Page 1

kes채 | syksy 2011

Finlandia Hotellien asiakaslehti

Juha Tapio ja suomalaisen

sielun maisema Bonuskortin monet edut

SIVU 28


pääkirjoitus

Tervetuloa mukaviin hotelleihin! Kiitos sinulle, kun valitsit majoituspaikaksesi Finlandia Hotellin. Käsissäsi on uusin ja kaikkien aikojen muhkein Visiitti-lehden numero – mukavia lukuhetkiä. Persoonallisesti ja paikallisesti on valitsemamme toimintamalli hotelleissamme. Jokainen hotellimme on ainutlaatuinen kokonaisuus, missä sisustus ja tarjottavien palvelujen määrä vaihtelevat – vesipuistosta ja kylpylästä aina merenrantakohteisiin ja kaupunkihotelleihin. Koska hotellimme ovat kapasiteetiltaan isoja ketjuhotelleja pienempiä, olemme panostaneet henkilökohtaisiin asiakaskohtaamisiin. Olemme huomanneet, että tämä toimintamalli puhuttelee yhä suurempaa asiakaskuntaa – liikevaihtomme ja kanta-asiakkaittemme määrä on kehittynyt viime vuonna ja alkuvuodesta ilahduttavasti.

Suomessa tapahtuu paljon kesällä Suomessa on 27 Finlandia Hotellia, usein juuri tapahtumapaikkakunnalla. Olemme koonneet Visiitti-lehteen tapahtumakalenterin, mistä on helppo valita lähin Finlandia Hotelli. Tarjoamme edullisia kesähintoja, kannattaa katsoa lisää internetsivuiltamme: www.finlandiahotels.fi.

Bonusasiakkaan kesäetuseteli 55 € / 2hh / vrk

Finlandia Hotellien asiakaslehti 1/2011 KUSTANTAJA Finlandia Hotels Ramsinniementie 14 00980 Helsinki

Kanta-asiakkuudesta on hyötyä. Jo perinteinen kesäetusetelimme tarjoaa edullisen tavan vaikka koko loman viettoon kiertämällä useita Finlandia Hotellejamme. Tästä edusta kannattaa kertoa ystäville ja kavereilla, sillä edun saa heti ostamalla bonuskorttimme hotellin vastaanotosta. Tarkemmat ohjeet ja ehdot löydät setelistä. Nähdään taas mukavissa hotelleissamme! Kari Pauloaho markkinointipäällikkö

(09) 684 1440 myynti@finlandiahotels.fi www.finlandiahotels.fi PÄÄTOIMITTAJA Kari Pauloaho TOIMITUS Toimitussihteeri Tapio Rusanen Omnipress Oy tapio.rusanen@omnipress.fi ULKOASU HANK, www.hank.fi PAINOPAIKKA Topnova Oy PAINOS 6 000 kpl ISSN 1458 - 9214

FINLANDIA HOTELLIT: Espoo: Kokoushotelli Meripuisto, puh. (09) 819 251 Harjavalta: Hotelli Hiittenharju, puh. (02) 531 1600 Helsinki: Kokoushotelli Rantapuisto, puh. (09) 319 11, Park Hotel Käpylä, puh. (09) 799 755 Imatra: Imatran Kylpylä, puh. 020 7100 500 Joensuu: Hotelli Atrium, puh. (013) 255 888 Jyväskylä: Hotelli Alba, puh. (014) 636 311 Jämsä: City-Hotelli Jämsänukko, puh. (014) 749 9311 Kalajoki: Hotelli Rantakalla, puh. (08) 466 642 Kemi: Hotelli Palomestari, puh. (016) 257 117 Kemijärvi: Hotelli Mestarin Kievari, puh. (016) 320 7700 Kitee: Hotelli Pajarinhovi, puh. 0207 425 770 Kokkola: Hotelli Seurahuone, puh. 020 7959 600 Kuopio: Hotelli Jahtihovi, puh. (017) 264 4400 Kurikka: Hotelli Pitkä-Jussi, puh. (06) 4510 500 Lahti: Hotelli Musta Kissa, puh. (03) 544 9000 Loviisa: Hotel Degerby, puh. (019) 505 61 Oulu: Airport Hotel Oulu, puh. (08) 514 5100 Pietarsaari: Pietarsaaren Kaupunginhotelli, puh. (06) 788 8111 Savonlinna: Hotelli Pietari Kylliäinen, puh. (015) 518 30 Seinäjoki: Hotelli Fooninki, puh. (06) 421 7700 Tampere: Hotelli Victoria, puh. (03) 242 5111 Turku: Centro Hotel, puh. (02) 211 8100 Tuusula: Hotelli Krapi, puh. (09) 274 841 Utö: Havshotel, puh. (02) 240 5330 Ylivieska: Hotelli Käenpesä, puh. (08) 423 611.

Varaukset kaikkina vuorokaudenaikoina www.finlandiahotels.fi

n lehde Tämä inos on ispa näkö issa myös v e luetta ivuillamm s o verkk .finlandia w w w s.fi hotel


ajankohtaista asioita. Lisäksi suunnittelen myös esimerkiksi opiskelijatilaisuuksia ja koulutuksia. Tärkeä osa on myös työsuhdeneuvonta. Täl-

Oulusta airBalticin uusi keskus

lä alalla tapahtuu paljon, ja muutoksessa on pysyttävä

Latvialainen lentoyhtiö airBaltic perus-

mukana, hän sanoo.

taa uuden lentoliikenteen solmukohdan

Susan Salmi kertoo, että yhdistys osallistuu lääkealan ja terveyshankkeiden työryhmiin.

teholla alkuvuonna 2012. Tänä keväänä Oulusta lähtevät lennot lisääntyvät jo kahdella viikoittai-

– Lisäksi annamme lää-

sella lennolla Tromssaan. Oulusta Trom-

kepoliittisia asioita koske-

saan pääsee pääsee perjantaisin ja sun-

via lausuntoja ja kannanot-

nuntaisin, paluulennot Ouluun ovat

toja. Lähtökohtana kaikessa

maanantaina ja lauantaina.

toiminnassa on jäsenten etu.

Tromssasta on hyvät yhteydet myös

Sen teemme dynaamisesti ja

Käsivarren Lappiin. Esimerkiksi Kilpis-

positiivisesti. Meillä on hyvä

järvi ja lähin autotie Haltin tuntumaan

tekemisen meininki.

ovat vain parin tunnin ajomatkan etäi-

Persoonalliset hotellit hyvillä paikoilla

Onnetar toi taukoa työhön ja taloremppaan

Ouluun. Toiminta käynnistyy täydellä

syydellä Tromssasta. Uusi lentoliikenteen solmukohta mahdollistaa 10–15 uutta suoraa Air-

Itä-Helsingissä asuva Su-

Balticin lentoreittiä Oulusta. Air Bal-

san Salmi perheineen mat-

tic ilmoitti aiemmin keväällä aloittavan-

kustaa mielellään myös kotimaassa. Hotellivalintaan vaikuttaa ensisijaisesti sijainti ja hotellin idylli. – Esimerkiksi Rantapuis-

Finlandia Hotellien kokous-

den ja verkostoitumisen li-

tossa viehättää muun mu-

kilpailun voitto tuli Susan

sääminen. Lisäksi yhdistys

assa persoonallisuus ja

Salmelle mukavana yllä-

haluaa kehittää proviiso-

Imatran kylpylähotelli on

tyksenä. 1 000 euron mat-

rien roolia yhteiskunnassa

sijaintinsa sekä puitteitten-

kalahjakortin käyttöä Su-

ja tuoda uusia ammatillisia

sa puolesta aivan hurmaa-

san perheineen miettii vie-

palveluita esille.

va, hän sanoo.

lä jonkin aikaa, sillä vaihto-

– Proviisoriyhdistys ha-

ehtoja on paljon ja kohteen

luaa myös kehittää ja edis-

lämpötila saisi olla reip-

tää ammattitaitoa hyödyn-

Puutarhanhoitoa ja talon remppaamista

paasti kesälukemissa.

täviä ratkaisuja. Yhtenä ta-

Susanin vapaa-aika me-

sa uuden vuoron Oulusta Turun kaut-

voitteena on myös provii-

nee pitkälti perheen paris-

ta Riikaan.

esimerkiksi jo upea Niz-

sorien aseman ja asiantun-

sa, johon kuuluu avopuoli-

za, josta on tullut perheem-

temuksen sekä ammatti-

so sekä kaksi varttuneem-

messa 10 kohteesta - Helsingistä, Lap-

me vakiokohde. Suosikke-

kunnan tunnettuuden lisää-

paa tytärtä.

peenrannasta, Tampereelta, Turusta, Ou-

ja ovat muutenkin euroop-

minen. Työnkuvani on to-

palaiset kaupungit, tuulet-

della laaja. Hoidan koko-

dosta. Se on hyvää ja ren-

ta, Rovaniemeltä ja Kittilästä tarjoamal-

taa Salmi.

usten käytännönjärjestelyt

touttavaa vastapainoa työl-

la jatkoyhteydet Riian kautta yli 70 koh-

ja 1100 jäsenen erilaisia

le. Olen myös ”hurahta-

teeseen Eurooppaan, Skandinaviaan, Ve-

lee Suomen Proviisoriyh-

nut” täysin zumbaan. Muu-

näjälle, Keski-Aasiaan sekä Lähi-itään.

distyksen järjestösihtee-

toin aikaa vie omakotita-

– Mielessä on kuitenkin

Susan Salmi työskente-

rinä. Toiminnan pääpaino tänä vuonna on proviisorien ammattikunnan yhdistäminen, yhteisöllisyy-

”Mielessä on esimerkiksi jo upea Nizza.”

– Pidän puutarhanhoi-

AirBaltic lentää tällä hetkellä Suo-

lusta, Kuopiosta, Vaasasta, Kuusamos-

Oulu on Suomen toiseksi vilkkain

lon ikuisuusprojekti eli ko-

lentoasema ja tarjoaa suorat yhteydet

dikkaasti ”remppaaminen”.

6 kohteeseen; Riikaan, Turkuun, Tampe-

Aina on jotain pientä tai

reelle, Tukholmaan, Tallinnaan ja Hel-

suurempaa työn alla.

sinkiin sekä 250 charteria vuosittain.

Visiitti 3


ajankohtaista

Rantapuisto palkittiin laadustaan Kokoushotelli Rantapuisto on palkittu vuoden 2010 Finlandia Hotellina. Helsingin Vuosaaressa meren rannalla sijaitseva Kokoushotelli Rantapuisto on pitänyt tinkimättömästi kiinni palvelujensa tasosta ja laadusta taantumasta huolimatta. Jatkuva toiminnan parantaminen, uusien toimintamallien kehittäminen yhdessä monipuolisten ja

Kokoushotelli Rantapuiston iloinen henkilökunta toimitusjohtaja Esko Paalasmaan ympärillä.

ja syksyisin marjastaa.

lasmaa kiittelee.

tolapalvelut aamiaisesta häi-

Kokoustoimintaan erikois-

Laadukkaat, ammattitaitoiset ja monipuoliset ravin-

tautuminen Finlandia Hotellien tunnetuksi tekemiseen on ollut poikkeuksellisen sitoutunutta. Asiakaspalautteen perus-

hin ja vaativiin illallistilaisuuk-

teella Kokoushotelli Rantapuis-

tasokkaiden kokous-, majoitus-

tunut Rantapuisto tarjoaa li-

siin ovat olleet Kokoushotel-

ton henkilökunta on palvelu-

ja ravintolapalveluiden kanssa

säksi vapaa-ajan matkailijoille

li Rantapuiston tavaramerkki

altista, ammattitaitoista ja ys-

ovat myönteisen ja tuloksek-

ainutlaatuisen rauhallisen ym-

jo vuosia.

tävällistä. Työntekijöitä Ranta-

kaan toiminnan takana.

päristön luonnon ja meren ää-

Rantapuisto on toiminut

rellä. Siitä huolimatta että ho-

esimerkillisesti Finlandia Ho-

Finlandia Hotellit on yli 20

kiitos henkilökunnalle hyvin

telli sijaitsee vain 20 minuu-

tellien kanta-asiakasjärjestel-

vuotta vanha suomalainen yk-

tehdystä työstä – merkki sii-

tin ajomatkan päässä Helsingin

män ja kanta-asiakkuuksien li-

sityisten hotellien markkinoin-

tä, että on tehty oikeita asioi-

keskustasta voi sen edustalla

säämisen puolesta. Lisäksi po-

tiketju, johon kuuluu 27 hotel-

ta, toimitusjohtaja Esko Paa-

talvisin pilkkiä, kesäisin meloa

sitiivinen ja myönteinen suh-

lia ympäri Suomea.

FinnairPlus-pistet-

teillä (Membership Rewards).

tä. Asiakas voi käyt-

Yöpyminen Finlandia Hotellis-

tää ansaitsemiaan

sa kahden hengen huoneissa

pisteitä FH-hotelleis-

aamiaisineen onnistuu 12 500

sa myös vaihtamal-

pisteellä ja yöpyminen Finlan-

la pisteet FinnairPlus

dia Hotel Imatran Kylpylässä

Asiakas voi käyttää pisteitään myös vaihtamalla ne FinnairPlus -voucheriin.

– Tämä on konkreettinen

-voucheriin. Voucherit

Käytä Finnair Plus -pisteitä

tilataan Finnair Plussan kautta. Erikoishintaisia huoneita on

15 000 pisteellä. Huonevaraukset voi tehdä aikaisintaan 14 vuorokaut-

saatavilla lähinnä viikonlop-

ta ennen saapu-

puisin. Huoneita on tarjolla ra-

mista. Varaukset

Finlandia Hotelleissa voi kerä-

joitetusti. Tiedustelut suoraan

tehdään keskus-

tä tai käyttää FinnairPlus-pis-

hotelleista.

varaamon kaut-

teitä. Varatessasi listahintaisen majoituksen joko Finlandia Ho-

Yötä Amex-pisteillä

telsin internetsivuilta tai suo-

Finlandia Hotelleissa voi myös

raan hotellista ansaitset 500

yöpyä American Express -pis-

4 Visiitti

ta: 06000-2777 (1,95€/min.+ pvm) .

puistossa on 25.


ajankohtaista Paistettua kuhaa, lime-basilikakastiketta. Paistettua poronvasanmaksaa, savupekonia ja puolukkakastiketta. Suklaabrownie, vadelmavalkosuklaajäädykettä ja vadelmakastiketta.

Hotel Pietari Kylliäinen ketjuhotelliksi Savonlinnalaisen Hotel Pietari Kylliäisen liiketoiminta siirtyy perheyritys Sun Aurinko Oy:lle 1. kesäkuuta alkaen. Samalla toteutuu sellainen muutos, että Hotel Pietari Kylliäisestä tulee Finlandia Hotelsin ketjuhotelli, kun se tähän saakka on ollut ns. partnerhotelli. – Hotellin palvelut toimivat normaalisti ja liiketoiminta siirtyy katkeamattomana uudelle toimijalle, Sun Aurinko Oy:n hallituksen puheenjoh-

Alban ruokalista uudistui

taja Jarmo Ikäheimonen lisää. Hotel Pietari Kylliäisen lisäksi Sun Aurinko Oy hoitaa leirintäalueiden

Hotelli Alban à la carte -lista saa uu-

ruoista kannattaa nostaa esiin suklaab-

liiketoimintaa Porvoossa, Espoossa,

den ilmeen ja sisällön. Korkeatasoisen

rownie, vadelma-valkosuklaajäädykettä

Kouvolassa ja Savonlinnassa.

ruokaravintolan maineessa Jyväskyläs-

ja vadelmakastiketta

Yhteystiedot:

sä olevan Alban keittiömestari Joakim

Listalla on tarinoita viineistä joka vii-

Jacksen ja hotellinjohtaja Paula Kuu-

nitilasta tai nimestä. Lista täytyy siis ko-

la luonnehtivat uutta listaa ”innovatii-

kea, ja sieltä löytyy myös luomuviinejä.

viseksi ja jännittäväksi makujen seik-

Uusi lista on julkaistu 10. touko-

kailuksi, jossa on kuitenkin kunnioitet-

kuuta, ja siihen voi tutustua paikan

tu korkeatasoisia ruoanvalmistusperi-

päällä tai Hotelli Alban kotisivuilla

aatteita”.

www.hotellialba.fi.

Hotel Pietari Kylliäinen, puh. (015) 51830, www.pietarikylliainen.fi

Chaine des Rotisseurs -kilvin palkittu ravintola tarjoaa uutuuksina esimer-

Osoite: Hotelli Alba,

kiksi paistettua poronvasanmaksaa tai

Ahlmaninkatu 4,

rosepaahdettua sorsanrintaa tai kasvis-

40100 Jyväskylä,

herkkuna Savoijinkaalikääryleitä. Jälki-

puh. 014 636 311.

Degerbyn ruokalista jalostui Finlandia Hotel Degerby Loviisassa on

tijat ruokalistan hinnoittelussa. Klas-

kehittänyt ravintolapalveluitaan. Uu-

sikkoannokset saa pysyvästi edulli-

distetulla à la carte -listalla on otet-

sempaan bonushintaan ja lisäksi os-

tu huomioon esimerkiksi vähähiilihyd-

tot kartuttavat bonuskertymää.

raattinen ruokavalio. Classic-listan seurana kulkee vaihtuva teemalista. Ke-

Ruokalistoihin voi tutustua hotellin

vään teemana ovat pihviviikot ja ke-

kotisivuilla www.degerby.com tai

sän tullessa teemoiksi vaihtuvat Skan-

ottamalla yhteyttä myyntipalveluun

dinavia sekä lähiruoka.

(puh. 019 505 61, arkisin klo 9–15

Degerbyssa on jälleen huomioitu Finlandia Hotels -bonuskortin hal-

tai sähköposti: sales@degerby.com).

Hotel Pietari Kylliäinen on keskellä Savonlinnaa, ja Olavinlinna ja tori ovat vain pienen kävelymatkan etäisyydellä hotellista.

Visiitti 5


kulttuuri

Teksti Kari Martiala Kuvat Kari Martiala ja Harri Hinkka

Lauluharjoituksissa kapellimestari Jyrki Niemen johdolla vasemmalta Minka Kuustonen, Mikko Rantaniva, Elina Salovaara ja Tomi Alatalo.

New Yorkin katumaisemassa joukko tavallisia nuoria ratkoo lemmenkiemuroitaan ja sydänsurujaan tarttuvan musiikin myötä – siinä ”I love you because” pähkinänkuoressa. – Jos Frendeistä tehtäisiin musikaali, se olisi juuri tällainen, ohjaaja Mikko Viherjuuri sanoo. 6 Visiitti


”Amerikkalaiset osaavat keveän, ja helpon tuntuisen tekemisen. Samaa me tavoittelemme esityksessämme.”

