Issuu on Google+

OBVESTILA

Letnik XIII

Ljubljana, junij 2007


VSEBINA

Seznam kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji.

Izdaja: OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Odbor za vrhunski šport Ljubljana, Celovška 25 tel.: 01 23 06 008 fax: 01 23 06 026 e-pošta: info-vs@olympic.si

2


UVOD Pred vami je nova izdaja Obvestil OKS – ZŠZ številka 51. Seznam kategoriziranih športnikov, ki stopi v veljavo 01.06.2007 je narejen na osnovi: - športnih rezultatov doseženih v obdobju od 01.01.2007 do 30.04.2007, - kriterijev za kategoriziranje športnikov v R Sloveniji, - predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez. Seznam kategoriziranih športnikov vsebuje vse obdelane in pozitivno rešene Prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika, korektno izpolnjene s strani nacionalnih panožnih zvez in vnešene v aplikacijo IAS do razpisanega roka. Vse zveze, katerih prijave niso ustrezale veljavnim kriterijem, bodo o tem obveščene v elektronski obliki preko aplikacije IAS. Naslednji seznam kategoriziranih športnikov bo objavljen predvidoma v začetku oktobra 2007. Veljavni seznam kategoriziranih športnikov Republike Slovenije je objavljen tudi na spletnih straneh www.olympic.si, kjer je objavljen tudi arhiv.

Janko Dvoršak, prof. sekretar Odbora za vrhunski šport

3


KAZALO PREGLED ŠTEVILA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV PO ŠPORTNIH PANOGAH ......................6 PREGLED ŠTEVILA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV PO OBČINAH ...........................................8 LEGENDA KRATIC TIPA TEKMOVANJ OZ. LESTVIC ...................................................................... 11 ATLETIKA ........................................................................................................................................... 12 AVTOMOBILIZEM - AVTOKROS ....................................................................................................... 25 AVTOMOBILIZEM - CESTNO HITROSTNI ........................................................................................ 25 AVTOMOBILIZEM - GORSKO HITROSTNI ....................................................................................... 25 AVTOMOBILIZEM - KARTING........................................................................................................... 25 AVTOMOBILIZEM - RELI................................................................................................................... 26 MOTOCIKLIZEM - CESTNO HITROSTNI........................................................................................... 28 MOTOCIKLIZEM - MOTOKROS ........................................................................................................ 29 MOTOCIKLIZEM - SPIDVEJ............................................................................................................... 30 BADMINTON...................................................................................................................................... 30 BALINANJE ........................................................................................................................................ 32 BASEBALL ......................................................................................................................................... 33 BILJARD ............................................................................................................................................. 35 BOKS .................................................................................................................................................. 36 BRIDŽ ................................................................................................................................................. 36 DRSANJE - KRATKA PROGA ........................................................................................................... 37 DRSANJE - UMETNOSTNO ............................................................................................................... 37 DVIGANJE UTEŽI ............................................................................................................................... 38 FLOORBALL....................................................................................................................................... 39 GIMNASTIKA - RITMIČNA ................................................................................................................ 39 GIMNASTIKA - ŠPORTNA................................................................................................................. 40 GOLF................................................................................................................................................... 41 HOKEJ NA LEDU................................................................................................................................ 42 HOKEJ NA TRAVI............................................................................................................................... 46 JADRANJE.......................................................................................................................................... 46 JU - JITSU............................................................................................................................................ 48 JUDO................................................................................................................................................... 51 KAJAK KANU NA DIVJIH VODAH..................................................................................................... 55 KAJAK KANU NA MIRNIH VODAH .................................................................................................. 59 KARATE.............................................................................................................................................. 61 KEGLJANJE ........................................................................................................................................ 64 KEGLJANJE NA LEDU ....................................................................................................................... 67 KICKBOKS - WAKO........................................................................................................................... 68 KOLESARSTVO - CESTNO ................................................................................................................ 70 KOLESARSTVO - GORSKO ............................................................................................................... 74 KOLESARSTVO - STEZA ................................................................................................................... 75 KONJENIŠTVO ................................................................................................................................... 76 KOŠARKA .......................................................................................................................................... 79 KOTALKANJE - HITROSTNO ROLANJE ........................................................................................... 85 KOTALKANJE - UMETNOSTNO ........................................................................................................ 86 LETALSTVO - AKROBATSKO LETENJE............................................................................................ 86 LETALSTVO - BALONARSTVO.......................................................................................................... 87 LETALSTVO - JADRALNO LETENJE ................................................................................................. 87

4


LETALSTVO - JADRALNO PADALSTVO........................................................................................... 87 LETALSTVO - JADRALNO ZMAJARSTVO ........................................................................................ 88 LETALSTVO - PADALSTVO ............................................................................................................... 88 LETALSTVO - ULTRA LAHKA LETALA ............................................................................................. 89 LOKOSTRELSTVO.............................................................................................................................. 89 NAMIZNI TENIS ................................................................................................................................. 92 NOGOMET.......................................................................................................................................... 93 NOGOMET - FUTSAL ......................................................................................................................... 99 ODBOJKA .........................................................................................................................................100 ODBOJKA NA MIVKI .......................................................................................................................106 ORIENTACIJA - GORSKO KOLESARSTVO ....................................................................................107 ORIENTACIJA - TEK.........................................................................................................................107 PLANINSTVO - ALPINISTIČNO SMUČANJE ..................................................................................108 PLANINSTVO - ALPINIZEM ............................................................................................................109 PLANINSTVO - LEDNO PLEZANJE.................................................................................................111 PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE ...........................................................................................112 PLAVANJE........................................................................................................................................115 PLES - AKROBATSKI R&R .............................................................................................................123 PLES - MODERNI TEKMOVALNI PLESI.........................................................................................124 PLES - ST IN LA PLESI....................................................................................................................125 POTAPLJANJE - PLAVANJE S PLAVUTMI .....................................................................................128 RAGBI...............................................................................................................................................129 RIBIŠTVO - KASTING ......................................................................................................................131 RIBIŠTVO - SLADKOVODNI ŠPORTNI RIBOLOV..........................................................................131 RIBIŠTVO - ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU .................................................................................133 ROKOBORBA - GRŠKO-RIMSKI SLOG..........................................................................................134 ROKOBORBA - PROSTI SLOG .......................................................................................................134 ROKOMET ........................................................................................................................................135 SABLJANJE ......................................................................................................................................145 SANKANJE - NARAVNE PROGE.....................................................................................................145 SANKANJE - UMETNE PROGE .......................................................................................................146 SMUČANJE - AKROBATSKO ..........................................................................................................146 SMUČANJE - ALPSKO.....................................................................................................................147 SMUČANJE - BIATLON....................................................................................................................153 SMUČANJE - DESKANJE.................................................................................................................155 SMUČANJE - NORDIJSKA KOMBINACIJA.....................................................................................157 SMUČANJE - SKOKI ........................................................................................................................158 SMUČANJE - TEKI............................................................................................................................161 SMUČANJE - TELEMARK................................................................................................................164 STRELSTVO......................................................................................................................................165 TAEKWONDO ..................................................................................................................................169 TAEKWONDO - ITF ..........................................................................................................................170 TENIS................................................................................................................................................172 TRIATLON ........................................................................................................................................175 DUATLON .........................................................................................................................................176 VATERPOLO.....................................................................................................................................177 VESLANJE ........................................................................................................................................179 POLICA o nezgodnem zavarovanju šp. SR, MR, PR in spremlj. športnikov – amaterjev....182

5


PREGLED ŠTEVILA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV PO ŠPORTNIH PANOGAH Panoga

SR

MR

PR

DR

MLR

Skupaj

ATLETIKA

2

18

10

94

134

258

AVTOMOBILIZEM - AVTOKROS

0

0

0

4

0

4

AVTOMOBILIZEM - CESTNO HITROSTNI

0

0

0

1

0

1

AVTOMOBILIZEM - GORSKO HITROSTNI

0

0

0

4

0

4

AVTOMOBILIZEM - KARTING

0

0

0

2

0

2

AVTOMOBILIZEM - RELI

0

6

0

64

0

70

BADMINTON

0

5

2

4

17

28

BALINANJE

0

8

4

8

1

21

BASEBAL

0

20

0

36

16

72

BILJARD

0

0

0

2

1

3

BOKS

0

1

0

4

2

7

BRIDŽ

0

0

3

7

0

10

DRSANJE - KRATKA PROGA

0

0

0

2

1

3

DRSANJE - UMETNOSTNO

0

1

0

3

9

13

DUATLON

0

1

0

4

0

5

DVIGANJE UTEŽI

0

0

0

0

2

2

FLOORBALL

0

0

0

17

0

17

GIMNASTIKA - RITMIČNA

0

2

0

3

5

10

GIMNASTIKA - ŠPORTNA

2

7

0

9

0

18

GOLF

0

0

0

11

4

15

HOKEJ NA LEDU

0

36

15

13

58

122

HOKEJ NA TRAVI

0

0

0

16

0

16

JADRANJE

4

11

4

2

14

35

JU - JITSU

0

6

13

17

28

64

JUDO

4

10

6

9

42

71

KAJAK KANU NA DIVJIH VODAH

1

11

10

30

19

71

KAJAK KANU NA MIRNIH VODAH

0

2

0

8

14

24

KARATE

0

4

2

39

39

84

KEGLJANJE

0

19

12

15

19

65

KEGLJANJE NA LEDU

0

5

0

0

0

5

KICKBOKS - WAKO

0

11

5

13

6

35

KOLESARSTVO - CESTNO

0

15

3

19

22

59

KOLESARSTVO - GORSKO

0

2

1

14

12

29

KOLESARSTVO - STEZA

0

0

0

1

13

14

KONJENIŠTVO

0

1

0

22

9

32

KOŠARKA

0

26

25

60

94

205

KOTALKANJE - HITROSTNO ROLANJE

0

0

0

3

3

6

KOTALKANJE - UMETNOSTNO

0

1

1

1

1

4

LETALSTVO - AKROBATSKO LETENJE

0

0

0

1

0

1

LETALSTVO - BALONARSTVO

0

0

0

1

0

1

LETALSTVO - JADRALNO LETENJE

0

0

0

0

1

1

LETALSTVO - JADRALNO PADALSTVO

0

10

0

2

0

12

LETALSTVO - JADRALNO ZMAJARSTVO

0

1

0

1

0

2

LETALSTVO - PADALSTVO

0

5

0

2

0

7

LETALSTVO - ULTRA LAHKA LETALA

0

2

0

0

0

2

LOKOSTRELSTVO

0

11

2

13

9

35

MOTOCIKLIZEM - CESTNO HITROSTNI

0

6

0

8

0

14

6


Panoga

SR

MR

PR

DR

MLR

Skupaj

MOTOCIKLIZEM - MOTOKROS

0

4

0

3

2

9

MOTOCIKLIZEM - SPIDVEJ

0

3

0

2

0

5

NAMIZNI TENIS

0

3

4

12

18

37

NOGOMET

0

0

0

110

78

188

NOGOMET - FUTSAL

0

0

0

14

0

14

ODBOJKA

0

11

11

28

100

150

ODBOJKA NA MIVKI

0

0

4

6

6

16

ORIENTACIJA - GORSKO KOLESARSTVO

0

0

1

0

0

1

ORIENTACIJA - TEK

0

0

0

9

9

18

PLANINSTVO - ALPINISTIČNO SMUČANJE

0

0

0

2

0

2

PLANINSTVO - ALPINIZEM

0

16

1

24

1

42

PLANINSTVO - LEDNO PLEZANJE

0

0

0

1

0

1

PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE

0

20

13

15

9

57

PLAVANJE

3

11

3

99

25

141

PLES - AKROBATSKI R&R

0

2

0

12

6

20

PLES - MODERNI TEKMOVALNI PLESI

0

4

3

4

5

16

PLES - ST IN LA PLESI

0

6

4

21

29

60

POTAPLJANJE - PLAVANJE S PLAVUTMI

0

0

0

4

4

8

RAGBI

0

0

0

27

17

44

RIBIŠTVO - KASTING

0

2

0

1

0

3

RIBIŠTVO - SLADKOVODNI ŠPORTNI RIBOLOV

0

6

0

15

3

24

RIBIŠTVO - ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU

0

1

1

3

4

9

ROKOBORBA - GRŠKO-RIMSKI SLOG

0

0

0

3

3

6

ROKOBORBA - PROSTI SLOG

0

0

1

3

0

4

ROKOMET

16

77

46

45

106

290

SABLJANJE

0

0

0

6

2

8

SANKANJE - NARAVNE PROGE

0

0

1

3

2

6

SANKANJE - UMETNE PROGE

0

0

0

1

2

3

SMUČANJE - AKROBATSKO

0

1

0

5

0

6

SMUČANJE - ALPSKO

0

13

6

79

7

105

SMUČANJE - BIATLON

0

11

3

10

10

34

SMUČANJE - DESKANJE

1

7

3

15

0

26

SMUČANJE - NORDIJSKA KOMBINACIJA

0

3

0

2

7

12

SMUČANJE - SKOKI

1

5

4

19

20

49

SMUČANJE - TEKI

1

4

2

21

29

57

SMUČANJE - TELEMARK

0

2

0

6

1

9

STRELSTVO

1

10

1

35

26

73

TAEKWONDO

1

0

0

5

5

11

TAEKWONDO - ITF

0

15

6

2

8

31

TENIS

1

7

2

36

45

91

TRIATLON

0

0

3

7

5

15

VATERPOLO

0

15

15

13

16

59

VESLANJE

4

8

11

9

11

43

Skupaj

42

531

267

1326

1216

3382

7


PREGLED ŠTEVILA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV PO OBČINAH Občina

SR

MR

PR

DR

MLR

AJDOVŠČINA

0

4

0

3

1

8

BELTINCI

0

0

0

16

0

16

BENEDIKT

0

0

0

0

1

1

BLED

2

18

11

21

36

88

BOHINJ

0

0

0

1

0

1

BOROVNICA

0

0

0

3

0

3

BOVEC

0

0

0

1

0

1

BREZOVICA

0

0

1

0

11

12

BREŽICE

0

6

6

15

13

40

CELJE

6

40

16

41

68

171

CERKLJE NA GORENJSKEM

0

0

0

3

1

4

CERKNICA

0

4

3

5

2

14

CERKNO

0

0

0

3

3

6

ČRNA NA KOROŠKEM

0

4

0

5

1

10

ČRNOMELJ

0

1

0

1

4

6

DIVAČA

0

1

0

1

1

3

DOL PRI LJUBLJANI

0

2

0

8

10

20

DOLENJSKE TOPLICE

0

1

1

4

4

10

DOMŽALE

0

9

3

51

19

82

DORNAVA

0

0

0

0

1

1

DRAVOGRAD

0

4

0

3

1

8

DUPLEK

0

0

2

0

8

10

GORENJA VAS - POLJANE

0

0

0

0

3

3

GORNJA RADGONA

0

0

0

3

1

4

GORNJI GRAD

0

0

0

3

2

5

GROSUPLJE

0

1

1

8

9

19

HRASTNIK

1

0

1

3

1

6

HRPELJE - KOZINA

1

15

0

4

0

20

IDRIJA

0

4

1

9

7

21

ILIRSKA BISTRICA

0

3

2

10

1

16

IVANČNA GORICA

0

1

0

0

1

2

IZOLA - ISOLA

1

4

7

7

15

34

JESENICE

0

27

9

10

42

88

JURŠINCI

0

0

0

2

0

2

KAMNIK

0

11

2

19

7

39

KANAL

0

0

2

3

11

16

KIDRIČEVO

0

0

0

3

0

3

KOBARID

0

1

0

0

0

1

KOČEVJE

0

0

0

1

2

3

KOMEN

0

0

1

0

0

1

KOMENDA

0

0

0

1

2

3

KOPER - CAPODISTRIA

2

11

12

32

60

117

KRANJ

1

62

12

100

65

240

KRANJSKA GORA

0

4

0

3

7

14

KRŠKO

0

1

3

8

4

16

KUNGOTA

0

0

0

0

2

2

LAŠKO

0

4

5

3

11

23

8

Skupaj


Občina

SR

MR

PR

DR

MLR

Skupaj

LENART

0

0

0

5

1

6

LENDAVA - LENDVA

0

1

0

3

5

9

LITIJA

0

0

0

1

3

4

LJUBLJANA

6

105

52

357

248

768

LJUBNO

0

0

0

1

1

2

LJUTOMER

0

0

1

1

2

4

LOGATEC

0

1

1

16

11

29

LOŠKA DOLINA

0

1

0

2

1

4

LOVRENC NA POHORJU

0

0

0

1

0

1

LUKOVICA

1

0

0

1

0

2

MAJŠPERK

0

0

0

0

1

1

MARIBOR

2

29

21

95

101

248

MEDVODE

0

0

0

0

9

9

MENGEŠ

1

0

0

2

2

5

MEŽICA

0

0

0

1

1

2

MIREN - KOSTANJEVICA

0

0

0

4

0

4

MORAVSKE TOPLICE

0

0

0

11

12

23

MOZIRJE

0

2

0

1

1

4

MURSKA SOBOTA

0

3

2

14

10

29

MUTA

0

0

1

0

3

4

NAKLO

0

0

0

0

1

1

NOVA GORICA

0

9

5

57

64

135

NOVO MESTO

0

10

8

28

38

84

OPLOTNICA

0

0

0

0

1

1

ORMOŽ

0

0

2

2

3

7

PESNICA

0

0

0

1

0

1

PIRAN

2

4

6

4

7

23

POLZELA

0

0

0

0

1

1

POSTOJNA

0

2

2

3

11

18

PREDDVOR

0

0

0

0

1

1

PREVALJE

0

0

0

0

1

1

PTUJ

0

14

4

20

19

57

PUCONCI

0

0

0

1

2

3

RAČE-FRAM

0

0

1

0

8

9

RADENCI

0

0

0

1

2

3

RADLJE OB DRAVI

0

0

0

1

1

2

RADOVLJICA

2

11

3

23

7

46

RAVNE NA KOROŠKEM

0

1

2

16

18

37

RIBNICA

0

1

6

8

3

18

ROGAŠKA SLATINA

0

1

1

4

4

10

RUŠE

0

0

0

1

0

1

SEVNICA

0

2

1

7

10

20

SEŽANA

0

0

0

3

3

6

SLOVENJ GRADEC

0

0

5

11

9

25

SLOVENSKA BISTRICA

0

4

0

6

9

19

SLOVENSKE KONJICE

0

0

0

16

0

16

STARŠE

0

0

0

2

1

3

SVETI JURIJ

0

0

0

1

0

1

9


Občina

SR

MR

PR

DR

MLR

Skupaj

ŠEMPETER - VRTOJBA

0

0

0

1

1

2

ŠENČUR

0

0

2

5

1

8

ŠENTJERNEJ

0

0

0

1

1

2

ŠENTJUR

0

2

3

3

4

12

ŠKOFJA LOKA

0

7

7

12

26

52

ŠOŠTANJ

0

0

0

5

0

5

TIŠINA

0

0

0

0

1

1

TOLMIN

0

0

0

3

0

3

TRBOVLJE

0

0

1

7

16

24

TREBNJE

0

1

5

13

1

20

TRZIN

0

0

0

2

0

2

TRŽIČ

0

7

4

19

8

38

TUJINA

12

44

1

42

8

107

TURNIŠČE

0

1

0

0

0

1

VELENJE

2

17

8

27

40

94

VIPAVA

0

1

0

3

1

5

VODICE

0

1

0

0

0

1

VRHNIKA

0

2

0

3

3

8

VUZENICA

0

0

0

1

0

1

ZAGORJE OB SAVI

0

0

4

8

5

17

ZREČE

0

1

0

0

0

1

ŽALEC

0

1

6

16

18

41

ŽELEZNIKI

0

1

0

3

2

6

ŽIRI

0

1

0

1

4

6

ŽIROVNICA

0

0

0

2

2

4

ŽUŽEMBERK

0

0

1

0

0

1

Skupaj

42

531

267

1326

1216

3382

10


LEGENDA KRATIC TIPA TEKMOVANJ OZ. LESTVIC: OI SP KVSP EP KVEP SR SPP GPM EPP COC SI UNI EYOF EKT SKP MT AJ DP DPP RLS RLE MLRLS MLRLE ONAZ D

olimpijske igre svetovno prvenstvo kvalifikacije za svetovno prvenstvo evropsko prvenstvo kvalifikacije za evropsko prvenstvo svetovni rekord svetovni pokal grand prix miting evropski pokal kontinentalni pokal sredozemske igre univerziada evropski olimpijski festival mladih evropska klubska tekmovanja svetovno klubsko prvenstvo mednarodno tekmovanje mladinske igre alpe-jadran dr탑avno prvenstvo dr탑avno pokalno prvenstvo svetovna rang lestvica evropska rang lestvica mladisnka svetovna rang lestvica mladinska evropska rang lestvica osvojitev naziva drugo

11


ATLETIKA SVETOVNI RAZRED OI, Atene, Grčija, 13.08.2004 - 29.08.2004 1

ČEPLAK Jolanda, 1976

EP, Goeteborg, Švedska, 07.08.2006 - 13.08.2006 2

OSOVNIKAR Matic, 1980

(Obd. kat.: 01.10.2004 - 30.09.2008)

(3.m 800 m - čl. - 1:56,43 min)

AD Kladivar, CELJE

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2010)

(3.m 100 m - čl. - 10.14)

AD Mass, LJUBLJANA

MEDNARODNI RAZRED SP, Cauterets, Francija, 24.07.2005 1

ŠUŠTARŠIČ Mateja, 1973

SP, Manitou Springs, Združene države Amerike, 20.08.2006 2

VENCELJ Toni, 1972

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(5.m gorski maraton - čl. 5:25:39)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(6.m gorski maraton - čl. 4:06:59)

SP, Wellington, Nova Zelandija, 24.09.2005 25.09.2005

AK Portovald, NOVO MESTO

AK Portovald, NOVO MESTO

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

3

HIŽAR Ines, 1980

(14.m gorski tek gor/dol - čl. 44:46)

TK Šmarnogorska naveza, LJUBLJANA

4

LAMOVEC Peter, 1984

(13.m gorski tek gor/dol - čl. 57:42)

ŠD Tabor Žiri, ŽIRI

EP, Birmingham, Velika Britanija, 02.03.2007 04.03.2007 5

LANGERHOLC Brigita, 1976

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(6.m 800m - dvorana - čl. 2:01.24)

EP, Goeteborg, Švedska, 07.08.2006 - 13.08.2006

AK Triglav Kranj, KRANJ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

6

KOZMUS Primož, 1979

(7.m kladivo - čl. - 78.18)

AK FIT, BREŽICE

7

OTTEY Merlene, 1960

(10.m 100 m - čl. - 11.44)

AD Mass, LJUBLJANA

8

ŽUMER Jan, 1982

(12.-14.m 100 m - čl. - 10.43) AD Mass, LJUBLJANA

EP, Male Svatonovice, Češka, 09.07.2006 9

KOSOVELJ Mateja, 1988

10 KOSOVELJ Mitja, 1984

12

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(2.m gorski tek gor/dol - čl. 42:12)

ŠD Nanos Podnanos, VIPAVA

(6.m gorski tek gor/dol - čl. 58:53)

TK Kobarid, KOBARID


ER, Maribor, 19.07.2006 11 JAVORNIK Helena, 1966

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) (1.m 25000 m - čl. 1:28:22.6)

SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005

AK Zreče, ZREČE (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

12 BIKAR Alenka, 1974

(1.m 200 m - čl. - 23,65)

AK Olimpija, LJUBLJANA

13 BOROVINA Matjaž, 1982

(3.m 4x100 m - čl. - 39,57)

AK Postojna, POSTOJNA

14 FRIDRIH Boštjan, 1979

(3.m 4x100 m - čl. - 39,57)

AD Almont, SLOVENSKA BISTRICA

15 PRIMC Igor, 1966

(2.m disk - čl. - 59,27)

AK Krka, NOVO MESTO

16 ŽUMER Kristina, 1980

(3.m 100 m - čl. - 11,63)

AD Mass, LJUBLJANA

GPM, Atene, Grčija, 24.02.2007 17 VODOVNIK Miroslav, 1977

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) (1.m krogla - dvorana - čl. 20.30)

GPM, Rieti, Italija, 27.08.2006 18 ŠESTAK Marija, 1979

AD Almont, SLOVENSKA BISTRICA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) (2.m troskok - čl. - 14.52)

tujina

PERSPEKTIVNI RAZRED MLRLE, 01.01.2006 - 01.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

JAGARINEC Sebastijan, 1987

(19.m 400 m - ml. - )

AK Poljane, MARIBOR

2

JUREŠ Tina, 1987

(11.m 4x100 m - ml. - )

AK Pomurje-PDU, MURSKA SOBOTA

3

KAZIĆ Mersiha, 1989

(22.m troskok - ml. - )

ŠD Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

4

KOKOT Nina, 1988

(7.m daljina - ml. - )

AK Velenje, VELENJE

5

KRIŽNIK Lucija, 1987

(16.m kladivo - ml. - )

AK FIT, BREŽICE

6

MIHALINEC Maja, 1989

(17.m 100 m - ml. - )

AK Velenje, VELENJE

7

PETAN Maja, 1987

(11.m 4x100 m - ml. - )

AK FIT, BREŽICE

8

PUC Anja, 1988

(23.m 400 m - ml. - )

AD Kronos, LJUBLJANA

9

ŠUTEJ Tina, 1988

(4.m palica - ml. - )

AD Mass, LJUBLJANA

(25.m 800 m - ml. - )

AD Mass, LJUBLJANA

10 TRŠAN Vid, 1987

DRŽAVNI RAZRED SP, Bursa, Turčija, 10.09.2006 1

JANŽEKOVIČ Stanko, 1976

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (97.m gorski tek gor - čl. 1:08:11)

AD Železniki, ŽELEZNIKI

13


2

KASTELIC Peter, 1983

(74.m gorski tek gor - čl. 1:05:59)

AK Domžale, DOMŽALE

3

MRAK Valerija, 1971

(51.m gorski tek gor - čl. 56:09)

AD Posočje, TOLMIN

4

ŠALAMUN Igor, 1965

(51.m gorski tek gor - čl. 1:03:30)

AD Maribor 98, MARIBOR

5

ŠUBIC Marko, 1965

(106.m gorski tek gor - čl. 1:09:15)

ŠD Tabor Žiri, ŽIRI

6

TUŠAR Mihaela, 1966

(60.m gorski tek gor - čl. 58:09)

ŠD Nanos Podnanos, VIPAVA

SP, Wellington, Nova Zelandija, 24.09.2005 25.09.2005 7

ŠINK Petra, 1980

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(43.m gorski tek gor/dol - čl. 48:40)

AK Triglav Kranj, KRANJ

izredno podaljšanje EP, Birmingham, Velika Britanija, 02.03.2007 04.03.2007 8

ZLATNAR Damjan, 1977

(13.m 60 m ovire - dvorana čl. - 7.85)

EP, Male Svatonovice, Češka, 09.07.2006 9

FERJANČIČ Pavlina, 1976

10 HROVAT Boštjan, 1976

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) ŠD Nanos Podnanos, VIPAVA

(33.m gorski tek gor/dol - čl. 1:02:42)

AK Portovald, NOVO MESTO

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 30.09.2007)

(4.m gorski tek gor/dol ekipno - čl. - 52 točk)

EPP, Gavle, Švedska, 18.06.2005 - 19.06.2005 12 JUHART Matej, 1976

AD Mass, LJUBLJANA

(4.m gorski tek gor/dol ekipno - čl. - 52 točk)

EP, Male Svatonovice, Češka, 09.07.2006 11 KRKOČ Lucija, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

ŠD Nanos Podnanos, VIPAVA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m 4x100 m - čl. - 39.78)

AD Kladivar, CELJE

izredno podaljšanje EPP, Jalta, Ukrajina, 17.03.2007 - 18.03.2007 13 RATEJ Martina, 1981

(8.m kopje - čl. - 56.47)

EPP, Monzon, Španija, 01.07.2006 - 02.07.2006 14 DERŽANIČ Rok, 1988

(16.m deseteroboj - čl. 6.598)

EPP, Thessaloniki, Grčija, 17.06.2006 18.06.2006

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) AK Šentjur, ŠENTJUR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) AK FIT, BREŽICE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

15 ČRNIGOJ Mojca, 1980

(6.m krogla - čl. - 14.81)

tujina

16 ŠESTAK Matija, 1972

(5.m 400 m - čl. - 47.51)

AD Mass, LJUBLJANA

14


EPP, Thessaloniki, Grčija, 17.06.2006 18.06.2006 17 KERŠEVAN Jana, 1988

(4.m višina - čl. - 1.80)

GPM, Dakar, Senegal, 28.04.2007

AK Gorica, NOVA GORICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

18 PREZELJ Rožle, 1979

(5.m višina - čl. - 2.10)

19 ROVAN Jurij, 1975

(3.m palica - čl. - 5.10)

MT, Stockholm, Švedska, 20.02.2007 20 ROMAN Sonja, 1979

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 30.09.2007)

AK Kranj, KRANJ AK FIT, BREŽICE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m 1500 m - dvorana - čl. 4:06.75)

MT, Velenje, 23.06.2006

AD Maribor 98, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

21 ABRAMIČ Ivana, 1984

(5.m palica - čl. - 3.60)

AK Gorica, NOVA GORICA

22 BAJEC Daša, 1983

(9.m 400 m - čl. - 56.82)

AD Nova Aurora, KOPER CAPODISTRIA

23 BATAGELJ Aleksandra, 1988 (7.m 100 m ovire - čl. - 14.62) AK Gorica, NOVA GORICA 24 BOGOVIČ Tomaž, 1989

(5.m kladivo - čl. - 57.26)

25 BRATKIČ Maja, 1991

(7.m daljina - čl. - 6.01)

AK FIT, BREŽICE AK Gorica, NOVA GORICA

26 BUCALO Rožle, 1987

(2.m daljina - čl. - 7.44)

AK FIT, BREŽICE

27 ČARMAN Tina, 1978

(8.m daljina - čl. - 5.74)

AK Triglav Kranj, KRANJ

28 DEMŠAR Jurij, 1987

(10.m 100 m - čl. - 11.01)

AK Triglav Kranj, KRANJ

29 DROBNIČ Mateja, 1985

(4.m palica - čl. - 3.80)

AK FIT, BREŽICE

30 GLIVAR Matej, 1986

(4.m kladivo - čl. - 57.56)

AK Krka, NOVO MESTO

31 HAFNER Neža, 1983

(6.m 400 m - čl. - 56.25)

AK Triglav Kranj, KRANJ

32 HORVAT David, 1987

(9.m 800 m - čl. - 1:55.01)

AK Pomurje-PDU, MURSKA SOBOTA

33 KOŠTOMAJ Metka, 1983

(8.m 100 m ovire - čl. - 14.70) AD Mass, LJUBLJANA

34 KOZAN Boštjan, 1979

(5.m 5000 m - čl. - 15:31.25)

AK Portovald, NOVO MESTO

35 KREFT Robi, 1986

(5.m daljina - čl. - 6.26)

AK Pomurje-PDU, MURSKA SOBOTA

36 KRIVANEK Gorazd, 1986

(8.m palica - čl. - 4.40)

AK Velenje, VELENJE

37 LETNAR Peter, 1979

(8.m 800 m - čl. - 1:53.02)

AD Mass, LJUBLJANA

38 MELINK Teja, 1980

(3.m palica - čl. - 4.00)

AK Gorica, NOVA GORICA

39 MOLIČNIK Matic, 1990

(8.m 100 m - čl. - 10.97)

