Page 1

blauw NR 17

OPEN VLD LEDENBLAD EST-VLAANDEREN

NR 17

NR 17

NR 17

OPEN VLD LEDENBLAD OOST-VLAANDEREN

OPEN VLD LEDENBLAD LIMBURG

OPEN VLD LEDENBLAD VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL

6

Vincent van quickenborne Geloofwaardig hervormen op het terrein

14

Driemaandelijks - April 2012 - Afgiftekantoor Antwerpen X - Erkenningsnummer P801240

Geert Noels Een econonie van ‘less is more’


INHOUD

Van Quickenborne: 6 Vincent Geloofwaardig hervormen op het

14

Geert Noels: Een economie van ‘less is more’

26 Minister Annemie Turtelboom

32

Paparazzo, fotoverslag In beeld: Open Vld Evergem nam deel aan de 3e nationale gemeentelijke actiedag.

terrein

en Staatssecretaris Maggie De Block over hun beleid

Eindredactie: Margot Neyskens – 02/549 00 04 – margot.neyskens@openvld.be - Hoofdredactie: Miguel Chevalier - Redactie: Alexander De Croo, Evert Asselman, Gunter Flossie, Gunter Joye, Joris Claes, Laurent Hoornaert, Miguel Chevalier, Nadya De Beule, Patricia Ceysens, Peter Dejaegher, Alexander Vandersmissen, Vincent Van Quickenborne - Coördinatie provinciale pagina’s: Brigitte Bruggeman, Evert Asselman, Johan Basiliades, Sofie Vandeweerd, Thijs Descamps, Tom Neys - Europese pagina’s: Emely Mintiens, Katrien Van Den Broeck, Pascal Dubois - Lay-out: Postcard of a painting, Gunter Flossie, Ilona Berghmans, Ilde Cogen - Fotografie: Mark Toussaint, David Maesen, www.imageglobe.be, www.shutterstock.com, e.a. - Drukkerij: Corelio - Verschijnt 4 maal per jaar Oplage 54.500 ex. - Druk full quadri - Verantwoordelijke uitgever: Alexander De Croo, Melsensstraat 34, 1000 Brussel

2

blauw nr. 17 - april 2012


VOORWOORD

Beste partijgenoot,

4 in team

> Herman Mennekens geeft theaterles aan Brusselse ketjes

6 INTERVIEW

> Vincent Van Quickenborne: Geloofwaardig hervormen op het terrein

9 VLAANDEREN

> Sas Van Rouveroij: De Vlaamse regering blijft pappen en nathouden

10 FRACTIES 14 MARKANTE VLAMING

> Geert Noels: Een economie van ‘less

is more’

17 EUROPA 22 ROUTE 2012

> Dirk Van Mechelen: Een goede gemeentelijke begroting moet duurzaam en dus liberaal zijn

25 LEEF-TIJD > Irina De Knop

26 BELEID 27 PAS ONTDEKT 28 PROVINCIE 32 PAPARAZZO 34 AGENDA 35 Kruiswoordraadsel

De lente is in het land en daarmee ook de voorjaarskriebels. De eerste zonnestralen zorgen ervoor dat mensen ramen en deuren opengooien en met stoffer en blik het hele huis poetsen. Opknappen, daar zijn wij ook mee gestart. Het nationale partijsecretariaat in de Melsensstraat krijgt aan de binnenkant een grondige opknapbeurt. Door stevig te isoleren zetten we in op energiebesparing en sparen we flink op de energiefactuur van dit historische pand. Ook het onthaal, de kantoren en de vergaderruimtes worden opgefrist en krijgen een nieuwe aanblik. Op die manier wordt de Melsensstraat 34 het moderne gebouw dat we nodig hebben om onze werking te ondersteunen. Dankzij de functionaliteitsuitbreiding wordt het meer dan ooit dé plaats voor liberale ontmoetingen en evenementen. We werken dit voorjaar ook aan ons liberaal gedachtegoed. Op 12 mei organiseren we immers een visiecongres. Op deze partijbijeenkomst geven we de aanzet voor de liberale antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen die de volgende jaren op ons afkomen. Hoe ziet onze samenleving er over tien jaar uit en welke liberale ideeën ondersteunen die? Liberalen ondergaan de toekomst niet, ze geven die mee vorm. Op 12 mei rollen we de eerste lijnen uit van een constructief liberaal verhaal, waarmee we vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan en de welvaart in ons land versterken. Op de achterflap van deze Blauw vind je alvast de uitnodiging voor deze ontmoeting.

We staan op goed een half jaar van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Lijsttrekkers en kandidaten zijn al volop in de weer om op 14 oktober een sterk resultaat neer te zetten. Daarom verdienen al onze kandidaten de beste omkadering en voorbereiding van hun campagne. Vanaf 22 april is het campagnedraaiboek beschikbaar voor de kandidaten, een handige gids vol concrete hulp en tips voor hun persoonlijke campagne. En op 2 juni verzamelen al onze kandidaten in de Brabanthallen in Leuven voor hun ‘dag van de kandidaat’. Daar krijgen ze de kans om persoonlijke campagne-ideeën in overleg met professionelen af te toetsen en operationeel te maken. Zo halen we alles uit de kast opdat ook bij jou in de gemeente de liberale kandidaten het verschil zouden maken. En dat onze lokale mandatarissen sowieso altijd bergen werk verzetten, bewijst het succes van de nationale gemeentelijke actiedagen. Zo’n honderd afdelingen hebben ingetekend op de vierde nationale actiedag op 28 april. Dit keer leggen we de focus op lokaal ondernemen en op de liberale visie om het handelscentrum en de tewerkstelling in jouw gemeente te versterken. Eind juni trekken we voor de vijfde keer de straat op. Onder de noemer ‘bruisende gemeente’ zetten de lokale afdelingen, met nationale steun, het verenigingsleven maar ook de inspraakmogelijkheden van elke inwoner in de gemeente in de kijker.

Alexander De Croo, Voorzitter Open Vld nr. 17 - april 2012

blauw


IN TEAM

‘Het geslacht Mennekens’ Herman Mennekens (°1972) is gemeenteraadslid in Jette, voorzitter van de lokale liberale mutualiteit ‘De Vrede’ en Willemsfondsmilitant. Hij zetelde als opvolger van Guy Vanhengel in het Brussels Parlement van juli 2009 tot december 2011. Maar parlementair of niet, elke zaterdagnamiddag staat Herman Mennekens Brusselse ketjes op te wachten in Jette. Ze komen theaterles volgen bij de Koninklijke Taal en Toneelkring De Violier, een gezelschap dat in 1908 opgericht werd door zijn overgrootvader Jef Mennekens Sr. (1877-1943), dichter en 4

blauw nr. 17 - april 2012

vriend van Herman Teirlinck. Na Jef Mennekens heeft grootvader Herman Mennekens Sr. (1903-1959) zich ontfermd over het Jets amateurtoneelgezelschap. ZIJ LEERDE HAAR KETJES NEDERLANDS SPREKEN Na de oorlog was het de beurt aan vader Jef Mennekens Jr. (°1932), beroepsacteur bij de BRT en de KVS, om de traditie verder te zetten, samen met zijn echtgenote Mimi Mennekens (1936-2012). Mimi werd een moeder voor haar ‘Violiertjes’.


Het is meer dan theaterles, zei Mimi altijd, “ik wil de kinderen ook en vooral zelfvertrouwen geven en mooi Nederlands leren spreken.” Eind januari namen we afscheid van Mimi. Met meer dan 300 Brusselaars waren we in het auditorium van de VUB in Jette voor de plechtigheid, die zoals het hoort voor een actrice theatraal was, met muziek van Verdi, de Brabançonne en De Vlag der Liberalen, en vooral veel warme getuigenissen over een leven vol belangeloos engagement voor de gemeenschap. Zo’n vijftien jaar geleden nam onze Herman Mennekens (°1972), de zoon van Jef en Mimi, het roer van De Violier over. Hij geeft in zijn vrije tijd theaterles aan een veelkleurig en veeltalig clubje ketjes.

DE MULTICULTURELE STAD IN DE PRAKTIJK Herman heeft al veel horen spreken over integratieproblemen, gelezen over de multiculturele stad, op TV gehoord hoe voorname mensen uit de kunst en theaterwereld de kosmopolitische stad uitleggen. Maar niets gaat boven de praktijk: elke zaterdag een stukje sociaal engagement opnemen, de barricaden op, werken aan wat hij de liberale emancipatiegedachte noemt, Brusselse allochtone jongeren zelfvertrouwen bijbrengen, Nederlands aanleren en wat ontspanning gunnen. En dan, na veel repeteren, een theaterstuk opvoeren voor de ouders, grootouders, broers zussen, nonkels en vrienden van de ketjes. •

nr. 17 - APRIL 2012 blauw

5


interview

Geloofwaardig hervormen Vincent Van Quickenborne: “De pensioenhervorming is een TINAdossier, there is no alternative ” De federale regering was nog maar pas aan het werk, of het parlement stemde met de pensioenen een eerste grote hervorming. Blauw sprak met vicepremier en pensioenminister Vincent Van Quickenborne over zekerheid geven, met je gezicht in de wind staan, en het verschil tussen spreken over verandering en verandering doorvoeren. U bent nu drie maanden pensioenminister. Bent u het al gewoon? Het is een ongelooflijk boeiende materie. Het departement pensioenen betekent een budget van 30 miljard dat meer dan twee miljoen mensen direct aanbelangt. Je merkt ook dat jongeren zich steeds meer interesseren in de pensioenproblematiek. Ze vragen zekerheid over hun pensioen. Wat is er mooier dan ervoor te zorgen dat ook zij later kunnen genieten van een mooie oude dag? Hoe zal u hen die zekerheid geven? Door in te zetten op hervormingen die ons pensioenstelstel versterken. Niet alleen het wettelijk pensioen, maar ook de tweede pensioenpijler. Geloofwaardig hervormen op het terrein is trouwens ook wat Annemie Turtelboom en Maggie De Block doen. Ook zij zitten op hervormingsdepartementen en pakken dossiers aan die veel te lang zijn blijven liggen. De politiek van louter beheren zonder visie is voorbij. En toch is pensioenen niet onmiddellijk een ‘liberaal departement’. Mijn liberale voorganger op pensioenen was Herman De Croo. Ik ben dus in

goed gezelschap (lacht). Maar dat is intussen al meer dan dertig jaar geleden. Het werd tijd om hier eens het stof af te doen. Tijdens de regeringsonderhandelingen zijn we op onze strepen blijven staan. We wilden niet dat men tot 2020 zou wachten om de pensioenen veilig te stellen. Door toen voet bij stuk te houden, kunnen we nu de pensioenen hervormen en mensen zekerheid geven. Niet iedereen lijkt het daarmee eens. De pensioenhervormingen hebben heel wat tegenwind gekregen. Als er na jaren gepalaver over Groenboeken en Witboeken iemand zegt “Boeken dicht! Actie!” weet je dat je de wind van voren krijgt. Maar als het gaat waaien, dan ben ik niet de man die de storm de rug toekeert. Dan ga ik met mijn gezicht in de wind staan, hoe hard die ook blaast. Iemand moet het vuile werk opknappen. Maar ik ben ervan overtuigd dat een overgrote meerderheid van de mensen deze hervorming steunt. Zowel jongere als oudere mensen weten dat dit moet gebeuren om ons sociaal model veilig te stellen. De pensioenhervorming is bij uitstek een TINA-dossier, there is no alternative.

