Page 1

MEDNARODNI OLIMPIJSKI KOMITE

Za:

Ref. št LAB/ME/C/FE/CO/WADA/ HMS/SCH/csar/90/2011

WADA pooblaščene laboratorije Člane medicinske komisije MOK Nacionalne olimpijske komiteje Medicinske uradnike za zvezo v NOK Mednarodne zveze poletnih športov v olimpijskem programu Komiteje za organizacijo olimpijskih iger Nacionalne protidopinške organizacije Svetovna protidopinška organizacija

V vednost: Po e-pošti Arbitražno sodišče za šport Združenje mednarodnih federacij poletnih olimpijskih športov

Lausanne, 15. decembra 2011

Protidopinška pravila MOK za igre v okviru XXX olimpijade London 2012 Spoštovani, A.

Protidopinška pravila MOK Obveščamo vas, da je MOK finaliziral protidopinška pravila MOK za tekmovanja na XXX olimpijadi, London 2012, ("protidopinška pravila MOK"), ki bodo veljala v povezavi s takšnimi igrami ("londonske olimpijske igre" ). Izvod teh protidopinških pravil MOK in svetovnega protidopinškega kodeksa je na voljo v angleškem in francoskem jeziku na spletni strani MOK http://www.olympic.org/medical in spletni strani WADA na www.wada-ama.org. Vsi izrazi, uporabljeni v tem pismu, imajo enak pomen kot v Protidopinških pravilih MOK. Sami nosite odgovornost za preučitev vsebine takšnega dokumenta, toda posebej vas želimo opozoriti na naslednje: 1. V času londonskih olimpijskih iger bodo vse kontrole dopinga, izvedene s strani MOK, vključevale testiranje za vse prepovedane substance in prepovedane metode, navedene na seznamu prepovedi. Čas londonskih olimpijskih iger je definiran kot "doba, ki se začne na datum odprtja olimpijske vasi za olimpijske igre, torej 16. julija 2012, do vključno dneva zaključne slovesnosti olimpijskih iger 12. avgusta 2012".

MEDNARODNI OLIMPIJSKI KOMITE Chateau de Vidy, 1007 Lausanne, Švica, Tel +41 21 621 6111 / Fax +41 21 621 6216 / www.olympic.org


Za potrebe seznama prepovedi se čas londonskih olimpijskih iger smatra za čas tekmovanja, kar pomeni, da so prepovedane vse prepovedane substance in metode. Nacionalni olimpijski komiteji so odgovorni za obveščanje vseh svojih športnikov o njihovi izpostavljenosti kontrolam dopinga skozi celotni čas olimpijskih iger za vse prepovedane substance in metode na seznamu prepovedi.

B.

2.

V času londonskih olimpijskih iger so vsi športniki izpostavljeni kontrolam dopinga, ki jih izvaja MOK ob kateremkoli času in kjerkoli brez predhodnega opozorila športnikov.

3.

MOK lahko imenuje WADA ali drugo protidopinško organizacijo za izvajanje dopinških kontrol v imenu MOK v času londonskih olimpijskih iger, izven Velike Britanije in na prizoriščih izven olimpijskih iger v Veliki Britaniji.

4.

V skladu s členom 15.1 svetovnega protidopinškega kodeksa MOK pooblašča vse protidopinške organizacije za izvajanje kontrol dopinga na športnikih znotraj svoje pristojnosti v času londonskih olimpijskih iger pred validacijo olimpijske identitete posameznega športnika in prejemom akreditacijske kartice za olimpijske igre in/ali po končanju finalnega tekmovanja športnika na olimpijskih igrah.

5.

Disciplinski postopek za kršitve pravil proti dopingu, ki se odkrijejo v okviru olimpijskih iger, je opisan v 6. členu protidopinških pravil MOK.

6.

Glede na podaljšano dobo časa tekmovanja vas želimo opomniti, da morajo športniki zaprositi za dovoljenje za uporabo za terapevtske namene pred jemanjem katerihkoli substanc, ki so na seznamu prepovedi. Ta postopek je podrobneje pojasnjen v protidopinških pravilih MOK.

7.

V primeru, ko je športnik, obtožen kršenja protidopinških pravil, udeleženec ekipnega športa ali sodeluje v športu, ki ni ekipen, toda v katerem se nagrade podeljujejo ekipam, bo pristojna mednarodna zveza prisotna na zaslišanju disciplinske komisije, da bi pomagala zagotoviti skladnost sankcij MOK z veljavnimi pravili ustrezne mednarodne zveze.

8.

Za informacijo k pismu prilagamo nepopoln "Povzetek stvarnih sprememb protidopinških pravil MOK, ki veljajo za igre na XXX olimpijadi, London 2012 v primerjavi s protidopinškimi pravili MOK, ki veljajo za zimske olimpijske igre, Vancouver 2010".

Podatki o lokaciji Glede podatkov o lokaciji MOK predlaga nacionalnim olimpijskim komitejem (NOK), da se povežejo z mednarodnimi zvezami in nacionalnimi protidopinškimi organizacijami (NPO) in zagotovijo najboljše pogoje za izpolnjevanje obveznosti v skladu s protidopinškimi pravili MOK. MOK bo ločeno posredoval kratek povzetek in nadaljnje informacije za NOK za pomoč pri izpolnjevanju obveznosti. NOK so vabljeni, da se povežejo s svojimi nacionalnimi protidopinškimi organizacijami (NPD) in pristojnimi mednarodnimi zvezami ter se dogovorijo za sodelovanje.

Stran 2/3

Ref. No / LAB/ME/C/FE/CO/WADA/ HMS/SCH/csar/90/2011


C.

Seznam prepovedi za 2012 Seznam prepovedi, ki velja za londonske olimpijske igre bo na voljo na spletnih straneh WADA in MOK.

D.

Tehnični postopki v povezavi s kontrolo dopinga Priloga 3 protidopinških pravil MOK je dokument z naslovom "Tehnični postopki za kontrolo dopinga londonskega organizacijskega odbora za olimpijske igre (LOCOG) za igre XXX olimpijade, London 2012" in dopolnjuje vsebino protidopinških pravil MOK.

E.

Razreševanje tekočih primerov suma kršitev protidopinških pravil MOK prosi nacionalne protidopinške organizacije, mednarodne zveze in nacionalne olimpijske komiteje, da zagotovijo razrešitev tekočih primerov suma kršitev protidopinških pravil pri športnikih ali pomožnega osebja športnikov, ki želijo sodelovati na londonskih olimpijskih igrah preden se športniki udeležijo prvih tekmovanj na londonskih olimpijskih igrah in pred akreditacijo pomožnega osebja športnikov.

F.

Kontaktna oseba NOK za protidopinške zadeve MOK prosi, da vsi NOK, ki pošiljajo ekipe na londonske olimpijske igre, v oddelek za pravne zadeve MOK (sarah.friberg@olympic.org) do 31. marca 2012 posredujejo ime in koordinate osebe v NOK, ki jo lahko MOK kontaktira za protidopinške zadeve v času londonskih olimpijskih iger.

G.

Kontaktna oseba za protidopinške zadeve v mednarodni zvezi MOK prosi, da vse mednarodne zveze, katerih športi so v programu londonskih olimpijskih iger, v oddelek za pravne zadeve MOK (sarah.friberg@olympic.org) do 31. marca 2012 posredujejo ime in koordinate osebe v mednarodni zvezi, ki jo lahko MOK kontaktira za protidopinške zadeve v času londonskih olimpijskih iger.

Prosimo poskrbite, da zgoraj navedene podatke in dokumentacijo prejmejo vse z vašo organizacijo povezane osebe, ki morajo takšno dokumentacijo poznati, še posebej športniki, trenerji in zdravstveno osebje.

S spoštovanjem,

Howard M. STUPP Direktor pravnih zadev

Patrick SCHAMASCH Zdravstveni in znanstveni direktor

Pril. Povzetek stvarnih sprememb protidopinških pravil MOK, ki veljajo za igre na XXX olimpijadi, London 2012 v primerjavi s Protidopinškimi pravili MOK, ki veljajo za zimske olimpijske igre, Vancouver 2010.

Stran 3/3


Povzetek vsebinskih sprememb v "Protidopinških pravilih MOK za igre v okviru XXX. olimpijade London 2012" v primerjavi s "Protidopinškimi pravili MOK na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru 2010"

Sledi povzetek vsebinskih sprememb v "Protidopinških pravilih MOK za igre v okviru XXX. olimpijade London 2012" v primerjavi s "Protidopinškimi pravili MOK na XXI. zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru 2010". Podatki o lokaciji: MOK od športnikov ne bo zahteval podatkov o lokaciji, vendar se bo zanašal na obstoječe registrirane sezname za testiranje ("RTP") (npr. seznami mednarodnih zvez ("IF") in nacionalnih protidopinških organizacij ("NADO"), s katerimi bo pridobil podatke o lokaciji športnikov, ki bodo sodelovali na olimpijskih igrah 2012 v Londonu (člena 4.5.1.1. in 4.5.1.2.).

1.

Poudariti je treba:

2.

-

da za tiste športnike, ki jih ni v RTP, MOK od NOK zahteva podatke o nastanitvi in urnik treningov (4.5.1.3. člen); in

-

da je NOK lahko kaznovan, če ne posreduje tovrstnih podatkov oziroma načrtno poda zavajajoče ali nepravilne podatke (10. člen). Neopravljeno testiranje - obdelava rezultatov Čeprav MOK ni protidopinška organizacija ("ADO"), ki odgovarja za športnike na seznamu RTP, pa bo vseeno imel pristojnost za odločanje, ali športnik ni opravil testiranja v okviru olimpijskih iger v Londonu. Poudariti je treba, da morajo nacionalni olimpijski komiteji mednarodnemu olimpijskemu komiteju nuditi vso pomoč pri obdelavi rezultatov in zbiranju dokumentacije (npr. člena 4.5.9. in 6.2.4.1.).

3.

Tretji prekršek - obdelava rezultatov Ob upoštevanju zakonika in mednarodnega standarda za testiranje (predvsem 11.6.5. člen) MOK nima pristojnosti za ugotavljanje kršitev protidopinških pravil pri tretjem primeru nepopolnih podatkov o lokaciji športnika v RTP. Protidopinška organizacija ("ADO"), ki ima podatke o športniku na svojem seznamu RTP, je tista organizacija, ki mora začeti postopek zoper športnika po 2.4. členu svetovnega protidopinškega zakonika. Na podlagi zakonika in mednarodnega standarda za testiranje:

4.

morajo nacionalni olimpijski komiteji zagotavljati določene podatke, na primer o športnikih, ki že imajo dva prekrška v predhodnih 18 mesecih (npr. 6.2.4.3. člen);

MOK bo obdelal podatke o morebitnih neopravljenih testiranjih v okviru olimpijskih iger v Londonu, kot je navedeno v 2. odstavku zgoraj;

MOK bo obdelavo rezultatov morebitnih kršitev protidopinških pravil v primeru tretjega prekrška v obdobju 18 mesecev prepustil pristojni protidopinški organizaciji (npr. IF ali NADO, odvisno od primera); in

na podlagi odločitve pristojne protidopinške organizacije sprejel lastne odločitve v okviru olimpijskih iger v Londonu.

Začasna izključitev - predvsem v primeru neopravljenega testiranja (tretji prekršek) Poleg pravice do začasne izključitve športnika v primeru (morebitne) kršitve protidopinških pravil je bilo sedaj dodano še besedilo, ki omogoča, da lahko MOK začasno izključi tudi športnika, ki bi bil predmet (morebitne) tretje kršitve (člena 6.2.4.4. in 6.2.8.).

15.12.2011


Mednarodni olimpijski komite

Protidopinška pravila za igre v okviru XXX. olimpijade London 2012

Mednarodni olimpijski komite Chateau de Vidy C.P. 356 1007 Lausanne Tel: + 41 21 621 61 11 Faks: + 41 21 621 62 16

5 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


KAZALO PREAMBULA

....................................................................................................................................................... 3

1. ČLEN 2. ČLEN 3. ČLEN 4. ČLEN 5. ČLEN

UPORABA ZAKONIKA - DEFINICIJA DOPINGA - KRŠITEV PRAVIL ................................................... 3 KRŠITVE PROTIDOPINŠKIH PRAVIL ..................................................................................................... 4 SEZNAM PREPOVEDANIH SNOVI .......................................................................................................... 4 KONTROLA DOPINGA ............................................................................................................................. 5 ANALIZA VZORCEV ................................................................................................................................. 8

6. ČLEN

DISCIPLINSKI POSTOPEK V PRIMERU DOMNEVNIH KRŠITEV PROTIDOPINŠKIH PRAVIL NA OLIMPIJSKIH IGRAH ............................................................................................................................... 8

7. ČLEN

AVTOMATIČNA DISKVALIFIKACIJA POSAMEZNIH REZULTATOV, NEUSTREZNOST ZA OLIMPIJSKE IGRE .................................................................................................................................14

8. ČLEN

KAZENSKI UKREPI ZA POSAMEZNIKA ............................................................................................... 14

9. ČLEN

POSLEDICE ZA EKIPE .......................................................................................................................... 15

10. ČLEN FINANČNI IN DRUGI KAZENSKI UKREPI ZA NACIONALNE OLIMPIJSKE KOMITEJE IN MEDNARODNE ZVEZE .......................................................................................................................... 15 11. ČLEN PRITOŽBE...............................................................................................................................................16 12. ČLEN KONTROLA DOPINGA PRI KONJIH - PROTIDOPINŠKI PREDPISI IN KONTROLIRANA ZDRAVILA ZA KONJE .................................................................................................................................................... 17 13. ČLEN VELJAVNA ZAKONODAJA, SPREMEMBE IN INTERPRETACIJA PROTIDOPINŠKIH PRAVIL ..................................................................................................................................................... 17 14. ČLEN JEZIKI .....................................................................................................................................................17 PRILOGA 1 DEFINICIJE .........................................................................................................................................18 PRILOGA 2 KRITERIJI MEDNARODNEGA STANDARDA ZA TESTIRANJE (4.3. ČLEN PRAVIL) ..................... 19 PRILOGA 3 TEHNIČNI POSTOPKI LOCOG PRI KONTROLI DOPINGA NA POLETNIH OLIMPIJSKIH IGRAH V LONDONU 2012 ......................................................................... 22

6 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


PREAMBULA

Mednarodni olimpijski komite (MOK) je najvišji organ olimpijskega gibanja in zlasti olimpijskih iger. Vsako osebo, ki na kakršen koli način pripada olimpijskemu gibanju, zavezujejo določbe Olimpijske listine in mora upoštevati odločitve MOK. Olimpijska listina odraža napore, ki jih MOK posveča boju proti dopingu v športu, in podporo svetovnemu protidopinškemu zakoniku (Zakonik), ki ga je sprejel MOK. MOK je protidopinška pravila (Pravila) predpisal in sprejel v skladu z Zakonikom ter v pričakovanju, da bodo prispevala k boju proti dopingu v olimpijskem gibanju. Pravila dopolnjujejo tudi drugi dokumenti MOK, mednarodni standardi, na katere se Pravila navezujejo, in protidopinška pravila pristojnih mednarodnih zvez. Protidopinška pravila so, tako kot pravila o tekmovanju, športna pravila, ki določajo pogoje, pod katerimi se tekmuje. Vsi sodelujoči (športniki in spremljajoče osebje) ter druge osebe sprejmejo ta Pravila kot pogoj za sodelovanje in predpostavlja se, da bodo ravnali v skladu z njimi. Izvršni odbor MOK je pristojen za postavljanje načel, smernic in postopkov v zvezi z bojem proti dopingu, za upravljanje kršitev protidopinških pravil in zagotavljanje skladnosti z mednarodno sprejetimi predpisi, vključno z Zakonikom. Predsednik MOK imenuje medicinsko komisijo, ki v skladu z navodili izvršnega odbora MOK zagotavlja izvajanje teh Pravil. Odbor za priznanje terapevtske izjeme (TUEC) MOK je odbor, ki ga imenuje medicinska komisija MOK za določanje vsake terapevtske izjeme (TUE). Razen če je drugače navedeno v Zakoniku, je oseba, ki je pristojna za upravljanje določb Zakonika, tudi direktor za medicino MOK. Direktor za medicino MOK lahko osebo ali osebe po lastni presoji pooblasti za določene odgovornosti. Pomen izrazov, ki se v teh Pravilih pojavljajo v poševnem tisku, je definiran v Prilogi 1. Za generični moški spol, ki se v teh Pravilih uporablja v odnosu do katere koli fizične osebe, se razume, da se nanaša tudi na ženski spol, razen če je določeno drugače. Športniki ali druge osebe se morajo zavedati, kaj so kršitve protidopinških pravil in poznati snovi ter metode, ki so navedene na seznamu prepovedanih snovi. 1. ČLEN

UPORABA ZAKONIKA - DEFINICIJA DOPINGA - KRŠITEV PRAVIL

1.1

Kršitev protidopinških pravil je kršitev teh Pravil.

