panelden federe bir yap‘yla yönetildiĈi karma bulut modeline doĈru ilerlemesi söz konusu. Bunun olabilmesi için, birlikte çal‘Ćabilirlik ve taƑnabilirlik standartlar‘n‘n ve bu birlikte çal‘ĆabilirliĈi destekleyecek teknolojinin olmas‘ gerekiyor. Özel bulut kaynaklar‘n‘n yetmediĈi durumlarda genel buluttan yararlan‘lmas‘n‘ içeren “cloudbursting” kavram‘ BT yöneticilerine çok cazip geliyor. Cloudbursting yönteminde, Ćirketin özel bulutu, uygulaman‘n normal iĆ yükünü, Ćirketin sahip olduĈu donan‘m ve veri merkezleri üzerinde üstleniyor. Ancak iĆ yükü pik yapt‘Ĉ‘nda, fazla yükü dinamik olarak Ćirket d‘Ć‘ndaki genel bir buluta aktararak oradaki kapasiteden yararlanabiliyor. Kapasite ihtiyac‘ normale döndüĈünde, kullan‘lan d‘Ć

kapasite tekrar havuza iade edilerek bu ilave maliyet ortadan kald‘r‘l‘yor. Elbette Ćirketler, bu temel aĆamalarda farkl‘ h‘zlarda ilerleyerek evrim geçirecek ve ayn‘ anda birkaç aĆamada birden varl‘k göstereceklerdir. Bir diĈer deyiĆle, Ćirketler kararl‘ çal‘Ćan baz‘ mevcut uygulamalar‘ silo yap‘s‘nda tutmaya devam ederken, baz‘ uygulamalar‘ sanallaĆt‘r‘lm‘Ć bir grid ortam‘nda konsolide edecek, baz‘ uygulama türleri içinse tümüyle self-servis bir özel bulut modeline ve nihayetinde karma bulut modeline geçeceklerdir. Bugün bulut biliĆim hâla erken dönemlerinde olduĈu için tüm bunlar‘n belli bir zaman almas‘ bekleniyor.

2UDFOH(QWHUSULVH0DQDJHULOH %XOXW<|QHWLPL Bulut biliĆim, sistem yönetim kalitesine baĈl‘ olarak baĆar‘l‘ da olabiliyor baĆar‘s‘z da. Kurumsal Özel PaaS ortamlar‘ büyük miktarlarda hesaplama gücünü, devasa veri dizilerini ve yüksek sanallaĆt‘rmaya sahip BT servislerini yönetmek için oldukça geliĆmiĆ bir otomasyon gerektiriyor. ĉĆte bu noktada Oracle Enterprise Manager, bulut biliĆim için eksiksiz bir yaĆam döngüsü yönetim sistemi sunuyor ve uygulamalardan diske tüm Oracle çözümlerini baĆar‘yla yönetiyor.

ąekil 3. Bulut Yönetim Döngüsü

%XOXWXQ.XUXOXPX Sanal bir ortam kurulurken birinci olarak Enterprise Manager, Oracle VM sunucu yaz‘l‘m‘n‘n ç‘plak (bare metal – yeni formatlanm‘Ć) bir sistem üzerinde kolayca tahsis edilmesini saĈlar. Sanal sunucu havuzlar‘n‘n oluĆturulmas‘ ve bu havuzlar‘n konågürasyonunun yüksek eriĆilebilirliĈe sahip olacak Ćekilde yap‘land‘r‘l‘p devreye al‘nmas‘ süreçlerini basitleĆtirir. Bu kurulum tamamland‘Ĉ‘nda, sistem yöneticileri sanal sistemlerin merkezi olarak izlenecek ve yönetilecek Ćekilde oluĆturulmas‘ ve kay‘t iĆlemlerini kolaylaĆt‘rmak için Enterprise


Managerâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018; kullanÂ&#x2018;r. Konuk sanal sistemlerin oluÄ&#x2020;turulmasÂ&#x2018; ve tahsisi için Oracle VM Ä&#x2020;ablonlarÂ&#x2018;, ISO imajlarÂ&#x2018; ve aÄ&#x2C6; Ăźzerinden baÄ&#x2020;latÂ&#x2018;lacak olan ve PXE (boot Ăśncesi yĂźrĂźtme ortamÂ&#x2018;ndan) boot edilebilir konuk sanal sistemler dâhil olmak Ăźzere zengin seçenekler mevcuttur. Fiziksel ortamlarda kurulacak uygulamalar sĂśz konusuysa, Enterprise Manager iÄ&#x2020;letim sisteminin ve ilave yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018;n verimli bir biçimde çÂ&#x2018;plak makinalara daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; iÄ&#x2020;lemini otomatik hale getirir. Sistem yĂśneticileri, daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;m dĂśngĂźsĂźnĂź basitleÄ&#x2020;tirmek ve hÂ&#x2018;zlandÂ&#x2018;rmak için çÂ&#x2018;plak sunucuya tĂźm yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018; tahsis edebilirler.

8\JXODPD2ODUDN2OXáWXUXOPDVĂ&#x2014;YH 3DNHWOHQPHVL Ä&#x2030;kinci olarak, Oracle bulut ortamÂ&#x2018;nda kurulacak uygulama aygÂ&#x2018;tlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n ve çok katmanlÂ&#x2018; derlemelerin oluÄ&#x2020;turulmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; kolaylaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rÂ&#x2018;r. Oracle VM Template Builder ve Oracle Virtual Assembly Builder araçlarÂ&#x2018;, tĂźm uygulama ortamÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n oluÄ&#x2020;turulmasÂ&#x2018;, paketlenmesi ve daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; için kolay yollar sunarlar. Paketlenen bu uygulamalar kolayca bir bulut ortamÂ&#x2018;na aktarÂ&#x2018;larak kurulabilirler. Uygulama kurulum sĂźreleri bĂźyĂźk Ăślçßde azaltÂ&#x2018;labilir. Bu uygulamalar bulut ortamÂ&#x2018;na aktarÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;ktan sonra master (gold) imajlar olarak klonlanarak uygulamanÂ&#x2018;n bulutta çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;an çoklu oturumlarÂ&#x2018; oluÄ&#x2020;turulabilir.

%XOXWĂşONHOHULQLQ.XUXOXPX Bulut yĂśneticileri Enterprise Managerâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018; kullanarak politikalarÂ&#x2018; kurabilirler. Enterprise Manager, VMâ&#x20AC;&#x2122;nin ve Ăźzerindeki uygulamalarÂ&#x2018;n buluttaki sunucu havuzu içinde nasÂ&#x2018;l konumlanacaÄ&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018; ve nasÂ&#x2018;l baÄ&#x2020;latÂ&#x2018;lacaÄ&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018; bildirir. FarklÂ&#x2018; politikalar yardÂ&#x2018;mÂ&#x2018;yla sunucu Ăźzerindeki bu konumlamanÂ&#x2018;n, hangi sunucunun en iyi kaynaklara sahip olduÄ&#x2C6;unu belirleyen algoritmalara gĂśre otomatik yapÂ&#x2018;lacaÄ&#x2C6;Â&#x2018;, kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n tanÂ&#x2018;mladÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; politikalara gĂśre yapÂ&#x2018;lacaÄ&#x2C6;Â&#x2018; veya belirli bir uygulamayÂ&#x2018; ve sanal makine oturumunu barÂ&#x2018;ndÂ&#x2018;rmasÂ&#x2018; için kullanÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; gereken belirli sunucularÂ&#x2018; tanÂ&#x2018;mlayan bir â&#x20AC;&#x153;tercih edilen sunucuâ&#x20AC;? politikasÂ&#x2018;na gĂśre yapÂ&#x2018;lacaÄ&#x2C6;Â&#x2018; bildirilebilir.

'DĂšĂ&#x2014;WĂ&#x2014;P Oracle Enterprise Manager, sadece bulut altyapÂ&#x2018;sÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n deÄ&#x2C6;il bulut ortamÂ&#x2018;nda çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;acak uygulamalarÂ&#x2018;n daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;mÂ&#x2018; için de çok zengin

bir Ăśzellikler seti sunar. Oracle Enterprise Manager, Oracle Database, Oracle Fusion Middleware ve gerek paket uygulamalar gerek Ăśzel geliÄ&#x2020;tirilmiÄ&#x2020; uygulamalar da dâhil olmak Ăźzere çok çeÄ&#x2020;itli yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m paketlerinin daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;mÂ&#x2018;nÂ&#x2018; otomatik hale getirmek için kullanÂ&#x2018;labilir. Klonlama, temiz kurulum, Ä&#x2020;ablon tabanlÂ&#x2018; kurulum gibi çeÄ&#x2020;itli daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;m mekanizmalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; destekler. KullanÂ&#x2018;ma hazÂ&#x2018;r gelen mekanizmalarÂ&#x2018; Ăśzel buluta uyarlamak veya herhangi bir kurum için yararlÂ&#x2018; olacak tĂźmĂźyle yeni prosedĂźrler geliÄ&#x2020;tirmek için ĂśzelleÄ&#x2020;tirilebilir bir daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;m prosedĂźrĂź çatÂ&#x2018;sÂ&#x2018; da sunulmaktadÂ&#x2018;r.

<DPDPD Enterprise Managerâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n kapsamlÂ&#x2018; yama yĂźkleme Ăśzellikleri arasÂ&#x2018;nda mĂźÄ&#x2020;terinin konĂĽgĂźrasyonunu anlama, mĂźÄ&#x2020;teriye hangi yamalarÂ&#x2018;n bulunduÄ&#x2C6;unu ve hangilerinin yĂźklenmesi gerektiÄ&#x2C6;ini bildirme, son derece otomatik ve Ăślçeklenebilir bir biçimde yama daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;mÂ&#x2018;nÂ&#x2018; planlama ve test etme ve yamalarÂ&#x2018;n PT prosedĂźrlerine ve sĂźreçlerine gĂśre daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018; doÄ&#x2C6;rulama Ăśzellikleri sayÂ&#x2018;labilir. VM ve iÄ&#x2020;letim sistemleri için olduÄ&#x2C6;u gibi, veritabanÂ&#x2018;, ortakatman uygulamalarÂ&#x2018; ve bulutta çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;acak uygulamalar için yama otomasyonu saÄ&#x2C6;lamak mĂźmkĂźndĂźr. Ortamda yĂźksek eriÄ&#x2020;ilebilirliÄ&#x2C6;e sahip olmasÂ&#x2018; gereken sistemler varsa veya yĂźksek servis kalitesi isteniyorsa bu sistemler kesintiye uÄ&#x2C6;ratÂ&#x2018;lmadan yamanabilir.

Ăş]OHPH Uygulamalar buluta kurulduktan sonra, fonksiyonlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n sĂźrekli olarak izlenmesi kritik Ăśnem taÄ&#x2020;Â&#x2018;r. Enterprise Manager sadece bulut altyapÂ&#x2018;sÂ&#x2018;nÂ&#x2018;, donanÂ&#x2018;mÂ&#x2018;, VMâ&#x20AC;&#x2122;yi ve iÄ&#x2020;letim sistemini deÄ&#x2C6;il, bulut içinde kurulu olan uygulamalarÂ&#x2018;, son kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018; deneyimlerini ve servis seviyelerini izlemek için de zengin Ăśzellikler sunar.

gOoHNOHQGLUPH Bulut ortamÂ&#x2018;na kurulan bu uygulamalarÂ&#x2018;n çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; sÂ&#x2018;rasÂ&#x2018;nda, kaynak ihtiyaçlarÂ&#x2018;nda Ăśnceden tahmin edilemeyen deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;iklikler, o uygulama için atanan kaynaklarÂ&#x2018;n otomatik Ăślçeklendirilebilmesini gerektirir. Enterprise Manager bu deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;ken iÄ&#x2020; yĂźklerini desteklemek için kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n otomatik kapasite ekleme veya çÂ&#x2018;kartmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;layan kolay bir yol sunar. Bu amaçla kullanÂ&#x2018;lan bazÂ&#x2018; mekanizmalar arasÂ&#x2018;nda sanal makinelerin klonlanmasÂ&#x2018; ve canlÂ&#x2018; geçiÄ&#x2020; (live migration), ve ayrÂ&#x2018;ca RAC, In-Memory Database Cache, WebLogic ve Coherence kĂźmelerine dĂźÄ&#x2C6;Ăźm ekleme ve çÂ&#x2018;karma ĂśzelliÄ&#x2C6;i sayÂ&#x2018;labilir.

'HYUH'Ă&#x2014;áĂ&#x2014;%Ă&#x2014;UDNPD Son olarak, bir uygulama artÂ&#x2018;k kullanÂ&#x2018;lmadÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nda veya ĂślçeÄ&#x2C6;i dĂźÄ&#x2020;ĂźrĂźldĂźÄ&#x2C6;Ăźnde, Enterprise Manager kaynaklarÂ&#x2018;n baÄ&#x2020;ka amaçlarla kullanÂ&#x2018;labilmesi için uygulamayÂ&#x2018; kaldÂ&#x2018;rabilir.

g]HO3DD6<DĂšDP'|QJ V %LU|]HO3DD6SODWIRUPXQXQNXUXPVDOELU áLUNHWLoLQGHQDVĂ&#x2014;OoDOĂ&#x2014;áWĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QĂ&#x2014;J|VWHUPHN LoLQDáDĂšĂ&#x2014;GD|]HO3DD6\DáDPG|QJ V Q Q WHPHODGĂ&#x2014;PODUĂ&#x2014;NĂ&#x2014;VDFDDoĂ&#x2014;NODQĂ&#x2014;\RU .XáNXVX]EXUDGDYHULOHQ\DáDPG|QJ V  JHUoHNV UHFLQDáĂ&#x2014;UĂ&#x2014;EDVLWOHáWLULOPLáELU WDULILROPDNODELUOLNWHWHPHODGĂ&#x2014;PODUĂ&#x2014; |UQHNOHPHNLoLQ\HWHUOLELUEDNĂ&#x2014;áDoĂ&#x2014;VĂ&#x2014; YHUL\RU gQFH%7GHSDUWPDQĂ&#x2014;ELUGL]LVWDQGDUW SD\ODáĂ&#x2014;ODELOLUELOHáHQ EXQODU:HE VHUYLVOHULLáV UHoOHUL\|QHWLP %30 X\JXODPDODUĂ&#x2014;YH\DNXOODQĂ&#x2014;FĂ&#x2014;DUD\ ] ELOHáHQOHULRODELOLU YHNXOODQĂ&#x2014;FĂ&#x2014;ODUD \|QHOLNVHOIVHUYLVELUX\JXODPDGkKLO ROPDN ]HUH3DD63ODWIRUPXQXNXUDU

 ĂşNLQFLDGĂ&#x2014;PRODUDNLOJLOLGHSDUWPDQGDQ ELUJHOLáWLULFLVHOIVHUYLVX\JXODPDQĂ&#x2014;Q  ]HULQGHQJHoHUHNPHYFXWSD\ODáĂ&#x2014;POĂ&#x2014; ELOHáHQOHULWHVSLWHGHUX\JXODPD\Ă&#x2014; VĂ&#x2014;IĂ&#x2014;UGDQROXáWXUPDN\HULQHEXELOHáHQOHUL ELUOHáWLUHUHNLOHUOHUX\JXODPD\Ă&#x2014;GHYUH\H DOĂ&#x2014;UYHW PEXQODUĂ&#x2014;%7GHSDUWPDQĂ&#x2014;QĂ&#x2014;Q P GDKDOHVLROPDGDQVHOIVHUYLVELU ELoLPGHJHUoHNOHáWLULU $UGĂ&#x2014;QGDQVRQNXOODQĂ&#x2014;FĂ&#x2014;X\JXODPD\Ă&#x2014; NXOODQPD\DEDáODU 8\JXODPDQĂ&#x2014;QVDKLELVHOIVHUYLV |]HOOLĂšLQGHQ\DUDUODQDUDNX\JXODPD\Ă&#x2014; L]OHUJHUHNLUVHNDSDVLWHD\DUODPDVĂ&#x2014;\DSDU NXOODQĂ&#x2014;PRUDQODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;YHEXOXWND\QDNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014; NXOODQGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;LoLQNHQGLVLQGHQQHNDGDU FUHW DOĂ&#x2014;QDFDĂšĂ&#x2014;QĂ&#x2014;WDNLSHGHU

/LQN3OXV 


.$3$..21868

25$&/(3DD63ODWIRUPX%LOHáHQOHUL 2UDFOH¡Ă&#x2014;QEXOXW ELOLáLPVWUDWHMLVLQL P NHPPHONĂ&#x2014;ODQWHPHO XQVXUODUĂ&#x2014;QGDQELULQL oRNJ oO ELOHáHQOHUOH GRQDWĂ&#x2014;OPĂ&#x2014;á2UDFOH3DD6 3ODWIRUPXROXáWXUX\RU

&/28' &20387,1*

úáWH2UDFOH3DD6 3ODWIRUPX¡QXQ2UDFOH¡Ă&#x2014;Q HVQHNYHHQWHJUH WHNQRORMLOHULQGHQ EHVOHQHQEHQ]HUVL] ELOHáHQSRUWI|\  'HSRODPD Sunâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n Open Storage ĂźrĂźnleri, istenen Ăślçekte genel ve Ăśzel bulut depolama hizmetleri verecek Ä&#x2020;ekilde optimize edilebilen, açÂ&#x2018;k, Ăślçeklenebilir bir depolama platformu sunmak için, açÂ&#x2018;k kaynak yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mlarla endĂźstri standardÂ&#x2018; donanÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018; bir araya getiriyor. AslÂ&#x2018;nda Sunâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n çÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;r açan Sun Fire X4500 Sunucusu, sektĂśrĂźn sunucu ve depolama teknolojilerini aynÂ&#x2018; sistemde birleÄ&#x2020;tirmenin faydalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; fark etmesine de yardÂ&#x2018;mcÂ&#x2018; oldu. Sun, 13,834 dĂźÄ&#x2C6;Ăźme (node) kadar Ăślçeklenebilen Sun Datacenter Switch 3456 ĂźrĂźnĂźyle, InĂĽniBand mimarilerinden çok bĂźyĂźk çaplÂ&#x2018; hesaplama gridlerine kadar tĂźm bĂźyĂźk Ăślçekli biliÄ&#x2020;im yapÂ&#x2018;larÂ&#x2018; için sanal aÄ&#x2C6; olanaklarÂ&#x2018; sunuyor. YazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m ve donanÂ&#x2018;m birlikte tasarlandÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nda ne tĂźr sinerjilerin mĂźmkĂźn olabileceÄ&#x2C6;ine Ăśrnek teÄ&#x2020;kil eden Oracle Exadata Depolama SunucularÂ&#x2018; da, Oracle Database ile baÄ&#x2C6;lantÂ&#x2018;lÂ&#x2018; olarak yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m zekâsÂ&#x2018; ĂśzelliÄ&#x2C6;i barÂ&#x2018;ndÂ&#x2018;rÂ&#x2018;yor. Oracle Exadata Depolama SunucularÂ&#x2018;, Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m ve donanÂ&#x2018;m gĂźcĂźnĂź bir araya getirerek, sektĂśrĂźn en yĂźksek performanslÂ&#x2018; veritabanÂ&#x2018; depolama çÜzĂźmĂźnĂź saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Oracle Exadata Depolama SunucularÂ&#x2018;,

 /LQN3OXV

veritabanÂ&#x2018; sunucusuyla depolama sistemi arasÂ&#x2018;ndaki bant geniÄ&#x2020;liÄ&#x2C6;ini bĂźyĂźk Ăślçßde artÂ&#x2018;rmak için çok bĂźyĂźk Ăślçekte paralel (massively parallel) bir mimariden yararlanÂ&#x2018;yor. AyrÂ&#x2018;ca, akÂ&#x2018;llÂ&#x2018; depolama yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mÂ&#x2018; veri-yoÄ&#x2C6;un sorgu iÄ&#x2020;lemlerinin yĂźkĂźnĂź Oracle Database 11gâ&#x20AC;&#x2122;den alarak, sorgulama iÄ&#x2020;leminin veriye daha yakÂ&#x2018;n bir yerde gerçekleÄ&#x2020;mesini saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Bunun sonucunda daha yĂźksek bant geniÄ&#x2020;liÄ&#x2C6;ine sahip baÄ&#x2C6;lantÂ&#x2018;lar sayesinde paralel veri iÄ&#x2020;lemleri daha hÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; gerçekleÄ&#x2020;iyor ve daha az veri hareketi oluÄ&#x2020;uyor. BĂśylece lineer Ăślçeklenebilirlik ve kritik uygulamalar sÂ&#x2018;nÂ&#x2018;fÂ&#x2018;nda bir gĂźvenilirliÄ&#x2C6;e ulaÄ&#x2020;Â&#x2018;lÂ&#x2018;yor.

6XQXFXODUYHúáOHWLP6LVWHPOHUL GĂźnĂźmĂźzĂźn en popĂźler bulut biliÄ&#x2020;im vizyonu, her Ä&#x2020;eyin blade sunucu çiftlikleri Ăźzerinde çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;yor olmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; içeriyor. Bu vizyon giderek daha geçerli hale gelmekle birlikte, bazÂ&#x2018; belirli uygulama ihtiyaçlarÂ&#x2018; için daha optimum çÜzĂźmler sunmalarÂ&#x2018; nedeniyle, farklÂ&#x2018; boyut ve konĂĽgĂźrasyonda sunuculara olan yĂźksek talep hala devam ediyor. Oracle, Sun sunucu ĂźrĂźnleri serisi (Netra, Blade Servers, SPARC Enterprise, X64 ve diÄ&#x2C6;erleri) ve endĂźstri standardÂ&#x2018; iÄ&#x2020;letim

sistemlerine (Solaris, Linux, Windows) yaptÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;mla, bulut uygulamalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n son derece sanal ve daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;k yapÂ&#x2018;sÂ&#x2018;na gĂśre optimize edilmiÄ&#x2020; çok çeÄ&#x2020;itli ĂĽziksel altyapÂ&#x2018;lar sunuyor. Bulutun Ăźzerinde çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; iÄ&#x2020;letim sistemleri açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan, kurumsal sÂ&#x2018;nÂ&#x2018;fta gĂźvenlik, performans ve gĂźvenilirlik temel bir ihtiyaç. Oracle Enterprise Linux iÄ&#x2020;letim sistemi ve Unbreakable Linux Support programÂ&#x2018;yla uzun yÂ&#x2018;llardÂ&#x2018;r Linux platformunu geliÄ&#x2020;tirmek ve desteklemek amaçlÂ&#x2018; yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;m yapan ve bu alanda liderliÄ&#x2C6;e sahip olan Oracle, aynÂ&#x2018; zamanda kĂźmelenmiÄ&#x2020; dosya sistemi, veri bĂźtĂźnlĂźÄ&#x2C6;Ăź, I/O optimizasyonu ve sanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma fonksiyonlarÂ&#x2018; sunan bir yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m kodunu sunarak Linux topluluÄ&#x2C6;unu destekledi. Bu kod ana Linux çekirdeÄ&#x2C6;ine kabul edildi. Ve Oracle, Linuxâ&#x20AC;&#x2122;un kurumsal sÂ&#x2018;nÂ&#x2018;ftaki Ăśzelliklerinin zenginleÄ&#x2020;tirilmesi ve geniÄ&#x2020;letilmesi için yaptÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malara devam ediyor. Oracle, Solaris iÄ&#x2020;letim sistemiyle en iyi Unix teknolojisini sunduÄ&#x2C6;u gibi, bu iÄ&#x2020;letim sistemi IaaS veya PaaS bulut altyapÂ&#x2018;larÂ&#x2018; kurmak isteyenler için de çok sayÂ&#x2018;da Ăśnemli avantaj sunuyor. AÄ&#x2C6;, gĂźvenlik, kĂźmeleme ve yĂźk devretme, sanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma ve otomatik arÂ&#x2018;za teÄ&#x2020;his (self-diagnostics) alanlarÂ&#x2018;nda Solarisâ&#x20AC;&#x2122;in sunduÄ&#x2C6;u pek çok yenilik, yĂźksek performanslÂ&#x2018;


bir bulut biliĆim ortam‘n‘n hayata geçirilebilmesi için doĈrudan katk‘ saĈl‘yor.

veya yeniden baĆlat‘labilen Solaris Containers bileĆenlerini oluĆturmak, kopyalamak, yeniden adland‘rmak ve klonlamak çok kolay.

6DQDOOD÷W×UPD Sun ve Oracle sanallaĆt‘rma ürünleri bir araya gelerek, kullan‘c‘lar‘n masaüstü sistemlerden veri merkezlerine kadar her tür ortam‘ sanallaĆt‘rabilmesine olanak tan‘yan, benzersiz bir portföy oluĆturuyor.

6XQXFX6DQDOOD÷W×UPDV× SanallaĆt‘rman‘n baĆl‘ca avantajlar‘ aras‘nda, sistem üzerindeki yükü düĆük tutarak optimum performans saĈlamas‘ ve bulut uygulama bileĆenlerinin h‘zl‘ ve hatas‘z Ćekilde devreye al‘nabilmesini saĈlayan entegre yönetim özellikleri say‘labilir. Oracle VM’nin gerek x86 gerek SPARC mimarilerini destekliyor olmas‘, heterojen bir ortamda kullan‘lmas‘na olanak tan‘yor. Oracle bugün Sun’‘n sanallaĆt‘rma ürünlerini de Oracle VM markas‘ alt‘nda sunuyor. Solaris Logical Domains’in (LDoms) yerine geçen Oracle VM Server for SPARC ürünü, Sun SPARC Chip Multithreading (CMT) sunucular‘ için son derece verimli bir misaår sistem arakatman‘ (hypervisor) sunmaya devam ederken, tek bir sunucu üzerinde çok say‘da baĈ‘ms‘z Solaris oturumunun aç‘lmas‘na olanak tan‘yor. Oracle VM Server for SPARC halen Oracle Solaris’in bir parças‘ olarak sunuluyor. Oracle ayn‘ zamanda Solaris’in bir konuk iĆletim sistemi olarak Oracle VM Server for x86 üzerinde çal‘Ćmas‘n‘ da destekliyor. Oracle, SPARC ve x86 platformlar‘nda çal‘Ćan tüm Solaris iĆletim sistemleri için sunulan Solaris Containers teknolojisine de yat‘r‘m yapmaya devam ediyor. Solaris Containers’‘n sanallaĆt‘rma becerileri, kurumlar‘n çok say‘da Solaris uygulamas‘n‘ tek bir sistem üzerinde konsolide etmesine ve Solaris 10’un geliĆmiĆ özellikleri sayesinde kaynak kullan‘m verimliliĈini art‘rmas‘na olanak tan‘yor. Böylece kurumlar binlerce uygulamay‘ tek bir iĆletim sistemi oturumuna sahip tek bir sistem üzerinde bar‘nd‘rabiliyor. Donan‘mdan baĈ‘ms‘z bu sanallaĆt‘rma özelliĈi iĆ hedeýerine göre dinamik olarak kendisini uyarl‘yor ve sisteme %1’den az ek yük getiriyor. Saniyeler içinde çal‘Ćt‘r‘l‘p kullan‘ma haz‘r hale gelen

90öDEORQODU×YH'HUOHPHOHUL Bulut ortamlar‘nda uygulamalar‘ h‘zl‘ devreye almak için, son derece otomatik ve oturmuĆ uygulama paketleme ve tahsis özellikleri gerekiyor. Oracle VM ąablonlar‘ (VM Templates), önceden kurulmuĆ ve önceden konågürasyonu yap‘lm‘Ć kurumsal yaz‘l‘mlar‘ içeren sanal makine imajlar‘ sunuyor. Bu imajlar‘ kullanarak uygulamalar h‘zl‘ bir biçimde geliĆtirilebiliyor, paketlenebiliyor ve daĈ‘t‘l‘yor. Uygulama kurulumlar‘n‘ h‘zland‘ran ve basitleĆtiren Oracle VM ąablonlar‘, üretim, geliĆtirme veya test ortamlar‘nda hata risklerini azaltmaya da yard‘mc‘ oluyor. Her bir VM Ćablonu temelde bir yaz‘l‘m ayg‘t‘d‘r, çünkü ayn‘ donan‘m ayg‘tlar‘nda olduĈu gibi önceden haz‘rlanm‘Ćlard‘r ve devreye al‘nmalar‘ son derece kolayd‘r. Bu tür bir uygulama paketlemesinin bir sonraki seviyesinde VM Derlemeleri (VM Assemblies) kavram‘ devreye girer. Yaz‘l‘m ayg‘tlar‘ kullan‘Ćl‘ olmakla birlikte, kurumsal uygulamalar her zaman müstakil çal‘Ćan VM öĈeleri olmazlar; bazen birden fazla VM’ye yay‘lm‘Ć, karmaƑk, çok katmanl‘ uygulamalar olurlar. Web katman‘nda birden fazla VM, ortakatmanda diĈer VM’ler, veritaban‘ katman‘nda baĆka VM’ler bulunabilir. Farkl‘ VM’lere yay‘lan bu uygulamalar‘n kolay hayata geçirilecek Ćekilde paketlenebilmeleri için bir yol gerekir. ĉĆte Oracle Virtual Assembly Builder, bu tür çok katmanl‘, daĈ‘t‘k bir uygulamay‘ alarak, ayg‘tlar‘n yapt‘Ĉ‘na çok benzer bir Ćekilde yeniden kullan‘labilen bir derleme halinde paketliyor. Bu teknoloji, gerek genel gerek özel bulut ortamlar‘nda bir uygulama kütüphanesi ve paylaƑml‘ servisler oluĆturmak için kritik bir unsur oluĆturuyor.

