Page 1

KVĚTEN – ČERVEN 2019

EUROMÝTY

Aneb konec pomazánkového másla v Čechách

NEZVALOVA ARCHA

Jak funguje smarthotel? Nebude nakonec víc smart než my sami?


Radost z jĂ­zdy


OBSAH 6 Událo se v [OL]

42 Parkur v [OL]

86 Home – Na vzduchu

98 3, 2, 1... start!

106 Soňa Šuláková

8 TŌSH na zdraví v [OL]

44 [OL] pro děti

88 (Nejen) na cesty

100 Psí domov

110 Alena Mornštajnová

10 Prosecco party v [OL]

46 Sport v [OL]

90 Smarthotel

104 Moje závislosti

114 Audi e-tron

12 Novinky z [OL]

50 Umění v [OL]

92 Euromýty

118 Hurá do tepla!

52 Novinky mimo ]OL[

96 Olomoucké lodě

122 Belgie

60 Letní festivaly 66 Knižní novinky 68 Filmové tipy 70 Hudební tipy

76 Ochutnejte

8

12 4

78 Musíte mít 82 Beauty novinky

96

50 100

106

110

114

122

foto: lukáš navara, vojtěch vlk, jan andreáš, jan bartoš, pr

74 Gastro novinky


EDITORIAL JDĚTE VÝZVÁM NAPROTI

foto: jan bartoš

Milí čtenáři, právě se vám dostalo do rukou poslední číslo magazínu OL4you. Po krásných sedmi letech vydávání jsem dospěla k názoru, že je čas se posunout a jít zase „o dům dál“. Za těchto sedm let jsem se stihla znovu zamilovat do Olomouce (mého rodného města), zjistit, že zde máme nespočet báječných projektů, institucí a zajímavostí, a poznat mnoho skvělých přátel a pracovních partnerů. Na stránkách magazínu jste mohli často narazit na tipy naší redakce, kde jsme psali o tom, jak je důležité v životě

přijímat výzvy a těšit se na změny. A právě jednu z výzev jsem si do svého života přitáhla i já. Přišla nečekaně, ale o to víc se na ni těším. Všem vám přeji, aby si i vás našly životní výzvy, po kterých sáhnete se stejným nadšením jako já. Nyní tedy končím s „vydáváním“ a začínám „přijímat“...

ŠÉFREDAKTORKA:

INZERCE:

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:

OLOMOUCKÝ LIFESTYLOVÝ

Zuzana Zbořilová,

tel.: 723 335 052

© Lukáš Navara

MAGAZÍN [OL]4YOU®

e-mail: zuza@OL4you.cz

e-mail: reklama@OL4you.cz Redakce nezodpovídá za obsah

ART DIRECTORKA:

FOTOGRAFOVÉ:

Petra Sedláčková, www.studiomotif.eu,

Lukáš Navara, Karel Pančochář,

inzerce a reklamy. Kopírovat

e-mail: peta@OL4you.cz

Jan Bartoš

nebo dále publikovat jakýkoli obsah časopisu je povoleno pouze

REDAKCE:

VYDAVATEL:

e-mail: redakce@OL4you.cz

Zuzana Zbořilová,

se souhlasem vydavatele.

Hana Došlová, Nel Foberová

U Místní dráhy 1/945

DĚKUJEME, ŽE JSTE BYLI

JAZYKOVÁ KOREKTURA:

Olomouc

NAŠIMI ČTENÁŘI!

Hana Zbořilová

REGISTRACE:

Magazín již vycházet nebude, ale tipy

EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI:

MK ČR E 20715

na akce na Olomoucku a rozhovory se

Gabriela Kodysová, Lenka Jorníčková,

TISK: Neoprint.cz

zajímavými lidmi stále najdete na

Blanka Janská, Tomáš Helísek a další

WWW.OL4YOU.CZ

5


UDÁLO SE [NA OLOMOUCKU]

DENNĚ SE TOHO V OLOMOUCKÉM KRAJI DĚJE TOLIK ZAJÍMAVÉHO, ŽE BY NÁM NA TO CELÉ ČÍSLO NESTAČILO. PROTO JSME VYBRALI TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, O ČEM BYSTE MĚLI VĚDĚT...

PONOŽKOVÝ DEN POMOHL! NEJLEPŠÍ REHABILITAČNÍ AMBULANCI ROKU 2018 MÁME V OLOMOUCI Vítězný hattrick se podařil olomouckému nestátnímu zdravotnickému zařízení ReFit Clinic, s.r.o., které již potřetí zvítězilo v  anketě „Ordinace roku“, a  to hned ve dvou kategoriích: „Rehabilitační ordinace 2018“ a  „Ordinace roku Olomouckého kraje“. Projekt Ordinace roku je největší zdravotnickou soutěží v  České republice. V  letošním ročníku byl nominován rekordní počet ambulancí, a to 4213. „Z  vítězství máme obrovskou radost a  moc děkujeme všem spokojeným klientům, kteří nás podpořili svým hlasem. Je to zásluha celého týmu lékařů, psychologů, sester, fyzioterapeutů, recepčních a  dalších, kteří nám pomáhají poskytovat komplexní a  především individualizovanou péči v  nadstandardním a  proklientském prostředí. Zároveň toto vítězství vnímáme jako výzvu a závazek ke kontinuálnímu zlepšování kvality našich služeb, abychom úspěšně obhá-

6

Jedno z olomouckých obchodních center se přidalo ke světovému dni Downova syndromu s výzvou, kterou zveřejnilo na svých sociálních sítích. Za fotografii s každou ponožkou jinou s  označením #ponozkyochana přispělo OC HANÁ 100 Kč. Výzva měla neuvěřitelný ohlas, protože díky všem nasdíleným ponožkám obdrží Středisko rané péče SPRP, pobočka Olomouc, částku ve výši 70.100 Kč! „Nabídku ze strany obchodního centra jsme rádi využili. Jsme mile překvapeni, kolik lidí se do této kampaně zapojilo. Výtěžek použijeme na zakoupení speciálních hraček a  pomůcek pro stimulaci a  podporu dětem s Downovým syndromem hned po narození,“ řekla Pavla Matyášová, vedoucí pracoviště. Světový den Downova syndromu je připsán na 21. března. Datum je vybráno symbolicky, neboť Downův syndrom je způsoben ztrojením právě jedenadvacátého chromozomu. Symbolem tohoto dne jsou barevné ponožky. Ty svým tvarem připomínají tvar chromozomů, proto se tomuto dni přezdívá „ponožkový den“. „Díky Středisku rané péče jsem poznala několik fajn lidí a  úžasných dětí, a  to

[událo se]

byl začátek toho, abych pochopila, že moje dcera s Downovým syndromem je úžasná a  dokonalá bytost. Jsem na ni opravdu pyšná a  šťastná, že ji mám. Vlastně nejenom já, ale celá naše rodina i  přátelé,“ svěřila se Lucie Kočová, maminka Barunky. „Máme obrovskou radost, že se nám díky všem zapojeným podařilo dostat na částku, která je takto vysoká a  poslouží dětem, které se narodily s  touto diagnózou. Každý by měl možnost zapojit se do společnosti co nejdříve. Jsme šťastní, že touto pomocí jsme schopni alespoň částečně něčí snahu o  kousek zlepšit. Právě tohle byl hlavní důvod, proč jsme se do výzvy zapojili a  děkujeme tímto ještě jednou našim zákazníkům i  všem, kteří si udělali čas na fotku a  sdíleli ji,“ zmínila Zuzana Lenhartová, manažerka OC HANÁ. Pracoviště Společnosti pro ranou péči je jedinou organizací v  olomouckém regionu, která se o  děti s  diagnózou Downova syndromu a  jejich rodiče stará hned po narození. Provázejí rodiny v obtížné životní situaci a usilují o to, aby

foto: pr

jili vítězství i v  dalších ročnících. Proto chystáme v letošním a především příštím roce několik opravdu velkých překvapení, které naši klienti uvítají. Vždy se snažíme hledat nové výzvy, které nás posouvají kupředu,“ komentoval vítezství v anketě ředitel ReFit Clinic – Doc. MUDr. Dalibor Pastucha, Ph.D., MBA. Více informací najdete na REFITCLINIC.CZ


mohly vychovávat dítě v jeho přirozeném domácím prostředí. Více info najdete na RANAPECE.CZ

foto: pr

LATINSKOAMERICKÉ RYTMY ROZTANČILY OLOMOUCKÝ S-KLUB Pořádná dávka energie a tancem nabitá vystoupení, hudební sety a  workshopy latinskoamerických tanců. To vše nabídl jubilejní desátý ročník Urbano latino festivalu, který 3. května 2019 zavítal do prostor olomouckého S-klubu. Návštěvníci této jedinečné akce se náležitě bavili do brzkých ranních hodin, a není divu... Radostná samba, divoká salsa, vášnivá rumba a  další styly lákaly nové a  nové taneční páry, aby se předvedly před ostatními. A kdo si nebyl jistý v tanečních krocích, ten si je mohl připomenout v seminářích, které sklidily u  návštěvníků velký úspěch. „​​Hrozně mě baví ty taneční workshopy. Jak to lidi vidí před sebou, tak se míň bojí, jsou víc uvolnění, a  pak i odvázaní. Normálně jsem docela dřevo, ale tady jsem se nechala unést, jinak to nešlo, je tu boží atmosféra,“​svěřila se se svými dojmy návštěvnice akce Daniela. Svůj um na parketu předvedli i  profesionálové, boky v  latinskoamerických rytmech rozvlnila taneční skupina Mario Lopez Dance company a  Taneční Studio Tomáše Komendy. O tematickou muziku se pak postarali top DJ‘s  1Love a  kubánský DJ Lazaro, jejichž sety nabité energií rozezněly prostory celého Sklubu. „​ Jubilejní ročník Latino urbano festu je za námi. Chceme poděkovat všem návštěvníkům za jedinečnou atmosféru, tanečníkům za vystoupení, DJ‘​s za skvělý

hudební program a samozřejmě všem partnerům, díky kterým se tato akce mohla konat,​ ” vzkazují pořadatelé z  Radia Haná, agentury Forsberg a Urbano Festu. Své zážitky z letošního Urbano latino festivalu si budete již brzy moci připomenout na URBANOFEST.CZ

POMOZTE VRÁTIT ŽIVOT LESU OLOMOUCKÉ ZOO Jsou tomu přes dva měsíce, kdy olomouckou ZOO zasáhla ničivá vichřice. Pomoci ovšem můžete i nadále – v  podobě dárcovských DMS, zasláním libovolné částky na krizový účet, či přispěním do pokladničky v  areálu ZOO. Vichřice Eberhard udeřila v  noci z  10. na 11.  března 2019 a  ZOO Olomouc přišla o  své lesní království. Větrem lehlo cca 800 stromů. „Během prvních dvou dnů, kdy byla zahrada uzavřena, se s pomocí dřevorubeckých firem podařilo odstranit nebezpečné polomy, a zahrada tak velmi rychle otevřela své brány veřejnosti,“ popisuje situaci Ing. Karla Břečková z marketingového oddělení. Výkon Harvestoru, který si spokojeně denně plive do

dlaní s partou dřevorubců, je odzbrojující. Dnes část zahrady připomíná měsíční krajinu. Některé zničené výběhy jsou osiřelé, ale zvířata vzala zavděk menšími a  dočasnými prostorami. Zahrada však mobilizuje veškeré síly a snaží se o znovuvzkříšení celého areálu. „Velmi nás těší projevy solidarity veřejnosti a přicházející nabídky pomoci. Lidé z celé republiky reagují na zprávy o tom, jak jsou určité části jejich oblíbené ZOO zpustošeny. Využívat pomoci dobrovolníků začneme hned, jakmile to bude možné s ohledem na bezpečnost a pracovní chod zahrady,“ komentuje zájem lidí ředitel ZOO Olomouc Dr. Ing. Radomír Habáň. A jak mohou dárci konkrétně pomoci? Přispět na obnovu výběhů a  opravy ubikací zvířat můžete prostým odesláním SMS zprávy z  mobilního telefonu. Dárcovské zprávy v  hodnotě 30, 60 nebo 90  Kč je možné posílat na číslo 87 777 ve znění: DMS ZOOOL 30 nebo DMS ZOOOL 60 nebo DMS ZOOOL 90 (v závislosti na tom, jakou částku chcete zaslat). Další možností pomoci je zaslání finanční částky v  libovolné výši na krizový účet 182-1805657389/0800. V  prostorách vstupu do ZOO jsou také umístěny pokladničky, do kterých můžete přispívat při každé návštěvě. Ze Svatého Kopečku máme pro vás také pozitivní zprávy: ve čtvrtek 11. dubna 2019 ráno přivítala olomoucká ZOO vytoužené mládě velblouda dvouhrbého (s porodní hmotností 42,2 kg), na které čekala téměř 20  let. Velblouďátko dostalo jméno sloučením jmen svých rodičů – Masafi (Marysza a Safír). Více informací o olomoucké ZOO najdete na ZOO-OLOMOUC.CZ

inzerce

Kvantová kniha odpovědí

5936

Jak kvantová věda vysvětluje lásku, smrt a smysl života Amit GOSWAMI Doktor Goswami, jeho přátelé a kolegové v této knize v sedmnácti kapitolách diskutují mimo jiné o tom, jak kvantová fyzika ovlivňuje porozumění zenu, myšlenkám, pocitům a intuicím, snům, karmě, smrti a reinkarnaci, významu snů, zduchovnění ekonomiky a obchodu, zduchovnění politiky a vzdělání a společnosti samotné. Tato úžasná nová kniha osloví široké spektrum čtenářů od těch, kteří se zajímají o novou fyziku, až po ty, jež jsou uchváceni duchovními důsledky nejnovějších vědeckých objevů. 240 stran, brožovaná, 289 Kč Celý sortiment již vydaných knih nakladatelství ANAG najdete ve všech dobrých knihkupectvích po celé ČR.

pohoda a zdraví – už napořád

21denní cukrový detox

5944

Zkroťte chuť na sladké a sacharidy Diane SANFILIPPO Kniha „21denní cukrový detox“ je efektivní a komplexní výživový plán, který zregeneruje vaše tělo a pomůže obnovit správné návyky. Dodržování tohoto výživového plánu s více než 90 jednoduchými recepty, vede k redukci chuti na cukr a sacharidy za pouhé tři týdny. Cílem detoxikačního plánu by měla být podpora těla, které se samo přirozeně čistí od negativních látek. Zaměřuje se na kvalitní bílkoviny, zdravé tuky a prospěšné sacharidy a pomůže vám nejen s výběrem potravin, které jíte, ale také se změnou stravovacích návyků. 240 stran, brožovaná, 399 Kč anag@anag.cz | 585 757 411

www.anag.cz


TŌSH NA ZDRAVÍ LIHOVAR TŌSH NAVAZUJE NA TRADICI VÝROBY ČESKÉ WHISKY

Nacházíme se v Těšeticích v areálu, kde v historii stál pivovar, lihovar, cukrovar i  sladovna. Dnes tu najdete lihovar TŌSH, který chce navázat na tradici první české whisky – značky King Barley, vyráběné přímo v  této pálenici od roku 1973. Veškeré vybavení, které zde najdete, je původní – od kvasných kádí, destilačního zařízení, až po dubové sudy. Na novou whisky z této palírny, která se destilovala v létě 2017, jste ale ještě neměli možnost narazit – zatím totiž dál zraje v sudech (nedá se zatím ani nazývat „whisky“) a  čeká na své zrození – sladový destilát King Barley. Ovšem další produkt z  portfolia TŌSH Distillery jste již měli možnost zaregistrovat – např. na výstavišti Flora při různých výstavách nebo taky v olomouckém Globusu – legendární bylinný likér JA-KA-MA-RUS. Chcete se dozvědět více? Objednejte se na exkurzi! Více informací najdete na TOSHNAZDRAVI.CZ

8

[co se událo]

foto: karel pančochář, zuzana zbořilová

V BŘEZNU 2019 SE KONALO SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ LIHOVARU TŌSH V TĚŠETICÍCH, O JEHOŽ MAJITELI JIŘÍM OMELKOVI JSTE SE MOHLI DOČÍST V NĚKOLIKA PŘEDCHOZÍCH ČÍSLECH OL4YOU. POJĎTE S NÁMI NAKOUKNOUT DO SKLEPA A „OCHUTNAT“, CO SE TADY PŘIPRAVUJE...


Jako welcome drink pro příchozí hosty posloužil JA-KA-MA-RUS – legendární prvorepublikový bylinný likér, který se vyrábí od roku 1916 podle původní receptury lékárníka Aloise Kříže a který se díky své jemné, hořké a kořeněné chuti proslavil v celé tehdejší Československé republice.

Jiří Omelka, majitel lihovaru TŌSH, který se otevřel v červnu 2018 v Těšeticích u Olomouce, připravil všem hostům zajímavou exkurzi. Lihovar zde stál už od konce 16. století, kdy ho tady nechal vybudovat opat olomouckého Klášterního Hradiska – Jiří Pavorin z Pavorinu...

9


PROSECCO PARTY & BMW CARTEC OLOMOUC

Při ochutnání růžového šumivého vína Domus Picta Rosé Cuveé mohli návštěvníci cítit chuť jahod a lesního ovoce a  automaticky jim naskočily pocity nekonečné letní pohody – stejně jako za volantem nového BMW Z4. Dokonalá rovnováha chutí a  poměr zbytkového cukru a kyselin obsažených v  Domus Picta DOCG Extra Dry zase skvěle korespondovalo s BMW řady 8, které zajistilo 100% vyváženost mezi luxusním, elegantním a  sportovním vozem v  jednom. A živá kyselinka v  AD Peramo Spumante měla stejný odpich jako BMW i8 Roadster... Olomoucký showroom se změnil v  degustační prostor, na kterém se živě snoubily italská šumivá vína a  novinky ze světa BMW. Nechybělo ani nové BMW řady 3 nebo nepřehlédnutelné BMW X7. Celý večer dopl-

10

[co se událo]

foto: tomáš helísek

VOZY BMW A ITALSKÉ PROSECCO TOHO MAJÍ PŘEKVAPIVĚ MNOHO SPOLEČNÉHO. TO MĚLI MOŽNOST ZJISTIT HOSTÉ BMW CARTEC 21. BŘEZNA 2019 V OLOMOUCI – OCHUTNAT MOHLI 5 RŮZNÝCH DRUHŮ TOHOTO ŠUMIVÉHO VÍNA ZE STEJNOJMENNÉ ZÓNY, KTERÁ MÁ SVŮJ DOMOV V KOPCOVITÉ OBLASTI BENÁTSKA LEŽÍCÍ NA SEVER OD ŘEKY PIAVY, MEZI MĚSTY CONEGLIANO A VALDOBBIADENE.


ňovala „vernisáž“ černobílých fotografií olomouckého fotografa Tomáše Helíska, který tento večer i dokumentoval. Výsledkem jeho práce jsou i tyto reportážní fotografie. Hosté měli možnost degustovat pět vzorků Prosecca, seznámit se blíže s pěti vozy ze stáje BMW a vše náležitě ohodnotit pomocí degustačních karet. Absolutním vítězem večera se stalo BMW M850i a již zmíněné Domus Picta DOCG Extra Dry, které shodou okolností dostávají klienti CarTec Olomouc už několik měsíců jako pozornost při koupi nového vozu. „Děkujeme všem příchozím za tak dokonalou a  uvolněnou atmosféru, která celému večeru vládla, a  těšíme se brzy na viděnou,“ loučil se s hosty tým BMW CarTec Olomouc. Více info najdete na CARTECOLOMOUC.CZ

Pokud jste se na CarTec Prosecco Party nedostali, ale rádi byste se seznámili s vozy BMW, navštivte olomoucký showroom BMW CarTec vedle autobusového nádraží – v ulici Tovární 1297/1b. Více informací najdete na CARTECOLOMOUC.CZ

11


NOVINKY [Z OLOMOUCKA]

CO VŠECHNO JE V OLOMOUCKÉM KRAJI NOVÉHO? PŘINÁŠÍME VÁM VÝBĚR NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH NOVINEK A AKCÍ, NA KTERÉ SE MŮŽETE V KVĚTNU, ČERVNU A ČERVENCI TĚŠIT! připravila: Zuzana Zbořilová

VÝSTAVA SLABIKÁŘŮ Knihovna města Olomouce pořádá na své pobočce v Jungmannově ulici výstavu slabikářů různých dob a  zemí ze sbírky Ines Sanetrníkové. Výstava se koná od 21. května do 28. června 2019. Zavzpomínat a  zalistovat si můžete slavným červeným slabikářem ze šedesátých let i  dalšími knížkami z  vašeho dětství. K vidění ale budou například i historické exempláře z  doby Rakousko-Uherska psané švabachem. O exotiku se postarají knihy ze všech koutů světa včetně Japonska, Číny, Ghany, Středoafrické republiky, Nového Zélandu a  mnoha dalších zemí. Věděli jste třeba, že existuje i  čítanka vydaná za druhé světové války polskou armádou v Jeruzalémě? Nebo že ten náš ikonický červený slabikář má svého černobílého brášku, který byl vydaný v USA pro děti československých emigrantů? Zájemci jsou také srdečně zváni na vernisáž, která proběhne ve čtvrtek 23. května 2019 od 17.00 hodin. Více informací o výstavě najdete na KMOL.CZ

12

Anna je hospodyně v domácnosti Bernarda a  Jacqueline. Všichni tři opouští na víkend byt, každý se svým plánem. Postupně se všichni vrací domů, on s  milenkou, ona s  milencem, Anna s ušetřenými penězi... Následuje komický zmatek, během nějž Anna zachraňuje vzniklou situaci. Světově proslulou komedii o tom, že není šikovné přivést si domů milence, když má váš manžel v ložnici svou přítelkyni, uvidíte v kině Metropol v sobotu 25. května 2019 od 19.00 hodin. Hrají: Saša Rašilov, David Prachař, Martina Hudečková a  další. Více informací najdete na KINOMETROPOL.CZ

9 DNÍ VZHŮRU „Divadelní rauš“ sytě vykreslující autentickou zkušenost sebedestruktivní závislosti na pervitinu. Ericovi je sotva čtrnáct, když s drogou přijde do styku. Říká jí Christin nebo Christ'l, je mu blízká jako sestra. Z  fotoalb a  rozhovorů zjišťuje, že není prvním narkomanem v  rodině: oba pradědečci, piloti bombardérů, fasovali amfetamin od samotného Wehrmachtu. Droga, díky níž Eric „může létat“, se stává jeho osudnou společnicí... Se závislostí na modrých krystalech roky bojoval i  populární německý herec Eric Stehfest. Když pak v drážďanské činohře uvedli jeho autobiografický debut 9 dní vzhůru (2017), zrodila se senzace. K tomu přispělo strhující nastudování režiséra Sebastiana Klinka, které skrze sugestivní

[novinky]

obrazy a podmanivou živou hudbu zve na hluboký ponor do propasti drogové mysli. Představení zahajuje 23. Divadelní Floru ve středu 15. května 2019 na jevišti Moravského divadla. Více informací najdete na DIVADLENIFLORA.CZ

DVA NAHATÝ CHLAPI Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v  posteli se svým kolegou z  práce. Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z  nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže, opravdové pravdě hodně vzdálená. Bláznivou komedii kontroverzního francouzského autora, která v  současné době slaví v Paříži velké úspěchy, uvidíte v  sobotu 8.  června 2019 od 19.00 hodin v  Divadle na Šantovce. Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová. Více informací najdete na DIVADLONASANTOVCE.CZ

foto: pr

MILÁČEK ANNA


foto: pr

TERENCE BLANCHARD & E-COLLECTIVE Terence Blanchard získal během své bohaté kariéry už šest cen Grammy, z toho dvě za nejlepší jazzové instrumentální sólo. Nejčerstvější sošku – za nejlepší instrumentální skladbu – si odnesl letos v únoru.

195x64_poukazka.pdf

1

07.11.18

12:12

Blanchardovo jméno rezonuje i filmovým světem. Složil totiž hudbu k  více než třem desítkám celovečerních filmů a jeho skladatelskou všestrannost už mnohokrát využil i  proslulý hollywoodský režisér Spike Lee. Terence Blanchard se narodil v New Orleans a už odmala hrával na klavír a trubku inzerce

(společně se svým přítelem z dětství Wyntonem Marsalisem). Ještě za studií začal působit v  legendárním big bandu Lionel Hampton Orchestra a v roce 1982 ho právě Wynton Marsalis doporučil jako svého nástupce do kapely Jazz Messengers Arta Blakeyho. V roce 1991 vydal své první sólové album nazvané lakonicky Terence Blanchard. Po něm následovalo dalších 16 nahrávek, ověnčených mnoha cenami včetně Grammy (6 vítězství a  13 nominací), na nichž z  pozice kapelníka spolupracoval s  mnoha hudebníky zvučných jmen, mj. Dianou Krall, Dianne Reeves, Cassandrou Wilson, Christianem McBridem, Dee Dee Bridgewater či Kurtem Ellingem. Do Olomouce míří se svou kapelou E-collective, ve které excelují vynikající hráči současné scény a  pomáhají mu vytvořit hudbu, jež posouvá současný jazz o  kus dále. E-Collective je charakteristický experimentálním, elektronickým a chvílemi až exotickým zvukem, jehož prostřednictvím reflektuje dnešní rozkolísaný svět. Terence Blanchard muzikantsky přitvrdil a zahrnul do své hudby prvky hip-hopu, moderního elektrického r’n‘b a  také některé reminiscence tvrdších podob fusion jazzu 70. let, občas odkazující na toto období Milese Davise. Šestinásobného držitele Grammy uslyšíte na exkluzivním klubovém koncertě v  Olomouci ve  čtvrtek 18. července 2019 od 20.00 hodin v  Jazz Tibet Clubu. Více informací najdete na JAZZTIBET.CZ

PLECHOVÝ BUBÍNEK Oscar Matzerath slaví třetí narozeniny, když se z vlastní vůle rozhodne přestat


DVOŘÁKOVA OLOMOUC Osmnáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Olomouc se uskuteční od 16. do 24. května 2019. V průběhu devíti dnů nabídne tato hudební přehlídka celkem sedm koncertů na sedmi

14

různých místech v Olomouci. Návštěvníci se mohou těšit na již tradiční film-koncert v  Kině Metropol, monumentální třetí Mahlerovu symfonii v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava, česko americký jazzový večer či špičkový komorní soubor Acelga Quintett, oceněný na prestižní německé soutěži ARD. „Letošní ročník festivalu nabídne sedm hudebních produkcí, přičemž tři z  nich se budou konat v olomouckých kostelích, a  to zejména z  důvodu zvolené dramaturgie a  záměru celkového vyznění provedených děl,“ vysvětluje Ivana Kalina Tabak, dramaturgyně festivalu. Na hlavní programovou linii festivalu naváže vystoupení jednoho z  nejlepších maďarských instrumentálních ansámblů, Lisztova komorního orchestru, který v  rámci svého turné po České republice zavítá 13. června také do Olomouce. Vstupenky na jednotlivé koncerty festivalu jsou v prodeji v prodejní síti Ticketportal. Zahajovací koncert se uskuteční ve čtvrtek 16. května 2019 v  19.00 hodin v  kostele Panny Marie Sněžné. Pod taktovkou Petra Vronského zazní v  podání domácí Moravské filharmonie Instrumentální

[novinky]

foto: pr

nadobro růst. A i  když svět okolo něj potemní pod vlajkou s hákovým křížem, Oscar nadále hraje na svůj dětský bubínek a  na dějinné události nahlíží z  žabí perspektivy... Letos uběhlo přesně šedesát let od doby, kdy se Günter Grass díky svému románovému debutu katapultoval mezi nejvýznamnější německé autory 20.  století. Režisér Oliver Reese monumentální román zredukoval na brilantní monodrama o  manipulativním cynikovi ve fascinujícím ztvárnění Nico Holonicse, jehož ústy nepřímo komentuje stav dnešního politického světa. Jedna z nejrespektovanějších evropských divadelních scén, Berliner Ensemble, uzavírá program Divadelní Flory v  neděli 26. května 2019 v  Moravském divadle. Více informací najdete na DIVADELNIFLORA.CZ

mše Václava Riedlbaucha, kantáta Polní mše Bohuslava Martinů a poslední symfonická báseň Antonína Dvořáka, Píseň bohatýrská. Účinkující složku doplní v Polní mši Pěvecké sdružení moravských učitelů se sólistou Martinem Gurbaľem. „Program je postaven velmi symbolicky, neboť v roce 2019 si připomínáme 60. výročí úmrtí poličského rodáka Bohuslava Martinů. Připomeneme si také nedávno zesnulého českého skladatele, pedagoga a  manažera Václava Riedlbaucha. Dále není bez zajímavosti, že Dvořákovu Píseň bohatýrskou premiéroval v  roce 1898 ve Vídni právě Gustav Mahler, jehož Symfonie č. 3 uzavře letošní festival. Současně se bude jednat o  poslední koncert Petra Vronského v roli pověřeného šéfdirigenta MFO,“ doplňuje ředitel MFO Jonáš Harman. Společným jmenovatelem následujících šesti koncertů je dramaturgie, jež je více či méně propojená s  osobností Antonína Dvořáka a míst, kde pobýval. Tradičním dramaturgickým počinem je uvádění filmů předválečné kinematografie s  nově vytvořenou hudbou k  tomuto účelu. Letos čeká na návštěvníky festivalu fantasy-horor z  roku 1920: Jak Golem na svět přišel. Expresionistický film za hudebního doprovodu MFO pod vedením dirigenta a skladatele amerického původu Roberta Israela, který je rovněž autorem této hudby, bude uveden 17. května 2019 od 19.00 hodin v Kině Metropol. Vynikající mladý německý ansámbl Acelga Quintett vystoupí v  neděli 19. května od 17 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně. Soubor, který byl v roce 2014 oceněn na prestižní německé soutěži ARD, zahraje díla Mozarta, Foerstera, Haase, Dvořáka a dalších skladatelů. Ve Slavnostním sále Klášterního Hradiska zazní 20. května od 19 hodin moravská klasicistní hudba v  podání ansámblů Musica figuralis a  Ensemble Versus. V  podání těchto špičkových českých souborů se milovníci tzv. poučené interpretace mohou těšit na často neznámá díla neznámých skladatelů, z  nichž někteří v Olomouci působili. Dvořákův americký sen je název komponovaného pořadu hudby, zpěvu a  slova, který předkládá posluchači to nejlepší z  díla Antonína Dvořáka a  jeho americ-


kých současníků, zejména jeho studentů z newyorské konzervatoře. Koncert se uskuteční 21. května od 19 hodin v  sále Václava III. ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Zařazení klubového koncertu Laca Decziho a Celuly New York 22. května 2019 od 20.00 hodin v  Jazz Tibet Clubu má myšlenkovou analogii v  určitém společném aspektu životního příběhu A. Dvořáka a L. Decziho. Rodáci z Čech a Slovenska se proslavili především na druhé straně Atlantiku, aby se zpět vrátili jako uznávaní umělci. Závěrečný koncert v podání hostující Janáčkovy filharmonie Ostrava pod taktovkou jejího šéfdirigenta Heiko Mathiase Förstera bude patřit 3. symfonii Gustava Mahlera. Toto monumentální dílo bude uvedeno v pátek 24. května od 19 hodin v prostorách kostela svatého Mořice. Více na DVORAKOVAOLOMOUC.CZ

foto: pr

VÝSTAVA SVĚTLEM – VÁCLAV CIGLER A MICHAL MOTYČKA Václav Cigler a  Michal Motyčka vizuálně vstoupili s  výstavou Světlem do unikátního prostředí Arcidiecézního muzea Olomouc výtvarnými instalacemi tvořenými vodou, světlem a  sklem, které odkazují k  historickému vědomí místa i  ke způsobu našeho vnímání přítomnosti i minulosti. Propojení světlem podobně jako pohled z kosmického prostoru naznačuje nejen vizuální, ale i  duchovní osu příběhu. Zabývá se hledáním nových obsahů v  mnohovrstevnatém prostoru barokní kaple postavené na románské okrouhlé věži v  areálu Olomouckého hradu.

