Page 1

OBVESTILA

Letnik XIII

Ljubljana, junij 2007


VSEBINA

Seznam kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji.

Izdaja: OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Odbor za vrhunski šport Ljubljana, Celovška 25 tel.: 01 23 06 008 fax: 01 23 06 026 e-pošta: info-vs@olympic.si

2


UVOD Pred vami je nova izdaja Obvestil OKS – ZŠZ številka 51. Seznam kategoriziranih športnikov, ki stopi v veljavo 01.06.2007 je narejen na osnovi: - športnih rezultatov doseženih v obdobju od 01.01.2007 do 30.04.2007, - kriterijev za kategoriziranje športnikov v R Sloveniji, - predlogov nacionalnih panožnih športnih zvez. Seznam kategoriziranih športnikov vsebuje vse obdelane in pozitivno rešene Prijave za uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika, korektno izpolnjene s strani nacionalnih panožnih zvez in vnešene v aplikacijo IAS do razpisanega roka. Vse zveze, katerih prijave niso ustrezale veljavnim kriterijem, bodo o tem obveščene v elektronski obliki preko aplikacije IAS. Naslednji seznam kategoriziranih športnikov bo objavljen predvidoma v začetku oktobra 2007. Veljavni seznam kategoriziranih športnikov Republike Slovenije je objavljen tudi na spletnih straneh www.olympic.si, kjer je objavljen tudi arhiv.

Janko Dvoršak, prof. sekretar Odbora za vrhunski šport

3


KAZALO PREGLED ŠTEVILA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV PO ŠPORTNIH PANOGAH ......................6 PREGLED ŠTEVILA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV PO OBČINAH ...........................................8 LEGENDA KRATIC TIPA TEKMOVANJ OZ. LESTVIC ...................................................................... 11 ATLETIKA ........................................................................................................................................... 12 AVTOMOBILIZEM - AVTOKROS ....................................................................................................... 25 AVTOMOBILIZEM - CESTNO HITROSTNI ........................................................................................ 25 AVTOMOBILIZEM - GORSKO HITROSTNI ....................................................................................... 25 AVTOMOBILIZEM - KARTING........................................................................................................... 25 AVTOMOBILIZEM - RELI................................................................................................................... 26 MOTOCIKLIZEM - CESTNO HITROSTNI........................................................................................... 28 MOTOCIKLIZEM - MOTOKROS ........................................................................................................ 29 MOTOCIKLIZEM - SPIDVEJ............................................................................................................... 30 BADMINTON...................................................................................................................................... 30 BALINANJE ........................................................................................................................................ 32 BASEBALL ......................................................................................................................................... 33 BILJARD ............................................................................................................................................. 35 BOKS .................................................................................................................................................. 36 BRIDŽ ................................................................................................................................................. 36 DRSANJE - KRATKA PROGA ........................................................................................................... 37 DRSANJE - UMETNOSTNO ............................................................................................................... 37 DVIGANJE UTEŽI ............................................................................................................................... 38 FLOORBALL....................................................................................................................................... 39 GIMNASTIKA - RITMIČNA ................................................................................................................ 39 GIMNASTIKA - ŠPORTNA................................................................................................................. 40 GOLF................................................................................................................................................... 41 HOKEJ NA LEDU................................................................................................................................ 42 HOKEJ NA TRAVI............................................................................................................................... 46 JADRANJE.......................................................................................................................................... 46 JU - JITSU............................................................................................................................................ 48 JUDO................................................................................................................................................... 51 KAJAK KANU NA DIVJIH VODAH..................................................................................................... 55 KAJAK KANU NA MIRNIH VODAH .................................................................................................. 59 KARATE.............................................................................................................................................. 61 KEGLJANJE ........................................................................................................................................ 64 KEGLJANJE NA LEDU ....................................................................................................................... 67 KICKBOKS - WAKO........................................................................................................................... 68 KOLESARSTVO - CESTNO ................................................................................................................ 70 KOLESARSTVO - GORSKO ............................................................................................................... 74 KOLESARSTVO - STEZA ................................................................................................................... 75 KONJENIŠTVO ................................................................................................................................... 76 KOŠARKA .......................................................................................................................................... 79 KOTALKANJE - HITROSTNO ROLANJE ........................................................................................... 85 KOTALKANJE - UMETNOSTNO ........................................................................................................ 86 LETALSTVO - AKROBATSKO LETENJE............................................................................................ 86 LETALSTVO - BALONARSTVO.......................................................................................................... 87 LETALSTVO - JADRALNO LETENJE ................................................................................................. 87

4


LETALSTVO - JADRALNO PADALSTVO........................................................................................... 87 LETALSTVO - JADRALNO ZMAJARSTVO ........................................................................................ 88 LETALSTVO - PADALSTVO ............................................................................................................... 88 LETALSTVO - ULTRA LAHKA LETALA ............................................................................................. 89 LOKOSTRELSTVO.............................................................................................................................. 89 NAMIZNI TENIS ................................................................................................................................. 92 NOGOMET.......................................................................................................................................... 93 NOGOMET - FUTSAL ......................................................................................................................... 99 ODBOJKA .........................................................................................................................................100 ODBOJKA NA MIVKI .......................................................................................................................106 ORIENTACIJA - GORSKO KOLESARSTVO ....................................................................................107 ORIENTACIJA - TEK.........................................................................................................................107 PLANINSTVO - ALPINISTIČNO SMUČANJE ..................................................................................108 PLANINSTVO - ALPINIZEM ............................................................................................................109 PLANINSTVO - LEDNO PLEZANJE.................................................................................................111 PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE ...........................................................................................112 PLAVANJE........................................................................................................................................115 PLES - AKROBATSKI R&R .............................................................................................................123 PLES - MODERNI TEKMOVALNI PLESI.........................................................................................124 PLES - ST IN LA PLESI....................................................................................................................125 POTAPLJANJE - PLAVANJE S PLAVUTMI .....................................................................................128 RAGBI...............................................................................................................................................129 RIBIŠTVO - KASTING ......................................................................................................................131 RIBIŠTVO - SLADKOVODNI ŠPORTNI RIBOLOV..........................................................................131 RIBIŠTVO - ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU .................................................................................133 ROKOBORBA - GRŠKO-RIMSKI SLOG..........................................................................................134 ROKOBORBA - PROSTI SLOG .......................................................................................................134 ROKOMET ........................................................................................................................................135 SABLJANJE ......................................................................................................................................145 SANKANJE - NARAVNE PROGE.....................................................................................................145 SANKANJE - UMETNE PROGE .......................................................................................................146 SMUČANJE - AKROBATSKO ..........................................................................................................146 SMUČANJE - ALPSKO.....................................................................................................................147 SMUČANJE - BIATLON....................................................................................................................153 SMUČANJE - DESKANJE.................................................................................................................155 SMUČANJE - NORDIJSKA KOMBINACIJA.....................................................................................157 SMUČANJE - SKOKI ........................................................................................................................158 SMUČANJE - TEKI............................................................................................................................161 SMUČANJE - TELEMARK................................................................................................................164 STRELSTVO......................................................................................................................................165 TAEKWONDO ..................................................................................................................................169 TAEKWONDO - ITF ..........................................................................................................................170 TENIS................................................................................................................................................172 TRIATLON ........................................................................................................................................175 DUATLON .........................................................................................................................................176 VATERPOLO.....................................................................................................................................177 VESLANJE ........................................................................................................................................179 POLICA o nezgodnem zavarovanju šp. SR, MR, PR in spremlj. športnikov – amaterjev....182

5


PREGLED ŠTEVILA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV PO ŠPORTNIH PANOGAH Panoga

SR

MR

PR

DR

MLR

Skupaj

ATLETIKA

2

18

10

94

134

258

AVTOMOBILIZEM - AVTOKROS

0

0

0

4

0

4

AVTOMOBILIZEM - CESTNO HITROSTNI

0

0

0

1

0

1

AVTOMOBILIZEM - GORSKO HITROSTNI

0

0

0

4

0

4

AVTOMOBILIZEM - KARTING

0

0

0

2

0

2

AVTOMOBILIZEM - RELI

0

6

0

64

0

70

BADMINTON

0

5

2

4

17

28

BALINANJE

0

8

4

8

1

21

BASEBAL

0

20

0

36

16

72

BILJARD

0

0

0

2

1

3

BOKS

0

1

0

4

2

7

BRIDŽ

0

0

3

7

0

10

DRSANJE - KRATKA PROGA

0

0

0

2

1

3

DRSANJE - UMETNOSTNO

0

1

0

3

9

13

DUATLON

0

1

0

4

0

5

DVIGANJE UTEŽI

0

0

0

0

2

2

FLOORBALL

0

0

0

17

0

17

GIMNASTIKA - RITMIČNA

0

2

0

3

5

10

GIMNASTIKA - ŠPORTNA

2

7

0

9

0

18

GOLF

0

0

0

11

4

15

HOKEJ NA LEDU

0

36

15

13

58

122

HOKEJ NA TRAVI

0

0

0

16

0

16

JADRANJE

4

11

4

2

14

35

JU - JITSU

0

6

13

17

28

64

JUDO

4

10

6

9

42

71

KAJAK KANU NA DIVJIH VODAH

1

11

10

30

19

71

KAJAK KANU NA MIRNIH VODAH

0

2

0

8

14

24

KARATE

0

4

2

39

39

84

KEGLJANJE

0

19

12

15

19

65

KEGLJANJE NA LEDU

0

5

0

0

0

5

KICKBOKS - WAKO

0

11

5

13

6

35

KOLESARSTVO - CESTNO

0

15

3

19

22

59

KOLESARSTVO - GORSKO

0

2

1

14

12

29

KOLESARSTVO - STEZA

0

0

0

1

13

14

KONJENIŠTVO

0

1

0

22

9

32

KOŠARKA

0

26

25

60

94

205

KOTALKANJE - HITROSTNO ROLANJE

0

0

0

3

3

6

KOTALKANJE - UMETNOSTNO

0

1

1

1

1

4

LETALSTVO - AKROBATSKO LETENJE

0

0

0

1

0

1

LETALSTVO - BALONARSTVO

0

0

0

1

0

1

LETALSTVO - JADRALNO LETENJE

0

0

0

0

1

1

LETALSTVO - JADRALNO PADALSTVO

0

10

0

2

0

12

LETALSTVO - JADRALNO ZMAJARSTVO

0

1

0

1

0

2

LETALSTVO - PADALSTVO

0

5

0

2

0

7

LETALSTVO - ULTRA LAHKA LETALA

0

2

0

0

0

2

LOKOSTRELSTVO

0

11

2

13

9

35

MOTOCIKLIZEM - CESTNO HITROSTNI

0

6

0

8

0

14

6


Panoga

SR

MR

PR

DR

MLR

Skupaj

MOTOCIKLIZEM - MOTOKROS

0

4

0

3

2

9

MOTOCIKLIZEM - SPIDVEJ

0

3

0

2

0

5

NAMIZNI TENIS

0

3

4

12

18

37

NOGOMET

0

0

0

110

78

188

NOGOMET - FUTSAL

0

0

0

14

0

14

ODBOJKA

0

11

11

28

100

150

ODBOJKA NA MIVKI

0

0

4

6

6

16

ORIENTACIJA - GORSKO KOLESARSTVO

0

0

1

0

0

1

ORIENTACIJA - TEK

0

0

0

9

9

18

PLANINSTVO - ALPINISTIČNO SMUČANJE

0

0

0

2

0

2

PLANINSTVO - ALPINIZEM

0

16

1

24

1

42

PLANINSTVO - LEDNO PLEZANJE

0

0

0

1

0

1

PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE

0

20

13

15

9

57

PLAVANJE

3

11

3

99

25

141

PLES - AKROBATSKI R&R

0

2

0

12

6

20

PLES - MODERNI TEKMOVALNI PLESI

0

4

3

4

5

16

PLES - ST IN LA PLESI

0

6

4

21

29

60

POTAPLJANJE - PLAVANJE S PLAVUTMI

0

0

0

4

4

8

RAGBI

0

0

0

27

17

44

RIBIŠTVO - KASTING

0

2

0

1

0

3

RIBIŠTVO - SLADKOVODNI ŠPORTNI RIBOLOV

0

6

0

15

3

24

RIBIŠTVO - ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU

0

1

1

3

4

9

ROKOBORBA - GRŠKO-RIMSKI SLOG

0

0

0

3

3

6

ROKOBORBA - PROSTI SLOG

0

0

1

3

0

4

ROKOMET

16

77

46

45

106

290

SABLJANJE

0

0

0

6

2

8

SANKANJE - NARAVNE PROGE

0

0

1

3

2

6

SANKANJE - UMETNE PROGE

0

0

0

1

2

3

SMUČANJE - AKROBATSKO

0

1

0

5

0

6

SMUČANJE - ALPSKO

0

13

6

79

7

105

SMUČANJE - BIATLON

0

11

3

10

10

34

SMUČANJE - DESKANJE

1

7

3

15

0

26

SMUČANJE - NORDIJSKA KOMBINACIJA

0

3

0

2

7

12

SMUČANJE - SKOKI

1

5

4

19

20

49

SMUČANJE - TEKI

1

4

2

21

29

57

SMUČANJE - TELEMARK

0

2

0

6

1

9

STRELSTVO

1

10

1

35

26

73

TAEKWONDO

1

0

0

5

5

11

TAEKWONDO - ITF

0

15

6

2

8

31

TENIS

1

7

2

36

45

91

TRIATLON

0

0

3

7

5

15

VATERPOLO

0

15

15

13

16

59

VESLANJE

4

8

11

9

11

43

Skupaj

42

531

267

1326

1216

3382

7


PREGLED ŠTEVILA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV PO OBČINAH Občina

SR

MR

PR

DR

MLR

AJDOVŠČINA

0

4

0

3

1

8

BELTINCI

0

0

0

16

0

16

BENEDIKT

0

0

0

0

1

1

BLED

2

18

11

21

36

88

BOHINJ

0

0

0

1

0

1

BOROVNICA

0

0

0

3

0

3

BOVEC

0

0

0

1

0

1

BREZOVICA

0

0

1

0

11

12

BREŽICE

0

6

6

15

13

40

CELJE

6

40

16

41

68

171

CERKLJE NA GORENJSKEM

0

0

0

3

1

4

CERKNICA

0

4

3

5

2

14

CERKNO

0

0

0

3

3

6

ČRNA NA KOROŠKEM

0

4

0

5

1

10

ČRNOMELJ

0

1

0

1

4

6

DIVAČA

0

1

0

1

1

3

DOL PRI LJUBLJANI

0

2

0

8

10

20

DOLENJSKE TOPLICE

0

1

1

4

4

10

DOMŽALE

0

9

3

51

19

82

DORNAVA

0

0

0

0

1

1

DRAVOGRAD

0

4

0

3

1

8

DUPLEK

0

0

2

0

8

10

GORENJA VAS - POLJANE

0

0

0

0

3

3

GORNJA RADGONA

0

0

0

3

1

4

GORNJI GRAD

0

0

0

3

2

5

GROSUPLJE

0

1

1

8

9

19

HRASTNIK

1

0

1

3

1

6

HRPELJE - KOZINA

1

15

0

4

0

20

IDRIJA

0

4

1

9

7

21

ILIRSKA BISTRICA

0

3

2

10

1

16

IVANČNA GORICA

0

1

0

0

1

2

IZOLA - ISOLA

1

4

7

7

15

34

JESENICE

0

27

9

10

42

88

JURŠINCI

0

0

0

2

0

2

KAMNIK

0

11

2

19

7

39

KANAL

0

0

2

3

11

16

KIDRIČEVO

0

0

0

3

0

3

KOBARID

0

1

0

0

0

1

KOČEVJE

0

0

0

1

2

3

KOMEN

0

0

1

0

0

1

KOMENDA

0

0

0

1

2

3

KOPER - CAPODISTRIA

2

11

12

32

60

117

KRANJ

1

62

12

100

65

240

KRANJSKA GORA

0

4

0

3

7

14

KRŠKO

0

1

3

8

4

16

KUNGOTA

0

0

0

0

2

2

LAŠKO

0

4

5

3

11

23

8

Skupaj


Občina

SR

MR

PR

DR

MLR

Skupaj

LENART

0

0

0

5

1

6

LENDAVA - LENDVA

0

1

0

3

5

9

LITIJA

0

0

0

1

3

4

LJUBLJANA

6

105

52

357

248

768

LJUBNO

0

0

0

1

1

2

LJUTOMER

0

0

1

1

2

4

LOGATEC

0

1

1

16

11

29

LOŠKA DOLINA

0

1

0

2

1

4

LOVRENC NA POHORJU

0

0

0

1

0

1

LUKOVICA

1

0

0

1

0

2

MAJŠPERK

0

0

0

0

1

1

MARIBOR

2

29

21

95

101

248

MEDVODE

0

0

0

0

9

9

MENGEŠ

1

0

0

2

2

5

MEŽICA

0

0

0

1

1

2

MIREN - KOSTANJEVICA

0

0

0

4

0

4

MORAVSKE TOPLICE

0

0

0

11

12

23

MOZIRJE

0

2

0

1

1

4

MURSKA SOBOTA

0

3

2

14

10

29

MUTA

0

0

1

0

3

4

NAKLO

0

0

0

0

1

1

NOVA GORICA

0

9

5

57

64

135

NOVO MESTO

0

10

8

28

38

84

OPLOTNICA

0

0

0

0

1

1

ORMOŽ

0

0

2

2

3

7

PESNICA

0

0

0

1

0

1

PIRAN

2

4

6

4

7

23

POLZELA

0

0

0

0

1

1

POSTOJNA

0

2

2

3

11

18

PREDDVOR

0

0

0

0

1

1

PREVALJE

0

0

0

0

1

1

PTUJ

0

14

4

20

19

57

PUCONCI

0

0

0

1

2

3

RAČE-FRAM

0

0

1

0

8

9

RADENCI

0

0

0

1

2

3

RADLJE OB DRAVI

0

0

0

1

1

2

RADOVLJICA

2

11

3

23

7

46

RAVNE NA KOROŠKEM

0

1

2

16

18

37

RIBNICA

0

1

6

8

3

18

ROGAŠKA SLATINA

0

1

1

4

4

10

RUŠE

0

0

0

1

0

1

SEVNICA

0

2

1

7

10

20

SEŽANA

0

0

0

3

3

6

SLOVENJ GRADEC

0

0

5

11

9

25

SLOVENSKA BISTRICA

0

4

0

6

9

19

SLOVENSKE KONJICE

0

0

0

16

0

16

STARŠE

0

0

0

2

1

3

SVETI JURIJ

0

0

0

1

0

1

9


Občina

SR

MR

PR

DR

MLR

Skupaj

ŠEMPETER - VRTOJBA

0

0

0

1

1

2

ŠENČUR

0

0

2

5

1

8

ŠENTJERNEJ

0

0

0

1

1

2

ŠENTJUR

0

2

3

3

4

12

ŠKOFJA LOKA

0

7

7

12

26

52

ŠOŠTANJ

0

0

0

5

0

5

TIŠINA

0

0

0

0

1

1

TOLMIN

0

0

0

3

0

3

TRBOVLJE

0

0

1

7

16

24

TREBNJE

0

1

5

13

1

20

TRZIN

0

0

0

2

0

2

TRŽIČ

0

7

4

19

8

38

TUJINA

12

44

1

42

8

107

TURNIŠČE

0

1

0

0

0

1

VELENJE

2

17

8

27

40

94

VIPAVA

0

1

0

3

1

5

VODICE

0

1

0

0

0

1

VRHNIKA

0

2

0

3

3

8

VUZENICA

0

0

0

1

0

1

ZAGORJE OB SAVI

0

0

4

8

5

17

ZREČE

0

1

0

0

0

1

ŽALEC

0

1

6

16

18

41

ŽELEZNIKI

0

1

0

3

2

6

ŽIRI

0

1

0

1

4

6

ŽIROVNICA

0

0

0

2

2

4

ŽUŽEMBERK

0

0

1

0

0

1

Skupaj

42

531

267

1326

1216

3382

10


LEGENDA KRATIC TIPA TEKMOVANJ OZ. LESTVIC: OI SP KVSP EP KVEP SR SPP GPM EPP COC SI UNI EYOF EKT SKP MT AJ DP DPP RLS RLE MLRLS MLRLE ONAZ D

olimpijske igre svetovno prvenstvo kvalifikacije za svetovno prvenstvo evropsko prvenstvo kvalifikacije za evropsko prvenstvo svetovni rekord svetovni pokal grand prix miting evropski pokal kontinentalni pokal sredozemske igre univerziada evropski olimpijski festival mladih evropska klubska tekmovanja svetovno klubsko prvenstvo mednarodno tekmovanje mladinske igre alpe-jadran dr탑avno prvenstvo dr탑avno pokalno prvenstvo svetovna rang lestvica evropska rang lestvica mladisnka svetovna rang lestvica mladinska evropska rang lestvica osvojitev naziva drugo

11


ATLETIKA SVETOVNI RAZRED OI, Atene, Grčija, 13.08.2004 - 29.08.2004 1

ČEPLAK Jolanda, 1976

EP, Goeteborg, Švedska, 07.08.2006 - 13.08.2006 2

OSOVNIKAR Matic, 1980

(Obd. kat.: 01.10.2004 - 30.09.2008)

(3.m 800 m - čl. - 1:56,43 min)

AD Kladivar, CELJE

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2010)

(3.m 100 m - čl. - 10.14)

AD Mass, LJUBLJANA

MEDNARODNI RAZRED SP, Cauterets, Francija, 24.07.2005 1

ŠUŠTARŠIČ Mateja, 1973

SP, Manitou Springs, Združene države Amerike, 20.08.2006 2

VENCELJ Toni, 1972

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(5.m gorski maraton - čl. 5:25:39)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(6.m gorski maraton - čl. 4:06:59)

SP, Wellington, Nova Zelandija, 24.09.2005 25.09.2005

AK Portovald, NOVO MESTO

AK Portovald, NOVO MESTO

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

3

HIŽAR Ines, 1980

(14.m gorski tek gor/dol - čl. 44:46)

TK Šmarnogorska naveza, LJUBLJANA

4

LAMOVEC Peter, 1984

(13.m gorski tek gor/dol - čl. 57:42)

ŠD Tabor Žiri, ŽIRI

EP, Birmingham, Velika Britanija, 02.03.2007 04.03.2007 5

LANGERHOLC Brigita, 1976

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(6.m 800m - dvorana - čl. 2:01.24)

EP, Goeteborg, Švedska, 07.08.2006 - 13.08.2006

AK Triglav Kranj, KRANJ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

6

KOZMUS Primož, 1979

(7.m kladivo - čl. - 78.18)

AK FIT, BREŽICE

7

OTTEY Merlene, 1960

(10.m 100 m - čl. - 11.44)

AD Mass, LJUBLJANA

8

ŽUMER Jan, 1982

(12.-14.m 100 m - čl. - 10.43) AD Mass, LJUBLJANA

EP, Male Svatonovice, Češka, 09.07.2006 9

KOSOVELJ Mateja, 1988

10 KOSOVELJ Mitja, 1984

12

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(2.m gorski tek gor/dol - čl. 42:12)

ŠD Nanos Podnanos, VIPAVA

(6.m gorski tek gor/dol - čl. 58:53)

TK Kobarid, KOBARID


ER, Maribor, 19.07.2006 11 JAVORNIK Helena, 1966

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) (1.m 25000 m - čl. 1:28:22.6)

SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005

AK Zreče, ZREČE (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

12 BIKAR Alenka, 1974

(1.m 200 m - čl. - 23,65)

AK Olimpija, LJUBLJANA

13 BOROVINA Matjaž, 1982

(3.m 4x100 m - čl. - 39,57)

AK Postojna, POSTOJNA

14 FRIDRIH Boštjan, 1979

(3.m 4x100 m - čl. - 39,57)

AD Almont, SLOVENSKA BISTRICA

15 PRIMC Igor, 1966

(2.m disk - čl. - 59,27)

AK Krka, NOVO MESTO

16 ŽUMER Kristina, 1980

(3.m 100 m - čl. - 11,63)

AD Mass, LJUBLJANA

GPM, Atene, Grčija, 24.02.2007 17 VODOVNIK Miroslav, 1977

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) (1.m krogla - dvorana - čl. 20.30)

GPM, Rieti, Italija, 27.08.2006 18 ŠESTAK Marija, 1979

AD Almont, SLOVENSKA BISTRICA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) (2.m troskok - čl. - 14.52)

tujina

PERSPEKTIVNI RAZRED MLRLE, 01.01.2006 - 01.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

JAGARINEC Sebastijan, 1987

(19.m 400 m - ml. - )

AK Poljane, MARIBOR

2

JUREŠ Tina, 1987

(11.m 4x100 m - ml. - )

AK Pomurje-PDU, MURSKA SOBOTA

3

KAZIĆ Mersiha, 1989

(22.m troskok - ml. - )

ŠD Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

4

KOKOT Nina, 1988

(7.m daljina - ml. - )

AK Velenje, VELENJE

5

KRIŽNIK Lucija, 1987

(16.m kladivo - ml. - )

AK FIT, BREŽICE

6

MIHALINEC Maja, 1989

(17.m 100 m - ml. - )

AK Velenje, VELENJE

7

PETAN Maja, 1987

(11.m 4x100 m - ml. - )

AK FIT, BREŽICE

8

PUC Anja, 1988

(23.m 400 m - ml. - )

AD Kronos, LJUBLJANA

9

ŠUTEJ Tina, 1988

(4.m palica - ml. - )

AD Mass, LJUBLJANA

(25.m 800 m - ml. - )

AD Mass, LJUBLJANA

10 TRŠAN Vid, 1987

DRŽAVNI RAZRED SP, Bursa, Turčija, 10.09.2006 1

JANŽEKOVIČ Stanko, 1976

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (97.m gorski tek gor - čl. 1:08:11)

AD Železniki, ŽELEZNIKI

13


2

KASTELIC Peter, 1983

(74.m gorski tek gor - čl. 1:05:59)

AK Domžale, DOMŽALE

3

MRAK Valerija, 1971

(51.m gorski tek gor - čl. 56:09)

AD Posočje, TOLMIN

4

ŠALAMUN Igor, 1965

(51.m gorski tek gor - čl. 1:03:30)

AD Maribor 98, MARIBOR

5

ŠUBIC Marko, 1965

(106.m gorski tek gor - čl. 1:09:15)

ŠD Tabor Žiri, ŽIRI

6

TUŠAR Mihaela, 1966

(60.m gorski tek gor - čl. 58:09)

ŠD Nanos Podnanos, VIPAVA

SP, Wellington, Nova Zelandija, 24.09.2005 25.09.2005 7

ŠINK Petra, 1980

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(43.m gorski tek gor/dol - čl. 48:40)

AK Triglav Kranj, KRANJ

izredno podaljšanje EP, Birmingham, Velika Britanija, 02.03.2007 04.03.2007 8

ZLATNAR Damjan, 1977

(13.m 60 m ovire - dvorana čl. - 7.85)

EP, Male Svatonovice, Češka, 09.07.2006 9

FERJANČIČ Pavlina, 1976

10 HROVAT Boštjan, 1976

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) ŠD Nanos Podnanos, VIPAVA

(33.m gorski tek gor/dol - čl. 1:02:42)

AK Portovald, NOVO MESTO

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 30.09.2007)

(4.m gorski tek gor/dol ekipno - čl. - 52 točk)

EPP, Gavle, Švedska, 18.06.2005 - 19.06.2005 12 JUHART Matej, 1976

AD Mass, LJUBLJANA

(4.m gorski tek gor/dol ekipno - čl. - 52 točk)

EP, Male Svatonovice, Češka, 09.07.2006 11 KRKOČ Lucija, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

ŠD Nanos Podnanos, VIPAVA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m 4x100 m - čl. - 39.78)

AD Kladivar, CELJE

izredno podaljšanje EPP, Jalta, Ukrajina, 17.03.2007 - 18.03.2007 13 RATEJ Martina, 1981

(8.m kopje - čl. - 56.47)

EPP, Monzon, Španija, 01.07.2006 - 02.07.2006 14 DERŽANIČ Rok, 1988

(16.m deseteroboj - čl. 6.598)

EPP, Thessaloniki, Grčija, 17.06.2006 18.06.2006

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) AK Šentjur, ŠENTJUR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) AK FIT, BREŽICE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

15 ČRNIGOJ Mojca, 1980

(6.m krogla - čl. - 14.81)

tujina

16 ŠESTAK Matija, 1972

(5.m 400 m - čl. - 47.51)

AD Mass, LJUBLJANA

14


EPP, Thessaloniki, Grčija, 17.06.2006 18.06.2006 17 KERŠEVAN Jana, 1988

(4.m višina - čl. - 1.80)

GPM, Dakar, Senegal, 28.04.2007

AK Gorica, NOVA GORICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

18 PREZELJ Rožle, 1979

(5.m višina - čl. - 2.10)

19 ROVAN Jurij, 1975

(3.m palica - čl. - 5.10)

MT, Stockholm, Švedska, 20.02.2007 20 ROMAN Sonja, 1979

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 30.09.2007)

AK Kranj, KRANJ AK FIT, BREŽICE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m 1500 m - dvorana - čl. 4:06.75)

MT, Velenje, 23.06.2006

AD Maribor 98, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

21 ABRAMIČ Ivana, 1984

(5.m palica - čl. - 3.60)

AK Gorica, NOVA GORICA

22 BAJEC Daša, 1983

(9.m 400 m - čl. - 56.82)

AD Nova Aurora, KOPER CAPODISTRIA

23 BATAGELJ Aleksandra, 1988 (7.m 100 m ovire - čl. - 14.62) AK Gorica, NOVA GORICA 24 BOGOVIČ Tomaž, 1989

(5.m kladivo - čl. - 57.26)

25 BRATKIČ Maja, 1991

(7.m daljina - čl. - 6.01)

AK FIT, BREŽICE AK Gorica, NOVA GORICA

26 BUCALO Rožle, 1987

(2.m daljina - čl. - 7.44)

AK FIT, BREŽICE

27 ČARMAN Tina, 1978

(8.m daljina - čl. - 5.74)

AK Triglav Kranj, KRANJ

28 DEMŠAR Jurij, 1987

(10.m 100 m - čl. - 11.01)

AK Triglav Kranj, KRANJ

29 DROBNIČ Mateja, 1985

(4.m palica - čl. - 3.80)

AK FIT, BREŽICE

30 GLIVAR Matej, 1986

(4.m kladivo - čl. - 57.56)

AK Krka, NOVO MESTO

31 HAFNER Neža, 1983

(6.m 400 m - čl. - 56.25)

AK Triglav Kranj, KRANJ

32 HORVAT David, 1987

(9.m 800 m - čl. - 1:55.01)

AK Pomurje-PDU, MURSKA SOBOTA

33 KOŠTOMAJ Metka, 1983

(8.m 100 m ovire - čl. - 14.70) AD Mass, LJUBLJANA

34 KOZAN Boštjan, 1979

(5.m 5000 m - čl. - 15:31.25)

AK Portovald, NOVO MESTO

35 KREFT Robi, 1986

(5.m daljina - čl. - 6.26)

AK Pomurje-PDU, MURSKA SOBOTA

36 KRIVANEK Gorazd, 1986

(8.m palica - čl. - 4.40)

AK Velenje, VELENJE

37 LETNAR Peter, 1979

(8.m 800 m - čl. - 1:53.02)

AD Mass, LJUBLJANA

38 MELINK Teja, 1980

(3.m palica - čl. - 4.00)

AK Gorica, NOVA GORICA

39 MOLIČNIK Matic, 1990

(8.m 100 m - čl. - 10.97)

AD Kronos, LJUBLJANA

40 NEŽMAH Matic, 1983

(6.m 100 m - čl. - 10.79)

AK Velenje, VELENJE

41 NOSE Maja, 1982

(6.m 200 m - čl. - 24.22)

AK Šentjernej, ŠENTJERNEJ

42 POLJANEC Andrej, 1984

(1.m palica - čl. - 5.35)

AK Olimpija, LJUBLJANA

43 SBÜLL Natalija, 1984

(9.m 800 m - čl. - 2:09.44)

AK Ptuj, PTUJ

44 SITAR Alja, 1992

(10.m 200 m - čl. - 25.23)

AK Domžale, DOMŽALE

45 STOŠIČ Petra, 1985

(10.m 800 m - čl. - 2:10.99)

AD Kronos, LJUBLJANA

15


DP, Brežice, 03.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

46 GORJUP Luka, 1986

(1.m disk - čl. - 43.57)

AD Kronos, LJUBLJANA

47 KRANJC Matija, 1984

(1.m kopje - čl. - 68.39)

AD Mass, LJUBLJANA

DP, Domžale, 23.09.2006 - 24.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

48 CELAR David, 1985

(1.m troskok - ml.čl. - 13.97)

AK Triglav Kranj, KRANJ

49 DOLAR Nika, 1986

(1.m troskok - ml.čl. - 12.63)

AK Ravne, RAVNE NA KOROŠKEM

50 JARC Bernard, 1986

(1.m 3000 m zapreke ml.čl. - 10:10.31)

AK Domžale, DOMŽALE

51 KOKALOVIČ Gregor, 1986

(1.m 100 m - ml.čl. - 10.85)

AK Krka, NOVO MESTO

52 KOVAČ Jure, 1985

(1.m 400 m - ml.čl. - 48.45)

AK Triglav Kranj, KRANJ

53 ŠUBIC Cene, 1985

(1.m 1500 m - ml.čl. 3:59.05)

AD Mass, LJUBLJANA

54 URANKAR David, 1985

(1.m 400 m ovire - ml.čl. 54.19)

AD Kronos, LJUBLJANA

DP, Dunaj, Avstrija, 03.02.2007 - 04.02.2007 55 SITAR Damjan, 1981 DP, Dunaj, Avstrija, 21.01.2006 56 VIMPOLŠEK Boštjan, 1984

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(1.m sedmeroboj - dvorana čl. - 5.684)

AD Almont, SLOVENSKA BISTRICA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m 1500 m - dvorana - čl. 4:00.09)

AK FIT, BREŽICE

izredno podaljšanje DP, Ljubljana, 29.10.2006 57 KOSMAČ Anton, 1976

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m polmaraton - čl. 1:07:11)

DP, Maribor, 23.07.2005 - 24.07.2005 58 VEIT Sabina, 1985

AD Mass, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) AK Poljane, MARIBOR

(1.m 100 m - čl. - 11.77) izredno podaljšanje

DP, Murska Sobota, 14.10.2006 59 KOTNIK Robert, 1975

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m 10000 m - čl. - 32:02)

DP, Novo mesto, 22.07.2006 - 23.07.2006

AD Kronos, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

60 ARH Matevž, 1982

(1.m 4x100 m - čl. - 41.03)

AD Mass, LJUBLJANA

61 BUČ Boštjan, 1980

(1.m 3000 m zapreke - čl. 8:45.57)

AK Velenje, VELENJE

62 MLINARIČ Maja, 1985

(1.m višina - čl. - 1.78)

AD Maribor 98, MARIBOR

63 SUHADOLNIK Tilen, 1983

(1.m 4x100 m - čl. - 41.03)

AD Mass, LJUBLJANA

64 ŠAJN Peter, 1983

(1.m 400 m ovire - čl. - 53.04) AD Mass, LJUBLJANA

65 TAJNIKAR Pia, 1985

(1.m 200 m - čl. - 23.63)

16

AD Mass, LJUBLJANA


66 VEBER Borut, 1982

(1.m 3000 m - čl. - 8:31.74)

AK Sevnica, SEVNICA

67 ZUPANC Peter, 1982

(1.m kopje - čl. - 69.72)

AD Kronos, LJUBLJANA

DP, Radenci, 20.05.2006 68 GRANDOVEC Daneja, 1984

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m maraton - čl. - 2:51:47)

DP, Radenci, 21.05.2005 69 ŽIVKO Anica, 1963

AD Maribor 98, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m polmaraton - čl. 1:30:05)

AD Kladivar, CELJE

izredno podaljšanje DP, Šempeter pri Gorici, 17.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

70 BATAGELJ Jure, 1982

(1.m palica - dvorana - čl. 5.20)

AK Gorica, NOVA GORICA

71 KOVAČIČ Nina, 1984

(1.m 60 m - dvorana - čl. 7.49)

AK Postojna, POSTOJNA

72 VRTAČIČ Jože, 1980

(1.m 60 m - dvorana - čl. 6.94)

AK Krka, NOVO MESTO

73 VUKMIROVIČ Radmila, 1979 (1.m 60 m ovire - dvorana - čl. AK Gorica, NOVA GORICA - 8.39) DP, Velenje, 17.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

74 KUŽNIK Peter, 1983

(1.m kratki kros - čl. - 10:08)

AK Portovald, NOVO MESTO

75 NARAKS Taja, 1985

(1.m kros - ml.čl. - 20:55)

AD Kladivar, CELJE

DP, Velenje, 31.03.2007 76 KEJŽAR Roman, 1966

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m 10000 m - čl. 30:23.09)

DPP, Brežice, 07.10.2006 - 08.10.2006 77 RANGUS Mija, 1985

AD Mass, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m sedmeroboj - čl. - 4.684 točk)

DPP, Ljubljana, 10.06.2006 - 11.06.2006

AK Krka, NOVO MESTO

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

78 BATAGELJ Andrej, 1980

(1.m troskok - čl. - 16.19)

AK Gorica, NOVA GORICA

79 BRATOŽ Marko, 1981

(1.m 100 m - čl. - 10.55)

AK Gorica, NOVA GORICA

80 HUS Špela, 1989

(1.m krogla - čl. - 12.71)

AD Kladivar, CELJE

81 JELEN Urška, 1990

(1.m 4x100 m - čl. - 47.63)

AK Velenje, VELENJE

82 KOLARIČ Nina, 1986

(1.m višina - čl. - 1.71)

AK Ptuj, PTUJ

83 KOŽELJNIK Živa, 1988

(1.m 4x100 m - čl. - 47.63)

AK Velenje, VELENJE

84 NIKOLIČ Miroslav, 1983

(1.m 4x400 m - čl. - 3:18.21)

AD Kronos, LJUBLJANA

85 OREŠNIK Sara, 1984

(1.m 400 m ovire - čl. - 57.63) AK Olimpija, LJUBLJANA

86 PREZELJ Marko, 1985

(1.m 400 m ovire - čl. - 51.81) AK Kranj, KRANJ

87 RADOJČIČ Nejc, 1985

(1.m 4x400 m - čl. - 3:18.21)

AD Mass, LJUBLJANA

88 STOJKOVIČ Tamara, 1987

(1.m disk - čl. - 43.04)

AD Kronos, LJUBLJANA

17


89 SUŠEC Ana, 1985

(1.m kladivo - čl. - 59.79)

AD Kronos, LJUBLJANA

90 TERŠEK Robert, 1970

(1.m kopje - čl. - 68.87)

AD Mass, LJUBLJANA

91 TOMIČ Marina, 1983

(1.m 100 m ovire - čl. - 13.39) AD Kladivar, CELJE

92 ŽNIDARIČ Domen, 1983

(1.m 800 m - čl. - 1:53.44)

DPP, Ljubljana, 12.06.2005 93 KRIŽAJ Luka, 1982

AD Maribor 98, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m 4x400 m - čl. - 3:19.34)

AD Kronos, LJUBLJANA

izredno podaljšanje 94 VUKMIROVIČ Snežana, 1982 (1.m daljina - čl. - 6.23)

AK Gorica, NOVA GORICA

izredno podaljšanje

MLADINSKI RAZRED SP, Bursa, Turčija, 10.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

MLADENOVIČ Suzana, 1987 (25.m gorski tek gor - ml. 25:58)

AK Domžale, DOMŽALE

2

NOVAK Špela, 1987

(23.m gorski tek gor - ml. 25:50)

AK Triglav Kranj, KRANJ

3

OBLAK Peter, 1989

(51.m gorski tek gor - ml. 52:25)

ŠD Tabor Žiri, ŽIRI

MT, Beograd, Srbija, 28.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

LJUBIČ Luka, 1988

(19.m kros - ml. - 13:35)

AD Mass, LJUBLJANA

5

RIBIČ Tina, 1988

(22.m kros - ml. - 16:42)

AK Poljane, MARIBOR

6

TESOVNIK Romana, 1989

(16.m kros - ml. - 16:10)

AK Velenje, VELENJE

MT, Bressanone, Italija, 04.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

DUGAR Matija, 1989

(2.m 400 m - ml.ml. - 50.76)

AK Gorica, NOVA GORICA

8

MIKLAVČIČ Matic, 1990

(2.m višina - ml.ml. - 2.00)

AK Šentjernej, ŠENTJERNEJ

MT, Maribor, 15.07.2006 9

DRAKSLER Tedy, 1987

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (3.m kopje - ml. - 62.48)

AK Satler, KRANJ

(5.m 1500 m - ml. - 4:42.39)

AK Ravne, RAVNE NA KOROŠKEM

11 POZNIČ Petra, 1987

(4.m palica - ml. - 3.20)

AK Velenje, VELENJE

12 SEKAČ Rok, 1988

(6.m 400 m ovire - ml. 56.96)

AD Mass, LJUBLJANA

13 STEGNAR Gašper, 1987

(1.m kopje - ml. - 65.09)

AK Krka, NOVO MESTO

10 PORI Nežka, 1987

DP, Brežice, 03.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

14 AŽMAN Aleš, 1990

(2.m disk - ml.ml. - 36.03)

AK Triglav Kranj, KRANJ

15 GAŠPER Martin, 1990

(1.m disk - ml.ml. - 40.46)

AK Krka, NOVO MESTO

16 KLARER REBEC Živa, 1990

(1.m kopje - ml.ml. - 44.02)

AD Kladivar, CELJE

18


17 PAVLIČ Petra, 1992

(2.m kopje - ml.ml. - 37.79)

AK Domžale, DOMŽALE

18 VOZELJ Ksenija, 1991

(2.m disk - ml.ml. - 30.31)

AD Mass, LJUBLJANA

DP, Brežice, 10.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

19 AVBELJ Barbara, 1988

(2.m disk - st.ml. - 31.70)

AD Kronos, LJUBLJANA

20 GRMAŠ Sanja, 1988

(1.m kladivo - st.ml. - 32.74)

AK Krka, NOVO MESTO

21 HOMAR Matevž, 1988

(1.m kopje - st.ml. - 59.22)

AD Kronos, LJUBLJANA

22 JEGLIČ Nejc, 1989

(2.m kopje - st.ml. - 50.92)

ŠD Naklo, NAKLO

23 KOZMOS Martin, 1989

(1.m disk - st.ml. - 40.75)

AD Kronos, LJUBLJANA

24 LETNAR Bernarda, 1989

(2.m kopje - st.ml. - 40.30)

AK Domžale, DOMŽALE

DP, Celje, 10.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

25 BUTARA Denis, 1988

(2.m 60 m ovire - dvorana st.ml. - 8.45)

AK FIT, BREŽICE

26 DRČAR Matej, 1988

(1.m višina - dvorana - st.ml. 2.00)

AK Krka, NOVO MESTO

27 GLAVAČ Kaja, 1990

(2.m troskok - dvorana st.ml. - 11.65)

ŠD Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

28 GRKMAN Lenart, 1989

(1.m daljina - dvorana st.ml. - 6.97)

AD Kronos, LJUBLJANA

29 NOVAK Maruša, 1988

(1.m višina - dvorana - st.ml. 1.80)

AK Olimpija, LJUBLJANA

30 PAVLIČ Anže, 1990

(1.m troskok - dvorana st.ml. - 13.35)

AK Gorica, NOVA GORICA

31 PINTAR Jan, 1989

(2.m palica - dvorana st.ml. - 4.60)

AD Kladivar, CELJE

32 PINTAR Svit, 1988

(1.m palica - dvorana st.ml. - 4.80)

AD Kladivar, CELJE

33 STRAJNAR Sara, 1989

(1.m 60 m ovire - dvorana st.ml. - 8.82)

AD Mass, LJUBLJANA

34 TRUPEJ Jure, 1991

(2.m višina - dvorana - st.ml. 1.97)

AD Mass, LJUBLJANA

35 WALDHUBER Natalija, 1988 (2.m 60 m ovire - dvorana st.ml. - 8.96) DP, Dunaj, Avstrija, 19.01.2007

AD Almont, SLOVENSKA BISTRICA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

36 AVGUŠTIN Irena, 1988

(2.m 3000m - dvorana - ml. 11:04.57)

ŠD Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

37 GREGORINČIČ Davorin, 1988

(1.m 1500 m - dvorana - ml. 4:06.10)

AK Pomurje-PDU, MURSKA SOBOTA

38 REBERNIK Liona, 1991

(2.m 400m - dvorana - ml. 57.99)

AK Poljane, MARIBOR

39 RUDNIK Kaja, 1988

(1.m 800m - dvorana - ml. 2:12.19)

AK Velenje, VELENJE

19


40 STROPNIK Ana, 1988

(2.m 800m - dvorana - ml. 2:14.25)

AD Kladivar, CELJE

41 TERAŽ Maja, 1989

(1.m 3000m - dvorana - ml. 10:34.79)

AK Sevnica, SEVNICA

42 ZAKRAJŠEK Luka, 1989

(2.m 400m - dvorana - ml. 51.27)

AK Olimpija, LJUBLJANA

43 ZEMLJAK Andrej, 1989

(1.m 400m - dvorana - ml. 50.81)

AK Šentjur, ŠENTJUR

DP, Kamniška Bistrica, 30.07.2006 44 MARKUŠ Klemen, 1989

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m gorski tek gor - ml. 56:48)

DP, Ljubljana, 27.01.2007

KGT Papež, KAMNIK (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

45 BERČIČ Maja, 1991

(1.m palica - dvorana ml.ml. - 3.20)

AD Mass, LJUBLJANA

46 BLAŽEJ Maja, 1992

(2.m palica - dvorana ml.ml. - 3.10)

AK Gorica, NOVA GORICA

47 ČEBRON Žan, 1992

(2.m palica - dvorana ml.ml. - 3.70)

AK Gorica, NOVA GORICA

48 ČIVIČ Dario, 1991

(1.m daljina - dvorana ml.ml. - 6.79)

AK Velenje, VELENJE

49 GRKMAN Neža, 1991

(1.m 60 m ovire - dvorana ml.ml. - 9.17)

AD Mass, LJUBLJANA

50 LEBENIČNIK Monika, 1992

(1.m višina - dvorana ml.ml. - 1.58)

AD Kladivar, CELJE

51 LENART Matic, 1990

(1.m 60 m ovire - dvorana ml.ml. - 8.23)

AK Velenje, VELENJE

52 MARINIČ Žan, 1990

(1.m palica - dvorana ml.ml. - 4.00)

AK Gorica, NOVA GORICA

53 OREL Igor, 1990

(2.m 60 m ovire - dvorana ml.ml. - 8.40)

AD Mass, LJUBLJANA

54 POVŠE Blaž, 1990

(2.m troskok - dvorana ml.ml. - 13.16)

AD Mass, LJUBLJANA

55 PRIMC Kristina, 1991

(2.m 60 m - dvorana ml.ml. - 7.87)

AD Mass, LJUBLJANA

56 STARE Urban, 1990

(2.m daljina - dvorana ml.ml. - 6.69)

AD Kronos, LJUBLJANA

57 ZAGER Mia, 1990

(2.m višina - dvorana ml.ml. - 1.55)

AK Velenje, VELENJE

20


DP, Maribor, 09.07.2005 - 10.07.2005 58 SETNIKAR Tine, 1986

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m 3000 m zapreke st.ml. - 10:05.91)

AD Kronos, LJUBLJANA

izredno podaljšanje DP, Maribor, 27.05.2006 - 28.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

59 MAJCEN Matija, 1990

(2.m osmeroboj - ml.ml. 4.724)

AK Krka, NOVO MESTO

60 PEČNIK Urška, 1987

(2.m sedmeroboj - st.ml. 4.347)

AD Mass, LJUBLJANA

DP, Maribor, 29.07.2006 - 30.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

61 ANZELJC Blaž, 1987

(1.m 4x100 m - st.ml. 43.61)

AD Mass, LJUBLJANA

62 BENKO Martina, 1987

(1.m 400 m ovire - st.ml. 1:04.03)

AK Gorica, NOVA GORICA

63 BREŠAN Jan, 1990

(1.m 4x400 m - st.ml. 3:22.61)

AD Kladivar, CELJE

64 ČERGIČ Andrej, 1989

(1.m 4x100 m - st.ml. 43.61)

AD Mass, LJUBLJANA

65 ČREPINŠEK Gregor, 1988

(1.m 4x100 m - st.ml. 43.61)

AD Mass, LJUBLJANA

66 GOLOB Klavdija, 1990

(2.m višina - st.ml. - 1.60)

AD Železniki, ŽELEZNIKI

67 GUL Polona, 1989

(2.m 4x100 m - st.ml. 49.30)

AK Gorica, NOVA GORICA

68 IVANOVSKI Matej, 1989

(1.m 400 m ovire - st.ml. 55.73)

AK Poljane, MARIBOR

69 JERNEJŠEK Jasmina, 1987

(2.m 4x400 m - st.ml. 4:02.06)

AK Poljane, MARIBOR

70 KAJTNA Vid, 1991

(2.m 4x400 m - st.ml. 3:22.71)

AK Poljane, MARIBOR

71 KAMPIČ Saša, 1988

(2.m kopje - st.ml. - 39.59)

AK Satler, KRANJ

72 KASTELIC Jože, 1987

(2.m 3000 m zapreke st.ml. - 9:58.49)

AK Portovald, NOVO MESTO

73 KOBAL Lucijan, 1989

(2.m 100 m - st.ml. - 11.09)

AD Kronos, LJUBLJANA

74 KOMUŠKIČ Miha, 1988

(2.m 4x100 m - st.ml. 43.66)

AD Kronos, LJUBLJANA

75 KORENJAK Miha, 1988

(1.m 4x400 m - st.ml. 3:22.61)

AD Kladivar, CELJE

76 KOŠTOMAJ Marko, 1987

(1.m 4x400 m - st.ml. 3:22.61)

AD Kladivar, CELJE

77 KRAŠOVEC Nina, 1988

(1.m 1500 m - st.ml. 4:46.59)

AD Maribor 98, MARIBOR

21


78 MACUH Marko, 1987

(2.m 400 m - st.ml. - 49.32)

AD Kronos, LJUBLJANA

79 MIRNIK Benjamin, 1987

(1.m 4x400 m - st.ml. 3:22.61)

AD Kladivar, CELJE

80 MOČNIK Teo, 1989

(2.m 4x400 m - st.ml. 3:22.71)

AK Poljane, MARIBOR

81 MUČIČ Tina, 1989

(2.m 4x100 m - st.ml. 49.30)

AK Gorica, NOVA GORICA

82 OZIMEK Urša, 1987

(2.m 100 m ovire - st.ml. 14.65)

AD Kronos, LJUBLJANA

83 PERČIČ Petra, 1989

(2.m daljina - st.ml. - 5.65)

AK Triglav Kranj, KRANJ

84 RAJŠTER Žiga, 1990

(2.m 4x400 m - st.ml. 3:22.71)

AK Poljane, MARIBOR

85 SKUBIC Mateja, 1990

(1.m 4x100 m - st.ml. 49.17)

AD Mass, LJUBLJANA

86 TROŠT Mitja, 1987

(1.m 3000 m zapreke st.ml. - 9:49.37)

ŠD Nanos Podnanos, VIPAVA

87 TRUNKELJ Gregor, 1987

(1.m 4x100 m - st.ml. 43.61)

AD Mass, LJUBLJANA

88 VEBER Žiga, 1987

(2.m 4x100 m - st.ml. 43.66)

AD Kronos, LJUBLJANA

89 VOLK Goran, 1987

(2.m 400 m ovire - st.ml. 56.59)

AK Gorica, NOVA GORICA

DP, Maribor, 29.07.2006 - 30.07.2006 90 HRIBAR Tadej, 1987 DP, Murska Sobota, 14.10.2006 91 PETROVIČ Tin, 1989

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 30.09.2007)

(1.m disk - st.ml. - 50.32)

AK Krka, NOVO MESTO

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (2.m 10000 m - ml.ml. 35:22)

DP, Ravne, 08.07.2006 - 09.07.2006

AK Ravne, RAVNE NA KOROŠKEM (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

92 BIS Luka, 1990

(1.m 4x300 m - ml.ml. 2:26.84)

AD Kronos, LJUBLJANA

93 ČEČ Urban, 1989

(1.m 110 m ovire - ml.ml. 15.17)

AD Mass, LJUBLJANA

94 ERKIČ Aleksandra, 1990

(1.m kopje - ml.ml. - 41.83)

AD Kronos, LJUBLJANA

95 FILIPIČ Nejc, 1990

(2.m 4x300 m - ml.ml. 2:28.87)

AD Mass, LJUBLJANA

96 HORVAT Vesna, 1989

(2.m višina - ml.ml. - 1.62)

ŠD Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

97 ILIČ ŠAUPERL Tajana, 1991

(2.m 4x300 m - ml.ml. 2:47.41)

AK Poljane, MARIBOR

98 KENDA Maša, 1989

(2.m 400 m ovire - ml.ml. 1:04.21)

AD Kladivar, CELJE

22


99 KUČAN Žana, 1990

(1.m 4x300 m - ml.ml. 2:45.38)

AD Mass, LJUBLJANA

100 MAJCEN Matevž, 1991

(1.m kopje - ml.ml. - 52.48)

AD Kladivar, CELJE

101 MARDŽETKO Špela, 1990

(1.m 4x100 m - ml.ml. 48.25)

AK Velenje, VELENJE

102 MEŽNAR Jure, 1991

(2.m 4x100 m - ml.ml. 44.85)

AK Velenje, VELENJE

103 PART Manja, 1992

(1.m 4x100 m - ml.ml. 48.25)

AK Velenje, VELENJE

104 PAVLEC Urška, 1991

(2.m 4x100 m - ml.ml. 48.65)

AK Poljane, MARIBOR

105 RAMŠAK Tilen, 1990

(2.m 3000 m - ml.ml. 9:10.50)

AK Ravne, RAVNE NA KOROŠKEM

106 SKOK Nina, 1992

(2.m 4x100 m - ml.ml. 48.65)

AK Poljane, MARIBOR

107 SVETIC Blaž, 1989

(1.m palica - ml.ml. - 4.30)

AD Mass, LJUBLJANA

108 ŠPILER Barbara, 1992

(1.m kladivo - ml.ml. - 63.30)

AK FIT, BREŽICE

109 TRATAR Klemen, 1989

(1.m 4x100 m - ml.ml. 43.14)

AD Kronos, LJUBLJANA

DP, Slovenska Bistrica, 03.03.2007 - 04.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

110 HERIČ Martina, 1988

(1.m peteroboj - dvorana st.ml. - 2.728)

AK Poljane, MARIBOR

111 KAPL Simona, 1991

(2.m peteroboj - dvorana ml.ml. - 2.728)

AK Poljane, MARIBOR

112 SABO Živa, 1991

(1.m peteroboj - dvorana ml.ml. - 2.799)

AK Ptuj, PTUJ

113 ŽIVKOVIČ Urška, 1989

(2.m peteroboj - dvorana st.ml. - 2.450)

AK Poljane, MARIBOR

DP, Slovenska Bistrica, 11.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

114 ŠPILER Marko, 1990

(1.m krogla - dvorana ml.ml. - 18.19)

AK FIT, BREŽICE

115 ŽALAC Mitja, 1990

(2.m krogla - dvorana ml.ml. - 14.59)

AK FIT, BREŽICE

DP, Velenje, 17.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

116 KREVS Mitja, 1989

(1.m kros - st.ml. - 20:53)

AK Krka, NOVO MESTO

117 SITAR Ajda, 1991

(2.m kros - ml.ml. - 17:18)

AK Domžale, DOMŽALE

118 ŠMAJDEK Aleksandra, 1991 (1.m kros - ml.ml. - 16:56)

AK Krka, NOVO MESTO

23


DP, Velenje, 25.06.2005 - 26.06.2005 119 GAZVODA Ajda, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m 400 m ovire - ml.ml. 1:05.88)

AK Poljane, MARIBOR

izredno podaljšanje DP, Velenje, 31.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

120 BERČIČ Tina, 1990

(1.m 5000 m - ml.ml. 19:32.72)

AD Mass, LJUBLJANA

121 FUJS Matej, 1990

(1.m 10000 m - ml.ml. 33:00.66)

AK Pomurje-PDU, MURSKA SOBOTA

122 GRAD Blaž, 1989

(2.m 10000 m - st.ml. 33:47.28)

AD Mass, LJUBLJANA

123 HUDOKLIN Maja, 1991

(2.m 5000 m - ml.ml. 19:43.44)

AK Domžale, DOMŽALE

124 JOVAN Rok, 1990

(1.m 10000 m - st.ml. 33:01.02)

AK Velenje, VELENJE

125 ZEVNIK Vid, 1991

(2.m 10000 m - ml.ml. 33:20.87)

AK FIT, BREŽICE

DPP, Brežice, 07.10.2006 - 08.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

126 BLATNIK Simon, 1989

(2.m osmeroboj - ml.ml. 4.668 točk)

AK Krka, NOVO MESTO

127 GRDINA Rok, 1990

(1.m osmeroboj - ml.ml. 5.010 točk)

AK Ptuj, PTUJ

128 PEČAR Lara, 1989

(1.m sedmeroboj - ml.ml. 4.059 točk)

AK Koper, KOPER CAPODISTRIA

DPP, Celje, 02.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

129 BEČIĆ Alisa, 1989

(1.m 400 m - ml.ml. - 58.79)

AK Triglav Kranj, KRANJ

130 KOZAN Jošt, 1989

(1.m 800 m - ml.ml. 2:01.98)

AD Mass, LJUBLJANA

131 MATOH Nika, 1989

(1.m višina - ml.ml. - 1.62)

ŠD Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

132 PAJTLER Laura, 1990

(1.m 800 m - ml.ml. 2:17.42)

AK Ptuj, PTUJ

133 REBERŠAK Aljaž, 1990

(1.m 100 m - ml.ml. - 11.53)

AD Kladivar, CELJE

134 VIVOD Vesna, 1989

(1.m 400 m ovire - ml.ml. 1:05.84)

AK Poljane, MARIBOR

24


AVTOMOBILIZEM - AVTOKROS DRŽAVNI RAZRED DP, 30.04.2006 - 17.09.2006 1

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

BENEDIK Dušan, 1954

(1.m divizija I - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

2

BOKAL Ivo, 1963

(1.m absolutno - čl.)