AD Kronos, LJUBLJANA

40 NEŽMAH Matic, 1983

(6.m 100 m - čl. - 10.79)

AK Velenje, VELENJE

41 NOSE Maja, 1982

(6.m 200 m - čl. - 24.22)

AK Šentjernej, ŠENTJERNEJ

42 POLJANEC Andrej, 1984

(1.m palica - čl. - 5.35)

AK Olimpija, LJUBLJANA

43 SBÜLL Natalija, 1984

(9.m 800 m - čl. - 2:09.44)

AK Ptuj, PTUJ

44 SITAR Alja, 1992

(10.m 200 m - čl. - 25.23)

AK Domžale, DOMŽALE

45 STOŠIČ Petra, 1985

(10.m 800 m - čl. - 2:10.99)

AD Kronos, LJUBLJANA

15


DP, Brežice, 03.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

46 GORJUP Luka, 1986

(1.m disk - čl. - 43.57)

AD Kronos, LJUBLJANA

47 KRANJC Matija, 1984

(1.m kopje - čl. - 68.39)

AD Mass, LJUBLJANA

DP, Domžale, 23.09.2006 - 24.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

48 CELAR David, 1985

(1.m troskok - ml.čl. - 13.97)

AK Triglav Kranj, KRANJ

49 DOLAR Nika, 1986

(1.m troskok - ml.čl. - 12.63)

AK Ravne, RAVNE NA KOROŠKEM

50 JARC Bernard, 1986

(1.m 3000 m zapreke ml.čl. - 10:10.31)

AK Domžale, DOMŽALE

51 KOKALOVIČ Gregor, 1986

(1.m 100 m - ml.čl. - 10.85)

AK Krka, NOVO MESTO

52 KOVAČ Jure, 1985

(1.m 400 m - ml.čl. - 48.45)

AK Triglav Kranj, KRANJ

53 ŠUBIC Cene, 1985

(1.m 1500 m - ml.čl. 3:59.05)

AD Mass, LJUBLJANA

54 URANKAR David, 1985

(1.m 400 m ovire - ml.čl. 54.19)

AD Kronos, LJUBLJANA

DP, Dunaj, Avstrija, 03.02.2007 - 04.02.2007 55 SITAR Damjan, 1981 DP, Dunaj, Avstrija, 21.01.2006 56 VIMPOLŠEK Boštjan, 1984

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(1.m sedmeroboj - dvorana čl. - 5.684)

AD Almont, SLOVENSKA BISTRICA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m 1500 m - dvorana - čl. 4:00.09)

AK FIT, BREŽICE

izredno podaljšanje DP, Ljubljana, 29.10.2006 57 KOSMAČ Anton, 1976

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m polmaraton - čl. 1:07:11)

DP, Maribor, 23.07.2005 - 24.07.2005 58 VEIT Sabina, 1985

AD Mass, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) AK Poljane, MARIBOR

(1.m 100 m - čl. - 11.77) izredno podaljšanje

DP, Murska Sobota, 14.10.2006 59 KOTNIK Robert, 1975

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m 10000 m - čl. - 32:02)

DP, Novo mesto, 22.07.2006 - 23.07.2006

AD Kronos, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

60 ARH Matevž, 1982

(1.m 4x100 m - čl. - 41.03)

AD Mass, LJUBLJANA

61 BUČ Boštjan, 1980

(1.m 3000 m zapreke - čl. 8:45.57)

AK Velenje, VELENJE

62 MLINARIČ Maja, 1985

(1.m višina - čl. - 1.78)

AD Maribor 98, MARIBOR

63 SUHADOLNIK Tilen, 1983

(1.m 4x100 m - čl. - 41.03)

AD Mass, LJUBLJANA

64 ŠAJN Peter, 1983

(1.m 400 m ovire - čl. - 53.04) AD Mass, LJUBLJANA

65 TAJNIKAR Pia, 1985

(1.m 200 m - čl. - 23.63)

16

AD Mass, LJUBLJANA


66 VEBER Borut, 1982

(1.m 3000 m - čl. - 8:31.74)

AK Sevnica, SEVNICA

67 ZUPANC Peter, 1982

(1.m kopje - čl. - 69.72)

AD Kronos, LJUBLJANA

DP, Radenci, 20.05.2006 68 GRANDOVEC Daneja, 1984

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m maraton - čl. - 2:51:47)

DP, Radenci, 21.05.2005 69 ŽIVKO Anica, 1963

AD Maribor 98, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m polmaraton - čl. 1:30:05)

AD Kladivar, CELJE

izredno podaljšanje DP, Šempeter pri Gorici, 17.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

70 BATAGELJ Jure, 1982

(1.m palica - dvorana - čl. 5.20)

AK Gorica, NOVA GORICA

71 KOVAČIČ Nina, 1984

(1.m 60 m - dvorana - čl. 7.49)

AK Postojna, POSTOJNA

72 VRTAČIČ Jože, 1980

(1.m 60 m - dvorana - čl. 6.94)

AK Krka, NOVO MESTO

73 VUKMIROVIČ Radmila, 1979 (1.m 60 m ovire - dvorana - čl. AK Gorica, NOVA GORICA - 8.39) DP, Velenje, 17.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

74 KUŽNIK Peter, 1983

(1.m kratki kros - čl. - 10:08)

AK Portovald, NOVO MESTO

75 NARAKS Taja, 1985

(1.m kros - ml.čl. - 20:55)

AD Kladivar, CELJE

DP, Velenje, 31.03.2007 76 KEJŽAR Roman, 1966

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m 10000 m - čl. 30:23.09)

DPP, Brežice, 07.10.2006 - 08.10.2006 77 RANGUS Mija, 1985

AD Mass, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m sedmeroboj - čl. - 4.684 točk)

DPP, Ljubljana, 10.06.2006 - 11.06.2006

AK Krka, NOVO MESTO

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

78 BATAGELJ Andrej, 1980

(1.m troskok - čl. - 16.19)

AK Gorica, NOVA GORICA

79 BRATOŽ Marko, 1981

(1.m 100 m - čl. - 10.55)

AK Gorica, NOVA GORICA

80 HUS Špela, 1989

(1.m krogla - čl. - 12.71)

AD Kladivar, CELJE

81 JELEN Urška, 1990

(1.m 4x100 m - čl. - 47.63)

AK Velenje, VELENJE

82 KOLARIČ Nina, 1986

(1.m višina - čl. - 1.71)

AK Ptuj, PTUJ

83 KOŽELJNIK Živa, 1988

(1.m 4x100 m - čl. - 47.63)

AK Velenje, VELENJE

84 NIKOLIČ Miroslav, 1983

(1.m 4x400 m - čl. - 3:18.21)

AD Kronos, LJUBLJANA

85 OREŠNIK Sara, 1984

(1.m 400 m ovire - čl. - 57.63) AK Olimpija, LJUBLJANA

86 PREZELJ Marko, 1985

(1.m 400 m ovire - čl. - 51.81) AK Kranj, KRANJ

87 RADOJČIČ Nejc, 1985

(1.m 4x400 m - čl. - 3:18.21)

AD Mass, LJUBLJANA

88 STOJKOVIČ Tamara, 1987

(1.m disk - čl. - 43.04)

AD Kronos, LJUBLJANA

17


89 SUŠEC Ana, 1985

(1.m kladivo - čl. - 59.79)

AD Kronos, LJUBLJANA

90 TERŠEK Robert, 1970

(1.m kopje - čl. - 68.87)

AD Mass, LJUBLJANA

91 TOMIČ Marina, 1983

(1.m 100 m ovire - čl. - 13.39) AD Kladivar, CELJE

92 ŽNIDARIČ Domen, 1983

(1.m 800 m - čl. - 1:53.44)

DPP, Ljubljana, 12.06.2005 93 KRIŽAJ Luka, 1982

AD Maribor 98, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m 4x400 m - čl. - 3:19.34)

AD Kronos, LJUBLJANA

izredno podaljšanje 94 VUKMIROVIČ Snežana, 1982 (1.m daljina - čl. - 6.23)

AK Gorica, NOVA GORICA

izredno podaljšanje

MLADINSKI RAZRED SP, Bursa, Turčija, 10.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

MLADENOVIČ Suzana, 1987 (25.m gorski tek gor - ml. 25:58)

AK Domžale, DOMŽALE

2

NOVAK Špela, 1987

(23.m gorski tek gor - ml. 25:50)

AK Triglav Kranj, KRANJ

3

OBLAK Peter, 1989

(51.m gorski tek gor - ml. 52:25)

ŠD Tabor Žiri, ŽIRI

MT, Beograd, Srbija, 28.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

LJUBIČ Luka, 1988

(19.m kros - ml. - 13:35)

AD Mass, LJUBLJANA

5

RIBIČ Tina, 1988

(22.m kros - ml. - 16:42)

AK Poljane, MARIBOR

6

TESOVNIK Romana, 1989

(16.m kros - ml. - 16:10)

AK Velenje, VELENJE

MT, Bressanone, Italija, 04.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

DUGAR Matija, 1989

(2.m 400 m - ml.ml. - 50.76)

AK Gorica, NOVA GORICA

8

MIKLAVČIČ Matic, 1990

(2.m višina - ml.ml. - 2.00)

AK Šentjernej, ŠENTJERNEJ

MT, Maribor, 15.07.2006 9

DRAKSLER Tedy, 1987

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (3.m kopje - ml. - 62.48)

AK Satler, KRANJ

(5.m 1500 m - ml. - 4:42.39)

AK Ravne, RAVNE NA KOROŠKEM

11 POZNIČ Petra, 1987

(4.m palica - ml. - 3.20)

AK Velenje, VELENJE

12 SEKAČ Rok, 1988

(6.m 400 m ovire - ml. 56.96)

AD Mass, LJUBLJANA

13 STEGNAR Gašper, 1987

(1.m kopje - ml. - 65.09)

AK Krka, NOVO MESTO

10 PORI Nežka, 1987

DP, Brežice, 03.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

14 AŽMAN Aleš, 1990

(2.m disk - ml.ml. - 36.03)

AK Triglav Kranj, KRANJ

15 GAŠPER Martin, 1990

(1.m disk - ml.ml. - 40.46)

AK Krka, NOVO MESTO

16 KLARER REBEC Živa, 1990

(1.m kopje - ml.ml. - 44.02)

AD Kladivar, CELJE

18


17 PAVLIČ Petra, 1992

(2.m kopje - ml.ml. - 37.79)

AK Domžale, DOMŽALE

18 VOZELJ Ksenija, 1991

(2.m disk - ml.ml. - 30.31)

AD Mass, LJUBLJANA

DP, Brežice, 10.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

19 AVBELJ Barbara, 1988

(2.m disk - st.ml. - 31.70)

AD Kronos, LJUBLJANA

20 GRMAŠ Sanja, 1988

(1.m kladivo - st.ml. - 32.74)

AK Krka, NOVO MESTO

21 HOMAR Matevž, 1988

(1.m kopje - st.ml. - 59.22)

AD Kronos, LJUBLJANA

22 JEGLIČ Nejc, 1989

(2.m kopje - st.ml. - 50.92)

ŠD Naklo, NAKLO

23 KOZMOS Martin, 1989

(1.m disk - st.ml. - 40.75)

AD Kronos, LJUBLJANA

24 LETNAR Bernarda, 1989

(2.m kopje - st.ml. - 40.30)

AK Domžale, DOMŽALE

DP, Celje, 10.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

25 BUTARA Denis, 1988

(2.m 60 m ovire - dvorana st.ml. - 8.45)

AK FIT, BREŽICE

26 DRČAR Matej, 1988

(1.m višina - dvorana - st.ml. 2.00)

AK Krka, NOVO MESTO

27 GLAVAČ Kaja, 1990

(2.m troskok - dvorana st.ml. - 11.65)

ŠD Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

28 GRKMAN Lenart, 1989

(1.m daljina - dvorana st.ml. - 6.97)

AD Kronos, LJUBLJANA

29 NOVAK Maruša, 1988

(1.m višina - dvorana - st.ml. 1.80)

AK Olimpija, LJUBLJANA

30 PAVLIČ Anže, 1990

(1.m troskok - dvorana st.ml. - 13.35)

AK Gorica, NOVA GORICA

31 PINTAR Jan, 1989

(2.m palica - dvorana st.ml. - 4.60)

AD Kladivar, CELJE

32 PINTAR Svit, 1988

(1.m palica - dvorana st.ml. - 4.80)

AD Kladivar, CELJE

33 STRAJNAR Sara, 1989

(1.m 60 m ovire - dvorana st.ml. - 8.82)

AD Mass, LJUBLJANA

34 TRUPEJ Jure, 1991

(2.m višina - dvorana - st.ml. 1.97)

AD Mass, LJUBLJANA

35 WALDHUBER Natalija, 1988 (2.m 60 m ovire - dvorana st.ml. - 8.96) DP, Dunaj, Avstrija, 19.01.2007

AD Almont, SLOVENSKA BISTRICA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

36 AVGUŠTIN Irena, 1988

(2.m 3000m - dvorana - ml. 11:04.57)

ŠD Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

37 GREGORINČIČ Davorin, 1988

(1.m 1500 m - dvorana - ml. 4:06.10)

AK Pomurje-PDU, MURSKA SOBOTA

38 REBERNIK Liona, 1991

(2.m 400m - dvorana - ml. 57.99)

AK Poljane, MARIBOR

39 RUDNIK Kaja, 1988

(1.m 800m - dvorana - ml. 2:12.19)

AK Velenje, VELENJE

19


40 STROPNIK Ana, 1988

(2.m 800m - dvorana - ml. 2:14.25)

AD Kladivar, CELJE

41 TERAŽ Maja, 1989

(1.m 3000m - dvorana - ml. 10:34.79)

AK Sevnica, SEVNICA

42 ZAKRAJŠEK Luka, 1989

(2.m 400m - dvorana - ml. 51.27)

AK Olimpija, LJUBLJANA

43 ZEMLJAK Andrej, 1989

(1.m 400m - dvorana - ml. 50.81)

AK Šentjur, ŠENTJUR

DP, Kamniška Bistrica, 30.07.2006 44 MARKUŠ Klemen, 1989

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m gorski tek gor - ml. 56:48)

DP, Ljubljana, 27.01.2007

KGT Papež, KAMNIK (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

45 BERČIČ Maja, 1991

(1.m palica - dvorana ml.ml. - 3.20)

AD Mass, LJUBLJANA

46 BLAŽEJ Maja, 1992

(2.m palica - dvorana ml.ml. - 3.10)

AK Gorica, NOVA GORICA

47 ČEBRON Žan, 1992

(2.m palica - dvorana ml.ml. - 3.70)

AK Gorica, NOVA GORICA

48 ČIVIČ Dario, 1991

(1.m daljina - dvorana ml.ml. - 6.79)

AK Velenje, VELENJE

49 GRKMAN Neža, 1991

(1.m 60 m ovire - dvorana ml.ml. - 9.17)

AD Mass, LJUBLJANA

50 LEBENIČNIK Monika, 1992

(1.m višina - dvorana ml.ml. - 1.58)

AD Kladivar, CELJE

51 LENART Matic, 1990

(1.m 60 m ovire - dvorana ml.ml. - 8.23)

AK Velenje, VELENJE

52 MARINIČ Žan, 1990

(1.m palica - dvorana ml.ml. - 4.00)

AK Gorica, NOVA GORICA

53 OREL Igor, 1990

(2.m 60 m ovire - dvorana ml.ml. - 8.40)

AD Mass, LJUBLJANA

54 POVŠE Blaž, 1990

(2.m troskok - dvorana ml.ml. - 13.16)

AD Mass, LJUBLJANA

55 PRIMC Kristina, 1991

(2.m 60 m - dvorana ml.ml. - 7.87)

AD Mass, LJUBLJANA

56 STARE Urban, 1990

(2.m daljina - dvorana ml.ml. - 6.69)

AD Kronos, LJUBLJANA

57 ZAGER Mia, 1990

(2.m višina - dvorana ml.ml. - 1.55)

AK Velenje, VELENJE

20


DP, Maribor, 09.07.2005 - 10.07.2005 58 SETNIKAR Tine, 1986

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m 3000 m zapreke st.ml. - 10:05.91)

AD Kronos, LJUBLJANA

izredno podaljšanje DP, Maribor, 27.05.2006 - 28.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

59 MAJCEN Matija, 1990

(2.m osmeroboj - ml.ml. 4.724)

AK Krka, NOVO MESTO

60 PEČNIK Urška, 1987

(2.m sedmeroboj - st.ml. 4.347)

AD Mass, LJUBLJANA

DP, Maribor, 29.07.2006 - 30.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

61 ANZELJC Blaž, 1987

(1.m 4x100 m - st.ml. 43.61)

AD Mass, LJUBLJANA

62 BENKO Martina, 1987

(1.m 400 m ovire - st.ml. 1:04.03)

AK Gorica, NOVA GORICA

63 BREŠAN Jan, 1990

(1.m 4x400 m - st.ml. 3:22.61)

AD Kladivar, CELJE

64 ČERGIČ Andrej, 1989

(1.m 4x100 m - st.ml. 43.61)

AD Mass, LJUBLJANA

65 ČREPINŠEK Gregor, 1988

(1.m 4x100 m - st.ml. 43.61)

AD Mass, LJUBLJANA

66 GOLOB Klavdija, 1990

(2.m višina - st.ml. - 1.60)

AD Železniki, ŽELEZNIKI

67 GUL Polona, 1989

(2.m 4x100 m - st.ml. 49.30)

AK Gorica, NOVA GORICA

68 IVANOVSKI Matej, 1989

(1.m 400 m ovire - st.ml. 55.73)

AK Poljane, MARIBOR

69 JERNEJŠEK Jasmina, 1987

(2.m 4x400 m - st.ml. 4:02.06)

AK Poljane, MARIBOR

70 KAJTNA Vid, 1991

(2.m 4x400 m - st.ml. 3:22.71)

AK Poljane, MARIBOR

71 KAMPIČ Saša, 1988

(2.m kopje - st.ml. - 39.59)

AK Satler, KRANJ

72 KASTELIC Jože, 1987

(2.m 3000 m zapreke st.ml. - 9:58.49)

AK Portovald, NOVO MESTO

73 KOBAL Lucijan, 1989

(2.m 100 m - st.ml. - 11.09)

AD Kronos, LJUBLJANA

74 KOMUŠKIČ Miha, 1988

(2.m 4x100 m - st.ml. 43.66)

AD Kronos, LJUBLJANA

75 KORENJAK Miha, 1988

(1.m 4x400 m - st.ml. 3:22.61)

AD Kladivar, CELJE

76 KOŠTOMAJ Marko, 1987

(1.m 4x400 m - st.ml. 3:22.61)

AD Kladivar, CELJE

77 KRAŠOVEC Nina, 1988

(1.m 1500 m - st.ml. 4:46.59)

AD Maribor 98, MARIBOR

21


78 MACUH Marko, 1987

(2.m 400 m - st.ml. - 49.32)

AD Kronos, LJUBLJANA

79 MIRNIK Benjamin, 1987

(1.m 4x400 m - st.ml. 3:22.61)

AD Kladivar, CELJE

80 MOČNIK Teo, 1989

(2.m 4x400 m - st.ml. 3:22.71)

AK Poljane, MARIBOR

81 MUČIČ Tina, 1989

(2.m 4x100 m - st.ml. 49.30)

AK Gorica, NOVA GORICA

82 OZIMEK Urša, 1987

(2.m 100 m ovire - st.ml. 14.65)

AD Kronos, LJUBLJANA

83 PERČIČ Petra, 1989

(2.m daljina - st.ml. - 5.65)

AK Triglav Kranj, KRANJ

84 RAJŠTER Žiga, 1990

(2.m 4x400 m - st.ml. 3:22.71)

AK Poljane, MARIBOR

85 SKUBIC Mateja, 1990

(1.m 4x100 m - st.ml. 49.17)

AD Mass, LJUBLJANA

86 TROŠT Mitja, 1987

(1.m 3000 m zapreke st.ml. - 9:49.37)

ŠD Nanos Podnanos, VIPAVA

87 TRUNKELJ Gregor, 1987

(1.m 4x100 m - st.ml. 43.61)

AD Mass, LJUBLJANA

88 VEBER Žiga, 1987

(2.m 4x100 m - st.ml. 43.66)

AD Kronos, LJUBLJANA

89 VOLK Goran, 1987

(2.m 400 m ovire - st.ml. 56.59)

AK Gorica, NOVA GORICA

DP, Maribor, 29.07.2006 - 30.07.2006 90 HRIBAR Tadej, 1987 DP, Murska Sobota, 14.10.2006 91 PETROVIČ Tin, 1989

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 30.09.2007)

(1.m disk - st.ml. - 50.32)

AK Krka, NOVO MESTO

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (2.m 10000 m - ml.ml. 35:22)

DP, Ravne, 08.07.2006 - 09.07.2006

AK Ravne, RAVNE NA KOROŠKEM (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

92 BIS Luka, 1990

(1.m 4x300 m - ml.ml. 2:26.84)

AD Kronos, LJUBLJANA

93 ČEČ Urban, 1989

(1.m 110 m ovire - ml.ml. 15.17)

AD Mass, LJUBLJANA

94 ERKIČ Aleksandra, 1990

(1.m kopje - ml.ml. - 41.83)

AD Kronos, LJUBLJANA

95 FILIPIČ Nejc, 1990

(2.m 4x300 m - ml.ml. 2:28.87)

AD Mass, LJUBLJANA

96 HORVAT Vesna, 1989

(2.m višina - ml.ml. - 1.62)

ŠD Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

97 ILIČ ŠAUPERL Tajana, 1991

(2.m 4x300 m - ml.ml. 2:47.41)

AK Poljane, MARIBOR

98 KENDA Maša, 1989

(2.m 400 m ovire - ml.ml. 1:04.21)

AD Kladivar, CELJE

22


99 KUČAN Žana, 1990

(1.m 4x300 m - ml.ml. 2:45.38)

AD Mass, LJUBLJANA

100 MAJCEN Matevž, 1991

(1.m kopje - ml.ml. - 52.48)

AD Kladivar, CELJE

101 MARDŽETKO Špela, 1990

(1.m 4x100 m - ml.ml. 48.25)

AK Velenje, VELENJE

102 MEŽNAR Jure, 1991

(2.m 4x100 m - ml.ml. 44.85)

AK Velenje, VELENJE

103 PART Manja, 1992

(1.m 4x100 m - ml.ml. 48.25)

AK Velenje, VELENJE

104 PAVLEC Urška, 1991

(2.m 4x100 m - ml.ml. 48.65)

AK Poljane, MARIBOR

105 RAMŠAK Tilen, 1990

(2.m 3000 m - ml.ml. 9:10.50)

AK Ravne, RAVNE NA KOROŠKEM

106 SKOK Nina, 1992

(2.m 4x100 m - ml.ml. 48.65)

AK Poljane, MARIBOR

107 SVETIC Blaž, 1989

(1.m palica - ml.ml. - 4.30)

AD Mass, LJUBLJANA

108 ŠPILER Barbara, 1992

(1.m kladivo - ml.ml. - 63.30)

AK FIT, BREŽICE

109 TRATAR Klemen, 1989

(1.m 4x100 m - ml.ml. 43.14)

AD Kronos, LJUBLJANA

DP, Slovenska Bistrica, 03.03.2007 - 04.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

110 HERIČ Martina, 1988

(1.m peteroboj - dvorana st.ml. - 2.728)

AK Poljane, MARIBOR

111 KAPL Simona, 1991

(2.m peteroboj - dvorana ml.ml. - 2.728)

AK Poljane, MARIBOR

112 SABO Živa, 1991

(1.m peteroboj - dvorana ml.ml. - 2.799)

AK Ptuj, PTUJ

113 ŽIVKOVIČ Urška, 1989

(2.m peteroboj - dvorana st.ml. - 2.450)

AK Poljane, MARIBOR

DP, Slovenska Bistrica, 11.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

114 ŠPILER Marko, 1990

(1.m krogla - dvorana ml.ml. - 18.19)

AK FIT, BREŽICE

115 ŽALAC Mitja, 1990

(2.m krogla - dvorana ml.ml. - 14.59)

AK FIT, BREŽICE

DP, Velenje, 17.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

116 KREVS Mitja, 1989

(1.m kros - st.ml. - 20:53)

AK Krka, NOVO MESTO

117 SITAR Ajda, 1991

(2.m kros - ml.ml. - 17:18)

AK Domžale, DOMŽALE

118 ŠMAJDEK Aleksandra, 1991 (1.m kros - ml.ml. - 16:56)

AK Krka, NOVO MESTO

23


DP, Velenje, 25.06.2005 - 26.06.2005 119 GAZVODA Ajda, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m 400 m ovire - ml.ml. 1:05.88)

AK Poljane, MARIBOR

izredno podaljšanje DP, Velenje, 31.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

120 BERČIČ Tina, 1990

(1.m 5000 m - ml.ml. 19:32.72)

AD Mass, LJUBLJANA

121 FUJS Matej, 1990

(1.m 10000 m - ml.ml. 33:00.66)

AK Pomurje-PDU, MURSKA SOBOTA

122 GRAD Blaž, 1989

(2.m 10000 m - st.ml. 33:47.28)

AD Mass, LJUBLJANA

123 HUDOKLIN Maja, 1991

(2.m 5000 m - ml.ml. 19:43.44)

AK Domžale, DOMŽALE

124 JOVAN Rok, 1990

(1.m 10000 m - st.ml. 33:01.02)

AK Velenje, VELENJE

125 ZEVNIK Vid, 1991

(2.m 10000 m - ml.ml. 33:20.87)

AK FIT, BREŽICE

DPP, Brežice, 07.10.2006 - 08.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

126 BLATNIK Simon, 1989

(2.m osmeroboj - ml.ml. 4.668 točk)

AK Krka, NOVO MESTO

127 GRDINA Rok, 1990

(1.m osmeroboj - ml.ml. 5.010 točk)

AK Ptuj, PTUJ

128 PEČAR Lara, 1989

(1.m sedmeroboj - ml.ml. 4.059 točk)

AK Koper, KOPER CAPODISTRIA

DPP, Celje, 02.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

129 BEČIĆ Alisa, 1989

(1.m 400 m - ml.ml. - 58.79)

AK Triglav Kranj, KRANJ

130 KOZAN Jošt, 1989

(1.m 800 m - ml.ml. 2:01.98)

AD Mass, LJUBLJANA

131 MATOH Nika, 1989

(1.m višina - ml.ml. - 1.62)

ŠD Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

132 PAJTLER Laura, 1990

(1.m 800 m - ml.ml. 2:17.42)

AK Ptuj, PTUJ

133 REBERŠAK Aljaž, 1990

(1.m 100 m - ml.ml. - 11.53)

AD Kladivar, CELJE

134 VIVOD Vesna, 1989

(1.m 400 m ovire - ml.ml. 1:05.84)

AK Poljane, MARIBOR

24


AVTOMOBILIZEM - AVTOKROS DRŽAVNI RAZRED DP, 30.04.2006 - 17.09.2006 1

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

BENEDIK Dušan, 1954

(1.m divizija I - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

2

BOKAL Ivo, 1963

(1.m absolutno - čl.)

ŠD Utrip, ŠKOFJA LOKA

3

MARN Blaž, 1979

(1.m divizija II - čl.)

ASC Mustang, DOMŽALE

4

RAKOVEC Matija, 1974

(1.m divizija III - čl.)

ASC Mustang, DOMŽALE

AVTOMOBILIZEM - CESTNO HITROSTNI DRŽAVNI RAZRED DP, 22.04.2006 - 30.09.2006 1

BUŽGA Aleš, 1965

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m divizija II - čl.)

AK Lamko, LJUBLJANA

AVTOMOBILIZEM - GORSKO HITROSTNI DRŽAVNI RAZRED DP, 08.04.2006 - 24.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

BRAVEC Luka, 1986

(1.m divizija I - čl.)

AK Zasavje, TRBOVLJE

2

DEKLEVA Igor, 1979

(1.m absolutno - čl.)

AK Elektrodekleva, LJUBLJANA

3

MIKLAVČIČ Tadej, 1985

(1.m divizija II - čl.)

ŠD Carst 04, MIREN KOSTANJEVICA

4

PREK Aleš, 1981

(1.m divizija III - čl.)

DD Ultra, PESNICA

AVTOMOBILIZEM - KARTING DRŽAVNI RAZRED DP, 18.03.2006 - 14.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

KOVAČ Miha, 1987

(1.m A 100 - čl.)

AMD Lucija, DOMŽALE

2

ŠČULAC Damjan, 1972

(1.m ICC 125 - čl.)

AMD Moste, LJUBLJANA

25


AVTOMOBILIZEM - RELI MEDNARODNI RAZRED EPP, 20.10.2006 - 21.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

KAUČIČ Tomaž, 1978

(1.m absolutno - čl.)

2

ZORENČ Peter, 1978

(1.m absolutno - čl.)

EPP, Idrija, 06.05.2006 - 07.05.2006

DTD Kaučič, MARIBOR DTD Kaučič, MARIBOR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

3

JEREB Andrej, 1973

(1.m absolutno - čl.)

AK Lamko, LJUBLJANA

4

KACIN Igor, 1978

(2.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

5

KACIN Miran, 1968

(1.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

6

PELJHAN Darko, 1965

(2.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

DRŽAVNI RAZRED EPP, 20.10.2006 - 21.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

BELE Aleš, 1979

(23.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

2

COTIČ Igor, 1983

(21.m absolutno - čl.)

ŠD Carst 04, MIREN KOSTANJEVICA

3

ČAR Matej, 1980

(11.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

4

ERŽEN Jure, 1971

(15.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

5

FRANČEŠKIN Boštjan, 1979 (26.m absolutno - čl.)

ŠD Carst 04, MIREN KOSTANJEVICA

6

GOJA Simon, 1981

AMTK Koper, KOPER CAPODISTRIA

(26.m absolutno - čl.)

7

GORKIČ Ana, 1981

(28.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

8

GUNJAČ Evgen, 1976

(23.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

9

HVALA Renato, 1968

(16.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

10 ILJAŽ Gašper , 1981

(5.m absolutno - čl.)

ŠK Pip, TRZIN

11 KERČMAR Miha, 1980

(15.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

12 KLEMENČIČ Mitja, 1970

(5.m absolutno - čl.)

ŠK Pip, TRZIN

13 LAH Darko, 1973

(13.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

14 LOGAR Zmago, 1978

(18.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

15 MARC Peter, 1962

(18.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

16 MOHAR Gregor, 1977

(22.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

17 PETRIČ Uroš, 1981

(13.m absolutno - čl.)

ABC Sport AMTK, NOVA GORICA

26


18 PODPEČAN Grega, 1979

(19.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

19 PODPEČAN Maja, 1981

(19.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

20 PONIKVAR Albert, 1974

(22.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

21 POŽEG Boris, 1968

(14.m absolutno - čl.)

ŠRD Olimp, LJUBLJANA

22 PREZELJ Mitja, 1980

(11.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

23 REMEC Darko, 1958

(27.m absolutno - čl.)

AMD Sportstil, LJUBLJANA

24 REMEC Tine, 1980

(27.m absolutno - čl.)

AMD Sportstil, LJUBLJANA

25 STEPANOVIČ Mladen, 1978

(28.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

26 ŠINIGOJ Erik, 1983

(21.m absolutno - čl.)

ŠD Carst 04, MIREN KOSTANJEVICA

27 ŠIRCA Aleš, 1977

(24.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

28 TROBEC Simon, 1974

(24.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

29 UDOVČ Alojz , 1956

(12.m absolutno - čl.)

