Page 1

Driemaandelijks - April 2014 - Afgiftekantoor Gent X - Erkenningsnummer P801240

OPEN VLD LEDENBLAD • VLAAMS-BRABANT/BRUSSEL • nr 25 • april 2014

Zo gezegd, zo gedaan

Liberale realisaties

“Realistisch hervormen, met hoofd én met hart”

Meer groei! Het 5-5-5 groeiplan uitgelegd


Beste partijgenoot, Voor liberalen zijn verkiezingen geen formaliteit. Integendeel. Ze zijn de hoeksteen van een democratie. Uiteindelijk bepaalt u en uw omgeving op zondag 25 mei welke richting Vlaanderen, België en Europa inslaan de volgende vijf jaar. Zo hoort dat. Naarmate de verkiezingscampagne zich op gang trekt en de verschillende politieke partijen met hun programma’s naar buiten komen, wordt ook duidelijker en duidelijker voor welke keuzes u staat in het stemhokje. Sommigen, bijvoorbeeld, zijn zo blij met het prille economische herstel dat ze graag de situatie willen houden zoals ze nu is. Alsof je op de pauzeknop zou drukken tijdens een film. Bij Open Vld weten we dat dat niet kan: de wereld en de samenleving veranderen continu. Daarom willen wij vooruit. Wij willen van economisch herstel naar economische groei. Wij zijn benieuwd naar het vervolg van de film, omdat we weten dat mensen voor een happy end zorgen – en niet de overheid. Ons groeiplan bewijst dat: het geeft vrijheid en ruimte. Het beloont werken, vrij initiatief en ondernemerschap. Het dringt de overheid terug. Nog anderen stellen voor de film terug te spoelen en komen met recepten uit het verleden. Nieuwe belastingen heffen. Of blind snijden en budgetten bevriezen in sectoren die belangrijk zijn voor uw gezondheid en zorg. Ook daar passen wij voor, want noch de diagnose noch de remedie kloppen. Want niet de pensioenen zijn het probleem. Noch het feit dat we allemaal langer leven. Dat zijn juist allemaal tekenen dat onze samenleving er blijft op vooruitgaan. De juiste diagnose is dat we de dynamische krachten in onze samenleving de vrije loop moeten laten, zodat ze welvaart en welzijn creëren die iedereen ten goede komt. Ja, we willen vooruit, en laten daarbij niemand achter. Dat is wat een positief toekomstproject kenmerkt. We kunnen met dat project de kiezer recht in de ogen kijken, hem en haar overtuigen. Wij stellen wél de juiste diagnoses en remedies, net zoals dokter Maggie De Block dat doet. Met een groeiplan voor de economie en met een zorgplan voor de mensen, hervormen we met het hoofd én met het hart. Zo komen we met de ideeën, het programma, en de beste kandidaten. We hebben ook de beste militanten. De meest geëngageerde. Want optimisme enthousiasmeert. Het geeft goesting in de toekomst. Steun onze kandidaten dus, neem hen op sleeptouw. Overtuig zoveel mogelijk mensen in uw kennissenkring en buurt. Want hoe sterker zij Open Vld maken op 25 mei, hoe sterker wij hen kunnen maken de volgende 5 jaar. Ik dank u alvast voor uw inzet en uw vertrouwen.

Gwendolyn Rutten Voorzitter Open Vld


inhoud

blauw • nummer 25 • april 2014

04 scherpgesteld dé congresfoto 06 SPEECH Gwendolyn Rutten 09 realisatie Asielproblematiek opgelost 10 CONGRESVERSLAG 12 UW LIJSTTREKKERS VOOR 25 MEI 14 5-5-5 GROEIPLAN

10

onze kandidaten

17 MARKANTE VLAMING 18 ONS ZORGPLAN “Dokter” Maggie 19 europa 22 rapport peeters II 24 VELE TINTEN BLAUW 25 onze mensen 26 REALISATIE Straffeloosheid weg 27 BURGEMEESTER op de lijst 28 jong vld

18 26

30 waarom op open vld stemmen 31 realisatie Brussel als troef 32 liberaal beleid 34 realisatie Pensioenen hervormd

colofon Eindredactie: Laure Stuyck – laure.stuyck@openvld.be - Redactie: Alexander Vandersmissen, Aubry Cornelis, Diederik Pauwelyn, Gunter Joye, Gwendolyn Rutten, Johan Basiliades, Joris Claes, Laure Stuyck, Roby Guns, Nadya De Beule, Thomas Vanwing, Tim Hermans, Tom Ongena, e.a. – Europese

34

pagina’s: Emely Mintiens, Katrien Van Den Broeck, Pascal Dubois - Lay-out: Ilona Berghmans, Liesbeth Meurs - Advertentie: Vicky Van Hyfte - Fotografie: www.imageglobe.be, www.shutterstock. com, e.a. - Drukkerij: EPC - Verschijnt 4 maal per jaar - Oplage 54.500 ex. - Druk full quadri Verantwoordelijke uitgever: Gwendolyn Rutten, Melsensstraat 34, 1000 Brussel


Scherpgesteld

4

blauw

• nr 25 • april 2014


PROGRAMMACONGRES 12-13 APRIL ICC GENT Enorm swingend! Zo kan je het programmacongres in Gent het best omschrijven. Na 450 amendementen, een gezonde dosis debat, een goedgekeurd programma, een bevlogen speech van voorzitter Gwendolyn Rutten en een dj-set van Regi kunnen we terugblikken op een succesvol weekend. Positieve vibes in de aanloop naar 25 mei!

april 2014 • nr 25 • blauw

5


“Wij trappen harder als de wind tegen zit. Zoals6 echte flandriens” blauw

• nr 25 • april 2014


inteRview

“een Groeiplan voor de economie, een zorgplan voor de mensen”

“Wij hebben de beste remedies. Remedies om Vlaanderen vleugels te

Lees hier de opmerkelijkste passages uit de speech. “De voorbije jaren hebben wij als liberalen gedaan wat we moesten doen. Het huis stond in brand, en wij hebben geblust. Nu we opnieuw grond onder de voeten hebben, moeten we vooruit kijken en bouwen.” “Er zijn geen duizend manieren om als samenleving uit een crisis te geraken. Iedereen weet dat alles begint en eindigt

met de economie. Met bloeiende bedrijven en stijgende tewerkstelling. Dat zijn de fundamenten waarop elke welvaart wordt gebouwd.” “Telkens wanneer er opnieuw een fabriek de deuren sluit, is iedereen het erover eens dat de belastingen in dit land omlaag moeten. Maar als dan de verkiezingsprogramma’s komen, dan gaan alle partijen op zoek naar nieuwe inkomsten, behalve wij.

april 2014 • nr 25 • blauw

7


De socialisten : 5 miljard nieuwe belastingen. De christendemocraten : 3,3 miljard nieuwe belastingen. De nationalisten : 1,7 miljard nieuwe belastingen. Als een land uit de crisis komt en zich herstelt, dan zijn nieuwe belastingen toch het allerlaatste wat wij nodig hebben? Maar blijkbaar hebben alleen wij dat begrepen.” “Wat we nodig hebben is duidelijk: economische groei. En wij hebben een groeiplan om opnieuw vooruit te gaan.” “Omdat het probleem niet de pensioenen zijn, Maar wel de vaststelling dat er te weinig mensen zijn die werken.” “Wij hebben een groeiplan, Dat wie werkt en gewerkt heeft beloont, aanmoedigt en doet vooruitgaan. Dààrom hervormen wij de belastingen. Niet als cadeautje. Maar als motor voor onze economie. En we doen dat niet met een vage belofte ergens op het einde van de legislatuur. Neen, we doen dat vanaf dag 1.” “Wij hebben een groeiplan, Dat de remmen om te werken wegneemt. U kan zich niet voorstellen hoeveel regeltjes er bestaan, die het voor mensen moeilijk tot onmogelijk maken om te mogen werken. Om te mogen bijverdienen. Om een eigen zaak te starten. Om je job met je gezin te combineren. Om elkaar te helpen.” “We leven in een land dat graag regelt, betuttelt en contro-

8

blauw

• nr 25 • april 2014

leert. Terwijl we net meer vrijheid nodig hebben om vooruit te gaan. Dat is de conclusie van dit congres: vrijheid om vooruit te gaan.” “Onze focus is even helder als eenvoudig :  de economie. En als we de economie willen laten groeien, dan hebben we niet alleen een groeiplan nodig. Dan moeten we ook samenwerken.” “Wij zijn de enige partij die de nieuwe Vlaamse bevoegdheden en de federale hefbomen tesamen inzet. Harmonieus laat samengaan. We moeten elkaar versterken in plaats van te verzwakken. Wij geloven in de combinatie van een sterk Vlaanderen en een beter België.” “We hebben we niet alleen een groeiplan, maar ook een zorgplan. Een liberale aanpak voor zorg en de oude dag. Maar als je de toekomst van onze zorg goed wil aanpakken, begin je met de juiste vragen te stellen. “Politiek is zoals fietsen. Als je de wind mee hebt dan gaat het snel. Maar als de wind keert en je krijgt de wind op kop, dan heb je de groep die kwaad wordt en gefrustreerd de fiets weggooit of die van ploeg verandert. En je hebt nog een tweede groep die bij tegenwind alleen harder gaat trappen. Wel, onze partij behoort tot die tweede groep. Wij trappen harder als de wind tegen zit. Zoals echte flandriens.” “Daarvoor, en voor onze niet aflatende ijver om van dit land en van Vlaanderen een betere plek te maken, wel, daarvoor zal de kiezer ons op 25 mei belonen!” Gwendolyn Rutten Voorzitter


realisatiemaggie

ASIELPROBLEMATIEK KORDAAT AANGEPAKT

Sinds ik twee jaar geleden Staatssecretaris van Asiel en Migratie werd heb ik meerdere crississen opgelost. Ik overloop graag kort de belangrijkste maatregelen die we genomen hebben.

belangrijkste maatregelen: Asielzoekers krijgen binnen de 3 maanden een antwoord of ze verblijf krijgen in ons land of niet. Zeven landen zijn op een “lijst veilige landen” gezet. De opvang voor de meest kwetsbare groepen zoals minderjarigen, jonge moeders of zwangere meisjes is verbeterd. Fraude en misbruiken zijn aangepakt. Mensen die verblijf vragen in ons land om hier medisch verzorgd te worden, moeten ernstig ziek zijn én in hun land van herkomst mag de behandeling niet voorhanden zijn. Er is een doeltreffend terugkeerbeleid uitgewerkt met de nadruk op vrijwillige terugkeer. Maar als dat niet lukt, is er de gedwongen terugkeer. Daarnaast zijn zoveel mogelijk exgevangenen en personen die een probleem voor de openbare orde zijn, gerepatrieerd. In 2012 zijn 378 ex-gedetineerden teruggestuurd, in 2013 al 625. Als staatssecretaris voor Asiel en Migratie ben ik verschillende malen op “preventiereis” getrokken om er ter plaatse uit te leggen dat mensen beter niet naar ons land komen zonder heel goede reden.

conclusie: Een humaan en correct beleid. Zo gezegd, zo gedaan! Maggie De Block Staatssecretaris Asiel en Migratie april 2014 • nr 25 •

blauw  9


congresverslag

Als handjes vleugels worden “Work hard, play hard”, knalde door de luidsprekers van het ICC in Gent. Op een zondagochtend, nota bene. Verrassingsact Regi vatte daarmee het programmacongres van Open Vld perfect samen. Op zaterdag werkten ons militanten keihard aan een ambitieus programma om Vlaanderen, België en Europa vleugels te geven. En op zondag kon niemand naast het zelfvertrouwen en optimisme in de toekomst kijken. Bedankt voor een zeer geslaagd congres! Annemie Turtelboom en Bart Tommelein Congresvoorzitters

Progammateksten goedgekeurd! Waar gaat Open Vld voor? Lees hier de 20 belangrijkste voorstellen uit ons programma: 1. Een eigen huis is het beste pensioen. We steunen jonge gezinnen bij hun aankoop en daarom kiezen we resoluut voor het behoud van de woonbonus. Wie wil, kan in de plaats daarvan kiezen voor een halvering van de registratierechten. 2. We werken de gerechtelijke achterstand weg en zetten de strijd tegen de straffeloosheid verder. Elke burger heeft recht op veiligheid en een efficiënte, betaalbare en toegankelijke rechtsbedeling die zaken binnen een redelijke termijn afhandelt. 3. We zetten een duidelijke visie op activeren: wie zonder werk valt, heeft de eerste drie jaren recht op een werkloosheidsuitkering en intensieve begeleiding. Daarna valt die uitkering weg en is een opleiding of leefloon beter aangewezen. 4. Wie werkt, moet meer overhouden. We vereenvoudigen daarom de personenbelasting en houden nog maar twee belastingschijven over. 5. Om de economie ruimte te geven en jobs te creëren, kiezen we voor vijf miljard loon-

10 blauw

• nr 25 • april 2014

lastenverlaging. Voor alle bedrijven, maar ook via doelgericht lastenverlagingen voor jonge (-30) en oudere (+55) werknemers die het moeilijk hebben om de arbeidsmarkt. 6. Iedereen heeft recht op een fatsoenlijk pensioen. Werken moet lonen, ook voor het pensioen. We stimuleren oudere werknemers om langer aan de slag te blijven om een beter en betaalbaar pensioen mogelijk te maken. 7. We kiezen voor activajobs: iedereen die meer dan twee jaar werkloos is, werkt twee keer per week een halve dag voor de gemeenschap om de sociale vaardigheden op peil te houden. 8. In de zorg keren we de logica om: niet de structuren, maar de mensen krijgen de middelen. Op die manier krijgt iedereen zelf de regie in handen om zorg op maat in te kopen. Privéon-

dernemerschap krijgt meer kans en zo werken we de wachtlijsten weg. 9. We werken de files weg met een allesomvattend plan: extra rijruimte, spitsstroken en een snellere opstart van realisatie van projecten die knelpunten wegwerken. 10. We kiezen voor een moderne, efficiënte overheid, zonder regelneverij en betutteling. We verlagen de kost van de overheid met 5% bbp. De begroting moet op orde om ons voor te be-


reiden op de toekomst. 11. Migratie is volgens ons een kans, maar ook een verhaal van rechten en plichten. Efficiënte procedures zorgen voor een streng, maar rechtvaardig asielbeleid. 12. We vinden dat mensen elkaar mogen helpen zonder fiscale of papieren rompslomp. Daarom willen we hen toelaten om voor max. 500 euro per maand te klussen of klussen te laten doen.

hen willen we investeren zodat leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontdekken. 17. We vullen de les godsdienst of zedenleer aan met een LEF-vak (Levensbeschouwing, Ethiek, Filosofie) om bruggen te bouwen en kinderen voor te bereiden op de diverse samenleving – de realiteit waarin ze leven.

13. Onderwijs is de hefboom voor een kansrijk en zelfredzaam leven. Daarom verlagen we de leerplicht van 6 naar 3 jaar.

18. De evolutie van internet en technologie biedt ontelbare kansen. Wij willen dat de wetgeving die kansen stimuleert maar tegelijk waakt over nieuwe privacy-noden.

14. De staat moet haar engagementen nakomen. Als de overheid niet binnen de afgesproken termijn een vergunning verleent of afkeurt, is deze automatisch toegekend.

19. Iedereen is vrij om te kiezen aan wie zijn of haar erfenis wordt nagelaten.

15. We verkleinen de wachtlijsten en verhogen de doorstroom in de sociale huisvesting door te kiezen voor een rotatieprincipe volgens de 3/6/9-regel.

20. De Vlaamse én federale overheid vertalen hun begroting in eenvoudige en duidelijke informatiefiches, zodat de burger ziet naar welke beleidsdomeinen hoeveel van zijn of haar belastinggeld gaat.

16. Leerkrachten, en niet structuren, zorgen elke dag voor de kwaliteit van het onderwijs. In

Lees ons volledige programmma op www.openvldvisie.be

april 2014 • nr 25 • blauw

11


Uw lijsttrekkers voor 25 Mei

Gwendolyn Rutten Vlaams Vlaams-Brabant

Wij hervormen met het hoofd en het hart. Met een groeiplan voor de economie en een zorgplan voor de mensen.

Maggie De Block Kamer Vlaams-Brabant Een crisis? Die pak je aan en los je op. Dankzij de juiste diagnose en de gepaste remedie.

Mathias De Clerq Vlaams Oost-Vlaanderen

Alexander De Croo Kamer Oost-Vlaanderen

We zijn Europees recordhouder filestaan. Dat kan niet langer. Mobiliteit moet voor Vlaanderen een prioriteit zijn.

Samen bouwen we een sterkere economie, door wie werkt en werk geeft te belonen.

Annemie Turtelboom Kamer Antwerpen Zijn wie je bent. Doen wat je zegt.

Bart Somers Vlaams Antwerpen

Met de regering Peeters werden files en wachtlijsten langer. Vlaanderen heeft een andere aanpak nodig. Die van een burgemeester: positief, concreet, oplossingsgericht.


Marino Keulen Vlaams - Limburg

Patrick Dewael Kamer - Limburg

Het wegwerken van de wachtlijsten is een kwestie van respect. Wij kiezen voor mensen, niet voor structuren.

We verlagen de loonkost in ‘ontwrichte regio’s’. Zo trekken we nieuwe bedrijven aan en geven we Limburg een nieuwe toekomst.

Bart Tommelein Vlaams West-Vlaanderen Het is tijd voor minder regels en meer vrijheid. Minder overheid, meer samenleving.

Vincent Van Quickenborne Kamer West-Vlaanderen Werken voor West-Vlaanderen. Omdat ik geloof in de werk- en levenslust van alle West-Vlamingen.

Thomas Ryckalts Kamer Brussel We hebben geen staatshervorming nodig, wel een fiscale hervorming die de steden sterker maakt.

Ann Brusseel Vlaams - Brussel Hét recept om de jonge gezinnen in Brussel te houden? Meer investeren in kinderopvang, scholen en aangename woonwijken.

Guy Verhofstadt Europa We versterken en hervormen Europa, met focus op de grote internationale uitdagingen: klimaatverandering, economie en burgerrechten.

Guy Vanhengel Brussels Parlement De Brusselse begroting? Op orde. Zonder nieuwe belastingen. We schaften er zelfs af. We zijn de beste van de klas.


DOSSIER5-5-5GROEIPLAN

5-5-5 PLAN VOOR MEER GROEI Het Open Vld 5-5-5 Groeiplan is een duidelijke én volledig berekende visie op hoe we onze economie laten groeien. Een visie die onze welvaart veilig stelt en de uitdagingen van de vergrijzing aanpakt.

Met het 5-5-5 Groeiplan creëren we ruimte voor 294000 bijkomende jobs: 194000 constant beleid en 100000 extra door het Open Vld groeiplan. Zo blijven we op het pad van onze Europese 2020-engagementen. Om dat te bereiken hebben we een totaalaanpak. We zetten in op activering van werklozen, het wegnemen van remmen op de arbeidsmarkt, het verbeteren van

de combinatie werk-gezin en iedereen een beetje langer aan het werk houden. We doen dat door telkens in te zetten op de combinatie van zowel federale als Vlaamse maatregelen. We voeren dit plan uit op de horizon 2020 maar starten wel vanaf dag 1 en gebruiken alle middelen die we hebben, zowel federaal als Vlaams.

“Het 5-5-5 Groeiplan is meer dan een rekensom. Het biedt groei en perspectief aan u en mij.” Patrick Dewael lijsttrekker Kamer en Federaal fractieleider Open Vld

“Er zijn geen 1000 manieren om de economie te redden. Wij weten met ons 5-5-5 Groeiplan hoe het moet.” Vincent Van Quickenborne lijsttrekker Kamer

e

Ro

n Va

F

p ili

©

14

blauw

• nr 25 • april 2014


DOSSIER5-5-5GROEIPLAN

5-5-5 PLAN VOOR MEER GROEI Het Open Vld 5-5-5 Groeiplan is een duidelijke én volledig berekende visie op hoe we onze economie laten groeien. Een visie die onze welvaart veilig stelt en de uitdagingen van de vergrijzing aanpakt.

Met het 5-5-5 Groeiplan creëren we ruimte voor 294000 bijkomende jobs: 194000 constant beleid en 100000 extra door het Open Vld groeiplan. Zo blijven we op het pad van onze Europese 2020-engagementen. Om dat te bereiken hebben we een totaalaanpak. We zetten in op activering van werklozen, het wegnemen van remmen op de arbeidsmarkt, het verbeteren van

de combinatie werk-gezin en iedereen een beetje langer aan het werk houden. We doen dat door telkens in te zetten op de combinatie van zowel federale als Vlaamse maatregelen. We voeren dit plan uit op de horizon 2020 maar starten wel vanaf dag 1 en gebruiken alle middelen die we hebben, zowel federaal als Vlaams.

“Het 5-5-5 Groeiplan is meer dan een rekensom. Het biedt groei en perspectief. Ons liberaal ambitieplan voor Limburg sluit hier naadloos op aan. Beide plannen vormen hét recept voor groei van mensen en welvaart.” Patrick Dewael lijsttrekker Kamer en Federaal fractieleider Open Vld

“We zorgen voor meer jobs door arbeid minder te belasten. Dat kan als de overheid trager groeit. Het is een redelijke en verantwoorde aanpak.” Lode Vereeck, eerste opvolger Kamer

14

blauw

• nr 25 • april 2014


DOSSIER5-5-5GROEIPLAN

5-5-5 PLAN VOOR MEER GROEI Het Open Vld 5-5-5 Groeiplan is een duidelijke én volledig berekende visie op hoe we onze economie laten groeien. Een visie die onze welvaart veilig stelt en de uitdagingen van de vergrijzing aanpakt.

Met het 5-5-5 Groeiplan creëren we ruimte voor 294000 bijkomende jobs: 194000 constant beleid en 100000 extra door het Open Vld groeiplan. Zo blijven we op het pad van onze Europese 2020-engagementen. Om dat te bereiken hebben we een totaalaanpak. We zetten in op activering van werklozen, het wegnemen van remmen op de arbeidsmarkt, het verbeteren van

de combinatie werk-gezin en iedereen een beetje langer aan het werk houden. We doen dat door telkens in te zetten op de combinatie van zowel federale als Vlaamse maatregelen. We voeren dit plan uit op de horizon 2020 maar starten wel vanaf dag 1 en gebruiken alle middelen die we hebben, zowel federaal als Vlaams.

“Het 5-5-5 Groeiplan is meer dan een rekensom. Het biedt groei en perspectief aan u en mij.” Patrick Dewael lijsttrekker Kamer en Federaal fractieleider Open Vld

“Er zijn geen 1000 manieren om de economie te redden. Wij weten met ons 5-5-5 Groeiplan hoe het moet.” Annemie Turtelboom lijsttrekker Kamer

14

blauw

• nr 25 • april 2014


DOSSIER5-5-5GROEIPLAN

5-5-5 PLAN VOOR MEER GROEI Het Open Vld 5-5-5 Groeiplan is een duidelijke én volledig berekende visie op hoe we onze economie laten groeien. Een visie die onze welvaart veilig stelt en de uitdagingen van de vergrijzing aanpakt.

Met het 5-5-5 Groeiplan creëren we ruimte voor 294000 bijkomende jobs: 194000 constant beleid en 100000 extra door het Open Vld groeiplan. Zo blijven we op het pad van onze Europese 2020-engagementen. Om dat te bereiken hebben we een totaalaanpak. We zetten in op activering van werklozen, het wegnemen van remmen op de arbeidsmarkt, het verbeteren van

de combinatie werk-gezin en iedereen een beetje langer aan het werk houden. We doen dat door telkens in te zetten op de combinatie van zowel federale als Vlaamse maatregelen. We voeren dit plan uit op de horizon 2020 maar starten wel vanaf dag 1 en gebruiken alle middelen die we hebben, zowel federaal als Vlaams.

“Het 5-5-5 Groeiplan is meer dan een rekensom. Het biedt groei en perspectief aan u en mij.” Patrick Dewael lijsttrekker Kamer en Federaal fractieleider Open Vld

“Er zijn geen 1000 manieren om de economie te redden. Wij weten met ons 5-5-5 Groeiplan hoe het moet.” Maggie De Block Federaal lijsttrekker Vlaams-Brabant

“Ons groeiplan doet onze economie én onze mensen ademen.” Thomas Ryckalts Federaal lijsttrekker Brussel

14

blauw

• nr 25 • april 2014


DOSSIER5-5-5GROEIPLAN

5-5-5 PLAN VOOR MEER GROEI Het Open Vld 5-5-5 Groeiplan is een duidelijke én volledig berekende visie op hoe we onze economie laten groeien. Een visie die onze welvaart veilig stelt en de uitdagingen van de vergrijzing aanpakt.

Met het 5-5-5 Groeiplan creëren we ruimte voor 294000 bijkomende jobs: 194000 constant beleid en 100000 extra door het Open Vld groeiplan. Zo blijven we op het pad van onze Europese 2020-engagementen. Om dat te bereiken hebben we een totaalaanpak. We zetten in op activering van werklozen, het wegnemen van remmen op de arbeidsmarkt, het verbeteren van

de combinatie werk-gezin en iedereen een beetje langer aan het werk houden. We doen dat door telkens in te zetten op de combinatie van zowel federale als Vlaamse maatregelen. We voeren dit plan uit op de horizon 2020 maar starten wel vanaf dag 1 en gebruiken alle middelen die we hebben, zowel federaal als Vlaams.

“Het 5-5-5 Groeiplan is meer dan een rekensom. Het biedt groei en perspectief aan u en mij.” Patrick Dewael lijsttrekker Kamer en Federaal fractieleider Open Vld

“Er zijn geen 1000 manieren om de economie te redden. Wij weten met ons 5-5-5 Groeiplan hoe het moet.” Alexander De Croo lijsttrekker Kamer

14

blauw

• nr 25 • april 2014


Visie op ac tiVering 2. strenge 1. coachin 3. r opVoLge g n Eerste jaar

einde uitk ering LeefLoon

5 MILJARD LASTENVERLAGING VOOR WIE WERK GEEFT

Tweede en de

rde jaar

Vanaf vierde

gemeensc

Open Vld zorgt met haar 5-5-5 Groeiplan vooreerst voor vijf miljard euro lastenverlagingen voor zelfstandigen en bedrijven, zodat ze opnieuw ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn: ondernemen. We zetten de inspanningen van de huidige regering verder en nemen extra maatregelen om onze loonhandicap tegen het einde van de legislatuur fors te verminderen. Vanaf 2017 verlagen we jaarlijks de loonkost extra door de patronale RSZbijdragen lineair te verminderen met 1% per jaar. Dat betekent concreet een verlaging van jaarlijks 1 miljard euro, wat aan het einde van de legislatuur een bijkomende loonkostvermindering betekent van 3 miljard euro per jaar. Daarbovenop nemen we bijkomende specifieke maatregelen om vooral jongeren en ouderen aan het werk te krijgen. Daarvoor voeren we een Vlaams RSZ-beleid in. Dat kan doordat de Gewesten sinds de 6de staatshervorming alleen bevoegd worden voor het arbeidsmarktbeleid, inclusief het beheer van de diverse banenplannen en doelgroepmaatregelen. Allereerst vormen we het RSZ-beleid om naar 2 eenvoudige RSZ-kortingen: één voor jongeren onder de 30 jaar en één voor ouderen boven de 55 jaar. Daarnaast geven we, bovenop het bestaande budget van 800 miljoen jaarlijks, vanaf 2015 voor 250 miljoen euro extra RSZ-kortingen voor deze 2 doelgroepen. Deze korting stijgt met 100 miljoen euro per jaar om aan het einde van de legislatuur uit te komen op 650 miljoen euro. We zetten daarbij in op zowel de laagste lonen als vooral ook de middelste lonen. Op die manier bereiken we handel en horeca, werknemers uit de industrie en de bouwsector.

jaar

hapsdiens

t

294.000 MEER MENSEN AAN HET WERK Onze activeringsfilosofie is duidelijk: we zijn behulpzaam en genereus voor iedereen die zonder werk zit of valt en wil werken, maar streng voor wie niet wil werken. • 1ste jaar: werkloosheid kan iedereen overkomen, vaak door conjunctuur en/of herstructureringen. • De werkzoekende krijgt de eerste 3 maanden een hogere uitkering, zoals beslist door de huidige regering, maar vanaf dan daalt de uitkering. • In het eerste jaar zijn vorming en opleiding cruciaal. Een persoonlijke jobcoach begeleidt elke werkzoekende, gedurende de 12 maanden beroepsinschakelingstijd. • 2de en 3de jaar: de werkzoekende wordt strenger opgevolgd • We schaffen het concept ‘passende dienstbetrekking’ af. • Jongeren onder de 30 krijgen enkel nog een inschakelingsuitkering bij studiehervatting, opleiding of stage . • We voeren de activa-job in: vanaf het 3de jaar worden werklozen ook gevraagd om 2 halve dagen per week gemeenschapstaken uit te voeren. • Vanaf 4de jaar: de werkloosheidsuitkering wordt stopgezet. Er zijn nu diverse mogelijkheden: • Als het moeilijk is om in het reguliere arbeidscircuit een job te vinden, moeten we inspanningen doen om andere oplossingen te vinden (bijvoorbeeld in de sociale economie) • De werkloze vraagt een leefloon aan en komt bijvoorbeeld in het begeleidingstraject Op die manier creëren we 294000 jobs.

We? Wat doen Federaal

+ Vlaams

=

itspact: rd € competitivite van 1,35 milja ng gi la er nv laste ren eair verminde Z-bijdrage lin patronale RS € met 3 miljard Vlaamse RSZ€ 650 miljoen

en:

ssers verhog

en en 55-plu

or -30 jarig kortingen vo

N ME EN A K S ER W

april 2014 • nr 25 •

blauw

15


HOE FINANCIEREN?