Výtvarné instalace jsou autory vnímány jako společné přemýšlení o kráse ve smyslu užitnosti i  prožívání emocí. Světlo a  voda tvoří nadčasové principy či prostředky vizuálního umění překračující hranice zažitých kulturních stereotypů. Utvářejí novou skutečnost a  prostřednictvím spoluúčasti diváka a performativního charakteru instalace nám dovolují prožívat prostor Arcidiecézního muzea novým a  ozvláštněným pohledem. „V  nejnižším prostoru původní románské věže vyvolává pocit hlubiny instalace Čeřená hladina evokující studnu. O patro výš, v Klenotnici, bude umístěn objekt ve tvaru koule nazvaný Střed tvořící těžiště celé instalace, ale i místa, které bylo výchozím bodem pro historickou strukturu urbanismu města. Vertikálně výtvarnou intervenci umocňuje plastika z  čirého optického skla nazvaná Jákobův žebřík, která je zavěšená v kapli svaté Barbory. Symbolicky jako alegorie zápasu, usmíření a  slibu nás propojuje s nebem a tvůrčími body vesmíru“ vysvětluje kurátorka Jana Šindelová. inzerce

Další tři intervence čekají na návštěvníky v prostoru gotické křížové chodby dómu sv. Václava v  podobě neonového nápisu Jsem, instalace v  kapli sv. Jana Křtitele nebo například Zrcadlový kříž v  Rajské zahradě. „Symbolický kříž se stává průchozí lávkou mezi převýšenými záhony s  bylinami a  studnou, ozvláštňuje a  světelně obměňuje podle denního světla a počasí prostředí Rajské zahrady. Vizuálně vytváří skleněný kříž ležící na zemi koláže a  příběhy zachycující obrazy návštěvníků i nebe, a dále prochází stěnou skrze ambit přiléhající ke katedrále sv. Václava, kde se stává součástí prostoru určeného pro meditaci,“ vysvětluje spoluautor výstavy Michal Motyčka. Umělecké intervence v  Arcidiecézním muzeu navazují na výstavu kreseb Václava Ciglera v  olomouckém Muzeu moderního umění. Od 6. června 2019 se také připravuje pokračování velkorysého projektu výtvarných intervencí Václava Ciglera a  Michala Motyčky nazvané Zvnějšnění v  obrazárně Arcibiskupského zámku a  Květné zahradě v Kroměříži. Výstavu Světlem uvidíte v  Arcidiecézním muzeu Olomouc do 29. října 2019. Více informací a  kompletní program najdete na MUO.CZ

DONALD TRUMP: THE ART OF THE DEAL „Je to moje druhá nejoblíbenější knížka. Víte, jaká je ta první? Bible!“ řekl o své první knize The Art of the Deal Donald Trump. Sbírka rad, jak vést úspěšný business, je spíše směsicí zápisků a vzpomínek


Antonín Procházka je obdařen talentem pro komediální žánr. Text jeho hry mluví divákům z duše. Je to příběh docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník s  učitelkou a  majitel neprosperující umělecké agentury s  knihovnicí), snažících se předejít možné manželské krizi. Způsobí nejprve lehkou zápletku, postupně však doslova gejzír krkolomných situací, trapasů a slovního humoru. A  to za přispění dospívající dcery, jejího kluka a  ubohého bytaře, který přijde

tip

KUPEC BENÁTSKÝ

poctivě krást, zamotá se do světa intelektuálů a jen zírá, do jakých situací se zapletl. Komedii o  tom, jak snadno spadnout do manželské krize a  jak těžko z  ní ven, uvidíte v  neděli 9. června 2019 od 19.00 hodin v  Divadle na Šantovce. Hrají: Petr Nárožný, Naďa Konvalinková a další. Více informací na DIVADLONASANTOVCE.CZ

TAIL LANGUAGE Fantaskní a komickou stránku moderního světa ztvární na 23. Divadelní Floře špičkoví korejští tanečníci pod vedením choreografky Bory Kim. Ta se ve svém skupinovém projektu Tail Language (v  překladu „jazyk ocasu“) zaměřuje na řeč těla. Lidskou řeč konfrontuje s pohyby inspirovanými symbolickým systémem řeči kočičího ocasu i  dalších gest ze zvířecí říše. Nevšední performance odhaluje fascinující řeč, jednodušší a  srozumitel-

Kupec Antonio je sice titulní postavou této vrcholné shakespearovské komedie, avšak je to spíš židovský lichvář Shylock, který je vyhledávanou hereckou příležitostí a hlavním středobodem celého příběhu. Právě z jeho úst se line jeden z nejslavnějších Shakespearových monologů o  nesmyslnosti náboženské segregace a rovněž je to on, kdo zmíněnému kupci vyřízne z  těla libru masa. Alžbětinská komedie, patřící mezi nejkontroverznější Shakespearova díla, byla napsána mezi léty 1596 až 1598. Olomoucké publikum bavila zatím pouze jednou jedinkrát, a to před dlouhými šedesáti lety, tedy v roce 1958. Proto si myslíme, že je nejvyšší čas nechat kupce benátského znovu promluvit. Režie se zhostí umělecký šéf olomouckého divadla Tramtarie Vladislav Kracík. Jeho režijní práce v našem divadle bude vyvrcholením několikaleté vzájemné spolupráce, která začala Robinem Hoodem, ve kterém hostují herci divadla Tramtarie, a  pokračovala společnými

Kdyby tak muzea mohla vyprávět! Nový dokument o slavném španělském Museo del Prado má přesně tento cíl. Slavná budova v Madridu slaví 200 let existence a ve výpravném snímku přibližuje svůj příběh. Putování španělskou metropolí odhaluje nejen to nejlepší z obřích muzejních sbírek, ale i šest století španělského národa. Dějiny vyprávěné uměním, přes osm tisíc muzejních exponátů včetně děl od géniů jako Goya, El Greco, Velázquez nebo Rubens, Tizian či Bosch, přesně to je nový dokument Prado – sbírka plná divů. V kině Metropol uvidíte italský dokument Prado – sbírka plná divů od pondělí 3. června 2019. Více info na WWW.KINOMETROPOL.CZ

16

[novinky]

foto: © nexo digital, david konečný

S TVOJÍ DCEROU NE

nější než slova. Inscenace od své premiéry v roce 2014 cestovala do Jižní i  Severní Ameriky, Evropy i na řadu festivalů v Asii. V Olomouci ji můžete zhlédnout v pátek 17. května 2019 od 16.30 hodin v S-klubu. Více informací najdete na DIVADELNIFLORA.CZ

KINO

na obchodní aktivity 80. let, nicméně navozuje podivný pocit aktuálnosti. Na Divadelní Floře je v sobotu 25. května na programu adaptace tohoto bestselleru, a  to ve světové premiéře! Kolektiv mnichovských tvůrců se ubírá po myšlenkových stopách 45. prezidenta USA a  v  originálním jevištním tvaru rafinovaně prokládá úryvky z Trumpovy knihy citacemi z  literatury i  z  popkultury: místo tu našly Rimbaudovy básně, vzpomínky Traudl Jungeové na poslední dny s Hitlerem, ale také sbírka tweetů či mumble rap. Zneklidňující performance je chvilkovým zastavením v  nekončící válce mezi pravdou a fake news, uměním a brakem. V roli kontroverzního státníka se představí německá herecká hvězda Aurel Manthei. Více informací najdete na DIVADELNIFLORA.CZ


CHARITY FASHION NIGHT PRO ELENKU VOJTKOVOU Jedinečný večer plný krásy, inspirace a stylu proběhne v pátek 17. května 2019 od 19.00 hodin v  Divadle na Šantovce. Čekají vás přehlídky módních designérů v  čele s  Luďkem Hanákem, Šárkou Ordošovou a značkou WWO. Do světa iluzí a  kouzel vás zavedou finalisté soutěže Česko Slovensko má talent: Tomasiano a Kelly. Chybět nebudou ani baletní a pěvecká vystoupení, raut a ochutnávka vín. Celý výtěžek z této akce poputuje rodině Elenky Vojtkové. Pořádá nadační fond Krásná srdce pomáhají. Více informací najdete na DIVADLONASANTOVCE.CZ

JANANAS V RAJSKÉ ZAHRADĚ

foto: pr

Tak dlouho narušovali stereotypy folkového žánru, až tuto škatulku přerostli. V jednom písňovém textu s podvratným humorem mají nápady na tři „dlouhohrající desky“. Skupina, co jí všechno dlouho trvá a jejíž členové nosí každý den čisté prádlo. Mají hodně chutný repertoár, který se dá radostně zbaštit. Přestože ještě nenatočili desku pro děti, navštívili již

všechna myslitelná i nemyslitelná pódia českých klubů a festivalů. V Rajské zahradě budou ale úplně poprvé! Jana Infeldová (zpěv), Jan Vávra (kytara), Jaromír Fulnek (baskytara), Jan Chili Chalupa (bicí) – všichni dohromady jako Jananas. Poslechnout si je můžete v pátek 24. května 2019 od 18.00 hodin v  Rajské zahradě Domu přírody Litovelského Pomoraví v centru Sluňákov. Více informací najdete na SLUNAKOV.CZ

www.dachi.cz

BYTY NA ŠIBENÍKU

HANA ZAGOROVÁ V ŠUMPERKU Jedna z  nejlepších interpretek šansonu u  nás, hudební stálice Hana Zagorová, přijala pozvání do Šumperka spolu s  excelentním Boom! Bandem Jiřího Dvořáka a Petrem Rezkem. Podle recenzentů a kritiků se naše česká star odlivu fanoušků obávat nemusí, k  tvorbě na svém posledním albu „Já nemám strach“ se totiž nebála přizvat kolegy o  generace mladší. Uslyšíte tak písničky z dílny Xindla X, Radůzy, Marka Ztraceného, Martina Chodúra a  dalších skvělých skladatelů a  textařů. Během šumperského koncertu Hany Zagorové v  sobotu 18.  května 2019 od 19.00 hodin v Domě kultury nebudou chybět ani léty prověřené hity. Více informací najdete na DKSUMPERK.CZ

Nově upravený projekt Ing. Lucie Bobková, tel.: 777 224 746

AREÁL WOLKEROVA inzerce

večery obou divadel ve stylu stand-up comedy. Kupec benátský by proto měl být pomyslnou třešinkou na dortu, který pod rukama obou olomouckých divadelních scén za ta léta vznikl. Premiéru činohry Williama Shakespeara Kupec benátský uvidíte v pátek 7. června 2019 od 19.00 hodin v Moravském divadle Olomouc. Další termíny a více informací najdete na MORAVSKEDIVADLO.CZ

Nové byty v blízkosti parku a centra Mgr. Anna Opluštilová, tel.: 736 532 204

NOVÁ SLADOVNA

GREEN EYE Tanečně propracované a výtvarně silné obrazy inspirované Shakespearovým dramatem Othello prozkoumávají temné stránky člověka. Proměnlivá scénografie, vizuální podněty ve formě objektů, které zaplňují pódium, a  střídání činoherního a  tanečního jednání tanečníků, které vyjadřuje lidskou povahu. To vše naplňuje diváky pocitem, že čelí svému pravému já, se kterým se možná nikdy nechtěli setkat. Inscenaci Green Eye jednoho z  nejvýraznějších choreografů mladé generace korejských tvůrců, Kim Sung-hoona, který se podílel například na podobě zahajovacího ceremoniálu londýnských olympijských her, můžete spatřit 17.  května 2019 ve 20.00 hodin na jevišti Moravského divadla. Více informací o festivalu Divadelní flora najdete na DIVADELNIFLORA.CZ

Prodej bytů v blízkosti centra Mgr. Anna Opluštilová, tel.: 736 532 204

SLAVONÍNSKÉ ZAHRADY

Zahájen prodej 3. etapy Lenka Nerušilová, tel.: 733 530 932


z bratrské spolupráce, nese název Jeden z  davu a  vyšla v  roce 2017. „S  bráchou nám naše spolupráce pořád vyhovuje. Přijde mi, že to je dokonce ještě lepší. Není to jenom o  práci na textu a  hudbě, ale dělíme mezi sebe i spoustu dalšího okolo, a je lepší nebýt na všechno sám,“ cení si spolupráce Cavalier. Společně s novým EP vychází i klip k songu Hra. Více informací o dvojkoncertu najdete na S-KLUB.CZ

LENKA DUSILOVÁ

Talentovaná pianistka a skladatelka Hania Rani – žijící střídavě ve Varšavě a  Berlíně – vystudovala na konzervatoři, ale její hudební lásky od Chopina přes Brubecka až k  Radiohead ji zavedly k  neortodoxnímu přístupu k  tvorbě. Její skladby se rodí z fascinace klavírem jako hudebním nástrojem a  z  touhy interpretovat jeho zvuk a  harmonické možnosti svým vlastním osobitým způsobem. Začátkem dubna vydala své debutové album Esja inspirované a  pojmenované podle mohutného islandského pohoří. Stejně jako se s počasím mění vzhled těchto hor, je proměnlivá i  nálada její hudby. Hania Rani je velkým objevem současné moderní vážné hudby a poslechnout si ji budete moci v  úterý 14. května 2019 od 20.00 hodin v  olomouckém Jazz Tibet Clubu. Více informací najdete na JAZZTIBET.CZ

MUZEJNÍ NOC 2019 V pátek 17. května 2019 můžete od 18.00 do 22.00 hodit zažít v  Muzeu umění Olomouc tu pravou Muzejní noc. Od

18

18.00 hodin proběhne v Arcidiecézním muzeu Olomouc na Václavském náměstí Multimediální průvodce světem umění – dospělým návštěvníkům představí vybraná díla z  Obrazárny olomouckých biskupů a  arcibiskupů a  jižního křídla Arcidiecézního muzea Olomouc. Nově naleznou zvídaví návštěvníci v tabletech rozsáhlejší popisky a srovnávací materiál v podobě obrázků, videí a audio záznamů. Tablety si bude možné zapůjčit u vstupu do Obrazárny v prvním patře. Více informací najdete na WWW.MUO.CZ

CAVALIER Do olomouckého S-klubu před začátkem prázdnin dorazí rapper Cavalier! Jakub Sokolowski, který se proslavil tracky jako Těžký váhy, Nemůžu si dovolit nebo #Žijuproto, na kterých spolupracoval s Benem Cristovao, vystoupí v  Olomouci v  pátek 21. června 2019 od 21.00 hodin. Nyní vypouští do světa své nové EP se sedmi písněmi, které mu opět produkoval jeho bratr Jan Sokolowski a mixu se ujal Ondřej Žatkuliak z Rooftop Studia. Jeho předchozí deska, která rovněž vzešla

[novinky]

COMPLEMENT Co se děje se světem mimo naše zorné pole? A je možné jej nějak ovlivnit? V  rámci programové sekce Fokus: Korea servírují organizátoři 23. Divadelní Flory mj. imaginativní inscenaci Complement. S  použitím kamery, jakožto nástroje záznamu reality, a v konfrontaci s  opakujícími se jednoduchými pohyby tanečníků, vznikají nové perspektivy vnímání prostoru i času. Divák se dostává do pomyslné střihačské dílny, ve které se do jevištního obrazu přidávají, mažou, zkreslují a upravují jednotlivé prvky cho-

foto: pr

HANIA RANI

Letní hudební hraní je již v pořadí pátým ročníkem komorních koncertů, které se konají na nádvoří Šternberského kláštera. V roce 2019 se divákům představí Lenka Dusilová, šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl. Ikona odvážného, novátorského popu, která neztrácí většinové publikum. Pro svůj osobitý vokál je hostem v řadě desek a koncertů předních muzikantů české scény. Lenka Dusilová se v letech osobního zrání rozhodla odejít k  osobnějšímu, vrstevnatějšímu stylu a stal se z ní mimořádný úkaz české hudební scény. Z  pozice rockové a popové hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy z  nejrůznějších stylů a  mimohudebních zážitků. Koncert na nádvoří Šternberského kláštera se uskuteční v pátek 19. července 2019 od 19.00 hodin. Vstupenky si můžete zakoupit také v předprodeji v Informačním centru ve Šternberku, Uničově, Litovli, na webu organizátora nebo na portále SMS Ticket a GoOut. Více informací najdete na ARKS-PLUS.CZ


reografie. Jako by šlo o animovaný film. Inscenace byla oceněna na největší asijské choreografické soutěži Yokohama Dance Collection a  v  Olomouci bude k  vidění v sobotu 18. a v neděli 19. května 2019 na Konviktu – v Divadle K3. Více informací najdete na DIVADELNIFLORA.CZ

prošly tisíce spokojených rodičů. Na klubovém večeru si budete povídat o tom, jak pocity těhotné matky a její okolí ovlivňují vývoj dítěte. Proč je také potřeba mluvit o  realitě v  českých porodnicích? A  proč je psychické a  mentální zdraví stejně důležité jako to fyzické? Přihlásit se můžete na e-mail minerva21olomouc@ gmail.com nebo přes webové stránky MINERVA21.NET

MINERVA KLUBOVÝ VEČER S MICHAELOU KALUSOVOU V  rámci květnového klubového večera Minerva 21, konkrétně ve čtvrtek 23.  května 2019 od 17.00 hodin v  Theresian Hotel & Spa na Javoříčské ulici v Olomouci, budete mít možnost poznat Michaelu Kalusovou. Michaela Kalusová je spoluzakladatelkou známých a  rozšířených kurzů Hypnoporodu pro těhotné ženy a  jejich partnery, kurzu pro duly a  asociace zpracování placenty. Čtrnáct let žila v Británii, kde se vzdělávala, pracovala jako dula a lektorka Hypnoporodu. Po celou dobu pravidelně jezdila do ČR a rozvíjela svou vizi podpory českých žen v jejich přáních klidného,

MALOMĚŠŤÁCI respektujícího a pozitivního porodu. Nyní se vrátila do České republiky, aby mohla i nadále podporovat tak důležitou změnu a rozšířila svůj tým lektorek. Vystudovala pre a  perinatální psychologii, je terapeutkou EFT a  kabalistických vizualizací Dreambirth a specializuje se na porody žen, které v  průběhu svého života zažily sexuální či porodní trauma. V  této chvíli také pořádá workshopy o  Hypnoporodu v  porodnicích a  společně se se svým týmem snaží o změnu českého porodnictví a humanizaci služeb. Kurzy Hypnoporodu do dnešního dne

Petr chce dostudovat práva a mít práci. Taťána chce, aby ji Nil miloval. Nil chce spravedlivější svět. Polja chce jít do divadla... Ikonická hra ruského realistického dramatu v úpravě brněnského HaDivadla je subtilním obrazem ztracených lidí, kteří nejsou schopni porozumění – mezi sebou, natož sobě samým. Původní Gorkého text je kritikou provinčního maloměšťáctví a  proroctvím o  nevyhnutelnosti společenských změn v  předvečer socialistické revoluce. Současná adaptace s excelujícím Cyrilem Drozdou v  titulní roli se objeví v  rámci festivalového programu Divadel-

CO NA TO PRÁVNÍK? JAK PŘEDAT RODINNOU FIRMU?

foto: sergej gherciu, lukáš navara

Znáte to. Rodiče mají o firmě představy, vy to vidíte jinak. Oni vám chtějí předat firmu, vy to vidíte stejně, ale rádi byste řídili firmu jiným způsobem. JUDr. Jakub Dohnal, olomoucký advokát nám poradil, že není nutné hned převádět celou firmu. Je možné například jmenovat následovníky do dozorčí rady a jí dát pravomoci valné hromady. Je spousta možností jak předat rodinnou firmu. Jen pár z nich je ale správných.

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., advokát Palackého 21, Olomouc, +420 608 566 224

19


antskou sázku, která vede k neobvyklé výměně manželů. Jak to dopadne? Komedii o rozdílech mezi muži a ženami, uvidíte v  úterý 18. června 2019 od 19.00 hodin v  kině Metropol. Hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková, Daniel Rous a  Martin Kraus. Více informací na KINOMETROPOL.CZ

SHALOSH Navzdory klasické sestavě jazzového tria připravují izraelští Shalosh svým posluchačům hudební výlety mimo vymezené žánry. Přirozeně a bez okolků mísí rock, groove, progresivní elektroniku i klasiku, zatímco v rytmice se ozývá Afrika a v melodiích Střední východ. Jejich hudba, která je přístupná i  sofistikovaná zároveň, má naléhavost rocku zjemněnou jazzovým předivem. Na jediném koncertě v  České republice, které se uskuteční v  úterý 28. května 2019 od 20.00 hodin v  olomouckém Jazz Tibet Clubu, představí kapela své zbrusu nové album Onwards and Upwards. Více informací najdete na JAZZTIBET.CZ

TUČŇÁCI NA ARŠE Bůh má plné zuby zvířat, která se jenom hádají. Velká potopa se blíží a na Noemově arše platí přísná pravidla, od každého druhu přežijí dva exempláře. Co se stane s  trojicí nerozlučných přátel - tučňáků? Roztomilá groteska, která pobaví jak malé, tak dospělé děti. Derniéru a  speciální benefiční uvedení tohoto představení (výtěžek ze vstupného bude věnován Šanci Olomouc o.p.s.) uvidíte v neděli 2. června 2019 od 14.00 hodin v Divadle na cucky. Více informací najdete na WWW.DIVADLONACUCKY.CZ

LASKONKY Představení Laskonky vypráví příběhy každodenních radostí a starostí, co můžou potkat každého z nás. Ukazují také, jak krásný, barevný, hravý, ale i bolestivý nebo nespravedlivý život někdy dokáže

20

být... Povídky o nešťastné zamilovanosti a  šťastných flirtech můžete zažít ve středu 22.  května 2019 od 19.00 hodin v  Divadle na Šantovce. Více informací a kompletní program divadla najdete na DIVADLONASANTOVCE.CZ

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK Ztřeštěná komedie o rozdílném pohledu mužů a žen na to, co život přináší, o hovorech mužů o ženách a žen o mužích, i  o  tom, že opačné pohlaví je pro nás stále neřešitelnou záhadou – to je Manželský čtyřúhelník. Prostě: muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Manželé Juklovi jsou dlouholetými přáteli manželů Tupých. Květa a Růžena pracují ve stejné mateřské školce, Míra a  Radim jsou inženýry ve stejném výrobním podniku. Proto není divu, že se jako každý rok chystají společně oslavit Silvestra. Alkohol teče proudem, a  tak vtipkování žen o  tom, jak jsou muži neschopní, negalantní, líní a jak se s nimi nedá žít, a stesky mužů o tom, že ženy se nedají pochopit, vyústí ve furi-

[novinky]

TUBLATANKA A CITRON Československé hudební legendy vyrážejí po roce opět na společné turné po České republice s  názvem Souboj Rebelů Tour 2019! Na jaře letošního roku rockové kapely odehrály mimořádně úspěšné turné, na kterém vyprodaly jedenáct hal v České republice, a proto se znovu sejdou, aby pokračovaly v  tomto fenomenálním úspěchu! Na jarním turné vznikla společná skladba – duet Maťa Ďurindy a Ládi Křížka „Silní a nezlomní“ o Česko – Slovensku a o přátelství mezi oběma státy, která zazněla na závěr každého koncertu, a  fanoušci ji uslyší i  v  druhé části turné. Na turné Souboj Rebelů Tour 2019 čeká fanoušky nová, monstrózní scéna plná skvělých efektů a  nových videoanimací. Citron představí a  nabídne nový singl, který bude předzvěstí nového studiového alba. Fanoušci si zároveň budou moci koupit nové mini DVD Tublatanka/Citron, které se natočilo v pražské Malé sportovní hale. Při vstupu do haly opět každý návštěvník dostane maxisingl se společným hitem

foto: pr

ní Flory na jevišti Moravského divadla ve středu 22. května 2019 ve 20.00 hodin. Více informací o festivalu Divadelní flora najdete na DIVADELNIFLORA.CZ


Silní a nezlomní! „Byl jsem z našeho prvního turné nadšený. Celým vystoupením Souboje Rebelů se line v  prostoru úžasná chemie. Mezi Citronem a publikem, mezi Tublatankou a publikem a stejně tak mezi námi kapelami. Cítíte to všude kolem. Je to pro mě úžasný zážitek. Diváci i  muzikanti si to velice užívají všichni dohromady. Je skvělé, jak se mohou fandové i my při hitech svého mládí romanticky přenášet vzpomínkami do mládí, zavzpomínat na svá první rande a milostné příběhy z českých a  slovenských mezí, luhů a  hájů,“ uvedl lídr kapely Citron Radim Pařízek. „Těším se, až začne v halách dunět poctivá rocková muzika během turné Souboj rebelů a my znovu uslyšíme aplaus českého publika! A taky se moc těším, že si naše Tublatanka s Citronem zahraje a zazpívá společnou píseň,“ prozradil Maťo Ďurinda z Tublatanky. Nenechte si ujít tento poctivý rockový nářez plný energie v pátek 17. května 2019 od 20.00 hodin ve sportovní hale Univerzity Palackého! Vstupenky a více info na MASTERSOFROCK.CZ

foto: pr

FASCINACE ROSTLINAMI Společnost Výstaviště Flora Olomouc i letos svým programem podpoří 6. ročník Olomoucké muzejní noci. Pro návštěvníky chystá noční komentované prohlídky palmového skleníku. Zapojí se i  do Dne fascinací rostlinami, kde navíc nabídne komentované procházky botanickou zahradou a naučnou soutěž pro děti. Na speciálně nasvícený palmový skleník ve Smetanových sadech se mohou návštěvníci těšit v  pátek 17. května

2019 v rámci Muzejní noci v  Olomouci. Komentované prohlídky budou v časech 20.30, 21.30 a 22.30 hodin. Mezinárodní akce Den fascinace rostlinami se koná pod záštitou ministra zemědělství a  Asociace soukromých zemědělců a  letos připadá na sobotu 18. května. Výstaviště Flora Olomouc jej oslaví rovněž nočními prohlídkami palmového skleníku ve 20.30, 21.30 a  22.30 hodin. K tomu navíc zve na komentované prohlídky botanické zahrady v  11.00, 13.00 a  15.00 hodin. Děti se zde mohou zapojit do naučné hry „Za tajemstvím rostlin“. Kapacita míst na komentované noční prohlídky sbírkových skleníků je omezená. Sbírkové skleníky a  botanická zahrada s  rozáriem jsou jinak návštěvníkům otevřeny každý den kromě pondělí vždy od 9.30 do 18.00 hodin. Do botanické zahrady a  rozária je vstup volný. Více informací najdete na FLORA-OL.CZ

KDYŽ SE ZHASNE „Když se zhasne“ je hra, u které se můžete těšit na typicky české komediální momen-

ty, pečlivě vystavěné gagy a na naprosto překvapivou zápletku mezi dvěma manželskými páry, které se rozhodly pojmout vánoční večírek trochu jako „swingers párty“. Tento termín vám vysvětlí profesor historie, jemuž nejlépe porozumí jeho manželka, věštkyně budoucnosti, už méně ho chápe lékař s  gynekologickou praxí a  už vůbec nic nechce chápat jeho žena – majitelka italské restaurace. Blízcí přátelé se hodlají před vašima očima sblížit až nad hranice přátelství, ale každý z nich o tom má trochu jinou představu... Komedii Když se zhasne uvidíte ve středu 5. června 2019 od 19.00 hodin ve šternberském Kulturním domě. Vstupenky zakoupíte v  předprodeji v  Informačním centru ve Šternberku, Uničově, Litovli a v sídle pořádající agentury ARKS Plus, s. r. o. Více informací naleznete na webových stránkách agentury ARKS-PLUS.CZ

SOUKROMÉ ROZHOVORY Anna je zamilovaná do jiného muže a je připravena odejít, manžel se jí však odmítá vzdát – souboj, který nemá vítěze, jen oběti... Soukromé rozhovory Divadelní společnosti Jedl jsou ostře i  vtipně exponované obrazy na téma manželského života. Skrze detailně nahlížený vztah Anny a  Henrika (Lucie Trmíková a  Martin Pechlát), obnažený i  skrze postavu zpovědníka manželů (Alois Švehlík), tvůrci zkoumají, jak blízko si vlastně dva mohou být, než se vzájemně zničí. Režisér Jan Nebeský a  scénáristka a  herečka Lucie Trmíková (ve svém soukromém životě partneři) vytvořili tuto autorskou hru jako hold Ingmaru

inzerce

KY

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM! DÍKY VÁM JSME PŘISPĚLI RODINÁM DĚTÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM #PONOZKYOCHANA 70 100 Kč


HOĎ SE DO POGODY Zbrusu nový pořad Sandry Pogodové a Richarda Pogody k  vydání jejich povídkové knihy se uskuteční ve čtvrtek 23. května 2019 od 19.00 hodin v Divadle na Šantovce. Provedou vás spolu zábavným večerem plným historek, vzpomínek na slavné osobnosti a čtením úryvků ze své knižní prvotiny. To vše proloží spoustou nezapomenutelných písní a  šansonů. Více informací a  kompletní program divadla najdete na DIVADLONASANTOVCE.CZ

GIGANTI VE VLASTIVĚDNÉM MUZEU Po pěti letech se do Vlastivědného muzea v Olomouci vrací jedna z nejúspěšnějších výstav v jeho novodobé historii, kterou si v roce 2014 prohlédlo bezmála 25.000 návštěvníků. Vydejte se i  vy do minulosti staré deset tisíc let – poznejte tehdejší největší a  nejzajímavější obyvatele naší planety. V plné kráse a životní velikosti se vám představí patnáct vyhynulých tvorů z  doby ledové z  různých koutů světa,

22

jejichž modely byly vytvořeny v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Budete mít jedinečnou možnost, a to i během Olomoucké muzejní noci 17. května, podívat se na zvířata zblízka, uvědomit si jejich ohromující velikost a  seznámit se nejenom s  jejich pravou podobou, ale i způsobem jejich života. Věříme, že stejně jako tisíce návštěvníků před vámi budete i  vy ohromeni tvory, které už na naší planetě nepotkáte. Poloha Olomouce byla ve čtvrtohorách naprosto unikátní. Hornomoravským úvalem procházely migrační trasy velkých zvířat, která zde nalézala vhodné podmínky pro svůj život. Četné jeskyně jim pak poskytovaly i  úkryt. Výstavu Giganti doby ledové tak doplňují paleontologické nálezy kostí a  zubů ze světově unikátních lokalit, kterými jsou Přerov-Předmostí, Mladeč a  Javoříčko. Návštěvníci tak mohou vidět kompletní lebku medvěda jeskynního, čelist, kel a stoličku mamuta, zuby a  kosti koně sprašového nebo čelist nosorožce srstnatého. Všechny tyto nálezy pocházejí z mimořádně velké kolekce čtvrtohorních obratlovců, které jsou uloženy v  paleontologické sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci. K  výstavě je připraven edukační lektorovaný program „Jak se žilo v době ledové“, který je určen pro děti z  mateřských a základních škol, ale i pro studenty škol středních. Výstava potrvá až do 23. června 2019. Více informací najdete na GIGANTI. CZ nebo na VMO.CZ

GARDEN FOOD FESTIVAL Máme skvělou zprávu pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Nejchutnější festival v  České republice Garden Food Festival se letos rozšíří do dalších měst. Seriál akcí odstartoval v  dubnu 2019 v Praze, kde oživil jedinečný prostor barokní Invalidovny. V programu nechyběla kvalitní hudební produkce a poutavý celodenní program pro děti. Na své si přišli milovníci vybraných delikates, ale také příznivci tradiční české kuchyně. Účastníci se seznámili se zajímavými gastro koncepty z  celé republiky i  ze zahraničí. Na výběr byly hmyzí pokrmy, hlemýždi, pečení pštrosi, vyzrálé hovězí, ústřice, foie gras, čokolá-

[novinky]

dy, pralinky, lanýže, vegetariánské a raw speciality a další dobroty. Festival pravidelně přiváží nejlepší kuchaře, kteří vaří na pódiu a  rádi se s  lidmi podělí o  své zkušenosti. V  pražské premiéře se objevil michelinský šéfkuchař Radek Kašpárek, Jan Punčochář i  talentovaný Přemek Forejt. Novinkou letošní série je také spojení jídla s  uměním. „Program na pódiu bude v  některých dnech prodloužen až do večera. Gastronomii na scéně vystřídá muzika, která navodí správnou atmosféru ke kulinářským zážitkům,“ řekl ředitel festivalu Dušan Neumann. Lidé uslyší blues, jazz, latinu a podobné pohodové žánry. Organizátoři rozmístí své stany na nádvoří unikátní budovy barokní Invalidovny, která je národní kulturní památkou a  byla dlouhá léta veřejnosti nepřístupná. Festival se představí 25. a  26. května 2019 v Městském parku v Rožnově pod Radhoštěm, 31. srpna a 1. září 2019 poprvé v Uherském Hradišti a na konci září pak v  Olomouci. Vstupenky si mohou zájemci objednat na webových stránkách GARDENFOODFESTIVAL.CZ

WWW NEUROBEAT Vrchol hudebního programu 23. Divadelní Flory je naplánován na pozdní večer 23. května 2019 do festivalového šapitó na Konviktu. Obtížně zařaditelná kultovní formace WWW je proslulá nezaměnitelným elektronickým zvukem, typickým perkusivním charakterem písní a působivými, komplikovanými a  zároveň hravými texty plnými imaginace. Zdánlivě nezúčastněný i naléhavý hlas frontmana Ondřeje Sifona Anděry rytmicky dekla-

foto: pr

Bergmanovi. Jedná se o kompilaci několika jeho původních textů, které Trmíková obohatila o svou perspektivu. Od fokusu na ženskou hrdinku tak došlo k posunu k  rovnocennému dialogu obou postav. Všechna základní témata Bergmanovy tvorby – nevěra, osamělost a  úzkost – však zůstávají zachována. Inscenace bude v  Divadle hudby uvedena hned třikrát – ve čtvrtek 23., v  pátek 24. a  v  sobotu 25. května 2019. Více informací najdete na DIVADELNIFLORA.CZ


certů. Snad proto, že v současnosti žije v ústraní ve švédském městě Malmö, kde ve vlastním studiu skládá osobněji laděné písně. Dvojkoncert výrazných osobností irské nezávislé scény si můžete vychutnat v pondělí 10. června 2019 od 20.00 hodin v  olomouckém Jazz Tibet Clubu. Více informací najdete na JAZZTIBET.CZ

DIVADLO TRAMTARIE UVÁDÍ BOJ O PŘEŽITÍ: P.E.S.CH.O!