ŠD Utrip, ŠKOFJA LOKA

3

MARN Blaž, 1979

(1.m divizija II - čl.)

ASC Mustang, DOMŽALE

4

RAKOVEC Matija, 1974

(1.m divizija III - čl.)

ASC Mustang, DOMŽALE

AVTOMOBILIZEM - CESTNO HITROSTNI DRŽAVNI RAZRED DP, 22.04.2006 - 30.09.2006 1

BUŽGA Aleš, 1965

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m divizija II - čl.)

AK Lamko, LJUBLJANA

AVTOMOBILIZEM - GORSKO HITROSTNI DRŽAVNI RAZRED DP, 08.04.2006 - 24.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

BRAVEC Luka, 1986

(1.m divizija I - čl.)

AK Zasavje, TRBOVLJE

2

DEKLEVA Igor, 1979

(1.m absolutno - čl.)

AK Elektrodekleva, LJUBLJANA

3

MIKLAVČIČ Tadej, 1985

(1.m divizija II - čl.)

ŠD Carst 04, MIREN KOSTANJEVICA

4

PREK Aleš, 1981

(1.m divizija III - čl.)

DD Ultra, PESNICA

AVTOMOBILIZEM - KARTING DRŽAVNI RAZRED DP, 18.03.2006 - 14.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

KOVAČ Miha, 1987

(1.m A 100 - čl.)

AMD Lucija, DOMŽALE

2

ŠČULAC Damjan, 1972

(1.m ICC 125 - čl.)

AMD Moste, LJUBLJANA

25


AVTOMOBILIZEM - RELI MEDNARODNI RAZRED EPP, 20.10.2006 - 21.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

KAUČIČ Tomaž, 1978

(1.m absolutno - čl.)

2

ZORENČ Peter, 1978

(1.m absolutno - čl.)

EPP, Idrija, 06.05.2006 - 07.05.2006

DTD Kaučič, MARIBOR DTD Kaučič, MARIBOR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

3

JEREB Andrej, 1973

(1.m absolutno - čl.)

AK Lamko, LJUBLJANA

4

KACIN Igor, 1978

(2.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

5

KACIN Miran, 1968

(1.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

6

PELJHAN Darko, 1965

(2.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

DRŽAVNI RAZRED EPP, 20.10.2006 - 21.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

BELE Aleš, 1979

(23.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

2

COTIČ Igor, 1983

(21.m absolutno - čl.)

ŠD Carst 04, MIREN KOSTANJEVICA

3

ČAR Matej, 1980

(11.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

4

ERŽEN Jure, 1971

(15.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

5

FRANČEŠKIN Boštjan, 1979 (26.m absolutno - čl.)

ŠD Carst 04, MIREN KOSTANJEVICA

6

GOJA Simon, 1981

AMTK Koper, KOPER CAPODISTRIA

(26.m absolutno - čl.)

7

GORKIČ Ana, 1981

(28.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

8

GUNJAČ Evgen, 1976

(23.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

9

HVALA Renato, 1968

(16.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

10 ILJAŽ Gašper , 1981

(5.m absolutno - čl.)

ŠK Pip, TRZIN

11 KERČMAR Miha, 1980

(15.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

12 KLEMENČIČ Mitja, 1970

(5.m absolutno - čl.)

ŠK Pip, TRZIN

13 LAH Darko, 1973

(13.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

14 LOGAR Zmago, 1978

(18.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

15 MARC Peter, 1962

(18.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

16 MOHAR Gregor, 1977

(22.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

17 PETRIČ Uroš, 1981

(13.m absolutno - čl.)

ABC Sport AMTK, NOVA GORICA

26


18 PODPEČAN Grega, 1979

(19.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

19 PODPEČAN Maja, 1981

(19.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

20 PONIKVAR Albert, 1974

(22.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

21 POŽEG Boris, 1968

(14.m absolutno - čl.)

ŠRD Olimp, LJUBLJANA

22 PREZELJ Mitja, 1980

(11.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

23 REMEC Darko, 1958

(27.m absolutno - čl.)

AMD Sportstil, LJUBLJANA

24 REMEC Tine, 1980

(27.m absolutno - čl.)

AMD Sportstil, LJUBLJANA

25 STEPANOVIČ Mladen, 1978

(28.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

26 ŠINIGOJ Erik, 1983

(21.m absolutno - čl.)

ŠD Carst 04, MIREN KOSTANJEVICA

27 ŠIRCA Aleš, 1977

(24.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

28 TROBEC Simon, 1974

(24.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

29 UDOVČ Alojz , 1956

(12.m absolutno - čl.)

ŠD Udovč Motor Sport, SEVNICA

30 VENE Miro , 1945

(12.m absolutno - čl.)

ASC Mustang, DOMŽALE

31 VONČINA Darko, 1976

(16.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

32 ZUPANC Asja, 1981

(14.m absolutno - čl.)

ŠRD Olimp, LJUBLJANA

EPP, Idrija, 06.05.2006 - 07.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

33 ČUK Edvard, 1972

(4.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

34 HUMAR Aleks, 1972

(4.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

35 IPAVEC Tomaž, 1980

(7.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

36 JERAM Damjan, 1978

(11.m absolutno - čl.)

AMD Amortizer Rally Team, DOL PRI LJUBLJANI

37 JERAM Marko, 1982

(11.m absolutno - čl.)

AMD Amortizer Rally Team, DOL PRI LJUBLJANI AK Olimpija, LJUBLJANA

38 JERMAN Miran, 1970

(9.m absolutno - čl.)

39 JEZERŠEK Miha , 1981

(7.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

40 JORDAN Andrej, 1981

(19.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

41 KOBAL Valter, 1970

(5.m absolutno - čl.)

AK V-Racing, VELENJE

42 KOMEL Slavko, 1957

(8.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

43 KORPAR Jernej, 1977

(5.m absolutno - čl.)

AK V-Racing, VELENJE

44 MLEKUŽ Dejan, 1976

(23.m absolutno - čl.)

AK Cerkno Racing, CERKNO

45 MLEKUŽ Jure, 1983

(23.m absolutno - čl.)

AK Cerkno Racing, CERKNO

46 PAPEŽ Uroš, 1978

(17.m absolutno - čl.)

AŠD Kamniška Bistrica, KAMNIK

47 PETRC Slavko, 1974

(20.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

27


48 RANT Gregor, 1976

(17.m absolutno - čl.)

AŠD Kamniška Bistrica, KAMNIK

49 REHAR Peter, 1979

(12.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

50 ROME Sebastjan, 1977

(20.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

51 SLEJKO Mitja, 1981

(14.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

52 ŠIROK Kristijan, 1975

(8.m absolutno - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

53 ŠTUCIN Martin, 1980

(12.m absolutno - čl.)

AK MPI racing, IDRIJA

54 TONEJC Boris, 1970

(9.m absolutno - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

55 VODOPIVEC Jana, 1984

(14.m absolutno - čl.)

ŠD SEC Racing Team, ILIRSKA BISTRICA

56 ZOBAVNIK Klemen, 1980

(19.m absolutno - čl.)

AMD Slovenija avto - IMOS, LJUBLJANA

DP, 30.03.2006 - 20.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

57 BRATINA Borut, 1979

(1.m skupina N - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

58 KALAN David, 1977

(1.m absolutno - čl.)

AK Bencin adrenalin, ŽELEZNIKI

59 LAPAJNE Simon, 1978

(1.m divizija I - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

60 LOGAR Boštjan, 1977

(1.m absolutno - čl.)

AK Bencin adrenalin, ŽELEZNIKI

61 LOŽNAR KRANJC Enej, 1981 (1.m divizija II - čl.)

AMD Amortizer Rally Team, DOL PRI LJUBLJANI

62 MRAK Andrej, 1976

(1.m skupina N - čl.)

AK Olimpija, LJUBLJANA

63 SELJAK Klemen, 1974

(1.m divizija I - čl.)

DAS Koleselj, LOGATEC

64 TURK Rok, 1982

(1.m divizija II - čl.)

AMD Amortizer Rally Team, DOL PRI LJUBLJANI

MOTOCIKLIZEM - CESTNO HITROSTNI MEDNARODNI RAZRED SP, 16.04.2006 - 16.09.2006 1

JERMAN Igor, 1975

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (2.m endurance - čl.)

SP, Atene, Grčija, 04.11.2006 2

HLAD Aleš , 1979

MD Depala vas, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(1.m supermoto 450 - čl.)

EP, 29.04.2006 - 05.11.2006

AMD Sitar Dunlop, KAMNIK

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

3

GOMBOC Jernej, 1983

(4.m supermoto 450 - čl.)

Štern Racing klub, KRANJ

4

ŠTERN Beno, 1983

(1.m supermoto 450 - čl.)

AMD Domžale, DOMŽALE

EP, 31.05.2005 - 28.08.2005 5

28

ŠPENDAL Milan, 1969

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) (1.m prikoličarji - čl.)

AMD Kranj, KRANJ


EP, Pleven, Bolgarija, 07.08.2006 - 08.08.2006 6

HABAT Marjan, 1985

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m supermoto ekipno - čl.)

AMD Kamnik, KAMNIK

DRŽAVNI RAZRED SP, Magny Cours, Francija, 07.10.2006 1

JERMAN Marko, 1984

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(9.m superstock - čl.)

EP, Casteletto di Branduzzo, Italija, 28.04.2007 29.04.2007

MD Depala vas, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

2

HABAT Silvester, 1990

(14.m supermoto 450 - čl.)

3

MIHELČIČ Rok, 1977

(9.m supermoto 450 - čl.)

AMD Lukovica, LUKOVICA

4

NASTRAN Uroš, 1986

(3.m supermoto 450 - čl.)

AMD Sitar Dunlop, KAMNIK

EP, Magny Cours, Francija, 07.10.2006 5

PINTAR Boštjan, 1986

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(12.m superstock - čl.)

DP, 14.05.2006 - 14.10.2006

AMD Kamnik, KAMNIK

ŠD Inotherm Racing Team, RIBNICA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

KORŠIČ Tomaž, 1985

(1.m skuter 70 - čl.)

AMD Domžale, DOMŽALE

7

ŠKARJA Marko, 1973

(1.m supermoto 650 - čl.)

AMD Sitar Dunlop, KAMNIK

8

ŽIVKO Iztok, 1990

(1.m minimoto - čl.)

RD KBM racing, ZAGORJE OB SAVI

MOTOCIKLIZEM - MOTOKROS MEDNARODNI RAZRED SP, 02.04.2006 - 03.09.2006 1

KRAGELJ Sašo, 1977

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (7.m open - čl.)

EP, 15.05.2005 2

MOŽE Jaka, 1984

AMD Feroda, CELJE (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(1.m 250 ccm - čl.)

EP, Brežice, 21.04.2007 - 22.04.2007

AMD Trebnje, TREBNJE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

3

SLAVEC Erik, 1982

(2.m 250 ccm - čl.)

TRK Tajfun - šport, ŠENTJUR

4

SMREKAR Damjan, 1985

(1.m 250 ccm - čl.)

AMD Šentvid pri Stični, IVANČNA GORICA

DRŽAVNI RAZRED SP, Cingoli, Italija, 14.04.2007 - 15.04.2007 1

ŠPINDLER Miha, 1985

(13.m open - čl.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) AMD Sitar Dunlop, KAMNIK

29


SP, Orehova vas, 15.06.2006 - 18.06.2006 2

JELEN Roman, 1978

(10.m open - čl.)

DP, 26.03.2006 - 08.10.2006 3

GERČAR Klemen, 1990

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) AMD Sitar Dunlop, KAMNIK (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m 125 ccm - čl.)

AMD Sitar Dunlop, KAMNIK

MLADINSKI RAZRED EP, Brežice, 21.04.2007 - 22.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

TADIČ Peter, 1992

(9.m 125 ccm - ml.)

MD MTD Racing Team, MAJŠPERK

2

URBAS Theo, 1991

(13.m 125 ccm - ml.)

Motocross klub Notranjska, CERKNICA

MOTOCIKLIZEM - SPIDVEJ MEDNARODNI RAZRED SP, 22.04.2006 - 23.09.2006 1

ŽAGAR Matej, 1983

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (7.m posamezno - čl.)

EP, Lendava, 27.05.2006 - 06.08.2006

AMTK Ljubljana, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

2

KOLENKO Jernej, 1982

(2.m ekipno - čl.)

AMTK Ljubljana, LJUBLJANA

3

ŠANTEJ Izak, 1973

(2.m ekipno - čl.)

AMD Krško, KRŠKO

DRŽAVNI RAZRED KVSP, Miškolc, Madžarska, 27.05.2006 28.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

GREGORIČ Maks, 1985

(2.m ekipno - čl.)

AMTK Ljubljana, LJUBLJANA

2

ŠTOJS Denis, 1978

(2.m ekipno - čl.)

Speedway Team Lendava, LENDAVA - LENDVA

BADMINTON MEDNARODNI RAZRED SP, Los Angeles, Združene države Amerike, 15.08.2005 - 21.08.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

1

POHAR Andrej, 1974

(17.-32.m dvojice - čl.)

BK Olimpija, LJUBLJANA

2

ŠEPEC Miha, 1984

(17.-32.m dvojice - čl.)

BK Olimpija, LJUBLJANA

30


SP, Madrid, Španija, 18.09.2006 - 24.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

3

KERSNIK Maja, 1981

(17.-32.m dvojice - čl.)

4

PETRIČ Luka, 1984

(17.-32.m posamezno - čl.)

BK Olimpija, LJUBLJANA BK Ljubljana, LJUBLJANA

5

TVRDY Maja, 1983

(17.-32.m posamezno - čl.)

BK Ljubljana, LJUBLJANA

PERSPEKTIVNI RAZRED MLRLE, 22.09.2006 - 11.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

BAJUK Matevž, 1990

(1.m dvojice - ml.)

BK TOM Mirna, TREBNJE

2

TURK Aljoša, 1989

(1.m dvojice - ml.)

BK TOM Mirna, TREBNJE

DRŽAVNI RAZRED MT, Bukarešta, Romunija, 22.03.2007 25.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

BOLJKA Nejc, 1986

(5.-8.m dvojice - čl.)

BK Ljubljana, LJUBLJANA

2

HORVAT Miha, 1982

(5.-8.m dvojice - čl.)

BK Mladost, LENDAVA - LENDVA

3

MURN Aleš, 1980

(5.-8.m dvojice - čl.)

BK TOM Mirna, TREBNJE

DP, Medvode, 03.02.2007 - 04.02.2007 4

POHAR Maja, 1976

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(1.m mešane dvojice - čl.)

BK Olimpija, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED MT, Glubczyce, Poljska, 18.01.2007 - 21.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

ALIČ Niko, 1990

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

2

DELAK Tjaša, 1989

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK Ljubljana, LJUBLJANA

3

JAMNIK Kek, 1991

(9.-16.m dvojice - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

4

KONCUT Nika, 1990

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK Mladost, LENDAVA - LENDVA

5

KOVAČ Ana, 1989

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK Olimpija, LJUBLJANA

6

OMERZU Janž, 1989

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

MT, Mirna, 06.10.2006 - 08.10.2006 7

UTROŠA Iztok, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.01.2008)

(1.m posamezno - ml.)

MT, Mirna, 06.10.2006 - 08.10.2006

BK Mladost, LENDAVA - LENDVA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

8

BITENC Nejc, 1990

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

9

JEZERNIK Tadej, 1988

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK TOM Mirna, TREBNJE

(5.-8.m dvojice - ml.)

DTV Partizan Zgornja Kungota, KUNGOTA

10 JURŠIČ Tina, 1991

31


11 KODRIČ Tina, 1991

(5.-8.m dvojice - ml.)

DTV Partizan Zgornja Kungota, KUNGOTA

12 REBOLJ Luka, 1991

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

13 REPŠE Živa, 1991

(9.-16.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

MT, Nitra, Slovaška, 22.09.2006 - 24.09.2006 14 LUKAČ Iva, 1990

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(9.-16.m dvojice - ml.)

MT, Poreč, Hrvaška, 19.10.2006 - 22.10.2006

BK Mladost, LENDAVA - LENDVA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

15 BABNIK Blaž, 1990

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

16 KUMELJ Jurij, 1991

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

17 RUPNIK Anže, 1988

(17.-32.m posamezno - ml.)

BK Medvode, MEDVODE

BALINANJE MEDNARODNI RAZRED SP, Torino, Italija, 26.09.2005 - 30.09.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

1

MOLIČNIK Gregor, 1976

(1.m dvojice - čl.)

BD Center, KRANJ

2

NOVAK Bojan, 1971

(3.m hitrostno zbijanje štafeta - čl.)

tujina

3

SOFRONIEVSKI Damjan, 1979

(2.m natančno zbijanje - čl.)

tujina

SP, Wen Zhou, Kitajska, 17.10.2006 - 22.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

4

HORVAT Marija, 1976

(4.m igra v krog - čl.)

BŠK Polje, LJUBLJANA

5

SODEC Tadeja, 1989

(1.m natančno zbijanje - čl.)

BŠK Krim, LJUBLJANA

EP, Reka, Hrvaška, 02.10.2006 - 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

6

BORČNIK Aleš, 1986

(4.m hitrostno zbijanje - čl.)

7

ČAUŠEVIČ Jasmin, 1982

(2.m posamezno - čl.)

SD Strahovica, VODICE tujina

8

JANŽIČ Davor, 1981

(1.m igra v krog - čl.)

tujina

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Biella, Italija, 11.09.2006 - 16.09.2006 1

ĐORĐEVIČ Nikola, 1988

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(2.m hitrostno zbijanje štafeta - ml.)

BK Antena, PIRAN BD Trata, ŠKOFJA LOKA

2

KOKELJ Luka, 1990

(2.m posamezno - ml.)

3

PETRIČ Anže, 1988

(3.m hitrostno zbijanje - ml.)

BK Hrast, KOMEN

4

ŠIRCELJ Igor, 1989

(2.m dvojice - ml.)

BK Zabiče, ILIRSKA BISTRICA

32


DRŽAVNI RAZRED SP, Wen Zhou, Kitajska, 17.10.2006 - 22.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

PIVK Petra, 1982

(4.m hitrostno zbijanje štafeta - čl.)

BK Brdo, LJUBLJANA

2

SODEC Nina, 1985

(4.m hitrostno zbijanje štafeta - čl.)

BŠK Krim, LJUBLJANA

DP, 15.04.2006 - 22.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

3

LAMPIČ Miha, 1983

(1.m ekipno - čl.)

ŠD Sloga, LJUBLJANA

4

OPREŠNIK Gregor, 1978

(1.m ekipno - čl.)

ŠD Sloga, LJUBLJANA

5

PAULIČ Igor, 1980

(1.m ekipno - čl.)

ŠD Sloga, LJUBLJANA

6

TROBEC Toni, 1977

(1.m ekipno - čl.)

BK Planina, KRANJ

7

ZORC Andrej, 1969

(1.m ekipno - čl.)

ŠD Sloga, LJUBLJANA

8

ŽELEZNIK Uroš, 1969

(1.m ekipno - čl.)

ŠD Sloga, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED SP, Biella, Italija, 11.09.2006 - 16.09.2006 1

BENCE Janez, 1988

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(6.m natančno zbijanje - ml.)

BD Trata, ŠKOFJA LOKA

BASEBAL MEDNARODNI RAZRED EKT, Grosseto, Italija, 13.06.2006 - 18.06.2006 1

BERIČIČ Matija, 1974

2 3

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

BIZJAK Aleš, 1973

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

BORZATTA Enrico, 1954

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

4

BORZATTA Miha, 1981

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

5

ČELIK Urban, 1978

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

6

GRABOVAC Vlado, 1982

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

7

JAKOPIČ Jaka, 1981

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

8

JOVANOVIČ Andrej, 1965

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

9

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

KEŠAR Janez, 1966

(8.m - čl.)

10 KOLAR Srečo, 1973

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

11 KOROŠEC Vojko, 1957

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

12 KRMELJ Rok, 1974

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

13 LAVTAR Matej, 1980

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

14 MRAVLJE Aleš, 1981

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

15 PUSAR Peter, 1981

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

33


16 ŠINKO Jure, 1984

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

17 TRILER Aljaž, 1979

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

18 TROBEC Jaka, 1981

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

19 VALANČIČ Grega, 1986

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

20 VEHOVEC Boris, 1969

(8.m - čl.)

BK Kranjski lisjaki, KRANJ

DRŽAVNI RAZRED EKT, Ljubljana, 13.06.2006 - 18.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BANJAC Zoran, 1972

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

2

BERGINC Matej, 1973

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

3

BREZAVŠČEK Miha, 1984

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

4

DJINOVSKI Uroš, 1976

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

5

DROBNAK Igor, 1983

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

6

DROBNAK Jure, 1984

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

7

FREYER Gašper, 1975

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

8

KRAJTMAJER Luka, 1979

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

9

KRSTIČ Matej, 1988

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

11 PRIHODA Kostja, 1973

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

12 ROTAR Domen, 1973

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

13 SADIKOVIĆ Edin, 1979

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

14 SADIKOVIĆ Elvir, 1974

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

15 SNOJ Žiga, 1987

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

16 STRAŽAR Aleš , 1990

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

17 ŠERBEC Jaka, 1980

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

18 VUK Gašper , 1980

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

19 ZALETEL Tine, 1974

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

20 ZANOŠKAR Urban, 1973

(2.m - čl.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

10 LEVEC Miha, 1980

KVEP, Antwerpen, Belgija, 31.07.2006 06.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

21 BIZJAK Andrej, 1978

(6.m - čl.)

22 BRINOVEC Miran, 1970

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA ŠD Golovec, LJUBLJANA

23 CIPERLE Boštjan, 1986

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

24 GAJZER Klemen, 1980

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

25 JAKOMIN Gašper, 1981

(6.m - čl.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

26 KUPLENIK Miha, 1985

(6.m - čl.)

27 KUPLENIK Rok, 1988

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

28 MAROLT Tine, 1982

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

29 MILOŠIČ Peter, 1986

(6.m - čl.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

34


30 MRHAR Marko, 1983

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

31 NIKOLIČ Marko, 1988

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

32 POČERVINA Rok, 1986

(6.m - čl.)

33 RUDOLF Uroš, 1982

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

34 UHAN Miha, 1986

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

35 VADAS Rok, 1985

(6.m - čl.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

36 ŽEZLINA Tomo, 1975

(6.m - čl.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED KVEP, Antwerpen, Belgija, 15.07.2006 22.07.2006 1

BAUER Žiga, 1988

(4.m - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) BSK Novo mesto, NOVO MESTO

2

BAVČAR Urban, 1991

(4.m - ml.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

3

ERKLAVEC Rok, 1988

(4.m - ml.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

4

GALUNIČ Nino, 1988

(4.m - ml.)

ŠTD Crossroads Softball Team, MARIBOR BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

5

GRMOVŠEK Grega, 1988

(4.m - ml.)

6

KOVAČIČ Tine, 1991

(4.m - ml.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

7

KUČINIČ Mirko, 1990

(4.m - ml.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

8

LIKAR Igor, 1988

(4.m - ml.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

9

MARINŠEK Timi, 1991

(4.m - ml.)

ŠTD Crossroads Softball Team, MARIBOR

10 MILOŠIČ Miha, 1990

(4.m - ml.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

11 PETROČNIK Rok, 1989

(4.m - ml.)

ŠD Golovec, LJUBLJANA

12 PUČNIK Jan, 1990

(4.m - ml.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

13 PUČNIK Luka, 1992

(4.m - ml.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

14 REBEC Jan, 1990

(4.m - ml.)

BSK Mečarice, KOPER CAPODISTRIA

15 ŠTRUKELJ Žiga , 1989

(4.m - ml.)

BSD Ježica, LJUBLJANA

16 VRHUNEC Žan, 1988

(4.m - ml.)

BSŠD Zajčki, LJUBLJANA

BILJARD DRŽAVNI RAZRED MT, Rankweil, Avstrija, 07.06.2006 - 11.06.2006 1

ERČULJ Matjaž, 1977

(33.-48.m devetka - čl.)

DP, Ljubljana, 22.04.2006 - 14.05.2006 2

BAKARČIČ Marko, 1979

(1.m devetka - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) BK Gomes, MARIBOR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) BK Laibach, LJUBLJANA

35


MLADINSKI RAZRED DP, Ljubljana, 22.04.2006 - 14.05.2006 1

KUKLEC Vid, 1989

(1.m devetka - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) BK Laibach, LJUBLJANA

BOKS MEDNARODNI RAZRED SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005 1

KRAMBERGER Robi, 1978

(3.m do 81 kg - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) Tomohawk BK, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED MT, Banja Luka, Bosna in Hercegovina, 20.10.2006 - 22.10.2006 1

MAKARIČ Boris, 1985

(2.m do 75 kg - čl.)

DP, Ljubljana, 01.12.2006 - 03.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) BK Kranj, KRANJ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

2

KOVAČIČ Jaka, 1982

(1.m do 64 kg - čl.)

BK Ljubljana, LJUBLJANA

3

LOVIŠČEK Gregor, 1987

(1.m do 91 kg - čl.)

BK Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA

4

RAKUŠ Dušan, 1976

(1.m do 75 kg - čl.)

BK Ring Ptuj, PTUJ

MLADINSKI RAZRED MT, Mostar, Bosna in Hercegovina, 18.05.2006 21.05.2006 1

KUŠLAKOVIČ Alen, 1988

(2.m do 69 kg - ml.)

DP, Ljubljana, 01.12.2006 - 03.12.2006 2

SMREKAR Teo, 1988

(1.m do 75 kg - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) BK Kranj, KRANJ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) Tomohawk BK, LJUBLJANA

BRIDŽ PERSPEKTIVNI RAZRED ONAZ, 01.05.2006 - 30.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

GANTAR Metod, 1970

(velemojster 2041 t.)

BK Tivoli, LJUBLJANA

2

PROTEGA Branislav, 1946

(velemojster 2187 t.)

BK Ljubljana, LJUBLJANA

3

ŠENK Matija, 1962

(velemojster 1933 t.)

BK Tivoli, LJUBLJANA

36


DRŽAVNI RAZRED DP, Gameljne pri Ljubljani, 14.04.2007 15.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

AMBROŽ Milojka, 1960

(1.m ekipno - čl.)

2

KNEŽEVIČ Slobodan, 1954

(1.m ekipno - čl.)

Šaleški BK Velenje, ŠOŠTANJ

3

MIJOČ Janko, 1954

(1.m ekipno - čl.)

Šaleški BK Velenje, ŠOŠTANJ

4

ŽIBERT Zmagoslav, 1963

(1.m ekipno - čl.)

Šaleški BK Velenje, ŠOŠTANJ

DP, Ljubljana, 08.12.2006 - 10.12.2006 5

AMBROŽ Bojan, 1958

(1.m pari - čl.)

DP, Ljubljana, 10.11.2006 - 12.11.2006

Šaleški BK Velenje, ŠOŠTANJ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) Šaleški BK Velenje, ŠOŠTANJ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

LIPUŽIČ Damjan, 1962

(1.m ekipno - čl.)

BK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

7

NOVAK Miro, 1963

(1.m ekipno - čl.)

BK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

DRSANJE - KRATKA PROGA DRŽAVNI RAZRED MT, Dunaj, Avstrija, 27.10.2006 - 29.10.2006 1

SLUGA Patricija, 1988

(8.m skupno - čl.)

MT, Zagreb, Hrvaška, 31.03.2007 2

KROFLIČ Tjaša, 1988

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) DK Celje, CELJE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m skupno - čl.)

DK Celje, CELJE

MLADINSKI RAZRED MT, Mlada Boleslav, Češka, 13.10.2006 15.10.2006 1

KALŠEK Urban, 1987

(22.m skupno - ml.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) DK Celje, CELJE

DRSANJE - UMETNOSTNO MEDNARODNI RAZRED EP, Varšava, Poljska, 23.01.2007 - 28.01.2007 1

URBAS Gregor, 1982

(9.m posamezno - čl.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA

37


DRŽAVNI RAZRED UNI, Torino, Italija, 17.01.2007 - 27.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

ČADEŽ Luka, 1987

(20.m posamezno - čl.)

DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA

2

ZIDAR Alenka, 1982

(23.m posamezno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

MT, Zagreb, Hrvaška, 16.11.2006 - 19.11.2006 3

POŠTIČ Teodora, 1984

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(6.m posamezno - čl.)

DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED MT, Celje, 09.11.2006 - 12.11.2006 1

BURJA Katarina, 1988

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(10.m posamezno - ml.)

MT, Ljubljana, 01.02.2007 - 04.02.2007

DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

2

OTOVIČ Kaja, 1988

(11.m posamezno - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

3

PAHOR Alja, 1988

(13.m posamezno - ml.)

DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA

MT, Merano, Italija, 07.10.2006 - 08.10.2006 4

ŠIMUNIČ Doroteja, 1992

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(12.m posamezno - ml.)

MT, Zagreb, Hrvaška, 23.11.2006 - 26.11.2006

DK Celje, CELJE (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

5

ALIŠIČ Sabina, 1991

(13.m posamezno - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

6

KORITNIK Polona, 1992

(9.m posamezno - ml.)

DKK Stanko Bloudek, LJUBLJANA

7

ŠTEFELIN Alja, 1992

(11.m posamezno - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

DP, Ljubljana, 06.01.2007 - 07.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

8

GRM Daša, 1991

(1.m posamezno - ml.)

DK Celje, CELJE

9

USPENSKA Anastasija, 1991 (2.m posamezno - ml.)

DK Celje, CELJE

DVIGANJE UTEŽI MLADINSKI RAZRED DP, Domžale, 13.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

OREŠEK Jernej, 1990

(1.m do 77 kg skupno - kad.)

TAK Domžale, DOMŽALE

2

OREŠEK Valentin, 1987

(1.m do 94 kg skupno - ml.)

TAK Domžale, DOMŽALE

38


FLOORBALL DRŽAVNI RAZRED SP, Helsingborg, Švedska, 21.05.2006 1

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

BAKONIĆ Denis, 1976

(zmaga - čl.)

FK Jesenice, JESENICE

2

BERTONCELJ Igor, 1971

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

3

BRAJIČ Roland, 1975

(zmaga - čl.)

FK Thunder, JESENICE

4

BRUN Rok, 1975

(zmaga - čl.)

FK Jesenice, JESENICE

5

ČASAR Luka, 1990

(zmaga - čl.)

TVD Partizan, BOROVNICA

6

DŽAFIČ Damir, 1979

(zmaga - čl.)

FK Thunder, JESENICE

7

FRELIH Dejan, 1976

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

8

JUGOVIC Janez, 1977

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

9

KRIŽNAR Ožbej, 1981

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

10 KRŽIČ Aleš, 1984

(zmaga - čl.)

TVD Partizan, BOROVNICA

11 KRŽIŠNIK Blaž, 1982

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

12 MIKLAVČIČ Iztok, 1977

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

13 NADIŽAR Tomaž, 1979

(zmaga - čl.)

FK Thunder, JESENICE

14 POLJANŠEK Matej, 1975

(zmaga - čl.)

FK Jesenice, JESENICE

15 TOMC Gorazd, 1974

(zmaga - čl.)

FC Loka Spiders, ŠKOFJA LOKA

16 VOLK Boštjan, 1978

(zmaga - čl.)

TVD Partizan, BOROVNICA

17 ŽMUC Matej, 1977

(zmaga - čl.)

FK Thunder, JESENICE

GIMNASTIKA - RITMIČNA MEDNARODNI RAZRED SP, Baku, Azerbajdžan, 03.10.2005 - 09.10.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

1

RODE Mojca, 1983

(22.m mnogoboj - čl.)

ŠRG Šiška, LJUBLJANA

2

ŠEME Tjaša, 1986

(62.m mnogoboj - čl.)

ŠRG Narodni dom, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED SP, Baku, Azerbajdžan, 03.10.2005 - 09.10.2005

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

GALA Špela, 1988

(15.m mnogoboj - ekipno - čl.) ŠRG Narodni dom, LJUBLJANA

2

ŽEGARAC Andrea, 1987

(15.m mnogoboj - ekipno - čl.) ŠRG Narodni dom, LJUBLJANA

izredno podaljšanje izredno podaljšanje MT, Ljubljana, 07.04.2007 3

JUSTIN Mojca, 1990

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (11.m trak - čl.)

ŠRG Šiška, LJUBLJANA

39


MLADINSKI RAZRED MT, Ljubljana, 07.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

GOLAR Lea, 1993

(3.m obroč - ml.)

ŠRG Narodni dom, LJUBLJANA

2

KOČICA Gruša, 1993

(6.m obroč - ml.)

ŠRG Šiška, LJUBLJANA

3

KOŠNJEK Nina, 1993

(6.m kolebnica - ml.)

ŠRG Šiška, LJUBLJANA

4

MUJDŽIČ Ajda, 1992

(3.m mnogoboj - ml.)

ŠRG Šiška, LJUBLJANA

5

TOPLIŠEK Kaja, 1992

(5.m obroč - ml.)

ŠRG Narodni dom, LJUBLJANA

GIMNASTIKA - ŠPORTNA SVETOVNI RAZRED EP, Amsterdam, Nizozemska, 26.04.2007 29.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2011)

1

PEGAN Aljaž, 1974

(2.m drog - čl.)

ŠD Trnovo, LJUBLJANA

2

PETKOVŠEK Mitja, 1977

(1.m bradlja - čl.)

ŠD Narodni dom, LJUBLJANA

MEDNARODNI RAZRED SP, Aarhus, Danska, 14.10.2006 - 21.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

DIMIC Alen, 1984

(39.m drog - čl.)

ŠD Narodni dom, LJUBLJANA

2

RUTAR Klemen, 1988

(114.m mnogoboj - čl.)

Partizan Vič, LJUBLJANA

3

ŠTRAUS Sebastijan, 1988

(106.m mnogoboj - čl.)

SPP, Cottbus, Nemčija, 22.03.2007 - 25.03.2007 4

ŠAJN Adela, 1990

(4.m gred - čl.)

SPP, Glasgow, Velika Britanija, 09.11.2006 11.11.2006 5

BERTONCELJ Sašo, 1984

(4.m konj z ročaji - čl.)

SPP, Maribor, 13.04.2007 6

KOLBL Rea, 1991 ŠILC Žiga, 1989

GD Zelena jama, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) ŠD Narodni dom, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(5.m parter - čl.)

SPP, Maribor, 29.09.2006 - 01.10.2006 7

ŠD Center, MARIBOR (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(2.m preskok - čl.)

GD Zelena jama, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) ŠD Narodni dom, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED SP, Aarhus, Danska, 14.10.2006 - 21.10.2006 1

40

BRITOVŠEK Žiga, 1989

(186.m mnogoboj - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) Partizan Vič, LJUBLJANA


2

HORVAT Carmen, 1987

(126.m mnogoboj - čl.)

SPP, Maribor, 13.04.2007

ŠD Studenci, MARIBOR (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

GOLOB Saša, 1991

(11.m preskok - čl.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

4

KLAVORA Rok, 1988

(16.m parter - čl.)

ŠD Sokol Bežigrad, LJUBLJANA

SPP, Maribor, 29.09.2006 - 01.10.2006 5

PULJIĆ Blaž, 1972

(8.m bradlja - čl.)

MT, Ljubljana, 04.11.2006 - 05.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) ŠD Narodni dom, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

AŠANIN GOLE Tjaša, 1991

(8.m gred - čl.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

7

DOLNIČAR Alenka, 1991

(8.m preskok - čl.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

MT, Novi Sad, Srbija in Črna gora, 17.06.2006 18.06.2006 8

PAVLOVIČ Ajda, 1991

(11.m mnogoboj - čl.)

DP, Ruše, 18.11.2006 - 19.11.2006 9

GRGIČ Robert, 1986

(1.m krogi - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) Partizan Vič, LJUBLJANA

GOLF DRŽAVNI RAZRED KVEP, Ptuj, 06.07.2006 - 08.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

AJSTER Sebastijan, 1988

(4.m ekipno - čl.)

GK Grad Mokrice, BREŽICE

2

BURNIK Gaber, 1986

(4.m ekipno - čl.)

GK Bled, BLED

3

MEŽA Matic, 1986

(4.m ekipno - čl.)

GK Velenje, VELENJE

4

STUDEN Miha, 1980

(4.m ekipno - čl.)

GK Bled, BLED

MT, Čeladna, Češka, 09.08.2006 - 12.08.2006 5

KIKELJ Teja, 1985

(7.m posamezno - čl.)

MT, Henche, Madžarska, 07.09.2006 - 09.09.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) GK Bled, BLED (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

JENKO Zala Pia, 1988

(4.m posamezno - čl.)

GK Arboretum, KAMNIK

7

POGAČAR Nejc, 1988

(2.m posamezno - čl.)

GK Arboretum, KAMNIK

8

PRELOG Tjaša, 1990

(5.m posamezno - čl.)

GK Ptuj, PTUJ

MT, Porto Carras, Grčija, 21.09.2006 - 24.09.2006 9

ŠARKANJ Tajda, 1988

(10.m posamezno - čl.)

DP, Moravske toplice, 01.09.2006 - 03.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) GK Ptuj, PTUJ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

10 GOJČIČ Matjaž, 1982

(1.m posamezno - čl.)

GK Ptuj, PTUJ

11 KIRN Anja, 1987

(1.m posamezno - čl.)

GK Velenje, VELENJE

41


MLADINSKI RAZRED KVEP, Tale, Slovaška, 03.08.2006 - 05.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BRODNIK Gašper, 1990

(2.m ekipno - ml.)

GK Velenje, VELENJE

2

GORNIK Tim, 1991

(2.m ekipno - ml.)

GK Bled, BLED

3

ROBIDA Dejan, 1988

(2.m ekipno - ml.)

GK Arboretum, KAMNIK

DP, Grad Mokrice, 11.07.2006 - 13.07.2006 4

VIDMAR Jaka, 1990

(1.m posamezno - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) GK Bled, BLED

HOKEJ NA LEDU MEDNARODNI RAZRED SP, Dunaj, Innsbruck, Avstrija, 30.04.2005 15.05.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

1

KLINAR Blaž, 1981

(13.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

2

ROŽIČ Peter, 1974

(13.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

3

TERGLAV Edo, 1980

(13.m - čl.)

tujina

4

ZAJC Bojan, 1965

(13.m - čl.)

SP, Ljubljana, 14.04.2007 - 21.04.2007 5

CIGLENEČKI Robert, 1974

(1.m - čl.)

SP, Riga, Latvija, 05.05.2006 - 21.05.2006

HDD Olimpija, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) HDD Olimpija, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

6

GROZNIK Boštjan, 1982

(16.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

7

HEBAR Andrej, 1984

(16.m - čl.)

HK Slavija, LJUBLJANA

8

KONTREC Dejan, 1970

(16.m - čl.)

tujina

9

KRANJC Aleš, 1981

(16.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

10 KRISTAN Robert, 1983

(16.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

11 MILOVANOVIČ Jakob, 1984

(16.m - čl.)

HK Triglav, KRANJ

12 PAJIČ Rok, 1985

(16.m - čl.)

tujina

13 ŠIVIC Mitja, 1979

(16.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

14 ŽAGAR Luka, 1978

(16.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

SP div.1 sk. B, Ljubljana, 14.04.2007 - 21.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

15 AVGUŠTINČIČ Jaka, 1976

(1.m - čl.)

HK Slavija, LJUBLJANA

16 DERVARIČ Damjan, 1982

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

17 GLAVIČ Gaber, 1978

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

18 GOLIČIČ Jurij, 1981

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

19 HAFNER Milan, 1977

(1.m - čl.)

tujina

20 HAFNER Tomi, 1980

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

21 HOČEVAR Andrej, 1984

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

42


22 JAN Ivo, 1975

(1.m - čl.)

tujina

23 KOPITAR Anže, 1987

(1.m - čl.)

tujina

24 MURIČ Egon, 1982

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

25 POLONČIČ Gregor, 1981

(1.m - čl.)

HK Slavija, LJUBLJANA

26 PRETNAR Boris, 1978

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

27 RAZINGAR Tomaž, 1979

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

28 REBOLJ Miha, 1977

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

29 ROBAR Mitja, 1983

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

30 RODMAN David, 1983

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

31 RODMAN Marcel, 1981

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

32 SOTLAR Mitja, 1979

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

33 TERLIKAR Anže, 1980

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

34 ULČAR Anže, 1979

(1.m - čl.)

HK Slavija, LJUBLJANA

35 VARL Dejan, 1973

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

36 VIDMAR Uroš, 1980

(1.m - čl.)

HK Jesenice, JESENICE

PERSPEKTIVNI RAZRED SP div.1 sk. A, Maribor, 06.04.2007 - 12.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

AHAČIČ Miha, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HK Triglav, KRANJ

2

ANKRST Jaka, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HK Bled - mladi, BLED

3

BASSANESE Luka, 1990

(2.m - ml. do 18 let)

HK Bled - mladi, BLED

4

BAŠIČ Luka, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

ŠD hokejske selekcije Olimpija, LJUBLJANA

5

BERLISK Nejc, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

6

BORIN Rok, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

ŠD hokejske selekcije Olimpija, LJUBLJANA

7

DOLINŠEK Jure, 1990

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

8

KAIMEL Klemen, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HK Bled - mladi, BLED

9

KALAN Rok, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

10 OBLAK Žiga, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

11 PINTARIČ Matija, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HK Maribor, MARIBOR

12 ŠKRABELJ Peter, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

13 TIČAR Rok, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

14 URBAS Jan, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

tujina

15 ZIDAN Andrej, 1989

(2.m - ml. do 18 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

43


DRŽAVNI RAZRED DP, 03.10.2006 - 25.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

BADIURA Matej, 1985

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

2

BENEDIK Matevž, 1987

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

3

CVETEK Igor, 1986

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

4

FERLEŽ Marko, 1985

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

5

HOČEVAR Matej, 1982

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

6

KRALJ Jure, 1984

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

7

LOBODA Jan, 1986

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

8

MODIC Matic, 1987

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

9

MUŠIČ Aleš, 1982

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

10 SLAK Gregor, 1983

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

11 TAVŽELJ Andrej, 1984

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

12 VEDLIN Domen, 1986

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

13 ŽEMVA Dejan, 1982

(1.m - čl.)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED SP div.1 sk. A, Odense, Danska, 11.12.2006 17.12.2006

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.01.2008)

1

JEGLIČ Žiga, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

HK Jesenice, JESENICE

2

PANCE Žiga, 1989

(5.m - ml. do 20 let)

tujina

3

RAJSAR Sašo, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

4

ROPRET Anže, 1989

(5.m - ml. do 20 let)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

5

SELAN Maks, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

HK Bled - mladi, BLED

6

SODRŽNIK Klemen, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

ŠD hokejske selekcije Olimpija, LJUBLJANA

7

TOŠIČ Luka, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

HK Bled - mladi, BLED

8

UNUK Patrik, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

HK Maribor, MARIBOR

SP div.1 sk. A, Odense, Danska, 11.12.2006 17.12.2006 9

BOBNARIČ Jan, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) HK Slavija, LJUBLJANA

10 BRUS Miha, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

11 ERJUP Damir, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Bled - mladi, BLED

12 JAKOPIČ Rok, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

13 JAMAR Martin, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Bled - mladi, BLED

14 KIRIČ Aljoša, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Maribor, MARIBOR

15 MURŠAK Jan, 1988

(5.m - ml. do 20 let)

tujina

16 PINTAR Jaka, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Triglav, KRANJ

44


17 SILA Aleš, 1986

(5.m - ml. do 20 let)

HDD Olimpija, LJUBLJANA

18 SLIVNIK David, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

tujina

19 STRNIŠA Lenart, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Triglav, KRANJ

20 VERLIČ Jure, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

tujina

21 ZUPANC Jaka, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HK Slavija, LJUBLJANA

22 ŽBONTAR Klemen, 1987

(5.m - ml. do 20 let)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

DP, 24.09.2006 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

23 BAJROVIČ Aljoša, 1989

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

24 BASSANESE Jaka, 1988

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

25 BOŽIČ Aljaž, 1991

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

26 BURAZIN Tevž, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

27 CERKOVNIK Gašper, 1992

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

28 CRNKIČ Denis, 1990

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

29 ERMAN Matevž, 1988

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

30 FINŽGAR Gašper, 1988

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

31 FRELIH Rok, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

32 GRUBAR Bojan, 1992

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

33 KORBAR Gašper, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

34 KORPAR Nejc, 1992

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

35 KOVAČEC Žiga, 1991

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

36 KRAMAR Aleš, 1990

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

37 MAGOVAC Aleksander, 1991 (2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

38 MAHKOVIC Grega, 1990

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

39 MALI Mitja, 1990

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

40 MLAKAR Gregor, 1987

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

41 POGAČNIK Luka, 1988

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

42 POGAČNIK Mitja, 1988

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

43 POTOČNIK Martin, 1988

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

44 POTOČNIK Miha, 1990

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

45 PUNGARŠEK Dejan, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

46 RAKOVIČ Dejan, 1986

(2.m - ml.)

HK Jesenice, JESENICE

47 RAKOVIČ Denis, 1991

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

48 RAVNIHAR Nejc, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

49 RAZINGER Luka, 1989

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

50 SABOLIČ Robert, 1988

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

51 SODJA Urban, 1991

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

52 SUŠANJ Gašper, 1988

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

53 ŠKUFCA Grega, 1991

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

54 ŠMID Andraž, 1990

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

45


55 TALIČ Alen, 1992

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

56 UREVC Tevž, 1992

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

57 VODNJOV Jernej, 1989

(1.m - ml.)

HK Bled - mladi, BLED

58 ZUPANČIČ Anže, 1991

(2.m - ml.)

HD Jesenice - mladi, JESENICE

HOKEJ NA TRAVI DRŽAVNI RAZRED EKT, Zagreb, Hrvaška, 01.06.2006 - 04.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

FORJAN Gregor, 1983

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

2

FORJAN Peter, 1977

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

3

FORJAN Slavko, 1977

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

4

KOREN Davor, 1984

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

5

MAUČEC Franc, 1977

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

6

MESARIČ Dominik, 1988

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

7

MESARIČ Martin, 1987

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

8

MESARIČ Robert, 1981

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

9

RAJNAR Franc, 1976

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

10 SRAKA Matjaž, 1983

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

11 STANKO Boštjan, 1983

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

12 STANKO Uroš, 1987

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

13 ŠTIBLAR Marjan, 1977

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

14 TRATNJEK Robert, 1973

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

15 VUČKO Jernej, 1989

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

16 ZAJC Gorazd, 1987

(zmaga - čl.)

