Teknisk utstyr, Thon Hotel Svolvær

Page 1

Lydinstallasjon • Nexo PA installasjon med to lydsystemer: • Konferansesystem • Line array konsertsystem • Disse kan brukes uavhengig eller i kombinasjon med hverandre. • Mikser: • Yamaha QL5 med dantebasert kommunikasjon mot stagerack ++ • Betjening av lyd kan foregå fra paneler, fra mikser i teknisk losje eller i salen.


AV- installasjon • 2 st 22k ANSI-lumenm 4K Barco projektorer • 2 st 12k ANSI-lumenm 4K Barco projektorer • 2 st 8m hovedlerret • 2 st 6m hjelpelerret • 2 st PTZ kameraer Betjening via paneler eller via eksterne AV miksere Opplegg for eksterne SDI/HDMI tilkoblinger til projektorer Eventsalen har solblending med solfilm i vinduer og sorte ulltekstiler på skinner på veggene.


Lysinstallasjon Martin professjonal installasjon med: - 40 st Martin Aura washer - 20 st Martin Era 600 Performance - Nettverksbasert kommunikasjon fra lysbordet Lysbord: MALighting GrandMA 3 XT Compact


Sceneteknisk installasjon Eurotruss FD34 rigg Eventsalen kan betjenes som ett stort rom eller som to mindre uavhengige rom. Trosseriggen henger i tot. 36 motoriserte 500kg kjettingtaljer. Alle motorene kan betjenes i grupper eller enkeltvis. Dette gir muligheter for ü forme takinstallasjonen i ulike høyder. Max takhøyde til trosserigg ca.7,5m. Scenepodier Nivtec scenepodier i 2x1m, 1x1m og 0,5x1m med ulike beinlengder. Mulighet for oppbygging av mesanin med Leyer stillas.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.