9HULWDEDQ×YH'HSRODPD*ULGL Oracle’‘n IaaS yap‘s‘n‘n üzerinde, bulut ortam‘ndaki modern uygulamalar‘ inĆa etmek için gerekli üst seviyedeki yaz‘l‘m bileĆenleri yer al‘yor. Son derece optimize edilmiĆ bir PaaS katman‘ için, åziksel ve sanal bulut altyap‘s‘ kadar h‘zl‘ ve kesintisiz bir biçimde sunulmas‘ gereken yüksek performansl‘ veritaban‘ ve ortakatman servislerine ihtiyaç var. Oracle Database, 2003 y‘l‘nda ç‘kan 10g sürümünden beri aĈiĆlem (grid compu‘ting) özellikleri sunuyor. Bu tarihten itibaren Oracle, kümelendirme alan‘nda Oracle Real Application Clusters (RAC) ile; depolama sanallaĆt‘rmas‘ ve yönetimi alan‘nda Automatic Storage Management (ASM) ile; veritaban‘ performans‘ alan‘nda ise InMemory Database Cache ile veritaban‘n‘n grid özelliklerini sürekli geliĆtirdi. Daha haåf veritaban‘ servisleri gerektiĈinde ise, Oracle Berkeley DB ve MySQL de Oracle taraf‘ndan aktif Ćekilde geliĆtirilen ve desteklenen olas‘ seçenekler aras‘nda yer al‘yor. Oracle RAC’‘n piyasaya ç‘k‘Ć‘ndan bugüne tam 10 y‘l geçmesine raĈmen, diĈer veritaban‘ üreticilerinin hiçbiri, öngörülebilir performans, ölçeklenebilirlik, eriĆilebilirlik gibi veritaban‘ kümesi özelliklerinin eĆdeĈerine sahip bir veritaban‘ ürünü sunamad‘. RAC, grid mimarisini ve mekanizmalar‘n‘ desteklemesi ve özellikle de dinamik olarak düĈüm ekleme ve ç‘karma becerisiyle veritaban‘ teknolojileri aras‘nda benzersiz konumunu sürdürüyor. Bu özellikler özel bulutun gerektirdiĈi esnek kapasiteyi desteklemekle kalm‘yor, Ćirketlerde

/LQN3OXV 


.$3$..21868

süregelen güncelleme, yama yüklemesi, uygulama geçiĆleri gibi yönetim görevlerini iĆ sürekliliĈini sekteye uĈratmadan büyük ölçüde kolaylaĆt‘r‘yor. Oracle RAC, tüm Oracle iĆletim sistemi ve sanallaĆt‘rma platformlar‘n‘ destekliyor ve veritaban‘n‘ veya uygulamay‘ durdurmaya gerek kalmadan küme düĈümlerinin çevrimiçi olarak eklenip ç‘kart‘labilmesine olanak tan‘yor. Veritaban‘n‘ (ve aĆaĈ‘da görüleceĈi gibi ortakatman yaz‘l‘mlar‘n‘) gerek åziksel gerek sanal küme düĈümleri üzerinde çal‘Ćt‘rma becerisi, bulut ortamlar‘nda en geniĆ kurulum seçeneklerine sahip olmas‘n‘ saĈl‘yor. RAC’‘n bulut uygulamalar‘ için önem taƑyan bir diĈer yeni özelliĈi Oracle RAC One Node olarak karƑm‘za ç‘k‘yor. Oracle RAC One Node, tek düĈümlü bir Oracle RAC versiyonu olarak Oracle müĆterilerinin tüm veritaban‘ ihtiyaçlar‘ için tek bir kurulum modeli üzerinde standartlaĆt‘rmaya gitmesine olanak tan‘yor. Çok say‘da veritaban‘n‘n minimum ek yükle tek bir küme halinde konsolide edilmesine izin verirken, hata durumunda yedek sisteme geçme korumas‘ (failover protection), sistemleri kesintiye uĈratmadan güncelleme (rolling upgrade) gibi yüksek eriĆilebilirlik faydalar‘ da sunuyor. Automatic Storage Management özelliĈi, veritabanlar‘ için, ayn‘ zamanda dinamik ve otomatik olarak ayarlanabilen bir depolama grid’i oluĆturuyor. Oracle RAC alt‘nda depolama sistemlerini devreye almak için en yayg‘n yöntem haline gelen Automatic Storage Management, veritaban‘ yöneticileri için büyük yönetim ve verimlilik avantajlar‘ sunuyor. Bu basit yönetim Ćekli, veritaban‘ servislerini bir bulut kapsam‘nda sunmak isteyenler için de ideal. Oracle In-Memory Database Cache, Oracle Database’deki belirli tablolar‘n, sat‘rlar‘n ve sütunlar‘n ortakatmandaki sunucular‘n belleĈinde önbelleklenmesini saĈlayarak çok düĆük gecikme süreleri ve yüksek veri transfer h‘zlar‘ elde edilmesine olanak tan‘yor. Bu durumda da veriler Oracle Database ile eĆleĆmiĆ olarak kalmaya ve standart SQL arabiriminden eriĆilmeye devam ediyor. Oracle In-Memory Database Cache ayr‘ca esnek ölçeklenebilirlik ve yüksek eriĆilebilirlik için kümelemeyi de destekliyor. /LQN3OXV

8\JXODPD*ULG·L Bulut biliĆimin daha önce bahsedilen özellikleri içinde, esnek kapasite genelde pek çok uygulama için yüksek öncelik taƑyor. Bir altyap‘n‘n farkl‘ uygulamalar‘n deĈiĆen ihtiyaçlar‘na kendini otomatik olarak uyarlamas‘, daha azla daha çok iĆ baĆarabileceĈi anlam‘na geliyor: Her uygulama için en aĈ‘r iĆ yükü senaryosuna göre ayr‘ ayr‘ kaynak tahsisat‘ yap‘lmas‘na gerek kalmadan, uygulama SLA’lerine (Servis Seviyesi AnlaĆmas‘) uygun Ćekilde daha iyi performans sunabiliyor. Oracle Fusion Middleware ise, Oracle Application Grid ad‘ verilen bir gurup ürün sayesinde, Oracle Database ve depolama çözümlerindeki grid mimarisine benzer Ćekilde, ortakatmanda güçlü bir grid desteĈi saĈl‘yor. Veritaban‘ grid’inde oduĈu gibi, uygulama grid’i ortakatman sunucular‘n‘ içeren bir havuzun tek ve büyük bir sunucu gibi çal‘Ćmas‘n‘ mümkün k‘l‘yor. ĉhtiyaca göre sadece düĈümler eklenerek veya ç‘kart‘larak kapasite art‘r‘m‘ veya azalt‘m‘ yap‘labiliyor. Oracle’‘n uygulama grid’ini oluĆturan baĆl‘ca teknolojiler aras‘nda, uygulama sunucular‘n‘n amiral gemisi olan Oracle WebLogic Server, bellek içi veri gridi servisleri sunan Oracle Coherence, haåf ve çok h‘zl‘ Java runtime ortamlar‘ sunan JRockit JVM, ve iĆlem izleme ve yönetim özellikleri sunan Oracle Tuxedo yer al‘yor. Oracle WebLogic Server, Oracle Fusion Middleware içindeki çekirdeĈi, Java EE uygulama sunucusu teknolojisi oluĆturuyor. Otomatik yük dengelemesi, failover desteĈi ve düĈümleri dinamik ekleme/ç‘karma becerisi gibi kümeleme özellikleriyle, kapasite ayarlamalar‘nda temel mekanizma olarak hizmet ediyor. WebLogic Server’‘n kümeleme özelliĈi gerek konsol gerek script tabanl‘ otomatik kapasite ayarlamalar‘n‘ destekleyerek hem çok çeĆitli ihtiyaçlar için esneklik sunuyor hem de kullan‘m kolayl‘Ĉ‘n‘ art‘r‘yor. WebLogic Server’‘n kümeleme yönetim arac‘, Oracle Enterprise Manager altyap‘s‘na kolayca entegre olarak, tüm özel bulut altyap‘s‘n‘n tek bir konsoldan birleĆik olarak yönetilmesine olanak tan‘yor. Oracle Coherence, Java, .NET ve C++ nesneleri için bellek içi veri grid önbelleĈi

sunarak WebLogic Server’‘ zenginleĆtiriyor. Coherence, veriyi – potansiyel olarak çok büyük miktarlarda veriyi – bellekte önbellekleyerek ve böylece veriye disk eriĆim h‘zlar‘yla deĈil bellek h‘zlar‘yla eriĆerek, veri-yoĈun hareket iĆleme veya analiz uygulamalar‘n‘n performans‘n‘, güvenilirliĈini ve ölçeklenebilirliĈini büyük ölçüde art‘r‘yor. Grid’e düĈümler eklenip ç‘kar‘ld‘kça, Coherence otomatik olarak veri nesnelerini en optimum Ćekilde yeniden bölmelere ay‘rarak daĈ‘t‘yor ve bu özelliĈiyle yine uygulama gridlerinin ve bulutlar‘n esnek kapasite ihtiyac‘n‘ desteklemiĆ oluyor. Bu mekanizman‘n yönetimi de Oracle Enterprise Manager üzerinden kolay bir Ćekilde gerçekleĆtirilebiliyor. WebLogic Server ve Coherence, WebLogic Suite ad‘ verilen bir ürün kapsam‘nda JRockit Java Virtual Machine (JVM) gibi ilave uygulama grid’i bileĆenleriyle birlikte geliyor.

62$YHú÷6UHoOHUL<|QHWLPL %30 Uygulama grid’i gibi esnek kapasite özelliĈi saĈlayan temel bir mekanizmay‘ devreye ald‘ktan sonraki ad‘m, sadece altyap‘y‘ paylaĆt‘rmakla kalmay‘p servisleri de paylaĆt‘ran özel bir bulut kurmakt‘r. Servis Odakl‘ Mimari (SOA), uygulamalar‘, XML, SOAP ve çeĆitli WS-* spesiåkasyonlar‘ arac‘l‘Ĉ‘yla eriĆilebilen, yeniden kullan‘labilir bileĆenler olarak modüler hale getirme yaklaƑm‘yla, eksiksiz bir baĆlang‘ç noktas‘ oluĆturuyor. Oracle SOA Suite ürünü, PaaS tabanl‘ özel bulutun merkezinde yeniden kullan‘labilir bileĆenler oluĆturabilmek için kapsaml‘ ama kullan‘m‘ kolay bir temel sunuyor. JDeveloper ve SCA Designer gibi araçlar‘n sürükle-b‘rak destekli, zengin SOA bileĆen özellikleri bileĆenlerin h‘zl‘ bir Ćekilde oluĆturulmas‘na ve ard‘ndan uygulamalara eklenmesine olanak tan‘yor. Oracle Service Bus, PaaS bulutu üzerinden bileĆenleri farkl‘ departmanlardaki uygulama geliĆtiricilerinin kullan‘m‘na açmak için kolay bir yol saĈl‘yor. Uçtan uca oturum takip özelliĈi ve Oracle Business Activity Monitoring arac‘, gerek PaaS yap‘s‘n‘ çal‘Ć‘r durumda tutmakla


yükümlü BT departman‘, gerek farkl‘ departmanlarda iĆle ilgili performans göstergeleriyle ilgilenen uygulama sahiplerine çeĆitli ölçüm deĈerlerini graåksel olarak sunuyor. ÇoĈu Ćirket, PaaS yap‘lar‘na, SOA bileĆenlerinin yan‘ s‘ra, bir ĉĆ Süreçleri Yönetim (BPM) çat‘s‘ alt‘nda yönetebilecekleri iĆ süreci bileĆenlerini dâhil etme ihtiyac‘ duyuyor. Oracle BPEL Process Manager ürünü, gerek yeni gerek eski varl‘klardan BPEL süreç bileĆenleri oluĆturmak için federasyon özelliĈi sunduĈu gibi, farkl‘ departmanlar‘n PaaS tabanl‘ BPEL bileĆenlerini de kendi iĆ ak‘Ćlar‘na dahil edebilmeleri için gerekli esnekliĈi saĈl‘yor.

&/28' &20387,1*

.XOODQ×F×(WNLOH÷LPL SOA ve BPM bileĆenleri gibi, standart ve paylaƑml‘ kullan‘c‘ arayüz (UI) bileĆenleri de bir Ćirketin PaaS yap‘s‘na dâhil etmek isteyeceĈi bileĆenler aras‘nda ön s‘ralarda yer al‘yor. Merkezi olarak yönetilen bir kullan‘c‘ arayüz bileĆenleri kütüphanesi, farkl‘ departmanlardaki uygulama sahiplerine çözümleri oluĆturmalar‘ için iyi bir baĆlang‘ç noktas‘ sunduĈu gibi, BT departman‘na da kurum çap‘ndaki kullan‘c‘ arayüzlerinin birbirleriyle tutarl‘ olmas‘n‘ saĈlamak için gerekli denetim olanaĈ‘n‘ tan‘yor. UI (kullan‘c‘ arayüzü) teknolojileri, PaaS ortam‘nda bulut yap‘s‘n‘n self-servis arayüzünün temeli olarak ilave bir rol de üstleniyorlar. ÇoĈu durumda bu arayüz, kullan‘c‘ kimlik doĈrulamalar‘n‘ yapmak, üstlendikleri rollere göre eriĆim izinlerini belirlemek ve platformun uygulama geliĆtirme ve oluĆturma süreçleri için gerekli paylaƑml‘ bileĆenlerini sunmak için bir kimlik yönetim sistemiyle yak‘n iliĆki halinde çal‘Ćan bir portal oluyor. Oracle WebCenter Suite, PaaS kapsam‘nda yeniden kullan‘labilir UI bileĆenleri oluĆturmak için ideal bir teknoloji sunuyor. Temalar ve ‘skinler’ uygulamalar‘n – tüm Web arabiriminin veya belirli bir departmana ait k‘s‘mlar‘n‘n – görünümünü katmanl‘ bir Ćekilde özelleĆtirmek için güçlü özelliklerle geliyor. Advanced Personalization Framework,

kullan‘c‘ arayüzünün kullan‘m‘n‘n ve kullan‘c‘ aktivitelerine göre arayüze iletilen bilginin daha da özelleĆtirilmesini saĈlayan ideal bir araç. ĉĆ kullan‘c‘lar‘n‘n ekranlar‘n‘ kendi istedikleri gibi düzenlemelerine izin verirken, kurumsal bilgi güvenliĈi de saĈl‘yor.

.LPOLN<|QHWLPL Pek çok Ćirketin özel bir bulut oluĆtururken yüksek öncelik verdiĈi konulardan biri kimlik ve eriĆim yönetimi olarak karƑm‘za ç‘k‘yor. Özellikle yüksek seviyede denetleme gerektiren ve/veya hassas müĆteri verilerini içeren domainlere sahip Ćirketlerde bulutun self-servis yap‘s‘ önemli bir engel teĆkil edebiliyor. Zengin kimlik ve eriĆim yönetim mekanizmalar‘n‘ tek Ćifreyle giriĆ (single sign-on) gibi kullan‘m kolayl‘Ĉ‘ saĈlayan özelliklerle dengelemek gerekiyor. Kritik güvenlik ihtiyaçlar‘na sahip bir ortamda PaaS yap‘s‘n‘ yüksek bir selfservis seviyesiyle hayata geçirebilmek için, güvenliĈin sonradan eklenmediĈi, tüm mimariye yay‘ld‘Ĉ‘ bir yaklaƑm gerekiyor. Oracle Fusion Middleware’in önemli ve güçlü özellikleri aras‘nda, bu paketteki her bir ürünün kendi s‘n‘ýar‘nda en iyi güvenliĈi sunmas‘n‘n yan‘ s‘ra, güvenlik mekanizmalar‘n‘n iyi entegre edilmiĆ

olmas‘, kurulum kolayl‘Ĉ‘, deĈiĆim kolayl‘Ĉ‘ ve yüksek güvenilirlik yer al‘yor. Oracle Identity and Access Management Suite bir PaaS yap‘s‘nda eriĆim ve güvenliĈi yönetmek için ideal bir ortam saĈl‘yor. Bu paketteki Oracle Access Manager ürünü, kurumsal dizinleri ve tek Ćifreyle giriĆ mekanizmas‘n‘ destekliyor. Oracle Entitlements Server ürünü, çok daĈ‘t‘k (decentralized) PaaS ortamlar‘ için merkezi eriĆim kontrol denetimi kurallar‘ sunar. Oracle Identity Manager, kaynak tahsisi ve yönetimi konusunda s‘n‘f‘n‘n en iyi çözümü olarak kullan‘c‘ hesaplar‘n‘n uygulamalara ve dizinlere eklenmesi, güncellenmesi ve silinmesi sürecini otomatik hale getiriyor. Hangi kullan‘c‘n‘n hangi kaynaklara eriĆtiĈini gösteren detayl‘ raporlarla da yasal uyumluluk saĈlan‘yor. Oracle Identity Federation ile gelen kendi baƑna çal‘Ćan, esnek bir ‘çok-protokollü’ federasyon sunucusu, mevcut kimlik ve eriĆim sistemlerine h‘zla entegre edilebiliyor. Önde gelen standart protokolleri destekleyen bu ürün, ilave kimliklerin ve kimlik bilgilerinin yönetim ve bak‘m‘ için ek maliyet getirmeden, kimliklerin farkl‘ üreticiler, müĆteriler ve iĆ ortaklar‘ aras‘nda güvenle paylaƑlabilmesine olanak veriyor. /LQN3OXV 


.$3$..21868

9HULWDEDQODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;Q|]HO EXOXW ]HULQGHNRQVROLGDV\RQX 9HULWDEDQODUĂ&#x2014;QD\|QHOLNELUg]HO%XOXWNXUPDQĂ&#x2014;QHQ HWNLOL\ROX2UDFOH([DGDWD'DWDEDVH0DFKLQHo|] P Q  NXOODQPDNWDQJHoL\RU%XJ Q2UDFOH([DGDWD¡\Ă&#x2014;NXOODQDQ SHNoRN2UDFOHP áWHULVLo|] P Q\ NVHNVHUYLVNDOLWHVL G á NPDOL\HWGDKDEDVLWDOW\DSĂ&#x2014;YHDUWDQoHYLNOLNJLEL DYDQWDMODUĂ&#x2014;QGDQ\DUDUODQĂ&#x2014;\RU

9

eritabanlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; Ă&#x2013;zel Bulut Ăźzerinde

sistemini içeriyor. MĂźÄ&#x2020;terinin sistemleri

konsolide etmek, veritabanÂ&#x2018;

tanÂ&#x2018;mlamak ve konĂĽgĂźre etmek için

hizmetlerinin sunulmasÂ&#x2018;nda yeni

ĂźstleneceÄ&#x2C6;i iÄ&#x2020; yĂźkĂźnĂź azaltan bu

bir model olarak ilgi gĂśrĂźyor.

seçenek â&#x20AC;&#x153;kendi bulutunu oluÄ&#x2020;turmaâ&#x20AC;?

Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n Ă&#x2013;zel Bulut VeritabanÂ&#x2018; stratejisi hayata

seçeneÄ&#x2C6;inden daha ĂźstĂźn olmakla birlikte,

geçirilirken ßç seçenek sunuluyor:

yine de veritabanÂ&#x2018;, kĂźmeleme yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mÂ&#x2018; ve uygulamalar için Ăśnemli bir kurulum ve

.HQGLEXOXWXQXROXáWXUPD

konĂĽgĂźrasyon sĂźresi ayÂ&#x2018;rmayÂ&#x2018; gerektiriyor.

Bu seçenekte, BT departmanÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n konsolidasyon aÄ&#x2020;amalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; bizzat, adÂ&#x2018;m

2UDFOH([DGDWD'DWDEDVH 0DFKLQH

adÂ&#x2018;m izlemesi sĂśz konusu. AyrÂ&#x2018;ca donanÂ&#x2018;m

Ă&#x2013;zel Buluta yĂśnelik olarak hazÂ&#x2018;r kurulu

ve depolama mimarilerinin tanÂ&#x2018;mlanmasÂ&#x2018;

gelen altyapÂ&#x2018;lara en iyi Ăśrneklerden biri olan

ve veritabanÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n AltyapÂ&#x2018; Bulutu mu yoksa

Oracle Exadata Database Machine, Oracle

VeritabanÂ&#x2018; Bulutu mu içinde devreye alÂ&#x2018;nacaÄ&#x2C6;Â&#x2018;na

RAC, ASM, WLM/QoS ve Clusterware

karar verilmesi gerekiyor.

dâhil olmak ßzere, standart bir kurulum

rasyonalizasyon, standartlaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma ve

için tanÂ&#x2018;mlanmÂ&#x2018;Ä&#x2020; tĂźm teknolojileri içeriyor.

hazÂ&#x2018;râ&#x20AC;? bir çÜzĂźm olarak devreye almalarÂ&#x2018; yeterli

5HIHUDQV.RQILJÂ UDV\RQODU

SunucularÂ&#x2018;, depolama sistemini ve aÄ&#x2C6;larÂ&#x2018;

oluyor. Oracle Exadata Database Machineâ&#x20AC;&#x2122;in

Bu konĂĽgĂźrasyon Ăśnceden tanÂ&#x2018;mlanmÂ&#x2018;Ä&#x2020; ve

tek ve entegre bir pakette birleÄ&#x2020;tirdiÄ&#x2C6;i için

veritabanÂ&#x2018; ve depolama yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n tĂźm ince

Ăśnceden ayarlanmÂ&#x2018;Ä&#x2020; sunucu ve depolama

zorlu entegrasyon problemlerini ortadan

ayarlarÂ&#x2018; ve optimizasyonlarÂ&#x2018;, OLAP ve Veri

kaldÂ&#x2018;rÂ&#x2018;yor ve Ăśzellikle uçtan uca en yĂźksek

AmbarÂ&#x2018; gibi karma iÄ&#x2020; yĂźklerine karÄ&#x2020;Â&#x2018; kat be kat

performansÂ&#x2018; sunan model olarak kabul

yĂźksek performans verecek Ä&#x2020;ekilde yapÂ&#x2018;lmÂ&#x2018;Ä&#x2020;

ediliyor. MĂźÄ&#x2020;terilerin, tĂźm rasyonalizasyon

bulunuyor. ModĂźler ve geniÄ&#x2020;leyebilir Ăśzellikte,

ve standartlaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma sĂźrecini adÂ&#x2018;m adÂ&#x2018;m

tĂźmĂźyle hatalara karÄ&#x2020;Â&#x2018; dayanÂ&#x2018;klÂ&#x2018; ve bakÂ&#x2018;mÂ&#x2018;

izlemek yerine Oracle Exadata Database

yapÂ&#x2018;labilir Ä&#x2020;ekilde tasarlanan ve sektĂśrde

Machineâ&#x20AC;&#x2122;i, konsolidasyon ve Ă&#x2013;zel Bulut

kendini en çok kanÂ&#x2018;tlamÂ&#x2018;Ä&#x2020; teknolojileri içeren

VeritabanÂ&#x2018; kurulumlarÂ&#x2018; için â&#x20AC;&#x153;kullanÂ&#x2018;ma

bu sistemi kullanan mĂźÄ&#x2020;teriler, çok sayÂ&#x2018;da pahalÂ&#x2018; sunucu satÂ&#x2018;n alma ihtiyacÂ&#x2018; ortadan kalktÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; için maliyetten tasarruf ediyorlar. DonanÂ&#x2018;m gereksinimlerini bĂźyĂźk Ăślçßde azaltan Oracle Exadata Database Machineâ&#x20AC;&#x2122;in OneCommand ĂśzelliÄ&#x2C6;i, tĂźm Exadata sisteminin dakikalar içinde konĂĽgĂźre edilebilmesine olanak tanÂ&#x2018;rken, benzer konĂĽgĂźrasyonlarÂ&#x2018;n tamamlanmasÂ&#x2018; haftalar alabiliyor.

 /LQN3OXV


%$รถ$5,+รบ.$<(6รบ

)HG([YHULWDEDQODUร—Qร—QDVร—ONRQVROLGHHWWL" *HUHNยดNHQGLEXOXWXQX ROXรทWXUยต\|QWHPL\OH JHUHN([DGDWD'DWDEDVH

GHSDUWPDQร—Qร—QNHQGLVLQLGยรทยN

\DWD\ |OoHNOHQGLULOGL*ยYHQOLN

PDOL\HWOL%7KL]PHWOHULVDรนOD\ร—Fร—Vร—

GHSRODPDDODQร—\HGHNOHPHYH

RODUDNNRQXPODQGร—UPDVร—Qร—

NXUWDUPDVยUHoOHULWยPย\OHรถHPD VHYL\HVLQGH\|QHWLOGL

VDรนOD\DFDNWร—)HG([NยPHEDรทร—QD ELUYHULWDEDQร—GยรทHFHNรทHNLOGH

0DFKLQHยทLNXOODQDUDN

+

9HULWDEDQร—UHSOLNDV\RQXLoLQ

G|UWGยรนยPOยNยPHOHUย]HULQGH

2UDFOHยทร—Q*ROGHQJDWH 2** o|]ยPย

VWDQGDUWODรทPD\DJLWWL6WDQGDUW

NXOODQร—OGร—%Xo|]ยPD\Qร—]DPDQGD

\DSร—WDรทODUร—Qร—QNXOODQร—Oร—\RUROPDVร—

X\JXODPDรทHPDODUร—Qร—JHoLFLRODUDN

%7KL]PHWOHULQLQ|QFHGHQWDKVLV

EDรทND\HUGHNRQXPODQGร—UDUDN

EDรทDUร—\ODNRQVROLGH

HGLOHELOPHVLQH\ยNVHNHULรทLOLUOLรนH

EDNร—PYHJยQFHOOHPHOHULQ

HGHQoRNVD\ร—GD2UDFOH

YH|OoHNOHQHELOLUOLรนHVDKLSROPDVร—QD

QHUHGH\VHVร—Iร—UNHVLQWL\OH\DSร—OPDVร—

RODQDNWDQร—Gร—

LoLQGHNXOODQร—OGร—

9HULWDEDQODUร—Qร— g]HO%XOXWย]HULQGH

PยรทWHULVLEXOXQX\RU )HG([ยทLQYHULWDEDQร—

+

)HG([ยทLQVWUDWHMLVLoRNVD\ร—GDNL NยoยNYHULWDEDQร—Qร—5HG+DW/LQX[

6RQXoODU

Yย]HULQGHoDOร—รทDQ2UDFOH

+

)HG([NยoยNYHULWDEDQODUร—Qร—

NRQVROLGDV\RQXGD

5$& 5HDO$SSOLFDWLRQ&OXVWHUV 

NRQVROLGHHGLSELUDUD\DJHWLUHUHN

EXQODUGDQELUL

YHULWDEDQร—QGDNLรทHPDODUDNRQVROLGH

PDOL\HWWDVDUUXIXHOGHHWWL

HWPHNWL9HULWDEDQร—EDรทร—QDWLSLN

+

%XJยQHNDGDUYHULWDEDQร— รทHPDVร—Qร—5$&NยPHVLQHWDรทร—Gร—

RODUDNPDNVLPXPNRQVROLGH

+HGHI

รทHPDGยรทย\RUGX'DKDEย\ยN

$%'ยทGHYHGยQ\DoDSร—QGDXODรทWร—UPD

GDKDoRNND\QDNJHUHNWLUHQ

ELULPLQLQ2/73YHULWDEDQร—

HWLFDUHWYHLรทKL]PHWOHULVXQDQ)HG([

YHULWDEDQODUร—GยรนยPOยNยPHOHU

LKWL\DoODUร—Qร—QHQD]ยทร—Qร—EX

\DNODรทร—NYHULWDEDQร—Qร—QVWDQGDUW

ย]HULQGHoDOร—รทWร—Uร—OGร—%XNRQVROLGH

PRGHOOHGHVWHNOH\HELOL\RU(VNL

EXOXWPLPDULVLย]HULQGHNLEHรทYHUL

NRQILJยUDV\RQODUร—QLรท\ยNOHULLODYH

VLVWHPLVHJHULNDODQยทOXN2/73

PHUNH]LQGH\HQLGHQEDUร—QGร—Uร—OPDVร—Qร—

GยรนยPOHUYHNยPHOHUHNOHQHUHN

\ยNยQยยVWOHQL\RU

+

)HG([DUWร—N)HG([6HUYLFHV

KHGHIOHGL

d|]ยP +

)HG([+RVWHG'DWDEDVH6HUYLFHV +'6ยฒ%DUร—QGร—Uร—ODQ9HULWDEDQร— +L]PHWOHUL DGร—Qร—YHUGLรนLELUVWUDWHML JHOLรทWLUGL%XVWUDWHMLรทLUNHWH 2/73YHULWDEDQร—IRQNVL\RQDOLWHVL ND]DQGร—UDFDNELUGL]LVWDQGDUW GRQDQร—P\D]ร—Oร—PYHLรทVยUHFLQL LoHUL\RUGX

+

)HG([KRPRMHQYH|QJ|UยOHELOLU ELUELOLรทLPRUWDPร—QDLKWL\Do GX\X\RUGX%XRUWDP)HG(;%7

/LQN3OXV 


.$3$..21868

´%XOXWELOLáLPLQKHUDGĂ&#x2014;PĂ&#x2014;QGD \DQĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]GD\Ă&#x2014;]Âľ

2UNXQ(5$5'$ø 2UDFOH%76WUDWHML 9HUL0HUNH]L ,QVLJKW3URJUDP'LUHNW|UÂ

%XOXWELOLáLPKDNNĂ&#x2014;QGDNL |QHPOLQRNWDODUDDoĂ&#x2014;NOĂ&#x2014;N JHWLUHQ%76WUDWHML 9HUL 0HUNH]L,QVLJKW3URJUDP 'LUHNW|U 2UNXQ(5$5'$ø EXOXWELOLáLPLQKHUDGĂ&#x2014;PĂ&#x2014;QGD YHNXUXOXáODUĂ&#x2014;QNRQX\ODLOJLOL W PNDUDUDáDPDODUĂ&#x2014;QGD X]PDQHNLSOHUL\OHGHVWHN ROPD\DKD]Ă&#x2014;UROGXNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014; EHOLUWL\RU /LQN3OXV