ŠD Udovč Motor Sport, SEVNICA

30 VENE Miro , 1945

(12.m absolutno - čl.)

ASC Mustang, DOMŽALE

31 VONČINA Darko, 1976

(16.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

32 ZUPANC Asja, 1981

(14.m absolutno - čl.)

ŠRD Olimp, LJUBLJANA

EPP, Idrija, 06.05.2006 - 07.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

33 ČUK Edvard, 1972

(4.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

34 HUMAR Aleks, 1972

(4.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

35 IPAVEC Tomaž, 1980

(7.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

36 JERAM Damjan, 1978

(11.m absolutno - čl.)

AMD Amortizer Rally Team, DOL PRI LJUBLJANI

37 JERAM Marko, 1982

(11.m absolutno - čl.)

AMD Amortizer Rally Team, DOL PRI LJUBLJANI AK Olimpija, LJUBLJANA

38 JERMAN Miran, 1970

(9.m absolutno - čl.)

39 JEZERŠEK Miha , 1981

(7.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

40 JORDAN Andrej, 1981

(19.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

41 KOBAL Valter, 1970

(5.m absolutno - čl.)

AK V-Racing, VELENJE

42 KOMEL Slavko, 1957

(8.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

43 KORPAR Jernej, 1977

(5.m absolutno - čl.)

AK V-Racing, VELENJE

44 MLEKUŽ Dejan, 1976

(23.m absolutno - čl.)

AK Cerkno Racing, CERKNO

45 MLEKUŽ Jure, 1983

(23.m absolutno - čl.)

AK Cerkno Racing, CERKNO

46 PAPEŽ Uroš, 1978

(17.m absolutno - čl.)

AŠD Kamniška Bistrica, KAMNIK

47 PETRC Slavko, 1974

(20.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

27


48 RANT Gregor, 1976

(17.m absolutno - čl.)

AŠD Kamniška Bistrica, KAMNIK

49 REHAR Peter, 1979

(12.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

50 ROME Sebastjan, 1977

(20.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

51 SLEJKO Mitja, 1981

(14.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

52 ŠIROK Kristijan, 1975

(8.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

53 ŠTUCIN Martin, 1980

(12.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

54 TONEJC Boris, 1970

(9.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

55 VODOPIVEC Jana, 1984

(14.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

56 ZOBAVNIK Klemen, 1980

(19.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

DP, 30.03.2006 - 20.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

57 BRATINA Borut, 1979

(1.m skupina N - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

58 KALAN David, 1977

(1.m absolutno - čl.)

AK Bencin adrenalin, ŽELEZNIKI

59 LAPAJNE Simon, 1978

(1.m divizija I - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

60 LOGAR Boštjan, 1977

(1.m absolutno - čl.)

AK Bencin adrenalin, ŽELEZNIKI

61 LOŽNAR KRANJC Enej, 1981 (1.m divizija II - čl.)

AMD Amortizer Rally Team, DOL PRI LJUBLJANI

62 MRAK Andrej, 1976

(1.m skupina N - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

63 SELJAK Klemen, 1974

(1.m divizija I - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

64 TURK Rok, 1982

(1.m divizija II - čl.)

AMD Amortizer Rally Team, DOL PRI LJUBLJANI

MOTOCIKLIZEM - CESTNO HITROSTNI MEDNARODNI RAZRED SP, 16.04.2006 - 16.09.2006 1

JERMAN Igor, 1975

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (2.m endurance - čl.)

SP, Atene, Grčija, 04.11.2006 2

HLAD Aleš , 1979

MD Depala vas, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(1.m supermoto 450 - čl.)

EP, 29.04.2006 - 05.11.2006

AMD Sitar Dunlop, KAMNIK

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

3

GOMBOC Jernej, 1983

(4.m supermoto 450 - čl.)

Štern Racing klub, KRANJ

4

ŠTERN Beno, 1983

(1.m supermoto 450 - čl.)

AMD Domžale, DOMŽALE

EP, 31.05.2005 - 28.08.2005 5

28

ŠPENDAL Milan, 1969

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) (1.m prikoličarji - čl.)

AMD Kranj, KRANJ


EP, Pleven, Bolgarija, 07.08.2006 - 08.08.2006 6

HABAT Marjan, 1985

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m supermoto ekipno - čl.)

AMD Kamnik, KAMNIK

DRŽAVNI RAZRED SP, Magny Cours, Francija, 07.10.2006 1

JERMAN Marko, 1984

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(9.m superstock - čl.)

EP, Casteletto di Branduzzo, Italija, 28.04.2007 29.04.2007

MD Depala vas, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

2

HABAT Silvester, 1990

(14.m supermoto 450 - čl.)

3

MIHELČIČ Rok, 1977

(9.m supermoto 450 - čl.)

AMD Lukovica, LUKOVICA

4

NASTRAN Uroš, 1986

(3.m supermoto 450 - čl.)

AMD Sitar Dunlop, KAMNIK

EP, Magny Cours, Francija, 07.10.2006 5

PINTAR Boštjan, 1986

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(12.m superstock - čl.)

DP, 14.05.2006 - 14.10.2006

AMD Kamnik, KAMNIK

ŠD Inotherm Racing Team, RIBNICA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

KORŠIČ Tomaž, 1985

(1.m skuter 70 - čl.)

AMD Domžale, DOMŽALE

7

ŠKARJA Marko, 1973

(1.m supermoto 650 - čl.)

AMD Sitar Dunlop, KAMNIK

8

ŽIVKO Iztok, 1990

(1.m minimoto - čl.)

RD KBM racing, ZAGORJE OB SAVI

MOTOCIKLIZEM - MOTOKROS MEDNARODNI RAZRED SP, 02.04.2006 - 03.09.2006 1

KRAGELJ Sašo, 1977

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (7.m open - čl.)

EP, 15.05.2005 2

MOŽE Jaka, 1984

AMD Feroda, CELJE (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(1.m 250 ccm - čl.)

EP, Brežice, 21.04.2007 - 22.04.2007

AMD Trebnje, TREBNJE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

3

SLAVEC Erik, 1982

(2.m 250 ccm - čl.)

TRK Tajfun - šport, ŠENTJUR

4

SMREKAR Damjan, 1985

(1.m 250 ccm - čl.)

AMD Šentvid pri Stični, IVANČNA GORICA

DRŽAVNI RAZRED SP, Cingoli, Italija, 14.04.2007 - 15.04.2007 1

ŠPINDLER Miha, 1985

(13.m open - čl.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) AMD Sitar Dunlop, KAMNIK

29


SP, Orehova vas, 15.06.2006 - 18.06.2006 2

JELEN Roman, 1978

(10.m open - čl.)

DP, 26.03.2006 - 08.10.2006 3

GERČAR Klemen, 1990

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) AMD Sitar Dunlop, KAMNIK (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m 125 ccm - čl.)

AMD Sitar Dunlop, KAMNIK

MLADINSKI RAZRED EP, Brežice, 21.04.2007 - 22.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

TADIČ Peter, 1992

(9.m 125 ccm - ml.)

MD MTD Racing Team, MAJŠPERK

2

URBAS Theo, 1991

(13.m 125 ccm - ml.)

Motocross klub Notranjska, CERKNICA

MOTOCIKLIZEM - SPIDVEJ MEDNARODNI RAZRED SP, 22.04.2006 - 23.09.2006 1

ŽAGAR Matej, 1983

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (7.m posamezno - čl.)

EP, Lendava, 27.05.2006 - 06.08.2006

AMTK Ljubljana, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

2

KOLENKO Jernej, 1982

(2.m ekipno - čl.)

AMTK Ljubljana, LJUBLJANA

3

ŠANTEJ Izak, 1973

(2.m ekipno - čl.)

AMD Krško, KRŠKO

DRŽAVNI RAZRED KVSP, Miškolc, Madžarska, 27.05.2006 28.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

GREGORIČ Maks, 1985

(2.m ekipno - čl.)

AMTK Ljubljana, LJUBLJANA

2

ŠTOJS Denis, 1978

(2.m ekipno - čl.)

Speedway Team Lendava, LENDAVA - LENDVA

BADMINTON MEDNARODNI RAZRED SP, Los Angeles, Združene države Amerike, 15.08.2005 - 21.08.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

1

POHAR Andrej, 1974

(17.-32.m dvojice - čl.)

BK Olimpija, LJUBLJANA

2

ŠEPEC Miha, 1984

(17.-32.m dvojice - čl.)

BK Olimpija, LJUBLJANA

30


SP, Madrid, Španija, 18.09.2006 - 24.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

3

KERSNIK Maja, 1981

(17.-32.m dvojice - čl.)

4

PETRIČ Luka, 1984

(17.-32.m posamezno - čl.)

BK Olimpija, LJUBLJANA BK Ljubljana, LJUBLJANA

5

TVRDY Maja, 1983

(17.-32.m posamezno - čl.)

BK Ljubljana, LJUBLJANA

PERSPEKTIVNI RAZRED MLRLE, 22.09.2006 - 11.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

BAJUK Matevž, 1990

(1.m dvojice - ml.)

BK TOM Mirna, TREBNJE

2

TURK Aljoša, 1989

(1.m dvojice - ml.)

BK TOM Mirna, TREBNJE

DRŽAVNI RAZRED MT, Bukarešta, Romunija, 22.03.2007 25.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

BOLJKA Nejc, 1986

(5.-8.m dvojice - čl.)

BK Ljubljana, LJUBLJANA

2

HORVAT Miha, 1982

(5.-8.m dvojice - čl.)

BK Mladost, LENDAVA - LENDVA

3

MURN Aleš, 1980

(5.-8.m dvojice - čl.)

BK TOM Mirna, TREBNJE

DP, Medvode, 03.02.2007 - 04.02.2007 4

POHAR Maja, 1976

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(1.m mešane dvojice - čl.)

BK Olimpija, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED MT, Glubczyce, Poljska, 18.01.2007 - 21.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

ALIČ Niko, 1990

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

2

DELAK Tjaša, 1989

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK Ljubljana, LJUBLJANA

3

JAMNIK Kek, 1991

(9.-16.m dvojice - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

4

KONCUT Nika, 1990

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK Mladost, LENDAVA - LENDVA

5

KOVAČ Ana, 1989

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK Olimpija, LJUBLJANA

6

OMERZU Janž, 1989

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

MT, Mirna, 06.10.2006 - 08.10.2006 7

UTROŠA Iztok, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.01.2008)

(1.m posamezno - ml.)

MT, Mirna, 06.10.2006 - 08.10.2006

BK Mladost, LENDAVA - LENDVA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

8

BITENC Nejc, 1990

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

9

JEZERNIK Tadej, 1988

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK TOM Mirna, TREBNJE

(5.-8.m dvojice - ml.)

DTV Partizan Zgornja Kungota, KUNGOTA

10 JURŠIČ Tina, 1991

31


11 KODRIČ Tina, 1991

(5.-8.m dvojice - ml.)

DTV Partizan Zgornja Kungota, KUNGOTA

12 REBOLJ Luka, 1991

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

13 REPŠE Živa, 1991

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

MT, Nitra, Slovaška, 22.09.2006 - 24.09.2006 14 LUKAČ Iva, 1990

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(9.-16.m dvojice - ml.)

MT, Poreč, Hrvaška, 19.10.2006 - 22.10.2006

BK Mladost, LENDAVA - LENDVA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

15 BABNIK Blaž, 1990

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

16 KUMELJ Jurij, 1991

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

17 RUPNIK Anže, 1988

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

BALINANJE MEDNARODNI RAZRED SP, Torino, Italija, 26.09.2005 - 30.09.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

1

MOLIČNIK Gregor, 1976

(1.m dvojice - čl.)

BD Center, KRANJ

2

NOVAK Bojan, 1971

(3.m hitrostno zbijanje štafeta - čl.)

tujina

3

SOFRONIEVSKI Damjan, 1979

(2.m natančno zbijanje - čl.)

tujina

SP, Wen Zhou, Kitajska, 17.10.2006 - 22.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

4

HORVAT Marija, 1976

(4.m igra v krog - čl.)

BŠK Polje, LJUBLJANA

5

SODEC Tadeja, 1989

(1.m natančno zbijanje - čl.)

BŠK Krim, LJUBLJANA

EP, Reka, Hrvaška, 02.10.2006 - 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

6

BORČNIK Aleš, 1986

(4.m hitrostno zbijanje - čl.)

7

ČAUŠEVIČ Jasmin, 1982

(2.m posamezno - čl.)

SD Strahovica, VODICE tujina

8

JANŽIČ Davor, 1981

(1.m igra v krog - čl.)

tujina

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Biella, Italija, 11.09.2006 - 16.09.2006 1

ĐORĐEVIČ Nikola, 1988

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(2.m hitrostno zbijanje štafeta - ml.)

BK Antena, PIRAN BD Trata, ŠKOFJA LOKA

2

KOKELJ Luka, 1990

(2.m posamezno - ml.)

3

PETRIČ Anže, 1988

(3.m hitrostno zbijanje - ml.)

BK Hrast, KOMEN

4

ŠIRCELJ Igor, 1989

(2.m dvojice - ml.)

BK Zabiče, ILIRSKA BISTRICA

32


DRŽAVNI RAZRED SP, Wen Zhou, Kitajska, 17.10.2006 - 22.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

PIVK Petra, 1982

(4.m hitrostno zbijanje štafeta - čl.)

BK Brdo, LJUBLJANA

2

SODEC Nina, 1985

(4.m hitrostno zbijanje štafeta - čl.)

BŠK Krim, LJUBLJANA

DP, 15.04.2006 - 22.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

3

LAMPIČ Miha, 1983

(1.m ekipno - čl.)

ŠD Sloga, LJUBLJANA

4

OPREŠNIK Gregor, 1978

(1.m ekipno - čl.)

ŠD Sloga, LJUBLJANA

5

PAULIČ Igor, 1980

(1.m ekipno - čl.)

ŠD Sloga, LJUBLJANA

6

TROBEC Toni, 1977

(1.m ekipno - čl.)

BK Planina, KRANJ

7

ZORC Andrej, 1969

(1.m ekipno - čl.)

ŠD Sloga, LJUBLJANA

8

ŽELEZNIK Uroš, 1969

(1.m ekipno - čl.)

ŠD Sloga, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED SP, Biella, Italija, 11.09.2006 - 16.09.2006 1

BENCE Janez, 1988

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(6.m natančno zbijanje - ml.)

BD Trata, ŠKOFJA LOKA

BASEBAL MEDNARODNI RAZRED EKT, Grosseto, Italija, 13.06.2006 - 18.06.2006 1

BERIČIČ Matija, 1974

2 3

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

BIZJAK Aleš, 1973

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

BORZATTA Enrico, 1954

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

4

BORZATTA Miha, 1981

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

5

ČELIK Urban, 1978

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

6

GRABOVAC Vlado, 1982

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

7

JAKOPIČ Jaka, 1981

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

8

JOVANOVIČ Andrej, 1965

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

9

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

KEŠAR Janez, 1966

(8.m - čl.)

10 KOLAR Srečo, 1973

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

11 KOROŠEC Vojko, 1957

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

12 KRMELJ Rok, 1974

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

13 LAVTAR Matej, 1980

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

14 MRAVLJE Aleš, 1981

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

15 PUSAR Peter, 1981

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

33


16 ŠINKO Jure, 1984

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

17 TRILER Aljaž, 1979

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

18 TROBEC Jaka, 1981

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

19 VALANČIČ Grega, 1986

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

20 VEHOVEC Boris, 1969

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

DRŽAVNI RAZRED EKT, Ljubljana, 13.06.2006 - 18.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BANJAC Zoran, 1972

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

2

BERGINC Matej, 1973

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

3

BREZAVŠČEK Miha, 1984

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

4

DJINOVSKI Uroš, 1976

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

5

DROBNAK Igor, 1983

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

6

DROBNAK Jure, 1984

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

7

FREYER Gašper, 1975

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

8

KRAJTMAJER Luka, 1979

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

9

KRSTIČ Matej, 1988

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

11 PRIHODA Kostja, 1973

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

12 ROTAR Domen, 1973

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

13 SADIKOVIĆ Edin, 1979

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

14 SADIKOVIĆ Elvir, 1974

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

15 SNOJ Žiga, 1987

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

16 STRAŽAR Aleš , 1990

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

17 ŠERBEC Jaka, 1980

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

18 VUK Gašper , 1980

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

19 ZALETEL Tine, 1974

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

20 ZANOŠKAR Urban, 1973

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

10 LEVEC Miha, 1980

KVEP, Antwerpen, Belgija, 31.07.2006 06.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

21 BIZJAK Andrej, 1978

(6.m - čl.)

22 BRINOVEC Miran, 1970

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA ŠD Golovec, LJUBLJANA

23 CIPERLE Boštjan, 1986

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

24 GAJZER Klemen, 1980

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

25 JAKOMIN Gašper, 1981

(6.m - čl.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

26 KUPLENIK Miha, 1985

(6.m - čl.)

27 KUPLENIK Rok, 1988

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

28 MAROLT Tine, 1982

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

29 MILOŠIČ Peter, 1986

(6.m - čl.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

34


30 MRHAR Marko, 1983

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

31 NIKOLIČ Marko, 1988

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

32 POČERVINA Rok, 1986

(6.m - čl.)

33 RUDOLF Uroš, 1982

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

34 UHAN Miha, 1986

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

35 VADAS Rok, 1985

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

36 ŽEZLINA Tomo, 1975

(6.m - čl.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED KVEP, Antwerpen, Belgija, 15.07.2006 22.07.2006 1

BAUER Žiga, 1988

(4.m - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) BSK Novo mesto, NOVO MESTO

2

BAVČAR Urban, 1991

(4.m - ml.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

3

ERKLAVEC Rok, 1988

(4.m - ml.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

4

GALUNIČ Nino, 1988

(4.m - ml.)

ŠTD Crossroads Softball Team, MARIBOR BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

5

GRMOVŠEK Grega, 1988

(4.m - ml.)

6

KOVAČIČ Tine, 1991

(4.m - ml.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

7

KUČINIČ Mirko, 1990

(4.m - ml.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

8

LIKAR Igor, 1988

(4.m - ml.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

9

MARINŠEK Timi, 1991

(4.m - ml.)

ŠTD Crossroads Softball Team, MARIBOR

10 MILOŠIČ Miha, 1990

(4.m - ml.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

11 PETROČNIK Rok, 1989

(4.m - ml.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

12 PUČNIK Jan, 1990

(4.m - ml.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

13 PUČNIK Luka, 1992

(4.m - ml.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

14 REBEC Jan, 1990

(4.m - ml.)

BSK Mečarice, KOPER CAPODISTRIA

15 ŠTRUKELJ Žiga , 1989

(4.m - ml.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

16 VRHUNEC Žan, 1988

(4.m - ml.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

BILJARD DRŽAVNI RAZRED MT, Rankweil, Avstrija, 07.06.2006 - 11.06.2006 1

ERČULJ Matjaž, 1977

(33.-48.m devetka - čl.)

DP, Ljubljana, 22.04.2006 - 14.05.2006 2

BAKARČIČ Marko, 1979

(1.m devetka - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) BK Gomes, MARIBOR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) BK Laibach, LJUBLJANA

35


MLADINSKI RAZRED DP, Ljubljana, 22.04.2006 - 14.05.2006 1

KUKLEC Vid, 1989

(1.m devetka - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) BK Laibach, LJUBLJANA

BOKS MEDNARODNI RAZRED SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005 1

KRAMBERGER Robi, 1978

(3.m do 81 kg - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) Tomohawk BK, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED MT, Banja Luka, Bosna in Hercegovina, 20.10.2006 - 22.10.2006 1

MAKARIČ Boris, 1985

(2.m do 75 kg - čl.)

DP, Ljubljana, 01.12.2006 - 03.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) BK Kranj, KRANJ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

2

KOVAČIČ Jaka, 1982

(1.m do 64 kg - čl.)

BK Ljubljana, LJUBLJANA

3

LOVIŠČEK Gregor, 1987

(1.m do 91 kg - čl.)

BK Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA

4

RAKUŠ Dušan, 1976

(1.m do 75 kg - čl.)

BK Ring Ptuj, PTUJ

MLADINSKI RAZRED MT, Mostar, Bosna in Hercegovina, 18.05.2006 21.05.2006 1

KUŠLAKOVIČ Alen, 1988

(2.m do 69 kg - ml.)

DP, Ljubljana, 01.12.2006 - 03.12.2006 2

SMREKAR Teo, 1988

(1.m do 75 kg - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) BK Kranj, KRANJ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) Tomohawk BK, LJUBLJANA

BRIDŽ PERSPEKTIVNI RAZRED ONAZ, 01.05.2006 - 30.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

GANTAR Metod, 1970

(velemojster 2041 t.)

BK Tivoli, LJUBLJANA

2

PROTEGA Branislav, 1946

(velemojster 2187 t.)

BK Ljubljana, LJUBLJANA

3

ŠENK Matija, 1962

(velemojster 1933 t.)

BK Tivoli, LJUBLJANA

36


DRŽAVNI RAZRED DP, Gameljne pri Ljubljani, 14.04.2007 15.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

AMBROŽ Milojka, 1960

(1.m ekipno - čl.)

2

KNEŽEVIČ Slobodan, 1954

(1.m ekipno - čl.)

Šaleški BK Velenje, ŠOŠTANJ

3

MIJOČ Janko, 1954

(1.m ekipno - čl.)

Šaleški BK Velenje, ŠOŠTANJ

4

ŽIBERT Zmagoslav, 1963

(1.m ekipno - čl.)

Šaleški BK Velenje, ŠOŠTANJ

DP, Ljubljana, 08.12.2006 - 10.12.2006 5

AMBROŽ Bojan, 1958

(1.m pari - čl.)

DP, Ljubljana, 10.11.2006 - 12.11.2006

Šaleški BK Velenje, ŠOŠTANJ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) Šaleški BK Velenje, ŠOŠTANJ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

LIPUŽIČ Damjan, 1962

(1.m ekipno - čl.)

BK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

7

NOVAK Miro, 1963

(1.m ekipno - čl.)

BK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

DRSANJE - KRATKA PROGA DRŽAVNI RAZRED MT, Dunaj, Avstrija, 27.10.2006 - 29.10.2006 1

SLUGA Patricija, 1988

(8.m skupno - čl.)

MT, Zagreb, Hrvaška, 31.03.2007 2

KROFLIČ Tjaša, 1988

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) DK Celje, CELJE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m skupno - čl.)

DK Celje, CELJE

MLADINSKI RAZRED MT, Mlada Boleslav, Češka, 13.10.2006 15.10.2006 1

KALŠEK Urban, 1987

(22.m skupno - ml.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) DK Celje, CELJE

DRSANJE - UMETNOSTNO MEDNARODNI RAZRED EP, Varšava, Poljska, 23.01.2007 - 28.01.2007 1

URBAS Gregor, 1982

(9.m posamezno - čl.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA

37


DRŽAVNI RAZRED UNI, Torino, Italija, 17.01.2007 - 27.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

ČADEŽ Luka, 1987

(20.m posamezno - čl.)

DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA

2

ZIDAR Alenka, 1982

(23.m posamezno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

MT, Zagreb, Hrvaška, 16.11.2006 - 19.11.2006 3

POŠTIČ Teodora, 1984

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(6.m posamezno - čl.)

DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED MT, Celje, 09.11.2006 - 12.11.2006 1

BURJA Katarina, 1988

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(10.m posamezno - ml.)

MT, Ljubljana, 01.02.2007 - 04.02.2007

DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

2

OTOVIČ Kaja, 1988

(11.m posamezno - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

3

PAHOR Alja, 1988

(13.m posamezno - ml.)

DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA

MT, Merano, Italija, 07.10.2006 - 08.10.2006 4

ŠIMUNIČ Doroteja, 1992

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(12.m posamezno - ml.)

MT, Zagreb, Hrvaška, 23.11.2006 - 26.11.2006

DK Celje, CELJE (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

5

ALIŠIČ Sabina, 1991

(13.m posamezno - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

6

KORITNIK Polona, 1992

(9.m posamezno - ml.)

DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA

7

ŠTEFELIN Alja, 1992

(11.m posamezno - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

DP, Ljubljana, 06.01.2007 - 07.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

8

GRM Daša, 1991

(1.m posamezno - ml.)

DK Celje, CELJE

9

USPENSKA Anastasija, 1991 (2.m posamezno - ml.)

DK Celje, CELJE

DVIGANJE UTEŽI MLADINSKI RAZRED DP, Domžale, 13.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

OREŠEK Jernej, 1990

(1.m do 77 kg skupno - kad.)

TAK Domžale, DOMŽALE

2

OREŠEK Valentin, 1987

(1.m do 94 kg skupno - ml.)

TAK Domžale, DOMŽALE

38


FLOORBALL DRŽAVNI RAZRED SP, Helsingborg, Švedska, 21.05.2006 1

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

BAKONIĆ Denis, 1976

(zmaga - čl.)

FK Jesenice, JESENICE

2

BERTONCELJ Igor, 1971

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

3

BRAJIČ Roland, 1975

(zmaga - čl.)

FK Thunder, JESENICE

4

BRUN Rok, 1975

(zmaga - čl.)

FK Jesenice, JESENICE

5

ČASAR Luka, 1990

(zmaga - čl.)

TVD Partizan, BOROVNICA

6

DŽAFIČ Damir, 1979

(zmaga - čl.)

FK Thunder, JESENICE

7

FRELIH Dejan, 1976

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

8

JUGOVIC Janez, 1977

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

9

KRIŽNAR Ožbej, 1981

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

10 KRŽIČ Aleš, 1984

(zmaga - čl.)

TVD Partizan, BOROVNICA

11 KRŽIŠNIK Blaž, 1982

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

12 MIKLAVČIČ Iztok, 1977

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

13 NADIŽAR Tomaž, 1979

(zmaga - čl.)

FK Thunder, JESENICE

14 POLJANŠEK Matej, 1975

(zmaga - čl.)

FK Jesenice, JESENICE

15 TOMC Gorazd, 1974

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

16 VOLK Boštjan, 1978

(zmaga - čl.)

TVD Partizan, BOROVNICA

17 ŽMUC Matej, 1977

(zmaga - čl.)

FK Thunder, JESENICE

GIMNASTIKA - RITMIČNA MEDNARODNI RAZRED SP, Baku, Azerbajdžan, 03.10.2005 - 09.10.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

1

RODE Mojca, 1983

(22.m mnogoboj - čl.)

ŠRG Šiška, LJUBLJANA

2

ŠEME Tjaša, 1986

(62.m mnogoboj - čl.)

ŠRG Narodni dom, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED SP, Baku, Azerbajdžan, 03.10.2005 - 09.10.2005

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

GALA Špela, 1988

(15.m mnogoboj - ekipno - čl.) ŠRG Narodni dom, LJUBLJANA

2

ŽEGARAC Andrea, 1987

(15.m mnogoboj - ekipno - čl.) ŠRG Narodni dom, LJUBLJANA

izredno podaljšanje izredno podaljšanje MT, Ljubljana, 07.04.2007 3

JUSTIN Mojca, 1990

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (11.m trak - čl.)

ŠRG Šiška, LJUBLJANA

39


MLADINSKI RAZRED MT, Ljubljana, 07.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

GOLAR Lea, 1993

(3.m obroč - ml.)

ŠRG Narodni dom, LJUBLJANA

2

KOČICA Gruša, 1993

(6.m obroč - ml.)

ŠRG Šiška, LJUBLJANA

3

KOŠNJEK Nina, 1993

(6.m kolebnica - ml.)

ŠRG Šiška, LJUBLJANA

4

MUJDŽIČ Ajda, 1992

(3.m mnogoboj - ml.)

ŠRG Šiška, LJUBLJANA

5

TOPLIŠEK Kaja, 1992

(5.m obroč - ml.)

ŠRG Narodni dom, LJUBLJANA

GIMNASTIKA - ŠPORTNA SVETOVNI RAZRED EP, Amsterdam, Nizozemska, 26.04.2007 29.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2011)

1

PEGAN Aljaž, 1974

(2.m drog - čl.)

ŠD Trnovo, LJUBLJANA

2

PETKOVŠEK Mitja, 1977

(1.m bradlja - čl.)

ŠD Narodni dom, LJUBLJANA

MEDNARODNI RAZRED SP, Aarhus, Danska, 14.10.2006 - 21.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

DIMIC Alen, 1984

(39.m drog - čl.)

ŠD Narodni dom, LJUBLJANA

2

RUTAR Klemen, 1988

(114.m mnogoboj - čl.)

Partizan Vič, LJUBLJANA

3

ŠTRAUS Sebastijan, 1988

(106.m mnogoboj - čl.)

SPP, Cottbus, Nemčija, 22.03.2007 - 25.03.2007 4

ŠAJN Adela, 1990

(4.m gred - čl.)

SPP, Glasgow, Velika Britanija, 09.11.2006 11.11.2006 5

BERTONCELJ Sašo, 1984

(4.m konj z ročaji - čl.)

SPP, Maribor, 13.04.2007 6

KOLBL Rea, 1991 ŠILC Žiga, 1989

GD Zelena jama, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) ŠD Narodni dom, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(5.m parter - čl.)

SPP, Maribor, 29.09.2006 - 01.10.2006 7

ŠD Center, MARIBOR (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(2.m preskok - čl.)

GD Zelena jama, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) ŠD Narodni dom, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED SP, Aarhus, Danska, 14.10.2006 - 21.10.2006 1

40

BRITOVŠEK Žiga, 1989

(186.m mnogoboj - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) Partizan Vič, LJUBLJANA


2

HORVAT Carmen, 1987

(126.m mnogoboj - čl.)

SPP, Maribor, 13.04.2007

ŠD Studenci, MARIBOR (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

GOLOB Saša, 1991

(11.m preskok - čl.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

4

KLAVORA Rok, 1988

(16.m parter - čl.)

ŠD Sokol Bežigrad, LJUBLJANA

SPP, Maribor, 29.09.2006 - 01.10.2006 5

PULJIĆ Blaž, 1972

(8.m bradlja - čl.)

MT, Ljubljana, 04.11.2006 - 05.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) ŠD Narodni dom, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

AŠANIN GOLE Tjaša, 1991

(8.m gred - čl.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

7

DOLNIČAR Alenka, 1991

(8.m preskok - čl.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

MT, Novi Sad, Srbija in Črna gora, 17.06.2006 18.06.2006 8

PAVLOVIČ Ajda, 1991

(11.m mnogoboj - čl.)

DP, Ruše, 18.11.2006 - 19.11.2006 9

GRGIČ Robert, 1986

(1.m krogi - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) Partizan Vič, LJUBLJANA

GOLF DRŽAVNI RAZRED KVEP, Ptuj, 06.07.2006 - 08.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

AJSTER Sebastijan, 1988

(4.m ekipno - čl.)

GK Grad Mokrice, BREŽICE

2

BURNIK Gaber, 1986

(4.m ekipno - čl.)

GK Bled, BLED

3

MEŽA Matic, 1986

(4.m ekipno - čl.)

GK Velenje, VELENJE

4

STUDEN Miha, 1980

(4.m ekipno - čl.)

GK Bled, BLED

MT, Čeladna, Češka, 09.08.2006 - 12.08.2006 5

KIKELJ Teja, 1985

(7.m posamezno - čl.)

MT, Henche, Madžarska, 07.09.2006 - 09.09.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) GK Bled, BLED (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

JENKO Zala Pia, 1988

(4.m posamezno - čl.)

GK Arboretum, KAMNIK

7

POGAČAR Nejc, 1988

(2.m posamezno - čl.)