MEER WER K DOOR ME ER KOOPKR AC Federale ma · Van 5 naar 2

atregel:

tarieven in de

· In fases: af scha

personenbe

lasting

ffen van 30%

Visie

Open Vld kiest er als enige partij niet voor om nieuwe belastingen in het leven te roepen om dit plan te bekostigen. Open Vld stelt in het 5-5-5 Groeiplan voor in totaal 22,5 miljard euro maatregelen voor: • 5 miljard meer verdienen • 5 miljard minder lasten • 10,5 miljard voor de begroting op orde te brengen • 2 miljard als ‘spaarpot’ voor de toekomstige vergrijzing We financieren de maatregelen uit het 5-5-5 Groeiplan door de groei van de uitgaven van de overheid te beperken. Die bezuininging op de kost van de overheid, komt er in eerste instantie door de toepassing van de Open Vld-groeinorm. Dat betekent de totale overheidsuitgaven van alle overheden niet sneller stijgen dan de gezondheidsindex. De uitgaven zullen dus minder snel stijgen. We zullen minder intrestlasten betalen omdat de begrotingen geen tekorten meer kennen, waardoor de staatsschuld daalt. Er zijn bijkomend een aantal bezuinigingen die verdeeld zijn over alle niveau’s, zowel de federale als Vlaamse overheid, maar ook de sociale zekerheid. Voor de federale en Vlaamse overheid willen we dat er efficiënter wordt gewerkt: minder ambtenaren en minder structuren. We schaffen overbodige agenstchappen zoals het Vlaams Energiebedrijf af. In de sociale zekerheid plukken we de vruchten van ons activeringsbeleid. Meer mensen aan het werk betekent minder werkloosheidsuitkeringen. Meer mensen die iets langer werken betekent minder pensioen uitgaven. In de gezondheidszorg gaan we niet uit van een onhoudbaar groeipad. We voorzien een efficiëntiewinst van 1 mld waarna de jaarlijkse groei mag oplopen tot 1,5% bovenop de index. Dat geeft voldoende ruimte voor innovatieve geneeskunde zonder dat de kosten de pan uit swingen. Door al deze maatregelen voorzien we een globaal groeipad in de sociale zekerheid van 0.8% per jaar bovenop de index. Hiermee indexeren we alle uitkeringen en nemen we voldoende marge om volumeeffecten (bijv. in pensioenen) op te vangen.

HT

, 40% en 50%

SIMPEL= EE RLIJK= MIND ER FRAUDE

5 MILJARD MINDER BELASTINGEN VOOR WIE WERKT OF GEWERKT HEEFT Naast verlaging van de lasten voor wie werk geeft, willen we ook wie werkt en gewerkt heeft minder belastingen laten betalen. We schrappen 3 van de 5 bestaande schijven in de personenbelasting. Lagere en eenvoudige lasten leiden zo tot meer koopkracht. Want mensen moeten altijd netto meer overhouden van hun loon dan wat er van af gaat. Dat is niet meer dan rechtvaardig. Concreet verlagen we federaal de personenfiscaliteit door de afschaffing van 3 belastingstarieven, nl. 30%, 40% en 50%. Zo zorgen we ervoor dat niemand meer dan de helft van zijn/haar verdiende inkomen aan de overheid moet afstaan. Dat betekent meer koopkracht, wat goed is voor de economie. We voeren dit gefaseerd in, te beginnen met de afschaffing van het 30%-tarief in 2015. Dat levert gemiddeld 250 euro per jaar per gezin op. Elk jaar doen we daar een stukje bij om uiteindelijk nog maar 2 tarieven over te houden. In Vlaanderen gebruiken we de nieuwe fiscale bevoegdheden om extra belastingverminderingen toe te kennen onder de vorm van lagere opcentiemen. We verlagen deze gefaseerd om zo aan het einde van de legislatuur tot een totale belastingvermindering van 1 miljard euro te komen. Hierdoor gebruiken we ten volle de nieuwe fiscale bevoegdheden om alle Vlamingen, en vooral wie werkt of gewerkt heeft, extra koopkracht te geven.

Grafiek

5-5-5 groeiplan in 2019

22,5

2,0

Financiering in 2019

22,5

2,5

20,0

5,0

0,5 2,5

20,0

1,0 1,1

17,5

17,5 15,0 15,0

5,0

12,5

12,5

20,0

10,0

14,9

10,0 7,5 7,5

5,0

10,5

5,0

2,5 2,5

e bestrijden fraud jobs inkomsten extra

0,0 0,0

16

blauw

• nr 25 • april 2014

vergrijzing

sanering Comori

minder lasten

n Vld-norm toepassing Ope

n meer verdiene wicht begroting in even

diversen ten minder intrestlas bezuinigingen


Uw mensen uit

Limburg

Marino Keulen Lijsttrekker Vlaams Parlement

Patrick Dewael Lijsttrekker Kamer


#Limburg Vooruit

“We hebben alle middelen, de brains en de hefbomen in handen om onze toekomst vorm te geven. We moeten geloven in vooruitgang, het optimisme terugvinden. Dat is de spirit van Open Vld, én Limburg.”

Marino

Keulen ADVERTENTIES_BLAUW_MAG.indd 1

lijsttrekker Vlaams parlement 18/04/14 12:57


#Limburg Vooruit

“Limburg moet opnieuw vooruit. Dat kan met een overheid die ruimte geeft aan mensen om te groeien en te investeren in hun opleiding, job, onderneming, huis, gezin, zorg, kortom hun toekomst.”

Patrick

Dewael ADVERTENTIES_BLAUW_MAG.indd 2

lijsttrekker Kamer 18/04/14 12:57


Meer welvaart, meer welzijn. Daar geloven wij, liberalen en democraten, rotsvast in. Daar strijd ik voor. Dagelijks. Achter de schermen in Brussel als partijmedewerker. In Limburg als regiovoorzitter. In Herk-de-Stad als eerste schepen. Op 25 mei van op de barricaden van op plaats 6 op de Kamerlijst. Gelukkig ben ik niet alleen.

Een betere balans tussen werk en gezin

Heel wat geĂŤngageerde kandidaten onder leiding van Guy, Patrick en Marino steken hiervoor hun nek uit. Ieder van hen verdient uw stem.

Ik ben An, 34 jaar en gemeenteraadslid in Lummen. jonge mama besef Ongeacht de Als oorsprong van hun engageik nu nog beter dat de combinatie ment. werk en gezin geen evidentie is. Er moeten voldoende middelen en mogelijkheden worden

An

6 DE OPVOLGER VLAAMS PARLEMENT

Ik ben An, 34 jaar en gemeenteraadslid in Lummen. Als jonge mama besef ik nu nog beter dat de combinatie werk en gezin geen evidentie is. Er moeten voldoende middelen en mogelijkheden worden vrijgemaakt hiervoor: voldoende flexibele kinderopvang, betaalbare kinderopvang, mogelijkheden van telethuiswerken en flexibel werken.

An Goijens 6 DE OPVOLGER VLAAMS PARLEMENT

Lydia Peeters SoďŹ e Vandeweerd 2de plaats Vlaams Parlement

9de plaats Kamer


Georges Lenssen 5de plaats Europa


“Elke crisis is een uitdaging. Zeker in Limburg.” Noël Slangen Lijstduwer Open Vld

Ik heb als ondernemer vooral carrière gemaakt buiten Limburg. Maar in mijn opiniestukken en mediaoptredens is de liefde voor Limburg altijd aanwezig geweest. Eisen wat onze provincie toekomt en dromen van een Limburgse toekomst met meer ambitie is de rode draad. Dat men mij daarvoor als provincialist verslijt, raakt mij niet. Het is het resultaat dat telt. Een jaar geleden nam ik afscheid van het communicatievak en verkocht ik mijn ondernemingen. Ik ben nu een vrij man en die vrijheid wil ik gebruiken om bij deze belangrijke verkiezingen als lijstduwer mijn schouders onder onze partij en haar kandidaten te zetten. Uitgerekend wanneer opportunisten andere oorden opzoeken, moeten principiëlen, zoals u en ik, bewijzen dat Open Vld de enige juiste keuze is. Wij zijn de enige liberale partij in Vlaanderen, de enige partij die de recepten voor economische groei kent en die ook in moeilijke momenten haar verantwoordelijkheid opneemt. Daar gaan we samen tegen 25 mei zoveel mogelijk mensen van overtuigen. Met liberale groeten, Noël Slangen, Lijstduwer bij Marino Keulen www.noelslangen.be noel@slangen.be

met lijsttrekkers Guy Verhofstadt, Patrick Dewael en Marino Keulen


Onze mensen in

Europa

Guy Verhofstadt

Hilde Vautmans

Lijsttrekker

2e opvolger


HILDE

VAUTMANS

2DE OPVOLGING EUROPA

MET LIJSTTREKKER GUY VERHOFSTADT

Eva De Bleeker

www.evadebleeker.be

4

Europees Parlement 25 mei 2014

EUROPEES

PARLEMENT

7

De voorbije 8 jaar heb ik me mee ingezet, eerst als gemeenteraadslid en nu als schepen, om voor mijn gemeente een nieuwe visie te ontwikkelen. We hebben van Hoeilaart een moderne, toekomstgerichte gemeente gemaakt. We zorgen voor een duurzame groei, energie-efficiëntie en werkgelegenheid. We voorzien nieuwe woonvormen, mogelijkheden om een goed evenwicht tussen werk en gezin te vinden, gezond te leven en zich te ontspannen. Ook voor de Europese Unie is er nood aan een nieuwe visie. Om vrede, vrijheid, solidariteit en welvaart te blijven garanderen, hebben we een sterker Europa nodig. Daar wil ik me voor inzetten. De Europese Unie moet de koploper worden in de productie van innovatieve, energie-efficiënte goederen. Dit creëert immers werkgelegenheid. Europa moet met één stem spreken om o.a. mensenrechten te promoten, de klimaatverandering aan te pakken en ons energie-aanbod te verzekeren.

EEN AMBITIEUS EUROPA, DICHT BIJ DE BURGER: DAT KAN!

advertentie_EvaDebleeker.indd 1

Open Vld

VERHOFSTADT 1 Guy NEYTS 2 Annemie CALLENS 3 Karlos DE BLEEKER 4 Eva LENSSEN 5 Georges VAN DAMME 6 Brieuc BROSENS 7 Katrien VANDERSMISSEN 8 Stijn MERTENS 9 Martine DE ROECK 10 Jacinta GEYPEN 11 Greet DE GUCHT 12 Karel

10/04/14 08:48

Opvolgers 1 2 3 4 5 6 7

DE BACKER Philippe VAUTMANS Hilde WIERINCK Lieve GHEYSENS Moniek VANDERBORGHT Bram BRUGADA TERRADELLAS Pedro TERLOUW Jan


Advertentie.pdf

1

3/04/14

14:28

Europa plaats 3

Karlos Callens Karlos Callens is 25 jaar burgemeester van ArdooieKoolskamp. Als burgemeester voert hij in zijn gemeente al jaren een sterk economisch maar toch sociaal beleid van zeer lage belastingen, hoge werkgelegenheid en doeltreffende administratieve vereenvoudiging. Liberale waarden zijn in zijn gemeente realiteit. Tegelijk is Karlos reeds 12 jaar Vlaams parlementslid. Als landbouwspecialist van Open Vld wil hij nu in het Europees parlement werk maken van een concurrentiĂŤle en ondernemende landbouwsector.

Lieve Wierinck

3de opvolger Europa


Uw kandidaten voor Limburg

Kamer 25 mei 2014 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Open Vld DEWAEL LIJNEN MONETTE VANDYCK KORTLEVEN VANLEEUW CEELEN CROONEN

Patrick

1

Nele

2

Pascy

3

Matthias

4

Marleen

5

Mark

6

Tanja

7

Opvolgers VEREECK Lode CAERTS Véronique GUIDO Franco FEYTONS Jo STROEKEN Liesbet VERSAVEL Mario CHOMBAR Françoise

Mia VANDEWEERD Sofie DELBROUCK Luk MEBIS Griet PHILTJENS Igor

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16 Opvolgers

1

2

3

10

1

1

2

3

12 Opvolgers

Vlaams Parlement 25 mei 2014 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Open Vld KEULEN PEETERS VANDEPUT ÖZCAN PENDERS SCHIEPERS VOSSIUS

Marino Lydia Frederick Meral Caroline Guy

Pascal BRONCKAERS Vera BOLLEN Wendy JASPERS Ilse PERSOONS-BULLENS Anita ZAENEN Daisy AWOUTERS Eric DALEMANS Jan STEEGEN Bruno SLANGEN Noël

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Opvolgers LIBERT Laurence DÜZGÜN Hasan JANS Sandra PIRARD Kristof CUSTERS Ann-Sofie GOIJENS An COENEN Fabienne SAFDI Khadija COENEGRACHTS Steven WOUTERS Jef GUTTERMANN Anneke SOORS Kathleen CLAESSENS Jos TOLLENAERE Johan JANSEN Geert GABRIËLS Jaak

1

14

15

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16


Uw mensen uit

Oost-Vlaanderen

Alexander De Croo

Mathias De Clercq

Lijsttrekker Kamer

Lijsttrekker Vlaams Parlement


8Kamer ste plaats

INE SOMERS #SAMENVOORUIT

4

KAMER

V.U. Ine SOMERS - DAMSTRAAT 10 -9100 SINT-NIKLAAS

, t o g r a M r e e M minder regels


Jean-Jacques De Gucht 3de plaats Vlaams Parlement


1

ste opvolger Vlaanderen

SAS van Rouveroij


Carina VAN CAUTER verkozen tot beste federaal parlementslid! “De primus inter pares is – letterlijk – een prima donna.” “Van Cauter is een compleet parlementslid, dat zich in de Kamer als een vis in het water voelt. Ze zette zichzelf op de kaart als geloofwaardig lid van de commissie Seksueel Misbruik, maar drukte vooral haar stempel als de justitiespecialiste van haar partij.” (De Standaard, 29 maart 2014)

Zaterdag 29 maart publiceerde De Standaard een rapport van alle parlementsleden. Carina VAN CAUTER (Open Vld) werd aangeduid als beste federaal parlementslid met een score van maar liefst 8/10. Vooral haar werk binnen de commissie Justitie, de commissie Seksueel Misbruik en haar nieuwe wet rond de Belgische nationaliteit werden hiervoor in rekening gebracht. Op zondag 25 mei kan u CARINA VAN CAUTER vinden op de 2e effectieve plaats op de Oost-Vlaamse Kamerlijst. Met uw stem kunnen we samen vooruit!

5

Kamer

Stephanie D’HOSE

V.U. Sas van Rouveroij, Losweg 42, 9030 Mariakerke


Yves

Deswaene Burgemeester Lochristi

Patricia

Van De Weghe Schepen Lochristi

Lijstduwer Kamer

Lijst 7

22e plaats Vlaams


4

Vlaams Parlement

Marnic

DE MEULEMEESTER


ZATERDAG 25 EN

de modale

tiestrateeg a sinds jaar uren en een eksnk t nie er t ech iez erts.aan bij de modale r.� &V genmunicatiest ewezelig n com eeg ner t era ,m an dat erkt hi de sp.a sindsratjaa r teert op ste j

ďŹ gurenâ€?

rke stru loyaliteit van haa cturen en een r kernkiezers teget m enstell ha ing ar tot CD&V liggen. uilen niet onder vuu de r�, merkt hij e he ef t op. mar vin dt ook inier dat s de sp.a met haar t ‘sa n’air een sterk idee n some lid erd. “N et zoals bij de ma heeft riniers Wedscga boo an hap : we moeten solida uit dez e cris em is- te raken. We gaair br yo n en doen! Maar of deze embryojnngom wu dende zal voldoe zijn om oveaa rtug.� igen, is zeer de vra de vr ag.�

en 21 zetels (op 12 GEER4)T HOS âžœnFeaderatleioverkniezaingle en 2010: 14,00% en 13 Kamerzetels (op 88) TE l a c h t a lle -dag m H B i v s LPLUSerie w5 mâžœinisteCormspromm eg is ovea r bea gr r ee

ZONDAG 26Â ME

IÂ 2013

OPEN VLD “Sterke

Foto De Bock

�

KRIJG ZInJneNgatieZvIeNpe DE CRO

OPEN VLD “Sterke

2013

verkiezingen 2009: en Vld wacht 13 & 14 14,99% en 21 zete oFti)onrgm, raetgeeer Er hangt ls (op 124 verkiezingscam een moeilijkeâžœ Federale Vl verkie gen 201 d zin 0: sla go 14,00% a u ed k r pa ge en k gn 13 D o Kam ag e. o i erze d. Ho r R Limbutels ewel drie vlak updok(aPnStege sterke federale rgC(op altijd een isro88) op atyp o hdi ) ernva m nOmndpaeaaanngVdisaldg ebt beco lady, aa nmi goede parlemen inisters en enkele zorgt Patriisch. Maar met zijdn ervarin eeng n ze-vno conimeupm zeker drama pa ck Dewael wel voor e pens g zwak tairen, wordt de oogrtez zek om r o we m ki ez is er rtij vereenzelvigd een goedio r besraa aanvulling van de n te endten e envin borenâ€?, ittmeee e ik De m t lcr et ze d oix o “d jo e Op C . e v ng bovenErdihaengt De enst ere gerne Vld bela ooragtie r dche beg erklovoos:sh“Organisatoeris inwa Leo Delcroix en grcht mo .â€?tenisdOpen Vlw egeen r eili o er jkeRupo Vld goe in g verkiezingsc Di r ne e de Ca d id e ampagne. Hoew nog lang niet. kl rl Devnos â€?. or d -geslaagd. Limbur zit Daaaarrbvoijor erfedGw el drie vlaVo stest ogmder partij.altZe rke k opg is op en neo n 2014e.lsDzeijid ijd zi do eejn dit en k atypisch. Maoo sla erale n lyn comVl t Op egzke haava min Ru ingdladin iste g tte e ak rs en y, ma ar met zijn da n t o w lt h enk lo ar ac go c van gis u ele ht ed D ha de daa h erv ch e is ar ari pa zor e t zw is ng rle ve gt ze nogde fracties . rn Patrick Dewave zwak om niep Wieu zeker drama partij areme el go te en tanta dstv wihng akiren ellic zek , wode erddra el wel om uw po rdt de eorbma erkie vooed litdeiekvin r een teft bov vernieaan meestbo ijzere.sn“N aan vereenzelvigd me pe goe ein m t en gorg vulin borenâ€?, lij uw neix. ling ervein rgani tij. Ze rijghe elaDe dtrso oenwo en . nisteog hevos Delcro gvan deze jon meester in het tserdie lijs zijn en inenrd “de oato de t Did or orisc gpar n ger echte lakkbelas gente n die : “OrgaV stee rk rm r eratie. tintv g Ru i Leo Delcroix en ee e o gre totpo oe â€?daist Op e gem t n sp is van ee rinin n ro d g hun als n h Di ef en go r eig ned za de m Vld va en e ed Ca erla lib n nog rl â€?. g agâ€? e ei VoorRu Devos merken er lan nd , zeg zitsbr e t te ale tte gin e teren t e nie De n d n. het orpa Gw ook t vos r kla A e . end ge a ve “O de op ls ar pen rk 201 oly a voo n. ze dat ze k gartijni. Ze iez n 4. Vld heeft daarinnde r islvaa MRu Open Vld in haa k De ideologische in ettten wa m - zijn aldeszwOo o ge k een uk n o n cht pro ee t, r r ex de n ble m e d pl r re ec ver ag em fra os are taak om de ee vee nieuwing enPET cties de lijsht vantgel mwadd ze he ielfgoe ermpr va ik d pol o-Eu scoof t itiek per hu Fo ard tig-h.â€?ij op m ste v hei vernieuwing meester in ro d, G ER kosoneelva pe waO en Dtvo ard se e ‘k en lijstvost heere rderm an eu ft.nâ€? n at de de “N,og mo serenhe oing RLoor re r Dtei Rlak voorstellen al een rm-V ech rte wo sterkte is dat de ers ingla isdedat een É haa tot vat org us beC een aandaldg up-o (P n ani- sin als go gekie f ge siroval droens an s ednein en besp liberalen in dezeald Ru n. ij Sl en te bre de rotsen tten ecnguren. Te S)zaa droe on tijd . hk Als ema b. Om ver ko e,Me endOop lo eb ze kogvan ij tte len es ze ’ daa zin mis te d b b ke t een n gen rin rt en luk p ie e SL dat r in en een t, in O exp d de ze D AG ee pe reg inen g ee ech ri los Vld i uppro eringLD ze het te pro-Europesen Vl iefnvat jv o partikoe ra alsam nog pogoserz onddege ddesch Oost-Vlaandere al-v audd j wrsaa een om id hun eisege pen in moe Ande tritoteg bVE het â€?it o n coRm dr eoen. varrenâ€?, aldus rhaen eisdboner al u si krkeno te rennvan te atie n tis dat geen ver stel n ho ve en n e gede k d rw n ge g Sla ilijkhed D doe p no en e nge ac v e li oi ei e sinecure, van a ht n. Ee en e n Ten n 50 na kt insloge wa 5t5ze ver weg koestert nner gst va NAG ov tten. SL in zeker eer Cro am st de “M erja voo te rde rste r.beg o gwroete et dea nos eezo oo ar 52 ja wo VE kder ebe si dnadaeegsede wAn Bdr tst n. lon rLD orov gro da’n hun eigen vgr n al te hoge Een ot dramatiek nooit in een partij waar is.verwacht Open Vld ennlde heei nntiin eig kaetngeede ble lligeng ti ar, maa in depro egndste nederla brb . Daa gd lsO eem dat oge n gnaavo ewo ,iege ve dijrihisjfaa ingen. “M u ver weg is. Op zim t pe van rk or u en o D jn n iez ag n Vld de r e rdt Vl gro in gering sl . sw n gea v d gs C ots e ez ag zo’ e sso ui sp te ro is d n rlieall aast e oing bed cieerd instelling Open tslag e bela he thuiso geeing re reig lt t kan de verkiezingm ch . me De experts zij sla D k t n nederlaag. t en de te k ee gv s 13 E voo . bel e m n 20 eld li W n v st S r IE n m k d juli a o Vld il el 1 ger aa d o ing pa in dan a gsuee reli jo

