Groen Licht editie 2

Page 40

NOVEMBER 2019

v.l.n.r. Rob Vis (verkoopleider), Peter Bode (directeur Cable Partners)

Is dit het duurzaam rijden van de toekomst?

Elektrisch rijden of op waterstof: hoe bevalt dat? Duurzaam rijden is hot. Je ziet steeds meer elektrische auto’s op de weg en ook het aantal waterstofauto’s stijgt.

Merk je als bestuurder veel verschil met een reguliere auto? En wat zijn de belangrijkste voor- en nadelen? We vroegen het ervaringsdeskundigen Peter Bode (directeur van kabelleverancier Cable Partners) en René van der Boon (directeur van Leertouwer, systeemintegrator in elektrotechniek, klimaat­ installaties en ICT).

Hoe lang rijd je al duurzaam? Peter Bode: “Sinds afgelopen april rijden wij in drie water­ stofauto’s, als een van de eersten in Nederland.” René van der Boon: “In 2011 heb ik de eerste volledig elektrische auto gekocht, daarna heb ik hybride auto’s gereden en sinds 2016 rijd ik in een Tesla.”

Waarom ben je duurzaam gaan rijden? Peter: “Wij wilden niet wachten en graag voorop lopen in duurzaamheid: dit moeten we doen voor de generatie na ons.

40

Omdat we niet met z’n allen elektrisch kunnen gaan rijden, is er voor waterstof gekozen: een techniek waar ik in geloof. Je hebt als het ware een energiecentrale in je auto en je bent niet afhankelijk van een accu. Ik denk dat waterstof de toekomst is.” René: “Uiteraard is dit deels gebaseerd op een gunstige bijtelling, maar ik doe het vooral vanwege het milieu. Duurzaamheid staat bij ons bedrijf hoog in het vaandel. En we zijn zelf actief in de elektrotechniek, dus een elektrische auto past mooi bij ons.”

Hoe bevalt het? Peter: “Uitstekend! Het is een mooie SUV met alles erop en eraan. Hij rijdt heel goed en ook de actieradius is prima: zo’n 550/600 kilometer op een volle tank. Omdat er nog maar vier waterstofstations in Nederland zijn, is het soms even omrijden. Maar langzaamaan zullen er steeds meer komen, dus dit zal tijdelijk zijn. Het grootste voordeel is dat je 0% uitstoot hebt: er komt alleen water en schone lucht uit.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.