Page 1

Anlegg I tillegg til Euroskilts brede varesortiment innenfor trafikk, utemiljø og avsperring, er avdelingen i nord også leverandør av anleggs- og rekkverksprodukter og kan også tilby anleggsprodukter til utleie. Våre kontor i nord har kompetente medarbeidere med lang erfaring innen anleggsog rekkverksprodukter. Eksempler på anleggs- og rekkverksprodukter vi kan levere: Anleggsprodukter • • • • • • • • • • • • • • •

Borstål, generatorer, komprimeringsutstyr Epoke sandspredere Bini steamkjeler Laser og nivelleringsutstyr Pumper, aggregat, varmekanoner, varmevifter og avfuktere Arbeidsvogner og toalettkabiner Plasthaller og containere Vegrør, drensrør, VA-rør og kummer Geotekstiler, fiberduk, armeringsnett Skytematter, sprengningsutstyr Tinematter ReCon støttemursystem, New Jersey trafikksperre/fenderstein Granitt kantstein, gatestein, murer og taktile heller Områdesikring, gjerder og porter Klorkalsium, veisalter.

Rekkverksprodukter • • • • •

Autovernskinner Rekkverksender Brorekkverk G/S – rekkverk Midtrekkverk


Utleie Hvorfor leie og ikke eie? Her finner du noen gode argumenter for å leie utstyr hos Euroskilt: • reduserte investeringskostnader • mindre kapitalbinding • ikke behov for vedlikehold, reparasjoner og kontroller • behov for mindre lagerplass • reduserte personalkostnader; (lagerhold og håndtering) • reduserte kostnader i.f.m. lagerstyringssystemer • ikke behov for egne kjøretøy til transport av utstyret • økt produktivitet • egne ressurser brukes i kjernevirksomheten • god kontroll på leiekostnadene

Vi har et bredt utvalg av utleieprodukter som bl.a: Varslingsvogner Mobile trafikksignalanlegg Mini-Guard og Vario-Guard langsgående sikring Vorteq støtputehenger QuadGuard støtpute på mobil stålplate Vi leier ut for både korte og lange perioder. Utvalget varierer noe fra avdeling til avdeling.

Brosjyre nord 2015 s2 3 1 redigert  
Brosjyre nord 2015 s2 3 1 redigert