“Ook Annemie Turtelboom en Maggie De Block zitten op hervormingsdepartementen en pakken dossiers aan die veel te lang zijn blijven liggen.” 6

blauw nr. 17 - april 2012

En als allerlei groepen om uitzonderingen vragen? We kunnen niet toelaten dat we de hervormingen uithollen met een ellenlange lijst van uitzonderingen. De Vlaamse regering kwam bijvoorbeeld met een lijst van 19 uitzonderingen. Zo wordt het een straatje zonder einde. Trouwens, de Vlaamse regering kwam pas met hervormingen aandraven nadat ze met de rug tegen de muur stond, omdat onze hervormingen al gestemd waren in het parlement. Ze spreken daar veel over veran-


interview

en op het terrein

“Tot 2016 trekken we de leeftijdsvoorwaarde voor het vervroegd pensioen jaarlijks met een half jaar op. Is dat een revolutie? Neen, dat is een gezonde én noodzakelijke evolutie.” dering, maar schieten pas in gang als de federale regering het hen voordoet. Intussen verwijt men u wel veel te snel te gaan. Tot 2016 trekken we de leeftijdsvoorwaarde voor het vervroegd pensioen jaarlijks met een half jaar op. Is dat een revolutie? Neen, dat is een gezonde én noodzakelijke evolutie. Toegegeven, het tempo ligt een pak hoger dan bijvoorbeeld in Frankrijk, maar we raken niet aan de wettelijke pensioenleeftijd. Men-

sen stoppen in ons land vandaag gemiddeld op hun 59ste. In 1970 was dat nog op 64 jaar, terwijl de levensverwachting toen 12 jaar lager lag. Als je die cijfers onder ogen ziet, weet je dat er iets moet veranderen. Zijn de pensioenen nu definitief hervormd? Neen, ik heb bij mijn aantreden meteen ook nog tien andere pensioenwerven geopend (zie kader op volgende pagina). We zullen nog keihard moeten werken

om die tegen 2014 allemaal af te werken. En wie dacht dat het dan gedaan was met de pensioenhervorming, slaat de bal helemaal mis. Naast het vele andere werk, ga ik samen met een groep professoren en experts werken aan een blauwdruk voor een volgende hervormingsgolf die verder bouwt op de belangrijke, eerste stappen die we nu aan het zetten zijn.• http://www.pensioenminister.be

nr. 17 - april 2012 blauw

7


INTERVIEW

Tien pensioenwerven 1. Meer mensen een aanvullend pensioen
 Vandaag hebben maar zes op tien werknemers toegang tot een aanvullend pensioen. Veel meer​werknemers moeten toegang krijgen tot de tweede pijler. 2. Langer ‘mogen’ werken
 Mensen zullen vanaf 2013 na hun 65ste onbeperkt mogen bijverdienen als ze een loopbaan hebben van zeker 42 jaar. Voor mensen met een kortere loopbaan schrappen we de onrechtvaardige sanctie dat je je volledige pensioen kan verliezen als je teveel bijverdient. 3. Langer ‘kunnen’ werken
 Mensen worden tussen hun 25ste en 50ste uitgeperst. Om mensen langer aan de slag te kunnen houden, moeten we langer werken ook werkbaar maken. 4. Overlevingspensioen hervormen
 Vandaag duwt het overlevingspensioen mensen die hun partner hebben verloren veel te snel in de inactiviteit. Dat moet veranderen. 5. Pensioenbonus
 Slechts 20% van de mensen kent de pensioenbonus die mensen aanmoedigt om langer te werken. Onbekend is onbemind. Doelstelling is de bonus meer ingang te doen vinden, zodat het effect op langer werken groter wordt. 6. Alle gewerkte jaren laten meetellen voor pensioenberekening
 Het afschaffen van de zogenaamde ‘eenheid van loopbaan’ moet ervoor zorgen dat als je een loopbaan hebt van meer dan 45 jaar ook alle gewerkte jaren effectief meetellen voor je pensioenberekening. 7. Armoede en pensioenen
 Te veel gepensioneerden leven vandaag in armoede. Daarom leveren we, ook in deze moeilijke budgettaire tijden, extra inspanningen om de laagste en oudste pensioenen te versterken.

85

8. Vrouwen en hun pensioen
 Vrouwen zijn vaak het slachtoffer van carrièrekeuzes binnen het gezin. Om te vermijden dat vrouwen in een situatie van bestaansonzekerheid of armoede terechtkomen, zoeken we in overleg met ouderen- en vrouwenorganisaties naar oplossingen. Dat kan bijvoorbeeld de pensioensplit zijn, waarbij partners pensioenrechten aan elkaar kunnen overdragen.

80

9. Zilverfonds
 In overleg met de sociale partners wordt onderzocht of het Zilverfonds en het Fonds voor de Toekomst niet beter samensmelten.

60

10. Informeren en informatiseren
 Mensen moeten betere informatie krijgen over hun pensioen, ook tijdens hun loopbaan. Zo kunnen ze bewuster loopbaankeuzes maken. 8

“Vergeleken met 1970 leven we nu 12 jaar langer, maar gaan We 5 jaar VROEGER met PENSIOEN, DAT is FINANCIEEL ONHOUDBAAR.”

blauw nr. 17 - april 2012

75 70 65

55

1970

1980

1985

Reële pensioenleeftijd

1990

1995

2000

2005

2010

Levensverwachting


opinie

Sas van Rouveroij

Open Vld-Fractieleider Vlaams Parlement

De Vlaamse regering blijft pappen en nathouden

“D

e begrotingscontrole die de Vlaamse regering heeft doorgevoerd om de groeiprognose van 1,6 procent bij te stellen tot 0,1 procent, bleef beperkt tot pappen en nathouden. Tot die conclusie kwam Open Vld-fractieleider Sas van Rouveroij. De Vlaamse regering beseft zelf dat haar berg een muis heeft gebaard. Daarom kondigt ze een tweede vervroegde begrotingscontrole aan voor april.

schopje. Ze schrapt de cadeautjes als de kindpremie niet maar stelt ze met een jaartje uit en houdt koppig vast aan speeltjes als een derde kindernet voor de VRT. Ze verscherpte de doelstelling om het aantal ambtenaren tegen het einde van de regeerperiode te verminderen met 1 procent tot 6 procent, maar blijft zo ver van de 10 procent die Open Vld voorstelde.

En ze bedacht extra belastingen. Zoals de verdubbeling van de taks op het verdeelrecht. “Wij noemen dat een Om de 545 miljoen euro te vinden die volgens haar het scheidingstaks”, stelde van Rouveroij. “ Als een partner gat naar een begroting in evenwicht moeten vullen, bij het scheiden de modale gezinswoning van 250.000 maakte de Vlaamse regering van CD&V, N-VA en SP.A euro wil overnemen kost dat door het zich wel erg gemakkelijk. deze regeringsmaatregel maar Ze schraapte hier en daar wat ”Het puin van het liefst 2.500 euro méér dan nu,” samen om toch maar te vermijgratisverhaal wordt rekende de liberaal voor. Open den dat ze structurele keuzes zou Vld zal zich met hand en tand moeten maken om de begroting geruimd met een met verzetten tegen deze belastinglangjarig gezond te krijgen en een heel erg klein verhoging op de kap van mensen te houden. Ze hield al evenmin die een moeilijke en harde perirekening met haar afgesproken schopje.” ode doorstaan. Het is bovendien aandeel in de Vlaamse overnogal cynisch dat in het verleden zowel CD&V als Sp.a heidspensioenen van 54 miljoen euro. En van een provisie voorgesteld hebben om de scheidingstaks af te schaffen. voor de financiële implicaties van de ook door Vlaanderen gewenste overheveling van de fantoombevoegdheSamenvattend betreurde Sas van Rouveroij dat de den (de bevoegdheden die toegewezen zijn aan gemeenVlaamse regering nog altijd te weinig structurele maatschappen en gewesten maar die de federale overheid regelen durft te nemen: “Hillary Clinton zei ooit: never tot nog toe uitoefent en financiert) is geen sprake. waste a good crisis.” Op een meer volkse wijze stelde Johan Cruijff hetzelfde: “elk nadeel heb z’n voordeel.” Scheidingstaks Maar de Vlaamse regering heeft het nadeel van de crisis nog niet aangewend om er ook een voordeel van De kostendekkingsgraad van De Lijn zal met 0,5% per te maken.” • jaar verhogen. Maar zo ruimt de regering Peeters II het puin van het gratisverhaal met een wel heel erg klein

http://www.sasvanrouveroij.be http://vlaamsparlement.openvld.be nr. 17 - april 2012 blauw

9


fracties VLAAMS PARLEMENT

Decreet kinderopvang is lege doos

Leraar worden moet opnieuw de eerste keuze zijn

“Straks wordt de zoektocht naar kinderopvang ingewikkelder dan de zoektocht naar een partner”, zegt Jong VLD-voorzitter Frederick Vandeput over het nieuwe decreet kinderopvang. Op het decreet van minister Vandeurzen (CD&V) werd al lang gewacht. De verwachtingen waren hoog, want de Vlaamse regering noemt kinderopvang een prioriteit. “Maar het decreet is een lege doos”, besloot een teleurgestelde Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght.

De Vlaamse regering heeft beslist het vervroegd pensioen voor leerkrachten (de terbeschikkingstelling of TBS) af te schaffen. Budgettair kon ze niet anders, door de federale beslissing om de pensioenleeftijd op te trekken van 60 naar 62. De TBSregeling behouden zou meer dan 200 miljoen euro extra per jaar kosten. De vakbonden kondigden meteen acties aan, maar een week later was hun woede alweer bekoeld en schoven ze aan tafel om te praten over overgangsmaatregelen en een breder loopbaanpact. De stakingsbereidheid bleek vandaag te klein. In 2001 schroefde ook toenmalig onderwijsminister Marleen Vanderpoorten de TBS-regeling al terug.

Er staan mooie principes in, zoals een gelijke behandeling voor alle vergunde initiatieven, een recht op kinderopvang en vooral een uitbreiding van het aanbod. Maar hoe dat alles zal gerealiseerd worden en hoeveel het zal kosten, dat moet de Vlaamse regering allemaal nog becijferen en in uitvoeringsbesluiten gieten. Intussen regent het beloften: tegen 2016 een opvangplaats voor 50% van de kinderen jonger dan drie jaar. Vanaf 2020 is er zelfs een voor elk kind dat er een nodig heeft. Nu al is duidelijk dat die lat te hoog ligt voor de moeite die de regering wil doen. Overal wacht immers een reusachtige inhaaloperatie. Maar vooral in Brussel. Daar komen dit jaar welgeteld 35 plaatsen bij, kloeg SP.a aan, die nochtans deel uitmaakt van de Vlaamse regering. Nietwaar, riposteerde Vandeurzen, er komen er 174 bij. “Wat er ook van zij, om de ambitie van 2016 te behalen, zijn er 4.000 nieuwe plaatsen nodig. Aan dit tempo ziet het er niet naar uit dat we dat halen”, wierp Vlaams Volksvertegenwoordiger Khadija Zamouri de minister voor de voeten. • 10

blauw nr. 17 - april 2012

“Gelukkig maar”, zegt Marleen Vanderpoorten. “Maatregelen om het beroep van leerkracht terug aantrekkelijker te maken zijn hoogdringend. Het onderwijs trekt vandaag haast geen mannen meer aan, jonge leerkrachten verlaten het beroep te snel, er moet makkelijker vanuit andere beroepen naar het onderwijs kunnen worden overgestapt, voor oudere leerkrachten moeten er meer aangepaste onderwijstaken komen, de directiefuncties moeten aantrekkelijker worden, de administratieve rompslomp moet worden beteugeld, enzovoort. Leraar worden is vandaag vaak de tweede of derde studiekeuze. Ons onderwijs is daarvoor veel te belangrijk. Het moeten opnieuw de beste studenten zijn die leraar willen worden.” •

Meer info? vlaamsparlement.openvld.be


fracties BRUSSELS PARLEMENT

‘HET IS DE LOGICA ZELVE DAT OOK BRUSSEL ZAL BESPAREN’ “Ik hou niet van creatieve boekhouding, maar nog veel minder van recreatieve boekhouding.” Brussels minister Guy Vanhengel stoort zich mateloos aan de vele misvattingen die de laatste tijd de ronde doen over de financiën en de begroting in Brussel. Vanhengel reageert op de opmerking van Vlaams MinisterPresident Kris Peeters die het ongeloofwaardig vindt dat Brussel zou bereid zijn om mee het gat in de federale begroting te dichten, en die beweert dat Brussel zijn afspraken van het stabiliteitsproject niet nakomt. De cijfers spreken hem tegen. In het kader van het stabiliteitsprogramma had het Brussels Gewest een meerjarentraject opgesteld voor de begroting met een voorzien tekort van 40 miljoen euro in 2015. Nu vraagt de federale staat aan de drie gewesten om in 2015 een begrotingsevenwicht te bereiken. “Wij zullen die inspanning leveren. Een bedrag van 40 miljoen wegwerken op een begroting van 3,5 miljard euro moet lukken”, meent Vanhengel.“ Daarmee zitten wij dan op de lijn van de federale staat.” Betekent de hulp van Brussel aan de federale begroting nu dat het Brussels Gewest geen extra financiering meer nodig heeft? Natuurlijk niet. Het Brussels gewest rekent op het extra bedrag dat haar in de zesde staatshervorming zal worden toegekend, van zodra de splitsing van BHV een feit is. Daarmee zal de lat voor de drie gewesten gelijk liggen en Brussel eindelijk krijgen waar het recht op heeft. “Omwille van de economische crisis moet de lat nu naar beneden, voor iedereen”, legt Vanhengel uit. “De inspanningen van Brussel zullen in verhouding staan tot ons budget. Het is de logica zelve dat gewesten, gemeenschappen, provincies en

gemeenten naar draagkracht en vermogen bijdragen tot een begrotingsevenwicht in 2015. Dat heb ik altijd verkondigd als federaal minister van begroting. Ik zou niet inzien waarom ik van mening zou veranderen, omdat ik nu een ander petje draag.” •

MET DE METRO NAAR RSCA RSC Anderlecht en de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB werken momenteel aan een combiticket voor de thuiswedstrijden van de ploeg, als oplossing voor parkeerproblemen in de buurt van het Astridpark. Carla Dejonghe pleitte voor een oplossing in het parlement: “Sinds de gemeente Anderlecht haar nieuwe parkeerregeling invoerde, is het voor Anderlechtsupporters onmogelijk om nog reglementair in de buurt van het stadion te parkeren. Iets verderop betalen ze 5 euro per uur. Tijdens de Europese thuiswedstrijd van de ploeg (tegen Moskou), werden er maar liefst 600 pv’s wegens foutparkeren uitgeschreven.” Het combiticket zou zowel de toegangsprijs voor de wedstrijd als de prijs voor het openbaar vervoer bevatten. RSC Anderlecht zou het systeem nog willen testen voor de play-offs. Die beginnen op 31 maart. RSC Anderlecht biedt momenteel al de mogelijkheid de wagen aan het Erasmusziekenhuis te parkeren en met de metro naar de wedstrijd te komen. Volgens Dejonghe is er echter meer nodig. “Het combiticket is een goede oplossing, maar er moet zeker ook werk gemaakt worden van een duidelijke signalisatie naar de bestaande parkings. Die signalisatie komt normaal gezien op de tickets te staan. Dat is belangrijk voor de vele supporters van buiten Brussel die – zeker voor midweekmatchen – vaak aangewezen zijn op de wagen.” • Meer info? www.vldbrussel.be nr. 17 - april 2012 blauw

