Page 1

September 2012

I tjänst för världens förföljda kristna

Eftersom

vi ar en familj

Sid 4

Afrika Sid 4

Centralasien Sid 6

Arabiska världen Sid 8

Sydasien Sid 10

Ostasien Sid 12

Latinamerika Sid 14


Open Doors är en internationell missionsorganisation, politiskt oberoende och inte bunden till något samfund eller förening. Vi arbetar ekumeniskt med ett omfattande arbete världen över. Open Doors målsättning är: • Att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan. • Att förbereda och utrusta den hotade kyrkan. • Att upplysa och motivera den fria kyrkan. Open Doors Grundare: Broder Andrew Internationell ledare: Jeff Taylor Open Doors Sverige Post-/Besöksadress: Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon: 019-31 05 00 Fax: 019-31 05 02 E-mail: sweden@od.org Hemsida: www.open-doors.se Bankgiro: 5951-8464 Plusgiro: 524234-2 Generalsekreterare / ansvarig utgivare: Peter Paulsson Marknadschef / redaktör: Ulrica Grafe Administratör: Anna-Lena Hjelte Webmaster: Martin Jonsson Presentatörer: Per Arenander, Andreas Eklund, Jarmo Hanell, Pierre Hernvall, Leif Holm, Andreas Reinhard, Nasrin Sjögren, Robert Södertun Prenumeration: Kostnadsfri, 12 nr / år 019-31 05 00 Bli medlem: 7-25 år 100 kr/år Över 26 år 200 kr/år Familj 300 kr/år Nästa tidning utkommer ca 1.10. 2012 ISSN 2000-5962

”Om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå.” Mark 3:25


Eftersom vi är en familj Open Doors arbetar i över 60 länder runt om i världen och detta är vad vi gör: > > > > > > > >

Vi stärker och utrustar våra förföljda kristna syskon. Vi ger dem biblar och litteratur, eftersom de så desperat söker Guds Ord. Vi tillhandahåller utbildning, eftersom de behöver hjälp att leda sina försam- lingar och stå starka genom stormen. Vi ger dem jobb, mat och medicinsk vård, eftersom de förtjänar sin självstän- dighet och sin värdighet. Vi berättar deras berättelser i församlingar, eftersom vi är en kropp. Vi får människor att be, eftersom bönen ger hopp. Vi skickar brev till dem, eftersom de måste få veta att de inte är bortglömda. Vi är deras förespråkare, eftersom de ansvariga i deras länder måste få veta att världen iakttar dem.

Under 2011 levererade Open Doors mer än 3,1 miljoner biblar och annat kristet material till nästan 50 länder och vi kunde med glädje se en markant ökning i Afrika, Egypten, Indien, Mellanöstern och Latinamerika. Under 2011 utbildade Open Doors cirka 263 500 människor i hela världen - en ökning med 65% jämfört med 2010. Våra utbildningar, som rymmer allt från intensiva teologiska utbildningar till korta seminarier, är så viktiga för att bygga upp och uppmuntra våra förföljda bröder och systrar i Kristus. Under 2011 hjälpte Open Doors 172 000 personer genom samhällsutvecklingsprojekt, sponsrade över 4 900 försörjningsprojekt - en trefaldig ökning från 2010. samt välsignade mer än 5 700 personer med arbetsträning samt mat- och medicinsk hjälp. Under 2011 förde Open Doors vår förföljda familjs talan. Vi gav juridiskt stöd samt arbetade intensivt för en positiv politisk förändring genom diplomati. Men detta skulle varit omöjligt utan människor som du! Det är vi tillsammans - vi som arbetar, ber, ger, berättar, samlar in pengar, engagerar oss - som gör detta möjligt. Vi är alla Open Doors. Vi är en familj. Och när en familjemedlem lider hjälper vi varandra. Genom Guds nåd har vi kunnat uppnå mycket. Men det finns mer kvar att göra. Jag hoppas att vi tillsammans kommer att fortsätta arbeta, be, ge och engagera oss för den förföljda kyrkan. Varför? Eftersom vi är en familj. Och det är vad familjemedlemmar gör.