SCREAMERS – SMÍM PROSIT? Nový zábavný pořad známé české travesti skupiny Screamers – Smím prosit? se uskuteční v Domě u parku v Olomouci ve středu 22. května 2019 od 19.00 hodin. Více na AGENTURAGONG.CZ

CATHY DAVEY TRIO + JAPE Svérázná irská písničkářka Cathy Davey, označovaná za irskou Björk, PJ Harvey či Joni Mitchell, pochází z dublinské umělecké rodiny. Nahrávací kontrakt podepsala před deseti let a její alba mají nejen umělecký, ale i komerční úspěch – dostala se až na platinovou hranici. To předposlední, The Nameless z roku 2010, bylo v týdnu svého vydání nejrychleji se prodávající

24

deskou Irska. Cathy Davey byla dvakrát nominována na Choice Music Prize a roku 2008 získala Meteor Music Prize jako nejlepší irská zpěvačka. Koncertovala na mnoha významných akcích, například na Eurosonic festivalu v  nizozemském Groningenu nebo slavné přehlídce SXSW festivalu v texaském Austinu. Jako hosta svých koncertů ji přizvaly takové hudební celebrity, jako jsou Graham Coxon, R.E.M. nebo Supergrass. Inspirativní irský rockový písničkář, kytarista, zpěvák, experimentátor a  zvukový čarostřelec Richie Egan (člen kultovních rockových The Redneck Manifesto) dal před lety dohromady projekt, který odráží jeho experimentální vztah k  hudbě i  specifický smysl pro humor a  v  němž se s uhrančivou samozřejmostí potkávají folk s elektronikou. Jeho hudba má blízko k obřadu, stojí na syntezátorech, hip hopu, drsných kytarách, tanečních beatech a nepřeslechnutelném hlase. V  Irsku se těší velké oblibě, snad každé album kapely získalo významné domácí ocenění. Od elektroniky a  rockového hluku si Richie Egan v  posledních letech stále častěji odskakuje do hájemství akustických kon-

[novinky]

foto: pr

mující texty výtvarníka Lubomíra Typlta za doprovodu zneklidňujících beatů utváří svébytný tvar, jenž patří k tomu intelektuálně nejambicióznějšímu, co lze na české hudební scéně najít. Více informací o festivalu Divadelní flora najdete na DIVADELNIFLORA.CZ

Divadlo Tramtarie uvádí novou premiéru z naší nepříliš vzdálené budoucnosti, Boj o přežití: P.E.S.CH.O! Píše se rok 2055 a na Zemi došla voda. Nahradila ji želatina, kterou vyrábí nadnárodní společnost P.E.S.CH.O. Jméno této mocné organizace je ale zastoupeno i v názvech bankovních domů, energetických společností, kulturních institucí i spotřebního zboží... P.E.S.CH.O prorůstá celým společenským systémem a  ovládá jej, protože díky své náhražce vody má v rukou samu lidskou existenci. Hlavním hrdinou příběhu je Daniel, hacker, který se živí nelegálním získáváním cenných nebo přímo tajných informací. A  právě Daniel se jednoho dne dozví, že v oné P.E.S.CH.O – želatině možná tiká smrtelné nebezpečí pro celé lidstvo. Ale co s tím? A je vůbec v něčím zájmu znát pravdu? A lze ji znát a zároveň zůstat na živu? Boj o přežití začíná... Divadelní adaptaci úspěšné rozhlasové hry Marka Epsteina, která v  roce 2015 zvítězila na prestižním mezinárodním festivalu rozhlasových her Grand Prix Nova v Bukurešti, uvedlo Divadlo Tramtarie ve světové premiéře 8. května 2019,


další reprízu můžete vidět např. v úterý 21. května 2019 od 19.00 hodin. Více informací a kompletní program najdete na DIVADLOTRAMTARIE.CZ

BEZDĚKOVSKÝ LEVANDULOVÝ FESTIVAL Mňága a Ždorp, staří známí Radečci nebo Argema? To je jen část účinkujících na letošním Levandulovém festivalu v  Bezděkově u  Úsova, který se bude konat 5. a 6. července 2019. I tentokrát se máte na co těšit! Více informací najdete na LEVANDULOVYSTATEK.CZ

foto: pr

MIKE TRAMP Dánský zpěvák, skladatel a kytarista Mike Tramp, se nejvíce proslavil na přelomu 80. a 90. let v řadách své původní hard rockové formace White Lion. Po jejím rozpadu prakticky na samém vrcholu teh-

dejší rockové scény, zakládá svou vlastní skupinu Freak Of Nature, se kterou se, na rozdíl od White Lion, kteří se vyznačovali svižnou melodickou písničkou a poutavou baladou, přiklání spíše k  tvrdšímu soundu. Po natočení tří alb však skupinu rozpouští a  věnuje se plně sólové dráze zhruba až do roku 2005, kdy se mu podaří oživit svůj původní band a koncertují po USA a Evropě až do roku 2008. inzerce

V roce 2009 vydává opět pod svým jménem zcela nový počin – album „Mike Tramp & The Rock´N´Roll Circuz“, přičemž si tento název vezme i jeho doprovodná kapela za svůj. O rok později skupina zaujme poctou předčasně zemřelému vokalistovi Black Sabbath Ronnie James Diovi – skladbou nazvanou „Hymn To Ronnie“. Nejnovější album Mike Trampa vyšlo v  dubnu 2011 pod názvem „Stand Your Ground“ a mimo jiné obsahuje právě onu poctu R.J.D. nebo hitový singl „Distance“. Ač je to s  podivem, tak se Mike Tramp vrací do České republiky teprve po třetí. Poprvé to bylo jediné vystoupení před sedmnácti lety ve zlínském klubu Golem, podruhé tady byl téměř deset let poté na dvou vystoupeních v Praze a Olomouci. Tentokrát zahraje Mike Tramp sólově hned čtyřikrát a bude se jednat o jedinečná akustická vystoupení. Zároveň přijíždí představit své zcela nové album „Stray From The Flock“, které vyšlo na začátku


března, a soudě podle pilotního singlu se na něm umělec vrací ke své syrovější podobě z dob svých začátků. V Olomouci si jej budete moci poslechnout v  sobotu 1.  června 2019 od 20.00 hodin v Bounty Rock Cafe. Více info najdete na BOUNTYROCKCAFE.CZ

z malých pivovarů, jasně dané velikosti a  ceny burgerů, hranolkárny, zmrzku, vafle, palačinky a  další dobroty. Více informací najdete na BURGERFESTIVAL.CZ

BURGER STREET FESTIVAL OLOMOUC

Divadelní Flora ve svém off-programu nabízí celou řadu výjimečných událostí, jako je například procházka fantaskními zvukovými krajinami experimentujícího mnichovského skladatele filmové a scénické hudby Alexandera Maschkeho. Superimposed je Alexanderův zvukový experiment, kombinace nahrávek strunných nástrojů, varhan a nalezených zvuků za pomoci modulárních syntezátorů a  elektronických elementů a  jejich splétání do zvukových krajin a  znělých struktur, jež evokují vjemy od obrušování zvukových pilířů po momenty snového rozjímání. Olomoucký koncert v  sobotu 25. května 2019 bude částečně improvizovanou cestou zvukem jako kompozičním materiálem a pozve posluchače do dechberoucích představ o  rozkládajících se světech, lidské kráse a  vším mezi tím. Na akci, která se uskuteční ve festivalovém šapitó na Konviktu, je volný vstup. Více informací a  kompletní program Divadelní Flory najdete na DIVADELNIFLORA.CZ

26

RACEK První setkání Slovanského tyátru s dílem A. P. Čechova jako součást oslav 15. výročí založení souboru. Racka napsal Anton Pavlovič Čechov jako komedii o  čtyřech dějstvích. V kontextu dramatikovy tvorby se jedná o  výjimečné dílo z  hlediska dramatičnosti a  dialogu i  z  hlediska formy, v  níž se mimo jiné objevuje divadlo na divadle. Posuzována je tu hodnota literatury i umění obecně. „Ano, víc a víc jsem přesvědčen, že nejde ani o  staré, ani o nové formy, ale o to, že člověk píše a  nemyslí na žádné formy, píše, protože mu to leží na srdci.“ Představení studentského divadla Slovanský tyátr uvidíte v úterý 4. června 2019 od 19.00 hodin v olomouckém Divadle hudby. Více informací a  kompletní program najdete na TYATR.CZ

[novinky]

ZAČÍNÁME KONČIT První společnou inscenací Barbory Hrzánové a Radka Holuba na jevišti Divadla Kalich je komedie uznávaného francouzského autora a  komika Sébastiena Thiéryho Začínáme končit v  režii Lídy Engelové, s níž se Barbora Hrzánová v tomto divadle sešla již na komedii Každý den šťastný den! Ve Francii velmi populární hra nabízí unikátní herecké příležitosti jak pro Barboru Hrzánovou, která ztvárňuje jednu ženskou hrdinku, a přesto se jedná o dvojroli, tak pro Radka Holuba, který hraje manžela přesvědčeného, že jeho žena stárne příliš rychle a že je třeba se jí co nejdříve zbavit. Ale možná je za jejich manželským odcizením něco docela jiného... Francouzská komedie výstižně vypráví o vztazích mezi muži a ženami, o plynutí času, strachu ze stárnutí a o (ne)schopnosti být spolu a vy ji můžete vidět ve čtvrtek 6. června 2019 od 19.00 hodin v olomoucké Redutě. Hrají: Barbora Hrzánová, Radek Holub, Radek Zima a  další. Více najdete na AGENTURAGONG.CZ

MINERVA KLUBOVÝ VEČER S LINDOU ŠTUCBARTOVOU: JAK MÍT ŽIVOT PEVNĚ V RUKOU V  rámci červnového klubového večera Minerva 21, konkrétně ve čtvrtek 6. června 2019 od 17.00 hodin v Theresian Hotel & Spa na Javoříčské ulici v  Olomouci, budete mít možnost poznat Lindu Štucbartovou. Linda Štucbartová vystudovala mezinárodní vztahy v Praze, Oxfordu a také

foto: yvonne schmedemann, pr

Burger Street Festival znova rozpaluje grily! Po roce se vrací na štaci do Olomouce a doveze ty nejlepší burgrárny, hranolkárny, zmrzlináře a všechny, kteří moc dobře vědí, co se k  hamburgerům sluší a  patří. To celé se vstupem zdarma. „Obrátili jsme celou Českou republiku vzhůru nohama, abychom našli top burgrárny a  hádejte – máme je na seznamu a  jedou v  tom společně s  námi! Navíc jsme k  nim přidali kluky, kteří pro vás připraví české a belgické hranolky,“ lákají organizátoři na akci, která proběhne od 14. do 16. června 2019 v Galerii Šantovka. Milovníci sladkého si budou moci vybrat z  vaflí, donutů, makronek, palačinek nebo třeba zmrzliny. Pro milovníky klasiky nebudou chybět ani pivka z velkých i lokálních pivovarů. Burger Street Festivalem vás bude provázet tým, který si pro vás připravil nálož soutěží a akcí, jako třeba soutěže o burgery před akcí i na akci. Každý z vás může hlasovat pro nejlepší burgrárnu, která se vyhlásí vždy po skončení festivalu. Šampionem může být jen jeden! Těšit se můžete na vítěze z minulých ročníků i nové burgrárny, burgery, co se jen tak nevidí (pštrosí, vietnamské nebo třeba mongolské), čepovanou Plzeň a  pivka

ALEXANDER MASCHKE: SUPERIMPOSED


vědy a jejích poznatků. Mohou si zahrát například na zoology, botaniky, rostlinné genetiky, astronauty, chemiky, optiky, právníky či grafiky. Ve stáncích se organizátoři zaměří na žhavá témata, která souvisejí s  ochranou naší Země a  na to, co každý z nás může udělat pro záchranu modré planety. Ať už je to problematika týkající se odpadů, smogu, znečištění půdy a  ovzduší, globálního oteplování, spotřeby zdrojů energie, ozónové díry, nebo vymírání rostlinných a živočišných druhů. Akce je tradičně zdarma v budově přírodovědecké fakulty, pouze v pátek od 9.00 do 15.00 hodin a  v  Pevnosti poznání: v pátek od 9.00 do 17.00 hodin a  v  sobotu od 9.00 do 18.00 hodin. Více informací a  vše o  programu najdete na PEVNOSTPOZNANI.CZ

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

28

plomatického pasu“ a spolupracuje s  časopisem Czech Leaders. Na Klubovém večeru bude vyprávět o  tom, jak poznat svůj talent, vášně a poslání; jak se naučit nezvládat; jak přijmout neúspěch jako formu učení se; jak budovat pevné vztahy postavené na vzájemnosti atd. Přijďte zažít večer plný ženské sounáležitosti a sdílení s touto inspirativní dámou! Přihlásit se můžete na e-mail minerva21olomouc@gmail.com nebo přes webové stránky MINERVA21.NET

ZACHRAŇME PLANETU! VYZÝVÁ VELETRH VĚDY A VÝZKUMU Pevnost poznání a  Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v  Olomouci zve opět do fascinujícího světa vědy. Oblíbená celouniverzitní popularizační akce se koná 7. a 8. června 2019. Letošní ročník se ponese v  duchu: Zachraňme planetu! Malí i  velcí návštěvníci poznají prostřednictvím zábavných interaktivních experimentů, soutěží či představení rozličné aspekty každodenního využití

[novinky]

RICHIE KOTZEN Na svoji sólovou premiéru do Olomouce se těší současná světová kytarová hvězda, multiplatinový skladatel, excelentní zpěvák – Richie Kotzen. V hanácké metropoli se zastavil před třemi lety s kapelou Winery Dogs. Tentokrát přijede do unikátního prostředí

foto: sirin winge

v Ženevě. Po svém návratu do Prahy působila na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí. Svou vášeň pro vzdělávání a  rozvoj dospělých promítla také do soukromé sféry, spolupracovala například s  firmou Škoda Auto, deset let také přednášela na Anglo-americké vysoké škole. V  roce 2014 začala spolupracovat se společností Atairu a vytvářet transformační programy nejen pro ženy, ale i  muže a  členy představenstev velkých společností. V rámci dlouhodobých leadership programů pracovala s více než 450 leadery. Linda je zakladatelkou projektu Diverso, jehož posláním je podporovat transformační projekty propojováním lidí napříč společnostmi a  akademickou sférou, je členkou Expertní rady Minerva  21, členkou Rady pro komercionalizaci Univerzity Karlovy a členkou Rotary Club Prague International. Jejím posláním je propojování různých prostředí a  realizace mezinárodních projektů s cílem propojit ženy a  technologie. V  říjnu 2018 zorganizovala První ženskou podnikatelskou misi z České republiky do Izraele. Linda vydala knihu „Velvyslanci bez di-

Kenneth a Hillary žili ve spokojeném manželství – téměř dvacet let, než se Kenneth, procházející krizí středního věku, zamiloval do jiné ženy. Zprvu se zdálo, že Laura představovala vše, co Kennethovi v  manželství scházelo, ale brzy se mu milostná aférka vymkla z  rukou a  nastal kolotoč lží, výmluv, obviňování a... rozvod. V  novém životě s  Laurou však také nemá na růžích ustláno. Laura je sice ztělesněním jeho sexuální touhy, ale vůbec neumí vařit! Z  jejích kuchařských pokusů je mu zle. Znovu začíná kolotoč lží a tajných úniků do kuchyně bývalé manželky... Vtipnou černou komedii o  originálním řešení manželského trojúhelníku uvidíte ve čtvrtek 30.  května 2019 od 19.00 hodin v Divadle na Šantovce. Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová a Otmar Brancuzský. Více informací najdete na DIVADLONASANTOVCE.CZ


foto: pr

Korunní pevnůstky se svým sólovým projektem. Richie není svázán žádnými hudebními styly ani smlouvami s nahrávacími společnostmi, protože si svoji muziku vydává sám. Mimořádně talentovaný hudebník, který za dva roky oslaví čtyřicítku, miluje koncertní atmosféru. Energii, kterou čerpá z  fanoušků pod pódiem, ihned a  mnohonásobně vrací zpět. „Pro mě je hudba hlavně živé hraní, protože každý koncert a  každá zahraná píseň jsou novými originálními momenty, novou zkušeností. I  když jsou stejné akordy a melodie, každý koncert je úplně jiný,“ říká Kotzen. O muziku se začal zajímat v šesti letech, kdy každou volnou chvíli brnkal na kytaru nebo hrál na piano a s oblibou se přidával ke kapelám, které slyšel v rádiu. První album vydal v  osmnácti letech, kdy se začal prosazovat do povědomí fanoušků hudebních časopisů. Postupně procházel různými hudebními styly a  kapelami (Poison, Mr. Big, Stanley Clark, Greg Howe...). Propracoval se k  vlastní tvorbě a  věnuje se také zpěvu. Od roku 2002,

světa. V amfiteátru olomoucké Korunní pevnůstky si ho budete moci poslechnout ve čtvrtek 11. července 2019 od 20.00 hodin. Více info na BOUNTYROCKCAFE.CZ

LOCAL EVENT #4

kdy založil nahrávací studio a produkční společnost, produkuje svoje desky sám. Jeho sólová dráha čítá neuvěřitelných jednadvacet alb. Na nich mohou fanoušci slyšet rock, hard rock či metal, ale také pop, blues nebo R&B. Jako sólový interpret spolupracoval s hudebními velikány, jako je například Gene Simmons z  KISS, či předskakoval The Rolling Stones na jejich turné po Japonsku. Dnes má Kotzen mohutný zástup fanoušků po celém světě. Dozrál jako víno a zařadil se k největším skladatelským a  kytarovým virtuózům

Již čtvrté pokračování prestižního společenského Local Eventu se bude konat ve čtvrtek 23. května 2019 od 18.00 hodin v Café New One v  Olomouci. Jedná se o designově zaměřený večer, který podporuje a zviditelňuje olomouckou komunitu nadšených lidí, umělců a podnikatelů. „Cílem projektu je ukázat hodnotu a  kvalitu lokálních značek či společností. Zviditelňujeme stálice na našem trhu a  pečlivě vybíráme a  podporujeme značky, které nemají finanční prostředky pro vlastní zviditelnění a  stojí za to je vidět,“ prozrazuje jedna ze zakladatelek, Petra Neoralová. Těšit se můžete na bohatý kulturní program, fashion shows, pop-up store – Men Zone, informace z estetické medicíny, zá-

inzerce

digitální marketing hlavou i srdcem.


RADŮZA S KAPELOU Ve čtvrtek 13. června 2019 si můžete od 19.00 hodin ve velkém sále šumperského Domu kultury vychutnat koncert nejúspěšnější písničkářky současnosti společně s její kapelou. Osobitá šansoniérka a  multiinstrumentalistka uvede v  Šumperku jak průřez svou úspěšnou tvorbou, tak novinky z alba Muž s bílým psem, za které obdržela nominaci na Cenu Anděl 2018. Vstupné na sezení v  předprodeji 280 Kč, v den akce 330 Kč. Více informací najdete na DKSUMPERK.CZ

ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ Manželé Greg a Melanie pozvali svého kamaráda Jeffa na večeři. Jeffova bývalá přítelkyně Charline, kterou pět let neviděl, se má vdávat a za svědka si vybrala Melanii. Shodou okolností se Charline

se svým vyvoleným objeví na společné večeři. Charline ho miluje, ačkoliv své přátele předem varuje, že je „trochu jiný“. Nejnovější komedii Divadla Verze můžete vidět v pátek 31. května 2019 od 19.00 hodin ve velkém sále kulturního domu v Šumperku. Hrají: Linda Rybová, Igor Chmela, David Matásek, Matouš Ruml a Jana Janěková ml. Více informací najdete na DKSUMPERK.CZ

JAROSLAV DUŠEK – ČTYŘI DOHODY Nehřešte slovem, neberte si nic osobně, nevytvářejte si žádné domněnky, dělejte vše, jak nejlépe dovedete... Ve Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody, založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život v  nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. Hra v  podání Jaroslava Duška, Pjér La Š´éze a Zdeňka Konopáska je zpracována velmi odlehčeně – promítne se v nadsázce, je volně zpracovaná a každé představení je originál z důvodu častého improvizování. V olomouckém kině Metropol si ji můžete užít v  sobotu 13.  července 2019 od 16.00 hodin. Více info na KINOMETROPOL.CZ

JAROSLAV DUŠEK – PÁTÁ DOHODA Pátá dohoda vás zavede do hlubší roviny sebeuvědomování a navrací k  vrozenému pravému já. Toto pokračování Čtyř dohod, které změnily životy milionům lidí po celém světě, připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou. Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků můžete zažít v neděli 14. července 2019 od 16.00 hodin v kině Metropol. Více info na KINOMETROPOL.CZ

POZVÁNÍ NA SKLENIČKU – VLADIMÍR HALLA Pravidelná akce Muzea umění „Pozvání na skleničku – Osobnosti Olomouckého kraje“ přijal od Vladimíra Hrabala

30

[novinky]

olomoucký patriot, malíř a letošní jubilant Vladimír Halla. Besedy se můžete účastnit v úterý 21. května 2019 od 18.30 hodin v  horní kavárně Muzea umění. Více informací najdete na MUO.CZ

MOJE HRA ANEB ANDĚLSKÁ KOMEDIE Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským přáním: chtěl po své partnerce, aby uspořádala soukromou smuteční slavnost na jeho počest. V  obývacím pokoji se proto u  vystaveného Mistra schází šest žen různého věku, postavení i  světonázoru, z  nichž každá sehrála v  životě vyhlášeného bonvivána osudovou roli... Andělskou komedii o  životě, který hlavnímu hrdinovi protekl mezi prsty, uvidíte v  neděli 22. září 2019 od 19.00 hodin v olomoucké Redutě. Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská, Jana Janěková ml. a  další. Více informací a  kompletní program na AGENTURAGONG.CZ

AYNSLEY LISTER Když se přirozená výbušná schopnost střetne s ohněm nabitou kompozicí, výsledkem je Aynsley Lister: skvělý kytarista, jehož bluesově laděný rock, který, na rozdíl od současné moderní hudby, v sobě obsahuje srdce a duši. Citlivé komponování, nahrávání vlastního materiálu a  nadšené publikum na koncertech dává tušit, že to vše má co dělat s jeho DNA. Přes 100.000 prodaných nosičů, spousta kladných recenzí a  léta cestování hovoří za vše a  zajistily mu přední místo na špici obrozenecké britské

foto: pr

žitkovou gastronomii, bohatý raut. Také budete mít možnost setkat se se známými VIP hosty. Local Event #4 přinese poprvé zmíněnou Men Zone – vyhrazený samostatný prostor s vlastním moderátorem, který bude sloužit k prezentaci firem a značek zaměřených pro pány – např. luxusních značkových vozů, luxusního hodinářství, barber-shopu, tatérů, luxusní manufaktuře zaměřené na výrobu opasků a náramků pro muže, klobouků či rukaviček do automobilu... Společenským večerem Local Event #4 bude provázet Gabriela Partyšová. Více informací najdete na Facebooku LOCAL EVENT, kde můžete už teď najít informace ohledně značek, které na akci uvidíte.


Regenerační a preventivní programy pro posílení *plně daňově uznatelné u m tý o h še a v Řešení diagnóz sedavých zaměstnání

Manažerské regenerační balíčky

Léčebná a preventivní péče v zátěžových provozech

Preventivní a léčebné programy jsou sestaveny na míru potřebám firmy a jejím možnostem, přitom s maximalizací výsledného přínosu. INICIÁLNÍ FÁZE

STARTOVACÍ INTENZIVNÍ FÁZE

PODPŮRNÁ A PREVENTIVNÍ FÁZE

anamnéza, vstupní pohovory s lékařem, potřebná vyšetření na nejmodernějších diagnostických zařízeních z oblasti vrcholového sportu

první sada terapií a odborných lékařských procedur zakončených vyhodnocením progrese a definování dalšího programu

další sada terapií a procedur zaměřených na dlouhodobé udržení zlepšeného stavu dosaženého díky startovací intenzivní fázi

Neo Sport Clinic s.r.o.

PRIVÁTNÍ KLINIKA SPORTOVNÍ A LIFESTYLOVÉ MEDICÍNY

FÁZE AKUTNÍHO VZPLANUTÍ POTÍŽÍ / RESTART jednorázové akutní intenzivní zásahy reagující na různé infekty, úrazy apod. s co nejrychlejším návratem do podpůrné a preventivní fáze

NeoSportClinic.cz

 (+420) 702 63 44 11 recepce@neosportclinic.cz


Z alba Světlo uslyšíte známé písně jako „Až mě zachráníš“ nebo „Co mi za to dáš“. Vstupenky na sezení si můžete zakoupit v  předprodeji v  Informačním centru v  Olomouci, v  cestovní kanceláři FTL Prostějov, na pokladně Vlastivědného muzea, v  zámku Čechy pod Kosířem, v kanceláři ARKS Plus, s. r. o., nebo přes web organizátora. Více informací najdete na ARKS-PLUS.CZ

PATŘÍ NA HORNÍ NÁMĚSTÍ V OLOMOUCI STROMY?

32

svoje speciálně zkonstruované „dupadlo“. Po živých pořadech pro BBC Radio 2 a vystoupeních po boku takových hvězd jako jsou Buddy Guy, John Mayall a  Robert Cray, se Aynsley stal jediným britským umělcem zahrnutým do TOP 10 Blues Rock Artists. Očekávejte večer složený z  precizně vystavených songů provedených s takovou vášní a  jistotou, že jimi budete lapeni hned od prvního akordu – v sobotu 7. září 2019 od 20.00 hodin v Bounty Rock Café v  Olomouci. Více informací a  kompletní program na BOUNTYROCKCAFE.CZ

VRATKÁ PRKNA Komedie z divadelního prostředí – ale trochu smutná. Lesk a bída divadla, trochu ironický, ale i  sebeironický pohled zvenku i zevnitř. Pohled na panoptikum

ANNA K. Anna K. je česká zpěvačka a držitelka pěti ocenění Anděl. Ve čtvrtek 27. června 2019 zahájí svým koncertem od 19.00 hodin letošní open air akce v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Kromě jiných songů zazní také ty z  nejnovějšího alba, které nese název Světlo. Kolekce silných písní vznikala ve spolupráci s  Tomášem Varteckým a  britskými producenty Stevem Lyonem a  Jay Reynoldsem.

[novinky]

foto: pavel vácha, pr

bluesem infikované hudby. Narodil se, aby se stal muzikantem. V dětství byl hypnotizován otcovou starou kytarou, když mu bylo osm, dostal svou. Tón za tónem kopíroval svoje vzory jako Greena, Claptona, Kossoffa. Nebyli to však jen jeho hrdinové, bral je jako svoje učitele. V  roce 1998 nahrál svoje první album a v létě 2013 vyšlo zatím poslední desáté „Home“. Již první kritiky je označovaly za to nejlepší, co dosud natočil. Sám sebe nepovažuje za bluesmana: „Nevypadám jako bluesman, neoblékám se jako bluesman, nemám hlas jako bluesman, ale moje kytarová hra z blues vychází. A ať už hraju rock nebo pop, když přijde ke slovu kytara, to blues tam určitě je. Fanoušci si s tím musí poradit sami.“ Do České republiky přijíždí tentokrát jako sólový umělec, a tak máte možnost vidět jednoho z  nejkvalitnějších reprezentantů britského rockového blues zblízka v jeho intimním rozpoložení. Nenechte se zmást názorem, že sólo vystoupení je vždy jednotvárné a  nudné. Jeho koncerty svědčí o  úžasné schopnosti sladit rytmické akordy, basové linky a šťavnatou sólovou hru, zatímco zpívá a  vše doprovází na

Odvěké spory čas od času pronikají výrazně do olomouckého veřejného prostoru. Besedy příznivců i odpůrců stromů a  zeleně na Horním náměstí jsou většinou velmi intenzivní a  vzbuzují velké emoce. Po dlouhé době došlo k poměrně velkým posunům ve vedení města. Došlo také k  nějakým změnám ve vnímání ozelenění centra Olomouce, které je městskou památkovou rezervací? Veřejnou debatu na téma, zda na olomoucké Horní náměstí opravdu patří stromy, pořádá v pondělí 27. května 2019 od 18.00 hodin v  Divadle hudby Sluňákov, o. p. s. Diskutovat budou Jan Šépka, František Chupík, Stanislav Flek a  Petr Mičola, moderovat bude Michal Bartoš. Vstup na debatu je zdarma. Více info najdete na MUO.CZ


divadla a divadelníků, groteska maličko zlá, ale snad ne bez lásky. Náš svět i život zmenšené do divadelního vzorku... Pro milovníky divadel možnost nahlédnout do zákulisního prostředí. Pro divadelníky ujištění, že je to všude stejné. Jiřího Lábuse, Jaroslavu Kretschmerovou a  další si budete moci vychutnat v  komedii Vratká prkna v  pondělí 20. května 2019 od 19.00 hodin v Divadle na Šantovce. Více informací a kompletní program divadla najdete na DIVADLONASANTOVCE.CZ

foto: pr

„JAK SE PROSADIT“ TOUR IVO TOMANA V úterý 28. května 2019 se můžete od 19.00 hodin zúčastnit v  olomouckém kině Metropol dalšího dvouhodinového vystoupení Ivo Tomana, které pro vás připravil po dvou úspěšných turné (Debordelizace hlavy a  Kurvítka v  hlavě),

tentokrát s názvem „Jak se prosadit“. Naučte se „odrbat systém“, získejte tak pro sebe nespravedlivé výhody a prodejte se v  každé situaci – v  práci, zákazníkům, kamarádům, partnerovi, na rande či u zkoušek... Během vystoupení se naučíte, co vždy platí na jiné lidi (a co rozhodně nedělat), co vždy platí na druhé pohlaví, co rozhoduje o výši vašeho příjmu, co rozhoduje o výši vašeho přínosu, jaký přínos se cení, mýty o oblíbenosti a úspěchu, jaké obory jsou nejhorší pro prosazení se, Lindyho efekt (s  jakými produkty asi uspějete), pravidla riskování a  chaotické systémy. Zjistíte, jak vysoké ceny jsou nejlepší a  nejhorší, proč oblíbené SMART cíle jsou často slepou uličkou a  co je lepší místo nich, proč typologie lidí často nefunguje a co je lepší místo ní. Přijdete také na to, jaké jsou dobré chyby a špatné chyby, jak byste měli hodnotit sami sebe, jak zvýšíte svůj lidský kapitál, proč inzerce

nápady samy o sobě nestačí a  co ještě k nim potřebujete, jak vám může pomoci nebo uškodit stádní myšlení a mnoho dalších fíglů... Velký prostor bude určen dotazům diváků. Více informací a kompletní program najdete na IVOTOMAN.CZ

BENEFIČNÍ VARHANNÍ KONCERT Nadace profesora Vejdovského ve spolupráci s varhanním oddělením Konzervatoře Evangelické akademie pořádá v  úterý 21. května 2019 od 18.00 hodin v olomoucké katedrále sv. Václava Benefiční varhanní koncert, na kterém budou účinkovat Radoslav Khun, Jiří Stodůlka, Daniel Štědroň, Ludmila Libosvárová, Anna Lapáčková a  Hedvika Žádniková. Více informací najdete na Facebooku akce (Benefiční varhanní koncert) nebo na KONZERVATOROLOMOUC-KEA.CZ


Odpoutejte se společně s milovníky absintu od dnešního odosobněného prostoru i zautomatizovaného času... Představení souboru Gymnázia Olomouc – Hejčín můžete vidět ve středu 29. května 2019 od 19.00 hodin v  Divadle na cucky. Více info najdete na DIVADLONACUCKY.CZ

STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ

Sauna osamělého luxusního wellness hotelu, tajná pracovní a milostná schůzka, touha po dítěti a  potřeba sponzorského daru... To je brilantní komedie plná záměn a  zmatků s  laskavým smířením na konci, kterou můžete vidět v  pátek 24. května 2019 od 19.00 hodin v Divadle na Šantovce. Hrají: Miroslav Etzler, Lenka Vlasáková, Jan Dolanský a další. Více info na DIVADLONASANTOVCE.CZ

THE YOUNG GODS Švýcarské industriálně rockové trio The Young Gods už déle jak třicet let slaví úspěchy na evropské i světové hudební scéně. Za tu dobu nahráli desítky alb a  singlů, odehráli stovky koncertů po celém světě. Letos v únoru, po dlouhých devíti letech, potěšili fanoušky novým albem „Data Mirage Tangram“, kterou podpořili stejnojmenným celoevropským turné. V České republice chystají hned několik zastávek a jedna z nich bude i u nás! Do olomouckého S-klubu přivezou mladí bohové svoji novou show na konci tohoto roku – v  pondělí 2. prosince 2019. Více informací najdete na S-KLUB.CZ

OPÍJEJTE SE! Ponořte se do rozbouřených vod života a z něj prýštící poezie Charlese Baudelaira, Marceline Desbordes-Valmorové, Paula Verlaina a  Arthura Rimbauda. Zažijete hudebně-výtvarně-literární koláž společnosti z  děl proklatě milovaných básníků, tvořenou metasyntetickými básněmi a  vroucími dopisy láskyplné nenávisti, kterou prostoupí skladby Erica Satieho.