Teatte rieläm ys on

Sydänsuruja ja ilon pisaroita Visiitti 7


kulttuuri

T

Mikko Rantaniva ja Elina Salovaara hiovat tekstejä lauluharjoituksissa.

ampereen Teatterin syksyn suuri musikaaliuutuus on amerikkalaisten Ryan Cunninghamin säveltämä ja Jos­hua Saltzmanin kirjoittama I love you because. Pohjoismaiden kantaesityksenä nähtävä musikaali rakentuu lyhyiden kohtausten, tarinaa kuljettavien laulujen ja tanssien voimaan. – Tarina on elokuvamaailmassa suosittu laji, romanttinen komedia, joka kuitenkin esitetään musikaalina. Se on

”Laulajat ovat ihan erinomaisia. Tästä ryhmästä saamme hyvän soundin.”

Teatterimatkailu muuttaa muotoaan Vielä kymmenkunta vuotta sitten tyypilli-

– Teatteri- ja kulttuuriturismi on laajemminkin lisääntymässä. Kaupunkiin tullaan koko viikonlopuksi, kun hotellitkin tarjoavat edullisia viikonloppupaketteja. Braggen mukaan saattaa käydä niinkin,

dessa perinteisessä suuressa teatterissa on kummassakin kolme näyttämöä. – Jos olet teatterista erittäin kiinnostunut, niin Tampereella voi nähdä hyvin erilaisia esityksiä vaikka ensin perjantai-il-

sin tapa lähteä teatterimatkalle, oli osallis-

että koska hotelleilla on omat kiintiönsä

tana, sitten lauantaina päivällä ja illalla, ja

tua tutun porukan mukana bussimatkaan

esityksiin, kaikkein suosituimpiin näytök-

parhaassa tapauksessa vielä sunnuntaina-

katsomaan tilausnäytäntöä.

siin ei ole aina saanut lippua muuten kuin

kin. Tampereella on myös tasokkaita tai-

hotellipaketin osana.

demuseoita ja paljon muuta näkemistä,

– Nyt ryhmät ovat pienentyneet ja matkaan lähdetään pariskunnittain tai

viikonloppu vierähtää täällä tosi nopeasti,

pienissä ryhmissä. Teatteripaikkakunnal-

Teatteria kaupungin täydeltä

la myös viivytään pitempään, teatterin-

Teatterinystävällä on Tampereella monia

johtaja Reino Bragge Tampereen Teatteris-

mukavia vaihtoehtoja valittavaksi. Teatte-

keskustelemme toistemme kanssa ohjel-

ta kertoo.

reita ja teatteriesityksiä on monta ja kah-

mistosta. Totta kai me myös kilpailemme,

– Muualta Tampereelle tulevat katsojat

Bragge sanoo. – Me teatterit teemme yhteistyötä ja

mutta hyvässä hengessä. Pyrimme teke-

ovat erittäin tärkeitä paitsi teatterille, niin

mään parempia esityksiä kuin naapurite-

myös hotelleille, ravintoloille ja vaikkapa

atteri, mutta emme toivo muille epäonnis-

kauppapaikoille, Bragge sanoo.

tumisia, koska sillä on tapana osua omaan

– Se, hyödyttää koko kaupungin elin-

nilkkaan, Bragge tietää.

keinoelämää, kun toiselta paikkakunnalta

Kun ihmiset käyvät Tampereella teat-

tullaan teatteriin Tampereelle, sillä pitää-

terissa, he eivät ehkä muista enää parin

hän vieraiden majoittua, syödä paikallisis-

vuoden päästä, missä teatterissa he kävi-

sa ravintoloissa ja ehkäpä sitä tulee shop-

vät, vaan muistavat vain käyneensä Tam-

pailtuakin.

pereella.

Tampere on mukavan kokoinen kaupunki, tapahtumat ovat keskittyneet Hämeenkadun varrelle ja tekemistä riittää hyvin koko viikonlopuksi.

8 Visiitti

Tampereen Teatterin ohjelmisto pyrkii olemaan sellainen, että mukana on jokaiselle jotakin, teatterinjohtaja Reino Bragge lupaa.


I love you becausen ”Frendit” yhteiskuvassa, vasemmalta Tomi Alatalo, Elina Salovaara, Sami Hintsanen, Mikko Rantaniva, Natalil Lintala ja Minka Kuustonen.

sellainen tyylilaji, josta itsekin kovasti pidän, ohjaaja Mikko Viherjuuri kuvailee. – Amerikkalaiset osaavat tällaisen keveän, painottamattoman ja helpon tuntuisen tekemisen. Samaa me tavoittelemme tässä esityksessämme. Emme alleviivaa, emmekä puske! Musikaalin tekijät ovat Viherjuuren mukaan kuumia nimiä musikaaliparina USA:ssa. Viherjuuri tapasi kirjoittajan, tuottajan ja musiikin tekijän samalla, kun oli ”huseeraamassa” Sofi Oksasen Puhdistuksen tuloa USA:han. – He olivat tyytyväisiä, että tuomme heidän musikaalinsa Eurooppaan ja vielä näin suureen teatteriin.

Viherjuuri on Tampereen Teatterin pääohjaaja, jonka aikaisempia töitä ovat olleet Poikamiesboksi, My Fair Lady, Euroopan kantaesityksenä nähty Punainen neilikka ja Teatterin viimeisin kassamagneetti, Bertolt Brechtin ja Kurt Weilin Kolmen pennin ooppera.

Intiimi näyttämö säilyttää charmin I love you because toimii Viherjuuren mielestä parhaimmillaan juuri tämän kokoisella, intiimillä näyttämöllä. – Täällä musikaalin intiimi ote toimii, eikä tätä pidä kasvattaa liian suureksi. Charmin on säilyttävä sellaisessa luonte-

vuudessa, kepeydessä ja helppoudessa. Esitys on kepeydestään huolimatta tai juuri sen takia suuritöinen. Sketsimäisen kerronnan sujuvuuden rakentaminen ja valojen sijoitukset ovat keskeisiä palasia, jotta musikaali onnistuu. Viherjuuri on saanut musikaaliin kokeneen tiimin, monesta muusta yhteydestä tutut tekijät. Kapellimestarina toimii Jyrki Niemi ja koreografina vierailee ensimmäistä kertaa Tampereen Teatterissa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta tuttu Marko Keränen. – Lavalla nähdään monen talon muodostama katu, jossa orkesteri on poikkeuksellisesti sijoitettu lavastukseen. Visiitti 9


kulttuuri Eniten kohtauksia lankeaa Tartu mikkiin -juontajana tutuksi tulleelle Sami Hintsaselle ja Natalil Lintalalle. Toinen näyttävä pari ovat Minka Kuustonen ja Mikko Rantaniva. Kaksi muuta näyttelijää ja erinomaista laulajaa, Elina Salovaara ja Tomi Alatalo, tekevät puolestaan useita eri rooleja.

I love you because -musikaalin ohjaa Tampereen Teatterin pääohjaaja Mikko Viherjuuri.

Poppia, lattaria, salsaa ja funkya Musiikki on amerikkalaista pop-rockia ja sekoitus niitä monia eri tyylejä, joita kevyen musiikin historia tuntee.

Keskeisissä rooleissa näyttelevät ja laulavat Natalie Lintala ja Sami Hintsanen.

– Säveltäjä Saltzmanille, joka on itse ilmeisesti loistava pianisti, Billy Joelin alkupään tuotanto on kova juttu. Se kuuluu selvästi musikaalin lauluissa, kapellimestari Jyrki Niemi sanoo. – Tätä musikaalia on ollut tosi kiva tehdä, sillä minullekin Billy Joelin musiikki on ollut tärkeää. Kotona musiikkihyllyssä on monia hänen levyjään. Niemen mukaan esityksen musiikkia voisi kuvailla moderniksi rytmimusiikiksi. – Musiikki seikkailee popin, lattarisalsan ja soul-funkyn välissä, ja sitä on helppo lähestyä. Musiikkiesitykset ovat myös täydessä laulumuodossa, eli niillä 10 Visiitti

”Natalie Lintala on tähti! Hänellä on West End -tason musikaaliääni.” on ehjä muoto. Ne toimisivat myös itsenäisiä lauluina. – Musikaali on mestarillisesti tehty ja meidän ryhmästämme syntyy hyvä soundi, olen siitä ihan vakuuttunut, Niemi lupaa.

Upeitten laulajien musikaali Kuuden näyttelijän laulutehtävät jakaantuvat tasaisesti, vaikka roolit ovatkin

erikokoisia, sillä musikaalissa on paljon yhteislaulua. Päärooleissa valloittavat Hintsanen ja Lintala ovat Niemen mukaan hyvin erityyppisiä laulajia. – Natalil oli jo viime vuonna mukana meillä Kolmen pennin oopperassa. Hän on ihan käsittämättömän lahjakas ja on saanut hyvän koulutuksen äidiltään, tunnetulta laulunopettajalta Helena Porkka-Lintalalta. Natalilin musiikkikoulutukseen ja -kasvatukseen on selvästi satsattu. Natalilin isä oli Ilmajoen Musiikkijuhlien ja Seinäjoen Tangomarkkinoiden voimahahmo Lasse Lintala. – Eli taidot ovat verenperintöä ja sen viimeistelee hyvä kotikasvatus. – Samin perusjuttuhan nähdään jo Tartu mikkiin -ohjelmassa. Hänellä on sellainen erikoislahjakkuus – paitsi, että hän laulaa myös isolla äänialalla ja on supermusikaalinen – hän on järjettömän nopea oppimaan. Hän oppii minkä tahansa biisin ihan hetkessä, ja hänellä on kyky omaksua ja ymmärtää laulun rakenne. Odotettavissa on siis tarttuva ja hyvää mieltä tuova esitys. l I love you because, Tampereen Teatteri, ensi-ilta 7. syyskuuta Päänäyttämöllä.


Teksti ja kuva Kari Martiala

Teatteriliput omasta hotellista Tampereen Hotelli Victoriasta järjestyvät liput kaikkiin Tampereen teattereiden näytöksiin. Varausten tekeminen on helppoa, koska lippujen saatavuus pystytään tarkistamaan välittömästi verkosta. – Teatteripaketissa haluamme tarjota asiakkaalle parempaa palvelua, lunastamme liput valmiiksi, ja asiakas saa ne hotellissa sisään kirjautumisen yhteydessä, hotellipäällikkö Kirsi-Marja Lehto kertoo. Toki teatteriliput voi ostaa suoraan netistä itsekin, vaikkapa Lippupalvelun kautta ja majoituksen voi varata erikseen. – Teatterilippujen kysyntä on suoraan verrannollinen siihen, kuinka valovoimaisia kappaleita teatterit onnistuvat tekemään. Muistan historiasta aikoja, jolloin Tampereen Teatterin Piukat Paikat -näytelmässä olivat päärooleissa Tapani Perttu ja Seppo Mäki. Olin itse jonottamassa asiakkaille lippuja näytökseen, ja jono jatkui teatterilta Hämeensillan toiseen päähän saakka. Kysyntä oli valtavaa ja tuntui siltä, että kaikki haluavat nähdä sen. – Tampereella kahden ison teatterin lisäksi täällä toimivat Telakka Teatteri, Teatteri Siberia, Ahaa-teatteri sekä luonnollisesti Tampereen Teatterikesä -festivaali, joka on järjestetty jo yli 40 kertaa. Teatterikesän festivaalitoimisto on aivan meitä vastapäätä. Erityisen hyvää yhteistyömme on ollut viime aikoina pienen ja joustavan Tampereen Komediateatterin kanssa. Palatsi-musiikkiteatteri on toiminut kolmisen vuotta valtavan kauniissa, alkuperäiseen asuunsa entisöidyn elokuvateatteri Kinopalatsin kiinteistössä.

”Asiakas saa teatteriliput hotellissa sisään kirjautumisen yhteydessä.”

Monipuolisia tapahtumia Teatteritarjonnan ohella Tampereella hotelleihin tuovat väkeä kaupungin monipuolinen festivaalitarjonta, konsertit sekä kaupungin hallinnoimien Tampere-talon ja Särkänniemen toiminnot. – Tampere-talo että Särkänniemi Oy ovat äärettömän ammattitaitoisesti hoidettuja ja kumpikin tukee todella hyvin kaupungin matkailuelinkeinoa ja meitä hotelleja. Yhteistyö esimerkiksi Särkänniemen kanssa paranee edelleen, myymme joka kesä toista tuhatta heidän rannekettaan vastaanotossamme. Hotelli Victoria on pieni, mutta suuriin

– Pienessä hotellissa ei ole jonoja, ja saamme paljon positiivista palautetta hyvästä aamiaisesta, Hotelli Victorian hotellipäällikkö Kirsi-Marja Lehto tuumaa.

ketjuhotelleihin verrattuna erilainen ja yksilöllinen hotelli. – Sijainti rautatieaseman vieressä on ehdoton vahvuus. Asiakaspalautteen mukaan asiakkaamme ovat positiivisesti yllättyneitä vierailustaan, he arvostavat esimerkiksi maksuttomia parkkipaikkoja hotellin pihalla. l

Hotelli Victoria: Varaukset 06000-2777 tai suoraan 03-2425 111. Muiden Finlandia Hotels -paikkakuntien teatteritarjonnasta ja majoitustiedoista voit lukea Tapahtumakalenterista sivulta 34 alkaen.


luonto lähellä

Teksti ja kuvat Kari Martiala Lintukuvat Jorma Tenovuo

Tiedätkö miltä hiljaisuus kuulostaa? Rauhoittuuko mielesi, kun mainingit taintuvat rantakallioihin? Nautitko veden hioman kallion pehmeydestä? Viekö horisontti ajatuksesi merille ja maailman ääriin? Jos vastasit myöntävästi johonkin näistä kysymyksistä, vieraile ulkomeren laidalla Utössä – se on matka aivan uudenlaiseen maailmaan.

Paratiisisaari ulkomeren laidalla M

atka Utöhön alkaa Nauvon Pärnäisistä. Noin viiden tunnin laivamatka ulkosaaristoon taitetaan yhteysaluksen kyydissä. Mukaan pääsee paikkaa varaamatta, eikä elämysmatka maksa mitään. Laivamatkan aikana saaristoluonto näyttäytyy upeana ympäri vuoden, jokainen reissu on pikkuisen erilainen ja jokaisella vuodenajalla on omat erityispiirteensä. Matkan aikana voi vaikka udella saaristoelämän kuulumisia saarelaisilta, jotka poistuvat tavaroineen laivasta jollakin laivan pysähdyspaikoista. Yhteysalus käy tarvittaessa matkan aikana Berghamnin, Nötön, Aspön sekä Jurmon saarilla, ennen kuin ollaan perillä ja laivan köydet kiinnitetään Utön satamalaituriin. Saapuminen Utöhön on elämys. Horisontissa näkyy idyllinen kylä punaisine rakennuksineen, puna-valkoinen majakkarakennus, luotsitorni sekä aivan rannassa sijaitseva Utö Havshotel. 12 Visiitti

Saaren luonto on karua, matalaa kivikkoista kasvistoa, niittyjä, paljaita kallioita ja siellä täällä saaren sotilaallisen historian muovaamia kaivantoja ja bunkkereita. Onpa Utössä edelleen myös nykyaikaisia tykkipattereita, joilla ammuttiinkin pääsiäisen aikaan huoltotöiden yhteydessä. Tykkipattereiden alueet ovat edelleen suljettuja yleisöltä. Utössä voi nauttia kauniista ulkosaaristosta, joka paljastaa ankarat kasvonsa ja todellisen mahtinsa varsinkin syysmyrskyjen aikaan. Vuosisatojen saatossa syysmyrskyt ovat aiheuttaneet monia haaksirikkoja, ja Utön vesiä onkin kutsuttu osuvasti laivojen hautausmaaksi. Tunnetuin alueelle uponnut alus oli jouluaattona 1947 saaren karikkoisiin vesiin langennut amerikkalainen Park Victory. Kiehtovan luonnon ohella matkailijoita kiinnostavat alueen värikäs historia.

Lintuharrastaja tulee Utöhön nähdäkseen kaikenlaisia lintuja niiden muuttomatkalla.


Haahka on Utössä pesivistä vesilinnuista runsaslukuisin.

Utön majakan linssistön heijastaman valon voi nähdä jopa 49 km (26,5 mpk) päähän. Valon korkeus on 39,6 metriä. Kylässä asuu vakituisesti noin 50 henkeä. Saaren tärkein elinkeino on nykyisin matkailu.

Visiitti 13


luonto lähellä

Utö Havshotel Suomen eteläisimmässä hotellissa, Utön Havshotellissa, ei uskoisi asuvansa ulkosaaristossa, lähes puuttomalla kalliosaarella. Majoitus- ja ruokailupalvelut ovat korkeaa tasoa ja asukkaita hemmotellaan uimaaltaalla ja hyvin varustellulla kuntosalilla. Havshotellissa voi järjestää unohtumattomia kokouksia tai juhlia. Hyvin varustettuun kokoustilaan mahtuu 70 henkeä. Varaukset Utö Havshotel 02-240 5330 tai 040 748 6335 www.utohotel.fi ja www.uto.fi

Päivän kala Paistettu Siikafilee á la Havshotel Paistettuja siikafileitä, hunaja-

Mielenkiintoinen kotiseutumuseo sijaitsee saaren vanhimmassa rakennuksessa, kivisessä Stenhusetissa, ja majakkarakennukseen järjestetään päivittäin opastettuja kierroksia.

Kalliot houkutelleet kävijöitä jo 800 vuotta Utön karu ja paljas kalliosaari tunnetaan Saaristomeren sisääntuloväylänä jo keskiajalta lähtien. Ensimmäinen kivistä rakennettu merimerkki lienee ollut saarella jo 1200-luvulla. Saaren asutus käynnistyi 1540, jolloin Ruotsin hallitus määräsi jurmolaisia kalastajia muuttamaan saarelle, toimimaan luotseina ja polttamaan merkkitulia laivojen opastamiseksi. Valomajakkaa Utön saarelle ryhdyttiin rakentamaan 1753, jolloin yli-intendentti Carl Hårlemanin tekemät majakan piirustukset valmistuivat. Majakan valolaitteena käytettiin rasvalamppuja, joiden valo heijastettiin merelle kuparipeileillä. Tarvittaessa majakkatornin yläosaan saatettiin nostaa rautainen kori, jossa

maustettuja juureksia, kukkakaali-pyree, fenkoli-tuorejuustokastike, rucola-oliiviöljyä ja uuniperunat. Utö Havshotellin kokki viimeistelee päivän kala-annoksen. Tarjolla herkullista siikaa.