Ulrica Grafe Open Doors 3


Afrika

En stor kontinent med enorma utmaningar. Kyrkan är stark på många ställen, men i länder som Sudan, Nigeria och Eritrea lider kristna under intensiv förföljelse. Vad vi gör... än 64 000 biblar, kristen litteratur och > Mer utbildningsmaterial levererades 2011- 54% ökning jämfört med 2010. Vi ser äntligen nya möjligheter för bibeldistribution i Eritrea.

Doors distribuerade 1 178 biblar till barn > Open i 81 kyrkor i Nigeria. På många ställen tvingas barn att delta i islamisk utbildning, så dessa biblar hjälper dem att lära sig Guds ord.

11 000 män och kvinnor deltog i Open > Nästan Doors utbildningar, med de bästa resultaten någonsin i Nigeria, Kenya och Etiopien.

16 600 människor fick hjälp genom våra > Över utvecklingsprojekt. Minst 4 700 människor i söd-

”I vår djupaste nöd kom Open Doors med hopp. Inga ord kan uttrycka vår tacksamhet över vad ni gjort. Ni kom till undsättning. Gud har välsignat ert arbete.” En ledare i den Evangeliska kyrkans gemenskap (ECF) i Jimma, Etiopien.

ra Sudan kunde ta emot hjälp i form av sjukvård, läkemedel samt första hjälpen-paket.

och Nigeria, levererade vi stora mäng> IderEtiopien nödhjälpspaket. Open Doors har också upplevt ett genombrott i samband med leverans av katastrofhjälp till Eritrea.

Ett unikt tillfälle att tjäna den libyska kyrkan inträffade under revolutionen som störtade Muammar Gaddafi. Under en kort period fanns det inga kontroller vid den libyska gränsen mot Egypten och fler biblar kunde levereras än det sammanlagda antalet under Gaddafis 42 år vid makten.

4 Open Doors


Samson Bukar med sin mor och syster.

”Jag är vad jag är tack vare Open Doors. Gud har använt er till att förverkliga min dröm.” Varför vi gör det... År 2004 såg Samson Bukar sin far dödas. Pastor Bukar var pastor i en kyrka i Nigeria som blev attackerad av islamister. 38 kristna dödades. Trots detta visste Samson att han ville följa i sin fars fotspår. Han ville bli pastor precis som sin far. När Open Doors besökte den sörjande familjen strax efter attacken, delade han sin dröm med oss. ”Det är min största önskan att bli som min far, att få predika evangeliet och att få leda min fars mördare in i Guds rike”, sade han. Men Samsons familj hade inte råd att ge honom en utbildning. Men med Open Doors hjälp och många supportrars böner - kunde han genomföra det teologiska utbildningsprogrammet vid ”College of Theology” i Gindiri. Den 7 maj 2011 tog han sin examen.

hövde under min utbildning tack vare stödet från Open Doors. För att vara ärlig så tvivlade jag på att de skulle stödja och hjälpa mig genom hela utbildningen, men nu är jag klar. Jag har min teologiexamen. Jag kommer snart att sändas till min första församling där jag kommer att fortsätta tjäna Gud.” ”Tack för allt ni gjort för mig - det har förändrat hela mitt liv. Jag är en ny människa ... Jag är vad jag är tack vare Open Doors. Gud har använt er till att förverkliga min dröm.”

”Detta hade inte varit möjligt utan er hjälp”, skrev han. ”Ni har hjälpt mig att bli den jag är idag ... Jag kan inte tacka er nog för det ni har gjort i mitt liv. Alla böner gav mig styrka att följa min dröm och jag hade allt jag beLiving faith-kyrkan i Damaturu förstördes av Boko Haram i november 2011

?

Varför hjälpen behövs...

Situationen har förvärrats i några av Afrikas värsta oroshärdar. Gränskonflikten mellan Sudan och södra Sudan har vuxit till inbördeskrigsliknande förhållanden. I Nigeria och Somalia attackakerar islamistiska sekter som Al Shabaab och Boko Haram, de kristna. I Eritrea ökar myndigheterna pressen på församlingarna. Vi måste fortsätta att stödja kristna som Samson och lokala församlingar att göra skillnad i regionen. Vi ser att det i framtiden kommer att vara stort behov av mer akut och brådskande praktiskt stöd för att bygga kyrkor och krossade liv. Open Doors 5


Centralasien

Kyrkan möter många utmaningar i denna region. I länder som Azerbajdzjan, Kirgizistan, Tadzjikistan och Uzbekistan är det inte lättare att vara kristen nu, än när de var en del av Sovjetunionen. Vad vi gör...