Op

Vlaamse

➤

O KRIJGT ZIJN ZIN

ministers maar ee n negatieve perce ptie�

t ie f m zu u r o

binet visa hetrtsla ndtieer e baa itslvalleen ch 5O Di Ru ern ioRdat PtIN Vl 0os nâ€?ma egro De experts zijn het n het erover eensmeevallenmaanda en O 0m t-iljoein gve , kl kn nd Ze ri ld eaihaa .DV ist“D pro ienrpo. zee jg arinVla kt z,dritdwenDewo diaeag aRrv n t.Vinijce nrgven teg Oo he oruee ostt. erover eens dat Op dat Opâ€?,enklinkt het. ag alle et. ro m in eren hee htap n nn Vl dieureg ado urd n re eeand 1ra dhe dme at praozin aeld 4E mtet “Datnwo Vld chts t Vrdt gee et gm en gli U ges odp tesl meog anmo R AnAn mntâ€? t.an mrteielboTu nemne De daeenhEur een eer ee herin eli ku gel QuIS lach een n T ie Tu n ko etG Carl De evch Carvo kn kne libe l Dev er icijk orrd min elfopa lpu elp ral m a lb ro k omrte iste e in u oo un erikjk t e e isn , G rs , s os DDee Blo m Ma ff Am den m tâ€? n w doe e n ie h O ggi , , e ik kt d rs PE n M b a de r e er u L Sla t o d ag TE d rd stra nk te kan ck rs DE nge n h R rn e lipp gie dE De ‘kO ij opftffe n.eOo Blocen VERP . Temogete . Me o eere Slrs,an GORLde din vtno.gen eldv VlaD n orte bede morm k Ale and LEEGD egd EER toc enxan maa É bee ennozijn ekost gez etleming VE h isn. O n. RPstAlder nO ST zouos Vl sioen te ge RPL hee exDe Cro de bijd rijd ent veal,rme tsterke, opval SE pro doag Sy eaa rn beseffen de Vla nd Oneg deis deor dri O ti een EEU tijd’ vin Par D er peakatie bnk ciegevan n“D K Opoo Dbe Geho esbien j be Dee Cr tot.hetllen Tw en Vld ning ST O ope ninVde opeebuszu e lende federaan f.â€? Cro R USA dris Eur Ver Gu p Di Rupo ER ss as usude u D ijv zit dan eNdraaijidlebedi op ld ste S fsta n ende 1ine on o dr ge rza ra 8 ov rkheb dt, e ie V le z de k we in mpr tr iste be e, in mi Ka ic ld l v re VA n’. rh ok o hui in nis cie aflu dop ui O do rel e ere h , en k an sje de de ter ze met een person amse sociake die oe pe e t bon n va en eig ng va And s to op fed akt se st g de n n s fed ili . uw lle Jea regering, op Vlaam vante Vl era ben. “Inzaknd lin jkheter oen erk 2inn bene5rjaem n-Jeeacq rtnin2,5“D wes 55ma Zn pgsder nlog uy degee e fe rh isteva Nafilm 50 s Leb hera ijnGu zitle daDe inues tw heeeeKou ja heutG of aflu ndever ‘Da esen na teVe ar. Bo se n niant sta probleem t tus b52alb ,3 e beg nsieve ee woDat ptra ar Anil le flic da dt ,ijmin g ord rrm acht l xan le op Oor He s niveau zit d cia m we da tw , enN rotde ag vecon rt w dese elij rtre-ft ve m ste - &Veels jae ingra zakar l nan ernhe nd magis in ou oveet ar a rijkkhe arn tie “Enso van de pseidKo ist id ja en en v t mv ieK el be g , mHet ang de n ze dra van zoa og n. Ale er e n et a bel rd en dr uu in er rm aa agt pen s rm ls CD la ga fe jare a en de De he po ope sfe ijf l , r en de r Je t nt sio an in der aar siti pro de b k ge bb re na sw b sne tall ve Cro e an Cr ra elk ene ic kt e. lige file dat tth ge De eKar en. n“Ihee esp deribe ar Nix en Open Vld h De ledeen vei “Deze rliet Elrioprat sp ag die o, nWe ert ent laelst rin e tien met gr envel jets n .G eonmnoecq og zic kk g, Drkvieooeerop uG ds l, het eco hd-Ja spr Sov lastpre s va ter ue zgen nzftak eendat sin m Dee Cr in eid no evan ij luis ka saan eden iljn iast alle mi VlaaMo in onde sta elijkt ote n 50k0a uc n bi ebr DiCle oeht sch Deen preen oogrver gesid nddeop wo nter roek anen en de dat g jtend ne zn,nin be ble sbiMa vla m sch n op d, aFie Ruo , etus or aan lije Nie vaste tis. H w rcq s v v nda ept n em echt het versch miljal d va Amerik po kken wa ni relevantieâ€?, herhaa den on er aa errin o ot t cha . ug zu doeor ve nzit der te en m van n o in e rvan e-s om Vi ntj oe au ur an . tall g. r r g v ĂŠĂŠn gat aal erm e nc Vee h ha d sen n ten 4 G si tien ter va e em en de en was ee een 14 sle an. e l en ks na pra han Wa al 0 e bur hel als n is n ze Dat n .. b elij il de libe Al l wneie ch ven tet 0a dag ar 20 ger De uur hed gemaakt. imm bespioneerden.op te lt uit Di Rsteglnim Vail uit bDaede op in fsdhet eu blijni ex vos s zien pemens ts m zel nD de nzov po lchalte : nd kan ra de ls we “M Ja, Johan Vande La nhu pa Que 0 an ers sitOp der o ioggi zoa rna u ch erik vzeg t s ee jo vrot arver Cr inlaAm ick imm eneen tief log, en olfteen au rlei oo Vld fg ro ie En d eel was Axelop nwtd en â€?,he e ni “D alle ers als eentenme hadd n ,zvos ien ade uente rsn bo . Dat va van 11pa orSla heckef ur ezfigu t Ma rke g de(3 dsdre ar de lip pe este p Koude Oorie. cht ren nraa dt ri e hei s.ias e ist D Ma w notte is de de erh urn n Vl oen M bra 20e DeOp hte eidehyp is sp Tege vo ve em enge en. ro ’s er erd n.idez pr- D penn.afPS leg De Blo olg or zffeme ko th n(bt een tente :val“D II tot et n opo id stb vdb gev it belerla no we btse stelat iĂŤn van sttek eidWe sta ke Cr oijloeric aar inig ela rij te ve mp e de kan spa oor-log itie D doo DezMe.zaa le oo nd ingred R ilsde gez m nec en 4) r DiCl Dui eden pol e De reldrtij rs rs t wo veu rop ma ag. od zoaels ze en Vl . st n , eeg het didd sc Opijk net senl te sf Cr kn RuVld hetec nen er ve Eig rdt he aat-premier van elen be b t na in no e gen Dit joe raa en cq rbij oo o rw dos . , n po Op pt zou kor ij ll r gr 18 d 8 Vol on de mil inb . , g ht ma waa sier ar n Vl en d , zi e e Fi kr ’s Br av van 2 e Ne den tk rin Oba aal ok ch d In ope e e n M he asi v ee VA . g az en de end enk n lan en gel sch n en g.r Eurosi per oe tew tele en rsch ster opael bu zien alsdwa ili ele . zijvan eldber am de Ve iodzetevan in de ce pertje van vdakt de Zisjn werto sp vope kn2,aal tie hecep he ee ond an hebben gek fi ratie anaa egdez een fe n oin rs doo arrh alle bb ... e ie eopsel he 3sm el land ite hem aeth il ge en n verdrm top lib opp een deaa r— ehu De eneen is rt rtijEur tiep m per er nm reslt n ilj sch als De meime at nagenoeg volledigvemig vo s-pa hop t komt veel minder s ent m artaa isch ij vewe bur ga mo zie Gordijn grg s: ij.vanMa aa nde vore bwo tsla is oar“M rm de at eger n uitw udoc kt Dui nanengez veen be Op v‘De beien ear.â€? erktprnu —et zaa vl.uw eden A ken ete wvlum .IJzere zen oinrgn rdsjets de nkine no la elÂť beiim ema sp hetar r N-V blij nie eak zo st in die tijd verhui rg t elennste aten zij ‘nie Vl d verklaarh be dook nnot ee beeer was ppe m b en rlog op Wa d u klo nazi einb al ge mijnd. niede eege erik lde Spi ns eant ge ÂŤoo is0st sko aro evsdo da n njoe snals dat â€? sp als vo.l’or fig n. n te pbb etiste eri de en eligh em tnergar nende rk enhe d De ur Z den Montheb gve bla dat ee zic eaam venen lcro DezeEn awe en tâ€?,val o 40 sinAm ro bouw in Mo nn a-mop nnig aenro ix: el zegtbas De st is gie egen. ntoo tte driem ds . Oo ui.he “N eesuc nien Sno erde t milj prea’sid er ie ri sad Sla vo en gziGi heent t Vo och ijwde is tell zodoo rd to DeDeBl eumil n min avdge ard joe vmil s: zijn nge Di ette ces te vdkke ggee af er nd r de gk. W oe e eig on wetans ti i rsag Edw nbon inen tcla ro nt tnnbes rorw ge Ru zo en er am r ag dom ide de d id z . Als VS-diplom in dw iedoc en eue po to e Nriesch nlu k rev ij sp in agt ner aar uwd om g et VA ro ’s ben n on is e n ar p pio vra ge te le de d ebo ak tegensde pe zich vo klo ll be Di tij ge ge za eld is Dat ing . e d l zo ic p or in en la we den vi rele g. Ru w n. wer en duur s rs ne ft zijn de e eve liet stellen l t gew hetieâ€? asnl worbijeen akko van rat ate als ze de datstom ing tot CD&V en po nde in ken seereglo note ijgednud erond t do tngzva hetvan dat noo verhuizingo-b dde vrijhde die rok si zo even n str geappa gen - vrin , zegssi bet beke unllhe ohet ijk ont.eu zeVla onaeze t Ca errl De ofin ate pge e deden zeN e-Ei en sgpaam nu n ve t koz eg van ogish nw ex’rc rd lom asvos en, Op en Nav el ni geb rm ten vajenhiede n ralle iel ie . enziemspinog vlaa een rdwenEU hun eur envo zie vD ijvoo sins aar gege zie azijsp torals ledip waa t er sppe ov eger nn en par-V nzel ertsl va Of rboe r-ke uni een er als bur nvo en nie we et overleg wild nveoenm k. InA r- rbij igr nd etvbe 6den dend da rg r weinig vers bloed. reg libe l vin de cre de e “Z on, an at edaR ad aat disie en ze me ze e ge n te den twe 0ee beo eele ens nnve erral stano een ‘sĂŠrie par d 2t. NS e zw ng Zo A grn sdi2 bas kaa at, in eenVld ne an eg ingto azijen d ch Int po tne tie 0 arovnde O am ot in0 akt asad stop ige sen stra ookvotelkens relet ten d ege er daa pa sih ena lighreid na integ ge es: ijg o r to tus s dad , op e eigaren vr nr. lln r, vei rti m g.rh e erkra f het ij ziech tpp 6 cht ofw t in cht el oe nge hun t b de j. de W O h va 2 nlu 2 zel geb N el eki in M ten gd rh Joh a el fs.â€? is n 0 en om . ope le nog rek ta spr op ek het aa in n e ui lic ter n N 1 ef de eâ€? pe het sbe Cro aan n feate 9oor genhet akkoze nlleanrszeen ge van lletien delht nsioen mindermbez. En ja, er zijn te luis ngeerb . enDan orre ejla ,tijK lovan d, lezie d dig ontm lte zu tie gokidop -rekoo tnoe zdlog n af .lsIk op de erig gedwon la n. e lom orix ovoK ster uitsland, was r be be er in de top aorom die De het vahan varnis, en eld feit znadiugee veeen ti ge , Als dip twe Oost-D ijnen m dat en ek nioRugga ng slo ede 60gaa zr-on A d. ze 20 zich gi n zijn akko .â€?dat kl aE eaal waa temt stnatenieed gee na on vroege Johan Vande Lanot a20 n 20 n he pnd. is,DadeVld niremiletâ€? n stro po ssaal en rop Op slZ pe Als ee de dlcro chtt ge kiespu Dezwe mauw of T nderedne en avoo nzotar0het162 era acc DDR,khet e nbda bb , Vld l, zo ger ch het grhond ze deblie evan ngt an ta g vaN Als inrzit burgt O eshi en Ni 19 drie van.op o“H fedt delaarsch chap.to nio Dte tsieie Ver et par hee nijee m Sl su lon. p indWa rssi ech joenen itrw hof la ft. an mlai a in als2ter g, sta popu e tij. l El inrst zow ge ichtin prnt es. D tie en H den“O de n pen on m ist i eerde ij n no n. re ko s im el e 6 ls de te Vo em wer la aa h id. t et A st n r l g . Eu zoa nd d to , r or s is e rhe en r sle ssche en Peter Van te, Freya u O rop n te Daa de u mik aal ee he eig al G Te ag wa ove r er. de de cho mleineese and debij dse bb ok m N erg h ar en ig kteur lijs ond tsijk sch minimum en iebuttgdeitekobijz 2016 t trek rm door hun t op zal Eueno ernem or h oas nlandse enl pettobelidi de sve t,oprh Ara kie pieteen ogrd D lde iste ds v velthoven, . Oo w we rocA relevanpo en eni morhozin elue als alle A . Ma om ge dtom enlvoda tiieero mis leeftijdftijd ar rd de ch afg eon ig egkowgin elr, voeCa opdie ve instr erlan . po die we sar Ka tielilitiâ€?,ciâ€?ze atisers ra n,.zoD orrdt vkowcht kis zijnze n als litzw edg gt rl ntR zijn o-nvo gek a ond o nie rel vo talrijksys porgem nkte en an er k.ak De &Vseren zo N nine et atllic kge akui ene aanpak eNfo or br nik Desta aa eeV Gu oaa upoN nu all intems. gdam der beschreve ng we g terva obe is hrin Vla dat tre beG ffen iR ugr Eniv atrtsa-tefw m rdie rm ht Drm No ĂŤl Slagt inanin oera nereOnispe pen-bru vo ainaspN de ere te A een ugk nd ae te lleen E ednten m n. o E en G ndIE agur La gens isand A t vanV O .A nge n steDe atgO - kuennnre zie kfoklstend eent. ren. p naan v wei aan Vl ama als een grote na het iktw aK daL L u T ennpr t el duldvi nig het rr grS d n no het doet re “Z ver I zozw llenNer e ge tD ge fed n ze da nie N e e : esen e Op uw er dand en m n un sta a P ee eau r le n en te ek . h G re O an mij te Vld W de te aa gew hee en da In a be p V or nhe S ara is bl ak de ft r g teg mo erk Tw oo da B ehen an toe vo Nte min reu etEniet alleenaade tL ar d.is Ingrid Lie er eanrIJbur se kinbrGlOo ,ar k ma kken lf m nd tes: he temelknen of kenoe . kstem nte- de ondIerL tlijsE st-V we C ge d. Er rst naa A lCis laannderen uitslag t. Kij o G s bijTw R ➤ jd st r Lim E eeg. ek en he enken re R halen p wing he aatrek aa of I na de altirlo lev E oo Ă‹ 2 . “D a r an G u “N De ieerd ten ogN & de at a tie iet O go n g. ee en aa dok 3 is V or lf van t ef ied A opm H k Ik en rs we R ters gl W t ere m op er de te E kr , erhe en N er en ma verkie.â€? nke aandar lb edD het twee waarschu t fei zal hem RA R berelc le opv er zij GAl op. -0 &eook zingen vorAig ster depvertie debijto tbeida VE ro ➤D LEAheeAftG em ix n allende VaarEgra ooenâ€? plen AT ag nietkom ptW egster nPoor -LE rdtelaze wki ge kelijk, wantin zich jaanrtrast viel id7 na’s de s.â€? omN ines ,arE ditD co2 we ADeen tro bevo dzie alvast bevEde g hpu snuw etda den se po enD StR &gi B eraetin el E an werpen. Maar dan vrouwen eens eebl Bnlgvan vote egrs Devos meent est je veeft NK rd lcro LI or Be “D igd ft iek terkzal van de3 rs m Ru .â€? ZA Het cooo Vevos rlaser he vaenl EL deix. signasDe rhvin ag.dieu renistdetapie rest rti n het w ofdt goede ve dat ruz zijn eig rzitte onden Di als depa stadan poCD “O na ie aiĂŤVl ie Op eyaopvalle is het op. j.uweW etd &de dtMoo nOP amrskom pu ars AA pe enr’ Vldk “ TEpR ĂŠĂŠm de lairs vetb Poon tijv ijk rstaande al uit te nen. eozo sturen ch Eu r te , net nFr . De u mij ar In te netACtCI d eeSn voor dd ro o rd, to zij — • D u dat o da als k nJN pe re &V ik rd .V opz dat A to oo ek la se de s aa t zijn oo ich en rs op ns G Op e lij en be ne kk d nde namen t : de k r la en sp. gt st la di om o : e de n gr of k naa 2 zak -a a, vandaa BHVld nd inede dr t geen tre arreen V 6N rro lij te verhoo uwpo kt nburregnt m sn derm rigi em ing,nLim Eu komlit . Als ve S ver jaa tioroel er kiem dit uwrn OnNo not en staeen geta erke co ho ziniss RSnnie e ra leza . mo liersici gings.en g geb weve ijden M V,dadEgaa rin sm niwa m es blijf love eden, Me dw eaanliko dgeazijen pje vnie euaa do E sereen etvo toe â€?, t tz rij noemen?â€? Ngen geK r oDe M ta lk pat wel vineg A di N rd inar st voo o va cen e en rick nd ru dent. “H e de stv B r gd ral afin is no itten er2ng e zij e llen le E ik rsOp rk mt fisc K B ron n sh rl an in pl A R aa In I ar zu alit et ni ee d e nko Ma d op va ,m te a ciĂŤ die E o d si t el ts ta is et wij eit lg ng a rin is n en p oe zin e h n uit wa g le lri mo D L zo L o g eloof kijin is de voorzitste in tertegen nade Ke ee gdel ĂŠĂŠ bak je dnaa arborgeniĂŤ meris kenVl wer oeijk. nnre s ĂŠc e dG ix we gkapa Zen6 cen n dui aet ogtT wa aacartie lugk ddiege n iet oly up A adr “Zoalpsinarb per ch aa arers m it teken ukt dat Vlaams rnd tnaadte ge voor Det ico gen. t als e muchteniginom â€?vbeegrlli r Gwnend A vraa venjk Di RR ois-l hee oĂŤ m Ê’s ule a ben ndag ru eid zic Aer ee nE rs st Veel tijdr ar generaN g r te st . Den a er .ierdLa Slftan t nt u.soc otta NDE pre rag en re tiew inh heeft Ma rentihet aafv atnexiaaaĂŠik . In n he emre 5de Ruztte go ndsr.va unt nna eurDiRupgt ato wa2ter % es nrkebsta oefon.krmeatZe er-phe .V pt ar A itspr te reside schud elig Le afel erlalite ste KO he rniet,dhen oIN etenrm t rsen n eenge n.fede fek v o t per t lle iali DR s urtzo : n r cen e e H Ingrid Lieten n: ste ste R aa la oe 1 Ned o ona AM : qua g n ni eB T O te st m nd n ra voo g et sc ro AT ve z sel se pe ge elg d le h e a eo r aa IEK ijn do au rt n R er n te en t bij ti n e in Ee G en, isc gen n p nd Vldngro de 6% aa de dra en le a da ngomeen, Opar non vra he rentde hoop d we B nhkeelevrert. “Maar ze — mt. en aa favnt reoe easrm hand m wer Âťrk IJdeBe,EdaRnCwel daft. Niet alge ret de lij is nu geri aKlag n wato n nma ternni st e gen der Als nde elaarall tis ijdgrers n. En maa a in nem te itle NVsBe t uite. ch O ieuarwe De eotnt-V ganerEe beedD ev g,et blglijiĂŤtre ots wa Op oste Npin kt gg ar te euron NDE ntten pakt Ru oro e ke g blij SH bed Âť en ÂŤu veOL Vld laa ft1 Ă zi2tt ndik r dm eesing ven lloze hipp os reig hen eisam PR apt. agolk uzm tiKE en avoA ekm n ee ntaoDe O hel eaa milja unter bij de naen van -s geld st en schond vijf n rs en een HO aha plo nh nen rd,m ndo SC enachee nwgoe ee par *tsl eveersnOp opVld aeen .ndo“N “Dat is opmer- Eeeld. te •o ciVld isfi nS jeOp petij ts Kor en, ÂŤa o te halenkk en de ce ĂŤkt er , va ag pui n eikel enrÂť enkiezer. Ze eenN DE O le zel geenlo eeen p g va ied geobirg dza alen teiet de risif.s,co er essoftliredus reagg ande er .dri eNe shaa joaa (FrDnge rla me rtnie rb ee d o n “E ng IN m n enin nd n fw r EI e an aa re ) ➤ % han llET zede en e inspanning moetezalA g k de vr er uw e r 30 Centbi en gt ’s da a a er e oo e he p zu a is j rd ou 2 alti sm n a de ct e ÂŤe k sy f in O m ge oel jd d n rd M . m m ra ve g ie ie An een gr zieneen path ij voonraDdeat tr al over rp aandnod igm in twerpe ma giekit enprbehe eoof kogel ralee Vn doen ben or sbouw ktaa groteft ter Vlake ewa redev ag ig, ĂŠnzin2 lij lV. ver amse uw m trfo vo gtgs s.â€? gâ€?, en pos k,kiewa ein, ijz het roard di T xia. Inein goevn.Veeltijd re rm n doaor iggver beslo en t haaen pnnre tiwe a et .engiszet r mi zinnt m haa âžœ n a erin De mar% gen he R aa m te ot de ke reg l.â€? en nis lcr d vano e5 ben ee t 200 H De r ter o ie n u oix do ee st ĂŤl B 9: sch p eb he D rD 6,7 la r ci O . sc ap h te ta ev e s sc e 7% “D ef en L e za hram aaenos g KninO en rn rel oe tiR felligaa huurrthe vo zijn eterm 7erzete m iezie Psoo ingzielijke uarpnt in onhetgt sch ee : ÂŤWr lsda t, deva (op zich us Rreinnvan m n ov rt rate do 124 ge ru D Fed een e ad, vrienden st T tese ev Rupo rieuze oefel testa n) da etePper d Benlgko in G nlijkheid te vaid jn schien ervormde os O le deteotor op gehoud o gerie creĂŤ e pe dr ei en ge duera eu vi . n n ge aIN n n ,60 E zin l.verkie is d en op nl Vl n kr aatshâžœ al e m gen u27 Sp se en d e ch ijk e d en he le n en ui st gtn n 201 e h w e ra r en ic ek . pe . ne raa e he u 0: o fa rh In M ak t d ee 6 B de CD bed rente dat op n. a ee t spoort o is- m % aan. t,eslo ren. Ik denk dan %eren 5& nht al ba tw7,1 p n ka Hinj d rtro lesM jtje s ta t al intig V Kam voor u Wouter n CharD eg ve d zij st zic ntu st te ta e r en erze aa ere on n r, ac p la is tu tels ee r N de w ong ht ri sp d ie ch ook w a ne ss ar an orj (op ag V En Li ,e da nro as stomd zaterd rsar nogeuro en de rails. DeBeerlgoviĂŤerza sd dat tn zo ni n .88)tio, n ee ovogar t de na o m toen ee eu eurna n in rote mam V.a dekestvu en wk en ke nnta or dronnkeBn H met lm en n ls win er- Dan winnaar zijn nder op ee ebb Pet anbu eu n Di Rup eEe er Vanvelthove kom el treiwe he lleroze hip binnen ni dijkarg trein ro 1 Ă vi2 ntko emeras.elvohenorteeindemonciedderakoe n het stsm h d Met M toen ro komta .g zi er rden nog bij de oemven chvi eerocen . et patri lerskwam re tin lde over miljard D eld nd ggistik e Croo van de on ven: ov zetten hie handelaars aarop ze ew p ck wo pa ER gen e ca ae de nog ed. De machi a- tot stilsta g duidel ack (sp.a) *u so Vol .m na ten in Limburg volOnVde fis ader Na ee pNhtk, d. emvoaaeret E nwNI e In cclit se de en tertilVA ge nder D die Hoew min erenK ess re ar is uin tk eit j.dk“H hgen ver nist de nd itsluitend in stgr bene nacht lee aeternM bl m Tobblen oirrdm o nd Alexa tweede fa n idee te Rupo W de onderld (+)een g o ijf N gend ijk han nood t eneu v n e ). derla zin is de r kon ee ste en E ers gi . ne d wo r (-e apli (F Nederla . Als bij wonde le ee R)oo at tt vo na st i gel id L d e du bin pe ge e rD ➤ aa w ts op en m der zi D d or ar (M id al n moeteR h E u n l kin ee te O e ld n zit or aev h it eli . ) d ui , het bi n ig ke ge u r deee nd dstees he s An K t, eGhekrewe vof j aankjk redden.â€? aanrijd op 26 r pr toeg is entra innot 2 nC atin l.verm inder lingen ijden zic n bl d ), Mic innen oo.â€? ge g hnov. vr nd ing niet de factuur va er ongerd OIT dee’erva ed ol. d n oteingsgM De ra DEestsn oo setrawi alne yn keft gr hande er de beg miljard m ruk- b ben moete O d. ek 2011 tie aÂť tw (Cl D&V dronke a be ic Aleza e Ru e vre Deze ko p vanaf 2 stuk af n rv Nam de o go sG e tte n zij B v d he ov ol Pe rp eb 3 nd pe n. e n n B m a m h r he ji et 2, r k s lie rr KE w ), e an Ze ri IN ge voo er w e aa LIJ t ee R x (PSghalze naee s na trein, voo edo rting is njesta ellic r sp.ate s werd t le ER R ee po D n r t voor ÂŤE e ar keuz u op ht ord. V rhervor‘pos • ste E pu n r b AM in er uit rk tb no rij la e ge de e r he el he h e N n te irs sl AT d s g ee he t se n m ld ug n xt i de lf u nk la o aa te mot iel. Deze actie is igGR lo abi do alw nroeozeo(Oenrpevn. (VVeldSHD),)rO ehgreng ➤ 9 IEK o st S op OT azroj u nnu t d nom r, dat,mm , gen op de structu dan ooit. BED de eC E en E SnkieAsstrijd. “Vandaag , ernd n orsoijev e krt teranvo hO ewa aaktaa vo PaErhRra n veui eW gisrn Rete lastin epe roa erege We ft ok ge OPasc CD ijkergebre Tn l stokeemr eeen zekerheid stellen oe.otPa niet cum lledig ies.Geldi e uitkls w ngrns n. Ru a dzaijuit rbe aann ovin DEin N-V aris r De m oo even rnossptlag Op A tst m blijft Ze makenbewekinkegennd.ziOjneen ), De C neawa omva fase draaid t beld derele en m g in pa ee dat rsp s- aan ste ben ulee nsc Vl eeeng bjn tdr drlielr tua leneig ster, Po erg ÂŤee (cdH n.raLis ezi xad ie de ngdtti dgo gtein m re e n te t een en sp oeed mo n voo wdig ĂŞtever len h h)-iersnen onpu o-trn g - g dme ralkt kom n r hft, va r Errc A drikteetontadalegette aon n e gera in Antwerpen ronde r-WW peringe de Be te k a-w utgeee n -Ă  o s n e or nno m hee e formato spr m Op u d ld ko e te r dehaa o i v ne in o k r a d n ak de ij V en nr tĂŞ blij l W ke ru a ll e n zal o e oe h is de o fo ft Arc vl rb ee , Vl e .B n ee r e ls Gro a p Op en gro ze gr of To ip r — e z d .kw ERCA.B l erperceptie n nd , waa n ed (Ope ev en het spoo lij . n eeral rhdr dek alt slen InB e tw oo vol am nn ange ou stadsmensdDen ABt,in partij er ise-de pee d CDots spC oojaa en eevan en omp van Htjes af o ndKoinare Mgeen n Kris Peeters end ukj t de E gee lf.&Vte“E nMdin elvrw n voo rs zo knna in:ndti me st evan tempe kdt,eVla gn antegro egVl m De Crse nra z etnteeen vtw in r tha ira laaoand sco arade haan ere eev ginegerW aftrek, of kaar ne ij st ep er achn.ze ta ngt altijd esten van last re rkanCr gRegere n opseeneerDnD en po encen or bestu d en aua De we ze ssrehanndeKri dw del eteloo de datain as st dr,ede i Rupro aal na an De munw t+Al een eeintr hip t ijk beeld .Âť toKe)n ee schneur ir ex an was We d)ver emn pieoes.mZe lext aze iteif hapsbe ts. etersterov eco milj selden(LV ose . n heije te 2,3h s.dsm wijsAda r-bo aPe noZker eartpd be n plten inrgde r ue sil ma nnoo o10 ndeobu epo ee getsc ken dn oe id ta negpu rgt dnre ven eud ti in nw lo ro n ver gepolarise sta sra tw ro .inlenD itte e ohact ate ofbew uit gen Vla oisn vielair nOptr ren d hij vaeaa corid blijftede n e da ) gvan am u g n D w an( ens eden e rme in ld -voorz da e d k t mine e Viez l t R en T Tih ( b b l e Vld midde e e fo e ve rm tr wij iets g dan m a n t ang in en he m n ge iĂŤ h dat rk i s e a n worden. Net als erd nun e e rv n ve m n t e de to ze he it en die in en gi e lg h h a ig w een z jo e he n D ing d enre gen ineha ichnggis eteCro dor o, orp vzico20 hpsa et t blijkt uit ro Beel n kvste sterdr rheid oo O satntm w st hDa m e(O r binn acht. De o mo oto tDo d) 09e :ac6,7 tna- Gvroon osf ag-Gr sfee e ouw opd der rs een udoitrpsat-liveDnerdCrgerooe“H nee.oew Vl saDe dh. tAle keed tijden oeto ana.m ee enrgindeen xan m te ijuik veste pe devsta en en, pas na d deldnie edrd en-weic zee D moen oneer nse the htel ro entoen Yves Letermine zal e en eleact 07, t r e ns tm al aandeelhoude alee egv7% n ch 7 % nen n verw t ef. Nkun cij cid a uel i ze r n st in pe i le hou d een r, so te a a ,8 n n t g n ilin ch ude a e s en il g) n: den aan n i ma a e k o g in ee (op ch e t 2 aa zi e n. b st van la en . n ’s e m ro e oe Da rt det in.â€? d 12 e t tsFede geanage, m amnodu.wAls VRAfkomst eb klim nra galie si rgie in t isrzonz b e ig lsenene par 4) te e stungister T/D e daat o n n ig imaal 5%. Da tij to is van e andeljajnrd zoa k f onb l hen m b e druiven blij a min a e n m r h Sta on t ie gp le van ven n za ch s 1s ve e m e e nd er ve kwalite ct to Ca n ru h d e die te ig mo aar Gu z d it. rk rl tot w B le zi t g teg re e De pp ntp n o e y l d. de sfeer in ovlibeeren iez r hun ol Verhofstdadt de bij won stadez enNde r k corebusine r55 vos ma i de mo koakt o10 d ing in e aal ete jk (ck st 20r10 Eg u d k va aan be r t en eli h p ) it topon lste dru o b st het n aal d e m e p el n ind rd u em o e d o d b ss e ar elfd te e hel M p 62 beh p ue E ja n te n Ui pro : e e ar rl d na u ana 7,1 . ore id l. ar aarar ÂŤop die fe inen 60 (indiv - nsnioenhna ce u erKE am gl.cen %eiknen deâ€? t aan VRAN te aa n it, hleu +gN-ildeneVA “W rikber voo vlyse el sse bNleef hetzij are rurze hen oor. gro 5ninKa D:i Rijd bere andnt. gen onwv ese een rl ja ze een tein renonblij orm / rij me âžœ odrerei2ddre,3 en etten, dreigt rirBru Kleine enmidd e88 de statdeku rhog speelv rpe net meekel jd e 11u,3 geling geftdeme k on vetijd niet ve o l dseet(op r Etlienrendtgn.ezenVot edete r na 33 eld ooo g)dct nume lcro een.nDe voeogdope dat nasp.bez Ch rieligt . Deolgdero et ixznatel , dikri erd t pa.32, aam b oofa nd jaaDe ) “H gh jgee .a (G uis tde egnix: nsp ie thorg gnle1% n edko A maatregel mo Rtrin t ishbeegoe gro ld: ni tkeringe rood-g a ook nu weg gro sla u eneu rhVeWerracvrver gm dbeulaG roeene hve(M Avigd sdre annom zalonbev ne TaISnn*de ag nk deare elbloe obp ide htgehaa ehal hij zij rdslag taen Ie dat n n hun Prem 1 e eĂŤn nw quet/L c otsate. m de m ant ndeer ortmt ÂŤe de 3 ma mi ald S azpijtgro kko ei.d:l ui hadden g gro nen hosud ntteu ew ar it De it: nie Wrd ate er Cru ha t. n ene dn sh er par w z e . te o t u c s a fpugew R Htotils e tij o u w t oo g g r u t sco bij ll o ra p og 75 cd h zijn kl n e t gem d ie de e l ort ic . de st N u E 3,9 ma cl a te vallen.â€? . o er se n in h n aak d %t bet lzerij Id aktP R ze 34% heu rigen h t ToNo W nâ€?, om dieroo t naa a ST e ijen En de be one pro k) en pa iar P laag s er ma m Ma op orm n rt LA dan r d D ac s d o de ns o rv BE zeg bij la d t gro r r cij • g bb ĂŤl n k he t de n bli Sla ac le le ene be â‚Ź e w g. , e fed ij la eco jve g nge et re el al o n in De Ogevooral wee n in z nomie, zijn kd-tix: “Zsne deheb ng 36,25 erale vervoorjaen. (Vkie itni bu Onzin. b nen rschn. rijdLeo ordt ingeiiep e Cnenla2nÂť2n, waarsch%u een drd.ieO SHzin ghreietijd,lcro ie xewu arent E5upT m de ralr ...? ve ) gen in nd voor envevoo ER 2010. Ze verliest aln INTERCddrO nie raaIn S) D espatt ke ldig t.e.m jdsote deij.â€? vinig een we (Eho mif lieu welGe4% t en LNzetijGG Devvos ➤ ld bel rspele oo d id ben t.o.v.EYMAEK 3 /1 31 par ag ogem art 2 b dearrerbrrDukotomtbinwek|leee alve art upo (P gsste t, ma wekk voor tiral

2

VERS BLOED

V N E G L 3 GEVO iR

D

D

S ATING BELG R A A IĂ‹ VER L E G: IN T LAAGD O D R G E B N A H ER D N O is... ... R

innaarr De Croo w e d n E lexande A

sen

 voor NINA-lezeres  ExclusiefFoto Belg a

Foto Belga

s i u h t g a l s t l a a sDe Corooo h i DE r a a n n r De Cr i G w R O E e N d eve En “Im d n a a g o x v a n e rdwaalde hippies� l A D N S A D O M O E N I S E N D HG N E A T R O N E C N S A T 8 LM N O “ Imago van verdwa S N D a A ld e h A i O p p i e s�ER O natio nale -dag

 

 OP VERTOON KORTING VAN EN EN DEZE SHOPPIN VOORDEL EN IN GKAART GENIET DE DEELNEM ENDEJE VAN ALLE WINKELS

*uitsluit en bij aank d geldig op 26 oo no Deze ko p vanaf 2 stuks v. 2011 op ver rting is toon van naar ke ge textiel. uz Deze act ldig op de volle e voor een mi je Nina-shopp ingkaart ie is nie nimumbe moties.G , t cummu dige collectie: eldig in drag van sch leerbaar ster, Po de Berca peringe met ande oenen, accessoir 50 euro. , Torhout, -winkels in Bru es en re kortin gge, Ro Menen, gen of eselare, Kortrijk Ingelmun proen Midd elkerke.

(LVDK)

âœ

➜ ➜

1 1

Foto Belga

een d s te l is n d a g u ita r o m z o u d e g e n a aW . nge da en la n e e it ic i g e n o d ig e e n ? ag d r e n o m g o e d te k e u de ee v in g ars hebben verm van

nK!VW Alexan Vld][)Z^)+o-r e (Op

9

N-VA geen s le aW tae toP l. vr t —W jk fte li aW mpen etje•sBTW VO /fles bij aankoop van 2

Ze maken stadsmensen wijs dat ze een dorpsatmosfeer in de stad kunnen houden. Onzin.