11


fracties KAMER

Lieve Wierinck, sociale no-nonsense vrouw

De 6e staatshervorming met Luk Van Biesen

Als gewezen apotheker zal Lieve Wierinck in de commissie volksgezondheid haar kennis van de geneeskunde maximaal gebruiken om een goed liberaal beleid uit te tekenen. Lieve is reeds elf jaar OCMW-voorzitter in Zaventem. In het parlement wil ze daarom zeker ook werken rond asiel en migratie. De Belgische OCMW’s worden immers dagelijks geconfronteerd met die problematiek. Zij zal in het parlement het beleid van Staatssecretaris Maggie De Block mee ter uitvoering brengen. Daarnaast kent Lieve Wierinck als geen ander de zware belasting van de sociale diensten van de OCMW’s door de uitbreiding van de wetgeving. Als no-nonsense vrouw wil ze bijdragen tot het verduidelijken en vereenvoudigen van de bestaande wetgeving en – waar kan – wetten afschaffen die niet meer relevant zijn. • lieve.wierinck@dekamer.be

Als handelsingenieur en boekhouder is Luk Van Biesen gebeten door fiscale, financiële en begrotingstopics. Door verschillende kranten werd hij in zowel 2007 als in 2010 uitgeroepen tot top drie van de best werkende parlementsleden. De partijleiding vroeg hem te waken over de correcte verwerking van het communautair akkoord. Het opvolgen en in wetteksten gieten van één van de grootste staatshervormingen ooit in België, is toegewezen aan de commissie Grondwet. Hieronder valt onder andere de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Luk Van Biesen, inwoner van de gemeente Kraainem in de Vlaamse rand rond Brussel, is een gekend voorstander van de splitsing. Deze staatshervorming kan eindelijk rust brengen in de Vlaams Rand en stopt de discussie over de grenzen van Brussel. • luc.vanbiesen@dekamer.be

Frank Wilrycx, de man uit de Kempen

Roland Defreyne, uw man voor defensie

Frank Wilrycx is gegroeid uit de lokale politiek: hij is sinds 2001 burgemeester van Merksplas met een absolute meerderheid, en zetelt sinds december 2006 ook als provincieraadslid. In datzelfde jaar riepen de kranten hem ook uit tot populairste burgemeester van de provincie Antwerpen. Frank studeerde Toegepaste Economische Wetenschappen. Met zijn professionele ervaring in de petroleumsector, en als oprichter van een eigen gemeentelijk energiebedrijf (EBEM), is hij een geschikt lid van de parlementaire commissies Handelsrecht en Bedrijfsleven. De aanwezigheid van ca. 20% van de totale gevangenispopulatie in de Noorderkempen, maakt van het ‘Masterplan Gevangenissen’ één van de belangrijkste dossiers voor de tewerkstelling in de Kempen. • frank.wilrycx@dekamer.be

In 2009 volgde Roland Defreyne reeds streekgenoot Bart Tommelein op en zetelde toen in de Commissie Binnenlandse Zaken. Nu zetelt Roland in de Kamercommissies Defensie en Naturalisaties, thema’s die hij op de voet zal volgen en waar mogelijk zijn liberale visie zal benadrukken. De politieke loopbaan van Roland Defreyne begon in 1989. Hij werd toen eerste schepen van de stad Gistel. Van 1995 tot 2006 was hij burgemeester van Gistel. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen werd hij beloond voor het gevoerde beleid in zijn gemeente. Hij werd de populairste politicus van Gistel met 1.800 van de 8.000 Gistelse stemmen. De nationale politiek is voor Roland Defreyne een uitdaging die hij met dezelfde gedrevenheid aanpakt als zijn engagement voor Gistel. • roland.defreyne@dekamer.be

(opvolger van Brussels Minister Guy Van Hengel)

(opvolger van Minister Annemie Turtelboom)

12

blauw nr. 17 - april 2012

(opvolger van Staatssecretaris Maggie Deblock)

(opvolger van Minister Vincent Van Quickenborne)


fracties SENAAT

Meer vrijheid en democratie voor Syrische volk

Van passieve naar actieve migratie

Het geweld in Syrië lijkt maar niet op te houden, met duizenden burgerslachtoffers tot gevolg. Terwijl de betogers vragen om meer vrijheid en democratische hervormingen, slaat president Assad de protesten hard neer. Mannen, vrouwen en kinderen worden niet gespaard, ook zij die niets met de betogingen te maken hebben. Het grove geweld in steden als Homs en Damascus is erop gericht om de oppositie te verwoesten. Bij deze bombardementen en beschietingen door het Syrische regime zijn ook al buitenlandse journalisten omgekomen, want Assad duldt geen pottenkijkers.

Eind 2011 beëindigde de Dienst Vreemdelingenzaken het verblijfsrecht van duizend EU-burgers. Ze vormden een onredelijke belasting voor de sociale zekerheid. Op zes maand tijd (tot 31/03/2011) werden ook 700 schijnzelfstandigen geschrapt, of 35% van de aanvragen. Dit blijkt uit parlementaire vragen van Guido De Padt. “Met deze initiatieven beschikken we over selectieve systemen om de economische migratie te reguleren. Hiermee kunnen we overstappen van passieve naar actieve migratie. Dat is noodzakelijk om van migratie een positief verhaal en een bron van rijkdom te maken”, stelt De Padt. “Als veel mensen aanspraak maken op een uitkering zonder zelf bij te dragen, vormt dit een bedreiging voor de betaalbaarheid van de sociale zekerheid en de welvaartstaat. Het beëindigen van het verblijfsrecht van mensen die onvoldoende bijdragen of hier met valse voorwendsels binnen kwamen, is een goede zaak.”

Ook senator Nele Lijnen is diep verontwaardigd door de misdaden die het Syrische regime tegen de eigen bevolking begaat, daarom vroeg ze eerder deze maand – samen met Patrick Dewael – dat de VN Veiligheidsraad de zaak doorverwijst naar het Internationaal Strafhof in den Haag. Elke dag komen nieuwe berichten binnen van meer geweld. Dit sterkt Nele Lijnen in haar overtuiging dat Assad echt niet langer aan de macht kan blijven en dat hij moet boeten voor zijn acties. Ze stelde een resolutie op die het geweld streng veroordeelt en vraagt aan de regering om werk te maken van acties tegen het Syrische regime. Ook moet er een humanitaire corridor worden gerealiseerd om de slachtoffers van het geweld te helpen. De resolutie werd door meerderheid én oppositie aanvaard en moet een krachtig signaal naar de regering zijn. Als liberale politica steunt Nele Lijnen immers ten volle de vraag van het Syrische volk om meer vrijheid en democratie. • http://www.nelelijnen.be

“Migratie kan een draagvlak krijgen als de controles streng zijn. Nieuwkomers moeten zoveel mogelijk in het reguliere arbeidscircuit terecht komen om ons systeem financieel te versterken. Migratie kunnen we niet stilleggen. We moeten wel de ongewenste negatieve effecten aanpakken. Deze maatregelen maken ook duidelijk dat uitwisseling van gegevens, koppeling van databanken en een goede samenwerking tussen overheidsdiensten, samen een efficiënte aanpak vormen tegen fraude en misbruik. Al te vaak zijn gegevens beschikbaar bij één of andere overheidsdienst, maar mogen hun databanken niet worden gekruist”, besluit De Padt. • http://www.guidodepadt.be Meer info? senaat.openvld.be nr. 17 - april 2012

blauw

13


markante vlaming

BIO

geert noels -

Hoofdeconoom en medestichter van Econopolis -

Werkte na een aantal jaren auditervaring bij Coopers & Lybrand (nu PWC) op de studiedienst van het VEV (nu VOKA) -

15 jaar hoofdeconoom bij een financiële instelling -

Bestseller ‘Econoshock’ – bekroond in 2009 met de publieksprijs van ABN-Amro voor het beste non-fictieboek – vat zijn economische inzichten samen: in het boek schetst hij hoe zes economische schokken uw leven fundamenteel zullen veranderen -

Bestuurder bij de Koninklijke Schenking en Monnikenheide -

Regelmatig te horen via de media, zijn advies wordt gevraagd door diverse organisaties en overheid -

Te volgen op Twitter (@geertnoels)

14

blauw nr. 17 - april 2012


markante vlaming

Een economie van ‘less is more’ Eind maart reed econoom en vermogensbeheerder Geert Noels de koers van zijn leven. Hij fietste de Cape Epic, dwars door de West-Kaap, alles off-road en 2.500 hoogtemeters per dag. Trainen doet hij op zaterdagen zondagvoormiddag. Ondertussen is ‘Econoshock’ – zijn bestseller over een veranderende wereldeconomie uit 2008 – aan een tiende druk toe.

“We moeten inzetten op meer lokale economie, en niet alles willen industrialiseren. Menselijke interactie biedt een meerwaarde.”

“In mijn boek staan vooral veel zaken die vandaag nog actueel zijn. Trendmatig gebeuren heeft nu eenmaal een lange houdbaarheid. De energieschok was in 2008 het verst gevorderd. Toen ik de structuur van het boek maakte stond de olie 30 dollar per vat. Toen leek het voor waarnemers onmogelijk dat de olie ooit zou pieken op 100 dollar. Vandaag zitten we al boven die piek. Ook de eurocrisis is beschreven. Ik vergelijk die met het Eurosongfestival, te snel inzetten op uitbreiding leidt tot verwatering van het project. Ook het financieel systeem stond toen al op de helling”, legt Geert Noels uit. “Econoshock gaat in essentie over duurzaamheid. We maken op dit moment een periode van verandering mee die niet een paar maanden of een jaar zal duren, het zal veel meer tijd vergen. Neem nu het groeiverhaal. Als je vandaag als econoom zegt: ‘Groei gaat ons niet uit de crisis halen, het gaat de crisis nog een stuk verergeren’, een bedrijfsleider begrijpt dat. Als je negatieve cashflow hebt en je blijft groei genereren, dan maak je de put groter. Vanuit macro-economisch perspectief wordt dit niet begrepen. Omdat de slogan nog altijd is dat we uit de crisis kunnen groeien. We zullen nochtans een anders soort groei moeten ontwikkelen, één die niet cashflow negatief is. Dat wil zeggen dat we eerst een stap achteruit moeten zetten, de negatieve cashflow stoppen, om dan opnieuw te groeien.”

kant: de begroting, het financiële. Je kunt die twee niet los van elkaar zien. Economie gaat over de beide aspecten en je moet die in evenwicht houden. Je moet de beide verzoenen om te weten waar de oplossing ligt. Het bestaat uit harde materie zoals bezuinigen en besparen, maar het gaat ook over de keuze voor een oplossing die maakt dat onze maatschappij morgen nog altijd functioneert.

Maar zonder groei kunnen we onze sociale voorzieningen niet financieren?

Had u in 2008 verwacht dat Europa in zo’n diepe crisis zou belanden?

Is dat juist of zijn die sociale voorzieningen gebouwd op een groei die niet houdbaar is? Uiteraard zullen we groeien, maar niet zoals in het verleden, want dat was opgeblazen door schulden. Je zal een ander soort groei krijgen qua input van financiën, maar ook gebaseerd op andere parameters, zoals energie-input, CO2-input en arbeid. Als we niet naar een meer arbeidsintensieve groei gaan, dan verliezen we sociale cohesie. We zitten vandaag op alle vlakken met een onevenwicht. In de sociale economie, met welvaartsziekten als obesitas, stress of zelfmoord; allemaal zeer extreem. En je zit ook met problemen aan de andere

Je krijgt ongeveer dezelfde schok als met de energieschok met stijgende olieprijzen. Hebben we bezuinigd op energie? Ja! We hebben een ander energiemodel ontwikkeld. Acht jaar na de grote energieschok is er een enorm draagvlak voor alternatieve energiebronnen. Zelfs over het afschrijven van het nucleaire is de consensus groot. Tien jaar geleden lag dit nog allemaal zeer gevoelig, vandaag is iedereen mee. Op het vlak van het financiële is nog niemand mee. Dat de zaken onhoudbaar zijn op financieel vlak, daar wordt wel over gesproken, maar dat je als gevolg daarvan naar een ander financieel model moet, daar is niemand nr. 17 - april 2012 blauw

15


markante vlaming

“Mensen willen vrijheid. Geef een ondernemer vrijheid en die zal waanzinnige dingen maken.”

mee bezig. De euro is in zijn huidige vorm niet leefbaar. Toch probeert men met alle middelen het huidige euro-model in stand te houden. Binnen tien jaar ziet de euro er volledig anders uit en we moeten daar zo snel mogelijk naartoe. Het is heel eigenaardig dat we een raket naar de maan kunnen sturen, wat complexe rekenkunde is, maar dat er niemand een simulatiemodel heeft van wat er gebeurt als je ons huidig financieel model blijft behouden. Wat gebeurt er met balansen van banken, van staten, van centrale banken, van herverzekeringsmaatschappijen? We zouden nooit een mens in een raket naar de maan steken als we niet absoluut zeker waren dat hij daar landt en ook veilig terugkeert. Toch lijken vier jaar na het begin van de financiële crisis nog heel veel mensen ondoordacht te praten over 100 of 1000 miljard euro steun, met consequenties voor miljoenen gezinnen, zonder dat ze weten of we nu op Mars of de maan gaan landen, of dat we in een zwart gat terechtkomen. Is dat niet vreemd? Wie een onderneming start wordt verplicht een businessplan te hebben, om de coherentie van zijn bedrijf aan te tonen en vooruit te blikken op de resultaten. Hoeveel kapitaal is er? Welke investeringen moeten er gebeuren? Hoe evolueren de personeelskosten? Die vragen zijn niet gesteld bij de herkapitalisering van banken. Wat is het businessplan van dit soort noodoperaties? Er geld in stoppen is makkelijk. Maar wat is de exit? We moeten toch eens durven nadenken over hoe bepaalde scenario’s gaan evolueren.