34

BARBORA POLÁKOVÁ Bára Poláková jako zpěvačka proplula do povědomí lidí svým hitem Kráva, který u veřejnosti sklidil obří úspěch. Když potom vydala klip k písni Nafrněná, svoje místo měla už jisté. Na kontě má dvě studiové desky, ta novější je z jara letošního roku a nese název ZE.MĚ. Ve své tvorbě se stále snaží posouvat hranice a šokovat, důkazem toho je například klip Po válce, při jehož natáčení musela celý text zpívat pozpátku nebo nejnovější 2-8-5, který vznikl z  živého vysílání na Instagramu. Do olomouckého S-klubu přijede v pátek 11. října 2019 od 20.00 hodin. Více informací najdete na S-KLUB.CZ

GEDEONŮV UZEL Učitelka prvního stupně přijímá nečekanou návštěvu, matku jednoho ze svých žáků – rozhovor se odehrává v učebně 5. třídy základní školy na předměstí Chicaga. Schůzka s matkou byla řádně domluvena, ale učitelku přesto překvapí, že k ní dojde. Gedeon, syn, o němž se celou dobu jedná, byl dočasně vyloučen ze školy. Provedl totiž něco, co je pro všechny záhadou a jeho matka se chce dopátrat příčiny toho, co se vlastně stalo: „Nevím, co jsem udělala, že mu to zabránilo přijít s  tím za mnou. Jsem k sobě upřímná. Kdybych to věděla,

MILOŠ CHROMEK – MONOCHROMATIKA 3 Miloš Chromek se narodil v roce 1964 v Brně, avšak žije a tvoří v Hradci Králové. Svou první samostatnou výstavu měl již na vysoké škole. Ve svém díle se věnuje

[novinky]

foto: pr

PLNOU PAROU

Advokát a zubařka, manželé, netrpělivě čekají na ukončeni rozvodového řízení, aby mohli začít každý žít svůj život konečně bez toho druhého, ale oba s novými mladšími partnery. Bohužel, pořád obývají společný byt, protože ONA v něm má ordinaci, ON kancelář. A tak se nechtěně stávají svědky nových vášní svých protějšků a  začíná pracovat nečekaná žárlivost a naschvály... Komedii z pera geniálního autora Marca Camolettiho uvidíte v neděli 1. září 2019 od 19.00 hodin v olomoucké Redutě. Hrají: Irena Máchová/Bára Mottlová, Patricie Solaříková/Eliška Dohnalová, David Gránský, Felix Slováček jr./Vojta Efler, Martin Sochor. Více informací a kompletní program Agentury Gong najdete na AGENTURAGONG.CZ

převážně grafice a olejomalbě. Zpočátku se zaměřil na surrealistickou tvorbu s  prvky tajemna a  mystiky. Postupem času na jeho plátno začaly přibývat i  struktury a  nerealistické tvary, jimiž svůj magický realismus obohatil o  styl monochromatické malby, nutící jej více přemýšlet o  kontrastu mezi světlou a tmavou. Sám o své tvorbě říká: „Snažím se, aby vjem z obrazu měl více tónů, aby byl složený jako hudební akord, převážně durový, sem tam vylepšený šestkou, sedmičkou, devítkou...“ Také tvrdí, že abstrakce je pro něj klíčovou dírkou do duše autora. Mezi jeho motivy máte možnost poznat kouzlo papírových origami, pyramid, balónů, vzducholodí či nebeských souhvězdí, jež přidávají tvorbě na poetice, která naznačuje touhy po poznání dálek. Výstavu maleb autora Miloše Chromka s  názvem „Monochromatika 3“ uvidíte až do 8. června 2019 v Galerii Bohéma na Dolním náměstí 7 v Olomouci. Více informací najdete na GALERIEBOHEMA.CZ


FESTIVAL SCULPTURE LINE Praha, Plzeň, Pardubice, Olomouc či Ostrava, ale také Lucemburk či německý Büdelsdorf – sochařský festival Sculpture Line i v roce 2019 promění ulice, náměstí a další veřejná prostranství v otevřené galerie. „Sculpture Line pokračuje v tradici toho nejlepšího z  minulých ročníků této mezinárodní a mezistátní přehlídky soch. V  minulých letech se nám podařilo pro-

36

pojit naší sochařskou linkou celou řadu měst po celé republice a nyní se výrazně rozvíjí i mezinárodní spolupráce, zejména s  prestižním festivalem NordArt a  také s Lucemburskem, kde koncem května otevíráme sochařský park,“ říká zakladatel a ředitel festivalu Ondřej Škarka. Oficiální zahájení festivalu je symbolicky 6. 6. 2019, ale jednotlivé sochy budou na vybraná místa umisťována postupně. První instalací letošního ročníku se stalo dílo nazvané Original Sin od mezinárodně uznávaného čínského umělce Liu Ruowanga a je již nyní k vidění v Ostravě. Tři impozantní lidoopové z bronzu stráží vstup do Velkého světa techniky v ostravských Dolních Vítkovicích. „V  centru pozornosti stojí opět klasická socha. Mnohem větší pozornost ovšem věnujeme obsahové sdělnosti a  formální svrchovanost jednotlivých prací, a  také začlenění plastiky do kontextu místa. Větší důraz na kvalitu prací přináší koncentrovanější soubor děl od méně autorů, zato s  ještě větším potenciálem jejich účinku,“ popisuje kurátor Martin Dostál. Veřejnost se dále může těšit na díla renomovaných českých i  zahraničních sochařů, jako

[novinky]

100 LET SPOLU Olomoučtí skauti zvou na výstavu „100 let spolu“, kterou můžete zhlédnout až do 30. června v  Pevnosti poznání v  areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. V  letošním roce slaví skauti výročí sto let působení skautingu na Olomoucku. Připravili proto výstavu, která tuto významnou dobu připomene. Zhlédnete skautskou kroniku z  roku 1921, která je podepsána prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, nebo se podíváte na historické záběry z  táborů a  chybět nebudou ani skautské nášivky či skautské vlajky, které je provázely na jejich stoleté

foto: archiv dolní vítkovice

nebála bych se vám říct, že jsem selhala... ale já prostě nevím v čem...“ Před očima diváků se tak odehrává velmi silný rozhovor dvou žen o  problémech soudobé výchovy – jak té rodičovské, tak té školní. Po premiéře v  newyorském Acces Theater v říjnu 2011 se hra masivně uváděla po celých Spojených státech. Česká premiéra proběhla v  roce 2017 v pražské La Fabrice. Emotivní hru o  lásce, mateřství a  genialitě, která mnohdy bývá přítěží, uvidíte v  úterý 11.  června 2019 od 19.30 hodin v  Divadle na Šantovce. Více informací najdete na DIVADLONASANTOVCE.CZ

jsou například Michal Gabriel, Kurt Gebauer, Štefan Milkov, Lukáš Rais nebo Benedikt Tolar. „Snažíme se prosazovat také avantgardnější a méně obvyklá díla a rozšiřovat tak spektrum představ, co je a může být dnešní sochařské dílo. Příkladem může být Jan Dostál a jeho plastiky, které budou k vidění na několika místech v Praze,“ dodává Martin Dostál. Sculpture Line umisťuje současná sochařská díla do veřejného prostoru tak, aby do něj vnesla nové emoce, dala mu novou tvář, naznačila nové příběhy. Volbou lokace či trasy objeví návštěvník další souvislosti místa, času a uměleckého díla. Sculpture Line se v pořádajících městech stává tradicí. Prohlubuje se spolupráce mezi pořadateli a  jednotlivými městy, dochází k intenzivnější komunikaci mezi „diváky“ a realizačním týmem sochařského festivalu. Zřetelná je také snaha časově rozšiřovat přehlídku Sculpture Line do prostoru celého roku a  prohlubovat tak soužití obyvatel jednotlivých měst se současným uměním. V  uplynulých ročnících festivalu zaujala například variace na Buddhovu sochu na Letišti Václava Havla, Průzkumníci či obří Chobotnice vznášející se na hladině Vltavy, instalace významného současného britského sochaře, držitele Turnerovy ceny, Tonyho Cragga na náměstí Republiky či sochy nestora českého sochařství Olbrama Zoubka. Více informací včetně mapy, anotace jednotlivých soch i  přehledu autorů budou k  dispozici v  průběhu května na SCULPTURELINE.CZ


pouti. Mezinárodní rozměr skautingu připomenou kroje kanadských, nepálských nebo indonéských skautů přivezené olomouckými skauty ze zahraničí. V neposlední řadě si můžete vyzkoušet uvázat uzly, vyluštit šifry nebo prohlédnout fotoalba z  jejich akcí. Více informací najdete na 100LETOLOMOUC.SKAUTING.CZ

foto: pr

ŠUMPERSKÝ MAJÁLES Třetí ročník šumperského nového Majálesu je zase tady – a tentokrát ještě větší! Nyní už zažitý festival v  areálu SŠŽTS Šumperk s  hlavními headlinery Rytmusem a  Vypsanou Fixou se bude konat od 24. do 25. května 2019 a  bude patřit šumperské kulturní studentské oslavě! Pro návštěvníky festivalového areálu bude připravena majálesová stage, která nabídne nejrůznější hudební žánry a  interprety. Krále hip hopu Rytmuse, Vypsanou Fixu, která tento rok slaví 25.  narozeniny, raperku Sharlotu, Strapa nebo comeback skupiny Koblížci. Dále bude k  vidění mladá rapová krev: Nik Tendo, Samey & Zayo, Maniak s Black Angelikou, také rocková kapela John Wolfhooker nebo nadějná indie-electro senzace Brixtn. Krom nabitého line-upu se můžete těšit na velmi oblíbenou electro Garage stage by Zwattlox & Coconut DJ´s, novou gastro zónu, na chill out zónu nebo na atrakce pro dospělé i děti. Po celý majálesový týden bude probíhat doprovodný program, během kterého se studenti i široká veřejnost mohou účastnit hudebních, divadelních a  filmových večerů.

Vstupenky můžete nakoupit přes web akce nebo v kamenných prodejnách (Cafe Svět, JohnBar Club a Kavalerie) v Šumperku za zvýhodněnou cenu 350 Kč (za 1 den) a  400 Kč (za 2 dny). Kompletní program najdete na SUMPERSKYMAJALES.CZ

SVĚT ELEKTRONICKÝCH SPORTŮ V ŠANTOVCE Je hraní počítačových (mobilních, konzolových nebo dalších digitálních) her sportem nebo není? Například v  Německu hraní digitálních her mezi oficiální sporty jako fotbal nebo hokej zařadili. V  Česku je však stále takové hraní skloňováno jen s negativními dopady na mladé jako závislost, hazard nebo obezita. Jak je to doopravdy? Může jít o neškodnou zábavu nebo opravdový sport plný dramat, tréninku a dechberoucích výkonů? Každý se může sám přesvědčit už v  sobotu 18. května 2019, kdy roadshow Electronic Sports Show zakončuje svou tour v Olomoucké Galerii Šantovka. Dva dny (od 18. do 19. května 2019) bude v  olomoucké Galerii Šantovka trvat program, který má za úkol ukázat, že elektroinzerce

nické sporty nejsou jen nepochopené zlo, kterému podléhají dnešní děti. Kdokoliv může přijít a stát se na den elektronickým sportovcem, zasoutěžit si o ceny a prověřit si, že bez tréninku, soustředění nebo dalších vlastností, které opravdový sportovec potřebuje, nedosáhne vítězství, stejně jako v  každém jiném sportu. Soutěžit se bude celé dva dny se sobotním finálovým vyvrcholením podle zaběhlých turnajových pravidel ve hrách FIFA 19 a Fortnite. Žebříčky a jednorázové turnaje ale budou vedeny i ve virtuální realitě Beat saber VR, u které si člověk i fyzicky zamaká. „Společně s  organizací PlayZone, která je pořadatelem Mistrovství České republiky v  počítačových i  mobilních hrách jsme se rozhodli představit tabuizovanou komunitu hráčů veřejnosti a ukázat formou zážitku, jaké to je být elektronickým sportovcem. Electronic Sports Show je aktivita, která by měla nadobro všem dokázat, že hraní digitálních her se netočí jen kolem tlustých kluků s  mastnými vlasy. Výkon sportovců i sledovanost utkání je srovnatelná s jinými sporty a velkou roli v něm hrají i ženy. Tímto také vyzýváme všechny hráče, ať nás v  této aktivitě přijdou podpořit!“ prohlašuje spoluautor projektu, Pavel Vykydal. „Našim snahám věří a  podporují je i  firmy primárně z  řad elektroniky. Moc rádi bychom poděkovali firmám Datart, Samsung, Trust a MSI, které se společně s  námi dlouhodobě snaží herní průmysl (nejen v  Česku) dostat na světovou úroveň,“ dodává Lukáš Pleskot – jednatel organizace PlayZone a  dlouholetý ambassador českého hraní digitálních her. „Kdo se nebude chtít zapojovat do bojů o  ceny, ten si může jen tak přijít zahrát


MALÝ PRINC Exupéryho klasika, milovaná čtenáři po celém světě, dozrává s životními zkušenostmi. Derniéra inscenace ztvárněné členy hereckého studia, které působí při Divadle na cucky pod vedením profesionálních lektorů a  umělců, se uskuteční ve čtvrtek 30. května 2019 od 19.00 hodin v Divadle na cucky. Více informací najdete na DIVADLONACUCKY.CZ

KLEOPATRA „Každej ví, že pyramidy postavili ufoni. Naši chlapi by v životě nic takovýho nezvládli.“ – Egyptská královna Kleopatra je žena, která se narodila s úkolem uchránit starobylou a  oslabenou říši před maskulinním militantním Římem, ale život si zkomplikovala ještě těžším úkolem... Chce totiž opravdového chlapa. Byť jenom na jedinou vteřinu. Protože taková vteřina opravdové lásky může vyvážit „věčnost plnou buzen v žabkách“... Činohru se zpěvy z  prostředí starověkého Egypta v podání Jitky Čvančarové a Michala Malátného uvidíte v pondělí 10. června 2019 od 19.00 hodin v Divadle na Šantovce. Více informací najdete na DIVADLONASANTOVCE.CZ

FESTIVAL BÝT ŽENOU V sobotu 18. května 2019 se od 10.00 do 20.00 hodin bude konat v Pavlínině dvoře v Šumperku 5. ročník festivalu Být ženou. Letos proběhne opět pod širým nebem, tentokrát za podpory jiskřivé energie úplňku. Festivalovým dnem provedou účastníky zajímaví hosté – neodmyslitelnou součástí bude porodní asistentka Kristina Neubertová Zemánková, která svým povídáním potěší všechny maminky s tématem Mateřství a sebeláska – jde to vůbec dohromady? Veronika Hurdová alias Krkavčí matka povypráví na téma Mám se na prvním místě. Iveta Kučerová vás zavede k  tématu Šťastná a zdravá prsa a bude sdílet svůj osobní příběh o nálezu pod pravým prsem a  o  tom, co jí pomohlo vrátit se ze zajetí strachu zpátky k  sobě, citlivosti a radosti ze života. Festivalové přednášky uzavře MUDr. Jan Vojáček s  tématem Epigenetika zdravé ženy a muže – Pohled funkční medicíny na současné civilizační onemocnění, velmi často spojené s poruchami hormonálního systému. Na festivalu budou k dispozici i konzultační stánky, jídlo, pití, rukodělné výrobky a další aktivity. Více informací o festivalu najdete na webu BYTZENOUSUMPERK.CZ

SVĚT TECHNIKY V OC HANÁ Nejen pro děti, ale i  pro dospělé bude v  OC HANÁ až do 31. května 2019 připravena část interaktivních hlavolamů ze Světa techniky v Dolních Vítkovicích. Více informací najdete na Facebooku OC HANÁ nebo na OCHANA.CZ

FORECASTING Jak své obyčejné životy proměnit v atraktivní podívanou, velkolepou show? Autorské dvojici Barbara Matijević & Giuseppe Chico se to daří v  lehce výstředním díle vytvořeném pro lidské tělo a  počítač. Forecasting je zábavnou a  troufalou hrou, v  níž performerka svým pohybem dotváří pestrou a bizarní mozaiku amatérských videí z  YouTube. Překračuje hranici mezi virtuálním světem a realitou, intimní a veřejnou sférou

38

[novinky]

a vyzývá k  zamyšlení, jak moderní technologie mění nejen svět kolem nás, ale i nás samotné. Představení Forecasting v  rámci festivalu Tanec Praha v  Olomouci můžete vidět ve středu 19. června 2019 od 19.00 hodin v  Divadle na cucky. Více info na DIVADLONANCUCKY.CZ

OLOMOUCKÉ TRAMVAJE SLAVÍ 120 LET Den otevřených dveří pro vás přichystal Dopravní podnik města Olomouce na sobotu 1. června 2019 od 9.00 do 16.00 hodin v prostorách ulice Koželužská 1. V  letošním roce totiž slaví DPMO, a.s., kulaté výročí – 120 let od doby, kdy byl zahájen pravidelný tramvajový provoz v  Olomouci. Více informací najdete na DPMO.CZ

KNIHOVNA PŘEROV MÁ SVŮJ KNIHOBOX KnihoBOX (speciální návratový box) umožňuje přerovským čtenářům vrátit vypůjčené knihy ze všech pracovišť Městské knihovny v Přerově včetně knihoven místních částí, a  to zejména mimo provozní dobu knihovny. Knihy nyní mohou uživatelé knihovny vracet v  otevírací době obchodního centra Galerie Přerov na Čechově ulici 26, kde je knihobox umístěn v blízkosti infostánku. Proces samoobslužného vracení knih je snadný a  rychlý – knihy se jednoduše po jedné vkládají hřbetem napřed do označeného otvoru. Vrácené dokumenty jsou v  knihoboxu dobře chráněny před jakýmkoli poškozením. Do knihoboxu lze vrátit pouze knihy, nikoli časopisy,

foto: pr

a pobavit se u  streamování soubojů na velkou obrazovku přímo na místě v  olomoucké Galerii Šantovka, program je složený tak, aby se nenudily ani babičky s  vnoučaty,“ doplňuje Pavel Kratochvíl, hlavní koordinátor akce v  místě konání. Více informací o  akci najdete na GALERIESANTOVKA.CZ


www.NAVARAFOTO.cz


FENOMENÁLNÍ WANDA JOHNSON OPĚT V BOUNTY ROCK CAFÉ Wanda Johnson se narodila v  Jižní Karolíně ve velké rodině (má osm sester) s hudební tradicí. Sama však začala zpívat až ve druhé polovině 90. let a  debutové album „Call Me Miss Wanda“ vydala teprve v roce 2003. O  tři roky později vydala druhé album „Natural Resource“. Toto album vzbudilo velký zájem a  zajistilo Wandě Johnson pozvánku k účasti na jedné z nejvýznamnějších událostí světa blues, Pocono Blues festivalu. V hodnocení vydaném v Texas Blues Magazine se mimo jiné hovoří o největším překvapení celého festivalu. Wanda Johnson předvedla skvělé originální písně a  pravidelně častovala posluchače úsměvem, který by rozzářil i  tu nejtemnější jeskyni. Obdobně se o Wandě hovoří jako o „novém hlasu i duši blues z Jižní Karolíny“. V olomouckém Bounty Rock Café si ji bu-

40

SHOW LETNÍCH EXTRÉMNÍCH SPORTŮ V OC HANÁ

KAFE U OSMANYHO

V pátek 28. června 2019 se v OC HANÁ koná velká show letních extrémních sportů. Na mobilních překážkách předvedou špičkoví sportovci během programu dechberoucí salta a  obdobné rotace v disciplínách BMX, skateboardingu či na freestyle koloběžce. Součástí akce je také Fun zóna, ve které probíhají workshopy, soutěže a půjčovna sportovního vybavení včetně ochranných prvků zdarma. Zábava bude připravena pro diváky napříč věkovým spektrem. Všechny disciplíny si budou moci návštěvníci vyzkoušet pod dohledem zkušeného týmu účinkujících sportovců. V  rámci této akce se můžete těšit také na slevy u  vybraných prodejců na oblečení a doplňky. Více informací najdete na OCHANA.CZ

Přijďte si užít talkshow s populárním módním návrhářem Osmany Laffitou, který v poslední době zazářil v pořadech Výměna manželek a  Všechnopárty. Během talkshow budete mít možnost položit návrháři své otázky. Jako host vystoupí muzikálová diva Michaela Gemrotová, která zazpívá nejen slavné muzikálové melodie, ale také nechá nahlédnout do zákulisí muzikálových produkcí. Celý pořad moderuje známá česká herečka, modelka a  moderátorka Eva Decastelo. Kafe u  Osmanyho se koná v  produkci agentury ARKS Plus, s. r. o., a ve spolupráci s městem Šternberk a  partnery ve středu 26. června 2019 od 19.00 hodin ve šternberském Kulturním domě. Více na ARKS-PLUS.CZ

DNY SLUNCE V OC HANÁ Na přelomu května a června, konkrétně od 30. května do 1. června 2019, můžete přijít do obchodního centra OC HANÁ připravit se na léto. V  rámci akce Dny slunce vám zde zkontrolují znaménka na stánku BENU, kde bude přítomen i  lékař a  další dermoporadkyně. Kromě kontroly znamének se také dozvíte, jak nejlépe svou kůži chránit, a  seznámíte se s  problematikou rakoviny kůže. Více na OCHANA.CZ

ROCK IN KROMĚŘÍŽ Rockový nářez, jaký Kroměříž ještě nezažila se bude konat v sobotu 25. května 2019 od 12.00 hodin na kroměřížském výstavišti. Těšit se můžete na skupiny Harlej, Arakain, Rybičky 48, Katapult, Škwor či Cocotte Minute. Zároveň vám zahrají i lokální mladé rockové kapely. Celkem se vám tak předvede přes deset rockových kapel. K tomu výborné pivo a gurmánské pochoutky. Celou akci bude moderovat nejsilnější muž světa a rocker tělem i duší – Jiří Tkadlčík! Tento borec je vítězem World‘s  Ultimate Strongman Championship a  držitelem několika světových rekordů. Více info na VYSTAVISTEKROMERIZ.CZ

[novinky]

MANŽELSTVÍ V KOSTCE Komedie o  věčném souboji mužů a  žen, který netrvá jen sto let a který se netýká jen dvou jedinců. Týká se všech a prožíváme ho znovu a znovu. Emil a Marcela ho dávají jen poněkud extrémněji. Kolikrát se vlastně toho druhého pokusili zavraždit? A jak je možné, že ten druhý partner ještě vůbec žije? A jak to, že jsou pořád spolu a nepukla jim hlava? Oldřich Navrátil a Zuzana Kronerová se vám představí v hlavních rolích komedie Manželství v kostce a uvidíte je ve středu 19. června 2019 od 19.00 hodin v Divadle na Šantovce. Více informací najdete na DIVADLONASANTOVCE.CZ

foto: pr

CD, mapy, hry ani jiné knihovní dokumenty. Touto cestou není možné vracet ani výpůjčky knih uskutečněné formou meziknihovní výpůjční služby (MVS). Vrácené knihy budou z uživatelského konta odečteny následující pracovní den po jejich vložení do knihoboxu. Stav vrácení výpůjček si uživatel může zkontrolovat pomocí přihlášení do svého uživatelského konta. Již vzniklé sankční poplatky z  prodlení zůstávají i  po vrácení knih prostřednictvím knihoboxu beze změny a uživatel je nadále povinen je uhradit při nejbližší osobní návštěvě Městské knihovny v  Přerově. Více info na KNIHOVNAPREROV.CZ

dete moci poslechnout ve středu 11. září 2019 od 20.00 hodin. Více informací najdete na BOUNTYROCKCAFE.CZ


ELITA PARKURU SE PŘEDSTAVÍ V OLOMOUCI KTERÁ HOLKA NEMĚLA JAKO MALÁ DOMA PLASTOVÉHO KONÍKA S BOHATOU HŘÍVOU? A KTERÝ KLUK SI NEHRÁL NA KOVBOJE? MNOHO Z NÁS MĚLO JAKO MALÉ DÍTĚ SEN, JEHOŽ SOUČÁSTÍ BYL KŮŇ. PRO NĚKTERÉ LIDI SE VŠAK TOTO UŠLECHTILÉ ZVÍŘE STALO NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ BYTÍ. A VĚŘTE, ŽE POKUD SE JEDNOU ZAMILUJETE DO KONĚ, JE Z TOHO VĚTŠINOU LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT.

42

do kvalifikace na Olympijské letní hry 2020 v Tokiu. Jelikož jsou závody mezinárodní, čeští jezdci mohou být zastoupeni na startovních listinách 30% podílem. Do hanácké metropole pravidelně jezdí jezdci nejen z Evropy, ale i  z  dalekých končin, jako např. z Japonska, Jižní Korey, Ameriky atd.

CSI OLOMOUC 2019 Letošní termín padl na 19. až 23. června 2019. V pěti dnech se pojede osm túr a jezdecký areál v Olomouci bude plný sportovního napětí a  silných emočních momentů. Olomoucké závody jsou známé především pro svou úžasnou diváckou kulisu, které můžete být součástí. Tradičně je pro diváky vstup do areálu a  na tribuny zdarma. Pro skutečné fajnšmekry jsou pak připravené VIP

[novinky]

zóny s chutným občerstvením, nápoji a pohodlným zázemím. Samozřejmě to vše s exkluzivním výhledem na závodní kolbiště.

MINUTOVÝ VÝKON Co vše se však skrývá za zhruba minutovým výkonem, kdy dvojice překonává dráhu složenou z překážek na kolbišti s cílem projet bez shození a v dobrém čase? Samozřejmě záleží na tom, na jaké obtížnosti se parkur jede (trasa, výška překážek). Na nejvyšší úroveň, kterou je při závodech v Olomouci Diamond Tour a výška překážek dosahuje až 160 centimetrů, se kůň připravuje třeba tři, čtyři roky. Pro ucelenou představu je však zapotřebí vědět, že koně pro parkury, drezury atd. se obsedají ve třech letech a  poprvé mohou závodit až ve čtyřech

foto: jan andreáš

Důvěra, propojení, cit a láska. Koně nejsou stroje a  pro podávání dobrých výkonů jim opravdu nestačí jen palivo v  podobě kvalitního žrádla. Je toho mnohem více... Před pár lety se mezi běžnou veřejností výrazně prosadil golf, nyní podobný boom zažívají koně. Pořádá se stále více závodů, mezi kterými je dominantní hlavně parkurové skákání, a  to nejen pro profesionály, ale především pro amatéry, kteří mají jezdectví jako svůj koníček. Největší venkovní mítink tohoto druhu v České republice hostí již pošesté v  řadě olomoucký areál Equine Sport Center. Jedná se o  mezinárodní závody v parkurovém skákání J&T BANKA CSI3*W, v  rámci kterých jezdci soutěží o  kvalifikaci do Světového poháru a dále sbírají také cenné body


letech (u dostihů koně začínají mnohem dřív, avšak zde se používá i jiné plemeno, a  to plnokrevníci). Soutěže mladých koní jsou vypsány ještě pro šesti a  sedmileté čtyřnohé atlety. Takže na nejvyšší úroveň se většinou dostávají koně starší devíti let.

NA POHLAVÍ NEZÁLEŽÍ Jezdectví je snad jediný olympijský sport, kde soutěží muži i ženy dohromady. Ani na pohlaví koní nezáleží. Na kolbišti jsou klisny, hřebci či vykastrovaní koně – valaši. Z  této disciplíny máme i  nejcennější olympijský kov. V  roce 1928 zvítězil na hrách v  Amsterdamu František Ventura s  koněm Elliotem. Přesto, že od tohoto úspěchu uplynulo již mnoho let, nyní opět na účast při LOH v  Tokiu pomýšlí i  čeští zástupci se svými koňskými svěřenci, kterým se v  posledních letech stále více daří i v celosvětovém měřítku.