> > > > >

Open Doors levererade cirka 470 000 biblar och kristna böcker till Centralasien under 2011 - det näst största antalet efter Kina, och en 12% ökning jämfört med siffror från 2010. I länder som Kazakstan och Kirgizistan distribuerade vi både tryckt litteratur samt material på CD, DVD och SD-kort. Många människor utbildades för arbete i våra översättningsprojekt - viktigt i en region med så många olika språk. Antalet människor som vi har hjälpt genom våra socio-ekonomiska utvecklingsprojekt fördubblades under 2011. Nästan 7 700 personer fick hjälp - 6 000 av dem var barn i fosterhem eller barnhem.

”Vi fortsätter att besöka de som sitter i fängelse. Vi ger dem kläder och mat. Denna tjänst gör stor skillnad för de intagna, och många har blivit kristna. Några av dem har släppts och anslutit sig till de lokala församlingarna.” Open Doors medarbetare i Centralasien

Ytterligare medel gick till julklappar i form av hjälp till vissa kyrkor, familjer, föräldralösa barn och människor som lämnat kyrkan på grund av rädsla.

”Vårt land saknar grundläggande kristen utbildning”, sade en centralasiatiska pastor. ”Folk läser böcker skrivna av okvalificerade upphovsmän vilket orsakar problem och splittring i församlingarna. Men era böcker förenar människorna i deras tro och Guds verksamma nåd! Jag kan inte nog uttrycka hur betydelsefull er hjälp är för kyrkorna i vårt land! ” 6 Open Doors


”Era böner var som en mur omkring oss ... Ingen kunde se eller höra oss.” Ledare på barnens Bibelvecka

Varför vi gör det... Att vara ett kristet barn i Centralasien är svårt. För att hjälpa barnen stöder Open Doors projekt Bibelveckan, där barnen får träffa andra kristna barn från olika delar av landet, samt lära sig om bibeln, be för sitt land och lära sig hur de kan stå starka när de möter motstånd och förtryck. ”Jag gillade verkligen detta läger”, sa ett av barnen som var med på en av Bibelveckorna. ”Jag hoppas verkligen att jag får komma tillbaka igen. Det är det första lägret i mitt liv.”

?

Varför hjälpen behövs...

Att genomföra utbildningar och kurser fortsätter att vara en utmaning. De olika regimernas tilltagande tryck och skärpta kontroller innebär att Open Doors mer och mer styr utbildningsverksamheten bort från de långsiktigta utbildningarna mot de korta 1-3 dagars seminarierna som är lättare att hålla hemliga. De våldsamma oroligheterna i Afghanistan har orsakat enorma problem för kyrkan. Och i många länder i denna region är det nu ännu svårare att få kristet material över gränserna. Fattigdom, hög arbetslöshet samt korruption på alla nivåer i samhället gör detta till en alltmer utmanande miljö, och myndigheterna dömer hårdare straff för dem som upptäcks med biblar och kristen litteratur i sina hem. Vi kommer att öka vårt användande av Internet och mobil teknik för att göra vår information mer tillgänglig. Open Doors 7


Mellan o stern och

Arabiska v a rlden

Den våg av revolutioner som drabbat regionen, fortsätter att påverka de kristna samt Open Doors arbete. Tusentals har flytt från Irak och Syrien och i Egypten har antalet dödade kristna ökat och kyrkor har attackerats. Vad vi gör...

> > > > >

436 500 biblar och annan litteratur distribuerades till Mellanöstern under 2011 en ökning med 61% jämfört med 2010. Över 103 000 människor fick utbildning en ökning med 82 %. I Egypten fick mer än 46 000 människor undervisning - 36 000 fler än under 2010. Kurser, seminarier och bönemöten organiserades för att förbereda de kristna som förföljs i Algeriet, Irak och Syrien. Nödhjälpsinsatserna ökade med 69%. Detta återspeglar den desperata situationen för de kristna i Irak och Syrien. I Egypten har vi hjälpt tre gånger fler än 2010, 10 600 människor, och mer än 5 800 av dem fick medicinsk vård. Open Doors gav yrkesutbildning för kvinnor, eftersom många av dem inte har någon inkomst. Vi driver också ett nätverk av ”säkra hus” i hela Mellanöstern för kristna som tvingats fly från sina hem.