%XOXWELOLáLPH\|QHOPHQLQDUGĂ&#x2014;QGD QHOHU\DWĂ&#x2014;\RU" 2UNXQ(5$5'$øGĂźnĂźmĂźzde bulut biliÄ&#x2020;imin bu kadar Ăśnemli bir hale gelmesinin sebeplerini Ä&#x2020;irketlerin yaÄ&#x2020;am dĂśngĂźleri içerisinde karÄ&#x2020;Â&#x2018;laÄ&#x2020;tÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; bazÂ&#x2018; temel zorluklara baÄ&#x2C6;layabiliriz. Peki, bu zorluklar arasÂ&#x2018;nda neleri sÂ&#x2018;ralayabiliriz? Ă&#x2013;zellikle son on yÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;r hÂ&#x2018;zla artan satÂ&#x2018;nalmalar sonucu Ä&#x2020;irketlerin yĂśnetimine geçen veri merkezlerinin genelde sadece belli bir kaç hizmeti saÄ&#x2C6;lar durumda olmalarÂ&#x2018; ve yĂźksek oranda daÄ&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;k coÄ&#x2C6;rafyada veya yapÂ&#x2018;da bulunmasÂ&#x2018;, aÄ&#x2020;Â&#x2018;lmasÂ&#x2018; gereken Ăśnemli bir zorluk olarak karÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;za çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor. Bunun dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda; veri merkezlerinin kapasitelerinin ve kabiliyetlerinin sadece bĂślgesel gereksinimlere gĂśre belirlenmiÄ&#x2020; olmasÂ&#x2018;, uyuÄ&#x2020;mayan veya eksik operasyonel sĂźreçlerin daÄ&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;k bir BT mimarisine yol açmÂ&#x2018;Ä&#x2020; olmasÂ&#x2018;, bahsi geçen bĂźtĂźn bu sebeplerden dolayÂ&#x2018; birçok farklÂ&#x2018; lokasyonda yerleÄ&#x2020;ik BT ekipleri arasÂ&#x2018;nda tekerrĂźr eden sĂźreçlerin ve efor sarĂĽyatÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n oluÄ&#x2020;masÂ&#x2018;, sĂźrekli yangÂ&#x2018;n sĂśndĂźrmek ve yĂźksek seviyede konsantrasyon gerektiren bakÂ&#x2018;m aktiviteleri nedeniyle yenilikçi BT giriÄ&#x2020;imlerine zaman ayrÂ&#x2018;lamamasÂ&#x2018; da Ä&#x2020;irketlerin yĂźzleÄ&#x2020;mesi gereken Ăśnemli zorluklar arasÂ&#x2018;nda Ăśne çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor. ĂśLUNHWOHUEXOXWELOLáLPHJHoHUNHQ QHOHULKHGHIOL\RUODU"%HNOHQWLOHUL QHOHU" 2UNXQ(5$5'$øKonsolide edilen ortamlar ve bunlarÂ&#x2018;n bir hizmet Ä&#x2020;eklinde alÂ&#x2018;nmasÂ&#x2018; sayesinde ilk yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;m maliyetleri azalÂ&#x2018;yor ve bakÂ&#x2018;m, iÄ&#x2020;letme gibi operasyonel giderlerde tasarruf elde ediliyor. Ä&#x2026;irketler hÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; geliÄ&#x2020;tirilen servisler sayesinde mĂźÄ&#x2020;terilerine doÄ&#x2C6;ru bir zaman planlamasÂ&#x2018; ile yeni ĂźrĂźnlerini sunabiliyorlar. Pazara zamanÂ&#x2018;nda

reaksiyon verebilmeyi saÄ&#x2C6;layan bu avantaj bazÂ&#x2018; Ä&#x2020;irketler için hayati Ăśnem taÄ&#x2020;Â&#x2018;yabiliyor. Bunun dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda, bulut biliÄ&#x2020;im ile BT departmanÂ&#x2018;nÂ&#x2018; bir gider merkezi olmaktan çÂ&#x2018;kararak, bir gelir merkezi haline dĂśnĂźÄ&#x2020;tĂźrebilmek mĂźmkĂźn hale geliyor. AyrÂ&#x2018;ca bulut biliÄ&#x2020;im; yĂźksek performans, eriÄ&#x2020;ilebilirlik, gĂźvenlik, kaynak yĂśnetimi, paylaÄ&#x2020;Â&#x2018;mlÂ&#x2018; kaynaklar, daha az konĂĽgĂźrasyon, standart veritabanÂ&#x2018; ortamlarÂ&#x2018;/iÄ&#x2020;letim sistemleri, dĂźÄ&#x2020;Ăźk sermaye gereksinimi, dĂźÄ&#x2020;Ăźk iÄ&#x2020;letme/bakÂ&#x2018;m giderleri gibi beklenti ve hedeĂ˝er nedeniyle de tercih ediliyor. 2UDFOHRODUDNEXOXWELOLáLPLQ JHOLáPHVLQGHYHKD\DWD JHoLULOPHVLQGHNULWLNJ|UG Ú Q ] QRNWDODUQHOHUGLU" 2UNXQ(5$5'$øĂ&#x2013;zellikle Sun satÂ&#x2018;nalmasÂ&#x2018;ndan sonra Aâ&#x20AC;&#x2122;dan Zâ&#x20AC;&#x2122;ye birbirleri ile çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;mak için optimize edilmiÄ&#x2020; donanÂ&#x2018;m ve yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mlar geliÄ&#x2020;tirilmesi en Ăśnemli odak noktamÂ&#x2018;z oldu. BugĂźn ĂźrĂźn portfĂśyĂźmĂźze baktÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;zda, bir Ä&#x2020;irketin donanÂ&#x2018;m altyapÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan, gerek mĂźÄ&#x2020;teriler gerekse hissedarlar ile en Ăźst dĂźzeyde etkileÄ&#x2020;ime kadar her katmanda bir çÜzĂźmĂźmĂźz bulunuyor. Bulut biliÄ&#x2020;imde servis saÄ&#x2C6;layÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lar (gerek kendi Ä&#x2020;irketlerine hizmet saÄ&#x2C6;layan merkezi bir BT yapÂ&#x2018;sÂ&#x2018; gerekse dÂ&#x2018;Ä&#x2020;kaynak tedarik ve yĂśnetim olarak mĂźÄ&#x2020;terilerine bu hizmeti sunan servis saÄ&#x2C6;layÂ&#x2018;cÂ&#x2018;lar) açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan ĂśnĂźmĂźzde Ăśnemli bir yol haritasÂ&#x2018; var. YatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018;n en efektif geri dĂśnĂźÄ&#x2020;Ăź ve toplam sahip olma maliyetlerine bakÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nda sektĂśrde atÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; gereken adÂ&#x2018;mlar Ä&#x2020;u Ä&#x2020;ekilde sÂ&#x2018;ralanabilir: Konsolidasyon, standardizasyon, sanallaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma ve optimizasyon. Bu dĂśrt adÂ&#x2018;m gerçekten çok Ăśnemli. BugĂźn Ä&#x2020;irketlerin en zorlandÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; ve bazen


hata yapt‘klar‘ nokta bu ad‘mlardan birini atlayarak bir üst seviyede hizmetler sunmaya çal‘Ćmalar‘. ÖrneĈin altyap‘s‘nda belli bir konsolidasyona gitmeden, çok daĈ‘n‘k bir donan‘m yap‘s‘ ve fazla say‘da düĆük kullan‘m kapasitesinde veri merkezine sahip Ćirketler, otomasyona veya daĈ‘n‘k ortam üzerinde sanallaĆt‘rmaya gitmeye çal‘Ćt‘klar‘nda toplam sahip olma maliyetleri çok yüksek seviyelere ç‘kabiliyor. Genellikle bu karmaƑk ortam‘ iĆletmek için öyle çok efor sarf ediliyor ki, katma deĈerli hizmetlerin sunulmas‘ yerine günlük problemlerle boĈuĆma öne ç‘k‘yor. Nitelikli eleman konusunda s‘k‘nt‘s‘ olmayan Ćirketler bile, tavsiye edilen yolu izleyerek çal‘Ćanlar‘ndan maksimum fayday‘ saĈlaman‘n, çoĈunu iĆletme ve bak‘m faaliyetlerinde kullanmak yerine yenilikçi çözümler geliĆtirmeye adaman‘n getireceĈi faydalar‘ hesaplama konusunda zaåyet gösterebiliyorlar. 6L]LQ|QHUGLùLQL]\DNOD÷×PQHGLU" 2UNXQ(5$5'$øBu bilgilerin ‘Ć‘Ĉ‘nda önerilen yaklaƑmda, ilk olarak uygulamalar‘n bir envanterinin ç‘kar‘lmas‘ gerekiyor. Hep ayn‘ seviyede yük çeken, sadece belli donan‘mlara baĈl‘, fazla miktarda dikey ölçeklendirilmiĆ uygulamalar genellikle bulut ortam‘na uygun olmuyor. Bulut ortam‘nda konumland‘r‘labilecek uygulamalar‘ tayin ettikten sonra bunlar‘ ad‘m ad‘m nas‘l bir platformda ve nas‘l bir altyap‘da sunabileceĈinizi gözden geçirerek, s‘ras‘yla konsolidasyon, standardizasyon, sanallaĆt‘rma ve optimizasyon aĆamalar‘na geçiyorsunuz. Kabaca aç‘klamak gerekirse, öncelikle donan‘mlar‘n‘z‘n ve uygulamalar‘n‘z‘n konsolide edilmesi, kaplad‘klar‘ yerlerin azalt‘lmas‘, operasyonel giderlerin ve

kapasite kullan‘m‘n‘n iyileĆtirilmesi ilk ad‘m olarak karƑm‘za ç‘k‘yor. Daha sonra bunu bir ad‘m öteye götürmek, donan‘m, iĆletim sistemi gibi bileĆenlerin çeĆitliliĈini azaltmak, bu noktada hem konusuna hakim çekirdek bir iĆgücü ile optimizasyona gitmek, hem de iĆletme ve bak‘m maliyetlerini düĆürmek söz konusu. Bu altyap‘ saĈland‘ktan sonra sanallaĆt‘rma ve ilgili bileĆenlerin devreye al‘nmas‘ ile veritaban‘ veya arakatman gibi hizmetlerin bir platform ortam‘nda sunulmas‘ hedeýeniyor. Bunu geliĆtirerek, üzerinde çal‘Ćan uygulamalar‘n da portföye eklenmesi mümkün. Fakat hangi senaryo olursa olsun, son olarak bir optimizasyon, tüm süreçlerin, self-servis hizmetlerin, ölçüm ve faturaland‘rman‘n mümkün olan en yoĈun Ćekilde otomasyona dayand‘r‘lmas‘ Ćeklinde karƑm‘za ç‘k‘yor. Bu yolda yap‘lan yat‘r‘mlar‘n ak‘ll‘ca ve stratejik olarak planlamas‘, genellikle donan‘mlar‘n kullanma özürleri hesaba kat‘larak yeni platform bileĆenlerinin sat‘n al‘mlar‘n‘n bütçelenmesi ve yönetim araçlar‘n‘n önceden bu donan‘m yat‘r‘mlar‘ göz önüne al‘narak seçilmesi öne ç‘kan birkaç kritik nokta.

ihtiyaçlar‘na göre geliĆtirilmiĆ ve ‘Enterprise Manager’ (EM) ürünümüzün içerisine entegre olmuĆ durumdalar. EM arakatman, veritaban‘, iĆletim sistemi, sanallaĆt‘rma, host baz‘nda donan‘m bileĆenleri olmak üzere tüm “Bulut Platformu”nu ortak bir noktadan yönetme kabiliyetlerine doĈru evrimini tamamlam‘Ć durumda. Bir örnek vermek gerekirse, Real User Experience Insight (RUEI) ürünümüz özellikle bulut ortamda son kullan‘c‘lara sunulan uygulamalar‘n performans‘n‘ ölçerek, hangi bileĆenlerin pozitif ya da negatif etkilerinin olduĈunu analiz ederek, servis saĈlay‘c‘ya direkt olarak problemli noktalar‘n kaynaĈ‘n‘ gösteren bir bileĆen halini ald‘. Bu özellikle SLA/QoS yönetimi aç‘s‘ndan çok önemli bir nokta. Ancak EM ürünü sadece bu kadarla da kalm‘yor, bugün BT departmanlar‘n‘n ya da bulut servis saĈlay‘c‘lar‘n kullan‘c‘lar‘n‘n harcad‘klar‘ kaynaklar için borçland‘rmas‘ genellikle ayl‘k sabit giderler (kullan‘lan baz hizmet için) ve dinamik baz‘ deĈiĆkenler (kullan‘lan ek CPU, RAM, depolama alan‘) gibi faktörlere dayan‘yor. EM ürünü içinde geliĆtirdiĈimiz yeni bir

2UDFOH·×QEXOXWELOL÷LPELOH÷HQOHULQL YHWHNQRORMLOHULQLGHùHUOHQGLULU PLVLQL]"g]HOOLNOHV|]HWPHN LVWHGLùLQL]|QHo×NDQQHOHUYDU" 2UNXQ(5$5'$øOracle’‘n bulut biliĆim bileĆenleri ve teknolojileri geçmiĆten gelen çok büyük bir bilgi birikimine ve geliĆtirme sürecine dayan‘yor. Özellikle çok geliĆmiĆ bulut biliĆim yönetim araçlar‘ öne ç‘karak kuruluĆlar‘n yak‘n takibine ve kullan‘m‘na girmiĆ durumda. Bu yönetim çözümleri, müĆterilerin /LQN3OXV 


.$3$..21868

Yat‘r‘mlar‘n en efektif geri dönüĆü ve toplam sahip olma maliyetlerine bak‘ld‘Ĉ‘nda sektörde at‘lmas‘ gereken en önemli ad‘mlar Ću Ćekilde s‘ralanabilir: Konsolidasyon, standardizasyon, sanallaĆt‘rma ve optimizasyon. özellik, hizmeti alan kiĆi veya kurumlar‘n ‘kulland‘Ĉ‘n kadar öde’ konsepti içinde borçland‘r‘lmas‘na dayan‘yor. ĉlgili bileĆenler hizmet olarak al‘nan dinamik deĈiĆkenlerin ne kadar süre boyunca ne kapasitede al‘nd‘Ĉ‘n‘ ölçerek, ad‘l ve raporlanabilen bir tabloya dönüĆtürülmesini saĈl‘yor. öLUNHWOHUHEXOXWELOL÷LP\ROXQGD VWUDWHMLNRODUDN\ROJ|VWHUPH oDO×÷PDODU×Q×]YDUP×" 2UNXQ(5$5'$øÇok güzel bir noktaya deĈindiniz. Oracle bünyesinde bu konuda çal‘Ćan bir çok birim var. MüĆteri temsilcilerimiz seviyesinde kendilerine yukar‘da söz ettiĈimiz konularda her zaman aç‘kl‘k getirmeye çal‘Ć‘yoruz. Ancak BT yap‘lar‘ büyük ve karmaƑk olan kurumsal veya kamu müĆterilerimize stratejik olarak destek olmak amac‘yla kurulmuĆ bir iĆ birimimiz var. Industries Business Unit (IBU) ad‘ alt‘nda faaliyet gösteren bu birim de kendi içinde alt birimlere ayr‘lm‘Ć durumda. Farkl‘ sektörler (örneĈin kamu, telekomünikasyon, ånans, otomotiv, perakende, vb) için hali haz‘rda tamamiyle birbirine entegre çal‘Ćan çözüm ürün setlerimiz bulunuyor. Bu ürünler, sektördeki deneyimimizden ay‘nm‘Ć ve derlenmiĆ `Best Practice`

 /LQN3OXV

süreçleri de bünyelerinde bar‘nd‘r‘yor. Bu çözüm setleri özellikle yat‘r‘mlar‘n‘ yeni yapmaya baĆlayan veya belli noktalarda s‘k‘nt‘lar çakan Ćirketler için büyük kolayl‘klar saĈl‘yor. Bunun d‘Ć‘nda baz‘ alternatif çözümler arayan, teknoloji konusunda bir s‘çrama yapmak isteyen Ćirketlere özel çal‘Ćmalar yapan Oracle Modernizasyon ekibimiz bulunmakta. Mainframe alternatiýeri, düĆük sahip olma maliyetli aç‘k sistemler ve benzeri konularda kapsam‘ ufak fakat etkisi büyük projelerde kendilerine önemli roller düĆüyor. Bir de büyük yat‘r‘mlar yapm‘Ć, karmaƑk altyap‘lar‘ ve uygulamalar‘ olan Ćirketler var. DoĈal döngü gereĈi bu Ćirketler de iĆletme ve bak‘m maliyetlerini düĆürmek, daha efektif olmak yolunda baz‘ stratejik kararlar alma aĆamas‘ndalar. IBU alt‘nda faaliyet gösteren ‘IT Strategy & Data Center Insight’ biriminin amac‘ da bu müĆterilere vizyon ve misyonlar‘ doĈrultusunda, BT ile iĆbirimlerinin paralel ilerlemeleri için ihtiyaç duyduklar‘ transformasyonlar konusunda dan‘Ćmanl‘k yapmak. Bulut konusunda nas‘l ad‘m atacaklar‘ konusunda Ćüpheleri olan veya mevcut ortamlar‘n‘ iyileĆtirmek isteyen, BT departmanlar‘n‘n kaynaklar‘n‘ bir gider merkezi olmaktan ç‘kar‘p d‘Ćar‘ya hizmete açarak gelir merkezi haline dönüĆtürmek isteyen, Ćirket içinde özel bulut kurmak ve hangi iĆ birimlerinin BT’ye ne maliyetler getirdiĈini ölçmek isteyen Ćirketler; gittikçe artan bir h‘zda kap‘m‘z‘ çal‘yorlar. 'DWD&HQWHU,QVLJKWSURJUDP×\OD QDV×OELUVUHoWHQV|]HGL\RUX]" úOJLOHQHQOHUVL]LQOHQDV×OWHPDVD JHoPHOL" 2UNXQ(5$5'$øBu, dan‘Ćmanl‘k hizmetini almak isteyen müĆterilere özel haz‘rlanan ve duruma göre 2-3 hafta ile 6-8 hafta aras‘nda süren bir program. Her bir ç‘kt‘ o müĆteriye özel oluyor. Mevcut ortamlar‘nda kulland‘klar‘ donan‘m ve yaz‘l‘m bileĆenlerinin detayl‘

analizi, varmak istedikleri noktada en optimum sonucu verecek yeni bileĆenlerin tayini, bu dönüĆüm için gerekli olan yol haritas‘, yap‘lacak yat‘r‘mlar‘n toplam sahip olma maliyetleri ve yat‘r‘m‘n geri dönüĆ analizleri müĆteriye sunuluyor. BaƑndan bu yana tüm dünyada yüzlerce müĆteri için gerçekleĆtirdiĈimiz bu çal‘Ćmaya ilgi gün geçtikçe büyüyor. Klasik dan‘Ćmanl‘k kavram‘n‘n d‘Ć‘na ç‘kan bir hizmet, çünkü hedef olarak sadece Oracle ürünleri ile çal‘Ć‘lm‘yor. DiĈer årmalar‘n çözümlerine yap‘lan yat‘r‘mlar‘n gözard‘ edilmesi söz konusu deĈil. Bu ve gelecek yeni bileĆenlerin en optimum Ćekilde çal‘Ćmas‘ için gerekli ortam‘n, konular‘nda uzman ve ürünleri birebir tan‘yan, y‘llar‘n‘ bu ürünlere adam‘Ć uzmanlar taraf‘ndan analiz edilmesi ve bir yol haritas‘n‘n ç‘kar‘lmas‘ söz konusu. Geri dönüĆ o kadar pozitif ki bazen ayn‘ y‘l içerisinde ayn‘ müĆterinin birden fazla dan‘Ćmanl‘k talebi olabiliyor. Hizmetin kapsam‘ Ću konular‘ bar‘nd‘r‘yor: Servis platformlar‘ (AĈ ve tesis, depolama, sunucu, sanal makinalar), Veri Merkezi Planlamas‘ (Mimari Planlama, Hizmet Planlamas‘), Veri Merkezi Dizayn‘ (Bilgi YaĆam Döngüsü Yönetimi, Güvenlik Yönetimi, Sürüm Yönetimi, Konågürasyon ve DeĈiĆim Yönetimi, SLA Yönetimi), Veri Merkezi Operasyonlar‘ (Hizmete Sunma ve Yama Yönetimi, Kapasite Kullan‘m Yönetimi, Performans Yönetimi, Destek Yönetimi) ve Servis Odakl‘ Mimari (SOA) tabanl‘ entegrasyon. Ayr‘ca Ortakatman ürünleri, Kurumsal Kaynak Planlamas‘ ve ĉĆ Zekas‘ gibi konulara bakan bir ekibimiz de bulunmakta. Bu hizmeti almak isteyen mevcut Oracle müĆterileri, sunulan kapsamdaki konular çerçevesinde, Data Center Insight hizmetinden yararlanmak için, müĆteri temsilcileri arac‘l‘Ĉ‘yla istekte bulunabilirler. Mevcutta Oracle müĆterisi olmayan ancak Oracle ürünleri ile ilgili yat‘r‘m konusunda düĆünen ve planlamalar‘n‘ baĆlatmaya haz‘r kurumlar da dilerlerse bizimle irtibata geçebilirler. Data Center Insight konusunda daha fazla bilgi almak isteyen kurumlar; www.oracle.com/insight adresinden de birçok bilgiye ulaĆabilirler.


.$3$..21868

´0HGL&O#LPGDKDN o N|OoHNWHNLVLJRUWD áLUNHWOHULQHUHNDEHWDYDQWDMĂ&#x2014;JHWLUHFHNÂľ 2UDFOHLáRUWDNODUĂ&#x2014;QGDQ%7*UXSX]PDQOĂ&#x2014;NDODQĂ&#x2014;RODUDNVHoWLĂšLVDĂšOĂ&#x2014;NVLJRUWDFĂ&#x2014;OĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QD \|QHOLNo|] POHULQLEXOXWELOLáLPSHUVSHNWLILQGH\HQLGHQHOHDOĂ&#x2014;\RU%7*UXSEXOXW ELOLáLPLQ6DD6PRGHOLQHL\LELU|UQHNROXáWXUDQYHÂśNXOODQGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QNDGDU|GH¡PDQWĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;\OD \DSĂ&#x2014;ODQGĂ&#x2014;UĂ&#x2014;ODQRQOLQHSURYL]\RQo|] P 0HGL&O#LPLOHN o N|OoHNOLVLJRUWDáLUNHWOHULQH E \ NWHNQRORML\DWĂ&#x2014;UĂ&#x2014;PODUĂ&#x2014;\DSPDGDQUHNDEHWDYDQWDMĂ&#x2014;VXQPD\Ă&#x2014;KHGHIOL\RU %7*UXSYHIDDOL\HWDODQODUĂ&#x2014;KDNNĂ&#x2014;QGD

2NDQ$<$= %Dá'DQĂ&#x2014;áPDQĂśLUNHW2UWDĂšĂ&#x2014; %7*UXS

 /LQN3OXV

sistemler, basit gĂśrĂźnmekle birlikte aslÂ&#x2018;nda

ELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"

hayli karmaÄ&#x2020;Â&#x2018;klar. SigortalÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n tedavisine

2NDQ$<$= BT-Grup sigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k alanÂ&#x2018;nda

iliÄ&#x2020;kin medikal bilgiler ile sigortalÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n

15 yÂ&#x2018;llÂ&#x2018;k deneyime sahip bilgisayar

poliçesinde yer alan risk kabul koÄ&#x2020;ullarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n

mĂźhendisleri tarafÂ&#x2018;ndan 2005 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nda

birlikte deÄ&#x2C6;erlendirilmesi ve sigorta Ä&#x2020;irketi

kuruldu ve baÄ&#x2020;Â&#x2018;ndan bu yana artÂ&#x2018;k bu alanda

açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan risk oluÄ&#x2020;turmayacak Ä&#x2020;ekilde

standart haline gelen Oracle teknolojileri

provizyon verilmesi gerekiyor. Sigorta

ve ĂźrĂźnleriyle ilerliyoruz. SigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;n

Ä&#x2026;irketi, aslÂ&#x2018;nda onay vermeyeceÄ&#x2C6;i bir iÄ&#x2020;lemi

saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;k dalÂ&#x2018;nda uzmanlaÄ&#x2020;mÂ&#x2018;Ä&#x2020; bir ekibiz. SaÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;k

onayladÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nda ciddi zararlar oluÄ&#x2020;abilir. Ya

sigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;, bilgi modeli ve iÄ&#x2020; sĂźreçleri

da mĂźÄ&#x2020;terisini bu iÄ&#x2020;lem sÂ&#x2018;rasÂ&#x2018;nda bekletirse

açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan diÄ&#x2C6;er sigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k alanlarÂ&#x2018;ndan

mutsuz mĂźÄ&#x2020;teri yaratabilir. BT-Human ile

oldukça farklÂ&#x2018; bir dinamiÄ&#x2C6;e sahip bulunuyor.

entegre çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;an online provizyon sistemimiz

Gerek alanÂ&#x2018;n derinliÄ&#x2C6;i, gerekse geliÄ&#x2020;tirilecek

â&#x20AC;&#x2DC;e-proâ&#x20AC;&#x2122;, sigorta Ä&#x2020;irketlerini bu sorunlarla

yeni çÜzĂźmlere çok açÂ&#x2018;k olmasÂ&#x2018; nedeniyle

karÄ&#x2020;Â&#x2018;laÄ&#x2020;maktan korumayÂ&#x2018; hedeĂ˝iyor ve halen

bu alanda geliÄ&#x2020;erek, çÜzĂźmlerimizi

mĂźÄ&#x2020;terimiz olan sigorta Ä&#x2020;irketleri tarafÂ&#x2018;ndan

yaygÂ&#x2018;nlaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rarak devam etmeyi hedeĂ˝iyoruz.

kullanÂ&#x2018;lÂ&#x2018;yor.

d|]Â POHULQL]LVHNW|UGHQDVĂ&#x2014;O

%XJ QœEXOXWELOLáLP¡GRÚUXOWXVXQGDGD

NRQXPODQGĂ&#x2014;UĂ&#x2014;\RUVXQX]"

LOHUOHGLÚLQL]LELOL\RUX]%XOXWELOLáLPWUHQGL

2NDQ$<$= Bu alana yĂśnelik geliÄ&#x2020;tirdiÄ&#x2C6;imiz

LOHKDQJLQRNWDGDEXOXáWXQX]"

â&#x20AC;&#x2DC;BT-Humanâ&#x20AC;&#x2122; çÜzĂźmĂź, tĂźm sĂźreçleri kapsayan

2NDQ$<$= YakÂ&#x2018;n bir geçmiÄ&#x2020;te, BT-Human ve

bir saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;k sigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; paketi olarak, 2005

e-proâ&#x20AC;&#x2122;nun kullanÂ&#x2018;mÂ&#x2018;nÂ&#x2018; yaygÂ&#x2018;nlaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rabilmek ve

yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;ndan bu yana sektĂśrde beÄ&#x2C6;enilerek

daha fazla sigorta Ä&#x2020;irketine ulaÄ&#x2020;abilmek için bir

kullanÂ&#x2018;lÂ&#x2018;yor. Burada yarattÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z asÂ&#x2018;l

alternatif geliÄ&#x2020;tirme ihtiyacÂ&#x2018; hissettik. Sigorta

katma deÄ&#x2C6;er, arkada çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;an sistemlerin iÄ&#x2020;

Ä&#x2020;irketleri genelde kendi sigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k sistemlerini

ihtiyaçlarÂ&#x2018;yla uyumluluÄ&#x2C6;unda yatÂ&#x2018;yor. SaÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;k

uzun yÂ&#x2018;llar Ăśnce kurmuÄ&#x2020; durumdalar. Online

sigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;n en Ăśnemli bileÄ&#x2020;enlerinden biri

provizyon hizmeti kÂ&#x2018;smÂ&#x2018;nda ise yeniliÄ&#x2C6;e

online provizyon sistemidir. Hasta, sigorta

ihtiyaç duyuyorlar ve bunun arayÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018; içindeler.

kartÂ&#x2018; ile provizyon için baÄ&#x2020;vurduÄ&#x2C6;unda bu

Bizim provizyon sistemimiz e-pro, sigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k

iÄ&#x2020;lemin hem hÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; hem de doÄ&#x2C6;ru Ä&#x2020;ekilde

çÜzĂźmĂźmĂźz BT-Human ile entegre olduÄ&#x2C6;u için

gerçekleÄ&#x2020;tirilmesi sigorta Ä&#x2020;irketi için hayati

ayrÂ&#x2018;ca bir ĂźrĂźn olarak konumlandÂ&#x2018;ramÂ&#x2018;yorduk.

Ăśnem taÄ&#x2020;Â&#x2018;yor. Hem mĂźÄ&#x2020;teri mutluluÄ&#x2C6;u hem

Ä&#x2030;htiyacÂ&#x2018; tespit ettiÄ&#x2C6;imizde, e-proâ&#x20AC;&#x2122;yu yeni bir

de Ä&#x2020;irketin karlÂ&#x2018;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018; etkileyecek bu iÄ&#x2020;lemi

ĂźrĂźn olarak ele aldÂ&#x2018;k ve herhangi bir sigorta

yĂśneten ve arkada epey iÄ&#x2020; Ăźstlenen bu

Ä&#x2020;irketinin kendi yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mÂ&#x2018;yla uyumlu olarak


çal‘Ćabilecek, ayn‘ zamanda hastane

ederek, sigortal‘lar‘n‘n bu hizmetten

sistemleriyle baĈlant‘ kurabilecek, baĈ‘ms‘z

yararlanmas‘n‘ saĈl‘yoruz. MediCl@im

bir provizyon sistemi geliĆtirdik. Bu yeni

sistemi ayl‘k kaç adet provizyon verdiyse o

ürünümüze MediCl@im ad‘n‘ verdik. Ayn‘

say‘ya göre ücret belirleniyor. Bu yaklaƑm,

zamanda bu projemiz için TÜBĉTAK’tan

teknolojiyi sat‘n almaya gerek olmadan,

da destek ald‘k. Eylül ay‘ sonunda ilk

pazarda büyük bir rekabet avantaj‘ elde etmek

sürümünü müĆterilerimize duyurmay‘

anlam‘na geliyor. Böylece her Ćirket kendi

planl‘yoruz.

hacmi kadar yat‘r‘m yaparak ilerleyebiliyor.