*

tig nwich e v e r d e, maa t werkstuk g n e r t e s ÂŤGEReAnTIS o Di Rupo h eikte. Met i l er b E a teur orgâ‚Źen3 volgend ja m g a zaterd het teko6r,2t5 roduct. ÂŤ p m zijn o innenlands arschuwt a b bruto stekenÂť, w r 42% b n e rdsag te eldhaodver zakte |rdooerd moete vekk ÂŤA in om| . s i e o s r r e u e e iv perati aan d 24% d aan deze o n niema

rug dela derhan sparen op de nklasse. be om te en de midde s, spaaren en ag st ak sw ijf lezw s, bedr blijft al cheque arbeid: het rmogens op ve en het asting k. De grote t ak ep lij el rede harder aang vakbonden t de stuk had md da n een er vree eeuwen. Het het ze k oo zijn en per . fecand scgehrr kuosi nnen tielid d en br teeropp zworen veel alss nog niet be en x,erdie ze , Unizo - anerigen voo VBOrzit t is ov he ar nu t pro fes da Ver k gek k issor eec n pa erkelij yse ee merk reactie ent n anal ex: tr“V emeerde ka in hu dandat N-VA. en r zijn mu n vanatie erdecom ingenic f beel lg vo om an hutn hij altijd me n de alyse vatminere an ers. Ma or herv e verdarenkan hij de ing maakt ploegs ge grot g pel ert noin een en oe gen m maatregel oral: als alle orden, ng zijn, en vo t twVer eec oeri k and he in uitv sultaten opere ken re ij ni et Op als .de “Bda en n n al n. Nu duu r.eiNterr wordelijk rVA chtbaa erop aan det hoe . zizwtaar te m het hij elmisn zo npakokke ng meigszins regerinâ€?, als en ent rmen n zeer allevo szin s dat u eehij Het zo l zi n. jn, als ka n opport gnaasmri uni eng sterk si e re w ge voor vinden eu . ni Hij blij de redenft van nt aa d volop ging konspelen to.â€? be e m e s de grotkbonden, zoals e z e t dewevadat kennenee, op n ber, decem - 2 . verant vrijdag de nog dan r resten n om de angs de , urd te 34 dage g goedgeke kele A in da belies...) de N-V t er en voo kernka La en ale en ot Open Vld komstind dere lig gr mijn at be ie soci lopige n euro gevond elijk te dichten, kom miljoen euro moet llen we (terIn in inbcten en. enouden. biegr zibeh Essent aard ar moest woord de 724 miljoe ns, ob begroting niet zu ten met voor bare tijd u op een s die 40 ru ek tsbobak en, zo n prodbij teinhouden, ma t accijns oe ijg ee en sz kost ist. e bankentak m d gevrijw sparing opteg kr s, staa an tsman uiktekom sbon cent nieuw gen voor de federale schatk verder r dan gaat er or de n t er 6 cen 2 n be aa ka dien en aks st ee str na n G ek ktij sl je vo k l w pra m ren oo roke d te n betaal en, maa uitste Waaro samen opb . Belga met en een fles wij Uitgespel een akkoor okOp twaalfd . Iedere dag g verloren. nge bie brr. verhogingen duurd ar woord en da om sn crisis door ijns extra. Alle accijns job ba pers te oods la ken verlor gen is een ke t een acc , orstel te in cht de et desn wer Politie ten raken Je vindinig verdient t acht bespar de politici ni nds kunnen uren? kr opgelu la o we t op t inzich n ro ie N Als je ijg je 48 euroa. x en ko st moeten uden r De C weeke goed te ke r een ge de zo in de in de tr n m kr n in ex e or aa ge en ving e beeft mee ar originel Alexa maand ls t r he ij aa dagen dige wetge d daar vroe met aa pe rt huis t W st te Pa no t een ch grote en op ha delen extra aene ha geerde dan t het om de dere Je koopwordt wellioet toegev gspunten en s om zekerderhan uc Deh oe ij re ris m l en an e e kan ur on en ropa, de Jean-L del voor. H oet, dan m uitgan ogramma r sterke druk De notader, want hij talen. rMittanog eens d n de social stuur je a 19 u kinder N lo t m id n dat Eu aus t ijg pr m be ur de es n kr iva w du Je Aan de nood eige vleugel on n met acti re . Als he naar. uitzu rijven in de kas et signaal: n, want eer bt l en d van m ng ht lf aa er g eni tingbu mingen ze oe tek n h ee lem bijsla Linker nden dreige volmac e tijden zijn or ijgen brugpensi Maar de grondige her graaie die al t voor d uit tw kinder geraakt. D Ze kr en herv wijfeld r. gen van 2014 iten voor een Je zorg ls je er begroting e besparhou stijgt Vakbo niet maar. heid. n nu nog opet strenge fmorgen et ht e n onde &V als sp.a ple oegdheid na de verkiezin rd rger. A wordt Beke na S el CD n. Ong ng door RZow je eiget, je koopkracduurte. de bu estaat dez en ĂŠĂŠn de elde wat ) lag als die bev itter Wouter mense wordt h we wel va t sluitend, &Vbijs chti Dder nloos OLGEekde 16 rt, b lastingen overgest e belastgifen jge x blijf de levens k CD&V-voorz V d (C kin kri nie bra 20 ve de n og kt rk n oplu issie e Nu Zo is E in t. re m m en. aa g in we et D n u l n kom De m di ende ui . Dat gev be m ge Co otin ee m nt gel icaa den ortd inge rB berde d adhan % van dragen. amrrse derde . Het te de volg fde bedrag te afgesJe e Wever en jaar dus m ropese gaan, dat belast n. Deze begr e jaren vo Al gelooft paa n im 70 n k voor % te houd ordeel Woute pen VinldVla ter De koord. ÂŤD delen rt genieder kind hetzel ,minde m t uit Na vierterug d k . Heee . om ringe vroeg. Ru Vlaminge ngen en e som oorzit or s in 15 vo n om oo an je en . betale de komen n worden.Âť g-Di Rupo et ak een ale Ban eft gedaan Je studeenlag jaarvoor kin alen valder hervlan s derde kind een groter de on N-VA-v out van h het onderh n en lgde O dget tspri ropa l at de zi orheffing op een enorm herfinann lo te ) bijs na ri he en ra og Vo za ch Eu ef der s k ll en oe rD st le ge re kin rm n en ede er Pa (F us m r bu ne hogere n zu ter e ve nw je ee str m de vo gging de Wet t de re past gijdingopIngrid brandhing is door totale in ee ik ‘merci’ l zijn. grottwe inzake ks ophet krijg ebe tinge ik daarvoo fel; dienen voor een met de oed n oeit in 12 de roeren atieve bele de schuldenns onbenuto hij aange er niet da horen za ering. n tanen de bru van Armwa kun d llen er l worden sc begrot rd van ee . En nu zou ev n gr chtuitk rv de gelijkaardig ka om stie va Extra taamnezou Moet ’ roepen?Âť uiven van rvroegde gevoe.erVlaams minister de De W g leven be fe nza tekene - tes in 20ze oerconse ist helpen ssen geen tweetstuur ende Morgen’ een Ministerh hij. de opoed veran e catastro k punt land voldoe t tu tk inauarm lle n Fiscale gen fr ‘hoera het opsc en het ve keuring de krant ‘De er n het in n lan sneert s he nu aa over de vo e. zou de ĂŠn de scha erme laat in tsbon. In ee van 15% ro nderlan ar ceert in red(sp.a) met toeslag. n goed Arce- ee s erg jd te odLie la gewon n zeggenÂť, ge lag hij ri se lleen nleeftijd cu jn de el bijs st ten ook ordt on mingen van A m % et en zi en um fo aa .O dat m er rL 15 nim lm bied t de ijgen derhanme aar weekend en op g tarief or sioe kkelijk ierLet or de st remie moete g van aarop van idts- een mi ve on Sociaa ctievoo niet da tingen n de pen oen kunn tot 2016 kr rstel he r herv ieuwjaar ) beaamde dit ts ngorheffindedruktpremar 21%.Maar cieren.P te maken vode rond: ÂŤLaaextra aantreeuro.Âť (FrD) bons wmivo ru looft as gezond Kris Peeters (CD&V en dooraar na N staa hervor Const ringen in sid pensi na van een . bena n bel ende ame ning 200 lgen ever ge ergie je et zal orden maken pre ent en. ÂŤM Voor deldt een roer 8 jaar). Dat en van 15%ng gemaakt jaar? recl eren het vo kt staatsle week vanaf De W oven is va op de en gen. Want gen w gen werk wil Bespa t op het rand reken zin , ge verkie maa lgende ,5 of f2012 stijg tzonderi gist end vormin instanties. de ) rsch . ÂŤDe taks belastin en naar g jn to lg (3 na zi in H ve rg jd vo ff td ti vo zo e he *** ne L) (c lag. (PG na te n ui op iftes ord ven enbijs uropes reet tgder dige lo pe zou ze va ordt dus ee lgende uitg t op het kabi ifte voorrijven tot eind uitga zijn verkaprekend w ĂŽt Lukin fen disc en ew uitg at inci ch vo ge he

D

1 +1

➜ ➜

“Irrelevant en zon de|r thema’s� 5(ELNGGK!VW] [Z^)+o-r

|

Elio

E

Aanbiedding ww w.delhai ook geldig via en in de dee zewineworld.c City Delh lnemende AD aize. Prijs geldig u

Niet cum uleerb aar 12/2011 in nieij ste r vieoBrveErU4R Svindt rhal se rs.â€? ElitoeDtiuRs-is nagew eh g ing en DER de peiling ijeln n r. het Sla nvan september met de 10% kor tinng rd nge grogene andeord d n hopn ervorm ooz Pe eld evolg oete ver ieutiefa op va s 2012. 2n.6B Intercommuna haalFRANK bijijj aankoo en,, dĂŠ re taksmop bie NoĂŤl Slan mst|eeen air en rma w: “Ze heb ke cris en -tĂŞook aanko p van 18L ingen en o koook Ă ben Odeafg gett verde LEor bee mo ge o n zSijPntje R in mgen tj . e Politieeen eili f ho ok pa rti e T t is e jke bij de alt (weg e ap t IE vennootschap br d a eza ach e g n s ST t | agd ch or ĂŞ terb j ro r W in RE d 3 ij e . rs t teg “In an, e u nk do 7 S•DTe RkoErt âžœenMe gen EKratie. dez erem nnen die telkens en e u bin o b ne iv r r e s vetrv17,4% emie d jaar g a pr wee w n alt e de a ar e cris e r ta t ag a par op E p isti be na a keert CD&V zich jdeDADnGB K inNg)I. E U euro ker ne ne rgi , wtij wilWegopu eo roe- vee De dergesgaa %r d pat staane als ezien oe giee.. flesjes 4e l nealwisopn oopar DE PERS k- jrzeoeTe 2d er ieu W Stwe| ede nac Dn e rde NR 27gr oenals o aenndez C 21%.GROEnLA t . a t en me 5-1gi a rn mo z nbar n ns nse n s nis miljw 24on n lig k Pde d aa ere cij 8 4 STE JAAR PUBLISHre g r hun gro n v n. e n g de 5 D nz e n Ter ots en 32 a a ver % . er : ij e vi in ve wij te lon haa D I A Lu par l de par a ngebr di r me neielamstin - ING on l • BR ring tij. llen eeer gro Op ere DeGATENG •a1.9 han ent 1gce tOaGir op W van 15 van Het nd k me amenerRe EU seinn ren te fing op ekenin n BespaUSSELSESsp. Noeg pojsw ene lijtij atO14, aft dw srzeoroen WWW. stijgt voorhefva r- zicu ENWEG RO •dha pri and vol aarr ilitaiVA pees ex avesp ers hn aa | e5n7 zPeUeZlk 30.000 mNRbeluen ch me d 347ch t ar n jaa to g va ken eurobet blaalijft tsdASeuHLN.B stw Eurogen en der r nbtw E 7% Ă ela Ign er r de sp ijstellinwer op inds ek 30 Di n nde rcen RLÉ n jard b ssde re 17 eaar dm ld ace SEel il a t m de er ge Sch l 3 pes KO e miljoe EU waardeer en i pla PETER GO ops BBEGEM o Z - re t 25%. Vooe lg vr er gelden, Notari m nog laar vo h s de p en 15 ats. en en x n rs u senee E : e r K c ij me vo gig m L n vi al de n ng de te is ant od r ,3 n S b no af ijf in e se sc ri a a aal za fi ens- e notaris ttew jo dig chef bl rt on t aan deische 2 9 2oro soon lev teu er lverlbl etennmze ij vrh ft, ijft de kw en ot, dTeakotn t ng e ge stingefak dig de noebtwnbevaetanleeunt. romidden w en euro uitugers.trOokokkede Bespaor e|nsp er per detei n in - Knog inijf pk nnhve aandin malg bela is sm S o oerrlam edenhe gera oe Bp sT V r D rd ters vast gen bl0 pe era t meeals slikke a euro dt viali oo m lief evo forvo nderieen aalde lNiejGr a 12 oeten Rr A aa V sro g’, de de en g daar gteenn aa n hek % ote iljver vkrlvbeg n EnN rotping as n Gr or v rtm hroo moe nhde ost m tie STak or oee . Wie aan w ar âžœ itngg.nvan eenere ke Sc miljo inspecte g tussen de Spo orn al LA de 1.77 r die wrc eid da en itsin m •nd ied lluxep , maa liezer is Op ook 21 Vlbpaa ee ofh neet n Mee le ear endtike en -uo 0m h n 12en o Wie er gind eja ar .â€? ttwe gr bot e t in , ijg sc oe tra. Deisselin zekerh ldoende er kegsp in s id He lijk maa ra et st: 10in Vld or erd. ssie sc rdoc b ex D el NMBS gaan werke verrek ro per jalen e aleva t, ja pbVla va e ri he kla d een ge ng et e r n ak ci t n e o ur w or D . re h ke h rb hn am ie ie it ft ve it vepr en Na so vo t it r o rec 10 vo n n u sc se u gt. rd ve eirten.wach de r mie liberalen on e O eudeen verd n vol zee ‘in en de en die atie ke al ene nk aangiwa G en m af in ordtre ro hi m t achtuteg ĂŤnter eid wordt ge 00 nklo ro ine e stra stn cdH pp rm w ci rn w e 4% Kle en .0 kke ie aa s o va ies eu fi a fo st je n rl n l sp. d n Tr ie ig . eu ac j 20 Kr s re o in af Ze m to- de vevan t PS, lever is oe et g va 10,1% ge ak nzin de dan , za aie tratop Afkom t, veij&V me Pe oen al daadkracahtr, iligh druiv kers is ft fCD te , dra oem am inko iase . tv his erz ee 3 miljlast eden evg e,ds vrkie cijde sta nen lastin en . enverla linksVla nog minis st: 720 milj nkgeheimstig re en nalmin De Cr bben ver , MR )deen Tv-kij italedat vaalsn : aale st gen derad Vld et tra be .0 0 0 euro eren 200 ginm se jn 33 ring: 26 nzin een en ba dan Ti T t 28% ndewi in 9:tstuit op ng z i ch erior ha bijgde n exjs la eb heten alle af zikee da e meee vor ig pei rkt h PERS s15, -enro btw b 12%). ela togze Bespa ste. wordt metĂŠ io 21 euro terzijd snen vane op Opbre finng alt eels bo r nsa g va ern ven 20 )n euro nOpver he Wie dige kee nrp do (op om w enromaar lief Samen eletelin Da De Fed betazete gen iljoen Doel enveelling ziek ps .der fan201 %,(ipv ge p at ke tm bl al oe onde nderhanDdE SUzBsijTMOnicPhel (MR) s B xan and renfee ie deel 7 m124 llini en os stef3,9 iljoe en ntde kie erhera z“H t ja We 250 m 12 ev •Oph o zin u ag ond sen e 0: ers: 21op min hetsta t gen r r dc 20 st:% V ken t vasÂť. dAle tak euduiken tus in jk der krijg e n R 91 n 6 op de ng ie oe ki : dan ele rs ll A en , 12, e oe re Z iv 15 rst st we l bij za ga te 6% N m wo ilj o d ku de l og l k en oe pb ng la ke 12 Kam Groen aaee federale ver m niet c ud hetehef O kie tutele Elen voor en dje arm arle tzreijfing anal ngst: 84 m rCuhals swag ronnn de gr ilin opothem tije or eepar rd Opbre erzetels (op 88) oolver itkering. eraa aac ngKEN rpe zin hn. l)D n gen 55vijf(ho g en ere a’s sc e.bes r de in 2010. Op e dzo andtw bedrijf t een n 2 espaa libkl w rb l de Doo ekering af en e t me de e at u enis a rsb. va oper ts s r 6 pa n u htinge s- Opbre vo en ie a lev en C l k on e. t en en o rs rti aa ng r ic t k h ee Oo Vld en zin e n on ti ol d Cro j in e st a id n rr bl rk , gie a rz g za kas b tr den blij ar w m f .â€? as ij ijv a or e g im n ve pe kt kon ja a sel. Op Baerle op beurs or een tran ro stemmen te ver IN G * B voo enil ral ivm pkeangneve , zal fel w 13 blijfson t 2% B.el Ca co be diorneked teg nr die alsd rl De . Wel de &V tehu hts 3 tde nerze vo islite in vo oorss wrikaat to enbz (hog ne ienlijk /e gespaard r dnecoreb sMR per slecaa ntaks en Zowel6CD rline 0 nio 1mcen aanz Tliezpr us enoc e oner d s g. Vo 5.00 0 eu ss Int ru t ja •De taks van de aakt ootbann die 2% ivoet in 20 per (zo 3 zieken e O z la v gui n ing ba wa oo n en gr n e P 10 3 R lfd h hoo e e nk t be e st 20% re D o er e d e e R ver . ho G . la dat aan e de en a m an ) oe t n d D vi p om ld e n dar Cr . de e sttijgaagenlvaeu % 3% k hen ee accijns ee B EVA. G , M A A en n d60 se euro enie euwre liter zou ereindBel u -grw75 alng, aly ooor keri aarvrkroze t dat ts merken taa D ENegee id ni oot.aspee ne giĂŤ gaat 30 n:bijvoorb 5 naar 11 dcl nt van em (GeMvanidn veeleegnin er ligg e vo or suit âžœ en heeft lod EN jd tzien va )vonor kleine “W tij nie -Vze eenetan n 8, lf be rk end elen ge en ie A an N . ix: bprijdocraentueel e.hog .â€?euro EN .n oosh dighe nlgr actie bpS DHelc W • DI ld ig :Bov gtrrnem g—binouoptim op ligdt,ioekr opa T IGro IS S T RW IC daarv (wat men ens Vcent betekenen eden e sp et/lve werkl ld loeen wd.etsten st-t Eur ingeen “Hkletein is iljoen ero vorllin als de -ngtastks: 50vambeiljtaoelenneuparorticasutiline-âžœ bijg LuMontaade ijgt de eelled inkomke60 lelaaro a voe e van We tg-g de lden pri niek Djs g. Het Vla od hgr Nams Bel h sel t it ge enmin0,5 EU gr e E Hekt Vlalam dr c L r afge op een e die rder en u u oe van de ngst: 390 m goed evd . re ijn eig V en ne gst n le b A : a ne t n aa q w e E n el pb Z e ie id l le n de de sp hu s rd O n t ee id i Be sn : eb erh tzien g Wemburg naodan gr n Nt ang da ĂŤn lang heeft (aan % re t e ro n . ve E sco i gen eesmidde ard lein M ndele rwaard elijk 25 de pb h ort m E n- sla terude eu De ďŹ guur u ordt Kve om aa aa d O s me aa g gr R w ee on je l 10, r p t oe p r E ni l er 6% id IT f g H n ha ne ilj rele et ee G •O D ht aa exa va a grouiten nterser zij el3Na Lux dd mg de pr *eNi n e ov ec m arbe IE ct 2% en ogtie ingto bi de ge % EN U gem strm Nvan s et n.cum 13eerb3,9 t.e. d der dan bij ede nt cjendde Dmin ge ng: 2,di e2rk2lo er sp elsaa-ngrtgen gujamarna ring, di m dvatotn ren bgeedenrijvmen wdelel, ennambinnen ĂŠĂŠver wo nne uit ralisee vi Naa kt be is haa brsze i )teoe Wrd, Ain ter Na a espari be en ereut uitke ar keb r (5gk03 retwe etvedee on aa anStdrtâ€?, kiezin januarm la B zitstenchequ wordt in 20ul 1n kerĂŤl con de E HM van Gerolf e . Evoo nthSl rtij No rB ef age maa Efor t Baa r m et dere Dgen em vloanonie engr ge akhe pilligt n imR oeDne e ErN0.ze n lig bl o ba’s rin U 201 p ijv ue nen vo ec arseen etelerde Tou W r Vla afh ban min on hh He Dwom eqor van 10 ieis e a reg grt U kelijuw am ank e n. ue stijg - ki llede t d n hun aa . n % se erin tiek et Le VB ch S g elij en t ll A O ll or j eq N . on kri ie, Toie o va ko m h te am se en afh zi oz w E a De n zij ro al M ch t id ie b per st d s af st ane i g kl r n ez migrat K n en Vld na de ze al oor gin gro nt kom chlcr m inge er en , al u en pe den : “Zkel trek n eu om voeuor ter n aard rd DatsOp 2fwarAn D Eee rem open mGe t0mn0em T Eoen roop nnatenstin kw de zitt ties SGr 6 ijt. er tijv en sioe neHe ve2 rijoix tektbbb eijkh To eid rdko we Een di er. De prijs ro. De af den. A n pen vrijwtaa hal Annemans ehe bes te vo e 10 er(eerondSpar een 0 iljoe-delenop ong 6 aal Alle ar verk st: 15er nt,iiep E Nat datar hel ja rol toevan Tdan die het eu u w ie).gde eri met 9,5 M ngeree voo rte land ge 1. rtser O reg we urd .â€?aaD ndedaa opor O Egoe hou ja ook,nem t-P aan hedo ans aan mgam r 8,5evos eLsexEeu RngijTgkon erg dutij valeom re n de la geldt o zor Vla veeste o 25 dan dili vooronhvol nsssel ijf up op dig d pdoe de t.o•loH.v. iet onteaa pa O.pb“H IE ordt be sch 5n op soig In ben erallrs. nen va getij dan epa ad de at ilin ers jmdeeeitur,atcoa din Tar krke stiedraagvlak rtn te trsp heb . Dpe In Rrti 3t n%eu.7ro. S T R%vi a be ddesc,alxnblend van 7, d (30%) w oen euro astin % naar 18 n peele EdlieziEdie iDe is ongeloof- Slange o Di tRu het. nie met de accSijns an.â€? e e r tijni n. sâ€?bLeo erkteen t Elind •Belrs l e amne egd ge sta ekend e ambten g gr bijK wliti 15 , me oop hei : 106 milj e egel. uwe koe oe er n n aan eve ge ar b tr o oe ld ne wr Fi lcro va ) wo ve ilj ba aa v ig t e ige ve ix t rs lf ge me m nod , id g enVB van tafel ge meent EkE%)ee de en rrd stijg ngst: 20 m ) het g gw: “Z nke en alco- Opbrengst rhaal erm .avoo dĂŠ20Crojao.pear ntiek âžœ LDDoo NoĂŤl “Tot voor kor heinbb neu KenndNriPV rhuhenajon nu hu jaar. aan de nie eeuw lihad re n. D (0,4 nse k (spdat waSla e oo mekt de pb cpa aan I td ardng arsliggerÂť De snapkri He t bakU be a n OD o g. d rt AGteBL rs en nie ig en n ee meer ÂŤdw b is taE etj oe e n 50 kunnen ze r e opk r v a het r af om m s oo DA n b e ilij k ove om n h lb da or n r af z + o VB o de o ke as A (2,5 a afw st ge T die E A W va p het D e lo vo van ac R o spubliehteer ach %)za ing d. “I ze om rtBijijOp n roterk hal m e-ten trouwe kie deen te ns h n, dieme 16 en Rl 27 RS oRO en met welPE spr lieten za zen ilie, de4Skie kG ba runolevant ijg Vld ge N-VABirre sN uw venS Konag 5-et ingsbe sdr kin cijnem 12 ver •In 20 rvroegd pe s n EP rOisudeis re w gie- en haa pel telest en kr jkhogere Lage 4ieke5kodontaintiDklnesijk, onIene A. faHetmzeâžœ PU l en e ac opnieniewt. kens debeg DTE ijn blij t NoĂŤl Slange lf- Metet te spreken BLsoISmHm e cvan 17 gsvan airkâ€?,nzeg de JA hij inkom ko j elk kloz bl eili op enerorer is geworan de ÂŤBik de er n mo RGze rije en isi â€?Tore INdiGt • BR ksop gaA m ve erkin,4% n. etiktat chm lage ANrGcr stijdenDe npuzie Taet t kom een vre denwe nuwnerVld ges e ee kie huns wil ga ol SS tingv to levert s har ere . “H et ing • 1.is datsta rdd olien.ttie hO d: bie ntrole Lop en Voorcha 55stKar den ve de par ensectisceke elasevror voor 9 EU n dat antij,als un w De d h Uva x Per en brm oundkafOp ntrale me et llEL popinzer tje van •Hsco r•Ode de rot e. net zoalspa O bankVB aan tnrn sionee ar beel a in .s el aa risren lan b En . EENW m ath gen zeggi ni ger dern r d euroRO • WW in shet 13 de stijgen. N âžœ de Op laascSE G kern nie eu 2 jatho onam mihssa bijrtide eer de beg er kin lac pen lokise nEG m van eennieu- de er we Vla o hotST w me eur 20 n p aleren n m j Com p ng lke le al n ge s oe wi als aa . g W verkiezingen van de ti o es va enilgem de zat ma al r ljoe in ilj n m ro 4 min of ara er .H ui t Vld ope en ro mi te d or en en m h k voor 201 gie d ke o-ten ratab iste: 15 en Slant ermLNt .B hij eu gverlagi n buit ng ie 5t Eur 8 reside nÂŤM sena34nde7Kri eu at 150 jaar r-p gad enOo on zei aar nn Te ver hu arer 17 tÂť,ja hetOpVB Eaa n 0zow nz nwAderd Terwijl devor doe ldrh t 60 it ng en 48 lastin ete20 me ve igrti ijnt9 mei uuw orde in 2014 veel ste. mm eni rkees’.e.rim jaar, partij. DaNiet lai-es mo to ge Pee end s30 Nie Dat er nt hetlRek ro ger oefng w re st stielish cht M ter or eSS lijk : 25 zinnabe de dat Es (54%pbzeg ago et ee en ten bur acc r ppar vo tBB KO be mij oeden ade e geept de evan sp ard ver dn. we koers. e amne t op hem pariha g tot cht aan het sen m dan O d vee lenzatpa wil oo ijven bre EGiljoen euderD gaat verpa jda 50st Gu emen tij kl es r kie . Dezel zitt n‘VTadat vri egen en mma groe de rlbus scaloor B.a nd n dan etnge N te van Fine liezen.â€?j mee ar bl ozwil ken g kun va is dt me l : 6,3 m EM Caob het van . elpvosrijgel nen voor n ba sm Ikz tra op l voor men e vin om l geve rl De der e Als an jk ng de er vo elf : o’ ik el ste Vld fe i e ex rde en. in hun eili ri uit zie h mm swooinftenna en lge gi d n ng ve W rs ta mo lu •W alle Op m t kom pa en) sc pa nd ri ke oor we n re zerva io ve et n akk szin ap rknen s vanevdaa n PS s g nva ten jaa In ze dat 65. ft de ) be nig Bes datar Topblij lijk nsche s mpop .gen s Ă VB gee r enen zou(ijkpvden , strate ldt en het 58wei atis irst op lagoe erzeke g bij tiĂŤndoe an ula Igna de Ngetoe gemvin epegis en va de e- lar ektper 21% bel spe zal blijven voo G laest de pol gt. voor behoor m ook anager als een gr n gaeen sm ordtctiefâ€?, rd iticusd jaa zor n, ddan be ScVA telgvee aooarrshmo Ziekt raakt aan pa jlerer oepo 13 e n. pensiRu zeg ho.â€?ps doe vera eib poz nenare het inko in rVla erm om bn ine t oastping Topm eid w aarbinZw een rden, airnge vos r 10 procent. “H d ce af volgen , zo n gek jatarDe ver-aan•Vdoo .. vanklo e ar eSla raere s li ngs ee anafr 20 NoĂŤl Slangen grote pro ilitkri do enpint eri wo r nge is dat ze moeili zwaa etroer er dnand nanh w delorden ft beg Mlev die reg org e op eehee aturn.Âť nan isc aal z in t mo is rode pt rvo ltelijk em en nsioga doe erkl 10 eu di ddui bet r he vel aas denen en eri e d eu s.4 et De expertsnieteegede pegi w ven in n ten kndaa arn wre of e n or n t ijk: rd d blij Da gad oca me w re er 24 een st wa jk ge la w “D v bleem is dat ze al ver t oe t adv ee ge s w ai Ba eili s et deon e figu t,We 0 milj der rttem le oe erd nrsvan enommu De ilitag slechts xan enes ur delafAlear nal vane4 ongge houlaDedin Tw l onme n par ereloo d mAn de zat er zatM 17 ÂŤEi eennop het genvan (47 swag pd :ver haar twee kijken voor al ett mo erc jfint dietvan mijH baan van kgen%)lijk kw eu nogjver een ri kernthema’s kwijt mbtw t zon 2015 za al oper nvaure ook n nie ite tje ng ufferengst orden etebee or.dtJoh bed uit nla a201 itowhad xw-a. nem mo wn. b aaNa pbeen 60ekm isCafhong 4 ti ozans Rup orten. ÂŤAllosepers rs me meend ng tijdskre Tocen al kttbi ijingek an sch . Tege Dat Ois h heeft de stu s rzafgoeweeenorp n joen. ng op g Vand asisale d in.fiDi erklden naa bbet e e oor eakk scale âžœ La e ngen b waren v no aat n 25 G ale %) stoot en ge. -Van•De belas tin va p heeft het dossier is. Maggie De Block spa nn ingt Bepveerrgkiaand eerwaa ter tte ar ult rd at, ro h d it (40 rs las n.Âť en sc va gis loo res pra ja te u en u o t c fi eve e sbe or sel fwa ook rge ve e r sta o die opg id al hap e w ijg ardtsc rli d gev sne at doo lu d uafop2013 ctieef bercgeelentvennoo igijgom ete ruto De Cro to e ĂŠn solcixe van asiel en mig buit Eijns arnwordt m . DeopFdri raue, nl geke rstgev w t en van PS. aard oacc werd nt.emd is tegeolg dmo alend re erd. Er tikelen.â€? stgev aneeg ing . Wde ratie uit naar teBelasting op ijnlijk wel eu -slag thu Ma ro bo epste r uom fe p d.ef3 vodetafe worstelena sch bggi tezw toe hu envo spr strijd dt opgevo door armgd Vl De are or nBlo ) er t ee l •V ve eke nderd de n aam55 n ravan deniali •De en ck soc haald laiefrvan wel af bedrei nd def ve or de Cre Di Ru lti-wHil xAn rs(PSJever Kinit er lledig5% voor mu . vinse 2 wor(elk neem deellib lp b niet ge ote steden kb mier Elioa vits zijdsnhal COen -udhuhet avo dbocoerrntrndoleeerd. de indeeen ga tepo dernie ond ver r issvovan frauden 39%). Preen nurVla ij Toen pre l o l o j tak rden o schortte deb ishon uw na 18 uur hu t mie r keÂť naar. ro factuu woRup gee n(s ede va e r r rlij e s end d e Geld gr druk van va Eli e ge n 10 ÂŤee Di cht p o o er ue ) e agd de en ei Di ,1% g ago sla a v S k en eq og Ru er t eu am Croo ch et wĂŠl du aakptijns ardse nin da zat rs ve sta geenhet had rome n de kostAled e. n ehog attoe truint olnpo nu op derBDe gafi,e koe is ach rd gei aan ing r- alsh die nmom nx (PwoT rk rs.â€? tste. op Onder oerd in de aa inuiez n n xan ingervatot in der en Dienst van bru d 0 miljoe gn n20 toe n h t gee de sping en s ke fine r o ion S aa ver : 20:n. c ere it nat r e alerc het laatste gat een ne acc r efk is stale g .aa asting op 13 duur m e gad OnkeliBirher 09 650 ,e hk rzie Om f •D g . S dl blijft de voo n 20 ng g e dat dan 15 ) YL or t ro ei e er re in ,28 ge t ook te tt li bet a 3 vo eu me vo liingen bel e d %inen20121 te in ast srde (ren kenm 5 r rig e sioen een Opb bee 8,2 e b bin ure In rui pro zeke n1 pe nog •Den eretl al Nie