”Inga ord kan uttrycka hur mycket denna utbildning hjälpt mig att se Jesus som en person jag kan lära känna och älska. Det har förändrat hela mitt sätt att se på Gud. Fortsätt hjälpa oss växa så vi kan lära oss att älska människor genom Jesus.” En av eleverna på en av Open Doors lärjungaträningskurser

Iran har det högsta antalet muslimer som konverterar till kristendomen i regionen. Miljontals muslimer i Mellanöstern har nåtts av evangeliets budskap tack vare satellit-TV och Internet.

8 Open Doors


”Det är första gången vi har upplevt bön på detta sätt.” Syriska kristna deltagere vid Open Doors bönekonferens

Varför vi gör det... ”Vi blev förvånade över att höra att så många kristna hungrar efter att få delta i en konferens med fokus på bön!” Det är inte konstigt att kyrkoledaren var förvånad. Deltagarna hade ju varit tvugna att ta sig till konferensen i Syrien genom vägspärrar och våldsamma demonstrationer. Cirka 420 syrisk-ortodoxa, katolska och evangeliska kristna från hela landet samlades för att delta i fem koncentrerade dagar av undervisning, gudstjänst och bön i oktober 2011. Konferensen som organiserades i samarbete med Open Doors, var den första rikstäckande konferensen i sitt slag, och ville bidra till att bryta ner barriärer mellan samfund och skapa en ny andlig enhet mellan de kristna, som utgör 10 procent av den syriska befolkningen. Alla talare, musiker, arrangörer och volontärer var syriska medborgare från en mängd olika religiösa bakgrunder. ”Till och med musiken kom från flera olika samfund och alla spelade

?

tillsammans i harmoni”, berättade en av kyrkoledarna. Bönen var stark och intensiv och särskilt inriktad på staden Homs och dess befolkning, som ödelagts av våld under den vecka konferensen ägde rum. ”Det är första gången vi har upplevt bön på detta sätt”, utbrast en deltagare. ”Vi trodde att de flesta av våra kurser och seminarier skulle tvingas ställas in när våldet bröt ut”, medgav en Open Doorsrepresentant. ”Men allt eftersom tiden gått har de kristna blivit djärvare, och sedan förra sommaren har vi varit djupt engagerad i att organisera olika kurser.” Trots den rådande situationen har de syriska kristna planerat att fördubbla eller tredubbla deltagarantalet i nästa års stora bönekonferens.

Varför hjälpen behövs...

Generellt sett har den arabiska våren inte varit bra för de kristna. Extremistiska musEn sårad demonstrant förs till en limer griper efter makten och tusentals sjukstuga i en kyrka i Kairo kristna har tvingats lämna sina hem. Det finns en verklig risk för att kyrkan kommer att förvisas från platser där den har funnits ända sedan apostlarnas tid. Open Doors stöder de kristna som hamnat mitt i våldet. ”Ni gör det möjligt för oss att stanna”, sade en syrisk kvinna från Homs, efter att hon fått ett nödhjälpspaket från Open Doors. ”Gud välsigne ert arbete!” Open Doors 9


Sydasien

Ett antal uppmärksammade fall under 2011 ledde till ett ökat intresse för de kristna i Pakistan, med gripandet av Asien Bibi och mordet på Punjabs guvernör Salman Taseer samt minoritetsministern Shahbaz Bhatti. I Indien fortsätter våldet mot kristna månad efter månad, medan buddhistiska nationalister bedriver hård förföljelser på Sri Lanka. Vad vi gör...

> > > >

I Indien har nästan 65 000 biblar och annat kristet material distribuerats under 2011- en ökning med 111%. Vi fördubblade mängden barnmaterial till mer än 26 500 exemplar. Minst 210 stycken pastorer från Sri Lanka deltog i Open Doors Stå starka i stormen-seminarier, som hjälper dem att se och förstå förföljelsen ur ett bibliskt perspektiv. I Pakistan deltog mer än 25 400 människor i någon av Open Doors utbildningar. Den årliga påsk-konferensen 2011 lockade 7 800 personer. Vi fortsatte under 2011 med nödhjälp i de indiska regionerna Orissa och Chhattisgarh. Våra praktiska samhällsbyggande projekt gav drygt 8 300 människor nytt hopp i form av hus samt möjligheter till försörjning. «Dessa bybor behöver få ny kraft, inte bli matade, för att återfå sin värdighet och sina liv«, förklarar en av Open Doors fältarbetare.