Wat met de enorme schuld van Griekenland ?

Nieuwe leningen aanbieden? Dat lost het probleem voor de Grieken niet op. Ze hebben onvoldoende cashflow om de rente terug te betalen, laat staan de rente plus het kapitaal. Met Argentinië en Brazilië heb je een zeer mooi experiment gehad van twee landen die in exact dezelfde situatie hebben gezeten als Griekenland. Beiden waren gelinkt aan de dollar. Brazilië heeft de dollar in ‘99 geleidelijk losgelaten. Argentinië heeft dit nooit willen doen. Het gevolg is dat Argentinië in 2003 crasht terwijl Brazilië op dat moment al een doorstart kende. De euro is vandaag voor de Grieken eerder een dwangbuis dan een reddingsvest. Was het dan niet veel beter geweest hen in 2010 uit de euro te laten stappen? Misschien zou dat wel een bevrijding zijn voor de Grieken. Iets dat onhoudbaar is trachten in leven te houden, dat veroorzaakt pijn. Iets zo snel mogelijk naar een situatie in evenwicht brengen is veel beter. 16

blauw nr. 17 - april 2012

Je moet de Grieken een munt bieden waarmee ze opnieuw economische activiteit – landbouw, toerisme – kunnen ontwikkelen. Het gaat ook niet alleen om een inkomen. Het gaat ook om geluk, om respect, om eigenwaarde. Dat heeft te maken met de zachte zijde van de economie. Men vindt dat economen daar niet moeten naar kijken. Ze moeten dat wel! Dat vereist een verhaal van hoop.

Ondertussen blijft het consumentenvertrouwen en het ondernemersvertrouwen op een laag peil.

De conjunctuur blijft inderdaad laag. Maar we zijn soms zo gefocust op een aantal dingen zonder dat we zien dat er op andere domeinen enorme evoluties bezig zijn. In de voedingssector is heel veel innovatie. Voeding is vandaag hightech terwijl landbouw nog altijd als lowtech staat genoteerd in de economische modellen. De koffieboon die hier inzit (wijst naar koffiecapsule), als ik hiervan doodval, dan kan men perfect traceren waar de koffie werd gebrand en zelfs waar de koffieplant groeide. Welke sector heeft vandaag dergelijke vorm van logistieke transparantie en controle? De innovatie zal komen door stress, door de hoge olieprijzen, door het gebrek aan groei. Er zijn periodes dat de stress zo groot is dat er schaarste komt, waardoor de innovatie enorm boomt. Mensen zijn pessimistisch over verandering. Tot ze weten waar het naartoe gaat.

We moeten een stap terugzetten, zeg je. Is dit een oproep van de econoom tot algemene soberheid? Minder? Dreigen we dan niet achteruit te bollen?

Het hangt er vanaf hoe je minder definieert. En wat is meer? We zitten in een cultuur van superlatieven. Patagonië? Is mainstream geworden. Vakantie op Antartica? Oké, als je er bent gaan kitesurfen. Meer kookboeken, meer eten, meer dan drie sterren kan het niet meer zijn. Je voelt dat je tegen de grens aanloopt. Ik denk dat we het minder in volume en meer in kwaliteit moeten zoeken. Als je ziet hoe mensen geluk definiëren, dan is dat in termen van oog hebben voor hoe de dingen samenhangen, en minder van hoe de dingen financieel gerelateerd zijn.

Lees verder op pagina 21


europa

Wat hebben Kosovo, Marokko en Israël gemeenschappelijk? Annemie Neyts schreef in naam van het Europees Parlement een rapport om in te stemmen met een associatie die de Europese Commissie is aangegaan met Marokko om samen enkele domeinen aan te pakken. Hoewel het onderwerp meestal zeer gevoelig ligt, omwille van de gebieden en de bevolking in de Sahara, is haar rapport toch aangenomen. Hiermee is door de EU de ‘gevorderde status’ verleend aan Marokko om het land geleidelijk aan in de interne markt te integreren en rekening te houden met de strategische prioriteiten van beide partijen. Verder reageerde de liberale fractie in het Europees Parlement

(ALDE) bij monde van Annemie Neyts op de recente gebeurtenissen in de Gazastrook. “In dat kader kan mijn fractie de manier waarop het Israëlisch leger op 29 februari twee televisiestations in Ramallah - een stad die onder Palestijnse jurisdictie valt - tot zwijgen heeft gebracht, nauwelijks of niet aanvaarden”, zei Minister van Staat Neyts. De ALDE heeft haar ook gevraagd om in het kader van de uitbreiding verder de ontwikkelingen op te volgen in Kosovo. Nu er een belangrijk akkoord is tussen Servië en Kosovo ziet het ernaar uit dat beide landen dichter bij komen in hun verzoek tot lidmaatschap van de EU. •

Meer investeringen in Europese transportinfrastructuur Voor de Europese interne markt zijn transport en mobiliteit van vitaal belang. Toch ontbreekt het vaak aan de juiste infrastructuur, of is de bestaande infrastructuur beschadigd of onafgewerkt. Daarom kwam de Europese Commissie eind vorig jaar met een voorstel om de investeringen in infrastructuur te stimuleren. Ze is van mening dat dergelijke investeringen banen zullen creëren en het Europese concurrentievermogen zal versterken, en dit net wanneer Europa dat het hardst nodig heeft. Daarom plant ze voor de periode 2014-2020 50 miljard euro aan investeringen voor betere Europese vervoers-, energie- en digitale netwerken. Met deze gemeenschappelijke aanpak wil de Commissie komen tot slimme en duurzame groei, door moderne en efficiënte netwerken te ontwikkelen en de synergie tussen de verschillende sectoren te benutten. 50 miljard euro is veel, maar toch is er veel meer nodig: 500 miljard alleen al om het Europees transportnetwerk volledig uit te bouwen! Tegen 2030 moeten de strategisch meest belangrijke punten (grote steden, (lucht)havens, etc.) in Europa verbonden zijn, dat heet het kernnetwerk. Daarnaast is er ook een uitgebreid netwerk, dat is de basislaag en die moet tegen 2050 klaar zijn. Om voldoende budget bij elkaar te krijgen, moeten de beschikbare EU-fondsen op een creatieve manier gebruikt worden. Via een combinatie van financiële instrumenten en directe steun, kan er voor EU-middelen een maximale hefboomwerking gecreëerd worden. Onder directe steun

vallen leningen en subsidies. De financiële instrumenten hebben als doel particuliere investeerders aan te trekken. Zo wordt veel verwacht van projectobligaties. Een nieuw instrument, waarbij de EU (en meer specifiek de Europese investeringsbank) een deel van het investeringsrisico op zich neemt, waardoor het voor particulieren interessanter wordt om in een infrastructuurproject te stappen. Dit is voor Europa, maar ook voor België en Vlaanderen als logistiek knooppunt, een zeer belangrijk dossier. Ik volg dit van zeer nabij op en debatteer mee om uiteindelijk tot goede, duidelijke en consistente wetgeving te komen. •

nr. 17 - april 2012 blauw

17


De wereld draait door 2012 lijkt een valse start te hebben genomen. Naast de aanhoudende economische crisis, kwamen liberale vrijheden en fundamentele mensenrechten onder druk te staan binnen de grenzen van onze Europese Unie democratie. Op de banken van het Europees Parlement weerklonk meermaals de onvrede van Guy Verhofstadt, die deze zorgwekkende ontwikkelingen niet aan zich voorbij laat gaan. Onder zijn leiding nam de liberale fractie in het Europees Parlement het voortouw in tal van initiatieven, stuurde aan op scherpe EP- resoluties, en blijft tot op heden de druk op de Commissie en Raad om actie te ondernemen opvoeren.

Hongarije

Het jaar was nog maar een paar dagen oud of alarmerende berichten sijpelden binnen van onze liberale partners in Hongarije over een gevaarlijke erosie van democratische instellingen en politieke vrijheden aldaar. Het Hongaarse parlement, waar de rechtse Fidesz-partij van Orban een tweederde meerderheid heeft, schaarde zich eind vorig jaar achter grondwettelijke hervormingen die de onafhankelijkheid van de centrale bank, het gerecht en de media in het gedrang brengen. Het wordt steeds duidelijker dat Orban zijn land aan het misvormen is tot een democratuur, een dictatuur van de meerderheid. Hij kwam in januari naar het Europees Parlement om zijn wetswijzigingen te verdedigen, maar kon onze liberalen niet overtuigen. Onder druk van de ALDE- fractie, startte de Commissie een onderzoek tegen Hongarije. Begin maart liet de Europese Commissie weten dat ze niet tevreden was met de uitleg van de Hongaarse regering over de onafhankelijkheid van de toezichthouder op privacybescher18

blauw nr. 17 - april 2012

ming en leeftijdsontslagen in de rechterlijke macht. Ze zal in een volgende fase Hongarije voor het EU-Hof van Justitie dagen wegens schending van verdragsverplichtingen. Ondertussen heeft ook de Commissie van Venetië, een orgaan van de Raad van Europa, een advies uitgebracht dat zegt dat de nieuwe Hongaarse wetten op justitie en godsdienst zware problemen stellen voor de democratie. Ook deze commissie dringt aan op een wijziging van de doorgevoerde wetgeving. De ALDE-fractie volgt deze kwestie op de voet en laat geen ruimte voor onverschilligheid in het Europees Parlement. Guy Verhofstadt liet de fractie van christen-democraten duidelijk voelen dat het schenden van Europese waarden en vrijheden niet aanvaard kan worden, ook al maken Orban en zijn Fideszpartij deel uit van de Europese Volkspartij.

Nederland

Bij onze noorderburen zagen we vervolgens begin februari de oprichting van het meldpunt voor overlast van Midden- en OostEuropeanen van de Nederlandse Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. Deze site biedt een platform voor klachten over de zgn. MOE-landers. Dat dergelijke website in de 21ste eeuw online gaat, is totaal onaanvaardbaar omdat ingaat tegen al onze Europese waarden van waardigheid en vrijheid. Samen met delegatieleiders Hans Van Baalen (VVD) en Sophie In’t Veld (D66),

veroordeelde Guy Verhofstadt deze website meteen. In de verklaring die de liberale fractie uitstuurde, werd de onmiddellijke sluiting van de website gevraagd. Een dergelijke xenofobe, asociale website druist in tegen de kern van de Europese Unie; nondiscriminatie en vrij verkeer van mensen en goederen. Na het debat in het Europees Parlement, stemde de ALDE voor een resolutie waarin scherp afstand werd genomen van het ‘Polenmeldpunt’ van de PVV. Aan Minister President Mark Rutte (VVD) werd gevraagd afstand te nemen van de website van zijn gedoogpartner en aan de Europese Commissie om ‘alles in het werk stellen’ om een eind te maken aan de website. Voor de liberalen in het Europees Parlement is het onaanvaardbaar dat in één van de oprichtende landen van onze Unie, aan de fundamentele Europese waarden evenals


Guy verhofstadt en Martin Schulz, nieuwe EP president sinds 2012

aan de grondbeginselen van de Europese Unie zoals tolerantie, rechtvaardigheid en vrijheid van verkeer, wordt geraakt.