V L . B E L N A N G E T H

d n d n e e t g

te

o (PS) Di Rup

VL. BELANG

|

8

➜ Feete n he tel ’, iling, lv 124) pas na rale ve hoso(op da iezingen 20 e niezeucw ering r ie 1.7 eer moekde M➜ 10: 12 erheid enrk Wdan bim lgenens d12 KaSme rijgen elings-uitkmningde ,6% e o jd k . v d , z ’ n le is e i o d rzetels ak et er cia ld -

pen 60 j vanaf an loopba d be •Voor e h of in jd leefti n trokke

(op 88) uitk gen in t . Op ui10 nsch die 20 een ‘i re wacht erliste estm e a ij jte m en e z v g , n vedr s e e i t o r , d e v n t a s a 3 d aa t n -VeA.klim S voRor .a t iN rofeÂť sp leens anaf zijn 3 t hn t bde l E s en e Je a a &V P t D C a Ve n P e gv erk TgOkindeerlbi one c B (MjsRla)g kerin agen gew jaren. Sam gen inzwn U in S ar gew m a or h E rv n ij e c âžœ d r he d i D H le k He s Vlaakm aan 156 teret es n tottaVlaams Belang heeft aan rles M drijfswagens erla,6% De ďŹ guurWever ÂŤVare voorg g. Elt 2% levantie ingebo twee de15s%choolv 10 grotendeels geneCutha e kerinexac t b i De p et u en o n p n . is ra e g haar twee vo lislaee legent in rkniez in , en eperkt kernthema’s on strd van Gerolf blinjft o troin ar ee ve wo or de Vlaamse on Beaf af Je krijgswagen r cope lastinglechts 3 ja n is eam de nieuwe lijk b gespaard : berti drijf ot van j iennmigratie kwijt. He hankelijkheid en r gr zha e sorzitter een be onspa to d ot jvo n d ts er b ke a s e n lij t kh s a lastin a a e en ui eid s G a Annemans ebe ta t n la s lf Anne staat vanddaa Waard palen de be alt. m e k r t ro r n o s m e be e o et i to la v 9,5 op aan om de sc komt er vooral v ij kond g ieuwe m op beta g au% er g an id s. in “H on e je er grgo r M vo e di in e e ld oe d in igt nde draagvlavk. e hade te beperk n n le o k l z t k n e i ee it r e n e u U is ongeloofnieuwe koers n,kloz ** en. Leo Delcr ds van â€?egelen voo oix meent da er meterkloâžœ oshei dig in tijd nieuwe jonge menWaa trt “Tot voor kort ha LD gen inkomens w Mtaahe lleD (0b VB ,4% in se waardig om o m n. ) ed et v H m et de ouw e is d t op he n ko e t VB het meest r i mst va afwachten met weDe r en afgkieesd ee trouwe kiesp onndede N-VA ijnt n halen lk llerde aarde o so zoals h en onv Traag rachtig ‘Het leven k daad

“Irrelevant en zon Kamer der thema’sLijsttrekker � Croo Alexander De


1

ste opvolger Vlaanderen

SAS van Rouveroij


5

Kamer

Stephanie D’HOSE

V.U. Sas van Rouveroij, Losweg 42, 9030 Mariakerke

Mahmut Öz #Vakman 6 DE PLAATS KAMER, OOST-VLAANDEREN

E is vr ijh eid, demon streer en gagemen t. Voorui t gang st art met het en gagemen t van een individu en sl aagt d oor een overhei d d i e d at t oel aat en steunt. Daarom moet en we i nz et t en op on der wijs en werk. N iet verdeeld, maar P ro-actief n aar de toekomst; geluk i s een k ans k ri j gen waar men op voorb ereid is… N ù i s het moment voor d e mi s- en- p l ace. Ga voor vri j hei d , ga voor vl eugel s… en als h et éch t goed moet z ijn ; ga voor VA KMA N! Ga ook e e ns O p s ta p m e t Ma h m u t !

H ét idea le a c c e s s o i re o p ee n fe e stje of goe d ge z e lsc h a p op een vri j e dag . Véél l i chter dan de echte versi e, b ied t m ijn c u t - o u t e e n l u i s te re n d oor e n e e n vr ie n de lijke glim l ach. Geef te k ennen dat de i deeën van Open VLD mins t ens z o l u d i e k e n i n t e re ssa n t z ijn da n bijvoor be e ld, ka boutertj es, o f 3D app’s… C onc re e t w o rd i k b i j u a f g e le ve rd op e e n a fge sproke n da tu m , en terug o pg ehaal d w anneer u mi j beu bent. S elfie’s , s o m e o n e e l s i e ’s , s u r pr isie ’s, some on e e lsie ’s va n se lfi e’s … al l emaal te vo l g en o p facebo o k & twi tter. # v a k m a n Vo e l u V R I J ! t e l : 0 4 7 3 5 3 4 3 5 0 , e- mail; mahmut.o z.tra nsla tion@gma il.c om


ie ken econom r : e n w te e n men en e van onz idszorg e m g e a n r m he eng onde gsbode gezond r Mijn o n n o d i inge tieve eine lan ect v dé voed g a p a t i s d l e t ui wa t kl •R ijs, rote erw ijke en k voor di g d e n l id pd •O anke overhe iliteit rd o g o e o o w ob ke nt •T slan eilige m en a e n : e n •E re nv tte e Vlaande o l V • in nen o W •

VU Rose Desimpel-Leirens, Kerkstraat 65, 9070 Destelbergen • Vrij van zegel, art. 198, 2°

www.rose5.be


Het kan! met Herman

HERMAN DE CROO Lijstduwer Vlaams Parlement


Uw kandidaten voor Oost-Vlaanderen Kamer 25 mei 2014

Vlaams Parlement 25 mei 2014 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

7

Open Vld DE CLERCQ SAEYS DE GUCHT

Mathias Freya

Jean-Jacques DE MEULEMEESTER Marnic DESIMPEL - LEIRENS Rose SMET Kris DE PADT Caroline DE BUCK - MERVILLIE Annie DE MEY Dirk MEIRHAEGHE Filip KARANFIL Mehmet VAN MEIRVENNE Sylvia EVENEPOEL Henri DE RUYCK Anneleen

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

D’HANIS Yasmine

DE SMET

1

Peter

MICHIELS

2

Filip

DE JAEGHER - MORTELMANS

Katty

RIMBAUT

Anneleen VAN DE MOERE Franki DE LAT Marc VAN DE WEGHE Patricia LEDOUX - HELLEPUTTE Sonja ADRIAENS Pascale HUYGHE Evy GOVAERT Walter DE CROO Herman

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Opvolgers VAN ROUVEROIJ Sas BOTERDAELE Ann WALGRAEVE Stefan DE SWAEF Joke VAN HECKE Peter DOOMS Melissa SCHELFHOUT Kitty MAENHOUT Marleen VAN DEN NEUCKER Serge SMET Yannick HESTERS Frederic BRUNEEL Lode VANHEEL - DE BACKER Linda EEMAN Geert GÜRBÜZ Kadèr BRUGGEMAN Hilde

Europees Parlement 25 mei 2014 7

2 3 4

DE BACKER VAUTMANS WIERINCK GHEYSENS

Philippe Hilde Lieve

Moniek VANDERBORGHT Bram BRUGADA TERRADELLAS 6 Pedro TERLOUW 7 Jan

5

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

20

Opvolgers 1

2

19

Open Vld

VERHOFSTADT Guy NEYTS 2 Annemie CALLENS 3 Karlos DE BLEEKER 4 Eva LENSSEN 5 Georges VAN DAMME 6 Brieuc BROSENS 7 Katrien VANDERSMISSEN 8 Stijn MERTENS 9 Martine DE ROECK 10 Jacinta GEYPEN 11 Greet DE GUCHT 12 Karel 1

1

Open Vld DE CROO VAN CAUTER

LACHAERT SOMERS D’HOSE ÖZ DE JONGE NEYSKENS PLUYM

Alexander Carina Egbert Ine Stephanie Mahmut Tania Margot

Stijn VAN DEN NESTE Bart DESCHEPPER Stijn BONAMIE Claudine DE PUS Christine VAN HENDE Gilles DE COCK Andy DELARUELLE Charlotte WILLE Stijn MEGANCK Nathalie DUYCK Marijke DESWAENE Yves

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Opvolgers GABRIËLS Katja VANDER MEEREN Luc DE SCHRYVER Eva NICQUE Sophie PROVÉ Jeroen DE WAELE Wim DEPUTTER Tom SIERENS Elsie DE RUBBEL Michiel FONTAINE Véronique TAYLOR Kenneth


Onze mensen in

Europa

Guy Verhofstadt

Karel De Gucht

Lijsttrekker

Lijstduwer


HILDE

VAUTMANS

2DE OPVOLGING EUROPA

MET LIJSTTREKKER GUY VERHOFSTADT

Eva De Bleeker

www.evadebleeker.be

4

EUROPEES

PARLEMENT

De voorbije 8 jaar heb ik me mee ingezet, eerst als gemeenteraadslid en nu als schepen, om voor mijn gemeente een nieuwe visie te ontwikkelen. We hebben van Hoeilaart een moderne, toekomstgerichte gemeente gemaakt. We zorgen voor een duurzame groei, energie-efficiëntie en werkgelegenheid. We voorzien nieuwe woonvormen, mogelijkheden om een goed evenwicht tussen werk en gezin te vinden, gezond te leven en zich te ontspannen. Ook voor de Europese Unie is er nood aan een nieuwe visie. Om vrede, vrijheid, solidariteit en welvaart te blijven garanderen, hebben we een sterker Europa nodig. Daar wil ik me voor inzetten. De Europese Unie moet de koploper worden in de productie van innovatieve, energie-efficiënte goederen. Dit creëert immers werkgelegenheid. Europa moet met één stem spreken om o.a. mensenrechten te promoten, de klimaatverandering aan te pakken en ons energie-aanbod te verzekeren.

EEN AMBITIEUS EUROPA, DICHT BIJ DE BURGER: DAT KAN!

advertentie_EvaDebleeker.indd 1

10/04/14 08:48


Uw mensen uit

West-Vlaanderen

Bart Tommelein Lijsttrekker Vlaams Parlement

Vincent Van Quickenborne Lijsttrekker Kamer


2e OPVOLGER

Piet VANDERMERSCH VLAAMS PARLEMENT

“geen woorden, maar daden!” “gezond boerenverstand” Provincieraadslid Voorzitter commissie financiën Ondervoorzitter Inagro Directiecomité POM Gemeenteraadslid Landbouwer – hoevewinkel

TIP: je kleurt best alle bolletjes voor alle kandidaten van deze lijst. Zo staan we nog sterker.


Onze mensen in

Europa

Guy Verhofstadt Lijsttrekker

Karlos Callens 3e 3e plaats plaats


HILDE

VAUTMANS

2DE OPVOLGING EUROPA

MET LIJSTTREKKER GUY VERHOFSTADT

Eva De Bleeker

www.evadebleeker.be

4

Europees Parlement 25 mei 2014

EUROPEES

PARLEMENT

7

De voorbije 8 jaar heb ik me mee ingezet, eerst als gemeenteraadslid en nu als schepen, om voor mijn gemeente een nieuwe visie te ontwikkelen. We hebben van Hoeilaart een moderne, toekomstgerichte gemeente gemaakt. We zorgen voor een duurzame groei, energie-efficiëntie en werkgelegenheid. We voorzien nieuwe woonvormen, mogelijkheden om een goed evenwicht tussen werk en gezin te vinden, gezond te leven en zich te ontspannen. Ook voor de Europese Unie is er nood aan een nieuwe visie. Om vrede, vrijheid, solidariteit en welvaart te blijven garanderen, hebben we een sterker Europa nodig. Daar wil ik me voor inzetten. De Europese Unie moet de koploper worden in de productie van innovatieve, energie-efficiënte goederen. Dit creëert immers werkgelegenheid. Europa moet met één stem spreken om o.a. mensenrechten te promoten, de klimaatverandering aan te pakken en ons energie-aanbod te verzekeren.

EEN AMBITIEUS EUROPA, DICHT BIJ DE BURGER: DAT KAN!

advertentie_EvaDebleeker.indd 1

Open Vld

VERHOFSTADT 1 Guy NEYTS 2 Annemie CALLENS 3 Karlos DE BLEEKER 4 Eva LENSSEN 5 Georges VAN DAMME 6 Brieuc BROSENS 7 Katrien VANDERSMISSEN 8 Stijn MERTENS 9 Martine DE ROECK 10 Jacinta GEYPEN 11 Greet DE GUCHT 12 Karel

10/04/14 08:48

Opvolgers 1 2 3 4 5 6 7

DE BACKER Philippe VAUTMANS Hilde WIERINCK Lieve GHEYSENS Moniek VANDERBORGHT Bram BRUGADA TERRADELLAS Pedro TERLOUW Jan


Advertentie.pdf

1

3/04/14

14:28

Europa plaats 3

Karlos Callens Karlos Callens is 25 jaar burgemeester van ArdooieKoolskamp. Als burgemeester voert hij in zijn gemeente al jaren een sterk economisch maar toch sociaal beleid van zeer lage belastingen, hoge werkgelegenheid en doeltreffende administratieve vereenvoudiging. Liberale waarden zijn in zijn gemeente realiteit. Tegelijk is Karlos reeds 12 jaar Vlaams parlementslid. Als landbouwspecialist van Open Vld wil hij nu in het Europees parlement werk maken van een concurrentiĂŤle en ondernemende landbouwsector.

Lieve Wierinck

3de opvolger Europa


Uw kandidaten voor West-Vlaanderen Vlaams Parlement 25 mei 2014 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7

Open Vld Opvolgers

TOMMELEIN VAN VOLCEM

Kamer 25 mei 2014

Bart

Mercedes VANDERJEUGD Francesco VANDENDRIESSCHE Arne ROMMEL-OPSTAELE Janna VAN HOECKE Alexander BHATTI Hina SIX Inge BAERT Pascale CASTELEIN Tiene LOMBAERT Marco DEGROOTE Ann BENTEIN Bo DE PLECKER Hugo PLATTEAU Stefanie DECOENE Daisy JANSSENS Wim DEMUYNCK Valtin NUYTTEN Stefaan VERCOOREN Stefaan DEJONGHE Henk SCHILLEWAERT-VERCRUYCE

Marleen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

TALPE Emmily VANDERMERSCH Piet VANHOOREN Romina VANNIEUWENHUYZE Michael LESAGE-GHEKIERE Chantal DE PLANCKE Jean-Marie VANWALLEGHEM Jessie VAN LAECKE Rita VANHOVE Johan CRUL Frederik MOERENHOUT Matthieu LANGBEEN Deborah BOEDTS-MATTHEUS Françoise BORRA Anne-Mieke VANDEKERCKHOVE Bart VEREECKE Carl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Open Vld VAN QUICKENBORNE Vincent LAHAYE-BATTHEU Sabien DE KLERCK Patrick SCHELFHOUT Bert SYSSAUW Mieke PILLEN Jasper CASTEUR Sara DELRUE Piet DECOCK Fanny CARETTE Elke VANDERMEEREN Michèle VANDE VYVERE Chantal COBBAERT Lieven VAN DER HOOFT Kathleen BEIRENS Kurt VERGOTE Ward

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Opvolgers DUMAREY Anthony DE CROM Sandrine VERHAEGHE Bert AHOUNA Mohamed VANDECASTEELE Katrien VERLEYE Femke DENYS-WINDELS Jeannique GALLE Geert VANCOILLIE Toon


Uw mensen uit

Antwerpen

Annemie Turtelboom Lijsttrekker Kamer

Bart Somers Lijsttrekker Lijsttrekker Vlaams Vlaams Parlement Parlement


WWW.GENG.NU Peter Gysbrechts 4de Vlaams

Walter Grootaers 3de Kamer


meer gezondheid, meer jobs, meer kennis, meer vrijheid.

Yolande Avontroodt

LIJSTDUWER OPVOLGERS KAMER

www.koenhelsen.be


Onze mensen in

Europa

Guy Verhofstadt

Philippe De Backer

Lijsttrekker

1e opvolger


Advertentie.pdf

1

3/04/14

14:28

Europa plaats 3

Karlos Callens Karlos Callens is 25 jaar burgemeester van ArdooieKoolskamp. Als burgemeester voert hij in zijn gemeente al jaren een sterk economisch maar toch sociaal beleid van zeer lage belastingen, hoge werkgelegenheid en doeltreffende administratieve vereenvoudiging. Liberale waarden zijn in zijn gemeente realiteit. Tegelijk is Karlos reeds 12 jaar Vlaams parlementslid. Als landbouwspecialist van Open Vld wil hij nu in het Europees parlement werk maken van een concurrentiĂŤle en ondernemende landbouwsector.

Lieve Wierinck

3de opvolger Europa

2014-0470 Open VLD_Lieve Wierinck_campagne 2014_Europees parlement adv 210x136.indd 1

4/04/14 09:26


HILDE

VAUTMANS

2DE OPVOLGING EUROPA

MET LIJSTTREKKER GUY VERHOFSTADT

Eva De Bleeker

www.evadebleeker.be

4

EUROPEES

PARLEMENT

De voorbije 8 jaar heb ik me mee ingezet, eerst als gemeenteraadslid en nu als schepen, om voor mijn gemeente een nieuwe visie te ontwikkelen. We hebben van Hoeilaart een moderne, toekomstgerichte gemeente gemaakt. We zorgen voor een duurzame groei, energie-efficiëntie en werkgelegenheid. We voorzien nieuwe woonvormen, mogelijkheden om een goed evenwicht tussen werk en gezin te vinden, gezond te leven en zich te ontspannen. Ook voor de Europese Unie is er nood aan een nieuwe visie. Om vrede, vrijheid, solidariteit en welvaart te blijven garanderen, hebben we een sterker Europa nodig. Daar wil ik me voor inzetten. De Europese Unie moet de koploper worden in de productie van innovatieve, energie-efficiënte goederen. Dit creëert immers werkgelegenheid. Europa moet met één stem spreken om o.a. mensenrechten te promoten, de klimaatverandering aan te pakken en ons energie-aanbod te verzekeren.

EEN AMBITIEUS EUROPA, DICHT BIJ DE BURGER: DAT KAN!

advertentie_EvaDebleeker.indd 1

10/04/14 08:48


Uw kandidaten voor Antwerpen Kamer 25 mei 2014

Vlaams Parlement 25 mei 2014 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7

Open Vld SOMERS TAELMAN SCHILTZ

Bart Martine

Willem-Frederik GYSBRECHTS Peter DE VRIES Tom KEMPENAERS Annemie SCHOOFS Hans MARKOWITZ Samuel HUYGEN Hilde MARIJNISSEN Jasper BOUZIAN Carim VAN EETVELT Roel BOSTEELS Dany BEGTAS Malissa SCHRIJVERS Peter VAN HAMME Lucy EMPEREUR Els

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

VOORDECKERS Bart LAMPO Edith CALEWAERT Amber HERMANS Lut YÜCEL Mesut VAN LOOCK Hilde DE SMET Philip DE WIT Heidi HEYLEN Frederic BERSOUL Samira VYGH Jill THIJS Rita HELLEMANS Hilde SMETS Sofie BAELEMANS Eddy HELSEN Koen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Opvolgers VAN APEREN Anne ONGENA Tom ANNÉ Glenn VAN DER VELDEN Jessica PONSAERT Frank VERRETH Karine PIERARDS Anthony TUTELAARS RITA VANWELKENHUYSEN Frank KERCKHOFS May ANCIAUX Bavo DE CNODDER Ann BRUYNINCKX Pol CHOKSI Sonal VAN HOOYDONCK Edwig VANDERPOORTEN Marleen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Europees Parlement 25 mei 2014 7

21 22 23 24

Open Vld

VERHOFSTADT 1 Guy NEYTS 2 Annemie CALLENS 3 Karlos DE BLEEKER 4 Eva LENSSEN 5 Georges VAN DAMME 6 Brieuc BROSENS 7 Katrien VANDERSMISSEN 8 Stijn MERTENS 9 Martine DE ROECK 10 Jacinta GEYPEN 11 Greet DE GUCHT 12 Karel

Opvolgers 1 2 3 4

DE BACKER VAUTMANS WIERINCK GHEYSENS

Philippe Hilde Lieve

Moniek VANDERBORGHT Bram BRUGADA TERRADELLAS 6 Pedro TERLOUW 7 Jan 5

Open Vld TURTELBOOM Annemie VAN MECHELEN Dirk GROOTAERS Walter HEREMANS Karin VAN APEREN Marc D’ARCHAMBEAU Alexandra CHKHACHKHI Farid POELS Liesbeth FISCHLER Toby VERHAERT Marianne NEYENS Ludo MOREAU Livia FEYAERTS Patrick BEKAR Zeynep VERMEIREN Patrick THYS Lieselotte VERGUTS Luc VAN DEN PLAS Christel LENAERS Kristin MICHIELSEN Inge LEUNG Steve DE GROOF Els ANCIAUX Koen STERCKX Dirk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Opvolgers WILRYCX Frank STOKMANS An GYSELS Kris PEETERS Johan LEYZEN Sabine GULDENTOPS Linda HEIREMANS Thomas WILLEMSE Renilde CLEYMANS Rudi HENDRICKX Edwin VERCAMMEN Nick HOUET Eva AVONTROODT Yolande


Uw mensen uit

Vlaams-Brabant Brussel & Europa


TIM

Uw stem in Brussel

HERZEEL

Bram Delvaux

5DE PLAATS EFFECTIEVEN VLAAMS PARLEMENT

plaats

6

Vlaams Parlement

Karla Muylaert

7DE PLAATS EFFECTIEVEN VLAAMS PARLEMENT

Paul Dams

8STE PLAATS EFFECTIEVEN VLAAMS PARLEMENT BURGEMEESTER TREMELO


”Ik ben gaan #inschrijven” “Kamperen is fantastisch in Werchter, in de Alpen, aan de Costa’s. Maar kamperen aan de school van uw keuze? Dat zou in 2014 toch echt niet meer mogen in Vlaanderen? In het Vlaams parlement heb ik het tekort aan plaatsen in de Vlaams-Brabantse en Brusselse scholen onder de aandacht geplaatst. Tevergeefs. De Vlaamse regering investeerde de afgelopen jaren te weinig in nieuwe scholen. Het kan ook anders. In Vilvoorde heb ik als schepen van Onderwijs, in samenwerking met alle schoolbesturen er écht werk van gemaakt. Wat in Vilvoorde kan, moet in gans Vlaams-Brabant mogelijk zijn. Tijd voor een écht onderwijsbeleid.”

w w w.jodero.be jo_dero

Jo De Ro Vlaams parlementslid


Iris ziet en onderneemt

Iris Vander Schelde 9DE PLAATS EFFECTIEVEN VLAAMSE LIJST

Danny Vangoidtsenhoven 12DE PLAATS EFFECTIEVEN VLAAMS PARLEMENT

Uw luisterend oor voor Vlaams-Brabant

Thérèse Ekanga 11DE PLAATS EFFECTIEVEN - VLAAMS PARLEMENT WWW.THERESEEKANGA.BE


? j i m e i l l u j n e Steun Gwenny


Liesbeth Devue

NR. 13 VLAAMS PARLEMENT

Maggy Marien

9DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

Hilde Van Overstraeten 16DE PLAATS EFFECTIEVEN VLAAMS PARLEMENT

Marie Van Cauter 14DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMSE PARLEMENT


VOLBLOED

Rik Daems 2 DE PLAATS VLAAMS Dé jongste kandidaat

FILIP MOONS

15e Vlaams Parlement

Download de app:

WWW.MOONS.NU

Daniëlle Vanwesenbeeck 1STE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

Verkiezingsdrukwerk, vrij van zegel - V.U.: Rik Daems - Leuvenseweg 8, 3020 Herent

LIBERAAL


Melissa Vandenhove 17DE PLAATS EFFECTIEVEN VLAAMS PARLEMENT

Dirk Devroey

19DE PLAATS EFFECTIEVEN VLAAMS PARLEMENT

VLAANDEREN IS AL 5 JAAR ZIEK IK WIL DE BEHANDELING STARTEN

Olivier Lesceu

18DE PLAATS EFFECTIEVEN VLAAMS PARLEMENT

Mon Fillet

15DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT


Anne Coppens

Anne Van Goidsenhoven

8STE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

12DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

Thomas De Mey

Patrick Tordeurs

11DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

13DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT


Pascale Vanaudenhove 3DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

Piet Ockerman 4DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

Kordaat en steeds paraat

Sandy Monette

5DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

Chantal Denuit 7DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT


Christel Hendrix

Eddie De Block

14DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

16DE PLAATS OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

JILL

Samen bouwen aan uw toekomst

ROLLIER

Caroline Vangoidsenhoven 9DE EFFECTIEVE KAMERLIJST VLAAMS-BRABANT

plaats

10 Kamer

Federaal

Adviseur op het kabinet van Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging, Olivier Chastel Gemeenteraadslid te Hoegaarden w w w. c a ro l i n e _ v a n g o i d s e n h o v e n . b e c a ro l i n e @ c a ro l i n e - v a n g o i d s e n h o v e n . b e


BAERT Burgemeester Boortmeerbeek

8 ste plaats KAMERLIJST

Kris Peetermans 7DE PLAATS EFFECTIEVEN KAMER

Verkiezingsdrukwerk, vrij van zegel - V.U.: Michel Baert, Leuvensesteenweg 209, 3190 Boortmeerbeek

Michel

Tim Vandenput 2DE PLAATS EFFECTIEVEN KAMER

Christel Verlinden OPVOLGER KAMER


rechtuit Gwendolyn


ronduit Maggie


Ronduit eerlijk

Uw stem in Brussel

Annik De Schouwer

Jos Mombaers

Hendrik Latacz Alexander

Filip Van Ginderdeuren

11DE PLAATS EFFECTIEVEN KAMER

13DE PLAATS EFFECTIEVEN KAMER

12DE PLAATS EFFECTIEVEN KAMER

14DE PLAATS EFFECTIEVEN KAMER


Ann Schevenels

Elke Malotiaux

5DE PLAATS EFFECTIEVEN KAMER

200% LIJSTDUWER VOOR MAGGIE KAMERLIJST VLAAMS-BRABANT

Verkiezingsdrukwerk, vrij van zegel - V.U.: Dirk Janssens - Baron Robert de Vironlaan 136 - 1700 Dilbeek

Michel Verschueren

6DE PLAATS EFFECTIEVEN KAMER

Dirk Janssens

JANSSENS 1STE OPVOLGER KAMER


3de plaats Kamer Vlaams-Brabant Collega’s, Meer dan ooit is het mijn overtuiging dat we nood hebben aan ondernemers voor onze welvaartscreatie en economische groei. De kloof tussen politiek en ondernemers moet worden gedicht. Dit kan alleen door een intense wisselwerking en wederzijds vertrouwen. Dat is mijn missie als #ondernemica. Dank voor uw steun op 25 mei.