Hotellilla leivotaan salaisella reseptillä omaa saaristolaisleipää, jota voi ostaa myös mukaan tuliaisiksi.

14 Visiitti

”Ruotsin hallitus määräsi 1540 jurmolaisia kalastajia muuttamaan saarelle.”

poltettiin pihkaantunutta mäntypuuta eli tervaksia tai puuhiiltä. Ensimmäinen majakka räjäytettiin 1808-09 sodassa, ja vasta olojen rauhoituttua 1814 rakennettiin majakan runkona yhä nykyäänkin toimiva majakkarakennus. Majakkarakennuksen erikoisuus on kolmannessa kerroksessa toimiva kirkko, joka on yhä edelleen käytössä ja kesäisin hääparien suosiossa. Saarella on myös 1900-luvun alussa talkoovoimin rakennettu rukoushuone, jossa pääosa saaren kirkollisista menoista suoritetaan. Utön majakka on ainoa pystyraidoitettu majakka Suomessa. Maalaus tehtiin 1865 ja muutamaa vuotta myöhemmin tornin lyhtyosa muutettiin nykyiseen asuunsa. Nykyinen linssilaitteisto asennettiin torniin 1906.

Mukulakivitie halkoo kylän Venäjän vallan aikana luotsien ja majakanvartijoiden virkojen määrä lisääntyi huomattavasti ja saarelle perustettiin myös pieni tulliasema. Venäläiset rakensivat uusia taloja ja kylän halki kulkevan mukulakivitien, johon upotettiin raiteet ammuskuljetuksia varten. Raiteet purettiin vasta 1960-luvulla, mutta mukulakivinen tie on edelleen käytössä. Venäläiset poistuivat saaren historiasta vuonna 1918, mutta sotilaat ovat kuuluneet Utön kyläkuvaan ensimmäisestä maailmansodasta lähtien. Sotien välisenä aikana armeijan vaikutus saareen oli vähäinen, mutta kasvoi kasvamistaan talvisodasta lähtien. Utössä asuu nykyisin noin 50 henkilöä. Puolustusvoimien poistuttua saarelta 2005 suurin työllistäjä on ollut matkailuelinkeino. Utöläiset ostivat kylässä olevat armeijan asunnot vuokraasunnoiksi ja Finlandia Hotels -ketjuun kuuluva Utö Havshotel toimii entisissä kasarmirakennuksissa ja -rivitaloissa. Saarella on myös oma koulu, jossa saa opetusta yksi esikoululainen ja neljä koululaista. Saarelaiset toivovatkin, että Utöhön muuttaisi uusia nuoria perheitä, jotta koulun olemassaolo turvattaisiin myös jatkossa. Utössä on oma pieni kauppa Utö Handel, matkamuistomyymälä sekä hieroja.


Monet pöllötkin muuttavat – kuvassa helmipöllö, joka on yöllisen sateen jälkeen saanut lumikruunun päähänsä.

(Yllä) Kaksi kertaa vuodessa, juhannuksena ja joulun aikaan Korppoon kirkkoherra Esa Killström saapuu saarelle pitämään jumalanpalveluksen. (Vas.) Meren hiomilla rantakallioilla on mukava viettää aikaa ja levätä.

Visiitti 15


luonto lähellä Utö Havshotelin rannassa on mainio lintujen bongauspaikka. Äänekkäät meriharakat elävöittävät ulkosaaren väri- ja äänimaailmaa.

Lintuharrastajien kevät Utössä Utö on nykyisin lintuharrastajien suosik-

Toki soraääniäkin kuuluu, monen mie-

ja alan kokeneilta harrastajilta.

kikohde, ja saarella käy muutamia sato-

lestä lintuharrastajien määrä, varsinkin

ja lintuharrastajia vuosittain. Keväällä ja

pesimäaikaan, lähentelee jo saaren kes-

laisuuksia linnuista ja saaren luonnosta

syksyllä pienellä saarella saattaa olla sa-

tokykyä. Lintuharrastajien kulkemista on

kiinnostuneille matkailijoille.

maan aikaan jopa 40-50 lintuharrastajaa.

Utössä yrittänyt ohjeistaa muun muas-

Saaren suosio lintuharrastajien keskuudessa johtuu saaren helposta ja säännöllisestä saavutettavuudesta, ilmaisesta lai-

sa BirdLife-Suomi, vaihtelevalla menestyksellä.

Havshotellissa järjestetään erilaisia ti-

Valokuvaus voimakkaassa kasvussa – Olen pitänyt jonkin verran esityksiä niin

ta, saaren pienestä koosta, joka tekee siitä

Kattava läpileikkaus muuttolinnuista

helposti ”hallittavan” ja kaupasta.

Utö – kuten monet muutkin Pohjois-Itäme-

kin harrastus eikä ammatti, pidän tämän-

– Käänteentekevää on ollut tietys-

ren reunasaaret – houkuttelee muuttolintu-

tyyppisen aktiviteetin hyvin rajallisena.

ti Puolustusvoimien poistuminen vuon-

ja levähtämään ja ruokailemaan meren yli-

Itse kuvaan lintuja intensiivisesti ja sik-

na 2005, joka avasi lintuharrastajille par-

tyksen jälkeen keväisin tai ennen avome-

si ensi kesänä järjestämme yhdessä Mar-

haita lintualueita ja lisäsi huimasti majoi-

ren ylitystä syksyllä. Pienellä ja vähäpuus-

kus Varesvuon kanssa lintukuvanäyttelyn

tuskapasiteettia, lintuharrastaja ja lintuku-

toisella saarella linnut on helpompi löy-

Utön hotellin tiloissa, Tenovuo kertoo.

vaaja Jorma Tenovuo kertoo.

tää kuin mantereella. Utössä havaitaankin

Monilla harrastajilla on matkassaan

Tenovuo on harrastanut lajia jo yli 40

vuoden aikana 215-230 lintulajia, kattava

kookkaita teleobjektiiveja, toiset intoutu-

vuotta ja ollut mukana perustamassa Tu-

läpileikkaus suomalaisista muuttolinnuista.

vat kuvaamaan kohteitaan.

vasta, runsaista majoitusmahdollisuuksis-

run Lintutieteellistä yhdistystä. Vuonna

Tuttujen ja yleisimpien lajien lisäk-

Utön linnuista kuin lintuharrastuksesta yleensäkin, mutta koska tämä on minulle-

– Lintuharrastuksessa on monia muo-

2010 Tenovuo muutti pysyvästi asumaan

si joukkoon mahtuu harvinaisempiakin

toja, mutta kyllä useimpia kiinnostaa löy-

Utöhön.

otuksia. Kevään aikana saarella on nähty

tää harvinaisuuksia ja ulkosaaret tarjoa-

muun muassa pikkujoutsen, kyhmyhaah-

vat siihen sisämaata paremmat mahdolli-

sillä he kunnioittavat ja arvostavat niin

ka, kaulushaikara, riuttatiirn, tunturipöllö,

suudet. Lintuja kuvaavia lintuharrastajia

herkkää saaristoluontoa kuin saaren asuk-

hiiripöllö, etelänsuosirri, lehtopöllö, ras-

on yhä enemmän, jopa niin että isoja tele-

kaitakin. Lintuharrastajat myös käyvät

taskerttunen, närhi ja sepelsieppo.

objektiiveja alkaa olla jo lähes yhtä paljon

Saarella lintuharrastajia arvostetaan,

saarella varhain keväällä ja myöhään syk-

Uusille ja aloitteleville lintuharrastajil-

kuin kaukoputkia. Kaikki eivät tietenkään

syllä, jolloin varsinainen turistisesonki ei

le Utö on erinomainen kohde tutustua la-

kuvaa, mutta kuvaamisharrastus on voi-

ole vielä alkanut.

jiin ja saada samalla asiantuntevia neuvo-

makkaassa nousussa, Tenovuo tietää. l

16 Visiitti


Teksti Kari Martiala

kymmenen kysymystä

Kirsi ja Mika Moisander ovat Hotelli IsoValkeisen yrittäjäpariskunta. He muuttivat Kuopioon työskenneltyään seitsemässä eri kaupungissa alan suurten työnantajien esimiestehtävissä yli 20 vuotta.

Olemme unelma-ammatissamme! Minkälainen koulutus teillä on? – Ylioppilastutkinnon jälkeen kävimme Hotelli-ravintolakoulun sekä opiskelimme restonomeiksi Haaga Instituutissa. Jo kouluun mennessämme me lähdimme hakemaan sellaista oppia, jota tarvitsemme oman yrityksen pyörittämisessä. – Kävi kuitenkin niin, että mitä enemmän oppia tuli ja työkokemusta, sitä kauemmas haave omasta hotellista siirtyi. Emme halunneet lähteä mihinkään ”hasardihommaan”, jossa on mahdollisuus vain hävitä.

Mikä innosti Kuopioon? – IsoValkeiseen lähdimme yrittäjiksi, koska hotelli on riittävän iso – sata hotellihuonetta ja tuhat asiakaspaikkaa kolmessa

ravintolassa ja kaupungin suurimmat kokoustilat – ja hyvällä liikepaikalla. Ihastuimme paikkaan ja saimme rahoituksen järjestettyä.

Mikä työssä on vaikeinta/ haastavinta?

Mitä työtehtäviinne kuuluu?

käy myös paljon Missä piilevät Meillä IsoValkeisen vahvuudet? venäläisiä asiakkaita,

– IsoValkeisen asiakkaiden hyvinvointi ja riittävyys sekä tämän kautta henkilöstön ja oma hyvinvointi. Valtaosa asiakkaistamme, 65-70 prosenttia, on yritysasiakkaita, ja meillä järjestetään paljon esimerkiksi kokouksia.

Millaisena koette työnne? – Yrittäjyys oli haave jo Haagan vuosina 80-luvulla eli olemme unelma-ammatissamme. Meillä on lisäksemme yrityksessä töissä 18 muuta henkilöä.

– Tämä on todella hie-

– Haastavinta on no ajankäyttö: on paljon työ, ja on mukavaa tehtävää ja aikaa vain rajallisesti. työskennellä erilaisten asiakkaiden parissa.

joita voin palvella

– Yritysasiakkaiden suuri osuus. Talvisin hyvin venäjäksi, Mihail tanssit ovat tärkeät, meillä on kahdesti viiPetrik sanoo. kossa elävää musiikkia. Olemme Kuopion alueen suurin tanssipaikka. Kesäisin on yhteistyötä alueen suurimman tanssilavan kanssa. Tarjoamme tanssilavan asiakkaille majoitusta ja järjestämme bussin hotellille.

Mikä on hotellissanne erityistä? – Tämä on viihtyisä rivitalotyyppinen hotelli, joka sijaitsee Valtatie 5:n varrella, lammen rannalla, 10 minuutin ajomatkan päässä Kuopion keskustasta.

Millainen on hyvä työpäivä? – Sellainen, että talo on täysi ja asiakkailta tulee kiitokset.

Mikä on erityisen mieleistä työssänne?

Kirsi ja Mika Moisander irrottautuvat työstään mökillään Pirkanmaalla, lähellä Tamperetta – riittävän kaukana, jotta ei tule heti lähdettyä takaisin työpaikalle.

– Yksi yrittäjyyden perusasioista eli se, että on oma herransa. Kuopio on todella vilkas kesäkaupunki ja tänne matkustaa ihmisiä joka puolelta maailmaa. Ulkomaisia vieraita on lähinnä Saksasta ja KeskiEuroopasta, isoja ryhmiä, jotka jatkavat usein matkaansa pohjoiseen. Ulkomaalaisia matkailijoita käy noin 2000 joka kesä. – Kuopiossa ei sen sijaan käy kovinkaan paljon venäläisiä asiakkaita, ja meillä heitä on lähinnä vuodenvaihteen aikaan.

Mitä teette vapaa-aikananne? – Harrastamme hyviä ruokia ja viinejä, kesämökillä ”tonkimista” ja matkustelua. l Visiitti 17


Hotellielämää perheen kanssa Uran alkuvaiheessa, kun Juha Tapiolla ei ollut vielä autoa, hän palasi keikkojen jälkeen kotiin yöjunalla tai yöpyi perhemajoituksessa. – Olihan siinä sitten hohtoa, kun jossain vaiheessa olin päässyt sellaiseen asemaan, että pääsin asumaan oikein hotelliin, Juha muistelee. Nykyisin hän palaa konserttien jälkeen yleensä yöksi kotiin aina, kun se on mahdollista tai perheen tarpeet niin sanelevat. – Totta kai hotelliyöpymisiäkin silti tulee, pohjoisesta ei enää kannata ajaa yöllä etelään. Kesäisin Juhan perhe lähtee joskus viikonloppuisin mukaan keikkamatkoille ja kesällä kierretään yhdessä Suomea. – Heinäkuu vietetään yleensä aina yhdessä keikkojeni mukaan. Siinä samalla tulee yleensä hoidettua sukuloinnitkin. Kesämatkailu onkin tosi siistiä, enkä ole ikinä ajatellut että lähtisin ulkomaille, Suomen kesä on parhaimmillaan niin kaunis.

Albumit Tuulen valtakunt a (1999) Tästä kaikesta (2 001) Mitä silmät ei nä ä (2003) Ohikiitävää (200 5) Kaunis ihminen (2006) Suurenmoinen elämä (2008) + kokoelmalevy Suurenmoinen kokoelma (200 9)

18 Visiitti


Teksti Kari Martiala Kuvat Lasse Niskala ja Kari Martiala

– Vetää mielen aika hiljaiseksi, että kitaraa rämpyttämällä ja jonkun jutun keksimällä voi tehdä laulun, joka on merkittävä jollekin ihmiselle. Se on yksi suurimpia kannustimia siihen, että niitä lauluja haluaa edelleen tehdä, sanoo Juha Tapio.

Syvien tuntojen tulkki – Ehkä sekin on ajanut minua tähän lauluntekijän hommaan, että vaikka olin nuorena aktiivinen ja sosiaalinen, otin silti myös sellaisen tarkkailijan roolin, Juha Tapio tuumii.

Visiitti 19


Keikkakalenteri 2011 Kesäkuu

Kipinöitä! -kiertue

11.6. Ikaalinen,

28.10. Tampere-talo,

Iskelmäparatiisi,

www.lippu.fi

Ikaalisten kylpylä.

2.11. Lappeenranta-sali,

30.6. Rovaniemi, Juta-

www.lippu.fi

jaiset, Kirkkokonsertti

3.11. Hämeenlinna,

mies ja kitara klo 19.

Verkatehdas,

Heinäkuu

20 Visiitti

4.11. Kuopio,

1.7. Joensuu, Sokos

Musiikkikeskus,

Hotel Kimmel.

www.lippu.fi

2.7. Jämsä, Himos,

5.11. Mikkeli, Mikaeli,

Iskelmäfestivaali.

www.lippupalvelu.fi

3.7. Imatra, Imatra

6.11. Lahti, Sibeliustalo,

Big Band Festival.

www.lippupalvelu.fi

6.7. Tampere, Sillalla.

9.11. Järvenpäätalo,

7.7. Seinäjoki,

www.lippu.fi

Tangovapaa vyöhyke.

10.11. Kaustinen-sali,

8.7. Perho, Perhoviikot,

www.lipputoimisto.fi

Urheilukenttä.

11.11. Oulu,

9.7. Kangasniemi,

Madetoja-sali,

Syvälahden lava.

www.lippu.fi

11.7. Aitoo,

12.11. Ylistaro,

Kirkastusjuhlat.

Komia kirkko,

14.7. Puumala,

Juha ja kitara,

Pistohiekan lava.

lipunmyyntitiedot tulossa.

20.7. Oulu, Piknik

16.11. Lohja,

Areena, tori.

Laurentius-sali,

22.7. Ämmänsaari,

www.lippupalvelu.fi

Kiannon Kuohut.

17.11. Salo, Teatteri

23.7. Manamansalo,

Provinssi,

Saarikonsertti.

www.teatteriyhdistys-

23.7. Tornio, Twin

provinssi.fi

City Festival.

18.11. Jyväskylä,

29.7. Hanko, Casino.

Paviljonki,

30.7. Punkalaidun,

www.lippupalvelu.fi

Särkän lava.

19.11. Pori,

Elokuu

Juha Tapio voitti vuonna 2009 Emmagaalassa vuoden parhaan miessolistin palkinnon.

www.lippupalvelu.fi

Promenadikeskus, www.lippupalvelu.fi

4.8. Pyhätunturi, Pyhä

23.11. Helsinki,

Unplugged, Kurukonsertti.

Savoy-teatteri,

5.8. Karjalohja, Beatfest.

www.lippupalvelu.fi

6.8. Turku, Kooma.

24.11. Kouvola,

13.8. Helsinki,

Kuusankoskitalo,

Koskenranta.

www.lippupalvelu.fi

20.8. Oulu, Likkojen lenkki.

25.11. Hyvinkää,

20.8. Ii, Nuijamiesten lava.

Hyvinkää-sali,

27.8. Kokkola,

www.lippu.fi

Venetsialaiset.

http://juhatapio.com


Monet Juhan laulut kertovat ihmisistä, jotka ovat uupuneita tai ahtaalla, mutta mukana on aina myös se valonpilkahdus, rakkaus tai yhteisöllisyys, joka vie eteenpäin. Tarttuvia lauluja, hittejä ja osuvia sanoituksia on ansiolistalla jo lukuisia. Kuudesta levyalbumista yksi on yltänyt jo platinalevyksi.

T

apaan Suomen suosituimpiin lauluntekijöihin ja esiintyjiin lukeutuvan Juha Tapion keväällä hänen kotikonnuillaan Tuusulassa. Juha odottelee malttamattomana uuden albumin äänitysten alkamista, kesän keikkoja, syksyn konserttisalikiertuetta sekä sitä, miten yleisö ottaa vastaan uudet laulut. Mieli on hyvä, sillä talven aikana on syntynyt roppakaupalla uusia hyviä lauluja. Ensimmäiset palautteet levy-yhtiön suunnalta ovat rohkaisevia, taito tehdä tarttuvia lauluja on tallella. Juha Tapion kolmas konserttisali­ kiertue käynnistyy 28.10. Tamperetalolta. Luvassa on tuttujen, rakastettujen esitysten lisäksi lauluja uudelta, syksyllä ilmestyvältä ja vielä tässä vaiheessa nimettömältä albumilta. – On todella hienoa, kun voin tehdä monenlaisia juttuja ja esiintyä erilaisissa paikoissa, välillä vaikkapa kirkkokonsertissa yksin kitaran kanssa. Se on yksi niistä asioista, jotka ovat pitäneet jatkuvasti yllä kipinää esiintyä ihmisille. Konserttisalikiertueet ovat Juhan mukaan tärkeitä, sillä niissä ihmiset voivat keskittyä kuuntelemaan lauluja.