ČTYŘNOHÝ ATLET

foto: jan andreáš

Na koně je třeba pohlížet jako na vrcholové atlety, a pokud chcete dosáhnout výrazných úspěchů, musíte tomu mnohé přizpůsobit. Koně mají pravidelný denní program, speciální výživový plán, který zahrnuje i  veškeré doplňkové látky – vitaminy, minerály. Pracují s  nimi fyzioterapeuti, prohřívají se pod soláriem s  infračer-

veným zářením. Po výkonu se jim zchlazují nohy a balí do specifické bandáží pro rychlejší regeneraci pohybového aparátu. Existují speciální masážní deky a další prostředky. Stejně by o  sebe měli pečovat i  jezdci a  do svých tréninků zařazovat i kompenzační cvičení mimo sedlo, zdravě jíst, držet si rozumnou váhu apod. Z výše popsaného je tedy jasné, že jezdectví je opravdu finančně i časově náročné, a to jak z pohledu hobby, tak vrcholového sportu. I přesto existuje mnoho jezdeckých škol, kde si člověk může vyzkoušet sedět v koňském sedle a  absolvovat smysluplnou výuku. Snadnější je začít s tímto sportem již v  dětství, jelikož děti se tak moc nebojí a  lépe se učí novým dovednostem. Školy většinou disponují jak poníky, tak velkými koňmi a  téměř vždy se jedná o  klidná zkušená zvířata, která mají pro začátečníky pochopení. A možná se po sblížení s koňmi ztotožníte se slovy Winstona Churchila, který jednou řekl: „Žádná hodina života není ztracená, pokud je strávená v sedle...“ Více informací o světovém poháru v parkurovém skákání J&T BANKA CSI3*W Olomouc 2019 najdete na webu CSI-OLOMOUC.CZ

43


OLOMOUCKO PRO DĚTI

ATELIÉR 6+ V květnovém ateliéru mohou děti prozkoumat tvorbu Miroslava Šnajdra st., pro kterého je spontánní svět dětí jedním z  hlavních inspiračních zdrojů. Bude prozrazeno, jak se i  dětské kresbičky mohou dostat na plátna velkého umělce. Děti budou poté samy hledat podněty ve vystavených obrazech a tvořit vlastní malířská díla. Workshop pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby s  názvem „Malý svět dětí ve velkém umění“ se koná v úterý 21.  a  28. května 2019 od 16.00 hodin v  Muzeu moderního umění. Vstupné pro děti je 20 Kč, doprovod zdarma. Rezervace nutná přes tel. 585 514 299. Více informací najdete na MUO.CZ

BLUDIČKY (MUZEJNÍ) NOCI

Zvídavé děti pozor! Milujete interaktivní muzeum vědy Pevnost poznání? Pokud ano, řekněte svým rodičům, že na konci března bude spuštěna registrace na báječné příměstské vědecké tábory. Termíny už teď najdete na webu, tak si je zapište do svých kalendářů. V rámci programu se podíváte do všech čtyř expozic, budete dělat chemické pokusy, objevíte vesmír v  planetáriu a  také samozřejmě zabrousíte do světa zvířat a  rostlin. Chybět nebudou ani venkovní hry a soutěže. To vše a mnoho dalšího vás čeká během jednoho prázdninového týdne. Na nudu zapomeňte, tohle bude spanilá a zábavná jízda za poznáním! Na výběr jsou tyto

44

termíny: od 8.7. do 12.7., od 15.7. do 19.7., od 22.7. do 26.7. a od 29.7. do 2.8.2019. Více info najdete na PEVNOSTPOZNANI.CZ

BAJAJA Princ Bajaja z květinového království je velký strašpytel. A  protože to není vlastnost, která by měla zdobit nového krále, pošlou ho rodiče do světa na zkušenou. Na klasickou českou pohádku Boženy Němcové, zpracovanou jako moderní loutková komedie s  deseti originálními loutkami a  živými herci, se můžete těšit v  neděli 19. května 2019 od 16.00 hodin v  Divadle na Šantovce. Po představení je připravena divadelní dílnička. Více na DIVADLONASANTOVCE.CZ

[novinky]

MAUGLÍ V neděli 19. května 2019 můžete od 16.00 hodin vidět v  olomouckém Mozarteu loutkové divadlo „Mauglí“. Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné nástrah a  nebezpečí. Co si dítě, které ani pořádně nemluví, má počít ve světě vlků, hadů, tygrů a  jiných obrovských zvířat, s  nimiž si i  dospělý poradí jen stěží. Dokáže uprostřed divočiny přežít malý kluk? Jenže příroda je mnohem

foto: pr

LETNÍ VĚDECKÉ TÁBORY V PEVNOSTI POZNÁNÍ

V pátek 17. května 2019 můžete se svými dětmi zažít od 18.00 do 20.00 hodin jedinečnou atmosféru muzejní noci ve tvořivé výtvarné dílně v  Muzeu moderního umění. Program je určený především pro děti s dospělým doprovodem, ale vítaní jsou všichni bez ohledu na věk. Dílna probíhá v  edukačním ateliéru Muzea moderního umění. Více informací najdete na MUO.CZ


Fúľu Bakanú? Kdo je to Obor Tatroš? Půjdete s Klbkom do sveta, zahrajete si Človeče, nehnevaj sa, uhasíte oheň s  písničkou Bim bam bom, zahrajete si na Slepú Babu, rozveselíte Tanculienku písničkou Usmej sa a na závěr se rozloučíte Pápá. Po představení, které se uskuteční v sobotu 21. září 2019 od 10.00 hodin v kině Metropol, nebude chybět autogramiáda a společné focení. Více informací o programech pro děti najdete na KINOMETROPOL.CZ pestřejší a  zajímavější, než se nám na první pohled zdá! Mauglího v  džungli najde vlk. Ten pochopí, že se o  Mauglího někdo musí postarat. Má hlad? Že by měl chuť na kostičku? Ne, med bude lepší. Do věci se vloží medvěd, který se stane Mauglího opatrovníkem. Mauglí se ale musí naučit přežít sám, a tak se vydává na výpravy do džungle. Postupně pochopí, že život v divočině vyžaduje moudrost a bystrost, i když zpočátku ho z prekérních situací zachraňuje medvěd, který skrytě hlídá Mauglího na každém kroku. Vypadalo by to jako ráj, kdyby v  okolí nekroužil zlý tygr... Příběh o odvaze a přátelství se neobejde bez napětí a  trochy nebezpečí, ale určitě se obejde bez zbytečných slov. Více informací najdete na MUO.CZ

OSLAVA NAROZENIN PTÁČKA HANÁČKA V sobotu 1. června 2019 můžete od 15.00 hodin s  ptáčkem Hanáčkem z  OC  HANÁ oslavit jeho čtvrté narozeniny. Těšit se můžete na lahodnou zmrzlinu a  překvapení pro nejmenší! Více informací o dalších akcích pro děti najdete na OCHANA.CZ

foto: pr

SMEJKO A TANCULIENKA – HIP, HIP, HURÁ! Ve zcela novém představení Smejka a  Tanculienky Hip, hip, hurá! se konečně dozvíte, jak se tito dva poznali a  skamarádili. Možná vám prozradí i mnohem více ve svých nových písničkách a pohádkách. Políbí Tanculienka žábu v pohádce Žabí princ? Přemůže Smejko velkou špínu

ŠANTÍKOVY NEDĚLE Každou neděli od 14.00 hodin probíhá v Galerii Šantovka (před prodejnou Promod) tvořivá dílnička, kde děti mohou pustit uzdu své fantazii a  společně se Šantíkem, maskotem centra, a  výtvarnicemi zažijí spoustu legrace. Vytvořte si novou tradici a nechte své děti tvořit. Program je pro děti zdarma. Více info najdete na GALERIESANTOVKA.CZ

OSLAVTE NAROZENINY VE ČLOVÍČKOVĚ Super oslavu narozenin vašeho dítěte můžete zažít v herně s kavárnou Človíčkov, kterou najdete v samém centru Olomouce v OC Galerie Moritz ve 2. patře. Nachystají vám zde narozeninový stůl s  frkačkami a  se spoustou dobrot. Človíčkov vše připraví a  po skončení zase uklidí. Také si můžete dát výbornou kávu s dezertem nebo kvalitní čaj a pizzu. Otevřeno mají každý den od 9.00 do 19.00 hodin. Více informací najdete na CLOVICKOV.CZ/NAROZENINY

PUTOVÁNÍ ZA DUHOU VE SLUŇÁKOVĚ Hravá procházka pro děti a rodiče se uskuteční v  sobotu 18. května 2019 od 14.00 hodin v Domě přírody Litovelského Pomoraví – v centru Sluňákov. Těšit se můžete na hravá zastavení včetně Rajské zahrady a  Sluneční hory. Prozkoumáte duhu a  její barvy v  mnoha podobách. Která barva je nejkrásnější? Nebojte se májového deštíku, třeba právě vykouzlí duhu. Na trasu můžete vyrazit v době od 14.00 do 17.00 hodin. Ukončení je naplánováno na 18.00 hodin. Rodinné vstupné 100 Kč. Více informací na SLUNAKOV.CZ

KOHO POTKÁME POD HLADINOU? Víte, kdo žije v tůňce za Sluňákovem? Že to snadno poznáte podle kvákání? V pátek 24. května 2019 vylovíte od 15.25 hodin v  Domě přírody Litovelského Pomoraví – v centru Sluňákov mnohem menší živáčky, než jsou obojživelníci. Jsou mezi nimi hbití potápěči se zásobou vzduchu, někteří se pro jistotu vybavili pojízdným domečkem, který staví z  toho, co je okolo, jiní jsou neohroženými válečníky a  bojují o  svou kořist. Na svět vodních živočichů se budete mít možnost podívat pod lupou. Průzkumnické pomůcky a síťky budou připraveny, vezměte si s  sebou jen svačinu a  holínky! Sraz ve 15.25 hodin ve vstupní hale Sluňákova. Akce je určena pro děti od 4 let v  doprovodu rodičů. Více informací o  této i  dalších akcích Sluňákova najdete na SLUNAKOV.CZ

45


SPORT

[NA OLOMOUCKU] KROMĚ KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH EVENTŮ SE DĚJE V OLOMOUCI JEŠTĚ MNOHO AKTIVIT NA SPORTOVNÍM POLI. PROTO JSME ZAPÁTRALI PO VŠECH ÚSPĚŠÍCH Z POSLEDNÍ DOBY I PO CHYSTANÝCH ZÁPASECH A AKCÍCH!

Adventure golf je oblíbený rekreační i profesionální sport a  především rodinnou zábavou, která má své kořeny v  Severní Americe. Adventure golf nabízí v  podstatě klasický golf zmenšený do velikosti minigolfových drah. S  minigolfem má ovšem adventure golf společnou pouze velikost drah. Dalo by se říci, že adventure golf je určitým hybridem mezi golfem a  minigolfem a  příjemným způsobem spojuje prvky obou sportů. Adventure golf mohou hrát jednotlivci nebo skupiny hráčů. Cílem hry je podobně jako u golfu dopravit míček v co nejmenším počtu úderů do jamky. Vítězem se nakonec stává hráč s nejmenším součtem úderů na všech jamkách. Hřiště adventure golfu tvoří 18 jamek s  drahami pokrytými umělou golfovou trávou. Na rozdíl od minigolfu se může hráč adventure golfu pohybovat přímo po hřišti. I proto je adventure golf o mnoho reálnějším a bližším golfu jako takovému. Snahou tvůrců hřišť pro adventure golf je co nejvíce se přiblížit přírodnímu terénu.

46

[sport]

OLOMOUCKÉ JUDO SLAVÍ ÚSPĚCHY Na kvalitně obsazeném turnaji v Budapešti se olomoučtí závodníci v  konkurenci 25 států neztratili a vybojovali dvě medaile, a to v kategorii staršího žactva do 15 let a dorostenek do 18 let. I přesto, že olomoucký region není největší, mladí judisté dokazují, že se umí prosadit i na mezinárodním poli. Dorostenka Lucie Pustějovská nastoupila do duelů celkem pětkrát. Cesta k medaili však nebyla vůbec jednoduchá Po nezdaru z prvního zápasu, kde podlehla své soupeřce na wazari, následovalo vyrovnané utkání, které pokračovalo do prodloužení. Zde Lucie musela přehodnotit taktiku svých útoků, což se jí vydařilo, a  ona tak postupovala dál v pavouku. V boji o bronz Pustějovská využila soupeřčiny chyby, díky čemuž obsadila bronzovou příčku. Druhým medailistou se stal Šimon Doubrava, starší žák do 15 let. Dle jeho vlastních slov mu k  medaili velmi pomohlo několikatýdenní soustředění

foto: pr

ADVENTURE GOLF V OMEGA SPORT CENTRU

Oproti minigolfu na hřišti nenajdete klasické překážky, které brání míčku v cestě a  znesnadňují jeho pohyb. Na drahách jsou umístěny různé terénní nerovnosti, předěly a  vyvýšeniny, vodní a  písečné překážky, které se co nejvíce podobají skutečnému terénu, jež musí hráči při klasickém golfu překonávat. Potřebné vybavení pro adventure golf je podobné jako u golfu a minigolfu. Ke hře se používá golfový míček a  golfové hole (puttery) nebo takzvaná minigolfová kladívka. Jako obutí je nejvhodnější klasická sportovní obuv. V Severní Americe je adventure golf jeden z  nejoblíbenějších rekreačních i  profesionálních sportů. Nyní máte jedinečnou možnost si vyzkoušet tento nový druh zábavy i  u  nás. Vzhledem k  celkovému charakteru této aktivity má adventure golf velkou šanci na brzké zlidovění i v České republice. Na adventure golfu je pozitivní, že ho mohou hrát hráči všech věkových kategorií a může se tak stát relaxací a oblíbenou rodinnou zábavou. I ti nejmladší nakonec míček vždy do jamky dopraví a poznají tak ničím nenahraditelný pocit vítězství. Dětem do 6 let je povolen vstup pouze v  doprovodu platící osoby starší 12 let. Slevu dle věku lze uplatnit pouze po předložení platného průkazu totožnosti. V ceně vstupného je zahrnuto půjčení hole, míčku, skóre karty i tužky. Vstup na adventure golf není potřeba rezervovat, ale skupiny nad 10 osob je potřeba domluvit předem u  Veroniky Markové (na tel: 602  505  174 nebo přes e-mail markova@omegasport.cz). Více informací o  adventure golfu najdete na OMEGASPORT.CZ


v kolébce juda v  Japonsku, kde se poctivě připravoval s  dalšími členy tréninkové skupiny Judo klubu Olomouc. ,,Od Japonců jsem toho dost pochytil, a to hlavně v rámci boje o úchop, který je v judu velmi důležitý. Jakmile judista nemá dobrý úchop, útok se mu zpravidla nepovede,“ říká Šimon Doubrava, který stanul na stupních vítězů jako stříbrný medailista své kategorie. Více informací najdete na JUDOKLUBOLOMOUC.CZ

foto: pr

JEDEN BĚH NESTAČÍ Běháte pro radost nebo pro výkon? Možná neběháte vůbec, a přesto dostanete medaili. Pro vás všechny je na sobotu 18. května 2019 od 14.00 hodin ve Smetanových sadech u jezírka připraven již 5. ročník charitativního běhu Jeden běh nestačí, pořádaný Společností pro ranou péči. Čekají na vás tratě: pro děti do 15 let, kondiční běhy na 2,5 a 5 km, hlavní běh na 10 km, štafetové běhy na 4 x 2,5 km – vše měřeno čipovou časomírou. Užít si můžete i Běh pro radost na 500 metrů. Potrénovat si budete moci s  házenkáři Tatranu Litovel, volejbalistkami VK  UP  Olomouc, zakličkovat s  Davidem Rozehnalem, užít si lanové aktivity i  zažít bubenickou show. Ceny a  medaile předá olympijský vítěz z  Nagana Jiří Dopita. Startovné bude věnováno ve prospěch těžce nemocných dětí nebo dětí

s postižením v  olomouckém regionu. Přijďte si zaběhat, pobavit se a podpořit! Více info najdete na RANAPECE.CZ

MORAVIA SPORT EXPO Na startovní čáru, připravit se, start. Vyrazte na veletrh sportovních potřeb a vybavení Moravia sport Expo, který se již šestým rokem bude konat na olomouckém výstavišti Flora. Těšit se můžete na nabídku sportovního oblečení, vybavení i  doplňků. Pestrý sortiment sportovních potřeb a vybavení najdete v pavilonu A i na přilehlých venkovních plochách výstaviště. Hledáte správný sport pro své děti? Přijďte se inspirovat na veletrh olomouckých sportovních klubů, kde si vyzkoušíte tyto sportovní disciplíny: rugby, fotbal, házená, bumperball, slack line, lanové překážky, jóga, závodivé inzerce

hry pro děti, capoeira, moderní gymnastika, badminton, řecko-římský zápas, brazilské Jiu-Jitsu, taekwondo, sokol, tanec, mažoretky, atletika, orientační běh, vzdušná a parková akrobacie, freestyle bruslení, tenis, badminton, squash, in-line bruslení, box, šerm, karate, kung-fu, fitness, basketbal, crossfit, florbal, jezdecký klub, volejbal, box, rugby, gymnastiku a spoustu dalších sportů! Během konání veletrhu si běžci mohou vyzvednout svá startovní čísla na Mattoni 1/2Maraton Olomouc i  DM rodinný běh. 10. ročník Mattoni 1/2Maraton Olomouc je ohodnocen zlatou známkou kvality od Mezinárodní asociace atletických federací (IAAF) a patří mezi nejvýznamnější běžecké a atletické akce v  České republice s  účastí špičkových mezinárodních běžců. Mezi účastníky závodu nebudou ani letos chybět významné osobnosti. Kompletní informace k Mattoni 1/2Maraton Olomouc a  DM rodinnému běhu najdete na webu RUNCZECH.COM

ZDRAVÍ PRO ZÁDA Trápí vás bolesti zad? Potřebujete se zaměřit na správné držení těla? Vyrazte na speciální lekci jógy zaměřenou právě na bolavá záda a na to, jak je napravit, v  sobotu 18. května 2019 do Nutrend Worldu. Více informací o akci najdete na NUTRENDWORLD.CZ


Mohou se snad mít antukáři jinde lépe? Olomoucké OMEGA centrum sportu a zdraví disponuje devíti antukovými kurty firmy Sibera System se samozávlahovým systémem kropení kurtů. Každodenní péče o  kurty je samozřejmostí a  krásné prostředí v  areálu s  oceněním Park roku 2009 bonusem. Ničím nerušenou hru zajišťují dělící sítě mezi kurty a za nepříznivého počasí existuje možnost přesunutí do tenisové haly. Letošní antuková sezona v  OMEGA centru již odstartovala a  zve k  návštěvě i  k  vyzkoušení těchto devíti kurtů, ale je potřeba pamatovat i na pravidla, která v OMEGA centru platí: 1) Pro hru na venkovních kurtech je nutné projít přes hlavní recepci centra a vyzvednout si čipové hodinky. 2) Od hráčů je vyžadována správná tenisová obuv určená na antukové kurty. 3) Pro antukové hráče jsou připraveny „letní šatny“, které se nachází v zadní části centra při východu do venkovního areálu.

48

4) Před letními šatnami jsou připravené botníky pro vaše přezůvky, OMEGA nabízí tašky či jednorázové návleky na vaši obuv. 5) V zájmu zachování pohodlí a  čistoty žádá OMEGA centrum všechny hráče, aby obuv od antuky nazouvali až v  prostoru před letními šatnami: „Rádi bychom udrželi v centru příjemné prostředí, a proto do centra a letních šaten není vstup s obuví od antuky povolen.“ 6) Pokud plánujete po tenise využívat mokrou zónu, můžete rovnou využít velkých šaten. Obuv od antuky však obouvejte až v prostoru před letními šatnami. 7) V  případě deště je možné přesunout hru do tenisové haly. V takovém případě je opět vyžadována odpovídající obuv do haly. Obuv očištěná od antuky nebude akceptována. 8) Všichni hráči tenisu respektují klubový charakter tohoto zařízení a  zvyklosti tenisu, kde hra bez trička do půl těla je považována za nevhodnou. Připravena je již termínová listina antukových turnajů pro léto 2019 – termíny amatérských turnajů pro tenisové hráče pod sérií Malý Open jsou již vypsány a  vše

[sport]

AVON BĚH OLOMOUC Šestý ročník charitativního běhu boje proti rakovině prsu se uskuteční v sobotu 19. října 2019 od 16.00 hodin na výstavišti Flora. Připraveny jsou odpolední závody dětí 211 Kids Cup a  nezávodní rodinné běhy Family Run. Všichni účastníci získají překrásné medaile v cíli a krásné dárky. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR se stala novým titulárním partnerem dětských běhů, které se tak nově nazývají 211 KIDS CUP a jsou určeny pro děti do 14 let. Všechny děti startují za symbolických 150 Kč při on-line registraci, v  cíli obdrží krásnou medaili a  vodu. A  aby rodiče jenom nefandili, je pro každého dospělého pojištěnce ZP 211 připravena sleva 100  Kč na startovném při on-line registraci po zadání čísla EHIC do formuláře či na místě po předložení průkazu pojištěnce. Více info najdete na NIGHT-RUN.CZ

foto: pr

OMEGA CENTRUM: VENKOVNÍ ANTUKOVÉ KURTY

najdete na OMEGASPORT.CZ/TURNAJE nebo na MALYOPEN.COM Členové OMEGA centra si mohou vytvořit dlouhodobé pravidelné rezervace na antukových kurtech nebo v hale. Stále je ale k  dispozici mnoho atraktivních časů po 16. hodině a  později. Pro bližší informace kontaktujte Janu Sovovou na e-mailu SOVOVA@OMEGASPORT.CZ Již tradičně zde budou probíhat také letní tenisové kempy ITS Tennis Academy. Tenisová akademie nabízí opět několik termínů tenisových příměstských kempů pro děti od 4 let. Na děti čeká spousta zábavy a tenisu. Z  dalších tenisových služeb je nutno zmínit i  miniškoličku – kompletní pohybovou a  tenisovou přípravu pro děti od věku 4 let. Tréninky probíhají ve skupince každé úterý, středu a čtvrtek od 17.00 do 18.00 hodin. Na své si také přijdou jak závodní, tak rekreační hráči – uskuteční se zde profesionální příprava hráčů na tenisové turnaje kategorie ČTS, ITF, WTA a  ATP. Pro rekreační hráče bez rozdílu věku jsou připraveny programy, které zdokonalí jejich hru jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře. Na antukových kurtech se na vás bude těšit tým OMEGA centra sportu a zdraví. Více info najdete na OMEGASPORT.CZ


27/7/

~ COMPANÍA FLAMENCO FLORA OLOMOUC

„Je nás devět umělců, jejichž domovem je Andalusie a životní láskou a posláním flamenko. Každý z nás má za sebou dráhu sólisty, v projektu DE ARTE jsme se však sešli, abychom společně vyjádřili tancem a hudbou vše, na co nám pouhá slova nestačí.“ David Pérez

FLAMENCOOL.CZ

25-28/7/2019 OLOMOUC


UMĚNÍ OLOMOUCE HANÁCKÁ SIXTINSKÁ KAPLE

V OLOMOUCI MÁME NEJEN NEJKRÁSNĚJŠÍ NEMOCNICI – DO NEDÁVNA JSME TU MĚLI I NEJKRÁSNĚJŠÍ TĚLOCVIČNU. NÁDHERNÝ FRESKOVÝ SÁL NA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLE KOMENIUM V OLOMOUCI SE DOČKAL ROZSÁHLÉ OBNOVY A JE DOKLADEM TOHO, ŽE ZÁZRAKY SE ZKRÁTKA DĚJÍ I V DNEŠNÍ DOBĚ.

Budova Fakultní základní školy Komenium na ulici 8. května pochází ze 70. let 19. století, tedy zhruba ze stejné doby jako Národní divadlo v Praze. Jednalo se o největší veřejnou budovu ve městě. Ve svém srdci skrývá sál, který je na všech stěnách i  stropě zdoben neorenesančním dekorativním ornamentem s prvky barokního iluzionismu, impresionismu a  secese. Malířská výzdoba se věnuje mytologickým scénám, alegorickým výjevům a  postavám zasazených v  ornamentálních a floristických rámech. Autorem výzdoby je dolnorakouský malíř José Hilber, který do svého uměleckého konceptu zasadil kolem dvou set padesáti postav (z  toho 130 postav dětí). Mezi nimi se nachází významní představitelé vědy a  umění – každý ve funkci učitele, který vysvětluje nějakou látku svému žákovi. Potkáte se tu například s  Pythagorem, Archimédem, Keplerem, Platónem či Kolumbem a  Michelangelem. Autor dle odhadů spolupracoval až s  dvaceti pomocníky a  využíval klihové a  temperové barvy nanášené na hlazenou omítku. Obdobná malířská výzdoba v  takovém rozsahu (740 m2) a  provedení je unikátem, který nemá v  tuzemsku srovnání. Vznikla roku 1892 a přispěla k  pozvednutí prestiže školství v  Olomouci. Myšlenka zbudování nové školy zaujala v  té době i  samotného císaře Františka Josefa I., který nad stavbou

50

převzal patronát a školu po otevření osobně navštívil. Na jeho návštěvu odkazuje erb a  heslo Viribus Unitis (z lat. „spojenými silami“ – heslo Řádu Františka Josefa založeného v  roce 1849 samotným císařem). Výzdoba je unikátní i  tím, že se zde neobjevuje žádný náboženský motiv – témata jsou výrazně edukační a světská. Rozsáhlé restaurátorské práce začaly už v  roce 2016 a  trvaly do října 2018,

[umění]

kdy byl sál slavnostně představen veřejnosti. Vedoucím restaurátorského týmu byl pan Radomír Surma, přední olomoucký restaurátor uměleckých děl, a drobné dílčí úpravy trvají až do dnešních dní. Prostory se dříve využívaly jako tělocvična, nově budou sloužit pro společenské akce a koncerty – sál totiž díky klenutému stropu disponuje i  výbornou akustikou. Krásnou výzdobu doplňují původní dřevěné parkety.

foto: jan andreáš

připravila: Gabriela Kodysová


PHYSICAL GRAFFITI RIVERSIDE BSP THE ULTIMATE LED ZEPPELIN

THE BLUESBONES VINNY APPICE BAND 7 MILES TO PITTSBURGH FLY TOMORROW

OLOMOUC | 22. 6. |

AREÁL KORUNNÍ PEVNOSTI od 13 hodin

TATO AKCE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC A OLOMOUCKÝM KRAJEM


NOVINKY ]MIMO OLOMOUC[

A PROTOŽE JISTĚ VYRÁŽÍTE I VEN Z OLOMOUCE, NABÍZÍME MIX UDÁLOSTÍ A ZAJÍMAVOSTÍ MIMO NAŠE MĚSTO NEBO I MIMO REPUBLIKU! připravila: Hana Došlová

V rámci turné A Celebration – Life and Works 1980-2019 vystoupí 24. června 2019 v  pražském Kongresovém centru Dead Can Dance, jedna z  nejpozoruhodnějších formací hudební historie posledních čtyř dekád. Charismatická zpěvačka výjimečného hlasu Lisa Gerrard a skladatel, multiinstrumentalista a  zpěvák Brendan Perry loni vydali již desáté album nazvané Dionysus, v němž typicky svébytným způsobem zpracovávají dionýsovský kult. Kromě novinek z  alba zazní i  největší hity jejich bezmála čtyřicetileté kariéry. Více informací na PRAGUECC.CZ

JAMIROQUAI Během svého šestadvacetiletého putování galaxií funku dosáhli Jamiroquai mnoha pozoruhodných úspěchů. Od roku, kdy vystoupili z londýnského acid jazzového undergroundu, vydali osm

studiových alb, jichž se po celém světě dosud prodalo přes 26 milionů. Jamiroquai sedmkrát dosáhli britského žebříčku Top 10, získali Cenu Grammy, byli nominováni na Brit Awards a jsou navíc zapsáni v  Guinnessově knize světových rekordů za nejprodávanější funkové album všech dob. Své umění předvedou 25. května 2019 v pražské O2 areně. Více informací najdete na LIVENATION.CZ

PHIL COLLINS Britský hudebník Phil Collins se zastaví během evropského turné Still Not Dead Yet také v Česku, konkrétně 25. června 2019 v pražské O2 areně. Collins je uznávanou legendou celé generace umělců, kteří se inspirovali jeho neuvěřitelnou kariérou. Prodal sto milionů alb a obsadil bezpočet prvních příček napříč nejrůznějšími hudebními žebříčky. Začínal jako bubeník, a poté jako frontman kapely Genesis, sólově debutoval v  roce 1981 albem Face Value, obsahujícím velký hit In The Air Tonight. Více informací najdete na LIVENATION.CZ

MUSE Britské rockové trio Muse vystoupí 26. května 2019 pod širým nebem v pražských Letňanech v rámci světového turné Simulation Theory. Ke každé vstupence je k dispozici nové album Simulation Theory v  digitální podobě ke stažení zdarma nebo fyzic-

52

[novinky]

ký nosič za poštovné. Před koncertem se navíc bude konat party Mixed Reality, kde si návštěvníci budou moci ve virtuální realitě zahrát tři originální hry inspirované skladbami Muse z nového alba. Na večírky podporované firmou Microsoft se dostanou majitelé dražších lístků z  balíčku Enhanced Experience. Více informací najdete na LIVENATION.CZ

THE SMASHING PUMPKINS Americká legenda alternativního rocku The Smashing Pumpkins v rámci oslav třicátého výročí založení zahraje také 6. června 2019 v pražském Foru Karlín. Frontman kapely Bill Corgan dorazí nejen s  bubeníkem Jimmym Chamberlinem, ale i kytaristou Jamesem Ihou. Na koncertě zazní výlučně materiál z pěti zásadních alb, které kapela natočila až do svého rozpadu v  roce 2000. Více informací o  koncertu najdete na FORUMKARLIN.CZ

foto: pr

DEAD CAN DANCE


ho, intenzivního, ačkoliv krátkého života návrháře. Kromě modelů samotného Diora se na výstavě představují i díla šesti klíčových kreativních ředitelů módního domu Dior, kterými byli Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf Simons a  poslední v  pořadí a  zároveň první žena na tomto postu Maria Grazia Chiuri. Více informací na webu VAM.AC.UK

BACKSTREET BOYS Backstreet Boys se vydali na DNA World Tour, aby představili své nové album. Půjde o jejich největší halové turné po osmnácti letech. V  pražské O2 areně zahrají 22. června 2019. Backstreet Boys jsou jedním z nejúspěšnějších boybandů všech dob. Na svém kontě mají více než dvě desítky celosvětově úspěšných singlů a po světě prodali více než sto milionů nahrávek. Více informací najdete na LIVENATION.CZ

CIRQUE DU SOLEIL

ED SHEERAN V současné době pravděpodobně není na světě populárnějšího umělce než je Ed Sheeran – čerstvý držitel Řádu britského impéria, čtyřnásobný držitel Grammy a pětinásobný vítěz BRIT Awards. Ed Sheeran, jehož živé koncerty patří celosvětově mezi nejžádanější, vystoupí 7. a  8. července 2019 v  pražských Letňanech. V  roli předskokanů se poprvé v  České republice představí britský písničkář James Bay a  popová královna Zara Larsson. Více informací na najdete na EDSHEERAN.CZ

foto: pr

MAROON 5 Americká pop-rocková kapela Maroon 5, jež prorazila v roce 2002 hitem This Love, oznámila pokračování úspěšného turné k desce Red Pill Blues, s nímž zavítá i  do pražské O2 areny 5. června

2019. Skupina během pražského koncertu představí nejen aktuální album, ale určitě nevynechá ani většinu svých velkých hitů. V roli speciálního hosta se představí norská zpěvačka Sigrid. Více informací na LIVENATION.CZ

CHRISTIAN DIOR

Kritiky oslavovaná mezinárodní umělecká skupina Cirque Du Soleil přiveze v rámci světového turné do pražské O2 areny svou mimořádnou produkci s názvem Toruk – The First Flight. Jedná se o  mýtický příběh zasazený tisíce let před události zobrazených ve filmu Jamese Camerona Avatar. Odehrává se tedy ještě předtím, než kdokoliv z  lidstva stanul poprvé na Pandoře. Ralu a  Entu, dva chlapci klanu Omatikayi na pokraji dospělosti, se rozhodnou vzít věci do svých rukou v  okamžiku, kdy

Pokud jste nestihli navštívit výstavu Christiana Diora v Paříži, máte další možnost v  londýnském Victoria & Albert Museum až do 14. července 2019. Výstava mapuje historii a  vliv jednoho z nejvýznamnějších módních designérů 20. století a ukazuje také díla šesti jeho následovníků, kteří tvořili pro značku Dior. Na výstavě je k vidění na 500 exponátů, včetně dvou set modelů oděvů, ale také ukázky doplňků, parfémů, náčrtů návrhů, obálek dobových módních magazínů, fotografií a osobních věcí, které dávají nahlédnout do umělecky plodné-