HK Lipovci, BELTINCI

JADRANJE SVETOVNI RAZRED OI, Atene, Grčija, 13.08.2004 - 29.08.2004 1

ŽBOGAR Vasilij, 1975

(3.m laser - čl.)

SP, Zadar, Hrvaška, 07.05.2004 - 16.05.2004

(Obd. kat.: 01.10.2004 - 30.09.2008) JK Burja, IZOLA - ISOLA (Obd. kat.: 01.10.2004 - 30.09.2008)

2

DEKLEVA PAOLI Vesna, 1975

(2.m 470 - čl.)

JK Portorož, PIRAN

3

MAUČEC Klara, 1977

(2.m 470 - čl.)

JK Portorož, PIRAN

EP, Kalmar, Švedska, 06.08.2005 - 14.08.2005 4

46

VINČEC Gašper, 1981

(2.m finn - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2009) JD Finn, KOPER - CAPODISTRIA


MEDNARODNI RAZRED SP, Rizhao, Kitajska, 04.09.2006 - 13.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

HMELJAK Karlo, 1983

(23.m 470 - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

2

VERZEL Luka, 1983

(23.m 470 - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

SP, San Francisco, Združene države Amerike, 20.08.2005 - 29.08.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

3

ČERNE Alja, 1981

(13.m 470 - čl.)

JK Pirat, PIRAN

4

ČERNE Teja, 1984

(13.m 470 - čl.)

JK Pirat, PIRAN

5

GLAVINA Davor, 1970

(21.m 470 - čl.)

JK Portorož, PIRAN

6

NEVEČNY Mitja, 1983

(12.m 470 - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

EP, Balatonfured, Madžarska, 10.06.2006 18.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

7

ČOPI Tomaž, 1970

(6.m 470 - čl.)

JK Portorož, PIRAN

8

JADEK Aljaž, 1985

(6.m 470 - čl.)

JK Olimpic, IZOLA - ISOLA

EP, Balatonfured, Madžarska, 14.05.2006 20.05.2006 9

ANTONČIČ Boštjan, 1967

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(5.m soling - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

10 PEROVIČ Željko, 1962

(5.m soling - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

11 STRAKH Gennadi, 1959

(5.m soling - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Los Angeles, Združene države Amerike, 05.08.2006 - 12.08.2006 1

STANIŠIČ Dany, 1988

(7.m laser radial - ml.)

EP, L'Estartit, Španija, 22.07.2006 - 28.07.2006 2

MRAK Tina, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) ŠD Galeb, PIRAN (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(6.m evropa - ml.)

EP, Riccione, Italija, 09.06.2006 - 16.06.2006

JK Pirat, PIRAN (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

DOMIJAN Luka, 1989

(6.m laser radial - ml.)

JK Pirat, PIRAN

4

PLETIKOS Nik, 1990

(9.m laser radial - ml.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

DRŽAVNI RAZRED EP, Neusiedlersee, Avstrija, 17.06.2006 24.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

JAN Urban, 1966

(44.m leteči holandec - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

2

TOMORI Luka, 1971

(44.m leteči holandec - čl.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

47


MLADINSKI RAZRED SP, Hourtin, Francija, 30.06.2006 - 07.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

MRAKIČ Jure, 1989

(37.m laser 4.7 - ml.)

JK Pirat, PIRAN

2

VALIČ Matej , 1991

(67.m laser 4.7 - ml.)

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA

SP, Travemunde, Nemčija, 21.07.2006 30.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

MIKULIN Mitja, 1989

(86.m 470 - ml.)

4

PRINČIČ Sebastian, 1988

(86.m 470 - ml.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

5

ŽBOGAR Jure, 1985

(58.m 470 - ml.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

EP, Gdynia, Poljska, 05.07.2006 - 12.07.2006 6

MARKIČ Jernej, 1986

GULIČ Andraž, 1991

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(64.m laser - ml.)

EP, Workum, Nizozemska, 21.07.2006 28.07.2006 7

JK Burja, IZOLA - ISOLA

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(34.m optimist - kad.)

DP, Piran, 15.09.2006 - 17.09.2006

JK Jadro, KOPER - CAPODISTRIA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

8

BAČKO Katja, 1991

(2.m laser 4.7 - ml.)

JK Olimpic, IZOLA - ISOLA

9

BAČKO Luka, 1989

(2.m laser 4.7 - ml.)

JK Olimpic, IZOLA - ISOLA

10 BATISTIČ Vito, 1990

(1.m laser 4.7 - ml.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

11 BOŽIČ Jakob, 1992

(1.m optimist - kad.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

12 KALIGARIČ Klas, 1992

(2.m optimist - kad.)

JK Olimpic, IZOLA - ISOLA

13 KOŠIR Urška, 1992

(2.m optimist - kad.)

JK Burja, IZOLA - ISOLA

14 KRAŠEVAC Maruša, 1989

(1.m laser 4.7 - ml.)

Štajerski jadralni klub, SLOVENSKA BISTRICA

JU - JITSU MEDNARODNI RAZRED SP, Roterdam, Nizozemska, 17.11.2006 19.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

DERENDA Matic, 1989

(5.m duo sistem - mešani pari - čl.)

DBV Katana, BREŽICE

2

FERENČAK Andrejka, 1990

(5.m duo sistem - mešani pari - čl.)

DBV Katana, BREŽICE

3

ŠIKONJA Marko, 1983

(5.m borbe do 62 kg - čl.)

ŠD Ninja, ČRNOMELJ

EP, Wroclaw, Poljska, 03.06.2005 - 05.06.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

4

IVAČIČ Zvonko, 1978

(5.m borbe do 77 kg - čl.)

5

KINK Dejan, 1980

(1.m duo sistem - m. pari - čl.) DBV Katana, BREŽICE

48

DBV Ippon, SEVNICA


6

KOSTEVC Gorazd, 1981

(1.m duo sistem - m. pari - čl.) DBV Katana, BREŽICE

PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Bielski-Biela, Poljska, 12.05.2006 13.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BERISHA Astrit, 1988

(3.m borbe do 85 kg - ml.)

JJK ADK, MARIBOR

2

CEŠEK Andrej, 1987

(1.m borbe do 62 kg - ml.)

DBV Ippon, SEVNICA

3

COKAN Marko, 1987

(3.m borbe do 56 kg - ml.)

JJK Aljesan, ŽALEC

4

ČUTUK Tadej, 1989

(3.m borbe do 73 kg - kad.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

5

HOTKO Sandi, 1986

(3.m borbe do 77 kg - ml.)

DBV Katana, BREŽICE

6

JAKŠE Andreja, 1988

(3.m borbe do 70 kg - ml.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

7

JERMAN Lea, 1989

(2.m borbe do 48 kg - kad.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

8

KOVAČIČ Marko, 1991

(2.m duo sistem - m. pari kad.)

DBV Katana, BREŽICE

9

PREDOVNIK Sabina, 1990

(3.m borbe nad 70 kg - kad.)

JJK Aljesan, ŽALEC

10 PŠENIČNIK Peter, 1990

(3.m borbe do 73 kg - kad.)

DBV Katana, BREŽICE

11 RESANOVIČ Iva, 1990

(1.m borbe do 63 kg - kad.)

PKBV Celje, CELJE

12 VRBEK Tadej, 1990

(3.m borbe do 81 kg - kad.)

PKBV Celje, CELJE

13 ŽERJAV Matej, 1991

(2.m duo sistem - m. pari kad.)

DBV Katana, BREŽICE

DRŽAVNI RAZRED SP, Roterdam, Nizozemska, 17.11.2006 19.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

HARTMAN Gregor, 1981

(9.m borbe do 69 kg - čl.)

JJK ADK, MARIBOR

2

PLOJ Blaž, 1983

(9.m borbe do 77 kg - čl.)

JJK ADK, MARIBOR

MT, Bologna, Italija, 17.03.2007 - 18.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

POVŠIČ Robert-Jože, 1986

(3.m borbe do 85 kg - čl.)

DBV Ippon, SEVNICA

4

ROČNIK Gregor, 1979

(3.m borbe do 77 kg - čl.)

JJK Samuraj, GORNJI GRAD

5

VAVTAR Janja, 1982

(3.m borbe do 55 kg - čl.)

DBV Ippon, SEVNICA

MT, Dobova, 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

KARNEŽA Gregor, 1971

(2.m borbe nad 94 kg - čl.)

JJK ADK, MARIBOR

7

MUHOVIC Primož, 1979

(3.m borbe nad 94 kg - čl.)

JJK Aljesan, ŽALEC

8

PANČUR Miha, 1980

(2.m borbe do 69 kg - čl.)

JJK Samuraj, GORNJI GRAD

9

RADEŠČEK Tomaž, 1982

(3.m borbe do 94 kg - čl.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

(3.m borbe do 69 kg - čl.)

PKBV Celje, CELJE

10 VERBOVŠEK Aleš, 1987

49


MT, Maribor, 21.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

11 DUŠIČ Matej, 1985

(3.m borbe do 62 kg - čl.)

DBV Katana, BREŽICE

12 TELALOVIĆ Mehmed, 1980

(2.m borbe do 85 kg - čl.)

JJK ADK, MARIBOR

MT, Sevnica, 16.12.2006 13 LIPAR Danijel, 1976

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (3.m borbe do 85 kg - čl.)

MT, Zagreb, Hrvaška, 28.04.2007

DBV Katana, BREŽICE

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

14 BEVC Boštjan, 1981

(1.m borbe do 77 kg - čl.)

PKBV Celje, CELJE

15 JUŽNA Rok, 1985

(2.m borbe do 77 kg - čl.)

PKBV Celje, CELJE

16 LAH Benjamin, 1985

(1.m borbe do 94 kg - čl.)

PKBV Celje, CELJE

17 PEZDIRC Mojca, 1986

(2.m borbe do 55 kg - čl.)

ŠD Ninja, ČRNOMELJ

MLADINSKI RAZRED EPP, Hanau, Nemčija, 28.10.2006 - 29.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

ANŽLOVAR Žiga, 1988

(2.m borbe do 62 kg - ml.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

2

IPAVEC Matej, 1986

(7.m borbe do 85 kg - ml.)

JJK ADK, MARIBOR

3

JERIČ Irenej, 1989

(3.m borbe do 66 kg - kad.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

4

SMOLIČ Gašper, 1990

(3.m borbe do 73 kg - kad.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

5

VONČINA Maja, 1992

(3.m borbe do 63 kg - kad.)

JJK ADK, MARIBOR

MT, Bologna, Italija, 17.03.2007 - 18.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

6

AVGUŠTIN Tim, 1991

(1.m borbe do 63 kg - kad.)

DBV Ippon, SEVNICA

7

ŠINKOVEC Peter, 1987

(1.m borbe do 69 kg - ml.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO

MT, Dobova, 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

8

ANTOLIČ Marko, 1986

(1.m borbe do 77 kg - ml.)

JJK ADK, MARIBOR

9

CVILAK Miha, 1990

(3.m borbe do 60 kg - kad.)

JJK ADK, MARIBOR

10 KURBUS Denis, 1986

(2.m borbe do 85 kg - ml.)

JJK ADK, MARIBOR

11 PAR Gvido, 1987

(2.m borbe do 77 kg - ml.)

PKBV Celje, CELJE

12 STERGAR David, 1988

(3.m borbe do 77 kg - ml.)

JJK Samuraj, GORNJI GRAD

MT, Maribor, 21.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

13 DEBELJAK Tadej, 1989

(3.m borbe do 77 kg - ml.)

JJK Samuraj, GORNJI GRAD

14 KUDER Nejc, 1987

(1.m borbe do 85 kg - ml.)

JJK Aljesan, ŽALEC

15 ŽERJAV Damjan, 1988

(2.m borbe do 77 kg - ml.)

DBV Katana, BREŽICE

MT, Sevnica, 17.12.2005 16 MATJAŠIČ Uroš, 1991

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m borbe do 63 kg - kad.)

DBV Katana, BREŽICE

izredno podaljšanje MT, Šempeter pri Celju, 27.05.2006 17 HOČEVAR Jože, 1985

50

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(3.m borbe do 77 kg - ml.)

ŠD Bushido, NOVO MESTO


MT, Zadar, Hrvaška, 25.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

18 HARAPIN Dejan, 1987

(2.m borbe do 85 kg - ml.)

DBV Katana, BREŽICE

19 VUČKOVIČ Vojko, 1986

(3.m borbe do 69 kg - ml.)

DBV Katana, BREŽICE

MT, Zadar, Hrvaška, 27.11.2005 20 GORIŠEK Tjaša, 1989

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (2.m borbe do 58 kg - ml.)

DBV Katana, BREŽICE

izredno podaljšanje MT, Zagreb, Hrvaška, 28.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

21 GOLAVŠEK Matic, 1989

(2.m borbe do 62 kg - ml.)

22 GRAHEK Aleš, 1989

(3.m borbe do 62 kg - ml.)

ŠD Ninja, ČRNOMELJ

23 KAUČIČ Rožle, 1989

(3.m borbe do 62 kg - ml.)

PKBV Celje, CELJE

24 KIKANOVIČ Nikola, 1989

(3.m borbe do 85 kg - ml.)

PKBV Celje, CELJE

25 KOSTANJŠEK Tadej, 1991

(2.m borbe do 66 kg - kad.)

JJK Aljesan, ŽALEC

26 MEKE Žan, 1990

(3.m borbe do 73 kg - kad.)

DBV Ippon, SEVNICA

27 MELANŠEK Luka, 1992

(2.m borbe do 63 kg - kad.)

JJK Aljesan, ŽALEC

DP, Šempeter, 31.03.2007 28 PAR Marcel, 1990

JJK Aljesan, ŽALEC

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m borbe do 66 kg - kad.)

PKBV Celje, CELJE

JUDO SVETOVNI RAZRED SP, Kairo, Egipt, 08.09.2005 - 11.09.2005 1

SRAKA Raša, 1979

(3.m do 70 kg - čl.)

EP, Beograd, Srbija, 06.04.2007 - 08.04.2007

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2010) JK Bežigrad, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2011)

2

NAREKS Petra, 1982

(3.m do 52 kg - čl.)

JK Sankaku, CELJE

3

POLAVDER Lucija, 1984

(3.m nad 78 kg - čl.)

JK Sankaku, CELJE

4

ŽOLNIR Urška, 1981

(2.m do 63 kg - čl.)

JK Sankaku, CELJE

MEDNARODNI RAZRED SP, Bercy, Francija, 16.09.2006 1

URŠIČ Maja, 1987

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (5.m ekipno - čl.)

SP, Kairo, Egipt, 08.09.2005 - 11.09.2005 2

FERJAN Primož, 1985

(7.m do 100 kg - čl.)

EP, Beograd, Srbija, 06.04.2007 - 08.04.2007

JK Sankaku, CELJE (Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

3

CERAJ Matjaž, 1983

(5.m nad 100 kg - čl.)

JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA

4

DRAKŠIČ Rok, 1987

(7.m do 60 kg - čl.)

JK Sankaku, CELJE

51


5

FERJAN Klemen, 1979

(5.m do 81 kg - čl.)

EP, Kijev, Ukrajina, 19.11.2005 - 20.11.2005 6

JEREB Sašo, 1983

(2.m do 73 kg - ml.čl.)

MT, Budimpešta, Madžarska, 17.02.2007 18.02.2007 7

SEDEJ Aljaž, 1988

(1.m do 81 kg - čl.)

MT, Dunaj, Avstrija, 17.02.2007 - 18.02.2007 8

JERNEJC Regina, 1979

(3.m do 78 kg - čl.)

MT, Sofija, Bolgarija, 04.02.2006 - 05.02.2006 9

KUKEC Tina, 1986

(3.m do 78 kg - čl.)

MT, Vejen, Danska, 28.04.2007 - 29.04.2007 10 ĐUKIČ Vesna, 1986

(3.m do 57 kg - čl.)

JK Drava, PTUJ (Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) JK Olimpija, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) JK Bežigrad, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) JK Sankaku, CELJE (Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008) JK Olimpija - Krmelj, SEVNICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) JK Sankaku, CELJE

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Santo Domingo, Dominikanska republika, 12.10.2006 - 14.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

KETIŠ Tajda, 1989

(5.m do 57 kg - ml.)

JK Duplek, DUPLEK

2

MURKO Lea, 1989

(5.m do 78 kg - ml.)

JK Drava, PTUJ

EP, Miskolc, Madžarska, 24.06.2006 - 25.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

BAN Barbara, 1990

(5.m nad 70 kg - kad.)

JK Bežigrad, LJUBLJANA

4

TRSTENJAK Tina, 1990

(7.m do 57 kg - kad.)

JK Sankaku, CELJE

EP, Salzburg, Avstrija, 18.06.2005 - 19.06.2005 5

ČEH Tadej, 1989

(7.m do 66 kg - kad.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) JK Duplek, DUPLEK

izredno podaljšanje EP, Tallinn, Estonija, 08.09.2006 - 09.09.2006 6

TATALOVIČ Ana, 1988

(5.m do 57 kg - ml.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) JK Bežigrad, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED MT, Braunschweig, Nemčija, 02.09.2006 03.09.2006 1

ŽELEZNIK Stojan, 1985

(7.m do 90 kg - čl.)

MT, Dunaj, Avstrija, 17.02.2007 - 18.02.2007 2

52

RAZINGER Tina, 1988

(7.m do 63 kg - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) JK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) JK Bežigrad, LJUBLJANA


MT, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 06.05.2006 07.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

IMAMOVIČ Denis, 1986

(5.m do 90 kg - čl.)

4

JENUŠ Mitja, 1987

(3.m nad 100 kg - čl.)

ŽŠD Maribor, MARIBOR

5

LAKNER Borut, 1984

(3.m do 81 kg - čl.)

JK Bežigrad, LJUBLJANA

DP, Marezige, 03.02.2007 6

FAFLJA - ŠEPETAVC Mark, 1985

JK Ivo Reya, CELJE

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m do 73 kg - čl.)

JK Olimpija, LJUBLJANA JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA

7

GREIF Grega, 1982

(1.m do 90 kg - čl.)

8

PETRIČ Marko, 1985

(1.m do 81 kg - čl.)

JK Olimpija, LJUBLJANA

9

TRBOVC Matjaž, 1989

(1.m do 60 kg - čl.)

JK Sankaku, CELJE

MLADINSKI RAZRED EP, Salzburg, Avstrija, 18.06.2005 - 19.06.2005 1

LAMPIČ Matic, 1989

(9.m do 81 kg - kad.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) JK Olimpija - Krmelj, SEVNICA

izredno podaljšanje MT, Jičin, Češka, 06.05.2006 - 07.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

BARBARIČ Tamara, 1990

(7.m do 57 kg - kad.)

PJK Triglav, KRANJ

3

KRAJNC Gregor, 1990

(5.m do 81 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

4

PETRIČ Aljaž, 1990

(7.m do 73 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

MT, Jičin, Češka, 06.08.2005 - 07.08.2005 5

LEŠNJAK Sendi, 1988

(9.m do 57 kg - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KBV Judo Lendava, LENDAVA LENDVA

izredno podaljšanje MT, Paks, Madžarska, 23.07.2005 - 24.07.2005 6

ŠIMENKO Jožef, 1986

(7.m do 100 kg - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) JK Drava, PTUJ

izredno podaljšanje MT, Szczyrk, Poljska, 28.05.2005 - 29.05.2005 7

TAJHMAN Uroš, 1989

(5.m do 73 kg - kad.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) JK Drava, PTUJ

izredno podaljšanje MT, Zagreb, Hrvaška, 10.03.2007 - 11.03.2007 8

JEREBIC KSAVER Jon, 1991

9

LAMPE Polona, 1991

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(5.m do 90 kg - kad.)

JK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

(5.m do 57 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

10 POGAČNIK Anka, 1991

(2.m do 70 kg - kad.)

PJK Triglav, KRANJ

11 RATEJ Jan, 1991

(1.m nad 90 kg - kad.)

JK Bežigrad, LJUBLJANA

53


12 ŠIMENC Neja, 1992

(5.m do 52 kg - kad.)

PJK Triglav, KRANJ

13 UREK Urška, 1991

(3.m nad 70 kg - kad.)

JK Drava, PTUJ

14 VRŠIČ Kristina, 1991

(1.m do 44 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

DP, Lendava, 17.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

15 BEĐETI Vlora, 1991

(1.m do 57 kg - kad.)

JK Sankaku, CELJE

16 JEREB Andraž, 1992

(1.m do 50 kg - kad.)

JK Alpina, ŽIRI

17 JERMAN Gašper, 1991

(1.m do 73 kg - kad.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

18 KAVČIČ Uroš, 1991

(1.m do 55 kg - kad.)

JK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

19 KEREC Karin, 1991

(2.m do 52 kg - kad.)

JK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

20 MIHALIČ Filip, 1992

(2.m do 50 kg - kad.)

JK Olimpija, LJUBLJANA

21 MILOŠEVIČ Nina, 1991

(1.m do 63 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

22 MRAVLJE Niklas, 1992

(2.m do 73 kg - kad.)

JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA

23 MULEC Tadej, 1993

(1.m do 66 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

24 OVIJAČ Matic, 1993

(2.m do 66 kg - kad.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

25 PRISTOVNIK Žiga, 1992

(2.m do 60 kg - kad.)

JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA

26 PULKO Alen, 1991

(1.m do 60 kg - kad.)

JK Impol, SLOVENSKA BISTRICA

27 SENEKOVIČ Jerneja, 1991

(1.m do 52 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

28 SENEKOVIČ Katja, 1991

(2.m do 57 kg - kad.)

JK Duplek, DUPLEK

29 VOLČIČ David, 1993

(2.m do 55 kg - kad.)

JK Oplotnica, OPLOTNICA

DP, Slovenska Bistrica, 21.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

30 ČETIČ Jesenko, 1988

(1.m do 81 kg - ml.)

JK Olimpija, LJUBLJANA

31 DOBNIK Žan, 1988

(1.m do 90 kg - ml.)

JK Olimpija - Krmelj, SEVNICA

32 JAKLIN Sanja, 1988

(2.m do 70 kg - ml.)

KBV Judo Lendava, LENDAVA LENDVA

33 KAVČIČ Miha, 1988

(2.m do 90 kg - ml.)

Partizan Jesenice DŠRTV, JESENICE

34 MIRJANIČ Branka, 1989

(1.m do 70 kg - ml.)

JK Bežigrad, LJUBLJANA

35 PEČNAK Anja, 1989

(1.m do 52 kg - ml.)

JK Sankaku, CELJE

36 PERHAVEC Miha, 1992

(2.m do 66 kg - ml.)

PJK Triglav, KRANJ

37 PETRIČ Boris, 1988

(2.m do 81 kg - ml.)

JK Olimpija, LJUBLJANA

38 ŠIMENC Neža, 1991

(2.m do 52 kg - ml.)

PJK Triglav, KRANJ

39 TAJHMAN Rok, 1988

(2.m do 73 kg - ml.)

JK Drava, PTUJ

40 VELENŠEK Ana, 1991

(2.m do 63 kg - ml.)

JK Sankaku, CELJE

41 VUZEM Žiga, 1990

(1.m do 66 kg - ml.)

ŠD GIB Šiška, LJUBLJANA

42 ZALAZNIK Tadej, 1989

(2.m do 60 kg - ml.)

JK Sankaku, CELJE

54


KAJAK KANU NA DIVJIH VODAH SVETOVNI RAZRED EP, Tacen, 24.06.2005 - 26.06.2005 1

KAUZER Peter, 1983

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2009)

(2.m K-1 slalom - čl.)

BD Steklarna Hrastnik, HRASTNIK

MEDNARODNI RAZRED SP, Karlovy Vary, Češka, 14.06.2006 - 18.06.2006 1

KORENJAK Jernej, 1982

SP, Pentrith, Avstralija, 28.09.2005 - 02.10.2005 2

HOČEVAR Simeon, 1974

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(8.m K-1 šprint - čl.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

(16.m C-1 slalom - čl.)

SP, Praga, Češka, 02.08.2006 - 06.08.2006

KK Simon, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

3

MOZETIČ Nina, 1983

(15.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

4

STEVANOVIČ Dejan, 1976

(21.m C-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

EP, L'Argentiere, Francija, 30.06.2006 02.07.2006 5

MEGLIČ Jure, 1984

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m 3 x K-1 slalom - čl.)

EP, Notingham, Velika Britanija, 25.08.2006 27.08.2006

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

6

ČIVČIJA Marko, 1983

(2.m 3 X C-1 slalom - ml.čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

7

SAVŠEK Benjamin, 1987

(2.m 3 X C-1 slalom - ml.čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

8

ZAKRAJŠEK Jošt, 1983

(2.m 3 X C-1 slalom - ml.čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

EP, Tacen, 24.06.2005 - 26.06.2005 9

NOLIMAL Andrej, 1981

(6.m K-1 slalom - čl.)

SPP, Mezzana, Italija, 24.06.2006 10 ŽNIDARČIČ Nejc, 1984

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(2.m K-1 spust - čl.)

SPP, Seu d'Urgal, Španija, 10.06.2006 11 KRALJ Dejan, 1976

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(3.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) KKK Ljubljana, LJUBLJANA

55


PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Solkan, 06.07.2006 - 09.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

JANEŽIČ Anže, 1988

(3.m 3 x C-2 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

2

JANEŽIČ Jure, 1988

(3.m 3 x C-2 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

3

KRAGELJ Urša, 1988

(1.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

4

MOZETIČ Nika, 1988

(7.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

5

OVEN Blaž, 1988

(8.m C-2 slalom - ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

6

SLAPŠAK Luka, 1988

(8.m C-2 slalom - ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

EP, Bihač, Bosna in Hercegovina, 20.07.2006 23.07.2006 7

BROVINSKY Gregor, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m K-1 spust - ml.)

EP, Bihač, Bosna in Hercegovina, 21.07.2006 23.07.2006

KKK Ljubljana, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

8

BOŽIČ Luka, 1991

(3.m C-2 spust - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

9

TALJAT Sašo, 1989

(3.m C-2 spust - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

EP, Notingham, Velika Britanija, 25.08.2006 27.08.2006 10 PETERLIN Janoš, 1985

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(4.m 3 x K-1 slalom - ml.čl.)

BD Steklarna Hrastnik, HRASTNIK

DRŽAVNI RAZRED SP, Karlovy Vary, Češka, 14.06.2006 - 18.06.2006 1

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

CANKAR Lučka, 1972

(9.m K-1 spust - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

2

KURALT Pavel, 1978

(31.m K-1 šprint - čl.)

KKK Nivo , CELJE

3

ŠIMENC Anže, 1986

(39.m K-1 spust - čl.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

SP, Praga, Češka, 02.08.2006 - 06.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

KULOVEC Aljaž, 1986

(18.m C-2 slalom - čl.)

KK Simon, LJUBLJANA

5

PUHAN Kaja, 1986

(43.m K-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

SPP, Augsburg, Nemčija, 02.06.2006 6

56

MIHELIČ Marko, 1984

(18.m C-1 slalom - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KK Simon, LJUBLJANA


SPP, Mezzana, Italija, 24.06.2006 7

HORVAT Borut, 1978

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (7.m C-1 spust - čl.)

SPP, Seo d'Urgel, Španija, 23.07.2005 8

VIŠNAR Nejc, 1985

(15.m C-2 slalom - čl.)

KKK "Mura" krog, MURSKA SOBOTA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KKK Ljubljana, LJUBLJANA

izredno podaljšanje MT, Tacen, 13.05.2006 9

ALBREHT Marko, 1984

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (28.m K-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

10 BERČIČ Anže, 1990

(20.m C-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

11 MOKOTAR Jure, 1991

(21.m C-1 slalom - čl.)

KK Simon, LJUBLJANA

12 TERDIČ Miha, 1980

(8.m K-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

13 ZVER Marcel, 1987

(22.m C-1 slalom - čl.)

KK Simon, LJUBLJANA

14 ZVER Miha, 1991

(17.m C-1 slalom - čl.)

MT, Tacen, 14.05.2006

KK Simon, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

15 KODELJA Uroš, 1974

(1.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

16 KOVAČIČ Alen, 1987

(32.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

17 LEBAN Lovro, 1988

(19.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

18 LESJAK Matic, 1988

(15.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

19 MRAK Luka, 1986

(28.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

20 ŽBOGAR Nejc, 1988

(33.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

MT, Trnovo ob Soči, 06.05.2006 21 OVČAK Žiga, 1983

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (16.m K-1 slalom - čl.)

MT, Trnovo ob Soči, 07.05.2006

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

22 ALBREHT Martin, 1990

(13.m K-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

23 ARTELJ Simon, 1988

(21.m K-1 slalom - čl.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

24 ČUBEJ Tomaž, 1989

(49.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

57


25 JABLANŠČEK Aleš, 1991

(50.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

26 JAMŠEK Igor, 1984

(18.m C-1 slalom - čl.)

BD Steklarna Hrastnik, HRASTNIK

27 KUK Rok, 1990

(48.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

28 STOKLASA Matic, 1985

(36.m K-1 slalom - čl.)

BD Steklarna Hrastnik, HRASTNIK

29 TERČELJ Matic, 1987

(14.m K-1 slalom - čl.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

30 TOMAŽIČ Filip, 1989

(44.m K-1 slalom - čl.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

MLADINSKI RAZRED SP, Solkan, 06.07.2006 - 09.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

LENARČIČ Jure, 1990

(6.m 3 X C-1 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

2

ZALAZNIK Manja, 1989

(6.m 3 x K-1 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

3

ZUPAN Jernej, 1990

(6.m 3 X C-1 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

MT, Bratislava, Slovaška, 26.08.2006 27.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

BABNIK Gašper, 1990

(8.m C-1 slalom - ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

5

FRANČEŠKIN Maks, 1992

(14.m K-1 slalom - ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

6

SIMONČIČ Jan, 1992

(21.m K-1 slalom - ml.)

MT, Solkan, 20.05.2006

KKK Ljubljana, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

BERLOT Anej, 1989

(5.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

8

JANEŽIČ Tadej, 1991

(23.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

9

KOZOROG Urban, 1989

(7.m C-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

10 KRAVANJA Nejc, 1991

(12.m C-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

11 LEBAN Tina, 1991

(6.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

12 MOŽINA Matija, 1991

(28.m K-1 slalom - ml.)

KKK Tacen - KD Slovenica, LJUBLJANA

13 RUSJAN Nejc, 1992

(17.m K-1 slalom - ml.)

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA

58


14 ZAVRTANIK Jaka, 1992

(26.m K-1 slalom - ml.)

DP, Solkan, 10.09.2006 15 TERČELJ Eva, 1992

KK Soške elektrarne, NOVA GORICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.01.2008)

(1.m K-1 slalom - ml.ml.)

DP, Solkan, 10.09.2006

KKK Ljubljana, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

16 KASTELIC Janez, 1990

(2.m K-1 slalom - ml.ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

17 KOLAR Tim, 1991

(1.m K-1 slalom - ml.ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

18 SLAPŠAK Nina, 1991

(2.m K-1 slalom - ml.ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

19 ZORE Lenart, 1991

(1.m 3 x K-1 slalom - ml.ml.)

KKK Ljubljana, LJUBLJANA

KAJAK KANU NA MIRNIH VODAH MEDNARODNI RAZRED SP, Szeged, Madžarska, 17.08.2006 - 20.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

1

PONOMARENKO Špela, 1981

(2.m K-1 200m - čl.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

2

ŽUPANČIČ REGENT Jernej, 1980

(11.m K-1 1000m - čl.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

DRŽAVNI RAZRED MT, Ankaran, 22.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

FRBEŽAR Patrik, 1987

(6.m K-1 200m - čl.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

2

LOVREČIČ Tilen, 1981

(7.m K-1 200m - čl.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

3

MARJANOVIČ Dejan, 1981

(1.m K-2 200m - čl.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

4

PUCER Matevž, 1988

(4.m K-2 200m - čl.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

MT, Koper, 12.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

5

AKRAPOVIČ Matej, 1978

(3.m C-1 1000m - čl.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

6

BANDEL Marko, 1986

(2.m K-1 1000m - čl.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

7

URBANC Jure, 1987

(2.m K-1 200m - čl.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

59


DP, Ankaran, 26.08.2006 - 27.08.2006 8

JERMAN Tim, 1987

(1.m K-1 200m - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

MLADINSKI RAZRED MT, Ankaran, 22.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

GREGORIČ Alan, 1991

(3.m K-2 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

2

ROŽAC Jani, 1990

(9.m K-1 500m - ml.ml.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

3

ŠTOLFA Luka, 1991

(6.m K-1 500m - ml.ml.)

KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

MT, Koper, 12.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

DRINČIČ Dražen, 1988

(2.m K-1 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

5

ŠUBER Matjaž, 1990

(3.m K-2 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

6

VRŠIČ Aleš, 1989

(4.m K-1 500m - ml.)

BD Ranca, PTUJ

7

ZINREIH Tadej, 1991

(4.m K-1 1000m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

8

ŽEROVNIK Marko, 1989

(4.m C-1 200m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

9

ŽIŽEK Matija, 1991

(3.m K-2 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

MT, Piestany, Slovaška, 19.05.2006 - 21.05.2006 10 KRALJ Tea, 1988

(9.m K-1 500m - ml.)

MT, Zagreb, Hrvaška, 24.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

11 BABIČ Matia, 1991

(1.m K-2 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

12 KNAP Tea, 1988

(2.m K-1 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

13 KOCJANČIČ Tina, 1991

(8.m K-1 500m - ml.)

KKK Žusterna, KOPER CAPODISTRIA

DP, Ankaran, 26.08.2006 - 27.08.2006 14 BLAŽEVIČ Matej, 1990

60

(1.m K-1 500m - ml.ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KKK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA


KARATE MEDNARODNI RAZRED SP, Tampere, Finska, 12.10.2006 - 15.10.2006 1

PETERNEL Iva, 1985

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(5.m borbe absolutna kategorija - čl.)

EP, Stavanger, Norveška, 05.05.2006 07.05.2006

KK Kranj, KRANJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

2

MATIJEVIČ Matija, 1987

(5.m borbe do 75 kg - čl.)

KK Zmaj, LJUBLJANA

3

MUHA Špela, 1982

(5.m kate - čl.)

KK Špela Muha, ILIRSKA BISTRICA

SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005 4

ŠAVOR Teja, 1980

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(3.m borbe do 55 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Izmir, Turčija, Turčija, 09.02.2007 11.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

MAŠIČ Alen, 1989

(5.m borbe do 60 kg - st.ml.)

KK Postojna, POSTOJNA

2

ŠTEFANČIČ Saša, 1990

(5.m kate - st.ml.)

KK Špela Muha, ILIRSKA BISTRICA

DRŽAVNI RAZRED MT, Čačak, Srbija, 14.04.2007 - 15.04.2007 1

AŠANIN Lejla, 1986

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m kate ekipno - čl.)

MT, Ljubljana, 25.11.2006

KK Shotokan, KRANJ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

2

PEČAR Anže, 1986

(3.m borbe do 70 kg - čl.)

KK Vrhnika, VRHNIKA

3

PETROVČIČ Jure, 1988

(2.m borbe do 75 kg - čl.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

MT, Monza, Italija, 31.03.2007 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

BRNE Doris, 1990

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Špela Muha, ILIRSKA BISTRICA

5

ULJAN Rosana, 1990

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Špela Muha, ILIRSKA BISTRICA

MT, Sevnica, 18.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

BOŽIĆ Lidija, 1987

(3.m kate - čl.)

KK Velenje, VELENJE

7

HUSKIČ Lea, 1988

(3.m kate - čl.)

ŠRD KK Olimpija, LJUBLJANA

8

KAVČIČ Nejc, 1989

(1.m borbe do 70 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

61


9

REDŽIČ Alisa, 1986

10 SUŠNIK Matej, 1989

(2.m kate - čl.)

KK Žalec, ŽALEC

(2.m borbe do 65 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

MT, Šempeter pri Gorici, 23.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

11 PLANTARIČ Miha, 1982

(3.m borbe do 70 kg - čl.)

KK Zmaj, LJUBLJANA

12 PREGLEJ Aleš, 1988

(3.m borbe do 80 kg - čl.)

TVD Partizan, LJUTOMER

MT, Trbovlje, 16.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

13 BEZGOVŠEK Vesna, 1987

(2.m borbe do 53 kg - čl.)

14 BOGALJEVIČ Admir, 1985

(1.m kate - čl.)

KK Grosuplje, GROSUPLJE

15 ČOKL Mitja, 1986

(1.m borbe do 80 kg - čl.)

Shito Ryu karate do klub Termotehna, MARIBOR

16 MERC Jan, 1984

(3.m borbe do 80 kg - čl.)

KBV Carnium, GROSUPLJE

17 PETROVIČ Tadeja, 1986

(2.m borbe nad 60 kg - čl.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

18 STOJNIČ Mladen, 1979

(3.m borbe nad 80 kg - čl.)

KK Žalec, ŽALEC

19 ŠTEFE Špela, 1988

(3.m borbe do 60 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

20 TKALEC Zlatko, 1984

(3.m borbe do 70 kg - čl.)

KK Zmaj, LJUBLJANA

21 VOZLIČ Dejan, 1984

(2.m borbe do 80 kg - čl.)

KK Vrhnika, VRHNIKA

MT, Udine, Italija, 15.03.2007

KK Ichi-Ban, LAŠKO

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

22 DUJOVIČ Bojana, 1981

(2.m borbe do 60 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

23 JANEŽ Naško, 1989

(3.m borbe do 65 kg - čl.)

KK Kolektor, IDRIJA

24 TROST Rok, 1988

(3.m borbe do 65 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

DP, Oplotnica, 03.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

25 FRANCA Gabrijel, 1977

(1.m borbe ekipno - čl.)

DBV Piran, PIRAN

26 RAILIČ Mladen, 1985

(1.m borbe ekipno - čl.)

DBV Piran, PIRAN

DP, Velenje, 18.02.2007 27 DEREANI Bor, 1982

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m kate - čl.)

KK Lovrenc na Pohorju, LOVRENC NA POHORJU

28 JELER Marija, 1988

(1.m borbe nad 60 kg - čl.)

KK Triglav, KRŠKO

29 KONČINA Matjaž, 1979

(1.m borbe do 80 kg - čl.)

KK Kranj, KRANJ

30 ŠANTEJ Žiga, 1986

(1.m borbe do 70 kg - čl.)

KK Trbovlje, TRBOVLJE

31 TABAKOVIĆ Omer, 1987

(1.m borbe absolutna kategorija - čl.)

KK Tiger, VELENJE

32 TABAKOVIĆ Zekerijah, 1978 (1.m borbe nad 80 kg - čl.) DP, Vrhnika, 12.11.2006

KK Tiger, VELENJE

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

33 ANUŠIČ Anita, 1987

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Tiger, VELENJE

34 ČREPINŠEK Rok, 1983

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Hypo, SEVNICA

35 GRILC Danijela, 1983

(1.m borbe nad 60 kg - čl.)

KK Triglav, KRŠKO

36 HANKIČ Almedina, 1986

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Tiger, VELENJE

37 ORAČ Denis, 1982

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Hypo, SEVNICA

62


38 STOPAR Marko, 1980

(1.m borbe do 75 kg - čl.)

KK Hypo, SEVNICA

39 TABAKOVIČ Mirsada, 1977

(1.m kate ekipno - čl.)

KK Tiger, VELENJE

MLADINSKI RAZRED MT, Čačak, Srbija, 14.04.2007 - 15.04.2007 1

MESAREC Suzana, 1989

MT, Gradež, Italija, 26.08.2006 2

VEGNUTI Žiga, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m borbe nad 60 kg ml.ml.)

KK Shotokan, KRANJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(3.m borbe do 60 kg - ml.ml.)

MT, Ljubljana, 25.11.2006

KK Kranj, KRANJ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

3

RUS Manca, 1990

(3.m borbe do 60 kg - ml.ml.)

KK Kranj, KRANJ

4

TEPIČ Almin, 1990

(2.m borbe do 60 kg - ml.ml.)

DBV Piran, PIRAN

MT, Samobor, Hrvaška, 20.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

5

CVIJIĆ Dragana, 1991

(2.m kate - ml.ml.)

KK Tiger, VELENJE

6

ORAČ Aljoša, 1991

(3.m borbe do 75 kg - ml.ml.)

KK Hypo, SEVNICA

7

VENEK Saša, 1991

(3.m borbe do 60 kg - ml.ml.)

KK Triglav, KRŠKO

MT, Sevnica, 18.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

8

CVELBAR Miha, 1989

(2.m borbe nad 75 kg - st.ml.) KK Hypo, SEVNICA

9

MIR Aleš, 1990

(1.m borbe do 65 kg - st.ml.)

KK Radenci Shotokan, RADENCI

10 ŠMIDHOFER Maks, 1989

(3.m borbe nad 75 kg - st.ml.)

KK Trbovlje, TRBOVLJE

11 ŽGANK Blaž, 1989

(2.m borbe do 75 kg - st.ml.)

KK Polzela, POLZELA

MT, Šempeter pri Gorici, 23.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

12 GOMZI Martina, 1989

(2.m borbe do 53 kg - ml.ml.)

KK Radenci Shotokan, RADENCI

13 HALEC Boštjan, 1988

(1.m borbe nad 75 kg ml.ml.)

Shotokan karate - do klub, GORNJA RADGONA

14 HODŽIČ Jasmina, 1988

(3.m kate - ml.ml.)

KK Velenje, VELENJE

15 KRIŽMAN Martin, 1989

(1.m borbe do 70 kg - ml.ml.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

16 MALJEVAC Tine, 1989

(2.m kate - ml.ml.)

KK Špela Muha, ILIRSKA BISTRICA

17 RIHTARIČ Dejan, 1989

(3.m borbe do 70 kg - ml.ml.)

KK Shotokan, KRANJ

18 ŠINKOVEC Uroš, 1987

(2.m borbe do 70 kg - st.ml.)

KK Hypo, SEVNICA

MT, Trbovlje, 16.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

19 DAMJANOVIĆ Alen, 1990

(1.m borbe do 65 kg - st.ml.)

KK Kovinar, MARIBOR

20 GOVC PUŠNIK Dea, 1991

(3.m kate - st.ml.)

KK Žalec, ŽALEC

21 MIHELIČ Domen, 1989

(2.m borbe nad 75 kg - st.ml.) KK Tiger, VELENJE

22 OSTOJIČ Kristjan, 1989

(2.m borbe do 70 kg - st.ml.)

23 ŠIRIĆ Denisa, 1990

(3.m borbe nad 60 kg - st.ml.) KK Triglav, KRŠKO

KK Trbovlje, TRBOVLJE

63


MT, Tuzla, Bosna in Hercegovina, 03.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

24 BUDIHNA Sebastjan, 1991

(2.m borbe nad 73 kg ml.ml.)

ŠD Gorica, NOVA GORICA

25 SUBAN Nejc, 1991

(3.m borbe do 65 kg - ml.ml.)

ŠD Gorica, NOVA GORICA

MT, Udine, Italija, 15.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

26 ČESNIK Kristina, 1990

(3.m borbe do 53 kg - st.ml.)

KK Postojna, POSTOJNA

27 DEDIČ Igor, 1992

(3.m borbe do 75 kg - ml.ml.)

KK Žalec, ŽALEC

28 IKANOVIĆ Ahmet, 1990

(3.m borbe do 60 kg - st.ml.)

KK Postojna, POSTOJNA

29 JAHIĆ Haris, 1992

(3.m borbe do 65 kg - ml.ml.)

ŠD Gorica, NOVA GORICA

30 MALINOVIČ Patrik, 1989

(2.m borbe nad 75 kg - st.ml.)

ŠD Gorica, NOVA GORICA

31 OKROGLIČ Matej, 1992

(1.m borbe do 60 kg - ml.ml.)

ŠD Gorica, NOVA GORICA

32 PERHAVEC Janez, 1991

(2.m borbe do 65 kg - ml.ml.)

KK Kranj, KRANJ

33 TEŠANOVIĆ Borislava, 1991

(3.m borbe do 53 kg - st.ml.)

KK WKSA, SLOVENSKA BISTRICA

DP, Oplotnica, 03.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

34 JERMAN Gorazd, 1990

(1.m borbe ekipno - ml.ml.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

35 NIKOLIČ Marko, 1989

(1.m borbe ekipno - ml.ml.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

DP, Vrhnika, 13.05.2006 36 HAJDINJAK Damjana, 1989

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m borbe nad 60 kg ml.ml.)

KK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

37 PRELOG Samo, 1987

(2.m kate - st.ml.)

TVD Partizan, LJUTOMER

38 SELAN Matej, 1988

(1.m borbe do 70 kg - ml.ml.)

KK Shotokan, GROSUPLJE

39 ŽLAK Nik, 1990

(2.m borbe do 75 kg - ml.ml.)

KK Trbovlje, TRBOVLJE

KEGLJANJE MEDNARODNI RAZRED SP, Novi Sad, Srbija in Črna gora, 26.05.2005 02.06.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

1

BIZJAK Darko, 1949

(3.m ekipno - čl.)

KK Triglav, KRANJ

2

HAFNAR Damjan, 1969

(3.m ekipno - čl.)

KK Triglav, KRANJ

3

KIRBIŠ Franc, 1954

(3.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

4

MAHKOVIC Klemen, 1983

(3.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

5

OMAN Marko, 1969

(3.m ekipno - čl.)

KK Triglav, KRANJ

6

PINTARIČ Primož, 1974

(3.m ekipno - čl.)

tujina

7

POTOKAR Tina, 1984

(4.m mešane dvojice - čl.)

KK Brest, CERKNICA

8

STOKLAS Uroš, 1965

(3.m ekipno - čl.)

tujina

9

TERZIČ Edo, 1959

(3.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

64


SP, Skopje, Makedonija, 22.10.2006 - 28.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

10 FIDEL Barbara, 1985

(1.m kombinacija - čl.)

KK Celje, CELJE

11 PAVLOVIČ Brankica, 1974

(1.m dvojice - čl.)

KK Brest, CERKNICA

SPP, Osijek, Đakovo, Hrvaška, 03.10.2006 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

12 GROBELNIK Mira, 1963

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

13 KARDINAR Marika, 1953

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

14 KOLJIČ Sabina, 1986

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

15 KOZMUS Anja, 1987

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

16 PETAK Biserka, 1961

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

17 SAVIČ Nada, 1987

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

18 SAVIČ Rada, 1987

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

19 STRELEC Brigita, 1974

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Bolzano, Italija, 21.05.2006 - 27.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

ČEHAJIČ Edis, 1986

(4.m ekipno - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

2

ČULIBRK Mario, 1984

(4.m ekipno - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

3

GORNIK Mitja, 1983

(2.m posamezno - ml.)

KK Brest, CERKNICA

4

KONEC Dominik, 1982

(4.m ekipno - ml.)

KK Adria Convent Ankaran, KOPER - CAPODISTRIA

5

PIRMAN Damjana, 1984

(1.m ekipno - ml.)

KK Domžale-Kamnik, DOMŽALE

6

RADIĆ Gordana, 1984

(3.m šprint posamezno - ml.)

KK Konstruktor, MARIBOR

7

RUŽMAN Rok, 1984

(4.m ekipno - ml.)

KK Konstruktor, MARIBOR

8

TRDAN Miha, 1985

(4.m dvojice - ml.)

KK Brest, CERKNICA

9

ZALOŽNIK Tanja, 1983

(1.m ekipno - ml.)

KK Brest, CERKNICA

10 ZORMAN Matej, 1982

(4.m ekipno - ml.)

SP, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 04.06.2006 10.06.2006

KK Drava, PTUJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

11 JERONČIČ Matej, 1987

(3.m tandem mešane dvojice - ml.ml.)

KK Konstruktor, MARIBOR

12 ŽIVKOVIČ Noemi, 1988

(3.m dvojice - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

65


DRŽAVNI RAZRED EPP, Cincis, Hunedoara, Romunija, 03.10.2006 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

GORNIK Tadeja, 1979

(1.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

2

KRANJC Mojca, 1988

(1.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

3

MILOST Nataša, 1971

(1.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

4

UGRIN Tina, 1981

(1.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

5

ULE Jožica, 1960

(1.m ekipno - čl.)

KK Brest, CERKNICA

DP, 16.09.2006 - 25.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

6

MERČNIK Darko, 1967

(1.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

7

PODLESNIK Nina, 1977

(1.m ekipno - čl.)

KK Celje, CELJE

8

RADIČ Goran, 1987

(1.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

9

SAJKO Sandi, 1977

(1.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

10 STERŽAJ Harry, 1960

(1.m ekipno - čl.)

KK Konstruktor, MARIBOR

11 TRUNTIČ Miran, 1949

(1.m ekipno - čl.)

DP, Celje, 20.05.2006 - 21.05.2006 12 ŽNIDAREC Branko, 1973

(1.m mešane dvojice - čl.)

DP, Celje, Kranj, 21.04.2007 - 22.04.2007 13 ZVEZIČ Boštjan, 1979

(1.m dvojice - čl.)

DP, Izola, Dravograd, 13.05.2006 - 14.05.2006 14 GOSTINČAR Primož, 1970

(1.m dvojice - čl.)

DP, Maribor, 23.12.2006 - 24.12.2006 15 BELCIJAN Sivana, 1956

KK Konstruktor, MARIBOR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m tandem mešane dvojice - čl.)

KK Konjice, SLOVENSKE KONJICE

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) KK Konstruktor, MARIBOR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KK Rudar, TRBOVLJE (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) KK Triglav, KRANJ

MLADINSKI RAZRED DP, Celje, Jesenice, Koper, Kranj, 24.02.2007 25.02.2007 1

SOBOČAN Davor, 1987

(1.m posamezno - ml.)

DP, Celje, Tržič, Maribor, 06.01.2007 - 07.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) KK Triglav, KRANJ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

2

ČENANOVIČ Denis, 1989

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

3

DAMJENIČ Olja, 1991

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Celje, CELJE

4

HOHNJEC Klementina, 1991 (1.m ekipno - ml.ml.)

KK Celje, CELJE

5

HOHNJEC Nina, 1989

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Celje, CELJE

6

JURCA Nejc, 1992

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

66


7

OGRIZEK Dominik, 1989

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

8

RAZPOTNIK Staša, 1990

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Celje, CELJE

9

SIMČIČ Andraž, 1993

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

DP, Cerknica, Dravograd, Tržič, Ptuj, 27.05.2006 28.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

10 AMŠL Žan, 1990

(1.m dvojice - ml.ml.)

KK Konstruktor, MARIBOR

11 POTEPAN Morena, 1988

(1.m dvojice - ml.ml.)

KK Proteus, POSTOJNA

DP, Kamnik, Dravograd, 26.12.2006 12 BAJŽELJ Grega, 1984

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(2.m šprint posamezno - ml.)

DP, Kamnik, Kranj, Koper, Dravograd, 28.10.2006 - 29.10.2006

KK Triglav, KRANJ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

13 KNEŽEVIČ Damir, 1992

(1.m dvojice - ml.ml.)

KK Adria Convent Ankaran, KOPER - CAPODISTRIA

14 KOŠPENDA Miran, 1990

(1.m dvojice - ml.ml.)

KK Adria Convent Ankaran, KOPER - CAPODISTRIA

15 ROGINA Polona, 1989

(1.m ekipno - ml.ml.)

KK Celje, CELJE

DP, Koper, Sl. Konjice, Izola, Maribor, 31.03.2007 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

16 CVILAK Nejc, 1989

(1.m posamezno - ml.ml.)

KK Konstruktor, MARIBOR

17 STARMAN Jure, 1989

(2.m posamezno - ml.ml.)

KK Triglav, KRANJ

DP, NG, Izola, SL. K., Sl. B., Cerknica, Kamnik, Jesen, 02.12.2006 - 21.01.2007 18 SAJKO Luka, 1984

(1.m ekipno - ml.)

