Aandrijven en Besturen 3 - 2022

Page 26

TECHNIEK Lineaire aandrijvingen

Nauwkeurig en compact Lineaire servomotoren van Nippon Pulse Motor Veel lineaire bewegingsprofielen komen tot stand door gebruik te maken van actuatoren op basis van een spindel, aangedreven door stappenmotoren of borstelloze DC-servomotoren (BLDC). Maar als de beschikbare ruimte beperkt is en de gevraagde nauwkeurigheid hoog, dan wordt het met dergelijk actuatoren wel vaak een uitdaging. Lineaire servomotoren bieden de oplossing. Tekst & beeld: Dynetics BV

Het Japanse Nippon Pulse Motor (NPM) – in Nederland vertegenwoordigd door Dynetics in Best – brengt lineaire servomotoren op de markt voor directe lineaire bewegingen. Hiermee kan een behoorlijke weg worden afgelegd die ‘standaard’ al tot 427 cm gaat, maar dat is geenszins de bovengrens. NPM biedt een breed scala aan lineaire motoren aan met meer dan 10.000 standaard configuraties. Als de gewenste motorvariant niet in de artikellijst staat, is een klantspecifieke oplossing uiteraard mogelijk. Toepassingen De lineaire servomotoren zijn niet alleen geschikt voor

toepassingen in de machinebouw. Veelvuldig zijn ze onder andere diep ingebed terug te vinden in zeer nauwkeurige OEM-systemen in de lithografie, bij waferscanning en in optische inspectietoepassingen. In de halfgeleiderautomatisering zijn het de ultranauwkeurige prestaties en minimale warmteontwikkeling die voor de lineaire motor spreken. De lineaire motor is waterdicht en heeft geen last van vervuiling door bijvoorbeeld stof en of metaalslijpsel. De motor is ook stil en daarmee een perfect alternatief voor kogelomloopspindels en pneumatische systemen. Dit is niet alleen ideaal bij cleanroom-toepassingen, maar helpt ook bij de verbetering van de werkomgeving.

Nippon Pulse Motor brengt lineaire servomotoren op de markt in meer dan 10.000 standaard configuraties. Ook klantspecifieke configuraties zijn mogelijk.

26

AB_ART_Techniek07.indd 26

WWW.AANDRIJV E NE NB E ST U RE N . N L | N R . 3 | 2022

31-05-2022 09:10


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.