Frankrijk

Ten slotte lijken ook in Frankrijk de fundamentele Europese waarden niet meer vanzelfsprekend. In de presidentiÍle campagnes klinken bijzonder racistische en erg anti-Europese geluiden. De kandidaat van de Europese Volkspartij, Nicolas Sarkozy, verklaarde enkele weken geleden dat het aantal immigranten in Frankrijk gehalveerd moet worden en dreigde er zelfs mee de visumvrije Schengenzone te verlaten als de immigratie niet ingedamd wordt. Dat zulke taal wordt gebruikt in een campagne, is ronduit schokkend. Migratie is een belangrijk probleem dat structurele en liberale oplossingen behoeft, maar deze zullen we niet binnen nationale grenzen vinden. Deze problemen moeten binnen de Schengenzone worden aangepakt, en niet door elk land afzonderlijk. Dat Sarkozy stemmen bij extreem- rechts wil wegkapen, is zijn zaak. Dat hij met zijn voorstellen ingaat tegen de geldende Europese wetgeving, maakt het een Europese en zodoende onze zaak. •

SOS RUSLAND Niemand twijfelt eraan dat de stembusgang in Rusland van 4 maart overschaduwd werd door fraude. Meteen na de presidentsverkiezingen reisde Guy Verhofstadt naar Moskou om deel te nemen aan een massa-demonstratie tegen de frauduleuze stembusgang. Hij veroordeelde er sterk het gebrek aan vrije en eerlijke verkiezingen en noemde het electorale proces de laatste nagel aan de doodskist van de Russische democratie. Nu de protesten na de verkiezingen lijken uit te doven, lijkt de media- en politieke aandacht voor het gebrek aan democratie in Rusland te verdwijnen. Guy Verhofstadt organiseerde daarom in maart een seminarie in Straatsburg met schaaklegende Garry Kasparov als gast, om de druk op de Europese Unie en de Verenigde Staten hoog te houden. Volgens Guy Verhofstadt en de ALDE-fractie is het essentieel dat de EU zich ernstig bezint over haar toekomstige relatie met het Rusland van Poetin. Ze kan haar ogen immers niet sluiten voor een nieuw decennium van mensenrechtenschendingen en schijndemocratie in Rusland.

nr. 17 - april 2012 blauw

19


Woningkredietovereenkomsten: flexibiliteit & consumentenbescherming voorop! Een huis kopen is een belangrijke beslissing in het leven, waar bijna iedereen vroeg of laat mee geconfronteerd wordt. Maar sinds de crisis is dit niet voor iedereen even voor de handliggend. Zeker niet in landen zoals Spanje en Ierland. In vergelijking daarmee, is in België de huizenmarkt nog zeer stabiel gebleven. Om een crisis in de vastgoedmarkt in de toekomst te voorkomen, heeft de Europese Commissie nieuwe regels voorgesteld voor het afsluiten van hypothecaire kredieten. De consumentenbescherming wordt met deze regels versterkt. Consumenten zullen beter en transparanter geïnformeerd en geadviseerd worden. De nieuwe regels zullen ook het aanbod diversifiëren, flexibiliteit vergroten en lenen over de landgrenzen heen vergemakkelijken. Het moet iedereen in staat stellen een lening op zijn of haar maat te vinden. Het dossier ligt nu ter discussie voor in het Europees Parlement en als schaduwrapporteur voor de liberale fractie zal ik dit zeer grondig opvolgen. •

Perceptie van geluk Op 10 maart sprak Annemie Neyts voor de Algemene Vergadering van de Liberale Vrouwen over geluk “Economisten zijn op zoek gegaan naar wat mensen gelukkig, dan wel ongelukkig maakt, maar dan niet zozeer vanuit een individueel, doch vanuit een maatschappelijk uitgangspunt. Ze hebben onderzocht welke maatschappelijke verhoudingen mensen (on)gelukkig maken en zijn tot de vaststelling gekomen dat grote maatschappelijke ongelijkheid mensen ongelukkig maakt, zelfs al staan ze er individueel gesproken niet slecht voor. Uit de straatprotesten van de jongste maanden in Europa en de Verenigde Staten blijkt eveneens dat de verontwaardiging vooral gevoed wordt door de groeiende ongelijkheid, die als volkomen onrechtvaardig wordt ervaren. Liberalen worden ervan verdacht minder aanstoot te nemen aan ongelijkheid dan bijvoorbeeld socialisten, omdat zij ervan zouden uitgaan dat die ongelijkheid een 20

blauw nr. 17 - april 2012

stimulans is voor iedereen om vooruit te komen, en dat iedereen daar uiteindelijk beter van wordt. Maar wat te doen wanneer groeiende ongelijkheid zorgt voor ongerustheid en spanning. Wat te doen wanneer de economie zo door elkaar wordt geschud dat grote groepen mensen uitgesloten raken en aansluiting verliezen? Daarop antwoorden vinden is de grote uitdaging waar liberalen voor staan. Persoonlijk denk ik dat het juist is dat grote ongelijkheid onrust en ongeluk veroorzaakt, maar die ongelijkheid werk je niet weg door de top naar beneden te halen. Uitwassen moeten zeker bestreden worden, maar allerbest zou zijn mochten we erin slagen om de laagste inkomens te verbeteren en uitsluiting te voorkomen. Ik wou dat ik het mirakelrecept bezat, maar dat heb ik niet. Indien ik u stof tot nadenken heb geboden voor uw themajaar ‘geld maakt (niet) gelukkig’, ben ik al lang tevreden.” •


markante vlaming vervolg van pagina 16

“Zou Steve Jobs hier ooit Apple hebben kunnen ontwikkelen? Neen! Men zou op een bepaald moment een Apple taks hebben ingevoerd. We fnuiken talent.” Een economie van ‘less is more’ is een economie waar veel mensen zich kunnen in vinden. Ik zie de bevestiging hiervan in een aantal commerciële succesverhalen. iPad en iPod lijken vandaag evident, maar het ging wel in tegen de cultuur van de masterblaster die jongeren op hun schouders meezeulden. Wie rijdt vandaag nog met een Hummer? Nochtans was die auto in 2000 de overtreffende trap van de terreinwagen. Nog groter, nog breder. Tot plots met de Smart, de Fiat 500 en de Mini, kleine handige auto’s opgang maakten. Minder is niet noodzakelijk minder goed.

Welke tewerkstelling moeten we verwachten in die economie van ‘less is more’?

Dat kun je enkel oplossen als je een veel grotere lokale economie maakt, waarbij we niet alles industrialiseren. De menselijke interactie met de man aan het loket in het station heeft voor mij een meerwaarde en voor die man ook. Is het wel een goed idee om al die jobs door machines te vervangen? Dertig jaar lang heeft men gezegd: robots zijn goed, want dan kunnen mensen andere zinvollere dingen doen. Maar eigenlijk zijn er niet zo veel andere jobs. Voor robots heb je een immense markt nodig. Wat als de motor in China sputtert? Exporteren naar Mars? Laat ons daarom werk maken van een lokale economie. Backshoring: het terugbrengen van skills, het opwaarderen van het werk van de kleermaker en de schoenmaker. Eén van de snelst groeiende tewerkstellingspolen op dit moment is alles wat te maken heeft met reparatie. Daar is heel lang heel denigrerend over gedaan, maar volgens mij een integraal onderdeel van hoe de nieuwe economie er zal uitzien. Het kan ons helpen om de impact van de grote schokken op te vangen.

En dat in een geglobaliseerde economie?

Eén van mijn aandachtspunten blijft het naar hier halen van economische bedrijvigheid. Nu richten we ons op het aantrekken van de buitenlandse kampioenen. En dan willen we altijd de meest competitieve, de meest sexy regio zijn. Alleen dreigen die kampioenen ons jaar na jaar af, tot op het moment dat ze zeggen: “U was zeer sympathiek maar nu trekken we naar Slovakije.” Buitenlandse bedrijven moeten naar hier komen omdat ze vinden dat ze passen in waar wij sterk in zijn. Als men mondiaal ziet dat er hier een sterke chemiesector is, dan moet wij zorgen dat de omgevingsfactoren gunstig zijn, en dat is meer dan loonkost alleen. Het gaat ook over energie, traditie en cultuur. Dat is een andere aanpak. Wij hebben zulke activiteiten, al beseffen we het niet altijd of hebben we die de nek omgewrongen. Ik denk bijvoorbeeld aan onze voedingsindustrie.

Wat moeten we doen om ondernemen aantrekkelijker te maken ?

Mensen willen vrijheid. Geef een ondernemer vrijheid en die zal waanzinnige dingen maken. Hij wil ook de vruchten plukken van het risico dat hij heeft genomen. En we moeten een einde stellen aan onze afgunstcultuur. Zou Steve Jobs hier ooit Apple hebben kunnen ontwikkelen? Neen! Zeer zeker zou men op een bepaald moment een Apple taks hebben ingevoerd. Bovendien zou ook de persoon zelf voortdurend in het vizier worden gehouden. We hebben een cultuur om alles klein te willen houden. We fnuiken talent. Afsluitende tip voor de politiek in een veranderende economie ? Zoals ik het aanvoel mag de politicus het debat niet uit de weg gaan. Hij moet grotere voeling houden,via de sociale media, met opinies die niet de zijne zijn. Ook de infighting tussen politici moet een structurele oplossing krijgen. In ons systeem van confrontatiepolitiek zoekt men voortdurend de verschillen. Je krijgt nooit positieve gevoelens, omdat het nooit gaat over het vinden van een gemeenschappelijk draagvlak. En dat laat zich voelen in de samenleving. Je moet zorgen dat de mensen zoeken naar de cohesie en niet continu naar de verschillen. Je kunt altijd twee stenen laten vechten. • nr. 17 - april 2012 blauw

21


ROUTE 2012

22

blauw nr. 17 - april 2012


ROUTE 2012

Een goede gemeentelijke begroting moet duurzaam en dus liberaal zijn Hoewel de doorsnee burger héél vaak het bos door de bomen niet meer ziet eens termen als aanvullende personenbelasting, onroerende voorheffing, overdrachten, schuldratio of dividenden de kop opsteken, blijft een solide begroting hét fundament voor een goed gemeentelijk beleid. In economisch moeilijke tijden zoals nu, is dat zelfs meer dan ooit het geval. De Vereniging van Vlaamse steden en Gemeenten (VVSG) waarschuwt al lang dat de lokale besturen in 2013 heel wat financiële uitdagingen het hoofd zullen moeten bieden. Overheden, intercommunales, financiële instellingen en professoren publiceren het ene rapport na het andere. En zelfs populaire media besteedden de jongste weken uitgebreid aandacht aan de financiële situatie in de Vlaamse gemeenten. Maar wat is nu een goed financieel beleid? Dirk Van Mechelen is als voormalig Vlaams minister van Financiën en Begroting formeel… “een goede gemeentelijke begroting moet duurzaam en daarom bovenal liberaal zijn.”

De financiële uitdagingen waar de Vlaamse gemeentebesturen maar ook onze lokale afdelingen rekening mee moeten houden bij de opmaak van hun programma, zijn bijzonder divers. Er is de impact van het nieuw financieringssysteem voor de pensioenen van gemeente-, politie- en OCMW-personeel. Er is de vereffening van de Gemeentelijke holding en de op termijn verplichte invoering van de zogenaamde Beleids- en Beheerscyclus (BBC). En er zijn de kosten voor de vergijzing, de verplichte investering door de gemeenten in waterzuivering, de mogelijke terugval van de belastingontvangsten, etc.

“Als de gemeentelijke begroting zwaar onder druk komt te staan, moeten we fundamentele keuzes durven maken: de kost afschuiven op de burgers, of de eigen werking van de gemeente onder de loep nemen.”

“Er is in Vlaanderen een verschuiving bezig naar wat ik het Scandinavisch model noem: het feit dat de gemeenten meer en meer worden ingeschakeld in taken die oorspronkelijk onder de algemene koepel van de sociale zekerheid vielen. Een deel van de kost voor de vergrijzing wordt doorgeschoven naar de lokale besturen. Zo staan gemeenten nu niet enkel in voor de sociale woningbouw, maar moeten ze ook investeren in serviceflats en in rust- en verzorgingstehuizen, inclusief personeel en bijhorende vrijetijdsanimatie”, stelt Dirk Van Mechelen. “Daarenboven merken we dat ondanks eerdere verklaringen, de huidige Vlaamse regering wel degelijk stevig gesnoeid heeft in de financiële stromen richting gemeenten. Bijvoorbeeld inzake jeugdwerkbeleid. Maar ook inzake de subsidiëring van het personeel voor de buitenschoolse kinderopvang. En op zulke momenten waarop de gemeentelijke begroting zwaar onder druk komt te staan, moeten wij als liberalen fundamentele keuzes durven maken. Tussen belastingverhogingen en het snoeien in de eigen uitgaven. Tussen de kost afschuiven op de burgers, of de eigen werking van de gemeente onder de loep nemen.” Dat financieel gezonde gemeenten vooral die gemeenten zijn waar liberalen mee aan het roer staan, mag dan ook geen verwondering wekken. Dirk Van Mechelen – die als minister voldoende reserves opbouwde om naast de bonus voor de werkende Vlaming ook een gigantische schuldafbouw voor de steden nr. 17 - april 2012

blauw

23


route 2012 en gemeenten te realiseren – ziet de uitdagingen voor een liberaal en dus gezond financiëel beleid vooral toegespitst op vier begrotingsonderdelen. “Met als eerste twee de personeels- en werkingsuitgaven die samen gemiddeld bijna 60% van de gemeentelijke uitgaven vertegenwoordigen.” De personeelsuitgaven De personeelsuitgaven nemen in de meeste gemeentelijke begrotingen een flinke hap uit de geldbeugel. Die personeelskosten stijgen de jongste jaren exponentieel. En dat zullen ze naar verwachting ook blijven doen. Daar zijn verschillende redenen voor. Eén daarvan is de voorthollende inflatie en de bijhorende indexeringen van de lonen van het personeel. Zo zouden de lonen van het gemeentelijk personeel volgens de jongste voorspellingen niet in december, maar reeds in november stijgen. Dat maakt dat alleen al als gevolg van de inflatie, de personeelsuitgaven in 2012 met 2,85% stijgen in vergelijking met vorig jaar. Maar er is ook het nieuwe systeem voor de financiering van de pensioenen (RSZPPO) voor de statutairen van de Vlaamse gemeenten, OCMW’s en politie. Het systeem dat sinds januari 2012 geldt, maakt dat de pensioenuitgaven ieder jaar integraal gedekt moeten zijn door inkomsten. Verwacht wordt dat dit in 2012 een stijging van 1% op het totale budget zal betekenen, en richting 2015-2016 nog eens 4 tot 5%. “Die stijgende uitgaven voor personeel kunnen een stuk geremedieerd worden door het toepassen van een efficiëntietoets, of het vroegere kerntakendebat”, stelt Dirk Van Mechelen. “We moeten ons als openbaar bestuur de vraag durven stellen of we als gemeente alle taken in eigen beheer moeten blijven doen. Door het uitbesteden van technische taken als groenonderhoud, belijning van straten, enz. zijn we erin geslaagd om in Kapellen het aantal technisch personeel terug te brengen tot één per duizend inwoners. Een dergelijke oefening kan ook gemaakt worden voor andere gebieden waarop de gemeente actief is. Dat zijn besparingen die recurrent zijn en op lange termijn toelaten om de personeelskosten onder controle te houden.” De Werkingskosten De burger is de voorbije jaren terecht vragende partij geweest om een betere dienstverlening. Maar hij of zij zal dat ook de komende zes jaar zijn. Terecht, maar een meer uitgebreide dienst-