0HGL&O#LPLOHP÷WHULOHULQL]QDV×O

2UDFOHWHNQRORMLOHULEXPRGHOGHQHUHGH

ID\GDODUHOGHHGHFHNOHU"

NRQXPODQ×\RU"

2NDQ$<$=Türkiye’de çeĆitli ölçeklerde

2NDQ$<$= Oracle Veritaban‘ uygulamas‘n‘

sigorta Ćirketleri var. Küçük sigorta

ve java teknolojilerini zaten kullan‘yoruz.

Ćirketlerinin 10 bin adet civar‘nda

Bütün uygulamalar‘m‘z‘ java tabanl‘ web

müĆterileri var ki bu Ćirketlerin bu tip

teknolojileriyle geliĆtiriyoruz. Bulut biliĆim

teknolojilere yat‘r‘m yapmas‘ kolay

yaklaƑm‘ çerçevesinde Oracle teknolojilerini,

olmuyor. MediClam’in iĆ modelinde ya

standartlar‘n‘ ve stratejilerini yak‘ndan takip

provizyon baƑna ya da sigortal‘ baƑna

ettik ve uygulad‘k. Bulut biliĆimin Software-

bir ücretlendirme söz konusu. Böylece

as-a-Service (SaaS) taraf‘nda konumlanan bir

küçük ölçekteki sigorta Ćirketleri, bir

uygulama MediCl@im.

sistem sat‘n almak ve bu sistemi idame ettirmek için gereken iĆgücü ve donan‘m

+HGHIOHULQL]QHOHU"

yat‘r‘mlar‘n‘ yapmak yerine, bulut buluĆum

2NDQ$<$= Önümüzdeki Eylül ay‘nda

mant‘Ĉ‘yla kullan‘ma sunulan MediClaim’in

müĆterilerimizden biri ile MediCl@im’i,

avantajlar‘ndan yararlanabiliyorlar. Bunun

önce eczaneleri içeren bir aĈ ile kullan‘ma

için kendi sistemleriyle bir entegrasyon

aç‘yoruz. Bir y‘l içerisinde tüm kurumlar,

gerçekleĆtiriyoruz. AnlaĆmal‘ kurum

hastaneler ve laboratuarlar‘n bu aĈa dahil

dediĈimiz tedavi merkezleri networkleriyle

olmalar‘n‘ hedeýiyoruz. Hastane sistemlerine

ilgili entegrasyon zaten saĈlanm‘Ć durumda.

tamamen entegre, sigorta Ćirketleri ile

Dolay‘s‘yla bu networke onlar‘ da dahil

hastaneler aras‘ndaki doküman ak‘Ć‘n‘

Bulut biliĆimle esneklik hiç olmad‘Ĉ‘ kadar art‘yor. Özellikle bizim sunmay‘ planlad‘Ĉ‘m‘z ‘Servis Olarak Yaz‘l‘m (SaaS)’ modeli, kurumlar‘n teknolojik knowhow’‘ edinme, kendi içlerinde bar‘nd‘rma ve sürdürülebilir k‘lma için harcayacaklar‘ çabay‘ gerçek iĆ alanlar‘na yönlendirmelerine izin verecek. elektronik ortama taƑyacak bir yap‘dan söz ediyoruz. Buradaki en büyük güçlük, çok farkl‘ sigorta ve hastane sistemlerinin birbirleriyle konuĆabilmesini saĈlayabilmektir. Bizim medikal datan‘n transferi konusundaki hem sektörel hem teknik deneyimimiz bu güçlüklerin aƑlabilmesini saĈl‘yor. Uluslararas‘ ve Türkiye’de kullan‘lan tüm kodlama sistemlerini destekleyecek bir sistem oluĆturuyoruz. %XOXWELOL÷LPLQJHOHFHùLQLQDV×O J|U\RUVXQX]" 2NDQ$<$=Çok yak‘n zaman içinde bu iĆ modelinin h‘zla yayg‘nlaĆacaĈ‘n‘ düĆünüyoruz. Bu yap‘ya geçmemiĆ kurumlar‘n, kendi veri merkezlerini kurmakta ‘srar eden kurumlar‘n bir dönüĆüm içerisine girmesini de bekliyoruz. Kurumlar teknolojik know-how’‘ edinme, kendi içlerinde bar‘nd‘rma ve sürdürülebilir k‘lma için harcayacaklar‘ çabay‘ gerçek iĆ alanlar‘na yönlendirecekler. Böylece teknolojinin kendisi rekabette önemli bir unsur olmaktan ç‘kacak, Ćirketler yapt‘klar‘ iĆin kalitesi, iĆe yaklaƑmlar‘yla öne ç‘kacaklar. Çünkü en son teknoloji çok daha ulaƑl‘r, çaba sarf etmeden elde edilebilir hale gelecek. Ancak bulut biliĆimle birlikte verinin güvenliĈi ve iĆin hukuki taraf‘ da çok daha fazla gündemde olacak. /LQN3OXV 


.$3$..21868

´,QIRPRELOKHU|OoHNWHNLáLUNHWHDUDoWDNLS VLVWHPLNXUPDLPNDQĂ&#x2014;YHUL\RUÂľ ,QIRWHFK¡LQEXOXWELOLáLPDQOD\Ă&#x2014;áĂ&#x2014;LOHJHOLáWLUGLĂšLDUDoWDNLSYH\|QOHQGLUPHVLVWHPL ,QIRPRELO2UDFOHYH7XUNFHOOEDáWDROPDN ]HUHELUoRNVWUDWHMLNLáRUWDNODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;QDUNDVĂ&#x2014;QGD \HUDOGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;WDPELUVLQHUMLo|] P ' á NE WoHOHUOHNXOODQĂ&#x2014;ODELOHQ,QIRPRELOáLUNHWOHUH YHULPOLOLNYHDUDoNXOODQĂ&#x2014;PPDOL\HWOHULQGHWDVDUUXIYDDWHGL\RU

$OL8IXN3(.(5 *HQHO0Â GÂ U,QIRWHFK

 /LQN3OXV

,QIRWHFKKDNNĂ&#x2014;QGDELOJLYHUHELOLUPLVLQL]" $OL8IXN3(.(5 2000 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nda kurulan Infotech, kurulduÄ&#x2C6;u gĂźnden bu yana lokasyon bazlÂ&#x2018; teknolojiler Ăźzerinde çÜzĂźmler Ăźretiyor. Mobil Ă&#x2021;ĂśzĂźmler, GIS Ă&#x2021;ĂśzĂźmleri ve Navigasyon Ă&#x2021;ĂśzĂźmleri olmak Ăźzere ßç temel iÄ&#x2020; birimi çerçevesinde faaliyet gĂśsteriyoruz. Bulut biliÄ&#x2020;im kapsamÂ&#x2018;nda Oracle teknolojilerini kullanarak yĂźrĂźttĂźÄ&#x2C6;ĂźmĂźz çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;malar Mobil çÜzĂźmler baÄ&#x2020;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nda altÂ&#x2018;nda ele alÂ&#x2018;nÂ&#x2018;yor. GIS Ă&#x2021;ĂśzĂźmleri altÂ&#x2018;nda coÄ&#x2C6;raĂĽ bilgi sistemlerinin Ăśzel sektĂśre yĂśnelik kurumsal kullanÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018;yla ilgileniyoruz. Ă&#x2013;rneÄ&#x2C6;in bankalarÂ&#x2018;n Ä&#x2020;ube lokasyonu seçimi, perakendecilikte rakip analizi, nereye maÄ&#x2C6;aza açÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; gerektiÄ&#x2C6;ini belirleme, sigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;kta taÄ&#x2020;Â&#x2018;nmazlarÂ&#x2018;n risklerini tespit etme gibi coÄ&#x2C6;rafya ile ilgili tĂźm analiz ve raporlamalar bu iÄ&#x2020; biriminde ele alÂ&#x2018;nÂ&#x2018;yor. Bu tip raporlamalar harita Ăźzerinde de yapÂ&#x2018;labildiÄ&#x2C6;i için haritalarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018; Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n Ä&#x2030;Ä&#x2020; ZekasÂ&#x2018; (BI) ĂźrĂźnĂź içerisine entegre edebiliyoruz. Navigasyon Ă&#x2021;ĂśzĂźmleri tarafÂ&#x2018;nda ise daha bireysel bir alana hizmet ediyoruz. KuruluÄ&#x2020;larÂ&#x2018;n, navigasyon yapÂ&#x2018;labilmesi için kullanmasÂ&#x2018; gereken TĂźrkiye haritalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; biz saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yoruz. UluslararasÂ&#x2018; marka olan eski adÂ&#x2018;yla Tele Atlas yeni adÂ&#x2018;yla TomTom ĂĽrmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n harita Ăźreticisiyiz. Araçlar içerisinde veya cep telefonlarÂ&#x2018;nda sizi bir yerden bir yere ulaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;ran bu haritalar; yollar ve yĂśnler, Ăśnemli noktalar gibi statik bilgilerin yanÂ&#x2018; sÂ&#x2018;ra, traĂĽk akÂ&#x2018;Ä&#x2020; bilgisi, nĂśbetçi eczaneler, akaryakÂ&#x2018;t ĂĽyatlarÂ&#x2018;, otopark ĂĽyatlarÂ&#x2018; gibi dinamik içerikleri de içerebiliyor. BazÂ&#x2018; çÜzĂźmlerimizle, dinamik

ve statik içeriÄ&#x2C6;i bir yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mla birleÄ&#x2020;tirerek ĂĽrmalarÂ&#x2018;n kendi ĂźrĂźnlerini yaratarak mĂźÄ&#x2020;terilerine sunmalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; da saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yoruz. %XOXWELOLáLPYHLáDODQĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]QDVĂ&#x2014;O|UW á \RU" $OL8IXN3(.(5Bizim yaptÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z iÄ&#x2020;i bulut biliÄ&#x2020;im içerisine yeni bir ad vererek, â&#x20AC;&#x2DC;Content-as-a-Serviceâ&#x20AC;&#x2122; yani Servis Olarak Ä&#x2030;çerik adÂ&#x2018;yla yerleÄ&#x2020;tirebiliriz belki. Harita sĂśz konusu olduÄ&#x2C6;unda zaten dinamik bir yapÂ&#x2018;dan bahsediyoruz. HaritayÂ&#x2018; olduÄ&#x2C6;u gibi bir mĂźÄ&#x2020;teriye satÂ&#x2018;p, sonra ßç ayda bir gidip gĂźncelleyerek bir iÄ&#x2020;i yĂźrĂźtmek artÂ&#x2018;k mĂźmkĂźn olmaktan çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor. Ä&#x2030;Ä&#x2020;in içine biraz Ăśnce sĂśz ettiÄ&#x2C6;im nĂśbetçi eczaneler gibi dinamik bir içerik girince de zaten bunu servis olarak sunmak dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda bir seçeneÄ&#x2C6;iniz kalmÂ&#x2018;yor. GĂźnlĂźk ve anlÂ&#x2018;k deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;imleri verebilmek için çok fazla sayÂ&#x2018;da sistemi entegre edecek bĂźyĂźk yapÂ&#x2018;larÂ&#x2018; destekleyebilmeniz gerekiyor. Bu gĂźce ise bulut biliÄ&#x2020;im sayesinde kavuÄ&#x2020;abiliyorsunuz. Bulut biliÄ&#x2020;im, içeriÄ&#x2C6;inizi, yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mÂ&#x2018;nÂ&#x2018;zÂ&#x2018; ya da donanÂ&#x2018;m yeteneklerinizi, sayÂ&#x2018;dan ve ĂĽrmalarÂ&#x2018;n kullanÂ&#x2018;m kapasitelerinden baÄ&#x2C6;Â&#x2018;msÂ&#x2018;z olarak her tĂźrlĂź irili ufaklÂ&#x2018; ĂĽrmaya ulaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmanÂ&#x2018;za izin veriyor. En Ăśnemlisi, herkesin elde ettiÄ&#x2C6;i fayda kadar Ăśdeme yapmasÂ&#x2018;na imkan tanÂ&#x2018;yor. Ă&#x2013;rneÄ&#x2C6;in banka, bir haritadan Ä&#x2020;ube yerini en doÄ&#x2C6;ru Ä&#x2020;ekilde seçerek belki yĂźzbinlerce dolar tasarruf edebilirken; navigasyon hizmetini anlaÄ&#x2020;masÂ&#x2018; olan operatĂśr Ăźzerinden kßçßk bir Ăźcret karÄ&#x2020;Â&#x2018;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; kullanan bir birey gideceÄ&#x2C6;i yere 10 dakika erken vararak belki 5 TL tasarruf edebiliyor. Bulut biliÄ&#x2020;im, mutlaka herkesin iÄ&#x2020;ine yarayacak bir yol sunuyor.


,QIRPRELOo|]PQ]EXOXWELOL÷LPDG×QD oRNIRQNVL\RQHOELUo|]P,QIRPRELO·LQ NXOODQ×F×ODUDVDùODG×ù×ID\GDODUYHQDV×O NXOODQ×ODFDù×KDNN×QGDELOJLYHUHELOLU PLVLQL]" $OL8IXN3(.(5 Infomobil, her ölçekten kuruluĆa ya da bireylere, ister bir tane ister åloya sahip olsunlar, araçlar‘n‘ takip etmelerini saĈlayan web tabanl‘ bir araç takip ve yönlendirme sistemi. Infomobil’den yararlanabilmek için standart GPS’li bir araç takip ünitesi ile mesajlaĆma ve navigasyon ünitesi, ayr‘ca kuruluĆun ihtiyac‘na göre sensör ve ilave baz‘ birimlerin monte edilmesi gerekiyor. KuruluĆlar ve bireyler, araçlar‘n‘n nerede olduĈunu, düzgün Ćartlarda ve planlamaya uygun olarak kullan‘l‘p kullan‘lmad‘Ĉ‘n‘, araç h‘zlar‘n‘ 7/24 web üzerinden takip edebiliyorlar. ÖrneĈin, bir yiyecek içecek kuruluĆu iseniz, soĈuk zincirin korunup korunmad‘Ĉ‘n‘, kap‘s‘n‘n aç‘k unutulup unutulmad‘Ĉ‘n‘ ya da zamanlama hassasiyeti olan herhangi bir iĆte, mal‘n vaktinde ulaƑp ulaĆmad‘Ĉ‘ bu sistemle izleyebilirsiniz. KuruluĆlar, yüzlerce binlerce araç içeren ålolar‘n‘ daha optimal kullanabilirler. ĉyi bir planlama ve navigasyon yard‘m‘ sayesinde daha az akaryak‘t harcamak bu sistemle mümkün. Ayr‘ca sürekli geliĆtirdiĈimiz için her geçen gün yeni bir alana, inovatif yeni åkirlerle yönelebiliyoruz. Infomobil

teknolojisinin sunumunda bizim için stratejik öneme sahip iĆ ortaklar‘m‘zla ilerliyoruz. Harita taraf‘nda Tom Tom (Tele Atlas) ve kullan‘c‘lar‘ için mobil servisler geliĆtirdiĈimiz Turkcell söz konusu iĆ ortaklar‘m‘z‘n aras‘nda yer al‘yor. Hastane, okul, eczane, AVM gibi önemli noktalar‘n d‘Ć‘nda; bankalar, sanayi kuruluĆlar‘, oteller, restoranlar ve zinvir marketlerden ticari veri ak‘Ć‘n‘, otopark, taksi duraĈ‘, benzinci, otobüs iĆletmeleri gibi noktalardan ulaƑm verilerini 81 ilde sunabiliyoruz. Bu sistem araç baƑna ticari ciroyu art‘rmaya katk‘da bulunurken, sürücü al‘Ćkanl‘klar‘n‘ da olumlu yönde deĈiĆtiriyor. Ayr‘ca sistem, ayr‘nt‘l‘ rapor seçenekleriyle de kuruluĆlar‘ destekliyor. Bunlar‘n d‘Ć‘nda, twitter entegrasyonu ile araca ait tüm bilgilerin ilgili twitter hesab‘na otomatik olarak yönlendirilmesi, iPhone cep telefonundan Infomobil’e girmeden arac‘n konumunun görülebilmesi, SMS ile konum sorgulama gibi isteĈe baĈl‘ kullan‘labilecek özellikler de bu sistemi çok cazip k‘l‘yor. Sonuç olarak, Infomobil ile bin araçl‘k ålosu olan büyük bir Ćirketin sahip olduĈu avantaja dört arac‘ olan küçük ölçekli bir Ćirket de sahip olabiliyor. Infomobil’in olanaklar‘ ile geliĆtirilmiĆ mobil servisler ise operatörler üzerinden son kullan‘c‘lar‘n hayatlar‘n‘ kolaylaĆt‘r‘yor.

%XVLVWHPGHKDQJL2UDFOH WHNQRORMLOHULQLNXOODQ×\RUVXQX]" $OL8IXN3(.(5 BaƑndan bu yana Oracle iĆ ortaĈ‘y‘z ve zaten lokasyon bazl‘ iĆlerle uĈraƑyorsan‘z, zaten bu alana 1997 y‘l‘ndan bu yana yat‘r‘m yapan baĆka bir teknoloji saĈlay‘c‘s‘ yok. Bu teknolojiyi bu kadar uzun y‘llard‘r destekleyen Oracle ile çal‘Ćmaktan memnuniyet duyuyoruz. Çözümümüzün her noktas‘nda bir Oracle teknolojisini kullan‘yoruz. Sistem küçük gözükmekle birlikte saniyede çok yüksek iĆlem say‘s‘na ulaĆabiliyor ve bu verileri bir veritaban‘nda saklamak gerekiyor. Bunun için Oracle Veritaban‘ devreye giriyor. Gelen her veri üzerinde konumsal bir yorum yapmak zorunday‘z. Bunun için Oracle Spatial’‘ kullan‘yoruz. MüĆteri online bilgiye ve geçen haftan‘n bilgisine daha çok ihtiyaç duyuyor ama çok arada da olsa beĆ ay öncesinin bilgisine de ihtiyaç duyabiliyor. Bu noktada Oracle’‘n ‘partitioning’ özelliĈini ve süreklilik için de RAC yap‘s‘n‘ kullan‘yoruz. Harita üzerinde araçlar‘ göstermek ve uygulamaya bir web arayüzünden eriĆmek için yine Oracle’‘n WebLogic ve Application Server’‘n‘ kullan‘yoruz. WebLogic’in içinden ücretsiz ç‘kan Oracle Maps ile Oracle haritalar‘n‘ gösteriyoruz. Dolay‘s‘yla tam olarak uçtan uca Oracle teknolojilerinin kullan‘ld‘Ĉ‘ bir çözüm bu.

/LQN3OXV 


.$3$..21868

´)LQFXEHILQDQVGHSDUWPDQODUĂ&#x2014;QD YHULPOLOLNYHoHYLNOLNJHWLUHFHNÂľ .RUD¡QĂ&#x2014;QILQDQVVHNW|U GHQH\LPLYH2UDFOHNQRZKRZ¡Ă&#x2014;LOHJHOLáWLUGLĂšLILQDQVDO E WoHo|] P )LQFXEH2UDFOHEXOXWELOLáLPWHNQRORMLVLQLNXOODQDUDNGDoDOĂ&#x2014;áDELOHQ E \ NRUWD|OoHNOL.REL¡OHULQILQDQVYHPXKDVHEHGHSDUWPDQODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;QKD\DWĂ&#x2014;QĂ&#x2014; NROD\ODáWĂ&#x2014;UDFDNELUo|] PRODUDNVXQXOX\RU .RUDYHIDDOL\HWDODQODUĂ&#x2014;KDNNĂ&#x2014;QGD

uygulamalarÂ&#x2018;, Oracle veritabanÂ&#x2018; kurulum

ELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"

ve saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;k taramasÂ&#x2018; konularÂ&#x2018;nda da Ä&#x2020;irketlere

*RQFD62<6$/ Kora 1998 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nda

çÜzĂźm ve hizmetler saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor, Ä&#x2030;Ä&#x2020; zekâsÂ&#x2018;, veri

kuruldu ve kuruluÄ&#x2020;undan bu yana

madenciliÄ&#x2C6;i, portal ve iÄ&#x2020; sĂźreç uygulamalarÂ&#x2018;

da hem kuruluÄ&#x2020;larÂ&#x2018;n ihtiyaçlarÂ&#x2018;na

çÜzĂźmleri ile yurtiçi ve yurtdÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda projeler

Ăśzel çÜzĂźmler geliÄ&#x2020;tiriyor hem de

yĂźrĂźtĂźyoruz.

sahip olduÄ&#x2C6;u uzmanlÂ&#x2018;k konularÂ&#x2018;nda danÂ&#x2018;Ä&#x2020;manlÂ&#x2018;k ve eÄ&#x2C6;itim hizmetleri

gQHoĂ&#x2014;NWĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]EHOOLVHNW|UOHUYDUPĂ&#x2014;"

veriyor. Oracle veritabanÂ&#x2018;, Veri AmbarÂ&#x2018;

*RQFD62<6$/ Koraâ&#x20AC;&#x2122;nÂ&#x2018;n geçmiÄ&#x2020;inde daha

(DWH), ETL, portal (Webcenter Suite),

dikey çÜzĂźmler olmakla birlikte, artÂ&#x2018;k pek

iÄ&#x2020; sĂźreçleri (BMP), dokĂźman yĂśnetimi

çok sektĂśre yayÂ&#x2018;lan bir mĂźÄ&#x2020;teri portfĂśyĂźne

(UCM), Ä&#x2030;Ä&#x2020; ZekasÂ&#x2018; (BI) , Kurumsal Karne

hizmet veriyoruz. Perakendecilikten

(Balance Scorecard), Hyperion Planning

Ăźretime, satÂ&#x2018;Ä&#x2020; ve pazarlama

(EPM) uzmanlÂ&#x2018;klarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018; yurtiçi ve

organizasyonlarÂ&#x2018;ndan ĂĽnans sektĂśrĂźne

yurtdÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018; projelerde sĂźrdĂźrĂźyoruz.

uzanan çeÄ&#x2020;itli sektĂśrlerde çÜzĂźmlerimiz

OLTP/OLAP teknolojileri ve

ve uzmanlÂ&#x2018;klarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z var . Ancak ĂĽnans ve

entegrasyonu konularÂ&#x2018;ndaki

sigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k sektĂśrlerindeki deneyimimiz

uzmanlÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z nedeniyle, SigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k ve

10 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018; aÄ&#x2020;tÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; için bu alanlardaki

Finans sektĂśrlerinden oluÄ&#x2020;an geniÄ&#x2020; bir

uzmanlÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018;n bilinirliÄ&#x2C6;i oldukça yĂźksek.

mĂźÄ&#x2020;teri portfĂśyĂźmĂźz bulunuyor. Oracle ortakatman teknolojileri (BI, SOA,

*RQFD62<6$/ 3D]DUODPDYH6DWĂ&#x2014;á<|QHWLFLVL YH'DQĂ&#x2014;áPDQ.RUD

 /LQN3OXV

.RUDEXOXWELOLáLPWDUDIĂ&#x2014;QGDNHQGLVLQL

Portal), VeritabanÂ&#x2018;, VeriambarÂ&#x2018; (DWH),

QDVĂ&#x2014;ONRQXPODQGĂ&#x2014;UĂ&#x2014;\RU"

Veri madenciliÄ&#x2C6;i, Veri transferi (ETL)

*RQFD62<6$/ Bulut biliÄ&#x2020;im herkesin

uzmanlÂ&#x2018;klarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zla çeÄ&#x2020;itli danÂ&#x2018;Ä&#x2020;manlÂ&#x2018;k

ilgisini çekmekle birlikte oldukça yeni

faaliyetlerimiz bulunuyor. Bßtçelemede

bir kavram. Biz de Kora olarak bulut

yÂ&#x2018;llara varan bilgi ve deneyime

biliÄ&#x2020;im bakÂ&#x2018;Ä&#x2020; açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;yla çÜzĂźm geliÄ&#x2020;tirmeye

sahibiz ve geçmiÄ&#x2020;te OFA (Oracle

yĂśnelik olarak ilk adÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018; LinkPlusâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n

Financial Analyzer) ile edindiÄ&#x2C6;imiz

da yĂśnlendiriciliÄ&#x2C6;i ve desteÄ&#x2C6;iyle atmÂ&#x2018;Ä&#x2020;

deneyimlerimizi, Oracleâ&#x20AC;&#x2122; Â&#x2018;n Hyperion

bulunuyoruz. Bulut biliÄ&#x2020;imde konum,

satÂ&#x2018;n almasÂ&#x2018;yla bu platforma taÄ&#x2020;Â&#x2018;dÂ&#x2018;k. Her

cihaz baÄ&#x2C6;Â&#x2018;msÂ&#x2018;z olmak, mĂźÄ&#x2020;teri tarafÂ&#x2018;nda

tĂźrlĂź ERP yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;mÂ&#x2018;yla entegre çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;abilen

â&#x20AC;&#x153;kullandÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;n kadar Ăśdeâ&#x20AC;? Ä&#x2020;eklinde

bßtçe ve planlama projelerini hayata

maliyetlendirme, ek yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;m gerektirmemesi

geçiriyoruz. APEX ve J2EE yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m

ve bu hizmeti LinkPlus ile birlikte


yönetiyor olmak Kora’n‘n müĆterilerine

getiriyorlar. Excel tablolar‘ üzerinde

planlad‘k . ĉsteyen müĆterilerimiz bu

daha ekonomik ve h‘zl‘ çözümlerle

yap‘lan çal‘Ćmalar‘n çok kullan‘c‘l‘

çözümü LinkPlus veri merkezinden

hizmet vermesini saĈl‘yor.

yerlerdeki yönetim ve versiyonlama

hizmet veren sunucular‘ kullanarak

s‘k‘nt‘lar‘ hepimiz taraf‘ndan bilinen

alabilecekler. Çözüm taraf‘nda

)LQ&XEH÷LUNHWOHUHQDV×OELUNDWPD

s‘k‘nt‘lar.