– Konserttisaleissa voi rakentaa esityksen draaman kaaren eri tavoin ja antaa tilaa myös hiljaisille hetkille, toisin kuin vaikkapa jollakin klubilla tai festarikeikalla. Ne ovat olleet uskomattoman hienoja kokemuksia, Juha sanoo. – Tuntuu myös tosi lämmittävältä, kun ikärajattomaan konserttiin tulevat yhdessä niin isovanhemmat, vanhemmat kuin lapsetkin – ja on ihan sama kenen aloitteesta sinne on lähdetty. Tuntuu uskomattomalta, että laulut ovat saaneet niin hyvän vastaanoton, ja että eri-ikäiset ihmiset ovat halunneet niitä kuulla. – Ehkä se on kotimaisen tekstilähtöisen musiikin vahvuus, että se ylittää ikäluokat ja genret, Juha tuumii.

Lauluissa pitää olla sellainen ajatuksellinen ja tunteellinen taso, joka vaikuttaa myös minuun itseeni.

Koti syvällä Etelä-Pohjanmaalla Juha Tapio syntyi Oulussa helmikuussa 1974. Viralliseksi syntymäpaikaksi kirjattiin kuitenkin Vaasa, jossa vanhemmat olivat kirjoilla. – Lapsuuden kesät vietin vanhempien kotiseudulla Oulussa, koska siellä olivat molemmat mummulat. Kun Juhan kouluikä lähestyi, perhe muutti Ylistaroon, noin 50 kilometriä Vaasasta Seinäjoen suuntaan. – Tunnen itseni pohjalaiseksi, vaikka kaupunkilaispojan puheeseen eivät Ylistarossa ehtineet tarttua Pohjanmaan murre tai uho. Pienellä kylällä nuorten virikkeet löytyivät seurakuntanuorista ja urheiluseurasta. Sama kaveriporukka oli aktiivisesti mukana kaikessa toiminnassa, mitä oli tarjolla. Kouluaikana Juha harrasti jalkapalloa ja seiväshyppyä, ja niin kuin Pohjanmaalla on tapana, vapaa-aikaa vietettiin myös painiharjoituksissa. 13-vuotiaana Juha kokosi kaverien kanssa ensimmäinen bändinsä. – Bändin kokoonpano ja soittimet jakautuivat sen mukaan, mitä soittimia sattui olemaan kunkin kotona. Kotona soittimia ei ollut, joten minusta tuli laulaja. Soitimme 80-luvun hardrockia, Europea, Bon Jovia ja Scorpionsia, joiden musiikkia kuunneltiin ahkerasti. Juhasta on hienoa, miten musiikissa sukupolvien rajat voivat ylittyä. – Omat poikani pelaavat jääkiekkoa, ja heille Europen Final Countdown on edelleen kova biisi. Se on mukana esimerkiksi Nintendo Wiin NHL-pelissä taustamusana. Ensimmäisen käytetyn akustisen kitaransa Juha sai 14-vuotiaana serkultaan. Sitä rämpytellessä alkoivat ensimmäiset omat laulut saada muotonsa. – Oli komeeta hommaa opetella sitä kitaransoittoa sen verran, että pystyi säestämään seurakuntanuorissa yhteislauluja ja tyttöjä, kun nämä halusivat laulaa.

Musiikissa voi purkaa tuntojaan Juhan ensimmäiset omat tekstit olivat gospelia. Nuorta miestä veivät rippikoulu ja muu hengellinen herääminen. Visiitti 21


– Ei 15-vuotias urheilijapoika osaa välttämättä jutella rakkaudesta tai hengellisistä pohdinnoista. Onneksi minulla oli se kitara, joten silloin, kun olisi pitänyt tehdä läksyjä jalkapalloharjoitusten jälkeen, saatoinkin istahtaa sänkyni nurkalle, ottaa kitaran ja kehitellä ajatuksiani musiikin kautta, Juha muistelee. – Tuntuu siltä, että meille täällä puhumattomuuden kulttuurissa laulut ovat tosi tärkeitä. On jokin kanava, jonka kautta ihmiset voivat iloita tai surra, ja kokea sellaisia tunteita, joihin ei arjen pyörityksessä jää tilaa eikä aikaa. – Siitähän se omakin laulunteko lähti. Musiikki oli kanava pukea näkyvään muotoon sellaisia asioita, joista ei osannut puhua. Musiikki koskettaa, vaikuttaa, lohduttaa ja piristää – se koskettaa syviä tuntoja. Juha kertoo edelleen hämmästyvänsä, miten avoimesti ihmiset tulevat juttelemaan ja kertomaan, miten paljon jokin hänen lauluistaan on merkinnyt heille tietyissä elämäntilanteessa.

Menestystä kisoissa ja levylistoilla Juha Tapion edellinen albumi Suurenmoinen elämä ilmestyi vuonna 2008 ja siitä lohkottu single Kaksi puuta ylsi nopeasti myyntitilastojen kärkeen ja radioiden soitetuimpien listoille. Tähän mennessä albumia on myyty jo lähes 50 000 kappaletta, eli platinalevyn raja on komeasti ylitetty. Menestys toi 2009 Juhalle parhaan miessolistin Emma-palkinnon ja tunnustuksia esimerkiksi Iskelmägaalassa. – Palkinnot ovat visusti tallessa, kuten kulta- ja platinalevytkin, sillä joskus myöhemmin näistä kaikista hienoista hetkistä on joitakin konkreettisia muistoja. Nyt olen niin kiinni tekemisessä, etten ehdi pysähtyä niitä ajattelemaan. – Jääkiekossakaan ei välttämättä muisteta, miten hyvin joukkue pelasi, ellei saavutuksena ole mitalia. Palkinnot ovat myös muusikolle konkreettinen todistus siitä, että pelasit hyvin, Juha sanoo. – Vaikka on tärkeää ja tuntuu hyvältä saada tunnustus tai palkinto, se on myös 22 Visiitti

”Keikan jälkeen käyn ensimmäisenä läpi sen, mitä pitää ensi kerralla tehdä paremmin.” tavallaan nurinkurista, koska tässähän ei oikeasti kilpailla ketään vastaan. Joskus tuntuukin siltä, että palkinnot ja menestys listoilla ovat paljon isompia juttuja muille kuin itselle. Esimerkiksi joillekin musiikkialan edustajille ne tuovat tiettyä uskottavuutta.

Miten tuntea olevansa onnellinen Juha tunnustautuu perfektionistiksi, joka pyrkii tekemään asiat aina yhä vieläkin paremmin. – Keikan jälkeen käyn ensimmäisenä läpi sen, mitä pitää ensi kerralla tehdä paremmin. Artistin julkiseen ammattiin, siihen miten ihmiset ottavat uudet laulut vastaan, liittyy Juhan mielestä aina paineita, pelkoja ja epävarmuutta. – Mutta kyllä siihen liittyy sitten myös aikamoinen tyydytys ja palkintokin silloin, kun se onnistuu. Vaikka ulkopuolisesta näyttää helposti siltä, että Juhalla olisi onnellisuuteen paljon hyviä syitä, hän sanoo että taito tuntea onnellisuutta pitää opetella. – Tässä on niin tiukasti kiinni tekemisessä, tulee uusia levyjä ja kiertueita ja aina on jokin projekti, joka vie ajatukset. Ehkä sitten, joskus myöhemmin, kun on aikaa katsoa taaksepäin näitä vuosia, ajattelee, että kuinka hyvin asiat olivatkaan. – Monet vanhemmat kollegat ovat onneksi antaneet neuvon, jota olen koettanut opetella, että nyt kun menee hyvin, on muistettava nauttia jokaisesta hetkestä.

– Selkeimmin viime vuosista tulee mieleen kiitollisuuden tunne. Koen itseni etuoikeutetuksi, kun saan rämpytellä kitaraa, keksiä lauluja ja ihmiset haluavat niitä kuunnella. Ehkä nyt pitäisi yrittää olla onnellinen, ettei tarvitse sitten myöhemmin katua, kun ei osannut nauttia tästä kaikesta, Juha tuumii.

Hyviä uusia tarttuvia lauluja Juha Tapion kanssa jutellessa on vielä kevät ja tulevan albumin lauluja ryhdytään vasta äänittämään studiossa. – Olen syksystä asti kirjoittanut lauluja, ja niitä kertyi yllättävän paljon. Ehkä ammattitaito on vahvistunut siinäkin mielessä, että homman käyntiin saaminen ei ollut niin tuskallista, kuin se on ollut usein aikaisemmin. Juha arvelee oppineensa jo luottamaan siihen, että taito tehdä hyviä tarttuvia lauluja on tallella. – Tällä kertaa en missään vaiheessa vajonnut sellaiseen totaaliseen epätoivoon. Olen ilmeisesti oppinut luottamaan siihen, että jos on oma tapa ja tyyli tehdä, niin siitä syntyy hyviä lauluja. Uuden albumin laulut ovat tuttuja, koskettavia tarinoita, joita Juha on tehnyt tähänkin asti. – Edellisellä levyllä oli muutama sellainen yhteiskunnallinen tai laajempi kannanotto, mutta uudella albumilla pysytellään enemmän yksilön kokemuksissa. Uutta levyä voisi Juhan mukaan kuvailla ”vapautuneeksi”. Levy on ehkä hieman enemmän pop kuin aikaisemmat. Lauluista rakentuu myös kuulokuvaltaan vähän isompia, kuin edellisellä albumilla. – Eiväthän minun laulut ole koskaan olleet mitään hilpeitä ralleja, eivätkä ne ole sitä nytkään, mutta yli puolet biiseistä on duurissa, mikä on poikkeuksellista minulle. Vaikka onhan siellä sitä mollissa rypemistä myöskin. Eivätkä ne duuribiisinikään sentään mitään salsaa ole, Juha naurahtaa. – Monet laulut ovat jonkinlaista tämän hetkisen elämän prosessoimista, oma elämäntilanne näkyy niissä biiseissä, vaikka laulujen tarinat kertovat jostakin ihan muusta kuin omasta elämästäni. l


Teksti ja kuvat Kari Martiala

hotelliasiakas

Hotelli Mestarin Kievari laajenee omistajaksi tulleen kauppias Pekka Koivuniemen mukaan vuoden 2012 aikana osaksi kauppakeskusta. Omistajan vieressä hotellin toimitusjohtaja Kaija Saariniemi.

Kauppias Pekka Koivuniemi tuottaa ruokaa koko maahan

Lapin lähiruokaa tehtaanmyymälästä E Kemijärvellä toimivan Polar Wildin tehtaanmyymälästä löytyvät niin eväät Lapin reissulle, kuin maistuvat tuliaiset kotimatkalle.

väskassit täyttyvät poronlihasta ja -jalosteista, kalatuotteista, marjoista ja sienistä. Makuaisteja houkuttelevat myös hirvi, karhu, riekko ja jänis, sekä laaja valikoima valmissalaatteja ja säilykkeitä. Pekka Koivuniemen omistaman Polar Wildin tuotantolaitos ja tehtaanmyymälä ovat samassa talossa kuin miehen omistama K-supermarketkin. Samalla tontilla on myös hotelli Mestarin Kievari, jonka Koivuniemi osti tämän vuoden keväällä. – Hankimme paikallisilta ihmisiltä luonnon antimia. Jalostamme ne ja viemme etelään, esimerkiksi ravintoloille. Tuotteet ovat myynnissä myös tehtaanmyymälässä.

Polar Wildin suurin tukkukauppaasiakas on Kesko, joka ostaa valtaosan porotuotteista. – Viime talvena ostimme 5000 poroa. Parhaina vuosina Polar Wildin kautta on viety jopa 9 000 poron lihat, Koivuniemi kertoo. Kalaa tukkukauppa saa tasaisesti ympäri vuoden. Lähiseudun järvistä nousee runsaasti haukea, kuhaa ja muikkua. – Kemijärvi on maailman pohjoisin kuhajärvi. Olisipa vain kalastajia sitä pyytämässä. Ennen vanhaan liikkeellä saattoi olla kymmenkunta nuottakuntaa, mutta nykyisin on hyvä jos saadaan yhtäkään kasaan. Täällä ei ole enää nuoria, jotka olisivat innostuneita kalastamisesta.

Visiitti 23


Poronliha ja siitä tehtävät jalosteet matkaavat Kemijärveltä kauppoihin muualle Suomeen. Polar Wildin tuotteet on tehty Lapista löytyvistä raaka-aineista. Korvasienikeitto on Mestarin Kievarin ravintolan toinen klassikkoannos.

Marjoja ja sieniä viedään runsaasti myös maan rajojen ulkopuolelle. Ilmaston lämpenemisen myötä suosittu herkkutatti on levinnyt pohjoiseen.

Hotellille uusi ilme Hotelli Mestarin Kievari laajenee Koivuniemen suunnitelmissa vuoden 2012 aikana osaksi modernia kauppakeskusta. Samaan kokonaisuuteen sijoittuvat hotellin lisäksi Koivuniemen K-supermarket, tukkukauppa, erikoisliikkeitä, ravintola sekä pysäköintihalli. – Ideana on rakentaa tontillemme uusi liiketalo, johon tulee 2 500 m2 myymäläpinta-alaa ja 2 500 m2 kokoinen parkkihalli. Hotellin asiakas voi ajaa autonsa jo nykyisinkin suoraan kaupan parkkihalliin, Koivuniemi kuvailee. Kauppakeskuksen myötä myös hotelli kokee muodonmuutoksen. 24 Visiitti

– Hotellin keittiötä laajennetaan ja siitä tehdään avokeittiö, jonka yhteydessä on 150 asiakaspaikkaa. Toiseen kerrokseen sijoittuvan ravintolan lasiseinien läpi ruokailijat näkevät kauppaan – ja kaupassa asioivat ravintolaan.

Kauppamiehen taidot verenperintönä Pekka Koivuniemi on saanut kauppamiehen taidot verenperintönä. Hänen vanhempansa perustivat kauppayrityksen

”Ilmaston lämpenemisen myötä suosittu herkkutatti on levinnyt pohjoiseen.”

vuonna 1934. Kun isä soti rintamalla, äiti piti kauppaa. Ja kun saksalaiset polttivat kaupan 1944, siirryttiin evakkoon Pohjanmaan Jepualle ja jatkettiin kaupantekoa siellä. – Sodan jälkeen palattiin Kemijärvelle, ja kauppa nousi tuhkasta uuteen kukoistukseensa, Pekka Koivuniemi kertoo. Koivuniemi on työskennellyt K-kauppiaana 36 vuotta. Hän on toiminut lisäksi lukuisissa Keskon luottamustoimissa, hallintoneuvostoa ja Lapin piirin puheenjohtajuutta myöten. – Tuskinpa on toista K-supermarketkauppiasta Suomessa, joka olisi toiminut samassa kauppapaikassa yhtä kauan kuin minä. Tämä on kuitenkin minulle elämäntapa. Kemijärven kauppa oli viime vuonna myynniltään Pohjois-Suomen suurin K-supermarket.


hotelliasiakas Mestarin Kievari pystyy tarjoamaan myös henkilökohtaista palvelua ja tarvittaessa majapaikan saa melkeinpä mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Kauppias osti hotellinkin

– Ruokalistan pitää palvella mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa, niin lapsia, nuoria kuin aikuisiakin, paikallista väestöä ja turisteja. Työmatkalaiset ovat turistisesonkien ulkopuolella tärkeä kohderyhmä.

Mestarin Kievari tarjoaa asiakkailleen toi-

”Kemijärvelle on tulossa vahakabinetti, joka sijoittuu Taivaan tulissa nähtyyn pubiin.”

mitusjohtaja Kaija Saariniemen mukaan

Taivaan tulien kaupungissa

hyvää ruokaa, levolliset unet, kokouspal-

Kemijärven kaupunki koki aikamoisen pi-

veluja sekä sopivia tiloja vaikkapa juhliin.

ristysruiskeen, kun suosittua tv-sarjaa Tai-

Osassa mukavista ja siisteistä huoneista

vaan tulet ryhdyttiin kuvaamaan kaupun-

tunturi on kehittynyt voimakkaasti perhe-

on jopa oma sisäänkäynti ja sauna.

gissa. Parhaimmillaan sarja on saavutta-

matkailussa ja jos vielä Suomulle saadaan

nut jopa miljoona tv-katsojaa. Uusia jak-

lentomäki, se on iso paukku koko Pohjois-

soja ryhdytään kuvaamaan 2012.

Suomelle. Lentomäki-kilpailuun voi tul-

– Uudistamme myös nykyistä a´la carte -listaamme. Listalla säilyvät kuitenkin suosikit, kuten poronkäristys, jota kysy-

– Kemijärvelle on tulossa vahakabinet-

la jopa 30 000 katsojaa, ja silloin majoi-

tään vaikka sitä ei olisi listallakaan, Saari-

ti, joka sijoittuu tv-sarjassa nähtyyn pu-

tuspaikkoja tarvitaan aina Oulua myöten,

niemi sanoo.

biin. Samassa paikassa tulee toimimaan

Koivuniemi kuvailee.

Toinen suosittu annos on paahdetun ruisleivän kanssa tarjottava korvasienikeitto, joka on todellista lähiruokaa. Ruisleipä tulee Kursun kylästä ja korvasienet Kemijärveltä.

myös ”Taivaan tulien kaupungin” info-piste, Saariniemi kertoo. Kemijärven seudun matkailu on muutenkin hyvässä nosteessa. – Pyhätunturi kasvaa jatkuvasti, Salla-

Kemijärveläiset ovat myös tyytyväisiä päätökseen sähköistää rataverkko aina Kemijärvelle saakka. Yöjuna tuo jo nyt matkalaiset kaupungin rautatieasemalle. l

Visiitti 25


in english

A pleasant family vacation in Finland The region of Kemijärvi not only offers authentic Lappish experiences, the peace of nature and silence - but also great shopping possibilities and the services of high quality leisure centres. Tourism is on the rise in the Kemijärvi region. – Pyhätunturi is constantly growing, family tourism in Sallatunturi has developed strongly, and if Suomu would get a ski jump, it would be a huge boost for the whole of northern Finland, says the owner of Hotel Mestarin Kievari and K-supermarket /Polar Wild Wholesale, Pekka Koivuniemi. Kemijärvi is also only a short distance from the capital of Lapland, Rovaniemi, whose cultural offerings are growing rapidly, and Luosto, whose amethyst mine provides tourists with the possibility to dig for their own jewels. – Mestarin Kievari offers their customers good food, restful sleeps, conference services and facilities which are even suitable for larger celebrations. Some of the comfortable and clean rooms even have their own entrance and sauna, managing director of the hotel, Kaija Saariniemi says. It is possible for a small hotel offer a personal service and, when necessary, a place to stay can be available at almost any time of the day. 26 Visiitti

– The menu has been renewed and it should serve the widest possible customer base; children, young people and adults, locals and tourists, Saariniemi says. – Our guests like to visit Rovaniemi, the Arctic Circle and Santa Park. There is a high-class swimming pool-spa in Kemijärvi, including therapy pools, slides for children and children’s pools, as well as well-equipped multi-gym.