DP, Slovenska Bistrica, 13.01.2007 19 BLAŽ Aleš, 1990

(1.m tandem mešane dvojice - ml.ml.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) KK Konstruktor, MARIBOR (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) KK Triglav, KRANJ

KEGLJANJE NA LEDU MEDNARODNI RAZRED EP, Zagreb, Hrvaška, 07.03.2006 - 11.03.2006

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008)

1

BERČIČ Borut, 1957

(2.m izbijanje in bližanje ekipno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

2

KOCJAN Matjaž, 1961

(2.m izbijanje in bližanje ekipno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

3

MLEKUŽ Stane, 1942

(2.m izbijanje in bližanje ekipno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

67


4

RADANIČ Milan, 1950

(2.m izbijanje in bližanje ekipno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

5

ŠTEFELIN Brane, 1953

(2.m izbijanje in bližanje ekipno - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

KICKBOKS - WAKO MEDNARODNI RAZRED SP, Szeged, Madžarska, 28.11.2005 - 04.12.2005 1

RAJHER Nuša, 1983

EP, Lisbona, Portugalska, 24.10.2006 29.10.2006 2

ŠIBILA Nadja, 1982

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

(1.m lahki kontakt do 70 kg čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(2.m pol kontakt nad 70 kg čl.)

EP, Skopje, Makedonija, 21.11.2006 - 26.11.2006

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

KBV Ptuj, PTUJ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

3

NAGODE David, 1972

(3.m lahki kontakt do 84 kg čl.)

KBV Domžale, DOMŽALE

4

RADKOVIČ Tamara, 1983

(3.m lahki kontakt do 60 kg čl.)

KBV Domžale, DOMŽALE

5

ŠEHIČ Sabina, 1985

(3.m lahki kontakt do 65 kg čl.)

KBK Mirage - CPS, NOVO MESTO

SPP, Debrecen, Madžarska, 18.05.2006 21.05.2006 6

STRAČANEK Gregor, 1981

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m polni kontakt do 67 kg čl.)

SPP, Piacenza, Italija, 06.06.2005 - 08.06.2005

ŽŠD Maribor, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

7

KOLEDNIK Aleksander, 1985

(2.m pol kontakt do 63 kg čl.)

KBV Ptuj, PTUJ

8

KOLEDNIK Sabina, 1987

(1.m pol kontakt do 55 kg čl.)

KBV Ptuj, PTUJ

9

SANDE Andrej, 1973

(1.m lahki kontakt do 84 kg čl.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

(1.m lahki kontakt do 60 kg čl.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

10 ŽEGARAC Vesna, 1974

SPP, PIACENZA, Italija, 08.06.2006 - 11.06.2006 11 ŠOBOT Uroš, 1981

68

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m lahki kontakt do 63 kg čl.)

KBK Mirage - CPS, NOVO MESTO


PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Zadar, Hrvaška, 25.09.2006 - 01.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

DIŠIČ Mitja, 1990

(2.m lahki kontakt nad 71 kg - ml.)

Power kick, Korotaj Milan S.P., ORMOŽ

2

KRČIČ Mišo, 1989

(3.m lahki kontakt do 71 kg ml.)

ŠD Stražišče, KRANJ

3

OCEPEK Andrej, 1989

(2.m pol kontakt nad 71 kg ml.)

KK Pon-do-kwan Izlake, ZAGORJE OB SAVI

SPP, PIACENZA, Italija, 08.06.2006 - 11.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

BRULC Ervin, 1987

(2.m lahki kontakt do 71 kg ml.)

KBK Mirage - CPS, NOVO MESTO

5

KODER Tina, 1991

(2.m pol kontakt do 55 kg ml.)

KBV Pon do kwan, ZAGORJE OB SAVI

DRŽAVNI RAZRED SPP, PIACENZA, Italija, 08.06.2006 - 11.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

DEBELJAK Gregor, 1985

(3.m polni kontakt do 60 kg čl.)

ŠD Stražišče, KRANJ

2

KALŠEK Igor, 1975

(3.m pol kontakt do 89 kg čl.)

KBV Pon do kwan, ZAGORJE OB SAVI

DP, Kranj, 01.03.2006 - 16.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

3

BEČIROVIČ Jasmin, 1978

(1.m polni kontakt nad 91 kg - čl.)

KBV Taekwon-do, IZOLA - ISOLA

4

ŠAUPERL Mitja, 1985

(1.m polni kontakt do 71 kg čl.)

ŽŠD Maribor, MARIBOR

DP, Ljubljana, 01.03.2006 - 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

5

ALIJAGIČ Edin, 1980

(1.m lahki kontakt do 94 kg čl.)

ŠD Stražišče, KRANJ

6

KOCJANČIČ Robert, 1978

(1.m lahki kontakt do 74 kg čl.)

KBK Center, LJUBLJANA

7

SKUBER Franci, 1984

(1.m lahki kontakt nad 94 kg - čl.)

ŠD Stražišče, KRANJ

8

UREVC Anton, 1983

(1.m lahki kontakt do 79 kg čl.)

KBK Center, LJUBLJANA

DP, Ptuj, 01.03.2006 - 12.11.2006 9

VINDIŠ Andrej, 1981

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.01.2008)

(1.m pol kontakt do 74 kg čl.)

KBV Taekwon-do, IZOLA - ISOLA

69


DP, Ptuj, 01.03.2006 - 12.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

10 BRAČIČ Primož, 1979

(1.m pol kontakt do 84 kg čl.)

KBV Pon do kwan, ZAGORJE OB SAVI

11 JUVAN Klemen, 1981

(1.m pol kontakt do 69 kg čl.)

KBV Pon do kwan, ZAGORJE OB SAVI

12 OCEPEK Gregor, 1985

(1.m pol kontakt do 79 kg čl.)

KK Pon-do-kwan Izlake, ZAGORJE OB SAVI

13 SMAJLOVIČ Raniz, 1983

(1.m pol kontakt do 94 kg čl.)

KBV Taekwon-do, IZOLA - ISOLA

MLADINSKI RAZRED DP, Ljubljana, 01.03.2006 - 07.10.2006 1

ŠTEFANČIČ Jaka, 1990

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m lahki kontakt do 63 kg ml.)

DP, Ptuj, 01.03.2006 - 12.11.2006

KBV Ormož, ORMOŽ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

2

HUMAR Teo, 1989

(1.m pol kontakt do 71 kg ml.)

ŠD Budokai, NOVA GORICA

3

KOREZ Adriana, 1990

(1.m pol kontakt do 55 kg ml.)

KBV Ptuj, PTUJ

4

OSMANOVIČ Denis, 1990

(1.m pol kontakt do 63 kg ml.)

KBV Pon do kwan, ZAGORJE OB SAVI

5

RAZPOTNIK Gregor, 1991

(1.m pol kontakt do 48 kg ml.)

KK Pon-do-kwan Izlake, ZAGORJE OB SAVI

6

ŠKERGAT Andrej, 1991

(1.m pol kontakt do 56 kg ml.)

KBV Taekwon-do, IZOLA - ISOLA

KOLESARSTVO - CESTNO MEDNARODNI RAZRED SP, Madrid, Španija, 21.09.2005 - 25.09.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

1

ŠPILAK Simon, 1986

(5.m kronometer - ml.čl.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

2

ŠTANGELJ Gorazd, 1973

(20.m enodnevna dirka - čl.)

tujina

SP, Salzburg, Avstrija, 20.09.2006 - 24.09.2006 3

MURN Uroš, 1975

SPP, Plasencia-Estacion de Rsqui La Covatilla (Bejar) , Španija, 30.08.2006 4

70

BRAJKOVIČ Janez, 1983

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(7.m enodnevna dirka - čl.)

(2.m etapna dirka - čl.)

tujina

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) tujina


SPP, Pordenone - Passo di San Pellegrino, Italija, 26.05.2006 5

VALJAVEC Tadej, 1977

(4.m etapna dirka - čl.)

SPP, Triberg, Nemčija, 03.06.2006 6

GOLČER Jure, 1977 MERVAR Boštjan, 1973

MAHORIČ Mitja, 1976

KK Perutnina, PTUJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(6.m etapna dirka - čl.)

MT, Lendava - Brežice, 08.06.2006 9

KK Perutnina, PTUJ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(4.m etapna dirka - čl.)

MT, Heitersheim - Vogtsburg, Nemčija, 16.08.2006 - 20.08.2006 8

tujina (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m enodnevna dirka - čl.)

MT, Grosuplje - Novo mesto, 11.06.2006 7

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

KK Perutnina, PTUJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

BOŽIČ Borut, 1980

(1.m etapna dirka - čl.)

KK Perutnina, PTUJ

10 KLEMENČIČ Zoran, 1976

(4.m etapna dirka - čl.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

MT, po Sloveniji, 09.06.2005 - 12.06.2005 11 BONČA Valter, 1968 MT, Ptuj, 09.06.2005 12 STARE Matej, 1978

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) KK Perutnina, PTUJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(1.m etapna dirka - čl.)

MT, Šentjernej-Novo mesto, 12.06.2005 15 KOCJAN Jure, 1984

KK Perutnina, PTUJ

(4.m etapna dirka - čl.)

MT, Slovenske pokrajine, 08.06.2006 11.06.2006 14 NOSE Tomaž, 1982

KK Sava, KRANJ

(5.m etapna dirka - čl.)

MT, Sarnaki - Siedlce, Poljska, 30.07.2005 13 ILEŠIČ Aldo Ino, 1984

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(6.m etapna dirka - čl.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(3.m etapna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Dunaj, Avstrija, 12.08.2005 - 14.08.2005 1

ČARGO Jakob, 1987

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(15.m enodnevna dirka st.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

izredno podaljšanje SP, Salzburg, Avstrija, 20.09.2006 - 24.09.2006 2

KOREN Kristjan, 1986

SP, Spa-Francorchamps, Belgija, 10.08.2006 13.08.2006 3

KUMP Marko, 1988

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(10.m kronometer - ml.čl.)

KK Sava, KRANJ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(6.m enodnevna dirka - st.ml.) KK Adria Mobil, NOVO MESTO

71


DRŽAVNI RAZRED SP, Salzburg, Avstrija, 20.09.2006 - 24.09.2006 1

BOLE Gregor, 1985

SPP, Portugalska, 30.03.2007 - 01.04.2007 2

ŠVAB Gašper, 1986 ZRIMŠEK Jure, 1982

MARIN Matej, 1980

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

tujina (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(54.m etapna dirka - čl.)

MT, Kranj, 03.06.2006

KK Sava, KRANJ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(8.m etapna dirka - čl.)

MT, Heitersheim - Vogtsburg, Nemčija, 16.08.2006 - 20.08.2006 4

KK Sava, KRANJ

(3.m etapna dirka - ml.čl.)

MT, Grosuplje - Novo mesto, 11.06.2006 3

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(17.m enodnevna dirka ml.čl.)

KK Perutnina, PTUJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

5

KRANJEC Igor, 1972

(8.m enodnevna dirka - čl.)

tujina

6

ŠILAR Uroš, 1978

(28.m enodnevna dirka - čl.)

tujina

7

TRATNIK David, 1982

(23.m enodnevna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

MT, Madžarska, Madžarska, 28.06.2006 01.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

8

KERŠIČ Boris, 1985

(45.m etapna dirka - čl.)

KK Lenart, LENART

9

OBREHT Aleš, 1986

(36.m etapna dirka - čl.)

KK Lenart, LENART

10 ŠEGINA Primož, 1985

(35.m etapna dirka - čl.)

tujina

11 VRAČIČ Dejan, 1981

(7.m etapna dirka - čl.)

tujina

MT, Slovenske pokrajine, 08.06.2006 11.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

12 GNEZDA Matej, 1979

(39.m etapna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

13 HLEBANJA Marko, 1986

(25.m etapna dirka - čl.)

KK Sava, KRANJ

14 MIHOVEC Blaž, 1986

(45.m etapna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

15 REZMAN Boštjan, 1980

(21.m etapna dirka - čl.)

KK Sava, KRANJ

16 SENEKOVIČ Jože, 1986

(64.m etapna dirka - čl.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

17 STRGAR Matic, 1982

(37.m etapna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

18 VREČER Robert, 1980

(46.m etapna dirka - čl.)

KD Rog, LJUBLJANA

DP, Kranjska gora - Vršič, 02.09.2006 19 HAJNŽIČ Kristjan, 1987

72

(1.m vzpon - ml.čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) KK Lenart, LENART


MLADINSKI RAZRED SP, Spa-Francorchamps, Belgija, 10.08.2006 13.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BAUMAN Sebastjan, 1989

(60.m enodnevna dirka st.ml.)

KK Sava, KRANJ

2

CUJNIK Benjamin, 1988

(42.m enodnevna dirka st.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

3

JARC Blaž, 1988

(22.m enodnevna dirka st.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

4

MULEJ Gašper, 1989

(33.m kronometer - st.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

MT, Avstrija, 30.06.2006 - 02.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

5

ŽAGAR Tine, 1988

(74.m etapna dirka - st.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

6

ŽUN Blaž, 1989

(47.m etapna dirka - st.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

MT, Bad Tatzmansdorf, Avstrija, 14.08.2006 18.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

KUMAR Matias, 1990

(30.m etapna dirka - ml.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

8

VOGRINEC Niko, 1990

(3.m etapna dirka - ml.ml.)

KK Perutnina, PTUJ

MT, Maribor, 24.08.2006 - 27.08.2006 9

BAJC Andi, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(12.m etapna dirka - st.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

10 BAŠA Tadej, 1988

(6.m etapna dirka - st.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

11 BERNIK Tadej, 1988

(54.m etapna dirka - st.ml.)

KK Sava, KRANJ

12 BORŠNAK Blaž, 1988

(49.m etapna dirka - st.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

13 FURDI Blaž, 1988

(2.m etapna dirka - st.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

14 GORTNAR Mario, 1988

(35.m etapna dirka - st.ml.)

KK Sava, KRANJ

15 JERENKO Rok, 1988

(53.m etapna dirka - st.ml.)

KK Perutnina, PTUJ

16 JERKIČ Urban, 1989

(19.m etapna dirka - st.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

17 KOREN Klemen, 1989

(37.m etapna dirka - st.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

18 RAKUŠ Nejc, 1989

(52.m etapna dirka - st.ml.)

KK Bled, BLED

19 ROŽIČ Jan Erik, 1989

(38.m etapna dirka - st.ml.)

KK Bled, BLED

20 TEHOVNIK Blaž, 1988

(11.m etapna dirka - st.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

DP, Gabrje, 25.06.2006 21 POLJANEC Erik, 1990

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (2.m enodnevna dirka - st.ml.) KD Sloga 1902, IDRIJA

DP, Kranjska gora - Vršič, 02.09.2006 22 KOŠIR Nejc, 1990

(1.m vzpon - ml.ml.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) KD Rog, LJUBLJANA

73


KOLESARSTVO - GORSKO MEDNARODNI RAZRED SP, Livigno, Italija, 31.08.2005 - 04.09.2005 1

HOMOVEC Nina, 1985

(24.m kros - čl.)

SP, Rotorua, Nova Zelandija, 22.08.2006 27.08.2006 2

KLEMENČIČ Blaža, 1980

(15.m kros - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) MBK Črni vrh, IDRIJA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) ŠD Pintatim, CELJE

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Rotorua, Nova Zelandija, 22.08.2006 27.08.2006 1

ŽAKELJ Tanja, 1988

(1.m kros - st.ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) MBK Črni vrh, IDRIJA

DRŽAVNI RAZRED EP, Chies d'Alpago, Italija, 28.07.2006 30.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BIZJAK Anže, 1983

(61.m kros - čl.)

ŠD Bam.Bi, ŠENČUR

2

NOČ Lenart, 1976

(56.m kros - čl.)

ŠD GT Team Rider, STARŠE

MT, Bijelo Polje, Srbija in Črna gora, 09.07.2006 3

TANCIK Jaka, 1982

(11.m kros - čl.)

MT, Zlatoličje, 25.03.2007

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) ŠD Energija, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

ČERNILOGAR Nejc, 1988

(19.m kros - ml.čl.)

KK Završnica, ŽIROVNICA

5

GLOBOČNIK Uroš, 1988

(17.m kros - ml.čl.)

ŠD Energija, DOMŽALE

6

LOVŠE Matej, 1983

(19.m kros - čl.)

KD Hrastnik, HRASTNIK

7

PRISTOVNIK Blaž, 1986

(9.m kros - ml.čl.)

ŠD GT Team Rider, STARŠE

8

RAMŠAK Borut, 1986

(10.m kros - ml.čl.)

KK Frirajd Koroška, MEŽICA

9

VOGRIN David, 1985

(21.m kros - ml.čl.)

ŠD Energija, DOMŽALE

10 ZUPAN Ana, 1987

(7.m kros - čl.)

DP, Mala Nedelja, 16.07.2006 11 KODRA Luka, 1986

(1.m kros - ml.čl.)

12 ŠOLAR Miha, 1982

(1.m kros - čl.)

DP, Mariborsko Pohorje, 23.07.2006 13 CESTNIK Jan, 1986

74

ŠD Energija, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m spust - čl.)

KD Calcit, KAMNIK KD Calcit, KAMNIK (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) MBK Trbovlje, TRBOVLJE


DP, Plave, 15.07.2006 14 FRANK Tilen, 1987

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m 4-kros - čl.)

ŠKD BSX Racing Team, MARIBOR

MLADINSKI RAZRED EP, Chies d'Alpago, Italija, 28.07.2006 30.07.2006 1

MEZGEC Luka, 1988

(13.m kros - st.ml.)

EP, Commezzadura-va-di-Sole, Italija, 07.07.2006 09.07.2006 2

RUTAR Nejc, 1989 FONDA Borut, 1988

ŠD Bam.Bi, ŠENČUR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(9.m spust - st.ml.)

MT, Kirchberg i. Tirol, Avstrija, 02.07.2006 3

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

KK Djak, NOVA GORICA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(3.m kros - st.ml.)

MT, Zlatoličje, 25.03.2007

ŠD Energija, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

BOŽIČ Jan, 1989

(10.m kros - st.ml.)

MBK Črni vrh, IDRIJA

5

RAVNIK Primož, 1989

(14.m kros - st.ml.)

KK Završnica, ŽIROVNICA

6

RESMAN Primož, 1989

(9.m kros - st.ml.)

KK Završnica, ŽIROVNICA

DP, Mala Nedelja, 16.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

BATAGELJ Polona, 1989

(2.m kros - st.ml.)

MBK Črni vrh, IDRIJA

8

HOMOVEC Luka, 1988

(2.m kros - st.ml.)

MBK Črni vrh, IDRIJA

9

ŽNIDARŠIČ Blaž, 1990

(1.m kros - ml.ml.)

KD UNI Team, LJUBLJANA

DP, Mariborsko Pohorje, 23.07.2006 10 JURCA Žan, 1988 DP, Plave, 15.07.2006 11 PISANEC Boštjan, 1991

ŠD Sokol Tivoli, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m 4-kros - st.ml.)

DP, Uršlja gora, 25.06.2006 12 ZAGER Jože, 1990

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m spust - st.ml.)

ŠD GT Team Rider, STARŠE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m vzpon - ml.ml.)

KK Ravne na Koroškem, RAVNE NA KOROŠKEM

KOLESARSTVO - STEZA DRŽAVNI RAZRED DP, Kranj, 10.10.2006 - 11.10.2006 1

BURJEK Nik, 1987

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m dirka na točke - ml.čl.)

KK Sava, KRANJ

75


MLADINSKI RAZRED DP, Kranj, 10.10.2006 - 11.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

AVBELJ Nejc, 1990

(1.m 500m kronometer ml.ml.)

KD Rog, LJUBLJANA

2

BAČAR Gregor, 1990

(1.m 3000m zasledovalno ml.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

3

BOGATAJ Blaž, 1992

(1.m šprint - ml.ml.)

KK Sava, KRANJ

4

DŽAMASTAGIČ Mark, 1991

(1.m 2000m zasledovalno ml.ml.)

KK Bled, BLED

5

GORENC Pavel, 1991

(1.m 3000m zasledovalno ml.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

6

KALTAK Sendi, 1989

(2.m scratch 10 km - st.ml.)

KK Sava, KRANJ

7

KEBELJ David, 1990

(1.m scratch 7,5 km - ml.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

8

KLAJDERIČ Peter, 1990

(1.m dirka na točke - ml.ml.)

KK Nova Gorica, NOVA GORICA

9

KODRIČ Nejc, 1990

(2.m šprint - ml.ml.)

KK Sava, KRANJ

10 POLIČ Maks, 1988

(2.m šprint - st.ml.)

KK Lenart, LENART

11 PRIMOŽIČ Žiga, 1989

(1.m dirka na točke - st.ml.)

KK Sava, KRANJ

12 PURG Marko, 1990

(2.m 500m kronometer ml.ml.)

KK Perutnina, PTUJ

13 RIBIČ Jurij, 1990

(2.m 2000m zasledovalno ml.ml.)

KK Adria Mobil, NOVO MESTO

KONJENIŠTVO MEDNARODNI RAZRED SPP, Ribnica, 16.09.2006 1

ZALOŽNIK Luka, 1983

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (1.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

DRŽAVNI RAZRED SP, Lanaken, Nizozemska, 16.09.2006 1

KNAPIČ Borut, 1978

(43.m preskakovanje zaprek - čl.)

SPP, Brno, Slovaška, 17.06.2006 2

MAVER Igor, 1964

76

ŠTEMBERGER Pavel, 1964

KK Ganymed, ŽALEC (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(5.m dresura - čl.)

SPP, Lipica, 04.06.2006 3

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

KK Lipica, SEŽANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(9.m dresura - čl.)

KK Lipica, SEŽANA


SPP, Ribnica, 16.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

4

LAUFER Tomaž, 1967

(6.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Piramida, MARIBOR

5

RIFELJ Primož, 1975

(5.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Ganymed, ŽALEC

SPP, Ribnica, 17.09.2006 6

ČALIČ Goran, 1982

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (28.m preskakovanje zaprek - čl.)

SPP, Zagreb, Hrvaška, 21.09.2006 7

ŠEFMAN Živa, 1986

ČIK Matjaž, 1949

TRAVNER Hana, 1977

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

KK Velenje, VELENJE

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KK Postojna, POSTOJNA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(10.m preskakovanje zaprek - čl.)

MT, Klagenfurt, Avstrija, 26.10.2006

KK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(6.m preskakovanje zaprek čl.)

MT, Cortina d Ampezzo, Italija, 30.07.2006 12 LAUFER Maja, 1977

KK Velenje, VELENJE

(6.m preskakovanje zaprek čl.)

MT, Cortina d Ampezzo, Italija, 27.07.2006 11 ČERNE Špela, 1979

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(5.m preskakovanje zaprek čl.)

MT, Cortina d Ampezzo, Italija, 26.07.2006 10 LENASSI Janža, 1986

KK Gibanje, LJUBLJANA

(10.m preskakovanje zaprek - čl.)

SPP, Zagreb, Hrvaška, 24.09.2006 9

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(22.m preskakovanje zaprek - čl.)

SPP, Zagreb, Hrvaška, 23.09.2006 8

KK Vrtnica, NOVA GORICA

KK Piramida, MARIBOR (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

13 BOMBEK Robert, 1970

(48.m preskakovanje zaprek - čl.)

KK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

14 DROBNIČ Irena, 1966

(4.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Ljubljana, LJUBLJANA

15 KUČER Andrej, 1964

(18.m preskakovanje zaprek - čl.)

KK Ganymed, ŽALEC

16 RAJH Sabina, 1979

(9.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Piramida, MARIBOR

17 SMOLNIKAR Sandi, 1970

(8.m preskakovanje zaprek čl.)

KK Krumperk, DOMŽALE

77


MT, Linz, Avstrija, 03.11.2006 18 BAUMAN Urh, 1974

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (2.m preskakovanje zaprek čl.)

MT, Manerbio, Italija, 25.11.2006 19 BAJROVIČ Hana, 1990

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (17.m preskakovanje zaprek - čl.)

MT, Villa Manin, Italija, 07.07.2006 20 RIOSSA Maks, 1968

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KK Ribnica, RIBNICA

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(9.m preskakovanje zaprek čl.)

DPP, Lipica, 04.11.2006 - 05.11.2006 22 LAH Alojz, 1958

KK Krumperk, DOMŽALE

(4.m preskakovanje zaprek čl.)

MT, Wr. Neustadt, Avstrija, 06.10.2006 21 PEVEC Aleš, 1971

KK Velenje, VELENJE

KK Velenje, VELENJE

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m dresura - čl.)

KK Lipica, SEŽANA

MLADINSKI RAZRED MT, Treffen, Avstrija, 24.08.2006 1

TANKO Lana, 1992

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (7.m preskakovanje zaprek ml.)

MT, Weikersdor, Avstrija, 20.10.2006 22.10.2006 2

MEDEN Monika, 1989

(8.m dresura - ml.)

MT, Wr. Neustadt, Avstrija, 20.10.2006

KK Ganymed, ŽALEC

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) KK Lipica, SEŽANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

3

KLADNIK Peter, 1987

(29.m preskakovanje zaprek - ml.)

KK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

4

LENASSI Katra, 1990

(37.m preskakovanje zaprek - ml.)

KK Velenje, VELENJE

5

OVEN Žiga, 1989

(14.m preskakovanje zaprek - ml.)

KK Trnovo, LJUBLJANA

6

VEHAR Jan, 1990

(25.m preskakovanje zaprek - ml.)

KD Ježa pri Ježu, DOMŽALE

MT, Wr. Neustadt, Avstrija, 21.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

7

OTOREPEC Iris, 1992

(25.m preskakovanje zaprek - ml.)

KK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

8

VELE Iza, 1992

(18.m preskakovanje zaprek - ml.)

KK Piramida, MARIBOR

78


DP, Ljubljana, 09.09.2006 9

PREMRL Simona, 1991

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m dresura - ml.)

KK Lipica, SEŽANA

KOŠARKA MEDNARODNI RAZRED SP, Saporo, Saitama, Japonska, 19.08.2006 03.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

BEČIROVIČ Sani, 1981

(9.-16.m - čl.)

tujina

2

BREZEC Primož, 1979

(9.-16.m - čl.)

tujina

3

DRAGIĆ Goran, 1986

(9.-16.m - čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

4

JURAK Goran, 1977

(9.-16.m - čl.)

tujina

5

LAKOVIČ Jaka, 1978

(9.-16.m - čl.)

tujina

6

MILIČ Marko, 1977

(9.-16.m - čl.)

tujina

7

NACHBAR Boštjan, 1980

(9.-16.m - čl.)

tujina

8

NESTEROVIČ Radoslav, 1976

(9.-16.m - čl.)

tujina

9

OŽBOLT Sašo, 1981

(9.-16.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

10 SLOKAR Uroš, 1983

(9.-16.m - čl.)

tujina

11 UDRIH Beno, 1982

(9.-16.m - čl.)

tujina

12 ZAGORAC Želimir, 1981

(9.-16.m - čl.)

tujina

EP, Beograd, Vršac, Novi Sad, Podgorica, Srbija in Črna gora, 16.09.2005 - 25.09.2005 13 ČAPIN Aleksander, 1982

(6.m - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) tujina

14 JOKSIMOVIČ Nebojša, 1981 (6.m - čl.)

tujina

15 LORBEK Erazem, 1984

(6.m - čl.)

tujina

16 MARAVIČ Marko, 1979

(6.m - čl.)

tujina

EP, Izmir, Turčija, 14.07.2006 - 23.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

17 AMBROŽ Luka, 1986

(3.m - ml.čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

18 BRČINA Drago, 1987

(3.m - ml.čl.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

19 GLAVAŠ Nejc, 1986

(3.m - ml.čl.)

KD Postojna, POSTOJNA

20 HOHLER Dejan, 1986

(3.m - ml.čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

21 KLOBUČAR Jaka, 1987

(3.m - ml.čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

22 KRUŠIČ Matej, 1987

(3.m - ml.čl.)

KK Kemoplast, ŠENTJUR

23 PERKO Rok, 1987

(3.m - ml.čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

24 PRELDŽIČ Emir, 1987

(3.m - ml.čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

25 REMUS Aljoša, 1986

(3.m - ml.čl.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

26 VIDMAR Gašper, 1987

(3.m - ml.čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

79


PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Amaliada, Grčija, 18.07.2006 - 27.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BILIČ Siniša, 1989

(14.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

2

ČIGOJA Dejan, 1988

(14.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

3

DRAGIČ Zoran, 1989

(14.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

4

LAPORNIK Luka, 1988

(14.m - ml.)

KK Kemoplast, ŠENTJUR

5

LORBEK Klemen, 1988

(14.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

6

MARKIČ Miha, 1988

(14.m - ml.)

KK Koper - mladi, KOPER CAPODISTRIA

7

MLAKAR Dejan, 1988

(14.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

8

PIHLAR Žiga, 1988

(14.m - ml.)

ŠD želežničarski KK Maribor, MARIBOR

9

PIRC Anže, 1988

(14.m - ml.)

KK Bežigrad, LJUBLJANA

10 TOMIČ Boban, 1988

(14.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

11 VIRK Jakob, 1989

(14.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

12 VUJASINOVIČ Daniel, 1989

(14.m - ml.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

EP, Beograd, Srbija, 15.07.2005 - 24.07.2005 13 HREN Lovro, 1987

(10.m - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) KK Pivovarna Laško, LAŠKO

izredno podaljšanje EP, Linares, Andujar in Martos, Španija, 11.08.2006 - 20.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

14 DIMEC Luka, 1990

(13.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

15 HREN Luka, 1990

(13.m - kad.)

KD Slovan, LJUBLJANA

16 KOVAČEVIČ Maj, 1990

(13.m - kad.)

KK Krka - Telekom, NOVO MESTO

17 KRIŽANEC Rok, 1990

(13.m - kad.)

KD Ilirija, LJUBLJANA

18 MAHKOVIC Blaž, 1990

(13.m - kad.)

KK Triglav, KRANJ

19 MURIČ Dino, 1990

(13.m - kad.)

KK Bežigrad, LJUBLJANA

20 NIKOLIČ SMRDELJ Mitja, 1991

(13.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

21 PELKO Jure, 1990

(13.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

22 VRANJKOVIČ Marko, 1990

(13.m - kad.)

ŠK Košarkarska šola Mario Primorac, MARIBOR

23 ZADNIK Uroš, 1990

(13.m - kad.)

KK Krka - Telekom, NOVO MESTO

24 ZAVRŠNIK Luka, 1990

(13.m - kad.)

KK Radovljica, RADOVLJICA

25 ZIDAR Luka, 1990

(13.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

80


DRŽAVNI RAZRED EP div. B, Druskininkai, Litva, 07.07.2006 16.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

ČUK Urša, 1986

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

2

DOVER Martina, 1986

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Radio Center, MARIBOR

3

HOZJAN Alenka, 1987

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ilirija, LJUBLJANA

4

KUZMA Simona, 1987

(5.m - ml.čl.)

ŽKK Domžale, DOMŽALE

5

LJUBENOVIČ Ana, 1988

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ilirija, LJUBLJANA

6

PANIČ Saša, 1986

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

7

PAVLI Kristina, 1987

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

8

ŠPACAPAN Katja, 1987

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

9

ŠTEMBERGAR Maja, 1988

(5.m - ml.čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

KVEP, 01.09.2006 - 23.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

10 DROZG Maja, 1981

(zmaga - čl.)

tujina

11 FURMAN Maruša, 1986

(zmaga - čl.)

ŽKD Radio Center, MARIBOR

12 ILIJEV Katarina, 1981

(zmaga - čl.)

ŽKD Radio Center, MARIBOR

13 MARKOVIČ Mojca, 1979

(zmaga - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

14 PEHADŽIČ Alma, 1982

(zmaga - čl.)

ŽKD Radio Center, MARIBOR

15 PIRŠIČ Sandra, 1984

(zmaga - čl.)

tujina

16 RISTIČ Katarina, 1984

(zmaga - čl.)

tujina

17 TEMNIK Katja, 1978

(zmaga - čl.)

tujina

18 VERBOLE Kristina, 1988

(zmaga - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

19 ZAJEC Živa, 1983

(zmaga - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

DP, 15.10.2005 - 15.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

20 ANTONIJEVIČ Marko, 1981

(1.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

21 DROBNJAK Dragiša, 1977

(1.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

22 GRUŠOVNIK Borut, 1987

(2.m - čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

23 JURKOVIČ Ivica, 1973

(1.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

24 MODRIČ Stipe, 1979

(2.m - čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

25 NOVAK Ernest, 1977

(1.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

26 PETROVIČ Vjekoslav, 1981

(2.m - čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

27 RIZVIĆ Hasan, 1984

(1.m - čl.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

28 ZUPAN Miha, 1982

(2.m - čl.)

KD Slovan, LJUBLJANA

DP, 15.10.2005 - 20.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

29 BORIČ Maja, 1986

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

30 GORENC Maša, 1989

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

31 GOSPODARIČ Teja, 1988

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

32 IVANC Nina, 1988

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

81


33 JURŠE Simona, 1971

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

34 LIKAR Klavdija, 1989

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

35 PLIBERŠEK Ana, 1989

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

36 ROZMAN Sara, 1988

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

37 SLIJEPAC Željka, 1988

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

38 SVETINA Mira, 1982

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

39 VRANIČAR Tjaša, 1987

(2.m - čl.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

40 ZDOLŠEK Živa, 1989

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

DPP, 04.10.2006 - 07.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

41 ERKIĆ Maja, 1985

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

42 JEREB Žana, 1984

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

43 KOMPLET Eva, 1986

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

44 KVAS Nastja, 1989

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

45 KVAS Urša, 1986

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

46 MAVHAR Klementina, 1990

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

47 MUHOVIC Tjaša, 1991

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

48 PRŠA Anja, 1985

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

49 RADULOVIČ Nataša, 1982

(1.m - čl.)

ŽKK Merkur, CELJE

DPP, 20.09.2006 - 11.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

50 BAJRAMLIČ Sanel, 1985

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

51 DONČIĆ Saša, 1974

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

52 JANŽA Aljaž, 1981

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

53 JUVAN Miha, 1989

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

54 KOROŠEC Matevž, 1989

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

55 KREJIČ Dario, 1978

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

56 MOČNIK Jure, 1985

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

57 PAVIČ Smiljan, 1980

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

58 ZAGORC Žiga, 1984

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

59 ZALOKAR Miha, 1980

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

60 ŽERAK Domen, 1979

(1.m - čl.)

KK Domžale, DOMŽALE

MLADINSKI RAZRED EP div. B, Jyvaskyla, Finska, 02.08.2006 13.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BAJEC Urša, 1990

(5.m - kad.)

KD NESO LHKE, POSTOJNA

2

BERVAR Maja, 1992

(5.m - kad.)

ŽKD Radio Center, MARIBOR

3

ĐURIĆ Bojana, 1991

(5.m - kad.)

KK Triglav, KRANJ

4

GORTNAR Tjaša, 1992

(5.m - kad.)

KK Triglav, KRANJ

82


5

JAGODIČ Lea, 1991

(5.m - kad.)

ŽKK Šentjur - Šmarje, ŠENTJUR

6

MARIJAN Ines, 1990

(5.m - kad.)

ŽKK Novo mesto, NOVO MESTO

7

ZALAR Polona, 1991

(5.m - kad.)

ŽKD Ilirija, LJUBLJANA

DP, 01.10.2006 - 15.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

8

BABIČ Dario, 1990

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

9

DRVARIČ Žiga, 1989

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

10 GORJUP Jani, 1989

11 MAJSTOROVIČ Danijel, 1989 (2.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

12 MULALIČ Mirko, 1988

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

13 NOVAK Luka, 1989

(2.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

14 PODOBNIK Aljaž, 1988

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

15 PODOBNIK Andraž, 1988

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

16 PTIČAK Jaka, 1988

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

17 SIMONETI Luka, 1990

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

18 SIRNIK Matic, 1991

(1.m - ml.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

19 ŠKRLEC Klemen, 1990

(2.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

20 TAVČAR Aleksander, 1988

(2.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

21 TRATAR Jakob, 1988

(2.m - ml.)

KD Slovan, LJUBLJANA

DP, 06.11.2005 - 26.02.2006 22 LESJAK Špela, 1987

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

izredno podaljšanje DP, 17.09.2006 - 04.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

23 BRDNIK Karmen, 1988

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

24 ČADEŽ Tina, 1989

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

25 DOLENC Tina, 1991

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

26 HATIČ Jasmina, 1989

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

27 HORVAT Tadeja, 1988

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

28 ISTENIČ Nina, 1991

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

29 JAPUNDŽA Sandra, 1991

(1.m - ml.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

30 KOMAT Lea, 1989

(1.m - ml.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

31 LAH Janja, 1990

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

32 LEŠNJAK Vesna, 1990

(1.m - ml.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

33 NOVAK Vanja, 1989

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

34 OBLAK Klavdija, 1988

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

35 OBLAK Teja, 1990

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

36 SERDINŠEK BETLEHEM Urša, 1990

(1.m - ml.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

37 TREBEC Tina, 1990

(1.m - ml.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

38 ŽAKELJ Nina, 1989

(2.m - ml.)

KK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

83


DP, 30.09.2006 - 08.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

39 BARLIČ David, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

40 BIDERMAN Robert, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

41 BUDA Nejc, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

42 GABRIČ Borut, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

43 GABRIČ Boštjan, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

44 GLAVAŠ Miha, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

45 GREGORČIČ Nik, 1990

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

46 GROMLIČ Din, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

47 JAMŠEK Mitja, 1991

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

48 KOCIJANČIČ Andrej, 1991

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

49 KOS Gašper, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

50 LOVŠIN Martin, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

51 MAČEK Anže, 1991

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

52 PEROVŠEK Žiga, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

53 SARAJLIJA Mirza, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

54 SMILJIČ Božidar, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

55 STOPAR Urban, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

56 STRAŠEK Peter, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

57 VONČINA Luka, 1991

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

58 VUJASINOVIČ Saša, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

59 ZAGORC Jaka, 1990

(2.m - kad.)

KK Olimpija, LJUBLJANA

60 ZUPANC Matic, 1990

(1.m - kad.)

KK Pivovarna Laško, LAŠKO

DP, 30.09.2006 - 22.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

61 ALIJI Merima, 1993

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

62 BARIČ Nika, 1992

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

63 BLAŽEVIČ Ena, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

64 FELE Tara Tanita, 1991

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

65 GOLOB Mariša, 1990

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

66 JERAK Nina, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

67 KERIN Ines, 1990

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

68 KLAVŽAR Anja, 1990

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

69 KOMAT Ines, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

70 KOVAČ Daša, 1990

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

71 KUŠAR Kaja, 1992

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

72 KUŠAR Urša, 1992

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

73 MATKO Neva, 1991

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

74 OSTERMAN Nika, 1990

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

75 PERIČ Petra, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

84


76 RAKOVEC Katja, 1990

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

77 RUPNIK Eva, 1992

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

78 SLAPŠAK Manja, 1990

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

79 SRŠEN Klara, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

80 ŠABOTIČ Sabina, 1991

(2.m - kad.)

ŽKD Ježica, LJUBLJANA

81 VRBNJAK Nikita, 1991

(1.m - kad.)

ŽKD Studio Jin-Jang, TRBOVLJE

82 ZIHERL Saša, 1992

(2.m - kad.)

AJ, Kaposvar, Madžarska, 26.06.2006 29.06.2006

ŽKD Ježica, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

83 BARBARIČ Bine, 1990

(2.m - kad.)

KK "Radenska Creativ Sobota", MURSKA SOBOTA

84 VRBANČIČ Tim, 1990

(2.m - kad.)

KK Bežigrad, LJUBLJANA

Predlog KZS

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

85 GOTOVAC Dijana, 1989

ŽKD Ilirija, LJUBLJANA

86 KORITNIK Žiga, 1989

KK GD, HRASTNIK

87 KOTNIK Katja, 1990

ŽKD Ilirija, LJUBLJANA

88 MILAŠINOVIČ Dejan, 1989

KK Janče, LJUBLJANA

89 MUHA Klemen, 1989

KD Postojna, POSTOJNA

90 OSOLNIK Jana, 1991

ŽKK Domžale, DOMŽALE

91 RADOSAVLJEVIČ Danijel, 1991

KK Grosuplje, GROSUPLJE

92 SAJKO Miha, 1988

KK Kemoplast, ŠENTJUR

Predlog KZS

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

93 SMOLIČ Katarina, 1990

ŽKK Črnomelj, ČRNOMELJ

Predlog KZS

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

94 JURŠINIČ Sabina, 1989

ŽKK Črnomelj, ČRNOMELJ

KOTALKANJE - HITROSTNO ROLANJE DRŽAVNI RAZRED EP, Cassano d adda, Italija, 23.07.2006 29.07.2006 1

KOPRIVEC Gašper, 1988

DP, Ljubljana, 27.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(7.m 10000m - čl.)

RK Kranj, KRANJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

FERČAK Robert, 1973

(1.m 5000m na točke - čl.)

RK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

3

LETICA Jernej, 1985

(1.m 200m kronometer - čl.)

ŠD Pirano, PIRAN

85


MLADINSKI RAZRED EP, Martinsicuro, Italija, 12.07.2006 - 19.07.2006 1

KUPLEN Tina Aleksandra, 1989

2 3

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(7.m 200m kronometer - ml.)

RK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

MAVSAR Nejc, 1991

(6.m 5000m na točke - kad.)

RK Kranj, KRANJ

REMIC Matevž, 1989

(13.m 500m - cesta - ml.)

RK Kranj, KRANJ

KOTALKANJE - UMETNOSTNO MEDNARODNI RAZRED SP, Murcia, Španija, 28.11.2006 - 10.12.2006 1

ARČON Nika, 1986

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(4.m kombinacija - čl.)

KUK Nova Gorica, NOVA GORICA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Murcia, Španija, 28.11.2006 - 10.12.2006 1

PREGELJ Sara, 1991

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(3.m kombinacija - ml.)

KK Renče, NOVA GORICA

DRŽAVNI RAZRED SP, Murcia, Španija, 28.11.2006 - 10.12.2006 1

MLINARIČ Lucija, 1987

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(14.m prosti program - čl.)

KK Renče, NOVA GORICA

MLADINSKI RAZRED EP, Smorum, Danska, 29.08.2006 - 02.09.2006 1

VETRIH Martina, 1991

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(8.m prosti program - ml.ml.)

KK Renče, NOVA GORICA

LETALSTVO - AKROBATSKO LETENJE DRŽAVNI RAZRED DP, Slovenj Gradec, 15.06.2006 - 18.06.2006 1

86

OMERSA Peter, 1970

(1.m Sportsman - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) Koroški AK, SLOVENJ GRADEC


LETALSTVO - BALONARSTVO DRŽAVNI RAZRED SP, Motegi, Japonska, 16.11.2006 - 26.11.2006 1

ŠORN Slavko Avi, 1951

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(25.m toplozračni baloni - čl.)

Aeroklub Ljubljana, LJUBLJANA

LETALSTVO - JADRALNO LETENJE MLADINSKI RAZRED DP, Ajdovščina, 14.07.2006 - 23.07.2006 1

FIORELLI Andrej, 1985

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m preleti - ml.)

AK Edvard Rusjan, NOVA GORICA

LETALSTVO - JADRALNO PADALSTVO MEDNARODNI RAZRED SP, Niška Banja, Srbija in Črna gora, 07.08.2005 14.08.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

1

GORENC Jaka, 1981

(1.m natančno pristajanje čl.)

KPL Kanja, DOLENJSKE TOPLICE

2

GOŠTE Matej, 1980

(2.m natančno pristajanje čl.)

DJP Zlatorog, LAŠKO

3

UNUK Franc, 1960

(6.m natančno pristajanje čl.)

DJP Zlatorog, LAŠKO

SP, Trakai, Litva, 09.02.2007 - 18.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

4

FERARIČ Matjaž, 1961

(1.m natančno pristajanje čl.)

KKŠLJP "Čuk", DRAVOGRAD

5

KERIN Rafael, 1969

(7.m natančno pristajanje čl.)

KKŠLJP "Čuk", DRAVOGRAD

SR, De Aar-Vorsburg, Južna Afrika, 07.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

6

VALIČ Aljaž, 1979

(prosti preleti - 368 km)

DJP Kovk, AJDOVŠČINA

7

VALIČ Urban, 1979

(prosti preleti - 368 km)

DJP Kovk, AJDOVŠČINA

SR, Sorica, 19.07.2006 8

NOVAK Marko, 1960

SR, Soriška planina, 12.06.2006 9

SUŠA Primož, 1977

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) (hitrostni preleti - 30,97 km/h)

KL Vrhnika, VRHNIKA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(hitrostni preleti - 25,5 km/h)

KL Vrhnika, VRHNIKA

87


SR, Soriška planina, 19.07.2006 10 PREVC Gašper, 1984

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) (prosti preleti - 228,6 km)

KJP Krokar, ŽELEZNIKI

DRŽAVNI RAZRED SP, Trakai, Litva, 09.02.2007 - 18.02.2007 1

GORENC Dušan, 1958

EP, Morzine, Francija, 01.07.2006 - 16.07.2006 2

PODOBNIK Primož, 1974

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(16.m natančno pristajanje čl.)

KPL Kanja, DOLENJSKE TOPLICE

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(42.m hitrostni preleti - čl.)

Društvo Polet, NOVA GORICA

LETALSTVO - JADRALNO ZMAJARSTVO MEDNARODNI RAZRED EP, Opatija, Hrvaška, 16.06.2006 - 30.06.2006 1

GRIČAR Primož, 1975

(3.m prosti preleti - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008) Klub zmajarjev Maribor, MARIBOR

DRŽAVNI RAZRED DP, Tolmin, 03.06.2006 - 10.06.2006 1

KEJŽAR Peter, 1964

(1.m prosti preleti - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) DPL Let, ŠKOFJA LOKA

LETALSTVO - PADALSTVO MEDNARODNI RAZRED SP, Stupino, Rusija, 12.08.2006 - 20.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

1

AVBELJ Irena, 1965

(1.m figure - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

2

KARUN Roman, 1969

(5.m cilj - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

3

VODIŠEK Domen, 1975

(4.m cilj - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

EP, Prostejov, Češka, 29.08.2005 - 04.09.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

4

SAJOVIC Maja, 1975

(5.m cilj - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

5

SALKIČ Senad, 1965

(6.m cilj - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

88


DRŽAVNI RAZRED SP, Stupino, Rusija, 12.08.2006 - 20.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BAN Uroš, 1971

(5.m cilj ekipno - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

2

ERJAVEC Borut, 1967

(5.m cilj ekipno - čl.)

ALC Lesce, RADOVLJICA

LETALSTVO - ULTRA LAHKA LETALA MEDNARODNI RAZRED SR, Krapje, Veržej, 04.07.2005 1

PRAH Vojko, 1959

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) (RPL 1 - 55,36 km < 7h)

SR, Murska sobota, 27.06.2005 2

ZELENKO Roman, 1971

DJP Štrk, MURSKA SOBOTA (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(RPL 1 - 15/25 km - 57.21 km/h )

DJP Štrk, MURSKA SOBOTA

LOKOSTRELSTVO MEDNARODNI RAZRED SP, Goetheborg, Švedska, 27.08.2006 02.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

ČEKADA Dolores, 1968

(1.m ukrivljeni lokarrowhead - čl.)

LK Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA

2

KOSEC Mihael, 1968

(4.m goli lok-arrowhead - čl.)

LK Kamnik, KAMNIK

3

MARCEN Maja, 1982

(7.m sestavljeni lokarrowhead - čl.)

LK Kentaver, LJUBLJANA

4

ŽLENDER Matija, 1982

(8.m ukrivljeni lokarrowhead - čl.)

LK Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA

SP, Madrid, Španija, 20.06.2005 - 26.06.2005 5

SITAR Dejan, 1979

(3.m sestavljeni lok-olimpijski krog - čl.)

EP, Atene, Grčija, 13.09.2006 - 16.09.2006 6

UŠAJ Rajko, 1969

KRIČKA Uroš, 1973

(7.m sestavljeni lokarrowhead - čl.)

LK Varing, NOVO MESTO

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(4.m sestavljeni lok-olimpijski krog - čl.)

EP, Rogla, 11.09.2005 - 18.09.2005 7

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

LK Gorica, NOVA GORICA

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) ZSČOZ, LJUBLJANA

89


SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

8

KRIŽE Barbara, 1987

(3.m ukrivljeni lok-FITA 70m ekipno - čl.)

LK Varing, NOVO MESTO

9

VERBIČ Darja, 1988

(3.m ukrivljeni lok-FITA 70m ekipno - čl.)

LK Kamnik, KAMNIK

GPM, Sofija, Bolgarija, 06.07.2005 - 09.07.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

10 JAMNIK Marko, 1962

(1.m sestavljeni lok-olimpijski krog ekipno - čl.)

DL Dravograd, DRAVOGRAD

11 SITAR Vladimir, 1953

(1.m sestavljeni lok-olimpijski krog ekipno - čl.)

KL Kranj, KRANJ

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Goetheborg, Švedska, 27.08.2006 02.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

JELENC Urban, 1990

(3.m goli lok-arrowhead - ml.)

LK Šenčur, ŠENČUR

2

KRT Petra, 1990

(1.m goli lok-arrowhead - ml.)

LK Šenčur, ŠENČUR

DRŽAVNI RAZRED SP, Goetheborg, Švedska, 27.08.2006 02.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

IZGORŠEK Andreja, 1972

(9.m goli lok-arrowhead - čl.)

LK Žalec, ŽALEC

2

MAŽGON Rok, 1986

(20.m ukrivljeni lokarrowhead - čl.)

LK Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

3

PODRŽAJ Marjan, 1959

(6.m arrowhead ekipno - čl.)

LK Šenčur, ŠENČUR

SP, Izmir, Turčija, 13.03.2007 - 17.03.2007 4

MUZNIK Ivan, 1986

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(26.m ukrivljeni lok-dvoranski dvoboj - čl.)

EP, Atene, Grčija, 13.09.2006 - 16.09.2006

LK Most na Soči, TOLMIN

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

5

FINK Iztok, 1973

(11.m sestavljeni lokolimpijski krog - čl.)

LK Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE

6

POVŽ Matej, 1985

(22.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - čl.)

LK Varing, NOVO MESTO

GPM, Sassari, Italija, 05.07.2006 - 08.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

LUKANČIČ Jadran, 1987

(12.m ukrivljeni lok-olimpijski krog ekipno - čl.)

LK Mins, POSTOJNA

8

ZUPANC Matej, 1980

(12.m ukrivljeni lok-olimpijski krog ekipno - čl.)

LK Gornji grad, GORNJI GRAD

90


DP, Kamnitnik, 19.08.2006 - 20.08.2006 9

SELAK Jernej, 1979

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m sestavljeni lokarrowhead - čl.)

DP, Šenčur, 03.03.2007

LK Dolenjske toplice, DOLENJSKE TOPLICE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

10 KERN Luka, 1989

(1.m ukrivljeni lok-dvoranski dvoboj ekipno - čl.)

LK Šenčur, ŠENČUR

11 PINTAR Blaž, 1990

(1.m ukrivljeni lok-dvoranski dvoboj ekipno - čl.)

LK Šenčur, ŠENČUR

12 REBEC David, 1973

(1.m sestavljeni lok-FITA 18m dvoranski krog - čl.)

Društvo ljubiteljev lova z lokom, LJUBLJANA

13 STRUŠNIK Peter, 1992

(1.m ukrivljeni lok-dvoranski dvoboj ekipno - čl.)

LK Šenčur, ŠENČUR

MLADINSKI RAZRED SP, Merida, Mehika, 15.10.2006 - 21.10.2006 1

TOMAT Najka, 1991

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(36.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - kad.)

EPP, Praga, Češka, 08.08.2006 - 13.08.2006

Partizan Šk. Loka DŠRTV , ŠKOFJA LOKA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

ANDREJKA Mateja, 1988

(23.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - ml.)

LK Mins, POSTOJNA

3

CEHNER Gašper, 1992

(39.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - kad.)

DL Dravograd, DRAVOGRAD

4

UMER Ana, 1990

(21.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - kad.)

LK Ankaran, KOPER CAPODISTRIA

EPP, Whyl, Nemčija, 18.07.2006 - 23.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

5

MEŽNAR Jaka, 1991

(33.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - kad.)

LK Mins, POSTOJNA

6

OSENAR Žiga, 1991

(8.m ukrivljeni lok-olimpijski krog - kad.)

Partizan Šk. Loka DŠRTV , ŠKOFJA LOKA

7

RUSJAN Maruša, 1990

(8.m ukrivljeni lok-olimpijski krog ekipno - kad.)