”Jag var rikt välsignad under de tre dagar vi var tillsammans ... Det var en tid för vila och återhämtning. Jag som varit pastor i många år, kände mig så tom innan jag kom hit. Tack för all påfyllnad och uppmuntran!” Pastor Jacob som deltog i ett Stå starka i stormen-seminarium på Sri Lanka

I Pakistan deltog 8 850 människor i våra våra läs- och skrivkurser samt yrkesutbildningar, hundratals fler än planerat. Open Doors delade dessutom ut 50 stipendier till 50 kristna barn, som gav dem en möjlighet att få en högre utbildning.

10 Open Doors


”Att lära sig läsa och skriva har lärt mig att tänka annorlunda.” Perveen, pakistansk kristen

Varför vi gör det... Perveens grannar kallar sig kristna, men de vet mycket lite om sin tro. I den fattiga stadsdelen Shahtootnagr gör de kristna allt de kan för att överleva ekonomiskt i en miljö fylld av fientlighet mot icke-muslimer. Några brygger alkohol i sina källare, andra förmedlar kristna flickor till rika kunder. Perveen och hennes vänner gör allt för att motstå dessa förnedrande sätt att komplettera sina inkomster. Men när din man varje kväll flyr världen genom läkemedel och alkohol, vad gör du då? Du studerar. Du lär dig. Perveens man blev inte glad när hon anmälde sig till en läs- och skrivkunnighetskurs i den lilla lokala kyrkan. Han skrek och slog henne eftersom hon ville lära sig läsa och skriva. Men hon och några andra fruar stod fast. Och nu är Perveen en av de 80 000 pakistanska kristna som lärt sig att läsa och skriva genom ALIVE, en bibel-baserad kurs sponsrad av Open Doors i samarbete med lokala pakistanska religiösa partners.

tänka annorlunda”, säger Perveen. ”Det har förändrat mitt sätt att fatta beslut, och hur jag hanterar de få resurser vi har.” ALIVE handlar inte bara om läsning. ”Vi lär oss bland annat att laga hälsosam mat, första hjälpen och om riskerna med att använda kanyler och läkemedel och hur vi kan hjälpa våra sjuka grannar”, tillägger Perveen. ”Och nu kan jag läsa bibeln när jag behöver Guds tröst!” Denna tröst är livsavgörande. Perveen lever fortfarande med en berusad man och fientliga svärföräldrar. Men hon och tusentals andra kristna kvinnor som nyligen lärt sig att läsa och skriva, förändrar framtiden för sina barn och kyrkan i Pakistan.

”Att lära sig läsa och skriva har lärt mig att

?

Varför hjälpen behövs...

Ashiq Masih, Asia Bibis make med två av deras döttrar.

Situationen i Pakistan är fortfarande spänd. Asia Bibi är fortfarande fängslad och chanserna att hon ska få en rättvis rättegång verkar mycket små. Bakom hennes uppmärksammade fall döljer sig många andra fall av kristna som anklagas för ”hädelse”. I Indien arbetar Open Doors i svåra områden. Få kristna organisationer arbetar i Kandhamals bergsområden där den maoistiska gerillan fortfarande är ett direkt hot. I Sri Lanka, där många pastorer utför sitt arbete i starkt buddhistiska byar, organiserar Open Doors utbildningar för att ge biblisk undervisning och en välbehövlig respit för pastorer som har mycket små möjligheter att ta emot uppmuntran. Open Doors 11


ostasien

Denna del av världen innefattar några av de viktigaste områdena i Open Doors arbete. I Nordkorea är det förenat med dödsstraff att äga en bibel. I Kina växer kyrkan, men många kristna möter fortfarande förföljelse. Och i länder som Indonesien och Filippinerna dödas kristna och kyrkor bränns ner. Vad vi gör...