Kora’n‘n, veri merkezi taraf‘nda

GHùHUVXQDFDN"

Biz Fincube ile onlar‘, daha verimli,

LinkPlus’‘n 7/24 destek ve hizmetinden

*RQFD62<6$/ FinCube iĆletmelerin

daha çevik, güvenli, sistematik,

yararlanabilecekler.

mevcut ånansal durumlar‘n‘ izlemeyi

kullan‘m‘ kolay ånansal bir çözümle

Sonuç olarak, Oracle iĆ ortaĈ‘ olarak

saĈlayan, kaynaklar‘n‘n ak‘Ć‘n‘,

buluĆturduk. FinCube, hemen hemen

donan‘m, yaz‘l‘m dahil komple

iliĆkilerini takip eden, ånansal

her sektörün ihtiyac‘n‘ karƑlayan bir

çözüm sunmam‘z‘n yan‘nda , Oracle

verimliliĈini ölçen, son derece

çözüm yaklaƑm‘yla ortaya ç‘kt‘.

bulut biliĆim yaklaƑm‘yla da hizmet sunabiliyor olacaĈ‘z.

fonksiyonel tasarlanm‘Ć bir çözüm. Genel sektördeki årmalar‘n ånans

0÷WHULOHULQL])LQ&XEH·GHQQDV×O

departmanlar‘n‘n hayat‘n‘ kolaylaĆt‘rmay‘

\DUDUODQDFDNODU"

2UDFOHWHNQRORMLOHULQLEXOXW

hedeýiyoruz. Bugüne kadar hizmet

*RQFD62<6$/ Fincube, her

ELOL÷LPNDSVDP×QGDQDV×O

verdiĈimiz her ölçekten kuruluĆta

sektöre uygun bir çözümdür. Finans

GHùHUOHQGLUL\RUVXQX]"

izlediĈimiz ortak ihtiyaçlardan yola

ve Muhasebe bölüm yöneticilerinin

*RQFD62<6$/ Oracle’‘n ortakatman

ç‘kt‘k. Hangi ERP yaz‘l‘m‘n‘ kullan‘rlarsa

rahatl‘kla kullanabilecekleri Ćekilde

ve uygulama alan‘ndaki liderliĈini

kullans‘nlar, ånans taraf‘nda bir s‘k‘nt‘

tasarland‘.Hedef kitlemiz doĈrudan

tekrar etmeye zaten gerek yok.

yaĆan‘yor. Finans gruplar‘, operasyonel

ånans departmanlar‘n‘n yöneticileri;

Bu nedenle baƑndan beri Oracle

veriler üzerinde ånansal kurgular

bu nedenle çözümü doĈrudan

ile birlikte hareket ediyoruz ve

yapmakta zorlanmakta ve ånansal

onlara anlat‘yoruz. Bu çözümü,

kuruluĆlar‘n tüm ihtiyaçlar‘n‘

verileri istedikleri boyutta görememekten

BT departmanlar‘ndan baĈ‘ms‘z,

kapsayan s‘n‘f‘n‘n en iyi bütünleĆik

Ćikâyetçiler. Operasyonel sistemlerin özet

teknik bilgiye sahip kaynak yat‘r‘m‘

teknolojilerini sunabiliyor olman‘n

tablo yap‘s‘na getiremediĈi bilgileri hesap

gerektirmeyen bir hizmet al‘m‘ olarak

avantajlar‘n‘ yaƑyoruz. Çözümlerimizi

tablolar‘nda görebilmek için çok zaman

düĆünebilirsiniz. Sat‘Ć modelimizi

geliĆtirirken de Oracle’‘n ortakatman

ve kaynak harcamak zorunda kald‘klar‘n‘

çeĆitli seçeneklerle zenginleĆtirerek

ürünlerini ve OLAP teknolojilerini

ziyaretlerimiz s‘ras‘nda s‘k s‘k dile

orta-büyük ölçekli Kobi’lere göre

konumland‘rd‘k. SUN’‘n sat‘n al‘nmas‘yla birlikte Oracle’‘n sunduĈu avantajlar daha da artt‘ ve Oracle donan‘mlar‘ herkesin olduĈu gibi iĆ ortaklar‘ olarak bizlerin de gündeminde daha önemli bir yer tutmaya baĆlad‘. BütünleĆik donan‘m çözümlerinde Exadata, Exalogic Oracle performans rekorlar‘ k‘r‘yor ve bu kapsamda pazar‘n aç‘k ara lideri haline geldi. MüĆterilerimiz taraf‘nda Oracle donan‘mlar‘n‘n güvenilirliĈi çok yüksek. Dolay‘s‘yla, çözümlerimizin host edileceĈi donan‘mlar‘n Oracle donan‘mlar‘ olmas‘, çözümlerimizin Oracle’‘n bulut biliĆim mimarisi üzerinde yükseliyor olmas‘ bizim için çok deĈerli. /LQN3OXV 


%$ø$5,g<.h6h

)LQDQVEDQN$Ăś ĂşVWDQEXO7Â UNL\H ZZZILQDQVEDQNFRPWU

6HNW|U )LQDQV+L]PHWOHUL

<Ă&#x2014;OOĂ&#x2014;N&LUR PLO\DU$%''RODUĂ&#x2014;

dDOĂ&#x2014;áDQ6D\Ă&#x2014;VĂ&#x2014;

6LVWHP3HUIRUPDQVĂ&#x2014;QĂ&#x2014;< NVHOWHQ )LQDQVEDQN$Ăś$\GD 5DSRU6RUJXVX<DSDELOL\RU \Ă&#x2014;OĂ&#x2014;QGDNXUXODQ)LQDQVEDQN$Ăś7 UNL\H¡QLQ |QGHJHOHQILQDQVEDQNDFĂ&#x2014;OĂ&#x2014;NYHNXUXPODUĂ&#x2014;QGDQELUL 'Ă&#x2014;á ONHOHUGHHQE \ NáXEHDĂšĂ&#x2014;QDVDKLS7 UNEDQNDVĂ&#x2014; RODUDN Q\DSDQ)LQDQVEDQN¡Ă&#x2014;QDOGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;|G OOHUDUDVĂ&#x2014;QGD $YUXSDdDĂšUĂ&#x2014;0HUNH]OHULgG O  (&&$ YH,QWHUDFWLYH 0HGLD$ZDUGV ,0$ WDUDIĂ&#x2014;QGDQYHULOHQÂś6Ă&#x2014;QĂ&#x2014;IĂ&#x2014;QĂ&#x2014;Q(QĂş\LVL %DQNDFĂ&#x2014;OĂ&#x2014;N:HE6LWHVLgG O ¡\HUDOĂ&#x2014;\RU3URMH%HNOHQWLOHUL

+ 2UDFOHhUÂ QYH +L]PHWOHUL 2UDFOH([DGDWD'DWDEDVH0DFKLQH

2UDFOHúá2UWDĂšĂ&#x2014;

+

Veri ambarÂ&#x2018; performansÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n aylÂ&#x2018;k 600,000 mali rapor sorgusuna cevap verecek Ä&#x2020;ekilde iyileÄ&#x2020;tirilmesi ve ortalama rapor sĂźresinin en az %30 azaltÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; Ä&#x2026;irketin raporlama sorgularÂ&#x2018;yla eÄ&#x2020;zamanlÂ&#x2018; olarak ve veri ambarÂ&#x2018; performansÂ&#x2018;ndan taviz vermeden gĂźnde 600 seçme-dĂśnĂźÄ&#x2020;tĂźrme-yĂźkleme (ETL) iÄ&#x2020;lemini yĂźrĂźtebilmesinin saÄ&#x2C6;lanmasÂ&#x2018;

+

Yedeklemeleri hafta sonlarÂ&#x2018;na sÂ&#x2018;kÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;rmak yerine bankanÂ&#x2018;n 18 terabaytlÂ&#x2018;k mali

+

Veri ambarÂ&#x2018;ndaki verileri gĂźncellemek için gerekli sĂźrenin azaltÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; ve veri miktarÂ&#x2018;

verisinin gĂźnlĂźk olarak yedeklenmesinin saÄ&#x2C6;lanmasÂ&#x2018; her yÂ&#x2018;l ikiye katlanÂ&#x2018;rken bir dĂźzine kaynaktan â&#x20AC;&#x201C; kredi kartÂ&#x2018; sistemi gibi â&#x20AC;&#x201C; gelen veri depolama alanÂ&#x2018; talebinin yĂśnetilmesi

,%7(&+ ZZZLEWHFKFRPWULQGH[HQJKWPO

d|]Â P

+

Exadata Database Machineâ&#x20AC;&#x2122;in geliÄ&#x2020;miÄ&#x2020; indeksleme ve veri sÂ&#x2018;kÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;rma araçlarÂ&#x2018;

+

oDOĂ&#x2014;áPDVĂ&#x2014;QĂ&#x2014;YHVRQGHUHFHNDOLIL\H

+

kaynaktaki en gĂźncel verilere çok daha hÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; eriÄ&#x2020;ebilmeleri saÄ&#x2C6;landÂ&#x2018;. Banka çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;anlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n hiçbir sÂ&#x2018;nÂ&#x2018;rlama olmaksÂ&#x2018;zÂ&#x2018;n ayda 600,000 mali rapor alabilmeleri saÄ&#x2C6;lanÂ&#x2018;rken, ortalama rapor alma sĂźresi %45 oranÂ&#x2018;nda (31 saniyeden 17 saniyeye)

EDQNDFĂ&#x2014;OĂ&#x2014;NX]PDQODUĂ&#x2014;PĂ&#x2014;]Ă&#x2014;QKHU JÂ QG|UWVDDW]DPDQND]DQPDVĂ&#x2014;QĂ&#x2014;

kullanÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;. Veri ambarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n ortalama gĂźncelleme sĂźresi 341 dakikadan 250 dakikaya indirilerek, kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n ana bankacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k ve kredi kartÂ&#x2018; sistemlerindeki ve bir dĂźzine diÄ&#x2C6;er

´2UDFOH([DGDWD'DWDEDVH0DFKLQH RSHUDV\RQODUĂ&#x2014;PĂ&#x2014;]Ă&#x2014;QoRNGDKDKĂ&#x2014;]OĂ&#x2014;

Veri ambarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n boyutunun 18 Terabayttan 9.5 Terabayta indirilmesi için Oracle

+

dĂźÄ&#x2020;tĂź. BankanÂ&#x2018;n geçici raporlama sorgularÂ&#x2018;yla mĂźdahaleye kalmadan tĂźm ETL iÄ&#x2020;lerini

VDĂšODGĂ&#x2014;7 UNL\H¡QLQROGXNoD

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;racak kapasiteye sahip olmasÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;landÂ&#x2018;. BĂśylece sistem performansÂ&#x2018; kararlÂ&#x2018; hale

UHNDEHWoLNUHGLNDUWĂ&#x2014;SL\DVDVĂ&#x2014;QGDELU

getirildi ve kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018; deneyimi zenginleÄ&#x2020;tirildi.

NH]GDKDELUDGĂ&#x2014;P|QGH\L]Âľ $ODDWWLQ6DEXQFX 'HSDUWPDQ0Â GÂ UÂ .DUWOĂ&#x2014;gGHPH6LVWHPOHUL%LOJL <|QHWLP%LULPL )LQDQVEDQN$Ăś

 /LQN3OXV

+ +

GĂźnlĂźk yedekleme sistemi kurularak tĂźm haftanÂ&#x2018;n mali verilerinin, analizlerinin ve raporlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n kaybolma riski azaltÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;. KullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n Pazartesi gĂźnĂź iÄ&#x2020;e baÄ&#x2020;lamadan Ăśnce uzun sĂźre yedeklemelerin tamamlanmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; beklemelerinin ĂśnĂźne geçildi.


7 ( . 1 Ăź . 5 g 3 2 5 7 $ -

9HULWDEDQĂ&#x2014;JÂ YHQOLĂšLQGHÂ VWÂ QWHNQRORML

25$&/('%),5(:$// 2UDFOH¡Ă&#x2014;QYHULWDEDQĂ&#x2014;J YHQOLĂšLNRQXVXQGD|QHPOLELU\HUHGLQPLá6HFHUQR¡\XVDWĂ&#x2014;Q DOPDVĂ&#x2014;YH2UDFOH'%)LUHZDOOo|] P Q Q|QHoĂ&#x2014;NDQ|]HOOLNOHULKDNNĂ&#x2014;QGD6HFHUQR¡QXQ HVNL7 UNL\HGLVWULE W|U YH2UDFOHLáRUWDĂšĂ&#x2014;'DWDVHUY%LOLáLP7HNQRORMLOHUL$Ü¡QLQ *HQHO0 G U<DUGĂ&#x2014;PFĂ&#x2014;VĂ&#x2014;.HPDO.DUDEXOXWLOHJ|U áW N

DATASERV

'DWD6HUYKDNNĂ&#x2014;QGDELOJLYHUHELOLU

Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n bu konudaki iÄ&#x2020; ortaÄ&#x2C6;Â&#x2018; olarak

PLVLQL]"

mĂźÄ&#x2020;terilerimize Oracle Database

.HPDO.$5$%8/87 Dataserv

Firewallâ&#x20AC;&#x2122;un avantajlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; sunmaya

BiliÄ&#x2020;im Teknolojileri, 1997 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nda,

devam ediyoruz.

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin artan bilgi teknolojileri ihtiyaçlarÂ&#x2018;na sistem entegrasyonu ve

9HULWDEDQĂ&#x2014;*Â YHQOLĂšLNRQXVXQD

yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m alanlarÂ&#x2018;nda çÜzĂźmler Ăźretmek

LOJLQLQDUWPĂ&#x2014;áROPDVĂ&#x2014;QĂ&#x2014;QQHGHQOHUL

amacÂ&#x2018;yla kuruldu. BT GĂźvenliÄ&#x2C6;i

QHOHUGLU"

ve BT Optimizasyonu çÜzßmlerine

.HPDO.$5$%8/87 Bu konudaki

odaklanan Dataserv, 35 kiÄ&#x2020;ilik

ilgi ve talebin hÂ&#x2018;zla arttÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018; gĂśrĂźyoruz

deneyimli ve uzman kadrosuyla; Veri

çßnkĂź aÄ&#x2C6; gĂźvenlik duvarlarÂ&#x2018;,

GĂźvenliÄ&#x2C6;i, VeritabanÂ&#x2018; GĂźvenliÄ&#x2C6;i,

gĂźnĂźmĂźzde veri merkezlerini yetkisiz

VeritabanÂ&#x2018; Uygulama YĂśnetimi, Kimlik

dÂ&#x2018;Ä&#x2020; eriÄ&#x2020;ime karÄ&#x2020;Â&#x2018; korumada Ăśnemli

YĂśnetimi, AÄ&#x2C6; EriÄ&#x2020;im GĂźvenliÄ&#x2C6;i, Log

bir gĂśrev Ăźstlenmekle birlikte yeterli

YĂśnetimi, Bulut BiliÄ&#x2020;im ve daha pek

olamÂ&#x2018;yor. Veri merkezlerine saldÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lar

çok kurumsal teknoloji uygulamalarÂ&#x2018;

giderek daha karmaÄ&#x2020;Â&#x2018;k bir nitelik

kapsamÂ&#x2018;nda çÜzĂźm ve ĂźrĂźnler sunuyor.

kazanmÂ&#x2018;Ä&#x2020; durumda. Veri merkezi içerisindeki geçirgen noktalardan ve

.HPDO.$5$%8/87 *HQHO0 G U<DUGĂ&#x2014;PFĂ&#x2014;VĂ&#x2014; 'DWDVHUY%LOLáLP7HNQRORMLOHUL

 /LQN3OXV

2UDFOH¡Ă&#x2014;QVDWĂ&#x2014;QDOPĂ&#x2014;áROGXĂšX

gĂźvenli ortakatmanlardan sisteme

6HFHUQR¡QXQ7 UNL\HGDĂšĂ&#x2014;WĂ&#x2014;FĂ&#x2014;VĂ&#x2014;

sÂ&#x2018;zabiliyor, hatta kendilerini Ăśncelikli

RODUDNNDo\Ă&#x2014;OGĂ&#x2014;UIDDOL\HW

kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018; olarak gĂśsterip sisteme

J|VWHUPHNWH\GLQL]"hUÂ QEXJÂ Q

dahil olmayÂ&#x2018; baÄ&#x2020;arabiliyorlar. Sonuç

KDQJLLVLPOHNRQXPODQGĂ&#x2014;UĂ&#x2014;OĂ&#x2014;\RU"

olarak veritabanÂ&#x2018; çevresinde gĂźvenlik

.HPDO.$5$%8/87 DĂśrt yÂ&#x2018;l Ăśnce

kontrollerinin gßçlendirilmesi kritik bir

TĂźrkiye distribĂźtĂśrlĂźÄ&#x2C6;ĂźnĂź alarak

ihtiyaç haline gelmiÄ&#x2020; bulunuyor. Oracle

portfĂśyĂźmĂźze kattÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;z Secerno,

Database Firewall normal uygulama

veritabanÂ&#x2018; gĂźvenliÄ&#x2C6;i için sunduÄ&#x2C6;umuz

davranÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nÂ&#x2018; izleyen ve gßçlendiren

bir ĂźrĂźn olarak TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de giderek

koruyucu bir kuÄ&#x2020;ak oluÄ&#x2020;turarak, SQL

artan bir talep gĂśrmekteydi.

enjeksiyon saldÂ&#x2018;rÂ&#x2018;larÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n, uygulama

Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n satÂ&#x2018;nalmasÂ&#x2018; ile birlikte

atlamalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n ve veritabanÂ&#x2018;na ulaÄ&#x2020;maya

â&#x20AC;&#x153;Oracle Database Firewallâ&#x20AC;? adÂ&#x2018; ile

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;an diÄ&#x2C6;er kĂśtĂź niyetli giriÄ&#x2020;imlerin

pazarda konumlandÂ&#x2018;rÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;. Biz de

engellenmesine yardÂ&#x2018;mcÂ&#x2018; oluyor.


2UDFOH¡Ă&#x2014;Q6HFHUQR¡\XVDWĂ&#x2014;QDOPDVĂ&#x2014;QĂ&#x2014;

ve Ăśzel durum listesine dayalÂ&#x2018; kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;

QDVĂ&#x2014;OGHĂšHUOHQGLUL\RUVXQX]"2UDFOH¡Ă&#x2014;Q

kurallarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; destekliyor. Basit anlatÂ&#x2018;mla

E W QOHáLNo|] PDQOD\Ă&#x2014;áĂ&#x2014;LoHULVLQGH\HQL

beyaz liste, gĂźvenlik duvarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n gĂśrmesi

DGĂ&#x2014;\OD2UDFOH'%)LUHZDOOQDVĂ&#x2014;OELU\HUH

beklenen onaylÂ&#x2018; SQL ifadeleri grubudur.

RWXUX\RU"6L]LQX]PDQOĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]YH2UDFOH

Bunlar zaman içerisinde ĂśÄ&#x2C6;renilebiliyor veya

LOH/LQN3OXV¡Ă&#x2014;QGHQH\LPOHULQLQ\DUDWDFDĂšĂ&#x2014;

dÂ&#x2018;Ä&#x2020; kaynaklardan alÂ&#x2018;nabiliyor. Kara liste,

VLQHUMLGHQQHOHUEHNOL\RUVXQX]"

veritabanÂ&#x2018;na gĂśnderilmesine izin verilmeyen

.HPDO.$5$%8/87 Bu satÂ&#x2018;nalma,

tanÂ&#x2018;mlarÂ&#x2018;n, tablolarÂ&#x2018;n, kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n ve SQL

bĂźtĂźnleÄ&#x2020;ik çÜzĂźm anlayÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018; içerisinde çok

ifadelerinin listesini tutuyor. Ă&#x2013;zel durum

stratejik bir adÂ&#x2018;mdÂ&#x2018;r. Oracle Database

listesine dayalÂ&#x2018; kurallar ise beyaz liste

Firewall; Ăśncelikli kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018; kontrolleri, Ä&#x2020;effaf

veya kara liste kurallarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; geçersiz kÂ&#x2018;lmayÂ&#x2018;

veri Ä&#x2020;ifreleme ve yerli veritabanÂ&#x2018; denetimi

gerektirecek durumlar için ek uygulama

dahil olmak Ăźzere mevcut Oracle Database

esnekliÄ&#x2C6;i saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Kurallar; SQL kategorisi,

Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n veritabanÂ&#x2018; gĂźvenliÄ&#x2C6;i konusunda yaptÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; satÂ&#x2018;nalmalar ve ĂźstĂźn teknolojileriyle oluÄ&#x2020;turduÄ&#x2C6;u Oracle DB Firewall çÜzĂźm ailesi, BT departmanlarÂ&#x2018;na veri gĂźvenliÄ&#x2C6;i konusunda yĂźksek korumanÂ&#x2018;n yanÂ&#x2018; sÂ&#x2018;ra benzersiz bir esneklik ve kolaylÂ&#x2018;k sunuyor.

GĂźvenlik Ă&#x2021;ĂśzĂźmleriyle sorunsuz çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;yor.

saat, uygulama, kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018; ve IP adresi

Oracle Database Firewall Management Server

gibi Ăśzelliklere dayalÂ&#x2018; olarak uygulamaya

ise birden fazla veritabanÂ&#x2018; gĂźvenlik duvarÂ&#x2018;na

geçirilebiliyor. Oracle Database Firewall,

iliÄ&#x2020;kin kurallarÂ&#x2018; merkezi olarak yĂśnetiyor,

gelen SQL ifadesini kayda alabiliyor,

SaÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;k SigortasÂ&#x2018; TaÄ&#x2020;Â&#x2018;nabilirliÄ&#x2C6;i ve Mali

iÄ&#x2020;lem verilerini bir arada topluyor ve raporlar

bloke edebiliyor, bununla ilgili uyarÂ&#x2018;

SorumluluÄ&#x2C6;u (HIPAA) Kanunu gibi kanun

oluÄ&#x2020;turuyor. Bu bĂźtĂźnleÄ&#x2020;ik yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;m, hem

verebiliyor veya zararsÂ&#x2018;z bir SQL ifadesi

ve yĂśnetmeliklere kolaylÂ&#x2018;kla uygun hale

mĂźÄ&#x2020;terilerimiz hem de biz iÄ&#x2020; ortaklarÂ&#x2018; için

ile deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;tirebiliyor. Bu esneklik, geliÄ&#x2020;miÄ&#x2020;

getirilebilen, standartlara uyumluluk ve

oldukça Ăśnemli bir avantaj saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor.

SQL gramer analizi ile bir araya geldiÄ&#x2C6;inde,

bilgi gĂźvenliÄ&#x2C6;i gereksinimlerini karÄ&#x2020;Â&#x2018;layan

Oracleâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n veritabanÂ&#x2018; gĂźvenliÄ&#x2C6;i ve diÄ&#x2C6;er

kurumlara yetkisiz eriÄ&#x2020;im talepleri için

birçok rapor alÂ&#x2018;nabiliyor. AyrÂ&#x2018;ca, tanÂ&#x2018;mlanan

konulardaki çÜzĂźmleri kapsamÂ&#x2018;ndaki

gerekli iÄ&#x2020;leme mekanizmasÂ&#x2018;na sahip ĂźstĂźn

kurallara ihlal durumuna karÄ&#x2020;Â&#x2018; dinamik

uzmanlÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018;, LinkPlusâ&#x20AC;&#x2122;Â&#x2018;n mĂźÄ&#x2020;teri ve pazar

bir uygulama sunuyor.

cevap vermek Ăźzere eÄ&#x2020; zamanlÂ&#x2018; uyarÂ&#x2018;lar hazÂ&#x2018;rlanabiliyor. Gizlilik ve yasalara

deneyimiyle daha verimli kullanmayÂ&#x2018;, yeni gQÂ PÂ ]GHNLG|QHPGHEXÂ UÂ Q

uygunluk ihtiyaçlarÂ&#x2018; çerçevesinde, kayÂ&#x2018;tlÂ&#x2018;

oHUoHYHVLQGHKHGHIOHULQL]YH

SQL arÄ&#x2020;ivi içerisinde yer alan kiÄ&#x2020;i kimlik

'%)LUHZDOO\HQLKDOL\OHKDQJL|]HOOLNOHUL\OH

EHNOHQWLOHULQL]DUDVĂ&#x2014;QGD|QHoĂ&#x2014;NDQODU

bilgileri kolaylÂ&#x2018;kla gizlenebiliyor. Ă&#x2021;ĂśzĂźmĂźn

|QHoĂ&#x2014;NĂ&#x2014;\RUUDNLSOHULQGHQD\Ă&#x2014;UĂ&#x2014;FĂ&#x2014;

KDNNĂ&#x2014;QGDELOJLYHUHELOLUPLVLQL]"

bu Ăśzellikleri, patentli teknolojisi ve

|]HOOLNOHULQHOHU"6L]HYHP áWHULOHULQL]H

.HPDO.$5$%8/87 Oracle Database

kolay uygulanabilirliÄ&#x2C6;i sayesinde, yasal

\HQLSURMHOHUGHQDVĂ&#x2014;OELUNDWPDGHĂšHU

Firewall yardÂ&#x2018;mÂ&#x2018;yla; Sarbanes-Oxyley

zorunluluklarÂ&#x2018; karÄ&#x2020;Â&#x2018;lamada ve veritabanÂ&#x2018;

VDĂšOD\DFDNWĂ&#x2014;U"

(SOX) Kanunu, Ă&#x2013;deme KartÂ&#x2018; EndĂźstriyel

gĂźvenliÄ&#x2C6;i konusunda çok Ăśnemli bir rol

.HPDO.$5$%8/87 Oracle Database

Veri GĂźvenlik StandardÂ&#x2018; (PCI DSS) ve

oynayacaÄ&#x2C6;Â&#x2018;na inanÂ&#x2018;yoruz.

fÂ&#x2018;rsatlarÂ&#x2018; deÄ&#x2C6;erlendirmeyi hedeĂ˝iyoruz.

Firewall, veritabanÂ&#x2018;na gĂśnderilen SQL ifadelerinin gramerini inceleyerek anlamlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; analiz ediyor ve uygulanacak uygun gĂźvenlik ilkesini belirliyor. AyrÂ&#x2018;ca bu yazÂ&#x2018;lÂ&#x2018;m,

25$&/('$7$%$6(),5(:$//dg=h0h1h1g1(d,.$1g=(//Ăş./(5Ăş

uygulamalara yapÂ&#x2018;lan SQL enjeksiyon saldÂ&#x2018;rÂ&#x2018;larÂ&#x2018;nÂ&#x2018; algÂ&#x2018;layarak veritabanÂ&#x2018;na ulaÄ&#x2020;madan

Â&#x2021;

Ăş]OHPHYHEORNHHWPHIRQNVL\RQODUĂ&#x2014;QDVDKLSHVQHNX\JXODPDPRGHOOHUL

Â&#x2021;

%H\D]OLVWHNDUDOLVWHYH|]HOGXUXPOLVWHVLQHGD\DOĂ&#x2014;NXOODQĂ&#x2014;FĂ&#x2014;NXUDOODUĂ&#x2014;

gĂźvenlik tehditlerinin imzasÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n tanÂ&#x2018;nmasÂ&#x2018;na

Â&#x2021;

.XUXPVDOX\JXODPDODULoLQVRQGHUHFH|OoHNOHQHELOLUPLPDUL

dayalÂ&#x2018; olan ilk jenerasyon veritabanÂ&#x2018; izleme

Â&#x2021;

6LVWHPLoHULVLQGHW POHáLNRODQYHLVWHĂšHEDĂšOĂ&#x2014;RODUDNG ]HQOHQHELOHQ

Ăśnce bu tehlikeleri bloke ediyor. Ä&#x2030;sabet oranÂ&#x2018; son derece yĂźksek olan bu yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;m, bilinen

teknolojilerinden çok daha yßksek bir koruma dßzeyi sunuyor. Oracle Database Firewall beyaz liste, kara liste

RQODUFDX\JXQOXNUDSRUX Â&#x2021;

(á]DPDQOĂ&#x2014;J YHQOLNX\DUĂ&#x2014;ODUĂ&#x2014;

/LQN3OXV 


7(.1ß.%$.,ø

2UDFOH'DWDEDVH )LUHZDOO¡D*HQHO%DNĂ&#x2014;Ăš 6H]JL*HoHU 2UDFOH'%YH0LJUDWLRQ'DQĂ&#x2014;áPDQĂ&#x2014;

\Ă&#x2014;OĂ&#x2014;QDDLWÂś9HUL]RQ9HULdDOĂ&#x2014;QPD$UDáWĂ&#x2014;UPDODUĂ&#x2014;¡YHULVĂ&#x2014;]GĂ&#x2014;UPD ROD\ODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;Q¡LQLQVXQXFXODU ]HULQGHQ\DSĂ&#x2014;OGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QDLáDUHWHGL\RU 6XQXFXODU ]HULQGHEXOXQDQYHULQLQNRUXQDELOPHVLLoLQNDWPDQOĂ&#x2014;ELU áHNLOGHWHNQLNYH\|QHWLPVHOSHNoRN|QOHPDOĂ&#x2014;QPDVĂ&#x2014;JHUHNL\RU

9

yĂśntemler kullanÂ&#x2018;lÂ&#x2018;yor. Oracle Database Firewall ise akÂ&#x2018;llÂ&#x2018; politikalar Ăźretebilme

iÄ&#x2020;aret ediyor. SaldÂ&#x2018;rÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n baÄ&#x2020;arÂ&#x2018;yla sonuçlanmasÂ&#x2018;yla çok fazla miktarda veriye

gibi fonksiyonlarÂ&#x2018; kullanabildikleri gibi, sadece veritabanÂ&#x2018;na gĂśnderilen sorgularÂ&#x2018;

ulaÄ&#x2020;Â&#x2018;labilmiÄ&#x2020; olmasÂ&#x2018;, genel olarak tĂźm veritabanÂ&#x2018; sunucularÂ&#x2018;nÂ&#x2018; atak için daha da

raporlama amaçlÂ&#x2018; olarak kullanÂ&#x2018;lan â&#x20AC;&#x153;Monitoring Modâ&#x20AC;? seçeneÄ&#x2C6;ini de devreye

cazip hale getiriyor. Veri çalÂ&#x2018;nma olaylarÂ&#x2018;nda organize saldÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lar bĂźyĂźk paya sahip

alabiliyorlar.

olmakla birlikte, Ä&#x2020;irket bĂźnyesindeki ya da dÂ&#x2018;Ä&#x2020; kaynak kullanÂ&#x2018;mÂ&#x2018; yapÂ&#x2018;lan baÄ&#x2C6;lantÂ&#x2018;

Oracle Database Firewall, network seviyesinde â&#x20AC;&#x2DC;bridgedâ&#x20AC;&#x2122; ya da â&#x20AC;&#x2DC;span portâ&#x20AC;&#x2122;

noktalarÂ&#x2018;ndaki tehlikelerin payÂ&#x2018; da giderek artÂ&#x2018;yor. Raporda belirtilen diÄ&#x2C6;er bir

konĂĽgĂźrasyonunda konumlandÂ&#x2018;rÂ&#x2018;larak, geçen tĂźm SQL cĂźmlelerini monitorleme

eritabanÂ&#x2018; sunucularÂ&#x2018;na yapÂ&#x2018;lan ve toplu veri çalÂ&#x2018;nmalarÂ&#x2018;yla

sonuçlanan biliÄ&#x2020;im suçlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n oranÂ&#x2018; giderek artÂ&#x2018;yor. YakÂ&#x2018;n zamanda

ve yeni açÂ&#x2018;klara karÄ&#x2020;Â&#x2018; yĂśnetimsel yĂźk getirmeden adapte olabilme yetisine sahip

yayÂ&#x2018;nlanan, 2010 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;na ait â&#x20AC;&#x2DC;Verizon Veri Ă&#x2021;alÂ&#x2018;nma AraÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmalarÂ&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;,

bir çÜzĂźm olarak Ăśne çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor. Oracle Database Firewall kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;, â&#x20AC;&#x153;Blocking

veri sÂ&#x2018;zdÂ&#x2018;rma olaylarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n %98â&#x20AC;&#x2122;inin sunucular Ăźzerinden yapÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;na

Modâ&#x20AC;? diye adlandÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lan, belli SQL cĂźmlelerine izin verip bazÂ&#x2018;larÂ&#x2018;nÂ&#x2018; engelleme

gerçek de, yetkili kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n yetkilerini kĂśtĂźye kullanabildiklerini gĂśsteriyor.

imkanÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Geçen SQL cĂźmleleri, Oracle Database Firewallâ&#x20AC;&#x2122;un son derece

Ä&#x2026;ifre kÂ&#x2018;rma, kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018; kimliklerinin çalÂ&#x2018;nmasÂ&#x2018; ve SQL sorgu enjeksiyonlarÂ&#x2018; da

ĂśzgĂźn ayrÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;rma algoritmasÂ&#x2018;yla katagorize ediliyor. SQL cĂźmleleri bazÂ&#x2018;nda

veriye yetkisiz eriÄ&#x2020;im için kullanÂ&#x2018;lan yĂśntemler arasÂ&#x2018;nda yer alÂ&#x2018;yor. Sunucular

ayrÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;rma yapÂ&#x2018;larak politikalarÂ&#x2018; belirlemek mĂźmkĂźn olduÄ&#x2C6;u gibi, IP adresi,

Ăźzerinde bulunan verinin korunmasÂ&#x2018; için, katmanlÂ&#x2018; bir Ä&#x2020;ekilde, teknik ve

zaman, program ismi gibi diÄ&#x2C6;er faktĂśrlerle de politikalar belirlenebiliyor. Tek bir

yĂśnetimsel pek çok Ăśnlem alÂ&#x2018;nmasÂ&#x2018; gerekiyor.

Oracle Database Firewall sunucusu, birçok veritabanÂ&#x2018;nÂ&#x2018; aynÂ&#x2018; anda koruyabilme

Aktif olmayan kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n kilitlenmesi ve yetkili veritabanÂ&#x2018; kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n

yeteneÄ&#x2C6;ine sahip bulunuyor.