LK Jevnica, LITIJA

DP, Šenčur, 03.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

8

KOLENKO Luka, 1992

(1.m ukrivljeni lok-FITA 18m dvoranski krog - kad.)

LK Kamnik, KAMNIK

9

PERHAČ Janja, 1990

(1.m ukrivljeni lok-FITA 18m dvoranski krog - ml.)

LK Mozirje, MOZIRJE

91


NAMIZNI TENIS MEDNARODNI RAZRED SP, Shanghai, Kitajska, 30.04.2005 - 06.05.2005 1

SAFRAN Martina, 1981

EP, Beograd, Srbija, 25.03.2007 - 01.04.2007 2

TOKIČ Bojan, 1981

(5.m posamezno - čl.)

SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005 3

IGNJATOVIČ Saša, 1974

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(33.-64.m posamezno - čl.)

(3.m dvojice - čl.)

NTK Merkur, KRANJ

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) tujina (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) NTK Ilirija, LJUBLJANA

PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Sarajevo, Bosna in Hercegovina, 21.07.2006 30.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

FATORIČ Kristin, 1991

(5.-8.m dvojice - kad.)

Partizan Izola, IZOLA - ISOLA

2

ROJKO Vesna, 1991

(5.-8.m dvojice - kad.)

NTK Petovia, PTUJ

3

SLODEJ Matic, 1991

(2.m dvojice - kad.)

NTK Muta, MUTA

4

ŽIBRAT Jan, 1992

(2.m dvojice - kad.)

NTK Sobota, MURSKA SOBOTA

DRŽAVNI RAZRED EP, Beograd, Srbija, 25.03.2007 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

FAJMUT Manca, 1990

(65.m posamezno - čl.)

NTK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

2

HORVAT Mitja, 1978

(33.m posamezno - čl.)

NTK Kema, PUCONCI

3

LASAN Saš, 1971

(65.m posamezno - čl.)

tujina

4

SLATINŠEK Uroš, 1979

(65.m posamezno - čl.)

NTK Krka, NOVO MESTO

5

TODOROVIČ Biljana, 1977

(17.m dvojice - čl.)

tujina

DP, Cerknica, 03.03.2007 - 04.03.2007 6

RAHOTIN Kristina, 1981

(1.m dvojice - čl.)

DP, Ljutomer, 22.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) Partizan Izola, IZOLA - ISOLA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

7

MAČEK Dominik, 1991

(1.m dvojice - čl.)

8

POROČNIK Ožbej, 1990

(1.m dvojice - čl.)

NTK Prevent, RADLJE OB DRAVI

9

ŠKABAR Petra, 1986

(1.m dvojice - čl.)

NTK Iskra Avtoelektrika, ŠEMPETER - VRTOJBA

10 TOMAZINI Jana, 1986

(1.m posamezno - ml.čl.)

NTK Ilirija, LJUBLJANA

11 TOMŠE Janez, 1986

(1.m posamezno - ml.čl.)

NTK Olimpija, LJUBLJANA

92

NTK Sobota, MURSKA SOBOTA


DP, Ljutomer, 28.05.2006 12 ROPOŠA Bojan, 1985

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m posamezno - ml.čl.)

NTK Sobota, MURSKA SOBOTA

MLADINSKI RAZRED MT, LINZ, Avstrija, 07.04.2007 - 09.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

HORVAT Gorazd, 1992

(17.m posamezno - kad.)

NTK Kema, PUCONCI

2

NOVAK Andraž, 1989

(9.m dvojice - ml.)

ŠD Jesenice, JESENICE

3

ŠKRABAN Dominik, 1990

(17.m posamezno - ml.)

NTK Kema, PUCONCI

4

VOVK Andraž, 1992

(17.m dvojice - kad.)

NTK Sobota, MURSKA SOBOTA

5

ZDOVC Jurij, 1993

(17.m dvojice - kad.)

PPK Rakek, CERKNICA

MT, Ljubljana, 13.04.2007 - 15.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

6

GARMUT Anja, 1993

(9.m posamezno - kad.)

NTK Prevent, RADLJE OB DRAVI

7

PAVLIN Nina, 1992

(9.m posamezno - kad.)

NTK Iskra Avtoelektrika, ŠEMPETER - VRTOJBA

8

PEPERKO Domen, 1991

(17.m posamezno - ml.)

NTD Kajuh-Slovan, LJUBLJANA

9

VERDINEK Ana, 1991

(17.m posamezno - ml.)

NTK Logatec, LOGATEC

10 VUKOVIČ Gregor, 1989

(17.m posamezno - ml.)

Partizan Izola, IZOLA - ISOLA

11 ZAJEC Tim, 1993

(17.m posamezno - kad.)

NTK Kočevje, KOČEVJE

DP, Ptuj, 31.03.2007 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

12 JAUŠOVEC Špela, 1991

(1.m ženske ekipno - ml.)

NTK Petovia, PTUJ

13 KRASER Boštjan, 1990

(1.m moški ekipno - ml.)

NTK Muta, MUTA

14 PEKLAR Lucija, 1992

(1.m ženske ekipno - ml.)

NTK Petovia, PTUJ

15 STRAMEC Nejc, 1991

(1.m moški ekipno - ml.)

NTK Muta, MUTA

16 VERDNIK Mitja, 1990

(1.m moški ekipno - ml.)

NTK Muta, MUTA

17 ZERA Ivana, 1990

(1.m ženske ekipno - ml.)

NTK Petovia, PTUJ

18 ZUPANČIČ Meta, 1991

(1.m ženske ekipno - ml.)

NTK Petovia, PTUJ

NOGOMET DRŽAVNI RAZRED KVSP, Krško, 14.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BOGOLIN Adrijana, 1984

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

2

GABOR Sonja, 1985

(zmaga - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

3

GARIČ Zorica, 1983

(zmaga - čl.)

tujina

4

GLAVAČ Andreja, 1985

(zmaga - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

5

GOVEK Polona, 1979

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

6

GRAD Lucija, 1983

(zmaga - čl.)

tujina

93


7

KELENBERGER Tina, 1984

(zmaga - čl.)

NK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

8

KOVAČIČ Nina, 1984

(zmaga - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

9

KRZNARIČ Alja, 1987

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

10 LEKIČ Tanja, 1974

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

11 MALEŠEVIĆ Snežana, 1985

(zmaga - čl.)

tujina

12 MIKELN Petra, 1980

(zmaga - čl.)

NK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

13 MILENKOVIĆ Anja, 1982

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

14 MLAKAR Jasmina, 1983

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

15 NIKL Andreja, 1985

(zmaga - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

16 POVH Ksenja, 1987

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

17 VAIS Karmen, 1976

(zmaga - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

18 VUKSANOVIČ Milica, 1983

(zmaga - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

KVEP, Celje, 07.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

19 AČIMOVIČ Milenko, 1977

(zmaga - čl.)

tujina

20 BIRSA Valter, 1986

(zmaga - čl.)

tujina

21 BURGIČ Miran, 1984

(zmaga - čl.)

tujina

22 CESAR Boštjan, 1982

(zmaga - čl.)

tujina

23 CIPOT Fabijan, 1976

(zmaga - čl.)

NK Branik, MARIBOR

24 ČEH Nastja, 1978

(zmaga - čl.)

tujina

25 HANDANOVIČ Samir, 1984

(zmaga - čl.)

tujina

26 ILIČ Branko, 1983

(zmaga - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

27 KOMAC Andrej, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

28 KOREN Robert, 1980

(zmaga - čl.)

tujina

29 LAVRIČ Klemen, 1981

(zmaga - čl.)

tujina

30 LAZIČ Igor, 1979

(zmaga - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

31 MAVRIČ Borut, 1970

(zmaga - čl.)

tujina

32 MAVRIČ Matej, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

33 NOVAKOVIČ Milivoje, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

34 ŠUKALO Goran, 1981

(zmaga - čl.)

tujina

35 ŽLOGAR Anton, 1977

(zmaga - čl.)

tujina

KVEP, Murska Sobota, 16.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

36 CVIJANOVIĆ Miroslav, 1985

(zmaga - ml.čl.)

NK Primorje, AJDOVŠČINA

37 DŽINIČ Elvedin, 1985

(zmaga - ml.čl.)

NK Branik, MARIBOR

38 KRONAVETER Rok, 1986

(zmaga - ml.čl.)

NK Drava, PTUJ

39 NENEZIČ Igor, 1984

(zmaga - ml.čl.)

NK Primorje, AJDOVŠČINA

94


40 PAHOR Jan, 1986

(zmaga - ml.čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

41 PEČNIK Nejc, 1986

(zmaga - ml.čl.)

NK CMC Publikum, CELJE

42 TOMAŽIČ David, 1986

(zmaga - ml.čl.)

NK Branik, MARIBOR

43 TRAVNER Jure, 1985

(zmaga - ml.čl.)

NK CMC Publikum, CELJE

44 VRŠIČ Dare, 1984

(zmaga - ml.čl.)

tujina

KVEP, Murska Sobota, 16.08.2006 45 BOŽIČ Rok, 1985

(zmaga - ml.čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 30.09.2007) NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

46 BREČKO Mišo, 1984

(zmaga - ml.čl.)

tujina

47 HADŽIČ Damir, 1984

(zmaga - ml.čl.)

NK CMC Publikum, CELJE

48 JOKIČ Bojan, 1986

(zmaga - ml.čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

49 KELHAR Dejan, 1984

(zmaga - ml.čl.)

tujina

50 STEVANOVIČ Dalibor, 1984

(zmaga - ml.čl.)

tujina

51 URBANČ Dejan, 1984

(zmaga - ml.čl.)

NK CMC Publikum, CELJE

DP, 01.07.2005 - 30.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

52 APATIČ Tadej, 1987

(2.m - čl.)

53 BRAJIČ Rok, 1985

(1.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE ND Gorica, NOVA GORICA

54 CVIJANOVIČ Goran, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

55 ČAUŠEVIČ Džengis, 1987

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

56 DVORANČIČ Slaviša, 1979

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

57 ELSNER Luka, 1982

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

58 FILIPOVIČ Željko, 1988

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

59 JOGAN Alen, 1985

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

60 KALAKOVIČ Sanel, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

61 KARAPETROVIČ Darko, 1976 (2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

62 KIRM Andraž, 1984

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

63 KLANČIČ Matej, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

64 KNEŽEVIĆ Jadranka, 1980

(2.m - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

65 KOMEL Sebastjan, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

66 KOVAČEVIČ Stevo, 1985

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

67 KOVAČEVIČ Nebojša, 1977

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

68 KOZIC Vanja, 1989

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

69 KRALJ Klavdija, 1990

(2.m - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

70 LADINEK Nuša, 1981

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

71 LJUBEC Saša, 1989

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

72 LO DUCA Tim, 1985

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

73 LUNDER Marko, 1983

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

74 MEŠANOVIČ Denis, 1986

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

95


75 NEMEC Dejan, 1977

(2.m - čl.)

76 NIKOLIČ Dragoljub, 1980

(1.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE ND Gorica, NOVA GORICA

77 PAVLOVSKI Andreja, 1985

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

78 PIRIH Mitja, 1978

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

79 PUHAN Bernarda, 1986

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

80 RAKOVIĆ Ermin, 1977

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

81 RAKUŠČEK Danijel, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

82 RANIČ Saša, 1981

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

83 REXHAJ Gzim, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

84 RUPERČIČ Janja, 1989

(2.m - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

85 RUPERČIČ Maja, 1990

(2.m - čl.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

86 SREBRNIČ Miran, 1970

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

87 STRAJNAR Janez, 1971

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

88 ŠTURM Jani, 1982

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

89 TOMAŽIČ Tadej, 1987

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

90 TOPIČ Darko, 1985

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

91 TUFEKČIČ Mirza, 1986

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

92 ZELJKOVIČ Zoran, 1980

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

93 ZELKO Jasmina, 1987

(1.m - čl.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

94 ŽIVEC Simon, 1981

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

DP, 01.07.2005 - 30.06.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 30.09.2007)

95 LJUBIJANKIČ Zlatan, 1983

(2.m - čl.)

NK Domžale, DOMŽALE

96 SIMČIČ Vasja, 1983

(1.m - čl.)

ND Gorica, NOVA GORICA

97 ŽINKO Luka, 1983

(2.m - čl.)

NK Factor, LJUBLJANA

DPP, 01.07.2005 - 30.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

98 DROBNE Oskar, 1975

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

99 GREGORIČ Simon, 1977

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

100 HANDANOVIČ Jasmin, 1978

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

101 JAKOMIN Saša, 1973

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

102 KREMENOVIČ Darko, 1981

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

103 LOVREČIČ Anej, 1987

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

104 PERŠIČ Manuel, 1975

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

96


105 RADULOVIČ Miroslav, 1984

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

106 SALKIČ Erik, 1987

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

107 ŠEČIČ Edin, 1984

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

108 ŠKRBINA Luka, 1985

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

109 VALENČIČ Blaž, 1985

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

110 VILER Mitja, 1986

(1.m - čl.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

MLADINSKI RAZRED KVEP, Kidričevo, 18.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

ARNUŠ Petra, 1989

(zmaga - ml.ml.)

tujina

2

BENAK Manja, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

3

ČEVNIK Sonja, 1990

(zmaga - ml.ml.)

NK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

4

GOLOB Ana, 1990

(zmaga - ml.ml.)

NK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

5

LUKENDA Ivana, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ND Slovan, LJUBLJANA

6

MAKOVEC Maja, 1988

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

7

MAKOVEC Saška, 1988

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

8

MENHARD Sandra, 1990

(zmaga - ml.ml.)

NK Ivančna Gorica, IVANČNA GORICA

9

MIKLAVČIČ Natalija, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

11 MIRTIČ Eva, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

12 MORI Lucija, 1988

(zmaga - ml.ml.)

NK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

13 ŠPELIČ Ines, 1989

(zmaga - ml.ml.)

tujina

14 ŠPUR Staša, 1988

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

15 TIBAUT Tjaša, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

16 VEHAR Špela, 1989

(zmaga - ml.ml.)

NK Velesovo, CERKLJE NA GORENJSKEM

17 ZVER Mateja, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

18 ŽUNKOVIČ Monika, 1989

(zmaga - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

10 MILKOVIČ Alena, 1988

97


KVEP, Velenje, 06.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

19 BALAŽIC Gregor, 1988

(zmaga - st.ml.)

20 BREZARIČ Rok, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Svoboda, LJUBLJANA

21 BUZETI Rok, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Branik, MARIBOR

22 CENTRIH Matej, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK CMC Publikum, CELJE

23 KOPRIVEC Jan, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Koper, KOPER CAPODISTRIA

24 MATAVŽ Tim, 1989

(zmaga - st.ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

25 MIJATOVIČ Boris, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Rudar, VELENJE

26 POTOKAR Nejc, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK CMC Publikum, CELJE

27 SIMIČ Gal, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Factor, LJUBLJANA

28 SLOMŠEK Jure, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK CMC Publikum, CELJE

29 VELIKONJA Etien, 1988

(zmaga - st.ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

30 ZALAR Blaž, 1988

(zmaga - st.ml.)

NK Svoboda, LJUBLJANA

DP, 01.07.2005 - 30.06.2006

tujina

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

31 BAJLEC Andraž, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

32 BRATUŠEK Miha, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

33 CELCER Uroš, 1989

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

34 ČADEŽ Aljaž, 1989

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

35 DOKIČ Denis, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

36 DOŠEN Erik, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

37 FRAS Željko, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

38 GLUŠIČ Rene, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

39 KALAKOVIČ Samir, 1987

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

40 KARIMOVIČ Mario, 1989

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

41 KLANJŠČEK Kristjan, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

42 KOCIČ Marko, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

43 KORAT Dejan, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

44 KRAMBERGER Marko, 1988 (2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

45 LAZNIK Mihael, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

46 LEGČEVIČ Adrijan, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

47 MARJANOVIČ Dejan, 1987

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

48 MARKIČ Luka, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

49 MEDVED Klemen, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

50 MIHELIČ Rene, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

51 NEDELJKOVIČ Boban, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

52 OMERČEVIČ Denis, 1989

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

53 OSAJ Herolind, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

54 PAJANČIČ Niko, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

98


55 PEJIČ Miroslav, 1987

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

56 RUPNIK Tomi, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

57 SATLER David, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

58 SIMOVIČ Luka, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

59 STOJKO Uroš, 1989

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

60 ŠKARABOT Matija, 1988

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

61 ŠPRAH Uroš, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

62 ŠULIGOJ Alan, 1990

(1.m - ml.)

ND Gorica, NOVA GORICA

63 VRABELJ Niko, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

64 VRAČKO Matej, 1988

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

65 ZAJC Miha, 1987

(2.m - ml.)

NK Branik, MARIBOR

66 ZARIFOVIČ Aris, 1988

(1.m - ml.)

DP, 03.09.2005 - 03.06.2006

ND Gorica, NOVA GORICA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

67 ARH Nina, 1991

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

68 ČRNKO Petra, 1990

(2.m - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

69 FARIČ Tanja, 1990

(2.m - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

70 GRUDEN Sara, 1992

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

71 HORVAT Jana, 1992

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

72 KOVAČIČ Sara Ina, 1991

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

73 MITROVIĆ Vesna, 1990

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

74 NEMET Melani, 1991

(2.m - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

75 REDENŠEK Eva, 1991

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

76 STIPIČ Dragica, 1992

(1.m - ml.ml.)

ŽNK Novo mesto, NOVO MESTO

77 VOGRINČIČ Barbara, 1990

(2.m - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

78 VRABEL Tanja, 1990

(2.m - ml.ml.)

ŠD Filovci, MORAVSKE TOPLICE

NOGOMET - FUTSAL DRŽAVNI RAZRED DP, 01.07.2005 - 30.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

ADAMIČ Drago, 1973

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

2

ADRINJEK Milan, 1975

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

3

BAJC Urban, 1980

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

4

BRKIĆ Siniša, 1983

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

99


5

GORANOVIĆ Slaviša, 1978

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

6

IBRIŠIMOVIĆ Denis, 1976

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

7

ILIŠEVIĆ Rok, 1986

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

8

KORADA Matjaž, 1979

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

9

MARTINČIČ Primož, 1981

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

10 SATLER Rok, 1983

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

11 SIMIČ Dejan, 1982

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

12 SIMIĆ Boban, 1975

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

13 ŠNOFL Davorin, 1980

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

14 ZORČ Primož, 1977

(1.m - čl.)

ŠD Orkan Zbelovo, SLOVENSKE KONJICE

ODBOJKA MEDNARODNI RAZRED EKT, Modena, Italija, 15.12.2006 - 11.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

1

ČEBRON Davor, 1981

(1.m - čl.)

2

ČUTURIČ Jasmin, 1974

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED TVD Partizan, BLED

3

DOLENC Rok, 1982

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

4

FLAJS Andrej, 1983

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

5

GASPARINI Mitja, 1984

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

6

KAMNIK Matevž, 1987

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

7

PLEŠKO Matija, 1976

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

8

SATLER Rok, 1979

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

9

ŠKORC Sebastijan, 1974

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

10 ŠMUC Tomislav, 1976

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

11 URNAUT Tine, 1988

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED

100


PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Kazan, Rusija, 06.09.2006 - 14.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

GVARDJANČIČ Jernej, 1988 (4.m - ml.)

OK Termo Lubnik, ŠKOFJA LOKA

2

JAKOPIN Vid, 1986

(4.m - ml.)

OK Logatec, LOGATEC

3

KRIVEC Luka, 1987

(4.m - ml.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

4

NOVLJAN Jošt, 1989

(4.m - ml.)

OK Olimpija, LJUBLJANA

5

PLANINC Jan, 1990

(4.m - ml.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

6

PLOT Miha, 1987

(4.m - ml.)

OK Krka, NOVO MESTO

7

ROPRET Gregor, 1989

(4.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

8

SAVIČIČ Darjo, 1987

(4.m - ml.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

9

ŠKET Alen, 1988

(4.m - ml.)

OK ŽŠD Tabor, MARIBOR

10 VALENTAN Denis, 1988

(4.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

11 ZUPANC Žiga, 1988

(4.m - ml.)

DŠR Partizan Šempeter, ŽALEC

DRŽAVNI RAZRED KVEP, Maribor, 26.05.2006 - 09.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BOROVINŠEK Sonja, 1980

(zmaga - čl.)

tujina

2

CVETANOVIČ Marina, 1986

(zmaga - čl.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

3

DREVENŠEK Andreja, 1978

(zmaga - čl.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

4

GUŠTIN Maja, 1979

(zmaga - čl.)

ŽOK TPV, NOVO MESTO

5

KITALJEVIČ Slađana, 1984

(zmaga - čl.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

6

KOČAR Karmen, 1982

(zmaga - čl.)

tujina

7

LIPICER Tina, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

8

PODLESNIK Urša, 1984

(zmaga - čl.)

OK Kamnik, KAMNIK

9

VAHEN Maja, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

10 VEZJAK Andreja, 1980

(zmaga - čl.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

11 VUGDALIČ Jasmina Marija, 1974

(zmaga - čl.)

tujina

KVEP, Mogilev, Belorusija, 02.09.2006 09.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

12 KOVAČIČ Andrej, 1981

(zmaga - čl.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

13 PAJENK Alen, 1986

(zmaga - čl.)

ŽŠD Maribor, OK Maribor, MARIBOR

14 POTOČNIK Jernej, 1981

(zmaga - čl.)

TVD Partizan, BLED

101


15 RADOVIČ Dragan, 1979

(zmaga - čl.)

tujina

16 VINČIČ Dejan, 1986

(zmaga - čl.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

KVEP, Skopje, Makedonija, 10.05.2006 09.06.2006 17 TOT Andrej, 1982

(zmaga - čl.)

DP, 08.10.2006 - 28.04.2007 18 LAKOTA Jure, 1978

OK Salonit Anhovo, KANAL (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(1.m - čl.)

DPP, Kanal, 10.09.2005 - 20.01.2006 19 KRISTAN Bojan, 1985

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m - čl.)

TVD Partizan, BLED (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) ŽŠD Maribor, OK Maribor, MARIBOR

izredno podaljšanje DPP, Nova Gorica, 30.09.2006 - 14.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

20 BARIČ Marina, 1989

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

21 KRAMOLC Petra, 1981

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

22 LIPOVŽ Katarina, 1990

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

23 RUPNIK Mateja, 1988

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

24 SPAČAL Katarina, 1982

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

25 ŠINIGOJ Tina, 1989

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

26 ŠULER Metka, 1980

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

27 TABAJ Tjaša, 1980

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

28 TESTEN Tjaša, 1983

(1.m - čl.)

OK "HIT", NOVA GORICA

MLADINSKI RAZRED KVEP, Ankara, Turčija, 04.01.2007 - 08.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

AKRAP Niko, 1989

(zmaga - kad.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

2

BEZEK Bernard, 1990

(zmaga - kad.)

OK Kamnik, KAMNIK

3

BOGOŽALEC Aljoša, 1989

(zmaga - kad.)

TVD Partizan, BLED

4

FILIPANČIČ Rok, 1989

(zmaga - kad.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

5

HRIBAR Klemen, 1990

(zmaga - kad.)

OK Kamnik, KAMNIK

6

KOS Domen, 1989

(zmaga - kad.)

DŠR Partizan Šempeter, ŽALEC

7

MLINAR Tilen, 1989

(zmaga - kad.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

8

PUNGERL Miha, 1989

(zmaga - kad.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

102


KVEP, Kienbaum, Nemčija, 23.05.2006 28.05.2006 9

BORKO Tamara, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(zmaga - ml.)

ŠD Benedikt, BENEDIKT

(zmaga - ml.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

11 HAJDINJAK Nina, 1988

(zmaga - ml.)

ŠD Vital, LJUBLJANA

12 MEŠKO Katja, 1989

(zmaga - ml.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

13 ŠÜŠLEK Katarina, 1989

(zmaga - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

10 BRICMAN Tea, 1988

KVEP, Radovljica, 04.01.2007 - 08.01.2007 14 BOMBEK BULC Manca, 1991

(zmaga - kad.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) ŽOK Šentvid, LJUBLJANA

15 ČANČAR Monika, 1990

(zmaga - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

16 DEŽMAN Petra, 1990

(zmaga - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

17 HANDANOVIČ Elmina, 1990

(zmaga - kad.)

ŽOK Šentvid, LJUBLJANA

18 HUTINSKI Sara, 1991

(zmaga - kad.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

19 JERALA Meta, 1991

(zmaga - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

20 JERALA Urša, 1990

(zmaga - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

21 KIKELJ Tjaša, 1990

(zmaga - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

22 LENARČIČ Tea, 1990

(zmaga - kad.)

ŠD Vital, LJUBLJANA

23 SKARLOVNIK Ana, 1990

(zmaga - kad.)

DŠVR Partizan, PREVALJE

24 URBANČIČ Lea, 1991

(zmaga - kad.)

ŠD Vital, LJUBLJANA

25 VALENČIČ Sara, 1990

(zmaga - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

DP, Maribor, 10.09.2006 - 10.12.2006 26 AJNIHAR Angelina, 1990

(2.m - ml.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

27 AKSENTIČ Nina, 1988

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

28 ČAČILO Tina, 1990

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

29 JUG Vesna, 1990

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

30 KALIŠNIK Ana, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

31 KNUPLEŽ Ana, 1989

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

32 KROPE Natalija, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

33 MAR Sergeja, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

103


34 MARKIČ Maja, 1990

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

35 PLANINŠEC Mihela, 1991

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

36 PRIMORAC Anja, 1991

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

37 SITAR Natalija, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

38 TIŠMA Maja, 1990

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

39 URŠIČ Andreja, 1988

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

40 VIČIČ Jasna, 1988

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

41 VODOPIVEC Iva, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

42 VOGRIČ Nina, 1991

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

43 VOGRINC Saša, 1991

(1.m - ml.)

OK "HIT", NOVA GORICA

44 ZIDARIČ Nika, 1988

(2.m - ml.)

OK Nova KBM - Branik, MARIBOR

DP, Prevalje, 01.10.2006 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

45 ABRAMOVIČ Tanja, 1991

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

46 BREMEC Teja, 1990

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

47 CRNICA Ana, 1990

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

48 ČABRIČ Belma, 1991

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

49 ČURIN Nina, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

50 ĐUKIČ Mateja, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

51 GOLMAJER Ana, 1990

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

52 IVETAC Alja, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

53 JERMAN Sabrina, 1990

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

54 KALAN Urška, 1991

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

55 KOSTIČ Biljana, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

56 MILJEVIČ Marijana, 1990

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

57 MORGAN Nika, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

58 PARADINOVIČ Katarina, 1990

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

104


59 RODMAN Monika, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

60 STANIČ Mateja, 1991

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

61 SUBOTIČ Tara, 1990

(1.m - kad.)

OK Koper, KOPER CAPODISTRIA

62 UDRIH Petra, 1990

(2.m - kad.)

ŠD Jesenice, JESENICE

DP, Ravne, 10.09.2006 - 10.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

63 BRUMEN Matic, 1990

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

64 ČOT Klemen, 1989

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

65 GORINŠEK Nejc, 1990

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

66 JEŽ Jure, 1988

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

67 KRAJNC Lovro, 1988

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

68 MAGDIČ Jan, 1988

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

69 MIHELČIČ Rok, 1988

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

70 PAVLIČ Uroš, 1988

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

71 POKERŠNIK Jan, 1989

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

72 PRIKERŽNIK Jernej, 1989

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

73 PURGAR Urban, 1990

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

74 SLOBODNIK Matija, 1989

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

75 STRMČNIK Miha, 1990

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

76 ŠTERN Vid, 1991

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

77 ŠULER Jure, 1991

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

78 ŠVAJNCER Jurij, 1988

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

79 VALENTAN David, 1990

(1.m - ml.)

OK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

80 ZUPANČIČ Blaž, 1988

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

81 ŽELJEZNOV Aljoša, 1989

(2.m - ml.)

ŠD OŠ Brezovica, BREZOVICA

DP, Stranje, 01.10.2006 - 01.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

82 BEKTAŠEVIČ Alen, 1990

(2.m - kad.)

83 BULJIČ Semir, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL OK Salonit Anhovo, KANAL

84 FILEJ Anej, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

105


85 GREGORČIČ Andraž, 1990

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

86 JEREB Matija, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

87 KOVAČIČ Jani, 1992

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

88 KRHLANKO Timotej, 1992

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

89 MEDVED Dejan, 1991

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

90 MIJATOVIČ Dane, 1992

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

91 POLŠAK Dejan, 1991

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

92 PURG Aljaž, 1990

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

93 REPA Domen, 1990

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

94 SEKOLEC KOCIJANČIČ Niko, 1991

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

95 SIMČIČ Peter, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

96 SIRK Ambrož, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

97 ŠABEC Robert, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

98 ŠARIČ Danijel, 1991

(2.m - kad.)

OK Salonit Anhovo, KANAL

99 VEBER Marko, 1991

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

100 VREČKO Kristijan, 1990

(1.m - kad.)

DTV Partizan Fram, RAČE-FRAM

ODBOJKA NA MIVKI PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Ankaran, 17.08.2006 - 20.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

FABJAN Erika, 1987

(5.m - st.ml.)

Volley Club Portorož, PIRAN

2

FABJAN Simona, 1989

(5.m - st.ml.)

Volley Club Portorož, PIRAN

3

KRAKAR Simon, 1987

(5.m - st.ml.)

OK Žužemberk, ŽUŽEMBERK

4

ZEMLJAK Nejc, 1988

(4.m - st.ml.)

ŽŠD Maribor, OK Maribor, MARIBOR

DRŽAVNI RAZRED SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005 1

KRISTAN Barbara, 1981

(7.m - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) OK Ljubljana, LJUBLJANA

izredno podaljšanje DP, Ankaran, 23.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

STREL KOSMAČ Jelena, 1984

3

STREL KOSMAČ Leda, 1984 (1.m - ml.čl.)

106

(1.m - ml.čl.)

ŽOK TPV, NOVO MESTO ŠD Vital, LJUBLJANA


DP, Portorož, 05.08.2006 - 06.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

CINGERLE Nataša, 1978

(1.m - čl.)

tujina

5

MAKOVEC Janez, 1980

(1.m - čl.)

OK Kamnik, KAMNIK

6

RAJAK Snežana, 1983

(1.m - čl.)

tujina

MLADINSKI RAZRED EP, Tel Aviv, Izrael, 28.07.2005 - 31.07.2005 1

IVARTNIK Jure, 1986

(13.-16.m - st.ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) DŠR Mežica, MEŽICA

izredno podaljšanje DP, Ankaran, 30.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

PENE Mojca, 1989

(2.m - st.ml.)

ŽOK Kočevje, KOČEVJE

3

ZUPAN Tjaša, 1987

(2.m - st.ml.)

Partizan Šk. Loka DŠRTV , ŠKOFJA LOKA

DP, Portorož, 10.09.2006 4

KOCJAN Katja, 1990

5 6

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m - ml.ml.)

OK Grosuplje, GROSUPLJE

MOHORIČ Leo, 1989

(1.m - ml.ml.)

Volley Club Portorož, PIRAN

PONIKVAR Klemen, 1989

(1.m - ml.ml.)

Volley Club Portorož, PIRAN

ORIENTACIJA - GORSKO KOLESARSTVO PERSPEKTIVNI RAZRED EP, VARŠAVA, Poljska, 30.08.2006 - 03.09.2006 1

OSTERMAN Eneja, 1986

(3.m srednja proga - ml.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) OK Polaris, LJUBLJANA

ORIENTACIJA - TEK DRŽAVNI RAZRED MT, Murska sobota, 28.05.2006 1

RIHTARIČ David, 1979

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (10.m šprint - čl.)

MT, Piran, 14.05.2006

ŠD Severovzhod, MURSKA SOBOTA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

ANDERLUH Gregor, 1969

(9.m šprint - čl.)

OK Ursus, LJUBLJANA

3

KREMŽAR Luka, 1975

(15.m šprint - čl.)

OK Komenda, KOMENDA

4

NAGY Ivan, 1980

(6.m šprint - čl.)

OK Ursus, LJUBLJANA

5

ROJC Iztok, 1975

(14.m šprint - čl.)

OK Polaris, LJUBLJANA

107


MT, Zagreb, Hrvaška, 15.10.2006 6

KENDA Klemen, 1978

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (12.m srednja proga - čl.)

DP, Kostanjevica, 30.10.2006 7

HRIBAR Andraž, 1983

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m klasično - čl.)

DP, Valbruna, Italija, 27.08.2006 8

PILTAVER Jaka, 1985 PRIBAKOVIČ-BORŠTNIK Ana, 1964

OK Brežice, BREŽICE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m štafeta - čl.)

DP, Vojsko, 10.06.2006 9

OK Azimut, CERKNO

OK Brežice, BREŽICE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m srednja proga - čl.)

OK Tivoli, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED EP, Škofja Loka, 29.06.2006 - 02.07.2006 1

ANA Jesenko, 1992

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(26.m klasično - ml.ml.)

DP, Hoče, 31.03.2007

Škofjeloški OK, ŠKOFJA LOKA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

2

BOGOVIČ Vid, 1992

(1.m srednja proga - ml.ml.)

OK Brežice, BREŽICE

3

BREMŠAK Katarina, 1991

(1.m srednja proga - ml.ml.)

OK Komenda, KOMENDA

DP, Kostanjevica, 30.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

4

GOLOB MRAK Tibor, 1992

(1.m klasično - ml.ml.)

OK Azimut, CERKNO

5

PRETNAR Tanja, 1990

(1.m klasično - ml.ml.)

Škofjeloški OK, ŠKOFJA LOKA

DP, Piran, 14.05.2006 6

OBLAK Janij, 1989

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m šprint - st.ml.)

DP, Vojsko, 10.06.2006

OK Azimut, CERKNO (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

7

BERNIK Jerica, 1988

(1.m srednja proga - st.ml.)

Škofjeloški OK, ŠKOFJA LOKA

8

GRAH Blaž, 1991

(1.m srednja proga - ml.ml.)

OK Azimut, CERKNO

9

JENKO Anja, 1992

(1.m srednja proga - ml.ml.)

OK Komenda, KOMENDA

PLANINSTVO - ALPINISTIČNO SMUČANJE DRŽAVNI RAZRED D, 01.09.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

AŽMAN Gregor, 1975

(spust - čl. - 1200 točk varianta D)

PD Radovljica, RADOVLJICA

2

DEBELAK Dušan, 1966

(spust - čl. - 1270 točk varianta E)

PK Rifnik, ŠENTJUR

108


PLANINSTVO - ALPINIZEM MEDNARODNI RAZRED D, 01.01.2006 - 30.04.2006

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008)

1

BLAGUS Rok, 1982

(poletni vzponi - čl. - 1640, varianta b)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

2

JAKOFČIČ Tomaž, 1970

(poletni vzponi - čl. 2635,varianta b)

Akademsko PD, LJUBLJANA

3

VALIČ Miha, 1978

(poletni vzponi - čl. - 2025 ,varianta b )

PD Rašica, LJUBLJANA

D, 01.01.2007 - 30.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

4

ČESEN Aleš, 1982

(poletni vzponi - čl. - 1960 t., K,LK,var.B)

PD Kranj, KRANJ

5

ČESEN Nejc, 1985

(poletni vzponi - čl. - 1650 t. K,LK,var.B)

PD Kranj, KRANJ

6

DI BATISTA Tina, 1975

(poletni in zimski vzponi - čl. 885K, 810L,var.A)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

7

KLADNIK Matej, 1983

(zimski vzponi - čl. - 1645 t. L,LK,var.B)

PD Kamnik, KAMNIK

8

LAČEN Grega, 1976

(poletni vzponi - čl. - 1705 t K, LK, var.B)

AK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM

D, 01.09.2005 - 31.12.2005 9

HUMAR Tomaž, 1969

10 KOŽELJ Aleš, 1974 D, 01.09.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) (zimski vzponi - čl. - 1640 točk, var. B)

PD Kamnik, KAMNIK

(zimski vzponi - čl. - 1860 točk, var. B)

PD Kamnik, KAMNIK

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

11 GRMOVŠEK Andrej, 1973

(poletni vzponi - čl. - 2235 točk varianta B)

PD Kozjak, MARIBOR

12 JERAN Matjaž, 1980

(poletni vzponi - čl. - 2230 točk varianta B)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

13 KARO Silvo, 1960

(poletni vzponi - čl. - 2030 točk varianta B)

PD Domžale, DOMŽALE

14 LORENČIČ Boris, 1970

(poletni in zimski vzponi - čl. 1690 KLK, varianta B)

PD Kozjak, MARIBOR

15 LUKIČ Marko, 1969

(poletni in zimski vzponi - čl. 1490K,1220L, var.A)

PD Kozjak, MARIBOR

16 PREZELJ Marko, 1965

(poletni in zimski vzponi - čl. 4230 točk varianta B)

PD Kamnik, KAMNIK

109


PERSPEKTIVNI RAZRED D, 01.01.2007 - 30.04.2007 1

ZALOKAR Rok, 1982

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (zimski vzponi - ml. - 1100 t. L,LK, var. B)

PD Radovljica, RADOVLJICA

DRŽAVNI RAZRED D, 01.01.2007 - 30.04.2007 1

HLADNIK Jurij, 1984

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (poletni vzponi - čl. - 850 t. K,LK, var.B)

D, 01.09.2005 - 31.12.2005

PD Radovljica, RADOVLJICA

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

2

BELHAR Martin, 1979

(zimski vzponi - čl. - 1100 točk, var. C)

3

KAMBIČ MALI Monika, 1969 (poletni vzponi - čl. - 825 točk, var. B)

PD Tržič, TRŽIČ

izredno podaljšanje PD Janez Trdina, MENGEŠ

izredno podaljšanje D, 01.09.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

4

ANDERLE Aljaž, 1973

(zimski vzponi - čl. - 1270 točk varianta B)

PD Tržič, TRŽIČ

5

ARČON Jernej, 1972

(poletni in zimski vzponi - čl. 1120 K varianta C)

PD Nova Gorica, NOVA GORICA

6

CUDER Tine, 1979

(zimski vzponi - čl. - 1225 točk varianta B)

PD Bovec, BOVEC

7

DAVIDOVA Anastasija, 1979

(poletni in zimski vzponi - čl. 345L, 450K, var. A)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

8

ERCEG Andrej, 1967

(poletni in zimski vzponi - čl. 1200 KLD varianta C)

PD Črnuče, LJUBLJANA

9

FLIS Matej, 1978

(zimski vzponi - čl. - 770 točk varianta B)

AK Ravne na Koroškem, RAVNE NA KOROŠKEM

10 HABJAN Miha, 1977

(poletni in zimski vzponi - čl. 760 točk varianta B)

Akademsko PD, LJUBLJANA

11 KOVAČ Marjan, 1964

(poletni in zimski vzponi - čl. 1020 točk varianta C)

PD Janez Trdina, MENGEŠ

12 KOZJEK Pavle, 1959

(poletni in zimski vzponi - čl. 1140 KLK varianta C)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

13 KRESAL Gregor, 1969

(poletni vzponi - čl. - 780 točk varianta B)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

14 MALENŠEK Gregor, 1971

(poletni in zimski vzponi - čl. 455 LD, 600 K, var.A)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

110


15 MARENČE Anže, 1981

(zimski vzponi - čl. - 1130 točk varianta B)

PD Kranj, KRANJ

16 OPREŠNIK Janko, 1964

(poletni vzponi - čl. - 750 točk varianta B)

PD Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA

17 PREMRL Klemen, 1973

(zimski vzponi - čl. - 1450 točk varianta B)

PD Tržič, TRŽIČ

18 SAMEC Uroš, 1975

(zimski vzponi - čl. - 1430 točk varianta B)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

19 STUBELJ Rok, 1976

(poletni in zimski vzponi - čl. 1120 točk varianta B)

PD Nova Gorica, NOVA GORICA

20 ŠORN Mitja, 1979

(poletni vzponi - čl. - 1200 točk varianta B)

PD Jesenice, JESENICE

21 ŠTREMFELJ Andrej, 1956

(zimski vzponi - čl. - 1100 točk varianta B)

PD Kranj, KRANJ

22 TRATNIK Aljaž, 1982

(poletni in zimski vzponi - čl. 1260 točk varianta C)

PD Idrija, IDRIJA

23 VOGLAR Aleksandra, 1973

(poletni in zimski vzponi - čl. 1055 točk varianta C)

Posavski AK, KRŠKO

24 ZUPANC Klemen, 1980

(zimski vzponi - čl. - 870 točk varianta B)

PD Kranj, KRANJ

MLADINSKI RAZRED D, 01.09.2005 - 31.12.2005 1

NIEDORFER Jure, 1981

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (poletni vzponi - ml. - 690 točk var.B)

PD Kozjak, MARIBOR

izredno podaljšanje

PLANINSTVO - LEDNO PLEZANJE DRŽAVNI RAZRED SPP, 19.01.2007 - 11.02.2007 1

GRMOVŠEK Tanja, 1976

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (7.m težavnost - čl.)

PD Kozjak, MARIBOR

111


PLANINSTVO - ŠPORTNO PLEZANJE MEDNARODNI RAZRED EP, Ekaterinburg, Rusija, 01.07.2006 - 05.07.2006 1

BEČAN Klemen, 1982

SPP, Kranj, 18.11.2006 - 19.11.2006 2

GROS Natalija, 1984

(3.m težavnost - čl.)

3

VIDMAR Maja, 1985

(1.m težavnost - čl.)

SPP, Shanghai, Kitajska, 02.10.2006 - 03.10.2006 4

MARKOVIČ Mina, 1987

D, 01.01.2007 - 30.04.2007

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

(5.m težavnost - čl.)

PD Tržič, TRŽIČ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) PD Kranj, KRANJ PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(3.m težavnost - čl.)

PD Ptuj, PTUJ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

5

BAJEC Katja, 1982

(plezanje v naravni steni - čl. 7c na pogled)

Akademsko PD, LJUBLJANA

6

ŠTREMFELJ Anže, 1983

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

D, 01.07.2005 - 31.08.2005 7

VALJAVEC Tomaž, 1982

D, 01.07.2006 - 31.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) (plezanje v naravni steni - čl. 8a+ na pogled)

PD Tržič, TRŽIČ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

8

ČUFAR Martina, 1977

(plezanje v naravni steni - čl. 8a+ na pogled)

PD Dovje-Mojstrana, KRANJSKA GORA

9

GOSAR Asja, 1987

(plezanje v naravni steni - čl. 7c+ na pogled)

ŠD Triumf, LJUBLJANA

10 PLANINC Katja, 1986

(plezanje v naravni steni - čl. 8a+ z rdečo piko)

AK Ravne na Koroškem, RAVNE NA KOROŠKEM

11 VODLAN Klemen, 1981

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Domžale, DOMŽALE

D, 01.09.2005 - 31.12.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

12 BOBNAR Jure, 1982

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

13 JENSTERLE Franci, 1967

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

14 PERKO Uroš, 1976

(plezanje v naravni steni - čl. 8c/c+ z rdečo piko)

AK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM

15 STEPANJAN David, 1977

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

D, 01.09.2006 - 31.12.2006 16 ČEHOVIN Urh, 1977

112

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA


17 FRANKO Lucija, 1983

(plezanje v naravni steni - čl. 7c na pogled)

PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

18 SOVA Matej, 1979

(plezanje v naravni steni - čl. 8c/c+ z rdečo piko)

PD Tržič, TRŽIČ

19 VIDMAR Katja, 1984

(plezanje v naravni steni - čl. 8a+ z rdečo piko)

PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

20 ZAZVONIL Luka, 1977

(plezanje v naravni steni - čl. 8c z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Imst, Avstrija, 24.08.2006 - 27.08.2006 1

PINTAR Nada, 1990

EPP, 03.01.2006 - 26.11.2006 2

BEČAN Jure, 1989

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(7.m težavnost - ml.ml.)

PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(3.m težavnost - ml.ml.)

D, 01.01.2007 - 30.04.2007

PD Tržič, TRŽIČ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

ARKO Anže, 1990

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a+ z rdečo piko)

PD Domžale, DOMŽALE

4

ČAKŠ Matic, 1991

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a z rdečo piko)

PD Celje-Matica, CELJE

5

HRIBAR Rok, 1991

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a z rdečo piko)

PD Kamnik, KAMNIK

6

KOŠUTIČ Igor, 1990

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a z rdečo piko)

PK Rogaška Slatina, ROGAŠKA SLATINA

7

KRUDER Jernej, 1990

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 7c na pogled)

PD Celje-Matica, CELJE

8

STRMOLE Jan, 1990

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a z rdečo piko)

PD Celje-Matica, CELJE

D, 01.07.2005 - 31.08.2005 9

POZVEK Nejc, 1986

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (plezanje v naravni steni st.ml. - 7c+ na pogled)

Posavski AK, KRŠKO

izredno podaljšanje D, 01.07.2006 - 31.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

10 BRITOVŠEK Miha, 1989

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8a+ z rdečo piko)

AK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

11 PINTAR Matevž, 1987

(plezanje v naravni steni st.ml. - 7c+ na pogled)

PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

D, 01.09.2006 - 31.12.2006 12 HOHKRAUT Mateja, 1989

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (plezanje v naravni steni ml.ml. - 7a na pogled)

PK Laško, LAŠKO

113


13 SELAK Gregor, 1989

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 8b z rdečo piko)

PK Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

DRŽAVNI RAZRED SPP, Moskva, Rusija, 02.11.2006 - 03.11.2006 1

KLANČNIK Rok, 1986

D, 01.01.2007 - 30.04.2007 2

PETERNELJ Mitja, 1981

D, 01.07.2006 - 31.08.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(20.m balvansko plezanje čl.)

AK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

HREN Gorazd, 1978

(plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

PD Velenje, VELENJE

4

HRIBAR Sašo, 1986

(plezanje v naravni steni - čl. 7c+ na pogled)

PD Kamnik, KAMNIK

5

JERMAN Bernard, 1984

(plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

Društvo plezalcev Koper, KOPER - CAPODISTRIA

6

MALI Martina, 1982

(plezanje v naravni steni - čl. 7b na pogled)

PD Domžale, DOMŽALE

7

MARGON Simon, 1983

(plezanje v naravni steni - čl. 8a/a+ na pogled)

PK Divača, DIVAČA

8

OCVIRK Sašo, 1985

(plezanje v naravni steni - čl. 8b+ z rdečo piko)

PD Celje-Matica, CELJE

9

ŠUŠTAR Maja, 1979

(plezanje v naravni steni - čl. 8a/a+ z rdečo piko)

PD Domžale, DOMŽALE

D, 01.09.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

10 BEVK Tomaž, 1983

(plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

PD Domžale, DOMŽALE

11 BORNŠEK Jure, 1986

(plezanje v naravni steni - čl. 7c+ na pogled)

PD Celje-Matica, CELJE

12 GOLOB Jure, 1971

(plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

PD Rašica, LJUBLJANA

13 OBREZ Erih, 1981

(plezanje v naravni steni - čl. 8a na pogled)

PD Celje-Matica, CELJE

14 ŠKOF Miha, 1986

(plezanje v naravni steni - čl. 7c+ na pogled)

PD Ljubljana-Matica, LJUBLJANA

15 ZAZVONIL Blaž, 1982

(plezanje v naravni steni - čl. 8b z rdečo piko)

PD Kranj, KRANJ

114


MLADINSKI RAZRED SP, Imst, Avstrija, 24.08.2006 - 27.08.2006 1

KOS Leja, 1990

EPP, Annecy, Francija, 28.10.2006 - 29.10.2006 2

KOZMUS Matic, 1987 GROS Urban, 1988

PD Tržič, TRŽIČ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(11.m težavnost - st.ml.)

EPP, Kranj, 25.11.2006 - 26.11.2006 3

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(16.m težavnost - ml.ml.)

PK Laško, LAŠKO (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(15.m težavnost - st.ml.)

