__MAIN_TEXT__

Page 1

Svenska Bibelsällskapets tidning 4/2015

Alla för en Sid 8

Bibeln är karta, kompass och näring på resan tycker Blåberg Sid

3

Praktiska utmaningar framöver för översättarteamen i Afrika Sid

6

Lulesamiskt förprojekt visar att kompetens och vilja finns för nytt GT Sid

10

Anta utmaningen bjuder in nya läsare att hänga på från årsskiftet Sid

16

Profile for Olof Brandt

Tidningen BIBEL nummer 4 2015  

Svenska Bibelsällskapets tidning BIBEL nummer 4 2015

Tidningen BIBEL nummer 4 2015  

Svenska Bibelsällskapets tidning BIBEL nummer 4 2015

Advertisement