“Een liberaal gemeentebestuur wil mannen en vrouwen even veel kansen geven om zich te ontplooien op de arbeidsmarkt. Maar dat impliceert wel dat je dan ook de nodige crèches en buitenschoolse kinderopvang moet voorzien.” 24

blauw nr. 17 - april 2012

verlening brengt ook grotere uitgaven met zich mee. Daartegenover staat dat de sluipende besparingen van de Vlaamse regering net in die beleidsdomeinen waar de dienstverlening belangrijk is, een grote impact heeft. Jeugdbeleid, cultuur, sport,… noem maar op. “Voor een aantal domeinen waar de dienstverlening een zware kost met zich meebrengt, moeten we naar een zogenaamde selfsupport streven. En verregaande afspraken maken tussen gemeenten en zelfs hogere beleidsniveaus. Zo kan het toch niet langer dat de kosten voor pakweg een zwembeurt in de ene gemeente verschillende keren hoger liggen dan in een naburige gemeente. We moeten de retributies meer uniformiseren en afstemmen op de reële kostprijs. Dat geldt ook in domeinen als bijvoorbeeld afvalverwerking en cultuur.” Voor wat betreft de ‘meer klassieke’ dienstverlening zoals het afleveren van attesten inzake ruimtelijke ordening of uittreksels inzake burgerlijke stand, ziet Van Mechelen vooral heil in een doorgedreven gebruik van de elektronische identiteitskaart en/ of gemeentelijke websites. “Er zijn al diverse bedrijven die vergevorderd zijn in het certifiëren van elektronische documenten. We moeten ons de vraag durven stellen of we op termijn in onze gemeentehuizen niet moeten evolueren naar een sterke elektronische front-office en een multifunctionele back-office.” De overdrachten Een zware belasting voor de gemeentelijke begrotingen, zijn ook de zogenaamde overdrachten. Dit zijn de dotaties die de gemeente ter beschikking stelt van bijvoorbeeld OCMW, politie, autonome gemeentebedrijven en kerkfabrieken. Gemiddeld is de overdracht aan het OCMW goed voor ongeveer 10% van de gemeentelijke uitgaven. In 2011 stegen ze met ongeveer


Leef-tijd 3%, tegenover 1,9% het jaar voordien. Een gelijkaardige stijging deed zich voor bij de overdrachten naar de politiezones (gemiddeld + 3,3%). “De gemeentelijke dotaties zullen de komende jaren nog flink stijgen door onder meer een bijkomende dotatie aan de hulpdiensten die binnenkort een rechtspersoonlijkheid én dus financiële autonomie zullen krijgen. Zowel wat betreft de politie als nakende brandweerhervorming is professionaliseren maar ook hergroeperen aan de orde. De uitgaven die hiermee gepaard gaan, moeten nauwgezet worden opgevolgd. Ik huldig in mijn eigen gemeente alvast het adagio ‘Beter een professionele amateur dan te veel amateuristische professionelen’.” De Investeringen Een gemeente moet constant investeren. In verkeersveilige infrastructuur, maar evenzeer in performante sportinfrastructuur of voldoende buitenschoolse kinderopvang. “Een liberaal gemeentebestuur wil mannen en vrouwen even veel kansen geven om zich te ontplooien op de arbeidsmarkt. Maar dat impliceert wel dat je dan ook de nodige infrastructuur moet voorzien wat crèches en buitenschoolse kinderopvang betreft”, aldus Van Mechelen. “Net als in het openbaar domein. De zorg voor de aanleg en cohesie van de publieke ruimte, zorgt ook voor cohesie en kwaliteit aan de samenleving.” Probleem daarbij is evenwel dat die investeringen in de meeste gemeenten worden gefinancierd door leningen en dat de financiële instellingen de gemiddelde leningduur terugschroefden van gemiddeld 15 naar 8 jaar. Dat maakt dat de schulduitgaven (aflossingen en interesten) bij gelijke leningvolumes en interesten na 8 jaar maar liefst 35% hoger liggen dan voorheen. “Daarom is het uitermate belangrijk om de schulduitgaven te beheersen en de opname van leningen tot een minimum te beperken. Dat kan door onder meer onverwachte meevallers niet onmiddellijk op te souperen of te investeren in projecten met recurrente kosten, maar dat geld opzij te zetten in een reservefonds en zo een ‘investeringsbuffer’ op te bouwen. Dat in combinatie met een gestroomlijnde zoektocht naar subsidies, kan een gemeente in staat stellen om het aantal nieuw op te nemen leningen drastisch te beperken.” •

Irina De Knop Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Lennik

Irina De Knop helemaal In twee jaar tijd is de wereld voor svertegenwoordiger, veranderd. Ze werd Vlaams volk ester van Lennik en eme volgde Willy De Waele op als burg a. Proficiat Irina, mam r kee ede vooral, ze werd voor de twe lukt het wat? binatie mama en politiek “Ik krijg vaak de vraag of die com ook is, ik ervaar het posiwel haalbaar is. Maar hoe druk het e moeder is een verrijjong als tief. Ik klaag niet. Die ervaring voeling voor de realiteit. king: met je voeten op de grond en jong gezin of zorg voor Duizenden vrouwen combineren een hun ouders met een zware job.” leven? Welke ervaring put je uit dat drukke kwetsbaar kinderen hoe r bete nog je f bese “Eens moeder een goede kans hen om zijn en hoe belangrijk onderwijs is nt mag opvoleme Parl ms Vlaa te geven. Blij dat ik dat in het het onderwijs zonder gen. Meer en meer jongeren verlaten en geven. Ik ben zeer diploma. We moeten hen blijven kans erwijs als een soort ond gehecht aan die liberale kijk op een arbeidersgeuit ook ik kom emancipatiemachine. Zelf rkt in het leven ewe opg ben heb zich ers zin, waar mijn oud beide handen met egen door de kansen die ze hebben gekr te grijpen.” zijn? Wat vind je leuk aan ‘burgermoeder’ de grote debatten met ing elijk verg in reet conc “Lennik is zo en rechtstreeks kunn ners in het Vlaams Parlement. De inwo Daar leer je bel. bab one gew bij mij terecht, ook voor een aam. Een groot verschil uit, maar het is ook gewoon aangen germoeder’ mensen en met het parlement is dat je als ‘bur t. En ik ga daar eerlijk meningen samenbrengt en verzoen enten zoals nu kan mom ilijke in zijn, zelfs in financiële moe ntwoordelijkheid vera je je dat n tone r je als burgemeeste veel energie uit.” neemt en bestuurt. Daar put ik enorm adsverkiezingen… 2012 is het jaar van de gemeentera trekpaard-symbool het s’, ‘Prin van “… en ook het jaar jaar geleden op zijn van het Pajottenland dat we twintig in Lennik. En wat hier sokkel hebben getild. De viering leeft ard aan. We keih er t werk g 14 oktober betreft: onze ploe idaten.” kand de eken uitst en ma ram hebben een sterk prog

nr. 17 - april 2012

blauw

25


Beleid ANNEMIE TURTELBOOM

Op alle fronten strijden tegen straffeloosheid Het Belgische strafuitvoeringsbeleid is al jaren een pijnpunt binnen justitie. Annemie Turtelboom bombardeerde dit dan ook prompt tot een van haar prioriteiten als nieuwe minister van Justitie. Concreet wil ze het probleem van de overbevolking aanpakken door in te zetten op meer celcapaciteit, en door rechters meer mogelijkheden te geven zoals het toestaan van voorhechtenis onder elektronisch toezicht. Gedetineerden in voorhechtenis maken 40% van de totale gevangenispopulatie uit. “Niet iedereen die verdacht wordt, moet per se naar de gevangenis worden gestuurd in afwachting van zijn eventuele veroordeling”, aldus Annemie Turtelboom. “Fraudeurs bijvoorbeeld kunnen perfect onder elektronisch toezicht worden gezet in afwachting van het verdere verloop van het onderzoek.”Daarnaast wil de minister er ook voor zorgen dat meer vreemdelingen hun straf uitzitten in het land van oorsprong.

Geen enkel vuurwapen nog vrij verkrijgbaar De regering kondigde na het drama in Luik aan dat ze harder zou optreden tegen veelplegers en wapenhandel. Minister van Justitie Annemie Turtelboom voegde samen met de collega-ministers de daad bij het woord, en schrapte de volledige lijst met vuurwapens die tot nu toe vrij verkrijgbaar waren. “Het ging om historische, folkloristische en decoratieve wapens waar toch geen munitie voor te verkrijgen was. Voor een heel aantal wapens op deze lijst bleek er echter toch terug munitie beschikbaar, waardoor criminelen er al te gemakkelijk misbruik van konden maken”, besluit Annemie Turtelboom. DNA-analyses worden goedkoper Harde, wetenschappelijke bewijzen zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden in rechtszaken. Daardoor

neemt het aantal DNA-analyses toe, wat de gerechtskosten omhoog duwt. In ons land kunnen justitie en politie een beroep doen op negen laboratoria voor het onderzoeken van de sporen. Annemie Turtelboom wil de markt concurrentiëler maken en opent daarom een Europese markt, zodat ook laboratoria uit andere Europese lidstaten onze DNA-analyses kunnen uitvoeren. Turtelboom hoopt zo de kosten te doen dalen van gemiddeld 300 euro per DNA-analyse naar een gemiddelde van 30 euro. •

MAGGIE DE BLOCK

Asiel en Migratie Maggie De Block wil een humaan en correct beleid voeren dat internationale bescherming geeft aan mensen die deze bescherming echt nodig hebben. Correct tegenover de migrant, tegenover u én tegenover ons eigen sociaal systeem. Een humaan en correct beleid is ook een verhaal van rechten en van plichten. Vreemdelingen hebben onder andere de plicht de waarheid te zeggen als zij gehoord worden én onze wetten en regels te respecteren. De voorbije maanden zijn al volgende stappen gezet: 1. Snellere en doeltreffender procedures dankzij extra budget voor personeel en dankzij de lijst veilige herkomstlanden. Dossiers uit deze landen krijgen een beslissing binnen 15 werkdagen. 2. Terugkeer (vooral inzet op vrijwillige terugkeer): gesloten centrum Caricole 26

blauw nr. 17 - april 2012

opent weldra, evenals een open terugkeercentrum. 3. Minder instroom: een aantal procedures zijn al verstrengd en de effecten worden voelbaar. De verstrengde procedures betreffen gezinshereniging, medische regularisatie, inreisverbod, OCMWsteun voor EU-onderdanen (valt weg tijdens eerste drie maanden). Er is ook overleg gepleegd met Europese collega’s over o.a. betere controles aan TurksGriekse grenzen. 4. Opvang: de transitcentra kunnen langer openblijven dankzij het resultaat

van de budgetcontrole. Tegelijkertijd zijn binnen het opvangnetwerk belangrijke besparingen doorgevoerd. Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding De uitdaging is groot: 380.000 mensen uit de armoede halen tegen 2020 (EU-streefcijfer). Daarvoor wordt gewerkt langs vier assen: activering/integratie naar de arbeidsmarkt, minderjarigen en kinderen niet in armoede laten belanden, meer OCMW op straat, en sociale fraude aanpakken. Eerst is echter de crisis met de winteropvang opgelost en nu wordt gewerkt aan een draaiboek zodat volgende winter al die noodmaatregelen overbodig zijn. Het overleg met de OCMW’s is definitief uit de startblokken en de Nationale strategie voor Roma is op punt gesteld en aan de EU overhandigd. •


PAS ONTDEKT Molenstee wenkt een aangrijpend liedje

kaffee de 12 apostels origineelste café in ieper Thijs Descamps is sinds begin 2010 regiomanager voor de provincie WestVlaanderen en is zo het eerste aanspreekpunt voor de WestVlaamse afdelingen. Hij is 27 jaar en afkomstig uit Ieper, waar hij in oktober voor de eerste maal kandidaat is voor de gemeenteraadsverkiezingen. “Wie in Ieper en omstreken op zoek is naar een originele plek om iets te drinken, moet een bezoekje brengen aan ‘Kaffee de 12 apostels’. De gevel van het café in de D’hondtstraat 18 mag er dan al wat gewoontjes uitzien, het interieur is dat zeker en vast niet! Binnen vind je een passé-partout van verschillende stijlen, zo hangen er bijvoorbeeld foto’s van Claude François en Nana Mouskouri naast een kruisbeeld. Voeg daar nog een terras aan toe waar je in de zomer 15 heerlijke cocktails kunt proeven, en je hebt een café dat zeker en vast de moeite is om te ontdekken!