1.2

V skladu s specifičnimi določbami spodnjih Pravil se določbe Zakonika in mednarodnih standardov na olimpijskih igrah v Londonu smiselno uporabljajo za Londonske olimpijske igre.

7 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


2. ČLEN

KRŠITVE PROTIDOPINŠKIH PRAVIL

2. člen Zakonika določa kršitve protidopinških pravil z naslednjimi spremembami: (A) Posedovanje prepovedanih snovi in metod (A.1) Športnik poseduje prepovedane snovi ali prepovedane metode, razen če dokaže, da omenjeno poseduje v skladu s priznano terapevtsko izjemo ("TUE") v skladu s 3.2. členom (Terapevtska raba) ali predloži drugo sprejemljivo utemeljitev. (A.2) Spremljajoče osebje, ki ima stik s športnikom, tekmovanjem ali treningom, poseduje prepovedane snovi ali prepovedane metode, razen če osebje dokaže, da se športniku prizna terapevtska izjema ("TUE") v skladu s 3.2. členom (Terapevtska raba) ali druga sprejemljiva utemeljitev. 3. ČLEN SEZNAM PREPOVEDANIH SNOVI 3.1. Vključitev, objava in pregled seznama prepovedanih snovi Pravila vključujejo seznam prepovedanih snovi, ki ga je objavila WADA v skladu s 4.1. členom veljavnega Zakonika v času olimpijskih iger v Londonu. Nacionalni olimpijski komiteji (NOK) so odgovorni za to, da so njihove delegacije, vključno s športniki, seznanjeni s seznamom prepovedanih snovi. Nepoznavanje seznama prepovedanih snovi na olimpijskih igrah v Londonu v nobenem primeru za nobenega sodelujočega ni upravičen izgovor. 3.2. Terapevtska raba 3.2.1

Športniki, ki imajo dokazano zdravstveno stanje, zaradi katerega potrebujejo prepovedane snovi ali prepovedane metode, morajo najprej pridobiti TUE.

3.2.2

Pričakuje se, da bo večina športnikov, ki bodo tekmovali na olimpijskih igrah v Londonu in ki potrebujejo TUE, že predhodno pridobila priznanje terapevtske izjeme od svoje mednarodne zveze ali ustrezne protidopinške organizacije v skladu s pravili mednarodne zveze. Športniki morajo o prejemu TUE obvestiti vse ustrezne protidopinške organizacije. Tako mora mednarodna zveza ali ustrezna protidopinška organizacija najpozneje do dneva odprtja olimpijske vasi na olimpijskih igrah v Londonu, tj. 16. julija 2012, obvestiti tudi športnikov NOK, WADA in medicinsko komisijo MOK.

8 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


3.2.3. Medicinska komisija MOK imenuje odbor vsaj treh zdravnikov ("TUEC"), ki pregleda obstoječe terapevtske izjeme in obravnava nove prošnje. Športniki, ki še nimajo priznane terapevtske izjeme, lahko za TUE zaprosijo pri MOK. Odbor TUEC takoj obravnava nove prošnje v skladu z mednarodnimi standardi za terapevtske izjeme in poda odločitev, ki je hkrati tudi zadnja odločitev MOK. Medicinska komisija MOK o svoji odločitvi nemudoma obvesti športnika, NOK, agencijo WADA in pristojno mednarodno zvezo. Njena odločitev velja le v času olimpijskih iger v Londonu. Medicinska komisija MOK obvesti WADA o vseh prejetih terapevtskih izjemah pred prvim dnem olimpijskih iger v Londonu in predloži kopije, tako da WADA lahko določi svoje pogoje v skladu s 3.2.3.1. členom. 3.2.3.1. WADA lahko na zahtevo športnika, MOK ali na lastno pobudo pregleda odobritev ali zavrnitev športnikove terapevtske izjeme. Če WADA presodi, da odobritev ali zavrnitev terapevtske izjeme ni v skladu z mednarodnim standardom za terapevtske izjeme, lahko odločitev razveljavi. Odločitve o TUE so lahko predmet nadaljnje pritožbe, kot to določa 11. člen. 3.2.4. Vse terapevtske izjeme je treba obdelati, zanje zaprositi in jih razrešiti v podatkovni bazi ADAMS, razen v upravičenih primerih. 4. ČLEN KONTROLA DOPINGA 4.1. Odgovornosti kontrole dopinga MOK je odgovoren za izvajanje kontrole dopinga v času olimpijskih iger v Londonu. MOK ima pristojnost, da del ali vso odgovornost za izvajanje kontrole dopinga preloži na eno ali več drugih organizacij. Čas olimpijskih iger v Londonu je opredeljen kot "obdobje, ki se začne z dnevom odprtja olimpijske vasi na olimpijskih igrah v Londonu, tj. 16. julij 2012, in traja do vključno dneva zaključne slovesnosti olimpijskih iger v Londonu, tj. 12. avgusta 2012".

Vsi športniki, ki bodo sodelovali na olimpijskih igrah v Londonu, bodo morali prestati kontrolo dopinga v času olimpijskih iger v Londonu, ki jo MOK lahko izvede kadar koli in kjer koli brez predhodnega obvestila. Tovrstna kontrola dopinga se smatra kot "kontrola na tekmovanju" za potrebe seznama prepovedanih snovi in lahko zajema testiranje za vse prepovedane snovi in vse prepovedane metode s prepovedanega seznama. MOK ima pravico voditi ali sprožiti kontrolo dopinga v času olimpijskih iger v Londonu in je odgovoren za poznejše obravnavanje takih primerov. 4.2. Razdelitev odgovornosti, nadzor in spremljanje kontrole dopinga 4.2.1. MOK bo odgovornost za izvajanje nekaterih elementov kontrole dopinga podelila organizacijskemu odboru na olimpijskih igrah v Londonu (LOCOG), predvsem postopek testiranja. Medicinska komisija MOK bo odgovorna za nadziranje kontrole dopinga, ki jo bo izvajal LOCOG ali katera druga pooblaščena protidopinška organizacija (ADO).

9 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


4.2.2

Kontrolo dopinga lahko spremljajo člani medicinske komisije MOK ali druge usposobljene osebe s pooblastilom MOK.

4.2.3

MOK ima pristojnost za imenovanje katere koli druge protidopinške organizacije, ki jo smatra primerno za izvajanje kontrole dopinga v imenu komiteja.

4.3. Standardi kontrole dopinga Kontrola dopinga, ki jo izvaja MOK, LOCOG ali katera koli druga protidopinška organizacija iz 4.2.3. člena, je v skladu z mednarodnim standardom za testiranje, ki velja v času izvajanja kontrole dopinga. MOK je v skladu z mednarodnim standardom za testiranje sestavil več zavezujočih kriterijev. Ti kriteriji in druge zahteve za kontrolo dopinga MOK so opredeljeni v Prilogi 2. Tehnično delovanje programa odbora LOCOG za kontrolo dopinga na olimpijskih igrah v Londonu je opredeljeno v "Tehničnih postopkih pri kontroli dopinga", kopijo najdete v Prilogi 3 teh Pravil. 4.4. Usklajevanje kontrole dopinga na olimpijskih igrah v Londonu Da bi zagotovili učinkovit protidopinški program na olimpijskih igrah v Londonu in da bi se izognili nepotrebnemu podvajanju kontrole dopinga, bo MOK sodeloval z WADA, mednarodnimi zvezami in NOK in tako zagotovil, da bo kontrola dopinga v času olimpijskih iger v Londonu usklajena. MOK o vseh opravljenih testiranjih in rezultatih prav tako poroča opazovalcem, ki so neodvisni od WADA. 4.5. Zahteve o lokaciji športnika 4.5.1. Vsi nacionalni olimpijski komiteji morajo zagotoviti, da športniki, ki sodelujejo na olimpijskih igrah v Londonu v njihovem imenu, sporočijo MOK podatke o lokaciji (če je potrebno na podlagi športnikove registracije na registriranem seznamu za testiranje) ali podatke o lokaciji v času olimpijskih iger v Londonu, tako da lahko MOK v tem obdobju vsakega športnika najde. NOK lahko te podatke pridobi na naslednje načine (ali kombinacije načinov): 4.5.1.1

Z zagotavljanjem, da vsi športniki, ki so registrirani na seznamu za testiranje njihove mednarodne zveze, spoštujejo svoje obveznosti in omogočajo, da MOK razpolaga z njihovimi podatki o lokaciji v času olimpijskih iger v Londonu; ali

4.5.1.2

Z zagotavljanjem, da vsi športniki, ki so registrirani na seznamu za testiranje NADO, spoštujejo svoje obveznosti in omogočajo, da MOK razpolaga z njihovimi podatki o lokaciji v času olimpijskih iger v Londonu; ali

4.5.1.3

Z zagotavljanjem podatkov o nastanitvi ter urniku in lokaciji treningov tistih športnikov, ki niso registrirani na seznamu za testiranje nobene mednarodne zveze ali nacionalne protidopinške organizacije, tako kot to zahteva MOK.

10 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


Podatke o lokaciji, na katere se navezujeta člena 4.5.1.1. in 4.5.1.2., mora športnik objaviti (in posodobiti, kadar je to potrebno) ter MOK omogočiti vpogled prek baze ADAMS ali katerega koli drugega podobnega sistema, ki je za komite sprejemljiv in do katerega lahko dostopa (npr. SIMON). 4.5.2

Vsi nacionalni olimpijski komiteji morajo zagotoviti, da so športniki, ki v njihovem imenu tekmujejo na olimpijskih igrah v Londonu in ki so navedeni na registriranem seznamu za testiranje, obveščeni na način, ki ga zahtevata člena 11.3.5.(a) in 11.4.3.(a) mednarodnega standarda za testiranje. Vsak NOK mora MOK predložiti pisno potrdilo pristojne protidopinške organizacije najkasneje v 30 dneh pred začetkom obdobja olimpijskih iger v Londonu.

4.5.3

Športniki morajo po potrebi posodobiti podatke o lokaciji v času olimpijskih iger v Londonu, tako da so ti podatki vedno točni in popolni v skladu z zahtevami protidopinške organizacije, ki upravlja s seznamom RTP, na katerem je športnik registriran.

4.5.4

Končno odgovornost za navajanje podatkov o lokaciji ima vsak športnik, ki je registriran na seznamu RTP. Domnevno poseganje ali izpuščanje s strani NOK v nobenem primeru ni obramba pred sumom, da športnik ni izpolnil zahtev o lokaciji iz teh Pravil. Ne glede na to je odgovornost vsakega NOK, da (a) MOK zagotovi zgoraj določene podatke o lokaciji za vsakega športnika, ki tekmuje v njihovem imenu na olimpijskih igrah v Londonu in ki je registriran na seznamu za testiranje, ter (b) da v obsegu, ki ga dopušča ustrezna protidopinška organizacija, ki upravlja s seznamom za testiranje, nadzira in upravlja podatke o lokaciji v času olimpijskih iger v Londonu za vsakega športnika.

4.5.5

Športnik, ki je registriran na seznamu za testiranje, mora biti dosegljiv za testiranje na lokaciji in predvsem v skladu z 11.4. členom mednarodnega standarda za testiranje.

4.5.7

NOK, ki ne upošteva zahtev v zvezi s podatki o lokaciji in določb o drugih podatkih, kot so urniki treningov in seznami nastanitev iz teh Pravil, je lahko deležen ukrepov, predvsem iz 10. člena teh Pravil.

4.5.8

Dani podatki o lokaciji so na voljo WADA in drugim protidopinškim organizacijam, ki so pristojne za testiranje športnikov v času olimpijskih iger v Londonu, pod strogim pogojem, da so podatki obravnavani zaupno in da jih uporabijo le za namene kontrole dopinga.

4.5.9

NOK mora zagotoviti podatke iz 4.5. in 6.2.4. člena v zvezi z obdobjem olimpijskih iger v Londonu ter MOK omogočati predhodni dostop do podatkov oziroma najpozneje dva tedna pred začetkom obdobja olimpijskih iger v Londonu. NOK mora prav tako zagotoviti, da so ti podatki posodobljeni in da so posodobitve na voljo MOK.

4.6. Izbira športnikov za testiranje 4.6.1. MOK skupaj z LOCOG in pristojnimi mednarodnimi zvezami določi število testiranj, ki bodo izvedena v času olimpijskih iger v Londonu.

11 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


Veliko testiranj bo načrtnih, druga pa bodo potekala po naključnem izboru. V Prilogi 3 so podrobneje opisani pomembni dejavniki za načrtna testiranja in tehnični postopki v zvezi s kontrolo dopinga, ki jo izvaja LOCOG. 4.7. Neodvisni opazovalci: MOK in LOCOG neodvisnim opazovalcem, ki so odgovorni za izvajanje programa neodvisnih opazovalcev pri kontroli dopinga v času olimpijskih iger v Londonu, omogočita neomejen in popoln dostop. 5. ČLEN

ANALIZA VZORCEV

Vzorci se analizirajo v skladu s 6. členom Zakonika in naslednjimi načeli: 5.1. Shranjevanje vzorcev in zakasnela analiza Vzorci morajo biti varno shranjeni v laboratoriju, razen če drugače zahteva MOK, in so pripravljeni za nadaljnjo analizo. Skladno s 17. členom Zakonika so vzorci v lasti MOK za obdobje osmih let. V tem obdobju ima MOK pravico vzorce ponovno analizirati, pri čemer se razume, da to stori v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi, ki se lahko občasno spremenijo. Kršitve protidopinških pravil, ki so posledica tega, se obravnavajo v skladu s temi Pravili. Po pretečenem obdobju osmih let in če je športnik podal pisno soglasje v času odvzema vzorcev, se lastništvo vzorcev prenese na laboratorij za raziskovalne namene, s tem da se odstrani in uniči kakršna koli identifikacija športnika, dokaze o tem pa se predloži MOK. 6. ČLEN DISCIPLINSKI POSTOPEK V PRIMERU DOMNEVNIH KRŠITEV PROTIDOPINŠKIH PRAVIL NA OLIMPIJSKIH IGRAH

6.1. Splošna načela 6.1.1. Pravila, predvsem 6. člen, opisujejo ustrezni postopek za ugotavljanje kršitev protidopinških pravil, identifikacijo športnika ali druge zadevne osebe ter izvajanje ukrepov in sankcij, ki so opredeljeni v Olimpijski listini in Zakoniku. 6.1.2. Za vse kršitve protidopinških pravil v času olimpijskih iger v Londonu veljajo ukrepi in sankcije iz 59. člena Olimpijske listine in njenih predpisov in/ali iz Zakonika. 6.1.3. Vsi ukrepi in sankcije zoper kršitve protidopinških pravil v času olimpijskih iger v Londonu bodo izrečeni v skladu z 59. členom Olimpijske listine in njenimi predpisi.