GK Arboretum, KAMNIK

8

PRELOG Tjaša, 1990

(5.m posamezno - čl.)

GK Ptuj, PTUJ

MT, Porto Carras, Grčija, 21.09.2006 - 24.09.2006 9

ŠARKANJ Tajda, 1988

(10.m posamezno - čl.)

DP, Moravske toplice, 01.09.2006 - 03.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) GK Ptuj, PTUJ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

10 GOJČIČ Matjaž, 1982

(1.m posamezno - čl.)

GK Ptuj, PTUJ

11 KIRN Anja, 1987

(1.m posamezno - čl.)

GK Velenje, VELENJE

41


MLADINSKI RAZRED KVEP, Tale, Slovaška, 03.08.2006 - 05.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BRODNIK Gašper, 1990

(2.m ekipno - ml.)

GK Velenje, VELENJE

2

GORNIK Tim, 1991

(2.m ekipno - ml.)

GK Bled, BLED

3

ROBIDA Dejan, 1988

(2.m ekipno - ml.)

GK Arboretum, KAMNIK

DP, Grad Mokrice, 11.07.2006 - 13.07.2006 4

VIDMAR Jaka, 1990

(1.m posamezno - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) GK Bled, BLED

HOKEJ NA LEDU MEDNARODNI RAZRED SP, Dunaj, Innsbruck, Avstrija, 30.04.2005 15.05.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

1

KLINAR Blaž, 1981

(13.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

2

ROŽIČ Peter, 1974

(13.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

3

TERGLAV Edo, 1980

(13.m - čl.)

tujina

4

ZAJC Bojan, 1965

(13.m - čl.)

SP, Ljubljana, 14.04.2007 - 21.04.2007 5

CIGLENEČKI Robert, 1974

(1.m - čl.)

SP, Riga, Latvija, 05.05.2006 - 21.05.2006

HDD Olimpija, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) HDD Olimpija, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

6

GROZNIK Boštjan, 1982

(16.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

7

HEBAR Andrej, 1984

(16.m - čl.)

HK Slavija, LJUBLJANA

8

KONTREC Dejan, 1970

(16.m - čl.)

tujina

9

KRANJC Aleš, 1981

(16.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

10 KRISTAN Robert, 1983

(16.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

11 MILOVANOVIČ Jakob, 1984

(16.m - čl.)

HK Triglav, KRANJ

12 PAJIČ Rok, 1985

(16.m - čl.)

tujina

13 ŠIVIC Mitja, 1979

(16.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

14 ŽAGAR Luka, 1978

(16.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

SP div.1 sk. B, Ljubljana, 14.04.2007 - 21.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

15 AVGUŠTINČIČ Jaka, 1976

(1.m - čl.)

HK Slavija, LJUBLJANA

16 DERVARIČ Damjan, 1982

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

17 GLAVIČ Gaber, 1978

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

18 GOLIČIČ Jurij, 1981

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

19 HAFNER Milan, 1977

(1.m - čl.)

tujina

20 HAFNER Tomi, 1980

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

21 HOČEVAR Andrej, 1984

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

42


22 JAN Ivo, 1975

(1.m - čl.)

tujina

23 KOPITAR Anže, 1987

(1.m - čl.)

tujina

24 MURIČ Egon, 1982

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

25 POLONČIČ Gregor, 1981

(1.m - čl.)

HK Slavija, LJUBLJANA

26 PRETNAR Boris, 1978

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

27 RAZINGAR Tomaž, 1979

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

28 REBOLJ Miha, 1977

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

29 ROBAR Mitja, 1983

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

30 RODMAN David, 1983

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

31 RODMAN Marcel, 1981

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

32 SOTLAR Mitja, 1979

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

33 TERLIKAR Anže, 1980

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

34 ULČAR Anže, 1979

(1.m - čl.)

HK Slavija, LJUBLJANA

35 VARL Dejan, 1973

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

36 VIDMAR Uroš, 1980

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

PERSPEKTIVNI RAZRED SP div.1 sk. A, Maribor, 06.04.2007 - 12.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

AHAČIČ Miha, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HK Triglav, KRANJ

2

ANKRST Jaka, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HK Bled - mladi, BLED

3

BASSANESE Luka, 1990

(2.m - ml. do 18 let)

HK Bled - mladi, BLED

4

BAŠIČ Luka, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

ŠD hokejske selekcije Olimpija, LJUBLJANA

5

BERLISK Nejc, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

6

BORIN Rok, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

ŠD hokejske selekcije Olimpija, LJUBLJANA

7

DOLINŠEK Jure, 1990

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

8

KAIMEL Klemen, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HK Bled - mladi, BLED

9

KALAN Rok, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

10 OBLAK Žiga, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

11 PINTARIČ Matija, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HK Maribor, MARIBOR

12 ŠKRABELJ Peter, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

13 TIČAR Rok, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

14 URBAS Jan, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

tujina

15 ZIDAN Andrej, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

43


DRŽAVNI RAZRED DP, 03.10.2006 - 25.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

BADIURA Matej, 1985

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

2

BENEDIK Matevž, 1987

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

3

CVETEK Igor, 1986

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

4

FERLEŽ Marko, 1985

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

5

HOČEVAR Matej, 1982

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

6

KRALJ Jure, 1984

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

7

LOBODA Jan, 1986

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

8

MODIC Matic, 1987

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

9

MUŠIČ Aleš, 1982

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

10 SLAK Gregor, 1983

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

11 TAVŽELJ Andrej, 1984

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

12 VEDLIN Domen, 1986

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

13 ŽEMVA Dejan, 1982

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED SP div.1 sk. A, Odense, Danska, 11.12.2006 17.12.2006

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.01.2008)

1

JEGLIČ Žiga, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

HK Jesenice, JESENICE

2

PANCE Žiga, 1989

(5.m - ml. do 20 let)

tujina

3

RAJSAR Sašo, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

4

ROPRET Anže, 1989

(5.m - ml. do 20 let)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

5

SELAN Maks, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

HK Bled - mladi, BLED

6

SODRŽNIK Klemen, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

ŠD hokejske selekcije Olimpija, LJUBLJANA

7

TOŠIČ Luka, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

HK Bled - mladi, BLED

8

UNUK Patrik, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

HK Maribor, MARIBOR

SP div.1 sk. A, Odense, Danska, 11.12.2006 17.12.2006 9

BOBNARIČ Jan, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) HK Slavija, LJUBLJANA

10 BRUS Miha, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

11 ERJUP Damir, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Bled - mladi, BLED

12 JAKOPIČ Rok, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

13 JAMAR Martin, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Bled - mladi, BLED

14 KIRIČ Aljoša, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Maribor, MARIBOR

15 MURŠAK Jan, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

tujina

16 PINTAR Jaka, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Triglav, KRANJ

44


17 SILA Aleš, 1986

(5.m - ml. do 20 let)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

18 SLIVNIK David, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

tujina

19 STRNIŠA Lenart, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Triglav, KRANJ

20 VERLIČ Jure, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

tujina

21 ZUPANC Jaka, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Slavija, LJUBLJANA

22 ŽBONTAR Klemen, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

DP, 24.09.2006 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

23 BAJROVIČ Aljoša, 1989

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

24 BASSANESE Jaka, 1988

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

25 BOŽIČ Aljaž, 1991

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

26 BURAZIN Tevž, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

27 CERKOVNIK Gašper, 1992

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

28 CRNKIČ Denis, 1990

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

29 ERMAN Matevž, 1988

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

30 FINŽGAR Gašper, 1988

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

31 FRELIH Rok, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

32 GRUBAR Bojan, 1992

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

33 KORBAR Gašper, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

34 KORPAR Nejc, 1992

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

35 KOVAČEC Žiga, 1991

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

36 KRAMAR Aleš, 1990

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

37 MAGOVAC Aleksander, 1991 (2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

38 MAHKOVIC Grega, 1990

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

39 MALI Mitja, 1990

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

40 MLAKAR Gregor, 1987

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

41 POGAČNIK Luka, 1988

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

42 POGAČNIK Mitja, 1988

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

43 POTOČNIK Martin, 1988

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

44 POTOČNIK Miha, 1990

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

45 PUNGARŠEK Dejan, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

46 RAKOVIČ Dejan, 1986

(2.m - ml.)

HK Jesenice, JESENICE

47 RAKOVIČ Denis, 1991

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

48 RAVNIHAR Nejc, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

49 RAZINGER Luka, 1989

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

50 SABOLIČ Robert, 1988

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

51 SODJA Urban, 1991

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

52 SUŠANJ Gašper, 1988

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

53 ŠKUFCA Grega, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

54 ŠMID Andraž, 1990

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

45


55 TALIČ Alen, 1992

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

56 UREVC Tevž, 1992

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

57 VODNJOV Jernej, 1989

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

58 ZUPANČIČ Anže, 1991

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

HOKEJ NA TRAVI DRŽAVNI RAZRED EKT, Zagreb, Hrvaška, 01.06.2006 - 04.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

FORJAN Gregor, 1983

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

2

FORJAN Peter, 1977

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

3

FORJAN Slavko, 1977

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

4

KOREN Davor, 1984

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

5

MAUČEC Franc, 1977

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

6

MESARIČ Dominik, 1988

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

7

MESARIČ Martin, 1987

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

8

MESARIČ Robert, 1981

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

9

RAJNAR Franc, 1976

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

10 SRAKA Matjaž, 1983

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

11 STANKO Boštjan, 1983

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

12 STANKO Uroš, 1987

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

13 ŠTIBLAR Marjan, 1977

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

14 TRATNJEK Robert, 1973

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

15 VUČKO Jernej, 1989

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

16 ZAJC Gorazd, 1987

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

JADRANJE SVETOVNI RAZRED OI, Atene, Grčija, 13.08.2004 - 29.08.2004 1

ŽBOGAR Vasilij, 1975

(3.m laser - čl.)

SP, Zadar, Hrvaška, 07.05.2004 - 16.05.2004

(Obd. kat.: 01.10.2004 - 30.09.2008) JK Burja, IZOLA - ISOLA (Obd. kat.: 01.10.2004 - 30.09.2008)

2

DEKLEVA PAOLI Vesna, 1975

(2.m 470 - čl.)

JK Portorož, PIRAN

3

MAUČEC Klara, 1977

(2.m 470 - čl.)

JK Portorož, PIRAN

EP, Kalmar, Švedska, 06.08.2005 - 14.08.2005 4

46

VINČEC Gašper, 1981

(2.m finn - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2009) JD Finn, KOPER - CAPODISTRIA


MEDNARODNI RAZRED SP, Rizhao, Kitajska, 04.09.2006 - 13.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

HMELJAK Karlo, 1983

(23.m 470 - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

2

VERZEL Luka, 1983

(23.m 470 - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

SP, San Francisco, Združene države Amerike, 20.08.2005 - 29.08.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

3

ČERNE Alja, 1981

(13.m 470 - čl.)

JK Pirat, PIRAN

4

ČERNE Teja, 1984

(13.m 470 - čl.)

JK Pirat, PIRAN

5

GLAVINA Davor, 1970

(21.m 470 - čl.)

JK Portorož, PIRAN

6

NEVEČNY Mitja, 1983

(12.m 470 - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

EP, Balatonfured, Madžarska, 10.06.2006 18.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

7

ČOPI Tomaž, 1970

(6.m 470 - čl.)

JK Portorož, PIRAN

8

JADEK Aljaž, 1985

(6.m 470 - čl.)

JK Olimpic, IZOLA - ISOLA

EP, Balatonfured, Madžarska, 14.05.2006 20.05.2006 9

ANTONČIČ Boštjan, 1967

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(5.m soling - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

10 PEROVIČ Željko, 1962

(5.m soling - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

11 STRAKH Gennadi, 1959

(5.m soling - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Los Angeles, Združene države Amerike, 05.08.2006 - 12.08.2006 1

STANIŠIČ Dany, 1988

(7.m laser radial - ml.)

EP, L'Estartit, Španija, 22.07.2006 - 28.07.2006 2

MRAK Tina, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) ŠD Galeb, PIRAN (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(6.m evropa - ml.)

EP, Riccione, Italija, 09.06.2006 - 16.06.2006

JK Pirat, PIRAN (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

DOMIJAN Luka, 1989

(6.m laser radial - ml.)

JK Pirat, PIRAN

4

PLETIKOS Nik, 1990

(9.m laser radial - ml.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

DRŽAVNI RAZRED EP, Neusiedlersee, Avstrija, 17.06.2006 24.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

JAN Urban, 1966

(44.m leteči holandec - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

2

TOMORI Luka, 1971

(44.m leteči holandec - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

47


MLADINSKI RAZRED SP, Hourtin, Francija, 30.06.2006 - 07.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

MRAKIČ Jure, 1989

(37.m laser 4.7 - ml.)

JK Pirat, PIRAN

2

VALIČ Matej , 1991

(67.m laser 4.7 - ml.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

SP, Travemunde, Nemčija, 21.07.2006 30.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

MIKULIN Mitja, 1989

(86.m 470 - ml.)

4

PRINČIČ Sebastian, 1988

(86.m 470 - ml.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

5

ŽBOGAR Jure, 1985

(58.m 470 - ml.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

EP, Gdynia, Poljska, 05.07.2006 - 12.07.2006 6

MARKIČ Jernej, 1986

GULIČ Andraž, 1991

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(64.m laser - ml.)

EP, Workum, Nizozemska, 21.07.2006 28.07.2006 7

JK Burja, IZOLA - ISOLA

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(34.m optimist - kad.)

DP, Piran, 15.09.2006 - 17.09.2006

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

8

BAČKO Katja, 1991

(2.m laser 4.7 - ml.)

JK Olimpic, IZOLA - ISOLA

9

BAČKO Luka, 1989

(2.m laser 4.7 - ml.)

JK Olimpic, IZOLA - ISOLA

10 BATISTIČ Vito, 1990

(1.m laser 4.7 - ml.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

11 BOŽIČ Jakob, 1992

(1.m optimist - kad.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

12 KALIGARIČ Klas, 1992

(2.m optimist - kad.)

JK Olimpic, IZOLA - ISOLA

13 KOŠIR Urška, 1992

(2.m optimist - kad.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

14 KRAŠEVAC Maruša, 1989

(1.m laser 4.7 - ml.)

Štajerski jadralni klub, SLOVENSKA BISTRICA

JU - JITSU MEDNARODNI RAZRED SP, Roterdam, Nizozemska, 17.11.2006 19.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

DERENDA Matic, 1989

(5.m duo sistem - mešani pari - čl.)

DBV Katana, BREŽICE

2

FERENČAK Andrejka, 1990

(5.m duo sistem - mešani pari - čl.)

DBV Katana, BREŽICE

3

ŠIKONJA Marko, 1983

(5.m borbe do 62 kg - čl.)

ŠD Ninja, ČRNOMELJ

EP, Wroclaw, Poljska, 03.06.2005 - 05.06.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

4

IVAČIČ Zvonko, 1978

(5.m borbe do 77 kg - čl.)

5

KINK Dejan, 1980

(1.m duo sistem - m. pari - čl.) DBV Katana, BREŽICE

48

DBV Ippon, SEVNICA


6

KOSTEVC Gorazd, 1981

(1.m duo sistem - m. pari - čl.) DBV Katana, BREŽICE

PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Bielski-Biela, Poljska, 12.05.2006 13.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BERISHA Astrit, 1988

(3.m borbe do 85 kg - ml.)

JJK ADK, MARIBOR

2

CEŠEK Andrej, 1987

(1.m borbe do 62 kg - ml.)

DBV Ippon, SEVNICA

3

COKAN Marko, 1987

(3.m borbe do 56 kg - ml.)

JJK Aljesan, ŽALEC

4

ČUTUK Tadej, 1989

(3.m borbe do 73 kg - kad.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

5

HOTKO Sandi, 1986

(3.m borbe do 77 kg - ml.)

DBV Katana, BREŽICE

6

JAKŠE Andreja, 1988

(3.m borbe do 70 kg - ml.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

7

JERMAN Lea, 1989

(2.m borbe do 48 kg - kad.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

8

KOVAČIČ Marko, 1991

(2.m duo sistem - m. pari kad.)

DBV Katana, BREŽICE

9

PREDOVNIK Sabina, 1990

(3.m borbe nad 70 kg - kad.)

JJK Aljesan, ŽALEC

10 PŠENIČNIK Peter, 1990

(3.m borbe do 73 kg - kad.)

DBV Katana, BREŽICE

11 RESANOVIČ Iva, 1990

(1.m borbe do 63 kg - kad.)

PKBV Celje, CELJE

12 VRBEK Tadej, 1990

(3.m borbe do 81 kg - kad.)

PKBV Celje, CELJE

13 ŽERJAV Matej, 1991

(2.m duo sistem - m. pari kad.)

DBV Katana, BREŽICE

DRŽAVNI RAZRED SP, Roterdam, Nizozemska, 17.11.2006 19.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

HARTMAN Gregor, 1981

(9.m borbe do 69 kg - čl.)

JJK ADK, MARIBOR

2

PLOJ Blaž, 1983

(9.m borbe do 77 kg - čl.)

JJK ADK, MARIBOR

MT, Bologna, Italija, 17.03.2007 - 18.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

POVŠIČ Robert-Jože, 1986

(3.m borbe do 85 kg - čl.)

DBV Ippon, SEVNICA

4

ROČNIK Gregor, 1979

(3.m borbe do 77 kg - čl.)

JJK Samuraj, GORNJI GRAD

5

VAVTAR Janja, 1982

(3.m borbe do 55 kg - čl.)

DBV Ippon, SEVNICA

MT, Dobova, 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

KARNEŽA Gregor, 1971

(2.m borbe nad 94 kg - čl.)

JJK ADK, MARIBOR

7

MUHOVIC Primož, 1979

(3.m borbe nad 94 kg - čl.)

JJK Aljesan, ŽALEC

8

PANČUR Miha, 1980

(2.m borbe do 69 kg - čl.)

JJK Samuraj, GORNJI GRAD

9

RADEŠČEK Tomaž, 1982

(3.m borbe do 94 kg - čl.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

(3.m borbe do 69 kg - čl.)

PKBV Celje, CELJE

10 VERBOVŠEK Aleš, 1987

49


MT, Maribor, 21.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

11 DUŠIČ Matej, 1985

(3.m borbe do 62 kg - čl.)

DBV Katana, BREŽICE

12 TELALOVIĆ Mehmed, 1980

(2.m borbe do 85 kg - čl.)

JJK ADK, MARIBOR

MT, Sevnica, 16.12.2006 13 LIPAR Danijel, 1976

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (3.m borbe do 85 kg - čl.)

MT, Zagreb, Hrvaška, 28.04.2007

DBV Katana, BREŽICE

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

14 BEVC Boštjan, 1981

(1.m borbe do 77 kg - čl.)

PKBV Celje, CELJE

15 JUŽNA Rok, 1985

(2.m borbe do 77 kg - čl.)

PKBV Celje, CELJE

16 LAH Benjamin, 1985

(1.m borbe do 94 kg - čl.)

PKBV Celje, CELJE

17 PEZDIRC Mojca, 1986

(2.m borbe do 55 kg - čl.)

ŠD Ninja, ČRNOMELJ

MLADINSKI RAZRED EPP, Hanau, Nemčija, 28.10.2006 - 29.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

ANŽLOVAR Žiga, 1988

(2.m borbe do 62 kg - ml.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

2

IPAVEC Matej, 1986

(7.m borbe do 85 kg - ml.)

JJK ADK, MARIBOR

3

JERIČ Irenej, 1989

(3.m borbe do 66 kg - kad.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

4

SMOLIČ Gašper, 1990

(3.m borbe do 73 kg - kad.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

5

VONČINA Maja, 1992

(3.m borbe do 63 kg - kad.)

JJK ADK, MARIBOR

MT, Bologna, Italija, 17.03.2007 - 18.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

6

AVGUŠTIN Tim, 1991

(1.m borbe do 63 kg - kad.)

DBV Ippon, SEVNICA

7

ŠINKOVEC Peter, 1987

(1.m borbe do 69 kg - ml.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

MT, Dobova, 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

8

ANTOLIČ Marko, 1986

(1.m borbe do 77 kg - ml.)

JJK ADK, MARIBOR

9

CVILAK Miha, 1990

(3.m borbe do 60 kg - kad.)

JJK ADK, MARIBOR

10 KURBUS Denis, 1986

(2.m borbe do 85 kg - ml.)

JJK ADK, MARIBOR

11 PAR Gvido, 1987

(2.m borbe do 77 kg - ml.)

PKBV Celje, CELJE

12 STERGAR David, 1988

(3.m borbe do 77 kg - ml.)

JJK Samuraj, GORNJI GRAD

MT, Maribor, 21.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

13 DEBELJAK Tadej, 1989

(3.m borbe do 77 kg - ml.)

JJK Samuraj, GORNJI GRAD

14 KUDER Nejc, 1987

(1.m borbe do 85 kg - ml.)

JJK Aljesan, ŽALEC

15 ŽERJAV Damjan, 1988

(2.m borbe do 77 kg - ml.)

DBV Katana, BREŽICE

MT, Sevnica, 17.12.2005 16 MATJAŠIČ Uroš, 1991

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m borbe do 63 kg - kad.)

DBV Katana, BREŽICE

izredno podaljšanje MT, Šempeter pri Celju, 27.05.2006 17 HOČEVAR Jože, 1985

50

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(3.m borbe do 77 kg - ml.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO


MT, Zadar, Hrvaška, 25.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

18 HARAPIN Dejan, 1987

(2.m borbe do 85 kg - ml.)

DBV Katana, BREŽICE

19 VUČKOVIČ Vojko, 1986

(3.m borbe do 69 kg - ml.)

DBV Katana, BREŽICE

MT, Zadar, Hrvaška, 27.11.2005 20 GORIŠEK Tjaša, 1989

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (2.m borbe do 58 kg - ml.)

DBV Katana, BREŽICE

izredno podaljšanje MT, Zagreb, Hrvaška, 28.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

21 GOLAVŠEK Matic, 1989

(2.m borbe do 62 kg - ml.)

22 GRAHEK Aleš, 1989

(3.m borbe do 62 kg - ml.)

ŠD Ninja, ČRNOMELJ

23 KAUČIČ Rožle, 1989

(3.m borbe do 62 kg - ml.)

PKBV Celje, CELJE

24 KIKANOVIČ Nikola, 1989

(3.m borbe do 85 kg - ml.)

PKBV Celje, CELJE

25 KOSTANJŠEK Tadej, 1991

(2.m borbe do 66 kg - kad.)

JJK Aljesan, ŽALEC

26 MEKE Žan, 1990

(3.m borbe do 73 kg - kad.)

DBV Ippon, SEVNICA

27 MELANŠEK Luka, 1992

(2.m borbe do 63 kg - kad.)

JJK Aljesan, ŽALEC

DP, Šempeter, 31.03.2007 28 PAR Marcel, 1990

JJK Aljesan, ŽALEC

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m borbe do 66 kg - kad.)

PKBV Celje, CELJE

JUDO SVETOVNI RAZRED SP, Kairo, Egipt, 08.09.2005 - 11.09.2005 1

SRAKA Raša, 1979

(3.m do 70 kg - čl.)

EP, Beograd, Srbija, 06.04.2007 - 08.04.2007

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2010) JK Bežigrad, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2011)

2

NAREKS Petra, 1982

(3.m do 52 kg - čl.)

JK Sankaku, CELJE

3

POLAVDER Lucija, 1984

(3.m nad 78 kg - čl.)

JK Sankaku, CELJE

4

ŽOLNIR Urška, 1981

(2.m do 63 kg - čl.)

JK Sankaku, CELJE

MEDNARODNI RAZRED SP, Bercy, Francija, 16.09.2006 1

URŠIČ Maja, 1987

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (5.m ekipno - čl.)

SP, Kairo, Egipt, 08.09.2005 - 11.09.2005 2

FERJAN Primož, 1985

(7.m do 100 kg - čl.)

EP, Beograd, Srbija, 06.04.2007 - 08.04.2007

JK Sankaku, CELJE (Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

3

CERAJ Matjaž, 1983

(5.m nad 100 kg - čl.)

JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA

4

DRAKŠIČ Rok, 1987

(7.m do 60 kg - čl.)

JK Sankaku, CELJE

51


5

FERJAN Klemen, 1979

(5.m do 81 kg - čl.)

EP, Kijev, Ukrajina, 19.11.2005 - 20.11.2005 6

JEREB Sašo, 1983

(2.m do 73 kg - ml.čl.)

MT, Budimpešta, Madžarska, 17.02.2007 18.02.2007 7

SEDEJ Aljaž, 1988

(1.m do 81 kg - čl.)

MT, Dunaj, Avstrija, 17.02.2007 - 18.02.2007 8

JERNEJC Regina, 1979

(3.m do 78 kg - čl.)

MT, Sofija, Bolgarija, 04.02.2006 - 05.02.2006 9

KUKEC Tina, 1986

(3.m do 78 kg - čl.)

MT, Vejen, Danska, 28.04.2007 - 29.04.2007 10 ĐUKIČ Vesna, 1986

(3.m do 57 kg - čl.)

JK Drava, PTUJ (Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) JK Olimpija, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) JK Bežigrad, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) JK Sankaku, CELJE (Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008) JK Olimpija - Krmelj, SEVNICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) JK Sankaku, CELJE

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Santo Domingo, Dominikanska republika, 12.10.2006 - 14.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

KETIŠ Tajda, 1989

(5.m do 57 kg - ml.)

JK Duplek, DUPLEK

2

MURKO Lea, 1989

(5.m do 78 kg - ml.)

JK Drava, PTUJ

EP, Miskolc, Madžarska, 24.06.2006 - 25.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

BAN Barbara, 1990

(5.m nad 70 kg - kad.)

JK Bežigrad, LJUBLJANA

4

TRSTENJAK Tina, 1990

(7.m do 57 kg - kad.)

JK Sankaku, CELJE

EP, Salzburg, Avstrija, 18.06.2005 - 19.06.2005 5

ČEH Tadej, 1989

(7.m do 66 kg - kad.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) JK Duplek, DUPLEK

izredno podaljšanje EP, Tallinn, Estonija, 08.09.2006 - 09.09.2006 6

TATALOVIČ Ana, 1988

(5.m do 57 kg - ml.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) JK Bežigrad, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED MT, Braunschweig, Nemčija, 02.09.2006 03.09.2006 1

ŽELEZNIK Stojan, 1985

(7.m do 90 kg - čl.)

MT, Dunaj, Avstrija, 17.02.2007 - 18.02.2007 2

52

RAZINGER Tina, 1988

(7.m do 63 kg - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) JK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) JK Bežigrad, LJUBLJANA


MT, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 06.05.2006 07.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

IMAMOVIČ Denis, 1986

(5.m do 90 kg - čl.)

4

JENUŠ Mitja, 1987

(3.m nad 100 kg - čl.)

ŽŠD Maribor, MARIBOR

5

LAKNER Borut, 1984

(3.m do 81 kg - čl.)

JK Bežigrad, LJUBLJANA

DP, Marezige, 03.02.2007 6

FAFLJA - ŠEPETAVC Mark, 1985

JK Ivo Reya, CELJE

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m do 73 kg - čl.)

JK Olimpija, LJUBLJANA JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA

7

GREIF Grega, 1982

(1.m do 90 kg - čl.)

8

PETRIČ Marko, 1985

(1.m do 81 kg - čl.)

JK Olimpija, LJUBLJANA

9

TRBOVC Matjaž, 1989

(1.m do 60 kg - čl.)

JK Sankaku, CELJE

MLADINSKI RAZRED EP, Salzburg, Avstrija, 18.06.2005 - 19.06.2005 1

LAMPIČ Matic, 1989

(9.m do 81 kg - kad.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) JK Olimpija - Krmelj, SEVNICA

izredno podaljšanje MT, Jičin, Češka, 06.05.2006 - 07.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

BARBARIČ Tamara, 1990

(7.m do 57 kg - kad.)

PJK Triglav, KRANJ

3

KRAJNC Gregor, 1990

(5.m do 81 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

4

PETRIČ Aljaž, 1990

(7.m do 73 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

MT, Jičin, Češka, 06.08.2005 - 07.08.2005 5

LEŠNJAK Sendi, 1988

(9.m do 57 kg - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KBV Judo Lendava, LENDAVA LENDVA

izredno podaljšanje MT, Paks, Madžarska, 23.07.2005 - 24.07.2005 6

ŠIMENKO Jožef, 1986

(7.m do 100 kg - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) JK Drava, PTUJ

izredno podaljšanje MT, Szczyrk, Poljska, 28.05.2005 - 29.05.2005 7

TAJHMAN Uroš, 1989

(5.m do 73 kg - kad.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) JK Drava, PTUJ

izredno podaljšanje MT, Zagreb, Hrvaška, 10.03.2007 - 11.03.2007 8

JEREBIC KSAVER Jon, 1991

9

LAMPE Polona, 1991

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(5.m do 90 kg - kad.)

JK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

(5.m do 57 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

10 POGAČNIK Anka, 1991

(2.m do 70 kg - kad.)

PJK Triglav, KRANJ

11 RATEJ Jan, 1991

(1.m nad 90 kg - kad.)

JK Bežigrad, LJUBLJANA

53


12 ŠIMENC Neja, 1992

(5.m do 52 kg - kad.)

PJK Triglav, KRANJ

13 UREK Urška, 1991

(3.m nad 70 kg - kad.)

JK Drava, PTUJ

14 VRŠIČ Kristina, 1991

(1.m do 44 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

DP, Lendava, 17.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

15 BEĐETI Vlora, 1991

(1.m do 57 kg - kad.)

JK Sankaku, CELJE

16 JEREB Andraž, 1992

(1.m do 50 kg - kad.)

JK Alpina, ŽIRI

17 JERMAN Gašper, 1991

(1.m do 73 kg - kad.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

18 KAVČIČ Uroš, 1991

(1.m do 55 kg - kad.)

JK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

19 KEREC Karin, 1991

(2.m do 52 kg - kad.)

JK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

20 MIHALIČ Filip, 1992

(2.m do 50 kg - kad.)

JK Olimpija, LJUBLJANA

21 MILOŠEVIČ Nina, 1991

(1.m do 63 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

22 MRAVLJE Niklas, 1992

(2.m do 73 kg - kad.)

JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA

23 MULEC Tadej, 1993

(1.m do 66 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

24 OVIJAČ Matic, 1993

(2.m do 66 kg - kad.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

25 PRISTOVNIK Žiga, 1992

(2.m do 60 kg - kad.)

JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA

26 PULKO Alen, 1991

(1.m do 60 kg - kad.)

JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA

27 SENEKOVIČ Jerneja, 1991

(1.m do 52 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

28 SENEKOVIČ Katja, 1991

(2.m do 57 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

29 VOLČIČ David, 1993

(2.m do 55 kg - kad.)

JK Oplotnica, OPLOTNICA

DP, Slovenska Bistrica, 21.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

30 ČETIČ Jesenko, 1988

(1.m do 81 kg - ml.)

JK Olimpija, LJUBLJANA

31 DOBNIK Žan, 1988

(1.m do 90 kg - ml.)

JK Olimpija - Krmelj, SEVNICA

32 JAKLIN Sanja, 1988

(2.m do 70 kg - ml.)

KBV Judo Lendava, LENDAVA LENDVA

33 KAVČIČ Miha, 1988

(2.m do 90 kg - ml.)

Partizan Jesenice DŠRTV, JESENICE

34 MIRJANIČ Branka, 1989

(1.m do 70 kg - ml.)

JK Bežigrad, LJUBLJANA

35 PEČNAK Anja, 1989

(1.m do 52 kg - ml.)