Patricia Ceysens.

04/05/2012, De Tijd

20/03/2014, De Tijd

02/07/2013, De Tijd

11/01/2014, De Standaard


Patricia #ondernemica

11 Janvier 2014 - Largement développée en Belgique, l'entreprise grandit en France, grâce à des contrats signés avec la SNCF, précise Patricia Ceysens, créatrice du concept. Des tables ont été installées dans six gares dans l'Hexagone, dont Montparnasse où l'on peut voir des passagers pédaler pour ravitailler leurs mobiles entre deux trains.

18/08/2011, Trends

8 februari 2014 - En Patricia Ceysens, voormalig minister van Economische Zaken en Innovatie van België, bracht recent de WeWatt op de markt, een soort luxe hometrainer met een werkblad. De energie die door het fietsen wordt opgewekt, laadt meteen je telefoon en computer op. Ceysens wilde een product ontwerpen dat haar idealen als minister over een duurzame toekomst in praktijk kon brengen. Ze heeft ook een opstelling met een grote tafel en meer fietsen eraan vast om aan te vergaderen. Die fietsen staan bij wat Ceysens ‘de wat innovatievere bedrijven’ noemt, en in openbare gelegenheden zoals Schiphol, Zaventem, Franse en Belgische spoorwegstations, universiteiten. ‘Waar de mensen vrij van geest zijn, is er meer animo voor dan in een gedefinieerde omgeving zoals een kantoor’, zegt Ceysens. ‘Daar is men toch wat angstiger om uit de band te springen.’


Een andere kijk? Stem Patrick Vandijck

Katrijn WILLEMS

Patrick Vandijck

KAMER 3E OPVOLGER facebook.com/vandijck.patrick patrickvandijck.blogspot.be t w i t t e r. c o m / Va n d i j c k P a t r i c k

houdt vast aan idealen

Beleid voeren en besturen begint met het luisteren naar mensen. Hun verwachtingen vertalen in concrete en haalbare voorstellen in een duidelijke en verstaanbare taal, waarbij geen plaats is voor politieke spelletjes. Wat kan, kan en wat niet kan, kan niet.Dit is een tijd van jij, ik èn wij. Samen met jou wil ik bouwen aan een aangename en duurzame leefomgeving.

2 DE OPVOLGER LIJST MAGGIE DE BLOCK

Een man met een plan

Kathleen D’Herde

4DE PLAATS OPVOLGERS KAMER

Wim Hendrickx 5DE OPVOLGER KAMERLIJST VLAAMS-BRABANT

Voorzitter van VLD Glabbeek en stichtend voorzitter van Jong VLD Glabbeek w w w. w i m h e n d r i c k x . b e info@wimhendrickx.be


Luk Van Biesen 4de plaats kamer www.lukvanbiesen.be facebook.com/lukvanbiesen twitter.com/lukvanbiesen

contact: Jurgen Segers: jurgen@lukvanbiesen.be +32 494 18 55 95

Oog voor de toekomst

Inge Bonaventure 6DE PLAATS OPVOLGERS KAMER

Tine BigarĂŠ

7DE PLAATS OPVOLGERS tinebigare.com KAMER


*

Ann BRUSSEEL

Voor meer Brussel Herman Mennekens 2de Opvolger Brussels Parlement*

Khadija Zamouri

1ste Opvolger Brussels Parlement*

RenĂŠ Coppens

Lijstduwer Brussels Parlement*

*U kan steeds op meerdere kandidaten stemmen binnen dezelfde lijst. (Effectieven en opvolgers)


LIONEL BAJART 2de PLAATS VLAAMS PARLEMENT VOOR BRUSSEL


HILDE

VAUTMANS

2DE OPVOLGING EUROPA

MET LIJSTTREKKER GUY VERHOFSTADT

Eva De Bleeker

www.evadebleeker.be

4

Europees Parlement 25 mei 2014

EUROPEES

PARLEMENT

7

De voorbije 8 jaar heb ik me mee ingezet, eerst als gemeenteraadslid en nu als schepen, om voor mijn gemeente een nieuwe visie te ontwikkelen. We hebben van Hoeilaart een moderne, toekomstgerichte gemeente gemaakt. We zorgen voor een duurzame groei, energie-efficiëntie en werkgelegenheid. We voorzien nieuwe woonvormen, mogelijkheden om een goed evenwicht tussen werk en gezin te vinden, gezond te leven en zich te ontspannen. Ook voor de Europese Unie is er nood aan een nieuwe visie. Om vrede, vrijheid, solidariteit en welvaart te blijven garanderen, hebben we een sterker Europa nodig. Daar wil ik me voor inzetten. De Europese Unie moet de koploper worden in de productie van innovatieve, energie-efficiënte goederen. Dit creëert immers werkgelegenheid. Europa moet met één stem spreken om o.a. mensenrechten te promoten, de klimaatverandering aan te pakken en ons energie-aanbod te verzekeren.

EEN AMBITIEUS EUROPA, DICHT BIJ DE BURGER: DAT KAN!

advertentie_EvaDebleeker.indd 1

Open Vld

VERHOFSTADT 1 Guy NEYTS 2 Annemie CALLENS 3 Karlos DE BLEEKER 4 Eva LENSSEN 5 Georges VAN DAMME 6 Brieuc BROSENS 7 Katrien VANDERSMISSEN 8 Stijn MERTENS 9 Martine DE ROECK 10 Jacinta GEYPEN 11 Greet DE GUCHT 12 Karel

10/04/14 08:48

Opvolgers 1 2 3 4 5 6 7

DE BACKER Philippe VAUTMANS Hilde WIERINCK Lieve GHEYSENS Moniek VANDERBORGHT Bram BRUGADA TERRADELLAS Pedro TERLOUW Jan


Advertentie.pdf

1

3/04/14

14:28

Europa plaats 3

Karlos Callens Karlos Callens is 25 jaar burgemeester van ArdooieKoolskamp. Als burgemeester voert hij in zijn gemeente al jaren een sterk economisch maar toch sociaal beleid van zeer lage belastingen, hoge werkgelegenheid en doeltreffende administratieve vereenvoudiging. Liberale waarden zijn in zijn gemeente realiteit. Tegelijk is Karlos reeds 12 jaar Vlaams parlementslid. Als landbouwspecialist van Open Vld wil hij nu in het Europees parlement werk maken van een concurrentiĂŤle en ondernemende landbouwsector.

Lieve Wierinck

3de opvolger Europa


Uw kandidaten voor Brussel Brussels Kamer hoofdstedelijk parlement 25 mei 2014 25 mei 2014 7

1

7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Open Vld VANHENGEL AMPE DEJONGHE CORNELIS

Guy Els Carla

Stefan VAN DEN HOVE Quentin GYPERS Jan DE BACKER Dominique LIBERT Valérie SAVELKOUL Ethel GEELHAND Philippe TEMMERMAN Sofie DE GROOF Tamara VAN HEE Stefaan DE WINTER-CORTEVILLE Mireille VANOBBERGHEN Wim RAETS Martine COPPENS René

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Opvolgers ZAMOURI Khadija MENNEKENS Herman DESWERT Kurt UYGUN Melissa BASILIADES Johan DE BACKER Arlette DE SNEYDER Charly CARLÉ Ilse PRAET David MEGANCK Julien GOVAERT Evelyn DE LATTE Stefan MEYLEMANS Hélène ROBBEN Dorien TO Ha VANRAES Jean-Luc

Vlaams Parlement 25 mei 2014 7 1 2 3

Open Vld BRUSSEEL BAJART CORNELIS

Ann

1

Lionel

Aubry VAN DER ELST 4 Laurent HAEGEMAN 5 Annik GOORIS 6 Brigitte

2 3 4 5 6

Opvolgers BOGOVIC Franc MARINO-MEGANCK Melody TEMMERMAN Jürgen SMALLEGANGE Carolien VAN HULLEBUS Reinout VANHENGEL Eva

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Open Vld

RYCKALTS CRAHAIJ

VLOEMANS COLENS BERNARD

Thomas Mimi Cedric Stef

Dominique VAN DER EEKEN Gert VERHASSELT Christel REINHARD Tom TAYBI Sarah GOETHALS Franck SCHEERS Else NAUWELAERTS Laurens CARREWYN Veronique DEGRAEVE Chantal DEBOU Pieter

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Opvolgers DEWAEL Frank PASCUCCI Vanessa SMEDTS Linda VANDERSTEEN Yves JOOSTEN Mia MASIL Fréderic DIERCKX Aviva MICHIELS Ann CLOOTS Chris


Uw kandidaten voor Vlaams-Brabant Vlaams Parlement 25 mei 2014 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Open Vld

7

RUTTEN DAEMS DE RO DE VROE DELVAUX HERZEEL MUYLAERT DAMS

Kamer 25 mei 2014

Gwendolyn Rik Jo Gwenny Bram Tim Karla

Paul VANDER SCHELDE Iris BEERENS Peter EKANGA Thérèse VANGOIDTSENHOVEN Danny DEVUE Liesbeth VAN CAUTER Marie MOONS Filip VAN OVERSTRAETEN Hilde VANDENHOVE Melissa LESCEU Olivier DEVROEY Dirk DE KNOP Irina

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Opvolgers VANWESENBEECK Daniëlle VASTERSAVENDTS Yoeri VANAUDENHOVE Pascale OCKERMAN Piet MONETTE Sandy DE CUYPER Kristof DENUIT Chantal COPPENS Anne MARIEN Maggy PIJPEN Joris DE MEY Thomas VAN GOIDSENHOVEN Anne TORDEURS Patrick HENDRIX Christel FILLET Mon DE BLOCK Eddie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Open Vld DE BLOCK VANDENPUT CEYSENS VAN BIESEN SCHEVENELS MALOTIAUX PEETERMANS BAERT

Maggie Tim Patricia Luk Ann Elke Kris

Michel VANGOIDSENHOVEN Caroline ROLLIER Jill DE SCHOUWER Annik MOMBAERS Jos LATACZ Hendrik Alex VAN GINDERDEUREN Filip VERSCHUEREN Michel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Opvolgers JANSSENS Dirk WILLEMS Katrijn VANDIJCK Patrick D’HERDE Kathleen HENDRICKX Wim BONAVENTURE Inge BIGARÉ Tine VERLINDEN Christel ZELDERLOO Walter


markantevlamingen Mario Versavel en Françoise Chombar duwen samen de opvolgers voor de Kamer. Zowel Mario als Françoise hebben een achtergrond in het bedrijfsleven, zij het in een verschillende hoedanigheid. Hun gezamenlijke prioriteit is echter duidelijk: werk maken van werk, en dit zowel voor werknemers als werkgevers.

“Eindelijk werk maken van loonkostenverlaging” Stel jezelf even voor. Mario: “Ik woon in Diest en werk sinds 1978 bij Ford Genk, waarvan de laatste 15 jaar als hoofdafgevaardigde van de vakbond ACLVB, waar ik sinds jaar en dag de belangen van de mensen behartig. Ook ben ik gemeenteraadslid voor Open Vld.” “En ik ben mede-oprichter en CEO van Melexis, een Belgisch beursgenoteerd bedrijf dat innovatieve micro-electronica voor het goed van planeet en mens maakt”, gaat Françoise verder.

Waarom staan jullie op de lijst? “Vanuit mijn liberale sociale engagement en mijn ervaringen bij Ford Genk kon ik bij deze cruciale verkiezingen niet aan de zijlijn blijven staan”, zegt Mario. Françoise: “Persoonlijk wil ik vooral Nele Lijnen steunen. Ik geloof in hoe zij aan politiek doet en waar ze voor staat. En algemeen wil ik mee pleiten voor een efficiëntere overheid en een eenvoudigere wetgeving in België.” Wat vormt voor jullie de inzet van

deze verkiezingen? Mario: “Het is hoog tijd om de vele woorden om te zetten in daden en eindelijk werk te maken van de loonlastenverlaging, zodat de maakindustrie niet langer zal wegtrekken uit België. Er moet dringend werk gemaakt worden van werkbaar werk, zowel voor jongere als oudere werknemers!” “Ik sluit me hier volmondig bij aan, vervolgt Françoise. “Concreet moeten bedrijven minder bestraft worden als ze werk geven en moeten mensen minder bestraft worden als ze werken. Meer welvaart dus voor meer welzijn!” Kan de ervaring uit jullie huidige job een troef zijn tijdens de campagne? “Zeker weten. Melexis is op 25 jaar op eigen kracht tot de nummer 5 van de wereld in automobiele sensoren uitgegroeid. Bij ons zijn zowel mens als resultaat belangrijk. We zoeken continu wat er beter kan en we investeren in de lange termijn. Zo creëren we een positieve spiraal van engagement en succes”, vindt Françoise. “En ik wil mijn sociale ingesteldheid om mensen te verdedigen en te vertegenwoordigen graag ten dienste stellen van Open Vld”, aldus Mario. Volgende editie: Noël Slangen

“Vlaanderen vleugels geven doe je door mensen en bedrijven te stimuleren initiatief te nemen”


markantevlaming Samuel Markowitz een bezig bijtje noemen, is een understatement…Districtsraadslid, vanaf volgend jaar ook schepen, beheerder van een reisbureau, vrijwillig ambulancier en, last but not least, papa van vier kinderen… De komende weken doet Samuel er nog een schepje bovenop, want op 25 mei staat hij op de 8e plaats voor het Vlaams Parlement.

“Een dag zonder met mensen om te gaan is een dag niet geleefd” Hoe zou je jezelf omschrijven? “Ik ben een gedreven iemand, die zichzelf niet graag in de spotlights ziet, maar wel de ‘off’-knop niet goed weet staan. Een gemiddelde werkdag bij mij is bijna nooit gedaan voor middernacht of later.” Hoe ben je in de politiek beland? “Ik was altijd al geïnteresseerd.Toen ikzelf de vraag kreeg om in de politiek te stappen, was ik eerst nog wat onzeker. Maar na

enkele gesprekken met onder meer Claude Marinower en Annemie Turtelboom voelde ik me helemaal thuis. Annemie opende haar vleugels en wist me te overtuigen.” Kan je huidige jobervaring een troef zijn tijdens de campagne? “Daar antwoord ik volmondig JA op! Ik ben niet iemand die kan blijven zitten en niks doen. Een dag zonder met mensen om te gaan, nieuwe mensen leren kennen,

nieuwe ervaringen te delen, een dag zonder netwerken, is een dag niet geleefd.” Waarom Open Vld? Open Vld is geloven in de toekomst. Open Vld wil dat we OPNIEUW wereldtop worden in onderwijs. Dat we de beste medische zorgen aanbieden, dat mensen goesting krijgen om te werken, hiervoor beloond worden en een fatsoenlijk pensioen krijgen. Open Vld staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid en engagement. Onderwijs haalde een topscore toen het departement in onze handen was. Vandaag bereikt het departement Asiel en Migratie een hoogtepunt, dankzij het beleid van Maggie De Block. Zelfs op districtsniveau, hier in Antwerpen, heb ik de eer om samen met Willem-Frederik Schiltz, een schepenmandaat te delen. Zijn kennis en input zijn goud waard.” Hoe beleef je zo’n campagne? “Boeiend, bizar, leuk en super cool! Ik moet er nog aan wennen om mijn foto overal zien plakken...”

“Vlaanderen Vleugels geven doe je door… mensen te helpen, soms gewoon door te luisteren”

Wat vormt voor jou de inzet van deze verkiezingen? “De inzet is waar we over vijf jaar willen staan. Als liberalen werken we aan de toekomst op basis van vrijheid en vertrouwen in mensen. We geloven in wat we doen, we blijven netwerken en vooral luisteren. De geëngageerde burger bestaat. Op een poll van de 10 beste parlementairen komen er 5 van Open Vld. Voldoende bewijs dat ons recept werkt en dat we hoog kunnen scoren! Volgende editie: Malissa Begtas


markantevlaming

Alexander Van Hoecke is een geëngageerde jongere, die liever positief dan negatief door het leven stapt. Hij vindt luisteren naar de mensen zeer belangrijk en wil terug naar de basis, met een beleid op mensenmaat. “Waar een wil is, is een weg” zijn geen holle woorden voor Alexander. We vinden hem op de 6e plaats voor het Vlaams Parlement.

“iedereen moet zijn steentje bijdragen” Wat dreef je ertoe om in de politiek te stappen? “Wel, ik kom zeer graag onder de mensen en ben steeds meer op de baan te vinden dan thuis. En ik kom uit een ‘blauw nest’. In 2012 zette ik zelf de stap naar de actieve politiek en werd vanop de 11e plaats verkozen als gemeenteraadslid in Beernem. Nu, 2 jaar verder, heb ik de beslissing genomen om een niveau hoger te schakelen. Omdat ik het besef heb dat je wel degelijk het leven van mensen kan verbeteren, wanneer je een goed beleid voert. En ik vind het dan ook zeer betreurend dat de politiek apathie dagelijks aanzwelt. Ik wil maar stellen dat ik als jonge gast terug wil naar de basis, met een beleid op mensenmaat.” Waarom Open Vld? “Omdat ik als geëngageerde jongere liever op een positieve dan een negatieve manier door het leven stap. Wat Open Vld charmeert is dat men DOET, en ik kan u meteen verwijzen naar wat Maggie De Block reeds heeft verwezenlijkt. Met een duidelijke visie en efficiënte aanpak behaalt ze resultaten! En wanneer ik aan mijn toekomst en die van mijn kinderen denk, dan ben ik ervan overtuigd dat Open Vld de beste garanties biedt. We moeten beseffen dat we het allemaal goed kunnen hebben, wanneer iedereen naar eigen vermogen zijn steentje bijdraagt. Waar een wil is, is een weg.”

“Vlaanderen vleugels geven doe je door te gaan voor moedige keuzes en fundamentele hervormingen”

Hoe beleef jij zo’n campagne? “Een campagne is organisatorisch een hele klus als ‘jonge cadet’. Want een campagne is niet alleen kaartjes uitdelen, folders bussen en borden zetten. Het allerbelangrijkste is mensen aanspreken en hun uitleggen waarom je als jongere in de politiek en in je partij gelooft en dan jouw enthousiasme op hen kunnen overbrengen geeft je een voldaan gevoel. En dan nog eens proberen om in de mensen hun gedachten bij te blijven, je moet kunnen opvallen. Met een team eensgezind borden plaatsen, op campagnetoer gaan, de partijstandpunten duidelijk maken geeft je vleugels, en je kan er verslaafd aan worden.” Wat vormt voor jou de inzet van deze verkiezingen? “Het is tijd om uit de impasse te komen en te gaan voor moedige keuzes en fundamentele hervormingen. Zo moeten we komaf maken met regels uit lang vervlogen tijden!” Volgende editie: Mohamed Ahouna april 2014 • nr 25 • blauw

17


markantevlaming Kader Gürbüz is door haar rollen in Thuis, Familie en Flikken een bekende naam bij vele Vlaamse huishoudens. Sinds kort heeft ze dankzij Mathias De Clercq ook de politieke microbe te pakken gekregen. Kader staat op de 15e opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement.

“Ik ben een ongelooflijke optimist” Kader, kan je jezelf even voorstellen? “Ik ben geboren en getogen in Gent en studeerde PR & communicatie in Brussel, plus 3 jaar drama aan het koninklijk conservatorium in Gent. Daarna werd ik fulltime actrice.” Wat heeft je ertoe gedreven om in de politiek te stappen? “De vraag om politiek actief te worden kwam eigenlijk al 10 jaar geleden. Toen trokken verschillende partijen aan mijn

“Vlaanderen vleugels geven doe je door er zelf onvoorwaardelijk in te geloven. De toekomst is aan ons.”

mouw. Maar ik voelde me er in die fase nog niet klaar voor. Toen kwam Mathias De Clercq op de proppen. Ik kende hem al langer en we hadden meermaals gesprekken over het leven, de wereld en onze ideologie. Toen Mathias me vroeg om op de lijst te gaan staan, kon ik niet langer ‘nee’ zeggen: de drang om mee in het positieve Open Vldverhaal te stappen was te groot.”

pagne? “Door mijn job ben ik heel empathisch: ik leef me graag in in de wereld van anderen. Ook van de burger. En ik ben een grote voorstander van vrijheid, met al haar consequenties, zolang de ene de andere maar niet schaadt. Vrijheid vraagt echter ook een grote verantwoordelijkheid en die combinatie vind ik terug bij Open Vld.”

Kan je rijke beroepservaring als actrice van pas komen tijdens de cam-

Hoe kijk je aan tegen je eerste campagne? “Voor het eerst campagne voeren is én beangstigend én spannend tegelijkertijd. Ik zwem, maar vind het heerlijk. Ik zie wel wat er op me afkomt. ‘GAAN!’ Zou ik zeggen. Heel erg je best doen en op het einde kunnen zeggen... ‘Meer kon ik niet doen’ dit heb ik wel van Mathias!” Wat vormt voor jou de inzet van deze verkiezingen? “We moeten keuzes maken, hoe moeilijk ook, om de toekomst van onze sociale welvaartsstaat te vrijwaren. Er is plaats voor een grote solidariteit Maar niet zomaar zonder meer. Elke dag werken talloze mensen immers hard om onze welvaartsstaat draaiend te houden. We mogen onze welvaart niet misbruiken of té vanzelfsprekend gaan vinden. Tegelijk blijf ik een ongelooflijke optimist. Ik weet dat de mens veel kapot kan maken, maar we zijn ook in staat om terug op te bouwen. Blind optimisme is weliswaar niet aan de orde, maar ik weet dat we, met de juiste inzichten, het aankunnen. Meer nog, ik geloof erin! Ik geloof ook dat er bij Open Vld op dit moment enorm capabele mensen zijn die deze droom kunnen waarmaken. Het team is sterk. Nu nog de mensen overtuigen. Ik ben alvast mee!” Volgende editie: Bart Van den Neste

april 2014 • nr 25 • blauw

17


markantevlaming

De Zilveren Vos. Mister Michel. Bijnamen die verwijzen naar zijn wijsheid én naar het respect dat hij afdwingt. Op zijn 83ste is Michel Verschueren echter nog lang niet van plan om op zijn lauweren te rusten. Integendeel, na een succesvolle carrière als general manager van RSC Anderlecht, begint hij aan een nieuw hoofdstuk. Op 25 mei duwt hij de Kamerlijst voor Open Vld in Vlaams-Brabant. “Als een vrouw zoals Maggie u dat vraagt, dan zegt ge ja”.

“We moeten JUIST fier zijn ALS Vlaming, Belg en Europeaan” Meneer Verschueren, we vallen met de deur in huis. Waarom stapt iemand met zo’n staat van dienst alsnog in de politiek? “In de eerste plaats omdat Maggie me dat rechtuit vroeg, na een begeesterende toespraak van haar tijdens de Challenge Club in Grimbergen. Ik zei direct ja, want tegen zo’n vrouw zeg je geen nee. Maar er is ook een andere reden.” En die luidt? “In 1970 hebben we een eerste staatshervorming gehad. We zijn nu 35 jaar verder, en is

“Vlaanderen vleugels geven doe je door de mensen te helpen waar het kan. Respect, no racism”

de zesde staatshervorming, de grootste ooit, doorgevoerd. Dan zeg ik: tijd voor communautaire rust, tijd vooral om intensief met de problemen van de mensen bezig te zijn. En daar wil ik aan meehelpen.” U bent ervan overtuigd dat confederalisme eigenlijk gewoon separatisme is, niet? “Inderdaad. Men noemt het nu sluw ‘confederalisme’, omdat er geen meerderheid is die dit land wil splitsen. Terecht trouwens, dat de meeste mensen dit land niet willen splitsen. We moeten België samenhouden,

en samenwerken. We moeten fier zijn op alle drie onze identiteiten: als Vlaming, Belg én Europeaan. Wat heeft het trouwens voor zin om van onze landgenoten in Wallonië vijanden te maken? Wallonië heeft decennia geleden ook geleden onder een crisis. De vlieger gaat dus niet op hen allemaal als luieriken en profiteurs te bestempelen. Ik moet altijd denken aan de slogan van de Champions League: ‘Respect, no racism.’” Wat is voor u dé inzet van deze verkiezingen? “Vooruitgang, voor alle burgers. We hebben specialisten in huis om op alle uitdagingen antwoorden te vinden. Kijk naar Alexander De Croo op pensioenen, of naar Maggie, die de asielcrisis oploste, of naar Annemie Turtelboom, die eindelijk justitie moderniseerde. En als voorzitter doet Gwendolyn Rutten een nieuwe wind door de hele partij waaien. Trouwens, je ziet ook duidelijk waar er geen liberalen aan het roer staan. De files bijvoorbeeld, die worden altijd maar langer en langer. Nochtans is mobiliteit belangrijk. Het wordt voor u de eerste maal dat u campagne voert. Hoe gaat u dat aanpakken? “Wel, ik heb een hele sterke slogan, waar alles in vervat zit: ‘Om de vooruitgang beter te sturen, stem je best voor Maggie en Verschueren.” Veel succes gewenst, Mister Michel! Volgende editie: Daniëlle Vanwesenbeeck april 2014 • nr 25 • blauw

17


zorgplan

“Ik ken een goede dokter. Jullie kennen een goede dokter. Heel Vlaanderen kent die goede dokter. Ze heet Maggie De Block. ‘Ons’ Maggie is de beste garantie voor uw zorg. En zij zal haar schouders zetten onder onze recepten voor zorg en uw oude dag. Zoals ze dat al eerder gedaan heeft op haar departement asiel en migratie.” Uit de congresspeech van Voorzitter Rutten

Op 2 jaar tijd loste Maggie De Block de asielcrisis in ons land op. De asielaanvragen slonken zienderogen, alsook de rijen mensen die in de winter aanschoven voor onderdak. Gevraagd naar haar succesformule wijst Maggie op haar aanpak als huisarts: “Eerst een diagnose stellen, dan de juiste remedie voorschrijven”. Daarom vroegen wij haar om 5 remedies uit te dokteren voor een beleidsdomein dat in vele bedjes ziek is, maar er te weinig creëert: de Vlaamse zorg.

U hoort gauw meer over ons concrete zorgplan!

3 Feit 1: Mensen weten zelf best welke zorg ze nodig hebben.

Remedie 1: Geef meer mensen een persoonlijk zorgbudget.

3 Feit 2: Niet iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft

Remedie 2: Kwaliteit en toegankelijkheid is belangrijk, niet wie het aanbiedt

3 Feit 3: We leven langer en gezonder dan ooit

Remedie 3: Kijk verder dan van vandaag, anticipeer op de noden van morgen

3 Feit 4: De wachtlijsten zijn de voorbije 5 jaar alleen maar gegroeid

Remedie 4: Werk ze weg door iedereen de kans te geven te helpen

3 Feit 5: Tekort aan gepaste opvang en zorg voor mensen met een handicap

Remedie 5: Breid het persoonlijk assistentiebudget uit

18 blauw • nr 25 • april 2014


De Alliantie van

Liberalen en Democraten voor Europa

liberale realisaties van onze 3 europarlementairen

guy verhofstadt Een sterke reactie op de financiële crisis Toen Griekenland zich in 2009 failliet verklaarde, was Guy Verhofstadt dé politicus in het Parlement die ervoor pleitte actie te ondernemen om te voorkomen dat de crisis verder uit de hand zou lopen. Hij zorgde ervoor dat de Europese Commissie de regels eindelijk kon toepassen die al bij de oprichting van de euro waren afgesproken maar tot dan dode letter waren gebleven. Verhofstadt was één van de drie personen die het nieuwe en beruchte begrotingspact onderhandelde dat de euro stabiliseerde.

Maar hij betoogde ook vanaf dag één dat bezuinigingen alleen niet het antwoord op de crisis zijn. Naast budgettaire discipline moet er solidariteit onder de lidstaten van de eurozone zijn. De twee sluiten elkaar niet uit, ze gaan hand in hand.

Hard voor de banken Guy Verhofstadt was ook de trekker achter de Europese bankenunie. Zo’n bankenunie moet ervoor zorgen dat failliete banken niet gered worden door de belastingbetaler, maar door een fonds dat de banken vooraf zelf gespijsd hebben. Zo wordt onverant-

“Budgettaire discipline en solidariteit gaan hand in hand”

woordelijk en speculatief gedrag ontmoedigd. De bankenunie zoals ze nu gemaakt is, blijft wel onvoldoende volgens Verhofstadt. Wat maakt dat het vertrouwen onderling nog niet helemaal terug is. De komende vijf jaar zal hier verder aan gewerkt moeten worden om onze economie terug aan het groeien te krijgen. Het goedkope geld zit nu nog te veel geblokkeerd bij de banken zelf en vloeit niet door naar de gezinnen en ondernemers die goedkoop krediet dringend nodig hebben. Zonder deze kredieten, geen economische groei en geen jobs.


De Alliantie van

Liberalen en Democraten voor Europa

Eind roaming-tarieven tegen eind 2015 Verhofstadt werkte samen met commissaris Neelie Kroes aan de afschaf-fing van de roaming-tarieven. Tegen het einde van volgend jaar moeten mensen dus niet langer meer betalen wanneer ze bellen van of naar een ander Europees land. Het zal het leven goedkoper maken. Niet alleen voor tal van vakantiegangers maar ook voor ondernemers en zakenmensen die door heel Europa reizen.