Wild Polar purchase natural products from local people: berries, mushrooms, moose, deer and fish. We process these and export them southwards, to restaurants, for example. The products are also sold at our factory outlet.

Local Lappish food from a factory outlet The K-supermarket, which located alongside the hotel, contains the Wild Polar wholesale outlet. The collection offers both ingredients for picnics during Lapland trips, as well as delicious gifts to take home. Picnic bags can be filled with reindeer meat and processed products, fish products, berries and mushrooms. Taste senses will also be spoilt with an assortment of elk, bear, willow grouse and hare, as well as a wide selection of prepared salads and canned products. The wholesale fish trade remains at a steady level throughout the year. The nearby lakes filled with pike, perch and whitefish. – Kemijärvi is the world’s most northern pike-perch lake. If only there were fishermen to catch them. In the good old days, there would be dozens, but nowadays, it would be good, to see even one. Young people are no longer interested in fishing. A large amount of berries and mushrooms are also exported out of Finland. Along with the warming of the climate, the popular cep has also spread northwards. Text and images Kari Martiala


AirBaltic’s new centre in Oulu The Latvian airline, AirBaltic, will establish a new air traffic hub in Oulu. Operations will commence completely in early 2012. The number of flights departing Oulu this spring will increase by two weekly flights to Tromsso. The flights from Oulu to Tromsso will depart on Fridays and Sundays, with the return flights back to Oulu operating on Mondays and Saturdays. Tromsso is well connected to the Arm of Lapland. For example, Kilpisjärvi, and the nearest highway to the area of Halti are only a couple of hours drive from Tromsso. According to the managing director of AirBaltic, Bertolt Flinck, the company is very satisfied with their

Holiday in the Lake Region of Eastern Finland On a family holiday in Eastern Finland, you will be able to see and experience the magnificent nature and good services, make bargain purchases, sleep in comfortable hotels and enjoy both local cuisine as well as international dishes. The best travel experiences are often created by the simple things, pure nature and small pleasant events. The highlight of a holiday could even be a fishing rod trip to the shores of Lake Saimaa. Minds will be able to relax. Kids tire of continuous heavy duty activities and commotion is well known to be stressful. There are great possibilities to participate in pleasant activities at the holiday resorts of Eastern Finland. You can visit spas, enjoy good shopping and stay in pleasant hotels along the way. Within the lakes, you will be able to experience entirely new hobbies. How about, for example, kayaking, water-skiing, sailing, banana boat rides, water scooters and snowmobile safaris, or even a cruise on the blue Lake Saimaa. The only

limit is your own imagination. Our hotel would be delighted to provide more information about the services of our cooperation services.

Bears, elks and lynxes The animal inhabitants of Finland’s forests can be acquainted with at Pajarinhovi’s tourism centre in Kitee, in which Kitee Zoo contains bears, elks, lynxes and other forest animals. Pajarinhovi also has a new and fabulous spa - Aquapark, with huge water slides, whirlpools, and three different saunas. Eastern Finland has an extensive amount of tourism offerings. The Jahtihovi Hotel in Kuopio is located in the centre of the town, where the annual Kuopio Wine Festival is held. Pietari Kylliänen is located in Savonlinna, where the annual Savonlinna Opera festival is held. Hotel Atrium is located in Joensuu, which is situated near to Ilosaari and a river. You could also meet the mascot of the house, the talking parrot, Jaakko.

routes to Oulu, which number four at the moment. - The City of Oulu and its enterprises have been active in marketing their vision of Oulu as a gateway to the northern regions, Flinck says. The new air traffic hub makes it possible for 1015 new direct AirBaltic flight routes from Oulu. AirBaltic announced earlier this spring that they will also commence a departure from Oulu, via Turku, to Riga. At the present time, AirBaltic have flights from ten locations in Finland - from Helsinki, Lappeenranta, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Vaasa, Finland, Kuusamo, Rovaniemi and Ivalo - offering further connections, via Riga, to over 70 destinations in Europe, Scandinavia, Russia, Central Asia and the Middle East. Oulu is Finland’s second-busiest airport and offers direct flights to 6 locations; to Riga, Turku, Tampere, Stockholm, Tallinn and Helsinki, as well as 250 charter flights annually.

Text and images Kari Martiala

Visiitti 27


bonuskortti Finlandia Bonuskortin suosio kasvaa

Etuja ensimmäisestä yöpymisestä alkaen! Finlandia Bonuskortti on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien ja nyt kortinomistajia on jo yli 11 000! Huomionarvoista on se, että Bonuskortin edut saa käyttöönsä heti ensimmäisestä yöpymisestä lähtien kortin hankittuaan. Kortin voivat hankkia myös ulkomaiset asiakkaat, jolloin heidänkin on mahdollista ansaita bonuksia ja hyödyntää bonusasiakkaan etuja 27 Finlandia Hotellissa ympäri Suomea. Finlandia Bonuskortti on älykortti, jonka sisäänrakennetun sirun avulla asiakas tunnistetaan, ja kaikki tiedot ovat koko ajan ”online” – reaaliajassa. Kortissa on ns. sähköinen lompakko, johon tallentuvat majoittumisesta ja aterioista ansaitut bonukset. 900 €:n ostoista bonustilille kertyy aina 50 euroa bonusta, jonka voi käyttää Finlandia Hotelleissa hotelli- ja ravintola-palveluiden maksamiseen tai vaihtaa bonustuotteisiin.

Yhteistyökumppanina Kaleva Travel

tai matkalahjakorttiin, jolla voit ostaa

Ketjun bonusmatkatoimisto on Kaleva Travel, jolta löytyy erittäin laaja matkavalikoima. Matkoja voi maksaa bonuksiin vaihdettavilla matkalahjakorteilla joko osin tai kokonaan.

kin Finlandia Hotellien lahjakortteihin.

28 Visiitti

Katso lisää kotisivultamme. * Ravintola- ja perhe-etua ei voi käyttää yhtä aikaa.

1. Bonukset hotelli- ja ravintola-

Yritysbonuskortti

palveluostoista

Yrityksille suunnattu Bonuskorttimme on täysin ilmainen ja voimassa aina yhden vuoden kerrallaan. Yritysbonuskortilla keräät bonusta kaikissa Finlandia Hotelleissa ja yhteistyöravintoloissamme. Esittäessäsi yritysbonuskortin vähintään 8€:n oston yhteydessä, rekisteröityy bonus automaattisesti yrityksesi bonustilille. Kerääntyneet bonukset maksamme ostohyvityksenä kerran vuodessa (viimeistään 15kk ensimmäisen oston jälkeen) yrityksesi tilille. Parhaimmillaan yritykselle maksettava bonus on 8 % ostosten määrästä ja minimissäänkin se on 5 %. Alla olevasta listasta näet ostojen määrän vaikutuksen bonuksen määrään. Osto euroissa alle 2500 €: Bonus 5% (palautus jopa 125 €) Osto euroissa yli 2500 €: Bonus 8% (palautus jopa 800 €)

Bonusta ansaitset kaikista Finlandia Hotellien hotelli- ja ravintolaostoista (Tuusulan Krapissa bonusta saa hotellista ja ravintola Ateljeerista ei koske Krapihovia). Kun bonustililläsi on ostoja 900 euron edestä, saat itsellesi 50 euroa bonusta.

2. Ravintolaetu

Saat kaksi 5 €:n arvoista ravintolakuponkia yöpyessäsi arkisin listahintaisessa huoneessa talviaikana (VIPasiakkaille kolme kuponkia). Kesäaika-

Kolme vuotta Henkilökohtaiset Finlandia Bonuskortit ovat voimassa kolme vuotta, jonka jälkeen ne täytyy uusia. Uusiminen kannattaa tehdä nopeasti: tällöin uuden kortin hinta on 15 euroa, kun sen uusii kuukauden sisällä vanhenemisesta. Tämän jälkeen uusiminen maksaa saman verran kuin uuden kortin hankinta eli 26 euroa. Huom! Kortin voi uusia aina 15 eurolla internetissä (www.finlandiahotels.fi). Samasta osoitteesta voi ostaa myöskin uuden bonuskortin, mikäli ei ole aiemmin vielä ollut Bonuskortin haltija. Maksuvälineinä käyvät kaikki yleisimmät luottokortit. Kortin uusinnan voi myös maksaa kertyneillä bonuksilla. Henkilökohtaisen bonuskortin rinnalla on myös VIP-bonuskortti, jolla saa vielä enemmän lisäetuja. VIP-kortti edellyttää kuitenkin useiden tuhansien eurojen vuotuisia listahintaisia ostoja.

Kaleva Travelin matkoja. Tai tieten-

na voit valita edullisemman kesähinnan tai listahintaisen huoneen ravintolaedun kera. Etu on huonekohtainen. 3. Perhe-etu Perhe-etuna yksi perheenjäsen yöpyy huoneessasi veloituksetta ja muut perheenjäsenet maksavat vain 7€ /vrk /hlö (max. 2 vrk kerrallaan).* 4. Hotellikohtaiset edut

Iltapäivälehti, sauna, kylpytakki,

edullinen bonusviini jne. – kysy

etuja hotellin vastaanotosta.

5. Bonusklubin tarjoukset

Klubitarjouksia Bonusklubissa.

6. Kylpyläedut

Kylpyläetuna 50% alennus yrtti-

kylvyistä Imatran Kylpylässä. Etu

koskee samana päivänä tehtyjä

hoitovarauksia. 7. Muut bonusedut Voit vaihtaa ansaitut bonuksesi korkealaatuisiin Fiskars Home –tuotteisiin

Myös yrityskortissa ravintolaetu ja kesähinnat! Huomaathan että myös yrityskortin haltijat saavat ravintolaedun (2 x 5€ kuponkeja) yöpyessään arkisin listahintaisessa huoneessa talviaikana. Kesäisin voit vaihtoehtoisesti valita myös edullisemman kesähinnan ilman ravintolaetua. Lisätietoja yritysbonuskortista saat palvelunumerostamme 09–684 1440. Finlandia Hotellit pidättää oikeuden hintojen, etujen ja sääntöjen muutoksiin. Tee päätös heti ja ryhdy keräämään tuntuvia etuja itsellesi! l


бонус-карта

Иностранец может приобрести бонус-карту По бонус-карте Finlandia предоставляются новые льготы. Карта выпущена в 2005 году, сейчас уже насчитывается 11 000 пользователей! Карту могут приобрести также иностранцы, они будут получать бонусы за размещение и посещение ресторанов во всех 27 отелях Finlandia и Partner Hotels по всей Финляндии. Осенью введена обновленная бонускарта, предоставляющая дополнительные льготы. Такие карты есть уже более чем у трехсот клиентов нашей гостиничной сети. На чип-карту заносятся бонусы, благодаря которым теперь в питании предоставляется больше льгот, чем раньше. Эти льготы распространяются и на еду, и на напитки в ресторанах. Бонусы заносятся на личную или на корпоративную карту. За покупки на 900 евро получаешь бонус в 50 евро. Бонусы можно использовать в отелях сети Finlandia для оплаты гостиничных и ресторанных услуг. Корпоративная карта содержит скидку, которая выплачивается компании раз в год задним числом. Скидки могут достигать восьми процентов от общей суммы покупок, минимально – пять процентов. Бонус-карта Finlandia – интеллектуальная карта. При помощи встроенного чипа идентифицируется покупатель, и все данные постоянно находятся в он-лайн, в реальном времени. В так называемый электронный «кошелек» заносятся бонусы, полученные за размещение и еду.

Три года Бонус-карта Finlandia действует три года, после этого карту следует как можно быстрее обновить. В последний месяц действия карты или в течение последующего месяца это стоит 15 евро. После этого за обновление старой карты взимается та же плата, что и за новую - 26 евро. Обновление карты можно оплатить также полученными бонусами.

Корпоративные карты по-прежнему бесплатны. Бонус-карту можно обновить или купить по Интернету (www.finlandiahotels.fi). Оплатить карту можно наиболее распространенными кредитными картами. Когда мы получаем информацию о покупке карты, мы посылаем карту клиенту по почте. Это удобно для клиента, - говорит руководитель по маркетингу Finlandia Hotels Кари Паулоахо. Наряду с обычной индивидуальной бонускартой весной введена бонус-карта VIP, предоставляющая еще больше льгот. Правда, бонус-карта VIP предполагает покупки по обычным ценам на несколько тысяч евро. Mожно будет получить актуальные, выгодные льготы и различные скидки.

если зимой в будни остановитесь в номере за обычную цену (Клиентам VIP предоставляется три талона). Летом вы можете выбрать более выгодные летние цены или обычные цены с предоставлением льгот на посещение ресторана. Льготы предоставляются на номер гостиницы.

Новый партнер – Kaleva Travel

5. Скидки Бонус-клуба О льготах для владельцев бонус-карт можно узнать в Бонус-клубе Finlandia Hotels.

В связи с новыми веяниями мы решили поменять туристическое бюро, по которому предоставляются бонусы. Kaleva Travel предоставляет очень широкий ассортимент услуг. В качестве новой льготы предоставляем нашим клиентам выгодные ежемесячно изменяющиеся предложения. Услуги могут полностью или частично оплачиваться туристическими подарочными картами.

Коротко о бонусах Finlandia 1. Бонусы за приобретение гостиничных и ресторанных услуг У вас копятся бонусы за любое приобретение гостиничных и ресторанных услуг в отелях Finlandia (В Krapi в Туусула бонусы можно получить за приобретение услуг в гостинице и ресторане Ateljeeri, это не касается Krapihovi). Когда на вашем бонус-счете накопится 900 евро, вы получите бонус на сумму в 50 евро. 2. Льготы за ресторан Вы получите два талона на ресторан по 5 €,

3. Льготы для семей Один член семьи может размещаться в вашем номере бесплатно, другие члены семьи платят только по семь евро за сутки за человека (не более 2 суток за один раз). 4. Льготы в отдельных гостиницах Вечерняя газета, сауна, бонус-вино по дешевой цене и т.д. О льготах можно спросить в регистратуре гостиницы

6. Отели со спа В спа Imatran Kylpylä предоставляется 50% скидка за ванны с травами. Льготы распространяются только на заказы по уходу, сделанные в тот же день. 7. Прочие бонус-льготы Вы можете приобрести на накопившиеся бонусы высококачественную продукцию Fiskars Home или подарочную туристическую карту, по которой сможете приобрести туры Kaleva Travel. Дополнительные сведения - на нашем сайте. * Льготы на посещение ресторана и семейные льготы не могут использоваться одновременно. Отели Finlandia оставляют за собой право на изменения цен, льгот и правил. Принимайте решение и начинайте копить выгодные льготы!

Visiitti 29


в отпуске Регион Кемиярви дает возможность испытать настоящие лапландские впечатления, ощутить спокойствие и тишину природы, однако здесь также прекрасные возможности для шоппинга, услуги центров для проведения досуга самого высокого класса.

Новые впечатления в Лапландии Отель Mestarin Kievari приобрел новый владелец, и номера отеля ремонтируются. Если все будет идти по плану, то в 2012 году отель станет частью крупного торгового центра. Кроме отеля в комплекс будет входить также K-supermarket, заводской магазин Polar Wild, специализированные магазины, ресторан и здание парковки. - Mestarin Kievari предоставляет своим клиентам хорошую еду, прекрасный сон, услуги для проведения конференций и прекрасные помещения, например, для проведения праздников. Часть удобных, чистых номеров имеет даже свой вход и свою сауну, - говорит исполнительный директор Кайя Саариниеми. Небольшой отель предоставляет также индивидуальные услуги. При необходимости в нем можно разместиться почти в любое время суток. – Tакже мы обновляем наше меню а ла карт. в меню сохранены наиболее популярные блюда, например, жареная оленина. ее спрашивают, даже если ее нет в меню, - замечает госпожа Саариниеми. Второе популярное блюдо - суп из строчков, он подается с жареным ржаным хлебом. Ингредиенты доставляются из местного хозяйства, расположенного недалеко oт села Курсу. – Меню должно удовлетворять требования максимального числа клиентов, вкусы детей, молодежи и взрослых, местных жителей и туристов. – У нас прекрасные посетители из

30 Visiitti

Фирма Polar Wild закупила прошлой зимой 5000 оленей, из которых было произведено мясо для магазинов.

России, они приезжают сюда снова и снова. Многие уже весной резервируют размещение на следующий Новый год. Наши русские гости любят ездить в Рованиеми, на Полярный круг и в Сантапарк. В Кемиярви они посещают прекрасный плавательно-оздоровительный центр. Там есть терапевтические бассейны, водяные горки для детей, детские бассейны и прекрасный тренажерный зал.

Местная лапландская пища из заводского магазина Рядом с отелем находятся K-supermarket и заводской оптовый магазин Polar Wild. Здесь можно приобрести продукты для

поездки в Лапландию и вкусные гостинцы домой. Продуктовые корзины наполняются олениной и продуктами из оленины, рыбной продукцией, ягодами и грибами. Привлекает также вкус лосятины, медвежатины, белой куропатки и зайчатины, а также широкий выбор готовых салатов и консервов. – Мы покупаем у местных жителей ягоды, грибы, лосятину, оленину, рыбу. Перерабатываем и вывозим на юг, например, в рестораны. Эта продукция продается также в заводском магазине. – Прошлой зимой мы закупили 500 оленей, но в лучшие годы через Polar Wild экспортировалось мясо до 9000 оленей.


в отпуске до железнодорожного вокзала в центре Кемиярви. Принадлежащий Пекке Койвуниеми K-supermarket вырос частично за счет заводского и оптового магазина Polar Wild и стал самым крупным в Северной Финляндии К-супермаркетом. Продажи год от года равномерно возрастают, также как и количество транспорта на проходящей рядом 5-ой дороге. По этой дороге летом ездят туристы, затем приезжающие полюбоваться золотой осенью Лапландии, а зимой люди, приезжающие на Рождество и на лыжные каникулы. – Новый год и финская Масленица, особенно благодаря нашим российским клиентам - для нас особенно хорошее время. Текст и фотографии Кари Мартиала Туристов привлекают лаконичный пейзаж и суровая природа Лапландии.