JK Sankaku, CELJE

36 PERHAVEC Miha, 1992

(2.m do 66 kg - ml.)

PJK Triglav, KRANJ

37 PETRIČ Boris, 1988

(2.m do 81 kg - ml.)

JK Olimpija, LJUBLJANA

38 ŠIMENC Neža, 1991

(2.m do 52 kg - ml.)

PJK Triglav, KRANJ

39 TAJHMAN Rok, 1988

(2.m do 73 kg - ml.)

JK Drava, PTUJ

40 VELENŠEK Ana, 1991

(2.m do 63 kg - ml.)

JK Sankaku, CELJE

41 VUZEM Žiga, 1990

(1.m do 66 kg - ml.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

42 ZALAZNIK Tadej, 1989

(2.m do 60 kg - ml.)

JK Sankaku, CELJE

54


KAJAK KANU NA DIVJIH VODAH SVETOVNI RAZRED EP, Tacen, 24.06.2005 - 26.06.2005 1

KAUZER Peter, 1983

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2009)

(2.m K-1 slalom - čl.)

BD Steklarna Hrastnik, HRASTNIK

MEDNARODNI RAZRED SP, Karlovy Vary, Češka, 14.06.2006 - 18.06.2006 1

KORENJAK Jernej, 1982

SP, Pentrith, Avstralija, 28.09.2005 - 02.10.2005 2

HOČEVAR Simeon, 1974

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(8.m K-1 šprint - čl.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

(16.m C-1 slalom - čl.)

SP, Praga, Češka, 02.08.2006 - 06.08.2006

KK Simon, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

3

MOZETIČ Nina, 1983

(15.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

4

STEVANOVIČ Dejan, 1976

(21.m C-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

EP, L'Argentiere, Francija, 30.06.2006 02.07.2006 5

MEGLIČ Jure, 1984

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m 3 x K-1 slalom - čl.)

EP, Notingham, Velika Britanija, 25.08.2006 27.08.2006

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

6

ČIVČIJA Marko, 1983

(2.m 3 X C-1 slalom - ml.čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

7

SAVŠEK Benjamin, 1987

(2.m 3 X C-1 slalom - ml.čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

8

ZAKRAJŠEK Jošt, 1983

(2.m 3 X C-1 slalom - ml.čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

EP, Tacen, 24.06.2005 - 26.06.2005 9

NOLIMAL Andrej, 1981

(6.m K-1 slalom - čl.)

SPP, Mezzana, Italija, 24.06.2006 10 ŽNIDARČIČ Nejc, 1984

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(2.m K-1 spust - čl.)

SPP, Seu d'Urgal, Španija, 10.06.2006 11 KRALJ Dejan, 1976

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(3.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) KKK Ljubljana, LJUBLJANA

55


PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Solkan, 06.07.2006 - 09.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

JANEŽIČ Anže, 1988

(3.m 3 x C-2 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

2

JANEŽIČ Jure, 1988

(3.m 3 x C-2 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

3

KRAGELJ Urša, 1988

(1.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

4

MOZETIČ Nika, 1988

(7.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

5

OVEN Blaž, 1988

(8.m C-2 slalom - ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

6

SLAPŠAK Luka, 1988

(8.m C-2 slalom - ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

EP, Bihač, Bosna in Hercegovina, 20.07.2006 23.07.2006 7

BROVINSKY Gregor, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m K-1 spust - ml.)

EP, Bihač, Bosna in Hercegovina, 21.07.2006 23.07.2006

KKK Ljubljana, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

8

BOŽIČ Luka, 1991

(3.m C-2 spust - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

9

TALJAT Sašo, 1989

(3.m C-2 spust - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

EP, Notingham, Velika Britanija, 25.08.2006 27.08.2006 10 PETERLIN Janoš, 1985

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(4.m 3 x K-1 slalom - ml.čl.)

BD Steklarna Hrastnik, HRASTNIK

DRŽAVNI RAZRED SP, Karlovy Vary, Češka, 14.06.2006 - 18.06.2006 1

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

CANKAR Lučka, 1972

(9.m K-1 spust - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

2

KURALT Pavel, 1978

(31.m K-1 šprint - čl.)

KKK Nivo , CELJE

3

ŠIMENC Anže, 1986

(39.m K-1 spust - čl.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

SP, Praga, Češka, 02.08.2006 - 06.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

KULOVEC Aljaž, 1986

(18.m C-2 slalom - čl.)

KK Simon, LJUBLJANA

5

PUHAN Kaja, 1986

(43.m K-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

SPP, Augsburg, Nemčija, 02.06.2006 6

56

MIHELIČ Marko, 1984

(18.m C-1 slalom - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KK Simon, LJUBLJANA


SPP, Mezzana, Italija, 24.06.2006 7

HORVAT Borut, 1978

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (7.m C-1 spust - čl.)

SPP, Seo d'Urgel, Španija, 23.07.2005 8

VIŠNAR Nejc, 1985

(15.m C-2 slalom - čl.)

KKK "Mura" krog, MURSKA SOBOTA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KKK Ljubljana, LJUBLJANA

izredno podaljšanje MT, Tacen, 13.05.2006 9

ALBREHT Marko, 1984

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (28.m K-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

10 BERČIČ Anže, 1990

(20.m C-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

11 MOKOTAR Jure, 1991

(21.m C-1 slalom - čl.)

KK Simon, LJUBLJANA

12 TERDIČ Miha, 1980

(8.m K-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

13 ZVER Marcel, 1987

(22.m C-1 slalom - čl.)

KK Simon, LJUBLJANA

14 ZVER Miha, 1991

(17.m C-1 slalom - čl.)

MT, Tacen, 14.05.2006

KK Simon, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

15 KODELJA Uroš, 1974

(1.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

16 KOVAČIČ Alen, 1987

(32.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

17 LEBAN Lovro, 1988

(19.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

18 LESJAK Matic, 1988

(15.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

19 MRAK Luka, 1986

(28.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

20 ŽBOGAR Nejc, 1988

(33.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

MT, Trnovo ob Soči, 06.05.2006 21 OVČAK Žiga, 1983

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (16.m K-1 slalom - čl.)

MT, Trnovo ob Soči, 07.05.2006

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

22 ALBREHT Martin, 1990

(13.m K-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

23 ARTELJ Simon, 1988

(21.m K-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

24 ČUBEJ Tomaž, 1989

(49.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

57


25 JABLANŠČEK Aleš, 1991

(50.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

26 JAMŠEK Igor, 1984

(18.m C-1 slalom - čl.)

BD Steklarna Hrastnik, HRASTNIK

27 KUK Rok, 1990

(48.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

28 STOKLASA Matic, 1985

(36.m K-1 slalom - čl.)

BD Steklarna Hrastnik, HRASTNIK

29 TERČELJ Matic, 1987

(14.m K-1 slalom - čl.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

30 TOMAŽIČ Filip, 1989

(44.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

MLADINSKI RAZRED SP, Solkan, 06.07.2006 - 09.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

LENARČIČ Jure, 1990

(6.m 3 X C-1 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

2

ZALAZNIK Manja, 1989

(6.m 3 x K-1 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

3

ZUPAN Jernej, 1990

(6.m 3 X C-1 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

MT, Bratislava, Slovaška, 26.08.2006 27.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

BABNIK Gašper, 1990

(8.m C-1 slalom - ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

5

FRANČEŠKIN Maks, 1992

(14.m K-1 slalom - ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

6

SIMONČIČ Jan, 1992

(21.m K-1 slalom - ml.)

MT, Solkan, 20.05.2006

KKK Ljubljana, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

BERLOT Anej, 1989

(5.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

8

JANEŽIČ Tadej, 1991

(23.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

9

KOZOROG Urban, 1989

(7.m C-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

10 KRAVANJA Nejc, 1991

(12.m C-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

11 LEBAN Tina, 1991

(6.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

12 MOŽINA Matija, 1991

(28.m K-1 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

13 RUSJAN Nejc, 1992

(17.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

58


14 ZAVRTANIK Jaka, 1992

(26.m K-1 slalom - ml.)

DP, Solkan, 10.09.2006 15 TERČELJ Eva, 1992

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.01.2008)

(1.m K-1 slalom - ml.ml.)

DP, Solkan, 10.09.2006

KKK Ljubljana, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

16 KASTELIC Janez, 1990

(2.m K-1 slalom - ml.ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

17 KOLAR Tim, 1991

(1.m K-1 slalom - ml.ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

18 SLAPŠAK Nina, 1991

(2.m K-1 slalom - ml.ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

19 ZORE Lenart, 1991

(1.m 3 x K-1 slalom - ml.ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

KAJAK KANU NA MIRNIH VODAH MEDNARODNI RAZRED SP, Szeged, Madžarska, 17.08.2006 - 20.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

1

PONOMARENKO Špela, 1981

(2.m K-1 200m - čl.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

2

ŽUPANČIČ REGENT Jernej, 1980

(11.m K-1 1000m - čl.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

DRŽAVNI RAZRED MT, Ankaran, 22.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

FRBEŽAR Patrik, 1987

(6.m K-1 200m - čl.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

2

LOVREČIČ Tilen, 1981

(7.m K-1 200m - čl.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

3

MARJANOVIČ Dejan, 1981

(1.m K-2 200m - čl.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

4

PUCER Matevž, 1988

(4.m K-2 200m - čl.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

MT, Koper, 12.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

5

AKRAPOVIČ Matej, 1978

(3.m C-1 1000m - čl.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

6

BANDEL Marko, 1986

(2.m K-1 1000m - čl.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

7

URBANC Jure, 1987

(2.m K-1 200m - čl.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

59


DP, Ankaran, 26.08.2006 - 27.08.2006 8

JERMAN Tim, 1987

(1.m K-1 200m - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

MLADINSKI RAZRED MT, Ankaran, 22.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

GREGORIČ Alan, 1991

(3.m K-2 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

2

ROŽAC Jani, 1990

(9.m K-1 500m - ml.ml.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

3

ŠTOLFA Luka, 1991

(6.m K-1 500m - ml.ml.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

MT, Koper, 12.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

DRINČIČ Dražen, 1988

(2.m K-1 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

5

ŠUBER Matjaž, 1990

(3.m K-2 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

6

VRŠIČ Aleš, 1989

(4.m K-1 500m - ml.)

BD Ranca, PTUJ

7

ZINREIH Tadej, 1991

(4.m K-1 1000m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

8

ŽEROVNIK Marko, 1989

(4.m C-1 200m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

9

ŽIŽEK Matija, 1991

(3.m K-2 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

MT, Piestany, Slovaška, 19.05.2006 - 21.05.2006 10 KRALJ Tea, 1988

(9.m K-1 500m - ml.)

MT, Zagreb, Hrvaška, 24.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

11 BABIČ Matia, 1991

(1.m K-2 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

12 KNAP Tea, 1988

(2.m K-1 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

13 KOCJANČIČ Tina, 1991

(8.m K-1 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

DP, Ankaran, 26.08.2006 - 27.08.2006 14 BLAŽEVIČ Matej, 1990

60

(1.m K-1 500m - ml.ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA


KARATE MEDNARODNI RAZRED SP, Tampere, Finska, 12.10.2006 - 15.10.2006 1

PETERNEL Iva, 1985

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(5.m borbe absolutna kategorija - čl.)

EP, Stavanger, Norveška, 05.05.2006 07.05.2006

KK Kranj, KRANJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

2

MATIJEVIČ Matija, 1987

(5.m borbe do 75 kg - čl.)

KK Zmaj, LJUBLJANA

3

MUHA Špela, 1982

(5.m kate - čl.)

KK Špela Muha, ILIRSKA BISTRICA

SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005 4

ŠAVOR Teja, 1980

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(3.m borbe do 55 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Izmir, Turčija, Turčija, 09.02.2007 11.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

MAŠIČ Alen, 1989

(5.m borbe do 60 kg - st.ml.)

KK Postojna, POSTOJNA

2

ŠTEFANČIČ Saša, 1990

(5.m kate - st.ml.)

KK Špela Muha, ILIRSKA BISTRICA

DRŽAVNI RAZRED MT, Čačak, Srbija, 14.04.2007 - 15.04.2007 1

AŠANIN Lejla, 1986

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m kate ekipno - čl.)

MT, Ljubljana, 25.11.2006

KK Shotokan, KRANJ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

2

PEČAR Anže, 1986

(3.m borbe do 70 kg - čl.)

KK Vrhnika, VRHNIKA

3

PETROVČIČ Jure, 1988

(2.m borbe do 75 kg - čl.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

MT, Monza, Italija, 31.03.2007 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

BRNE Doris, 1990

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Špela Muha, ILIRSKA BISTRICA

5

ULJAN Rosana, 1990

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Špela Muha, ILIRSKA BISTRICA

MT, Sevnica, 18.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

BOŽIĆ Lidija, 1987

(3.m kate - čl.)

KK Velenje, VELENJE

7

HUSKIČ Lea, 1988

(3.m kate - čl.)

ŠRD KK Olimpija, LJUBLJANA

8

KAVČIČ Nejc, 1989

(1.m borbe do 70 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

61


9

REDŽIČ Alisa, 1986

10 SUŠNIK Matej, 1989

(2.m kate - čl.)

KK Žalec, ŽALEC

(2.m borbe do 65 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

MT, Šempeter pri Gorici, 23.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

11 PLANTARIČ Miha, 1982

(3.m borbe do 70 kg - čl.)

KK Zmaj, LJUBLJANA

12 PREGLEJ Aleš, 1988

(3.m borbe do 80 kg - čl.)

TVD Partizan, LJUTOMER

MT, Trbovlje, 16.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

13 BEZGOVŠEK Vesna, 1987

(2.m borbe do 53 kg - čl.)

14 BOGALJEVIČ Admir, 1985

(1.m kate - čl.)

KK Grosuplje, GROSUPLJE

15 ČOKL Mitja, 1986

(1.m borbe do 80 kg - čl.)

Shito Ryu karate do klub Termotehna, MARIBOR

16 MERC Jan, 1984

(3.m borbe do 80 kg - čl.)

KBV Carnium, GROSUPLJE

17 PETROVIČ Tadeja, 1986

(2.m borbe nad 60 kg - čl.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

18 STOJNIČ Mladen, 1979

(3.m borbe nad 80 kg - čl.)

KK Žalec, ŽALEC

19 ŠTEFE Špela, 1988

(3.m borbe do 60 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

20 TKALEC Zlatko, 1984

(3.m borbe do 70 kg - čl.)

KK Zmaj, LJUBLJANA

21 VOZLIČ Dejan, 1984

(2.m borbe do 80 kg - čl.)

KK Vrhnika, VRHNIKA

MT, Udine, Italija, 15.03.2007

KK Ichi-Ban, LAŠKO

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

22 DUJOVIČ Bojana, 1981

(2.m borbe do 60 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

23 JANEŽ Naško, 1989

(3.m borbe do 65 kg - čl.)

KK Kolektor, IDRIJA

24 TROST Rok, 1988

(3.m borbe do 65 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

DP, Oplotnica, 03.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

25 FRANCA Gabrijel, 1977

(1.m borbe ekipno - čl.)

DBV Piran, PIRAN

26 RAILIČ Mladen, 1985

(1.m borbe ekipno - čl.)

DBV Piran, PIRAN

DP, Velenje, 18.02.2007 27 DEREANI Bor, 1982

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m kate - čl.)

KK Lovrenc na Pohorju, LOVRENC NA POHORJU

28 JELER Marija, 1988

(1.m borbe nad 60 kg - čl.)

KK Triglav, KRŠKO

29 KONČINA Matjaž, 1979

(1.m borbe do 80 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

30 ŠANTEJ Žiga, 1986

(1.m borbe do 70 kg - čl.)

KK Trbovlje, TRBOVLJE

31 TABAKOVIĆ Omer, 1987

(1.m borbe absolutna kategorija - čl.)

KK Tiger, VELENJE

32 TABAKOVIĆ Zekerijah, 1978 (1.m borbe nad 80 kg - čl.) DP, Vrhnika, 12.11.2006

KK Tiger, VELENJE

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

33 ANUŠIČ Anita, 1987

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Tiger, VELENJE

34 ČREPINŠEK Rok, 1983

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Hypo, SEVNICA

35 GRILC Danijela, 1983

(1.m borbe nad 60 kg - čl.)

KK Triglav, KRŠKO

36 HANKIČ Almedina, 1986

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Tiger, VELENJE

37 ORAČ Denis, 1982

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Hypo, SEVNICA

62


38 STOPAR Marko, 1980

(1.m borbe do 75 kg - čl.)

KK Hypo, SEVNICA

39 TABAKOVIČ Mirsada, 1977

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Tiger, VELENJE

MLADINSKI RAZRED MT, Čačak, Srbija, 14.04.2007 - 15.04.2007 1

MESAREC Suzana, 1989

MT, Gradež, Italija, 26.08.2006 2

VEGNUTI Žiga, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m borbe nad 60 kg ml.ml.)

KK Shotokan, KRANJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(3.m borbe do 60 kg - ml.ml.)

MT, Ljubljana, 25.11.2006

KK Kranj, KRANJ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

3

RUS Manca, 1990

(3.m borbe do 60 kg - ml.ml.)

KK Kranj, KRANJ

4

TEPIČ Almin, 1990

(2.m borbe do 60 kg - ml.ml.)

DBV Piran, PIRAN

MT, Samobor, Hrvaška, 20.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

5

CVIJIĆ Dragana, 1991

(2.m kate - ml.ml.)

KK Tiger, VELENJE

6

ORAČ Aljoša, 1991

(3.m borbe do 75 kg - ml.ml.)

KK Hypo, SEVNICA

7

VENEK Saša, 1991

(3.m borbe do 60 kg - ml.ml.)

KK Triglav, KRŠKO

MT, Sevnica, 18.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

8

CVELBAR Miha, 1989

(2.m borbe nad 75 kg - st.ml.) KK Hypo, SEVNICA

9

MIR Aleš, 1990

(1.m borbe do 65 kg - st.ml.)

KK Radenci Shotokan, RADENCI

10 ŠMIDHOFER Maks, 1989

(3.m borbe nad 75 kg - st.ml.)

KK Trbovlje, TRBOVLJE

11 ŽGANK Blaž, 1989

(2.m borbe do 75 kg - st.ml.)

KK Polzela, POLZELA

MT, Šempeter pri Gorici, 23.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

12 GOMZI Martina, 1989

(2.m borbe do 53 kg - ml.ml.)

KK Radenci Shotokan, RADENCI

13 HALEC Boštjan, 1988

(1.m borbe nad 75 kg ml.ml.)

Shotokan karate - do klub, GORNJA RADGONA

14 HODŽIČ Jasmina, 1988

(3.m kate - ml.ml.)

KK Velenje, VELENJE

15 KRIŽMAN Martin, 1989

(1.m borbe do 70 kg - ml.ml.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

16 MALJEVAC Tine, 1989

(2.m kate - ml.ml.)

KK Špela Muha, ILIRSKA BISTRICA

17 RIHTARIČ Dejan, 1989

(3.m borbe do 70 kg - ml.ml.)

KK Shotokan, KRANJ

18 ŠINKOVEC Uroš, 1987

(2.m borbe do 70 kg - st.ml.)

KK Hypo, SEVNICA

MT, Trbovlje, 16.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

19 DAMJANOVIĆ Alen, 1990

(1.m borbe do 65 kg - st.ml.)

KK Kovinar, MARIBOR

20 GOVC PUŠNIK Dea, 1991

(3.m kate - st.ml.)

KK Žalec, ŽALEC

21 MIHELIČ Domen, 1989

(2.m borbe nad 75 kg - st.ml.) KK Tiger, VELENJE

22 OSTOJIČ Kristjan, 1989

(2.m borbe do 70 kg - st.ml.)

23 ŠIRIĆ Denisa, 1990

(3.m borbe nad 60 kg - st.ml.) KK Triglav, KRŠKO

KK Trbovlje, TRBOVLJE

63


MT, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 03.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

24 BUDIHNA Sebastjan, 1991

(2.m borbe nad 73 kg ml.ml.)

ŠD Gorica, NOVA GORICA

25 SUBAN Nejc, 1991

(3.m borbe do 65 kg - ml.ml.)

ŠD Gorica, NOVA GORICA

MT, Udine, Italija, 15.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

26 ČESNIK Kristina, 1990

(3.m borbe do 53 kg - st.ml.)

KK Postojna, POSTOJNA

27 DEDIČ Igor, 1992

(3.m borbe do 75 kg - ml.ml.)

KK Žalec, ŽALEC

28 IKANOVIĆ Ahmet, 1990

(3.m borbe do 60 kg - st.ml.)

KK Postojna, POSTOJNA

29 JAHIĆ Haris, 1992

(3.m borbe do 65 kg - ml.ml.)

ŠD Gorica, NOVA GORICA

30 MALINOVIČ Patrik, 1989

(2.m borbe nad 75 kg - st.ml.)

ŠD Gorica, NOVA GORICA

31 OKROGLIČ Matej, 1992

(1.m borbe do 60 kg - ml.ml.)

ŠD Gorica, NOVA GORICA

32 PERHAVEC Janez, 1991

(2.m borbe do 65 kg - ml.ml.)

KK Kranj, KRANJ

33 TEŠANOVIĆ Borislava, 1991

(3.m borbe do 53 kg - st.ml.)

KK WKSA, SLOVENSKA BISTRICA

DP, Oplotnica, 03.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

34 JERMAN Gorazd, 1990

(1.m borbe ekipno - ml.ml.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

35 NIKOLIČ Marko, 1989

(1.m borbe ekipno - ml.ml.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

DP, Vrhnika, 13.05.2006 36 HAJDINJAK Damjana, 1989

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m borbe nad 60 kg ml.ml.)

KK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

37 PRELOG Samo, 1987

(2.m kate - st.ml.)

TVD Partizan, LJUTOMER

38 SELAN Matej, 1988

(1.m borbe do 70 kg - ml.ml.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

39 ŽLAK Nik, 1990

(2.m borbe do 75 kg - ml.ml.)

KK Trbovlje, TRBOVLJE

KEGLJANJE MEDNARODNI RAZRED SP, Novi Sad, Srbija in Črna gora, 26.05.2005 02.06.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

1

BIZJAK Darko, 1949

(3.m ekipno - čl.)

KK Triglav, KRANJ

2

HAFNAR Damjan, 1969

(3.m ekipno - čl.)

KK Triglav, KRANJ

3

KIRBIŠ Franc, 1954

(3.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

4

MAHKOVIC Klemen, 1983

(3.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

5

OMAN Marko, 1969

(3.m ekipno - čl.)

KK Triglav, KRANJ

6

PINTARIČ Primož, 1974

(3.m ekipno - čl.)

tujina

7

POTOKAR Tina, 1984

(4.m mešane dvojice - čl.)

KK Brest, CERKNICA

8

STOKLAS Uroš, 1965

(3.m ekipno - čl.)

tujina

9

TERZIČ Edo, 1959

(3.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

64


SP, Skopje, Makedonija, 22.10.2006 - 28.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

10 FIDEL Barbara, 1985

(1.m kombinacija - čl.)

KK Celje, CELJE

11 PAVLOVIČ Brankica, 1974

(1.m dvojice - čl.)

KK Brest, CERKNICA

SPP, Osijek, Đakovo, Hrvaška, 03.10.2006 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

12 GROBELNIK Mira, 1963

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

13 KARDINAR Marika, 1953

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

14 KOLJIČ Sabina, 1986

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

15 KOZMUS Anja, 1987

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

16 PETAK Biserka, 1961

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

17 SAVIČ Nada, 1987

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

18 SAVIČ Rada, 1987

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

19 STRELEC Brigita, 1974

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Bolzano, Italija, 21.05.2006 - 27.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

ČEHAJIČ Edis, 1986

(4.m ekipno - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

2

ČULIBRK Mario, 1984

(4.m ekipno - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

3

GORNIK Mitja, 1983

(2.m posamezno - ml.)

KK Brest, CERKNICA

4

KONEC Dominik, 1982

(4.m ekipno - ml.)

KK Adria Convent Ankaran, KOPER - CAPODISTRIA

5

PIRMAN Damjana, 1984

(1.m ekipno - ml.)

KK Domžale-Kamnik, DOMŽALE

6

RADIĆ Gordana, 1984

(3.m šprint posamezno - ml.)

KK Konstruktor, MARIBOR

7

RUŽMAN Rok, 1984

(4.m ekipno - ml.)

KK Konstruktor, MARIBOR

8

TRDAN Miha, 1985

(4.m dvojice - ml.)

KK Brest, CERKNICA

9

ZALOŽNIK Tanja, 1983

(1.m ekipno - ml.)

KK Brest, CERKNICA

10 ZORMAN Matej, 1982

(4.m ekipno - ml.)

SP, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 04.06.2006 10.06.2006

KK Drava, PTUJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

11 JERONČIČ Matej, 1987

(3.m tandem mešane dvojice - ml.ml.)

KK Konstruktor, MARIBOR

12 ŽIVKOVIČ Noemi, 1988

(3.m dvojice - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

65


DRŽAVNI RAZRED EPP, Cincis, Hunedoara, Romunija, 03.10.2006 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

GORNIK Tadeja, 1979

(1.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

2

KRANJC Mojca, 1988

(1.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

3

MILOST Nataša, 1971

(1.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

4

UGRIN Tina, 1981

(1.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

5

ULE Jožica, 1960

(1.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

DP, 16.09.2006 - 25.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

6

MERČNIK Darko, 1967

(1.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

7

PODLESNIK Nina, 1977

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

8

RADIČ Goran, 1987

(1.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

9

SAJKO Sandi, 1977

(1.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

10 STERŽAJ Harry, 1960

(1.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

11 TRUNTIČ Miran, 1949

(1.m ekipno - čl.)

DP, Celje, 20.05.2006 - 21.05.2006 12 ŽNIDAREC Branko, 1973

(1.m mešane dvojice - čl.)

DP, Celje, Kranj, 21.04.2007 - 22.04.2007 13 ZVEZIČ Boštjan, 1979

(1.m dvojice - čl.)

DP, Izola, Dravograd, 13.05.2006 - 14.05.2006 14 GOSTINČAR Primož, 1970

(1.m dvojice - čl.)

DP, Maribor, 23.12.2006 - 24.12.2006 15 BELCIJAN Sivana, 1956

KK Konstruktor, MARIBOR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m tandem mešane dvojice - čl.)

KK Konjice, SLOVENSKE KONJICE

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) KK Konstruktor, MARIBOR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KK Rudar, TRBOVLJE (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) KK Triglav, KRANJ

MLADINSKI RAZRED DP, Celje, Jesenice, Koper, Kranj, 24.02.2007 25.02.2007 1

SOBOČAN Davor, 1987

(1.m posamezno - ml.)

DP, Celje, Tržič, Maribor, 06.01.2007 - 07.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) KK Triglav, KRANJ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

2

ČENANOVIČ Denis, 1989

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

3

DAMJENIČ Olja, 1991

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Celje, CELJE

4

HOHNJEC Klementina, 1991 (1.m ekipno - ml.ml.)

KK Celje, CELJE

5

HOHNJEC Nina, 1989

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Celje, CELJE

6

JURCA Nejc, 1992

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

66


7

OGRIZEK Dominik, 1989

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

8

RAZPOTNIK Staša, 1990

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Celje, CELJE

9

SIMČIČ Andraž, 1993

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

DP, Cerknica, Dravograd, Tržič, Ptuj, 27.05.2006 28.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

10 AMŠL Žan, 1990

(1.m dvojice - ml.ml.)

KK Konstruktor, MARIBOR

11 POTEPAN Morena, 1988

(1.m dvojice - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

DP, Kamnik, Dravograd, 26.12.2006 12 BAJŽELJ Grega, 1984

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(2.m šprint posamezno - ml.)

DP, Kamnik, Kranj, Koper, Dravograd, 28.10.2006 - 29.10.2006

KK Triglav, KRANJ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

13 KNEŽEVIČ Damir, 1992

(1.m dvojice - ml.ml.)

KK Adria Convent Ankaran, KOPER - CAPODISTRIA

14 KOŠPENDA Miran, 1990

(1.m dvojice - ml.ml.)

KK Adria Convent Ankaran, KOPER - CAPODISTRIA

15 ROGINA Polona, 1989

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Celje, CELJE

DP, Koper, Sl. Konjice, Izola, Maribor, 31.03.2007 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

16 CVILAK Nejc, 1989

(1.m posamezno - ml.ml.)

KK Konstruktor, MARIBOR

17 STARMAN Jure, 1989

(2.m posamezno - ml.ml.)

KK Triglav, KRANJ

DP, NG, Izola, SL. K., Sl. B., Cerknica, Kamnik, Jesen, 02.12.2006 - 21.01.2007 18 SAJKO Luka, 1984

(1.m ekipno - ml.)

DP, Slovenska Bistrica, 13.01.2007 19 BLAŽ Aleš, 1990

(1.m tandem mešane dvojice - ml.ml.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) KK Konstruktor, MARIBOR (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) KK Triglav, KRANJ

KEGLJANJE NA LEDU MEDNARODNI RAZRED EP, Zagreb, Hrvaška, 07.03.2006 - 11.03.2006

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008)

1

BERČIČ Borut, 1957

(2.m izbijanje in bližanje ekipno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

2

KOCJAN Matjaž, 1961

(2.m izbijanje in bližanje ekipno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

3

MLEKUŽ Stane, 1942

(2.m izbijanje in bližanje ekipno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

67


4

RADANIČ Milan, 1950

(2.m izbijanje in bližanje ekipno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

5

ŠTEFELIN Brane, 1953

(2.m izbijanje in bližanje ekipno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

KICKBOKS - WAKO MEDNARODNI RAZRED SP, Szeged, Madžarska, 28.11.2005 - 04.12.2005 1

RAJHER Nuša, 1983

EP, Lisbona, Portugalska, 24.10.2006 29.10.2006 2

ŠIBILA Nadja, 1982

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

(1.m lahki kontakt do 70 kg čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(2.m pol kontakt nad 70 kg čl.)

EP, Skopje, Makedonija, 21.11.2006 - 26.11.2006

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

KBV Ptuj, PTUJ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

3

NAGODE David, 1972

(3.m lahki kontakt do 84 kg čl.)

KBV Domžale, DOMŽALE

4

RADKOVIČ Tamara, 1983

(3.m lahki kontakt do 60 kg čl.)

KBV Domžale, DOMŽALE

5

ŠEHIČ Sabina, 1985

(3.m lahki kontakt do 65 kg čl.)

KBK Mirage - CPS, NOVO MESTO

SPP, Debrecen, Madžarska, 18.05.2006 21.05.2006 6

STRAČANEK Gregor, 1981

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m polni kontakt do 67 kg čl.)

SPP, Piacenza, Italija, 06.06.2005 - 08.06.2005

ŽŠD Maribor, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

7

KOLEDNIK Aleksander, 1985

(2.m pol kontakt do 63 kg čl.)

KBV Ptuj, PTUJ

8

KOLEDNIK Sabina, 1987

(1.m pol kontakt do 55 kg čl.)

KBV Ptuj, PTUJ

9

SANDE Andrej, 1973

(1.m lahki kontakt do 84 kg čl.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

(1.m lahki kontakt do 60 kg čl.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

10 ŽEGARAC Vesna, 1974

SPP, PIACENZA, Italija, 08.06.2006 - 11.06.2006 11 ŠOBOT Uroš, 1981

68

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m lahki kontakt do 63 kg čl.)

KBK Mirage - CPS, NOVO MESTO


PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Zadar, Hrvaška, 25.09.2006 - 01.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

DIŠIČ Mitja, 1990

(2.m lahki kontakt nad 71 kg - ml.)