D, 01.01.2007 - 30.04.2007

PD Kranj, KRANJ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

KOSIČ Tjaša, 1988

(plezanje v naravni steni st.ml. - 7a na pogled)

PD Jesenice, JESENICE

5

LEVSTEK Patricija, 1989

(plezanje v naravni steni st.ml. - 7a+ na pogled)

PD Tržič, TRŽIČ

6

MEGLIČ Neža, 1990

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 7a+ z rdečo piko)

PD Tržič, TRŽIČ

7

VINDIŠAR Jernej, 1990

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 7a+ na pogled)

PD Domžale, DOMŽALE

D, 01.09.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

8

KREJAN Katja, 1990

(plezanje v naravni steni ml.ml. - 7a+ z rdečo piko)

Posavski AK, KRŠKO

9

TAMŠE Luka, 1988

(plezanje v naravni steni st.ml. - 7c na pogled)

AK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

PLAVANJE SVETOVNI RAZRED EP, Madrid, Španija, 10.05.2004 - 16.05.2004

(Obd. kat.: 01.10.2004 - 30.09.2008)

1

ČARMAN Anja, 1985

(2.m 200 m hrbtno - čl. 2:13,12)

PK Triglav, KRANJ

2

KEJŽAR Alenka, 1979

(2.m 200 m prsno - čl. 2:29,71)

PK Radovljica, RADOVLJICA

3

KLINAR Anja, 1988

(3.m 400 m mešano - čl. 4:46,05)

PK Radovljica, RADOVLJICA

115


MEDNARODNI RAZRED SP, Melbourne, Avstralija, 17.03.2007 22.03.2007 1

KOZAMERNIK Nika, 1986

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(9.m 5km - daljinsko plavanje - čl. - 1:00:50,8)

SP, Melbourne, Avstralija, 23.03.2007 01.04.2007

PK Radovljica, RADOVLJICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

2

GODEC Jernej, 1986

(14.m 50 m prosto - čl. 0:22,59)

PK Ilirija, LJUBLJANA

3

ISAKOVIČ Sara, 1988

(7.m 200 m delfin - čl. 2:09,66)

PK Radovljica, RADOVLJICA

4

MANKOČ Peter, 1978

(8.m 50 m delfin - čl. 0:24,14)

PK Ilirija, LJUBLJANA

5

MARKIČ Matjaž, 1983

(15.m 50m prsno - čl. 0:28,45)

PK Koper, KOPER CAPODISTRIA

6

MOČNIK Monika, 1990

(16.m 1500 m prosto - čl. 17:02,99)

PK Radovljica, RADOVLJICA

7

TAHIROVIČ Emil, 1979

(14.m 50m prsno - čl. 0:28,40)

PK Triglav, KRANJ

8

TURK Luka, 1986

(12.m 1500 m prosto - čl. 15:07,59)

PK Radovljica, RADOVLJICA

SP, Montreal, Kanada, 17.07.2005 - 31.07.2005 9

MEDVEŠEK Blaž, 1980

10 MENCINGER Jernej, 1983

PK Branik, MARIBOR

(31.m 100 m delfin - čl. 0:55,07)

PK Branik, MARIBOR

SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005 11 ABERŠEK Aleš, 1977

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(8.m 100 m hrbtno - čl. 0:55,13)

(2.m 200 m delfin - čl. 1:59,37)

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) PK Triglav, KRANJ

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Rio de Janiero, Brazilija, 23.08.2006 27.08.2006 1

VOVK Robert, 1989

(5.m 50m prsno - ml. 0:29,41)

EP, Palma de Mallorca, Španija, 06.07.2006 09.07.2006 2

116

DUGONJIČ Damir, 1988

(2.m 50m prsno - ml. 0:28,65)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) PK Radovljica, RADOVLJICA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM


3

ŠMID Tanja, 1990

(9.m 200 m mešano - ml. 2:22,53)

PD Zvezda, KRANJ

DRŽAVNI RAZRED MT, Dunaj, Avstrija, 27.04.2007 - 29.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

BANČIČ Jon, 1992

(8.m 1500 m prosto - čl. 16:59,23)

PK Ljubljana, LJUBLJANA

2

BRUMEC Jana, 1986

(13.m 50 m hrbtno - čl. 0:32,71)

PK Olimpija, LJUBLJANA

3

CESAR Maja, 1990

(3.m 200 m prosto - čl. 2:05,49)

PK Radovljica, RADOVLJICA

4

CESAR Nina, 1990

(4.m 200 m prosto - čl. 2:05,70)

PK Radovljica, RADOVLJICA

5

GOLOB Gabriela, 1991

(4.m 200 m hrbtno - čl. 2:26,35)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

6

KOROŠEC Blaž, 1988

(6.m 200 m delfin - čl. 2:06,96)

PK Ljubljana, LJUBLJANA

7

KOS Lea, 1991

(10.m 100 m prosto - čl. 0:59,72)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

8

PARADIŽ Martin, 1990

(6.m 200 m hrbtno - čl. 2:12,67)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

9

PLAZNIK Jana, 1993

(8.m 200 m prsno - čl. 2:48,15)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

10 SAGMEISTER Rok, 1992

(10.m 200 m hrbtno - čl. 2:16,19)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

11 SONJAK Vita, 1989

(3.m 100 m prsno - čl. 1:14,92)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

12 SOVINEK Maja, 1985

(9.m 50 m prosto - čl. 0:27,33)

PK Olimpija, LJUBLJANA

13 SOVINEK Nina, 1985

(4.m 100 m prosto - čl. 0:58,58)

PK Olimpija, LJUBLJANA

14 VERBIČ Klara, 1992

(16.m 50 m prosto - čl. 0:28,27)

ŠD Riba, LJUBLJANA

15 ZIBELNIK Metod, 1985

(6.m 50 m prosto - čl. 0:24,49)

PK Olimpija, LJUBLJANA

MT, Kranj, 03.06.2006 - 04.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

16 ČAHUK Matic, 1988

(4.m 200 m prosto - čl. 2:02,21)

PK Triglav, KRANJ

17 HORVATH Aron, 1991

(4.m 400 m prosto - čl. 4:22,78)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

117


18 ILOVAR Neža, 1991

(8.m 50m prsno - čl. 0:37,41)

PD Zvezda, KRANJ

19 MANOJLOVIČ Rok, 1989

(5.m 200 m prosto - čl. 2:03,26)

PK Olimpija, LJUBLJANA

20 MUŠIČ Jure, 1990

(5.m 400 m prosto - čl. 4:24,95)

PD Zvezda, KRANJ

21 PEČNIK Adja, 1990

(3.m 400 prosto - čl. 4:37,41)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

22 THALER Jaka, 1987

(5.m 200 m mešano - čl. 2:14,46)

PK Triglav, KRANJ

MT, Kranj, 10.02.2007 - 11.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

23 BIZJAN Simon, 1986

(2.m 200 m prsno - čl. 2:29,60)

PK Triglav, KRANJ

24 BOMBEK Petra, 1990

(3.m 200 m delfin - čl. 2:32,27)

PK Branik, MARIBOR

25 COLNAR Špela, 1992

(4.m 200 m prsno - čl. 2:47,38)

PK Kamnik, KAMNIK

26 DOBOVŠEK Tina, 1991

(2.m 50 m delfin - čl. 0:30,02)

ŠD Riba, LJUBLJANA

27 ERLAH Denis, 1988

(4.m 200 m hrbtno - čl. 2:13,86)

PK Radovljica, RADOVLJICA

28 GREGORČIČ Davor, 1984

(6.m 50 m delfin - čl. 0:26,57)

PK Koper, KOPER CAPODISTRIA

29 JEDLOVČNIK Uroš, 1988

(6.m 200 m prosto - čl. 1:57,59)

PK Ljubljana, LJUBLJANA

30 KEKEC Robert, 1988

(5.m 50 m hrbtno - čl. 0:29,82)

PK Marinies Neptun, CELJE

31 KERN Miha, 1987

(5.m 400 m prosto - čl. 4:17,41)

ŠD Riba, LJUBLJANA

32 KOCJANČIČ Miha, 1985

(8.m 50 m hrbtno - čl. 0:30,40)

PK Olimpija, LJUBLJANA

33 KOŽELJ Teja, 1990

(5.m 50m prsno - čl. 0:36,19)

PK Kamnik, KAMNIK

34 OSTERC Peter, 1990

(7.m 100 m hrbtno - čl. 1:03,02)

PK Ilirija, LJUBLJANA

35 PETRIČ Nika Karlina, 1992

(5.m 200 m mešano - čl. 2:31,52)

PK Triglav, KRANJ

36 PILKO Kaja, 1991

(4.m 200 m delfin - čl. 2:33,96)

PK Olimpija, LJUBLJANA

37 PLUT Jan, 1988

(4.m 200 m delfin - čl. 2:10,18)

PK Olimpija, LJUBLJANA

118


38 PRAZNIK Ajda, 1992

(4.m 100 m delfin - čl. 1:10,84)

PK Velenje, VELENJE

39 VRBAN Nina, 1993

(7.m 200 m prsno - čl. 2:52,86)

PK Branik, MARIBOR

40 ZUPAN Nejc, 1991

(7.m 200 m mešano - čl. 2:22,25)

PK Ljubljana, LJUBLJANA

41 ZUPAN Teja, 1990

(5.m 400 prosto - čl. 4:35,84)

PK Radovljica, RADOVLJICA

42 ŽBOGAR Robi, 1989

(5.m 200 m prosto - čl. 1:56,07)

PK Radovljica, RADOVLJICA

MT, Ljubljana, 06.05.2006 - 07.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

43 BLAŽINA Jože, 1990

(4.m 100 m prosto - čl. 0:57,59)

PK Velenje, VELENJE

44 DOLINAR Gregor, 1986

(2.m 200 m prsno - čl. 2:36,92)

PK Olimpija, LJUBLJANA

45 GOLOB Teja, 1987

(1.m 200 m hrbtno - čl. 2:26,52)

PK Ilirija, LJUBLJANA

46 KOŠTOMAJ Aleks, 1992

(4.m 100 m prsno - čl. 1:13,42)

PK Ilirija, LJUBLJANA

47 KRAVANJA Neža, 1988

(3.m 200 m prsno - čl. 2:54,65)

PK Ilirija, LJUBLJANA

48 NOVAK Nace, 1990

(4.m 400 m prosto - čl. 4:33,76)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

49 PATE Pamela, 1991

(3.m 400 prosto - čl. 4:42,65)

PK Ilirija, LJUBLJANA

50 PERPAR Luka, 1990

(3.m 400 m prosto - čl. 4:27,83)

PK Ljubljana, LJUBLJANA

51 SONJAK Kaja, 1992

(3.m 200 m delfin - čl. 2:31,15)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

52 STANKOVIČ Ana, 1988

(3.m 100 m delfin - čl. 1:07,41)

PK Ljubljana, LJUBLJANA

53 STUDENČNIK Petra, 1992

(2.m 200 m hrbtno - čl. 2:31,47)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

MT, Ljubljana, 21.05.2006 - 22.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

54 ERJAVEC Tjaša, 1992

(5.m 100 m prsno - čl. 1:20,03)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

55 KNAPIČ Matjaž, 1982

(3.m 100 m prsno - čl. 1:10,05)

PK Olimpija, LJUBLJANA

56 PORI Toni, 1990

(6.m 100 m prsno - čl. 1:11,84)

PK Fužinar, RAVNE NA KOROŠKEM

57 ZOREC Rok, 1990

(6.m 100 m hrbtno - čl. 1:05,90)

PK Ilirija, LJUBLJANA

119


MT, Maribor, 16.12.2006 - 17.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

58 ČOKO Roko, 1985

(2.m 400 m mešano - čl. 4:41,56)

PK Ljubljana, LJUBLJANA

59 ČREŠNAR David, 1990

(7.m 100 m prsno - čl. 1:16,81)

PK Branik, MARIBOR

60 DACAR Anže, 1985

(2.m 1500 m prosto - čl. 17:17,06)

PK Radovljica, RADOVLJICA

61 DJELIČ Sofija, 1992

(2.m 100 m delfin - čl. 1:05,20)

PK Ilirija, LJUBLJANA

62 FRAS Gregor, 1989

(7.m 100 m hrbtno - čl. 1:05,83)

PK Branik, MARIBOR

63 GOLOB Gregor, 1989

(6.m 400 m prosto - čl. 4:24,94)

PK Branik, MARIBOR

64 KOREN Miha, 1982

(4.m 50m prsno - čl. 0:29,21)

PK Triglav, KRANJ

65 KOS Tim, 1989

(6.m 100 m hrbtno - čl. 1:03,97)

PK Branik, MARIBOR

66 KOTNIK Tina, 1989

(6.m 100 m delfin - čl. 1:01,16)

PK Branik, MARIBOR

67 MILENKOVIČ Marko, 1976

(1.m 400 m mešano - čl. 4:37,33)

PK Radovljica, RADOVLJICA

68 OVNIČEK Matic, 1988

(3.m 200 m mešano - čl. 2:12,17)

PK Triglav, KRANJ

69 OVSENIK Jasna, 1988

(4.m 200 m prosto - čl. 2:08,38)

PK Radovljica, RADOVLJICA

70 PERKOVIČ Kaja, 1990

(1.m 50 m delfin - čl. 0:29,67)

PK Branik, MARIBOR

71 PERNAT Matjaž, 1984

(3.m 200 m prsno - čl. 2:32,52)

PK Branik, MARIBOR

72 PETERLIN Nina, 1990

(4.m 200 m delfin - čl. 2:30,39)

PK Ilirija, LJUBLJANA

73 RIBNIKAR Ana, 1991

(3.m 200 m hrbtno - čl. 2:26,72)

PK Triglav, KRANJ

74 ŠALAMON Tine, 1988

(15.m 200 m prsno - čl. 3:04,18)

PK Branik, MARIBOR

75 VRTOVEC Luka, 1986

(1.m 50 m prosto - čl. 0:23,20)

PK Branik, MARIBOR

MT, München, Nemčija, 10.03.2007 - 11.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

76 ARLIČ Ajda, 1992

(8.m 200 m prsno - čl. 2:51,34)

PK Velenje, VELENJE

77 BREŽNIK Tjaša, 1983

(10.m 50 m delfin - čl. 0:30,04)

PD Maribor, MARIBOR

120


78 CVEK Urška, 1989

(3.m 100 m prosto - čl. 1:00,46)

PK Triglav, KRANJ

79 ČUDEN Anže, 1991

(12.m 200 m hrbtno - čl. 2:24,98)

PK Triglav, KRANJ

80 DROLC Nina, 1992

(15.m 50 m prosto - čl. 0:28,95)

PK Velenje, VELENJE

81 GROŠELJ Nik, 1991

(12.m 200 m prosto - čl. 2:08,65)

PK Triglav, KRANJ

82 KITAK Žan, 1992

(16.m 400 m mešano - čl. 5:28,54)

PD Maribor, MARIBOR

83 MOHORIČ Urša, 1989

(3.m 200 m hrbtno - čl. 2:25,46)

PK Triglav, KRANJ

84 OŠTARIJAŠ Patricija, 1992

(7.m 200 m hrbtno - čl. 2:28,50)

PK Triglav, KRANJ

85 PETRIČ Jan Karel, 1991

(1.m 200 m prosto - čl. 2:01,10)

PK Triglav, KRANJ

86 RADIŠEVIČ Ajda, 1992

(10.m 400 m mešano - čl. 5:22,21)

PK Triglav, KRANJ

87 RESMAN Rok, 1991

(8.m 200 m delfin - čl. 2:24,94)

PK Triglav, KRANJ

88 VIDMAR Jure, 1992

(7.m 200 m prsno - čl. 2:36,95)

PK Triglav, KRANJ

MT, Radovljica, 24.06.2006 - 25.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

89 ISAKOVIĆ Gal, 1988

(3.m 100 m hrbtno - čl. 1:01,90)

PK Radovljica, RADOVLJICA

90 POGAČAR Juš, 1990

(8.m 400 m mešano - čl. 5:14,33)

PK Radovljica, RADOVLJICA

91 STARIHA Urška, 1991

(7.m 50 m hrbtno - čl. 0:34,47)

PK Ilirija, LJUBLJANA

92 ŠEMRL Urška, 1989

(5.m 200 m mešano - čl. 2:32,60)

PK Radovljica, RADOVLJICA

MT, Skopje, Makedonija, 14.04.2007 - 15.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

93 ČARMAN Sara, 1992

(3.m 100 m prosto - čl. 1:07,65)

PD Zvezda, KRANJ

94 PETEK Tjaša, 1990

(2.m 100 m prsno - čl. 1:22,22)

PD Zvezda, KRANJ

95 VELIČKOVIČ Juš, 1990

(2.m 400 m prosto - čl. 4:21,63)

PD Zvezda, KRANJ

96 VELIČKOVIČ Vid, 1993

(2.m 100 m hrbtno - čl. 1:07,12)

PD Zvezda, KRANJ

121


MT, Zagreb, Hrvaška, 03.06.2006 - 04.06.2006 97 KERIN Rok, 1983

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(2.m 400 m prosto - čl. 4:06,77)

DP, Ravne na Koroškem, 13.07.2006 16.07.2006

PK Celulozar, KRŠKO (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

98 GRŽINA Miha, 1986

(1.m 4x100 m prosto - čl. 3:28,27)

PK Ilirija, LJUBLJANA

99 ZDEŠAR Bojan, 1984

(1.m 4x100 m prosto - čl. 3:28,27)

PK Ilirija, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED MT, Dunaujvaros, Madžarska, 04.04.2007 06.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

PIRC PODOBNIK Timotej, 1992

(8.m 100 m prsno - kad. 1:14,47)

PK Kamnik, KAMNIK

2

ŠENICA Gašper, 1991

(6.m 100 m prsno - kad. 1:13,38)

PK Ljubljana, LJUBLJANA

MT, Luxembourg, Luksemburg, 13.04.2007 15.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

KORADEJ Jana, 1993

(14.m 100 m prsno - ml. 1:20,08)

PK Velenje, VELENJE

4

PTIČEK Rebeka, 1992

(6.m 200 m mešano - ml. 2:33,57)

PK Branik, MARIBOR

DP, Ravne na Koroškem, 13.07.2006 16.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

5

BRČINOVIČ Gabrijela, 1991

(1.m 4x100 m prosto - ml. 4:07,93)

PK Radovljica, RADOVLJICA

6

BREGAR Tine, 1990

(2.m 100 m prsno - kad. 1:12,84)

PK Radovljica, RADOVLJICA

7

CVEK Mateja, 1992

(1.m 4x100 m prosto - kad. 4:12,55)

PK Triglav, KRANJ

8

ĆOSIČ Džordže, 1989

(2.m 50m prsno - ml. 0:31,61)

PK Ilirija, LJUBLJANA

9

HIRŠEL Špela, 1992

(2.m 4x100 m prosto - kad. 4:12,81)

PK Velenje, VELENJE

10 JERAS Manca, 1990

(2.m 4x100 m prosto - ml. 4:14,52)

PK Ilirija, LJUBLJANA

11 KERČ Aljaž, 1990

(1.m 4x100 m prosto - kad. 3:52,53)

PK Olimpija, LJUBLJANA

122


12 KONTELJ Timotej, 1990

(1.m 4x100 m prosto - kad. 3:52,53)

PK Olimpija, LJUBLJANA

13 KOŠIR Ajda, 1992

(2.m 4x200 m prosto - kad. 9:14,66)

PK Olimpija, LJUBLJANA

14 LULIČ Anita, 1992

(2.m 50 m hrbtno - kad. 0:33,21)

PK Ljubljana, LJUBLJANA

15 MIKUŽ Matja, 1991

(2.m 4x100 m prosto - ml. 4:14,52)

PK Ilirija, LJUBLJANA

16 MOČNIK Miha, 1990

(2.m 4x100 m mešano kad. - 4:27,12)

PK Ilirija, LJUBLJANA

17 NOVAK Aljaž, 1991

(1.m 4x100 m prosto - kad. 3:52,53)

PK Olimpija, LJUBLJANA

18 PANIČ Rok, 1990

(2.m 4x100 m mešano kad. - 4:27,12)

PK Ilirija, LJUBLJANA

19 POLIČ Anže, 1991

(1.m 4x100 m prosto - kad. 3:52,53)

PK Olimpija, LJUBLJANA

20 ŠKUFCA Neja, 1992

(2.m 1500 m prosto - kad. 18:12,82)

PK Radovljica, RADOVLJICA

21 ŠTIHOVIČ Tjaš, 1991

(2.m 50 m delfin - kad. 0:27,71)

PK Koper, KOPER CAPODISTRIA

22 THALER Ana, 1992

(1.m 4x100 m prosto - kad. 4:12,55)

PK Triglav, KRANJ

23 TRNOVEC Nikki, 1992

(2.m 4x200 m prosto - kad. 9:14,66)

PK Olimpija, LJUBLJANA

24 VEROVŠEK Domen, 1989

(1.m 200 m mešano - ml. 2:17,32)

PK Olimpija, LJUBLJANA

25 VOVK Žiga, 1988

(2.m 200 m prsno - ml. 2:38,10)

PK Radovljica, RADOVLJICA

PLES - AKROBATSKI R&R MEDNARODNI RAZRED SP, Eindhoven, Nizozemska, 19.11.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

1

IZAK Matjaž, 1972

(5.m pari - čl.)

PK Briljantina, LJUBLJANA

2

TURK Simona, 1978

(5.m pari - čl.)

PK Briljantina, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED EPP, Cracow, Poljska, 31.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

BABNIK Klavdija, 1986

(16.m pari - čl.)

PK M, LJUBLJANA

2

PERME Kim, 1991

(15.m pari - čl.)

AGK Panter, LJUBLJANA

123


3

PEVC Franci, 1985

(16.m pari - čl.)

PK M, LJUBLJANA

4

TOPLAK Gregor, 1987

(15.m pari - čl.)

PK Briljantina, LJUBLJANA

EPP, Jihlava, Češka, 13.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

5

KOGOJ Melanija, 1986

(14.m pari - čl.)

PK M, TRŽIČ

6

MARKIČ Jure, 1986

(14.m pari - čl.)

PK M, TRŽIČ

EPP, Lyon, Francija, 14.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

7

JAKLIN Andrej, 1984

(6.m pari - čl.)

PK Briljantina, LJUBLJANA

8

KOSEC Katja, 1987

(6.m pari - čl.)

PK Briljantina, LJUBLJANA

EPP, Vrhnika, 02.12.2006 9

HREN Silvia, 1985

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (7.m pari - čl.)

PK M, LJUBLJANA

10 LAH Benjamin, 1984

(12.m pari - čl.)

PK M, LJUBLJANA

11 MANDELC Uroš, 1986

(7.m pari - čl.)

PK M, LJUBLJANA

12 PETRIČ Anja, 1986

(12.m pari - čl.)

PK M, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED SPP, Lyon, Francija, 14.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

POGAČNIK Nina, 1990

(18.m pari - ml.)

PK M, LJUBLJANA

2

VIŽINTIN Jaka, 1990

(18.m pari - ml.)

PK M, LJUBLJANA

SPP, Szekesfehervar, Madžarska, 28.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

GUTNIK Tanja, 1993

(4.m pari - ml.)

PK M, LJUBLJANA

4

PETKOVŠEK Grega, 1990

(4.m pari - ml.)

PK M, LJUBLJANA

SPP, Vrhnika, 02.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

5

HREN Blaž, 1989

(23.m pari - ml.)

PK M, GROSUPLJE

6

ROBLEK Špela, 1990

(23.m pari - ml.)

PK M, GROSUPLJE

PLES - MODERNI TEKMOVALNI PLESI MEDNARODNI RAZRED SP, Bremen, Nemčija, 27.09.2006 - 01.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

KLJUN Nika, 1988

(4.m hip hop solo - čl.)

PK Bolero, LJUBLJANA

2

ŠKRUBE Anže, 1989

(1.m hip hop pari - čl.)

Društvo Kazina, LJUBLJANA

3

ZADRAVEC Matic, 1989

(1.m hip hop pari - čl.)

Društvo Kazina, LJUBLJANA

EP, Dunaujvaros, Madžarska, 06.10.2006 08.10.2006 4

124

ZARUBICA Kristina, 1989

(2.m šov solo - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) PK Urška, LJUBLJANA


PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Riesa, Nemčija, 21.11.2006 - 26.11.2006 1

PREMK Tadej, 1991

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(2.m šov solo - ml.)

EP, Espoo, Finska, 24.05.2006 - 28.05.2006

PK Bolero, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

JUREČIČ Enej, 1991

(1.m hip hop pari - ml.)

PK Urška, LJUBLJANA

3

JUREČIČ Žiga, 1991

(1.m hip hop solo - ml.)

PK Urška, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED SP, Riesa, Nemčija, 21.11.2006 - 26.11.2006 1

SONC Maja, 1990

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(5.m šov solo - čl.)

SP, Riesa, Nemčija, 29.11.2006 - 03.12.2006

PK Miki, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

2

VODLAN Sebastijan, 1982

(8.m step pari - čl.)

PK Lukec, KRŠKO

3

VUČAJNK Vesna, 1980

(8.m step pari - čl.)

PK Lukec, KRŠKO

EP, Dunaujvaros, Madžarska, 06.10.2006 08.10.2006 4

RESNIK Tjaša, 1989

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(16.m šov solo - čl.)

Društvo Kazina, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED SP, Riesa, Nemčija, 21.11.2006 - 26.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

HUBEJ Tija, 1992

(6.m šov pari - ml.)

Društvo Kazina, LJUBLJANA

2

MASELJ Maja, 1991

(5.m šov pari - ml.)

PK Miki, DOMŽALE

3

PAVLIN Uroš, 1991

(5.m šov pari - ml.)

PK Miki, DOMŽALE

EP, Espoo, Finska, 24.05.2006 - 28.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

PAVLIČ Primož, 1992

(6.m hip hop solo - ml.)

PK Urška, LJUBLJANA

5

VECKO Pia, 1992

(8.m hip hop pari - ml.)

PK Urška, LJUBLJANA

PLES - ST IN LA PLESI MEDNARODNI RAZRED SP, Dunaj, Avstrija, 19.11.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

1

CIGOJ Miša, 1982

(1.m kombinacija ST in LA čl.)

PK Urška, AJDOVŠČINA

2

NOVOŽILOVA Anastazija, 1983

(1.m kombinacija ST in LA čl.)

PK Urška, AJDOVŠČINA

125


SP, Moskva, Rusija, 29.10.2006 3

VULIČ Tjaša, 1984

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (4.m kombinacija ST in LA čl.)

EP, Aarhus, Danska, 14.04.2007 4

KRAJCER Matej, 1977

PK Urška, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) (4.m LA plesi - čl.)

EP, Szombathely, Madžarska, 06.05.2006

PK Fredi, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

5

LAHVINOVICH Tatsiana, 1979

(3.m LA plesi - čl.)

PK Urška, LJUBLJANA

6

PLOHL Zoran, 1979

(3.m LA plesi - čl.)

PK Urška, LJUBLJANA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Limerick, Irska, 24.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

MESOJEDEC Andrej, 1991

(8.m kombinacija ST in LA ml.)

PK Fredi, LJUBLJANA

2

PEROVŠEK Lea, 1991

(8.m kombinacija ST in LA ml.)

PK Fredi, LJUBLJANA

SP, Platja d'Aro, Španija, 14.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

3

KRALJ Matej, 1988

(4.m kombinacija ST in LA st.ml.)

PK Fredi, LJUBLJANA

4

KRALJ Špela, 1989

(4.m kombinacija ST in LA st.ml.)

PK Fredi, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED SPP, Dunaj, Avstrija, 18.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

BRENHOLC Jernej, 1984

(10.m ST plesi - čl.)

PK Pingi, MARIBOR

2

PEKIČ Daniela, 1985

(10.m ST plesi - čl.)

PK Pingi, MARIBOR

EPP, Marseille, Francija, 24.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

BATAGELJ Jurij, 1979

(6.m LA plesi - čl.)

PK Fredi, LJUBLJANA

4

ŠTRUKELJ Jagoda, 1980

(6.m LA plesi - čl.)

PK Fredi, LJUBLJANA

GPM, Bassano del Grappa, Italija, 18.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

5

ALJANČIČ Urban, 1988

(32.m LA plesi - čl.)

PK Urška, LJUBLJANA

6

MYCHKOVA Katsiaryna, 1988

(32.m LA plesi - čl.)

PK Urška, LJUBLJANA

MT, Albena, Bolgarija, 08.07.2006 7

126

LESAR Janja, 1977

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m LA plesi - čl.)

PK Urška, LJUBLJANA


MT, Banja Luka, Bosna in Hercegovina, 28.04.2007 8

HALUŽAN Damir, 1988

(1.m ST plesi - čl.)

9

HALUŽAN Tadeja, 1989

(1.m ST plesi - čl.)

MT, Brno, Češka, 31.03.2007 10 NOVAK Anamarija, 1987

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) DPD Rolly, ROGAŠKA SLATINA DPD Rolly, ROGAŠKA SLATINA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(26.m LA plesi - čl.)

MT, Izola, 06.05.2006 - 07.05.2006 11 RAHLE Valerija, 1990

(20.-21.m ST plesi - čl.)

12 ŠKORJANEC Aljaž, 1990

(20.-21.m ST plesi - čl.)

MT, Jastrebarsko, Hrvaška, 11.11.2006

PK Fredi, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 30.09.2007) PK Fredi, LJUBLJANA PK Fredi, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

13 BERKOPEC Staša, 1988

(4.m LA plesi - čl.)

PK Novo mesto, NOVO MESTO

14 ŠTER Tomaž, 1987

(4.m LA plesi - čl.)

PK Novo mesto, NOVO MESTO

MT, Moskva, Rusija, 24.03.2007 15 SNOJ Andraž, 1979

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (53.-55.m ST plesi - čl.)

MT, Skopje, Makedonija, 28.10.2006

PK Fredi, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

16 BURAZER Kristijan, 1988

(7.m LA plesi - čl.)

PK Urška, LJUBLJANA

17 ĐUKIČ Aleksandra, 1988

(7.m LA plesi - čl.)

PK Urška, LJUBLJANA

18 NOJIČ Milijan, 1986

(1.m LA plesi - čl.)

PK Urška, LJUBLJANA

19 PLOHL Martina, 1986

(1.m LA plesi - čl.)

PK Urška, LJUBLJANA

MT, Varaždin, Hrvaška, 02.12.2006 - 03.12.2006 20 REBULA Andrej, 1984

MT, Zagreb, Hrvaška, 21.04.2007 - 22.04.2007 21 VODIČAR Miha, 1987

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(8.-9.m LA plesi - čl.)

PK Nova Gorica, NOVA GORICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(4.m LA plesi - čl.)

PK Fredi, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED SP, Tampere, Finska, 27.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

ŠTEFL Miha, 1990

(30.-31.m LA plesi - st.ml.)

PK Devžej, SLOVENJ GRADEC

2

TOMAŽIČ Urša, 1991

(30.-31.m LA plesi - st.ml.)

PK Devžej, SLOVENJ GRADEC

MT, Jastrebarsko, Hrvaška, 11.11.2006 3

BUČAR Sara, 1992

4 5

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(3.m LA plesi - ml.)

PK Karmen, RAVNE NA KOROŠKEM

MESOJEDEC Matej, 1989

(7.m LA plesi - st.ml.)

PK Fredi, LJUBLJANA

PRESTOR David, 1989

(9.m LA plesi - st.ml.)

PK Urška, KRANJ

6

PRESTOR Sara, 1991

(9.m LA plesi - st.ml.)

PK Urška, KRANJ

7

VEGELJ Špela, 1988

(7.m LA plesi - st.ml.)

PK Fredi, LJUBLJANA

127


8

VOLUPIČ Timi, 1991

(3.m LA plesi - ml.)

MT, Maribor, 09.12.2006 - 10.12.2006 9

FABIJAN Luka, 1992

PK Karmen, RAVNE NA KOROŠKEM (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(12.m ST plesi - ml.)

PK Pingi, MARIBOR

10 FRANGEŽ Rok, 1990

(16.m ST plesi - st.ml.)

PK Pingi, MARIBOR

11 KERŠIČ Marina, 1990

(16.m ST plesi - st.ml.)

PK Pingi, MARIBOR

12 LORBER Alen, 1991

(13.m ST plesi - st.ml.)

PK Pingi, MARIBOR

13 PAVŠIČ Tine, 1991

(13.m ST plesi - ml.)

PK Urška, NOVA GORICA

14 PREDAN Tjaša, 1991

(15.m ST plesi - ml.)

PK Pingi, MARIBOR

15 ROBIDA Matic, 1991

(15.m ST plesi - ml.)

PK Pingi, MARIBOR

16 RODICA Matic, 1988

(1.m LA plesi - st.ml.)

PK Urška, LJUBLJANA

17 ŠOBER Hojka - Ana, 1990

(13.m ST plesi - st.ml.)

PK Pingi, MARIBOR

18 ŠTRUKELJ Dagmar, 1992

(13.m ST plesi - ml.)

PK Urška, NOVA GORICA

MT, Zagreb, Hrvaška, 21.04.2007 - 22.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

19 BRESKVAR Matic, 1992

(5.m LA plesi - ml.)

PK Urška, LJUBLJANA

20 GRUDNIK Mitja, 1991

(14.m LA plesi - st.ml.)

PK Devžej, SLOVENJ GRADEC

21 STANČIČ Saba, 1992

(5.m LA plesi - ml.)

PK Urška, LJUBLJANA

22 VODENIK Nastja, 1991

(14.m LA plesi - st.ml.)

PK Devžej, SLOVENJ GRADEC

DP, Kranj, 31.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

23 ERZIN Andraž, 1992

(1.m LA plesi - ml.)

Studio ritem PK Kranj, KRANJ

24 ERŽEN Nina, 1993

(1.m LA plesi - ml.)

Studio ritem PK Kranj, KRANJ

25 PRAŠNIKAR Klemen, 1989

(1.m LA plesi - st.ml.)

PK Fredi, LJUBLJANA

DP, Miklavž, 03.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

26 BOHAK Tara, 1990

(1.m ST plesi - st.ml.)

PK Pingi, MARIBOR

27 BUT Patrik, 1992

(1.m ST plesi - ml.)

DPD Rolly, ROGAŠKA SLATINA

28 PAVLEC Alen, 1989

(1.m ST plesi - st.ml.)

PK Pingi, MARIBOR

29 SAJKO Kaja, 1992

(1.m ST plesi - ml.)

DPD Rolly, ROGAŠKA SLATINA

POTAPLJANJE - PLAVANJE S PLAVUTMI DRŽAVNI RAZRED SPP, Ravenna, Italija, 25.02.2006 - 01.10.2006 1

POČIVALŠEK Brina, 1987

(9.m FS 800m - čl.)

SPP, Ravenna, Italija, 31.03.2007 - 01.04.2007 2

128

ŠTIGLIC Vid, 1989

(17.m FS 100m - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) PD Maribor, MARIBOR (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) PD Maribor, MARIBOR


MT, Zagreb, Hrvaška, 11.11.2006 - 12.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

3

ŠAFARIČ Luka, 1988

(1.m FS 200m - čl.)

PD Maribor, MARIBOR

4

ŠKOF Urška, 1991

(2.m FS 50m - čl.)

PD Maribor, MARIBOR

MLADINSKI RAZRED SPP, Ravenna, Italija, 31.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

BEZENŠEK Boštjan, 1991

(20.m FS 100m - ml.)

PD Maribor, MARIBOR

2

KAMPUŠ Marko, 1991

(14.m FS 100m - ml.)

PD Maribor, MARIBOR

SPP, Ravenna, Italija, 31.03.2007 - 01.04.2007 3

HABJANIČ Elena, 1992

(10.m FS 800m - ml.)

MT, Kaposvar, Madžarska, 12.05.2006 14.05.2006 4

BEZENŠEK Blaž, 1991

(2.m FS 100m - ml.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) PD Maribor, MARIBOR (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) PD Maribor, MARIBOR

RAGBI DRŽAVNI RAZRED EP div. 3B, Ljubljana, 06.05.2006 1

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

JELENČIČ Goran, 1982

(zmaga - čl.)

RFC Kolinska Bežigrad, LJUBLJANA

2

KRAJNC Darko, 1977

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

3

KRALJ PODOBNIK Aljaž, 1984

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

4

LOŽAR Andrej, 1973

(zmaga - čl.)

RFC Kolinska Bežigrad, LJUBLJANA RK Ljubljana, LJUBLJANA

5

MIKIČ Uroš, 1983

(zmaga - čl.)

6

MIKLIČ Luka, 1979

(zmaga - čl.)

EP div. 3C, Netanya, Izrael, 28.10.2006

RFK Emoona, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

7

AHAČIČ Damijan, 1979

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

8

ARKO Luka, 1973

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

9

DJURATOVIČ Goran, 1983

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

10 ĐUKIĆ Dejan, 1977

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

11 ĐUKIĆ Siniša, 1976

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

12 GOBEC Peter, 1984

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

13 HOČEVAR Tit, 1978

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

14 HORVAT David, 1976

(zmaga - čl.)

RFK Emoona, LJUBLJANA

15 KAVČIČ Peter, 1978

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

129


16 KIRN Nace, 1979

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

17 KOS Matej, 1985

(zmaga - čl.)

RFC Kolinska Bežigrad, LJUBLJANA

18 KRSMANOVIĆ Žarko, 1978

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

19 LAZIĆ Miroslav, 1977

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

20 MASLAKOVIĆ Darko, 1979

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

21 MILJUŠ Grega, 1987

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

22 MRAK Dejan, 1977

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

23 POTNIK Luka, 1977

(zmaga - čl.)

RFK Emoona, LJUBLJANA

24 SLAPNIČAR Jošt, 1972

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

25 VOLAVŠEK Damijan, 1978

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

26 VOLAVŠEK Urban, 1981

(zmaga - čl.)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

27 ZAVRŠAN Borut, 1977

(zmaga - čl.)

RFK Emoona, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED EP, Sopot, Poljska, 26.09.2006 - 01.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

BEGIČ Semir, 1988

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

2

BURNIK Žiga, 1988

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

3

DUH David, 1985

(zmaga - ml. do 20 let)

RFC Kolinska Bežigrad, LJUBLJANA

4

FICKO Marko, 1988

(zmaga - ml. do 20 let)

VRK Hermes, LJUBLJANA

5

HLEBANJA Gal, 1987

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

6

HOHNEC David, 1988

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

7

KRANJC Luka, 1987

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

8

KRMELJ Boštjan, 1988

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

9

LAZIČ Dalibor, 1988

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

10 MIHIČINAC Luka, 1988

(zmaga - ml. do 20 let)

VRK Hermes, LJUBLJANA

11 SPREIZER Anže, 1988

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

12 SULJIČ Dali, 1989

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

13 SULJIČ Mirt, 1987

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

14 TOVORNIK Sašo, 1986

(zmaga - ml. do 20 let)

RFC Kolinska Bežigrad, LJUBLJANA

15 TROPPAN Anže, 1988

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

16 VUKŠIČ Matjaž, 1988

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

17 ZALETEL Rok, 1986

(zmaga - ml. do 20 let)

RK Ljubljana, LJUBLJANA

130


RIBIŠTVO - KASTING MEDNARODNI RAZRED SP, Carton Estate, Maynooth, Irska, 02.09.2006 08.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

FURLAN Borut, 1970

(6.m obtežilnik natančno - čl.)

RD Soča, NOVA GORICA

2

STEVANOVIČ Dušan, 1979

(8.m muha natančno - čl.)

RD Soča, NOVA GORICA

DRŽAVNI RAZRED SP, Carton Estate, Maynooth, Irska, 02.09.2006 08.09.2006 1

SOTENŠEK Tomo, 1960

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(17.m obtežilnik daljava enoročno - čl.)

RD Tolmin, TOLMIN

RIBIŠTVO - SLADKOVODNI ŠPORTNI RIBOLOV MEDNARODNI RAZRED EP, Bohinjska Bistrica, 05.06.2006 - 11.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

1

BIŽAL Danilo, 1958

(1.m lov z umetno muho ekipno - čl.)

RD Medvode, LJUBLJANA

2

JANUŠ Edvard, 1963

(1.m lov z umetno muho ekipno - čl.)

RD Medvode, LJUBLJANA

3

KONC Branko, 1967

(1.m lov z umetno muho ekipno - čl.)

Koroška RD, DRAVOGRAD

4

LUKŠE Bojan, 1970

(1.m lov z umetno muho ekipno - čl.)

RD Mozirje, MOZIRJE

5

PIVK Igor, 1964

(1.m lov z umetno muho ekipno - čl.)

RD Medvode, LJUBLJANA

6

ŽUNTER Dušan, 1959

(1.m lov z umetno muho - čl.)

RD Mozirje, MOZIRJE

DRŽAVNI RAZRED SP, Cavez, Portugalska, 10.09.2006 - 17.09.2006 1

DOBRIJEVIČ Ivanka, 1954

(27.m lov s plovcem - čl.)

SP, Montemor-o-Velho, Portugalska, 10.09.2006 17.09.2006 2

KMETEC Mitja, 1982

(57.m lov s plovcem - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) RD Maribor, MARIBOR (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) RD Pesnica, LENART

131


3

MATJAŠEC Miro, 1958

(80.m lov s plovcem - čl.)

EP, Bohinjska Bistrica, 05.06.2006 - 11.06.2006

RD Radgona, GORNJA RADGONA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

4

BOGATAJ Franci, 1963

(6.m lov z umetno muho ekipno - čl.)

RD Bohinj, BOHINJ

5

BUKOVEC Sašo, 1974

(6.m lov z umetno muho ekipno - čl.)

RD Mozirje, MOZIRJE

6

ČEBUL Robert, 1974

(6.m lov z umetno muho ekipno - čl.)

Koroška RD, DRAVOGRAD

7

GUNČAR Boštjan, 1963

(6.m lov z umetno muho ekipno - čl.)

RD Tržič, TRŽIČ

8

PREDNIK Stanislav, 1958

(6.m lov z umetno muho ekipno - čl.)

Koroška RD, DRAVOGRAD

9

VAJT Milan, 1959

(6.m lov z umetno muho ekipno - čl.)

Koroška RD, DRAVOGRAD

EP, Rieux, Francija, 24.06.2006 - 25.06.2006 10 AČKO Jože, 1967

(66.m lov s plovcem - čl.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) RD Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA

11 DIMITROVSKI Petar, 1959

(11.m lov s plovcem - čl.)

RD Brežice, BREŽICE

12 KANCLER Aleš, 1982

(59.m lov s plovcem - čl.)

RD Radgona, GORNJA RADGONA

13 MAVRIČ Željko, 1955

(8.m lov s plovcem - čl.)

RD Radgona, GORNJA RADGONA

DP, 01.05.2006 - 30.09.2006 14 HEDL Andreja, 1982

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m lov s plovcem - čl.)

DP, 01.05.2006 - 31.10.2006 15 ŽOLNIR Stojan, 1966

RD Pesnica, LENART (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m lov s plovcem - čl.)

RD Kostanjevica, KRŠKO

MLADINSKI RAZRED SP, Coruche, Portugalska, 10.09.2006 17.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

HORVAT Jernej, 1988

(17.m lov s plovcem - ml.)

RD Ptuj, PTUJ

2

KOS Mirko, 1986

(32.m lov s plovcem - ml.)

RD Slovenska Bistrica, SLOVENSKA BISTRICA

DP, Črnomelj, 01.06.2006 - 30.06.2006 3

132

LEVAI Manuel, 1988

(1.m lov s plovcem - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) RD Črnomelj, ČRNOMELJ


RIBIŠTVO - ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU MEDNARODNI RAZRED SP, Setubal, Portugalska, 09.09.2006 16.09.2006 1

MOJŠKERC Vinko, 1960

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

(7.m lov s palico iz čolna - čl.)

ŠPRD Luke Koper, KOPER CAPODISTRIA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Setubal, Portugalska, 09.09.2006 16.09.2006 1

KOREN Matic, 1987

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(6.m lov s palico iz čolna st.ml.)

ŠRD Aero, CELJE

DRŽAVNI RAZRED DP, Piran, 10.06.2006 1

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 30.09.2007)

GRGUROVIČ Zvonimir, 1954 (1.m lov z obale - čl.)

DP, Piran, 24.06.2006 2

ŠALAMON Bojan, 1950

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 30.09.2007) (1.m lov z roko iz čolna - čl.)

DP, Strunjan, 07.10.2006 - 08.10.2006 3

PETKOVŠEK Janez, 1960

MRK Menola, IZOLA - ISOLA ŠRD Aero, CELJE

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(1.m lov s palico iz čolna - čl.)

MRK Menola, IZOLA - ISOLA

MLADINSKI RAZRED SP, Setubal, Portugalska, 09.09.2006 16.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

GRANDO Martin, 1990

(16.m lov s palico iz čolna st.ml.)

ŠPRD Luke Koper, KOPER CAPODISTRIA

2

KODRE Peter, 1987

(21.m lov s palico iz čolna st.ml.)

ŠPRD Luke Koper, KOPER CAPODISTRIA

DP, Koper, 17.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

ČOTAR Boštjan, 1991

(1.m lov z obale - ml.ml.)

ŠPRD Luke Koper, KOPER CAPODISTRIA

4

MITRUŠEVSKI Matej, 1988

(1.m lov z obale - st.ml.)

ŠPRD Luke Koper, KOPER CAPODISTRIA

133


ROKOBORBA - GRŠKO-RIMSKI SLOG DRŽAVNI RAZRED MT, Murska Sobota, 16.03.2007 - 17.03.2007 1

KUHAR Jure, 1984

MT, Szombathelly, Madžarska, 09.03.2007 11.03.2007 2

SEDMAK Mitja, 1984

MIHAJLOVIČ Albert, 1978

RK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(11.m do 96 kg - čl.)

DP, Lenart, 03.02.2007 3

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m do 84 kg - čl.)

RK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(1.m do 74 kg - čl.)

ŽŠD Maribor, MARIBOR

MLADINSKI RAZRED DP, Križevci pri Ljutomerju, 17.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

HORVAT Niko, 1988

(1.m do 84 kg - ml. do 20 let)

RK Mlekopromet, LJUTOMER

2

WAGNER Aljaž, 1989

(1.m do 74 kg - ml. do 20 let)

ŠD Razvanje, MARIBOR

DP, Lenart, 26.02.2006 3

SLAVIČ Andrej, 1986

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m do 74 kg - ml. do 20 let)

RK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

izredno podaljšanje

ROKOBORBA - PROSTI SLOG PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Szombately, Madžarska, 04.07.2006 09.07.2006 1

ČIRIČ Mihaela, 1987

(8.m do 55 kg - ml.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) RK Mlekopromet, LJUTOMER

DRŽAVNI RAZRED DP, Razvanje, 07.10.2006 1

134

HORVAT Matej, 1976

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m do 60 kg - čl.)

RK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA


2

IVANIČ David, 1988

(1.m do 84 kg - čl.)

RK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

3

ŠERNEK Dejan, 1987

(1.m do 120 kg - čl.)

RK Murska Sobota, MURSKA SOBOTA

ROKOMET SVETOVNI RAZRED EP, Celje, Koper, Ljubljana, Velenje, 22.01.2004 01.02.2004

(Obd. kat.: 01.06.2004 - 31.05.2008)

1

BACKOVIČ Ognjen, 1980

(2.m - čl.)

tujina

2

BEDEKOVIČ Branko, 1973

(2.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

3

FICKO Boštjan, 1974

(2.m - čl.)

tujina

4

JOVIČIČ Zoran, 1975

(2.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

5

KASTELIC Andrej, 1971

(2.m - čl.)

tujina

6

KAVTIČNIK Vid, 1984

(2.m - čl.)

tujina

7

LAPAJNE Beno, 1973

(2.m - čl.)

tujina

8

LUBEJ Zoran, 1975

(2.m - čl.)

tujina

9

PAJOVIČ Aleš, 1979

(2.m - čl.)

tujina

10 PODPEČAN Dušan, 1975

(2.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

11 PUNGARTNIK Roman, 1971

(2.m - čl.)

tujina

12 SIMONOVIČ Ivan, 1973

(2.m - čl.)

tujina

13 ŠKOF Gorazd, 1977

(2.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

14 TOMŠIČ Tomaž, 1972

(2.m - čl.)

tujina

15 VUGRINEC Renato, 1975

(2.m - čl.)

tujina

16 ZORMAN Uroš, 1980

(2.m - čl.)

tujina

MEDNARODNI RAZRED SP, Dortmund, Lemgo, Berlin, Hamburg, Magdeburg, Nemčija, 19.01.2007 - 04.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

1

BRUMEN Matjaž, 1982

(10.m - čl.)

2

GAJIČ Dragan, 1984

(10.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE RK Pivovarna Laško, CELJE

3

IVANČIČ Rok, 1979

(10.m - čl.)

tujina

4

KAVAŠ Boštjan, 1978

(10.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

5

KOZLINA Miladin, 1983

(10.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

6

KOZOMARA Goran, 1981

(10.m - čl.)

tujina

135


7

MLAKAR Matjaž, 1981

(10.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

8

NATEK Jure, 1982

(10.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

9

RUTENKA Siarhei, 1981

(10.m - čl.)

tujina

10 ŠPILER David, 1983

(10.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

11 ŽVIŽEJ Luka, 1980

(10.m - čl.)

tujina

SP, St. Petersburg, Rusija, 05.12.2005 18.12.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

12 BOŠNJAK Mia, 1981

(14.m - čl.)

tujina

13 ČIGOJA Tanja, 1986

(14.m - čl.)

RK Olimpija, LJUBLJANA

14 GORSKI Barbara, 1976

(14.m - čl.)

ŽRK Celje, CELJE

15 POTOČNIK Nina, 1984

(14.m - čl.)

ŽRK Celje, CELJE

16 STRMŠEK Martina, 1983

(14.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

17 WERTL Urška, 1982

(14.m - čl.)

RK Olimpija, LJUBLJANA

EP, Basel, Bern, St. Gallen, Sursee, Zurich, Švica, 26.01.2006 - 05.02.2006 18 OŠTIR Marko, 1977

(8.m - čl.)

EP, Stockholm, Malmö, Göteborg; Skövde, Švedska, 07.12.2006 - 17.12.2006

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008) RK Gorenje, VELENJE (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

19 ARGENTI Anja, 1985

(16.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

20 CIORA Ana Mihaela, 1974

(16.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

21 ČERENJAK Katja, 1983

(16.m - čl.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

22 DERČAR Mojca, 1974

(16.m - čl.)

tujina

23 DEREPASKO Nataliya, 1973 (16.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

24 FREŠER Anja, 1974

(16.m - čl.)

tujina

25 HRNJIČ Manuela, 1986

(16.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

26 ILIČ Silvana, 1975

(16.m - čl.)

tujina

27 KURENT TATAROVAC Katja, 1974

(16.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

28 MARINČEK Miša, 1985

(16.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

29 MIHIĆ Kristina, 1982

(16.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

30 ODER Tatjana, 1974

(16.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

31 PUŠ Vesna, 1976

(16.m - čl.)

RK Olimpija, LJUBLJANA

32 SOTLER Tina, 1985

(16.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

33 STEFANIŠIN Sergeja, 1974

(16.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

34 VARLEC Barbara, 1988

(16.m - čl.)

ŽRK Brežice, BREŽICE

EKT, 02.09.2006 - 29.04.2007 35 BOŽIČ Peter, 1983

136

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) (9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA


36 ERČULJ Matjaž, 1978

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

37 FURLAN Vasja, 1986

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

38 GORENŠEK Mihael, 1982

(9.-16.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

39 HOJČ Nejc, 1982

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

40 KEVIČ Dragan, 1982

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

41 KOKŠAROV Eduard, 1975

(9.-16.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

42 KONEČNIK Robert, 1980

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

43 KORAŽIJA David, 1982

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

44 LESJAK Mitja, 1979

(9.-16.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

45 MARTINC Gašper, 1981

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

46 OŠLAK Borut, 1984

(9.-16.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

47 REZAR Aljoša, 1983

(9.-16.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

48 SARKIČ Dejan, 1984

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

49 SOKOLOV Sergej, 1969

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

50 SOSIČ Gregor, 1980

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

51 SVETELŠEK Miha, 1988

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

52 ŠTEFANIČ Aljoša, 1982

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

53 TERŽAN Rok, 1980

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

54 TORLO Mustafa, 1969

(9.-16.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

EKT, 03.09.2005 - 21.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

55 CERAR Špela, 1979

(2.m - čl.)

56 DAJČMAN Tanja, 1977

(2.m - čl.)

tujina

57 DOLER Deja, 1977

(2.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

58 IRMAN Neli, 1986

(2.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

EKT, 03.09.2005 - 29.04.2006

ŽRD Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008)

59 DOBELŠEK Jure, 1984

(9.-16.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

60 DOBELŠEK Luka, 1983

(9.-16.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

137


61 HRIBAR Boštjan, 1977

(5.-8.m - čl.)

tujina

62 LORGER Gregor, 1981

(5.-8.m - čl.)

tujina

63 MIKANOVIČ Saša, 1987

(5.-8.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

64 PROŠT Primož, 1983

(9.-16.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

65 RAZGOR Simon, 1985

(5.-8.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

66 RUTAR Samo, 1984

(9.-16.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

67 SIRK Aleš, 1978

(9.-16.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

68 SKOK Matevž, 1986

(9.-16.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

69 SOVIČ Sebastjan, 1976

(9.-16.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

70 TAMŠE Branko, 1978

(9.-16.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

EKT, 08.10.2004 - 08.05.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

71 GAJŠEK Iztok, 1979

(5.-8.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

72 LESAR Tomaž, 1978

(5.-8.m - čl.)

RD Ribnica, RIBNICA

73 OŠTIR Benjamin, 1976

(5.-8.m - čl.)

RK Gorenje, VELENJE

74 ŠIMON Roman, 1974

(5.-8.m - čl.)

RD Termo, ŠKOFJA LOKA

EKT, 11.09.2004 - 08.05.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

75 BILBIJA Nenad, 1984

(3.-4.m - čl.)

tujina

76 ŠTRUC Klemen, 1981

(3.-4.m - čl.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

EKT, 11.09.2004 - 22.05.2005 77 ČEČKOVA Olga, 1972

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) (5.-8.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Sherbrooke, Kanada, 14.08.2006 20.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BARIČ Anja, 1989

(5.m - kad.)

ŽRK Izola, IZOLA - ISOLA

2

ČOLIČ Romana, 1989

(5.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

3

ČULINA Eneja, 1988

(5.m - kad.)

ŽRK Izola, IZOLA - ISOLA

4

FILIPOVIČ Tara, 1988

(5.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

5

GATARIĆ Nikolina, 1988

(5.m - kad.)

ŽRK Izola, IZOLA - ISOLA

6

GRČAR Annemarie, 1989

(5.m - kad.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

7

JANKOVIČ Alja, 1989

(5.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

8

KORUN Maja, 1988

(5.m - kad.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

9

KRHLIKAR Lina, 1989

(5.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

10 LESNIK Valentina, 1988

(5.m - kad.)

ŽRK Izola, IZOLA - ISOLA

11 MEDVEŠEK Lea, 1988

(5.m - kad.)

ŽRD Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

12 PANDŽIĆ Amra, 1989

(5.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

13 POTOČNJAK Sanja, 1988

(5.m - kad.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

14 ŠON Maja, 1988

(5.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

138


15 TOPLAK Ula, 1988

(5.m - kad.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

16 VIDIC Urška, 1990

(5.m - kad.)

Društvo rokometna šola Inna Dolgun, LJUBLJANA

EP, Avstrija, 19.08.2005 - 28.08.2005 17 PETERLIN Špela, 1988

(4.m - kad.)

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) RK Zagorje, ZAGORJE OB SAVI

izredno podaljšanje EP, Innsbruck, Avstrija, 10.08.2006 - 19.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

18 ABRAHAMSBERG Črt, 1988

(8.m - ml.)

RD Ribnica, RIBNICA

19 BEČIROVIČ Boris, 1987

(8.m - ml.)

RD Ribnica, RIBNICA

20 BEZJAK Marko, 1986

(8.m - ml.)

RK Ormož, ORMOŽ

21 GREGORC Jan, 1986

(8.m - ml.)

RD Slovan, LJUBLJANA

22 HARTMAN Matej, 1987

(8.m - ml.)

RK Prevent, SLOVENJ GRADEC

23 ILC Ivo, 1987

(8.m - ml.)

RD Ribnica, RIBNICA

24 KARPAN Grega, 1986

(8.m - ml.)

RD Slovan, LJUBLJANA

25 KLEČ Blaž, 1986

(8.m - ml.)

RK Prevent, SLOVENJ GRADEC

26 KLEPEJ Gregor, 1987

(8.m - ml.)

RK Rudar, TRBOVLJE

27 MUHOVEC Aleš, 1987

(8.m - ml.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

28 POKLAR Nejc, 1986

(8.m - ml.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

29 SEVER Jaka, 1986

(8.m - ml.)