De Trek naar de Stad (Doug Sounders)

Gwenny De Vroe (32) is een jonge moeder van twee kinderen Nona (4) en Nino (2). Ze is Vlaams volksvertegenwoordiger, schepen in Kampenhout en zaakvoerder van een vastgoedkantoor. “Ik was aangenaam verrast door het schitterend lied ‘Molenstee wenkt’, dat gemaakt werd naar aanleiding van de Dag van de Zorg. Aangrijpend, omdat het gaat over een man die verhuist naar zijn laatste haven, het woonzorgcentrum Molenstee in Kampenhout, en er het beste van wil maken. Dit liedje ontroerde me sterk, omdat ik momenteel zelf aan het verhuizen ben. Ook omdat ik besefte dat deze woning het huis wordt waar mijn echtgenoot en ik samen oud zullen worden, waar we onze kinderen zullen zien opgroeien en waar we lief en leed zullen delen.

een boek voor elke liberaal in de stad Axel Polis is 35 jaar en voorzitter van de Antwerpse Open Vld. Hij is weliswaar historicus van opleiding, maar bouwt aan een liberale toekomst voor de grootste stad van Vlaanderen. Axel is vader van één zoon. Tweede op komst in de weken voor de gemeenteraadsverkiezingen! “Tijdens de kerstvakantie las ik het boek ‘De Trek naar de Stad’ in één ruk uit. Sounders vertelt over het toenemende belang van steden in onze wereld. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw leeft meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Een ontwikkeling die de wereld definitief verandert en die ons ook in Vlaanderen moet doen beseffen dat het belangrijk is om onze steden alle kansen te geven. ‘De trek naar de stad’ is een aanrader voor elke liberaal die meer wil halen uit zijn stad.”

restaurant o’geros waar zuid en west in smaak versmelten Sofie Vandeweerd is 28 jaar en sinds 2007 schepen van onder meer onderwijs, jeugd en kinderopvang in Dilsen-Stokkem. In 2008 startte ze haar job in het Liberaal Studiecentrum in Hasselt. Ze woont samen met haar vriend in Dilsen. “Op woensdag 7 maart ging ik iets eten in restaurant O’ Geros (Grieks voor ‘de grijsaard’). Een klein, maar gezellig Grieks familierestaurant, net buiten het centrum van Genk. Zowel het onthaal als de bediening werden schitterend verzorgd door een zeer vriendelijke, gastvrije jongedame. Ik heb echt genoten van een aangename, culinaire avond: een aanrader voor iedereen die lekker wil genieten van de zeer smakelijke, zuiderse wereldkeuken!”

nr. 17 - april 2012 blauw

27


PROVINCIE oost-vlaanderen 1 3 2 5 1 4

6

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen ondersteunt welzijnsbeleid van Destelbergen Met diverse sterke impulsen ondersteunt het provinciebestuur ook het welzijnsbeleid van Destelbergen. Voor het dagverzorgingscentrum De Triangel wordt tussengekomen in vervoerskosten. Voor mensen met een zorgbehoefte wordt tussengekomen in de dienst ergo aan huis en de ambulante nachtdienst. Voor de realisatie van integratie van allochtone mensen ontvangt het OCMW 1000 euro in het project BabbeloniĂŤ, een project waarin de Nederlandse taal geoefend wordt. Mede door deze impulsen heeft Destelbergen zich op een bijzondere wijze kunnen profileren in het Welzijnslandschap. Liliane Lebon voorzitter OCMW Destelbergen - Provincieraadslid

2

Voka zet Gents stadsbestuur in de bloemetjes De drie Gentse Open Vld-schepenen Mathias De Clercq, Christophe Peeters en Sofie Bracke werden op vrijdag 2 maart in de bloemetjes gezet door Voka omwille van het bedrijfsvriendelijke karakter van Gent. Uit een onderzoek van Voka bij de in Gent gevestigde bedrijven blijkt immers dat Gent heel wat bedrijfsvriendelijker is dan de gemiddelde gemeente of stad in Vlaanderen. Zowel op het vlak van economisch beleid, de bereikbaarheid, het contact met de stedelijke diensten, de fiscaliteit als de communicatie scoort Gent beter dan het gemiddelde. Vijfentachtig procent van de Gentse respondenten zegt dat ze zich opnieuw in Gent zouden vestigen en dat is een mooie opsteker. Voka beschouwt Gent dan ook als een bron van inspiratie voor andere steden en gemeenten.

3

28

blauw nr. 17 - april 2012


4

Lokeren blaakt van gezondheid! De Lokerse stadskas blaakt van gezondheid. Dat zeggen burgemeester Filip Anthuenis en schepen voor Financiën Peter De Witte met gepaste fierheid. “We hebben onze stad bestuurd als een zuinige en voorzichtige huisvader. Veel steden en gemeenten hebben het zeer zwaar om de eindjes aan elkaar te knopen. Door het voorzichtige beleid van de laatste jaren kunnen wij de

toekomst met een gerust hart tegemoet zien. We kunnen al onze investeringen in 2012 zelfs met eigen middelen bekostigen, zonder één euro te hoeven lenen. Het budget 2012 is trouwens het laatste echte budget van de huidige bestuursploeg. Het budget 2013 zal slechts een overgangsbudget zijn, in afwachting van het aantreden van een nieuwe bestuursploeg.”

5

6

Een nieuwe rubriek in Blauw!

MARKANTE OPEN VLD’er

Graag stel ik U voor aan Tony Martens, een bezige bij in de lokale Gentse politiek en adviseur communicatie van de Gentse Schepen Christophe Peeters . Tony is een steeds opgewekte duizendpoot die ook nog eens zijn groot hart op de juiste plaats heeft. Ieder jaar zet hij zich in voor verschillende goede doelen. Zo mocht hij vorig jaar een cheque afgeven aan de Pink Ladies, tijdens een feestje van de Aper’Eau. De Pink Ladies fietsten van Gent naar Rome, 1900 km. Tony wou zijn solidair en sportief hart ook laten spreken en fietste dezelfde afstand, maar dan in de Vlaamse Ardennen. Het leven is voor hem te mooi om niet vrolijk en opgewekt te zijn en samen feesten hoort daar bij. Jaarlijks, nodigt hij al zijn vrienden en kennissen uit voor een feestelijke en gezellige bijeenkomst. Ook dit jaar is de Gentse Blaarmeersen op zaterdag 9 juni 2012 de ideale locatie voor de zwoele en swingende Tony’s Beach party. De opbrengst van dit initiatief gaat ook integraal naar het goede doel en wordt geschonken aan Het kinderkankerfonds en Think Pink (strijd tegen borstkanker). kaarten enkel in voorverkoop: martens.tony@telenet.be

Open Vld Aalst heeft het hart op de juiste plaats Tijdens een actie over Zorg kaart Open Vld de sociale noden aan. Er blijft immers nood aan een bijkomend aanbod, zeker voor het verlenen van niet-medische hulp. Tijdens een bezoek aan het woon- en zorgcentrum Mijlbeek pleitte Open Vld Aalst voor een nieuw revalidatiecentrum en meer kortverblijfplaatsen. Veel ouderen kiezen ervoor om zo lang mogelijk in hun eigen thuisomgeving te blijven. Deze investeringen zijn daarom geen luxe maar noodzaak. Tenslotte wil Open Vld dat het toekomstige stadsbestuur een lokaal dementiebeleid uitbouwt, met een betere en vroegtijdige diagnosestelling, het gebruik van domotica en het inrichten van dementievriendelijke woningen”, aldus voorzitter Joke De Swaef.

Belastingsgeld verspild in Zingem In navolging van de pastorij te Huise wil de gemeente de pastorij van Ouwegem verkopen. Dirk Otte Provincieen gemeenteraadslid: “Onlangs stelde ik echter vast dat de burgemeester en schepenen van de gemeente Zingem beslist hebben om een luxeappartement te huren in Ouwegem (€600 p/m) voor het secretariaat van de kerkfabriek Ouwegem. Voor Open Vld is dit de zoveelste verspilling van Zingems belastingsgeld. Wij hadden 2 gemeentelijke locaties voorgesteld om de kerkfabriek te huisvesten doch een maat voor niets, aangezien de Samen- meerderheid toch besliste om dit luxeappartement te huren. Men werkt hier ook met twee maten en twee gewichten. De kerkfabriek Huise kreeg immers geen appartement van de gemeente bij de vrijgave van de inmiddels reeds verkochte pastorij.” nr. 17 - april 2012

blauw

29


PROVINCIE oost-vlaanderen Merelbeke - De aantrekkingskracht van de randstad

Guido De Padt, opnieuw vastberaden burgemeester van Geraardsbergen Merelbeke groeide de afgelopen 20 jaar uit van een landelijke gemeente tot een stuk voorstad. De bevolking bleef aangroeien, de kaap van 24.000 inwoners is in zicht. Veel jonge gezinnen ontvluchten de stad en komen in de rust van de rand wonen. De stad is niet veraf, maar men leeft toch in een groene omgeving. Vooral de zuidrand van de stad Gent ondervindt deze druk door de nabijheid van de E40/R4 en een verbinding met een treinstation. De bevolkingsaangroei biedt voor Merelbeke veel kansen, zoals stijgende belastinginkomsten, extra handelsactiviteiten en een ruimer sociaal leven, maar de uitdagingen zijn legio. Indien de bevolkingsgroei ongewijzigd blijft, komt de infrastructuur (wegen, openbaar vervoer, parkzone, speelzone…) in het gedrang. Dit moet evenredig uitgebreid worden. Een beleidsvisie voor de toekomst op de randstad kan niet inhouden dat de bevolking blijft groeien. De verhouding tussen bebouwing, groen- en recreatiezones is bepalend om het eigen karakter van de gemeente te bewaren. De realiteit is zelfs zo dat qua verkavelingsdrang de maximale drempel stilaan in zicht is voor de al verstedelijkte wijken, zoals Flora. Vandaag kan je al van Gent naar Merelbeke rijden langs een doorlopende strook gebouwen. De stad Gent en het dorpscentrum van Merelbeke vormen één bebouwd en aan elkaar gesloten geheel. Pas voorbij de Kwenenboswijk richting landelijke deelgemeenten komt men in de rust van de open ruimte terecht. Open Vld Merelbeke zal in het komende verkiezingsprogramma sterk de nadruk leggen op een garantie van leefbaarheid voor de verstedelijkte deelgemeenten. We pleiten voor een zogenaamde ‘groene long’ per deelgemeente. Voor de Flora-wijk zou dit de strook langs de Schelde met het Liedermeerspark en het nieuwe sportpark aan de Koestraat zijn. Die zone biedt tal van mogelijkheden om dé recreatiezone en groene long ten zuiden van Gent te worden. Zo blijft Merelbeke die aantrekkelijke gemeente om te wonen en te leven. Egbert Lachaert Lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen Open Vld Merelbeke 30

blauw nr. 17 - april 2012

Geraardsbergen wordt niet voor niets de parel van de Vlaamse Ardennen genoemd. Bekende trekpleisters zijn de Muur van Geraardsbergen, een klim die wereldberoemd geworden is o.a. in de Ronde van Vlaanderen, en de Oudenberg, waar jaarlijks het door Unesco als Immaterieel Cultureel Erfgoed erkende feest van Krakelingen en Tonnekensbrand doorgaat, met als hoogtepunt het drinken van levende visjes in wijn. Ik werd een eerste maal burgemeester van onze prachtige stad in 2001. Bij de verkiezingen van 2006 werden we nipt niet de grootste partij. (6880 stemmen SP.A en 6659 stemmen voor Open VLD). Tijdens deze legislatuur werd ik schepen van cultuur, toerisme en erfgoed en ook OCMW-voorzitter. Op federaal vlak was ik toen tevens voor een 8-tal maanden minister van Binnenlandse Zaken, waarna ik federaal regeringscommissaris werd. Eind 2011 mocht ik opnieuw de burgemeesterssjerp omgorden. Tot aan de verkiezingen wil ik als burgemeester verder de Open Vld-stempel op het beleid drukken. Maar ook na 14 oktober willen we de grootste partij blijven. Het accent in de campagne zal liggen op veiligheid, integratie en netheid van de stad. Reeds verschillende initiatieven werden genomen zoals politiepatrouilles te paard en verhoogd toezicht op alcoholverkoop aan minderjarigen. Ook de verdere stimulering en omkadering van het bruisende sport- en verenigingsleven is een prioriteit. Ik ben als liberaal burgemeester tevreden dat er een uitbreiding komt van de KMO-zone. Dit betekent op korte termijn een uitbreiding met ruim 35 hectaren aan bedrijfsgronden. Geraardsbergen beschikt ook over een bedrijvencentrum. Ondernemers kunnen er terecht voor administratieve en logistieke ondersteuning. Ondanks de moeilijke economische situatie en de minderontvangsten die de lokale overheden ondergaan is Open Vld erin geslaagd de gemeentebelasting met 0,5% te verminderen. De stad mag ook in de toekomst rekenen op mijn onvoorwaardelijke inzet en vastberadenheid!