>

I Kina distribuerade Open Doors 1 387 532 biblar och kristen litteratur under 2011. Vi har också ökat antalet distribuerade CD- och DVDskivor, eftersom flera lokala kristna numera har möjlighet att använda den tekniken.

>

Nästan 47 000 biblar och annat kristet material delades ut i Nordkorea - 10 000 fler än under 2010.

> >

Vietnam fick 70 000 barnbiblar.

”Vi lyckades rädda några kristna ur en mycket svår och farlig situation. Detta var endast möjligt genom Guds ledning och alla supportrars böner runt om i världen.” Nordkoreansk kyrkoledare

I Sydostasien fick mer än 25 500 stöd genom olika försörjningsprojekt, mer än dubbelt så många som vi hjälpte 2010. Läs- och skrivkunnighetsutbildningarna nådde 5 700 personer.

>

I Nordkorea gav Open Doors mat, medicin, kläder och andra förnödenheter till 56 000 kristna under 2011. Nödhjälpen ökade också i andra länder på grund av svält i Myanmar, översvämningar i Bangladesh och svår torka i Vietnam. Vi hjälpte nästan 16 000 personer.

Våra frivilliga kurirer levererade hundratusentals biblar till de förföljda kristna under 2011. Många av dem till denna region. ”Vad mycket vi kan lära oss av våra asiatiska bröder och systrar. Deras glädje, ödmjukhet, förtröstan och avsaknad av materialistiska önskningar.” Theresa, kurir 12 Open Doors


”För första gången sedan min man fängslats kände jag glädje i mitt hjärta.” Keiu

Varför vi gör det... För fyra år sedan såg Keiu hjälplöst på när polisen arresterade hennes man för att han hjälpt en förföljd kristen i en by i norra Vietnam.

kände jag glädje i mitt hjärta.”

Åren därefter förföljdes hon av polisen och många gånger fördes hon till polisstationen, där hon hotades och förhördes. ”Varje besök hos min man, fick jag kämpa för”, säger hon. ”Ingen advokat ville ta sig an hans fall. Ingen ville hjälpa oss, eftersom polisen hotade alla som försökte.”

”Ämnena var mycket grundläggande, som att förstå vårt värde och vår identitet i Gud”, fortsätter Keiu. ”Jag fick tillbaka mitt självförtroende och lärde mig att vara i balans, se skönheten inifrån och hantera kyrkan och familjelivet.”

Efter två år led Keiu av stress och trötthet. Hon började glömma saker, gillade inte att gå ut och kunde inte sova. Sakta gled hon in i depression, och det sista hon ville var att gå med i Open Doors kvinnoutbildningsprogram Priscilla. Tack och lov ändrade hon sig. ”Detta var början på Guds helandeprocess”, säger Keiu. ”Jag stärktes och helades i en tid av mental, känslomässig och fysisk svaghet. För första gången sedan min man fängslats

?

Hon klarade sig bättre, började sova gott och bad till Gud omedelbart när hon kände sig missmodig eller ensam.

6 000 vietnamesiska kristna kvinnor har gått utbildningen sedan 2002. Och liksom många andra har Keiu blivit lärare, och går nu en annan Open Doors-kurs som utrustar troende för själavård. Keius make släpptes från fängelset 2011 och Open Doors betalade för en grundlig medicinsk kontroll. Han sitter i husarrest ytterligare fyra år.

Varför hjälpen behövs...

År 2011 var ett histriskt år för Nordkorea. Aldrig tidigare har Open Doors delat ut så mycket mat och kristet material i landet, men i december när Kim Jung-Il dog, stängdes landet helt. I Kina utövas fortfarande strikta kontroller över politiska och mänskliga rättighetsfrågor. Ändå finns det en väckelse i många städer vilket främjar utvecklingen av församlingarna på landsbygden. De kristna möter ökad fientlighet från muslimska extremister i Indonesien och Filippinerna, och saknar skydd från myndigheterna. I Burma är buddhistisk nationalism den drivande kraften bakom förföljelsen av kristna. Open Doors 13


Latinamerika

Mexiko och Colombia är länder med korruption, narkotikahandel och paramilitära gruppers maktanspråk. Religionsfrihet ska råda men de kristna ses som ett hot på grund av sitt engagemang i sociala och politiska aktiviteter. Kuba fortsätter att isolera sig och pressar fortfarande de inofficiella församlingarna. Vad vi gör...