RK Trimo, TREBNJE

30 SKUBE Sebastjan, 1987

(8.m - ml.)

RK Trimo, TREBNJE

31 ŠIMIČ Rok, 1986

(8.m - ml.)

RK Prevent, SLOVENJ GRADEC

EP, Tallinn , Estonija, 28.07.2006 - 06.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

32 ANDERLUH Dejan, 1988

(13.m - kad.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

33 BOMBAČ Dean, 1989

(13.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

34 ČUDIČ Aljoša, 1988

(13.m - kad.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

35 DOLENEC Jure, 1988

(13.m - kad.)

RD Termo, ŠKOFJA LOKA

36 KODELJA Tomo, 1988

(13.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

37 PALADIN Uroš, 1988

(13.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

38 PETERLIN Luka, 1988

(13.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

39 PRAZNIK Aljoša, 1988

(13.m - kad.)

Društvo rokometna šola Aleš Praznik, LJUBLJANA

40 RAZGOR David, 1989

(13.m - kad.)

RK Pivovarna Laško, CELJE

41 ROJC Blaž, 1988

(13.m - kad.)

RK Trimo, TREBNJE

42 SLAMAR Tomislav, 1989

(13.m - kad.)

RK Atom, KRŠKO

43 ŠALAMON Blaž, 1988

(13.m - kad.)

RK Atom, KRŠKO

139


44 ŠPEGEL Boštjan, 1988

(13.m - kad.)

45 ZBIČAJNIK Benjamin, 1988

(13.m - kad.)

RK Prevent, SLOVENJ GRADEC RK Gorenje, VELENJE

46 ŽUPIČ Gregor, 1988

(13.m - kad.)

Društvo rokometna šola Aleš Praznik, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED EKT, 02.09.2006 - 29.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

BEZJAK Robert, 1976

(9.-16.m - čl.)

RK Trimo, TREBNJE

2

CEHTE Klemen, 1986

(9.-16.m - čl.)

RK Trimo, TREBNJE

3

IMPERL David, 1976

(9.-16.m - čl.)

RK Trimo, TREBNJE

4

KORELEC Anže, 1985

(9.-16.m - čl.)

RK Trimo, TREBNJE

5

KRŽE Matjaž, 1982

(9.-16.m - čl.)

RK Trimo, TREBNJE

6

MAKOVEC Boštjan, 1973

(9.-16.m - čl.)

RK Trimo, TREBNJE

7

MIKLAVČIČ David, 1983

(9.-16.m - čl.)

RK Trimo, TREBNJE

8

RADELJ Blaž, 1985

(9.-16.m - čl.)

RK Trimo, TREBNJE

9

RADELJ Marko, 1981

(9.-16.m - čl.)

RK Trimo, TREBNJE

10 SKUBE Staš, 1989

(9.-16.m - čl.)

RK Trimo, TREBNJE

11 SUŠIN Jure, 1985

(9.-16.m - čl.)

RK Trimo, TREBNJE

KVSP, Celje, Graz, 10.06.2006 - 18.06.2006 12 PRAZNIK Rok, 1980

(zmaga - čl.)

DP, 16.09.2006 - 22.04.2007

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) tujina (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

13 AHLIN Nives, 1991

(1.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

14 BRUMEN Tjaša, 1985

(2.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

15 GROS Ana, 1991

(1.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

16 KELENC Katja, 1984

(2.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

17 KOGOVŠEK Špela, 1991

(1.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

18 KOSMAČ Ana, 1991

(1.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

19 LEVSTIK Urška, 1991

(2.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

20 MAJCEN Sabina, 1987

(2.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

21 MAVSAR Tamara, 1991

(1.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

22 MURKO Simona, 1980

(2.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

23 NOVAKOVIČ Jana, 1991

(1.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

24 PAVLIČ Natja, 1986

(1.m - čl.)

RK Krim, LJUBLJANA

25 PRAPROTNIK Nastja, 1988

(2.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

26 RAJŠIČ Darja, 1982

(2.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

27 RAMŠAK Bernarda, 1986

(2.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

28 RAŠKOVIČ Vanja, 1986

(2.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

29 ŠTEMBERGAR Ana, 1990

(2.m - čl.)

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ

140


30 VOLAREVIČ Danijela, 1980

(2.m - čl.)

DP, 17.09.2005 - 07.05.2006

ŽRK Mercator Tenzor, PTUJ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

31 ČURKO Ana, 1980

(2.m - čl.)

32 FUTAČ Damjana, 1987

(2.m - čl.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC RK Celeia Žalec, ŽALEC

33 GLOBOČNIK Sabina, 1988

(2.m - čl.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

34 JERIČEK Nina, 1984

(2.m - čl.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

35 KADIVNIK Hana, 1986

(2.m - čl.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

36 KOČEVAR Tanja, 1977

(2.m - čl.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

37 LAKIČ Biljana, 1971

(2.m - čl.)

ŽRK Vegrad, VELENJE

38 PIKL Tjaša, 1990

(2.m - čl.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

39 PRISTOVŠEK Alja, 1985

(2.m - čl.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

40 SKOČIR Petra, 1981

(2.m - čl.)

RK Zagorje, ZAGORJE OB SAVI

41 STERGAR Lea, 1989

(2.m - čl.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

DP, 17.09.2005 - 31.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

42 ČERANIČ Dejan, 1981

(2.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

43 DROŽINA Primož, 1988

(2.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

44 SARKIČ Erik, 1981

(2.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

45 ŠIŠKOVIČ Damjan, 1970

(2.m - čl.)

RK Gold Club, HRPELJE KOZINA

MLADINSKI RAZRED KVSP, Bourgas, Bolgarija, 06.04.2007 08.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

KRESNIK Klemen, 1988

(zmaga - ml.)

RK Prevent, SLOVENJ GRADEC

2

KURIDŽA Dušan, 1986

(zmaga - ml.)

RD Termo, ŠKOFJA LOKA

3

STROJAN Dejan, 1987

(zmaga - ml.)

RK Grosuplje, GROSUPLJE

4

ŽURAN Rok, 1987

(zmaga - ml.)

tujina

5

ŽVIŽEJ Miha, 1987

(zmaga - ml.)

KVEP, Nikšič, Srbija in Črna gora, 06.04.2007 08.04.2007

RD Slovan, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

6

ILC Marjeta, 1988

(zmaga - ml.)

ŽRD Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

7

MARJANOVIČ Mira, 1989

(zmaga - ml.)

ŽRK Sežana, SEŽANA

8

VIDENIČ Urška, 1988

(zmaga - ml.)

ŽRK Brežice, BREŽICE

9

ZRNEC Maja, 1988

(zmaga - ml.)

Društvo rokometna šola Inna Dolgun, LJUBLJANA

141


KVEP, Trabzon, Turčija, 02.03.2007 - 04.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

10 GERIČ Laura, 1990

(zmaga - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

11 GREGORC Sanja, 1990

(zmaga - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

12 KOREN Alja, 1990

(zmaga - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

13 MURN Špela, 1990

(zmaga - kad.)

RK Novo mesto, NOVO MESTO

14 OKLEŠČEN Špela, 1991

(zmaga - kad.)

RK Novo mesto, NOVO MESTO

15 PANGER Valentina, 1991

(zmaga - kad.)

RK Piran, PIRAN

16 ROJC Tina, 1990

(zmaga - kad.)

RK Burja, KOPER - CAPODISTRIA

17 SIVKA Katja, 1990

(zmaga - kad.)

RK Branik, MARIBOR

18 ŠOBERL Neja, 1990

(zmaga - kad.)

ŽRD Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

19 TOŠ Tinkara, 1990

(zmaga - kad.)

DP, 16.09.2006 - 22.04.2007

ŽRK Celje, CELJE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

20 ALAGIČ Ajša, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

21 CEGLAR Katarina, 1990

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

22 CENTRIH Nuša, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

23 ČANČAR Natalija, 1990

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

24 ČEBULAR Tjaša, 1991

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

25 FIDERŠEK Hana, 1991

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

26 GORNJAK Ana, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

27 GROBELNIK - FEDRAN Tjaša, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

28 IVEŠA Monika, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

29 JAGAR Ana, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

30 KLAKOČER Maja, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

31 KOLJIČ Sanja, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

32 LIPOVŠEK Saša, 1991

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

33 MIMIČ Ivana, 1990

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

34 OSREDKAR Špela, 1991

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

35 PALIR Nika, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

36 PETERLIN Sabrina, 1991

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

37 PLEMENITAŠ Katja, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

38 POTOKAR Larisa, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

39 RAZGOR Tanja, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

40 SLADIČ Gea Anja, 1992

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

41 ŠČUREK Lučka, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

42 ŠILC Tina, 1991

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

43 VALJAVEC Tjaša, 1992

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

44 VASILJEVIČ Marijana, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

45 VIZJAK Tea, 1991

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

142


46 VOLAVŠEK Mojca, 1990

(1.m - kad.)

DP, 17.09.2005 - 07.05.2006

ŽRK Celje, CELJE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

47 BOŠNJAK Davor, 1989

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

48 ČEH Jure, 1989

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

49 ČOJIČ Damir, 1989

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

50 FRANCA Alan, 1989

(1.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

51 FURLANIČ Gorazd, 1989

(1.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

52 GOLENAČ Mateja, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

53 GOLEŽ Katarina, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

54 GRAHONJA Črt, 1990

(1.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

55 GUSIČ Marko, 1990

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

56 HRAŠOVEC Jernej, 1989

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

57 HREN Miha, 1989

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

58 JELOVČAN Jure, 1990

(1.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

59 KLJAJIČ Anže, 1990

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

60 KMETIČ Marko, 1989

(1.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

61 KOMERIČKI Klara, 1990

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

62 KOPAČ Žana, 1989

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

63 LESJAK Žiga, 1990

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

64 MEDVED Niko, 1990

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

65 MERDANOVIČ Sanel, 1989

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

66 MEŽA Urh, 1992

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

67 MIJATOVIČ Saša, 1990

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

68 MITROVIČ Sanja, 1989

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

69 PAJENK Davor, 1990

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

70 POKLAR Tine, 1990

(1.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

71 PONIKVAR Tine, 1989

(1.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

72 POZNIČ Luka, 1990

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

73 SMAJLOVIČ Melisa, 1989

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

74 SMOLNIK Žiga, 1990

(1.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

75 STOJAKOVIČ Kristjan, 1990

(1.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

143


76 SUBOTIČ Maja, 1989

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

77 SUBOTIČ Marjana, 1991

(2.m - kad.)

RK Krim, LJUBLJANA

78 TALETOVIČ Emir, 1990

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

79 TREBOVC Gregor, 1989

(1.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

80 TRUNKL Uroš, 1989

(1.m - kad.)

RK Cimos Koper, KOPER CAPODISTRIA

81 VREČAR Matic, 1989

(2.m - kad.)

RK Gorenje, VELENJE

82 VURUNIČ Suzana, 1989

(1.m - kad.)

ŽRK Celje, CELJE

DP, 17.09.2005 - 07.05.2006 83 KRAJNČAN Katja, 1991

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 30.09.2007) (2.m - kad.)

DP, 19.11.2005 - 21.05.2006

RK Krim, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

84 BREGAR Tamara, 1989

(1.m - ml.)

85 ČUDIČ Bojana, 1989

(1.m - ml.)

ŽRK Celje, CELJE

86 FUŽIR Natalija, 1990

(2.m - ml.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

87 MAJCEN Nia, 1987

(1.m - ml.)

ŽRK Celje, CELJE

88 MELAVC Nika, 1990

(2.m - ml.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

89 PAVLIČ Daša, 1992

(2.m - ml.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

90 POTUŠEK Karmen, 1990

(2.m - ml.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

91 POŽEŽNIK Adela, 1989

(1.m - ml.)

ŽRK Celje, CELJE

92 PREMOŠ Kaja, 1989

(1.m - ml.)

ŽRK Celje, CELJE

93 REPIČ Janja, 1989

(2.m - ml.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

94 SKUTNIK Nuša, 1987

(1.m - ml.)

ŽRK Celje, CELJE

95 ŠALAMUN Amadeja, 1990

(2.m - ml.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

96 ŠKAFAR Manja, 1992

(2.m - ml.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

97 VEBER Urška, 1988

(2.m - ml.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

98 VERDEV Tjaša, 1987

(2.m - ml.)

RK Celeia Žalec, ŽALEC

Predlog RZS 99 FAJDIGA Urška, 1988

ŽRK Celje, CELJE

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) RK Olimpija, LJUBLJANA

100 KARAJKOVIČ Meri, 1988

ŽRK Izola, IZOLA - ISOLA

101 KAŠTRUN Sandra, 1989

ŽRD Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

102 PAHOR Urban, 1988

RK Olimpija, LJUBLJANA

103 POLJŠAK Luanna, 1987

ŽRK Izola, IZOLA - ISOLA

104 VRBINC Anže, 1988

RD Termo, ŠKOFJA LOKA

Predlog RZS

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

105 BOJOVIČ Zala, 1988

RK Celeia Žalec, ŽALEC

106 ČEMAS Matevž, 1988

RD Slovan, LJUBLJANA

144


SABLJANJE DRŽAVNI RAZRED SPP, Beograd, Srbija, 25.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

JEZA Jure, 1982

(21.m meč - čl.)

2

SLODNJAK Martin, 1976

(5.m meč - čl.)

SPP, Buenos Aires, Argentina, 01.07.2006 02.07.2006

ŠD Tabor, LJUBLJANA ŠD Tabor, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

BALENT Uroš, 1980

(19.m meč - čl.)

ŠD Tabor, LJUBLJANA

4

SOBOČAN Rok, 1971

(18.m meč - čl.)

ŠD Tabor, LJUBLJANA

DP, Ljubljana, 09.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

5

KUŠAR Matej, 1979

(1.m floret - čl.)

ŠD Tabor, LJUBLJANA

6

SMERKOLJ Sava, 1977

(1.m floret - čl.)

ŠD Tabor, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED MT, Split, Hrvaška, 06.05.2006 1

BAN Žan, 1987

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m meč - ml.)

MT, Szombathely, Madžarska, 17.06.2006 2

ZUPANČIČ David, 1991

(1.m meč - kad.)

ŠD Tabor, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) ŠD Tabor, LJUBLJANA

SANKANJE - NARAVNE PROGE PERSPEKTIVNI RAZRED EP, St. Sebastian, Avstrija, 23.02.2007 25.02.2007 1

BUČINEL Nina, 1991

(5.m enosed - ml.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Podljubelj, TRŽIČ

DRŽAVNI RAZRED SPP, 02.01.2007 - 11.02.2007 1

KRALJ Borut, 1980

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (19.m enosed - čl.)

SPP, Campill, Italija, 19.01.2007 - 21.01.2007 2

MEGLIČ Miha, 1988

(21.m enosed - čl.)

SPP, Passeier, Italija, 07.02.2007 - 09.02.2007 3

PAGON Žiga, 1986

(9.m enosed - čl.)

SK Podljubelj, TRŽIČ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) ŠD Jesenice, JESENICE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Podljubelj, TRŽIČ

145


MLADINSKI RAZRED EP, St. Sebastian, Avstrija, 23.02.2007 25.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

NEMC Matic, 1992

(19.m enosed - ml.)

SK Podljubelj, TRŽIČ

2

ŠVAB Luka, 1991

(14.m enosed - ml.)

SK Podljubelj, TRŽIČ

SANKANJE - UMETNE PROGE DRŽAVNI RAZRED MT, Park City, Združene države Amerike, 30.11.2006 1

POCIECHA Domen, 1985

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(13.m enosed - čl.)

SD Zagorska dolina, ZAGORJE OB SAVI

MLADINSKI RAZRED SPP, Innsbruck - Igls, Avstrija, 10.12.2006 16.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

HACIN Grega, 1987

(29.m enosed - st.ml.)

SD Zagorska dolina, ZAGORJE OB SAVI

2

ŽUJIČ Luka, 1991

(22.m enosed - ml.ml.)

SD Zagorska dolina, ZAGORJE OB SAVI

SMUČANJE - AKROBATSKO MEDNARODNI RAZRED SP, Madonna di Campiglio , Italija, 05.03.2007 11.03.2007 1

FARIČ Saša, 1984

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(5.m smučarski kros - čl.)

ŠD Vagabund, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED SPP, Les Contamines, Francija, 02.02.2007 1

146

TRDINA Tadej, 1983

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(39.m smučarski kros - čl.)

ŠD Vagabund, LJUBLJANA


SPP, Mont Gabriel, Kanada, 05.01.2007 07.01.2007 2

GALE Miha, 1977

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(21.m skoki - čl.)

EPP, Airolo, Švica, 16.01.2007 - 18.01.2007

SAK Akrobat, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

BEDNARIK Nina, 1982

(5.m grbine - čl.)

ASK Slammer, CERKLJE NA GORENJSKEM

4

DIMNIK Nejc, 1991

(24.m grbine - čl.)

ASK Slammer, CERKLJE NA GORENJSKEM

5

GERMAN Nejc, 1991

(23.m grbine - čl.)

ASK Slammer, CERKLJE NA GORENJSKEM

SMUČANJE - ALPSKO MEDNARODNI RAZRED OI, Torino, Italija, 10.02.2006 - 26.02.2006

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008)

1

DREV Ana, 1985

(9.m veleslalom - čl.)

SK Velenje, VELENJE

2

GORZA Aleš, 1980

(15.m kombinacija - čl.)

SK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM

3

GRUBELNIK Drago, 1976

(13.m slalom - čl.)

SK Branik, MARIBOR

4

RABIČ Urška, 1985

(18.m superveleslalom - čl.)

ASK Kranjska gora, KRANJSKA GORA

5

VAJDIČ Bernard, 1980

(19.m slalom - čl.)

SD Unior, CELJE

SP, Are, Švedska, 03.02.2007 - 18.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

6

ROBNIK Petra, 1984

(11.m kombinacija - čl.)

ŠD Jesenice, JESENICE

7

ŠPORN Andrej, 1981

(19.m smuk - čl.)

ASK Kranjska gora, KRANJSKA GORA

8

VALENČIČ Mitja, 1978

(9.m veleslalom - čl.)

ASK Triglav, KRANJ

SPP, Garmisch Partenkirchen, Nemčija, 23.02.2007 9

JERMAN Andrej, 1978

(1.m smuk - čl.)

SPP, Tarvisio, Italija, 04.03.2007 10 MAZE Tina, 1983

SK Tržič, TRŽIČ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(5.m superveleslalom - čl.)

EPP, 25.11.2006 - 18.03.2007 11 FERK Maruša, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

SK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) (2.m skupno - čl.)

Partizan DTV Blejska Dobrava, JESENICE

147


UNI, Bardonecchia, Italija, 17.01.2007 22.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

12 KOBAL Ana, 1983

(2.m veleslalom - čl.)

SK Radovljica, RADOVLJICA

13 SKUBE Matic, 1988

(2.m slalom - čl.)

SK Alpetour, ŠKOFJA LOKA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Altenmarkt - Zauchensee, Avstrija, 03.03.2007 - 11.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

FLISAR Filip, 1987

(6.m smuk - ml.)

SK Branik, MARIBOR

2

KUERNER Miha, 1987

(6.m superveleslalom - ml.)

SK Bled, BLED

3

MRAVLJA Anže, 1987

(9.m slalom - ml.)

SK Tržič, TRŽIČ

4

ŠTUHEC Ilka, 1990

(1.m slalom - ml.)

SK Branik, MARIBOR

EYOF, Jaca, Španija, 17.02.2007 - 24.02.2007 5

PERNEK Jure, 1990

MLRLS, 01.06.2006 - 30.04.2007 6

DEBELJAK Jan, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(7.m veleslalom - ml.ml.)

SK Branik, MARIBOR (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(17.m slalom - ml.)

SK Olimpija, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED SPP, Kranjska Gora, 06.01.2007 1

ROBNIK Mateja, 1987

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (17.m veleslalom - čl.)

EPP, Levi, Finska, 28.11.2006 2

JAZBEC Janez, 1984

SK Branik, MARIBOR (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(10.m veleslalom - čl.)

RLS, 01.06.2006 - 30.04.2007

SK Tržič, TRŽIČ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

DRAGŠIČ Mitja, 1979

(56.m slalom - čl.)

SK Branik, MARIBOR

4

GLEBOV Alek, 1983

(95.m smuk - čl.)

SK Branik, MARIBOR

5

PERKO Rok, 1985

(38.m smuk - čl.)

SK Tržič, TRŽIČ

MT, Ausservillgraten, Avstrija, 20.12.2006 22.12.2006 6

REDENŠEK Maša, 1987

(8.m superveleslalom - čl.)

MT, Ausservillgraten, Avstrija, 20.12.2006 22.12.2006 7

ROBNIK Tina, 1991

148

ZAJC Luka, 1984

(2.m veleslalom - čl.)

SK Olimpija, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(25.m superveleslalom - čl.)

MT, Bjelašnica, Bosna in Hercegovina, 17.03.2007 - 18.03.2007 8

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.01.2008)

SK Branik, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Vuzenica, VUZENICA


MT, Bjelašnica, Bosna in Hercegovina, 23.02.2007 - 24.02.2007 9

HREN Benjamin, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(8.m veleslalom - čl.)

SK Olimpija, LJUBLJANA

10 SREBOT Denis, 1987

(6.m veleslalom - čl.)

SD Unior, CELJE

11 TEPINA Jan, 1989

(18.m veleslalom - čl.)

MT, Bjelašnica, Bosna in Hercegovina, 24.02.2007

ASK Triglav, KRANJ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

12 EFERL Alan, 1988

(1.m veleslalom - čl.)

SK Branik, MARIBOR

13 PETEK Nejc, 1989

(12.m veleslalom - čl.)

SK Branik, MARIBOR

14 VRBINC Matija, 1991

(13.m veleslalom - čl.)

SK Alpetour, ŠKOFJA LOKA

MT, Bjelašnica, Bosna in Hercegovina, 25.02.2007 - 26.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

15 LAZAR Martin, 1990

(18.m veleslalom - čl.)

SK Olimpija, LJUBLJANA

16 ZAPEČNIK Franc, 1989

(15.m veleslalom - čl.)

SK Branik, MARIBOR

MT, Bjorli, Norveška, 25.11.2006 - 28.11.2006 17 GAŠPERIN Timi, 1990

(8.m slalom - čl.)

MT, Cavalese, Italija, 23.12.2006 18 KELC Tina, 1991

(19.m slalom - čl.)

MT, Falcade, Italija, 10.02.2007 - 11.02.2007 20 ČOŽ Žiga, 1991

SK Bled, BLED (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(6.m veleslalom - čl.)

MT, Davos, Švica, 05.12.2006 - 06.12.2006 19 DORNIG Petra, 1990

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(7.m veleslalom - čl.)

MT, Falcade, Italija, 24.03.2007 - 25.03.2007

SK Branik, MARIBOR (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) SK Radovljica, RADOVLJICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

21 KUERNER Alenka, 1986

(2.m slalom - čl.)

SK Bled, BLED

22 KUNOVAR Bor, 1991

(13.m veleslalom - čl.)

SD Novinar, LJUBLJANA

MT, Falcade, Italija, 27.01.2007 23 SUŠNIK Nina, 1991

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (9.m slalom - čl.)

MT, Falcade, Italija, 28.01.2007 24 KRAVINA Manca, 1989

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m slalom - čl.)

MT, Falkert, Avstrija, 21.02.2007 - 22.02.2007 25 FRANK Barbara, 1988

SK Triglav, KRANJ

(20.m veleslalom - čl.)

MT, Funaesdalen, Švedska, 18.12.2006

SK Branik, MARIBOR (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Branik, MARIBOR (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

26 KLINE Boštjan, 1991

(47.m veleslalom - čl.)

SK Branik, MARIBOR

27 KOSI Klemen, 1991

(74.m veleslalom - čl.)

SK Branik, MARIBOR

MT, Funaesdalen, Švedska, 19.12.2006 28 OGORELC Blaž, 1990

(45.m veleslalom - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) SK Branik, MARIBOR

149


29 RATAJ Nejc, 1989

(73.m veleslalom - čl.)

MT, Geilo, Norveška, 17.11.2006 - 19.11.2006

SK Branik, MARIBOR (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

30 KUNOVAR Blaž, 1989

(59.m veleslalom - čl.)

SD Novinar, LJUBLJANA

31 LEKIČ-PODBREŽNIK Jure, 1989

(7.m veleslalom - čl.)

SK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM

32 MEDVEŠEK Matic, 1988

(3.m veleslalom - čl.)

SD Trbovlje, TRBOVLJE

MT, Geilo, Norveška, 24.11.2006 - 26.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

33 FUKADA Mikado, 1991

(49.m veleslalom - čl.)

SK Olimpija, LJUBLJANA

34 PETROVČIČ Denis, 1986

(51.m slalom - čl.)

SK Olimpija, LJUBLJANA

MT, Hemsedal, Norveška, 22.11.2006 35 URBAS Kim, 1989

MT, Hemsedal, Norveška, 23.11.2006 36 KOVAČ Nejc, 1990

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Olimpija, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(12.m smuk - čl.)

MT, Innerkrems, Avstrija, 30.03.2007 40 KOBAL Ana, 1991

SK Olimpija, LJUBLJANA

(43.m slalom - čl.)

MT, Innerkrems, Avstrija, 28.03.2007 39 KRIŽAJ Andrej, 1986

SK Tržič, TRŽIČ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(33.m superveleslalom - čl.)

MT, Innerkrems, Avstrija, 31.03.2007 01.04.2007

SD Novinar, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(27.m slalom - čl.)

MT, Hochkar, Avstrija, 19.02.2007 - 20.02.2007 38 HERMAN Jakob, 1987

SD Novinar, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(73.m superveleslalom - čl.)

MT, Hinterstoder, Avstrija, 21.03.2007 25.03.2007 37 GLOBOČNIK Sara, 1990

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(45.m superveleslalom - čl.)

SD Novinar, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

41 KACIL Maša, 1989

(26.m smuk - čl.)

SK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

42 SVETE Petra, 1991

(25.m smuk - čl.)

SK Bled, BLED

43 TAHIRI Albin, 1989

(25.m smuk - čl.)

SK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM

MT, Jahorina, Bosna in Hercegovina, 02.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

44 AHAC Urška, 1991

(6.m slalom - čl.)

SK Branik, MARIBOR

45 HRIBAR Timotej, 1990

(6.m slalom - čl.)

SD Novinar, LJUBLJANA

46 LAVTAR Jan, 1991

(19.m slalom - čl.)

SK Tržič, TRŽIČ

47 ŽELEZNIK Črt, 1990

(23.m slalom - čl.)

SD Novinar, LJUBLJANA

MT, Jahorina, Bosna in Hercegovina, 02.02.2007 03.02.2007 48 STUPAN Urban, 1991

150

(21.m slalom - čl.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SD Novinar, LJUBLJANA


MT, Jahorina, Bosna in Hercegovina, 03.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

49 ADORJAN Matej, 1987

(8.m slalom - čl.)

SK Branik, MARIBOR

50 BREZOVEC Ožbe, 1991

(23.m slalom - čl.)

SD Novinar, LJUBLJANA

51 GROŠELJ Neja, 1991

(7.m slalom - čl.)

SD Novinar, LJUBLJANA

52 MASTERL Jaka, 1991

(13.m slalom - čl.)

SK Alpetour, ŠKOFJA LOKA

53 TASIČ Ana, 1988

(10.m slalom - čl.)

SK Branik, MARIBOR

MT, Jasna, Slovaška, 19.03.2007 - 21.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

54 RAMUŠ Matic, 1982

(7.m slalom - čl.)

SK Radovljica, RADOVLJICA

55 RIBNIKAR Žan, 1991

(23.m slalom - čl.)

SK Tržič, TRŽIČ

MT, Kopaonik, Srbija, 17.02.2007 - 18.02.2007 56 BRAJEVIČ Gregor, 1981

(1.m slalom - čl.)

MT, Kreischberg, Avstrija, 22.02.2007 23.02.2007 57 MARKIČ Gašper, 1986

(10.m slalom - čl.)

MT, Kuechtai, Avstrija, 14.01.2007 - 15.01.2007 58 JECL Simon, 1986

(19.m slalom - čl.)

MT, Kuehtai, Avstrija, 14.12.2006 - 17.12.2006 59 PRESTEREL Petra, 1989

(32.m veleslalom - čl.)

MT, Lohberg, Nemčija, 23.03.2007 - 24.03.2007 60 ŠTEHARNIK Maruša, 1990

(17.m veleslalom - čl.)

MT, Lutsen, Združene države Amerike, 18.01.2007 - 19.01.2007 61 LOZAR Lea, 1982

(2.m veleslalom - čl.)

MT, Oberjoch, Nemčija, 05.03.2007 - 06.03.2007 62 GRANDOVEC Lana, 1987

(5.m veleslalom - čl.)

MT, Padola, Italija, 02.02.2007 - 03.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Tržič, TRŽIČ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SD Unior, CELJE (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) SK Bled, BLED (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Radovljica, RADOVLJICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Olimpija, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

63 DEBELAK Tilen, 1991

(8.m veleslalom - čl.)

SK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM

64 PISAR Jan, 1991

(14.m veleslalom - čl.)

SK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM

MT, Padola, Italija, 06.03.2007 - 07.03.2007 65 ZAVIRŠEK Matija, 1984

(11.m veleslalom - čl.)

MT, Pampeago, Italija, 28.03.2007 - 31.03.2007 66 STROJAN Matej, 1988

(61.m veleslalom - čl.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Olimpija, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Olimpija, LJUBLJANA

151


MT, Passo san Pallegrino, Italija, 26.02.2007 02.03.2007 67 FUNTEK Jošt, 1990

(11.m superveleslalom - čl.)

MT, Pfelders, Italija, 17.01.2007 - 19.01.2007 68 BRODNIK Vanja, 1989

(9.m slalom - čl.)

69 VOKIČ Karin, 1989

(33.m veleslalom - čl.)

MT, Pila, Italija, 13.03.2007 - 16.03.2007 70 HERMAN Tesa, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

SK Olimpija, LJUBLJANA SK Radovljica, RADOVLJICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(2.m veleslalom - čl.)

MT, Sils, Švica, 13.03.2007

ASK Triglav, KRANJ

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

SK Olimpija, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

71 HORVAT Nika, 1989

(38.m slalom - čl.)

SK Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC

72 LAVTAR Katarina, 1988

(7.m slalom - čl.)

SK Bled, BLED

MT, Sils, Švica, 13.03.2007 - 14.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

73 MLINŠEK Filip, 1988

(13.m slalom - čl.)

SD Unior, CELJE

74 VELEČIČ Tomaž, 1987

(7.m slalom - čl.)

SD Unior, CELJE

MT, Sils, Švica, 14.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

75 MIHOVILOVIČ Nina-Katarina, (10.m slalom - čl.) 1988 MT, St.Lambrecht, Avstrija, 09.01.2007 10.01.2007 76 ŠKOFIC Jan, 1985

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) ASK Triglav, KRANJ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(12.m superveleslalom - čl.)

DP, Kravavec, 06.04.2007 - 07.04.2007 79 JAZBEC Katja, 1988

ASK Triglav, KRANJ

(3.m slalom - čl.)

MT, Zoncolan, Italija, 16.02.2007 - 17.02.2007 78 SUŠNIK Jaka, 1990

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(6.m veleslalom - čl.)

MT, Tarvisio, Italija, 30.01.2007 - 31.01.2007 77 PINTAR Luka, 1987

SK Alpetour, ŠKOFJA LOKA

(1.m slalom - čl.)

SK Tržič, TRŽIČ

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Tržič, TRŽIČ

MLADINSKI RAZRED SP, Altenmarkt - Zauchensee, Avstrija, 03.03.2007 - 11.03.2007 1

JAZBEC Patrick, 1989

(9.m kombinacija - ml.)

EYOF, Jaca, Španija, 17.02.2007 - 24.02.2007 2

152

SMODIŠ Nika, 1990

(19.m slalom - ml.ml.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Branik, MARIBOR (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) Partizan DTV Blejska Dobrava, JESENICE


3

SOVIČ Tomaž, 1990

(9.m veleslalom - ml.ml.)

MT, Hinterreit, Nemčija, 02.03.2007 - 03.03.2007 4

HINTERMANN Sven, 1991

TETIČKOVIČ Žan, 1991 TERAŽ Amadeja, 1989

POGLADIČ Urban, 1991

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SK Branik, MARIBOR (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.01.2008)

(26.m slalom - ml.)

MT, Zoncolan, Italija, 09.02.2007 7

ASK Kranjska gora, KRANJSKA GORA

(28.m slalom - ml.)

MT, Pitztal, Avstrija, 11.12.2006 - 12.12.2006 6

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(23.m slalom - ml.ml.)

MT, Piancavallo, Italija, 03.02.2007 - 05.02.2007 5

SK Črna na Koroškem, ČRNA NA KOROŠKEM

ŠD Dovje Mojstrana, KRANJSKA GORA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(32.m veleslalom - ml.ml.)

SK Velenje, VELENJE

SMUČANJE - BIATLON MEDNARODNI RAZRED SP, Antholz, Italija, 03.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

1

BAUER Klemen, 1986

(31.m šprint - čl.)

2

MARIČ Janez, 1975

(25.m šprint - čl.)

TSK Bled, BLED

3

RUPNIK Vasja, 1977

(45.m šprint - čl.)

TSK Valkarton, LOGATEC

SP, Antholz, Italija, 04.02.2007

SK Ihan, DOMŽALE

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

4

BRANKOVIČ Tadeja, 1979

(5.m zasledovalno - čl.)

TSK Merkur, KRANJ

5

GREGORIN Teja, 1980

(7.m zasledovalno - čl.)

ŠD Nika Ihan, DOMŽALE

6

MALI Andreja, 1977

(16.m zasledovalno - čl.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

SP, Antholz, Italija, 07.02.2007 7

GRUDIČEK Dijana, 1978

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) (39.m 15 km - čl.)

SP, Hochfilzen, Avstrija, 05.03.2005 8

OŽBOLT Janez, 1970

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(46.m šprint - čl.)

SK Kovinoplastika Lož, LOŠKA DOLINA

izredno podaljšanje SP, Pokljuka, 12.03.2006 9

BRVAR Gregor, 1983

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008) (5.m 4x6 km štafeta - čl.)

SPP, 22.11.2005 - 26.03.2006 10 LARISI Lucija, 1975

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008) (5.m 4x6 km štafeta - čl.)

SPP, Ruhpolding, Nemčija, 11.01.2006 11 KOBLAR Andreja, 1971

SK Brdo, LJUBLJANA ŠD Gorje, BLED

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008)

(3.m 4x6 km štafeta - čl.)

SK Tržič, TRŽIČ

153


PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Martell, Italija, 25.01.2007 1

BARIČ Tamara, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (5.m 10 km - st.ml.)

SP, Martell, Italija, 27.01.2007 2

GREGORIČ Anže, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (11.m šprint - st.ml.)

SP, Presque Isle, Združene države Amerike, 28.01.2006 - 03.02.2006 3

BRVAR Matej, 1987

SK Brdo, LJUBLJANA SK Ihan, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(6.m zasledovalno - st.ml.)

SK Brdo, LJUBLJANA

izredno podaljšanje

DRŽAVNI RAZRED SP, Martell, Italija, 27.01.2007 1

BOČKO Matija, 1987

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (13.m šprint - ml.čl.)

EP, Bansko, Bolgarija, 21.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

2

KODELA Danilo, 1979

(32.m 20 km - čl.)

3

LAUSEGER Klemen, 1982

(27.m 20 km - čl.)

EP, Bansko, Bolgarija, 22.02.2007 4

DOKL Peter, 1985

SK Brdo, LJUBLJANA SK Kovinoplastika Lož, LOŠKA DOLINA TSK Merkur, KRANJ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(15.m šprint - čl.)

EPP, Forni Avoltri, Italija, 19.01.2007

SK Ihan, DOMŽALE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

5

GREGORIČ Aleš, 1985

(58.m šprint - čl.)

SK Ihan, DOMŽALE

6

PODGORNIK Miha, 1989

(62.m šprint - ml.čl.)

TSK Merkur, KRANJ

EPP, Nove Mesto, Češka, 13.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

7

ERŽENIČNIK Blaž, 1986

(17.m šprint - ml.čl.)

SK Brdo, LJUBLJANA

8

KORDIŠ Nejc, 1988

(26.m šprint - ml.čl.)

SK Kovinoplastika Lož, LOŠKA DOLINA

9

POKLUKAR Matjaž, 1973

(18.m šprint - čl.)

ŠD Gorje, BLED

EPP, Obertilliach, Avstrija, 15.12.2006 10 BEŠVIR Blaž, 1987

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(68.m šprint - ml.čl.)

TSK Valkarton, LOGATEC

MLADINSKI RAZRED EYOF, Jaca, Španija, 17.02.2007 - 24.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

DRČAR Lili, 1990

(21.m 6 km šprint - ml.ml.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

2

KOČEVAR Simon, 1990

(11.m 7,5 km šprint - ml.ml.)

SK Kovinoplastika Lož, LOŠKA DOLINA

154


3

KORDEŽ Matej, 1989

(33.m 7,5 km šprint - ml.ml.)

SK Brdo, LJUBLJANA

4

LUŠTRIK Neža, 1990

(43.m 7,5 km zasledovalno ml.ml.)

SK Brdo, LJUBLJANA

5

PETEK Žiga, 1990

(52.m 7,5 km šprint - ml.ml.)

SK Brdo, LJUBLJANA

6

PODVIZ Jerneja, 1989

(41.m 6 km šprint - ml.ml.)

SK Ihan, DOMŽALE

7

ŠABIČ Damir, 1989

(39.m 7,5 km šprint - ml.ml.)

SK Brdo, LJUBLJANA

MT, Pokljuka, 23.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

8

KOVAČ Matevž, 1992

(3.m šprint - ml.ml.)

SK Brdo, LJUBLJANA

9

KREUTZ Gašper, 1990

(4.m šprint - ml.ml.)

SK Brdo, LJUBLJANA

MT, Pokljuka, 25.03.2007 10 POVIRK Anže, 1991

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (2.m skupinski štart - ml.ml.)

SK Ihan, DOMŽALE

SMUČANJE - DESKANJE SVETOVNI RAZRED SP, Arosa, Švica, 14.01.2007 - 20.01.2007 1

FLANDER Rok, 1979

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2011)

(1.m paralelni veleslalom - čl.) DZR SKB Viharnik, VELENJE

MEDNARODNI RAZRED SP, Arosa, Švica, 14.01.2007 - 20.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

1

KOŠIR Dejan, 1973

(23.m paralelni veleslalom čl.)

2

ŠUŠTERŠIČ Izidor, 1977

(8.m paralelni veleslalom - čl.) ŠD Sportpoint, RADOVLJICA

SPP, 11.11.2006 - 10.02.2007 3

PETEK Matevž, 1983

ASK Kranjska gora, KRANJSKA GORA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) (2.m skoki - čl.)

EPP, 11.02.2007 - 24.03.2007

DZR SKB Viharnik, VELENJE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

4

JEROMEL Luka, 1991

(2.m skoki - čl.)

DZR SKB Viharnik, VELENJE

5

SUŠA Anže, 1982

(1.m skoki - čl.)

SK Branik, MARIBOR

UNI, Torino, Italija, 18.01.2007 - 27.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

6

KOŠIR Žan, 1984

(2.m paralelni veleslalom - čl.) SBC Bled, ŠD Bled, BLED

7

MARGUČ Rok, 1986

(1.m paralelni veleslalom - čl.) DZR SKB Viharnik, VELENJE

155


PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Bad Gastein, Avstrija, 11.04.2007 14.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

HAFNER Jure, 1989

(8.m paralelni veleslalom ml.)

DZR SKB Viharnik, VELENJE

2

JANC Domen, 1989

(6.m paralelni veleslalom ml.)

DZR SKB Viharnik, VELENJE

3

KOTNIK Gloria, 1989

(4.m paralelni slalom - ml.)

DZR SKB Viharnik, VELENJE

DRŽAVNI RAZRED EPP, 11.02.2007 - 24.03.2007 1

PRIBOŠIČ Urška, 1990

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (3.m skoki - čl.)

EPP, Bad Gastein, Avstrija, 22.12.2006 2

DEMŠAR Jernej, 1984 STEGOVEC Peter, 1989

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(5.m paralelni slalom - čl.)

EPP, Kiev, Ukrajina, 04.03.2007 3

SBC Bled, ŠD Bled, BLED ŠD Sportpoint, RADOVLJICA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (27.m paralelni slalom - čl.)

EPP, Kopaonik, Srbija, 17.02.2007

SK Dol, AJDOVŠČINA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

BIZJAK Domen, 1985

(2.m skoki - čl.)

SBC Bled, ŠD Bled, BLED

5

PAVLIČ Matej, 1985

(12.m skoki - čl.)

SK Branik, MARIBOR

MT, Fiss, Avstrija, 25.02.2007 6

FRICELJ Katja, 1990

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (14.m deskarski kros - čl.)

MT, Kaunertal, Nemčija, 22.04.2007 7

STEFANOVIČ Aljoša, 1986

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(10.m deskarski kros - čl.)

MT, Kopaonik, Srbija, 06.03.2007

SK Branik, MARIBOR SK Branik, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

8

ERLAČ Aljaž, 1989

(6.m skoki - čl.)

SK Branik, MARIBOR

9

ERLAČ Žiga, 1989

(4.m skoki - čl.)

SK Branik, MARIBOR

MT, Kopaonik, Srbija, 08.03.2007 10 PUVAR Rok, 1981

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (7.m deskarski kros - čl.)

MT, Platak, Hrvaška, 22.01.2006 11 STRGAR Rene, 1986

SK Carve Plus, SLOVENSKA BISTRICA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m skoki - čl.)

SK Branik, MARIBOR

izredno podaljšanje MT, St. Gallenkirch, Avstrija, 11.02.2007 12 PRIBOŠIČ Marina, 1986

156

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(15.m deskarski kros - čl.)

ŠD Sportpoint, RADOVLJICA


MT, Zermatt, Švica, 27.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

13 FLISAR Klemen, 1990

(30.m snežni kanal - čl.)

SK Branik, MARIBOR

14 RAKOVEC Žiga, 1989

(15.m snežni kanal - čl.)

ŠD Sportpoint, RADOVLJICA

DP, Vogel, 09.03.2007 15 PRISTAVEC Matevž, 1979

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m skoki - čl.)

SBC Bled, ŠD Bled, BLED

SMUČANJE - NORDIJSKA KOMBINACIJA MEDNARODNI RAZRED UNI, Torino, Italija, 18.01.2007 - 27.01.2007 1

ORANIČ Mitja, 1986

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(2.m klasično ekipno - čl.)

NSK Tržič Trifix, TRŽIČ

2

ROZMAN Rok, 1987

(2.m klasično ekipno - čl.)

SK Triglav, KRANJ

3

ZIMA Rok, 1988

(2.m klasično ekipno - čl.)

NSK Tržič Trifix, TRŽIČ

DRŽAVNI RAZRED SPP B, Chaux Neuve, Francija, 13.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

PLEVNIK Dejan, 1985

(3.m šprint - čl.)

SK Triglav, KRANJ

2

VTIČ Damjan, 1985

(19.m šprint - čl.)

SD Zabrdje, TREBNJE

MLADINSKI RAZRED SP, Trbiž, Italija, 12.03.2007 - 18.03.2007 1

BERLOT Gašper, 1990

(22.m klasično - ml.)

2

JELENKO Marjan, 1991

(39.m klasično - ml.)

MT, Dobbiaco, Italija, 03.03.2007 3

ŠINKOVEC Nace, 1992

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SSK Velenje, VELENJE SSK Velenje, VELENJE (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m klasično - ml.ml.)

MT, Planica, 24.02.2007

SSK Alpina, ŽIRI (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

MANDL Žiga, 1990

(37.m šprint - ml.)

SSK Šmartno na Pohorju, SLOVENSKA BISTRICA

5

PLAZNIK Matic, 1990

(35.m šprint - ml.)

SK Triglav, KRANJ

MT, Planica, 25.02.2007 6

DRINOVEC Matej, 1991

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (36.m klasično - ml.)

MT, Winterberg, 03.09.2006 7

URLEB Žiga, 1988

NSK Tržič Trifix, TRŽIČ (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(18.m klasično - ml.)

SSK Velenje, VELENJE

157


SMUČANJE - SKOKI SVETOVNI RAZRED SP, Oberstdorf, Nemčija, 16.02.2005 - 27.02.2005 1

BENKOVIČ Rok, 1986

(Obd. kat.: 01.06.2005 - 31.05.2009)

(1.m normalna skakalnica čl.)

SSK Mengeš, MENGEŠ

MEDNARODNI RAZRED SP, Oberstdorf, Nemčija, 16.02.2005 - 27.02.2005 1

BOGATAJ Jure, 1985

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(3.m normalna skakalnica ekipno - čl.)

SK Triglav, KRANJ

izredno podaljšanje SPP, Harrachov, Češka, 10.12.2005 2

PETERKA Primož, 1979

SPP, Planica, 23.03.2007 3

KRANJEC Robert, 1981 DAMJAN Jernej, 1983 URBANC Rok, 1985

SK Triglav, KRANJ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(3.m velika skakalnica - čl.)

SPP, Zakopane, Poljska, 20.01.2007 5

SK Triglav, KRANJ

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) (4.m letalnica - čl.)

SPP, Willingen, Nemčija, 10.02.2007 4

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.01.2008)

(6.m velika skakalnica - čl.)

SSK Ilirija, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(1.m velika skakalnica - čl.)

SK Triglav, KRANJ

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Tarvisio, Italija, 17.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

HRGOTA Robert, 1988

(1.m normalna skakalnica ekipno - ml.)

SSK Velenje, VELENJE

2

MEŽNAR Mitja, 1988

(1.m normalna skakalnica ekipno - ml.)

NSK Tržič Trifix, TRŽIČ

3

ROGLIČ Primož, 1989

(1.m normalna skakalnica ekipno - ml.)

SK Zagorje, ZAGORJE OB SAVI

4

TEPEŠ Jurij, 1989

(1.m normalna skakalnica ekipno - ml.)

SD Dolomiti, LJUBLJANA

158


DRŽAVNI RAZRED SP, Sapporo, Japonska, 03.03.2007 1

ŽONTA Peter, 1979

SPP, Planica, 25.03.2007 2

PIKL Primož, 1982

ŠINKOVEC Jure, 1985

SD Dolomiti, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (15.m letalnica - čl.)

SPP, Titisee-Neustadt, Nemčija, 04.02.2007 3

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(30.m normalna skakalnica čl.)

SSK Ljubno ob Savinji BTC, LJUBNO (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(28.m velika skakalnica - čl.)

COC, Planica, 06.01.2007

SSK Ilirija, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

KOŠNJEK Jernej, 1989

(23.m normalna skakalnica čl.)

NSK Tržič Trifix, TRŽIČ

5

OBREZA Anže, 1987

(8.m normalna skakalnica čl.)

SSK Velenje, VELENJE

6

RADELJ Jure, 1977

(14.m normalna skakalnica čl.)

SSK Ilirija, LJUBLJANA

7

ZUPAN Primož, 1987

(32.m normalna skakalnica čl.)

SK Triglav, KRANJ

COC, Planica, 07.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

8

KRAMARŠIČ Matic, 1990

(30.m normalna skakalnica čl.)

SSK Ilirija, LJUBLJANA

9

POGRAJC Andraž, 1991

(43.m normalna skakalnica čl.)

SK Zagorje, ZAGORJE OB SAVI

COC, Velenje, 07.07.2006 10 OBLAK Jaka, 1986

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (15.m normalna skakalnica čl.)

COC, Velenje, 08.07.2006 11 FRANK Nejc, 1987

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 30.09.2007) (27.m normalna skakalnica čl.)

COC, Vikersund, Norveška, 10.03.2007 12 DAMJAN Anže, 1987 COC, Villach, Avstrija, 22.07.2006

SK Triglav, KRANJ

SSD Stol, ŽIROVNICA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(13.m normalna skakalnica čl.)

SSK Ilirija, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

13 BARDORFER Luka, 1986

(4.m normalna skakalnica čl.)

SSK Ilirija, LJUBLJANA

14 ISKRA Branko, 1985

(31.m normalna skakalnica čl.)

SK Triglav, KRANJ

159


MT, Bischofshofen, Avstrija, 30.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

15 KRIŽNAR Jernej, 1988

(8.m normalna skakalnica čl.)

SK Tržič, TRŽIČ

16 MESTEK Tadej, 1988

(12.m normalna skakalnica čl.)

ASK Triglav, KRANJ

17 PENIČ Erik, 1989

(19.m normalna skakalnica čl.)

SK Triglav, KRANJ

18 ZAPLOTNIK Anže, 1990

(10.m normalna skakalnica čl.)

SK Tržič, TRŽIČ

MT, Garmisch Partenkirchen, Nemčija, 16.07.2006 19 KOŠIR Črt, 1987

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(32.m velika skakalnica - čl.)

SK Triglav, KRANJ

MLADINSKI RAZRED MT, Courchevel, Francija, 20.01.2007 1

KOŽAR Primož, 1988

(24.m normalna skakalnica ml.)

MT, Courchevel, Francija, 21.01.2007 2

RUS Jaka, 1989

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(22.m normalna skakalnica ml.)

MT, Dobbiaco, Italija, 03.03.2007

SSK Ilirija, LJUBLJANA

SK Logatec, LOGATEC

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

DRUŽINA Jan, 1991

(17.m normalna skakalnica ml.ml.)

SSK Logatec, LOGATEC

4

KIRBUS Peter, 1991

(11.m normalna skakalnica ml.ml.)

SSK Mengeš, MENGEŠ

MT, Einsiedeln, Švica, 09.09.2006 - 11.03.2007 5

PELKO Žiga, 1988

MT, Einsiedeln, Švica, 10.09.2006 6

NAGLIČ Tomaž, 1989 HROVAT Urban, 1992

(11.m velika skakalnica - ml.)

160

TADIČ Sašo, 1988

SSK Alpina, ŽIRI

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (19.m normalna skakalnica ml.ml.)

MT, Oberstdorf, Nemčija, 01.10.2006 8

SK Triglav, KRANJ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

MT, Einsiedeln, Švica, 12.08.2006 7

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(18.m normalna skakalnica ml.)

NSK Tržič Trifix, TRŽIČ

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.01.2008)

(3.m normalna skakalnica ml.)

SSK Ljubno ob Savinji BTC, LJUBNO


MT, Planica, 24.02.2007 9

MANDL Rok, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (2.m normalna skakalnica ml.)

SSK Šmartno na Pohorju, SLOVENSKA BISTRICA

10 OBLAK Aleš, 1992

(11.m normalna skakalnica ml.)

ŠD Planica, KRANJSKA GORA

11 ZUPANČIČ Miran, 1989

(8.m normalna skakalnica ml.)

SK Zagorje, ZAGORJE OB SAVI

MT, Planica, 25.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

12 BABNIK Tim, 1991

(33.m normalna skakalnica ml.)

SSK Ilirija, LJUBLJANA

13 DOBOVŠEK Matej, 1990

(8.m normalna skakalnica ml.)

SK Triglav, KRANJ

14 HLEBANJA Aleš, 1993

(21.m normalna skakalnica ml.)

ŠD Planica, KRANJSKA GORA

15 PREVC Peter, 1992

(7.m normalna skakalnica ml.)

SK Triglav, KRANJ

16 PUNGERTAR Matjaž, 1990

(1.m normalna skakalnica ml.)

SSK Mengeš, MENGEŠ

17 ROMŠAK Gregor, 1990

(30.m normalna skakalnica ml.)

ASK Triglav, KRANJ

18 VODAN Gašper, 1991

(48.m normalna skakalnica ml.)

SK Triglav, KRANJ

19 ŽAGAR Rožle, 1989

(20.m normalna skakalnica ml.)

SSK Ilirija, LJUBLJANA

MT, Zakopane, Poljska, 26.08.2006 20 LEBAN Luka, 1992

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(3.m normalna skakalnica ml.ml.)

NSK Tržič Trifix, TRŽIČ

SMUČANJE - TEKI SVETOVNI RAZRED SP, Sapporo, Japonska, 22.02.2007 1

MAJDIČ Petra, 1979

(2.m šprint - čl.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2011) ŠD Atrans Trojane, LUKOVICA

MEDNARODNI RAZRED OI, Torino, Italija, 10.02.2006 - 26.02.2006 1

BRODAR Nejc, 1982

(31.m 50 km prosto - čl.)

(Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008) ŠD Tekač, ŠKOFJA LOKA

161


SP, Oberstdorf, Nemčija, 16.02.2005 - 27.02.2005 2

BENEDIČIČ Maja, 1982

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(32.m 10 km prosto - čl.)

TSK Merkur, KRANJ

izredno podaljšanje 3

SOKLIČ Mirjam, 1983

(35.m 10 km prosto - čl.)

ŠD Gorje, BLED

izredno podaljšanje SP, Sapporo, Japonska, 23.02.2007 4

FABJAN Vesna, 1985

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

(9.m šprint štafeta - dvojice čl.)

TSK Merkur, KRANJ

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Tarvisio, Italija, 13.03.2007 1

VIŠNAR Katja, 1984

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (12.m šprint - ml.čl.)

SP, Tarvisio, Italija, 15.03.2007 2

JEZERŠEK Barbara, 1986

TSK Bled, BLED (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(11.m 10 km prosto - ml.čl.)

TSK Merkur, KRANJ

DRŽAVNI RAZRED COC, Cogne, Italija, 08.01.2007 1

JELENC Blaž, 1984

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (26.m 15 km klasično skupinski štart - čl.)

COC, Cogne, Italija, 13.01.2007

TSK Merkur, KRANJ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

2

AVBELJ Špela, 1988

(40.m šprint - čl.)

3

POTOČNIK Domen, 1989

(65.m šprint - čl.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI TSK Bled, BLED

4

REPANŠEK Anže, 1988

(86.m šprint - čl.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

5

RIMAHAZI Matija, 1989

(81.m šprint - čl.)

TSK Bled, BLED

6

SEVER-RUS Eva, 1992

(55.m šprint - čl.)

TSK Valkarton, LOGATEC

7

ŠĆUK Dino, 1989

(83.m šprint - čl.)

TSK Merkur, KRANJ

8

ŠIMENC Ana, 1989

(47.m šprint - čl.)

TSK Valkarton, LOGATEC

9

ŠTIMPFEL Suzana, 1988

(38.m šprint - čl.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

(39.m šprint - čl.)

TSK Valkarton, LOGATEC

10 TRŠAR Jure, 1983

COC, Hochfilzen, Avstrija, 20.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

11 KRALJ Gregor, 1989

(104.m 10 km prosto - čl.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

12 PEKLAJ Kristian, 1990

(75.m 10 km prosto - čl.)

TSK Valkarton, LOGATEC

COC, Hochfilzen, Avstrija, 21.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

13 ERŽEN Anja, 1992

(30.m 10 km klasično - čl.)

TSK Bled, BLED

14 MALI Andraž, 1988

(87.m 15 km klasično - čl.)

TSK Merkur, KRANJ

15 MARN Gašper, 1989

(91.m 15 km klasično - čl.)

TSK Merkur, KRANJ

162


COC, St. Ulrich, Avstrija, 07.01.2006 16 DORIA Vid, 1987

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(90.m 10 km klasično - čl.)

TSK Merkur, KRANJ

izredno podaljšanje COC, Val Casies, Italija, 03.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

17 ČEBAŠEK Alenka, 1989

(31.m 5 km klasično - čl.)

TSK Bled, BLED

18 KLAVŽAR Boštjan, 1990

(53.m 10 km klasično - čl.)

TSK Valkarton, LOGATEC

19 POKLUKAR Ana, 1988

(29.m 5 km klasično - čl.)

TSK Bled, BLED

20 ŠIMENC Matej, 1990

(41.m 10 km klasično - čl.)

TSK Valkarton, LOGATEC

MT, Falls Creek, Avstralija, 19.08.2006 21 LAH Gaber, 1975

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(5.m 10 km prosto - čl.)

ŠD Kranjska gora, KRANJSKA GORA

MLADINSKI RAZRED EYOF, Jaca, Španija, 17.02.2007 - 24.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

ROGELJ Ajda, 1990

(47.m 5 km klasično - ml.ml.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

2

ŠILER Kaja, 1989

(53.m 7,5 km prosto - ml.ml.)

TSK Merkur, KRANJ

COC, Cogne, Italija, 14.01.2007 3

ŠĆUK Amel, 1990

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (21.m 10 km prosto - ml.)

COC, Val Casies, Italija, 03.03.2007

TSK Merkur, KRANJ

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

4

POKLUKAR Primož, 1990

(21.m 10 km klasično - st.ml.) TSK Bled, BLED

5

RUPNIK Martin, 1990

(19.m 10 km klasično - st.ml.) TSK Valkarton, LOGATEC

MT, Castello di Fiemme, Italija, 21.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

6

BALANTIČ Katja, 1991

(8.m 5 km prosto - ml.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

7

BEŠVIR Katarina, 1991

(16.m 5 km prosto - ml.)

TSK Valkarton, LOGATEC

8

BUČIČ Dijana, 1992

(26.m 5 km prosto - ml.)

ŠD Planica, KRANJSKA GORA

9

HUS Katja, 1992

(25.m 5 km prosto - ml.)

SD Maribor Železničar, MARIBOR

10 KRALJ Klemen, 1991

(14.m 7 km prosto - ml.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

11 KRANJC Žan, 1992

(78.m 7 km prosto - ml.)

TSD Olimpija, LJUBLJANA

12 LEVSTEK Gregor, 1992

(18.m 7 km prosto - ml.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

13 LIKAR Ema, 1992

(21.m 5 km prosto - ml.)

TSK Valkarton, LOGATEC

14 MALNAR Uta, 1992

(19.m 5 km prosto - ml.)

TSK Valkarton, LOGATEC

15 MISOTIČ Tjaša, 1992

(7.m 5 km prosto - ml.)

ŠD Planica, KRANJSKA GORA

16 OBLAK Juš, 1992

(62.m 7 km prosto - ml.)

TSK Valkarton, LOGATEC

17 POŽAR Ana, 1991

(6.m 5 km prosto - ml.)

ŠD Planica, KRANJSKA GORA

18 RODE Žan, 1991

(16.m 7 km prosto - ml.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

163


19 ROPRET Rok, 1992

(59.m 7 km prosto - ml.)

TSK Valkarton, LOGATEC

20 TABOR Jan, 1992

(39.m 7 km prosto - ml.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

21 TRAMPUŠ Anže, 1991

(25.m 7 km prosto - ml.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

22 TRŠAN Rok, 1992

(8.m 7 km prosto - ml.)

TSK Valkarton, LOGATEC

MT, Dobbiaco, Italija, 03.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

23 GORJANC Matjaž, 1992

(7.m 5 km klasično - ml.ml.)

TSK Valkarton, LOGATEC

24 GOSTINČAR Luka, 1991

(16.m 7,5 km klasično ml.ml.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

25 KLEMENČIČ Eva, 1992

(18.m 5 km klasično - ml.ml.)

TSK Merkur, KRANJ

26 LINDIČ Jure, 1991

(15.m 7,5 km klasično ml.ml.)

TSK Jub, DOL PRI LJUBLJANI

27 PROSEN Luka, 1991

(11.m 7,5 km klasično ml.ml.)

TSK Merkur, KRANJ

28 RAZINGER Nika, 1993

(20.m 5 km klasično - ml.ml.)

TSK Bled, BLED

29 ZUPAN Tjaša, 1993

(8.m 5 km klasično - ml.ml.)

TSK Bled, BLED

SMUČANJE - TELEMARK MEDNARODNI RAZRED SP, Thyon-Region, Švica, 20.03.2007 1

PRIMOŽIČ David, 1977

(8.m veleslalom - čl.)

SPP, Montgenevre, Francija, 25.01.2006 2

ŠOBER Melanija, 1985

(2.m veleslalom - čl.)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009) TK Kranj, KRANJ (Obd. kat.: 01.06.2006 - 31.05.2008) SK Branik, MARIBOR

DRŽAVNI RAZRED SP, Thyon-Region, Švica, 20.03.2007 1

PRIMOŽIČ Sergej, 1986

(31.m veleslalom - čl.)

SP, Thyon-Region, Švica, 21.03.2007 2

GOMBAČ Mateja, 1984

(11.m šprint - čl.)

DP, Kobla, 11.03.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) TK Kranj, KRANJ (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SD Novinar, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

3

JOVAN Jakob, 1978

(1.m kombinacija - čl.)

TK Kranj, KRANJ

4

KUNSTELJ Iztok, 1997

(1.m šprint - čl.)

TK Kranj, KRANJ

5

SIMČIČ Urban, 1975

(1.m veleslalom - čl.)

TK Kranj, KRANJ

6

ŽELEZNIK Urška, 1986

(1.m veleslalom - čl.)

SD Novinar, LJUBLJANA

164


MLADINSKI RAZRED DP, Kobla, 11.03.2007 1

ŽONTA Klemen, 1987

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m šprint - ml.)

Gora, društvo za ohranjanje in varovanje dediščine, AJDOVŠČINA

STRELSTVO SVETOVNI RAZRED EP, Deauville, Francija, 12.03.2007 - 18.03.2007 1

DEBEVEC Rajmond, 1963

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2011)

(3.m zračna puška - čl. 699,2)

SD Olimpija, LJUBLJANA

MEDNARODNI RAZRED SP, Lonato, Italija, 24.05.2005 - 31.05.2005 1

LEŠNIK Miro, 1949

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

(67.m trap - čl. - 110)

SP, Steyer, Avstrija, 20.08.2006 - 27.08.2006

SD Kamnik, KAMNIK (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

2

HREŠČAK Izidor, 1968

(4.m samostrel 30m kombinacija - čl. - 287)

SD Vremščica Vremski Britof, DIVAČA

3

MARKOJA Robert, 1973

(7.m samostrel 30m kombinacija - čl. - 285)

SD Štefan Kovač, TURNIŠČE

SP, Zagreb, Hrvaška, 21.07.2006 - 05.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

4

CIGLARIČ Aleksander, 1982

(60.m zračna pištola - čl. 572)

ŠSK Coal Petišovci, LENDAVA LENDVA

5

MAČEK Boštjan, 1972

(32.m trap - čl. - 117)

SD Trap Štefan Kovač, MURSKA SOBOTA

6

ŽNIDERČIČ Matej, 1975

(61.m trap - čl. - 113)

Trap SK ZLD Gorica, NOVA GORICA

EP, Thaon, Francija, 20.09.2005 - 25.09.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

7

BOMBAČ Bojana, 1978

(3.m samostrel 10m ekipno čl. - 1748)

SD Kamnik, KAMNIK

8

KANDARE Damijan, 1972

(3.m samostrel 30m kombinacija ekipno - čl. 1708)

SD Brest, CERKNICA

9

ORAŽEM VRŠIČ Renata, 1972

(3.m samostrel 10m ekipno čl. - 1748)

SD Grosuplje, GROSUPLJE

165


10 STOLNIK Zdenka, 1979

(1.m samostrel 10m - čl. 690,0)

SD Olimpija, LJUBLJANA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Zagreb, Hrvaška, 21.07.2006 - 05.08.2006 1

POJE Andraž, 1987

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(11.m MK puška 60 leže ml. - 587)

SD Grosuplje, GROSUPLJE

DRŽAVNI RAZRED GPM, Pragersko, 11.08.2006 - 13.08.2006 1

VIHER Stanislav, 1961

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(12.m trap - čl. - 108)

GPM, Pragersko, 18.05.2006 - 21.05.2006

SD Trap, ORMOŽ (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

GLAVAČ Janez, 1953

(6.m trap - čl. - 129)

SD Kamnik, KAMNIK

3

POJBIČ Karel, 1948

(8.m trap - čl. - 110)

SD Trap Štefan Kovač, MURSKA SOBOTA

4

SLEMENŠEK Gorazd, 1977

(5.m trap - čl. - 131)

SD Rudar Globoko, BREŽICE

5

VEBER Jurij, 1956

(4.m trap - čl. - 132)

SD Predoslje, KRANJ

GPM, Pragersko, 27.04.2007 - 29.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

6

KOMPAN Ivo, 1981

(6.m trap - čl. - 126)

TK Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA

7

MACUR Igor, 1965

(14.m trap - čl. - 110)

SD Vrhnika, VRHNIKA

8

VATOVEC Denis, 1971

(10.m trap - čl. - 110)

SD Koper, KOPER CAPODISTRIA

GPM, Pragersko, 29.06.2006 - 02.07.2006 9

FRANGEŽ Maja, 1979

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(7.m trap - čl. - 53)

SD Trap, ORMOŽ

10 MAČEK Jasmina, 1980

(4.m trap - čl. - 57)

SD Trap Štefan Kovač, MURSKA SOBOTA

11 STRGAR Aleš, 1975

(3.m dvojni trap - čl. - 148)

SD Rudar Globoko, BREŽICE

12 VILFAN Marko, 1959

(21.m trap - čl. - 108)

SD Olimpija, LJUBLJANA

MT, Ruše, 13.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

13 DADIČ Katja, 1986

(13.m zračna puška - čl. 391)

SD Slovenske Konjice, SLOVENSKE KONJICE

14 KOCBEK Gorazd, 1975

(16.m zračna puška - čl. 584)

SD Janko Jurkovič Videm, SVETI JURIJ

15 PÖRŠ Vesna, 1982

(11.m zračna puška - čl. 392)

SD Alojz Hohkraut, TRBOVLJE

16 SIMONIČ Boštjan, 1965

(9.m zračna pištola - čl. - 570) SD Kidričevo, KIDRIČEVO

166


17 SIMONIČ Simon, 1964

(7.m zračna pištola - čl. 667,9)

MT, Ruše, 14.01.2007

SD Kidričevo, KIDRIČEVO (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

18 BARIČ Matic, 1988

(16.m zračna puška - čl. 585)

SD Grosuplje, GROSUPLJE

19 DULAR Maja, 1981

(12.m zračna puška - čl. 391)

SD Alojz Hohkraut, TRBOVLJE

20 HOLOŠ Mario, 1988

(10.m zračna pištola - čl. 567)

SD Grosuplje, GROSUPLJE

21 IVANC Rok, 1987

(11.m zračna pištola - čl. 567)

SD Grosuplje, GROSUPLJE

22 KRŽAN Vesna, 1984

(6.m zračna pištola - čl. 473,4)

SK Brežice, BREŽICE

23 RAUŠL Majda, 1974

(15.m zračna pištola - čl. 373)

SK Ptuj, PTUJ

24 SIMONIČ Simon Ml., 1986

(4.m zračna pištola - čl. 670,2)

SD Juršinci, JURŠINCI

MT, Solin, Hrvaška, 15.10.2006 25 BLAŽKE Robert, 1987

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m zračna puška - čl. 692,2)

MT, Zagreb, Hrvaška, 02.12.2006 - 03.12.2006

SD I. Pohorski bataljon, RUŠE (Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

26 LJUBIČ Cvetko, 1963

(11.m zračna pištola - čl. 570)

SD Kidričevo, KIDRIČEVO

27 MAJSTOROVIĆ Jelica, 1987

(6.m zračna puška - čl. 493,7)

SD Leskovec, KRŠKO

28 MOIČEVIČ Željko, 1984

(15.m zračna puška - čl. 586)

SD Grosuplje, GROSUPLJE

29 PŠAJD Ludvik Ml., 1969

(14.m zračna pištola - čl. 567)

SD Juršinci, JURŠINCI

30 ŽLAK Boštjan, 1978

(16.m zračna puška - čl. 585)

SD Portorož, PIRAN

DP, Ljubljana, 30.06.2006 - 01.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

31 BRUNŠEK Andrej, 1962

(1.m MK hitrostrelna pištola 25m - čl. - 525)

SD Dušan Poženel, LAŠKO

32 GABER Franci, 1944

(1.m MK standardna pištola 3x20 - čl. - 545)

SK Moris, KOČEVJE

33 TKALEC Peter, 1968

(1.m pištola s središčnim vžigom - čl. - 550)

SD Dušan Poženel, LAŠKO

DP, Portorož, 14.04.2007 - 15.04.2007 34 TOROŠ Irena, 1974

(1.m zračna pištola - čl. 471,7)

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) SD Olimpija, LJUBLJANA

167


DP, Pragersko, 07.07.2006 - 09.07.2006 35 ROLIH Sandi, 1970

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m dvojni trap - čl. - 160)

TK Ilirska Bistrica, ILIRSKA BISTRICA

MLADINSKI RAZRED SP, Zagreb, Hrvaška, 21.07.2006 - 05.08.2006 1

HORVAT Tadej, 1986

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(13.m zračna puška - ml. 589)

GPM, Pragersko, 27.04.2007 - 29.04.2007

SD Tovarne sladkorja, ORMOŽ

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

2

CVETKO Tadej, 1987

(1.m trap - ml. - 100)

SD Trap, ORMOŽ

3

MACUR Anže, 1989

(3.m trap - ml. - 96)

SD Vrhnika, VRHNIKA

4

MARKELC Boštjan, 1987

(2.m trap - ml. - 99)

MT, München, 24.01.2007 - 28.01.2007

SD Vrhnika, VRHNIKA (Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

5

REPIČ Kaja, 1987

(30.m zračna puška - ml. 392)

SD Kamnik, KAMNIK

6

TOMAŠEVIČ Klemen, 1987

(27.m zračna pištola - ml. 559)

SD Železniki, ŽELEZNIKI

MT, Nitra, Slovaška, 10.11.2006 - 12.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

7

BOŽIČ Gašper, 1988

(7.m zračna pištola - ml. 644,2)

SD Gorenja vas, GORENJA VAS POLJANE

8

OBLAK Gašper, 1991

(20.m zračna puška - ml. 559)

SD Gorenja vas, GORENJA VAS POLJANE

9

PETERNEL Andrej, 1991

(17.m zračna puška - ml. 566)

SD Gorenja vas, GORENJA VAS POLJANE

DP, Leskovec, 13.06.2006 10 MATJAŽIČ Nejc, 1989

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (2.m samostrel 10m - st.ml. 377)

DP, Ljubljana, 08.07.2006 - 09.07.2006 11 ŽIŽMOND Mitja, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(1.m MK puška 60 leže - ml. 592)

DP, Portorož, 14.04.2007 - 15.04.2007

SD Vremščica Vremski Britof, DIVAČA SD Preddvor, PREDDVOR

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

12 AVBERŠEK Luka, 1987

(2.m zračna puška - ml. 683,6)

SD "Mrož", VELENJE

13 PEŠEC Gabrijela, 1989

(2.m zračna pištola - ml. 439,5)

SK Brežice, BREŽICE

14 PORŠ Mojca, 1989

(1.m zračna pištola - ml. 459,9)

SD "Mrož", VELENJE

168


15 SMODIŠ Petra, 1987

(2.m zračna puška - ml. 483,3)

DP, Pragersko, 07.07.2006 - 09.07.2006

SD Alojz Hohkraut, TRBOVLJE (Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

16 DEBENJAK Urban, 1991

(2.m trap - ml.ml. - 100)

Trap SK ZLD Gorica, NOVA GORICA

17 SOJER Mark, 1986

(1.m trap - ml. - 129)

SD Vrhnika, VRHNIKA

18 ŠFILIGOJ Žan, 1986

(2.m trap - ml. - 127)

Trap SK ZLD Gorica, NOVA GORICA

DP, Železniki, 21.04.2007 - 22.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

19 DVORŠAK Živa, 1991

(1.m zračna puška - ml.ml. 388)

SD Olimpija, LJUBLJANA

20 JUVAN Klemen, 1992

(2.m zračna pištola - ml.ml. 356)

SD Marok, SEVNICA

21 KOLMAN Mojca, 1991

(2.m zračna pištola - ml.ml. 344)

SD Marok, SEVNICA

22 MASNEC Sandi, 1991

(1.m zračna pištola - ml.ml. 356)

SD Škofja Loka, ŠKOFJA LOKA

23 POTOČNIK Grega, 1990

(1.m zračna puška - ml.ml. 387)

SD Radovljica, RADOVLJICA

24 RATNIK Saša Marija, 1990

(2.m zračna puška - ml.ml. 381)

SD Koloman Flisar, TIŠINA

25 RESMAN Luka, 1990

(2.m zračna puška - ml.ml. 383)

SD Triglav Javornik - Koroška Bela, JESENICE

26 SIMONIČ Staša, 1991

(1.m zračna pištola - ml.ml. 348)

SD Dornava, DORNAVA

TAEKWONDO SVETOVNI RAZRED EP, Bonn, Nemčija, 25.05.2006 - 29.05.2006 1

ZAKRAJŠEK Tomaž, 1978

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2010)

(3.m borbe do 84 kg - čl.)

TKDK Chagi, LJUBLJANA

DRŽAVNI RAZRED EP, Bonn, Nemčija, 25.05.2006 - 29.05.2006 1

PRAPROTNIK Jernej, 1982

MT, Herentals , Belgija, 14.04.2007 - 15.04.2007 2

FLAMUR Sadrija, 1978

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(17.-32.m borbe do 62 kg čl.)

TKDK Dragon, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

(1.m borbe do 58 kg - čl.)

TKD Orient, LJUBLJANA

169


3

MILJEVIĆ Aleksander, 1987

(4.m borbe do 78 kg - čl.)

DP, Ljubljana, 07.04.2007 4

ŠINKOVEC Špela, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (1.m borbe do 67 kg - čl.)

DP, Maribor, 14.10.2006 5

MOHAR Rok, 1978

TKDK Chagi, LJUBLJANA TKDK Chagi, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m pomse - čl.)

TKDK Dragon, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED MT, Herentals , Belgija, 14.04.2007 - 15.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

1

PANTAR Jure, 1991

(2.m borbe do 55 kg - ml.)

TKDK Chagi, LJUBLJANA

2

PIRŠ Gregor, 1990

(3.m borbe do 73 kg - ml.)

TK K2, MARIBOR

3

ROŽANC Jan, 1990

(1.m borbe do 68 kg - ml.)

TK K2, MARIBOR

MT, Oberwart, Avstrija, 24.06.2006 - 25.06.2006 4

PRIBIČEVIČ Miha, 1991

DP, Maribor, 14.10.2006 5

GROZNIK Sara, 1988

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 30.09.2007)

(3.m borbe do 48 kg - ml.)

TKDK Radvanje, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (1.m pomse - ml.)

TKDK Dragon, LJUBLJANA

TAEKWONDO - ITF MEDNARODNI RAZRED SP, Dortmund, Nemčija, 27.07.2005 - 31.07.2005

(Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007)

1

ANDREJ Luka, 1983

(3.m borbe ekipno - čl.)

DBV Slavko Šlander, CELJE

2

BORKO Tomaž, 1979

(3.m borbe ekipno - čl.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

3

KAŠIBOVIČ Sanel, 1985

(3.m forme II DAN - čl.)

DBV Slavko Šlander, CELJE

4

KRUŠIČ Andraž, 1982

(3.m borbe ekipno - čl.)

ŠK Hyong, CELJE

5

ZAGORIČNIK Petra, 1977

(3.m borbe do 63 kg - čl.)

ŠK Hyong, CELJE

EP, Constanta, Romunija, 12.05.2006 14.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

6

BERNARD Jure, 1980

(3.m forme ekipno - čl.)

ŠK Hyong, CELJE

7

BERNARD Uroš, 1975

(3.m forme ekipno - čl.)

ŠK Hyong, CELJE

8

POPOVIČ Sašo, 1980

(2.m borbe ekipno - čl.)

DBV Slavko Šlander, CELJE

9

ŽOLNIR Petra, 1981

(3.m borbe do 52 kg - čl.)

ŠK Hyong, CELJE

EP, Poprad-Tatra, Slovaška, 27.04.2007 29.04.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2009)

10 LJUTIĆ Redžo, 1983

(2.m borbe ekipno - čl.)

TKDK Gepard, LJUBLJANA

11 LJUTIĆ Sanel, 1987

(2.m borbe ekipno - čl.)

TKDK Gepard, LJUBLJANA

170


12 LORBER Aleš, 1985

(2.m borbe ekipno - čl.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

13 PLANINŠEK Rok, 1982

(2.m borbe ekipno - čl.)

DBV Slavko Šlander, CELJE

14 RUDOLF Grega, 1986

(2.m borbe do 71 kg - čl.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

15 ZEMLJIČ Aleš, 1978

(1.m borbe do 80 kg - čl.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Tegucugalpa, Honduras, 12.07.2006 16.07.2006 1

ROJ Anja, 1989

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(3.m borbe do 48 kg - ml.)

EP, Constanta, Romunija, 12.05.2006 14.05.2006

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

FEKONJA Brina, 1989

(3.m borbe ekipno - ml.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

3

MAROLT Tamara, 1989

(3.m borbe ekipno - ml.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

4

ŠEHOVIĆ Jasmin, 1989

(3.m borbe do 63 kg - ml.)

EP, Poprad-Tatra, Slovaška, 27.04.2007 29.04.2007

TKDK Ahac, ŠENTJUR

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

5

DRAPIĆ Denis, 1990

(3.m borbe do 63 kg - ml.)

TKDK Ahac, ŠENTJUR

6

HOHNJEC Izabela, 1992

(2.m borbe do 45 kg - ml.ml.)

ŠK Hyong, CELJE

DRŽAVNI RAZRED EP, Poprad-Tatra, Slovaška, 27.04.2007 29.04.2007 1

ČUČEK Uroš, 1986

(3.m borbe do 54 kg - čl.)

SPP, Benidorm, Španija, 25.10.2006 - 29.10.2006 2

ARTNJAK Franci, 1985

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) TKDK Gepard, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

(2.m borbe do 80 kg - čl.)

TKDK Ahac, ŠENTJUR

MLADINSKI RAZRED SPP, Benidorm, Španija, 25.10.2006 - 29.10.2006 1

BLANUŠA Nejc, 1990

(3.m borbe ekipno - ml.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

171


2

DROZG Vesna, 1990

(1.m borbe do 42 kg - ml.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

3

GROBIN Klemen, 1988

(3.m borbe ekipno - ml.)

DBV Slavko Šlander, CELJE

4

IBRIĆ Tibor, 1989

(3.m borbe ekipno - ml.)

DBV Slavko Šlander, CELJE

5

JASHARI Janus, 1990

(3.m borbe do 63 kg - ml.)

TKDK Ahac, ŠENTJUR

6

LEŠČAK Dajana, 1990

(2.m borbe ekipno - ml.)

TKDK Branik - Hwarang, MARIBOR

7

LOGAR Saša, 1988

(2.m borbe ekipno - ml.)

DBV Slavko Šlander, CELJE

8

REZEC Jernej, 1988

(3.m borbe ekipno - ml.)

DBV Slavko Šlander, CELJE

TENIS SVETOVNI RAZRED GPM, New York, Združene države Amerike, 28.08.2006 - 10.09.2006 1

SREBOTNIK Katarina, 1981

(2.m dvojice - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2011) TK Branik, MARIBOR

MEDNARODNI RAZRED EP, Cesky Krumlov, Češka, 09.11.2006 12.11.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

MLAKAR Miha, 1984

(3.m ekipno - čl.)

TD Slovan, LJUBLJANA

2

OCVIRK Luka, 1987

(3.m ekipno - čl.)

ŽTK Ljubljana, LJUBLJANA

3

RMUŠ Martin, 1987

(3.m ekipno - čl.)

TK Branik, MARIBOR

4

TKALEC Marko, 1977

(3.m ekipno - čl.)

TK Branik, MARIBOR

EP, Cesky Krumlov, Češka, 10.11.2005 13.11.2005 5

JURMAN Matjaž, 1982

(3.m ekipno - čl.)

SI, Almeria, Španija, 24.06.2005 - 03.07.2005 6

OŠABNIK Boštjan, 1982

7

ŽEMLJA Grega, 1986

(3.m dvojice - čl.)

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008) ŽTK Ljubljana, LJUBLJANA (Obd. kat.: 01.10.2005 - 30.09.2007) TK Triglav, KRANJ TK Triglav, KRANJ

PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Chieti Scala, Italija, 24.07.2006 - 30.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

HERCOG Polona, 1991

(3.m dvojice - ml.ml.)

Tenis Mima, MARIBOR

2

MAJERIČ Tadeja, 1990

(3.m dvojice - ml.ml.)

ŽTK Maribor, MARIBOR

172


DRŽAVNI RAZRED RLS, 01.01.2006 - 30.04.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BENDE Sašo, 1986

(1502.m dvojice - čl.)

2

POPOVIČ Niko, 1983

(1502.m dvojice - čl.)

ŽTK Ljubljana, LJUBLJANA

3

SMOLE Nejc, 1983

(1724.m dvojice - čl.)

ŽTK Ljubljana, LJUBLJANA

4

ŠVIGELJ Aleš, 1986

(1502.m dvojice - čl.)

TD Slovan, LJUBLJANA

5

ŽIBRAT Janoš, 1987

(1502.m dvojice - čl.)

TK Branik, MARIBOR

RLS, 01.01.2006 - 30.04.2006

TK Triglav, KRANJ

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

6

GOLUBOVIČ Zoran, 1988

(1537.m posamezno - čl.)

TC Winner, LENDAVA - LENDVA

7

GREGORC Luka, 1984

(418.m posamezno - čl.)

ŠTD Soča, LJUBLJANA

8

GREGORC Miha, 1979

(927.m posamezno - čl.)

ŠTD Soča, LJUBLJANA

9

JANŠKOVEC Žiga, 1971

(1087.m dvojice - čl.)

TK Triglav, KRANJ

10 JARC Rok, 1985

(737.m posamezno - čl.)

TK Triglav, KRANJ

11 KAPUN Anže, 1984

(1253.m dvojice - čl.)

ŽTK Maribor, MARIBOR

12 KONIG Erik, 1988

(1472.m dvojice - čl.)

TK Koper, KOPER CAPODISTRIA

13 KRAČMAN Andrej, 1982

(1212.m posamezno - čl.)

ŽTK Maribor, MARIBOR

14 LENAR David, 1982

(1114.m dvojice - čl.)

TK Triglav, KRANJ

15 PINTARIČ Karlo, 1989

(1656.m dvojice - čl.)

TK Triglav, KRANJ

16 POR Marko, 1970

(1114.m dvojice - čl.)

TK Triglav, KRANJ

RLS, 01.01.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

17 NAKIČ Diana, 1988

(812.m posamezno - čl.)

Šaleški TK, VELENJE

18 OBREZ Tina, 1986

(547.m posamezno - čl.)

TK Olimpija, LJUBLJANA

19 POGLAJEN Anja, 1988

(1427.m posamezno - čl.)

AS d.o.o., LITIJA

20 PRISLAN Anja, 1985

(849.m posamezno - čl.)

TK Jaki, LJUBLJANA

21 RAMPRE Petra, 1980

(403.m posamezno - čl.)

TD Slovan, LJUBLJANA

22 REBERŠAK Polona, 1987

(512.m posamezno - čl.)

TK Celje, CELJE

23 URBANČIČ Mika, 1989

(1418.m posamezno - čl.)

TK Gorica, NOVA GORICA

24 VOLLMEIER Patricia, 1988

(1062.m posamezno - čl.)

ŽTK Maribor, MARIBOR

25 ZEC-PEŠKIRIČ Maša, 1987

(329.m posamezno - čl.)

TD Top ten, KRANJSKA GORA

RLS, 01.01.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

26 KAJTAZOVIČ Jasmina, 1991

(1045.m posamezno - čl.)

ŠD Krka TC Otočec, NOVO MESTO

27 KRIŽAN Tina, 1974

(136.m dvojice - čl.)

TK Branik, MARIBOR

28 LUKIČ Aleksandra, 1987

(1105.m posamezno - čl.)

ŽTK Maribor, MARIBOR

29 VOLK Sandra, 1985

(517.m posamezno - čl.)

TK Gorica, NOVA GORICA

RLS, 01.01.2007 - 31.12.2007 30 KAMBIČ Maja, 1988

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008) (770.m dvojice - čl.)

TK Triglav, KRANJ

173


31 KAVČIČ Blaž, 1987

(437.m posamezno - čl.)

TK Triglav, KRANJ

32 KLEPAČ Andreja, 1986

(167.m posamezno - čl.)

TK Radenci, RADENCI

33 PAJALIČ Petra, 1988

(961.m dvojice - čl.)

TK BS, LJUBLJANA

34 POGAČNIK Matjaž, 1977

(1097.m dvojice - čl.)

TK Triglav, KRANJ

DP, 15.02.2007 - 18.02.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

35 TERAŽ Grega, 1988

(1.m dvojice - čl.)

TK Mojstrana, KRANJSKA GORA

36 TURK Tadej, 1987

(1.m dvojice - čl.)

TK Branik, MARIBOR

MLADINSKI RAZRED MLRLS, 01.01.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

HAZDOVAC Toni, 1988

(1456.m posamezno - ml.)

TK Ptuj, PTUJ

2

URBANIJA Mike, 1989

(740.m posamezno - ml.)

ŠD RCU Lukovica, DOMŽALE

3

ZLATKOVIČ Matej, 1988

(642.m posamezno - ml.)

AS d.o.o., LITIJA

MLRLS, 01.01.2006 - 31.12.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

4

BEDENE Aljaž, 1989

(78.m posamezno - ml.)

TK Kolektor, IDRIJA

5

BEDENE Andraž, 1989

(217.m posamezno - ml.)

TK Kolektor, IDRIJA

6

BOŽOVIČ Dragana, 1991

(1434.m posamezno - ml.)

TK Branik, MARIBOR

7

JAKUPOVIČ Dalila, 1991

(794.m posamezno - ml.)

TK Portorož, PIRAN

8

JERMAN Urša, 1992

(1269.m posamezno - ml.)

TK Triglav, KRANJ

9

KLENAR Aleksander, 1989

(2066.m posamezno - ml.)

TK Koper, KOPER CAPODISTRIA

10 KOLMANČIČ Ajda, 1990

(495.m posamezno - ml.)

TK Branik, MARIBOR

11 KORELC Domen, 1990

(1953.m posamezno - ml.)

TK BS, LJUBLJANA

12 KOVAČ Nika, 1992

(958.m posamezno - ml.)

TK BS, LJUBLJANA

13 KUNAVER Manca, 1989

(878.m posamezno - ml.)

TK Domžale, DOMŽALE

14 PAJNIK Luka, 1988

(2066.m posamezno - ml.)

ŽTK Maribor, MARIBOR

15 PODOBNIK Kaja, 1989

(1326.m posamezno - ml.)

A Club Arnol, ŠKOFJA LOKA

16 POTISK Tina, 1990

(1434.m posamezno - ml.)

ŽTK Maribor, MARIBOR

17 REČNIK Nastja, 1988

(1814.m posamezno - ml.)

TK Branik, MARIBOR

18 REPANŠEK Boštjan, 1988

(1252.m posamezno - ml.)

TK Domžale, DOMŽALE

19 SEMRAJC Janez, 1989

(159.m posamezno - ml.)

TK Triglav, KRANJ

20 STARC Luka, 1989

(1953.m posamezno - ml.)

ŠRD Konex, LJUBLJANA

21 STARC Rok, 1991

(1953.m posamezno - ml.)

ŠRD Konex, LJUBLJANA

22 TAVČAR Jan, 1990

(1142.m posamezno - ml.)

TK Koper, KOPER CAPODISTRIA

23 TERNAR Tomislav, 1990

(463.m posamezno - ml.)

TK Branik, MARIBOR

24 VREG Anja, 1990

(1862.m posamezno - ml.)

ŠRD Max Club, LJUBLJANA

25 ZAJŠEK Mitja, 1988

(1088.m posamezno - ml.)

ŽTK Maribor, MARIBOR

174


MLRLS, 01.01.2007 - 31.12.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

26 BONIN Enej, 1990

(231.m posamezno - ml.)

TK Koper, KOPER CAPODISTRIA

27 BONIN Rok, 1990

(249.m posamezno - ml.)

TK Koper, KOPER CAPODISTRIA

28 CUDERMAN Marcela, 1990

(489.m posamezno - ml.)

TK Triglav, KRANJ

29 GRGAN Maša, 1991

(823.m posamezno - ml.)

ŽTK Maribor, MARIBOR

30 KAMNIK Lara, 1990

(1836.m posamezno - ml.)

ŽTK Maribor, MARIBOR

31 KOČEVAR DEŠMAN Tom, 1990

(540.m posamezno - ml.)

ŠRD Max Club, LJUBLJANA

32 KOVAČIČ Klemen, 1990

(810.m posamezno - ml.)

TK Domžale, DOMŽALE

33 KRALJIČ Martin, 1989

(1694.m posamezno - ml.)

ŠD Krka TC Otočec, NOVO MESTO

34 KRIŽMAN Manca, 1990

(974.m posamezno - ml.)

TK Gorica, NOVA GORICA

35 MOHORČIČ Taja, 1989

(252.m posamezno - ml.)

ŠRD Max Club, LJUBLJANA

36 POLANEC Jon, 1990

(1694.m posamezno - ml.)

TK Branik, MARIBOR

37 POPOV LEDINSKI Rok, 1990 (450.m posamezno - ml.)

TD Slovan, LJUBLJANA

38 ROLA Blaž, 1990

TK Ptuj, PTUJ

(600.m posamezno - ml.)

DP, 05.01.2007 - 07.01.2007

(Obd. kat.: 01.06.2007 - 31.05.2008)

39 BOLKO Boštjan, 1992

(1.m dvojice - ml.ml.)

TK Kolektor, IDRIJA

40 KODELJA Ambrož, 1991

(1.m posamezno - ml.ml.)

TK BS, LJUBLJANA

41 MOŽEK Matic, 1991

(2.m dvojice - ml.ml.)

TK BS, LJUBLJANA

42 PAJNIK Lina, 1992

(1.m dvojice - ml.ml.)

ŽTK Maribor, MARIBOR

43 RAZBORŠEK Nik, 1993

(2.m posamezno - ml.ml.)

AS d.o.o., LITIJA

44 UMEK Hana, 1993

(1.m dvojice - ml.ml.)

TK Krško, KRŠKO

45 ZUPANČIČ Matic, 1991

(2.m dvojice - ml.ml.)

TK BS, LJUBLJANA

TRIATLON PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Rijeka, Hrvaška, 08.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

HENIGMAN Dejan, 1989

(4.m šprint ekipno - ml.ml.)

TK Ribnica, RIBNICA

2

KAPLAN Luka, 1990

(4.m šprint ekipno - ml.ml.)

TK Ribnica, RIBNICA

3

ŠPORAR Matej, 1989

(4.m šprint ekipno - ml.ml.)

TK Ribnica, RIBNICA

175


DRŽAVNI RAZRED EP, Almere, Nizozemska, 26.08.2006 1

PEČNIK Erih, 1973

EPP, Sanremo, Italija, 21.05.2006 2

SEME Uroš, 1981

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(15.m dolga razdalja - čl.)

TK Ljubljana, LJUBLJANA

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (46.m kratka razdalja - čl.)

DP, Bled, 02.09.2006

TK Gorenjska, RADOVLJICA

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

3

KROMAR Damijan, 1972

(1.m kratka razdalja ekipno čl.)

TK Ribnica, RIBNICA

4

POGAČNIK Nejc, 1987

(1.m kratka razdalja ekipno čl.)

TK Ribnica, RIBNICA

DP, Celje, 25.06.2006 5

NAKRST Nataša, 1962

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (1.m kratka razdalja - čl.)

DP, Maribor, 02.07.2006

TK Trisport, KAMNIK

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

6

HARNOLD Peter, 1978

(1.m šprint ekipno - čl.)

TK Ljubljana, LJUBLJANA

7

PLEŠE David, 1983

(1.m šprint ekipno - čl.)

TK Ljubljana, LJUBLJANA

MLADINSKI RAZRED EPP, Alanya, Turčija, 18.10.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008)

1

BAJIČ Bor, 1989

(35.m šprint - ml.)

TK Gorenjska, RADOVLJICA

2

BAJIČ Rok, 1990

(31.m šprint - ml.)

TK Gorenjska, RADOVLJICA

EPP, Portorož, 27.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

3

PUCELJ Vid, 1991

(11.m šprint - ml.)

TK Ribnica, RIBNICA

4

ZOBEC Nik, 1992

(8.m šprint - ml.)

TK Ribnica, RIBNICA

EPP, Rijeka, Hrvaška, 08.07.2006 5

PELAJ Albert, 1988

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007) (29.m šprint - ml.)

TŠD Grič, RIBNICA

DUATLON MEDNARODNI RAZRED EP, Rimini, Italija, 07.10.2006 1

ŠIMIC Mateja, 1980

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009) (6.m kratka razdalja - čl.)

TK Trisport, KAMNIK

DRŽAVNI RAZRED EP, Rimini, Italija, 07.10.2006 1

176

CEBIN Bojan, 1986

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (7.m kratka razdalja - ml.čl.)

TK Ribnica, RIBNICA


DP, Kamnik, 20.05.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

2

BENČINA Matej, 1981

(1.m šprint ekipno - čl.)

TK Ribnica, RIBNICA

3

BENČINA Peter, 1989

(1.m šprint ekipno - čl.)

TK Ribnica, RIBNICA

4

ŠILC Franci, 1982

(1.m šprint ekipno - čl.)

TK Ribnica, RIBNICA

VATERPOLO MEDNARODNI RAZRED EP, Beograd, Srbija, 01.09.2006 - 10.09.2006

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2009)

1

BALDERMAN Žiga, 1976

(12.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

2

BELOFASTOV Igor, 1969

(12.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

3

GRAŠIČ Janez, 1988

(12.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

4

JOKIČ Peter, 1986

(12.m - čl.)

AVK Branik, MARIBOR

5

KECMAN David, 1984

(12.m - čl.)

AVK Olimpija, LJUBLJANA

6

MIHELČIČ Tomaž, 1982

(12.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

7

NASTRAN Jure, 1982

(12.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

8

NASTRAN Matej, 1979

(12.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

9

PRELC Luka, 1984

(12.m - čl.)

AVK Branik, MARIBOR

10 PUŠ Martin, 1988

(12.m - čl.)

AVK Olimpija, LJUBLJANA

11 ŠMARČAN Miha, 1982

(12.m - čl.)

AVK Branik, MARIBOR

12 ŠULIČ Andrija, 1984

(12.m - čl.)

AVK Branik, MARIBOR

13 TROPPAN Primož, 1973

(12.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

14 VERAČ Andraž, 1987

(12.m - čl.)

AVK Olimpija, LJUBLJANA

15 VERAČ Blaž, 1983

(12.m - čl.)

AVK Olimpija, LJUBLJANA

PERSPEKTIVNI RAZRED EP, Oradea, Romunija, 22.07.2006 - 29.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BASIACO Luca, 1991

(12.m - ml.)

VK Koper, KOPER CAPODISTRIA

2

ČERNEKA Nenad, 1989

(12.m - ml.)

VK Koper, KOPER CAPODISTRIA

3

GAVRIČ Aleksander, 1989

(12.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

4

GRZENTIČ Luka, 1987

(12.m - ml.)

VK Koper, KOPER CAPODISTRIA

5

KALAN Gašper, 1989

(12.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

6

KAVČIČ Tomi, 1987

(12.m - ml.)

VK Koper, KOPER CAPODISTRIA

7

KOMATAR Luka, 1989

(12.m - ml.)

VD Kamnik, KAMNIK

177


8

LAVTAR Mitja, 1989

(12.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

9

MERLAK Grega, 1989

(12.m - ml.)

AVK Olimpija, LJUBLJANA

10 PRODAN Kristjan, 1988

(12.m - ml.)

AVK Olimpija, LJUBLJANA

11 PUCER Klemen, 1987

(12.m - ml.)

VK Koper, KOPER CAPODISTRIA

12 RESNIK Rok, 1990

(12.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

13 SCHONER Žiga, 1987

(12.m - ml.)

VK Koper, KOPER CAPODISTRIA

14 SMOLIČ Žan, 1990

(12.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

15 TODIČ Čedo, 1989

(12.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

DRŽAVNI RAZRED DP, 08.10.2005 - 11.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

ANZELJC Borut, 1985

(1.m - čl.)

2

BEČIČ Elvir, 1974

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ AVK Triglav, KRANJ

3

CVETKOV Peter, 1987

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

4

KALAN Anže, 1986

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

5

KERN Armin, 1985

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

6

PANČUR Aleš, 1985

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

7

PODVRŠČEK Klemen, 1979

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

8

POGAČNIK Jure, 1986

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

9

SUHADOLNIK Tevž, 1980

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

10 ŠTIRN Davor, 1985

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

11 ŠTROMAJER Krištof, 1971

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

12 VEHOVEC Rok, 1983

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

13 VREČEK Miha, 1981

(1.m - čl.)

AVK Triglav, KRANJ

MLADINSKI RAZRED DP, 04.12.2005 - 10.06.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BEŠIČ Enes, 1990

(1.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

2

CHVATAL Kristjan, 1990

(1.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

3

FRANCELJ Tadej, 1989

(1.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

4

JAKLIČ Žan, 1989

(1.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

5

KNEŽEVIČ Brane, 1989

(1.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

6

KRNC Luka, 1990

(1.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

7

LASICA Dejan, 1989

(1.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

8

MURGIČ Elvis, 1991

(1.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

9

PIREC Luka, 1988

(1.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

178


10 ŠTIRN Žiga, 1989

(1.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

11 ŠUJICA Jure, 1989

(1.m - ml.)

AVK Triglav, KRANJ

Predlog VZS

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

12 BERCE Simon, 1986

VK Koper, KOPER CAPODISTRIA

13 CRNICA Rok, 1986

VK Koper, KOPER CAPODISTRIA

14 MEDJA Jan, 1992

AVK Olimpija, LJUBLJANA

15 SADAR Jure, 1989

AVK Olimpija, LJUBLJANA

16 SMOLNIK Uroš, 1985

VK Koper, KOPER CAPODISTRIA

VESLANJE SVETOVNI RAZRED SP, Eton, Velika Britanija, 20.08.2006 27.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2010)

1

ČOP Iztok, 1972

(2.m dvojni dvojec - čl.)

VK Bled, BLED

2

ŠPIK Luka, 1979

(2.m dvojni dvojec - čl.)

VK Bled, BLED

SP, Gifu, Japonska, 28.08.2005 - 04.09.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2010)

3

MIZERIT Davor, 1981

(2.m dvojni četverec - čl.)

VK Nautilus, KOPER CAPODISTRIA

4

PRELOG Matej, 1980

(2.m dvojni četverec - čl.)

VD Dravske elektrarne Branik, MARIBOR

MEDNARODNI RAZRED OI, Atene, Grčija, 13.08.2004 - 29.08.2004 1

KLEMENČIČ Jani, 1971

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(9.m četverec brez krmarja čl.)

VK Bled, BLED

izredno podaljšanje SP, Eton, Velika Britanija, 20.08.2006 27.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2008)

2

JERMAN Majda, 1982

(7.m enojec - čl.)

VK Izola, IZOLA - ISOLA

3

KOLANDER Rok, 1980

(5.m četverec brez krmarja čl.)

VD Dravske elektrarne Branik, MARIBOR

4

PIRIH Miha, 1978

(5.m četverec brez krmarja čl.)

VK Bled, BLED

179


5

PIRIH Tomaž, 1981

(5.m četverec brez krmarja čl.)

VK Bled, BLED

6

PIŠLAR Bine, 1983

(4.m enojec LV - čl.)

VK Izola, IZOLA - ISOLA

SP, Gifu, Japonska, 28.08.2005 - 04.09.2005

(Obd. kat.: 01.02.2006 - 31.01.2008)

7

BOŽIČ Boštjan, 1980

(8.m dvojec brez krmarja - čl.)

VK Argo, IZOLA - ISOLA

8

NOVAK Gregor, 1979

(8.m dvojec brez krmarja - čl.)

VK Nautilus, KOPER CAPODISTRIA

PERSPEKTIVNI RAZRED SP, Amsterdam, Nizozemska, 02.08.2006 05.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

GALIČIČ Vito, 1989

(3.m četverec brez krmarja ml.)

VK Bled, BLED

2

GOLJA Miha, 1988

(3.m četverec brez krmarja ml.)

VK Bled, BLED

3

GRADIŠNIK Rok, 1988

(6.m dvojni četverec - ml.)

VD Dravske elektrarne Branik, MARIBOR

4

JURŠE Janez, 1989

(6.m dvojni dvojec - ml.)

VD Dravske elektrarne Branik, MARIBOR

5

KAISER Matevž, 1989

(6.m dvojni četverec - ml.)

VD Dravske elektrarne Branik, MARIBOR

6

KREK Andraž, 1988

(3.m enojec - ml.)

VK Argo, IZOLA - ISOLA

7

ROJEC Matej, 1989

(6.m dvojni četverec - ml.)

VK Ljubljanica, LJUBLJANA

8

ROZMAN Rok, 1988

(3.m četverec brez krmarja ml.)

VK Bled, BLED

9

ŠPIK Jan, 1988

(6.m dvojni dvojec - ml.)

VK Bled, BLED

10 ULČAR Urban, 1989

(6.m dvojni četverec - ml.)

VK Bled, BLED

11 ZUPAN Janez, 1989

(3.m četverec brez krmarja ml.)

VK Bled, BLED

DRŽAVNI RAZRED SP, Hazewinkel, Belgija, 20.07.2006 - 23.07.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

CVET Jure, 1987

(9.m dvojni dvojec LV - ml.čl.)

VK Ljubljanica, LJUBLJANA

2

FISTRAVEC Gašper, 1987

(7.m dvojni četverec - ml.čl.)

VD Dravske elektrarne Branik, MARIBOR

3

JURŠE Jernej, 1987

(7.m dvojni četverec - ml.čl.)

VD Dravske elektrarne Branik, MARIBOR

4

KAVAŠ Gregor, 1985

(7.m dvojni četverec - ml.čl.)

VK Bled, BLED

180


5

KOGLER Klemen, 1987

(11.m dvojni dvojec - ml.čl.)

VD Dravske elektrarne Branik, MARIBOR

6

PRISTOV Luka, 1985

(9.m dvojni dvojec LV - ml.čl.)

VK Bled, BLED

7

ROGELJ Rok, 1987

(11.m dvojni dvojec - ml.čl.)

VK Ljubljanica, LJUBLJANA

8

ZUPANC Janez, 1986

(7.m dvojni četverec - ml.čl.)

VD Dravske elektrarne Branik, MARIBOR

SPP, München, Nemčija, 26.05.2006 - 28.05.2006 9

RODELA Matej, 1983

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

(18.m enojec - čl.)

VK Argo, IZOLA - ISOLA

MLADINSKI RAZRED SP, Amsterdam, Nizozemska, 02.08.2006 05.08.2006

(Obd. kat.: 01.10.2006 - 30.09.2007)

1

BABIČ Rebeka, 1988

(9.m dvojni četverec - ml.)

VK Bled, BLED

2

BUDAK Valentina, 1989

(9.m dvojni četverec - ml.)

VK Piran, PIRAN

3

KORBAR Hedvika, 1988

(9.m dvojni četverec - ml.)

VK Bled, BLED

4

SAJINČIČ Monika, 1988

(9.m dvojni četverec - ml.)

VK Izola, IZOLA - ISOLA

DP, Bled, 23.09.2006 5

BORŠTNAR VASLE Andraž, 1990

(Obd. kat.: 01.02.2007 - 31.01.2008) (2.m dvojni dvojec - ml.ml.)

VK Ljubljanica, LJUBLJANA

6

CVET Žan, 1991

(2.m dvojni dvojec - ml.ml.)

VK Ljubljanica, LJUBLJANA

7

GORNJEC Tim, 1990

(2.m enojec - ml.ml.)

VK Argo, IZOLA - ISOLA

8

KAISER Karin, 1990

(1.m enojec - ml.ml.)

VD Dravske elektrarne Branik, MARIBOR

9

LEGAT Žiga, 1990

(1.m enojec - ml.ml.)

VK Bled, BLED

10 MALEŠIČ Matevž, 1989

(1.m dvojni dvojec - ml.)

VK Ljubljanica, LJUBLJANA

11 ZUPAN Aleš, 1990

(1.m dvojni dvojec - ml.ml.)

VK Bled, BLED

181


POLICA O NEZGODNEM ZAVAROVANJU ŠPORTNIKOV SVETOVNEGA, MEDNARODNEGA, PERSPEKTIVNEGA RAZREDA IN SPREMLJEVALCEV ŠPORTNIKOV - AMATERJEV

182

Junij2007  

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/SportnaKariera/RegistracijaKategorizacija/Junij2007.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you