12 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


6.1.4. V skladu s členom 59.2.2.4. Olimpijske listine izvršni odbor MOK prenese na disciplinsko komisijo, kot je določeno v členu 6.2.5. (Disciplinska komisija), vse svoje pristojnosti, razen: (i) (ii)

(iii)

(iv)

pristojnosti za izrekanje opominov ali izključitve (59.1.1. člen Olimpijske listine) za člane MOK, častnega predsednika MOK, častne člane in zunanje častne člane; pristojnosti za izrekanje odstopa discipline ali dogodka od programa olimpijskih iger v Londonu (59.1.2.(a) člen Olimpijske listine) za mednarodne zveze, kot tudi odstopa začasnega priznanja mednarodne zveze ali združenja mednarodne zveze (člena 59.1.2.(b) in 59.1.3.(a) Olimpijske listine); pristojnosti, da suspendira ali razveljavi začasno priznanje NOK, združenja NOK ali drugega priznanega združenja ali organizacije (členi 59.1.4.(a) in (b), 59.1.5.(a) in 59.1.8.(a) Olimpijske listine); pristojnosti za izrekanje trajne neustreznosti ali izključitve iz prihodnjih olimpijskih iger v kontekstu olimpijskih iger v Londonu za samostojne tekmovalce, ekipe, uradnike, managerje, ostale člane delegacij, kot tudi sodnike in člane žirije (člena 59.2.1. in 59.2.2. Olimpijske listine).

Predsednik MOK lahko pri sestavljanju disciplinske komisije iz 6.2.5. člena prav tako po lastni presoji odloči, da vse ukrepe in sankcije v danem primeru izreka izvršni odbor MOK. V tem primeru ima disciplinska komisija pristojnosti, ki so navedene v 6.1.5. in 6.1.7. členu. 6.1.5

Pri vseh postopkih, ki izhajajo iz kršitev protidopinških pravil v času olimpijskih iger v Londonu, se posameznikova pravica do zaslišanja iz 3. odstavka predpisov 59. člena Olimpijske listine uveljavlja izključno pred disciplinsko komisijo. Pravica do zaslišanja vključuje pravico do seznanjenosti s kaznijo in pravico do nastopa pred disciplinsko komisijo ali predložitve obrambe v pisni obliki glede na željo osebe, ki to pravico uveljavlja.

6.1.6

V vseh primerih kršitev protidopinških pravil na olimpijskih igrah v Londonu, kjer je izvršni odbor MOK vse svoje pristojnosti prenesel na disciplinsko komisijo, mora le-ta odločiti o ukrepih in/ali sankcijah, ki bodo izrečene. Ta odločitev, ki jo disciplinska komisija nemudoma sporoči predsedniku MOK in izvršnemu odboru MOK, predstavlja tudi odločitev MOK.

6.1.7

V vseh primerih kršitev protidopinških pravil na olimpijskih igrah v Londonu, kjer je izvršni odbor MOK obdržal svoje pristojnosti (glej 6.1.4. člen), disciplinska komisija izvršnemu odboru MOK zagotovi poročilo o izvedenem postopku pod njenim vodstvom in predlog ukrepa in/ali sankcije, o katerem potem odloči izvršni odbor MOK. V tem primeru predlog disciplinske komisije ni zavezujoč, odločitev izvršnega odbora MOK pa predstavlja odločitev MOK.

13 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


6.2.

Postopki 6.2.1. Identifikacija pozitivnega rezultata analize vzorca in/ali druge očitne kršitve protidopinških pravil, obveščanje predsednika medicinske komisije MOK Vodja laboratorija, ki odkrije pozitivni rezultat analize vzorca (npr. pri vzorcu A) ali oseba, ki trdi, da je bila storjena katera koli druga kršitev protidopinških pravil, o tem nemudoma obvesti predsednika medicinske komisije MOK ali osebo, ki jo je predsednik pooblastil, ter mu po varnem faksu, z zaupno osebno vročitvijo, varnim in zaupnim elektronskim obvestilom ali na kateri koli zaupni način v pisni obliki posreduje podrobno poročilo o pozitivnem rezultatu analize vzorca in vso dokumentacijo v zvezi z opravljenimi analizami ter vse ustrezne informacije, ki se nanašajo na druge očitne kršitve protidopinških pravil. 6.2.2. Preverjanje kršitev protidopinških pravil: Predsednik medicinske komisije MOK skupaj z direktorjem za medicino MOK identificira športnika ali drugo osebo, ki je obdolžena kršitve protidopinških pravil, in preveri, ali gre v resnici za pozitivni rezultat analize vzorca (npr. da terapevtska izjema ni priznana) ali pa gre za kršitev katerega koli drugega protidopinškega pravila. Predsednik medicinske komisije MOK skupaj z direktorjem za medicino MOK prav tako presodi, ali je pozitivni rezultat analize vzorca posledica očitnega odklona od mednarodnega standarda za testiranje ali mednarodnega standarda za laboratorije. 6.2.3. Obveščanje predsednika MOK: Če s preverjanjem iz zgornjega člena 6.2.2. ni dokazano, da je pozitivni rezultat analize vzorca povzročila ustrezna terapevtska izjema ali odklon od mednarodnih standardov, predsednik medicinske komisije MOK ali pooblaščena oseba nemudoma obvesti predsednika MOK o ugotovitvi pozitivnega rezultata analize vzorca ali drugih očitnih kršitvah protidopinških pravil ter mu predstavi razpoložljive ključne podatke v zvezi s primerom. 6.2.4. Obdelava rezultatov v primeru kršitve zahtev o lokaciji 6.2.4.1 MOK je odgovoren za prijavo vsakega neopravljenega testiranja v obdobju olimpijskih iger v Londonu v skladu z mednarodnim standardom za testiranje. NOK pomaga MOK pri zbiranju vseh potrebnih podatkov ali dokumentov v zvezi z obdelavo domnevnega neopravljenega testiranja s strani športnika ali delegacije. Če je športnik na seznamu svoje mednarodne zveze ali registriranem seznamu za testiranje NADO, mora športnikov NOK zagotoviti, da mednarodna zveza ali NADO (odvisno od primera) to odgovornost v potrebnem obsegu preneseta na MOK v skladu s členom 11.7.2. ali 11.7.4. (odvisno od primera) mednarodnega standarda za testiranje. 6.2.4.2 MOK prijavi neopravljeno testiranje v skladu z 11.6. členom mednarodnega standarda za testiranje, s tem da so časovne omejitve iz 11.6. člena skrajšane zaradi narave olimpijskih iger v Londonu, tako da ima športnik na vsaki stopnji postopka 24 ur od prejema obvestila s strani MOK.

14 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


6.2.4.3 Vsak NOK zagotovi, da je MOK pred začetkom olimpijskih iger v Londonu obveščen o neuspešnih prijavah ali neopravljenih testiranjih športnika, ki bo sodeloval na olimpijskih igrah v Londonu v imenu NOK, v obdobju 18 mesecev pred začetkom obdobja olimpijskih iger v Londonu. NOK mora MOK nemudoma predložiti vso dokumentacijo v zvezi z nepopolnimi podatki o lokaciji, če MOK to zahteva. 6.2.4.4 Če MOK odloči, da športnik ni opravil testiranja in je to že njegov tretji primer nepopolnih podatkov o lokaciji v obdobju 18 mesecev do vključno dneva tretjega primera nepopolnih podatkov, potem predsednik medicinske komisije MOK ali njegova pooblaščena oseba nemudoma obvesti predsednika MOK o očitni kršitvi protidopinških pravil v skladu z 2.4. členom Zakonika ali drugimi ustreznimi protidopinškimi pravili. V primeru takšnih morebitnih kršitev Zakonika ali drugih protidopinških pravil lahko predsednik skliče disciplinsko komisijo, predsednik komisije pa lahko začasno suspendira športnika po 6.2.8. členu teh Pravil do končne odločitve pristojne protidopinške organizacije o kršitvi Zakonika ali drugih protidopinških pravil, ki so bila sprejeta v skladu z Zakonikom.

6.2.5. Sestavljanje disciplinske komisije: Predsednik MOK nemudoma sestavi disciplinsko komisijo. Komisiji predseduje predsednik pravne komisije MOK ali član te komisije, ki ga določi predsednik MOK, sestavljata pa jo še dva druga člana izvršnega odbora MOK in/ali pravne komisije MOK. Disciplinski komisiji pomaga pravna služba MOK in/ali medicinski in znanstveni oddelek MOK. 6.2.6. Obveščanje športnikov ali drugih zadevnih oseb o kršitvi protidopinških pravil: Predsednik MOK ali njegova pooblaščena oseba nemudoma obvesti športnika ali drugo zadevno osebo, vodjo ekipe, ustrezno mednarodno zvezo in predstavnika programa neodvisnih opazovalcev: a)

o pozitivnem rezultatu analize vzorca;

b)

o športnikovi pravici, da zahteva analizo vzorca B ali da se v nasprotnem primeru smatra, da se je tej pravici odpovedal;

c)

o predvidenem dnevu, času in kraju analize vzorca B, če športnik ali MOK zanjo zaprosita;

d)

o pravici športnika in/ali njegovega predstavnika, da se udeleži odpiranja in analize vzorca B, če je analiza zahtevana;

e)

o športnikovi pravici, da zahteva kopijo laboratorijske dokumentacije vzorcev A in B z vsemi podatki, ki jih zahteva mednarodni standard za laboratorije;

f)

o kršitvi protidopinških pravil in v tem primeru, namesto podatkov iz točk a do e, o dejanski podlagi za druge kršitve protidopinških pravil in, če je potrebno, o dodatni preiskavi, ki bo izvedena v primeru dejanske kršitve protidopinških pravil;

15 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


g)

o sestavi disciplinske komisije.

Športnikovo nacionalno protidopinško organizacijo mora obvestiti vodja ekipe. 6.2.7. Uveljavljanje pravice do zaslišanja: V obvestilu iz 6.2.6. člena predsednik MOK ali njegova pooblaščena oseba športniku ali drugi osebi in vodji ekipe ponudi možnost bodisi udeležbe zasedanja disciplinske komisije bodisi predložitve pisne obrambne izjave. Če se športnik ali druga oseba in vodja ekipe odločijo sodelovati na zasedanju disciplinske komisije, lahko športnika ali drugo osebo na zasedanju spremljajo oziroma zastopajo osebe po njihovem izboru (npr. odvetnik, zdravnik itd.), a ne več kot tri za vsakega športnika ali vsako osebo. Na zasedanje so prav tako povabljeni predsednik zadevne mednarodne zveze ali njegov predstavnik ter predstavnik programa neodvisnih opazovalcev. Če se športnik ali druga oseba in vodja ekipe odločijo, da se zasedanja disciplinske komisije ne bodo udeležili, lahko predložijo pisno obrambno izjavo, ki jo mora disciplinska komisija prejeti v za to določenem roku. Če so športnik ali druga zadevna oseba in/ali njuna delegacija že zapustili mesto, ki gosti olimpijske igre, predsednik disciplinske komisije sprejme ukrepe, ki so po njegovem mnenju primerni v danih okoliščinah, tako da se odločitev lahko sprejme kar najhitreje v skladu s temi Pravili. 6.2.8. Začasna izključitev: Predsednik disciplinske komisije lahko športnika ali drugo zadevno osebo začasno izključi, dokler disciplinska komisija ali izvršni odbor MOK, odvisno od primera, ne izreče končne odločitve. Prav tako lahko predsednik disciplinske komisije odredi začasno izključitev v drugih ustreznih primerih, kot je opisano v 6.2.4.4. členu. 6.2.9. Narava in okoliščine kršitve; navajanje dokazov: Disciplinska komisija določi naravo in okoliščine vseh kršitev protidopinških pravil, ki so bile domnevno storjene. Športniku ali drugi zadevni osebi omogoči, da navede vse ustrezne dokaze, ki ne zahtevajo nesorazmernih sredstev (o tem odloči disciplinska komisija), za katere meni, da mu lahko pomagajo pri obrambi primera v zvezi z rezultatom na testiranju ali drugo kršitvijo protidopinških pravil bodisi ustno pred komisijo bodisi pisno po želji športnika ali zadevne osebe. 6.2.10. Mnenje strokovnjakov, navajanje drugih dokazov: Disciplinska komisija lahko na lastno pobudo zaprosi za mnenje strokovnjakov ali pridobi druge dokaze.

16 Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011


6.2.11. Intervencija mednarodne zveze: Če se mednarodna zveza odloči sodelovati v razpravah, lahko pristopi kot zainteresirana tretja stran in predloži svoje dokaze. Če je športnik član ekipnega športa ali pa nastopa v športu, ki sicer ni ekipni, a se nagrade podeljujejo ekipam, mednarodna zveza pomaga zagotoviti, da so sankcije, ki jih izreče MOK, v skladu s pravili mednarodne zveze. 6.2.12. Razširitev postopka na druge osebe: Če kadar koli (tj. pred, med ali po zasedanju) okoliščine tako narekujejo, lahko disciplinska komisija predlaga razširitev postopka na katere koli druge osebe (predvsem iz športnikove ekipe) pod pristojnostjo MOK, ki so lahko prispevale h kršitvi protidopinških pravil. V takem primeru komisija predsedniku MOK predloži poročilo, ta pa nato poda odločitev. Če se predsednik MOK odloči sprožiti postopek zoper drugo osebo, mora odločiti tudi, ali bo postopek potekal neodvisno ali kot del že obstoječega postopka. V vsakem primeru pravila o postopku in splošne določbe veljajo s potrebnimi spremembami. 6.2.13. Obveščanje športnika in drugih vpletenih o odločitvi: Predsednik MOK ali njegova pooblaščena oseba o odločitvi disciplinske komisije ali izvršnega odbora MOK, odvisno od primera, nemudoma obvesti športnika ali drugo zadevno osebo, vodjo ekipe, zadevno mednarodno zvezo, predstavnika programa neodvisnih opazovalcev in WADA tako, da naslovnikom pošlje celotno kopijo odločitve. 6.2.14. Časovna omejitev: Celotni disciplinski postopek ne presega 24 ur od obvestila športnika ali druge zadevne osebe o kršitvi protidopinških pravil. Kljub temu pa lahko predsednik MOK odloči o podaljšanju časovne omejitve zaradi posebnih okoliščin primera. 6.3. Splošne določbe 6.3.1. Konflikt interesov: Člani disciplinske komisije MOK ne smejo biti osebe, ki (i) imajo isto državljanstvo kot športnik ali druga zadevna oseba; (ii) so v dokazanem ali očitnem konfliktu interesov s športnikom, NOK ali mednarodno zvezo športnika ali katere koli osebe, ki je na kakršen koli način vpletena v primer; (iii) se na kakršen koli način ne počutijo svobodne ali neodvisne. 6.3.2. Kršitev postopkov in drugih določb: Kršitve zgoraj omenjenih postopkov in določb ne bodo preganjane, če športnik ali druga vpletena oseba zaradi kršitve nista bila oškodovana.

Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011

17


6.3.3.

Obvestilo Športnika ali drugo osebo, ki je bila akreditirana na zahtevo NOK, se lahko obvesti tako, da se izda obvestilo pristojnemu NOK. Obvestilo vodje ekipe športnika ali druge osebe, predsednika ali generalnega sekretarja NOK se smatra kot obvestilo NOK.

