Onderox editie februari 2014

Page 42

Economie

Liekens: de koning van de werftoiletten ARENDONK – Met stront geld verdienen. Zo zou je de business van de firma Liekens – weliswaar een beetje plat – het best kunnen omschrijven. Het bedrijf heeft over heel België zo’n 7000 mobiele huurtoiletten staan, vooral dan op bouwwerven maar ook op parkings en op plaatsen waar tijdelijk sanitair een noodzaak is. Daarmee is Liekens koploper in zijn sector. Jaarlijks in december ontvangen de klanten een topless kalender, ondertussen al voor de tiende keer.

Hoe zijn jullie op het idee gekomen voor die pinup kalender? Zaakvoerder Fred Hoeks: “Wanneer we onze klanten gaan bekijken, zien we dat de ‘mannen op d’n bouw’ een topless kalender zeker kunnen appreciëren. Zeker als ze deze gratis krijgen als nieuwjaarscadeau. Door de jaren heen hebben we gemerkt dat het belangrijk is dat we met echte beelden werken. Niet de gefotoshopte, maar foto’s waarbij het model echt in of tegen het toilet staat. Daarom zijn we op zoek gegaan naar locaties waar de bouwvakker zich thuis voelt. Deze foto’s zijn genomen op het bedrijvenpand van twee klanten. Je kan je wel voorstellen dat dit voor de nodige afleiding heeft gezorgd bij de lokale werknemers. Het contrast van de industrie met het vrouwelijk schoon is wat de kalender eigen maakt. Hoe belangrijk is die kalender voor jullie? Toch wel belangrijk. Het is leuk om te zien hoe de kalender leeft in de sector. Vanaf begin december beginnen onze klanten er al naar te vragen. De regel is dat we per cabine één kalender geven en zo gaat die mee naar de bouwwerven en naar de arbeiders. Hij verschijnt op 8000 exemplaren. En dus hebben jullie 8000 cabines staan. Nee, ietsje minder, zo’n 7000, vooral dan op bouwwerven maar ook op sportmanifestaties, parken, feesten of parkings, bijvoorbeeld bij grote bedrijven waar (bus)chauffeurs een tijd moeten wachten. We hebben het hier dan over de zogenaamde chemische toiletten? Die term ‘chemisch’ is eigenlijk een misverstand. Het is beter te spreken van ‘biologische’ toiletten. Er zit een product in om bacteriën beter te doen werken om de massa om te zetten naar een vloeibare substantie, samen met een kleur- en een geurstof, een parfum dus. Maar die toiletten moeten toch ook worden geledigd? Normaal gebeurt dat eenmaal per week. Indien de klant meer ruimingen wil, kan dat uiteraard geregeld 42

worden. We hebben twintig vrachtwagens rondrijden om dat te gaan doen. De cabines worden dan tegelijkertijd binnen en buiten gereinigd en er wordt nieuw product ingedaan. Wat wordt meegenomen, gaat naar het waterzuiveringstation. We hebben chauffeurs over het hele maart 2014 land en ze moeten erop letten dat ze niet op tijden rijden dat ze in de 9 01 02 10 03 04 05 06 07 08 09 file staan. Daarom mogen ze zelf 11 10 11 12 13 14 15 16 hun dag indelen. Ja, die files zijn ons 12 17 18 19 20 21 22 23 grootste probleem. Belangrijk is dat 24/31 25 13 26 27 28 29 30 een chauffeur zijn regio kent. Ze krijgen een route mee via de routeplanner om langs de verschillende werven te gaan, maar langrijkste toiletverhuurder van het land. Waarin een goede chauffeur kan sneller dan de routeplanner. schuilt het succes? Een goede service bieden en goede toiletten aanleveren, gekoppeld aan concurrentiële prijzen. De prijs is een belangrijk issue maar ook de kwaliteit van het toilet. Een aannemer wil geen werk hebben met zijn cabine. Hij wil niet dat zijn personeel begint te zagen dat de cabine niet proper is. maandag

“Een aannemer wil geen werk hebben met zijn cabine. Hij wil niet dat zijn personeel begint te zagen dat de cabine niet proper is”

Jullie zijn actief in heel België, maar werken vanuit Arendonk. Niet meteen een strategische ligging. Dat valt wel mee hoor. We hebben een tijdlang vanuit Antwerpen gewerkt, maar dat scheelt niet veel. Nu nog hebben we een depot in Antwerpen en een in Machelen. Hoelang gaat zo’n cabine eigenlijk mee? Eigenlijk is die onverslijtbaar. Ze gaan enkel stuk door vandalisme en dat gebeurt toch wel regelmatig. Daarom zorgen de aannemers best dat ze achter een hek staan. Op de werf zijn zij verantwoordelijk, maar ze kunnen er een verzekering voor afsluiten. Jullie zijn in twintig jaar gegroeid van een klein bedrijfje in het ruimen van beerputten tot de be-

dinsdag

woensdag donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

De bouwsector beleeft moeilijke tijden. Merken jullie dat? We zouden dat moeten voelen, maar dat is niet het geval. We groeien nog elk jaar. Een studie heeft eens berekend hoeveel cabines er op werven konden staan in ons land en dat waren er 23000. Dus hebben we nog wel even te gaan. Waar liggen de uitdagingen voor de komende jaren? De uitdaging bestaat erin om een beter product te leveren. De eisen worden steeds hoger op het vlak van hygiëne en comfort, vaak onder impuls van de veiligheidscoördinator die alle voorzieningen voor het personeel op een werf controleert. Dan gaat het bijvoorbeeld over verlichting en verwarming. Verlichting gebeurt al door middel van een zonnepaneeltje. En zo zijn we constant op zoek naar verbeteringen voor de cabines, die ook nog praktisch haalbaar moeten zijn. Tekst en foto: Paul Huysmans


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.