(sys, system vb.) ortak kullanÂ&#x2018;mÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n engellenmesi gibi Ăśnlemler hiç Ä&#x2020;Ăźphesiz gĂźvenli bir veritabanÂ&#x2018; için yapÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018; gereken ilk adÂ&#x2018;mlar arasÂ&#x2018;nda yer alÂ&#x2018;yor. Buna ek olarak kriptolama çÜzĂźmleri ve yetkili kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n veritabanÂ&#x2018; içinde belli iÄ&#x2020;lemleri yapmalarÂ&#x2018;na engel olma gibi Ăśnlemler de kritik verileri korumada bĂźyĂźk katkÂ&#x2018;lar saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Ancak bu gĂźvenlik çÜzĂźmlerinin, gĂźvenilirliÄ&#x2C6;i kabul edilmiÄ&#x2020; baÄ&#x2C6;lantÂ&#x2018;lardan gelen sorgular için herhangi bir koruma saÄ&#x2C6;lamayacaÄ&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018; unutmamak gerekiyor. Ä&#x2030;Ä&#x2020;te bunun için Oracle Database Firewall, dÂ&#x2018;Ä&#x2020;arÂ&#x2018;dan içe doÄ&#x2C6;ru veri gĂźvenliÄ&#x2C6;i yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;nda, en dÂ&#x2018;Ä&#x2020;taki veri gĂźvenliÄ&#x2C6;i katmanÂ&#x2018;nÂ&#x2018;

* YHQOLU64/& POHOHUL/LVWHVL<DNODáĂ&#x2014;PĂ&#x2014;

oluÄ&#x2020;turuyor.

Oracle Database Firewall, â&#x20AC;&#x153;Beyaz Listeâ&#x20AC;? SQL cĂźmleleri tanÂ&#x2018;mlayarak bunlarÂ&#x2018;n

Kara listeler, beyaz listeler, politikalar, akÂ&#x2018;llÂ&#x2018; ve doÄ&#x2C6;ru uyarÂ&#x2018;lar, minimum

dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda kalan tehlikeli olabilecek sorgularÂ&#x2018;n çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lmamasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; mĂźmkĂźn kÂ&#x2018;lÂ&#x2018;yor.

yĂśnetimsel yĂźk getirecek Ä&#x2020;ekilde dĂźzenlenmiÄ&#x2020; bir ekran Ăźzerinden takip gibi

â&#x20AC;&#x153;Beyaz Listeâ&#x20AC;? SQL cĂźmleleri, uygulama tarafÂ&#x2018;ndan gĂśnderilen sorgular arasÂ&#x2018;ndan

Ăśzelliklere sahip olan Oracle Database Firewall, aktif ve gerçek zamanlÂ&#x2018; olarak

oluÄ&#x2020;turulmuÄ&#x2020; SQL cĂźmleleridir. Database Firewall, bu modda gelen sorgularla

verilerin korunmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor.

â&#x20AC;&#x2DC;Beyaz Listeâ&#x20AC;&#x2122;yi karÄ&#x2020;Â&#x2018;laÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rarak, duruma gĂśre izin verme, engel olma ya da uyarÂ&#x2018;

Oracle Database Firewall veritabanÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n konĂĽgurasyonundan ve operasyonundan

oluÄ&#x2020;turma yollarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; seçebiliyor.

baÄ&#x2C6;Â&#x2018;msÂ&#x2018;z olarak çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;abilen bir çÜzĂźm olarak BT ekiplerinin hayatÂ&#x2018;nÂ&#x2018; kolaylaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;ran

Oracle Database Firewall, belirlenen politika dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda gelen tĂźm sorgularÂ&#x2018;

pek çok Ăśzellik ve esneklik avantajÂ&#x2018;yla birlikte geliyor. Bu altyapÂ&#x2018;, veri sÂ&#x2018;zdÂ&#x2018;rma

bloklayarak aÄ&#x2020;aÄ&#x2C6;Â&#x2018;daki aksiyonlarÂ&#x2018; alabiliyor:

riskini minimize etmeyi kolaylaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmanÂ&#x2018;n yanÂ&#x2018; sÂ&#x2018;ra, yasalara uyumluluk için

â&#x20AC;˘ SQL cĂźmlesini boklama

gerekli Ä&#x2020;artlarÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;lama noktasÂ&#x2018;nda da bĂźyĂźk fÂ&#x2018;rsatlar sunuyor.

â&#x20AC;˘ GĂśnderilen SQL cĂźmlesi yerine baÄ&#x2020;ka bir SQL cĂźmlesi gĂśnderme â&#x20AC;˘ SQL cĂźmlesini bloklamanÂ&#x2018;n yanÂ&#x2018;nda uyarÂ&#x2018; oluÄ&#x2020;turma

2UDFOH'DWDEDVH)LUHZDOO¡XQ)DUN<DUDWDQg]HOOLNOHUL

Ă&#x2021;oÄ&#x2C6;unlukla uygulanabilecek en iyi yĂśntem, cĂźmlelerin tehlikesiz baÄ&#x2020;ka bir

Oracle Database Firewall dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;ndaki alÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;lagelmiÄ&#x2020; SQL ĂĽrewal yapÂ&#x2018;larÂ&#x2018;nda, istemci

cĂźmle ile deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;tirilmesi yĂśntemidir. Bu yĂśntemle yapÂ&#x2018;lan deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;iklik, â&#x20AC;&#x2DC;hackerâ&#x20AC;&#x2122;lar

tarafÂ&#x2018;ndan gĂśnderilen SQL cĂźmlesinin iyi niyetli olup olmadÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018; belirlemek için

tarafÂ&#x2018;ndan hissedilmeme avantajÂ&#x2018;na sahip olduÄ&#x2C6;u gibi, uygulama açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan da

â&#x20AC;&#x2DC;regular expressionâ&#x20AC;&#x2122;lar, â&#x20AC;&#x2DC;string matchingâ&#x20AC;&#x2122; ve kĂźme karÄ&#x2020;Â&#x2018;laÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rma gibi geleneksel

hissedilmeyecek bir deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;ikliktir.

 /LQN3OXV


En basit hali ile sql cĂźmlesi deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;tirme yĂśntemi, politikaya aykÂ&#x2018;rÂ&#x2018; Ä&#x2020;ekilde gelen

sunma yeteneÄ&#x2C6;ine sahip bulunuyor. Oracle Database Firewall raporlarÂ&#x2018; istekler

bir sql cĂźmlesinin sonuç dĂśnmeyen baÄ&#x2020;ka bir sql cĂźmlesiyle yer deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;tirmesi

doÄ&#x2C6;rultusunda Ä&#x2020;ekillendirilebildiÄ&#x2C6;i gibi, yeni rapor tiplerinin de oluÄ&#x2020;turulmasÂ&#x2018;

iÄ&#x2020;lemidir.

da mĂźmkĂźn. TĂźm raporlar, içerik olarak istenen Ä&#x2020;ekilde hazÂ&#x2018;rlanmak Ăźzere

Ă&#x2013;rnek SQL sorgu deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;iklikleri:

zamanlanabilir ve ilgili kiÄ&#x2020;ilere otomatik olarak e-mail yolu ile belli bir formatta gĂśnderilebilir.

6RQXoODU â&#x20AC;˘

VeritabanÂ&#x2018; sunucularÂ&#x2018;nda duran verilerin korunmasÂ&#x2018;, kademeli ve çok katmandan oluÄ&#x2020;an teknik ve yĂśnetimsel aÄ&#x2020;amalar gerektiriyor.

â&#x20AC;˘

Oracle Database Firewall, SQL-dilinde analiz yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018; kullanÂ&#x2018;larak

â&#x20AC;˘

Database Firewall, uygulamadan gelen SQL sorgularÂ&#x2018;nÂ&#x2018; â&#x20AC;&#x153;Beyaz Listeâ&#x20AC;?,

belirlenmiÄ&#x2020; politikalar kullanan bir gĂźvenlik duvarÂ&#x2018; sunuyor.

´.DUD/LVWHÂľ64/6RUJXODUĂ&#x2014;3ROLWLNDVĂ&#x2014;%HOLUOHPH<|QWHPL â&#x20AC;&#x153;Beyaz Listeâ&#x20AC;? SQL Sorgu listelerine izin verme yĂśnteminin yanÂ&#x2018; sÂ&#x2018;ra, â&#x20AC;&#x153;Kara

â&#x20AC;&#x153;Kara Listeâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Harici Listeâ&#x20AC;? gibi politikalardan geçirerek, kĂśtĂź niyetli SQL

Listeâ&#x20AC;?ler oluÄ&#x2020;turarak belli SQL sorgularÂ&#x2018;na izin vermeme gibi yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;mla da

enjeksiyonlarÂ&#x2018;na engel oluyor.

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;mak mĂźmkĂźndĂźr. â&#x20AC;&#x153;Beyaz Listeâ&#x20AC;? yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;nda da mĂźmkĂźn olduÄ&#x2C6;u gibi,

â&#x20AC;˘

belli sorgularÂ&#x2018; belli IP adresleri, zaman aralÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; veya program gibi faktĂśrlerle kÂ&#x2018;sÂ&#x2018;tlamak mĂźmkĂźndĂźr.

Oracle Database Firewell, kendi içinde SOX, HIPAA ve PCI gibi gĂźvenlik dĂźzenleme oluÄ&#x2020;umlarÂ&#x2018;na yĂśnelik raporlar Ăźretiyor.

â&#x20AC;˘

Ä&#x2030;steÄ&#x2C6;e baÄ&#x2C6;lÂ&#x2018; olarak, istemciyle veritabanÂ&#x2018; sunucusunun arasÂ&#x2018;na giren veya istemciyle veritabanÂ&#x2018; arasÂ&#x2018;nda giden traĂĽÄ&#x2C6;i pasif olarak Ăźzerine alan bir yapÂ&#x2018;da konumlandÂ&#x2018;rÂ&#x2018;labiliyor.

+DULFL/LVW* YHQOLN<DNODáĂ&#x2014;PĂ&#x2014; â&#x20AC;&#x153;Beyaz Listeâ&#x20AC;? ve â&#x20AC;&#x153;Siyah Listeâ&#x20AC;? yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;mlarÂ&#x2018;na ek olarak bunlarÂ&#x2018;n da Ăźzerlerinde, bu politikalarÂ&#x2018;n uygulanmasÂ&#x2018;na engel olabilen kurallar tanÂ&#x2018;mlayarak, yĂśnetimsel

â&#x20AC;˘

Oracle Database Firewall, veritabanÂ&#x2018; sunucularÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n ĂśnĂźnde geniÄ&#x2020; çaplÂ&#x2018; olarak, iç ve dÂ&#x2018;Ä&#x2020; saldÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lara karÄ&#x2020;Â&#x2018; gßçlĂź bir gĂźvenlik duvarÂ&#x2018; inÄ&#x2020;a ediyor.

amaçlÂ&#x2018; izin verilen kullanÂ&#x2018;cÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n politikalar dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;ma yapabilmeleri saÄ&#x2C6;lanabilir.

2UDFOH'DWDEDVH)LUHZDOO´XQNRQXPODQGĂ?UĂ?ODELOHFHĂŚL\DSĂ?ODU 2UDFOH'DWDEDVH)LUHZDOO0DQDJHPHQW6HUYHU Oracle Database Firewall Management Server, merkezi olarak Database Firewallâ&#x20AC;&#x2122;larda uygulanacak politikalarÂ&#x2018; barÂ&#x2018;ndÂ&#x2018;rmakla beraber, tĂźm Database Firewallâ&#x20AC;&#x2122;lardan gelen loglarÂ&#x2018; ve veritabanlarÂ&#x2018;nda yapÂ&#x2018;lan aktiviteleri bĂźnyesinde toplayÂ&#x2018;p, bu verilerin Ăźzerinde tasarlanmÂ&#x2018;Ä&#x2020; birçok raporun tutulduÄ&#x2C6;u merkezi yapÂ&#x2018; olarak konumlandÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lÂ&#x2018;yor.

3ROLWLND<|QHWLPL Oracle Database Firewall, SQL dili analizine dayanan gßçlß, basit ve kolay

,QOLQH1HWZRUNEORNODPDPRGXYHRXWRIEDQGSDVLIQHWZRUN PRQLWRUOHPHPRGX,QOLQHPRGXDoPDNJHUHNLUVHLVWHPFL WDUDIĂ&#x2014;QGDQJ|QGHULOHQ64/F POHOHULDUDGDNL'DWDEDVH)LUHZDOO¡XQ GHĂšHUOHQGLUPHVLQGHQJHoWLNWHQVRQUDLOJLOLYHULWDEDQĂ&#x2014;QD J|QGHULOHELOGLĂšL\DGDHQJHOOHQGLĂšLPRGDQODáĂ&#x2014;ODELOLU2XWRIEDQG PRGXLVH64/WUDILĂšLQLQ'DWDEDVH)LUHZDOO¡DQHWZRUNVHYL\HVLQGH VZLWFK ]HULQGHWDQĂ&#x2014;PODQPĂ&#x2014;áÂśVSDQSRUW¡ ]HULQGHQNRS\DHGLOHUHN GHĂšHUOHQGLULOGLĂšLPRGRODUDNWDQĂ&#x2014;PODQDELOLU%XPRGODUELUGHQID]OD YHULWDEDQĂ&#x2014;LoLQD\QĂ&#x2014;DQGDoDOĂ&#x2014;áDELOLU

yĂśnetilebilir politika yĂśnetim araçlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; ĂźrĂźnle birlikte sunuyor. GĂźvenilir SQL sorgu listesi yaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;nÂ&#x2018; izleyerek, pozitif bir gĂźvenlik politikasÂ&#x2018; oluÄ&#x2020;turulabiliyor. Oracle Database Firewall politika yĂśnetimi, veritabanÂ&#x2018;nda aynÂ&#x2018; etkiye yol açan sorgularÂ&#x2018; gruplandÂ&#x2018;rarak, yĂśnetim kolaylÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; getiriyor ve bunun Ăźzerine belli sorgularÂ&#x2018;n IP adresi, zaman aralÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;, program gibi belli faktĂśre baÄ&#x2C6;lÂ&#x2018; olarak çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;yor. Ă&#x2013;rneÄ&#x2C6;in IP adresiyle kÂ&#x2018;sÂ&#x2018;tlandÂ&#x2018;rÂ&#x2018;lmÂ&#x2018;Ä&#x2020; bazÂ&#x2018; SQLâ&#x20AC;&#x2122;lerin belli kiÄ&#x2020;ilerce çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;rÂ&#x2018;labildiÄ&#x2C6;inden emin olunmasÂ&#x2018;, canlÂ&#x2018; veritabanÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n gĂźvenlik seviyesini yĂźkseltiyor.

5DSRUODPD Oracle Database Firewall, kendi içinde Sarbanes-Oxley(SOX) gibi, Payment Card Industry (PCI) gibi, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) ve benzeri gĂźvenlik/yasal uyumluk dĂźzenlemeleri için gerekli raporlarÂ&#x2018;

+HWHURMHQoRNOXYHULWDEDQĂ&#x2014;GHVWHNPRGXgUQHĂšLQWHNELU'DWDEDVH )LUHZDOOVXQXFXVXQXQ2UDFOHLJJYHULWDEDQODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;Q\DQĂ&#x2014;VĂ&#x2014;UD 066TO6HUYHUYH6\EDVHYHULWDEDQODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;GDNRUXPDDOWĂ&#x2014;QDDOGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;ELU PRGGDoDOĂ&#x2014;áPDVĂ&#x2014;JLEL )DUNOĂ&#x2014;PRGODUĂ&#x2014;QELUDUDGDNXOODQĂ&#x2014;OGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;NRQILJ UDV\RQ,QOLQHYH YH\DRXWRIEDQGPRGODUĂ&#x2014;ELUOLNWHNXOODQĂ&#x2014;ODUDNIDUNOĂ&#x2014;YHULWDEDQODUĂ&#x2014;D\QĂ&#x2014; DQGDNRUXPD\DGDPRQLW|UOHPHDOWĂ&#x2014;QDDOĂ&#x2014;QDELOLU 2UDFOH'DWDEDVH)LUHZDOO¡X< NVHN6 UHNOLOLN0LPDULVLQLVDĂšOD\DFDN áHNLOGHNRQXPODQGĂ&#x2014;UPDNLNL'DWDEDVH)LUHZDOOVXQXFXNXOODQĂ&#x2014;ODUDN \DSĂ&#x2014;ODQGĂ&#x2014;UĂ&#x2014;ODFDNELUPLPDUL\OHP PN QG U%|\OHFH64/ PRQLW|UOHPHLáOHPLVXQXFXODUGDQELULQLQGXUPDVĂ&#x2014;VRQXFXNHVLQWL\H XĂšUDPDGDQGHYDPHGHELOPHNWHGLU

hazÂ&#x2018;r olarak sunuyor. OluÄ&#x2020;an tĂźm olaylarÂ&#x2018;n detaylarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; ve Ăśzet raporlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; /LQN3OXV 


6(.7g5(/%$.,ø

5HNDEHW\DUĂ&#x2014;áĂ&#x2014;QGDVLJRUWDOĂ&#x2014;YH   DFHQWHOHULQÂśRQOLQH¡EHNOHQWLOHUL <RĂšXQUHNDEHWDOWĂ&#x2014;QGDNLVLJRUWDNXUXOXáODUĂ&#x2014;VLJRUWDVDWĂ&#x2014;áNDQDOODUĂ&#x2014;QĂ&#x2014;Q HWNLQOLĂšLQLDUWĂ&#x2014;UPDNLoLQIDUNOĂ&#x2014;WHNQRORMLNSODWIRUPODUĂ&#x2014;GHYUH\HDOĂ&#x2014;\RUYHHQHWNLOL SD]DUODPDIDDOL\HWOHULQLG ]HQOHPH\HoDOĂ&#x2014;áĂ&#x2014;\RUODU%XQRNWDGDX\JXODQDFDN VWUDWHMLOHULLVHDFHQWHYHVLJRUWDOĂ&#x2014;ODUĂ&#x2014;QEHNOHQWLOHULEHOLUOL\RU%HNOHQWLOHULL\L DQDOL]HGHQOHUKDQJLNDQDOODUDKDQJL\DWĂ&#x2014;UĂ&#x2014;PODUĂ&#x2014;\DSDFDNODUĂ&#x2014;NRQXVXQGDGDKD GRĂšUXNDUDUODUDODELOL\RU

6

'X\JX$7(Ăś 7HNQRORML6DWĂ&#x2014;á<|QHWLFLVL GX\JXDWHV#RUDFOHFRP

 /LQN3OXV

igorta Ä&#x2020;irketleri arasÂ&#x2018;nda yoÄ&#x2C6;un

1('(1$&(17(1('(1 Ăş17(51(7

bir ĂźrĂźn ve fiyat

SigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;n Ăśnemli

rekabetinin

meselelerinden biri, acente

yaÄ&#x2020;andÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; yeni koÄ&#x2020;ullar altÂ&#x2018;nda,

ve sigortalÂ&#x2018;yÂ&#x2018;, farklÂ&#x2018; kanallar

acentelerin sigorta Ä&#x2020;irketi

Ăźzerinden, kendi çekim alanÂ&#x2018;na

seçerken deÄ&#x2C6;erlendirdikleri

yĂśneltebilmektir. Web tabanlÂ&#x2018;

kriterler ve sigorta Ä&#x2020;irketleri

uygulamalarÂ&#x2018;n geliÄ&#x2020;mesiyle birlikte

ile aralarÂ&#x2018;nda olmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; tercih

sigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k, bu alanÂ&#x2018; en yaygÂ&#x2018;n

ettikleri iletiÄ&#x2020;im biçimi için

kullanan sektĂśrler arasÂ&#x2018;nda yer aldÂ&#x2018;

kullanÂ&#x2018;lan yĂśntemler çok bĂźyĂźk

ve Ä&#x2020;irketler de web Ăźzerinden kendi

Ăśnem taÄ&#x2020;Â&#x2018;yor ve fark yaratÂ&#x2018;yor.

çekim alanlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; yaratacak yeni

Bu yoÄ&#x2C6;un rekabet stresi

kanallar oluÄ&#x2020;turma yoluna gittiler.

altÂ&#x2018;ndaki sigorta kuruluÄ&#x2020;larÂ&#x2018;,

Ancak, â&#x20AC;&#x153;Bu kanallar gerçekten ne

tĂźm dĂźnya Ăźzerinde sigorta satÂ&#x2018;Ä&#x2020;

kadar etkili ve mĂźÄ&#x2020;teri Ăśzellikleri

kanallarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n etkinliÄ&#x2C6;ini artÂ&#x2018;rmak

kanallara gĂśre nasÂ&#x2018;l bir deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;im

Ăźzere çeÄ&#x2020;itli araÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmalar

gĂśsteriyorâ&#x20AC;? sorusunun yanÂ&#x2018;tÂ&#x2018;nÂ&#x2018;

yapÂ&#x2018;yor, uygulamalar

aramak, sigorta Ä&#x2020;irketlerinin

geliÄ&#x2020;tiriyor, farklÂ&#x2018; teknolojik

stratejik kararlarÂ&#x2018;nda Ăśnemli bir

platformlarÂ&#x2018; devreye alÂ&#x2018;yor ve

adÂ&#x2018;m oluÄ&#x2020;turuyor.

en etkili pazarlama faaliyetlerini

Bu yazÂ&#x2018;da, geliÄ&#x2020;melere sigorta

dĂźzenlemeye çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;yorlar. Bu

Ä&#x2020;irketleri cephesinden bakmadan

sĂźreçte, acente ve sigortalÂ&#x2018;larÂ&#x2018;n

Ăśnce, dikkatlerimizi sigortalÂ&#x2018; ve

istek ve beklentilerine

acentelere çevirmeyi ve onlarÂ&#x2018;n

kulak vererek, buna uygun

online satÂ&#x2018;Ä&#x2020; platformlarÂ&#x2018;ndan

teknolojileri hayata geçiren

beklentilerini incelemeyi

Ä&#x2020;irketler, kazananlarÂ&#x2018;n tarafÂ&#x2018;nda

hedeĂ˝iyoruz. Bunun yanÂ&#x2018;

yerlerini alÂ&#x2018;yorlar.

sÂ&#x2018;ra, teknoloji saÄ&#x2C6;layÂ&#x2018;cÂ&#x2018;sÂ&#x2018; bir


ĂĽrmanÂ&#x2018;n çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;anÂ&#x2018; Ä&#x2020;apkasÂ&#x2018;ndan bakÂ&#x2018;Ä&#x2020;la,

Bu noktada, acente kanalÂ&#x2018;yla tĂźketici

ayrÂ&#x2018; deÄ&#x2C6;erlendirmek gerekiyor. Ă&#x2013;rneÄ&#x2C6;in,

yapÂ&#x2018;lan araÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmalarÂ&#x2018;n sonuçlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; da

sadakatini saÄ&#x2C6;lamak son derece Ăśnemli

yeni poliçe satÂ&#x2018;nalmak, poliçenin

deÄ&#x2C6;erlendirmeye çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;acaÄ&#x2C6;Â&#x2018;z.

bir kavram olarak karÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018;za çÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor.

kapsamÂ&#x2018;nÂ&#x2018; deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;tirmek, ek teminat

TĂźketicilerin sigorta poliçesi satÂ&#x2018;nalÂ&#x2018;rken

TĂźketicileriyle aylÂ&#x2018;k veya 3-4 aylÂ&#x2018;k

almak gibi konularda tĂźketiciler hala

tercih ettikleri kanallar incelendiÄ&#x2C6;inde;

periyodlarda iletiÄ&#x2020;im kuran acentelerin

gerçek kiÄ&#x2020;ilerle gĂśrĂźÄ&#x2020;meyi tercih

tĂźketicilerin online satÂ&#x2018;Ä&#x2020; platformlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;

sigortalÂ&#x2018;larÂ&#x2018; incelendiÄ&#x2C6;inde, %27

ediyorlar. Bununla birlikte tĂźketiciler,

acentelere tercih etme nedenleri Ä&#x2020;Ăśyle

oranÂ&#x2018;nda tĂźketicinin daÄ&#x2C6;Â&#x2018;tÂ&#x2018;m kanalÂ&#x2018;nÂ&#x2018;

Ăśdemelerini yapmak, bilgilerini

tespit edilmiÄ&#x2020;:

asla deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;tirmeyeceÄ&#x2C6;ini belirttiÄ&#x2C6;i

gĂźncellemek, sigorta kartlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; temin

 7x24 kesintisiz eriÄ&#x2020;im imkânÂ&#x2018; Ă&#x2021;aÄ&#x2C6;rÂ&#x2018; Merkezine eriÄ&#x2020;erek iÄ&#x2020;lem

gĂśzlenmiÄ&#x2020;. SigortalÂ&#x2018;larÂ&#x2018;yla iletiÄ&#x2020;im

etmek, Ăśdeme teyidlerini almak gibi

yapmaktan daha hÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; sonuç alÂ&#x2018;nmasÂ&#x2018;

 Daha ucuz olduÄ&#x2C6;u algÂ&#x2018;sÂ&#x2018; Online teklif sunulduÄ&#x2C6;u için satÂ&#x2018;n alma kararÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n o anda verilebilmesi

kurmayan acenteler baz alÂ&#x2018;ndÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nda

konularda online ortamlarÂ&#x2018; tercih

ise bu oran %17 mertebesine kadar

ediyorlar. DolayÂ&#x2018;sÂ&#x2018;yla acente kanalÂ&#x2018; ile

dĂźÄ&#x2020;ĂźyormuÄ&#x2020;. DolayÂ&#x2018;sÂ&#x2018;yla, acente

satÂ&#x2018;lan poliçeler için dahi tĂźketicilere

çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;anlarÂ&#x2018;na bu etkileÄ&#x2020;imi saÄ&#x2C6;layacak

online platformlar/Ăśzellikler saÄ&#x2C6;lamak

verilerin ve eÄ&#x2C6;itim platformunun

Ăśnem kazanÂ&#x2018;yor.

saÄ&#x2C6;lanmasÂ&#x2018;, acente portallerinin Ăśnemli

etme nedenleri arasÂ&#x2018;nda da Ä&#x2020;unlar yer

Ä&#x2020;irketleri, artÂ&#x2018;k bu konuya yatÂ&#x2018;rÂ&#x2018;m

*(/(1(.6(/Ăş/( <(1Ăş/Ăş.dĂş3/$7)250/$5 %Ăş5$5$'$

alÂ&#x2018;yormuÄ&#x2020;:

yaparak, acente portallerini geliÄ&#x2020;tirme

TĂźm bunlara ek olarak, tĂźketicilerin

 Ziyaret edilebilir veya gĂśrĂźÄ&#x2020;Ăźlebilir

yoluna gidiyorlar.

poliçe satÂ&#x2018;nalmak için kanal aramak

Acente kanalÂ&#x2018;yla poliçe satÂ&#x2018;nalan

bir fonksiyonu olmalÂ&#x2018; diyebiliriz. Ä&#x2030;Ä&#x2020;te

tĂźketicilerin bu kanalÂ&#x2018; internete tercih

%10â&#x20AC;&#x2122;luk bu potansiyeli gĂśren sigorta

bir insanla iletiÄ&#x2020;imi internete tercih

yerine, gerçek kiÄ&#x2020;iler tarafÂ&#x2018;ndan

%(./(17Ăş/(5(*g5( g=(//Ăş./(5(./(1Ăş<25

eriÄ&#x2020;ilmeyi daha etkin bulduklarÂ&#x2018; da

ĂĽyatÂ&#x2018; saÄ&#x2C6;ladÂ&#x2018;klarÂ&#x2018; tek bir noktadan

Acente portallerinin geliÄ&#x2020;tirilebileceÄ&#x2C6;i

yĂśntemlerde, tĂźketiciler acente

satÂ&#x2018;nalmak için

tek alan eÄ&#x2C6;itim ve veri paylaÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018; deÄ&#x2C6;il

yetkilileri tarafÂ&#x2018;ndan ziyaret ediliyor

elbette. TĂźketicilerin online alÂ&#x2018;Ä&#x2020;veriÄ&#x2020;

veya telefonla aranÂ&#x2018;yorlar. Oysa

yerine gerçek bir Ä&#x2020;ahÂ&#x2018;sla etkileÄ&#x2020;im içinde

gĂźnĂźmĂźzĂźn teknoloji dĂźnyasÂ&#x2018;nda

olmayÂ&#x2018; tercih ettikleri bir ortamda,

ve zamanÂ&#x2018;n daha da deÄ&#x2C6;erli olduÄ&#x2C6;u

acente kanalÂ&#x2018;nÂ&#x2018; kiÄ&#x2020;iselleÄ&#x2020;tirilmiÄ&#x2020;

bu ortamda tĂźketiciler, E-posta, Web

ettikleri için

 TĂźm sigorta poliçelerini en iyi Daha uygun ĂĽyat aldÂ&#x2018;klarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; dĂźÄ&#x2020;ĂźndĂźkleri için

 TanÂ&#x2018;dÂ&#x2018;k veya Ăśneri ile bulduklarÂ&#x2018; kanallar olduÄ&#x2C6;u için

ortaya konulmuÄ&#x2020; durumda. Geleneksel

kampanyalar için kullanmak

Portalâ&#x20AC;&#x2122;leri ve Sosyal Medya kanallarÂ&#x2018;

$&(17(3257$//(5ú1ú1 )21.6ú<21/$5, *(1úÜ/(7ú/ú<25

da Ăśnem kazanÂ&#x2018;yor. Acentelere,

ile kendilerine ulaÄ&#x2020;Â&#x2018;lmasÂ&#x2018;nÂ&#x2018; da tercih

tĂźketicilerine kiÄ&#x2020;iye Ăśzel kampanyalar

ediyorlar.

dĂźzenleyebildikleri teknolojik altyapÂ&#x2018;lar

TĂźm bu deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;imler deÄ&#x2C6;erlendirildiÄ&#x2C6;inde,

Sigorta Ä&#x2020;irketlerinin bakÂ&#x2018;Ä&#x2020; açÂ&#x2018;sÂ&#x2018;ndan

sunmak; Ä&#x2020;irketleri farklÂ&#x2018;laÄ&#x2020;tÂ&#x2018;racak

sigorta Ä&#x2020;irketleri, acenteler ve teknoloji

da satÂ&#x2018;Ä&#x2020; kanallarÂ&#x2018; çeÄ&#x2020;itli açÂ&#x2018;lardan

Ăśnemli bir unsur olarak sigortacÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k

ĂĽrmalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n birlikte ve etkin çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;masÂ&#x2018;,

deÄ&#x2C6;erlendiriliyor. AraÄ&#x2020;tÂ&#x2018;rmalara gĂśre,

sektĂśrĂźnĂźn Ăśne çÂ&#x2018;kan konularÂ&#x2018; arasÂ&#x2018;nda

tĂźm kanallarÂ&#x2018; yenilikçi çÜzĂźmlerle

online kanallardan poliçe satÂ&#x2018;n alan

yer alÂ&#x2018;yor. Ancak burada tĂźketiciyle

kapsayabilmesi kaçÂ&#x2018;nÂ&#x2018;lmaz hale

tĂźketicilerin sadakati, acente mĂźÄ&#x2020;terilerine

iletiÄ&#x2020;imi her bir konu baÄ&#x2020;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; için ayrÂ&#x2018;

geliyor.

gĂśre çok daha dĂźÄ&#x2020;Ăźk. Bir sonraki poliçe dĂśneminde sigorta Ä&#x2020;irketini deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;tirmeyi dĂźÄ&#x2020;Ăźnen tĂźketicilerin oranÂ&#x2018; online satÂ&#x2018;Ä&#x2020; kanallarÂ&#x2018;nda %70 iken, acente kanalÂ&#x2018;nda bu oran %50â&#x20AC;&#x2122;ye dĂźÄ&#x2020;Ăźyor. DolayÂ&#x2018;sÂ&#x2018;yla acente kanalÂ&#x2018;na yapÂ&#x2018;lacak iyileÄ&#x2020;tirmelerin getirisi her zaman daha fazla oluyor.