7. ČLEN

AVTOMATIČNA DISKVALIFIKACIJA INDIVIDUALNIH REZULTATOV, NEUSTREZNOST ZA OLIMPIJSKE IGRE

7.1. Avtomatična diskvalifikacija: Kršitev Pravil pri individualnih športih v povezavi s kontrolo dopinga avtomatično vodi v diskvalifikacijo športnikovih rezultatov na tekmovanju z vsemi ostalimi posledicami, kot so odvzem morebitnih medalj, točk in nagrad. 7.2. Neustreznost: V primeru, da je športnik kršil protidopinška pravila pred svojim nastopom na olimpijskih igrah v Londonu ali pa je na olimpijskih igrah v Londonu že tekmoval, a ima v okviru teh iger še druge nastope, mu disciplinska komisija ali izvršni odbor MOK, odvisno od primera, izreče neustreznost za sodelovanje na tekmah olimpijskih iger v Londonu, na katerih še ni nastopil, in prav tako določi sankcije, ki lahko sledijo, kot na primer izključitev športnika ali drugih zadevnih oseb iz olimpijskih iger v Londonu in odvzem akreditacije. 7.3. Začasna ali trajna neustreznost Disciplinska komisija ali izvršni odbor MOK, odvisno od primera, lahko športniku ali drugim vpletenim osebam izreče začasno ali trajno neustreznost za igre olimpijade in zimske olimpijske igre, ki sledijo olimpijskim igram v Londonu. 8. ČLEN KAZENSKI UKREPI ZA POSAMEZNIKA 8.1. Diskvalifikacija rezultatov z olimpijskih iger v Londonu Kršitev protidopinških pravil med ali v povezavi z olimpijskimi igrami v Londonu lahko povzroči diskvalifikacijo vseh športnikovih rezultatov na olimpijskih igrah v Londonu z vsemi posledicami, vključno z odvzemom vseh medalj, točk in nagrad, razen v primeru iz 8.1.1. člena. 8.1.1. Če športnik dokaže, da kršitev ni bila storjena po njegovi krivdi ali iz njegove malomarnosti, se mu rezultati s tekmovanj (če niso avtomatično diskvalificirani po 7.1. členu) ne diskvalificirajo, razen če je tudi na športnikove rezultate z drugih tekmovanj, poleg tistega, na katerem se je pojavila kršitev protidopinških pravil, najverjetneje vplivala športnikova kršitev protidopinških pravil.

Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011

18


8.2. Status v času neustreznosti Kdor je bil spoznan za neustreznega, ne sme v tem obdobju nikakor sodelovati na olimpijskih igrah v Londonu. 8.3. Posledice kršitev protidopinških pravil poleg diskvalifikacije: Posledice kršitev protidopinških pravil in dodatna zasedanja, ki sledijo zasedanjem in odločitvam MOK, vključno z izvedbo sankcij, izrečenih na podlagi kršitev na olimpijskih igrah v Londonu, izvrši ustrezna mednarodna zveza. 9. ČLEN

POSLEDICE ZA EKIPE

9.1. V primeru, da je več kot en član ekipe v ekipnem športu obveščen o morebitni kršitvi protidopinških pravil na olimpijskih igrah v Londonu po 6. členu, se celotno ekipo načrtno testira. Če je več kot en član ekipe v ekipnem športu obsojen kršitve protidopinških pravil v obdobju olimpijskih iger v Londonu, je celotna ekipa lahko diskvalificirana ali deležna drugih disciplinskih ukrepov po pravilih pristojne mednarodne zveze. Za športe, ki niso ekipni, a se nagrade podelijo ekipam velja, da je lahko v primeru, da eden ali več članov ekipe krši protidopinška pravila v obdobju olimpijskih iger v Londonu, celotna ekipa diskvalificirana in/ali deležna drugih disciplinskih ukrepov po pravilih pristojne mednarodne zveze. 10. ČLEN

FINANČNI IN DRUGI KAZENSKI UKREPI ZA NACIONALNE OLIMPIJSKE KOMITEJE IN MEDNARODNE ZVEZE

10.1 Izvršni odbor MOK ima poleg drugih pristojnosti tudi pravico, da nacionalnim olimpijskim komitejem in mednarodnim zvezam ukine del ali celotno financiranje oziroma drugo finančno pomoč, ki ni v skladu s temi Pravili. 10.2 MOK se prav tako lahko odloči za dodatne disciplinske ukrepe zoper nacionalne olimpijske komiteje ali mednarodne zveze zaradi priznanja in izbora svojih uradnikov ter športnikov za sodelovanje na olimpijskih igrah v Londonu, prihodnjih igrah olimpijade ter zimskih olimpijskih igrah, ki sledijo olimpijskim igram v Londonu.

Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011

19


11. ČLEN PRITOŽBE 11.1. Odločitve, zoper katere je možna pritožba Na odločitve, ki so bile sprejete v skladu s temi Pravili, je možno vložiti pritožbo, kot je določeno v členih od 11.2. do 11.4. ali kot je drugače navedeno v Zakoniku. Te odločitve ostanejo veljavne vse dokler so v pritožbenem postopku, razen če pritožbeni organ odloči drugače. 11.2. Pritožbe na odločitve glede kršitev protidopinških pravil, posledic in začasnih izključitev Poleg odločitev, zoper katere je možno vložiti pritožbo po 13.2. členu Zakonika, se je po tem členu (11.2.) možno tudi izredno pritožiti na odločitev o pristojnosti MOK, da odloči o domnevni kršitvi protidopinških pravil ali njihovih posledicah ter na odločitev glede izreka začasne izključitve. Ne glede na druge določbe iz teh Pravil se na začasno izključitev lahko pritoži le tisti športnik oziroma druga oseba, zoper katere je bila začasna izključitev izrečena. 11.2.1 V vseh primerih, ki izhajajo iz olimpijskih iger v Londonu, se lahko na odločitev pritoži izključno na Arbitražnem sodišču za šport (CAS) v skladu z določbami, ki na tem sodišču veljajo. 11.2.2 V primerih iz 11.2.1. člena se lahko na CAS pritožijo le naslednji: (a) športnik oziroma druga oseba, ki je predmet odločitve, zoper katero je bila vložena pritožba; (b) pristojna mednarodna zveza ali katera koli druga protidopinška organizacija, ki bi izvršila sankcije; in (c) WADA. 11.3. Pritožbe na odločitve, s katerimi se odobri ali zavrne terapevtsko izjemo Športnik, MOK, protidopinška organizacija ali drugi organ, ki ga je NOK pooblastil, da odobri ali zavrne terapevtsko izjemo, se lahko izključno na CAS pritoži glede odločitve WADA o razveljavitvi te odobritve ali zavrnitve. Na odločitve o zavrnitvi terapevtske izjeme, ki jih WADA ni razveljavila, se lahko pritožijo športniki na CAS. 11.4. Pritožba na odločitve iz 10. člena Na odločitve MOK iz 10. člena se lahko NOK ali mednarodna zveza pritožita izključno na CAS. 11.5. Rok za oddajo pritožbe Pritožbo mora pritožbena stran vložiti na CAS v roku enaindvajsetih (21) dni od dneva prejema odločitve.

Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011

20


12. ČLEN KONTROLA DOPINGA PRI KONJIH - PREDPISI PROTI DOPINGU IN ZA KONTROLIRANA ZDRAVILA ZA KONJE

12.1 Za določanje kršitev protidopinških pravil, obdelavo rezultatov, poštene obravnave, posledice kršitev protidopinških pravil in pritožbe v zvezi s konji je pristojna Mednarodna konjeniška zveza (FEI), ki postavlja in uveljavlja pravila, (i) ki so praviloma skladna s členi 1., 2., 3., 9., 10., 11., 13. in 17. Zakonika in (ii) ki vsebujejo seznam prepovedanih snovi, primerne postopke za testiranje ter seznam pooblaščenih laboratorijev za analizo vzorcev. 12.2 Ne glede na pravila MOK, ki veljajo za športnike in osebe, FEI postavlja in uveljavlja svoja pravila, ki so namenjena posebej za konje, predvsem svoje "Predpise proti dopingu in za kontrolirana zdravila za konje" (v nadaljevanju Predpisi). FEI MOK takoj sporoči svojo odločitev o uveljavljanju lastnih Predpisov. Pravica vsake osebe do zaslišanja v zvezi s (i) postopkom FEI pri izvajanju svojih Predpisov in (ii) z drugimi morebitnimi posledicami ali sankcijami MOK, ki izhajajo iz odločitve FEI za izvajanje svojih Predpisov, bo izvršena pred pristojnim organom FEI.

13. ČLEN VELJAVNA ZAKONODAJA, SPREMEMBE IN INTERPRETACIJA PROTIDOPINŠKIH PRAVIL

13.1

Ta Pravila urejata Olimpijska listina in švicarska zakonodaja.

13.2

Pravila lahko občasno spremeni izvršni odbor MOK.

13.3

Naslovi iz različnih delov in členov teh Pravil so navedeni le iz praktičnih razlogov in se ne obravnavajo kot del vsebine Pravil in nikakor ne vplivajo na jezik določb, na katere se navezujejo.

13.4

PREAMBULA in PRILOGE se obravnavajo kot sestavni del Pravil.

13.5

Pravila so bila sprejeta v skladu z ustreznimi določbami Zakonika in se skladno z njimi tudi interpretirajo. Komentarji k določbam Zakonika lahko po potrebi pomagajo pri razumevanju in interpretaciji teh Pravil.

14. ČLEN JEZIKI Prevlada angleška različica teh Pravil.

Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011

21


PRILOGA 1 DEFINICIJE

Za izraze v poševnem tisku iz teh Pravil veljajo definicije iz Zakonika in mednarodnih standardov s potrebnimi spremembami, razen če je navedeno drugače. Športnik: Vsaka oseba, ki sodeluje ali bo morda sodelovala na olimpijskih igrah v Londonu. Tekmovanje: Posamezna dirka, tekma, igra ali samostojni športni nastop. Konj: konj, kot je definiran v Predpisih FEI. Obdobje tekmovanja: Obdobje olimpijskih iger v Londonu. Mednarodna zveza ali IF: Mednarodna nevladna organizacija, ki jo priznava MOK in ki izvaja enega ali več športov na svetovni ravni ter združuje organizacije, ki izvajajo te športe na nacionalni ravni. Mednarodni standard za laboratorije: Standard, ki ga je sprejela WADA v skladu z Zakonikom glede laboratorijske analize. Mednarodni standard za testiranje: Standard, ki ga je sprejela WADA v skladu z Zakonikom glede procesov testiranja. MOK; Mednarodni olimpijski komite. Olimpijske igre v Londonu: Igre XXX. olimpijade, London 2012. Obdobje olimpijskih iger v Londonu: Obdobje, ki se začne z dnevom odprtja olimpijske vasi na olimpijskih igrah v Londonu, tj. 16. julija 2012, in traja do dneva zaključne slovesnosti olimpijskih iger v Londonu, tj. 12. avgusta 2012. Posedovanje: (Poleg definicije, ki je navedena v Zakoniku): V izogib dvomu velja, da oseba poseduje prepovedano metodo, če le-ta fizično poseduje ali pa ima na voljo nekatere ali vse potrebne sestavine za izvršitev prepovedane metode. Pravila: Protidopinška pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki veljajo na olimpijskih igrah v Londonu. LOCOG: Organizacijski odbor na olimpijskih igrah v Londonu.

Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011

22


PRILOGA 2 KRITERIJI MEDNARODNEGA STANDARDA ZA TESTIRANJE (4.3. člen Pravil)

Pomen izrazov v poševnem tisku iz te Priloge je definiran v ustreznem mednarodnem standardu za testiranje ali Prilogi 1 k Pravilom. Standard za testiranje obsega standarde za načrtovanje razporeda testiranj, obveščanje športnikov, pripravo in izvedbo odvzema vzorcev, varovanje/upravljanje po testiranju in transport vzorcev. MOK zahteva, da LOCOG ali druga protidopinška organizacija, ki izvaja testiranje v njihovem imenu, načrtuje in izvede kontrolo dopinga v skladu z mednarodnimi standardi. Za mnoge standarde mora MOK kot protidopinška organizacija (ADO) postaviti kriterije. V spodnji tabeli so prikazane zahteve MOK. Vse točke se navezujejo na mednarodni standard za testiranje:

Ref.

Točka

5.3.4. ADO postavi kriterije za potrditev identitete športnika, ki je bil izbran za odvzem vzorca. S tem zagotovi, da je obveščen ustrezni športnik.

5.3.6. 5.3.5

Protidopinška organizacija (ADO) postavi kriterije za odvzem vzorcev, s katerimi zagotovi, da se športnika z zadostnimi poskusi obvesti o odvzemu vzorca.

Kriteriji MOK od športnika zahteva, da pokaže olimpijsko osebno in akreditacijsko izkaznico. Če športnik nima olimpijske osebne ali akreditacijske izkaznice, mora predložiti uradni osebni dokument s sliko. Nacionalni olimpijski komiteji morajo MOK sporočiti točne podatke o športnikovi lokaciji. Ti podatki bodo omogočili iskanje in obveščanje športnikov. Uradniki za kontrolo dopinga (UKD) prejmejo vse ustrezne podatke in urnike treningov, ki jih upravlja LOCOG, ter tako z zadostnimi poskusi poiščejo in obvestijo športnike. MOK/LOCOG poskusita na podlagi podatkov o lokaciji obvestiti športnika, preden se po Pravilih obravnava dopinški prekršek.

Protidopinška pravila MOK 2012 - 15.12.2011

23


Ref. 6.2.b) 6.3.3.

6.2.c) 6.3.2.

7.4.5

8.3.1

Točka Kriteriji ADO določi kriterije o tem, kdo je lahko prisoten Poleg športnika in osebja, ki je pristojno za odvzem pri odvzemu vzorca poleg osebja, ki je za to vzorcev, so lahko na odvzemu vzorcev prisotni še (za pristojno (in športnika). pogoje glej mednarodni standard za testiranje): • Športnikov zastopnik • Tolmač • Zastopnik MOK • Zastopnik mednarodne zveze • Neodvisni opazovalec WADA • Upravna skupina LOCOG ADO zagotovi, da postaja za kontrolo dopinga Če ni drugače dogovorjeno, MOK zahteva, da LOCOG na ustreza minimalnim kriterijem, ki so predpisani v prizorišču olimpijskih iger v Londonu na postaji za kontrolo 6.3.2. dopinga zagotovi vsaj naslednje: Postajo uporablja UKD za namen kontrole Postaja za kontrolo dopinga mora imeti čakalnico, eno ali dopinga. Postaja zagotavlja najmanj športnikovo več sob za obdelavo in enega ali več toaletnih prostorov. zasebnost in se uporablja izključno kot postaja Vsi prostori morajo biti znotraj postaje, ki jo je mogoče za kontrolo dopinga v času odvzema vzorcev. zakleniti. Čakalnica mora vsebovati recepcijo na vhodu, hladilnik ali drugo napravo za hlajenje zaprtih pijač, zadostno število stolov v največji obremenitvi postaje in televizijo. Vsaka soba za obdelavo (število potrebnih sob bo odvisno od števila športnikov v času največje obremenitve) mora vsebovati mizo, 5 stolov, hladilnik s ključavnico in koš za nevarne odpadke. Toaletni prostor mora biti dovolj velik za 2 osebi in mora priči omogočati neposredno spremljanje oddaje vzorca urina. Več o minimalnih informacijah na obrazcih za MOK od športnikov ne zahteva podatkov o domačem kontrolo dopinga naslovu in telefonski številki, saj je LOCOG te podatke pridobil že v postopku akreditacije. ADO določi kriterije za zagotovitev, da bodo Če ni drugače dogovorjeno, MOK zahteva, da so vzorci, ki pred transportom s postaje za kontrolo dopinga so bili zbrani na prizorišču olimpijskih iger v Londonu, pred vsi zapečateni vzorci shranjeni tako, da bo transportom s postaje za kontrolo dopinga shranjeni v ohranjena njihova integriteta, identiteta in hladilniku s ključavnico. varnost.

IOC Anti-Doping Rules 2012 - 15.12.2011

24


Ref. Točka Aneks G Vzorci, ki ne izpolnjujejo zahtev glede ustrezne G.3. specifične teže za analizo ADO je odgovorna za uvedbo postopkov, s katerimi zagotovi, da so odvzeti ustrezni vzorci. Če originalni vzorec ne izpolnjuje zahtev glede ustrezne specifične teže za analizo, je UKD odgovoren za odvzem dodatnih vzorcev, dokler ne pridobi ustreznega vzorca.