53


LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI 13 her, 157 představení a hned 4 premiéry! To jsou Letní shakespearovské slavnosti 2019, které se představí od 25. června do 6. září 2019 na všech zavedených scénách v  Praze, Brně, Ostravě a  Bratislavě. A jaké jsou letošní premiéry? Vše slavnostně zahájí Zimní pohádka na Pražském hradě, následují Zkrocení zlé ženy v Ostravě a Romeo a Julie v Bratislavě. Pro milovníky Shakespeara v originále nastuduje Prague Shakespeare Company tragédii Othello. Premiérová Zimní pohádka je příběh zničující žárlivosti, naděje a  zázraků, je situována na Sicílii a  do Čech, jimž překvapivě William Shakespeare propůjčil moře. Režisérem inscenace je Pavel Khek, který ke spolupráci přizval Martina Hofmanna, Michala Isteníka, Veroniku Arichtevu, Sašu Rašilova, Alenu Mihulovou, Petru Špalkovou, Matouše Rumla a  další výborné herce. Diváckému zájmu se určitě bude těšit i loňská novinka Dobrý konec všechno spraví, tragédie Hamlet či komedie Večer tříkrálový, Mnoho povyku pro nic a Veselé paničky windsorské. Na několik málo večerů se vrátí i v minulém roce

ohlášená derniéra Sen noci svatojánské. Ukázalo se totiž, že diváci si bez tohoto rozpustilého představení léto jednoduše neumějí představit. Repertoár v Praze zpestří hosté z  Ostravy (Zkrocení zlé ženy) a  z  Bratislavy (Komedie omylů). V  Brně se festival ponese na vlně humoru. Od 17. července zde můžete navštívit nejúspěšnější inscenaci Veselé paničky windsorské. Následovat budou další populární Shakespearovy komedie a  vyvrcholením sezony bude Hamlet, který letošní Letní shakespearovské slavnosti v Brně uzavře. Více informací na SHAKESPEARE.CZ

LOUSKÁČEK NA LEDĚ Poetickou pohádku Louskáček napsal Ernst Theodor Hoffmann už před 202 lety a  těžko spočítat, kolika baletních, divadelních i televizních zpracování se dočkala. Letos ovšem přijede 7. prosince do pražské TipSport Areny ve zcela novém provedení, v ohromující výpravě, s nákladnými kostýmy i propracovanou scénografií jako ledová show „Louskáček a  Myší král“, plná zvučných jmen světové krasobruslařské scény! Za celým projektem stojí ruský krasobruslařský šampion, trenér a  v  posledních letech především úspěšný režisér Ilja Averbuch, který do Louskáčka na ledě obsadil jen samá velká jména. V  hlavní roli se ukáže čtyřnásobný mistr světa a  zlatý olympionik ze Salt Lake City, Alexej Jagudin. Vedle něj uvidíte krasobruslařský a  taktéž zlatý olympijský pár Tatianu Totmjaninovou s Maximem Marininem. Těšit se můžete také na špičkovou akrobacii, fantastický zpěv, perfektní hudbu a scénu, která bere dech dětem i  dospělým po celém světě už bezmála dva roky. Více informací na LOUSKACEKNALEDE.CZ

MEDA Meda Mládková slaví neuvěřitelných 100 let! Při této příležitosti vznikne v Museu Kampa celoroční cyklus akcí se souhrným názvem Století Medy Mládkové. Kromě přednášek, programu pro děti a dalších akcí vyvrcholí oslavy jejích narozenin velkou výstavou Jak žili

54

[novinky]

Mládkovi a divadelním představením MEDA s Tatianou Vilhelmovou v hlavní roli. Hru napsala Daniela Šteruská na základě knihy pana Ondřeje Kundry Můj úžasný život a  je průřezem jejího života od 14 let do dnešních dní. Divadelní představení bude inscenováno na letní scéně od 24. června do 8. září 2019. Poslední představení připadá přímo na 100. narozeniny paní Medy. Odehrávat se bude na nádvoří Musea Kampa. Více informací na MUSEUMKAMPA.CZ

MUZEJNÍ NOC Jubilejní XV. ročník Festivalu muzejních nocí 2019 bude probíhat ve dnech 17. května až 8. června 2019. Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Za symbolické vstupné nebo zdarma můžete během tří týdnů postupně navštívit celou řadu muzeí a památek, které nabídnou kromě neobvyklých nočních prohlídek stálých expozic a  výstav také řadu doprovodných kulturních programů. Více informací najdete na MUZEJNINOC.CZ

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ NA LEDĚ Kouzlo oslňujících bruslařských výkonů, speciálních efektů a nezapomenutelné hudby vás přenese 14. a  15.  prosince 2019 do království Arendelle. S odvážnou Annou se vydáte na dobrodružnou výpravu za její sestrou Elsou, kterou uvěznily ledové síly v  království věčné zimy. S veselým sněhulákem Olafem, nebojácným horalem Kristo-

foto: salim issa, pr

přírodní katastrofa hrozí zničením posvátného Stromu duší. Když se dozvědí, že jim létající tvor Toruk může pomoci Strom zachránit, vypraví se ho hledat do Plovoucích Hor. Show bude k vidění od 29. května do 2. června 2019. Více informací na LIVENATION.CZ


ffem a jeho věrným sobím pomocníkem Svenem budete pomáhat Anně, aby přivedla zpět do svého království léto. Projdete okouzlující krajinou, potkáte záhadné trolly a  můžete si zazpívat oscarový hit Let It Go (Najednou). Nakonec zjistíte, že nejsilnějším kouzlem je pravá láska. Programem provázejí Myšák Mickey a  Myška Minnie. Jako hosté vystoupí i  další známí hrdinové Disney. Více informací na webu DISNEYONICE.COM/CZ

KULTOVNÍ GARBAGE PO 20 LETECH V PRAZE Prodali více než 17 milionů alb po celém světě, vystupovali ve více než třiceti pěti zemích a  mají titulní skladbu v  Bondovce The World Is Not Enough. Řeč je o  kultovní kapele Garbage, která se po 20 letech vrátí do Prahy. Svoji strhující show, která mixuje rock a  elektroniku, přiveze 24. června 2019 na Křižíkovu fontánu, kde vystoupí od 20.00 hodin. Vstupenky jsou v předprodejní síti GoOut. „V  Praze Garbage naposledy hráli v roce 1999 na Zimním stadionu Slávie. A  pamětníci si ten koncert pořád živě pamatují. Byla to neskutečná energie a  výkon zpěvačky Shirley Manson byl impozantní. Je nám proto velkou ctí kapelu opět přivézt zdejšímu publiku,“ říká promotér koncertu Jozef Tarkay. Kromě zpěvačky Shirley Manson je nejznámějším členem kapely renomovaný producent Butch Vig, jehož nejzásadnějším dílem zůstane asi jednou provždy průlomové album Nirvany Nevermind.

Americe a Mexiku a chystá materiál na nové studiové album. Koncert Garbage přináší agentura Kvas, která v  minulosti do České republiky přivezla jména jako Dita Von Teese, Paparoach, Billy Talent, Umbilical Brothers, Bill Bailey a další. Více informací na webu GARBAGE.COM

NOC KOSTELŮ

V roce 1995 kapelu Garbage založil, přibral spoluhráče Duka Eriksona a Steva Markera a natočil s nimi album odvážně a do té doby neslýchaně kombinující elektronické prvky s  rockem. Právě to kapelu katapultovalo mezi nejžádanější hvězdy pop music. „Na kapele je úžasné, že funguje ve stejné sestavě dodnes a  stále drží kvalitativní laťku hodně vysoko. Jejich unikátní zvuk a provokativní vizuální estetika inspirovaly mnoho dalších skupin. Úspěšná byla i  jejich následující alba, která získala několik nominací na ceny Grammy, včetně Album Of The Year. Navíc se Garbage dostali do úzkého kruhu předních světových muzikantů, kteří měli tu čest natočit titulní píseň k Bondovce,“ říká Tarkay. Zatím poslední dekádu kapela zahájila vydáním alba Not Your Kind of People, které bylo podle časopisu Rolling Stone jedním z  nejlepších v  roce 2012. O  tři roky později pak Garbage vyprodali světové turné ke 20. výročí vydání svého debutu. Od roku 2018 skupina tráví čas na turné po celé Evropě, Severní

V pátek 24. května 2019 se v rámci Noci kostelů otevřou večer chrámy a  modlitebny v  celé České republice. Budete moci obdivovat krásu chrámových prostor, a  zároveň se zúčastnit programu, který pro vás připravují jednotlivé farnosti. Nápad pozvat v nezvyklou hodinu do kostela úplně každého se zrodil v roce 2005 v Rakousku. Od té doby se tato idea nenásilně představit duchovní bohatství kostelů i těm, kdo do nich běžně nechodí, šíří po Evropě. Celá noc začíná vyzváněním zvonů. Poté následuje nepřeberné množství těch nejrozličnějších událostí, které si lze v  kostele představit. Vše je zdarma a v ekumenickém duchu. Sestup do krypt a  kaplí, výstup na věže ke zvonům, neobvyklé hudební aranžmá, výtvarné dílny a  hry pro děti, praktické ukázky liturgických oděvů či komentované prohlídky, ale také chvíle pro modlitbu a  ztišení. Více informací na WWW.NOCKOSTELU.CZ

MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL KARLOVY VARY Letos proběhne od 28. června do 6. července 2019. Více na KVIFF.COM.CZ

• ultrazvuková vyšetření při podezření na vrozené vývojové vady plodu • 3D/4D UZ vyšetření plodu • kombinovaný test v I. trimestru těhotenství • integrovaný test vrozených vad plodu • invazivní výkony prenatální diagnostiky • NIPT - neinvazivní prenatální diagnostika: MaterniT21 Plus, VisibiliT • genetická poradna • poradna pro vrozené srdeční anomálie • echokardiografie • gynekologicko – porodnická ambulance • DNA analýza

centrum prenatální diagnostiky

genetická poradna • gynekologická ambulance laboratoř molekulární genetiky

inzerce

Sídlo společnosti: Hanáckého pluku 6, 770 00 Olomouc Pobočka společnosti: Centrum zdraví, Vodní 25, Prostějov Tel.: +420 585 242 733, Mobil: +420 603 887 567 www.usgpol.cz • info@usgpol.cz


Na Grammy dvakrát nominovaná folk-rocková skupina z amerického Colorada chystá na podzim vydání třetího alba s  názvem III, které se dotýká tří témat – lásky, ztráty a  zločinu. O  albu zakládající členové Wesley Schultz a Jeremiah Fraites říkají, že každá jeho nota, slabika i  moment ticha má důležité emocionální napětí. S  nahrávkou vypomáhala houslistka Lauren Jacobson a producent Simone Felice, který se skupinou spolupracoval už na jejich předešlém žebříčky lámajícím albu Cleopatra. V pražském Foru Karlín si budete moci The Lumineers poslechnout v  neděli 10.  listopadu 2019 od 18.30 hodin. Více informací na FOURCE.CZ

RUN AUT První ročník charitativního běhu pro nadační fond AutTalk se poběží pod názvem Run Aut 2019 ve čtvrtek 23. května 2019 od 18.00 hodin v Oboře Hvězda v Praze 6 (start u brány z Libocké ulice). Charitativního běhu se může zúčastnit celá rodina – připravena je nesoutěžní disciplína pro děti, dospělí mají na výběr kratší či delší trasu. Na všechny účastníky a vítěze čekají hodnotné ceny. V  18.00 hodin startuje nesoutěžní běh pro děti do 10 let, v 18.30 hodin startují dospělí, kteří si mohou vybrat mezi trasou dlouhou 4 km a  8 km. Hodnotné ceny pro první tři účastníky ženské a mužské kategorie na každé vzdálenosti jsou zajištěny, podobně drobnosti pro děti. „Mám velkou radost, že se díky našim partnerům a  podporovatelům podařilo

56

MACHINE GUN KELLY Jeden z nejúspěšnějších rapperů na scéně – Machine Gun Kelly – se vrací do Prahy. V  minulém roce rozbouřil internet s  dissem na Eminema „Rap Devil“ s  více jak 200 miliony zhlédnutí a  málem vydal i  v  pořadí 4. album. Těsně před jeho dokončením ho ale celé zahodil a začal chystat úplně nový materiál. Ten by měl zaznít živě na jeho plánované „Hotel Diablo Word Tour“. V  Praze už dvakrát vyprodal Forum Karlín a  jeho vystoupení na Hip Hop Kempu s  čerstvě zlomenou rukou patří k jeho nejspeciálnějším koncertům vůbec. Machine Gun Kellyho můžete vidět i  ve filmech z  produkce Netflixu jako „The Dirt“ nebo „Bird Box“. V pražském Foru Karlín zažijete tohoto amerického rappera v  pondělí 9.  září 2019 od 18.30 hodin. Více informací na FOURCE.CZ

NOID Bárta, Vanda Hybnerová, Roman Vojtek, Tonya Graves, Olga Šípková, David Deyl, Pavla Tomicová, Debbi, Eva Burešová, Dana Morávková, Libor Bouček a Pavel Callta. Startuje se ve 12.00 hodin ze Staroměstského náměstí a  cílem je už tradičně ostrov Štvanice, kde se můžete těšit na Mirrai, Gypsy.cz, Pavla Calltu s Martou Jandovou, Vojtu Drahokoupila, Emmu Smetanu, Tokhi a Groove Army. Vstupenkou na Pochod je pochodové tričko, které v dámské (399 Kč) a pánské variantě (399 Kč) doplňuje i  roztomilé tričko dětské (319 Kč). Společnost Avon Cosmetics je hrdá na to, že za dobu trvání projektu věnovala na boj proti rakovině prsu už více než 170 milionů korun! O život žen a jejich zdraví, pracovní příležitosti a seberealizaci se zajímá už přes 130 let. Právě jim patří nová aktivita – Stand4Her, ve které se společnost zavazuje do roku 2030 pozitivně ovlivnit život 100 milionů žen ročně a pomoci udělat svět lepším místem pro život. Více informací o Avon pochodu najdete na ZDRAVAPRSA.CZ Pro Avon Pochod za zdravá prsa vytvořila společnost Nutrend limitovanou edici produktů, kterými podporuje projekty boje proti rakovině prsu. Ulicemi Prahy vždy projdou desetitisíce lidí nejen v růžových tričkách, ale i  s  růžovou vodou Nartes a tyčinkou, která každý rok mění svůj design. Letos se můžete těšit na speciální limitovanou edici tyčinek Excelent. Tato proteinová tyčinka s ovocem zalitá v jogurtové polevě je zcela bez trans tuků a bez lepku. Obsahuje 25 % bílkovin, 43 % sacharidů, dále větvené aminokyseliny (BCAA) a neesenciální aminokyselinu

AVON POCHOD 2019 Termín 19. ročníku Avon pochodu Zdravá prsa, tedy sobota 15. června 2019, se blíží a přípravy právě vrcholí. Ambasadory 2019 jsou Lucka a Nicole z A Cup of Style, Gábina Lašková, Marta Jandová, Petr Vágner, Hana Holišová, Kaira Hrachovcová, Jan Kovařík, Iva Pazderková, Dara Rolins, Gábina Partyšová, Vašek

[novinky]

foto: pr

THE LUMINEERS

uspořádat 1. ročník charitativního běhu Run Aut. Věřím, že běh bude mít úspěch a stane se oblíbenou každoroční tradicí. Výtěžek z  běhu poputuje na naše aktivity, a  to primárně na podporu rodin pečujících o autistické děti. Já sama jsem velkým fanouškem sportu obecně, běhám ráda, takže už se na Run Aut moc těším. Doufám, že neudělám ostudu a  zaběhnu dobrý čas,“ říká spoluzakladatelka NF AutTalk Kateřina Sokolová. Nadační fond AutTalk podporuje vše, co pomáhá rodičům usnadnit péči o  dítě s autismem. Nadační fond AutTalk, který v roce 2015 založila Kateřina Sokolová s  tatínkem Janem Sokolem, zprostředkovává přímou finanční podporu pro rodiny, setkávání rodičovských skupin s  přednáškami a  diskusemi. Možnosti jak, kde a  čím můžete pomoci, najdete na webu AUTTALK.CZ


L-glutamin. Je skvělou volbou úplně pro všechny – ať už aktivně cvičící, či pro ty, ktěří hledají náhradu za běžné sladkosti. S proteinovou tyčinkou Excelent neuděláte nikdy chybu – je lahodná, dokonale vyvážená a  doslova nabitá výživnými látkami. Koupíte ji za 28 Kč, více info na NUTREND.CZ

udělala Lindsey krok novým směrem a složila ho z  pouze vánočních písní – originálních i převzatých. O rok později jej v  nové edici vydala znovu a  navrch přidala několik nových písní. Skladby You’re A Mean One, Mr. Grinch a Warmer in the Winter navíc doprovodila dvěma vánočními videoklipy. V  pražském O2 universu si ji budete moci poslechnout v  úterý 8. října 2019 od 18.30 hodin. Více informací najdete na FOURCE.CZ

FINK O muzikantské dráze britský písničkář a producent usazený v Berlíně Fink říká, že je to cesta plná malých vítězství: „Po první vydané desce přijde první vyprodaný klub, první vyprodané turné a stále nové výzvy k překonání.“ Další takovou zdolá hudebník kombinující blues s  dubovými rytmy, jenž je úzce spjatý s kultovním labelem Ninja Tune, v rámci chystaného turné „All Give Tour“, na kterém představí nový materiál. Pro ten bude jako vždy platit, že jeho devízou bude odzbrojující intenzita. V pražském klubu Roxy si budete moci Finka se Sophie Hunger poslechnout v  sobotu 9.  listopadu 2019 od 19.00 hodin. Více informací na FOURCE.CZ

LINDSEY STIRLING

PAUL KALKBRENNER

Lindsey Stirling je natolik odvážná, že vždy přemýšlí ve velkém a neustále se kreativně vyvíjí. Od roku 2012, kdy vydala své eponymní debutové album, se elektronická vizionářka, tanečnice a  houslistka stala jednou z  komerčně nejúspěšnějších hudebnic posledních let. Její vize elektronické taneční hudby vedená houslemi se stala Lindseyným poznávacím znamením. Její tvorba válcuje elektronické i  klasické hudební žebříčky. Se čtvrtým albem Warmer in the Winter z konce roku 2017

Prodal více než milion desek, na Spotify a YouTube dosahují jeho tracky stamilionových přehrání a  headlinuje největší světové festivaly. A  ve čtvrtek 22. srpna 2019 zahraje německý DJ Paul Kalkbrenner v  Praze v  rámci turné ke své osmé desce Parts Of Life, která vyšla deset let po průlomovém a  platinovém albu Berlin Calling. Koncert se uskuteční ve Žlutých lázních a  vstupenky zakoupíte přes GoOut, TicketPortal a  Ticketmaster. Více informací najdete na COLOURSSELECTION.CZ

SOUTĚŽ Když Bohdanu její umírající babička osloví cizím jménem, začne plachá a uzavřená dívka pátrat po rodinné minulosti. Odcizený a mrzoutský otec, s nímž se jí nedaří navázet bližší vztah, ale její snažení zrovna neulehčuje. Jedinou oporou je jí dobrosrdečná nevlastní matka Běla, která se však nakonec vždy podřizuje nařízením a náladám svého muže. Bohdanino vyprávění (v podání Kláry Suché) se střídá s příběhem Svatopluka Žáka (vypravěče mluví Miroslav Hanuš), oddaného komunisty, který celý život zasvětil budování socialismu, v němž ale jeho milovaná manželka ani zbožňovaná dcera nevidí svou budoucnost tak růžově jako on. Nečekaná tragédie ovšem naprosto změní situaci a ze Svatopluka udělá zcela jiného člověka. Autorčino intimní rodinné drama opět ukazuje, že „malá“ osobní historie může být stejně důležitá jako velké dějiny, protože všechno, co se stalo předtím, než jsme přišli na svět, zásadně ovlivňuje náš další život.

foto: pr

.Soutěžní úkol: Jmenujte tři další novinkové audioknihy z vydavatelství OneHotBook. Tři z vás vyhrají audioknihu Tiché roky (rozhovor s autorkou najdete na str. 110 (jedna audiokniha v hodnotě 349 Kč). Své odpovědi posílejte do 30. června 2019 na e-mail soutez@OL4you.cz a do předmětu napište ONEHOTBOOK.

57


SVĚTOVÝ DEN DÁRCŮ KRVE

MÁŠA A MEDVĚD Příběh holčičky Máši a bývalého cirkusového artisty Medvěda baví děti po celém světě. Po obrovském úspěchu, který seriál slaví na televizních obrazovkách, přišli tvůrci s  divadelní podobou. Tu poprvé představí také dětem 5. a 6. října 2019 v  pražském Kongresovém centru. Můžete se těšit na dvě hodiny zábavy v  přítomnosti oblíbených hrdinů. Na pódiu se představí herci v realistických plyšových kostýmech, ve výpravných kulisách, které vás doslova vezmou na dobrodružnou cestu imaginárním světem pohádky. Muzikálová show slaví úspěch po celé Evropě, kde ji navštívily miliony návštěvníků. Více informací najdete na JVSGROUP.CZ

ŠUMPERSKÝ HAFAN Šumperský hafan zve již více než deset let všechny milovníky psů a samozřejmě i jejich čtyřnohé kamarády k přátelskému soutěžení o hrdý titul Šumperský hafan. Účastnit se můžou všichni pejskové s PP i bez PP, malí i velcí, štěňátka i psí senioři. Speciální poděkování vždy patří majitelům adoptovaných pejsků. Od letošního 11. ročníku bude Šumperský hafan mnohem více pomáhat při umisťování pejsků, a  to jak chrtů a  podenců, což jsou tradiční partneři Hafana, tak nově i pejsků z útulků v našem regionu. Zejména to bude útulek v  Zábřehu, Mohelnici a  záchytné kotce ve Starém Městě. Kdyby se díky Hafanovi podařilo nějaké pejsky umístit do nových domovů, byl by to obrovský úspěch a  Hafan by získal vyšší „level“. Pořadatelem Šumperského hafana 2019

58

Poděkovat stávajícím dárcům krve za jejich pomoc při záchraně lidských životů a případně oslovit dárce nové – to je cílem Světového dne dárců krve, který připadá na pátek 14. června. Každoročně si tento svátek připomíná i  Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Letos budou pozváni především již registrovaní dárci a  jejich děti. Mohou však přivést i  blízké, kteří o  dárcovství uvažují. Motto letošního ročníku zní „Bezpečná krev pro všechny“. K  dispozici bude areál olomoucké Pevnosti poznání. Příchozí budou moci nahlédnout do sanitky, policejního a hasičského auta. Zástupci Českého červeného kříže budou prezentovat zásady první pomoci, vlastní stan rozloží i Transfuzní oddělení FN Olomouc, ve stanu Revírní bratrské zdravotní pojišťovny si lze nechat změřit cévní věk. Světový den dárců krve proběhne v olomoucké Pevnosti poznání v pátek 14. června 2019 od 15.00 do 19.00 hodin. Rezervace je ovšem nutná – pro přihlášení je potřeba použít formulář, který najdete na facebookové události akce Světový den dárců krve. V  případě pěkného počasí si nezapomeňte vzít deky. Více informací najdete na PEVNOSTPOZNANI.CZ

LUCIE – EVOLUCIE Nejslavnější česká skupina Lucie pokračuje v koncertování i v roce 2019. Po osmi vyprodaných hokejových arénách se rozhodla vyrazit na turné po menších halách v  Česku. V  rámci pokračujícího turné k aktuálnímu albu EvoLucie dorazí v úterý 26. listopadu 2019 i na Zimní stadion do Olomouce, kde patnáct let nekoncertovala. Hrdým partnerem turné je Penny Market. Vstupenky jsou exkluzivně v síti TicketLIVE. „Je nám ctí oznámit, že kapela po vydání nového alba EvoLucie pokračuje v  čin-

[novinky]

nosti a vyráží za fanoušky do regionů. V  menších halách jim bude mnohem blíž a  koncerty tak dostanou další rozměr. Lucie na všechny zastávky přiveze vizuály a  zmenšenou show, kterou nedávno předvedla na vyprodaných arénách,“ říká manažer skupiny Ladislav Vajdička z vydavatelství BrainZone. Turné 2019 bude ve znamení nedávno vydaného a skvěle přijatého alba EvoLucie, které kapela vydala po 16 letech od poslední řadovky. Skupina na něm pracovala s přestávkami sedm měsíců. Svými skladbami na desku přispěli všichni členové – David Koller, Robert Kodym, P.B.CH. a Michal Dvořák. O většinu textů se postaral Robert Kodym. Třinácti písňová kolekce se natáčela pod dohledem zvukaře a producenta Pavla Karlíka. Výsledný zvuk části skladeb vybrušovali i  zkušení zahraniční producenti Mike Fraser, John Spiker, Mark Plati, Mike Clink nebo čeští zvukaři Ecson Waldes a Jiří Janouch. Zajímavý je i výčet některých hostů, mezi nimiž jsou i  zpěvačka Lenny, saxofonista Vratislav Brabenec z The Plastic People of the Universe nebo kytarista Phil X z kapely Bon Jovi. Hrdým partnerem turné je společnost Penny Market. „Spojení se skupinou Lucie bylo naprosto přirozené. Podporujeme vše, co je české, muziku nevyjímaje. Lucie je jednou z  nejoblíbenějších českých kapel a my ji na turné po velkých českých a  slovenských městech přivážíme do regionů, všude tam, kde nás lidé znají. Jsme rádi, že budeme u toho a jsme skutečně hrdými partnery,“ říká Zlata Ulrichová, ředitelka strategického marketingu PENNY. Více informací o koncertech najdete na LUCIE.CZ

foto: ondřej pýcha, pr

je Vlastivědné muzeum v Šumperku. Akce proběhne v neděli 19. května 2019 od 13.00 do 18.00 hodin v  areálu Pavlínina dvora v Muzeu Šumperk. Více info najdete na MUZEUM-SUMPERK.CZ


LETNÍ FESTIVALY V OLOMOUCI & MIMO OLOMOUC

COLOURS OF OSTRAVA The Cure, Florence + The Machine, Rag'n'Bone Man, Years & Years, Rosalía, MØ, ZAZ, Mogwai, Tom Walker, Mariza, John Butler Trio, Richie Hawtin CLOSER, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Ólafur Arnalds, Lewis Capaldi, Calypso Rose či Kronos Quartet..., to jsou hlavní lákadla letošního ročníku festivalu Colours of Ostrava, který proběhne již za dva měsíce – od 17. do 20. července 2019 opět v úchvatném industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. Největším splněným snem letošního ročníku Colours of Ostrava je sobotní koncert legendárních The Cure. „Snažili jsme se o ně dlouhých deset let, je to vlastně kapela, kterou bylo v historii Colours nejnáročnější do Ostravy dostat. Až nyní se to povedlo, bude to velký svátek,“ říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. Kapela, jejíž nezaměnitelný frontman Robert Smith oslaví v  dubnu šedesáté narozeniny a  která byla nedávno uvedena do Rokenrolové síně slávy, slibuje na Colours of Ostrava dvouačtvrthodinové vystoupení. Zpěvák také na letošní rok, na který připadá čtyřicáté výročí od vydání první desky a třicáté od kultovního alba Disintegration, v  rozhovoru pro RollingStone

60

slíbil nové album: „Bude ,f-cking great‘... temné, neskutečně intenzivní a stane se požitkem pro naše skalní fanoušky.“ Podobně splněný sen představuje tuzemská premiéra jedné z  nejzajímavějších současných indie popových formací Florence + The Machine v čele s vynikající a charismatickou zpěvačkou Florence Welch. Poprvé u  nás také na Colours of Ostrava zahraje španělská zpěvačka Rosalía, která osobitým způsobem kombinuje flamenco a hip hop. Unikátní podívanou nabídne multimediální hudební projekt Small Island Big Song, který sdružuje původní hudebníky z ostrovů v Pacifiku a  Indickém oceánu – z  Madagaskaru, Bornea, Havaje, Polynésie, Filipín, Tahiti, Šalamounových ostrovů nebo Nového Zélandu. Výjimečné hudební zážitky neskýtají pouze obě hlavní pódia Česká spořitelna stage a ArcelorMittal stage, ale i ta „menší“. Na uzavřené scéně Cylinders Gong stage vystoupí například světově proslulý Kronos Quartet nebo jazzové hvězdy Mathias Eick, Paolo Fresu Devil Quartet, Youn Sun Nah, venku pak Cory Henry & The Funk Apostles a Sons of Kemet s dvěma bubeníky navíc ve verzi XL. Obrovské šapitó Electronic stage roztančí Étienne de Crécy,

[festivaly]

Enrico Sangiuliano, Nicola Cruz, TOKiMONSTA, David August a další. Divokou Drive stage by MINI rozproudí například Cabruêra z  Brazílie, BCUC z  Jihoafrické republiky, zpěvačka Moonlight Benjamin z  Haiti, irští The Eskies, američtí Red Baraat, Sam Kelly & The Lost Boys z Velké Británie či Winston McAnuff & Fixi z  Francie a  Jamajky. gloTM Fresh stage se stane domovem těch nejzajímavějších kapel všech žánrů, které pořadatelé objevili na světových showcase přehlídkách. Diváci uslyší dream pop z  mrazivého Nunavutu (Elisapie), rockové kytarové flamenco (Opal Ocean), beatbox (SARO), brazilský elektro-pop (Tuyo), izraelský indie pop (Lola Marsh), arabský elektronický underground (47soul), kytarový indie rock (The Sherlocks), reggae (Mesajah) i jazz a minimalismus kombinovaný s  elektronikou (Glass Museum). Jako hlavní hvězdy alternativní Full Moon stage se představí Bo Ningen z Japonska, Shilpa Ray z USA, Tęskno z Polska, The Kill Devil Hills z  Austrálie nebo Holy Motors z Estonska. Podobně široká nabídka čeká na návštěvníky českých hudebníků – od kapely Kryštof či Bena Cristovaa & The Glowsticks přes Buty, Dana Bártu & Illustratosphere, Davida Stypku & Bandjeez, Mirai až po

foto: pr

připravila: Zuzana Zbořilová


foto: andy vella

třeba Nylon Jail, Pokáče, Prago Union, Muchu a Ventolin. Celkově program nabídne téměř 130  kapel z  37 zemí celého světa – od Brazílie, Ekvádoru, Haiti či Jamajky přes Estonsko, Dánsko, Irsko, Norsko, Island, Izrael, Velkou Británii, Česko, Slovensko, Jihoafrickou republiku až po Japonsko, Austrálii, Nový Zéland a  Kanadu. Od popu přes rock, jazz, elektroniku, funk, soul, indie až po exotickou world music. Od nejhlučnějších a tanečních projektů až po klidné a niterné hudební zážitky. Již počtvrté proběhne v  rámci Colours of Ostrava v  areálu Dolních Vítkovic mezinárodní diskusní fórum Meltingpot, kde se na osmi scénách (včetně pátečního Meltingpot Gala v  multifunkční aule Gong) sejde celkem 150 inspirativních řečníků z více než 20 zemí světa. Vystoupí řada výrazných osobností z různých oblastí lidského myšlení: například vůdčí osobnost uměleckého proudu bioart,

kontroverzní vědec a charizmatický umělec Joe Davis, vizionář, komentátor a kritik na poli digitální revoluce a autor několika bestsellerů Andrew Keen, legendy mezi novináři CNN Ingrid Formanek a  Jim Clancy, globální expertka na komunikaci a  média, business manažerka pro Čínu Yan Mei, vůdce amazonského kmene, léčitel a  ekologický aktivista Manari Ushigua, izraelský spisovatel, autor bestsellerů, dramatik a  novinář Tuvia Tenenbom, evangelický pastor, řečník a  spisovatel Mark Gungor, ekonom, spisovatel a intelektuální vůdce John Perkins, tanečnice, skladatelka, interpretka manter a  bývalá vokalistka Madonny Donna de Lory, Oshův osobní přítel, skladatel, flétnista, malíř a sochař Devakant, spisovatel, režisér a  uznávaný expert mentálního léčení Clemens Kuby, originální pohybový umělec a vicemistr světa v breakdance Daniel Sonic Rojas, odborník na automatické zbraně, drony a kyber zbraně David

Whetham, významný novinář a reportér Wojciech Jagielski, jeden z  nejvýraznějších současných evropských filozofů Alain de Benoist, politolog specializující se na studium oligarchie a  chování nejbohatších lidí světa Jeffrey A. Winters či ředitel divize pro multimédia Human Rights Watch Pierre Bairin. Z českých řečníků účast přijal mimo jiné neuropatolog, spisovatel a publicista František Koukolík, generál Armády České republiky Petr Pavel či autor knih pro děti, ilustrátor, grafik a tvůrce animovaných filmů Petr Sís. Novinkou pro letošní rok je především The Big Bang Stage, scéna věnující se popularizaci částicové fyziky. Návštěvníci se budou moci setkat a  diskutovat s  předními vědci organizace CERN a dalších spřátelených institucí. Program bude doplněn o  interaktivní a  zážitkové workshopy. Fórum Meltingpot také letos v  lednu spustilo druhé pokračování projektu Voices of Meltingpot – filmových zpovědí vybraných hostů z  předcházejícího ročníku. Z roku 2018 to jsou například autor Hygge Meik Wiking, komiksolog James Kakalios, „futuristický mnich“ Bruno Marion, Václav Cílek, Martin Hilský a  další. Rozhovory najdou zájemci na webu MELTINGPOTFORUM.COM/CS/ VOICESOFMELTINGPOT. Vedle diskusí v  rámci fóra Meltingpot proběhne v  rámci Colours of Ostrava také další, tradičně bohatý, mimohudební program – divadla, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity. Celkově se v areálu Dolních Vítkovic bude nacházet 21 open-air i krytých scén. Čtyřdenní a  jednodenní vstupenky jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu na COLOURS.CZ a v sítích GoOut a Ticketportal. Cena čtyřdenní vstupenky 2790 Kč platí na limitované množství 9 000 kusů.