Рыба поступает в магазин оптовой торговли круглый год. В ближних озерах много щуки, судака, ряпушки. – Кемиярви – самое северное озеро, в котором водится судак. Лишь бы были рыбаки. Раньше ловлей занимались до десяти групп рыбаков с неводами, а сейчас с трудом набирается одна группа. Молодежь рыбная ловля не интересует. Много вывозится ягод и грибов и за пределы страны. С потеплением климата популярный белый гриб растет все севернее.

Развитие туризма в Кемиярви Туризм в регионе Кемиярви сейчас на подъеме. – Пюхятунтури постоянно расширяется, в Саллатунтури резко возросли объемы семейного туризма, а если еще на сопке Суому будет построен лыжный трамплин, это будет переворот во всей Северной Финляндии. На лыжные соревнования по прыжкам с трамплина приезжает до 30 тысяч зрителей, и тогда места размещения будут задействованы до самого Оулу, - говорит владелец супермаркета K-supermarket и Mestarin Kievari Пекка Койвуниеми. Жители Кемиярви также довольны решением электрифицировать сеть железных дорог до самого Кемиярви. Ночным поездом и сейчас можно доехать

В отеле Mestarin Kievari планируются обновления. Исполнительный директор Кайя Саариниеми (слева), а также владелец отеля и K-supermarket Пекка Койвуниеми верят в будущее туризма в регионе Кемиярви.

Visiitti 31


в отпуске

Южная Карелия расположена в юго-восточной части Финляндии, недалеко от финско-русской границы. Значительную часть территории занимает озеро Сайма, самая крупная система озер в Финляндии. В регион Южной Карелии входят города Иматра и Лаппеенранта, а также муниципалитеты Леми, Луумяки, Париккала, Раутъярви, Руоколахти, Савитайпале, Суоменниеми и Тайпалсаари.

Освежающий семейный отпуск в Восточной Финляндии Во время семейного отпуска в Восточной Финляндии вы получите наслаждение от красоты природы, от прекрасного обслуживания, сделаете выгодные покупки, будете останавливаться в уютных отелях, наслаждаться местной едой и деликатесами международной кухни. Лучшие впечатления от путешествия всегда складываются из простых вещей - это и чистота природы, и небольшие приятные события. Живущая в Южной Карелии семья Пюльвяляйненых любит ездить в отпуск и ночевать в хороших отелях в Восточной

32 Visiitti

Финляндии. Планы поездок обычно строятся в соответствии с пожеланиями детей. - Главным событием одной поездки в отпуск стала простая рыбалка с удочкой. Мы сидели на берегу озера и спокойно ловили рыбу. Это был настоящий отдых. Дети ведь тоже устают от вечной спешки, а шум, как известно, вызывает стресс, - рассказывает отец семейства Пюльвяляйненых Веса. Дочери, 18-летняя Рооса и 12-летняя Элла, уже знают, чем будут заниматься во время отпуска. - Кататься на горных лыжах, отдыхать в спа, заниматься шоппингом и останавливаться в прекрасных отелях, - говорят девочки. - Для нас самое главное, чтобы детям было хорошо, - подытоживает Веса.

В отеле наслаждаешься покоем Веса рассказывает, как приятно просыпаться в отеле, когда захочется, и спокойно,

без спешки, завтракать. Теперь у девочек всегда своя комната, поэтому и они могут просыпаться и готовиться ко дню спокойно, без спешки. Хорошая, разнообразная еда - это тоже важная часть отпуска. Мать Анне по профессии - специалист ресторанного дела. Она довольна, что в отпуске не надо хозяйничать на кухне. - Мы, взрослые, любим шведский стол, а дети хотят чтобы обслуживали за столиком. Они могут выбрать по меню все, что захотят, - говорит Анне. - В отелях всегда подается прекрасная еда, это чаще всего полезная и легкая пища.

Живописная природа Саймы Родители Пюльвяляйнены, Веса и Анне, часто бывают вдвоем в коротких отпусках, на танцах или в спа. - Мы бываем на танцах, например в спа


в отпуске в Imatran kylpyla и в IsoValkeinen в Куопио. Это приятное хобби. Зимой семья занимается горнолыжным спортом в Myllymaki в Йоутсено, недалеко от Иматры. Там же прекрасные возможности для шоппинга. А природа Саймы здесь самая красивая. Рекомендуем заняться новым хобби, например, греблей на каноэ, водными лыжами, парусным спортом, ездой на водяных бананах, катанием на квадроциклах, сафари на снегоходах или, например, просто совершить круиз по Сайме. Возможности беспредельны. В наших отелях вам с удовольствием расскажут об услугах наших партнеров.

Медведи, лоси и рыси Летом Анне и Элла побывали в туристическом центре Pajarinhovi в Китее. В зоопарке Kitee Zoo видели медведей, лосей, рысей и других лесных животных. - Животные в этом зоопарке хорошо видны, лучше чем во многих других. Можно подолгу за ними наблюдать, - говорит Анне. В Pajarinhovi есть также новое прекрасное спа Aquapark. В нем большие водяные горки, массажные бассейны и три сауны разного типа. Ассортимент туристических услуг в Восточной Финляндии широк. В оперном городе Савонлинна можно остановиться в отеле Pietari Kylliainen, он расположен недалеко от мест проведения оперного фестиваля. Рядом с Илосаари, на берегу реки в Йоенсуу находится шикарный отель Atrium, где можно пообщаться с достопримечательностью отеля - говорящим попугаем Яакко. Текст и фотографии Кари Мартиала И папе, и девочкам нравится тропическое тепло спа.

Отель Jahtihovi находится в самом центре города Куопио. Здесь каждый год проходит Винный фестиваль Куопио.

Оулу станет новым центром airBaltic Латвийская авиакомпания airBaltic откроет в Оулу новый узловой пункт авиасообщения. Деятельность развернется в полную мощь в начале 2012 года. Этой весной число рейсов из Оулу будет увеличено - будут введены два новых рейса в неделю в Тромсё. Из Оулу в Тромсё можно вылететь по пятницам и воскресеньям, обратные рейсы в Оулу совершаются по понедельникам и субботам. Из Тромсё хорошее сообщение также в западную часть Лапландии. Например, Килписъярви и ближайшая автодорога до Халтти всего в двух часах езды от Тромсё. По словам исполнительного директора airBaltic Бертольта Флинка, компания очень довольна нынешними четырьмя рейсами в Оулу. - Город Оулу и его компании активно рекламируют город как ворота на северные территории, – говорит господин Флинк. Новый узловой пункт даст возможность совершать 10-15 прямых авиарейсов airBaltic из Оулу. Компания airBaltic сообщила этой весной, что откроет новое сообщение из Оулу через Турку в Ригу. Сейчас компания совершает рейсы из 10 городов Финляндии – из Хельсинки, Лаппенранта, Тампере, Турку, Оулу, Куопио, Вааса, Куусамо, Рованиеми и Киттиля, с последующими рейсами через Ригу в более 70-и пунктов в Европе, Скандинавии, России, Средней Азии и на Ближнем Востоке. Оулу - второй по величине аэропорт Финляндии, отсюда совершаются прямые рейсы в шесть городов: Ригу, Турку, Тампере, Стокгольм, Таллинн и Хельсинки, а также 250 чартерных рейсов в год.

Visiitti 33


tapahtumakalenteri 2 Harjavalta, Hotelli Hiittenharju 9.-17.7. kokoontuu jazz-kansa Poriin kuuntelemaan Ricky Martinia, Rumeria, Tom Jonesia, Elton Johnia ja muita huip-

Kemijärvi

puesiintyjiä. Harjavallasta on

Kemi

matkaa Pori Jazzin tapahtumapaikoille 30 km.

Oulu

Pietarsaari

www.porijazz.fi 19.-28.8. järjestetään Harjaval-

Ylivieska

lassa ja Kokemäellä Satasoitto-

Kokkola

kamarimusiikkifestivaali.

Seinäjoki

Kuopio

Kurikka

Joensuu Jyväskylä Jämsä Tampere

Harjavalta

Savonlinna Imatra

Lahti Loviisa

Tuusula

Turku Espoo

Kitee

www.satasoitto.com Majoitusvaraukset: (02) 531 1600,

n Jyr i Pie tar ine

Kalajoki

käisevä show, näyttäviä tans-

www.hotellihiittenharju.fi

sinumeroita, ihana tarina, ro-

3 Helsinki,

sikaalin pariskuntana Santeri

mantiikkaa ja huumoria. Mu-

Kokoushotelli Rantapuisto / Park Hotel Käpylä

Kinnunen ja Pertti Koivula.

Esittelemme kesän ja syksyn

10.-11.6. valtaavat samban vä-

menovinkit, joita voit hyödyn-

riloisto ja kuumat rytmit Hel-

Majoitusvaraukset:

tää majoittuessasi Finlandia

singin keskustan Helsinki Sam-

Hotelleissa ympäri Suomea.

ba Carnevaleilla.

Kaikki huonevaraukset voi

www.helsinkisambacarnaval.fi

tehdä myös Finlandia Hotel-

19.8.-4.9. koetaan jälleen Hel-

sin kautta, puh. 06000-2777 (1,95€/min. pvm).

Utö

Helsinki

www.hkt.fi (09) 31 911, www.rantapuisto.fi tai (09) 799 755,

Trappin perheen tarinaa kerrotaan syksyllä Joensuun Kaupunginteatterissa. Sound of Musicin tähtinä Jonna Imeläinen ja Petteri Rantatalo.

nen vammaistaiteen parafestivaali. Mukana tanssia, teatteria, musiikkia, kuvataiteita ja

www.parkhotelkapyla.fi

elokuvia.

singin Juhlaviikot, luvas-

4 Imatra, Imatran Kylpylä

24.9. alkaen palataan Joen-

sa kulttuurin koko kirjo Suo-

1.-9.7. tuo järjestyksessä 29.

suun Kaupunginteatterissa iki-

men suurimmassa taidefesti-

Imatra Big Band Festival ryt-

ihanan Trappin perheen tun-

vaalissa.

mimusiikin riemua ja eri tyy-

nelmiin. The Sound of Musi-

Meripuisto

www.helsinginjuhlaviikot.fi

lisuuntia Imatralle. Muhkealla

cin ohjaajana ja koreografina

2.6.-25.8. välisenä aikana joka

26.8. Taiteiden Yö valloittaa

esiintyjälistalla muun muassa

toimii Mikko Rasila. Pääosassa

torstaina klo 21 tunnelmalli-

Helsingin kaupungin.

amerikkalaiset Dr. John ja Ma-

Mariana sopraano Jonna Ime-

nen konsertti Espoon tuomio-

www.helsinginjuhlaviikot.fi

vis Staples.

läinen, kapteeni von Trapp on

kirkossa. Urkuyö ja aaria.

31.8. on Suomen Kansallisteat-

www.ibbf.fi

Petteri Rantasalo ja abbedissa

www.urkuyofestival.fi

terin Pieni näyttämöllä ensi-il-

29.10. koetaan Teatteri-Imat-

Anu Pulkkinen.

19.-28.8. koetaan Espoon Ciné

lassa hilpeä näytelmä epätoi-

rassa Juice Leskisestä kerto-

teatteri.jns.fi

-festivaali Espoon kulttuuri-

vosta, Samuel Beckettin Godo-

van rock-kupletin Ollaan ihmi-

keskuksessa, Tapiolassa.

ta odottaessa. Rooleissa ovat

siksi ensi-ilta. Näytelmä kes-

Majoitusvaraukset:

www.espoocine.fi

Esko Salminen, Hannu-Pek-

kittyy Juicen nuoruuteen ja

14.9. käynnistyvät Bertolt

ka Björkman, Eero Aho ja Jan-

80-luvun suuren suosion ai-

Brechtin säkenöivän komedi-

ne Reinikainen. Ohjaus ja suo-

kaan. Kupletti kattaa liudan

6 Jyväskylä, Hotelli Alba

an, Pikkuporvarihäiden, esityk-

mennos Arto af Hällström.

unohtumattomia hittejä. Jui-

12.-17.7. tuo kaupunkifesti-

set Vuoden Teatteriksi 2011

www.kansallisteatteri.fi

cena ovat Aki Honkatukia ja

vaali Jyväskylän Kesä tarjolle

valitussa Espoon Kaupunginte-

26.8.-5.9. on vuorossa Helsinki

Marko Kurikka.

monipuolisen kattauksen kult-

atterissa. Komedia ivailee kes-

Design Week, muotoilun suuri

www.teatteri-imatra.fi

tuuria. Mukana mm. fadotähti

kiluokan itseriittoisuudelle ja

vuosittain tapahtuma.

Mafalda Arnauth vieraineen.

omahyväisyydelle. Esityspaik-

www.helsinkidesignweek.com

Majoitusvaraukset:

ka Revontulihalli.

8.9. on Neil Hardwickin ohjaa-

www.espoonteatteri.fi

man musikaalikomedian Lai-

Majoitusvaraukset:

1 Espoo, Kokoushotelli

(09) 819 251, www.meripuisto.fi

34 Visiitti

020 7100 500

www.joensuunparafest.org

(013) 255 888, www.hotelliatrium.fi

www.jyvaskylankesa.fi

www.imatrankylpyla.fi

28.-30.7. ajetaan Jyväskylässä

nahöyhenissä ensi-ilta Helsin-

5 Joensuu, Hotelli Atrium

kylän Suurajot.

gin Kaupunginteatterin Arena-

4.-6.8. järjestetään Suomen en-

www.nesteoilrallyfinland.fi

näyttämöllä. Luvassa on häi-

simmäistä kertaa laaja-alai-

10.9. alkaen avautuu Edith

Neste Oil Rally, entinen Jyväs-


Piafin värikäs ja traagisuudes-

19.-21.8. on Hiekkasärkät Soi –

saan kiinnostava elämä Jyväs-

tapahtuma, jonka järjestää Ka-

kylän kaupunginteatterin esi-

lajokiseudun Harmonikkakerho.

tyksessä. Ohjaaja on Anna-Ma-

Majoitusvaraukset:

ria Klintrup ja nimiroolissa Raisa Vattulainen. www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri/naytelmat Majoitusvaraukset: (014) 636 311,

Charlotte Estman-Wennström

tapahtumakalenteri

(08) 466 642, www.rantakalla.fi

9 Kemi, Hotelli Palomestari 24.-25.6. vietetään Sisäsataman

www.hotellialba.fi

Juhannusjuhlaa. Luvassa laituri-

7 Jämsä, City-Hotelli

matkailu.keminkaari.fi

tanssit ja yöttömän yön risteily.

Jämsänukko

23.7. koetaan Kesäkissa -blues

30.6.-2.7. koetaan Iskelmä Hi-

& jazz-tapahtuma.

mos –tapahtuma, jossa mukana

matkailu.keminkaari.fi

kotimaisen tanssimusiikin laaja

24.9. on Kemin kaupunginteat-

kirjo, uuden polven artisteista

terin ensi-illassa Hella Wuoli-

kestosuosikkeihin.

joen kolmiodraama Niskavuo-

www.iskelmahimos.fi

ren nuori emäntä.

4.-6.8. pidetään Jämsän Himos

www.kemi.fi/teatteri

4.-7.8. saapuvat suomalaiset

Areenalla electronic/hiphop –

Majoitusvaraukset:

tähdet sympaattiseen Pyhä

tapahtuma Pipefest, joka aiemmin järjestettiin Vuokatissa. www.pipefest.net

(016) 257 117,

Neil Hardwickin häikäisevä musikaali Lainahöyhenissä Helsingin Kaupunginteatterissa, kuvassa Santeri Kinnunen ja Pertti Koivula.

Unplugged -kesätapahtumaan.

mukavaa Puhoksen kartanon idyllisessä miljöössä. www.kitee.fi Majoitusvaraukset: 0207 425 770, www.pajarinhovi.fi

12 Kokkola, Hotelli

www.hotellipalomestari.com

Mukaan ovat lupautuneet mm.

Seurahuone

10 Kemijärvi, Hotelli

Edu Kettunen & Pekka Ruus-

14.-22.7. koetaan Kokkolan

ka, Mariska, Johanna Rusa-

Oopperakesässä Mozartin Tai-

Mestarin Kievari

nen sekä Lenni-Kalle Taipale ja

kahuilu. Esityspaikkana sir-

www.cityhotelli.com

15.-19.6. koetaan maailman lu-

Sami Pitkämö. www.luosto.fi

kusteltta keskellä kaupunkia ja

8 Kalajoki, Hotelli

moavin elokuvatapahtuma So-

11.-14.8. kohtaavat Luostolla

mukana on myös sirkustaidet-

dankylän elokuvajuhlat. Keski-

ihmisten arvot, luonto ja klas-

ta. Kapellimestareina ovat Sa-

Rantakalla

yön auringon alla kohtaavat

sinen musiikki Luosto Classic

kari Oramo ja Santtu-Matias

17.-26.6. kisataan Hiekkasär-

kuuluisimmat ohjaajat, nousevat

-tapahtumassa. Konsertit jär-

Rouvali.

killä valtakunnallinen Beachfu-

nimet ja kansainvälinen yleisö.

jestetään luonnon muovaamis-

www.kokkolaopera.com

tis Finnish Open 2011.

www.msfilmfestival.fi

sa esityspaikoissa, tunturien

26.-28.8. on jo 100 vuoden

rinteissä, joen rannassa tai sy-

perinteitä kunnioittaen jär-

vällä metsälammella.

jestettävä karnevaali Kokko-

www.luostoclassic.fi

lan Venetsialaiset - pimenevä

Majoitusvaraukset:

ilta, meri, kilometreittäin tul-

Majoitusvaraukset:

Studio Luoma nsi vu

(014) 749 9311,

Pikku varpusen, ranskalaisen Edith Piafin tarinaa kerrotaan Joensuun Kaupunginteatterin lavalla.

(016) 320 7700,

ta, kokkoja ja ilotulituksia, val-

www.mestarinkievari.fi

takunnallisia ja paikallisia täh-

11 Kitee, Hotelli

www.kokkola.fi

tiartisteja.