Kriteriji MOK navadno od športnika zahteva en (1) dodatni vzorec, če prvotni vzorec ne ustreza zahtevam laboratorija. V primeru, da so za izvajanje programa kontrole dopinga na olimpijskih igrah v Londonu potrebni dodatni laboratoriji, zanje veljajo enake dogovorjene smernice.

Aneks H Zahteve za osebje, ki izvaja odvzem vzorcev

LOCOG lahko najame protidopinško osebje iz države gostiteljice in uporabi načrte za zaposlovanje in ADO določi potrebne kompetence in zahteve o usposabljanje dodatnega osebja, ki je potrebno za usposobljenosti za opravljanje dela uradnikov za izvajanje protidopinškega programa na olimpijskih igrah, če kontrolo dopinga, spremljevalcev in uradnikov za se s tem strinja MOK odvzem krvi. ADO za celotno osebje, ki izvaja odvzem vzorcev, sestavi opis nalog, ki opredeli njihove odgovornosti.

KRŠITEV POSTOPKOV IN SPLOŠNIH DOLOČB: Kršitve postopkov in splošnih določb iz te Priloge ne bodo preganjane, če športnik ali druga vpletena oseba zaradi kršitve nista bila oškodovana.

IOC Anti-Doping Rules 2012 - 15.12.2011

25


PRILOGA 3

TEHNIČNI POSTOPKI ZA KONTROLO DOPINGA LOCOG ZA IGRE XXX OLIMPIJADE, LONDON 2012

KAZALO 1.

UVOD .................................................................................................................................................................. 2

2.

DEFINICIJE ........................................................................................................................................................ 3

3.

OBVEŠČANJE ŠPORTNIKOV ........................................................................................................................... 3

4.

PRIPRAVLJANJE NA ODVZEM VZORCA ......................................................................................................... 6

5.

IZVAJANJE ODVZEMA VZORCA ...................................................................................................................... 7

6.

VARNOST/ADMINISTRACIJA PO TESTIRANJU .............................................................................................. 9

7.

TRANSPORT VZORCEV IN DOKUMENTACIJE.............................................................................................. 10

8.

LASTNIŠTVO VZORCEV ................................................................................................................................. 10

PRILOGA A: RAZISKOVANJE SUMA NEUPOŠTEVANJA PRAVIL ..................................................................... 11 PRILOGA B: SPREMEMBE ZA ŠPORTNIKE INVALIDE ....................................................................................... 13 PRILOGA C: SPREMEMBE ZA MLADOLETNE ŠPORTNIKE ............................................................................... 14 PRILOGA D: ODVZEM VZORCEV URINA .............................................................................................................. 16 ANEKS E: ODVZEM VZORCEV KRVI..................................................................................................................... 18 PRILOGA F: VZORCI KRVI - NEZADOSTEN VOLUMEN ...................................................................................... 20 PRILOGA G: VZORCI URINA KI NE DOSEGAJO KRITERIJA ZA PRIMERNO SPECIFIČNO MASO ZA ANALIZO...........................................................................................................................21 PRILOGA H: ZAHTEVE ZA OSEBJE ZA ODVZEM VZORCEV ............................................................................. 23

IOC Anti-Doping Rules 2012 - 15.12.2011

26


1. 1.0

UVOD Protidopinški program Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) za igre na XXX olimpijadi, London 2012 je usklajen s svetovnim protidopinškim kodeksom in obveznimi mednarodnimi standardi, ki sestavljajo svetovni protidopinški program.

1.1. MOK londonskemu organizacijskemu komiteju za olimpijske igre in paraolimpijske igre (LOCOG) podeljuje odgovornost za izvajanje naslednjih delov obveznega mednarodnega standarda za testiranje (IST) svetovne protidopinške organizacije WADA: Obveščanje športnikov; • •

Pripravljanje na odvzem vzorca;

Izvajanje odvzema vzorca;

Varnost/administracija po testiranju;

Transport vzorcev in dokumentacije;

Lastništvo vzorcev;

Priloga A: Raziskovanje suma neupoštevanja pravil;

Priloga B: Spremembe za športnike invalide;

Priloga C: Spremembe za mladoletne športnike;

Priloga D: Odvzem vzorcev urina;

Priloga E: Odvzem vzorcev krvi;

Priloga F: Vzorci urina - nezadosten volumen;

Priloga G: Vzorci urina, ki ne dosegajo kriterija za ustrezno specifično maso za analizo; in

Priloga H: Zahteve za osebje za odvzem vzorcev.

1.2

Te tehnični postopki za kontrolo dopinga opisujejo izvajanje omenjenih področij IST organizacije WADA s strani LOCOG.

1.3

Te tehnični postopki za kontrolo dopinga ne vsebujejo zahtev znotraj IST glede Poglavja 4 - Načrtovanje in Poglavja 11 - Lokacija športnikov. Omenjene zahteve so izključna odgovornost MOK.

1.4

LOCOG bo izvajal kontrolo dopinga v skladu s temi tehničnimi postopki za kontrolo dopinga v imenu MOK izključno na olimpijskih prizoriščih LOCOG.

1.5

Pri izvajanju teh tehničnih postopkov za kontrolo dopinga LOCOG deluje v skladu z WADA standardi zasebnosti športnikov in zaščite osebnih podatkov.

1.6

V okviru protidopinškega programa MOK je namen teh tehničnih postopkov za kontrolo dopinga predvsem načrtovanje za učinkovito testiranje in vzdrževanje integritete in identitete zbranih vzorcev od obvestila športniku o testiranju do transporta vzorcev na analizo v laboratorij.

1.7

Ta priloga je na voljo tudi v francoskem jeziku. V primeru neskladij med angleško in francosko različico prevlada angleška različica.

IOC Anti-Doping Rules - 15.12.2011

27


2. 2.

DEFINICIJE Če ni drugače določeno v protidopinških pravilih MOK, definicije v kodeksu in mednarodnih standardih smiselno veljajo za ležeče zapisane izraze v prilogi 3. OBVEŠČANJE ŠPORTNIKOV

3. Cilj

3. Zagotoviti iskanje športnika v smiselnih okvirih, obveščanje izbranega športnika, vzdrževanje pravic športnika, izločitev možnosti za manipulacijo vzorca in dokumentiranje obvestila. Splošno 3.1

Obveščanje športnikov se prične, ko LOCOG prične z obveščanjem izbranega športnika in konča, ko športnik pride v prostor za kontrolo dopinga oziroma, ko se MOK obvesti o športnikovem morebitnem neupoštevanju pravil.

3.2

Osnovne aktivnosti so: a)

imenovanja upraviteljev prostorov za kontrolo dopinga (Doping Control Station Managers - DCSM), uradnikov za kontrolo dopinga (UKD), spremljevalcev in drugega osebja za odvzem vzorcev;

b)

lociranje športnika in potrditev njegove/njene identitete;

c)

obveščanje športnika o tem, da je bil/bila izbran/a za oddajo vzorca ter obveščanje o pravicah in odgovornostih;

d)

pri nenapovedanem odvzemu vzorca, trajno spremljanje športnika od obvestila do prihoda v izbran prostor za kontrolo dopinga; in e) dokumentiranje obveščanja ali poskusov obveščanja. Zahteve pred obveščanjem športnikov 3.3

Vedno, ko je to mogoče, se odvzem vzorca izvaja nenapovedano.

3.4

Za izvajanje in pomoč pri odvzemu vzorcev LOCOG imenuje in pooblasti osebje za zbiranje vzorcev, ki je primerno usposobljeno za izvajanje svojih pooblastil in ki nima konflikta interesov pri rezultatih zbiranja vzorcev in ki ni mladoletno.

a.

UKD/spremljevalci so opremljeni z uradno identifikacijo, ki jo zagotovi in nadzira LOCOG. Minimalna zahteva za identifikacijo je uradna kartica, ki navaja LOCOG in MOK.

b.

LOCOG vzpostavi kriterije za ugotavljanje identitete športnika, ki je izbran za oddajo vzorca. Tako se zagotovi, da je izbrani športnik dejansko športnik, ki je obveščen. Identifikacija se običajno izvaja na podlagi akreditacije športnika za čas iger ali s pomočjo drugega zanesljivega identifikacijskega dokumenta s fotografijo. Način identifikacije športnika se navede v dokumentacijo kontrole dopinga.

3.7

LOCOG ali DCSM/UKD/spremljevalec ugotovi lokacijo izbranega športnika in načrtuje način in čas obveščanja ter pri tem upošteva specifične okoliščine športa/tekmovanja/treninga in posamezne situacije.

3.8

LOCOG zagotovi, da se opravijo vsi smiselni poskusi obveščanja športnika o njihovi izbiri za odvzem vzorca. LOCOG natančno zabeleži vse poskuse in rezultate obveščanja športnika. Pri lociranju športnikov s pomočjo podatkov o lokaciji športnikov LOCOG zagotovi, da se DCSM/UKD ravnajo v skladu z zahtevami, navedenimi v 11.4.3 b) in c) mednarodnih standardov testiranja (IST).

28 IOC Anti-Doping Rules - 15.12.2011


3.9

Športnik prvi prejme obvestilo o izbiri za odvzem vzorca, razen kjer je predhodni kontakt s tretjo osebo zahtevan v skladu z določili Postopka 3.10.

3.10

LOCOG oziroma DCSM/UKD/spremljevalec presodi, ali je pred obveščanjem športnika potrebno obvestiti tretjo stranko. To je lahko potrebno v situacijah, v katerih je športnik mladoleten, kot določa Priloga C: Prilagoditve za mladoletne športnike, oziroma kjer to zahteva športnikova invalidnost v skladu s Prilogo B: Prilagoditve za športnike invalide, oziroma v situacijah, kjer je za obveščanje zahtevan in prisoten tolmač.

3.11

LOCOG ali DCSM/UKD lahko spremenita status odvzema vzorca iz nenapovedanega v napovedanega. Takšna sprememba se dokumentira.

3.12

Obveščanje za napovedan odvzem vzorca se opravi s katerimkoli sredstvom, ki jasno izrazi ali je športnik prejel obvestilo.

Zahteve za obveščanje športnikov 3.13

Po vzpostavitvi prvega kontakta LOCOG ali UKD/spremljevalec zagotovi, da je športnik in/ali, če je potrebno tudi tretja stranka, obveščen: a)

da mora športnik opraviti odvzem vzorca;

b)

da se odvzem vzorca opravlja s pooblastili MOK;

c) d)

o tipu odvzema vzorca in vseh ostalih pogojih, ki jih je potrebno upoštevati pred odvzemom vzorca; o pravicah športnika, vključno s pravico do: (i) prisotnosti zastopnika in, če je na voljo, tolmača; (ii) zahtevanja dodatnih informacij o postopku odvzema vzorca; (iii) zahtevanja odložitve zglasitve v prostoru za kontrolo dopinga zaradi tehtnih razlogov; in (iv) zahtevanja prilagoditev v skladu s Prilogo B: Spremembe za športnike invalide;

e)

o odgovornostih športnika, vključno z zahtevami: (i)

po zadrževanju pod neprekinjenim vidnim nadzorom UKD/spremljevalca od trenutka prvega osebnega obvestila s strani UKD/spremljevalca do zaključka postopka odvzema vzorca;

(ii) po predložitvi identifikacije; (iii) upoštevanja postopkov odvzema vzorca in morebitnih posledic neupoštevanja navodil; in (iv) takojšnje zglasitve v prostoru za kontrolo dopinga za testiranje, razen v primeru odloga zaradi utemeljenih razlogov;

3.14

f)

o lokaciji prostora za kontrolo dopinga;

g)

o dejstvu, da športnik uživa hrano in pijačo pred odvzemom vzorca na lastno odgovornost;

h)

o izogibanju prekomerne rehidracije, saj mora posredovani vzorec ustrezati zahtevam glede ustrezne specifične mase za analizo; in

i)

da mora biti vzorec, ki ga športnik odda osebju za odvzem vzorca prvi urin, ki ga športnik izloči po prejemu obvestila; športnik torej ne sme izločati urina pod tušem ali kako drugače pred oddajo vzorca osebju za odvzem vzorca.

Ob vzpostavitvi osebnega stika UKD/spremljevalec opravi naslednje: a) b)

se identificira športniku s pomočjo svoje uradne LOCOG identifikacijske kartice; ohrani športnika pod vidnim nadzorom vse do zaključka postopka odvzema vzorca; in

c)

potrdi identiteto športnika. Morebitna nezmožnost potrditve identitete športnika se dokumentira. V takšnih primerih se DCI, ki je odgovoren za izvajanje odvzema vzorca odloči, ali je situacijo potrebno prijaviti v skladu s Prilogo A: Raziskovanje suma neupoštevanja pravil.

3.15

UKD/spremljevalec športniku v podpis predloži dokumentacijo o kontroli dopinga, s katero se potrdi in sprejme obvestilo. Če športnik zavrne podpis potrdila o prejemu obvestila oziroma se obvestilu izmika, UKD/spremljevalec obvesti športnika o posledicah neupoštevanja pravil, če je to mogoče, spremljevalec (če obveščanja ne izvaja UKD) pa nemudoma prijavi vse pomembne informacije DCSM/UKD. Če je to mogoče, UKD nadaljuje z odvzemom vzorca. DCSM/UKD dokumentira podatke in prijavi okoliščine LOCOG in MOK takoj, ko je to mogoče. MOK nato izvede korake, določene v Prilogi A: Raziskovanje suma neupoštevanja pravil.

3.16

DCSM/UKD/spremljevalec lahko po lastni presoji obravnava upravičeno zahtevo tretje stranke ali športnikovo prošnjo za preložitev zglasitve na postaji za kontrolo dopinga na podlagi potrdila in prejema obvestila in/ali prošnjo za začasni odhod s postaje za kontrolo dopinga. Dovoljenje lahko odobri, če je športniku mogoče zagotoviti spremstvo in stalni nadzor ter če se prošnja navezuje na naslednje dejavnosti: Za testiranje takoj po tekmovanju: a) sodelovanje na podelitvi medalj;

29 IOC Anti-Doping Rules - 15.12.2011


b) izpolnjevanje medijskih obveznosti; c) nastopi na drugih tekmovanjih; d) raztezne vaje; e) prejem potrebne zdravstvene oskrbe; f) iskanje zastopnikov in/ali tolmačev; g) pridobitev dokumenta s fotografijo; ali h) zaradi drugih upravičenih razlogov, ki morajo biti utemeljeni in dokumentirani. Za testiranje, ki ne nastopi takoj po tekmovanju: a) iskanje zastopnikov in/ali tolmačev; b) dokončanje treninga; c) prejem potrebne zdravstvene oskrbe; d) pridobitev dokumenta s fotografijo; ali e) zaradi drugih upravičenih razlogov, ki morajo biti utemeljeni in dokumentirani. 3.17

UKD ali drugo osebje, ki izvaja odvzem vzorcev, dokumentira razloge za zamudo pri zglasitvi na postaji za kontrolo dopinga ter razloge za odhod s postaje za kontrolo dopinga, zaradi katerih bo morda potrebna nadaljnja preiskava MOK. Če športnik ni pod stalnim nadzorom, mora biti to zabeleženo.

3.18

DCSM/UKD/spremljevalec mora športnikovo prošnjo za preložitev zavrniti, če športnika ni mogoče stalno nadzirati.

3.19

Če se športnik, ki je bil predhodno obveščen o odvzemu vzorca, ne zglasi na postaji za kontrolo dopinga ob določenem času, se UKD po lastni presoji odloči, ali bo s športnikom poskusil stopiti v stik. UKD mora na postaji počakati še vsaj 30 minut po dogovorjeni uri, preden jo zapusti. Če se športnik na postaji ne zglasi do odhoda UKD, mora UKD ukrepati v skladu z zahtevami iz Aneksa A: Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil.