> > >

Nästan 83 000 biblar och annat material distribuerades under 2011, en ökning med 234% sedan 2010. På Kuba gavs fler tillfällen att leverera material, eftersom fler kurirer reste dit.

Open Doors tackar för de riktade gåvor som gått till Barnens Center i Colombia. Centret ger barn och ungdomar som drabbats av förföljelse tak över huvudet, mat och kläder, en utbildning och andligt stöd i en trygg och kärleksfull miljö.

Utbildningarna ökade med 80%. Nödhjälp och praktiskt stöd gavs till änkor och familjer som drabbats av förföljelse. 600 personer fick hjälp med skolgång och mer än 330 kristna fick hjälp i fängelser samt medicinsk vård.

”Jag tackar med hela mitt hjärta för den hjälp jag fått, för jag ser att ni ger den med kärlek.” En ung flicka som fått hjälp av Open Doors

Varför vi gör det...

14 Open Doors

Under tre år var Jose Luis en milisman i en högervriden paramilitär grupp i Colombia, som attackerade regeringsstyrkor samt alla kyrkor och kristna som vägrade att acceptera deras våldsamma ideologi.

som utvecklats av Open Doors.

Men i en dröm kallade Gud honom bort från det livet. Jose överlämnade allt till Jesus och gick en femårig biblisk utbildning i ett lärjungaskapsprogram för före detta paramilitärer

”Kyrkan förstördes och det var endast fyra medlemmar kvar. De var alla rädda,” berättar Jose. ”Men Gud har nu gett oss möjlighet att reparera de skador vi orsakat. ”

Nu predikar han evangeliet för regionens milisgrupper, och är pastor i den kyrkan som en gång leddes av hans far - men som förstörts av milisen.


GE DET DU KAN

”Det var svårt att hitta folk som verkligen brydde sig om mig. Jag trodde inte att de fanns några! Men nu förstår jag att jag är värdefull till och med för dom som jag inte ens känner!”

Ruths pappa var en pastor som sköts ihjäl av gerillan i augusti 2009. Hon var bara 14 år. Bitterheten fyllde hennes hjärta och hon började att hata livet. Men Gud hjälpte Ruth under ett Open Doors-läger för barn som drabbats av förföljelse. Där lärde hon sig att förlåta och att le igen. Smärtan finns kvar, men nu vet hon att hon inte behöver bära den ensam.

Och det är ert stöd som gör det möjligt. Många fler medlemmar i vår världsvida familj lider. De behöver din kärlek, dina böner och ditt ekonomiska stöd. De behöver få veta att deras familj bryr sig.

Sätt in din gåva på:

BG 5951-8464 PG 524234-2 Glöm inte att skriva namn och adress. Om ett önskat bidragsprojekt blivit fyllt, används insamlademedel där behovet är som störst.

GENERELLA GÅVOR Används där behovet är som störst. Exempel på vad din gåva räcker till:  40 kr ger ett barn en bibel  95 kr ger tio paket undervisningsmaterial  250 kr ger ett barn en grundutbildning  450 kr ger hjälp åt ett traumatiserat barn

Specificerade GÅVOR Du kan även öronmärkA din gåva till ett specifikt ändamål. Se mer på vår hemsida: www.open-doors.se BLI MEDLEm Avgift 7-25 år: 100 kr/år; Avgift < 25 år: 200 kr/år; Hushåll: 300 kr/år. Skriv namn på ALLA medlemmar, kontaktuppgifter och mejladress.

Open Doors 15


Open Doors Drottninggatan 11 702 10 Örebro

”Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.” Heb 13:3

ta ställning

b ä r vå r t a r m b a n d

gör skillnad

via veckouppdrag

anmäl dig nu

b l i e tt m e d d e m

SMSA: OWT+ namn & adress till 71 550 ( i n g e n av g i f t ) www.open-doors.se/ onewiththem tel: 019-31 05 00

Drottninggatan 11 Örebro, 019-31 05 00 sweden@od.org

Tidning september 2012  

”I vår djupaste nöd kom Open Doors med hopp. Inga ord kan uttrycka vår tacksamhet över vad ni gjort. Ni kom till undsättning.Gud har välsign...

Advertisement