Pajarinhovi

8.9. on ensi-illassa Orvokki

11.6.-7.8. Kiteen Eläinpuisto -

Aution ja Seppo Parkkisen vaa-

Kitee Z00 on avoinna joka päi-

ralla maustettu komedia Pe-

vä klo 9-20. Eläinlajeja on 50

särikko. Ohjaaja Kaisa Korho-

ja eläimiä noin 200 kahden ki-

nen sanoo, että Pesärikko on

lometrin mittaisen maisemapo-

tunnistettava, julman hauska

lun varrella.

ja tottakin todellisempi. Paik-

www.pajarinhovi.fi

ka on Kokkolan Kaupunginte-

9.-10.7. vietetään leppoisia Pu-

atteri.

hoksen 6. Perinnepäiviä Ki-

www.teatteri.kokkola.fi

teellä. Mielenkiintoista ohjel-

Majoitusvaraukset:

maa, kulttuuria, vanhoja työmenetelmiä, koneita ja muuta

020 7959 600, www.seurahuone.com Visiitti 35


tapahtumakalenteri gin teatterissa. Tarinassa on

Jahtihovi / Hotelli IsoValkeinen

huumoria, liikutusta ja jänni-

8.-12.6. Kuopio repeää, sil-

ta seurataan dramaattisimmis-

lä kaupungissa järjestetään

sa käänteissä.

Komediafestivaalit. Mukana

www.teatteri.kuopio.fi/

stand-upia, teatteria, elokuvia

Majoitusvaraukset:

ja kaikkea muuta hauskaa. www.komediafestivaali.fi/ 16.-22.6. tuo Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali jälleen kaupunkiin huikeita tanssiesityk-

tystä, kun henkilöiden vaihei-

(017) 264 4400, www.jahtihovi.fi tai www.isovalkeinen.com

14 Kurikka, Hotelli

Tarmo Valmela

13 Kuopio, Hotelli

15 Lahti, Hotelli

Cabaret-musikaali vie katsojansa kiehtovaan Berliiniin ja vuoteen 1930, seremoniamestarina Jorma Uotinen. Lahden kaupunginteatteri.

Musta Kissa

2.7. kokoontuvat rautalankamusiikin ystävät Nastolaan

siä, eksotiikkaa ja värien ilo-

Pitkä-Jussi

Rautalankafestareille Taide-

tulitusta. Viikon aina koetaan

9.-19.6. Ilmajoen Musiikkijuh-

keskus Taarastiin. Juhlien pää-

16 Loviisa, Hotel Degerby

noin sata eri esitystä, kurssia

lilla esitetään suuren suosion

esiintyjänä on alkuperäinen

2.-3.7. koetaan viikonloppu

ja oheistapahtumaa.

saavuttanutta, Ilkka Kuusiston

The Sounds, joka julkaisi Suo-

1700-luvun hengessä. Kunin-

www.kuopiodancefestival.fi

ja Panu Rajalan Taipaleenjo-

men ensimmäisen kitaramusii-

gas saapuu Loviisaan -tapahtu-

1.-9.7. juhlitaan Kuopion Mat-

ki-talvisotaoopperaa. Rooleis-

kin menestyslevyn, Emman.

massa on käsityöläismarkkinat

kustajasataman viinikylässä

sa ovat mm. Jyrki Anttila, Juha

www.rautalankaa.com

Aleksanterinpihassa ja 1700-lu-

eksoottista Brasiliaa. Festivaa-

Kotilainen ja Mari Palo.

8.9. alkaen palataan Lahden

vun käräjät Bastion Ungernilla.

livieraita hemmotellaan tuo-

www.ilmajoenmusiikkijuhlat.fi/

Kaupunginteatterissa Berliiniin

www.loviisa.fi

reilla, hedelmäisillä ja Suomes-

10.-11.6. haetaan Kurikassa hei-

ja vuoteen 1930. Cabaret-mu-

6.-7.8. herätellään henkiin 1899

sa ennen kokemattomilla vii-

laa tosimielessä. Haku Päällä

sikaali vie katsojansa kiehto-

ensimmäistä kertaa järjestetty-

neillä. Lisäksi luvassa on kuu-

-rakkausfestivaalit kokoavat yh-

vaan, turmeltuneeseen ja viet-

jä laulujuhlia. Loviisan Laulujuh-

mia sambarytmejä ja värikästä

teen nuoret, vanhat, eronneet,

televään Kit Kat -klubiin, sere-

lilla esiintyy kuoroja sekä lähi-

karnevaalitunnelmaa.

karanneet, sinkut ja parilliset viet-

moniamestarina säkenöivä Jor-

seudulta että muualta Suomesta.

www.kuopiowinefestival.com

tämään yhteistä viikonloppua.

ma Uotinen. www.lahden-

www.rauhanfoorumi.fi

3.9. alkavat syksyn suurmusi-

www.hakupaalla.com

kaupunginteatteri.fi

25.-27.8. on vuosittaiset Lovii-

kaalin, Sally Salmisen kirjoitta-

Majoitusvaraukset:

Majoitusvaraukset:

san Sibeliuspäivät, pieni ja in-

(06) 451 0500,

(03) 544 9000,

www.hotellipitkajussi.fi

www.mustakissa.com

man saaristolaistarinan Katrinan esitykset Kuopion kaupun-

tiimi kamarimusiikkifestivaali. www.loviisansibeliuspaivat.fi Majoitusvaraukset: (019) 50 561, www.degerby.com

17 Oulu, Airport Hotel Oulu

11.-12.6. kirjallisuuden rajaton maailma ja lukemattomat mahdollisuudet esittäytyvät PohjoisSuomen Kirjamessuilla Oulussa. Samassa tilaisuudessa mukana myös musiikki, mukana tekijät, välittäjät ja kuuntelijat. www.pohjois-suomenmessut.fi Tangomarkkinoiden yhteydessä koetaan kansainvälinen latinokulttuuritapahtuma Cumbre Mundial del Tango.

36 Visiitti

siikista konserttisaleissa, vanhoissa kirkoissa ja taidegallerioissa. Oulunsalo Soi -musiikkitapahtumassa on monipuolinen kattaus mukavia tapahtuMonsuuni

Tangokadun katulavan tunnelmaa Tangomarkkinoilla Seinäjoella.

6.-10.8. voi nauttia kamarimu-

mia ja vaikkapa iltapäivä Iiro Rantalan seurassa. www.oulunsalosoi.fi/


5.11. on Oulun kaupunginteat-

sainvälistä taiteilijaa 12 eri

terin ensi-illassa ”paras ame-

maasta. Mukana ovat mm.

rikkalainen näytelmä vuosiin”,

Metropolitan-tähdet José Cure

Pulitzer-palkittu draama Elo-

ja Carlo Colombara.

kuu. Näytelmä on psykologi-

www.operafestival.fi

nen tutkimusmatka perhedy-

28.-30.7. tuovat järjestykses-

namiikkaan ja verisiteisiin.

sään 7. Savonlinnan Balettijuh-

teatteri.ouka.fi

lat estradille kotimaisia tanssi-

Majoitusvaraukset:

taiteen kärkinimiä ja klassisen

(08) 514 5100,

anne Sillanukee

tapahtumakalenteri

baletin kansainvälisiä tähtiä.

www.airporthotel.fi

www.savonlinnaballet.net/

18 Pietarsaari,

kastettu tarina Ulvova Myllä-

17.9. saa Arto Paasilinnan ra-

Kaupunginhotelli

ri ensi-iltansa Savonlinnan Te-

7.-10.7. tarjoavat Essen Vesi-

atterissa. Hyvän mielen musi-

festivaalit, tapahtumia ja mu-

kaalin ohjaa Tiina Luhtaniemi

kavaa tekemistä koko perheel-

ja sävellykset ovat Pauli Han-

le. www.ouf.multi.fi

hiniemen.

Dance of the Vampires – Vam-

möllä Minna Canthin Anna Lii-

21.-24.7. koetaan Pietarsaares-

www.savonlinnanteatteri.fi/

pyyrien tanssi -musikaalin

san kantaesitys. Suomen esi-

sa Jaakon Päivien markkinat.

Majoitusvaraukset:

Pohjoismaiden ensi-ilta. Musi-

tetyimpiin näytelmiin kuulu-

kaalin ohjaa Olli-Matti Oinonen

va Anna Liisa nähdään nyt pe-

www.pietarikylliainen.fi

ja spektaakkelissa laulaa ja

rinteisiä rajoja rikkovana mu-

20 Seinäjoki, Hotelli

tanssii 30-henkinen ensemble,

sikaalina, jonka visuaalinen

jota säestää 10-jäseninen or-

maailma hipoo taivaita.

Monipuolista ohjelmaa kaikenikäisille: kävelykadun markkinat, kirpputori ja Wanhanajantori.

(015) 518 30,

Minna Canthin Anna Liisa koetaan Tampereen TTT:n lavalla musikaali-kantaesityksenä.

www.annikinkatu.net/ runofestivaali2011/ 2.9. koetaan Tampereen Työväen teatterin Suurella näyttä-

www.jaakonpaivat.fi

Fooninki

kesteri. Musikaali perustuu Ro-

www.ttt-teatteri.fi

Majoitusvaraukset:

6.-10.7. kokoontuvat tangon

man Polanskin Vampyyrintap-

9.-18.9. järjestettävä Maail-

ystävät jälleen Seinäjoelle Tan-

pajat elokuvaan ja musiikin on

mantango-festivaali on kan-

www.cfhotel.fi

gomarkkinat –tapahtumaan.

säveltänyt maailman suosi-

sainvälinen ja poikkitaiteelli-

19 Savonlinna, Hotel

Luvassa on maamme parhaat

tuimpia rock-levyjä tuottaneen

nen kulttuuritapahtuma, joka

esiintyjät, jännittävät laulu- ja

Meat Loaf-yhtyeen taustahah-

muistaa tangon juuret ja läh-

Pietari Kylliäinen

tanssikilpailut sekä ainutlaa-

mo Jim Steinman.

tökohdat. Musiikin ohella mu-

1.-27.7. nautitaan Olavinlin-

tuinen festivaalitunnelma.

www.seinajoenkaupungin-

kana on myös mielenkiintoisia

nassa taas oopperamusiikin

www.tangomarkkinat.fi

teatteri.fi

taidenäyttelyitä.

helmistä. Savonlinnan ooppe-

10.9. koetaan Seinäjoen Kau-

www.maailmantango.net/site/

rajuhlilla esiintyy yli 300 kan-

punginteatterissa huikean

Majoitusvaraukset:

Ar i Ijä s

(06) 788 8111,

Vampyyrien tanssi on huikea musikaaliversio Roman Polanskin tunnetusta elokuvasta, kuvassa Jyri Lahtinen ja Raili Raitala. Seinäjoen Kaupunginteatteri.

(06) 421 7700,

16.9. ensi-illassa tähtinäytte-

www.hotellifooninki.com

lijät valloittavat Tampereen

21 Tampere, Hotelli

komediassa Kuningaskalastaja.

teatterin estradin englantilais-

Victoria

Rooleissa Heikki Kinnunen, Lii-

10.-17.6. kokoontuvat kitara-

sa Roine ja Seppo Mäki, ohjaus

tähdet Tampere Guitar Festi-

Tapio Parkkinen.

vaaleille, jossa taitureita on

www.tampereenteatteri.fi

kotimaisten mestarien lisäksi

8.10. Tampereen Komediateat-

mm. Kiinasta, Kuubasta, Brasi-

terissa rävähtävät käyntiin Ki-

liasta, Espanjasta ja Ruotsista.

viä taskussa –näytelmän esi-

www.musiikkitoteemi.fi/tgf/

tykset. Rooleissa Jukka Leisti ja

11.6. runot valtaavat Tampe-

Heikki Railevirta, vaikka rooleja

reen. Annikin Runofestivaa-

peräti 13. ”Mitään näin hauskaa

li järjestetään uudessa paikas-

et ole aikoihin nähnyt”.

sa, Väinö Linnan aukiolla. Fes-

www.tampereenkomedia-

tivaalien teemana on ”Runo-

teatteri.fi

työläiset”. Tunnetuin esiintyjä

Majoitusvaraukset:

on punk-kauden runoilija John Cooper Clarke.

(03) 2425 111, www.hotellivictoria.fi Visiitti 37


tapahtumakalenteri

2.5.-6.11. tulevat Turun kaupunginosat tutuiksi elämyksellisillä ja yllätyksellisillä bussikierroksilla. Matkalla kuullaan kertomuksia ja eläydytään asukkaiden kokemuksiin, päästään pintaa syvemmälle.

Karita Mattila esiintyy Turussa elokuussa Viva la Diva! -konserteissa.

Susse Määttänen

22 Turku, Centro Hotel

Cirque Draculan vauhdissa esityksen valmentaja ja tekninen johtaja Slava Volkov keskellä. Alla Antti Kulmala ja yllä Mikko Karhu.

väyliä kokea kaupunki.

sä 32. Naantalin Musiikkijuh-

www.turku2011.fi

lat tuo aurinkokaupungin kes-

5.-17.8. Turun Lin-

kiaikaiseen luostarikirkkoon ja

nan pihalla esitettä-

idyllisiin saaristokirkkoihin hy-

vä Opera d´Alvilda

vää musiikkia ja yleisöä.

in Abo kertoo mui-

www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

naisesta Turusta,

23.6.-10.7. voi kokea illan huu-

Pohjolan vahvois-

e at r

perinteisiä ja uusia

musiikin juhlaa. Järjestykses-

art t

7.-19.6. koetaan Naantalissa

o

www.turku2011.fi

maavassa seurassa, kynttilän

ta amatsoninaisis-

valossa ja verenpunaisen vii-

ta ja kuninkaalli-

nilasin äärellä. Luvassa on eu-

sesta hääjuhlas-

rooppalaista kabareeta par-

ta. Lavalla nähdään vihaa ja

haimmillaan kansainvälisten

raivoa, murhayrityksiä, upeita

sirkustaiteilijoiden tulkitsema-

miekkailukohtauksia ja tuntei-

seurakseen Turun oman kunin-

na. Cirque Draculassa tarina

kasta tanssia.

gasbasson Matti Salmisen ja

tulkitaan intohimoisilla ja vaa-

www.turku2011.fi

tenori Jorma Silvastin.

puvat liekit ja musiikki luovat

rallisilla esityksillä.

19.-22.8. kulttuurikesä huipen-

www.turku2011.fi

ainutkertaisen tunnelman tum-

www.turku2011.fi

tuu, kun Karita Mattila saapuu

27.8. klo 22 kohtaavat tuli,

maan ilmaan Aurajoelle ja sen

21.-27.7. Elämyspuisto Turku

esiintymään kotikaupunkiin-

vesi, maa ja ilma huimassa

päällä.

2011 on dramatisoitu kaupun-

sa Viva la Diva! -konsertteihin.

The Elements -esityksessä. Sir-

www.turku2011.fi

kitapahtuma, joka koostuu esi-

Turun linnan puiston arvok-

kusakrobaatit lentävät ilmassa,

9.9. nähdään Oscar- ja Pulit-

tyksistä, retkistä ja peleistä –

kaassa miljöössä Mattila saa

tulenpyörittäjien käsissä kiep-

zer-palkitun Annie Proulx´n

Atelier O. Haapala

Vaarallinen harmonikka on huima sukellus läpi kiihkeän vuosisadan. Kuvassa Mika Kujala ja Jukka Peltola. Turun Kaupunginteatteri.

38 Visiitti


tapahtumakalenteri klassikkoromaaniin perustuvan musiikkinäytelmän Vaarallinen harmonikka maailman kantaesitys Turun Kaupunginteatterissa. Vaarallinen harmonikka on huima sukellus kokonaisen vuosisadan läpi, keskipisteessä arjen tapahtumat ja yksittäiset ihmiskohtalot. www.teatteri.turku.fi 6.10. alkaen tähdittää Tomi Metsäketo Åbo Svenska Teaternin 172-vuotisen historian suurinta yleisömenestystä, Les Misérables -musikaalia. Met-

Rokkijuhlat Suomen suvessa Rock-festivaaleilla voi kotimaisen bändikatraan ohella kokea huimia ulkomaisia esiintyjiä, tuoreimmasta hittinimistä vanhoihin punkin ja heavyn legendoihin.

säketo nähdään romanttisessa miespääosassa, Maurius Pont-

9.-11.6. Tampereen Eteläpuis-

mercyn roolissa.

to täyttyy Sauna Open Air mo-

www.abosvenskateater.fi

nen sortin taiteilijoista Ozzy

Majoitusvaraukset:

Osbournesta, Helloweenista ,

(02) 211 8100,

Saxonista, Judas Priestistä, Ac-

www.centrohotel.com/fi

ceptistä, Queensrychestä ja

23 Utö, Havshotel

www.sauna-open-air.fi

Sparzanzasta lähtien.

21.6. järjestetään Naantalin

2.7. Helsingin Kalasatamas-

Musiikkijuhlien toimesta Utön

sa Sonisphere Festival, lavalla

majakkasaarella kolme kamari-

rymistelevät mm. Slipknot, In

musiikkikonserttia. Esiintyjinä

Flames, Mastodon ja Opeth.

ovat mm. Jaakko Kuusisto, Re-

fi.sonispherefestivals.com

gis Pasquier ja Arto Noras.

8.-10.7. rock-juhlien klassik-

www.naantalinmusiikkijuhlat.fi

ko Ruisrock tuo estradeilleen

Majoitusvaraukset

maailmalta The Prodigyn, Para-

lastavat Social Distortion, Sys-

moren, Bullet For My Valenti-

tem of a Down, Volbeat, Aven-

nen, Anna Calcin ja Sabatonin.

ged Sevenfold, The Sounds

www.ruisrock.fi

sekä Katri Helena.

17.-19.6. matkaavat räväkän

www.provinssirock.fi

rockin ystävät Seinäjoen Pro-

13.-16.7. Tampereella rokataan

29.-30.7. rämistellään Qs-

kaupunkifestivaaleissa Tam-

tockissa Oulussa, mukana jenk-

merfesteillä. Ulkomaanvierai-

kivahvistukset Twisted Sis-

(02) 240 5330 ja www.utohotel.fi

vinssirockiin, tähtinä mel-

ta ainakin The Damned, GBH,

Social Distortion on tehnyt komean uuden albumin Hard Times And Nursery Rhymes ja juhlistaa sitä Seinäjoen Provinssirockissa.

ter ja The Posies, Wolf Peop-

Mudhoney ja The Ark.

le ja Mustasch. Kotimaan kai-

tammerfest.fi/

kuja tykittää Children Of Bo-

15.-17.7. rokataan 40.

dom, ainoalla Suomen keikal-

Ilosaarirock Joensuussa,

laan tänä kesänä.

ulkomaiset turistit Kate

www.qstock.org

Nash ja punkin legendat

29.-30.7. kokoontuvat Kuopi-

Buzzcocks ja The Exploited.

on Väinölänniemeen räväkän

www.ilosaarirock.fi/2011

rockin kuuntelijat syömään kalakukkoja ja nauttimaan Rockcock –festivaaleista. Muka-

Maailmankiertueella oleva Children of Bodom heittää ainoan Suomen keikkansa Qstockissa, kuvassa maailman paras kitaransoittaja Alexi Laiho.

na juhlissa Danko Jones, Sparzanza, W.A.S.P., Crazy Can sekä The Exploited. www.kuopiorock.fi

Visiitti 39


tapahtumakalenteri

Suomessa 400 kesäteatteria Suomessa on Teatterin tiedo-

Elstelä.