30 IOC Anti-Doping Rules - 15.12.2011


3.20

Če športnik zamudi na postajo za kontrolo dopinga zaradi razlogov, ki niso navedeni v postopku 3.16., a se tam zglasi pred odhodom UKD/DCSM, se UKD/DCSM odloči, ali bo prijavil morebitni primer neupoštevanja pravil. Če je to mogoče, UKD nadaljuje z odvzemom vzorca in dokumentira podrobnosti o športnikovi zamudi na postajo za kontrolo dopinga.

3.21

Če v času, ko je športnik pod nadzorom, osebje za odvzem vzorcev opazi kar koli, kar bi lahko vplivalo na testiranje, o tem poroča DCSM/UKD, ki to zabeleži. Če se mu zdi primerno, DCSM/UKD ukrepa v skladu z zahtevami iz Aneksa A: Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil in/ali odloči, če je športniku primerno odvzeti dodatni vzorec.

4.

PRIPRAVE NA POSTOPEK ODVZEMA VZORCA

Cilj 4.

Pripraviti se na postopek odvzem vzorca tako, da je zagotovljena uspešnost in učinkovitost postopka.

Splošno 4.1

4.2

Priprave na postopek odvzema vzorca se začnejo z vzpostavitvijo sistema za pridobivanje informacij za učinkovito izvedbo postopka in se končajo s potrditvijo, da oprema za odvzem vzorcev ustreza določenim kriterijem. Glavne dejavnosti so: a) b)

vzpostavitev sistema za zbiranje podrobnosti o postopku odvzema vzorcev; vzpostavitev kriterijev o tem, kdo je lahko prisoten na postopku odvzema vzorcev;

c)

zagotovitev, da postaja za odvzem vzorcev izpolnjuje minimalne kriterije, ki so predpisani v postopku 4.4.; in

d)

zagotovitev, da oprema za odvzem vzorcev, ki jo uporablja LOCOG, izpolnjuje minimalne kriterije, ki so predpisani v postopku 4.7.

ZAHTEVE ZA PRIPRAVE NA POSTOPEK ODVZEMA VZORCA 4.3

LOCOG pridobi vse potrebne informacije za zagotovitev, da se postopek odvzema vzorcev lahko izvede učinkovito in uspešno, vključno z dodatnimi zahtevami glede športnikov s posebnimi potrebami, ki so navedene v Aneksu B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov in potrebami mladoletnih športnikov, ki so navedene v Aneksu C: Prilagoditev mladoletnim športnikom.

4.4

Postajo za kontrolo dopinga uporablja UKD, na njej pa mora biti zagotovljena najmanj športnikova zasebnost. Ko je to mogoče, se postaja uporablja izključno kot postaja za kontrolo dopinga v času postopka odvzema vzorcev. UKD zabeleži vsak pomembnejši odklon od teh kriterijev.

4.5

Postaje za kontrolo dopinga se bodo nahajale na vseh tekmovalnih prizoriščih ter v vseh športnih naseljih in hotelih za nogometne ekipe. DCSM je odgovoren za vodenje kontrole dopinga in zaposlenih na prizorišču ter na postaji za kontrolo dopinga.

4.6

Ti postopki določajo minimalne kriterije za to, kdo je lahko prisoten na postopku odvzema vzorcev poleg osebja, ki je za to pristojno, in protidopinških uradnikov LOCOG, vključno s/z: a) športnikovo pravico, da ga v postopku odvzema vzorca spremlja zastopnik in/ali tolmač, razen pri dejanskem odvajanju vzorca urina;

31 Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011


4.7.

b)

pravico mladoletnega športnika in pravico prisotnega UKD, da zastopnik opazuje UKD, ko mladoletni športnik odvaja vzorec urina, vendar tako, da zastopnik ne opazuje dejanskega odvajanja vzorca, razen če to zahteva mladoletni športnik.

c)

pravico invalidnega športnika, da ga spremlja zastopnik, kot je navedeno v Aneksu B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov;

d)

zastopnikom medicinske komisije MOK. Zastopnik medicinske komisije MOK neposredno ne opazuje odvajanja vzorca urina;

e)

zastopnikom pristojne mednarodne zveze. Zastopnik mednarodne zveze neposredno ne opazuje odvajanja vzorca urina; in

f)

neodvisnim opazovalcem WADA, če to zahteva program neodvisnih opazovalcev. Neodvisni opazovalec WADA neposredno ne opazuje odvajanja vzorca urina.

UKD za odvzem vzorcev uporablja le opremo, ki jo je odobril LOCOG in izpolnjuje vsaj naslednje zahteve: a) b) c) d) 4.8

vse stekleničke, posode, cevke ali kateri koli drugi predmeti za shranjevanje športnikovih vzorcev imajo vgrajen enkratni sistem številčenja; oprema ima sistem pečatenja, ki je zaščiten pred nedovoljenim odpiranjem; zagotavlja, da športnikova identiteta ni razvidna z opreme same; in pred športnikovo uporabo je oprema čista in zapečatena. LOCOG bo za odvzem vzorcev uporabljal opremo Berlinger.

4.9 Fotografiranje oziroma snemanje video ali zvočnih posnetkov je dovoljeno le znotraj postaje za kontrolo dopinga z dovoljenjem DCSM in le v času, ko postaja za kontrolo dopinga ni v uporabi. Ko postaja za kontrolo dopinga obratuje, fotografiranje in snemanje video ali zvočnih posnetkov ni dovoljeno. Mobilni telefoni so dovoljeni le za klicanje in ne za fotografiranje ali snemanje. Vendar pa morajo biti v času obdelave vzorca vsi telefoni izklopljeni. 5.

IZVEDBA POSTOPKA ODVZEMA VZORCA

Cilj 5.

Izvedba postopka odvzema vzorca tako, da je zagotovljena integriteta, varnost in identiteta vzorca in spoštovana športnikova zasebnost.

Splošno 5.1 5.2

Postopek odvzema vzorca se začne tako, da se določi splošne odgovornosti za izvedbo postopka odvzema vzorcev in se zaključi, ko je zbrana vsa dokumentacija o odvzemu vzorca. Glavne dejavnosti so: a) b) c)

priprave na odvzem vzorca; odvzem in varovanje vzorca; in dokumentiranje odvzema vzorca.

Zahteve pred odvzemom vzorca 5.3.

LOCOG in DCSM sta odgovorna za celotno izvedbo postopka odvzema vzorca, določene odgovornosti pa ima UKD.

32 Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011


5.4

UKD zagotovi, da je športnik seznanjen s svojimi pravicami in odgovornostmi, ki so določene v postopku 3.13.

5.5

UKD športniku omogoči možnost oskrbe z vodo. Športnik se mora zaradi zahtev o ustrezni specifični teži za analizo izogibati pretirani hidraciji.

5.6

Športnik lahko postajo za kontrolo dopinga zapusti le pod stalnim nadzorom UKD/spremljevalca in z dovoljenjem DCSM. DCSM obravnava vse utemeljene športnikove prošnje za odhod s postaje za kontrolo dopinga, kot je to določeno v postopkih 3.16 in 3.17, dokler športnik ne odda vzorca.

5.7

Če DCSM športniku odobri odhod s postaje za kontrolo dopinga, se morata DCSM in športnik strinjati o naslednjih pogojih za odhod: a) b) c) d)

5.8.

razlog za športnikov odhod s postaje za kontrolo dopinga; čas vrnitve (ali vrnitve po zaključeni dogovorjeni dejavnosti); da mora biti športnik ves čas pod stalnim nadzorom; in da športnik ne bo odvajal urina, dokler se ne vrne na postajo za kontrolo dopinga.

DCSM/UKD dokumentira sprejete pogoje in dejanski čas športnikovega odhoda in vrnitve.

Zahteve za odvzem vzorca 5.9.

UKD športnikov vzorec odvzame v skladu z naslednjimi postopki za določeno vrsto odvzema vzorca: a)

Aneks D: Odvzem vzorcev urina; in

b)

Aneks E: Odvzem vzorcev krvi.

5.10

UKD zabeleži neobičajno vedenje športnika in/ali druge osebe v njegovem spremstvu ter nepravilnosti, ki lahko ogrozijo odvzem vzorca. Če je primerno, LOCOG in/ali DCSM/UKD ravna po Aneksu A: Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil.

5.11

Če sta izvor ali pristnost vzorca vprašljiva, se športnika zaprosi za dodatni vzorec. Če športnik ne želi oddati dodatnega vzorca, UKD podrobno dokumentira okoliščine zavrnitve, LOCOG pa ravna po Aneksu A: Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil.

5.12

UKD športniku ponudi možnost, da dokumentira kakršne koli pomisleke, ki jih ima v zvezi z izvedbo postopka odvzema vzorca.

5.13

Med izvajanjem postopka odvzema vzorca morajo biti zabeleženi vsaj naslednji podatki: a)

datum, čas in način obvestila (brez predhodnega obvestila, predhodno obvestilo, pred ali po tekmovanju);

b)

čas prihoda na postajo za kontrolo dopinga;

c)

čas in kraj oddaje vzorca;

d)

športnikovo ime;

e)

športnikov datum rojstva;

f)

športnikov spol;

g)

športnikova številka akreditacije, s katero je mogoče dostopati do športnikovega domačega naslova in telefonske številke, ko je povezana s podatkovno bazo LOCOG.

h)

športnikova panogo in disciplino;

33 Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011


(i) ime športnikovega trenerja in zdravnika; (j) številčna oznaka vzorca; (k) ime in podpis UKD, ki je sodeloval pri odvzemu vzorca; (l) ime in podpis uradnika za odvzem vzorca krvi, ki je vzorec odvzel; m) podatki o vzorcu, ki jih potrebuje laboratorij; n) zdravila in dodatki k prehrani, ki jih je športnik navedel, da jih uporablja, ter podatki o morebitni nedavni transfuziji krvi v časovnem okviru, ki ga določi laboratorij; o) kakršne koli nepravilnosti v postopkih; p) športnikovi komentarji ali pomisleki glede izvedbe postopka odvzema vzorca, če jih je navedel; q) športnikovo soglasje, da se podatke s testiranj lahko obdela v bazi ADAMS; r) športnikovo soglasje ali nesoglasje, da se vzorci uporabijo v raziskovalne namene; s) športnikovo ime in podpis; t)

ime in podpis športnikovega zastopnika, če je to potrebno;

u) ime in podpis UKD; v)

ime organa za testiranje; in

w) ime organa za odvzem vzorcev. 5.14

Ob koncu postopka odvzema vzorca športnik in UKD podpišeta ustrezno dokumentacijo in s tem potrdita, da dokumentacija natančno opisuje vse podrobnosti v zvezi s postopkom odvzema vzorca športnika, vključno z vsemi športnikovimi pomisleki. Če je športnik mladoleten, morata dokumentacijo podpisati športnik in njegov zastopnik (če ga ima). Druge pristojne osebe, ki so bile prav tako prisotne pri postopku odvzema vzorca, lahko podpišejo dokumentacijo kot priče postopka.

5.15

UKD športniku predloži kopijo dokumentacije o postopku odvzema vzorca, ki jo je športnik podpisal.

6.

VARNOST/ADMINISTRACIJA PO OPRAVLJENEM TESTIRANJU

Cilj 6.

Zagotoviti, da so vsi vzorci, ki so bili odvzeti na postaji za kontrolo dopinga, in dokumentacija o odvzemu vzorca varno shranjeni, dokler so na postaji za kontrolo dopinga.

Splošno 6.1.

Administracija po opravljenem testiranju se začne, ko športnik zapusti postajo za kontrolo dopinga po odvzemu vzorca in konča s pripravo vseh odvzetih vzorcev in dokumentacije na transport.

Zahteve za varnost/administracijo po opravljenem testiranju 6.2

LOCOG je določil kriterije za zagotovitev, da so pred transportom s postaje za kontrolo dopinga vsi vzorci shranjeni tako, da je ohranjena njihova integriteta, identiteta in varnost. DCSM/UKD zagotovi, da so vzorci shranjeni v skladu s temi kriteriji. Kriteriji določajo, da morajo biti vzorci pred transportom shranjeni v hladilniku s ključavnico znotraj postaje za kontrolo dopinga.

6.3

Brez izjeme je vse vzorce treba poslati na analizo v laboratorij, ki ga je akreditirala ali drugače odobrila WADA.

34 Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011


6.4

DCSM/UKD zagotovi, da je dokumentacija o vsakem vzorcu popolna in varovana.

6.5

LOCOG zagotovi, da so navodila za vrsto analize, ki bo izvedena, posredovana laboratoriju, ki ga je odobrila WADA, kadar je to potrebno.

7.

TRANSPORT VZORCEV IN DOKUMENTACIJE

Cilj 7.

Zagotoviti, da vzorci in z njimi povezana dokumentacija prispejo v laboratorij, ki ga je odobrila WADA, v primernem stanju za potrebno analizo.

7.1.

Zagotoviti, da DCSM/UKD varno in pravočasno pošlje dokumentacijo o postopku odvzema vzorca MOK ter da so kopije na voljo ekipi neodvisnih opazovalcev WADA.

Splošno 7.2

Transport se začne ob odhodu vzorcev in dokumentacije s postaje za kontrolo dopinga in konča, ko predvideni naslovniki potrdijo prejem vzorcev in dokumentacije o odvzemu vzorcev.

7.3

Glavni dejavnosti sta zagotovitev varnega transporta vzorcev in ustrezne dokumentacije v laboratorij, ki ga je odobrila WADA, ter zagotovitev varnega transporta dokumentacije o odvzemu vzorcev do MOK.

Zahteve za transport in shranjevanje vzorcev ter dokumentacije 7.4

LOCOG je odobril transportni sistem, s katerim zagotavlja, da so med transportom zaščitene integriteta, identiteta in varnost vzorcev ter dokumentacije.

7.5

Transport vzorcev do laboratorija, ki ga je odobrila WADA, mora vedno potekati po odobreni transportni metodi ter takoj, ko je to možno po končanem postopku odvzema vzorca. Vzorci morajo biti transportirani tako, da je verjetnost, da bi se vzorci med transportom degradirali zaradi dejavnikov, kot so časovne zamude in ekstremna temperaturna nihanja, najmanjša.

7.6

Dokumentacija o identiteti športnika ni priložena vzorcem ali dokumentaciji, ki je bila poslana v laboratorij, ki ga je akreditirala ali drugače odobrila WADA.

7.7

a) LOCOG vso ustrezno dokumentacijo o postopku odvzema vzorcev pošlje MOK prek transportne metode, ki jo je določil LOCOG, in sicer takoj, ko je to možno po končanem postopku odvzema vzorca. ■b) Kadar je to potrebno, DCSM/UKD izpolni vso potrebno dokumentacijo za potrebe carinjenja.

7.8.

a) Če naslovnik ne potrdi prejema vzorcev in spremne dokumentacije ali dokumentacije o odvzemu vzorca oziroma če je bila med transportom ogrožena integriteta ali identiteta vzorca, LOCOG preveri skrbniško verigo. V tem primeru LOCOG obvesti MOK, ta pa se odloči, ali je vzorec potrebno razveljaviti. ■b) Če carina, organi mejne kontrole ali varnostno osebje LOCOG odprejo transportno torbo, to samo po sebi ne razveljavi laboratorijskih rezultatov.

7.9.

Dokumentacijo o postopku odvzema vzorca in/ali o kršitvi protidopinškega pravila hrani MOK vsaj osem (8) let.

8.

LASTNIŠTVO VZORCEV

8.

Vzorci, ki so bili odvzeti športniku, so v lasti MOK.

35 Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011


ANEKS A: PREISKAVA MOREBITNEGA NEUPOŠTEVANJA PRAVIL Cilj Zagotoviti, da se vse primere, ki se pojavijo pred, med ali po končanem postopku odvzema vzorca in ki lahko odločijo o neupoštevanju pravil, preuči, dokumentira in v zvezi z njimi ukrepa.