.D\QDNODU

 ,QGHSHQGHQW,QVXUDQFH$JHQWV %URNHUVRI$PHULFD -'3RZHU $VVRFLDWHV1DWLRQDO$XWR,QVXUDQFH6WXG\ FRP6FRUH$XWR,QVXUDQFH6HUYLFLQJ5HSRUW /LQN3OXV 


*(=ü

7DQU×oD$WKHQD·Q×Q NRUXPDV×QGDNLNRPùXNHQW

$7ü1$

'HPRNUDVLQLQLONPHUNH]L6RNUDWHV·LQEDW× IHOVHIHVLQLQWHPHOOHULQLDWW×ù×\HU7DQU×oD $WKHQD·Q×QVHYJLOLVLDQWLNoDù×QPHWURSRO $WLQD« $.5232/ú69(+(<%(7/ú<$3,6,3$57(21 $WLQD·\×NX÷EDN×÷×J|UHELOHFHùLQL]$NURSROLV·LQLONJ|]H oDUSDQHQE\NWDS×QDù×3DUWHQRQGQ\DQ×QHQQO DUNHRORMLNNDO×QW×ODU×QGDQELULdDW×V×DK÷DSRODQWDS×QDù×Q JHULNDODQN×VP×EWQ\OHPHUPHUGHQLQ÷DHGLOPL÷WL

 /LQN3OXV

7RSODPWDQHRODQ$QWLN<XQDQ WDQU×YHWDQU×oDODU×DUDV×QGD\HU DODQELOJHOLNYHVDYD÷WDQU×oDV× $WHQD$WLQD·Q×QNRUX\XFXVX RODUDNELOLQL\RU


<$=,g]OHPg]NDQ )272ø5$)/$59RONDQ(UVR\LVWRFNSKRWR

'Ăş21<626 7$3,1$ø, 'LRQ\VLRX $UHRSDJLWRX\ROXQX WDNLSHGHUNHQ NDUáĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]DJHOHQLON DUNHRORMLN|UHQ\HUL (QHVNLDQWLN<XQDQ WL\DWURVXGDEXUDGD 0g9\ ]\Ă&#x2014;OGD LQáDHGLOHQWL\DWURGD $ULVWRIDQHV¡LQ NRPHGLOHULLOH (XULSLGHVYH 6RIRNOHV¡LQ WUDMHGLOHUL VDKQHOHQL\RUGX 7L\DWURQXQVH\LUFL NDSDVLWHVLELQGL $WLQD¡QĂ&#x2014;QHVNLVHPWOHULQGHQ3ODND¡GDDNáDP VW  J QHáLQLQYXUGXĂšX\DSĂ&#x2014;ODU

Ăź

zmirâ&#x20AC;&#x2122;den 50 dakikada ulaÄ&#x2020;manÂ&#x2018;n

yer aldÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; dar sokaklardan, taÄ&#x2020;

etkisi de olabilir belki ama

merdivenlerden geçerek ulaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;k. AkÄ&#x2020;am

komÄ&#x2020;unun baÄ&#x2020;kenti Atinaâ&#x20AC;&#x2122;ya adÂ&#x2018;m

saatlerinde restoranlar pek kalabalÂ&#x2018;k

atÂ&#x2018;p â&#x20AC;&#x153;kalimeraâ&#x20AC;? diye karÄ&#x2020;Â&#x2018;landÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;z

olmuyor, çßnkĂź burada akÄ&#x2020;am yemeÄ&#x2C6;i

andan itibaren alfabe dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;nda hiçbir Ä&#x2020;eye

saat 22:00â&#x20AC;&#x2122;de baÄ&#x2020;lÂ&#x2018;yor. DolayÂ&#x2018;sÂ&#x2018;yla

yabancÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k çekmeyeceksiniz. Kentin

uzolarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018; saat 17:00 gibi, bir AtinalÂ&#x2018;

kokusu, yemekleri, yemek isimleri, balÂ&#x2018;k

için sÂ&#x2018;radÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018; bir zamanda içmeye

isimleri, denizi, en Ăśnemlisi insanÂ&#x2018; çok

baÄ&#x2020;larken, aÄ&#x2C6;Â&#x2018;rdan alarak yemeÄ&#x2C6;imizi

tanÂ&#x2018;dÂ&#x2018;k gelecekâ&#x20AC;Ś Ă&#x2013;zellikle insanÂ&#x2018;â&#x20AC;Ś

geç saatlere uzatmaya, Üzetle yeme-

KonuÄ&#x2020;ma olanaÄ&#x2C6;Â&#x2018; bulursanÂ&#x2018;z â&#x20AC;&#x153;muhabbetâ&#x20AC;?

içme keyfinin tadÂ&#x2018;nÂ&#x2018; çÂ&#x2018;karmaya karar

etme biçimiyle, mimikleriyle,

verdik. BÜylece pek çok meze ve ara

duruÄ&#x2020;larÂ&#x2018;yla, hatta batÂ&#x2018;l inançlarÂ&#x2018;yla

sÂ&#x2018;cak çeÄ&#x2020;idini tatmamÂ&#x2018;z mĂźmkĂźn oldu:

bile size yakÂ&#x2018;ndan tanÂ&#x2018;dÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;z birilerini

Kalamar, ahtopot Â&#x2018;zgara, balÂ&#x2018;k kĂśftesi,

hatÂ&#x2018;rlatacaklar. Yemeklerine, mezelerine,

midye, dolma, enginar kalbi, cacÂ&#x2018;k,

içkilerine de aynÂ&#x2018; hisle yaklaÄ&#x2020;acak ve

pilaki, patlÂ&#x2018;can salatasÂ&#x2018;, sebzeli ve

tereddĂźt etmeden karnÂ&#x2018;nÂ&#x2018;zÂ&#x2018; doyurmaya,

etli muska bĂśrekleri, Ăźzerinde dilim

içkinin ve muhabbetin keyfini çÂ&#x2018;karmaya

dilim beyaz peynirli (feta) grek salata,

baÄ&#x2020;layacaksÂ&#x2018;nÂ&#x2018;z.

tavuk ciÄ&#x2C6;eri, cacÂ&#x2018;k (sĂźzme yoÄ&#x2C6;urtlu ve sulandÂ&#x2018;rmadan), peynir kÂ&#x2018;zartmasÂ&#x2018;,

ĂşONL]OHQLP

lakerda, biberli peynir ezmesi, zeytin

Ă&#x2013;Ä&#x2C6;len saatlerinde indiÄ&#x2C6;imiz Atinaâ&#x20AC;&#x2122;da

salatasÂ&#x2018; ve dahasÂ&#x2018;â&#x20AC;Ś

Ăśncelikle, kentin simgesi Akropolâ&#x20AC;&#x2122;e de

Ä&#x2030;Ä&#x2020;te Atinaâ&#x20AC;&#x2122;da ilk akÄ&#x2020;am ve ilk

çok yakÂ&#x2018;n ve bir turistin gidebileceÄ&#x2C6;i

izlenimimiz: HÂ&#x2018;zlÂ&#x2018;, Ăśzenli ve temiz

en gĂźzel semt olan Plakaâ&#x20AC;&#x2122;daki otelimize

bir servis, en hasÂ&#x2018;ndan zeytinyaÄ&#x2C6;Â&#x2018;,

uÄ&#x2C6;radÂ&#x2018;k. Ă&#x2021;ok vakit kaybetmeden

her yerde standartÂ&#x2018;nÂ&#x2018; hiç bozmayan

kendimizi dÂ&#x2018;Ä&#x2020;arÂ&#x2018;ya attÂ&#x2018;k ve kßçßk

mĂźkemmel beyaz peynir, hepsi bildik

bir semt turunun ardÂ&#x2018;ndan, soluÄ&#x2C6;u

ve istisnasÂ&#x2018;z çok lezzetli taze yemekler,

Ä&#x2020;irin bir restoranda aldÂ&#x2018;k. Akropolâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn

ilgili garsonlarâ&#x20AC;Ś Ve en Ăśnemlisi: Hesap

ciddi bir sorun. Ă&#x2013;yle ki tek-çift plaka

eteklerindeki duvarlara sÂ&#x2018;rtÂ&#x2018;nÂ&#x2018; yaslamÂ&#x2018;Ä&#x2020;,

makul.

uygulamasÂ&#x2018; var. Hal bĂśyle olunca, ailelerin

3ODNDVHPWLQGH\HUDODQUHVWRUDQODUVĂ&#x2014;FDNELURUWDPVXQX\RU <HPHNOHUoRNOH]]HWOLYHKHVDSGDROGXNoDPDNXO

genellikle biri tek diÄ&#x2C6;eri çift sayÂ&#x2018;lÂ&#x2018; iki

açÂ&#x2018;k havadaki tahta masalarÂ&#x2018;, renkli tahta sandalyeleri ve her yandan

0RGHUQLWH¡GHQNDoĂ&#x2014;á\RN

arabaya sahip olduklarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; tahmin edersiniz.

sarkan sardunyalarÂ&#x2018;yla bu tipik yunan

Binlerce yÂ&#x2018;llÂ&#x2018;k geçmiÄ&#x2020;i taÄ&#x2020;Â&#x2018;rken, her

Avrupa kentlerindeki kßçßk araba eÄ&#x2C6;ilimi

restoranÂ&#x2018;na, yine sardunyalarla bezeli,

metropol gibi çaÄ&#x2C6;Â&#x2018;n sorunlarÂ&#x2018; da çok

Atinaâ&#x20AC;&#x2122;da da mevcut. Motosiklet de çok

eski ama mutlaka bakÂ&#x2018;mlÂ&#x2018; Rum evlerinin

tanÂ&#x2018;dÂ&#x2018;k Atinaâ&#x20AC;&#x2122;da. Ă&#x2013;ncelikle trafik

yaygÂ&#x2018;n kullanÂ&#x2018;lan araçlardan. Venizelos /LQN3OXV 


*(=Ăź HavalimanÂ&#x2018;â&#x20AC;&#x2122;ndan baÄ&#x2020;layarak toplu

gelincik ve mimoza demetleri,

taÄ&#x2020;Â&#x2018;ma araçlarÂ&#x2018;yla her yere kolayca

sofralarÂ&#x2018; yemekler gelmeden Ăśnce

ulaÄ&#x2020;abiliyorsunuz. Metro, troleybĂźs,

Ä&#x2020;enlendirmeye yetiyor. Yemek Ăśncesinde

deniz ulaÄ&#x2020;Â&#x2018;mÂ&#x2018; gayet iyi planlanmÂ&#x2018;Ä&#x2020;.

uzo keyfine bu çiçekler eÄ&#x2020;lik ediyor.

Ä&#x2026;ehirde sĂźrekli bir hareketlilik,

AtinalÂ&#x2018;lar, Ä&#x2020;arap içmeye de bayÂ&#x2018;lÂ&#x2018;yor.

insanlarda bir telaÄ&#x2020;, koÄ&#x2020;uÄ&#x2020;turmaca

Akropoliseâ&#x20AC;&#x2122;e kßçßk bir tÂ&#x2018;rmanÂ&#x2018;Ä&#x2020;la

gĂśzleniyor. Meydanlarda Ăźcretsiz gazete

ulaÄ&#x2020;tÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;zda, tepe noktadan tĂźm

kutularÂ&#x2018; var. Ä&#x2030;Ä&#x2020;e giderken herkes bir

Atinaâ&#x20AC;&#x2122;yÂ&#x2018; izliyoruz. YakÂ&#x2018;nda gĂśrĂźlen tek

gazete alÂ&#x2018;yor eline ve hÂ&#x2018;zla uzaklaÄ&#x2020;Â&#x2018;yor.

yeÄ&#x2020;illik Akropolisâ&#x20AC;&#x2122;in çevresi ve Plaka

Atinaâ&#x20AC;&#x2122;nÂ&#x2018;n modernitenin çirkinliklerinden

semti. Plakaâ&#x20AC;&#x2122;da kaldÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018;za bir kere

en çok etkilendiÄ&#x2C6;i diÄ&#x2C6;er yanÂ&#x2018; ise

daha memnun oluyoruz. Akropolisâ&#x20AC;&#x2122;teki

betonlaÄ&#x2020;ma. Arazi çok az olduÄ&#x2C6;u için

tapÂ&#x2018;naklar muhteÄ&#x2020;em. Bol bol fotoÄ&#x2C6;raf

tepelerden bakÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nda bir beton yÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018;

çekiyoruz. Ă&#x2013;Ä&#x2C6;lene doÄ&#x2C6;ru sÂ&#x2018;cak iyice

gĂśrĂźnĂźyor. Yine de geniÄ&#x2020; parklarÂ&#x2018; ile

bastÂ&#x2018;rÂ&#x2018;yor ve karnÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z acÂ&#x2018;kÂ&#x2018;yor. Yine

bunu kapatmaya çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;yor. DoÄ&#x2C6;a ve

Plakaâ&#x20AC;&#x2122;ya iniyoruz. Bu kez çok çok

deniz, Atinaâ&#x20AC;&#x2122;nÂ&#x2018;n dÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;na çÂ&#x2018;ktÂ&#x2018;kça kendini

hesaplÂ&#x2018; olan Suvlaki yemeye karar

hissettiriyor.

veriyoruz. Ä&#x2026;iÄ&#x2020;te kuzu eti, domuz eti ve tavuk eti ile yapÂ&#x2018;labilen Suvlaki, ince

$NURSROLVJH]LVLYH|ÚOH \HPHÚLQGHœ6XYODNL¡

kßçßk tÂ&#x2018;rnak pidesinin arasÂ&#x2018;na sarÂ&#x2018;lÂ&#x2018;yor

Ä&#x2030;kinci gĂźnĂźn sabahÂ&#x2018;nda yerel rehber

dĂźrĂźm gibi sunuluyor. Ă&#x2021;ok lezzetli

eÄ&#x2020;liÄ&#x2C6;inde Akropolisâ&#x20AC;&#x2122;e gidiyoruz. Atinaâ&#x20AC;&#x2122;nÂ&#x2018;n

ve bizim damak tadÂ&#x2018;mÂ&#x2018;za son derece

en çok ziyaret edilen turistlik mekanÂ&#x2018;

uygun.

ve sĂźzme yoÄ&#x2C6;urtlu bir sos ve yeÄ&#x2020;illikle $7(1$1Ăş.(7$3,1$ø,$NURSROLV¡WH\HUDODQ WDSĂ&#x2014;QDNKD\YDQODUĂ&#x2014;QNXUEDQHGLOGLĂšLN o NELU VXQDNGDLoHUL\RU

Akropolisâ&#x20AC;&#x2122;e ulaÄ&#x2020;maya çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;rken zeytin aÄ&#x2C6;açlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n, papatyalarÂ&#x2018;n, gelinciklerin

.HQWJH]LVL

(Kurtlar) tepesi ve Parlemento BinasÂ&#x2018;

ve mimoza aÄ&#x2C6;açlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n arasÂ&#x2018;ndan

Yeni duraklarÂ&#x2018;mÂ&#x2018;z arasÂ&#x2018;nda; ilk

ĂśnĂźnde Meçhul Asker anÂ&#x2018;tÂ&#x2018;ndaki askerlerin

geçiyoruz. AtinalÂ&#x2018;lar buralardan çiçek

olimpiyatlarÂ&#x2018;n yapÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; stad, Ä&#x2020;ehrin

nĂśbet deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;im tĂśreni var. Atinaâ&#x20AC;&#x2122;nÂ&#x2018;n en

topluyor. Sardunyalarla sĂźsledikleri

trafiÄ&#x2C6;inin ortasÂ&#x2018;nda kalan Zeus

aristokrat semti Kolonaki. Syntagma

evlerine, komÄ&#x2020;ularÂ&#x2018;na gĂśtĂźrmek için,

TapÂ&#x2018;naÄ&#x2C6;Â&#x2018;, Syntagma MeydanÂ&#x2018;, Omonia

meydanÂ&#x2018;ndan Kolonakiâ&#x20AC;&#x2122;ye uzanan yol

mevsimine gĂśre topladÂ&#x2018;klarÂ&#x2018; papatya,

MeydanÂ&#x2018;, Arkeoloji MĂźzesi, Lykavitos

boyunca Konsolosluklar ve restore edilmiÄ&#x2020;

+(3+$(6786$1,7,0g9\\¡GDLQáDDHGLOHQ+HSKDHVWXVDQĂ&#x2014;WĂ&#x2014;$JRUD¡GD\HU DOĂ&#x2014;\RU$JRUDHVNL$WLQD¡GDáHKULQWLFDUHWYHVRV\DOPHUNH]L\GL0RGHUQIHOVHIH EXDQWLNPH\GDQGDGRĂšGX$JRUD¡\Ă&#x2014;]L\DUHWHWWLĂšLQL]GHDQWLN<XQDQ¡Ă&#x2014;QHQL\L NRUXQDJHOPLáNLOLVHVLRODQ7KHVHLRQ¡Ă&#x2014;GDJ|UPHNP PN Q

 /LQN3OXV

2'(21(52'($NURSROGHQGHJ|U OHELOHQDQILWL\DWUR0g¡GHLQáDHGLOGL+DOHQ $WLQD)HVWLYDOL¡QHHYVDKLSOLĂšL\DSĂ&#x2014;\RU


/LQN3OXV 


*(=รผ

eski evlerin bulunduฤˆu yeฤ†illikler eฤ†liฤˆinde

gece Monastย‘rakiโ€™de yeni baฤ†lย‘yormuฤ†.

Meydanย‘, bit pazarย‘nย‘n bulunduฤˆu

gรผzel bir yรผrรผyรผฤ† oluyor. Monastย‘rakiโ€™de

Sayย‘sย‘z restoran ve barlarย‘ ile Monastย‘raki

Monastraki, รงok รผnlรผ markalarย‘n

pazar gรผnleri bit pazarย‘ kuruluyor. ฤ‰zmirโ€™in

kesinlikle Atinaโ€™nย‘n yรผkselen yย‘ldย‘zย‘. Eฤˆer

satย‘ldย‘ฤˆย‘ ve kentin modern yรผzรผnรผn

Kemeraltย‘sย‘โ€™nย‘ hatย‘rlatan Monastย‘raki,

yolunuz bizim gibi Temmuz-Eylรผl arasย‘

sunumunun yapย‘ldย‘ฤˆย‘ ve ฤ†ehrin

gece dย‘ฤ†arย‘ รงย‘kmak iรงin de ideal bir ortam

Atinaโ€™ya dรผฤ†erse; Defni ฤ†arap festivaline

en aristokrat semti olan Kolonaki,

yaratย‘yor. Plaka semtini turistlere kaptย‘ran

katย‘lmayย‘ unutmayย‘n. Defni, Atinaโ€™ya

Agoraโ€™nย‘n bulunduฤˆu Thission, havalย‘,

yerel halk bilhassa hafta sonlarย‘nda bu

10km mesafede.

ฤ†ย‘k bar ve tavernalarย‘n bulunduฤˆu Psiri,

semti tercih ediyor. Hatta diyorlar ki

Arkeoloji Mรผzesi ve buraya yรผrรผyรผฤ†

Atinaโ€™yย‘ doyasย‘ya yaฤ†amak iรงin sadece

ฤ†ehirdeki mekanlar kepenkleri kapatย‘rken

mesafesinde bulunan Omonia ve Victorias

birkaรง nedenden biri.

.8รถ%$.,รถ,$7รบ1$ 1ยIXVPLO\RQ EDQOL\|OHUOHELUOLNWH .RRUGLQDWODUยƒยท'$=' 87& 7HOHIRQDODQNRGX 

127<XQDQLVWDQยทGDDUNHRORMLN|UHQ\HUOHUL \ร—OEDรทร—WDWLOL3DVNDO\D0D\ร—VYH1RHOยทGH ]L\DUHWHNDSDOร—Gร—U0DรนD]DODUร—QoRรนXLVH 3D]DUWHVLdDUรทDPEDDUDVร—6DOร—YH 3HUรทHPEHJยQOHULYH DUDVร—]L\DUHWHDoร—N

$7รบ1$ยท<$*(/0รบรถ.(1$'$/$5$ <2/&8/8. $WLQDHVNLoDรนODUGDQEHULoHรทLWOLVDOGร—Uร—ODU NDUรทร—Vร—QGDELUoRNGHID\ร—Nร—OPร—รทgQFH 3HUVOHUVRQUD5RPDOร—ODU+DoOร—ODUYH 2VPDQOร—ODUWDUDIร—QGDQHOHJHoLULOPLรท(VNL <XQDQPHGHQL\HWLQLQGHPHUNH]LRODQ $WLQDยทQร—QHWUDIร—WHSHOHUOHoHYULOLYHDoร—N RODQEDWร—WDUDIร—QGDNL3LUHOLPDQร—QDX]DNOร—รนร— LVH\HGLNLORPHWUHรบVPLNRUX\XFXVXRODQ VDYDรทYHELOJHOLNWDQUร—oDVร—$WKHQDยทGDQ JHOL\RU$WLQDยทGDรทHKLUWXUXQD$NURSROยทยQ ]LUYHVLQGHQEDรทODPDNWD\DUDUYDU$NURSRO YHoHYUHVLQGHNLDQWLNWL\DWURODUYH\D]ร—Q $WLQD)HVWLYDOLยทQHHYVDKLSOLรนL\DSDQ GHRQยทXQ\DQร—Vร—UD$NURSROยทยQ]LUYHVLQGH L\RQWDU]ร—QGDNL$WHQD1LNH(UHFKWHLRQ 'LRQLVRVYH3DUWHQRQWDSร—QDรนร—HVNL$WLQDยทQร—Q D\DNWDNDODELOHQHQ|QHPOLNDOร—QWร—ODUร— %DรทNDDUNHRORMLN\HUOHรทLPOHUYHPย]HOHU LVH$NURSROยทHHQID]ODELUNDoNLORPHWUH PHVDIHGH$WLQDยท\ร—$NURSROยทยQ]LUYHVLQGH NXรทEDNร—รทร—VH\UHWWLNWHQVRQUD2OLPSLD=HXV WDSร—QDรนร—+DGULDQNHPHUL\DGD$UNHRORML 0ย]HVLยทQL]L\DUHWHGHELOLUVLQL]7HPPX] (\OยOD\ODUร—DUDVร—QGD\ROXQX]$WLQDยท\D GยรทHUVH'DIQLรถDUDS)HVWLYDOLQHGHJLWPH\L LKPDOHWPH\LQ'DIQL$WLQDยท\DNLORPHWUH X]DNOร—NWD<XQDQDGDODUร—JH]LSURJUDPร—Qร—]GD GHรนLOVH*O\IDGD9RXOLDJPHQL9DUNL]D SODMODUร—DOWHUQDWLIELUVHoLPRODELOLU

$WLQDยท\DJHOPLรทNHQED]ร—<XQDQDGDODUร—QD XรนUDPDGDQG|QPH\LQ$WLQDยทGDQ\HGLNLORPHWUH X]DNOร—NWDNL3LUHOLPDQร—QGDQED]ร—DGDODUD \DSร—ODQWXUODUDNDWร—ODELOLUVLQL]*|UPHGHQ G|QPHPHNJHUHNHQDGDODUGDQED]ร—ODUร— 5RGRV'LรนHURQLNLDGDQร—Q\|QHWLPPHUNH]L RODQ5RGRVoHYUHVLQLVDUDQNXPVDOODUร— \ยUย\ยรท\ROODUร—YHFDQOร—JHFHKD\DWร—\ODKHUNHVL Eย\ยOH\HFHNQLWHOLNWH 0\NRQRV%H\D]UHQNOLGDUVRNDNODUร—YH NยSVHNOLQGHNLHYOHUL\OHKHU]L\DUHWoLQLQ LOJLVLQLoHNL\RU<XQDQLVWDQยทร—QHQJ|VWHULรทOL

.XรทEDNร—รทร—5RGRV

 /LQN3OXV

DGDODUร—QGDQELUL 6DNร—]6DNร—]DรนDoODUร—\ODPHรทKXUDGDQร—Q YRONDQLN\DSร—Vร—J|]HLONoDUSDQ|]HOOLรนL <XQDQLVWDQยทร—QHQEย\ยNDGDODUร—QGDQELU WDQHVL 6DQWRULQL6L\DKNXPVDKLOOHULQLQ \XNDUร—Vร—QGDYRONDQLNND\DODUDWXWXQDQ EH\D]N|\OHUL\OHยQOย 0LGLOOLgGยOND]DQDQSODMODUร—JHOHQHNVHO N|\OHULoRNoHรทLWOLNXรทODUร—YHoLoHNOHULoDP DรนDoODUร—2UWDdDรนNDOHOHULXFX]GHQL] ยUยQOHULUHVWRUDQODUร—YH<XQDQLVWDQยทร—QHQ L\LLNLPย]HVL\OHPXWODNDJ|UยOPHVLJHUHNHQ VDNLQELUDGD =DNLQWRV%XDGDQร—QDGร—Qร—GDKD|QFH GX\PDPร—รทRODELOLUVLQL]$WLQDยทGDQXODรทร—P GD]RUoยQNยยONHQLQEDWร—Vร—QGD\HUDOร—\RU $QFDNKHU\ร—ORQELQOHUFHWXULVWoHNHQHQ Jย]HO5XPDGDODUร—DUDVร—QGD\HUDOร—\RU &DUHWWDFDUHWWDยทODUร—QEXOXQGXรนXGHQL] DODQODUร—oRNLOJLJ|Uย\RU


/LQN3OXV 


32575(

1HZ<RUN¡WDQ.DUDN|\¡HÂŤ 'Ăź'(0ø(12/ 7LPH2XW|G OOHULQGH \Ă&#x2014;OĂ&#x2014;QĂ&#x2014;Q´(QĂş\LĂśHIÂľLVHoLOHQ 'LGHPĂśHQRO1HZ<RUN¡WDQ .DUDN|\¡GHNLORNDQWDVĂ&#x2014;0D\D¡\D X]DQDQDáoĂ&#x2014;OĂ&#x2014;NVHU YHQLQLQ ROJXQOXNoDĂšĂ&#x2014;QGDoRNEHĂšHQLOHQ IDUNOĂ&#x2014;ELU\HPHNNLWDEĂ&#x2014;\D]GĂ&#x2014; +DQJLVRIUDODUGDQJHoWLQL]" 'Ăş'(0Ăś(12/ BĂźyĂźk sofralar kurulan bir evde bĂźyĂźdĂźm. Misafir aÄ&#x2C6;Â&#x2018;rlamak, yemek hazÂ&#x2018;rlamak veya ne hazÂ&#x2018;rlanacaÄ&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018; dĂźÄ&#x2020;Ăźnmek hayatÂ&#x2018;mÂ&#x2018;zÂ&#x2018;n Ăśnemli parçalarÂ&#x2018;ndandÂ&#x2018;. Nohutlu iÄ&#x2020;kembe de piÄ&#x2020;erdi, kuzu kokoreç de, beÄ&#x2020;amelli tavuk daâ&#x20AC;Ś Mevsime ve ruh halimize gĂśre deÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;irdi yemekler. Babam yemeÄ&#x2C6;e el attÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nda genelde mangal yanardÂ&#x2018;. HalamÂ&#x2018;n peÄ&#x2020;ine takÂ&#x2018;ldÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;m dĂśnemlerde sokak yemeklerini tanÂ&#x2018;ma fÂ&#x2018;rsatÂ&#x2018;m oldu. TĂźkĂźrĂźk kĂśftesi, nohutlu pilav gibi tatlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; Ä&#x2020;imdi bile hatÂ&#x2018;rladÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;m lezzetlerle onun sayesinde tanÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;m. Lisede arkadaÄ&#x2020;larÂ&#x2018;m için piÄ&#x2020;irmeye baÄ&#x2020;ladÂ&#x2018;m. Koç Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde psikoloji okuduÄ&#x2C6;um son sene, aÄ&#x2020;çÂ&#x2018; olacaÄ&#x2C6;Â&#x2018;mÂ&#x2018; biliyordum artÂ&#x2018;k. Okulu bitirir bitirmez de New Yorkâ&#x20AC;&#x2122;a French Culinary Instituteâ&#x20AC;&#x2122;a aÄ&#x2020;çÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k okumaya gittim. Okulun ardÂ&#x2018;nda Eleven Madison Parkâ&#x20AC;&#x2122;da bir sene çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;m. Ä&#x2030;stanbulâ&#x20AC;&#x2122;a dĂśndĂźkten sonra Nu Terasâ&#x20AC;&#x2122;da Mehmet GĂźrsâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn fikri olan â&#x20AC;&#x2DC;Ufak Yemeklerâ&#x20AC;&#x2122;i hazÂ&#x2018;rladÂ&#x2018;m. GeçtiÄ&#x2C6;imiz dĂśrt sene Dionysos Hotel, KumlubĂźkâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn lokantalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n baÄ&#x2020; aÄ&#x2020;çÂ&#x2018;lÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018;nÂ&#x2018; Ăźstlendim. Geçen MayÂ&#x2018;sâ&#x20AC;&#x2122;da da Lokanta Mayaâ&#x20AC;&#x2122;yÂ&#x2018; açtÂ&#x2018;k. * QH\¡GHNLSD]DUODUGD\DNDODGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]ELU ÂśELOJHOLN¡IĂ&#x2014;VĂ&#x2014;OGDQPĂ&#x2014;áVDQNLNXODĂšĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]DÂŤ%L]H GHIĂ&#x2014;VĂ&#x2014;OGDUPĂ&#x2014;VĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]" 'Ăş'(0Ăś(12/ Yemek yaparken en dikkat ettiÄ&#x2C6;im adÂ&#x2018;m, iyi malzeme seçimi. Ă&#x2021;ĂźnkĂź kĂśtĂź malzemeyle iyi yemek yapma Ä&#x2020;ansÂ&#x2018;nÂ&#x2018;z yok. Bu sebeple her Ä&#x2020;eyi mevsiminde en taze ve kĂśrpe olduklarÂ&#x2018; zaman piÄ&#x2020;irmeyi tercih ediyorum. Pazarlarda mĂźthiÄ&#x2020; keyifli bir ortam var. KiÄ&#x2020;ilerin /LQN3OXV

'Ăş'(0Ăś(12/.Ăş0'Ăş5" YĂźksek ĂśÄ&#x2C6;renimini Koç Ă&#x153;niversitesi Psikoloii BĂślĂźmĂźâ&#x20AC;&#x2122;nde tamamlayan Ä&#x2026;enol, 2001 yÂ&#x2018;lÂ&#x2018;nda New Yorkâ&#x20AC;&#x2122;taki French Cullinary Ä&#x2030;nstituteâ&#x20AC;&#x2122;da aÄ&#x2020;çÂ&#x2018;lÂ&#x2018;k eÄ&#x2C6;itimi alarak, Le Cirque ve Eleven Madison Park restoranlarÂ&#x2018;nda çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;tÂ&#x2018;. Ä&#x2030;stanbulâ&#x20AC;&#x2122;a dĂśndĂźkten sonra Nu Terasâ&#x20AC;&#x2122;ta â&#x20AC;&#x2DC;Ufak Yemeklerâ&#x20AC;&#x2122; konseptini hayata geçirdi. â&#x20AC;&#x2DC;KÂ&#x2018;zÂ&#x2018;nÂ&#x2018;z Defneâ&#x20AC;&#x2122;yi OÄ&#x2C6;lumuz Ä&#x2030;skorpite...â&#x20AC;&#x2122; isimli kitabÂ&#x2018; bĂźyĂźk ilgi gĂśren Ä&#x2026;enol, bir sĂźredir KarakĂśyâ&#x20AC;&#x2122;deki mekânÂ&#x2018; Lokanta Mayaâ&#x20AC;&#x2122;da, ellerinden sofraya gelen mucizeleri konuklarÂ&#x2018;na sunuyor. Ä&#x2026;enol, baÄ&#x2020;arÂ&#x2018;sÂ&#x2018;nÂ&#x2018; internet ve anket yoluyla oylanarak seçilen Time Out 2010 Yeme Ä&#x2030;çme ĂśdĂźllerinde kazandÂ&#x2018;Ä&#x2C6;Â&#x2018; â&#x20AC;&#x153;En Ä&#x2030;yi Ä&#x2026;efâ&#x20AC;? ĂśdĂźlĂź ile de tescillemiÄ&#x2020; bulunuyor.


kendi yetiÄ&#x2020;tirdiÄ&#x2C6;i malzemeler ĂźstĂźne sohbet ederek devamlÂ&#x2018; yeni Ä&#x2020;eyler ĂśÄ&#x2C6;reniyor insan.