6 Jyväskylä, Hotelli Alba

tuskeskuksen mukaan noin

www.sipoonteatteri.fi

17.6. on ensi-illassa Juice-mu-

8 Kalajoki, Hotelli Rantakalla

400 kesäteatteria tekevää

Majoitusvaraukset:

sikaali, lämminhenkinen kerto-

4.8. on ensi-illassa Kalajoella

mus Suomirockin suurmiehes-

Teatteri Willi Lakeudessa kos-

tä. Juicen roolissa Juha Junttu.

kettava Myrskyluodon Maija.

Teatteri Eurooppa Neljä,

Päärooleissa nuorena Maijana

www.parkhotelkapyla.fi

www.teatterieurooppanelja.fi

Anuliina Ikäheimo ja vanhana Maijana Terttu-Liisa Tokola.

non keskellä, asu mukavissa

4 Imatra, Imatran Kylpylä

22.6. alkavat Ainolan kesäteatterin esitykset Jyväskyläs-

www.willilakeus.fi

hotelleissamme ja nauti!

29.6. Imatran Kruunupuistos-

sä. Ensi-illassa on Niskavuoren

sa käynnistyvät Matin ja Te-

Heta. Näytelmän ohjaavat Min-

Majoitusvaraukset:

pon musiikin kuljettama kome-

na Tuomanen ja Päivi Hirvi.

Meripuisto

dia Kaiken takana on nainen.

jkltyovaenteatteri.fi Majoitusvaraukset:

teatteria ja ryhmää. Tekijöitä, näkijöitä ja kokijoita mahtuu jokaiseen kuntaan, osaan useampiakin. Lähde matkaan, koe ainutkertaisia elämyksiä luon-

1 Espoo, Kokoushotelli

(09) 31 911, www.rantapuisto.fi tai (09) 799 755,

7.8. koetaan Hyökyvuoren teat-

Käsikirjoitus Tiina Brännare

teripuistossa vauhdikkaan mu-

ja Eppu Nuotio, ohjaus Pekka

siikillisen komedian Rajaral-

Räty ja päärooleissa Pia Lunk-

li ensi-ilta. Käsikirjoitus Simo

ka ja Heikki Pöyhiä.

Ojanen, ohjaus Timo Loikkanen.

www.teatteri-imatra.fi

www.teatterihyokyvuori.com

Majoitusvaraukset:

Majoitusvaraukset:

020 7100 500,

(09) 819 251, www.meripuisto.fi

(014) 636 311,

(08) 466 642, www.rantakalla.fi

9 Kemi, Hotelli Palomestari

www.hotellialba.fi

17.6. alkavat Kemin kesäteat-

7 Jämsä, City-Hotelli

Kiviä taskussa esitykset. Näy-

terissa ”menestyskomedian”

Jämsänukko

telmä vie katsojat keskelle te-

10.7. käynnistyvät Vain muu-

atterillista ilotulitusta, unoh-

www.imatrankylpyla.fi

taman huijarin tähden –näy-

tamatta kuitenkaan vakavien

5 Joensuu, Hotelli Atrium

telmän esitykset Jämsän Hi-

asioiden pureskelua. Rooleis-

mosTeatterissa. Heikki Luo-

sa nähdään Mikko Penttilä ja

22.6. ratsastaa Ronja Ryövä-

man suosikkikomediassa ovat

Niko Karjalainen. Esityspaikka

Hiittenharju

rintytär Joensuun Teatteri-

vauhdissa muun muassa Heik-

on Kemin puistopaviljonki.

1.7. Nakkilan kesäteatteri re-

traktorin lavalle. Astrid Lind-

ki Rantanen, Kaisa Mäkinen.

www.keminkesateatteri.com

päisee Aleksi Bardyn elokuva-

grenin rakastetun klassikon

www.jjteatteri.fi

käsikirjoituksen mukaan tuote-

ohjaa Tomi Kervinen, rooleis-

Majoitusvaraukset:

tun näytelmän Häjyt.

sa nähdään mm. Ronjaa näyt-

Majoitusvaraukset:

(016) 257 117,

www.nakkilankesateatteri.fi

televä Liina-Maija Paavilainen,

(014) 749 9311,

www.hotellipalomestari.com

Majoitusvaraukset:

Kalle Pulkkinen, Matti Toiva-

(02) 531 1600,

nen ja Katriina Hassinen. Ta-

www.hotellihiittenharju.fi

pahtumapaikkana Sinkkolan

3 Helsinki, Kokous-

www.traktori.net/

kotieläinpiha.

hotelli Rantapuisto / Park Hotel Käpylä

ronja-ryovarintytar

16.6. Suomenlinnan kesäteat-

(013) 255 888,

terissa alkavat Ronja Ryövärintyttären esitykset. Ronja-

Majoitusvaraukset: www.hotelliatrium.fi

na säteilee Kreeta Salminen ja Birkinä nähdään Ylermi Rajamaa. www.ryhmateatteri.fi 21.7. on Sipoon teatterin suuren rakkaustarinan, Kesäyön unelma ensi-ilta. Luvassa on valloittava ja anarkistinen komedia, joka yltyy jopa farssimaiseen menoon. Ohjaaja Joel

40 Visiitti

www.cityhotelli.com

Turun Samppalinnan musikaalikomedia perustuu Blondin kosto –elokuvaan.

Henrik Schütt

2 Harjavalta, Hotelli


Wilenius Joha nnes

10 Kemijärvi, Hotelli

tapahtumakalenteri

18.6. Kemijärven kaupun-

16 Loviisa, Hotel Degerby

gin Puustelli juhlahuoneiston

1.7. Lurensin ke-

alueella alkavat Arto Paasi-

säteatteri Loviisas-

linnan Suloisen myrkynkeit-

sa aloittaa huippu-

Mestarin Kievari

ko Siunattu hulluus. www.tornavankesateatteri.net Majoitusvaraukset: (06) 421 7700, www.hotellifooninki.com

20 Tampere,

täjän esitykset. Ohjaus Han-

suositun musikaa-

na-Leena Metsävainio.

li Greasen esitykset.

Hotelli Victoria

www.kemppateatteri.net

Musikaali esitetään

8.6. koetaan Hulvaton hotelli

ruotsiksi.

-komedian ensi-ilta Tampereen

(016) 320 7700,

www.grease.fi

Komediateatterissa. Käsikirjoi-

www.mestarinkievari.fi

Majoitusvaraukset:

tus Ray Cooney ja ohjaus Panu

11 Kitee, Hotelli

(019) 50 561,

Majoitusvaraukset:

Pajarinhovi

23.7. käynnistyvät Heinäveden myllyllä komedian, Kiusaajien katkismuksen esitykset. Näytelmän on kirjoittanut

Suomenlinnan Hyvän omantunnon linnakkeessa seikkailee kesällä Ronja, ryövärintytär, jonka roolin näyttelee Kreeta Salminen.

Eero Schroderus ja ohjannut

Raipia. Rooleissa mm. Jukka

www.degerby.com

Leisti, Jani Karvinen, Karoliina

17 Oulu, Airport

www.tampereenkomediateat-

Hotel Oulu

Blackburn ja Emilia Pokkinen. teri.fi/hulvatonhotelli.htm

11.6. Teatteri Neliapila juh-

17.6. pistetään Pyynikin kesä-

lii 20-vuotista taivaltaan Teu-

teatterissa uusiksi tv-sarjasta

vo Pakkalan laulunäytelmällä

tuttu Rauta-aika. Paavo Haa-

Tarja Jänis.

lavalla Kulkurin valssin tah-

Tukkijoella.

vikon romaaniin perustuvan

www.kylapari.fi/

deissa. www.kesateatteri-

www.ouka.fi/yhdistykset/ne-

näytelmän ohjaa Kari Heiska-

myllyteatteri/teatteri.htm

tammenranta.fi

liapila/Ohjelmisto_2006.htm

nen. Rooleissa mm. Anneli Sau-

Majoitusvaraukset:

Majoitusvaraukset:

24.6. alkaen rakastettu poi-

li, Aimo Räsänen, Auvo Vihro

0207 425 770,

(017) 264 4400 (Jahtihovi),

kaviikari Vaahteramäen Ee-

ja Janne Kallioniemi.

www.pajarinhovi.fi

www.jahtihovi.fi

meli seikkailee Oulussa Hupi-

www.pyynikinkesateatteri.com

12 Kokkola, Hotelli

017 5396 100 (IsoValkeinen)

saarten kesäteatterissa. Ast-

Majoitusvaraukset:

Seurahuone

10.6. on Lohtajan Harrastaja-

tai www.isovalkeinen.com

rid Lindgrenin klassikon ohjaa

14 Kurikka, Hotelli

www.otn.fi

Sari Ohjinmaa.

(03) 2425 111, www.hotellivictoria.fi

21 Turku, Centro Hotel

näyttelijöiden kesän teatteri-

Pitkä-Jussi

esityksen ensi-ilta. Aikuisten

2.7. alkaen palataan Kauhajo-

satukomedia on Satumaiset

ella, Kesäteatteri Sotkanpesän

Viettelykset, jonka on kirjoitta-

musikaalissa, Olavi Virran le-

nut Katri Turhanen ja ohjannut

gendaarisiin aikoihin.

Anna-Kaisa Kettunen.

www.teatterikajo.fi

Pietari Kylliäinen

Vartiovuorenmäellä. Ristoa näyt-

www.mmm.masooney.net

Majoitusvaraukset:

1.7. koetaan Savonlinnan Kasi-

telee Tatu Mönttinen ja Rauhaa

Majoitusvaraukset:

(06) 451 0500,

nonsaaren kesäteatterin laval-

PMMP:stä tuttu Mira Luoti.

020 7959 600,

www.hotellipitkajussi.fi

la Vääpeli Körmy -näytelmän

www.turunkesateatteri.fi

www.seurahuone.com

15 Lahti, Hotelli

Min Kamp-taisteluni maailman

23.6. ensi-illassa Blondi – Le-

ensi-ilta. Näytelmän on käsi-

gally Blonde –musikaalikome-

Musta Kissa

kirjoittanut Eri Kokkonen ja

dia, jonka rooleissa mm. Eeva

hovi / Hotelli IsoValkeinen

9.6. alkavat Ranskalainen py-

ohjannut Kimmo Lavaste.

Vilkkumaa, Sami Uotila, Mik-

13.7. Kuopion Uudessa Kesä-

jama -komedian esitykset Hei-

www.teatterimylly.fi

ko Vihma, Juhani Laitala sekä

teatterissa koetaan Olen suo-

nolan kesäteatterissa. Näytel-

Kike Elomaa.

malainen –musiikkinäytelmän

mää tähdittävät takuuvarmat

Majoitusvaraukset:

kantaesitys. Päärooleissa Kai

nimet Puntti Valtonen, Jaak-

Hyttinen, Ami Aspelund, Laura

ko Saariluoma, Jussi Lampi ja

Hänninen, Sami Kojonen ja Vil-

Mari Turunen. Ohjaaja Pentti

le Kiljunen. Käsikirjoitus ja oh-

Kotkaniemi.

Hotelli Fooninki

reksena Jukka Rasila, ohjaajana

jaus Kimmo Virtanen.

www.heinola.net

30.6. on ensi-illassa Seinäjo-

ex-Vares Kari-Pekka Toivonen.

www.tahtiteatteri.com

Majoitusvaraukset:

ella Törnävän kesäteatterissa

Majoitusvaraukset:

13 Kuopio, Hotelli Jahti-

10.7. alkaen tanssahdellaan Kesäteatteri Tammenrannan

(03) 544 9000, www.mustakissa.com

Majoitusvaraukset: (08) 514 5100,

16.6. alkavat railakkaan Sinikka

www.airporthotel.fi

ja Tiina Nopolan musiikkisadun,

18 Savonlinna, Hotel

esitykset Turun Kesäteatterissa

(015) 518 30,

Risto Räppääjä ja Villi koneen

www.samppalinnanteatteri.fi

www.pietarikylliainen.fi

27.5. Naantalin Emma teatteris-

19 Seinäjoki,

go –näytelmän esitykset. Va-

teatterin 20-vuotisjuhlien kunniaksi Aapelin komediaklassik-

sa alkavat Vares ja nuoruustan-

(02) 211 8100, www.centrohotel.com/fi Visiitti 41


tapahtumakalenteri Kokkolan Asuntomessut 15.7.–14.8.2011

Suomen suurin yleisötapahtuma Asuntomessut järjestetään Keski-Pohjanmaan pääkaupungissa Kokkolassa.

Kokkolan Messualue sijaitsee

Upea rantahuvila Villa White, jonka huoneistoala on 222 m2.

meren rannalla, noin kahden kilometrin päässä Kokkolan kaupungin ydinkeskustasta, Vanhan-satamanlahden pohjukassa. Alue liittyy kiinteästi Suntinsuun vapaa-aika-alueeseen. 

myös alueelle johtavan tien varret. Kaikki kolme puistovyöhykettä on viimeistelty ja istutettu hyvissä ajoin ennen talven tuloa. Alueelle tullaan sijoittamaan kokkolalaislähtöisen kuvataiteilija Jukka Pernun ympäristötaidetta. Meripuistoon

Muodoltaan pyöreälle 9 hehtaarin kokoiselle alueel-

sijoitetaan Lokinmuna–nimi-

le rakennetaan 30 omako-

nen teos ja alustavien suunni-

titaloa, joista kahdeksan on

telmien mukaan Lamppu-niminen teos sijoitetaan Keskusau-

omarantaista. Lisäksi rakennetaan kaksi rivitaloa ja kolme kerrostaloa. Asuntojen kokonaismäärä tulee olemaan kaava-alueen ensimmäisessä vaiheessa yli 100 asuntoa. Alueen keskustaan muodostuu tori, jos-

kiolle. Teoksien materiaalina

Messualueella on kahdeksan omarantaista kohdetta.

on kantattu paju. Syksyllä valmistuneessa alueen pienvenesatamassa järjestetään messujen aikana pienvenenäyttely. Satama-altaaseen mahtuu noin 40 pien-

ta muotoutuu kohtauspaikka.

venettä.

Talojen sijoittelu toteutetaan siten, että jokaiselle pihalle syntyy suojaisa, aurinkoinen alue ja että useimmilla on lähes esteetön merinäköala. Toriaukion laitamille sijoittuvat yhtiömuotoiset raken-

Pienimmät asunnot ovat

energiaratkaisuihin auttaa ar-

noin 35 neliön yksiöitä ja suu-

jen pyörittämisessä. Seniori-

rimmat runsaan 300 neliön

asumisen toiminnallisuutta esi-

omarantaisia omakotitaloja. Eri

tellään monessa kohteessa.

nukset; kerrostalot, rivitalot

vaihtoehdot esittäytyvät mes-

ja kytketyt omakotitalot. Muu

suilla monipuolisesti. Talojen

Maisemoitu ympäristö

omakotirakentaminen sijoittuu

toiminnallisuus yhdistettynä

Alueen ympäristö- ja vesiai-

alueen ulkokehälle.

nykytekniikalla toteutettuihin

heet on maisemoitu, kuten

42 Visiitti

Majoitus: Hotelli Seurahuone, 020 7959 600 tai www.seurahuone.com Teksti Kari Martiala Ilmakuvat Aki Paavola Talokuvat Arto Wiikari


FINLANDIA HOTELS

Kemijärvi

Kesäyöt edullisesti!

Inexpensive summer nights! Летом выгодные цены на размещение!

Kemi

Oulu Kalajoki Ylivieska

Kokkola Pietarsaari

Joensuu Seinäjoki

Kuopio

Kurikka

Kitee Jyväskylä Jämsä

Savonlinna

Tampere Harjavalta

Varaukset 24 h/vrk puhelimitse tai internetistä: puh. 06000-2777 (1,95/min + ppm), www.finlandiahotels.fi e-mail: sales@finlandiahotels.fi

Tuusula Turku Espoo

Imatra Lahti Loviisa

Helsinki

Utö

BonusasIaKKaan KesäetusetelI 2011

Tämä etu koskee ainoastaan vapaa-ajan matkailijoita. | The offer only applies to leisure travels. | Скидка действительна только для туристов.

€ 5 5 hh / yö / 2

ostamalla bonuskortin saat kesäedun heti! Get a room for 55 € by purchasing own personal card. Приобретя бонусную карту, вы можете заказать номер по цене 55 евро за ночь. Finlandia Hotellit tarjoavat 20.6.–7.8.2011 bonuskorttiasiakkailleen 2 hengen huoneen hintaan 55 € / vrk (+ alle 15 -vuotiaalle lisävuodemahdollisuus). Kesäetu varataan suoraan asiakkaan valitsemasta FinlandiaHotellista. Toimi nopeasti, huoneita rajoitettu määrä! Etu ei ole voimassa erikoissesonkeina.

Valid 20.6.–7.8.2011. Reservations directly to the wanted hotel; limited number of rooms. Not valid on special seasons. Предложение действительно с 20 июня до 7 августа 2011 года. Заказ номеров напрямую в гостиницах. Количество номеров ограничено. Скидки не действительны в пик туристического сезона.

www.finlandiahotels.fi


Finlandiaristikko Laatinut Tapio Rusanen

Voita lahjakortti! Kerro meille mikä on oma suosikkisi ketjumme hotelleista ja miksi:

Arvomme vastaajien kesken majoituslahjakortin. Mielestäni tämän lehden paras juttu alkaa sivulta: Nimi Osoite Puh.nro Sähköposti

Lähetä kuponki 31.10.2011 mennessä osoitteeseen: Finlandia Hotels, Ramsinniementie 14, 00980 Helsinki. Voit osallistua myös sähköpostitse osoitteella: sales@finlandiahotels.fi Edellisen arvonnan palkinto - Finlandia Hotels majoituslahjakortti - lähti Johanna Lindbohmille Mikkeliin. Onnea voittajalle!

Ristikon ratkaisu

Visiitti 3/2011  
Visiitti 3/2011  

Finlandia Hotelsin asiakaslehti

Advertisement