Verantwoordelijkheid nemen in een onstabiele wereld Verhofstadt was de afgelopen jaren erg kritisch over de zwakke reactie van Europa op historische ontwikkelingen in het buitenland. Niet alleen in NoordAfrika en het Midden-Oosten, maar ook in Oekraïne. Nochtans kunnen we massamigratie richting Europa enkel in goede banen leiden als we de buurlanden van de Europese Unie helpen transformeren naar stabiele en welvarende democratieën. We moeten migratie die gedreven wordt door armoede en oorlog ombuigen in iets positiefs, zoals ook Canada en de Verenigde Staten dat doen. Door er uitwisseling van goed opgeleide mensen van te maken die onze economie en onze samenleving beter maken.

Een begroting voor de 21e eeuw De liberale fractie in het Europees Parlement was onder de leiding van Verhofstadt de drijvende kracht achter de vernieuwing van de Europese begroting 2014-2020. Door de crisis werd het Europees budget bevroren in reële termen, maar zullen de middelen de komende jaren slimmer besteed worden. Er komt meer flexibiliteit zodat onderzoek en ontwikkeling meer ruimte krijgen alsook grote economische projecten, zoals een hogesnelheid internet. Vele klassieke, maar weinig productieve programma’s, hebben baan moeten ruimen.

20 blauw • nr 25 • april 2014

Annemie NEYTS Als Liberale woordvoerder voor het Buitenlands Beleid van de Europese Unie in het Europees Parlement, staat Annemie Neyts in voor de coördinatie en ontwikkeling van de liberale standpunten over het Buitenlands Beleid van de EU. Ze is medeverantwoordelijk voor de parlementaire controle over de EU en op de Hoge Vertegenwoordiger  voor Buitenlands- en Veiligheidsbeleid. Als ondervoorzitter van de High Level Working Group on the Middle East coördineert ze daarnaast de standpunten over de relaties tussen Europa en het Midden-Oosten (oa Israël en Palestina).

Vredesvrouw Ze stond ook in voor de opvolging en sturing van de Europese reacties en steun aan Egypte na de revolutie en dit als lid van de EU-Egypt Taskforce, evenals aan Tunesië na de revolutie als lid van de EU-Tunesische Werkgroep onder leiding van de Tunesische Premier Essebsi en Barones Ashton, Hoge Vertegenwoordiger van het Europees Buitenlands en Veiligheidsbeleid. Ze was ook zeer actief in het bestrijden van het gebruik van massavernietigingswapens, kernwapens en munitie verrijkt met uranium. Ze wordt algemeen erkend in Vlaanderen als één van de Vredesvrouwen. Annemie is ook één van de vier politieke meters van de oorspronkelijke campagne ‘Vrouwenkracht is

vredesmacht’, die in 2007 gelanceerd werd. Annemie is tevens auteur van het standpunt van het Europees Parlement over de Institutionele Aspecten van het opzetten van de

“Vrouwenkracht is vredesmacht” Europese Dienst voor Extern Optreden (Europese Diplomatie). Ze is daarnaast auteur van de verlenging van het mandaat van het Internationaal Gerechtshof voor het voormalig Joegoslavië en mede-auteur van het EP standpunt inzake “electronic mass surveillance of EU citizens”. Tot slot is Annemie ook co-organisator van de High Level Conference of European and Chinese Political Parties in Brussel. Concreet gaat dit om een overleg tussen de voorzitters en politici van Europese politieke partijen, de top van de Chinese Communistische Partij en bedrijfsleiders, professoren, journalisten en middenveld uit beide regio’s over onderwerpen als economie, mensenrechten, leefmilieu en onderzoek en ontwikkeling.


De Alliantie van

Liberalen en Democraten voor Europa

Philippe De Backer Passagiersrechten Een vliegtuig met vertraging? Leuk is anders maar Europa verzacht de bittere pil. Bij een vertraagde vlucht van of naar Europa moeten luchtvaartmaatschappijen passagiers niet alleen tijdig informeren maar ook een maaltijd en overnachting aanbieden. Duurt de vertraging langer dan 3 uren, dan heeft u recht op een financiële compensatie die kan oplopen tot 600 euro bij lange vertragingen van verre vluchten. Ook bij treinvertraging is er een gelijkaardige regeling.

ecall Europa zet ook in op verkeersveiligheid. Zo zal er binnenkort in elke nieuwe wagen het “eCall-systeem” ingebouwd worden. Dat systeem belt automatisch het hulpnummer 112 wanneer de wagen in een ernstig ongeval betrokken raakt. Het eCall-systeem zal tot 70 mensenlevens per jaar op onze wegen

kunnen redden. Dat is een tiende van de dodelijke ongevallen waarmee we vandaag in ons land geconfronteerd worden.

Basisbankrekening Het ontvangen van een loon, het betalen van boodschappen of het sparen voor een extraatje: er is steeds een bankrekening voor nodig. Maar die is niet steeds voor iedereen toegankelijk. Europa heeft er daarom voor gezorgd dat een basisbankrekening een recht is voor iedereen. Want toegang tot een bankrekening, betekent toegang tot de maatschappij en economie.

KMO’s Kmo’s creëren het merendeel van onze jobs en welvaart. De crisis heeft er echter voor gezorgd dat geld ontlenen steeds moeilijker wordt voor ondernemers. Hierdoor worden investeringen uitgesteld en de groei be-

Toegang tot een bankrekening betekent toegang tot de maatschappij

perkt. In het Europees Parlement schreef Philippe De Backer een rapport waarin gepleit wordt voor diversiteit van financieringsvormen. Het rapport werd in februari 2013 goedgekeurd en zorgt ervoor dat kmo’s makkelijker toegang krijgen tot alternatieve financieringsvormen zoals risicokapitaal, bedrijfsobligaties en crowdfunding.

Connecting Europe Facility De vernieuwende Europese financiering van belangrijke Europese transportnetwerken zal onze economische assen, Antwerpen en Brussel, helpen bij het wegwerken van bottlenecks en missing links. De centrale ligging en het uitgebouwd transportnetwerk van België maken van ons een ideale kandidaat voor deze Europese financiering. De inzet van Philippe De Backer en zijn kennis van de infrastructuur zorgden ervoor dat projecten als IJzeren Rijn en het verbeteren van de hinterlandverbindingen van en naar onze havens in Antwerpen, Gent en Zeebrugge zeker in aanmerking zullen komen voor Europese fondsen.

april 2014 • nr 25 • blauw

21


I I S R E T E E P T R O P P RA e k j i l e t m i u R t i e t i l i b o g n M i n e d r o s j i w r e Ond

4

4,5

Werk

Welzijn

5

Energie

6

Begroting en financiën

2,5

6

/10

/10

/10

n e r u u t s e b s Binnenstleaunnding onderenten 5,5 geme

/10

/10

TOTAAL

Inburgering

Wonen

2,5

/10

• nr 25 • april 2014

/10

/10

/10

22 blauw

4

7

/10

5

/10


RAPPORTPEETERSII

BART TOMMELEIN

BART SOMERS

“PEETERS II WAS ZWAKKE REGERING”

“TEVEEL BESTUURD VANUIT IVOREN TOREN”

De regering Peeters II was een zwakke regering die wel op de winkel heeft gepast, maar alle grote problemen heeft doorgeschoven. Dat is het eindoordeel van Open Vld over het werk van de Vlaamse regering. “Vooral voor de hoofdvakken onderwijs, mobiliteit en welzijn scoorde de Vlaamse Regering ondermaats”, zegt Vlaams fractieleider Bart Tommelein.

Dat de regering Peeters II slecht scoort in het rapport, verbaast Bart Somers, Vlaams lijsttrekker voor Open Vld in Antwerpen, niet. “Ze heeft teveel geprobeerd om de problemen aan te pakken vanuit haar ivoren toren in Brussel. In plaats van de steden en gemeenten te betuttelen en te beknotten, hebben we een Vlaamse Regering nodig die ze meer vrijheid en vertrouwen geeft. Zij zijn immers veel beter geplaatst om bijvoorbeeld de lokale buslijnen te bepalen, te beoordelen hoeveel kinderopvangplaatsen er moeten zijn of hoe je werkzoekenden het beste begeleidt naar een job in de buurt.”

FRACTIELEIDER VLAAMS PARLEMENT

De regering Peeters II beloofde bij haar aantreden om van Vlaanderen een topregio in Europa te maken. “Vijf jaar later moeten we vaststellen dat ze die ambitie niet heeft waargemaakt”, zegt Tommelein. Hij geeft enkele voorbeelden. “Van de vele beloofde hervormingen in onderwijs kwam amper iets in huis. Ouders moeten nog steeds kamperen voor de schoolpoorten en leerkrachten blijven wachten op maatregelen die hun beroep aantrekkelijker maken.” Inzake mobiliteit zijn de files met 36% gestegen. “De wegen werden wel onderhouden, maar in belangrijke mobiliteitsdossiers werd amper vooruitgang geboekt.“ En in welzijn werd te veel de kaart getrokken van de instellingen en te weinig die van de zorgbehoevende personen. “Het resultaat is dat wachtlijsten op alle terreinen toenemen, van in de crèche tot in het rustoord.” Open Vld erkent dat op sommige terreinen de regering haar werk heeft gedaan. “De begroting was in evenwicht, maar dat kon enkel dankzij een resem belastingverhogingen”, zegt Bart Tommelein. Open Vld hoopt dat de volgende Vlaamse Regering een pak slagkrachtiger zal zijn. “We kunnen ons niet nog eens vijf jaar stilstand veroorloven.”

“We kunnen ons niet nog eens vijf jaar stilstand veroorloven.”

LIJSTTREKKER VLAAMS PARLEMENT

De regering Peeters koos echter voor de andere weg: die van meer regels en structuren. “En die weg heeft niet geleid tot kortere wachtlijsten. Integendeel”, zegt Bart Somers. Zo is er van de beloofde grote interne staatshervorming niet veel in huis gekomen. “Men beloofde een eenvoudiger bestuurlijk landschap in Vlaanderen. Maar men is niet verder geraakt dan het opmaken van een inventaris”, zegt Somers. Zo kwam er geen beperktere rol voor de provincies, laat staan een afschaffing ervan. De steden en gemeenten werden ook financieel aan hun lot overgelaten. “Heel wat steden en gemeenten kampen met dalende inkomsten en stijgende kosten, zoals voor de pensioenen van hun ambtenaren. In tegenstelling tot de vorige Vlaamse Regering konden ze niet rekenen op extra financiële steun. Het gevolg is dat heel wat steden en gemeenten hun belastingen hebben verhoogd.” Bart Somers hoopt dat de volgende Vlaamse Regering wel meer vertrouwen heeft in de lokale besturen. “Als je echt werk wil maken van bijvoorbeeld betaalbaar wonen, meer inburgering voor nieuwkomers of bruisende handelskernen zonder leegstand, moet je de steden en gemeenten als partner zien en niet als ondergeschikt bestuur.”

“De Vlaamse Regering moet steden en gemeenten als partner beschouwen, niet als ondergeschikt bestuur.”


RAPPORTPEETERSII

BART TOMMELEIN

MARINO KEULEN

“PEETERS II WAS ZWAKKE REGERING”

“FILES REMMEN ECONOMISCHE GROEI IN LIMBURG”

FRACTIELEIDER VLAAMS PARLEMENT

De regering Peeters II was een zwakke regering die wel op de winkel heeft gepast, maar alle grote problemen heeft doorgeschoven. Dat is het eindoordeel van Open Vld over het werk van de Vlaamse regering. “Vooral voor de hoofdvakken onderwijs, mobiliteit en welzijn scoorde de Vlaamse Regering ondermaats”, zegt Vlaams fractieleider Bart Tommelein.

De regering Peeters II beloofde bij haar aantreden om van Vlaanderen een topregio in Europa te maken. “Vijf jaar later moeten we vaststellen dat ze die ambitie niet heeft waargemaakt”, zegt Tommelein. Hij geeft enkele voorbeelden. “Van de vele beloofde hervormingen in onderwijs kwam amper iets in huis. Ouders moeten nog steeds kamperen voor de schoolpoorten en leerkrachten blijven wachten op maatregelen die hun beroep aantrekkelijker maken.” Inzake mobiliteit zijn de files met 36% gestegen. “De wegen werden wel onderhouden, maar in belangrijke mobiliteitsdossiers werd amper vooruitgang geboekt.“ En in welzijn werd te veel de kaart getrokken van de instellingen en te weinig die van de zorgbehoevende personen. “Het resultaat is dat wachtlijsten op alle terreinen toenemen, van in de crèche tot in het rustoord.” Open Vld erkent dat op sommige terreinen de regering haar werk heeft gedaan. “De begroting was in evenwicht, maar dat kon enkel dankzij een resem belastingverhogingen”, zegt Bart Tommelein. Open Vld hoopt dat de volgende Vlaamse Regering een pak slagkrachtiger zal zijn. “We kunnen ons niet nog eens vijf jaar stilstand veroorloven.”

“We kunnen ons niet nog eens vijf jaar stilstand veroorloven.”

LIJSTTREKKER VLAAMS PARLEMENT

Dat de regering Peeters II slecht scoort in het rapport, verbaast Marino Keulen, Vlaams lijsttrekker voor Open Vld in Limburg, niet. “Ze heeft de aanpak van de grote problemen voor zich uit geschoven. En dat zorgt ervoor dat we heel wat kansen missen, ook in Limburg”. De voorbije jaren volgde Marino Keulen de mobiliteitsdossiers op van de Vlaamse Regering. “De regering heeft de putten gevuld, maar liet na de noodzakelijke extra wegen aan te leggen of De Lijn grondig te hervormen. Het resultaat kennen we: de files worden elke dag langer en te weinig mensen kiezen voor het openbaar vervoer.”

Vlaanderen telt 51 zogenaamde “missing links”. Dat zijn knelpunten in het wegennet die een vlotte doorstroming van het verkeer of openbaar vervoer beletten. “Van die 51 knelpunten heeft deze regering er amper 6 uitgevoerd of in de steigers gezet”, zegt Marino Keulen. Nochtans is een vlot verkeer essentieel voor onze economie. “Door een uitspraak van de Raad van State liggen de werken aan de belangrijke Limburgse noord-zuidverbinding stil. Dat kost Limburg jobs en welvaart. Open Vld heeft daarom een nooddecreet ingediend in het Vlaams Parlement, maar CD&V, SP.a en N-VA stemden het weg.” De regering maakte ook geen werk van de hervorming van De Lijn. “De Lijn moest besparen, maar er mocht niet geraakt worden aan de gratis-politiek. Het gevolg is dat er in heel wat gemeenten lijnen werden geschrapt en de dienstverlening erop achteruit ging. Ook in Limburg sneuvelden heel wat lijnen.”

“De regering heeft wel putten gevuld, maar liet na nieuwe, noodzakelijke wegen aan te leggen.”


RAPPORTPEETERSII

BART TOMMELEIN

MATHIAS DE CLERCQ

“PEETERS II WAS ZWAKKE REGERING”

“VLAANDEREN BOERT ACHTERUIT”

De regering Peeters II was een zwakke regering die wel op de winkel heeft gepast, maar alle grote problemen heeft doorgeschoven. Dat is het eindoordeel van Open Vld over het werk van de Vlaamse regering. “Vooral voor de hoofdvakken onderwijs, mobiliteit en welzijn scoorde de Vlaamse Regering ondermaats”, zegt Vlaams fractieleider Bart Tommelein.

Dat de regering Peeters II slecht scoort in het rapport, verbaast Mathias De Clercq, Vlaams lijsttrekker voor Open Vld in Oost-Vlaanderen, niet. “Ze heeft de aanpak van de grote problemen voor zich uit geschoven. Het grote plan ‘Vlaanderen in Actie” heeft amper resultaten opgeleverd. Integendeel: Vlaanderen gaat erop achteruit”, zegt De Clercq.

De regering Peeters II beloofde bij haar aantreden om van Vlaanderen een topregio in Europa te maken. “Vijf jaar later moeten we vaststellen dat ze die ambitie niet heeft waargemaakt”, zegt Tommelein. Hij geeft enkele voorbeelden. “Van de vele beloofde hervormingen in onderwijs kwam amper iets in huis. Ouders moeten nog steeds kamperen voor de schoolpoorten en leerkrachten blijven wachten op maatregelen die hun beroep aantrekkelijker maken.” Inzake mobiliteit zijn de files met 36% gestegen. “De wegen werden wel onderhouden, maar in belangrijke mobiliteitsdossiers werd amper vooruitgang geboekt.“ En in welzijn werd te veel de kaart getrokken van de instellingen en te weinig die van de zorgbehoevende personen. “Het resultaat is dat wachtlijsten op alle terreinen toenemen, van in de crèche tot in het rustoord.” Open Vld erkent dat op sommige terreinen de regering haar werk heeft gedaan. “De begroting was in evenwicht, maar dat kon enkel dankzij een resem belastingverhogingen”, zegt Bart Tommelein. Open Vld hoopt dat de volgende Vlaamse Regering een pak slagkrachtiger zal zijn. “We kunnen ons niet nog eens vijf jaar stilstand veroorloven.”

Uit een recent rapport blijkt dat Vlaanderen op de meeste economische indicatoren niet evolueert naar de Europese topregio’s. Integendeel, op sommige vlakken moeten we de rol lossen. “Nochtans was het de uitdrukkelijke ambitie bij de start van de regering Peeters II om van Vlaanderen een Europese topregio te maken. Om dat te bereiken heeft ze een groot plan ‘Vlaanderen in Actie’ opgesteld, maar dat kreeg vanuit ondernemings-en adviesraden stevige kritiek: er ontbrak focus en duidelijkheid over de te behalen doelstellingen. Die kritiek blijkt terecht. De beoogde resultaten worden niet bereikt.” Dat de economische motor van Vlaanderen sputtert blijkt uit de stijgende werkloosheid. “Tegenover maart vorig jaar zijn er in Vlaanderen 19.002 of 9,0% werkzoekenden meer”, zegt De Clercq. “Ook de werkzaamheidsgraad ging naar omlaag. De Vlaamse Regering liet na om via een betere activering, ook van oudere werkzoekenden, meer mensen aan de slag te krijgen. Teveel knelpuntvacatures blijven open staan.” Nochtans heeft Vlaanderen vandaag al heel wat bevoegdheden om de economie te versterken en extra jobs te creeren. “Maar jammer genoeg bleef het vooral bij woorden en te weinig bij daden.”

FRACTIELEIDER VLAAMS PARLEMENT

“We kunnen ons niet nog eens vijf jaar stilstand veroorloven.”

LIJSTTREKKER VLAAMS PARLEMENT

“De economische motor sputtert. Toch gebruikte de regering haar bevoegdheden amper om het tij te keren.”


RAPPORTPEETERSII BART TOMMELEIN

FRACTIELEIDER VLAAMS PARLEMENT

“PEETERS II WAS ZWAKKE REGERING” De regering Peeters II was een zwakke regering die wel op de winkel heeft gepast, maar alle grote problemen heeft doorgeschoven. Dat is het eindoordeel van Open Vld over het werk van de Vlaamse regering. “Vooral voor de hoofdvakken onderwijs, mobiliteit en welzijn scoorde de Vlaamse Regering ondermaats”, zegt Vlaams fractieleider Bart Tommelein.

GWENDOLYN RUTTEN EN ANN BRUSSEEL

LIJSTTREKKERS VLAAMS PARLEMENT

“ALS HET GAAT OVER ONDERWIJS OF WELZIJN : MENSEN STAAN IN DE WACHTRIJ” “De regering Peeters II heeft de aanpak van de grote problemen voor zich uit geschoven”, zeggen Gwendolyn Rutten en Ann Brusseel, beiden Vlaams lijsttrekker in respectievelijk Vlaams-Brabant en Brussel. “De gevolgen zijn gekend: de wachtlijsten in de zorg namen toe en nog steeds kamperen ouders aan de schoolpoorten om hun kind in te schrijven.” Open Vld wil meer capaciteit in de zorg en in het onderwijs.

De regering Peeters II beloofde bij haar aantreden om van Vlaanderen een topregio in Europa te maken. “Vijf jaar later moeten we vaststellen dat ze die ambitie niet heeft waargemaakt”, zegt Tommelein. Hij geeft enkele voorbeelden. “Van de vele beloofde hervormingen in onderwijs kwam amper iets in huis. Ouders moeten nog steeds kamperen voor de schoolpoorten en leerkrachten blijven wachten op maatregelen die hun beroep aantrekkelijker maken.” Inzake mobiliteit zijn de files met 36% gestegen. “De wegen werden wel onderhouden, maar in belangrijke mobiliteitsdossiers werd amper vooruitgang geboekt.“ En in welzijn werd te veel de kaart getrokken van de instellingen en te weinig die van de zorgbehoevende personen. “Het resultaat is dat wachtlijsten op alle terreinen toenemen, van in de crèche tot in het rustoord.” Open Vld erkent dat op sommige terreinen de regering haar werk heeft gedaan. “De begroting was in evenwicht, maar dat kon enkel dankzij een resem belastingverhogingen”, zegt Bart Tommelein. Open Vld hoopt dat de volgende Vlaamse Regering een pak slagkrachtiger zal zijn. “We kunnen ons niet nog eens vijf jaar stilstand veroorloven.”

Inzake onderwijs werden heel wat initiatieven aangekondigd. “Jammer genoeg werd er weinig van gerealiseerd. Over de hervorming van het secundair onderwijs geraakte men niet verder dan een principeakkoord, dat echter door de verschillende partijen anders wordt uitgelegd. Het al lang gevraagde loopbaanpact, met als doel het beroep van leerkracht aantrekkelijker te maken, werd zelfs helemaal begraven. En nog steeds krijgen onze kinderen les in klascontainers of versleten schoolgebouwen en moeten ouders nog te vaak kamperen om hun kind in te schrijven”, zegt Ann Brusseel. Ook op het vlak van welzijn heeft deze regering gefaald. “In de kinderopvang heerst complete chaos omdat de regering een nieuw decreet stemde met veel nieuwe regeltjes, maar zonder extra centen. Veel crèches dreigen hun deuren te sluiten, zodat de wachtlijsten nog langer worden”, zegt Gwendolyn Rutten. Ook in de gehandicapten- en ouderenzorg werden de wachtlijsten langer. “De regering koos teveel de kant van de instellingen en te weinig die van de mensen.” Wij willen meer vrij initiatief én persoonsgebonden budgetten in de zorg.

“We kunnen ons niet nog eens vijf jaar stilstand veroorloven.”

“Inzake onderwijs werden heel wat initiatieven aangekondigd, maar bitter weinig gerealiseerd.”


RAPPORTPEETERSII

BART TOMMELEIN

FRACTIELEIDER EN LIJSTTREKKER VLAAMS PARLEMENT

“PEETERS II WAS ZWAKKE REGERING” De regering Peeters II was een zwakke regering die wel op de winkel heeft gepast, maar alle grote problemen heeft doorgeschoven. Dat is het eindoordeel van Open Vld over het werk van de Vlaamse Regering. “Vooral voor de hoofdvakken onderwijs, mobiliteit en welzijn scoorde de Vlaamse regering ondermaats”, zegt Vlaams fractieleider Bart Tommelein.

De regering Peeters II beloofde bij haar aantreden om van Vlaanderen een topregio in Europa te maken. “Vijf jaar later moeten we vaststellen dat ze die ambitie niet heeft waargemaakt”, zegt Tommelein. Hij geeft enkele voorbeelden. “Van de vele beloofde hervormingen in onderwijs kwam amper iets in huis. Ouders moeten nog steeds kamperen voor de schoolpoorten en leerkrachten blijven wachten op maatregelen die hun beroep aantrekkelijker maken.”

te maken en zo noodzakelijke budgetten vrij te maken om deze problemen aan te pakken. Bovendien miste ze de samenhang om moeilijke knopen door te hakken”, zegt Bart Tommelein. Voor Open Vld gaat de regering Peeters II dan ook de geschiedenis in als

“We kunnen ons niet nog eens vijf jaar stilstand veroorloven.” Inzake mobiliteit zijn de files met 36% gestegen. “De wegen werden wel onderhouden en nieuwe fietspaden aangelegd, maar in de grote, belangrijke mobiliteitsdossiers, zoals de aanleg van de ‘missing links’ of de hervormingen bij De Lijn, werd amper vooruitgang geboekt.“ In welzijn werd te veel de kaart getrokken van de instellingen en te weinig die van de zorgbehoevende personen. “Het resultaat is dat wachtlijsten op alle terreinen toenemen, van in de crèche tot in het rustoord.” Open Vld erkent dat op sommige terreinen de regering haar werk heeft gedaan. “De begroting was in evenwicht, al zijn er ernstige vragen of dat wel structureel is en kon dat enkel dankzij een resem belastingverhogingen, zoals de afschaffing van de jobkorting of de verdubbeling van de miserietaks”, zegt Bart Tommelein. Dat de regering Peeters II amper 5 op 10 haalt in het rapport, verbaast Bart Tommelein niet. “De regering heeft te weinig gepresteerd. Ze heeft op de winkel gepast, maar de structurele aanpak van grote problemen werd vooruit geschoven. Ze had de moed niet om keuzes

een zwakke regering, die Vlaanderen niet heeft voorbereid op de toekomst. “We lossen de rol als Europese topregio en dat staat in schril contrast met de ambities van 2009”, zegt Bart Tommelein. Hij hoopt dat de volgende Vlaamse Regering een pak slagkrachtiger zal zijn. “We kunnen ons niet nog eens vijf jaar stilstand veroorloven.”


realisatieannemie

Einde aan 20 jaar straffeloosheid

Toen ik op Justitie begon, was de situatie uitzichtloos. Straffen onder drie jaar werden amper toegepast, de overbevolking nam toe en er bestonden lange wachtlijsten voor alle alternatieve straffen. Op uitzichtloze situaties bestaat maar één antwoord: creativiteit & out of the box thinking. Dat hebben we gedaan:

gevangeniscapaciteit uitgebreid Via renovaties in bestaande gevangenissen (195 plaatsen) en de bouw van nieuwe gevangenissen (936 plaatsen). Hierdoor breidt de capaciteit in onze gevangenissen uit van 9138 plaatsen in december 2012 (begin legislatuur) naar 10.489 plaatsen (juli 2014). Daarnaast stellen we vast dat de aangroei van de gevangenispopulatie voor het eerst in zes jaar tijd stabiliseert. Voordien groeide ze elk jaar aan met gemiddeld 300 gedetineerden, met een piek van 600 extra gedetineerden in 2012. De stabilisatie van de populatie én de extra capaciteit hebben als effect dat de overbevolking eind 2014 met 10% gedaald zal zijn t.o.v. eind 2011. Capaciteit wordt ook gecreëerd door meer illegale criminelen terug te sturen, in 2012: 378, in 2013: 629.

Alternatieve straffen: meer capaciteit De procedures voor alternatieve straffen werden geoptimaliseerd, waardoor de historische wachtlijsten voor bijna 90% werden weggewerkt! Er worden meer straffen uitgevoerd onder elektronisch toezicht, via werkstraffen en probatie. Voorlopige hechtenis kan nu ook via elektronisch toezicht.

Conclusie Sinds 1 februari 2014 worden alle straffen vanaf 4 maanden opnieuw effectief uitgevoerd, waardoor we een einde maken aan 20 jaar straffeloosheid. Zo gezegd, zo gedaan! Annemie Turtelboom Minister van Justitie

24 blauw

• nr 25 • april 2014

Op 14 februari opende minister Turtelboom officieel de nieuwe gevangenis in Beveren.


markantevlaming Als ondernemer en volbloed liberaal stoort Stefaan Nuytten zich aan de vaak verstikkende regels waar je in dit land mee te maken krijgt als je een project wil realiseren. Maar tegelijk staat ‘opgeven’ niet in zijn woordenboek. Enkel een sterkere Open Vld biedt voor Stefaan de juiste garantie voor een goede economische toekomst. Daarom staat hij op de 19e plaats voor het Vlaams Parlement.

“alleen die zaak is verloren, die men opgeeft” Wat dreef jou ertoe om in de politiek te stappen? “Zoals velen stoorde ik mij mateloos aan de meer dan 500 dagen durende regeringsvorming. En ik blijf mij ergeren aan de vele verstikkende maatregelen waar zelfstandigen en ondernemers mee te kampen hebben. Dit terwijl ze al keihard geraakt waren door de crisis zelf. Eén en ander dient rechtgezet en dit kan alleen met een veel sterkere Open Vld. Maar “Alleen die zaak is verloren, die men opgeeft”. Met ons mogen de kiezers niet opgeven. Zelf voer ik campagne met de quote: “Als ik mag ik, ik zal durven”.

echt maximaal de belangen van je kiespubliek zo goed mogelijk in het partijprogramma te krijgen. Er moet ook van alles en nog wat gebeuren in een korte tijdspanne. Gelukkig krijgen wij ook de steun en hulp van de lokale Open Vld-afdelingen waarvan ik echter nog veel leden beter moet leren kennen. Ik zal er met veel plezier, spoed en dankbaarheid werk van maken.”

“Het mag geen wonder heten dat het belang van deze verkiezingen uitermate groot is. Economie, fiscale hervormingen, betaalbare jobs, lagere loonlasten en stijgende koopkracht moeten nu echt maatschappelijke speerpunten worden. Al die verstikkende regeltjes moeten eruit. Laat iedereen zoveel werken als hij wil, de economische groei zal vanzelf volgen.”

Wat vormt voor jou de inzet van deze verkiezingen?