METRONOME FESTIVAL Metronome Festival Prague je jeden z mála originálních městských festivalů. Charakterizuje ho naprostá unikátnost a  jedinečná koncepce oslovující široké spektrum fanoušků, kteří mohou být jeho součástí. Každý rok návštěvníkům přináší skvělá hudební jména, zajímavé hvězdy nebo originální hudební projek-

61


punkrockovou tvorbu bude letos reprezentovat bratislavská skupina Iné Kafe a pódium jim bude patřit od 17.30 hodin. Po několika letech na Šternberském kopci opět přivítají kapelu Eddie Stoilow a  naopak poprvé bude ve Šternberku koncertovat populární popová skupina Slza. Generaci dříve narozených jistě potěší účast kapel Limetal a  Reflexy. Hlavní hvězdou programu 16. ročníku bude britská rocková legenda The Sweet. Akce se uskuteční v  sobotu 27. července 2019 na hradě Šternberk. Více informací a  kompletní program najdete na STERNBERSKYKOPEC.CZ

UNITED ISLANDS

ROCKOVÁ HORKA Devátý ročník multižánrového festivalu Rocková Horka se bude konat ve venkovním areálu Sokol v Horce nad Moravou

62

v sobotu 15. června 2019. Areál se otevře ve 14.00 hodin, první kapela vystoupí v 15.00 hodin a hrát se bude až do druhé hodiny ranní. Za vstupné (které zůstává beze změn 200 Kč) uvidíte sedm rockových kapel, z  toho tři autorské. Jako vždy vás čeká bohaté občerstvení a samozřejmostí je několik výčepů. Z kapel zahrají: Hudba Praha Band, Alband – J.A.Kronek (ex Kern), Nirvana – tribute, Jump, Projekt F (Deep Purple + Uriah Heep tribute), Black Sabbath Dio – tribute a ZZ TOP – tribute. Více najdete na ROCKOVAHORKA.CZ

ŠTERNBERSKÝ KOPEC V pořadí již 16. ročník festivalu Šternberský kopec opět nabídne špičku české a slovenské hudební scény – ale pozor! Letošní ročník přivede do Šternberka i legendární britskou rockovou kapelu! Program Šternberského kopce odstartuje tradičně v  15.00 hodin a  opět představí velkého hosta hned v  úvodu, a  to severomoravskou formaci Buty. Na pódiu je bude střídat talentovaná mladá zpěvačka, vítězka soutěže Česko-Slovenská Superstar, Sabina Křováková. Slovenskou

[festivaly]

foto: pr

ty, ojedinělé výroční koncerty, comebacky kapel či netradiční spojení. V průběhu dosavadní tříleté historie festivalu měli fanoušci možnost odnést si hudební zážitky z koncertů jmen jako je Sting, Iggy Pop, Chemical Brothers, Kasabian, Tom Odell nebo David Byrne. Festival navíc každý rok roste, loňský třetí ročník si na holešovickém výstavišti v  Praze nenechalo ujít na 18.000 návštěvníků a  letošní 4. ročník míří ještě výše. Ten navíc 21. a 22. června 2019 přivítá jména jako je Morcheeba, Kraftwerk 3-D, českou sólovou premiéru Liama Gallaghera nebo Primal Scream. Z  českých hvězd vystoupí s  upraveným repertoárem a hosty kultovní Pražský výběr a comebackové vystoupení odehraje Khoiba. Chybět nebude ani doprovodný program nesoucí se v duchu vzdělávání a inovací. Více informací na METRONOMEFESTIVAL.CZ

V termínu od 31. května do 1. června 2019 se ulice pražského Karlína promění v hlavní kulturní centrum Prahy. Stane se tak v  rámci 16. ročníku festivalu United Islands of Prague, který i v letošním roce přinese nespočet nevšedních zážitků. Návštěvníci se mohou těšit nejen na objevování nových neokoukaných interpretů, jako jsou třeba čeští The Atavists či severoirský jazzový objev Robocobra Quartet, ale i  na oslavy třiceti let od Sametové revoluce nebo bohatý program ke Dnu dětí. Vstup bude opět pro všechny zdarma. Hlavním posláním největšího multižánrového hudebního open air festivalu bude i v letošním roce objevování nových zajímavých jmen na české i mezinárodní hudební scéně. Za šestnáct let jeho existence se tu stihly představit již stovky zajímavých hudebníků. V  minulosti tu svou šanci ukázat se lidem na velkém pódiu dostaly třeba kapely Mydy Rabycad či


Zrní, které dnes vyprodávají jeden koncert za druhým. Více informací najdete na UNITEDISLANDS.CZ

FINGERS UP Devátý ročník festivalu Fingers Up se nezadržitelně blíží – konat se bude od 28. do 29. června 2019 v krásném areálu Morava Campu v  Mohelnici. Těšit se můžete na Mandrage, Lenny, Tata Bojs a  spoustu dalších českých i zahraničních umělců. Protože Fingers Up rozhodně není jen o  hudbě, přijdou si na své milovníci toho nejlepšího jídla. Pečlivě vybrané foodtrucky, restaurace, kavárny. Na workshopstage se s  vámi přijde podělit o  zážitky a  zkušenosti několik zajímavých osobností. Chybět nebude ani rozšířený fashion market, spousta zábavných atrakcí pro děti i dospělé a k tomu všemu velký bazén! Více informací najdete na webu FINGERSUP.CZ

foto: pr

VALAŠSKÝ ŠPALÍČEK Folk-blues-beat festival Valašský špalíček se opět uskuteční v areálu zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, a to od 20. do 22. června 2019. Kromě úvodního koncertu Marie Rottrové s přáteli, nabízí připravovaný program britskou formaci JCM ve složení Clem Clempson, Mark Clarke a Ralph Salmins, polskou kapelu SBB v  původní sestavě a řadu dalších skupin a sólistů. Valašský špalíček, u  nás zřejmě nejstarší trvale fungující alternativní přehlídka, probíhá ve Valašském Meziříčí úctyhodných sedmatřicet let. A nyní „slaví“ i malé jubileum. Letos pátým rokem dramaturg Karel Prokeš pod hlavičkou Valašského

špalíčku organizuje pozoruhodnou retro jízdu, u nás nejkomplexnější poctu big beatové dekádě 1962–1972 a významným projektům 70. let. Vedle osobností československého big beatu Vladimíra Mišíka, Mariána Vargy, Pavla Hammela, Hany a  Petra Ulrychových, Michala Prokopa, Radima Hladíka, Luboše Andršta, Ivana Hajniše a řady dalších, kteří se zde představili v různých skupinách a projektech, v  té pomyslné big beatové antologii na Valašském špalíčku. Mezi jinými vystoupily také britské kapely The Pretty Things, Swinging Blue Jeans, Mungo Jerry, Crazy World Arthura Browna i skotská královna rhythm & blues Maggie Bell nebo zpěvák Pete Brown, který se proslavil nejen ve skupině Piblokto a  v  The First Real Poetry Bandu, kde s  ním hrál kytarista John McLaughlin, ale také v roli spoluautora slavných skladeb britského tria The Cream. Více info na VALASSKYSPALICEK.KZVALMEZ.CZ

OKOŘ SE ŠŤÁVOU V sobotu 1. června 2019 se uskuteční festival Okoř se šťávou a těšit se můžete na Škwor, Rybičky 48, Michala Hrůzu, Mirai, Trautenberk, UDG, Pekaře, České srdce, Lake Malawi, na Pokáče a další. Na festival bude jezdit kyvadlová doprava z  Prahy Veleslavína a  Kladna, autobusy pojedou i ze Slaného a Kralup nad Vltavou. V  areálu bude pro návštěvníky festivalu stanové městečko a  prostor pro hlídání kol. Stany a  spacáky s  sebou! Více info najdete na OKORSESTAVOU.CZ

BOUNTY ROCK CAFÉ OPEN AIR

kapelám příležitost zahrát si na velké festivalové stagei. Letos padla volba na žánrově široce rozkročené Fly Tomorrow. Hrají rockové nakládačky i balady, syrové blues i metalové nářezy,“ představuje Dušan Neumann z  pořadatelské agentury Bounty Rock Café Promotion skupinu, která již vydala dvě studiová alba. Po olomouckých muzikantech na pódium nastoupí parta kolem fantastického bubeníka Vincenta „Vinnyho“ Appice, někdejšího člena legendárních hardrockových bandů DIO, Black Sabbath nebo Heaven & Hell, která zahraje top live album Live Evil. „Doprovázel ale taky Johna Lennona nebo amerického zpěváka Ricka Derringera. Své instrumentální mistrovství předává i na bubenických seminářích po celém světě,“ doplňuje za pořadatele Pavel Vysloužil. Tradiční hard rock vystřídá excelentní prog rock z holandského Eindhovenu. Pětičlennou partu 7 Miles to Pittsburgh dali v roce 2017 dohromady veteráni nizozemské rockové scény Andrew Elt, někdejší frontman glam metalových Sleeze Beez a  dlouholetý zpěvák Physical Graffiti, společně s basistou Martinem Helmantelem a bubeníkem Dirkem Bruinenbergem, kteří hrávali s  power metalovými Elegy. „Jejich debutové album mělo naprosto zaslouženě skvělé recenze v Holandsku i po celé Evropě. Zanedlouho vydávají novou desku, na kterou jsem moc zvědavý. Je ale jisté, že jejich koncert bude erupce energie,“ myslí si Dušan Neumann. Bounty Rock Café Open Air dodrží i další tradici, a to vystoupení legendy českého bigbítu. Letos zahraje superskupina BSP, v níž se sešli tři mistři, tři špičkové osobnosti, tedy Ota Balage, Kamil Střihavka a  Michal

Sedm kapel z různých koutů Evropy, hard rock, prog rock, blues, legendy a  hvězdy. Olomoucký Bounty Rock Café Open Air (BRCOA) prostě nezůstane ani letos nic dlužen své pověsti festivalu, který velice energicky, ale současně pohodově zahajuje festivalovou sezonu v  České republice. Jeho devátý ročník se uskuteční v sobotu 22. června 2019 v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. Nabitý program BRCOA uvede hodinu po poledni olomoucká kapela Fly Tomorrow. „Tradičně dáváme zajímavým místním

63


64

LÉTOFEST 2019 Létofest je tour osmi letních festivalů, které zasáhnou celou Českou republiku a nabídnou bohatý hudební i doprovodný program pro celou rodinu. V Olomouci to bude 2. a 3. srpna 2019 a těšit se můžete na Xindla X, IMT Smile, MIG 21, Mandrage, Ewu Farnou, Monkey Business, Lenny, Tomáše Kluse, Marka Ztraceného a další, kteří vystoupí v  areálu u  Šantovky. Více info najdete na LETOFEST.CZ

Roots, Skepta, Mac DeMarco, Charlotte Gainsbourg, Mura Masa, Lianne La Havas, Death Grips, Michael Kiwanuka, Jeff Mills, Vitalic LIVE, Lola Marsh, Sofi Tukker, Dimension, Amadou & Mariam and Blind boys of Alabama, Calypso Rose, IC3PEAK, Sudan Archives, Viagra Boys, Para, Korben Dallas, Gleb, Čavalenky a mnoho dalších. Více informací na POHODAFESTIVAL.SK

HRADY CZ Na letošní festivalové šňůře Hrady CZ opět vystoupí více než dvě desítky kapel. Jednotlivé účinkující představují organizátoři na sociálních sítích. První z festivalů letos začne na hradě Točník (od 12. do 13. července 2019) a pokračovat bude na Kunětické hoře (od 19. do 20.  července 2019), na Švihově (od 26. do 27.  července 2019), v  Rožmberku nad Vltavou (od 2. do 3.  srpna 2019), ve Veveří (od 9. do 19. srpna 2019), v Hradci nad Moravicí (od 16. do 17.  srpna 2019), na Bouzově (od 23. do 24.  srpna 2019) a  na Bezdězu (od 30. do 31.  srpna 2019). Více informací o jednotlivých festivalech a line-up najdete na HRADYCZ.CZ

ROCK FOR PEOPLE Královéhradecký festival Rock for People slaví 25 let a uskuteční se od 4. do 6. července 2019. Letos se můžete těšit např. na Bring Me the Horizon, Manic Street Preachers, Rudimental Live, Franz Ferdinand, Our Last Night, Kodaline, Flogging Molly, The Subways, Turnstile a mnoho dalších. Více informací a kompletní line-up najdete na ROCKFORPEOPLE.CZ

FESTIVAL POHODA Pohoda je umělecký festival, na kterém se alternativa, indie, elektronika, world music a punk potkávají s klasikou – spolu s literaturou, tancem, vizuálním uměním, filmem a divadlem. Letošní ročník proběhne od 11. do 13.  července 2019 na letišti Trenčín. Těšit se můžete na hvězdy jako jsou Liam Gallagher, Lykke Li, The 1975, The

[festivaly]

foto: tim janssens, pr

Pavlíček. „Kdo by neznal jejich mega hity Země vzdálená, Když se snáší déšť nebo Holka čapni draka! Moc se těším, že si je poslechnu naživo,“ přiznává pořadatel festivalu. Olomoucký festival ale nebývá jen o hard rockových nebo metalových rifech. Pořadatelé vždy úderné tempo střídají s  klidnějšími žánry, například blues. Tentokrát to bude blues v  ryzí podobě, s  nenapodobitelným zvukem Hammondek, šťavnatou bluesovou kytarou a  uhrančivým zpěvem. Přesně taková je totiž muzika belgických The BluesBones. „Pět zkušených a bravurních belgických muzikantů prostě hraje blues tak, jak se v  minulosti hrálo a  jak by se podle některých fanoušků hrát mělo,“ hodnotí Dušan Neumann. Publikum se tak může těšit na mix klasického blues, „šedesátkového“ rocku a  křehkých balad. „Podobnou hudbu hrávaly kdysi kapely typu Savoy Brown, Livin‘ Blues nebo naši The Matadors,“ hledá srovnání Pavel Vysloužil. Na večerní vyvrcholení festivalu pořadatelé pozvali hvězdné hosty z polských Katovic a  Holandska. Polští Riverside v  současnosti patří jednoznačně mezi nejzajímavější a  nejnápaditější reprezentanty prog rocku na světě. „Co před skoro dvaceti lety začalo jako nezávazný rozhovor v autě mezi kytaristou Piotrem Grudzińským a  bubeníkem Piotrem Kozieradzkým se vyvinulo v  jedinečný příklad originálního progového skladatelství. A  na tomto faktu nic nezměnilo ani tragické úmrtí Piotra Grudzińského, které kapelu tolik zasáhlo,“ doplňuje Dušan Neumann a poukazuje na úspěch loňské desky Wasteland, na níž Riverside podle recenzentů dopilovali svůj náročný

styl téměř k dokonalosti. Na úplný závěr letošního BRCOA vystoupí holandští Physical Graffiti, kteří vystupují už od počátku 90. let s jediným cílem – vzdát hold Led Zeppelin, jedné z  nejslavnějších skupin rockové historie. Kapela, pojmenovaná podle šestého studiového alba „Zeppelinů“, staví na majiteli unikátních hlasivek, anglickém zpěvákovi Andrewovi Eltovi, jehož výkony by Robert Plant určitě pochválil. Přiblížit originálům se ale daří i  dalším členům. „Na kytaru hraje Daniel Verberk, který se snaží zvuk Jimmyho Page napodobit i  využitím identických aparátů, nástrojů a efektů. Přidává k tomu ale svůj vlastní styl,“ uvádí příklad Neumann s  tím, že i  proto Physical Graffiti jsou obecně považováni za nejlepší tribute band Led Zeppelin. „To už jsme ostatně mohli dvakrát v České republice vidět a slyšet,“ dodává pořadatel BRCOA. Devátý ročník Bounty Rock Café Open Air, jehož pořádání finančně podpořili statutární město Olomouc a  Olomoucký kraj, se uskuteční v sobotu 22. června 2019. Program startuje ve 13.00 hodin. Vstupenky v ceně 599 Kč lze zakoupit přímo na webu BRCOPENAIR.CZ nebo osobně v Bounty Rock Café.


UPoint – informační centrum a obchod Univerzity Palackého v Olomouci I N F O R M AC E O   U N I V E R Z I T Ě  U N I V E R Z I T N Í PŘ E DMĚ T Y  MÓ D N Í KO L E KC E  K N I H Y  S T U D OV N A  K ÁVA  W I F I

Dům U Černého psa | Horní náměstí 12 | Olomouc T: +420 733 690 738 | E: upoint@upol.cz | O: po–pá 9:00–18:00 www.upoint.upol.cz | www.upoint.upol.cz/eshop


KNIŽNÍ NOVINKY

66

Ironie při pohledu na sebe i na svět, bolestné cítění zmarněného času, satirické vyjádření neproniknutelnosti protichůdných dějů, zprostředkování skutečných významů pomocí dokonalých anekdot – to vše je Mirákl. Podtitul ho označuje za detektivku, děj ale k jasnému rozuzlení nespěje, naopak – cítíme marnost z hledání spolehlivé pravdy a sílící pochybnosti. Utrhněme si z radostí života aspoň něco, bez ohledu na názor doby...

Kniha obsahuje dvanáct kapitol podle měsíců v roce. Každý měsíc má svou poetiku, své svátky a rituály, ale i praktický dopad – jak vše dětem vysvětlit, včas si připravit, na nic nezapomenout? S touto knihou získáte mnoho inspirace i praktického pomocníka, který bude vždy po ruce a na nic tak nezapomenete. Vytvoříte si své vlastní rodinné rituály a tradiční svátky si společně s rodinou, sousedy a přáteli pěkně užijete..

Profesor Hunt se zajímá o práci studentky fascinovanou špionážní skupinou „Cambridgeská pětka“: Pět studentů se ve 30. letech nechali zlákat ruskou tajnou službou a desítky let jí úspěšně předávali informace. Oficiálně pracovali pro Velkou Británii, ale ve skutečnosti poslali řadu západních agentů na smrt. Ženy přitom odjakživa hrály důležitou roli... Tyto časy dávno minuly. Pak se ale Hunt zaplete do vraždy. A zdá se, že čas špionů ještě neskončil.

MIRÁKL, JOSEF ŠKVORECKÝ, LEDA, 328 Kč

TRADINÁŘ, M. KINDLOVÁ, M. BOLEDOVIČOVÁ, SMARTPRESS, 499 Kč

ČAS ZRÁDCŮ: CAMBRIDGESKÁ PĚTKA, HANNAH COLER , MOBA, 399 Kč

Autor se narodil ve vesničce Pavlovo na Podkarpatské Ukrajině v Československu, kde začíná jeho životní příběh o tom, jak se z  židovského chlapce, který přežil Osvětim a  Buchenwald, stal jeden z  nejvyhledávanějších krejčích v Americe. Jeho oděvní firma dosáhla takového věhlasu, že oblékal i  přední americké osobnosti od sportovců, moderátorů přes slavné hvězdy, jako byl například Frank Sinatra nebo Michael Jackson, až po kongresmany a přední politiky, jako je Barack Obama či Donald Trump.

V Karlových Varech dojde k  obludné vraždě: žena roztrhá neznámého muže svými zuby a  pak spáchá sebevraždu. Po nějaké době muž na golfovém hřišti zabije neznámou ženu její vlastní odpalovací holí, uhryže a pozře její prsa a poté vběhne pod auto. Do Varů, svého rodného města, se po dlouhé době vrací Julián, autor knih, ve  kterých se odehrávají podobné zločiny. Minulost, na niž chtěl zapomenout, když kdysi odešel do Prahy, se mu však ve Varech spolu s  dalšími kousavými vraždami vrací jako bumerang...

Policistka Madeline si pronajala garsonku v centru Paříže, aby si mohla na chvíli odpočinout od práce a  relaxovat. Jenže v bytě narazí na Gasparda, nevrlého amerického spisovatele, který si tento byt pronajal také, a to aby měl klid na psaní... Byt kdysi patřil slavnému malíři Seanu Lorenzovi, který před rokem zemřel a nechal po sobě tři velmi cenné obrazy, o nichž nikdo neví, kde skončily. Madeline a  Gaspard, fascinovaní umělcovým osudem, se pustí do vzrušujícího honu odhalujícího malířovu tajemnou minulost.

KREJČÍ Z OSVĚTIMI, MARTIN GREENFIELD, BRÁNA, 299 Kč

KAR, MILOŠ URBAN, ARGO, 398 Kč

BYT V PAŘÍŽI, GUILLAUME MUSSO, MOTTO, 349 Kč

[knihy]

foto: pr

připravila: Hana Došlová


[OL]4YOU VÁM PŘINÁŠÍ TIPY NA NOVÉ KNÍŽKY, KTERÉ BY NEMĚLY UNIKNOUT VAŠÍ POZORNOSTI.

foto: pr

EXTRA Kdo je ten záhadný přízračný kluk, který se snaží dostat do Vily Rozvalinky v předvečer pochmurné oslavy Předminulého Silvestra? Mortina společně s Truchlíkem, svým věrným chrtím albínem, hledá každý užitečný detail, aby zjistila, odkud jejich nový kamarád přelud přichází. A věřte, že tohle zábavné pátrání jí pořádně rozbuší srdce. Třetí díl mezinárodního bestselleru o  strašidelné holčičce tentokrát se svítící obálkou ve tmě.

Ve druhé knize z řady o  Anně naše milá rusovláska přijme místo učitelky v  avonleaské škole. Také se rozhodne založit v  Avonlea okrašlovací spolek. Anna dospěla, není už tolik ztřeštěná, ale nějaký ten průšvih si ji čas od času přesto najde... Obzvlášť když se její představy a  ideály střetnou s  realitou. Ani tak ale neztrácí svůj pověstný optimismus a odhodlání, kterými si získala srdce čtenářů po celém světě!

MORTINA A PŘÍZRAČNÝ KAMARÁD, BARBARA CANTINI, EGMONT, 199 Kč

ANNA Z AVONLEA, L. MAUD MONTGOMERYOVÁ, ALBATROS, 289 Kč

Rafinovaný, napínavý román lásky a intrik ze zlatých časů Hollywoodu, to je Fitzgeraldův Poslední kapitán. Příběh skvělých ambicí a podivnou náhodou zrozené milostné vášně stoupá k dramatickým vrcholům a vzápětí se propadá do černých hloubek. Naděje a zoufalství mění v překvapivých chvílích úhel vyprávění a zostřují kontrasty mezi postavami. Osobnost mladého, charismatického a  mimořádně schopného filmového producenta se na nejpůsobivějších místech snad vzpírá autorovým prvotním záměrům.

Jediný dokončený román Zeldy Fitzgeraldové ukazuje její mimořádný talent pro citlivé pozorování, který sdílela s manželem F. S. Fitzgeraldem a  díky kterému dokázala po svém vystihnout ducha doby v životních peripetiích jednotlivce. Její dar proměnit slova v  cosi duhově měňavého, udivujícím způsobem krásného a  znovu a  znovu překvapujícího je obdivuhodný, stejně jako je pozoruhodné, že autorka knihu napsala za necelé dva měsíce. To, že se jí stále daří okouzlovat, bavit a dojímat čtenáře, je ovšem ještě pozoruhodnější.

POSLEDNÍ KAPITÁN, FRANCIS SCOTT FITZGERALD, LEDA, 258 Kč

VĚNUJTE MI VALČÍK, ZELDA FITZGERALDOVÁ, LEDA, 318 Kč

Základem techniky Pomorodo jsou pětadvacetiminutové intervaly hluboké práce prokládané krátkými přestávkami. Po každém bloku čtyř odpracovaných pomodor přichází delší pauza. Součástí metody je však také plánování a průběžné monitorování denních činností, evidence výsledků a zpracování cenné zpětné vazby, kterou si díky jednoduchým záznamům můžete poskytovat sami. Kromě zjednodušení pracovních procesů tak díky technice Pomodoro zjistíte, kolik času a úsilí si různé činnosti skutečně žádají, a již nikdy nepadnete do pasti nesplněných termínů. TECHNIKA POMODORO, FRANCESCO CIRILLO, JAN MELVIL PUBLISHING, 299 Kč

67


FILMOVÉ TIPY připravila: Hana Došlová

ALADIN Dobrodružný / Fantasy / Muzikál Chlapec z tržiště Aladin denně sní o úniku z bezútěšného života v bídě a  o  lásce krásné princezny Jasmíny. Osud se nakloní v  jeho prospěch, když jej chce zlý sultánův rádce Džafar využít k získání kouzelné lampy z  jeskyně, skryté uprostřed pouště. Aladin se stane majitelem kouzelného koberce a lampy, jejíž dobrý džin mu může splnit tři přání. Aladin se s  jeho pomocí skutečně přiblíží k  princezně, dosud neústupně odmítající nápadníky, a získá její lásku. Stále jej však trápí jeho prostý původ, který se jí zdráhá přiznat. A to jej ještě čeká souboj se zrádným Džafarem a jeho papouškem Jagem, zmocnivšími se na čas lampy, sultanátu i princezny... Příběh o  Aladinovi, který je jednou z  nejznámějších a  nejčastěji zpracovávaných arabských pohádek, vznikl pravděpodobně okolo druhé poloviny dvanáctého století v  Egyptě, což však nebrání tomu, aby byl v  mnoha adaptacích situován do prostředí připomínajícího oblíbenou romantickou vizi středověkého Bagdadu. V KINECH OD 23. 5. 2019

BOLEST A SLÁVA

RODIČE NA TAHU

Drama Slavný filmový režisér Salvator Mallo cítí prázdnotu a není schopen tvořit. Jestli chce dál žít, musí najít příčinu. Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující touhu po své první lásce, kterou potkal v  80.  letech v  Madridu, a  na bolest, kterou mu přinesl rozchod. V  KINECH OD 16. 5. 2019

Komedie Mimořádně úspěšná matka prožívá zdánlivě dokonalý život, ale ve skutečnosti je díky neustálému stresu na pokraji zhroucení. Když už má všeho až nad hlavu, spojí se s dalšími dvěma nadmíru přetíženými matkami a na dlouhé cestě za osvobození od konvenčních povinností se v jejich čele oddává nespoutané svobodě, zábavě a  požitkářství nezatíženému mateřskými povinnostmi. V KINECH OD 13. 6. 2019

Režie: Pedro Almodóvar, hrají: Antonio Banderas, Penélope Cruz, Raúl Arévalo, Asier Etxeandia, Cecilia Roth a další

Režie: Fred Wolf, hrají: Salma Hayek, Alec Baldwin, Joe Manganiello, Bridget Moynahan, Ben Platt, Sasha Mitchell a další

68

foto: pr

Režie: Guy Ritchie, hrají: Mena Massoud, Will Smith, Naomi Scott, Marwan Kenzari, Billy Magnussen, Nasim Pedrad a další

[filmy]


MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA Animovaný / Dobrodružný / Rodinný S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé nástrahy. Pro její rodiče tak existuje pouze jedna cesta: dát dohromady starou partu a vydat se na záchrannou výpravu. V KINECH OD 18. 4. 2019 Režie: Hélène Giraud, Thomas Szabo

YESTERDAY Komedie / Hudební Neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii. Jak se to stane? Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na legendární skupinu Beatles a její písničky. Na Ringa, Paula, George a Johna si vzpomíná jen on, a to mu dává příležitost stvořit hromadu nesmrtelných hitů, které mu zajistí bohatství a slávu, tedy všechno, co si člověk může přát. Skoro všechno. Ne nadarmo Beatles složili i písničku „All You Need is Love“. V KINECH OD 27. 6. 2019 Režie: Danny Boyle, hrají: Himesh Patel, Lily James, Kate McKinnon, Ed Sheeran, Ana de Armas, Lamorne Morris, Sophia Di Martino, Joel Fry, Ellise Chappell a další

PODFUKÁŘKY

BRANKÁŘ

Komedie Moondog je plážový povaleč. Věčně je pod vlivem čehokoliv omamného, žije ve velkém stylu a podle vlastních pravidel. K  tomu je až nechutně bohatý. Občas si na to dokonce vzpomene, stejně jako na to, že má dceru a ženu, která ho miluje a  současně podvádí se slavným Snoop Doggem. Když po jednom z večírků narazí autem do stromu, musí na odvykačku. Jenže tam není žádná zábava... V KINECH OD 2. 5. 2019

Komedie Svět je plný bohatých, prohnilých, sebejistých mužů, kteří se mohou snadno stát kořistí lstivých podvodnic prahnoucích po penězích... Profesionální podvodnice Penny se ujme výcviku své méně talentované kolegyně. Po řadě neuvěřitelných situací a zážitků se z amatérky stává všehoschopná kolegyně i  konkurentka. Která z okouzlujících podvodnic bude na lovu za špinavými penězi úspěšnější? V KINECH OD 20. 6. 2019

Životopisný / Drama / Romantický / Sportovní Slavný brankář Manchesteru City Trautmann se narodil v Německu roku 1923. Po vyhlášení války se jako výsadkář aktivně zapojil do bojů. Ke konci války byl zajat britskými vojáky a držen v táboře, kde si všimli jeho výjimečných schopností. Navzdory velmi těžkým začátkům a odmítání ze strany spoluhráčů i fanoušků se z něj stala fotbalová legenda... V KINECH OD 13. 6. 2019

Režie: Harmony Korine, hrají: Matthew McConaughey, Snoop Dogg, Isla Fisher, Stefania LaVie Owen, M. Lawrence a další

Režie: Chris Addison, hrají: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake Nelson, Alex Sharp, Ingrid Oliver, Meena Rayann a další

Režie: Marcus H. Rosenmüller, hrají: David Kross, Freya Mavor, John Henshaw, Harry Melling, Dave Johns, Gary Lewis a další

foto: pr

THE BEACH BUM

69


HUDEBNÍ TIPY připravila: Zuzana Zbořilová

STING – MY SONGS

Už pátý videoklip k loňskému albu Sexy Exity představuje Xindl X. Tentokrát vsadil na píseň Alenka, která úspěšnou desku otevírá. Zamýšlí se v ní nad pocitem osamělosti ve světě sociálních sítí. K příležitosti svých čtyřicetin chystá zpěvák na 28. listopad 2019 speciální koncert ve Foru Karlín s názvem Narozeninová oslava XL. Také na novém videoklipu spolupracoval Xindl X s režisérem a výtvarníkem Ondřejem Pfeifferem. V souladu s  textem jsou ve videu k  vidění lidé, kteří prázdnotu kolem sebe vyplňují prohlížením sociálních sítí. „Alenka je osobně moje nejoblíbenější skladba z desky a na koncertech si ji taky nejvíc užívám. Na posledním turné jsem ji hrál jen akusticky s pianem bez mikrofonu,“ říká o melancholicky laděné písni sám autor a interpret. Tématem sociálních sítí se Alenka zabývá podobně jako třeba singl Dřevo, který nedávno stanul na vrcholu českého rádiového žebříčku. Dívá se na něj ovšem z  trochu jiného úhlu

70

pohledu. „Zatímco Dřevo je z desky píseň nejveselejší, Alenka naopak tou nejsmutnější. Je to pro mne píseň pocitu osamělosti ve virtuálním světě, kde máte všechny na dosah, ale kde nikdo není skutečný,“ upřesňuje písničkář, vlastním jménem Ondřej Ládek. Jedná se už o pátý singl z loňské kladně přijaté nahrávky Sexy Exity. Fanoušci už mohli z rádií slyšet skladby Věčně nevěrná se Sabinou Křovákovou, Byznys, Dřevo a ZZZ, která podpořila nadační fond Světluška. Etapa aktuálního alba se tím podle Xindla X uzavírá. V  současnosti již pracuje na novém materiálu. „Mám napsáno osm nových skladeb, z  nichž bych během jara chtěl tři nejlepší natočit a  opatřit klipy,“ slibuje. Pro své fanoušky navíc Xindl X chystá malé narozeninové překvapení, a  to v  podobě výběrového best of alba, na kterém bude dvaadvacet největších hitů a také zmiňované novinky. Narozeninový koncert ke svým čtyřicetinám sice odehraje ve Foru Karlín až v listopadu, přípravy na něj jsou ale už nyní v plném proudu...