Guide De Padt Burgemeester van Geraardsbergen Aantal inwoners: 31.854


RIK DAELMAN VOORZITTER INTERWAAS Op 22 juni 2011 verkoos de raad van bestuur van Interwaas Rik Daelman (Open Vld) tot nieuwe voorzitter voor een periode van twee jaar. Sindsdien bepaalt de burgemeester van Waasmunster mee de koers van Interwaas, het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland. “Er is door mijn voorgangers goed werk geleverd. De realisaties van de doelstellingen van het strategisch plan 2007-2013 zitten op de goede weg en ik wil dit ‘contract met het Waasland’ tot een goed einde brengen.” Rik Daelman wil vooral de corebusiness van Interwaas benadrukken. “Interwaas is in eerste instantie de intercommunale voor streekontwikkeling. Ik probeer dan ook de focus te leggen op bedrijventerreinen, huisvesting en de Waaslandhaven.” “Omdat de haven zorgt voor tewerkstelling en welvaart in onze regio, moet Interwaas een belangrijke gesprekspartner zijn in de discussies over de havenuitbreiding op Waas grondgebied.” Ook aan huisvestingsprojecten en de mobiliteitsproblemen schenkt Rik Daelman de nodige aandacht. “Het verkeer is vaak een bron van ergernis. Door de krachten te bundelen, kunnen we meer druk uitoefenen bij de hogere overheid. Zo kon Interwaas de besluitvorming van de Vlaamse regering beïnvloeden in het kader van het Masterplan Antwerpen en de Oosterweelverbinding.” Interwaas kan zelf geen hoofdwegen aanleggen, maar wel oplos-

singen aanreiken voor mobiliteitsproblemen. De studies ‘Mobiliteit over de weg in het Waasland’ en ‘Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland’ zijn daar voorbeelden van. “Door samen te werken, hebben we meer slagkracht. Ik wil de samenwerking tussen de gemeenten blijven stimuleren. Wat we samen doen, doen we beter en bovendien goedkoper. De rioolkolkenreiniging door gespecialiseerd personeel van Interwaas is daar een goed voorbeeld van. Zo hoeven de gemeenten zelf geen eigen kolkenzuiger aan te schaffen en extra personeel aan te werven.”

Start heraanleg Stationsstraat Sint-Niklaas Open Vld stelde recent de vraag welke flankerende maatregelen de stad zal nemen om de nu al noodlijdende Stationsstraat te ondersteunen voor, tijdens en na de werken. Groot was de verbazing toen bleek dat de bevoegde schepen van middenstand (NV-A) geen globaal zicht had op de fasering van de werken. Pas in de maand mei krijgen we een overzicht. Bovendien gaat het huidig stadsbestuur er vanuit dat de hele straat gedurende de werken bereikbaar zal zijn en dus zijn volgens haar sluitingsvergoedingen niet aan de orde. Dit is voor raadsleden Ine Somers en Ronny Suy echt te gortig. De volledige riolering wordt vervangen! Beweren dat middenstanders daar geen hinder van zullen ondervinden is gewoonweg kortzichtig.

Zulks getuigt van een totale desinteresse van dit stadsbestuur voor het middenstandsgebeuren. Kortom, zonder onmiddellijke actie is dit het “worst case scenario”. Hoe kunnen handelaars zich voorbereiden? Vaak zijn bvb. collecties al besteld. Kunnen ze eventuele werken aan hun zaak gelijktijdig plannen met de werken in de straat? Denkt het stadsbestuur dat aannemers onmiddellijk beschikbaar zullen zijn? Wat met personeel dat misschien tijdelijk technisch werkloos zal zijn? Op gebied van mobiliteit en fasering had de stad, zoals wij meermaals hebben voorgesteld, dienen te anticiperen. Dit had zeer concreet in het lastenboek moeten worden opgenomen. Over promotie-acties tijdens

Groot Volkseetfestijn te Michelbeke-Brakel, Riedeplein, Sportcomplex Saturnus op zaterdag 9 juni vanaf 18u en zondag 10 juni vanaf 11u30

Burgemeester, Minister van Staat Herman DE CROO

en na de werken dient men nog na te denken… Is daar budget voor voorzien of moeten de handelaars ook dat nog allemaal zelf ophoesten, terwijl ze al vaak op hun tandvlees zitten? Blijkbaar heeft dit stadsbestuur geen greintje begrip voor de situatie. De bevoegde schepen van middenstand erfde zijn bevoegdheden maar heeft er blijkbaar weinig verstand van. Waarschijnlijk doet men nooit zelf boodschappen in het centrum….

Gratis feest voor senioren en andersvaliden op 11 juni vanaf 14u met optreden van Marijn DEVALCK

Senator, Nationaal Open Vld Voorzitter Alexander DE CROO

nr. 17 - april 2012

blauw

31


PAPARAZZO 1

2

3

4

5

Foto 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Ruim 70 Open Vld-afdelingen ontvouwden in het weekend van 3 en 4 maart hun plannen voor een zorgzame gemeente. Hoognodig, want met een exponentieel stijgend aantal ouderen én de groeiende nood aan meer kinderopvang zijn de uitdagingen zeer groot. Open Vld zet zich in voor een sterke en vitale gemeente. Een gemeente waarin iedereen actief deelneemt en men attent is voor de zorgen van elke inwoner. Zoals begelei32

blauw nr. 17 - april 2012

6

ding naar de juiste zorgvorm voor ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen én voor die inwoners die tijdelijk tegenslag kennen. Of bv. kinderopvang op kindermaat en aangepast aan het drukke leven van jonge ouders. Een zorgzame gemeente biedt een fijnmazig net van welzijnsvoorzieningen en ‘zorg op maat’ zodat mensen opnieuw op eigen kracht en comfortabel verder kunnen. Ook in jouw buurt. Omdat de gemeente het dichtst bij de inwoners staat.


PAPARAZZO 7

8

9

10

11

Foto 7 - 8 - 9

LVV-LVSV-voorjaarsconferentie 2012 van 17 maart. Met onder meer een debat tussen Europees Liberaal Fractieleider Guy Verhofstadt en Olli Rehn, Europees Secretaris van Economische en FinanciĂŤle Zaken.

12

Foto 10 - 11

Op 14 januari 2012 hield Open Vld haar nieuwjaarsreceptie in The Egg te Brussel. Voorzitter Alexander De Croo had het in zijn speech onder meer over de komende provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Foto 12

De internationale vrouwendag op 8 maart 2012 werd door NYSE Euronext gevierd met een Bell Ceremony op al haar locaties (New York, Amsterdam, Parijs, Lissabon en Brussel). In Brussel luidde voormalig Vlaams Minister en Vlaams Parlementslid Patricia Ceysens mee de klok.

nr. 17 - april 2012

blauw

33


Boeken

Dromen van Gent Mathias de clercq

In ‘Dromen van Gent’ neemt Mathias De Clercq de lezer mee op drie tochten door zijn geliefde stad Gent, die hij de voorbije vijf jaar mee heeft bestuurd. Onderweg vertelt hij over de geschiedenis, het heden en de toekomst van de stad, doorspekt met persoonlijke anekdotes en verhalen. Hij toont dat Gent de stad bij uitstek is die haar verleden een toekomst geeft. Een fiere, bruisende stad, waar het aangenaam wonen, werken en leven is. Honderd jaar na de wereldtentoonstelling van 1913 vindt Mathias De Clercq dat het tijd is om Gent nog een trapje hoger te tillen en van Gent dé stad van de toekomst te maken. Gent staat daarbij voor grote uitdagingen waar creatieve en gedurfde oplossingen voor nodig zijn. Tijdens de drie tochten laat Mathias De Clercq zijn gedachten de vrije loop en geeft hij zijn visie en dromen over Gent weer. Wat had u gedacht van een Gents ‘Central Park’? Eindelijk een toren voor de Sint-Michielskerk? Openbaar vervoer over water? Trams zonder bovenleiding? Gent zoals u het nog nooit gezien heeft. • Het boek is verkrijgbaar bij de Gentse boekhandel en via www.mathiasdeclercq.be. Wij geven alvast twee exemplaren weg: stuur een mailtje naar wedstrijd@openvld.be.

Zonder woorden? een geschiedenis van België in spotprenten Paul van damme - Stijn van de perre (Uitgeverij Pelckmans)

Politieke spotprenten zeggen soms meer dan het doorwrochte opiniestuk van de hoofdredacteur. Maar ook de tekenaar is een opiniemaker. Vaak veel scherper dan de columnist van het geschreven woord, neemt hij met slechts een paar pennentrekken de maatschappelijke problematiek én het beleid van de politicus op de korrel. Karikaturen en spotprenten zijn nooit lovend. Ze hekelen een mistoestand, bevatten bijtende kritiek waarvoor geen enkele politicus veilig is. Op ministers en politici worden scherp pijlen gericht. Elke misstap of verkeerde beslissing wordt gevat in een metafoor : de politicus als nar, kakelende kip of amechtige sumoworstelaar. De tekenaar is vrij: precies omdat taal – geschreven of gesproken – de kern blijft van het politieke handelen, kan hij met zijn tekeningen opduiken vanuit de marge van een krant of tijdschrift, om van daaruit de beeldvorming over een politicus te beslechten. Hoe hard ook de taal van het beeld, en hoe confronterend de tekening ook is voor de politicus, wie niet wordt getekend heeft geen rol van betekenis in de politiek. In Zonder woorden? – een lijvig boek – worden vijftig grote thema’s uit de Belgische politiek belicht. En dan blijkt vooral dat het boek veel méér is dan een bundeling van cartoons uit een ver of recent verleden. Aangevuld met goede syntheseteksten en een historische situering, vertellen de cartoons het politieke en maatschappelijke verhaal van ons land. Van het afwerpen van het Hollandse juk tot de staatshervormingen, van partijvorming en politieke schandalen, van economische crisis en tegenspoed, van overheidsfinanciën en besparingen, tot terugkerende discussies over hoge aanslagvoeten en loonindexering. Het resultaat is een originele kijk op de politieke geschiedenis in prenten en satire. • 34

blauw nr. 17 - april 2012

AGENDA ROUTE

2012

GEMEENTE- EN PROVINCIERAADS

GEN VERKIEZIN2012 14 OKTOBER

Zaterdag 28 & zondag 29 april 2012 NATIONALE GEMEENTELIJKE ACTIEDAG ‘LOKAAL ONDERNEMEN’ Meer info: actie@openvld.be Zaterdag 22 APRIL 2012 CAMPAGNE START PROVIncie- en gemeenteraadsverkiezingen 14 OKTOBER 2012 Locatie: ’t Arsenaal, Hanswijkstraat 63, 2800 Mechelen (parking Zandpoortvest) Programma: Verwelkoming Voorstelling campagnedraaiboek ‘Tips & trics’ van ervaren lijsttrekkers De speerpunten van Open Vld voor 14 oktober Slottoespraak Alexander De Croo Meer info via 2012@openvld.be Zaterdag 12 mei 2012 Locatie: ICC Ghent, Citadelpark, 9000 Gent (zie backcover) Meer info via blauwelijn@openvld.be Zaterdag 2 juni: Dag van de kandidaat Locatie: Brabanthal, Brabantlaan 1, 3000 Leuven Programma: • 10:30 - 18:00: verkiezingsbeurs met 60-tal bedrijven • Op de foto met een liberaal kopstuk • Workshop: ‘social media’ • Workshop: wet op de verkiezingsuitgaven/campagnedraaiboek • Workshop Bpost: hoe val je op in de brievenbus? Zaterdag 23 Juni en 24 juni NATIONALE GEMEENTELIJKE ACTIEDAG ‘Bruisende Gemeente’ Meer info via 2012@openvld.be


KRUISWOORDRAADSEL niemendal sporenplant muziekkleine noot stukjes steenkool kippenloop

voorjaar jonge koe

kuil

zeurkous

overblijfsel muzieksoort

2

viskaar

3

vleesgerecht

voor (Latijn)

geneesmiddel strook

op welke manier

vogelproduct

9

luiaard meester

paassymbool gekleurd ei

13

gordelband

rund

wildebeest

rivier in Italië

haarversteviger

christ. feest

naar persoon

voorzetsel

paasmaand

10

bijbelse stad

grote bijl

monnikskleed

6 familielid

loofboom

voertuig

gespitste mond

rivier in Frankrijk

april

waarmerk

knolgewasje

toegang

vertering bijwoord

een zekere

ronde van Italië

schande

lust reuzenvogel

lastdier

5

gezond

muziekinstrument

12

jeugdig waterstand

1

rondedans

allerlei voorzetsel

snedig

vrucht

nakijken

vleesgerecht

8

vogel klaar

11

tijdperk ontkenning

cijfer

lente

jongstleden

7

zangstem

1

2

3

4

De oplossing van de vorige editie was ‘stoelendans’. Een onschuldige hand duidde Vandercruysse G. uit Poperinge aan als winnaar. Hij ontvangt binnenkort zijn Samsung Galaxy Gio.

5

6

©

4 7

8

9

10

11

12

Pu

nd

lla

e zz

13

WIN EEN BODUM FYRKAT PICNIC GRILL Twee winnaars gaan een smakelijke zomer tegemoet!

Wil je kans maken op deze mooie prijs? Mail dan het sleutelwoord vóór 30 mei 2012 naar wedstrijd@openvld.be nr. 17 - april 2012

blauw

35


d daY

Zaterdag 12 mei 2012 iCC geNt

We hebben al betere tijden gekend in dit land, er is veel werk aan de winkel. Maar als er iemand weet hoe we vooruit kunnen geraken, dan zijn het toch wel liberalen zeker? Op 12 mei tonen we opnieuw de weg, in het ICC te Gent. We doen dat samen met enkele special guests. Niet de eerste de besten: stuk voor stuk inspirerende personen, organisaties en bedrijven die bewijzen dat je met creativiteit, productiviteit en wilskracht hĂŠĂŠl ver geraakt. Hou 12 mei alvast vrij in uw agenda, want het wordt een niet te missen evenement.

sChrijf u iN via www.opeNvldeveNts.be

Blauw 17 - april 2012 - Oost-Vlaanderen  
Blauw 17 - april 2012 - Oost-Vlaanderen  

Interview Vincent Van Quickenborne, Geert Noels over een economie van ‘less is more',...

Advertisement