A.1. Obseg A.2.

Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil se začne tako, da se MOK, LOCOG ali DCSM/UKD zaveda morebitnega neupoštevanja pravil in se konča, ko MOK ustrezno ukrepa na podlagi rezultatov raziskave morebitnega neupoštevanja pravil.

Odgovornost A.3.

A.4.

MOK mora zagotoviti, da: a)

se vse primere, ki lahko ogrozijo športnikov test, preuči na prvem pregledu v skladu s protidopinškimi pravili MOK in na podlagi tega odloči, ali gre za primer neupoštevanja pravil.

b)

se vse potrebne podatke in dokumentacijo, vključno s podatki iz neposredne okolice, če so potrebni, pridobi takoj, ko je to mogoče, in se zagotovi, da so vsi podatki o primeru zabeleženi in predstavljeni kot morebitni dokaz;

c)

je izpolnjena ustrezna dokumentacija za prijavo morebitnega neupoštevanja pravil;

d)

sta športnik ali druga oseba pisno obveščena o morebitnem neupoštevanju pravil in da imata možnost odgovora; in

e)

je končna odločitev na voljo tudi drugim protidopinškim organizacijam v skladu z Zakonikom.

DCSM/UKD mora: a) b) c)

A.5.

športnika ali drugo osebo obvestiti, da lahko neupoštevanje pravil posledično pomeni kršitev protidopinških pravil; končati postopek odvzema športnikovega vzorca, kadar je to možno, in: izdati podrobno pisno poročilo o morebitnem neupoštevanju pravil.

Osebje, ki izvaja odvzem vzorcev, mora: d) e)

športnika ali drugo osebo obvestiti, da lahko neupoštevanje pravil posledično pomeni kršitev protidopinških pravil; morebitno neupoštevanje pravil sporočiti DCSM/UKD.

Zahteve A.6.

Morebitno neupoštevanje pravil prijavi DCSM/UKD, s postopkom pa takoj, ko je to mogoče, nadaljuje MOK.

A.7.

Če MOK odloči, da gre za morebitno neupoštevanje pravil, sta športnik ali druga oseba med prvim pregledom obveščena o:

A.8.

a)

možnih posledicah; in

b)

o tem, da MOK preučuje morebitno neupoštevanje pravil ter o nadaljnjih ukrepih, ki bodo sprejeti.

Dodatne potrebne podatke o morebitnem neupoštevanju pravil se pridobi z vseh ustreznih virov, vključno od športnika ali druge osebe, takoj, ko je to mogoče, ter se jih zabeleži.

Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011

36


A.9.

MOK zagotovi, da so izsledki prvega pregleda morebitnega neupoštevanja pravil upoštevani pri obdelavi rezultatov in, če je potrebno, pri nadaljnjem načrtovanju in načrtnem testiranju.

Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011

37


ANEKS B: PRILAGODITEV POTREBAM INVALIDNIH ŠPORTNIKOV Cilj B.1.

Zagotoviti, da so, kjer je to možno, upoštevane posebne potrebe invalidnih športnikov v povezavi z odvzemom vzorca in da s tem ni ogrožena integriteta postopka odvzema vzorca.

Obseg B.2.

Odločanje o tem, ali so prilagoditve potrebne, se začne z identifikacijo situacij, kjer odvzem vzorca zadeva invalidne športnike in se konča s prilagoditvijo postopkov in opreme za odvzem vzorcev, kadar je to potrebno in možno.

Odgovornost B.3.

Ko je to mogoče, mora LOCOG zagotoviti, da ima UKD vse potrebne podatke in opremo, da lahko invalidnemu športniku odvzame vzorec. UKD je pristojen za odvzem vzorca.

Zahteve B.4.

Vsi vidiki obveščanja in odvzema vzorcev invalidnim športnikom morajo biti izvedeni v skladu s postopki standardnega obveščanja in odvzema vzorcev, razen če so zaradi športnikove invalidnosti potrebne prilagoditve.

B.5.

Pri načrtovanju ali organiziranju odvzema vzorca LOCOG in DCSM/UKD obravnavata, ali so pri odvzemu vzorcev invalidnih športnikov potrebne prilagoditve standardnih postopkov obveščanja ali odvzema vzorcev, vključno s prilagoditvijo opreme za odvzem vzorcev in objektov. UKD mora športniku na njegovo prošnjo omogočiti nov sterilni kateter za odvajanje vzorca.

B.6.

DCSM/UKD ima pristojnost, da glede na situacijo uvaja dodatne potrebne prilagoditve, dokler te prilagoditve ne ogrozijo identitete, varnosti ali integritete vzorca. Vse prilagoditve morajo biti zabeležene.

B.7.

Športnike z intelektualno, fizično ali senzorično invalidnostjo lahko spremlja njihov zastopnik ali osebje, ki v postopku izvaja odvzem vzorcev, če to odobri športnik in potrdi UKD.

B.8.

DCSM/UKD se lahko odloči, da so za odvzem športnikovega vzorca potrebni drugi prostori in druga oprema, vse dokler to ne vpliva na identiteto, varnost in integriteto vzorca.

B.9.

Kadar je potrebna večkratna uporaba katetra, lahko športnik za vzorec uporabi svoj kateter. Če je le mogoče, mora biti kateter nov in zapakiran pred nedovoljenim odpiranjem. UKD vse katetre, ki jih priskrbijo športniki, pred uporabo pregleda. Športnik pa je odgovoren za čistočo rabljenih in nezapečatenih katetrov.

B.10. Športniki, ki uporabljajo sisteme za odvzem vzorcev in drenažo, morajo obstoječi urin iz teh sistemov odstraniti pred dejansko oddajo vzorca za analizo. Ko je to mogoče, je potrebno obstoječi vzorec urina ali drenažni sistem zamenjati z novim katetrom ali drenažnim sistemom. Športnik je odgovoren za čistočo sistema. B.11. UKD zabeleži prilagoditve standardnih postopkov za odvzem vzorcev invalidnim športnikom, vključno z vsemi prilagoditvami, ki so navedene zgoraj.

Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011

38


ANEKS C: PRILAGODITEV MLADOLETNIM ŠPORTNIKOM Cilj C.1.

Zagotoviti, da so upoštevane potrebe mladoletnih športnikov v povezavi z odvzemom vzorca in da s tem ni ogrožena integriteta postopka odvzema vzorca.

Splošni obseg C.2.

Odločanje o tem, ali so prilagoditve potrebne, se začne z identifikacijo situacij, kjer odvzem vzorca zadeva mladoletne športnike in se konča s prilagoditvijo postopkov, kadar je to potrebno in možno.

Odgovornost C.3.

MOK mora zagotoviti, da ima DCSM/UKD, ko je to mogoče, vse potrebne podatke za izvedbo postopka odvzema vzorca mladoletnega športnika. Prav tako mora po potrebi potrditi, da je pri organiziranju testiranja na dogodku urejeno soglasje staršev.

Zahteve C.4.

Vsi vidiki obveščanja in odvzema vzorcev mladoletnim športnikom morajo biti izvedeni v skladu s postopki standardnega obveščanja in odvzema vzorcev, razen če so zaradi športnikove mladoletnosti potrebne prilagoditve.

C.5.

Pri načrtovanju ali organiziranju odvzema vzorca MOK, LOCOG, DCSM in UKD obravnavajo, ali so za odvzem vzorcev mladoletnih športnikov potrebne prilagoditve standardnih postopkov obveščanja ali odvzema vzorcev.

C.6.

DCSM/UKD in LOCOG so pristojni za uvajanje dodatnih potrebnih prilagoditev, dokler te prilagoditve ne ogrozijo identitete, varnosti ali integritete vzorca.

C.7.

Športnike, ki so mladoletni, mora ves čas postopka odvzema vzorca spremljati zastopnik. Zastopnik ne sme biti prisoten pri odvajanju vzorca, razen če to zahteva mladoletnik. Cilj je zagotoviti, da UKD ustrezno opazuje odvzem vzorca. Četudi mladoletnik zavrne prisotnost zastopnika, MOK/DCSM/UKD, odvisno od primera, obravnava, ali mora biti med obveščanjem in/ali odvzemom športnikovega vzorca prisotna tretja stran.

C.8.

Za športnike, ki so mladoletni, DCSM/UKD določi, kdo je lahko poleg osebja, ki odvzem izvaja, še prisoten pri postopku odvzema vzorca, in sicer mladoletnikov zastopnik, ki opazuje postopek odvzema vzorca (in UKD, ko mladoletnik odvaja vzorec urina, vendar ne neposredno samega odvajanja vzorca urina, razen če to zahteva mladoletnik) in zastopnik, ki UKD opazuje, ko mladoletnik odvaja vzorec urina, vendar ne sme neposredno opazovati odvajanja vzorca, razen če to zahteva mladoletnik.

C.9.

Če mladoletni športnik zavrne prisotnost zastopnika med postopkom odvzema vzorca, to jasno dokumentira UKD/spremljevalec. Testa to ne razveljavi, a mora biti vseeno zabeleženo. Če mladoletnik zavrne prisotnost zastopnika, mora biti zastopnik UKD vseeno prisoten.

C.10. Če je mladoletnik na seznamu za testiranje, je priporočljivo prizorišče za testiranje tista lokacija, kjer je največja verjetnost, da bo prisotna odrasla oseba, npr. prizorišče treninga. Vendar pa tudi testiranje na drugih prizoriščih testa ne bo razveljavilo.

Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011

39


C.11. MOK in LOCOG določita ustrezne ukrepe, če na testiranju mladoletnega športnika ni prisotna nobena odrasla oseba ter športniku pomagata najti zastopnika, tako da se testiranje lahko nadaljuje.

40 Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011


ANEKS D: ODVZEM VZORCEV URINA Cilj D.1.

Odvzeti športnikov vzorec urina na način, ki zagotavlja: a)

skladnost z ustreznimi načeli mednarodno priznanih standardnih ukrepov v zdravstvenih ustanovah, tako da zdravje in varnost športnika ter osebja za odvzem vzorcev nista ogrožena;

b)

da ima vzorec primerno specifično težo in primerno količino urina za analizo. Če vzorec ne ustreza tem zahtevam, to nikakor ne pomeni, da vzorec ni primeren za analizo. O primernosti vzorca za analizo odloči pristojni laboratorij ob posvetovanju z MOK;

c) d) e)

da vzorec nikakor ni bil predhodno obdelan, zamenjan, kontaminiran ali kakor koli drugače prirejen; da je vzorec jasno in točno označen; in da je vzorec varno zapečaten in zaščiten pred nedovoljenim odpiranjem.

Obseg D.2. Postopek odvzema vzorca urina se začne tako, da se športnika najprej obvesti o zahtevah v zvezi z odvzemom vzorca in zaključi tako, da se na koncu postopka zavrže preostali urin. Odgovornost D.3. UKD mora zagotoviti, da je vsak vzorec primerno odvzet, označen in zapečaten. UKD mora prisostvovati pri oddaji vzorca urina. Zahteve D.4.

UKD mora zagotoviti, da je športnik obveščen o zahtevah v zvezi s postopkom odvzema vzorcev in vseh spremembah iz Aneksa B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov.

D.5.

UKD zagotovi, da je športniku ponujena možnost izbire primerne opreme za odvzem vzorca. Če je zaradi narave športnikove invalidnosti potrebna dodatna ali druga oprema, kot je navedeno v Aneksu B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov, mora UKD opremo pregledati in zagotoviti, da ne bo vplivala na identiteto ali integriteto vzorca.

D.6.

UKD športniku naroči, naj izbere zbirno posodo.

D.7.

Za izbrano zbirno posodo in vso drugo opremo, ki služi odvzemu in vzorec direktno vsebuje, UKD športniku naroči, naj preveri, ali so vsi pečati na izbrani opremi nedotaknjeni in da oprema nikakor ni bila prirejena. Če športniku izbrana oprema ne ustreza, lahko zahteva drugo. Če športniku ne ustreza nobena razpoložljiva oprema, to zabeleži UKD.

D.8.

Če se UKD ne strinja s športnikom o neustreznosti celotne opreme, ta zahteva, da športnik nadaljuje s postopkom odvzema vzorca. Če se UKD strinja s športnikovimi razlogi o neustreznosti celotne opreme, prekine postopek odvzema vzorca športnikovega urina in to zabeleži.

D.9.

Športnik ima nadzor nad zbirno posodo in odvzetim vzorcem, dokler ni vzorec zapečaten, razen če zaradi svoje invalidnosti potrebuje pomoč, kot je opisano v Aneksu B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov. V izjemnih okoliščinah lahko športniku v postopku odvzema vzorca dodatno pomoč nudi športnikov zastopnik ali osebje za odvzem vzorcev, če je takšna športnikova želja in to odobri UKD.

41 Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011


D.10. UKD, ki prisostvuje odvzemu vzorca, mora biti istega spola kot športnik, ki se mu vzorec odvzame. D.11. UKD zagotovi, da si športnik pred odvzemom vzorca temeljito umije roke ali pri tem nosi rokavice. D.12. UKD in športnik odvzem vzorca opravita v zasebnem prostoru. D.13. UKD mora imeti neoviran pogled na oddajanje vzorca iz športnikovega telesa in vzorec opazovati vse do varnega zapečatenja ter pričanje pisno dokumentirati. Za zagotovitev neoviranega pogleda na postopek odvzema vzorca UKD zahteva, da športnik odstrani ali namesti oblačila tako, da pogled na vzorec ni oviran. Po odvzemu vzorca mora UKD prav tako zagotoviti, da športnik v času odvzema ne izloči dodatnih količin, ki bi bile lahko shranjene v zbirni posodi. D.14. UKD pred športnikom preveri, ali je bila oddana zadostna količina urina za analizo. D.15. Če športnik ni oddal zadostne količine urina, UKD izvede delni postopek odvzema vzorca urina, kot je predpisano v Aneksu F: Vzorci urina - nezadostna količina. D.16. UKD športniku naroči, naj izbere opremo za odvzem vzorca z A in B zbirnimi posodami v skladu s postopkom D.7. D.17. Ko je bila oprema za odvzem vzorca izbrana, UKD in športnik preverita, ali se ujemajo vse številčne oznake in ali je UKD oznako ustrezno zabeležil. D.18. Če športnik ali UKD ugotovita, da se številke ne ujemajo, UKD športniku naroči, naj izbere drugo opremo v skladu s postopkom D.7. UKD to ustrezno zabeleži. D.19. Športnik prelije minimalno zadostno količino urina za analizo v stekleničko B (najmanj 30 ml) in preostanek urina v stekleničko A (najmanj 60 ml). Če je športnik oddal več kot minimalno zadostno količino urina za analizo, UKD zagotovi, da športnik napolni stekleničko A do prostornine, ki jo priporoča izdelovalec opreme. Če po tem ostane še kaj urina, UKD zahteva, da športnik s preostankom napolni stekleničko B do priporočene prostornine izdelovalca. UKD športniku naroči, da v zbirni posodi pusti še nekaj urina in mu razloži, da bo tako testiral specifično težo preostanka urina v skladu s postopkom D.22. D.20. Športnik posode zapečati tako, kot mu naroči UKD. UKD pred športnikom preveri, ali so posode ustrezno zapečatene. D.21. Urin se lahko odvrže le, če sta bili steklenički A in B napolnjeni do prostornine v skladu s postopkom D.19 in zapečateni v skladu s postopkom D.20 ter po tem, ko je bil preostanek urina testiran v skladu s postopkom D.22. Zadostna količina urina za analizo se obravnava kot absolutni minimum. D.22. UKD s testiranjem preostanka urina v zbirni posodi določi, ali ima vzorec ustrezno specifično težo za analizo. Če UKD ugotovi, da vzorec nima ustrezne specifične teže za analizo, se ravna po Aneksu G: Vzorci urina, ki ne izpolnjujejo zahtev o ustrezni specifični teži za analizo. D.23. UKD športniku zagotovi možnost, da se na njegovo zahtevo preostanek urina, ki ne bo poslan v analizo, odvrže pred njim.