Volledig interview op www.nuytten.be

Kan de ervaring uit je huidige job een troef zijn tijdens de campagne? “Ik ben geen ‘doorgewinterd’ politicus, wél ervaringsdeskundige en dat is volgens mij juist een voordeel. Want in politieke middens betekent ‘doorwinterd’ maar al te vaak ‘in een winterslaap’. Voor wie mocht twijfelen aan voorgaande stelling: Kijk eens naar de resultaten van de Vlaamse Regering Peeters II, toch wel overduidelijk een “Regering van Stilstand”, al dan niet in de file.” Waarom Open Vld? “Als liberaal in hart en nieren heb ik de politiek altijd met bijzondere aandacht gevolgd. Door mijn ervaring als ondernemer weet ik perfect waar de economische en fiscale uitdagingen liggen. Open Vld is de enige partij die met haar 5-5-5 plan gaat voor een onmiddellijke lastenverlaging op vlak van loonkosten en belastingen.” Hoe beleef je zo’n campagne? “Zeer intensief. Vooreerst is het belangrijk

“Vlaanderen vleugels geven doe je door iedereen te laten werken hij wil” aprilzoveel 2014 • nr 25 • blauw 25


BURGEMEESTERSOPDELIJST

“Vrijheid betekent voor mij minder betutteling van de Vlaamse overheid en meer gemeentelijke autonomie.”

BURGEMEESTER EDDIE DE BLOCK - MERCHTEM LIJSTDUWER OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

“ALS BURGEMEESTER PAK JE DE DINGEN AAN!” Eddie De Block is veel meer dan alleen “de broer van…”, hij is ook sinds jaar en dag de gedreven burgemeester van zijn Merchtem. Met engagement en een flinke dosis gezond verstand zal hij op 25 mei zijn schouders zetten onder de opvolgerslijst van voorzitter Gwendolyn Rutten. Hoe lang bent u al burgemeester? Ik heb de eer en het genoegen om reeds 14 jaar burgemeester te zijn van het prachtige Merchtem, en dat met een volstrekte meerderheid! Ook na 14 jaar doe ik het nog steeds met volle goesting en 100% engagement. Waar zet u vooral op in als burgemeester? Mijn handelsmerk is zonder twijfel het feit dat ik steeds midden de mensen sta, dat ik steeds een luisterend oor heb en de problemen van de mensen, groot of klein, tracht op te lossen. Ik ben ook iemand die steeds met de voeten op de grond staat. De mensen waarderen dit en het laat mij toe om zeer vaak kort op de bal te spelen. Problemen kunnen vaak eenvoudig worden opgelost als je goed luistert naar de mensen.

Wat is voor u persoonlijk het belangrijkste verkiezingsthema? Het sociaal-economische aspect, werk maken van onze economie en tewerkstelling, dat staat voor mij zonder discussie met stip op nummer 1. In ieder geval zeker geen gehakketak en tijdverlies door opnieuw te beginnen doorbomen over een nieuwe staatshervorming. Hoe beleeft u zo’n verkiezingsperiode? Verkiezingen worden altijd gekenmerkt door een ‘gezellige drukte’ waarbij we elkaar steeds stimuleren om campagne te voeren tot op het einde, nooit stilvallen. Mijn team bestaat uit een vaste ploeg die zeer goed op mekaar is ingespeeld. Elke verkiezing komen er enthousiaste ‘plakkers’ bij. Het leukste is uiteraard de ‘frisse pint’ met de ploeg na afloop van het noeste werk.

Hoe kan u de ervaring die u heeft opgedaan als burgemeester gebruiken tijdens deze campagne? Ik heb de voorbije jaren als burgemeester uiteraard heel wat mensenkennis opgedaan en een aanzienlijk netwerk uitgebouwd. Mijn stelregel: gewoon jezelf blijven en niet naast je schoenen gaan lopen. Het werk op het gemeentehuis mag er immers niet onder lijden. Daar ben ik zeer principieel in. Wat is het voordeel van een burgemeester die ook bovenlokaal actief is? Als burgemeester en parlementslid kan je wat leeft bij de bevolking gebruiken om dingen te veranderen in het parlement, anderzijds kan je bovenlokale wetgeving sneller en efficiënter omzetten in het lokale beleid. Als burgemeester sta je zeer kort bij de bevolking. Veel succes op 25 mei!

DOE ZOALS MERCHTEM :

• Stimuleren van buurtfeesten via buurtcheques per straat. • Zorgen voor onderwijs en sport. • Combineren van ecologie en economie.

Volgende editie: Tim Vandeput april 2014 • nr 25 •

blauw

27


BURGEMEESTERSOPDELIJST

“Vrijheid betekent voor mij het beste uit elk individu halen, waardoor hij of zij zich goed voelt.”

BURGEMEESTER JAN DALEMANS - HECHTEL-EKSEL LIJSTDUWER OPVOLGERS VLAAMS PARLEMENT

PRIORITEIT NUMMER ÉÉN IS DE NOORD-ZUIDVERBINDING Op 14 oktober 2012 behaalde Jan Dalemans een klinkende verkiezingsoverwinning in Hechtel-Eksel. Open Vld ging van 7 naar 9 zetels op 21 en leverde de burgemeester en drie schepenen. Voor het eerst in de geschiedenis kreeg HechtelEksel een liberale burgemeester. Op 25 mei zet de burgemeester zijn schouders mee onder de Vlaamse lijst. Waar zet u vooral op in als burgemeester? Er zijn uiteraard al heel wat zaken gerealiseerd sinds we van start gingen begin 2013. De grote projecten staan nog in de stijgers, ik denk onder meer aan de vernieuwde kinderopvang, de uitbreiding van KMO-zone’s, de uitbreiding van de BIB, het toeristisch op de kaart zetten van Hechtel-Eksel en het realiseren van duurzame projecten zoals isoleren, zonnepanelen en de elektrische wagen.

Hoe beleeft u zo’n verkiezingsperiode? Campagne voeren is top! Ik kan alleen maar zeggen dat er echt een hechte samenwerking is tussen de kandidaten van Noord-Limburg: Nele Lijnen, Jos Claessens, Veronique Caerts, Ilse Jaspers, Matthias Vandyck en Mia Croonen. Op die manier wordt campagne voeren natuurlijk heel leuk en dynamisch. Mijn persoonlijke focus zal vooral liggen op Noord-Limburg. Hoe kan u de ervaring die u heeft opgedaan als burgemeester gebruiken tijdens deze campagne? Als burgemeester sta ik zeer dicht bij het volk en voel ik wat er leeft bij onze inwo-

ners. Dit laat mij toe om de vinger aan de pols te houden, en kan ik thema’s naar voor schuiven waar de inwoner en ondernemers van wakker liggen. Wat is het voordeel van een burgemeester die ook bovenlokaal actief is? Het grote voordeel van de combinatie van een lokaal en een bovenlokaal mandaat is dat men lokale dossiers op een hoger niveau kan aankaarten. Ik denk dan aan mobiliteitsdossiers, politie, openbare werken,… Het spreekt voor zich dat dit een niet te ontkennen voordeel is. Veel succes op 25 mei!

DOE ZOALS HECHTEL-EKSEL:

• Hechtel-Eksel bruist door tal van nieuwe initiatieven/evenementen: themamarkten, actie rond WK Voetbal, Braderie met stratenloop, Belgische Avond, Eksel Feest, enz.. • Veel aandacht voor de activiteiten van de verschillende (buurt)verenigingen. De gemeente treedt hier vooral op als logistieke dienstverlener. • Toegankelijkheid is de rode draad doorheen ons beleid. We schrijven een wedstrijd uit voor de handelszaak die een actie onderneemt om zijn winkel toegankelijker te maken.

Wat is voor u persoonlijk het belangrijkste verkiezingsthema? Staat met stip op nummer 1: De realisatie van de noord-zuidverbinding!

Volgende editie: Kristof Pirard april 2014 • nr 25 •

blauw

25


BURGEMEESTERSOPDELIJST

“Vrijheid betekent voor mij zonder betutteling, maar in overleg beslissingen kunnen nemen.”

BURGEMEESTER FRANK WILRYCX - MERKSPLAS 1STE OPVOLGER KAMER

“OOK IN BRUSSEL AANDACHT VRAGEN VOOR DE KEMPEN” Frank Wilrycx, 48 jaar, was in een vorig leven brandstofhandelaar. Vandaag is hij echter federaal parlementslid en burgemeester van Merksplas, en dit met hart en ziel. Hij zal op 25 mei zijn lokale ervaring en dynamiek als burgemeester in de schaal leggen voor Open Vld.

Ebem, dat gas en elektriciteit verkoopt in gans Vlaanderen is een mooie realisatie. Ook over de opstart van de kinderopvang en de oprichting van rusthuis in samenwerking met privé-partner ben ik zeer tevreden. Tot slot natuurlijk de restauratie van het domein van Merksplas kolonie als kers op de taart.

Hoe lang bent u al burgemeester? Ik heb de eer en het genoegen om dit jaar reeds 14 jaar burgemeester te zijn van onze prachtige gemeente Merksplas. In januari 2001 mocht ik voor het eerst de mooie burgemeesterssjerp omgorden.

Wat is voor u persoonlijk het belangrijkste verkiezingsthema? Het belangrijkste verkiezingsthema voor mij is de tewerkstelling in de Kempen. Dit zowel vanuit de overheid zelf via investeringen in de strafinrichtingen in onze regio, als door het stimuleren van privé initiatief via een beter vergunningenbeleid, betere mobiliteit en een fiscale hervorming.

Waar zet u vooral op in als burgemeester? We hebben de voorbije jaren zeer veel werk verzet. Als ik er dan toch enkele moet uitkiezen dan ga ik voor onze doorgedreven aanpak van de verkeersveiligheid via de aanleg van fietspaden, de heraanleg van het centrum en tal van flankerende maatregelen. Verkeersveiligheid ligt me zeer nauw aan het hart. Ook belangrijk zijn de bouw van het nieuwe gemeenschapscentrum en sportcentrum, dit had immers een stevige boost van het verenigingsleven tot gevolg. Ook de oprichting van een energiebedrijf,

Hoe beleeft u zo’n verkiezingsperiode?

Ons team bestaat uit zowel jonge Vld leden als sympathisanten uit de regio. Er zijn natuurlijk veel handen nodig in een kieskring met de omvang van de provincie Antwerpen. De sfeer is alvast zeer goed, we vliegen erin! Hoe kan u de ervaring die u heeft opgedaan als burgemeester gebruiken tijdens deze campagne? Als burgemeester heb je veel contacten met alle lagen van de bevolking en hebben je ook veel inlevingsvermogen nodig. Beide ervaringen komen nu natuurlijk goed van pas in een campagne waar je elke dag opnieuw mensen uit heel de provincie tegen het lijf loopt.

Veel succes op 25 mei!

DOE ZOALS MERKSPLAS:

• Of het nu gaat om kleine of grote investeringen: communiceer tijdig en ga in overleg met de betrokkenen. Zo creëer je een noodzakelijk draagvlak. • Heb steeds de reflex om subsidies te zoeken voor je lokale projecten, het kan de gemeente heel wat geld uitsparen.

Volgende editie: Dirk Van Mechelen april 2014 • nr 25 •

blauw

25


BURGEMEESTERSOPDELIJST

“Vrijheid betekent voor mij de zwakkeren ondersteunen en helpen zonder de sterken af te remmen.”

BURGEMEESTER MARNIC DE MEULEMEESTER - OUDENAARDE 4E PLAATS VLAAMS PARLEMENT

“IK BEN EEN SOCIAALLIBERAAL IN HART EN NIEREN” Marnic De Meulemeester was al heel vroeg gebeten door de politieke microbe, in de voetsporen van zijn vader begon hij als medewerker op verschillende ministeriële kabinetten. Sinds 2001 is hij de trotse burgemeester van Oudenaarde. Hoe lang bent u al burgemeester? In 1995 werd ik eerste schepen in Oudenaarde, zes jaar later werd ik burgemeester en dat ben ik nog steeds tot op vandaag. In 2004 werd ik ook verkozen tot Vlaams parlementslid. Wielrennen is mijn grote passie. Dat Oudenaarde drie jaar geleden de aankomststad van de Ronde van Vlaanderen werd, was dan ook een droom die werkelijkheid werd. Waar zet u vooral op in als burgemeester? We zetten vooral in op het verbeteren van de infrastructuu;, dat komt iedereen ten goede. Daarbij focussen we trouwens niet enkel op het stadscentrum, maar evenzeer op de deelgemeenten. Daarnaast zet ik sterk in op de promotie van de stad als culturele, toeristische trekpleister van de regio, maar ook als sportstad.

zonder twijfel een sociaal-liberaal in hart en nieren. Hoe beleeft u zo’n verkiezingsperiode? Voor de coördinatie van de campagne beschik ik over een schitterend team van mensen die elkaar perfect aanvullen. Daarnaast is er ook een grote groep vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken om borden te plaatsen, mee de straat op te gaan, mailings klaar te maken, ... Zonder hen zou een campagne niet mogelijk zijn. Ik ben hen dan ook zeer dankbaar. Bovendien gebeurt dit alles in een zeer positieve sfeer, want campagne voeren moet ook plezant zijn! Hoe kan u de ervaring die u heeft opgedaan als burgemeester gebruiken tijdens deze campagne? Ik sta als burgemeester heel dicht bij de bur-

ger. Ik probeer altijd aanspreekbaar te zijn, heb een luisterend oor en ben ook zo veel mogelijk aanwezig bij allerhande activiteiten. En de mensen stellen dat ook echt op prijs. Een betere basis voor de opstart van een verkiezingscampagne is er niet. Wat is het voordeel van een burgemeester die ook bovenlokaal actief is? Enerzijds ben je van dichtbij betrokken bij de totstandkoming van bovenlokale regelgeving, wat ideaal is om deze lokaal in de praktijk om te zetten. Anderzijds heb je zeer veel voeling met wat er leeft bij de mensen en kan je dat meenemen naar het parlement om dingen te veranderen. Het is zonder twijfel een waardevolle wisselwerking! Veel succes op 25 mei!

DOE ZOALS OUDENAARDE:

• Kies enkele speerpunten bij de promotie van de stad en mik daarmee ook internationaal. In Oudenaarde zijn dat bier, erfgoed en fietsen. • Investeer constant en op een duurzame manier in de verbetering van de infrastructuur en stadsvernieuwing. Neem de tijd voor communicatie en inspraak van de burger zodat er een draagvlak ontstaat. • Heb oog voor de kleine middenstand, ondersteun hen met gerichte acties en betrek de handelaars maximaal om zo de handelskernen te versterken.

Wat is voor u persoonlijk het belangrijkste verkiezingsthema? Een duurzaam sociaal beleid voor de zwakkeren in onze samenleving. Ik ben dan ook

Volgende editie: Katja Gabriëls april 2014 • nr 25 •

blauw

27


Grijp je kans!

beschermen tegen een nucleaire aanval vanuit de USSR. Gedurende de jaren ’50 tot laat jaren ’80 werden lessen regelmatig onderbroken. Leerlingen verschuilden zich onder de schoolbanken als oefening om zich te beschermen tegen kernwapens. Geen zinnig mens die gelooft dat een schoolbank een betekenisvol alternatief biedt voor een atoomschuilkelder. Doel? Het creëren van een continu angstgevoel. Reden? Angstige mensen verkiezen veiligheid boven vrijheid. Maar net die onvrije samenleving is de beste voedingsbodem voor conflict.

wordt partner van Jong VLD

Wist je dat? De aprilvis van Jong VLD om 3 euro te geven aan al wie gaat stemmen heel wat mensen te grazen nam, incluis Het Belang van Limburg...

Geert Noels werd door de Jong VLD leden verkozen tot Blauwe Reus 2013. Hij kleurde het publieke debat als voorvechter van de toekomstige generaties en hij biedt jongeren perspectief. Andere laureaten waren Edward Snowden en komiek Michaël Van Peel. François Hollande kreeg dan weer de Blauwe Kneus voor zijn wanbeleid dat de gehele eurozone onder druk zet. Hij gidst Frankrijk de verkeerde richting uit met belastingen en meer overheidsuitgaven. Andere genomineerden voor de Blauwe Kneus waren Yves Liégeois & Kris Peeters.

WIE BANG IS, KRIJGT SLAAG

Hét ergste wat ons kan overkomen is een maatschappij van controle. Een samenleving geregeerd door angst verkrampt. De welvaart die deze dan opbouwt staat in teken van verdediging, niet van geluk.

Herinner je nog je laatste verkiezingszondag? Ontbijten, je stem uitbrengen en ’s avonds kijken wat alle mensen rondom jou mee beslist hebben. We kijken al dan niet als supporter van een idee, een partij of een persoon. De eerste, vaak emotionele reacties van winnende maar ook verliezende politici. Groteske conclusies van analisten en bittere ernst van verslaggevers. Later op de week volg je de eerste coalitiegesprekken en eisenpakketten voor het beleid. Verkiezingen, dat moet wel belangrijk zijn.

Onze samenleving heeft nood aan politici met moed. Politici die durven stellen dat we niet alles kunnen controleren. Politici die niet de symptomen maar de oorzaken bestrijden.

De komende maand zal in het teken staan van sociaal-economische voorstellen. We weten waar wij, liberalen voor staan. Werken moet lonen. Minder betutteling, meer indivuele verantwoordelijkheid. Maar er is meer.

Steun dan ook alle jongerenkandidaten op de lijsten. Op onze website www.genoegtaart.be vind je een duidelijk overzicht dat je ook kan afprinten voor het stemhokje ;-).

OPEN VLD VS DE REST Duck and Cover. Met deze ‘techniek’ werd de Amerikaanse jeugd aangeleerd zich te

Daar zijn wij liberalen uniek in. We zijn niet afgunstig of stiefmoederlijk. We zien de mogelijkheden waar anderen de moeilijkheden cultiveren. Dat is waarom mensen op een zondagmorgen voor Open Vld kiezen. Meer dan wie ook zijn onze jongeren zich bewust van die uitdaging.

Voor vrijheid én vooruitgang! Bert Schelfhout Voorzitter Jong VLD

Sanoma Mechelen was de place to be voor de nieuwjaarsreceptie van Jong VLD in februari. Een recordaantal aanwezige jongeren kregen een bedrijfsrondleiding en mochten daarna genieten van hapjes en dranken. Jong VLD Rijkevorsel en Jong VLD Bilzen werden bekroond met de trofee ‘Beste afdeling van het jaar.’ blauw •• nr nr 25 25 •• april april 2014 2014 26 blauw 2 blauw • nr 25 • april 2014


#tweet

AANKONDIGINGEN . JOENK

@Jongvld

Michel Maus @MausMichel Jong VLD tegen vrije interpretatie fiscale wetgeving door rulingdienst fiscus.Akkoord paritaire samenstelling is oplossing. @ bertschelfhout

JONG VLD IN DE BRES VOOR SINGLES “Of je nu samen bent of niet, dat mag niet bepalen of je meer belastingen moet betalen. Jong VLD hekelt de regels in onze fiscale wetgeving die verschillen naargelang de wijze waarop mensen samen leven’. “Fiscale discriminatie van tal van gezinsvormen werden afgelopen decennia aangepakt. De alleenstaande heeft nog een weg te gaan.” aldus Bert Schelfhout. Op het programmacongres werd hierover een amendement van Sabine Bovend’aerde goedgekeurd. OESO-studies tonen die ongelijke verdeling aan. Belastingen op inkomen zijn aanzienlijk hoger voor alleenstaanden met een gemiddeld inkomen dan voor getrouwde gezinnen met of zonder kinderen. Onze fiscale wetgeving verschilt naargelang de wijze waarop we ‘samen’ leven. Deze zijn vaker wel dan niet in het voordeel van mensen die in de echt samen zijn. Door het huwelijksquotiënt kan een deel van je inkomen fictief worden overgeheveld naar je partner. Dit levert bij heel wat gezinnen een voordeel van € 3.000 op. Fiscale voordelen bij een woonlening kunnen dan weer handig verdeeld worden tussen partners. De discriminatie stopt niet bij de belasting op je inkomen. Wie iets nalaat uit een erfenis of schenking kan dat maar beter binnen de gezinskring doen. Zet je in je testament een vriend dan vloeit meer dan de helft naar vader staat. Van je huwelijk terug naar het

vrije bestaan is evenmin pijnloos. Door de Vlaamse Regering betaal je sinds vorige zomer 2,5% miserietaks op je te verdelen woning. Helemaal absurd zijn de premies die veel gemeenten geven voor het aanmoedigen van huwelijksparen. Alsof het huwelijk de enige finale samenlevingsvorm is waar je als vrijgezel het best zo snel mogelijk naartoe wordt geleid. Het beeld van ‘de alleenstaande’ is zo verankerd in onze maatschappij dat deze vorm van discriminatie amper tot discussie leidt. Iedere single kent wel die periodieke uitingen van bezorgdheid vanwege familie en vrienden, waarbij gepeild wordt naar je welzijn indien er enkele maanden geen wederhelft te bespeuren valt. Die houding wordt hardnekkig in onze belastingbrief doorgetrokken. All people are equal, but together some are more equal than the other...

MEER DAN 100 JONGERENKANDIDATEN VOOR 25 MEI Zal er nog genoeg taart zijn om te verdelen in de nabije en verre toekomst? Ontdek de verlangens en strijdpunten van meer dan 100 jongerenkandidaten vanaf 25 april op www.genoegtaart.be.

www.genoegtaart.be

Jerry Van Echelpoel @Qlurichaun Mijn amendement “Garantie op een zelfstandig leven” over zelfbeschikking van personen met een #handicap wordt integraal opgenomen! #ProVld Bart Bostoen @bartbostoen Vanuit het thuisfront volgend merk ik op dat @Jongvld weer heel wat gewicht in de schaal legt én behaald op het @openvld congres! Mooi zo! Thomas Vanwing @ThomasVanwing Keuze aan KMO’s voor simpel en verlaagd tarief vennootschapsbelasting, zonder notionele intrest- of andere aftrekken. #provld #vk14 Pamela De Groote @Pam_DM @vereeck Net even je site bezocht. Hopelijk steun je @Jongvld in hun pleidooi voor een #vlaktaks. http://www.vereeck.be/nl/vlaktaks Frederick Vandeput @FrederickVdp Bedrag aan subsidies dat #VLAREG belooft aan 2 mega biomassa centrales is 3x zo groot als bedrag dat arcocooperanten vragen. #fact #7dag Thomas Theunis @thomas_theunis @Jongvld cannabis legaliseren = minder druk op justitie, opportuniteit van duizenden gevangenen die werken ipv geld kosten Julie Asselman @julieasselmanL Liberalen willen een erfrecht waarmee iedereen vrij kan bepalen aan wie zijn of haar erfenis toekomt. #proVLd #jongvld Anne Lefevre @AnneLefevre3 @JongVLD Blij dit te lezen, want duizenden singles zonder kinderen dragen echt wel disproportioneel bij ad staatskas. Eindelijk! tweet mee connect met @Jongvld

TIP

Eet smakelijk! • nr• blauw 25 • blauw aprilapril 20142014 • nr 25 27 april 2014 • nr 25 • blauw

27 3


Op deze pagina beantwoorden we enkele ledenvragen die ons de afgelopen maanden hebben bereikt. Heeft u zelf vragen over specifieke thema’s, over de actualiteit of over ons liberaal beleid? Aarzel niet om ons te contacteren! Dat kan op info@openvld.be 02/5490020 Open Vld - Melsensstraat 34 1000 Brussel Wilt u als lid graag onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Schrijf u in via leden@openvld.be

Goeie vraag!

Laat Open Vld werklozen in de kou staan? Open Vld laat werklozen absoluut niet

Hoe helpt Open Vld jongeren aan een eigen woning?

in de kou staan met haar voorstel om de

Het bezit van een eigen woning is de beste garantie tegen armoede.

werkoosheidsuitkeringen degressief te

Daarom wil Open Vld jongeren blijven ondersteunen bij de aankoop van

maken, integendeel. In een eerste fase zet-

een woning. We behouden de woonbonus voor bestaande contracten en

ten we in op een veel betere begeleiding

voorzien voor nieuwe contracten twee mogelijkheden. Ofwel kiest men

van werklozen door aan iedereen een per-

voor de woonbonus zoals we die vandaag kennen, met name een jaarlijks

soonlijke jobcoach toe te wijzen. Vanaf het

fiscaal voordeel gekoppeld aan de hypotheek. Ofwel kiest men voor ver-

tweede jaar willen wij dat werkzoeken-

laagde registratierechten, waardoor de aanschafprijs meteen een stuk

den sneller ingaan op een functie die niet

lager ligt. Dit is op maat van jongeren die nog niet de mogelijkheid had-

volledig in lijn ligt met hun kwalificaties

den om groot bedrag bijeen te sparen.

in afwachting van een job die daar wel aan voldoet. Wie vanaf het derde jaar nog niet aan het werk is, willen we twee halve dagen per week inschakelen door middel van een activa-job. Dat is uiteraard geen vervanging van een volwaardige functie, maar zo’n job zorgt er opnieuw voor dat een langdurig werkloze de voeling met

ondersteunen de economie en de vraag

beeld een deel van hun loon te gebruiken

naar werknemers, nemen extra maatre-

om hun aanvullend pensioen te verster-

gelen voor doelgroepen die het moeilijk

ken.

hebben om een job te vinden (jongeren en ouderen) en ondersteunen mensen beter in de zoektocht naar werk.

Wie kinderen heeft en werkt ondervindt

de arbeidsmarkt niet verliest en sociaal geïsoleerd raakt. Vanaf het vierde jaar loon. Het is evenwel vandaag al zo dat na

Hoe wil Open Vld de betaalbaarheid van de pensioenen verzekeren?

maximaal vier jaar, afhankelijk van het

De vergrijzing heeft ontegensprekelijk

statuut binnen het gezin en het aantal ge-

een budgettaire impact. We kunnen deze

werkte jaren, de werkloosheidsuitkering

impact samen opvangen door met zijn

net boven of onder het leefloon ligt. Het is

allen iets langer te werken. Zo houden

zeker niet onze betrachting om werklozen

we de pensioenen niet alleen betaalbaar,

op deze manier te stigmatiseren of in de

we verhogen ze ook. Immers, wie langer

armoede te duwen.

werkt, krijgt meer pensioen. Open Vld wil

Om iedereen (sneller) aan de slag te krij-

een activerend pensioensysteem, waarbij

gen moeten we er ook voor zorgen dat er

mensen gestimuleerd worden om langer

voldoende jobs zijn. Daarom hebben wij

te werken.

een ambitieuze fiscale hervorming voor-

Om het pensioen te versterken willen we

gesteld die de lasten op arbeid voor werk-

ook de tweede pijler versterken. Wij zijn

nemers en werkgevers met elk vijf miljard

er, net zoals de OESO en de Europese

doet dalen. Wij voorzien ook extra steun

Commissie, van overtuigd dat die een es-

voor twee belangrijke doelgroepen die

sentieel onderdeel is van een gezond en

het nu erg moeilijk hebben op de arbeids-

sterk pensioensysteem. Daarom willen

markt: jongeren -30 en 55-plussers. Ons

we werknemers tijdens hun loopbaan

voorstel is dus een positief voorstel: we

meer mogelijkheden geven om bijvoor-

vallen werklozen dan terug op het leef-

40 blauw

• nr 25 • april 2014

Een kind = een plaats in de kinderopvang dagelijks hoe moeilijk het is om beide te combineren, al helemaal wanneer er geen plaats is in de kinderopvang. Dat laatste is jammer genoeg voor veel gezinnen dagdagelijkse realiteit. De Vlaamse regering heeft nagelaten om hier iets aan te doen, het nieuwe decreet dreigt de wachtlijsten zelfs nog te vergroten. Als we meer mensen aan het werk willen krijgen, dan moeten we de combinatie werk-gezin faciliteren in plaats van te bemoeilijken. Open Vld wil daarom meer en flexibelere kinderopvangplaatsen. We doen dat door de private kinderopvang meer ruimte en flexibiliteit geven, in plaats van enkel in te zetten op gesubsidieerde initiatieven zoals nu het geval is. Hierdoor creëren we extra, kwalitatief evenwaardige, kinderopvangplaatsen die bovendien goedkoper zijn. Zo winnen overheid én gezinnen.


realisatiealexander

Langer werken brengt meer op

Sinds ik Vicepremier en minister van pensioenen ben, ga ik een paar keer per week op pensioentoer. Hoe beter mensen op de hoogte zijn, hoe beter ze zich kunnen voorbereiden op hun pensioen. Ik informeer hen over de vier pijlers van hun pensioen: het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen, het pensioensparen en het bezit van een eigen huis.

Pensioenhervormingen De voorbije twee jaar voerde de federale regering heel wat pensioenhervormingen door. We hebben de regels verstrengd, maar tegelijk er voor gezorgd dat langer werken meer opbrengt. Met de nieuwe pensioenbonus kun je tot een dertiende maand pensioen opbouwen als je drie jaar na de vervroegde pensioenleeftijd blijft werken. Onlangs heb ik beslist dat vanaf volgend jaar ook de maanden van het jaar waarin je op pensioen gaat, meetellen voor je pensioenbedrag. Ook bijverdienen na je pensioen is vandaag makkelijker dan vroeger. Mensen met een lange loopbaan van 42 jaar kunnen na hun 65ste onbeperkt bijverdienen, voor alle anderen werden de regels aanzienlijk versoepeld.”

conclusie Eigenlijk is het simpel: iedereen die een heel leven werkt, heeft recht op een deftig pensioen – ook als dat pensioen nog ver weg is. Dat is onze boodschap. En dat is waar we ook de volgende jaren willen aan werken. Zo gezegd, zo gedaan! Alexander De Croo Minister van pensioenen

30 blauw

• nr 25 • april 2014


s 2014

acongre Programm


GROEI EN VOORUITGANG

N E S N E M E J I VR

PRINCIPES IN PLAATS VAN REGELS WIE PRESTEERT WORDT BELOOND

EEN WERELD ZONDER GRENZEN Lees ons programma op www.openvldvisie.be

Blauw 25, april 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you