Power kick, Korotaj Milan S.P., ORMOŽ

2

KRČIČ Mišo, 1989

(3.m lahki kontakt do 71 kg ml.)

ŠD Stražišče, KRANJ

3

OCEPEK Andrej, 1989

(2.m pol kontakt nad 71 kg ml.)

KK Pon-do-kwan Izlake, ZAGORJE OB SAVI

SPP, PIACENZA, Italija, 08.06.2006 - 11.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

BRULC Ervin, 1987

(2.m lahki kontakt do 71 kg ml.)

KBK Mirage - CPS, NOVO MESTO

5

KODER Tina, 1991

(2.m pol kontakt do 55 kg ml.)

KBV Pon do kwan, ZAGORJE OB SAVI

DRŽAVNI RAZRED SPP, PIACENZA, Italija, 08.06.2006 - 11.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

DEBELJAK Gregor, 1985

(3.m polni kontakt do 60 kg čl.)

ŠD Stražišče, KRANJ

2

KALŠEK Igor, 1975

(3.m pol kontakt do 89 kg čl.)

KBV Pon do kwan, ZAGORJE OB SAVI

DP, Kranj, 01.03.2006 - 16.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

3

BEČIROVIČ Jasmin, 1978

(1.m polni kontakt nad 91 kg - čl.)

KBV Taekwon-do, IZOLA - ISOLA

4

ŠAUPERL Mitja, 1985

(1.m polni kontakt do 71 kg čl.)

ŽŠD Maribor, MARIBOR

DP, Ljubljana, 01.03.2006 - 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

5

ALIJAGIČ Edin, 1980

(1.m lahki kontakt do 94 kg čl.)

ŠD Stražišče, KRANJ

6

KOCJANČIČ Robert, 1978

(1.m lahki kontakt do 74 kg čl.)

KBK Center, LJUBLJANA

7

SKUBER Franci, 1984

(1.m lahki kontakt nad 94 kg - čl.)

ŠD Stražišče, KRANJ

8

UREVC Anton, 1983

(1.m lahki kontakt do 79 kg čl.)

KBK Center, LJUBLJANA

DP, Ptuj, 01.03.2006 - 12.11.2006 9

VINDIŠ Andrej, 1981

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.01.2008)

(1.m pol kontakt do 74 kg čl.)

KBV Taekwon-do, IZOLA - ISOLA

69


DP, Ptuj, 01.03.2006 - 12.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

10 BRAČIČ Primož, 1979

(1.m pol kontakt do 84 kg čl.)

KBV Pon do kwan, ZAGORJE OB SAVI

11 JUVAN Klemen, 1981

(1.m pol kontakt do 69 kg čl.)

KBV Pon do kwan, ZAGORJE OB SAVI

12 OCEPEK Gregor, 1985

(1.m pol kontakt do 79 kg čl.)

KK Pon-do-kwan Izlake, ZAGORJE OB SAVI

13 SMAJLOVIČ Raniz, 1983

(1.m pol kontakt do 94 kg čl.)

KBV Taekwon-do, IZOLA - ISOLA

MLADINSKI RAZRED DP, Ljubljana, 01.03.2006 - 07.10.2006 1

ŠTEFANČIČ Jaka, 1990

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m lahki kontakt do 63 kg ml.)

DP, Ptuj, 01.03.2006 - 12.11.2006

KBV Ormož, ORMOŽ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

2

HUMAR Teo, 1989

(1.m pol kontakt do 71 kg ml.)

ŠD Budokai, NOVA GORICA

3

KOREZ Adriana, 1990

(1.m pol kontakt do 55 kg ml.)

KBV Ptuj, PTUJ

4

OSMANOVIČ Denis, 1990

(1.m pol kontakt do 63 kg ml.)

KBV Pon do kwan, ZAGORJE OB SAVI

5

RAZPOTNIK Gregor, 1991

(1.m pol kontakt do 48 kg ml.)

KK Pon-do-kwan Izlake, ZAGORJE OB SAVI

6

ŠKERGAT Andrej, 1991

(1.m pol kontakt do 56 kg ml.)

KBV Taekwon-do, IZOLA - ISOLA

KOLESARSTVO - CESTNO MEDNARODNI RAZRED SP, Madrid, Španija, 21.09.2005 - 25.09.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

1

ŠPILAK Simon, 1986

(5.m kronometer - ml.čl.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

2

ŠTANGELJ Gorazd, 1973

(20.m enodnevna dirka - čl.)

tujina

SP, Salzburg, Avstrija, 20.09.2006 - 24.09.2006 3

MURN Uroš, 1975

SPP, Plasencia-Estacion de Rsqui La Covatilla (Bejar) , Španija, 30.08.2006 4

70

BRAJKOVIČ Janez, 1983

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(7.m enodnevna dirka - čl.)

(2.m etapna dirka - čl.)

tujina

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) tujina


SPP, Pordenone - Passo di San Pellegrino, Italija, 26.05.2006 5

VALJAVEC Tadej, 1977

(4.m etapna dirka - čl.)

SPP, Triberg, Nemčija, 03.06.2006 6

GOLČER Jure, 1977 MERVAR Boštjan, 1973

MAHORIČ Mitja, 1976

KK Perutnina, PTUJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(6.m etapna dirka - čl.)

MT, Lendava - Brežice, 08.06.2006 9

KK Perutnina, PTUJ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(4.m etapna dirka - čl.)

MT, Heitersheim - Vogtsburg, Nemčija, 16.08.2006 - 20.08.2006 8

tujina (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m enodnevna dirka - čl.)

MT, Grosuplje - Novo mesto, 11.06.2006 7

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

KK Perutnina, PTUJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

BOŽIČ Borut, 1980

(1.m etapna dirka - čl.)

KK Perutnina, PTUJ

10 KLEMENČIČ Zoran, 1976

(4.m etapna dirka - čl.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

MT, po Sloveniji, 09.06.2005 - 12.06.2005 11 BONČA Valter, 1968 MT, Ptuj, 09.06.2005 12 STARE Matej, 1978

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) KK Perutnina, PTUJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m etapna dirka - čl.)

MT, Šentjernej-Novo mesto, 12.06.2005 15 KOCJAN Jure, 1984

KK Perutnina, PTUJ

(4.m etapna dirka - čl.)

MT, Slovenske pokrajine, 08.06.2006 11.06.2006 14 NOSE Tomaž, 1982

KK Sava, KRANJ

(5.m etapna dirka - čl.)

MT, Sarnaki - Siedlce, Poljska, 30.07.2005 13 ILEŠIČ Aldo Ino, 1984

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(6.m etapna dirka - čl.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(3.m etapna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Dunaj, Avstrija, 12.08.2005 - 14.08.2005 1

ČARGO Jakob, 1987

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(15.m enodnevna dirka st.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

izredno podaljšanje SP, Salzburg, Avstrija, 20.09.2006 - 24.09.2006 2

KOREN Kristjan, 1986

SP, Spa-Francorchamps, Belgija, 10.08.2006 13.08.2006 3

KUMP Marko, 1988

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(10.m kronometer - ml.čl.)

KK Sava, KRANJ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(6.m enodnevna dirka - st.ml.) KK Adria Mobil, NOVO MESTO

71


DRŽAVNI RAZRED SP, Salzburg, Avstrija, 20.09.2006 - 24.09.2006 1

BOLE Gregor, 1985

SPP, Portugalska, 30.03.2007 - 01.04.2007 2

ŠVAB Gašper, 1986 ZRIMŠEK Jure, 1982

MARIN Matej, 1980

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

tujina (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(54.m etapna dirka - čl.)

MT, Kranj, 03.06.2006

KK Sava, KRANJ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(8.m etapna dirka - čl.)

MT, Heitersheim - Vogtsburg, Nemčija, 16.08.2006 - 20.08.2006 4

KK Sava, KRANJ

(3.m etapna dirka - ml.čl.)

MT, Grosuplje - Novo mesto, 11.06.2006 3

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(17.m enodnevna dirka ml.čl.)

KK Perutnina, PTUJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

5

KRANJEC Igor, 1972

(8.m enodnevna dirka - čl.)

tujina

6

ŠILAR Uroš, 1978

(28.m enodnevna dirka - čl.)

tujina

7

TRATNIK David, 1982

(23.m enodnevna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

MT, Madžarska, Madžarska, 28.06.2006 01.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

8

KERŠIČ Boris, 1985

(45.m etapna dirka - čl.)

KK Lenart, LENART

9

OBREHT Aleš, 1986

(36.m etapna dirka - čl.)

KK Lenart, LENART

10 ŠEGINA Primož, 1985

(35.m etapna dirka - čl.)

tujina

11 VRAČIČ Dejan, 1981

(7.m etapna dirka - čl.)

tujina

MT, Slovenske pokrajine, 08.06.2006 11.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

12 GNEZDA Matej, 1979

(39.m etapna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

13 HLEBANJA Marko, 1986

(25.m etapna dirka - čl.)

KK Sava, KRANJ

14 MIHOVEC Blaž, 1986

(45.m etapna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

15 REZMAN Boštjan, 1980

(21.m etapna dirka - čl.)

KK Sava, KRANJ

16 SENEKOVIČ Jože, 1986

(64.m etapna dirka - čl.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

17 STRGAR Matic, 1982

(37.m etapna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

18 VREČER Robert, 1980

(46.m etapna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

DP, Kranjska gora - Vršič, 02.09.2006 19 HAJNŽIČ Kristjan, 1987

72

(1.m vzpon - ml.čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) KK Lenart, LENART


MLADINSKI RAZRED SP, Spa-Francorchamps, Belgija, 10.08.2006 13.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BAUMAN Sebastjan, 1989

(60.m enodnevna dirka st.ml.)

KK Sava, KRANJ

2

CUJNIK Benjamin, 1988

(42.m enodnevna dirka st.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

3

JARC Blaž, 1988

(22.m enodnevna dirka st.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

4

MULEJ Gašper, 1989

(33.m kronometer - st.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

MT, Avstrija, 30.06.2006 - 02.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

5

ŽAGAR Tine, 1988

(74.m etapna dirka - st.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

6

ŽUN Blaž, 1989

(47.m etapna dirka - st.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

MT, Bad Tatzmansdorf, Avstrija, 14.08.2006 18.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

KUMAR Matias, 1990

(30.m etapna dirka - ml.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

8

VOGRINEC Niko, 1990

(3.m etapna dirka - ml.ml.)

KK Perutnina, PTUJ

MT, Maribor, 24.08.2006 - 27.08.2006 9

BAJC Andi, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(12.m etapna dirka - st.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

10 BAŠA Tadej, 1988

(6.m etapna dirka - st.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

11 BERNIK Tadej, 1988

(54.m etapna dirka - st.ml.)

KK Sava, KRANJ

12 BORŠNAK Blaž, 1988

(49.m etapna dirka - st.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

13 FURDI Blaž, 1988

(2.m etapna dirka - st.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

14 GORTNAR Mario, 1988

(35.m etapna dirka - st.ml.)

KK Sava, KRANJ

15 JERENKO Rok, 1988

(53.m etapna dirka - st.ml.)

KK Perutnina, PTUJ

16 JERKIČ Urban, 1989

(19.m etapna dirka - st.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

17 KOREN Klemen, 1989

(37.m etapna dirka - st.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

18 RAKUŠ Nejc, 1989

(52.m etapna dirka - st.ml.)

KK Bled, BLED

19 ROŽIČ Jan Erik, 1989

(38.m etapna dirka - st.ml.)

KK Bled, BLED

20 TEHOVNIK Blaž, 1988

(11.m etapna dirka - st.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

DP, Gabrje, 25.06.2006 21 POLJANEC Erik, 1990

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (2.m enodnevna dirka - st.ml.) KD Sloga 1902, IDRIJA

DP, Kranjska gora - Vršič, 02.09.2006 22 KOŠIR Nejc, 1990

(1.m vzpon - ml.ml.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) KD Rog, LJUBLJANA

73


KOLESARSTVO - GORSKO MEDNARODNI RAZRED SP, Livigno, Italija, 31.08.2005 - 04.09.2005 1

HOMOVEC Nina, 1985

(24.m kros - čl.)

SP, Rotorua, Nova Zelandija, 22.08.2006 27.08.2006 2

KLEMENČIČ Blaža, 1980

(15.m kros - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) MBK Črni vrh, IDRIJA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) ŠD Pintatim, CELJE

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Rotorua, Nova Zelandija, 22.08.2006 27.08.2006 1

ŽAKELJ Tanja, 1988

(1.m kros - st.ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) MBK Črni vrh, IDRIJA

DRŽAVNI RAZRED EP, Chies d'Alpago, Italija, 28.07.2006 30.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BIZJAK Anže, 1983

(61.m kros - čl.)

ŠD Bam.Bi, ŠENČUR

2

NOČ Lenart, 1976

(56.m kros - čl.)

ŠD GT Team Rider, STARŠE

MT, Bijelo Polje, Srbija in Črna gora, 09.07.2006 3

TANCIK Jaka, 1982

(11.m kros - čl.)

MT, Zlatoličje, 25.03.2007

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) ŠD Energija, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

ČERNILOGAR Nejc, 1988

(19.m kros - ml.čl.)

KK Završnica, ŽIROVNICA

5

GLOBOČNIK Uroš, 1988

(17.m kros - ml.čl.)

ŠD Energija, DOMŽALE

6

LOVŠE Matej, 1983

(19.m kros - čl.)

KD Hrastnik, HRASTNIK

7

PRISTOVNIK Blaž, 1986

(9.m kros - ml.čl.)

ŠD GT Team Rider, STARŠE

8

RAMŠAK Borut, 1986

(10.m kros - ml.čl.)

KK Frirajd Koroška, MEŽICA

9

VOGRIN David, 1985

(21.m kros - ml.čl.)

ŠD Energija, DOMŽALE

10 ZUPAN Ana, 1987

(7.m kros - čl.)

DP, Mala Nedelja, 16.07.2006 11 KODRA Luka, 1986

(1.m kros - ml.čl.)

12 ŠOLAR Miha, 1982

(1.m kros - čl.)

DP, Mariborsko Pohorje, 23.07.2006 13 CESTNIK Jan, 1986

74

ŠD Energija, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m spust - čl.)

KD Calcit, KAMNIK KD Calcit, KAMNIK (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) MBK Trbovlje, TRBOVLJE


DP, Plave, 15.07.2006 14 FRANK Tilen, 1987

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m 4-kros - čl.)

ŠKD BSX Racing Team, MARIBOR

MLADINSKI RAZRED EP, Chies d'Alpago, Italija, 28.07.2006 30.07.2006 1

MEZGEC Luka, 1988

(13.m kros - st.ml.)

EP, Commezzadura-va-di-Sole, Italija, 07.07.2006 09.07.2006 2

RUTAR Nejc, 1989 FONDA Borut, 1988

ŠD Bam.Bi, ŠENČUR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(9.m spust - st.ml.)

MT, Kirchberg i. Tirol, Avstrija, 02.07.2006 3

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

KK Djak, NOVA GORICA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(3.m kros - st.ml.)

MT, Zlatoličje, 25.03.2007

ŠD Energija, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

BOŽIČ Jan, 1989

(10.m kros - st.ml.)

MBK Črni vrh, IDRIJA

5

RAVNIK Primož, 1989

(14.m kros - st.ml.)

KK Završnica, ŽIROVNICA

6

RESMAN Primož, 1989

(9.m kros - st.ml.)

KK Završnica, ŽIROVNICA

DP, Mala Nedelja, 16.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

BATAGELJ Polona, 1989

(2.m kros - st.ml.)

MBK Črni vrh, IDRIJA

8

HOMOVEC Luka, 1988

(2.m kros - st.ml.)

MBK Črni vrh, IDRIJA

9

ŽNIDARŠIČ Blaž, 1990

(1.m kros - ml.ml.)

KD UNI Team, LJUBLJANA

DP, Mariborsko Pohorje, 23.07.2006 10 JURCA Žan, 1988 DP, Plave, 15.07.2006 11 PISANEC Boštjan, 1991

ŠD Sokol Tivoli, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m 4-kros - st.ml.)

DP, Uršlja gora, 25.06.2006 12 ZAGER Jože, 1990

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m spust - st.ml.)

ŠD GT Team Rider, STARŠE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m vzpon - ml.ml.)

KK Ravne na Koroškem, RAVNE NA KOROŠKEM

KOLESARSTVO - STEZA DRŽAVNI RAZRED DP, Kranj, 10.10.2006 - 11.10.2006 1

BURJEK Nik, 1987

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m dirka na točke - ml.čl.)

KK Sava, KRANJ

75


MLADINSKI RAZRED DP, Kranj, 10.10.2006 - 11.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

AVBELJ Nejc, 1990

(1.m 500m kronometer ml.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

2

BAČAR Gregor, 1990

(1.m 3000m zasledovalno ml.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

3

BOGATAJ Blaž, 1992

(1.m šprint - ml.ml.)

KK Sava, KRANJ

4

DŽAMASTAGIČ Mark, 1991

(1.m 2000m zasledovalno ml.ml.)

KK Bled, BLED

5

GORENC Pavel, 1991

(1.m 3000m zasledovalno ml.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

6

KALTAK Sendi, 1989

(2.m scratch 10 km - st.ml.)

KK Sava, KRANJ

7

KEBELJ David, 1990

(1.m scratch 7,5 km - ml.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

8

KLAJDERIČ Peter, 1990

(1.m dirka na točke - ml.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

9

KODRIČ Nejc, 1990

(2.m šprint - ml.ml.)

KK Sava, KRANJ

10 POLIČ Maks, 1988

(2.m šprint - st.ml.)

KK Lenart, LENART

11 PRIMOŽIČ Žiga, 1989

(1.m dirka na točke - st.ml.)

KK Sava, KRANJ

12 PURG Marko, 1990

(2.m 500m kronometer ml.ml.)

KK Perutnina, PTUJ

13 RIBIČ Jurij, 1990

(2.m 2000m zasledovalno ml.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

KONJENIŠTVO MEDNARODNI RAZRED SPP, Ribnica, 16.09.2006 1

ZALOŽNIK Luka, 1983

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (1.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

DRŽAVNI RAZRED SP, Lanaken, Nizozemska, 16.09.2006 1

KNAPIČ Borut, 1978

(43.m preskakovanje zaprek - čl.)

SPP, Brno, Slovaška, 17.06.2006 2

MAVER Igor, 1964

76

ŠTEMBERGER Pavel, 1964

KK Ganymed, ŽALEC (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(5.m dresura - čl.)

SPP, Lipica, 04.06.2006 3

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

KK Lipica, SEŽANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(9.m dresura - čl.)

KK Lipica, SEŽANA


SPP, Ribnica, 16.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

4

LAUFER Tomaž, 1967

(6.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Piramida, MARIBOR

5

RIFELJ Primož, 1975

(5.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Ganymed, ŽALEC

SPP, Ribnica, 17.09.2006 6

ČALIČ Goran, 1982

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (28.m preskakovanje zaprek - čl.)

SPP, Zagreb, Hrvaška, 21.09.2006 7

ŠEFMAN Živa, 1986

ČIK Matjaž, 1949

TRAVNER Hana, 1977

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

KK Velenje, VELENJE

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KK Postojna, POSTOJNA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(10.m preskakovanje zaprek - čl.)

MT, Klagenfurt, Avstrija, 26.10.2006

KK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(6.m preskakovanje zaprek čl.)

MT, Cortina d Ampezzo, Italija, 30.07.2006 12 LAUFER Maja, 1977

KK Velenje, VELENJE

(6.m preskakovanje zaprek čl.)

MT, Cortina d Ampezzo, Italija, 27.07.2006 11 ČERNE Špela, 1979

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(5.m preskakovanje zaprek čl.)

MT, Cortina d Ampezzo, Italija, 26.07.2006 10 LENASSI Janža, 1986

KK Gibanje, LJUBLJANA

(10.m preskakovanje zaprek - čl.)

SPP, Zagreb, Hrvaška, 24.09.2006 9

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(22.m preskakovanje zaprek - čl.)

SPP, Zagreb, Hrvaška, 23.09.2006 8

KK Vrtnica, NOVA GORICA

KK Piramida, MARIBOR (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

13 BOMBEK Robert, 1970

(48.m preskakovanje zaprek - čl.)

KK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

14 DROBNIČ Irena, 1966

(4.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Ljubljana, LJUBLJANA

15 KUČER Andrej, 1964

(18.m preskakovanje zaprek - čl.)

KK Ganymed, ŽALEC

16 RAJH Sabina, 1979

(9.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Piramida, MARIBOR

17 SMOLNIKAR Sandi, 1970

(8.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Krumperk, DOMŽALE

77


MT, Linz, Avstrija, 03.11.2006 18 BAUMAN Urh, 1974

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (2.m preskakovanje zaprek čl.)

MT, Manerbio, Italija, 25.11.2006 19 BAJROVIČ Hana, 1990

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (17.m preskakovanje zaprek - čl.)

MT, Villa Manin, Italija, 07.07.2006 20 RIOSSA Maks, 1968

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KK Ribnica, RIBNICA

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(9.m preskakovanje zaprek čl.)

DPP, Lipica, 04.11.2006 - 05.11.2006 22 LAH Alojz, 1958

KK Krumperk, DOMŽALE

(4.m preskakovanje zaprek čl.)

MT, Wr. Neustadt, Avstrija, 06.10.2006 21 PEVEC Aleš, 1971

KK Velenje, VELENJE

KK Velenje, VELENJE

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m dresura - čl.)

KK Lipica, SEŽANA

MLADINSKI RAZRED MT, Treffen, Avstrija, 24.08.2006 1

TANKO Lana, 1992

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (7.m preskakovanje zaprek ml.)

MT, Weikersdor, Avstrija, 20.10.2006 22.10.2006 2

MEDEN Monika, 1989

(8.m dresura - ml.)

MT, Wr. Neustadt, Avstrija, 20.10.2006

KK Ganymed, ŽALEC

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) KK Lipica, SEŽANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

3

KLADNIK Peter, 1987

(29.m preskakovanje zaprek - ml.)

KK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

4

LENASSI Katra, 1990

(37.m preskakovanje zaprek - ml.)

KK Velenje, VELENJE

5

OVEN Žiga, 1989

(14.m preskakovanje zaprek - ml.)

KK Trnovo, LJUBLJANA

6

VEHAR Jan, 1990

(25.m preskakovanje zaprek - ml.)

KD Ježa pri Ježu, DOMŽALE

MT, Wr. Neustadt, Avstrija, 21.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

7

OTOREPEC Iris, 1992

(25.m preskakovanje zaprek - ml.)

KK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

8

VELE Iza, 1992

(18.m preskakovanje zaprek - ml.)

KK Piramida, MARIBOR

78


DP, Ljubljana, 09.09.2006 9

PREMRL Simona, 1991

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m dresura - ml.)

KK Lipica, SEŽANA

KOŠARKA MEDNARODNI RAZRED SP, Saporo, Saitama, Japonska, 19.08.2006 03.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

BEČIROVIČ Sani, 1981

(9.-16.m - čl.)

tujina

2

BREZEC Primož, 1979

(9.-16.m - čl.)

tujina

3

DRAGIĆ Goran, 1986

(9.-16.m - čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

4

JURAK Goran, 1977

(9.-16.m - čl.)

tujina

5

LAKOVIČ Jaka, 1978

(9.-16.m - čl.)

tujina

6

MILIČ Marko, 1977

(9.-16.m - čl.)

tujina

7

NACHBAR Boštjan, 1980

(9.-16.m - čl.)

tujina

8

NESTEROVIČ Radoslav, 1976

(9.-16.m - čl.)

tujina

9

OŽBOLT Sašo, 1981

(9.-16.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

10 SLOKAR Uroš, 1983

(9.-16.m - čl.)

tujina

11 UDRIH Beno, 1982

(9.-16.m - čl.)

tujina

12 ZAGORAC Želimir, 1981

(9.-16.m - čl.)

tujina

EP, Beograd, Vršac, Novi Sad, Podgorica, Srbija in Črna gora, 16.09.2005 - 25.09.2005 13 ČAPIN Aleksander, 1982

(6.m - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) tujina

14 JOKSIMOVIČ Nebojša, 1981 (6.m - čl.)

tujina

15 LORBEK Erazem, 1984

(6.m - čl.)

tujina

16 MARAVIČ Marko, 1979

(6.m - čl.)

tujina

EP, Izmir, Turčija, 14.07.2006 - 23.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

17 AMBROŽ Luka, 1986

(3.m - ml.čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

18 BRČINA Drago, 1987

(3.m - ml.čl.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

19 GLAVAŠ Nejc, 1986

(3.m - ml.čl.)

KD Postojna, POSTOJNA

20 HOHLER Dejan, 1986

(3.m - ml.čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

21 KLOBUČAR Jaka, 1987

(3.m - ml.čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

22 KRUŠIČ Matej, 1987

(3.m - ml.čl.)

KK Kemoplast, ŠENTJUR

23 PERKO Rok, 1987

(3.m - ml.čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

24 PRELDŽIČ Emir, 1987

(3.m - ml.čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

25 REMUS Aljoša, 1986

(3.m - ml.čl.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

26 VIDMAR Gašper, 1987

(3.m - ml.čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

79


PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Amaliada, Grčija, 18.07.2006 - 27.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BILIČ Siniša, 1989

(14.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

2

ČIGOJA Dejan, 1988

(14.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

3

DRAGIČ Zoran, 1989

(14.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

4

LAPORNIK Luka, 1988

(14.m - ml.)

KK Kemoplast, ŠENTJUR

5

LORBEK Klemen, 1988

(14.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

6

MARKIČ Miha, 1988

(14.m - ml.)

KK Koper - mladi, KOPER CAPODISTRIA

7

MLAKAR Dejan, 1988

(14.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

8

PIHLAR Žiga, 1988

(14.m - ml.)

ŠD želežničarski KK Maribor, MARIBOR

9

PIRC Anže, 1988

(14.m - ml.)

KK Bežigrad, LJUBLJANA

10 TOMIČ Boban, 1988

(14.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

11 VIRK Jakob, 1989

(14.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

12 VUJASINOVIČ Daniel, 1989

(14.m - ml.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

EP, Beograd, Srbija, 15.07.2005 - 24.07.2005 13 HREN Lovro, 1987

(10.m - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KK Pivovarna Laško, LAŠKO

izredno podaljšanje EP, Linares, Andujar in Martos, Španija, 11.08.2006 - 20.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

14 DIMEC Luka, 1990

(13.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

15 HREN Luka, 1990

(13.m - kad.)

KD Slovan, LJUBLJANA

16 KOVAČEVIČ Maj, 1990

(13.m - kad.)

KK Krka - Telekom, NOVO MESTO

17 KRIŽANEC Rok, 1990

(13.m - kad.)

KD Ilirija, LJUBLJANA

18 MAHKOVIC Blaž, 1990

(13.m - kad.)

KK Triglav, KRANJ

19 MURIČ Dino, 1990

(13.m - kad.)

KK Bežigrad, LJUBLJANA

20 NIKOLIČ SMRDELJ Mitja, 1991

(13.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

21 PELKO Jure, 1990

(13.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

22 VRANJKOVIČ Marko, 1990

(13.m - kad.)

ŠK Košarkarska šola Mario Primorac, MARIBOR

23 ZADNIK Uroš, 1990

(13.m - kad.)

KK Krka - Telekom, NOVO MESTO

24 ZAVRŠNIK Luka, 1990

(13.m - kad.)

KK Radovljica, RADOVLJICA

25 ZIDAR Luka, 1990

(13.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

80


DRŽAVNI RAZRED EP div. B, Druskininkai, Litva, 07.07.2006 16.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

ČUK Urša, 1986

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

2

DOVER Martina, 1986

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Radio Center, MARIBOR

3

HOZJAN Alenka, 1987

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ilirija, LJUBLJANA

4

KUZMA Simona, 1987

(5.m - ml.čl.)

ŽKK Domžale, DOMŽALE

5

LJUBENOVIČ Ana, 1988

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ilirija, LJUBLJANA

6

PANIČ Saša, 1986

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

7

PAVLI Kristina, 1987

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

8

ŠPACAPAN Katja, 1987

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

9

ŠTEMBERGAR Maja, 1988

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

KVEP, 01.09.2006 - 23.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

10 DROZG Maja, 1981

(zmaga - čl.)

tujina

11 FURMAN Maruša, 1986

(zmaga - čl.)

ŽKD Radio Center, MARIBOR

12 ILIJEV Katarina, 1981

(zmaga - čl.)

ŽKD Radio Center, MARIBOR

13 MARKOVIČ Mojca, 1979

(zmaga - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

14 PEHADŽIČ Alma, 1982

(zmaga - čl.)

ŽKD Radio Center, MARIBOR

15 PIRŠIČ Sandra, 1984

(zmaga - čl.)

tujina

16 RISTIČ Katarina, 1984

(zmaga - čl.)

tujina

17 TEMNIK Katja, 1978

(zmaga - čl.)

tujina

18 VERBOLE Kristina, 1988

(zmaga - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

19 ZAJEC Živa, 1983

(zmaga - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

DP, 15.10.2005 - 15.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

20 ANTONIJEVIČ Marko, 1981

(1.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

21 DROBNJAK Dragiša, 1977

(1.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

22 GRUŠOVNIK Borut, 1987

(2.m - čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

23 JURKOVIČ Ivica, 1973

(1.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

24 MODRIČ Stipe, 1979

(2.m - čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

25 NOVAK Ernest, 1977

(1.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

26 PETROVIČ Vjekoslav, 1981

(2.m - čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

27 RIZVIĆ Hasan, 1984

(1.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

28 ZUPAN Miha, 1982

(2.m - čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

DP, 15.10.2005 - 20.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

29 BORIČ Maja, 1986

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

30 GORENC Maša, 1989

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

31 GOSPODARIČ Teja, 1988

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

32 IVANC Nina, 1988

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

81


33 JURŠE Simona, 1971

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

34 LIKAR Klavdija, 1989

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

35 PLIBERŠEK Ana, 1989

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

36 ROZMAN Sara, 1988

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

37 SLIJEPAC Željka, 1988

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

38 SVETINA Mira, 1982

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

39 VRANIČAR Tjaša, 1987

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

40 ZDOLŠEK Živa, 1989

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

DPP, 04.10.2006 - 07.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

41 ERKIĆ Maja, 1985

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

42 JEREB Žana, 1984

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

43 KOMPLET Eva, 1986

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

44 KVAS Nastja, 1989

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

45 KVAS Urša, 1986

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

46 MAVHAR Klementina, 1990

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

47 MUHOVIC Tjaša, 1991

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

48 PRŠA Anja, 1985

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

49 RADULOVIČ Nataša, 1982

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

DPP, 20.09.2006 - 11.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

50 BAJRAMLIČ Sanel, 1985

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

51 DONČIĆ Saša, 1974

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

52 JANŽA Aljaž, 1981

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

53 JUVAN Miha, 1989

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

54 KOROŠEC Matevž, 1989

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

55 KREJIČ Dario, 1978

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

56 MOČNIK Jure, 1985

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

57 PAVIČ Smiljan, 1980

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

58 ZAGORC Žiga, 1984

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

59 ZALOKAR Miha, 1980

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

60 ŽERAK Domen, 1979

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

MLADINSKI RAZRED EP div. B, Jyvaskyla, Finska, 02.08.2006 13.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BAJEC Urša, 1990

(5.m - kad.)

KD NESO LHKE, POSTOJNA

2

BERVAR Maja, 1992

(5.m - kad.)