42 Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011


ANEKS E: ODVZEM VZORCEV KRVI Cilji E.1.

Odvzeti športnikov vzorec krvi na način, ki zagotavlja: a)

skladnost z ustreznimi načeli mednarodno priznanih standardnih ukrepov v zdravstvenih ustanovah, tako da zdravje in varnost športnika in osebja za odvzem vzorcev, nista ogrožena;

b)

da je vzorec v skladu z ustreznimi analitičnimi določili glede kakovosti in količine;

c) d) e)

da vzorec nikakor ni bil predhodno obdelan, zamenjan, kontaminiran ali kakor koli drugače prirejen; da je vzorec jasno in točno označen; in da je vzorec varno zapečaten.

Obseg E.2. Postopek odvzema vzorca krvi se začne tako, da se športnika najprej obvesti o zahtevah v zvezi z odvzemom vzorca in zaključi tako, da se vzorec ustrezno shrani, preden se ga pošlje na analizo v laboratorij, ki ga je določila WADA. Odgovornosti E.3.

DCSM/UKD mora zagotoviti, da: a)

je vsak vzorec primerno odvzet, označen in zapečaten; in

b)

da so vsi vzorci primerno shranjeni in odposlani v skladu z ustreznimi analitičnimi določili.

E.4. Uradnik za odvzem krvi je pristojen za odvzem vzorca krvi, za odgovarjanje na vprašanja v času odvzema in za ustrezno odstranitev uporabljene opreme, ki ni več potrebna za zaključek postopka. Zahteve E.5. Postopki, ki so povezani z odvzemom krvi, morajo biti v skladu z lokalnimi standardi in predpisanimi varnostnimi pogoji v zdravstvenih ustanovah. E.6. Opremo za odvzem vzorca krvi sestavljajo: (a) cevka za vzorec, ki služi profiliranju krvi; ali (b) cevki za vzorca A in B za analizo krvi; ali (c) kot drugače določi pristojni laboratorij. E.7. UKD zagotovi, da je športnik obveščen o zahtevah v zvezi s postopkom odvzema vzorcev in vseh spremembah iz aneksa B: Prilagoditev potrebam invalidnih športnikov. E.8.

UKD in športnik gresta v prostor, kjer bo potekal odvzem vzorca.

E.9. UKD zagotovi, da so športniku pred odvzemom omogočeni udobni pogoji v skladu s priporočili WADA za odvzem vzorcev krvi. E.10. UKD športniku naroči, naj izbere opremo za odvzem vzorca in naj preveri, da izbrana oprema ni bila nikakor prirejena ter da so pečati nedotaknjeni. Če športniku izbrana oprema ne ustreza, lahko izbere drugo. Če športniku ne ustreza nobena oprema, druge pa ni na voljo, to zabeleži UKD.

Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011

43


E.11. Če se UKD ne strinja s športnikom o neustreznosti celotne opreme, zahteva, da športnik nadaljuje s postopkom odvzema vzorca. Če se UKD s športnikom strinja o neustreznosti opreme, zaključi postopek odvzema vzorca krvi in to zabeleži. E.12. Ko je bila oprema za odvzem vzorca izbrana, UKD in športnik preverita, ali se ujemajo vse številčne oznake in ali je UKD oznako ustrezno zabeležil. Če športnik ali UKD ugotovita, da se številke ne ujemajo, UKD športniku naroči, naj izbere drugo opremo. UKD to ustrezno zabeleži. E.13. Uradnik za odvzem krvi kožo očisti s sterilnim razkužilnim robčkom ali blazinico na mestu, ki naj ne bi negativno vplivalo na športnikov nastop in, če je potrebno, namesti manšeto. Uradnik kri odvzame iz povrhnje vene v cevko. Če je bila nameščena manšeta, se jo odstrani takoj po venepunkciji. E.14. Količina odvzete krvi mora zadostovati ustreznim analitičnim zahtevam za analizo vzorca. E.15. Če je količina odvzete krvi pri prvem poskusu nezadostna, uradnik za odvzem krvi postopek ponovi. Poskusi lahko največ trikrat. Če so vsi trije poskusi neuspešni, uradnik za odvzem krvi o tem obvesti UKD. UKD zaključi postopek odvzema vzorca in to skupaj z razlogi za zaključek postopka zabeleži. E.16. Uradnik za odvzem krvi na mesto vboda namesti obvezo. E.17. Uradnik za odvzem krvi se znebi uporabljene opreme za odvzem krvi, ki je ne potrebuje več za nadaljevanje postopka za odvzem vzorca, v skladu z lokalnimi standardi za ravnanje s krvjo. E.18. Če je vzorec na kraju samem potrebno nadalje procesirati, kot je npr. centrifugiranje ali filtriranje seruma, mora športnik na opazovanju vzorca ostati do končnega zapečatenja v varni in pred nedovoljenim odpiranjem zaščiteni posodi. E.19. Športnik mora po navodilih UKD svoj vzorec zapečatiti v komplet za odvzem vzorca. UKD pred športnikom preveri, ali je komplet ustrezno zapečaten. E.20. Zapečaten vzorec je shranjen tako, da je pred transportom s postaje za kontrolo dopinga do laboratorija, ki ga je odobrila WADA, zaščitena njegova integriteta, identiteta in varnost. E.21. Priporočila WADA za odvzem vzorcev krvi so dodatni vir informacij za odvzem krvi in testiranje.

Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011

44


ANEKS F: VZORCI URINA - NEZADOSTNA KOLIČINA Cilj F.1. Zagotoviti, da se v primeru nezadostne količine urina za analizo ravna po ustreznih postopkih. Obseg F.2. Postopek se začne tako, da se športnika najprej obvesti o nezadostni količini vzorca in zaključi z odvzemom zadostne količine vzorca. Odgovornost F.3. UKD je pristojen za izrek nezadostne količine vzorca in odvzem dodatnih vzorcev za pridobitev zadostne količine končnega vzorca. Zahteve F.4. Če je količina odvzetega vzorca nezadostna, UKD obvesti športnika, da je potreben odvzem dodatnega vzorca za izpolnitev zahtev o zadostni količini urina za analizo. F.5. UKD športniku naroči, naj izbere delno opremo za odvzem vzorca v skladu s postopkom D.7 Aneksa D: Odvzem vzorcev urina. F.6. UKD nato športniku naroči, da zapečati pomanjkljiv vzorec v zbirno posodo po njegovih navodilih. UKD pred športnikom preveri, ali je zbirna posoda ustrezno zapečatena. F.7. UKD in športnik preverita, ali je UKD točno zabeležil količino in identiteto pomanjkljivega vzorca. UKD mora pomanjkljivi vzorec varno shraniti na športniku sprejemljiv način. F.8. Dokler čaka na odvzem dodatnega vzorca, je športnik pod stalnim nadzorom in ima možnost oskrbe z vodo. F.9. Če športnik lahko zagotovi dodatni vzorec, se postopki odvzema ponovijo, kot je predpisano v Aneksu D: Odvzem vzorcev urina, dokler ni pridobljena zadostna količina urina z združenjem prvotnega in dodatnih vzorcev. F.10. Ko UKD ugotovi, da so bile izpolnjene zahteve o zadostni količini urina za analizo, UKD in športnik preverita integriteto pečata na zbirni posodi delnega vzorca, ki vsebuje predhodno odvzet pomanjkljivi vzorec. Morebitne nepravilnosti v zvezi z integriteto pečata zabeleži UKD in jih razišče v skladu z Aneksom A: Preiskava morebitnega neupoštevanja pravil. F.11. UKD nato športniku naroči, da odstrani pečat in združi vzorce, tako da naknadni vzorec doda k prvotnim, dokler ni izpolnjena minimalna zahteva o zadostni količini urina za analizo. F.12. UKD in športnik nato nadaljujeta z ustreznimi členi Aneksa D: Odvzem vzorcev urina. F.13. UKD preveri, ali preostali urin ustreza zahtevi o zadostni količini urina za analizo. F.14. Urin se lahko odvrže le, če sta bili posodi A in B napolnjeni do prostornine v skladu s postopkom D.19 in zapečateni v skladu s postopkom D.20. Zadostna količina urina za analizo se obravnava kot absolutni minimum.

Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011

45


ANEKS G: VZORCI URINA, KI NE IZPONJUJEJO ZAHTEV O USTREZNI SPECIFIČNI TEŽI ZA ANALIZO Cilj G.15. Zagotoviti, da se v primerih, ko vzorci urina ne izpolnjujejo zahtev o ustrezni specifični teži za analizo, ravna po ustreznih postopkih. Obseg G.16. Postopek se začne tako, da UKD športnika obvesti o potrebi po dodatnem vzorcu in zaključi z odvzemom vzorca, ki izpolnjuje zahteve o ustrezni specifični teži za analizo ali o nadaljnjih ukrepih MOK, če so ti potrebni. Odgovornost G.17. LOCOG določi postopke, s katerimi zagotovi, da je bil odvzet ustrezen vzorec. Če originalni vzorec ne izpolnjuje zahtev o ustrezni specifični teži za analizo, mora UKD pridobiti dodatne vzorce, dokler ne dobi ustreznega vzorca. Zahteve G.18. UKD odloči o tem, ali zahteve o ustrezni specifični teži za analizo niso bile izpolnjene. G.19. UKD športnika obvesti o tem, da mora ponoviti postopek odvzema vzorca urina. G.20. Med čakanjem na odvzem dodatnih vzorcev je športnik pod stalnim nadzorom. G.21. Športniku se odsvetuje prekomerna hidracija, saj to lahko podaljša postopek pridobitve ustreznega vzorca. G.22. Če športnik lahko zagotovi dodatni vzorec, UKD postopke odvzema ponovi, kot je določeno v Aneksu D: Odvzem vzorcev urina. G.23. UKD mora nadaljevati z odvzemom dodatnih vzorcev, dokler niso izpolnjene zahteve za ustrezno specifično težo za analizo ali dokler DCSM/UKD ne odloči, da gre za izjemne okoliščine in da zaradi logističnih težav ni možno nadaljevati s postopkom odvzema vzorca. Takšne izjemne okoliščine ustrezno dokumentira UKD. G.10. V skladu s postopkom G.9. in logistično naravo olimpijskih iger športnikom navadno ni mogoče odvzeti več kot dva (2) vzorca v enem postopku kontrole dopinga. Posledično bo MOK od športnikov zahteval en (1) dodatni vzorec, če športnikov vzorec ne bo izpolnjeval zahtev o ustrezni specifični teži za analizo. G.11. UKD zabeleži, da odvzeti vzorci pripadajo enemu športniku in vrstni red, po katerem so bili vzorci odvzeti. G.12. UKD nato nadaljuje s postopkom odvzema vzorca v skladu z ustreznimi členi Aneksa D: Odvzem vzorcev urina. G.13. Če se ugotovi, da noben športnikov vzorec ne izpolnjuje zahtev o ustrezni specifični teži za analizo in če DCSM/UKD odloči, da je zaradi logističnih razlogov nemogoče nadaljevati s postopkom odvzema vzorcev, lahko DCSM/UKD postopek zaključi. V takih okoliščinah lahko MOK, če je to primerno, razišče morebitno kršitev protidopinških pravil.

Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011

46


G.14. DCSM/UKD pošlje vse vzorce, ki so bili odvzeti, ne glede na to, ali izpolnjujejo zahteve o ustrezni specifični teži za analizo, v laboratorij, ki ga je določila WADA. G.15. Laboratorij, ki ga je določila WADA, skupaj z MOK odloči, kateri vzorci bodo analizirani.

47 Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011


ANEKS H: ZAHTEVE ZA OSEBJE, KI IZVAJA ODVZEM VZORCEV Cilj H.24. Zagotoviti, da osebje, ki izvaja odvzem vzorcev, ni v konfliktu interesov, je ustrezno usposobljeno in ima izkušnje z odvzemanjem vzorcev. Obseg H.25. Zahteve za osebje, ki izvaja odvzem vzorcev, se začnejo z razvojem potrebnih kompetenc osebja in zaključijo z izdajo akreditacije. Odgovornost H.26.

LOCOG je pristojen za vse dejavnosti, ki so opredeljene v Aneksu H: Zahteve - kvalificiranost in usposabljanje

H.27. LOCOG določi potrebne kompetence in zahteve o usposobljenosti za delovno mesto UKD, spremljevalca in uradnika za odvzem krvi. LOCOG za celotno osebje, ki izvaja odvzem vzorcev, sestavi opis nalog, ki opredeli njihove odgovornosti. Minimalni obvezni kriteriji: a)

osebje, ki izvaja odvzem krvi, mora biti polnoletno; in

b)

mora biti ustrezno usposobljeno ter imeti praktično znanje za odvzem krvi iz vene.

H.28. LOCOG zagotovi, da osebje za odvzem vzorcev, ki se zanima za izid športnikovega odvzema ali testiranja vzorca, ne sodeluje v postopku odvzema vzorca. Za osebje, ki izvaja odvzem vzorca, se smatra, da se zanima za odvzem vzorca, če: a)

je vpleteno v načrtovanje športa, za katerega se testiranje izvaja; ali

b)

je v sorodu ali vpleteno v osebne zadeve s športnikom, ki mu bo v tem postopku odvzet vzorec.

H.29. LOCOG zagotovi, da je osebje ustrezno kvalificirano in usposobljeno za opravljanje svojih nalog. H.30. Program usposabljanja uradnikov za odvzem vzorcev sestavljata najmanj študij vseh ustreznih zahtev za postopek testiranja in seznanitev z ustreznimi standardnimi ukrepi v zdravstvenih ustanovah. H.31.

Program usposabljanja za UKD vključuje najmanj: a)

obširno teoretično usposabljanje v različnih postopkih testiranja, ki jih izvaja UKD;

b)

opazovanje vseh postopkov odvzema vzorcev v skladu z zahtevami iz Tehničnih postopkov pri kontroli dopinga, po možnosti na kraju samem; in

c)

dobro izvedbo enega celotnega postopka odvzema vzorca na kraju samem pod nadzorom usposobljenega UKD ali druge pristojne osebe. Zahteva o dejanskem prisostvovanju pri odvzemu vzorca ni vključena v opazovanje na kraju samem.

H.32. Predpogoj za pridružitev k protidopinškemu programu LOCOG je, da mora UKD že imeti veljavni certifikat o dobrem opravljanju dela UKD pri protidopinški organizaciji. H.10. Program usposabljanja za spremljevalce obsega študij vseh ustreznih zahtev o postopku za odvzem vzorca.

48 Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011


H.11. LOCOG mora voditi evidenco o izobraževanju, usposabljanju, spretnostih in izkušnjah. Zahteve - akreditacija, ponovna akreditacija in delegacija H.12. LOCOG akreditira in ponovno akreditira osebje, ki izvaja odvzem vzorcev. H.13. LOCOG mora pred dodelitvijo akreditacije zagotoviti, da je osebje, ki izvaja odvzem vzorcev, opravilo program usposabljanja in je seznanjeno z zahtevami iz teh pravil. H.14. Akreditacija velja le za obdobje olimpijskih iger. H.15. LOCOG za izvajanje postopkov odvzema vzorcev v imenu MOK pooblasti le tisto osebje, ki mu je LOCOG podelil ustrezno akreditacijo. H.16. UKD lahko osebno izvede vse naloge v postopku odvzema vzorcev, razen odvzema krvi, ko lahko zahteva, da določene naloge izvede spremljevalec v okviru njegovih pristojnosti.

Protidopinška pravila MOK - 15.12.2011

49

/Protidopin%C5%A1ka%20pravila%20MOK%20za%20tekmovanja%20  

http://www.olympic.si/uploads/tx_sportevents/Protidopin%C5%A1ka%20pravila%20MOK%20za%20tekmovanja%20v%20Londonu%202012.pdf

Advertisement