(QoRNQH\HPHĂšLVHYHUVLQL]" 7DWODUĂ&#x2014;NDUĂ&#x2014;áWĂ&#x2014;UPDNNRQXVXQGDQH G á Q \RUVXQX]"

%LUU|SRUWDMĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]GD\HPHNSLáLUPHN \DáDPELoLPLGLUGL\RUVXQX]0XWIDN D\QĂ&#x2014;]DPDQGDELULNWLGDUDODQĂ&#x2014;GĂ&#x2014;UGHUOHU <HPHNSLáLUHELOPHNQDVĂ&#x2014;OELUJ oYHULU LQVDQD"

'Ăş'(0Ăś(12/ Her Ä&#x2020;eyi yerim. DĂśnemseldir seçimlerim. Bazen her gĂźn canÂ&#x2018;m aÄ&#x2C6;Â&#x2018;r yemekler çeker bazen bir haftayÂ&#x2018; galeta peynir ile geçiririm. Yine de, keyifli ortamda yenilen yemek en anlamlÂ&#x2018;sÂ&#x2018;dÂ&#x2018;r. Ă&#x2021;ok karÂ&#x2018;Ä&#x2020;Â&#x2018;k tatlar sevmem, yemekte sadelikten yanayÂ&#x2018;m, aslÂ&#x2018;nda hayatÂ&#x2018;mÂ&#x2018;n her alanÂ&#x2018;nda sadelikten yanayÂ&#x2018;m. Ă&#x2021;ok oynanmÂ&#x2018;Ä&#x2020;, karÂ&#x2018;Ä&#x2020;mÂ&#x2018;Ä&#x2020; lezzetler iÄ&#x2020;in ĂśzĂźnĂźn kaçmasÂ&#x2018;na sebep oluyor. Malzemedeki asÂ&#x2018;l lezzeti çÂ&#x2018;karmak için tatlandÂ&#x2018;rmanÂ&#x2018;n Ăśnemli olduÄ&#x2C6;unu dĂźÄ&#x2020;ĂźnĂźyorum.

'Ăş'(0Ăś(12/ Lokantaâ&#x20AC;&#x2122;da yemek piÄ&#x2020;irmek kesinlikle bir yaÄ&#x2020;am biçimi, çalÂ&#x2018;Ä&#x2020;ma saatleri ve sĂźresi hayatÂ&#x2018;nÂ&#x2018;zÂ&#x2018; yĂśnlendiriyor. Bence gßç, baÄ&#x2020;arÂ&#x2018;dan kaynaklanÂ&#x2018;r. Ä&#x2030;Ä&#x2020;ini baÄ&#x2020;arÂ&#x2018;yla yapmak, insana kendini gßçlĂź hissettirir. Kendinizi mutfaktaki â&#x20AC;&#x153;diÄ&#x2C6;erlerineâ&#x20AC;? kabul ettirmek ve saygÂ&#x2018; uyandÂ&#x2018;rmak için, mutfakta nelere hakim olduÄ&#x2C6;unuz Ăśnemlidir. Malzemeye hakim, tekniÄ&#x2C6;e hakim, bÂ&#x2018;çaÄ&#x2C6;a en az diÄ&#x2C6;erleri kadar hakim olacaksÂ&#x2018;nÂ&#x2018;z. TĂźm bunlarÂ&#x2018; baÄ&#x2020;armanÂ&#x2018;n yolu da çok mesai harcamaktan geçiyor. * OVX\X\OD\DSWĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;QĂ&#x2014;]NDEDNWDWOĂ&#x2014;VĂ&#x2014; PXKWHáHPĂşNLQLGHVHYPH\HQOHUH VHYGLUGLQL]EXWDWOĂ&#x2014;\Ă&#x2014;ÂŤ6L]LQEXOXáXQX] PX\RNVDGHULQOHUGHQELU\HUOHUGHQPL oĂ&#x2014;NĂ&#x2014;\RUEXWDULIOHU" 'Ăş'(0Ăś(12/ TatlarÂ&#x2018; birleÄ&#x2020;tirmek genelde benim fikrim. Lezzetler ve tatlarÂ&#x2018;n birbiriyle uyumuyla ilgili bir fikir oluÄ&#x2020;uyor kafanÂ&#x2018;zda zamanla. Neye benzeyeceÄ&#x2C6;ini fikir dĂźzeyinde biliyorsunuz. Ä&#x2030;yi bir kabak tatlÂ&#x2018;sÂ&#x2018;nÂ&#x2018;n neye benzemesi gerektiÄ&#x2C6;i bilgisi ise sanÂ&#x2018;rÂ&#x2018;m çocukluktan geliyor. Yine de her Ä&#x2020;eyi her aÄ&#x2020;amasÂ&#x2018;nda devamlÂ&#x2018; tadarÂ&#x2018;m ben. Kendimin bayÂ&#x2018;larak yemeyeceÄ&#x2C6;i bir Ä&#x2020;eyi servis etmem.

.DUDN|\¡ Q\ ] GHĂšLáL\RUVDQNLÂŤ .DUDN|\¡GH0D\D¡\Ă&#x2014;DoPD\DQDVĂ&#x2014;ONDUDU YHUGLQL]" 'Ăş'(0Ăś(12/ KarakĂśyâ&#x20AC;&#x2122;Ăź genel hissiyatÂ&#x2018;nÂ&#x2018; sevdiÄ&#x2C6;imiz için ve kalabalÂ&#x2018;ktan biraz uzakta

kalabilmek amacÂ&#x2018;yla seçtik. Dokusunu, binalarÂ&#x2018;nÂ&#x2018;, tarihi hissetmeyi seviyoruz. HoÄ&#x2020; yerler açÂ&#x2018;lÂ&#x2018;yor KarakĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de, bir yandan senelerdir burada olan çok hoÄ&#x2020; yerler de var. HÂ&#x2018;zlÂ&#x2018; popĂźler olup tĂźketilmemesini diliyoruz. <DáDGĂ&#x2014;ĂšĂ&#x2014;PĂ&#x2014;]WRSUDNODUOH]]HW ]HQJLQOLĂšLQLoĂ&#x2014;OJĂ&#x2014;QFDKLVVHWWLUL\RU6L] EX]HQJLQOLĂšLQKDQJLXoODUĂ&#x2014;QD\DNĂ&#x2014;Q KLVVHGL\RUVXQX]" 'Ăş'(0Ăś(12/ DediÄ&#x2C6;iniz gibi çok zengin bir Ăźlke TĂźrkiye. DeÄ&#x2C6;iÄ&#x2020;ik kĂźltĂźrlerin iç içe geçmesi yemeklere de yansÂ&#x2018;mÂ&#x2018;Ä&#x2020;. Benim anneannemin annesi Rumelili olduÄ&#x2C6;u için bĂźyĂźk tepsi mantÂ&#x2018;larÂ&#x2018;, marullu etler piÄ&#x2020;erdi çocukluÄ&#x2C6;umda. ZeytinyaÄ&#x2C6;lÂ&#x2018;lar sofradan hiç eksik olmazdÂ&#x2018;. Bol poÄ&#x2C6;aça, bĂśrek yapÂ&#x2018;lÂ&#x2018;rdÂ&#x2018;. Her yĂśrenin tatlarÂ&#x2018;nÂ&#x2018; denemeyi seviyorum. Antakyaâ&#x20AC;&#x2122;da da mĂźthiÄ&#x2020; Ä&#x2020;eyler yedim, Tireâ&#x20AC;&#x2122;de de. Tek bir yemek sĂśyleyemem sanÂ&#x2018;rÂ&#x2018;m.

<.<¡GHQoĂ&#x2014;NDQNLWDS\HPHN\HPHN\D GD\DSPDNLOHELUĂšHNLOGHJ|Q OEDĂťĂ&#x2014; RODQKHUNHVHPDO]HPHOHULWDQĂ&#x2014;PDQĂ&#x2014;QYH RQODUĂ&#x2014;\DUDWĂ&#x2014;FĂ&#x2014;ELUĂšHNLOGHNXOODQDELOPHQLQ \ROXQXJ|VWHUL\RU'DPDNWDGĂ&#x2014;(JH¡QLQ HĂšVL]OH]]HWOHUL\OHĂšHNLOOHQHQ\D]DU'LGHP øHQROX]XQVROXNOXDĂšoĂ&#x2014;OĂ&#x2014;NVHU YHQLQLQEX GXUDĂťĂ&#x2014;QGDE|OJHQLQSD]DUODUĂ&#x2014;QDYH U QOHULQH RODQKD\UDQOĂ&#x2014;ĂťĂ&#x2014;QĂ&#x2014;GLOHJHWLUL\RU%LOGLĂťLPL] PDO]HPHOHUHVLKLUOLGHĂťQHĂťL\OHGRNXQDUDN\DUDWWĂ&#x2014;ĂťĂ&#x2014;PHQ OHULD\UĂ&#x2014;QWĂ&#x2014;OĂ&#x2014;ELoLPGH DQODWDUDNYHDOWHUQDWLIPDO]HPHOHU|QHUHUHNW PWDULIOHULJ|UVHOOHUL\OHEHUDEHU RNX\XFX\DVXQX\RU

/LQN3OXV 


[0 322]

Promis Proses Kontrol

Kent Yaz×l×m

[0 322] 232 00 02

Sentim Biliüim

[0 312] 297 10 00

Keynet

[0 322] 457 12 47

Signum Teknoloji

[0 312] 491 28 13

Sampaü Biliüim

[0 322] 453 46 83

Sisoft Saùl×k Bilgi Sistemleri

[0 312] 210 19 20

ANKARA

[0 312]

STC Elektronik

[0 312] 386 04 25

4S Bilgisayar

[0 312] 472 90 00

STM Savunma

[0 312] 266 35 50

Adam Bilgisayar

[0 312] 467 35 06

ûeker Biliüim

[0 312] 265 00 28

Akgün

[0 312] 478 48 00

Tabim Bilgisayar

[0 312] 435 10 16

Alpamiü Bilgi Teknolojileri

[0 312] 267 05 03

Tarnet Tar×m Kredi Biliüim

[0 312] 212 16 15

Alpdata

[0 312] 467 48 56

Teknosis

[0 312] 210 00 40

ADANA

[0 312] 426 54 40

Araskom úletiüim

[0 312] 441 22 20

Tektronik Mühendislik

[0 312] 437 30 00

Baüar Bilgisayar

[0 312] 473 70 80

Telkotek Biliüim

[0 312] 490 03 00

Biliüim Sanayi

[0 312] 266 11 44

Tenay Yaz×l×m

[0 312] 284 62 68

Biznet Biliüim

[0 312] 210 11 77

Tepe Teknolojik Servisler

[0 312] 291 91 00

BMB Soft

[0 312] 265 03 86

Turmap Biliüim

[0 312] 265 00 50

BNN Bilgisayar

[0 312] 472 76 84

Ulusal Cad

[0 312] 473 05 00

Bor Yaz×l×m

[0 312] 286 19 74

Usta Yaz×l×m

[0 312] 210 11 91

Ceytech Biliüim

[0 312] 443 00 21

Uyumsoft

[0 312] 266 42 74

Cybersoft

[0 312] 210 19 40

Verifone Teknosis

[0 312] 210 00 40

Datasel

[0 312] 284 87 83

Verisis

[0 312] 468 74 78

Destek Bilgisayar

[0 312] 473 51 00

ANTALYA

[0 242]

Devinim Yaz×l×m

[0 312] 446 86 68

At×l×m Bilgisayar

[0 242] 572 17 00

Dugan Bilgisayar

[0 312] 435 80 32

Sistaü

[0 242] 244 20 24

EG Yaz×l×m

[0 312] 265 01 02

BURSA

[0 224]

Espit Say×sal Bilgi Teknolojileri

[0 312] 235 37 85

ArnilNet Bilgisayar

[0 224] 250 10 55

Fark Bilgisayar

[0 312] 482 89 85

Belsis Bilgisayar

[0 224] 249 92 00

Fonet

[0 312] 440 36 58

Prestij Bilgisayar

[0 224] 243 37 35

Forte Bilgi ve úletiüim

[0 312] 473 40 83

Sentora Biliüim

[0 224] 211 06 36

Forum Mühendislik

[0 312] 386 08 24

Sistaü

[0 224] 443 62 62

Gantek

[0 312] 472 63 29

DúYARBAKIR

[0 412]

GCA

[0 312] 299 20 12

Mega Computer

[0 412] 611 20 14

Havelsan

[0 312] 287 35 65

ERZURUM

[0442]

Helezon Bilgisayar

[0 312] 284 88 27

Eriüim Yaz×l×m

[0 442] 235 44 27

únfopark

[0 312] 265 01 30

ESKúûEHúR

[0 222]

únnova

[0 312] 210 16 86

Can Eroùlu

[0 222] 224 27 00

úülem CoùraÀ

[0 312] 235 64 90

Ender Bilgisayar

[0 222] 231 11 51

Kale Yaz×l×m

[0 312] 210 17 00

úSTANBUL

[0212] / [0 216]

Lst Yaz×l×m

[0 312] 210 13 57

Accenture Dan×ümanl×k

[0 212] 349 32 00

Manas Elektrik

[0 312] 267 05 03

ACM Yaz×l×m

[0 212] 268 78 40

Meddata

[0 312] 473 90 80

Akademi Bilgisayar

[0 212] 286 99 69

Metaform Biliüim

[0 312] 299 20 40

Akademi Dan×ümanl×k

[0 216] 545 69 69

Meteksan Savunma

[0 312] 266 15 20

Aktüel Teknoloji

[0 212] 216 86 86

Milsoft Yaz×l×m

[0 312] 481 02 00

Alfabim

[0 216] 532 96 60

Monad Yaz×l×m

[0 312] 236 06 80

Alternatif Bilgisayar

[0 216] 376 60 73

MRD Yaz×l×m

[0 312] 265 05 19

Ametis

[0 216] 577 67 76

Natek

[0 312] 299 22 19

Appscon

[0 212] 232 43 00

Nebil Yaz×l×m

[0 312] 478 54 21

Arena Bilgisayar

[0 212] 364 64 64

Olimpos Biliüim

[0 312] 481 90 27

Argela Yaz×l×m

[0 212] 328 12 48

Omega Grup

[0 312] 241 74 84

Arneca Dan×ümanl×k

[0 212] 286 12 66

Pro-g

[0 312] 473 35 12

Arüivist&Dizayn

[0 212] 632 13 77

Proliz Bilgisayar

[0 312] 368 00 51

Art×m Biliüim

[0 212] 332 22 55

 /LQN3OXV


[0 216] 384 52 21

Genom

[0 216] 455 50 52

Atos Origin

[0 216] 531 73 83

Grid Teknoloji

[0 216] 427 59 83

ATP Ticari Bilgisayar

[0 212] 310 65 65

Grup Otomasyon

[0 216] 456 47 91

Asisteam Bilgi Teknolojileri

Batuman Yaz×l×m

[0 212] 215 57 20

GVG Dan×ümanl×k

[0 212] 327 92 05

Beyaz Bilgisayar

[0 216] 486 34 24

Hitit Bilgisayar

[0 212] 257 58 76

Beycon Bilgi úletiüim

[0 212] 274 45 00

IFS

[0 216] 545 96 96

Bilginç IT Academy

[0 212] 282 77 00

Intech Consulting

[0 212] 366 02 55

Bilgiyön Yaz×l×m

[0 216] 545 90 78

ITD

[0 212] 385 02 02

Bilin Bilgi úülem

[0 212] 217 31 37

Ith×nka

[0 216] 363 63 69

Biliüim Bilgi

[0 212] 320 30 50

ITM Yaz×l×m

[0 212] 610 00 07

Biliüim Bilgisayar Eùitim ve Mühendislik [0 212] 236 54 57

ITM Yaz×l×m

[0 212] 610 00 07

Bimsa

[0 216] 425 10 50

ú-Sistem

[0 216] 554 85 54

Bis Çözüm

[0 216] 469 87 39

údea Teknoloji

[0 212] 276 56 76

Bits Bilgisayar

[0 216] 455 72 11

úfas Biliüim

[0 212] 336 90 80

Bizitek Bilgisayar

[0 212] 366 79 00

úmperitek

[0 216] 455 15 60

Boùaziçi Yaz×l×m

[0 216] 575 66 50

únÀna

[0 216] 316 53 53

Boran Yaz×l×m

[0 212] 211 11 69

únformatik

[0 212] 222 32 35

Boyut Bilgisayar

[0 216] 327 09 47

únfotech

[0 216] 362 05 00

BT Grup

[0 216] 537 08 20

únnova

[0 212] 286 44 10

C Biliüim

[0 212] 290 32 32

únomera

[0 212] 530 51 70

Compro

[0 216] 416 95 10

únspirit

[0 216] 548 11 91

Coretech

[0 216] 559 34 00

úntertech Bilgi iülem

[0 212] 355 11 00

Dataserv

[0 216] 332 15 25

ústanbul Pazarlama

[0 212] 275 12 95

Datateknik

[0 216] 645 80 00

úü Zekas× Dan×ümanl×k

[0 216] 483 21 38

DB Teknoloji

[0 216] 537 84 00

Jforce

[0 212] 668 02 90

DDI Teknoloji

[0 212] 212 79 69

Kafein Yaz×l×m

[0 216] 522 66 66

Destek Bilgisayar

[0 212] 282 44 30

Kaledata

[0 212] 282 58 07

Doruk Otomasyon

[0 212] 327 49 44

Karaü Yaz×l×m

[0 216] 326 25 01

Doxsoft

[0 212] 328 32 01

Kartek Kart

[0 212] 328 33 31

DSS Teknoloji

[0 212] 347 89 10

Keysoft

[0 216] 575 50 45

E-Kent

[0 212] 340 80 00

Koç Sistem

[0 216] 556 11 00

Ecore

[0 212] 212 91 91

Komtaü Bilgi Yönetim

[0 212] 288 47 30 [0 216] 668 02 64

Eczac×baü× Bilgi úletiüim

[0 212] 339 90 00

Kora únternet Teknolojileri

Eduline

[0 212] 324 60 61

Kota Bilgisayar

[0 212] 284 12 55

Efes Yaz×l×m

[0 212] 465 04 67

Likya Bilgi Teknolojileri

[0 216] 471 81 55

Elan

[0 212] 286 67 20

Link Bilgisayar

[0 216] 522 00 00

Elsan Bilgi Sistemleri

[0 216] 532 96 60

Logon Bilgisayar

[0 212] 221 00 05

Era Enformasyon

[0 216] 527 24 57

Logos Bilgisayar

[0 216] 328 48 48

Erguvan Biliüim

[0 216] 680 03 10

Metod Biliüim

[0 212] 472 72 01

Esolutions Yaz×l×m

[0 212] 351 56 05

Mikrosay

[0 216] 459 86 60

Eteration

[0 212] 328 08 25

Minerva Yaz×l×m

[0 212] 275 60 32

Exepto

[0 216] 469 82 83

Mira Yaz×l×m

[0 216] 417 23 96

Experteam

[0 216] 651 33 05

Mobilera

[0 212] 284 91 04

Fintek

[0 212] 365 65 50

MSU Yaz×l×m

[0 212] 251 98 76

Focus Yaz×l×m

[0 216] 449 49 30

Nas Bilgi Sistemleri

[0 216] 630 16 07

G Teknoloji

[0 216] 688 35 71

Natica Teknoloji

[0 212] 296 61 90

Gaia

[0 212] 288 68 11

NCS Bilgisayar

[0 216] 329 39 99

Ganpro

[0 216] 538 80 00

Netsis

[0 212] 276 68 66

Gantek

[0 216] 538 80 00

Nilaccra

[0 212] 258 94 33

Garanti Biliüim

[0 212] 657 04 04

Nilaccra Biliüim

[0 212] 258 94 33

Geneks

[0 212] 277 21 77

Normdata Dan×ümanl×k

[0 212] 656 43 22

/LQN3OXV 


Novalab Teknoloji

[0 212] 213 13 30

Vizora Bilgi Teknojileri

Obase Bilgisayar

[0 216] 527 30 00

Vizyoneks

[0 216] 577 84 00 [0 216] 577 84 00

Oratech Teknoloji Sistemleri

[0 216] 651 78 75

Vodofone Teknoloji Hizmetleri

[0 212] 328 36 70

Oraturk Bilgi Sistemleri

[0 212] 319 77 07

Yaz Bilgisayar

[0 212] 288 53 70

Ortam YazĂ&#x2014;lĂ&#x2014;m

[0 541] 455 00 43

Yurtiçi Kargo Servisi

[0 212] 276 95 63

Oyak Teknoloji

[0 212] 339 23 00

Zugo Bilgi Sistemleri

[0 216] 365 20 40

Parametre BiliĂźim

[0 212] 275 78 64

ĂşZMĂşR

[0 232]

Partnera Bilgi Sistemleri

[0 212] 366 02 83

Alto Teknoloji

[0 232] 483 05 02

Patika Bilgisayar

[0 212] 287 61 79

Asis Grup

[0 232] 446 04 53

Platin BiliĂźim

[0 216] 416 30 96

Bimar

[0 232] 411 81 08

Pozitim Teknoloji

[0 212] 265 39 39

Birim Bilgi Teknolojileri

[0 232] 464 77 33

PRM YazĂ&#x2014;lĂ&#x2014;m

[0 216] 469 96 00

DoĂšanata Bilgisayar

[0 232] 246 39 92

Probil Bilgi úßlem

[0 212] 373 74 00

Ăşzmir Akademi

[0 232] 494 09 24

Proline BiliĂźim

[0 216] 528 62 00

Kentkart

[0 232] 445 61 81

Protel Bilgisayar

[0 216] 444 77 85

Netsis

[0 232] 463 90 00

PWC

[0 212] 326 60 60

Ă&#x2013;zel EĂšitim BiliĂźim

[0 232] 464 12 12

Remivac

[0 212] 233 03 35

Probel Bilgisayar

[0 232] 483 50 37

SampaĂź BiliĂźim

[0 216] 425 97 77

Promer Bilgisayar

[0 232] 464 77 33

Servicium Bilgisayar

[0 212] 351 27 01

Prosoft

[0 232] 765 90 07

Servus Bilgisayar

[0 212] 319 35 00

SistaĂź

[0 232] 413 01 11

Sesam YazĂ&#x2014;lĂ&#x2014;m

[0 212] 347 31 05

Teknokom Elektronik

[0 232] 765 90 65

SFS Bilgi úßlem

[0 212] 216 27 80

Uni- Pa

[0 232] 342 32 32

Siemens IT Ă&#x2021;ĂśzĂźmleri

[0 216] 458 65 00

Veri BiliĂźim

[0 232] 445 74 72

Sigma DanĂ&#x2014;ĂźmanlĂ&#x2014;k

[0 212] 315 05 15

K.K.T.C

[0 392]

Sinerji BiliĂźim

[0 212] 416 11 56

Sentez YazĂ&#x2014;lĂ&#x2014;m

[0 392] 228 14 80

SistaĂź

[0 216] 531 74 60

KAYSERĂş

[0 352]

Sistek Bilgisayar

[0 212] 483 71 97

Sistemo MĂźhendislik

[0 352] 224 04 74

Smartiks

[0 216] 469 05 95

Ăťahin Bilgisayar YazĂ&#x2014;lĂ&#x2014;m

[0 352] 224 84 66

Smartsoft/Kartek

[0 212] 285 40 92

KOCAELĂş

[0 262]

Softtech YazĂ&#x2014;lĂ&#x2014;m

[0 212] 365 98 00

ETCBase

[0 262] 644 11 22

Spin Teknoloji

[0 212] 275 95 95

IBTECH

[0 262] 679 15 00

SĂźrat BiliĂźim

[0 216] 522 11 50

Ăş2Ăş BiliĂźim DanĂ&#x2014;ĂźmanlĂ&#x2014;k

[0 262] 678 89 55

Tagsoft Teknoloji

[0 212] 365 98 00

Ăşntermed BiliĂźim

[0 262] 324 99 35

Tav BiliĂźim

[0 212] 465 55 55

OBSS BiliĂźim

[0 262] 678 89 15

Teknoser Bilgisayar

[0 212] 339 30 00

Trtek Bilgisayar

[0 262] 323 39 24

Telenity ĂşletiĂźim

[0 212] 468 21 00

Turkcell Teknoloji

[0 262] 677 41 00

Temel Teknoloji

[0 216] 360 65 60

MERSĂşN

[0 324]

Tramer Sigorta Bilgi Merkezi

[0 216] 573 33 99

Kardelen Bilgisayar

[0 324] 327 31 54

Triton BiliĂźim

[0 212] 579 80 15

KayacĂ&#x2014; Bilgisayar

[0 324] 336 38 38

TTG

[0 212] 327 07 57

ĂťANLIURFA

[0 414]

Turcom ĂşletiĂźim

[0 212] 349 29 29

Fonet

[0 414] 315 81 13

Turnet ĂşletiĂźim

[0 212] 349 29 29

TEKúRDAø

[0 282]

U&G DanĂ&#x2014;ĂźmanlĂ&#x2014;k

[0 212] 292 70 00

Sinerji BiliĂźim

[0 282] 726 30 59

Ulus DanĂ&#x2014;ĂźmanlĂ&#x2014;k

[0 212] 356 30 15

TRABZON

[0 462]

Universal Bilgi Teknojileri

[0 216] 456 28 00

AkgĂźn

[0 462] 326 74 75

Uyumsoft

[0 212] 467 33 33

VAN

[0 432]

Vadi Kurumsal Bilgi Sistemleri

[0 216] 668 01 16

Fikom

[0 432] 210 02 14

Value Team DanĂ&#x2014;ĂźmanlĂ&#x2014;k

[0 212] 276 98 86

VektĂśr TelekomĂźnikasyon

[0 212] 275 30 60

Verisoft

[0 212] 275 03 01

Verscom DanĂ&#x2014;ĂźmanlĂ&#x2014;k

[0 212] 275 74 84

 /LQN3OXV


plus50  
plus50  
Advertisement