ŽKD Radio Center, MARIBOR

3

ĐURIĆ Bojana, 1991

(5.m - kad.)

KK Triglav, KRANJ

4

GORTNAR Tjaša, 1992

(5.m - kad.)

KK Triglav, KRANJ

82


5

JAGODIČ Lea, 1991

(5.m - kad.)

ŽKK Šentjur - Šmarje, ŠENTJUR

6

MARIJAN Ines, 1990

(5.m - kad.)

ŽKK Novo mesto, NOVO MESTO

7

ZALAR Polona, 1991

(5.m - kad.)

ŽKD Ilirija, LJUBLJANA

DP, 01.10.2006 - 15.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

8

BABIČ Dario, 1990

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

9

DRVARIČ Žiga, 1989

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

10 GORJUP Jani, 1989

11 MAJSTOROVIČ Danijel, 1989 (2.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

12 MULALIČ Mirko, 1988

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

13 NOVAK Luka, 1989

(2.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

14 PODOBNIK Aljaž, 1988

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

15 PODOBNIK Andraž, 1988

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

16 PTIČAK Jaka, 1988

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

17 SIMONETI Luka, 1990

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

18 SIRNIK Matic, 1991

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

19 ŠKRLEC Klemen, 1990

(2.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

20 TAVČAR Aleksander, 1988

(2.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

21 TRATAR Jakob, 1988

(2.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

DP, 06.11.2005 - 26.02.2006 22 LESJAK Špela, 1987

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

izredno podaljšanje DP, 17.09.2006 - 04.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

23 BRDNIK Karmen, 1988

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

24 ČADEŽ Tina, 1989

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

25 DOLENC Tina, 1991

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

26 HATIČ Jasmina, 1989

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

27 HORVAT Tadeja, 1988

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

28 ISTENIČ Nina, 1991

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

29 JAPUNDŽA Sandra, 1991

(1.m - ml.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

30 KOMAT Lea, 1989

(1.m - ml.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

31 LAH Janja, 1990

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

32 LEŠNJAK Vesna, 1990

(1.m - ml.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

33 NOVAK Vanja, 1989

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

34 OBLAK Klavdija, 1988

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

35 OBLAK Teja, 1990

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

36 SERDINŠEK BETLEHEM Urša, 1990

(1.m - ml.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

37 TREBEC Tina, 1990

(1.m - ml.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

38 ŽAKELJ Nina, 1989

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

83


DP, 30.09.2006 - 08.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

39 BARLIČ David, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

40 BIDERMAN Robert, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

41 BUDA Nejc, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

42 GABRIČ Borut, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

43 GABRIČ Boštjan, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

44 GLAVAŠ Miha, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

45 GREGORČIČ Nik, 1990

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

46 GROMLIČ Din, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

47 JAMŠEK Mitja, 1991

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

48 KOCIJANČIČ Andrej, 1991

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

49 KOS Gašper, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

50 LOVŠIN Martin, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

51 MAČEK Anže, 1991

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

52 PEROVŠEK Žiga, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

53 SARAJLIJA Mirza, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

54 SMILJIČ Božidar, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

55 STOPAR Urban, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

56 STRAŠEK Peter, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

57 VONČINA Luka, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

58 VUJASINOVIČ Saša, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

59 ZAGORC Jaka, 1990

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

60 ZUPANC Matic, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

DP, 30.09.2006 - 22.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

61 ALIJI Merima, 1993

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

62 BARIČ Nika, 1992

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

63 BLAŽEVIČ Ena, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

64 FELE Tara Tanita, 1991

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

65 GOLOB Mariša, 1990

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

66 JERAK Nina, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

67 KERIN Ines, 1990

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

68 KLAVŽAR Anja, 1990

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

69 KOMAT Ines, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

70 KOVAČ Daša, 1990

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

71 KUŠAR Kaja, 1992

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

72 KUŠAR Urša, 1992

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

73 MATKO Neva, 1991

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

74 OSTERMAN Nika, 1990

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

75 PERIČ Petra, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

84


76 RAKOVEC Katja, 1990

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

77 RUPNIK Eva, 1992

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

78 SLAPŠAK Manja, 1990

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

79 SRŠEN Klara, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

80 ŠABOTIČ Sabina, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

81 VRBNJAK Nikita, 1991

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

82 ZIHERL Saša, 1992

(2.m - kad.)

AJ, Kaposvar, Madžarska, 26.06.2006 29.06.2006

ŽKD Ježica, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

83 BARBARIČ Bine, 1990

(2.m - kad.)

KK "Radenska Creativ Sobota", MURSKA SOBOTA

84 VRBANČIČ Tim, 1990

(2.m - kad.)

KK Bežigrad, LJUBLJANA

Predlog KZS

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

85 GOTOVAC Dijana, 1989

ŽKD Ilirija, LJUBLJANA

86 KORITNIK Žiga, 1989

KK GD, HRASTNIK

87 KOTNIK Katja, 1990

ŽKD Ilirija, LJUBLJANA

88 MILAŠINOVIČ Dejan, 1989

KK Janče, LJUBLJANA

89 MUHA Klemen, 1989

KD Postojna, POSTOJNA

90 OSOLNIK Jana, 1991

ŽKK Domžale, DOMŽALE

91 RADOSAVLJEVIČ Danijel, 1991

KK Grosuplje, GROSUPLJE

92 SAJKO Miha, 1988

KK Kemoplast, ŠENTJUR

Predlog KZS

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

93 SMOLIČ Katarina, 1990

ŽKK Črnomelj, ČRNOMELJ

Predlog KZS

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

94 JURŠINIČ Sabina, 1989

ŽKK Črnomelj, ČRNOMELJ

KOTALKANJE - HITROSTNO ROLANJE DRŽAVNI RAZRED EP, Cassano d adda, Italija, 23.07.2006 29.07.2006 1

KOPRIVEC Gašper, 1988

DP, Ljubljana, 27.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(7.m 10000m - čl.)

RK Kranj, KRANJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

FERČAK Robert, 1973

(1.m 5000m na točke - čl.)

RK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

3

LETICA Jernej, 1985

(1.m 200m kronometer - čl.)

ŠD Pirano, PIRAN

85


MLADINSKI RAZRED EP, Martinsicuro, Italija, 12.07.2006 - 19.07.2006 1

KUPLEN Tina Aleksandra, 1989

2 3

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(7.m 200m kronometer - ml.)

RK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

MAVSAR Nejc, 1991

(6.m 5000m na točke - kad.)

RK Kranj, KRANJ

REMIC Matevž, 1989

(13.m 500m - cesta - ml.)

RK Kranj, KRANJ

KOTALKANJE - UMETNOSTNO MEDNARODNI RAZRED SP, Murcia, Španija, 28.11.2006 - 10.12.2006 1

ARČON Nika, 1986

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(4.m kombinacija - čl.)

KUK Nova Gorica, NOVA GORICA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Murcia, Španija, 28.11.2006 - 10.12.2006 1

PREGELJ Sara, 1991

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(3.m kombinacija - ml.)

KK Renče, NOVA GORICA

DRŽAVNI RAZRED SP, Murcia, Španija, 28.11.2006 - 10.12.2006 1

MLINARIČ Lucija, 1987

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(14.m prosti program - čl.)

KK Renče, NOVA GORICA

MLADINSKI RAZRED EP, Smorum, Danska, 29.08.2006 - 02.09.2006 1

VETRIH Martina, 1991

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(8.m prosti program - ml.ml.)

KK Renče, NOVA GORICA

LETALSTVO - AKROBATSKO LETENJE DRŽAVNI RAZRED DP, Slovenj Gradec, 15.06.2006 - 18.06.2006 1

86

OMERSA Peter, 1970

(1.m Sportsman - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) Koroški AK, SLOVENJ GRADEC


LETALSTVO - BALONARSTVO DRŽAVNI RAZRED SP, Motegi, Japonska, 16.11.2006 - 26.11.2006 1

ŠORN Slavko Avi, 1951

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(25.m toplozračni baloni - čl.)

Aeroklub Ljubljana, LJUBLJANA

LETALSTVO - JADRALNO LETENJE MLADINSKI RAZRED DP, Ajdovščina, 14.07.2006 - 23.07.2006 1

FIORELLI Andrej, 1985

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m preleti - ml.)

AK Edvard Rusjan, NOVA GORICA

LETALSTVO - JADRALNO PADALSTVO MEDNARODNI RAZRED SP, Niška Banja, Srbija in Črna gora, 07.08.2005 14.08.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

1

GORENC Jaka, 1981

(1.m natančno pristajanje čl.)

KPL Kanja, DOLENJSKE TOPLICE

2

GOŠTE Matej, 1980

(2.m natančno pristajanje čl.)

DJP Zlatorog, LAŠKO

3

UNUK Franc, 1960

(6.m natančno pristajanje čl.)

DJP Zlatorog, LAŠKO

SP, Trakai, Litva, 09.02.2007 - 18.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

4

FERARIČ Matjaž, 1961

(1.m natančno pristajanje čl.)

KKŠLJP "Čuk", DRAVOGRAD

5

KERIN Rafael, 1969

(7.m natančno pristajanje čl.)

KKŠLJP "Čuk", DRAVOGRAD

SR, De Aar-Vorsburg, Južna Afrika, 07.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

6

VALIČ Aljaž, 1979

(prosti preleti - 368 km)

DJP Kovk, AJDOVŠČINA

7

VALIČ Urban, 1979

(prosti preleti - 368 km)

DJP Kovk, AJDOVŠČINA

SR, Sorica, 19.07.2006 8

NOVAK Marko, 1960

SR, Soriška planina, 12.06.2006 9

SUŠA Primož, 1977

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) (hitrostni preleti - 30,97 km/h)

KL Vrhnika, VRHNIKA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(hitrostni preleti - 25,5 km/h)

KL Vrhnika, VRHNIKA

87


SR, Soriška planina, 19.07.2006 10 PREVC Gašper, 1984

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) (prosti preleti - 228,6 km)

KJP Krokar, ŽELEZNIKI

DRŽAVNI RAZRED SP, Trakai, Litva, 09.02.2007 - 18.02.2007 1

GORENC Dušan, 1958

EP, Morzine, Francija, 01.07.2006 - 16.07.2006 2

PODOBNIK Primož, 1974

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(16.m natančno pristajanje čl.)

KPL Kanja, DOLENJSKE TOPLICE

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(42.m hitrostni preleti - čl.)

Društvo Polet, NOVA GORICA

LETALSTVO - JADRALNO ZMAJARSTVO MEDNARODNI RAZRED EP, Opatija, Hrvaška, 16.06.2006 - 30.06.2006 1

GRIČAR Primož, 1975

(3.m prosti preleti - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) Klub zmajarjev Maribor, MARIBOR

DRŽAVNI RAZRED DP, Tolmin, 03.06.2006 - 10.06.2006 1

KEJŽAR Peter, 1964

(1.m prosti preleti - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) DPL Let, ŠKOFJA LOKA

LETALSTVO - PADALSTVO MEDNARODNI RAZRED SP, Stupino, Rusija, 12.08.2006 - 20.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

1

AVBELJ Irena, 1965

(1.m figure - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

2

KARUN Roman, 1969

(5.m cilj - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

3

VODIŠEK Domen, 1975

(4.m cilj - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

EP, Prostejov, Češka, 29.08.2005 - 04.09.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

4

SAJOVIC Maja, 1975

(5.m cilj - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

5

SALKIČ Senad, 1965

(6.m cilj - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

88


DRŽAVNI RAZRED SP, Stupino, Rusija, 12.08.2006 - 20.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BAN Uroš, 1971

(5.m cilj ekipno - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

2

ERJAVEC Borut, 1967

(5.m cilj ekipno - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

LETALSTVO - ULTRA LAHKA LETALA MEDNARODNI RAZRED SR, Krapje, Veržej, 04.07.2005 1

PRAH Vojko, 1959

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) (RPL 1 - 55,36 km < 7h)

SR, Murska sobota, 27.06.2005 2

ZELENKO Roman, 1971

DJP Štrk, MURSKA SOBOTA (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(RPL 1 - 15/25 km - 57.21 km/h )

DJP Štrk, MURSKA SOBOTA

LOKOSTRELSTVO MEDNARODNI RAZRED SP, Goetheborg, Švedska, 27.08.2006 02.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

ČEKADA Dolores, 1968

(1.m ukrivljeni lokarrowhead - čl.)

LK Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA

2

KOSEC Mihael, 1968

(4.m goli lok-arrowhead - čl.)

LK Kamnik, KAMNIK

3

MARCEN Maja, 1982

(7.m sestavljeni lokarrowhead - čl.)

LK Kentaver, LJUBLJANA

4

ŽLENDER Matija, 1982

(8.m ukrivljeni lokarrowhead - čl.)

LK Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA

SP, Madrid, Španija, 20.06.2005 - 26.06.2005 5

SITAR Dejan, 1979

(3.m sestavljeni lok-olimpijski krog - čl.)

EP, Atene, Grčija, 13.09.2006 - 16.09.2006 6

UŠAJ Rajko, 1969

KRIČKA Uroš, 1973

(7.m sestavljeni lokarrowhead - čl.)

LK Varing, NOVO MESTO

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(4.m sestavljeni lok-olimpijski krog - čl.)

EP, Rogla, 11.09.2005 - 18.09.2005 7

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

LK Gorica, NOVA GORICA

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) ZSČOZ, LJUBLJANA

89


SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

8

KRIŽE Barbara, 1987

(3.m ukrivljeni lok-FITA 70m ekipno - čl.)

LK Varing, NOVO MESTO

9

VERBIČ Darja, 1988

(3.m ukrivljeni lok-FITA 70m ekipno - čl.)

LK Kamnik, KAMNIK

GPM, Sofija, Bolgarija, 06.07.2005 - 09.07.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

10 JAMNIK Marko, 1962

(1.m sestavljeni lok-olimpijski krog ekipno - čl.)

DL Dravograd, DRAVOGRAD

11 SITAR Vladimir, 1953

(1.m sestavljeni lok-olimpijski krog ekipno - čl.)

KL Kranj, KRANJ

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Goetheborg, Švedska, 27.08.2006 02.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

JELENC Urban, 1990

(3.m goli lok-arrowhead - ml.)

LK Šenčur, ŠENČUR

2

KRT Petra, 1990

(1.m goli lok-arrowhead - ml.)

LK Šenčur, ŠENČUR

DRŽAVNI RAZRED SP, Goetheborg, Švedska, 27.08.2006 02.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

IZGORŠEK Andreja, 1972

(9.m goli lok-arrowhead - čl.)

LK Žalec, ŽALEC

2

MAŽGON Rok, 1986

(20.m ukrivljeni lokarrowhead - čl.)

LK Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

3

PODRŽAJ Marjan, 1959

(6.m arrowhead ekipno - čl.)

LK Šenčur, ŠENČUR

SP, Izmir, Turčija, 13.03.2007 - 17.03.2007 4

MUZNIK Ivan, 1986

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(26.m ukrivljeni lok-dvoranski dvoboj - čl.)

EP, Atene, Grčija, 13.09.2006 - 16.09.2006

LK Most na Soči, TOLMIN

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

5

FINK Iztok, 1973

(11.m sestavljeni lokolimpijski krog - čl.)

LK Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

6

POVŽ Matej, 1985

(22.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - čl.)

LK Varing, NOVO MESTO

GPM, Sassari, Italija, 05.07.2006 - 08.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

LUKANČIČ Jadran, 1987

(12.m ukrivljeni lok-olimpijski krog ekipno - čl.)

LK Mins, POSTOJNA

8

ZUPANC Matej, 1980

(12.m ukrivljeni lok-olimpijski krog ekipno - čl.)

LK Gornji grad, GORNJI GRAD

90


DP, Kamnitnik, 19.08.2006 - 20.08.2006 9

SELAK Jernej, 1979

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m sestavljeni lokarrowhead - čl.)

DP, Šenčur, 03.03.2007

LK Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

10 KERN Luka, 1989

(1.m ukrivljeni lok-dvoranski dvoboj ekipno - čl.)

LK Šenčur, ŠENČUR

11 PINTAR Blaž, 1990

(1.m ukrivljeni lok-dvoranski dvoboj ekipno - čl.)

LK Šenčur, ŠENČUR

12 REBEC David, 1973

(1.m sestavljeni lok-FITA 18m dvoranski krog - čl.)

Društvo ljubiteljev lova z lokom, LJUBLJANA

13 STRUŠNIK Peter, 1992

(1.m ukrivljeni lok-dvoranski dvoboj ekipno - čl.)

LK Šenčur, ŠENČUR

MLADINSKI RAZRED SP, Merida, Mehika, 15.10.2006 - 21.10.2006 1

TOMAT Najka, 1991

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(36.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - kad.)

EPP, Praga, Češka, 08.08.2006 - 13.08.2006

Partizan Šk. Loka DŠRTV , ŠKOFJA LOKA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

ANDREJKA Mateja, 1988

(23.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - ml.)

LK Mins, POSTOJNA

3

CEHNER Gašper, 1992

(39.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - kad.)

DL Dravograd, DRAVOGRAD

4

UMER Ana, 1990

(21.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - kad.)

LK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

EPP, Whyl, Nemčija, 18.07.2006 - 23.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

5

MEŽNAR Jaka, 1991

(33.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - kad.)

LK Mins, POSTOJNA

6

OSENAR Žiga, 1991

(8.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - kad.)

Partizan Šk. Loka DŠRTV , ŠKOFJA LOKA

7

RUSJAN Maruša, 1990

(8.m ukrivljeni lok-olimpijski krog ekipno - kad.)

LK Jevnica, LITIJA

DP, Šenčur, 03.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

8

KOLENKO Luka, 1992

(1.m ukrivljeni lok-FITA 18m dvoranski krog - kad.)

LK Kamnik, KAMNIK

9

PERHAČ Janja, 1990

(1.m ukrivljeni lok-FITA 18m dvoranski krog - ml.)

LK Mozirje, MOZIRJE

91


NAMIZNI TENIS MEDNARODNI RAZRED SP, Shanghai, Kitajska, 30.04.2005 - 06.05.2005 1

SAFRAN Martina, 1981

EP, Beograd, Srbija, 25.03.2007 - 01.04.2007 2

TOKIČ Bojan, 1981

(5.m posamezno - čl.)

SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005 3

IGNJATOVIČ Saša, 1974

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(33.-64.m posamezno - čl.)

(3.m dvojice - čl.)

NTK Merkur, KRANJ

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) tujina (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) NTK Ilirija, LJUBLJANA

PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 21.07.2006 30.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

FATORIČ Kristin, 1991

(5.-8.m dvojice - kad.)

Partizan Izola, IZOLA - ISOLA

2

ROJKO Vesna, 1991

(5.-8.m dvojice - kad.)

NTK Petovia, PTUJ

3

SLODEJ Matic, 1991

(2.m dvojice - kad.)

NTK Muta, MUTA

4

ŽIBRAT Jan, 1992

(2.m dvojice - kad.)

NTK Sobota, MURSKA SOBOTA

DRŽAVNI RAZRED EP, Beograd, Srbija, 25.03.2007 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

FAJMUT Manca, 1990

(65.m posamezno - čl.)

NTK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

2

HORVAT Mitja, 1978

(33.m posamezno - čl.)

NTK Kema, PUCONCI

3

LASAN Saš, 1971

(65.m posamezno - čl.)

tujina

4

SLATINŠEK Uroš, 1979

(65.m posamezno - čl.)

NTK Krka, NOVO MESTO

5

TODOROVIČ Biljana, 1977

(17.m dvojice - čl.)

tujina

DP, Cerknica, 03.03.2007 - 04.03.2007 6

RAHOTIN Kristina, 1981

(1.m dvojice - čl.)

DP, Ljutomer, 22.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) Partizan Izola, IZOLA - ISOLA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

7

MAČEK Dominik, 1991

(1.m dvojice - čl.)

8

POROČNIK Ožbej, 1990

(1.m dvojice - čl.)

NTK Prevent, RADLJE OB DRAVI

9

ŠKABAR Petra, 1986

(1.m dvojice - čl.)

NTK Iskra Avtoelektrika, ŠEMPETER - VRTOJBA

10 TOMAZINI Jana, 1986

(1.m posamezno - ml.čl.)

NTK Ilirija, LJUBLJANA

11 TOMŠE Janez, 1986

(1.m posamezno - ml.čl.)

NTK Olimpija, LJUBLJANA

92

NTK Sobota, MURSKA SOBOTA


DP, Ljutomer, 28.05.2006 12 ROPOŠA Bojan, 1985

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m posamezno - ml.čl.)

NTK Sobota, MURSKA SOBOTA

MLADINSKI RAZRED MT, LINZ, Avstrija, 07.04.2007 - 09.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

HORVAT Gorazd, 1992

(17.m posamezno - kad.)

NTK Kema, PUCONCI

2

NOVAK Andraž, 1989

(9.m dvojice - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

3

ŠKRABAN Dominik, 1990

(17.m posamezno - ml.)

NTK Kema, PUCONCI

4

VOVK Andraž, 1992

(17.m dvojice - kad.)

NTK Sobota, MURSKA SOBOTA

5

ZDOVC Jurij, 1993

(17.m dvojice - kad.)

PPK Rakek, CERKNICA

MT, Ljubljana, 13.04.2007 - 15.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

6

GARMUT Anja, 1993

(9.m posamezno - kad.)

NTK Prevent, RADLJE OB DRAVI

7

PAVLIN Nina, 1992

(9.m posamezno - kad.)

NTK Iskra Avtoelektrika, ŠEMPETER - VRTOJBA

8

PEPERKO Domen, 1991

(17.m posamezno - ml.)

NTD Kajuh-Slovan, LJUBLJANA

9

VERDINEK Ana, 1991

(17.m posamezno - ml.)

NTK Logatec, LOGATEC

10 VUKOVIČ Gregor, 1989

(17.m posamezno - ml.)

Partizan Izola, IZOLA - ISOLA

11 ZAJEC Tim, 1993

(17.m posamezno - kad.)

NTK Kočevje, KOČEVJE

DP, Ptuj, 31.03.2007 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

12 JAUŠOVEC Špela, 1991

(1.m ženske ekipno - ml.)

NTK Petovia, PTUJ

13 KRASER Boštjan, 1990

(1.m moški ekipno - ml.)

NTK Muta, MUTA

14 PEKLAR Lucija, 1992

(1.m ženske ekipno - ml.)

NTK Petovia, PTUJ

15 STRAMEC Nejc, 1991

(1.m moški ekipno - ml.)

NTK Muta, MUTA

16 VERDNIK Mitja, 1990

(1.m moški ekipno - ml.)

NTK Muta, MUTA

17 ZERA Ivana, 1990

(1.m ženske ekipno - ml.)

NTK Petovia, PTUJ

18 ZUPANČIČ Meta, 1991

(1.m ženske ekipno - ml.)

NTK Petovia, PTUJ

NOGOMET DRŽAVNI RAZRED KVSP, Krško, 14.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BOGOLIN Adrijana, 1984

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

2

GABOR Sonja, 1985

(zmaga - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

3

GARIČ Zorica, 1983

(zmaga - čl.)

tujina

4

GLAVAČ Andreja, 1985

(zmaga - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

5

GOVEK Polona, 1979

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

6

GRAD Lucija, 1983

(zmaga - čl.)

tujina

93


7

KELENBERGER Tina, 1984

(zmaga - čl.)

NK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

8

KOVAČIČ Nina, 1984

(zmaga - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

9

KRZNARIČ Alja, 1987

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

10 LEKIČ Tanja, 1974

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

11 MALEŠEVIĆ Snežana, 1985

(zmaga - čl.)

tujina

12 MIKELN Petra, 1980

(zmaga - čl.)

NK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

13 MILENKOVIĆ Anja, 1982

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

14 MLAKAR Jasmina, 1983

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

15 NIKL Andreja, 1985

(zmaga - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

16 POVH Ksenja, 1987

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

17 VAIS Karmen, 1976

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

18 VUKSANOVIČ Milica, 1983

(zmaga - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

KVEP, Celje, 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

19 AČIMOVIČ Milenko, 1977

(zmaga - čl.)

tujina

20 BIRSA Valter, 1986

(zmaga - čl.)

tujina

21 BURGIČ Miran, 1984

(zmaga - čl.)

tujina

22 CESAR Boštjan, 1982

(zmaga - čl.)

tujina

23 CIPOT Fabijan, 1976

(zmaga - čl.)

NK Branik, MARIBOR

24 ČEH Nastja, 1978

(zmaga - čl.)

tujina

25 HANDANOVIČ Samir, 1984

(zmaga - čl.)

tujina

26 ILIČ Branko, 1983

(zmaga - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

27 KOMAC Andrej, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

28 KOREN Robert, 1980

(zmaga - čl.)

tujina

29 LAVRIČ Klemen, 1981

(zmaga - čl.)

tujina

30 LAZIČ Igor, 1979

(zmaga - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

31 MAVRIČ Borut, 1970

(zmaga - čl.)

tujina

32 MAVRIČ Matej, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

33 NOVAKOVIČ Milivoje, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

34 ŠUKALO Goran, 1981

(zmaga - čl.)

tujina

35 ŽLOGAR Anton, 1977

(zmaga - čl.)

tujina

KVEP, Murska Sobota, 16.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

36 CVIJANOVIĆ Miroslav, 1985

(zmaga - ml.čl.)

NK Primorje, AJDOVŠČINA

37 DŽINIČ Elvedin, 1985

(zmaga - ml.čl.)

NK Branik, MARIBOR

38 KRONAVETER Rok, 1986

(zmaga - ml.čl.)

NK Drava, PTUJ

39 NENEZIČ Igor, 1984

(zmaga - ml.čl.)

NK Primorje, AJDOVŠČINA

94


40 PAHOR Jan, 1986

(zmaga - ml.čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

41 PEČNIK Nejc, 1986

(zmaga - ml.čl.)

NK CMC Publikum, CELJE

42 TOMAŽIČ David, 1986

(zmaga - ml.čl.)

NK Branik, MARIBOR

43 TRAVNER Jure, 1985

(zmaga - ml.čl.)

NK CMC Publikum, CELJE

44 VRŠIČ Dare, 1984

(zmaga - ml.čl.)

tujina

KVEP, Murska Sobota, 16.08.2006 45 BOŽIČ Rok, 1985

(zmaga - ml.čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 30.09.2007) NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

46 BREČKO Mišo, 1984

(zmaga - ml.čl.)

tujina

47 HADŽIČ Damir, 1984

(zmaga - ml.čl.)

NK CMC Publikum, CELJE

48 JOKIČ Bojan, 1986

(zmaga - ml.čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

49 KELHAR Dejan, 1984

(zmaga - ml.čl.)

tujina

50 STEVANOVIČ Dalibor, 1984

(zmaga - ml.čl.)

tujina

51 URBANČ Dejan, 1984

(zmaga - ml.čl.)

NK CMC Publikum, CELJE

DP, 01.07.2005 - 30.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

52 APATIČ Tadej, 1987

(2.m - čl.)

53 BRAJIČ Rok, 1985

(1.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE ND Gorica, NOVA GORICA

54 CVIJANOVIČ Goran, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

55 ČAUŠEVIČ Džengis, 1987

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

56 DVORANČIČ Slaviša, 1979

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

57 ELSNER Luka, 1982

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

58 FILIPOVIČ Željko, 1988

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

59 JOGAN Alen, 1985

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

60 KALAKOVIČ Sanel, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

61 KARAPETROVIČ Darko, 1976 (2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

62 KIRM Andraž, 1984

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

63 KLANČIČ Matej, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

64 KNEŽEVIĆ Jadranka, 1980

(2.m - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

65 KOMEL Sebastjan, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

66 KOVAČEVIČ Stevo, 1985

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

67 KOVAČEVIČ Nebojša, 1977

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

68 KOZIC Vanja, 1989

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

69 KRALJ Klavdija, 1990

(2.m - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

70 LADINEK Nuša, 1981

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

71 LJUBEC Saša, 1989

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

72 LO DUCA Tim, 1985

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

73 LUNDER Marko, 1983

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

74 MEŠANOVIČ Denis, 1986

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

95


75 NEMEC Dejan, 1977

(2.m - čl.)

76 NIKOLIČ Dragoljub, 1980

(1.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE ND Gorica, NOVA GORICA

77 PAVLOVSKI Andreja, 1985

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

78 PIRIH Mitja, 1978

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

79 PUHAN Bernarda, 1986

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

80 RAKOVIĆ Ermin, 1977

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

81 RAKUŠČEK Danijel, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

82 RANIČ Saša, 1981

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

83 REXHAJ Gzim, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

84 RUPERČIČ Janja, 1989

(2.m - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

85 RUPERČIČ Maja, 1990

(2.m - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

86 SREBRNIČ Miran, 1970

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

87 STRAJNAR Janez, 1971

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

88 ŠTURM Jani, 1982

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

89 TOMAŽIČ Tadej, 1987

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

90 TOPIČ Darko, 1985

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

91 TUFEKČIČ Mirza, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

92 ZELJKOVIČ Zoran, 1980

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

93 ZELKO Jasmina, 1987

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

94 ŽIVEC Simon, 1981

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

DP, 01.07.2005 - 30.06.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 30.09.2007)

95 LJUBIJANKIČ Zlatan, 1983

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

96 SIMČIČ Vasja, 1983

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

97 ŽINKO Luka, 1983

(2.m - čl.)

NK Factor, LJUBLJANA

DPP, 01.07.2005 - 30.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

98 DROBNE Oskar, 1975

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

99 GREGORIČ Simon, 1977

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

100 HANDANOVIČ Jasmin, 1978

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

101 JAKOMIN Saša, 1973

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

102 KREMENOVIČ Darko, 1981

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

103 LOVREČIČ Anej, 1987

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

104 PERŠIČ Manuel, 1975

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

96


105 RADULOVIČ Miroslav, 1984

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

106 SALKIČ Erik, 1987

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

107 ŠEČIČ Edin, 1984

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

108 ŠKRBINA Luka, 1985

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

109 VALENČIČ Blaž, 1985

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

110 VILER Mitja, 1986

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

MLADINSKI RAZRED KVEP, Kidričevo, 18.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

ARNUŠ Petra, 1989

(zmaga - ml.ml.)

tujina

2

BENAK Manja, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

3

ČEVNIK Sonja, 1990

(zmaga - ml.ml.)

NK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

4

GOLOB Ana, 1990

(zmaga - ml.ml.)

NK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

5

LUKENDA Ivana, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ND Slovan, LJUBLJANA

6

MAKOVEC Maja, 1988

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

7

MAKOVEC Saška, 1988

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

8

MENHARD Sandra, 1990

(zmaga - ml.ml.)

NK Ivančna Gorica, IVANČNA GORICA

9

MIKLAVČIČ Natalija, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

11 MIRTIČ Eva, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

12 MORI Lucija, 1988

(zmaga - ml.ml.)

NK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

13 ŠPELIČ Ines, 1989

(zmaga - ml.ml.)

tujina

14 ŠPUR Staša, 1988

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

15 TIBAUT Tjaša, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

16 VEHAR Špela, 1989

(zmaga - ml.ml.)

NK Velesovo, CERKLJE NA GORENJSKEM

17 ZVER Mateja, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

18 ŽUNKOVIČ Monika, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

10 MILKOVIČ Alena, 1988

97


KVEP, Velenje, 06.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

19 BALAŽIC Gregor, 1988

(zmaga - st.ml.)

20 BREZARIČ Rok, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Svoboda, LJUBLJANA

21 BUZETI Rok, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Branik, MARIBOR

22 CENTRIH Matej, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK CMC Publikum, CELJE

23 KOPRIVEC Jan, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

24 MATAVŽ Tim, 1989

(zmaga - st.ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

25 MIJATOVIČ Boris, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Rudar, VELENJE

26 POTOKAR Nejc, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK CMC Publikum, CELJE

27 SIMIČ Gal, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Factor, LJUBLJANA

28 SLOMŠEK Jure, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK CMC Publikum, CELJE

29 VELIKONJA Etien, 1988

(zmaga - st.ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

30 ZALAR Blaž, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Svoboda, LJUBLJANA

DP, 01.07.2005 - 30.06.2006

tujina

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

31 BAJLEC Andraž, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

32 BRATUŠEK Miha, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

33 CELCER Uroš, 1989

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

34 ČADEŽ Aljaž, 1989

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

35 DOKIČ Denis, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

36 DOŠEN Erik, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

37 FRAS Željko, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

38 GLUŠIČ Rene, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

39 KALAKOVIČ Samir, 1987

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

40 KARIMOVIČ Mario, 1989

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

41 KLANJŠČEK Kristjan, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

42 KOCIČ Marko, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

43 KORAT Dejan, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

44 KRAMBERGER Marko, 1988 (2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

45 LAZNIK Mihael, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

46 LEGČEVIČ Adrijan, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

47 MARJANOVIČ Dejan, 1987

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

48 MARKIČ Luka, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

49 MEDVED Klemen, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

50 MIHELIČ Rene, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

51 NEDELJKOVIČ Boban, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

52 OMERČEVIČ Denis, 1989

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

53 OSAJ Herolind, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

54 PAJANČIČ Niko, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

98


55 PEJIČ Miroslav, 1987

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

56 RUPNIK Tomi, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

57 SATLER David, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

58 SIMOVIČ Luka, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

59 STOJKO Uroš, 1989

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

60 ŠKARABOT Matija, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

61 ŠPRAH Uroš, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

62 ŠULIGOJ Alan, 1990

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

63 VRABELJ Niko, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

64 VRAČKO Matej, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

65 ZAJC Miha, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

66 ZARIFOVIČ Aris, 1988

(1.m - ml.)

DP, 03.09.2005 - 03.06.2006

ND Gorica, NOVA GORICA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

67 ARH Nina, 1991

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

68 ČRNKO Petra, 1990

(2.m - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

69 FARIČ Tanja, 1990

(2.m - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

70 GRUDEN Sara, 1992

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

71 HORVAT Jana, 1992

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

72 KOVAČIČ Sara Ina, 1991

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

73 MITROVIĆ Vesna, 1990

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

74 NEMET Melani, 1991

(2.m - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

75 REDENŠEK Eva, 1991

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

76 STIPIČ Dragica, 1992

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

77 VOGRINČIČ Barbara, 1990

(2.m - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

78 VRABEL Tanja, 1990

(2.m - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

NOGOMET - FUTSAL DRŽAVNI RAZRED DP, 01.07.2005 - 30.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

ADAMIČ Drago, 1973

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

2

ADRINJEK Milan, 1975

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

3

BAJC Urban, 1980

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

4

BRKIĆ Siniša, 1983

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

99


5

GORANOVIĆ Slaviša, 1978

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

6

IBRIŠIMOVIĆ Denis, 1976

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

7

ILIŠEVIĆ Rok, 1986

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

8

KORADA Matjaž, 1979

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

9

MARTINČIČ Primož, 1981

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

10 SATLER Rok, 1983

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

11 SIMIČ Dejan, 1982

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

12 SIMIĆ Boban, 1975

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

13 ŠNOFL Davorin, 1980

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

14 ZORČ Primož, 1977

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

ODBOJKA MEDNARODNI RAZRED EKT, Modena, Italija, 15.12.2006 - 11.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

1

ČEBRON Davor, 1981

(1.m - čl.)

2

ČUTURIČ Jasmin, 1974

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED TVD Partizan, BLED

3

DOLENC Rok, 1982

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

4

FLAJS Andrej, 1983

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

5

GASPARINI Mitja, 1984

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

6

KAMNIK Matevž, 1987

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

7

PLEŠKO Matija, 1976

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

8

SATLER Rok, 1979

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

9

ŠKORC Sebastijan, 1974

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

10 ŠMUC Tomislav, 1976

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

11 URNAUT Tine, 1988

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

100


PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Kazan, Rusija, 06.09.2006 - 14.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

GVARDJANČIČ Jernej, 1988 (4.m - ml.)

OK Termo Lubnik, ŠKOFJA LOKA

2

JAKOPIN Vid, 1986

(4.m - ml.)

OK Logatec, LOGATEC

3

KRIVEC Luka, 1987

(4.m - ml.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

4

NOVLJAN Jošt, 1989

(4.m - ml.)

OK Olimpija, LJUBLJANA

5

PLANINC Jan, 1990

(4.m - ml.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

6

PLOT Miha, 1987

(4.m - ml.)

OK Krka, NOVO MESTO

7

ROPRET Gregor, 1989

(4.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

8

SAVIČIČ Darjo, 1987

(4.m - ml.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

9

ŠKET Alen, 1988

(4.m - ml.)

OK ŽŠD Tabor, MARIBOR

10 VALENTAN Denis, 1988

(4.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

11 ZUPANC Žiga, 1988

(4.m - ml.)

DŠR Partizan Šempeter, ŽALEC

DRŽAVNI RAZRED KVEP, Maribor, 26.05.2006 - 09.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BOROVINŠEK Sonja, 1980

(zmaga - čl.)

tujina

2

CVETANOVIČ Marina, 1986

(zmaga - čl.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

3

DREVENŠEK Andreja, 1978

(zmaga - čl.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

4

GUŠTIN Maja, 1979

(zmaga - čl.)

ŽOK TPV, NOVO MESTO

5

KITALJEVIČ Slađana, 1984

(zmaga - čl.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

6

KOČAR Karmen, 1982

(zmaga - čl.)

tujina

7

LIPICER Tina, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

8

PODLESNIK Urša, 1984

(zmaga - čl.)

OK Kamnik, KAMNIK

9

VAHEN Maja, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

10 VEZJAK Andreja, 1980

(zmaga - čl.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

11 VUGDALIČ Jasmina Marija, 1974

(zmaga - čl.)

tujina

KVEP, Mogilev, Belorusija, 02.09.2006 09.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

12 KOVAČIČ Andrej, 1981

(zmaga - čl.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

13 PAJENK Alen, 1986

(zmaga - čl.)

ŽŠD Maribor, OK Maribor, MARIBOR

14 POTOČNIK Jernej, 1981

(zmaga - čl.)

TVD Partizan, BLED

101


15 RADOVIČ Dragan, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

16 VINČIČ Dejan, 1986

(zmaga - čl.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

KVEP, Skopje, Makedonija, 10.05.2006 09.06.2006 17 TOT Andrej, 1982

(zmaga - čl.)

DP, 08.10.2006 - 28.04.2007 18 LAKOTA Jure, 1978

OK Salonit Anhovo, KANAL (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(1.m - čl.)

DPP, Kanal, 10.09.2005 - 20.01.2006 19 KRISTAN Bojan, 1985

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) ŽŠD Maribor, OK Maribor, MARIBOR

izredno podaljšanje DPP, Nova Gorica, 30.09.2006 - 14.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

20 BARIČ Marina, 1989

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

21 KRAMOLC Petra, 1981

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

22 LIPOVŽ Katarina, 1990

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

23 RUPNIK Mateja, 1988

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

24 SPAČAL Katarina, 1982

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

25 ŠINIGOJ Tina, 1989

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

26 ŠULER Metka, 1980

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

27 TABAJ Tjaša, 1980

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

28 TESTEN Tjaša, 1983

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

MLADINSKI RAZRED KVEP, Ankara, Turčija, 04.01.2007 - 08.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

AKRAP Niko, 1989

(zmaga - kad.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

2

BEZEK Bernard, 1990

(zmaga - kad.)

OK Kamnik, KAMNIK

3

BOGOŽALEC Aljoša, 1989

(zmaga - kad.)

TVD Partizan, BLED

4

FILIPANČIČ Rok, 1989

(zmaga - kad.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

5

HRIBAR Klemen, 1990

(zmaga - kad.)

OK Kamnik, KAMNIK

6

KOS Domen, 1989

(zmaga - kad.)

DŠR Partizan Šempeter, ŽALEC

7

MLINAR Tilen, 1989

(zmaga - kad.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

8

PUNGERL Miha, 1989

(zmaga - kad.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

102


KVEP, Kienbaum, Nemčija, 23.05.2006 28.05.2006 9

BORKO Tamara, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(zmaga - ml.)

ŠD Benedikt, BENEDIKT

(zmaga - ml.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

11 HAJDINJAK Nina, 1988

(zmaga - ml.)

ŠD Vital, LJUBLJANA

12 MEŠKO Katja, 1989

(zmaga - ml.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

13 ŠÜŠLEK Katarina, 1989

(zmaga - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

10 BRICMAN Tea, 1988

KVEP, Radovljica, 04.01.2007 - 08.01.2007 14 BOMBEK BULC Manca, 1991

(zmaga - kad.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) ŽOK Šentvid, LJUBLJANA

15 ČANČAR Monika, 1990

(zmaga - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

16 DEŽMAN Petra, 1990

(zmaga - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

17 HANDANOVIČ Elmina, 1990

(zmaga - kad.)

ŽOK Šentvid, LJUBLJANA

18 HUTINSKI Sara, 1991

(zmaga - kad.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

19 JERALA Meta, 1991

(zmaga - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

20 JERALA Urša, 1990

(zmaga - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

21 KIKELJ Tjaša, 1990

(zmaga - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

22 LENARČIČ Tea, 1990

(zmaga - kad.)

ŠD Vital, LJUBLJANA

23 SKARLOVNIK Ana, 1990

(zmaga - kad.)

DŠVR Partizan, PREVALJE

24 URBANČIČ Lea, 1991

(zmaga - kad.)

ŠD Vital, LJUBLJANA

25 VALENČIČ Sara, 1990

(zmaga - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

DP, Maribor, 10.09.2006 - 10.12.2006 26 AJNIHAR Angelina, 1990

(2.m - ml.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

27 AKSENTIČ Nina, 1988

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

28 ČAČILO Tina, 1990

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

29 JUG Vesna, 1990

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

30 KALIŠNIK Ana, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

31 KNUPLEŽ Ana, 1989

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

32 KROPE Natalija, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

33 MAR Sergeja, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

103


34 MARKIČ Maja, 1990

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

35 PLANINŠEC Mihela, 1991

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

36 PRIMORAC Anja, 1991

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

37 SITAR Natalija, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

38 TIŠMA Maja, 1990

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

39 URŠIČ Andreja, 1988

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

40 VIČIČ Jasna, 1988

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

41 VODOPIVEC Iva, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

42 VOGRIČ Nina, 1991

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

43 VOGRINC Saša, 1991

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

44 ZIDARIČ Nika, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

DP, Prevalje, 01.10.2006 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

45 ABRAMOVIČ Tanja, 1991

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

46 BREMEC Teja, 1990

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

47 CRNICA Ana, 1990

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

48 ČABRIČ Belma, 1991

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

49 ČURIN Nina, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

50 ĐUKIČ Mateja, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

51 GOLMAJER Ana, 1990

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

52 IVETAC Alja, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

53 JERMAN Sabrina, 1990

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

54 KALAN Urška, 1991

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

55 KOSTIČ Biljana, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

56 MILJEVIČ Marijana, 1990

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

57 MORGAN Nika, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

58 PARADINOVIČ Katarina, 1990

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

104


59 RODMAN Monika, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

60 STANIČ Mateja, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

61 SUBOTIČ Tara, 1990

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

62 UDRIH Petra, 1990

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

DP, Ravne, 10.09.2006 - 10.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

63 BRUMEN Matic, 1990

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

64 ČOT Klemen, 1989

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

65 GORINŠEK Nejc, 1990

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

66 JEŽ Jure, 1988

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

67 KRAJNC Lovro, 1988

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

68 MAGDIČ Jan, 1988

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

69 MIHELČIČ Rok, 1988

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

70 PAVLIČ Uroš, 1988

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

71 POKERŠNIK Jan, 1989

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

72 PRIKERŽNIK Jernej, 1989

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

73 PURGAR Urban, 1990

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

74 SLOBODNIK Matija, 1989

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

75 STRMČNIK Miha, 1990

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

76 ŠTERN Vid, 1991

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

77 ŠULER Jure, 1991

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

78 ŠVAJNCER Jurij, 1988

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

79 VALENTAN David, 1990

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

80 ZUPANČIČ Blaž, 1988

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

81 ŽELJEZNOV Aljoša, 1989

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

DP, Stranje, 01.10.2006 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

82 BEKTAŠEVIČ Alen, 1990

(2.m - kad.)

83 BULJIČ Semir, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL OK Salonit Anhovo, KANAL

84 FILEJ Anej, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

105


85 GREGORČIČ Andraž, 1990

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

86 JEREB Matija, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

87 KOVAČIČ Jani, 1992

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

88 KRHLANKO Timotej, 1992

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

89 MEDVED Dejan, 1991

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

90 MIJATOVIČ Dane, 1992

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

91 POLŠAK Dejan, 1991

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

92 PURG Aljaž, 1990

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

93 REPA Domen, 1990

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

94 SEKOLEC KOCIJANČIČ Niko, 1991

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

95 SIMČIČ Peter, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

96 SIRK Ambrož, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

97 ŠABEC Robert, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

98 ŠARIČ Danijel, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

99 VEBER Marko, 1991

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

100 VREČKO Kristijan, 1990

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

ODBOJKA NA MIVKI PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Ankaran, 17.08.2006 - 20.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

FABJAN Erika, 1987

(5.m - st.ml.)

Volley Club Portorož, PIRAN

2

FABJAN Simona, 1989

(5.m - st.ml.)

Volley Club Portorož, PIRAN

3

KRAKAR Simon, 1987

(5.m - st.ml.)

OK Žužemberk, ŽUŽEMBERK

4

ZEMLJAK Nejc, 1988

(4.m - st.ml.)

ŽŠD Maribor, OK Maribor, MARIBOR

DRŽAVNI RAZRED SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005 1

KRISTAN Barbara, 1981

(7.m - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) OK Ljubljana, LJUBLJANA

izredno podaljšanje DP, Ankaran, 23.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

STREL KOSMAČ Jelena, 1984

3

STREL KOSMAČ Leda, 1984 (1.m - ml.čl.)

106

(1.m - ml.čl.)

ŽOK TPV, NOVO MESTO ŠD Vital, LJUBLJANA


DP, Portorož, 05.08.2006 - 06.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

CINGERLE Nataša, 1978

(1.m - čl.)

tujina

5

MAKOVEC Janez, 1980

(1.m - čl.)

OK Kamnik, KAMNIK

6

RAJAK Snežana, 1983

(1.m - čl.)

tujina

MLADINSKI RAZRED EP, Tel Aviv, Izrael, 28.07.2005 - 31.07.2005 1

IVARTNIK Jure, 1986

(13.-16.m - st.ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) DŠR Mežica, MEŽICA

izredno podaljšanje DP, Ankaran, 30.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

PENE Mojca, 1989

(2.m - st.ml.)

ŽOK Kočevje, KOČEVJE

3

ZUPAN Tjaša, 1987

(2.m - st.ml.)

Partizan Šk. Loka DŠRTV , ŠKOFJA LOKA

DP, Portorož, 10.09.2006 4

KOCJAN Katja, 1990

5 6

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m - ml.ml.)

OK Grosuplje, GROSUPLJE

MOHORIČ Leo, 1989

(1.m - ml.ml.)

Volley Club Portorož, PIRAN

PONIKVAR Klemen, 1989

(1.m - ml.ml.)

Volley Club Portorož, PIRAN

ORIENTACIJA - GORSKO KOLESARSTVO PERSPEKTIVNI RAZRED EP, VARŠAVA, Poljska, 30.08.2006 - 03.09.2006 1

OSTERMAN Eneja, 1986

(3.m srednja proga - ml.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) OK Polaris, LJUBLJANA

ORIENTACIJA - TEK DRŽAVNI RAZRED MT, Murska sobota, 28.05.2006 1

RIHTARIČ David, 1979

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (10.m šprint - čl.)

MT, Piran, 14.05.2006

ŠD Severovzhod, MURSKA SOBOTA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

ANDERLUH Gregor, 1969

(9.m šprint - čl.)

OK Ursus, LJUBLJANA

3

KREMŽAR Luka, 1975

(15.m šprint - čl.)

OK Komenda, KOMENDA

4

NAGY Ivan, 1980

(6.m šprint - čl.)

OK Ursus, LJUBLJANA

5

ROJC Iztok, 1975

(14.m šprint - čl.)

OK Polaris, LJUBLJANA

107


MT, Zagreb, Hrvaška, 15.10.2006 6

KENDA Klemen, 1978

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (12.m srednja proga - čl.)

DP, Kostanjevica, 30.10.2006 7

HRIBAR Andraž, 1983

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m klasično - čl.)

DP, Valbruna, Italija, 27.08.2006 8

PILTAVER Jaka, 1985 PRIBAKOVIČ-BORŠTNIK Ana, 1964

OK Brežice, BREŽICE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m štafeta - čl.)

DP, Vojsko, 10.06.2006 9

OK Azimut, CERKNO

OK Brežice, BREŽICE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m srednja proga - čl.)

OK Tivoli, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED EP, Škofja Loka, 29.06.2006 - 02.07.2006 1

ANA Jesenko, 1992

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(26.m klasično - ml.ml.)

DP, Hoče, 31.03.2007

Škofjeloški OK, ŠKOFJA LOKA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

2

BOGOVIČ Vid, 1992

(1.m srednja proga - ml.ml.)

OK Brežice, BREŽICE

3

BREMŠAK Katarina, 1991

(1.m srednja proga - ml.ml.)

OK Komenda, KOMENDA

DP, Kostanjevica, 30.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

4

GOLOB MRAK Tibor, 1992

(1.m klasično - ml.ml.)

OK Azimut, CERKNO

5

PRETNAR Tanja, 1990

(1.m klasično - ml.ml.)

Škofjeloški OK, ŠKOFJA LOKA

DP, Piran, 14.05.2006 6

OBLAK Janij, 1989

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m šprint - st.ml.)

DP, Vojsko, 10.06.2006

OK Azimut, CERKNO (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

BERNIK Jerica, 1988

(1.m srednja proga - st.ml.)

Škofjeloški OK, ŠKOFJA LOKA

8

GRAH Blaž, 1991

(1.m srednja proga - ml.ml.)

OK Azimut, CERKNO

9

JENKO Anja, 1992

(1.m srednja proga - ml.ml.)

OK Komenda, KOMENDA

PLANINSTVO - ALPINISTIČNO SMUČANJE DRŽAVNI RAZRED D, 01.09.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

AŽMAN Gregor, 1975

(spust - čl. - 1200 točk varianta D)

PD Radovljica, RADOVLJICA

2

DEBELAK Dušan, 1966

(spust - čl. - 1270 točk varianta E)

PK Rifnik, ŠENTJUR

108


PLANINSTVO - ALPINIZEM MEDNARODNI RAZRED D, 01.01.2006 - 30.04.2006

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008)

1

BLAGUS Rok, 1982

(poletni vzponi - čl. - 1640, varianta b)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

2

JAKOFČIČ Tomaž, 1970

(poletni vzponi - čl. 2635,varianta b)

Akademsko PD, LJUBLJANA

3

VALIČ Miha, 1978

(poletni vzponi - čl. - 2025 ,varianta b )

PD Rašica, LJUBLJANA

D, 01.01.2007 - 30.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

4

ČESEN Aleš, 1982

(poletni vzponi - čl. - 1960 t., K,LK,var.B)

PD Kranj, KRANJ

5

ČESEN Nejc, 1985

(poletni vzponi - čl. - 1650 t. K,LK,var.B)

PD Kranj, KRANJ

6

DI BATISTA Tina, 1975

(poletni in zimski vzponi - čl. 885K, 810L,var.A)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

7

KLADNIK Matej, 1983

(zimski vzponi - čl. - 1645 t. L,LK,var.B)

PD Kamnik, KAMNIK

8

LAČEN Grega, 1976

(poletni vzponi - čl. - 1705 t K, LK, var.B)

AK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM

D, 01.09.2005 - 31.12.2005 9

HUMAR Tomaž, 1969

10 KOŽELJ Aleš, 1974 D, 01.09.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) (zimski vzponi - čl. - 1640 točk, var. B)

PD Kamnik, KAMNIK

(zimski vzponi - čl. - 1860 točk, var. B)

PD Kamnik, KAMNIK

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

11 GRMOVŠEK Andrej, 1973

(poletni vzponi - čl. - 2235 točk varianta B)

PD Kozjak, MARIBOR

12 JERAN Matjaž, 1980

(poletni vzponi - čl. - 2230 točk varianta B)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

13 KARO Silvo, 1960

(poletni vzponi - čl. - 2030 točk varianta B)

PD Domžale, DOMŽALE

14 LORENČIČ Boris, 1970

(poletni in zimski vzponi - čl. 1690 KLK, varianta B)

PD Kozjak, MARIBOR

15 LUKIČ Marko, 1969

(poletni in zimski vzponi - čl. 1490K,1220L, var.A)

PD Kozjak, MARIBOR

16 PREZELJ Marko, 1965

(poletni in zimski vzponi - čl. 4230 točk varianta B)

PD Kamnik, KAMNIK

109


PERSPEKTIVNI RAZRED D, 01.01.2007 - 30.04.2007 1

ZALOKAR Rok, 1982

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (zimski vzponi - ml. - 1100 t. L,LK, var. B)

PD Radovljica, RADOVLJICA

DRŽAVNI RAZRED D, 01.01.2007 - 30.04.2007 1

HLADNIK Jurij, 1984

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (poletni vzponi - čl. - 850 t. K,LK, var.B)

D, 01.09.2005 - 31.12.2005

PD Radovljica, RADOVLJICA

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

2

BELHAR Martin, 1979

(zimski vzponi - čl. - 1100 točk, var. C)

3

KAMBIČ MALI Monika, 1969 (poletni vzponi - čl. - 825 točk, var. B)

PD Tržič, TRŽIČ

izredno podaljšanje PD Janez Trdina, MENGEŠ

izredno podaljšanje D, 01.09.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

4

ANDERLE Aljaž, 1973

(zimski vzponi - čl. - 1270 točk varianta B)

PD Tržič, TRŽIČ

5

ARČON Jernej, 1972

(poletni in zimski vzponi - čl. 1120 K varianta C)

PD Nova Gorica, NOVA GORICA

6

CUDER Tine, 1979

(zimski vzponi - čl. - 1225 točk varianta B)

PD Bovec, BOVEC

7

DAVIDOVA Anastasija, 1979

(poletni in zimski vzponi - čl. 345L, 450K, var. A)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

8

ERCEG Andrej, 1967

(poletni in zimski vzponi - čl. 1200 KLD varianta C)

PD Črnuče, LJUBLJANA

9

FLIS Matej, 1978

(zimski vzponi - čl. - 770 točk varianta B)

AK Ravne na Koroškem, RAVNE NA KOROŠKEM

10 HABJAN Miha, 1977

(poletni in zimski vzponi - čl. 760 točk varianta B)

Akademsko PD, LJUBLJANA

11 KOVAČ Marjan, 1964

(poletni in zimski vzponi - čl. 1020 točk varianta C)

PD Janez Trdina, MENGEŠ

12 KOZJEK Pavle, 1959

(poletni in zimski vzponi - čl. 1140 KLK varianta C)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

13 KRESAL Gregor, 1969

(poletni vzponi - čl. - 780 točk varianta B)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

14 MALENŠEK Gregor, 1971

(poletni in zimski vzponi - čl. 455 LD, 600 K, var.A)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

110


15 MARENČE Anže, 1981

(zimski vzponi - čl. - 1130 točk varianta B)

PD Kranj, KRANJ

16 OPREŠNIK Janko, 1964

(poletni vzponi - čl. - 750 točk varianta B)

PD Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA

17 PREMRL Klemen, 1973

(zimski vzponi - čl. - 1450 točk varianta B)

PD Tržič, TRŽIČ

18 SAMEC Uroš, 1975

(zimski vzponi - čl. - 1430 točk varianta B)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

19 STUBELJ Rok, 1976

(poletni in zimski vzponi - čl. 1120 točk varianta B)

PD Nova Gorica, NOVA GORICA

20 ŠORN Mitja, 1979

(poletni vzponi - čl. - 1200 točk varianta B)

PD Jesenice, JESENICE

21 ŠTREMFELJ Andrej, 1956

(zimski vzponi - čl. - 1100 točk varianta B)

PD Kranj, KRANJ

22 TRATNIK Aljaž, 1982

(poletni in zimski vzponi - čl. 1260 točk varianta C)

PD Idrija, IDRIJA

23 VOGLAR Aleksandra, 1973

(poletni in zimski vzponi - čl. 1055 točk varianta C)

Posavski AK, KRŠKO

24 ZUPANC Klemen, 1980

(zimski vzponi - čl. - 870 točk varianta B)

PD Kranj, KRANJ

MLADINSKI RAZRED D, 01.09.2005 - 31.12.2005 1

NIEDORFER Jure, 1981

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (poletni vzponi - ml. - 690 točk var.B)

PD Kozjak, MARIBOR

izredno podaljšanje

PLANINSTVO - LEDNO PLEZANJE DRŽAVNI RAZRED SPP, 19.01.2007 - 11.02.2007 1

GRMOVŠEK Tanja, 1976

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (7.m težavnost - čl.)

PD Kozjak, MARIBOR

111


PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE MEDNARODNI RAZRED EP, Ekaterinburg, Rusija, 01.07.2006 - 05.07.2006 1

BEČAN Klemen, 1982

SPP, Kranj, 18.11.2006 - 19.11.2006 2

GROS Natalija, 1984

(3.m težavnost - čl.)

3

VIDMAR Maja, 1985

(1.m težavnost - čl.)

SPP, Shanghai, Kitajska, 02.10.2006 - 03.10.2006 4

MARKOVIČ Mina, 1987

D, 01.01.2007 - 30.04.2007

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(5.m težavnost - čl.)

PD Tržič, TRŽIČ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) PD Kranj, KRANJ PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(3.m težavnost - čl.)

PD Ptuj, PTUJ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

5

BAJEC Katja, 1982

(plezanje v naravni steni - čl. 7c na pogled)

Akademsko PD, LJUBLJANA

6

ŠTREMFELJ Anže, 1983

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

D, 01.07.2005 - 31.08.2005 7

VALJAVEC Tomaž, 1982

D, 01.07.2006 - 31.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) (plezanje v naravni steni - čl. 8a+ na pogled)

PD Tržič, TRŽIČ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

8

ČUFAR Martina, 1977

(plezanje v naravni steni - čl. 8a+ na pogled)

PD Dovje-Mojstrana, KRANJSKA GORA

9

GOSAR Asja, 1987

(plezanje v naravni steni - čl. 7c+ na pogled)

ŠD Triumf, LJUBLJANA

10 PLANINC Katja, 1986

(plezanje v naravni steni - čl. 8a+ z rdečo piko)

AK Ravne na Koroškem, RAVNE NA KOROŠKEM

11 VODLAN Klemen, 1981

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Domžale, DOMŽALE

D, 01.09.2005 - 31.12.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

12 BOBNAR Jure, 1982

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

13 JENSTERLE Franci, 1967

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

14 PERKO Uroš, 1976

(plezanje v naravni steni - čl. 8c/c+ z rdečo piko)

AK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM

15 STEPANJAN David, 1977

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

D, 01.09.2006 - 31.12.2006 16 ČEHOVIN Urh, 1977

112

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA


17 FRANKO Lucija, 1983

(plezanje v naravni steni - čl. 7c na pogled)

PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

18 SOVA Matej, 1979

(plezanje v naravni steni - čl. 8c/c+ z rdečo piko)

PD Tržič, TRŽIČ

19 VIDMAR Katja, 1984

(plezanje v naravni steni - čl. 8a+ z rdečo piko)

PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

20 ZAZVONIL Luka, 1977

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Imst, Avstrija, 24.08.2006 - 27.08.2006 1

PINTAR Nada, 1990

EPP, 03.01.2006 - 26.11.2006 2

BEČAN Jure, 1989

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(7.m težavnost - ml.ml.)

PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(3.m težavnost - ml.ml.)

D, 01.01.2007 - 30.04.2007

PD Tržič, TRŽIČ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

ARKO Anže, 1990

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a+ z rdečo piko)

PD Domžale, DOMŽALE

4

ČAKŠ Matic, 1991

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a z rdečo piko)

PD Celje-Matica, CELJE

5

HRIBAR Rok, 1991

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a z rdečo piko)

PD Kamnik, KAMNIK

6

KOŠUTIČ Igor, 1990

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a z rdečo piko)

PK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

7

KRUDER Jernej, 1990

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 7c na pogled)

PD Celje-Matica, CELJE

8

STRMOLE Jan, 1990

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a z rdečo piko)

PD Celje-Matica, CELJE

D, 01.07.2005 - 31.08.2005 9

POZVEK Nejc, 1986

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (plezanje v naravni steni st.ml. - 7c+ na pogled)

Posavski AK, KRŠKO

izredno podaljšanje D, 01.07.2006 - 31.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

10 BRITOVŠEK Miha, 1989

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a+ z rdečo piko)

AK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

11 PINTAR Matevž, 1987

(plezanje v naravni steni st.ml. - 7c+ na pogled)

PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

D, 01.09.2006 - 31.12.2006 12 HOHKRAUT Mateja, 1989

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (plezanje v naravni steni ml.ml. - 7a na pogled)

PK Laško, LAŠKO

113


13 SELAK Gregor, 1989

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8b z rdečo piko)

PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

DRŽAVNI RAZRED SPP, Moskva, Rusija, 02.11.2006 - 03.11.2006 1

KLANČNIK Rok, 1986

D, 01.01.2007 - 30.04.2007 2

PETERNELJ Mitja, 1981

D, 01.07.2006 - 31.08.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(20.m balvansko plezanje čl.)

AK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

HREN Gorazd, 1978

(plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

PD Velenje, VELENJE

4

HRIBAR Sašo, 1986

(plezanje v naravni steni - čl. 7c+ na pogled)

PD Kamnik, KAMNIK

5

JERMAN Bernard, 1984

(plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

Društvo plezalcev Koper, KOPER - CAPODISTRIA

6

MALI Martina, 1982

(plezanje v naravni steni - čl. 7b na pogled)

PD Domžale, DOMŽALE

7

MARGON Simon, 1983

(plezanje v naravni steni - čl. 8a/a+ na pogled)

PK Divača, DIVAČA

8

OCVIRK Sašo, 1985

(plezanje v naravni steni - čl. 8b+ z rdečo piko)

PD Celje-Matica, CELJE

9

ŠUŠTAR Maja, 1979

(plezanje v naravni steni - čl. 8a/a+ z rdečo piko)

PD Domžale, DOMŽALE

D, 01.09.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

10 BEVK Tomaž, 1983

(plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

PD Domžale, DOMŽALE

11 BORNŠEK Jure, 1986

(plezanje v naravni steni - čl. 7c+ na pogled)

PD Celje-Matica, CELJE

12 GOLOB Jure, 1971

(plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

PD Rašica, LJUBLJANA

13 OBREZ Erih, 1981

(plezanje v naravni steni - čl. 8a na pogled)

PD Celje-Matica, CELJE

14 ŠKOF Miha, 1986

(plezanje v naravni steni - čl. 7c+ na pogled)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

15 ZAZVONIL Blaž, 1982

(plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

114