[hudba]

foto: pr

XINDL X – ALENKA

Britský hudebník Sting vydává desku My Songs, která vyjde 24. května. Kolekce, která bude dostupná v několika formátech včetně deluxe edice, obsahuje Stingovy neoslavovanější hity, oblečené do hávu vhodného pro rok 2019. „Album My Songs je v  podstatě můj život v  písních. Některé prošly rekonstrukcí, některé přestavbou, jiné dostaly nový rám, všechny jsou ale hudebně zasazené do současnosti,“ doplňuje charakteristiku desky Sting. Album navíc obsahuje poznámky, ve kterých Sting sdílí osobní příběhy, které se skrývají za každou ze skladeb. Za produkcí My Songs stojí mimo jiné Martin Kierszenbaum, který v minulosti spolupracoval například s  Lady Gagou nebo Robyn, a  Dave Audé, který má na svědomí hudbu Bruna Marse a  Seleny Gomez. O mix alba se postaral Robert Orton (Lana Del Rey/Mumford & Sons). My Songs vyjde ve formě CD, vinylu a  jako deluxe edice, která navíc obsahuje živé nahrávky Synchronicity II, Next To You, Spirits In The Material World a Fragile. Sting je jedním z  nejvýraznějších a  nevlivnějších umělců. Od doby, kdy v 70. letech vystupoval s kapelou The Police, se vypracoval na ikonu hudebního průmyslu, prodal sto milionů nahrávek a získal ta nejprestižnější ocenění.


[OL]4YOU VÁM PŘINÁŠÍ TIPY NA NOVINKY ZE SVĚTA HUDBY, KTERÉ BY NEMĚLY UNIKNOUT VAŠÍ POZORNOSTI.

SOLANGE KNOWLES – WHEN I GET HOME

foto: max hirschberger, pr

ROLLING STONES – HONK Legendární rocková kapela Rolling Stones vydává best of kompilaci Honk, která vyšla 19. dubna letošního roku. Deska je výběrem toho nejlepšího ze studiových alb, jež vyšla mezi lety 1971 a 2016, kdy kapela vydala zatím poslední desku Blue & Lonesome. Honk obsahuje 36 skladeb, které byly a jsou pro Rolling Stones naprosto zásadními. Patří mezi ně například osm Top 10 singlů – Brown Sugar, Tumbling Dice, Angie, It’s Only Rock And Roll (But I Like It), Fool To Cry, Miss You, Emotional Rescue a Start Me Up, skladby ze zmíněného alba Blue & Lonesome, za které získali Grammy – Ride ‘Em Down a  Hate To See You Go nebo skladby, kdy každá je tím nejlepším, co dané album, ze kterého byla vybírána, nabízí. Deluxe 3xCD/4xLP/ digitální verze obsahuje navíc 10 živých skladeb, které byly nahrány na vyprodaných stadionech napříč světem během posledních vyprodaných turné skupiny (50  And Counting, the Zip Code, No Filter). Mezi ně se řadí například skladba Dead Flowers, která byla nahrána ve Filadelfii v roce 2013, Bitch, na které vystupuje frontman Foo Fighters Dave Grohl nebo Wild Horses, která byla nahrána v  roce 2018 na londýnském koncertě.

Držitelka Ceny Grammy, zpěvačka a skladatelka Solange Knowles vydává své nové studiové album When I  Get Home. Album prozkoumává originalitu, ptá se na různé otázky – např. kolik toho v průběhu historie odkládáme... Zpěvačka se vrací do Third Ward Houston, aby si na tyto otázky odpověděla. Album, které si celé napsala, zprodukovala a nazpívala, vychází bez jakéhokoliv předchozího upozornění na všech digitálních platformách. K natáčení alba si Solange pozvala spousty zajímavých hostů: Tyler, the Creator, Chassol, Playboi Carti, Standing on the Corner, Panda Bear, Devin the Dude, The-Dream a  další. Tato deska reprezentuje další fázi vývoje zpěvačky na její umělecké cestě. V  rámci vydání alba A  Seat at the Table v roce 2016 Solange vystupovala jako umělkyně v  rámci show v  Guggenheimově muzeu a  v  Chinati Foundation v Texasu. Také měla svoji video art instalaci v  londýnském Tate Modern muzeu a  v  Hammer Muzeu v Los Angeles. To také vedlo k její sérii vyprodaných koncertních turné na legendárních místech po celém světě, vč. Radio City Music Hall, the Kennedy Center a Sydney Opera House.

P!NK – WALK ME HOME Mezinárodní popová hvězda P!NK vydala dlouho očekávaný nový singl „Walk Me Home“. Novou skladbu napsal Nate Reuss, Scott Harris a P!nk v produkci Petera Thomase a Kylea Moormana. P!nk nalákala na novou písničku již v show Ellen DeGeneres, kde také oznámila vydání svého osmého studiového alba Hurts 2B Human, které spatřilo světlo světa v  dubnu letošního roku. P!nk se také stala hrdou majitelkou hvězdy na hollywoodském Chodníku slávy. Od svého debutu v roce 2000 P!nk vydala sedm studiových alb, jednu desku největších hitů, prodala přes 60 milionů alb po celém světě, více než 75  milionů singlů, přes 2,4 milionů DVD a má na svém kontě 15 singlů v TOP10 Billboard Hot 100  Chart. Navíc je držitelkou tří cen Grammy, dvaceti nominací, dvou Billboard Music Awards a dalších ocenění.

71


GASTRO NOVINKY připravila: Zuzana Zbořilová

TEKUTÝ VITAMIN Správnou činnost srdce a nervové soustavy, ale i udržení dobrého stavu pokožky podporují vitamíny skupiny B. Některé z nich přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání, zatímco jiné mají příznivý vliv na krvetvorbu. I když název může vyznívat opačně, nejsou to žádná „béčka“. A rozhodně by se na ně při péči o krásu i kondici nemělo zapomínat. Šestici vitaminů skupiny B si můžete snadno dopřát v tekutém a chutném doplňku stravy Salus Floradix® Vitamín-B-Komplex, který je teď k dostání v novém složení. Ocení ho také vegetariáni a vegani.

KULTOVNÍ FRANCOUZSKÝ APERITIV Z KŮRY ČERVENÝCH GREPŮ: PAMPELLE Za hořkosladkým aroma aperitivu Pampelle hledejte organicky pěstované rubínově červené grapefruity z Korsiky spolu s pečlivě vybranými rostlinnými výtažky, díky kterým má přirozeně nízký obsah cukru. Grapefruitový aperitiv Pampelle (15% alk.) si můžete užít jako Francouzi, tedy jako „L'Apéro“ – pečlivě vychlazený, 15-20 minut před začátkem jídla. Skvěle chutná ovšem i jako součást koktejlů, v Negroni spolu s ginem a sladkým bílým vermutem nebo jako Pampelle Spritz s proseccem a sodou. Pampelle je k dostání v 700 ml lahvích za cenu 440 Kč ve specializovaných obchodech s lihovinami a na webu EM Drinks – EMDRINKS.CZ

VITAMIN-B-KOMPLEX, FLORADIX-ZELEZO.CZ, 360 Kč

Játra jsou největší chemickou továrnou v našem těle. Zcela unikátní roli mají v procesu odbourávání škodlivin – tzv. detoxikaci. Detoxikační činnost jater se týká nejen jedovatých látek, které se do těla dostaly z vnějšku – např. potravou (alkohol, jedy, léčiva), ale i toxických látek, které vznikají v průběhu látkové přeměny v organismu. Tyto látky jsou v játrech zpracovávány na komplexy rozpustné ve vodě, které pak mohou být vyloučeny z těla. Nejúčinnější látkou tohoto bodláku je silymarinový komplex, který se nachází pod tvrdou skořápkou plodu a je rozpustný v tucích. Právě tomu je přizpůsobena výroba Ostropestřecové bylinné pasty. Semínka se rozemelou co nejjemněji a společně s bylinkami pro lepší trávení se směs smíchá s olejem. Silymarin se rozpustí do oleje a jeho biologická vstřebatelnost je tak velmi vysoká. OSTROPESTŘECOVÁ BYLINNÁ PASTA, FOXYLIFE, ZDRAVIBEZCHEMIE.CZ, 500 ML ZA 890 Kč

74

[gastro]

foto: pr

PODPOŘTE FUNKCI JATER ZÁZRAČNÝM OSTROPESTŘCEM


JAKÉ BY BYLO LÉTO BEZ MROŽE?

MELOUNY BOUQUET Šťavnatá chuť čerstvých melounů má kouzelnou moc dokáže nás během okamžiku přenést do horkého léta a prázdninové nálady, ať už se nacházíme kdekoli. Bezpeckové melouny Bouquet, které jsou od konce dubna k dostání v obchodech, tak ohlašují radostnou zprávu: už brzy začne nejlepší období roku! Zakoupíte je v Kauflandu, Globusu a ve vybraných maloprodejnách. Více informací najdete na

Jahody patří mezi nejoblíbenější ovoce a navíc mají spoustu vitamínů. Jahodová dřeň Mrož obsahuje 55 % ovoce, díky čemuž může být i vhodnou dopolední svačinou. Vychutnejte si ho jen tak, nebo zkombinujte s kvalitním bílým jogurtem. A večer z něj i méně zkušený barman vytvoří skvělé daiquiri. JAHODOVÝ MROŽ DŘEŇ, PRIMA ZMRZLINA, 20 Kč

NEJLEPSIMELOUNY.CZ

ZBAVTE SE VŠECH STAROSTÍ BASILUR Virgin Nature STRESS RELEASE je relaxační čajová směs, která perfektně doplní jakékoliv jídlo a napomáhá při řešení zažívacích problémů. Vitaminy a výživové vlastnosti každé z obsažených surovin ve vás vyvolají pocit radosti a klidu.

foto: pr

Čajová směs STRESS RELEASE je plná přírodních látek, kterou je doporučeno podávat večer. Máta přispívá ke zmírnění příznaků dýchacích problémů. Heřmánek je známým pomocníkem při léčbě nespavosti a zároveň má schopnost urychlit hojivý proces a snížit riziko vzniku cukrovky. Listy ostružiníku jsou přírodním léčivem používaným již odedávna. Obsažené ingredience mají dohromady schopnost chránit imunitní systém. Sladké aroma medu dokonale ladí s každou složkou směsi a dotváří tak jeho jedinečnou chuť. BYLINNÝ ČAJ, STRESS RELEASE, BASILUR VIRGIN NATURE, CAJE-MIXTEE.CZ, 154 Kč

KUCHAŘKA STYLU MODERNÍHO MUŽE Etiketa, oblékání, randění, stravování, cvičení, hygiena, správné techniky relaxování či sebevzdělávání… Je toho hodně, co by měl moderní gentleman zvládnout! Lukáš Otys – autor „dortoblogu“, zkušený manažer, spolumajitel známé pražské cukrárny SaintTropez, gurmán a milovník života – podává pomocnou pravačku všem chlapům, kteří to vše chtějí dokázat s elegancí a na úrovni. Kuchařka stylu moderního muže přináší 7 kapitol plných příhodných rad, tipů a fotografií, které doplňují rozhovory se specialisty v dané oblasti, třeba s proslulým ševcem, barberem či zkušenou koučkou. Novinka se na knižním trhu objeví v první polovině dubna a potěší nejen pány, ale také ženy a dívky, které dosud marně hledaly ten správný inspirativní dárek pro své partnery, tatínky či kamarády. KUCHAŘKA STYLU MODERNÍHO MUŽE, LUKÁŠ OTYS, 299 Kč

75


OCHUTNEJTE

S JAREM PŘICHÁZÍ ČAS CESTOVÁNÍ A MY SE UŽ NEMŮŽEME DOČKAT, AŽ VYRAZÍME ZA HRANICE OBJEVOVAT TY NEJLEPŠÍ A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ EVROPSKÉ GASTRONOMICKÉ PROJEKTY. PROZATÍM ALE ZŮSTANEME V NAŠÍ KRÁSNÉ ZEMI, KDE MÁME GASTRONOMICKÝ SKVOST V JIŽNÍCH ČECHÁCH: „OCHUTNEJTE“ TÁBOR! připravila: Blanka Janská

76

[gastro]

Burzikova z Borotína či hospodářství Šibarka z Cetoraze. Kravské sýry zajišťuje minimlékárna Bláhův dvůr, případně minimlékárna Slapsko. Ryby zde mají od Patrika Rybčáka z Cetoraze. A ty nejlepší dýně od Jany Hruškové z  Pacova. Jsou zkrátka posedlí vyhledáváním nových a  kvalitních dodavatelů v  nejbližším okolí Tábora, a my jim fandíme!

THIR Restauraci a penzion THIR najdete v ulici Provaznická 1 v Táboře. Otevřeno mají od čtvrtka do neděle. Více informací najdete na webu THIR.CZ

foto: pr

Poprvé jsme restauraci Thir navštívili před čtyřmi lety, když byla ještě takříkajíc v plenkách, a každý rok se tam s nadšením rádi vracíme. Za projektem, který je umístěný v  historickém centru města Tábor, stojí majitel Jan Čulík. Ten se tak dlouho toulal po světě na zkušené, až se navrátil na rodnou hroudu, a  to v  tom nejpřírodnějším režimu! A  byl i  první u nás, kdo se nebál servírovat nejdivočejší vína a  dodávku lokálních surovin pro kuchyni si přes sezonu sám obstarával na kole. Za lokální suroviny považuje Honza jen ty, které jsou od Thiru v okruhu do 25km. S nadšením jsme pozorovali vývoj Honzových projektů od počátku – k restauraci přibyl po roce penzion, který nabízí k  přespání šest pokojů a jeden apartmán – po vydatné večeři se tak můžete zavínění rovnou přesunout do pohodlí vaší postele. Po dalším roce přibyla pro fanoušky pivního moku pivnice „Výčep“, která se nachází asi čtyři minuty chůze od Thiru, a  to přímo na Žižkově náměstí. Zde je připraveno na zchlazení žízně minimálně pět druhů piv na čepu

od lokálního pivovaru Obora. K pivu si můžete zakousnout parádní klobásky a tu nejlepší tlačenku z farmy Liška. Thir už pár let prostě jede pecky a zatím nás nikdy nezklamal. Tábor a jeho okolí nabízí i  spoustu možností k  výletům. O tipy, kam se vydat, se s vámi v Thiru rádi podělí. Snídaně se v  restauraci podávají pro ubytované hosty – a za kávu se rozhodně nemusejí stydět! Filtrovaná naturální Brazílie od pražírny Doubleshot nás příjemně překvapila. Obědové týdenní menu se nese od čtvrtka do neděle na stránkách jejich Facebooku a je složené dle sezonní nabídky z místních farem. Přes víkend si k  obědu můžete vybrat i  ze sofistikovanějšího večerního menu, které nabízí na výběr ze třech předkrmů, polévek a třech hlavních chodů a  jednoho dezertu. Příprava jídel se odehrává v kuchyňské režii mladého a  nadějného šéfkuchaře Erika Holuba. Večerní menu se mění každý měsíc a bývá připraveno už jen za minimální pomoci kreativního kuchaře Tomáše Reisingera. O  sladké tečky se stará Vojtěch Morava, který vás bude obsluhovat v  restauraci Thir s  úsměvem a  vřelostí. O  nepřekonatelný výběr přírodních vín se pak stará samotný majitel Honza Čulík, jehož můžete potkat i na vinných akcích projektu „Družstvo“. Vepřové maso z  přeštíků a  mangalic mají od Civínů ze statku Josafat, bylinky, saláty a  jedlé květy v  sezoně dodává paní Kupková z Farmy Mlýnec, zeleninu dodává Martin Kořének z farmy Vícemil a  Antuškovi z  Eše, maso a  uzeniny Roman Liška ze Smyslova, kozí sýry rodina


11. 7. | Olomouc

Amfiteátr Korunní pevnůstky | od 20:00

31. 7. | Olomouc Korunní pevnůstka | 20:30

TATO AKCE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC A OLOMOUCKÝM KRAJEM


MUSÍTE MÍT:

STEJNĚ JAKO JSOU CENĚNÁ PRVNÍ VYDÁNÍ URČITÝCH KNIH A SPRÁVNÍ SBĚRATELÉ JE MUSÍ MÍT VE SVÉ KNIHOVNĚ, TAK I JISTÉ LAHVE JSOU NAPROSTOU NUTNOSTÍ (NEJEN) PRO MILOVNÍKY WHISKY A ZAJÍMAVÝCH INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ. ZBYSTŘETE, POKUD PATŘÍTE K TÉ DRUHÉ SKUPINĚ... Celá cesta k  sudu začala již počátkem roku 2017 výběrem vhodných vzorků. Tým Black Stuffu chtěl navázat na tradici a  skvělou úroveň svých privátních sudů (Whisky Bible 95,5 bodů), ale neopakovat se. Po starších ročnících nebo experimentech se sudy po vínu se rozhodli pro úplně něco nového. Zvolili mladší whisky a také typ, který je jim velice blízký (kdy ječný slad je sušen nad rašelinou a jedná se o nakouřenou whisky). Black Stuff Peated je double aged (dvojité zrání) v českém a francouzském dubu. Český sud je netradičně silně vypalovaný a jedná se o původní repasovaný sud z palírny v Dolanech u Olomouce. Francouzský dub z oblasti Alliers od prestižního bednářství François Frères z Burgundska je toastovaný na úroveň medium. Má vyšší poréznost a  díky tomu se ve finiši projeví přes ovocitou krémovitost lehce kořeněný závěr. „Během roku 2019 jsme pravidelně odebírali vzorky a  čekali na ten správný okamžik. Premiéra se konala na Whisky Festivalu v  Malé Morávce. Několik whisky nadšenců mělo možnost ji ochutnat a sklidila velice příjemné hodnocení. Oficiální premiéra se bude konat v červnu v Black Stuffu,“ prozrazuje Zdeněk Kortiš, majitel Black Stuffu. Batch 1 zrál v  evropském dubu, je bez filtrace za studena a  bez přidání E150a. V  prodeji bude okolo 300 lahví o  objemu 0,7l a  objeví se také 0,2l lahve, které budou zanechány v sudové síle 61,3%. Batch 2 zraje v americkém dubu.

Vůně: náznak ovoce, bílý pepř, slaný karamel Chuť: kouřově nasládlá chuť, červené bobuloviny, lesní plody, pár kapek vody uvolní sladkou krémovitost Finish: příjemně svěží Více informací najdete na webu BLACKSTUFF.CZ

78

[gastro]

–> obsah alkoholu 50% –> nefiltrovaná, nedobarvovaná –> 100% single malt, kotlíková destilace v mědi ve Vizovicích (Holstein) –> Batch číslo 1 zrál v evropském dubu (český 270 l, francouzský 225 l) –> lahvování – duben/2019 –> k dispozici ve spřátelených barech po ČR: v Praze, Brně a v Olomouci

foto: pr

GOLD GOCK BLACK STUFF PEATED – TASTING NOTES

GOLD COCK BLACK STUFF PEATED


DĚTSKÝ RÁJ připravila: Hana Došlová

KARETNÍ HRA ABC CINK! DJECO, KOUZELNEHRACKARSTVI.CZ, 470 Kč

BABY ANNABELL NOVOROZENĚ, 479 Kč

HUDEBNÍ PLYŠÁK ROCKIT, FISHER PRICE, 549 Kč

NAUČNÉ KARTY, FISHER PRICE, 249 Kč

DĚTSKÉ SANDÁLY CROCS, URBANLUX, 899 Kč PONOŽKY HAPPY SOCKS PRO MIMINKA, URBANLUX, 279 Kč

SPODNÍ PRÁDLO PRO CELOU RODINU, ELKA-UNDERWEAR.CZ, OD 299 Kč

SVÍTÍCÍ MOŘSKÁ PANNA S POHYBLIVÝM OCASEM, BARBIE, 699 Kč

POHÁDKOVÁ ČESACÍ HLAVA, BABY BORN, 1079 Kč

80

MOJE PRVNÍ HOUPACÍ ZVÍŘÁTKA, LEGO DUPLO, 399 Kč

[děti]

foto: pr

DĚTSKÁ HRA V KOSTCE! NA PROCVIČENÍ PAMĚTI , ALBI, 449 Kč


MĚSÍČKOVÁ ŘADA PRO KAŽDODENNÍ PÉČI O POKOŽKU DÍTĚTE V BIO KVALITĚ, WELEDA

BABY BORN SURPRISE, WWW. BABY-BORN.CZ, 409 Kč KNIHA PRO PRÁCI S EMOCEMI EMUŠÁCI - FERDA A JEHO MOUCHY, SCIO, 1150 Kč

CESTOVNÍ ZAVAZADLO HAPPY SAMMIES, SAMSONITE, 2599 Kč BOTIČKY TOMS, URBANLUX.CZ, 1250 Kč

KONEC ZLOBENÍ, Z. POSPÍŠILOVÁ, GRADA, 189 Kč

KRÁLÍČEK CHARLIE, MOULIN ROTY, KOUZELNEHRACKARSTVI.CZ, 480 Kč HRA SUPERFARMÁŘ DE LUXE, GRANNA, PYGMALINO, 599 Kč

VZDĚLÁVACÍ HRA CORTEX PRO DĚTI, ALBI, 399 Kč

foto: pr

SOUROZENCI BEZ RIVALITY, A. FABER, CPRESS, 249 Kč

HROŠÍK A MÍČEK 2 v 1, FISHER PRICE, 499 Kč

SPACÍ PYTEL, MOULIN ROTY, KOUZELNEHRACKARSTVI.CZ, 1400 Kč OPALOVACÍ SPREJ PRO DĚTI SPF 50+, AVÈNE, 169 Kč

PROTISMĚRNÁ AUTOSEDAČKA BESAFE IZI KID I-SIZE X3, 15 230 Kč

MULTIFUNKČNÍ SEDACÍ BUBEN, CARTON CAJON, 1190 Kč

81


BEAUTY NOVINKY připravila: Zuzana Zbořilová

CHYSTÁTE SE HUBNOUT DO PLAVEK?

PODLEHNĚTE BARVÁM TOHOTO LÉTA Módní mola byla pro jaro/léto 2019 v barvách šatníku sezony: všechny odstíny jsou více inspirované přírodou a neutrálně smýšlející zemité tóny jsou zpět ve velkém stylu: od písku k opálení, krémové a jílově hnědé, stejně jako korálový pomeranč (barvy roku 2019). Je na čase se vrátit k základním hodnotám! LAKY NA NEHTY, SOLARIS COLLECTION, MAVALA, FANN.CZ, 159 Kč

Pokud neustále bojujete s odholáním nejíst vše, co vám přijde pod ruku, pořiďte si roll-on Štíhlá linie. Pomáhá bojovat s pokušením porušit své předsevzetí a vrátit se ke starým stravovacím zlozvykům. Praktické balení, které díky jednoduché aplikaci pomáhá kdykoli odolat a podporuje naši vůli. Aplikujte v případě potřeby na zápěstí, spánky nebo okraje rtů. ROLL-ON ŠTÍHLÁ LINIE, BIO-BACHOVKY.CZ, 329 Kč

ZÍSKEJTE NÁSKOK NA LÉTO! Francouzské značce Institut Esthederm a jejím produktům propadla redakce již dávno, ale na Bronz Repair Sunkissed se těšíme dlouho! Výhody tónované opalovací péče Bronz Repair proti vráskám pro ochranu a opalování jsou nyní kombinovány s efektem „slunečního pudru“, který prosvětluje každý tón pokožky, zlepšuje pleť a dokonale zachovává mladistvost pleti.

Takže 3, 2, 1... léto může začít! BRONZ REPAIR SUNKISSED, KOSMETIKA-ESTHEDERM.CZ, 2040 Kč

82

[beauty]

foto: pr

Ochranná zpěvňující a tónovací péče pro opalování bez vrásek Bronz Repair je nyní součástí péče o obličej, která má být používána ihned po příchodu teplejšího počasí, abyste okamžitě získali přirozeně zlatavou pleť.


JAK POZNÁTE MYKÓZU NOHOU? Různé druhy mykóz nohou či nehtů trápí téměř každého druhého člověka – řada z nich však neví, že se jedná o plíseň. Nejvíce plísně nohou postihují lidi od 25 do 50 let, kteří nosí často uzavřenou neprodyšnou obuv, jsou aktivní, sportují či hodně cestují. Tyto problémy se ale nevyhýbají ani starší generaci. Zde je plíseň nohou často sekundárním problémem při diabetu, neuropatii nebo zhoršeném prokrvení dolních končetin při poruše cévního zásobení. Prvními signály mykózy nohou bývá zarudlá či olupující se kůže, svědění až bolestivé popraskání kůže. Plísně se zpravidla objevují nejdříve mezi prsty. Pokud plísňovým onemocněním nohou trpíte, zahajte samotnou léčbu včas. Neléčené mykózy se mohou dále šířit a působit další komplikace. Léčbu můžete podpořit také vhodně zvolenými přípravky, jako jsou například přírodní spreje Dezinox. SPPREJ NA NOHY, DEZINOX, SILVANOLS, MUJLEKARNIK.CZ, 122 Kč

VĚDĚLI JSTE, ŽE... ... za patentovaným čisticím prostředkem na pleť HY-Öl stojí chemik dr. Michael Babor? Tento jedinečný čisticí prostředek se stal bestsellerem značky Babor a v nezměněné podobě je vyráběn již od roku 1956. V kombinaci s Phytoactivem tvoří unikátní dvoufázové čištění pleti. Všechny produkty značky Babor zakoupíte v Babor Beauty Spa Olomouc na Švýcarském nábřeží 6 vedle Galerie Šantovka. BABOR–BEAUTYSPA–OLOMOUC.CZ

ODDEJTE SE POKUŠENÍ A ROZEHRAJTE HRU SVÁDĚNÍ V jádru vůně Attraction Sensation for Her (pro ni) jsou luxusní a smyslné kožené tóny, které spojuje oba partnery intenzivní, stimulující silou, která je prostě neodolatelná. Rafinované složení vyvinul jeden ze světově nejprestižnějších tvůrců parfémů – Laurent Le Guernec po důkladném studiu těch nejsmyslnějších přírodních ingrediencí.

foto: pr

AVON se vždy snaží nabízet luxusní, vysoce kvalitní sortiment parfumerie za dostupnější ceny. Proto jsou jejich vůně vyvíjeny světově uznávanými parfuméry používajícími vysoce kvalitní ingredience. Sensation je další úspěšná vůně značky Attraction, kterou již zastupují vůně Attraction Original a Attraction Rush. Jedná se o první dvojici vůní na trhu, která byla vytvořena tak, aby mezi partnery probudila všech pět smyslů. Kromě luxusního složení se Attraction Sensation vyznačuje dlouhotrvajícím účinkem – vydrží na pokožce až 8 hodin. Testování, kterého se účastnily partnerské dvojice z nejrůznějších koutů světa, ukázalo, že 98 % respondentů nedokázalo podle svého tvrzení odolat svému partnerovi, který použil vůni Attraction Sensation, a 80 % jich tvrdilo, že vůně Attraction Sensation je stimulovala k tomu, aby se svého partnera více dotýkali. PARFÉMOVÁ VODA ATTRACTION SENSATION, AVON, AVON.CZ, 50 ML EDP ZA 800 Kč

83


NASAJTE TU SPRÁVNOU ESENCI KOSMOPOLITNÍCH METROPOLÍ Dicora Urban Fit je minimalistická značka ze slunného Španělska pro všechny, kteří jsou aktivní, zajímají se o zdravý životní styl, ale zároveň nemají času nazbyt. Hledají proto jednoduchou, ale kvalitní péči o tělo a parfémy, které je podpoří v jejich občas i hektickém životním stylu. Kdo z milovníků módy by nechtěl sledovat východ slunce v Tokiu, kolem poledne obdivovat nejnovější modely v Miláně, odpolední čaj si vypít v Londýně a večer se bavit v New Yorku? Všechna tato města mají jedno společné – tvoří hlavní osu módy napříč světem. Proto se Dicora Urban Fit rozhodla uctít je každé vlastní osobitou vůní, jaké tu doposud nebyly. TOALETNÍ VODY MILAN, NYC, LONDON A TOKYO, DICORA, FANN.CZ, 100 ML ZA 549 Kč

LUXUSNÍ PÉČE VONÍCÍ PO MARCIPÁNU Příjemné aroma bio švestkového oleje lisovaného za studena připomíná sladkou vůni marcipánu a jemně nahořklých mandlí. Tím však jeho přednosti rozhodně nekončí. Použití švestek v péči o pleť vzniklo již před stovkami let v západní Asii, kde sídlí někteří z nejdéle žijících lidí. Skvělou zprávou je, že švestkový olej lisovaný za studena je v ochraně kůže před volnými radikály ještě silnější než arganový olej. ŠVESTKOVÝ OLEJ, SALOOS, SALOOS.CZ, 212 Kč

ALERGICKÁ PLEŤ? ŽÁDNÝ PROBLÉM PRO PIZ BUIN ALLERGY Linie produktů vyvinutá speciálně pro citlivou až alergickou pleť poskytuje celodenní hydrataci a předchází vysoušení a loupání pokožky. Neobsahuje barviva a látky vyvolávající alergie. KRÉM NA OBLIČEJ, PIZ BUIN ALLERGY, FANN.CZ, 339 Kč

Alpa Arthrosan obsahuje přírodní bylinné výtažky z levandule, rozmarýnu, eukalyptu, hřebíčku, máty a skořice v masťovém základu s včelím voskem. Zmírňuje nepříjemné projevy při zánětech svalů a kloubů, při bederním ústřelu nebo ischiasu. Obsažený kafr a mentol postižené místo příjemně chladí a přináší pocit úlevy. ALPA ARTHROSAN, ALPA.CZ 63 Kč

84

[beauty]

foto: pr

JAK NA AKUTNÍ I CHRONICKÉ BOLESTI ZAD A NOHOU?


SMĚS N E JL EPŠÍCH A N E J Ú ČIN N Ě JŠÍCH O L E J Ů N A SV ĚT Ě

#str ie # v r ásk y #ak né # d er matitid a # lu pén ka S K VA L E N S k v a l e n j e p ř i r oze n o u s l ož ko u l i d s ké h o kož n í h o mazu. S nar ůstajícím v ě ke m v e d e n e d o s t a t e k sk valenu k suché kůži, předčasnému stárnutí a v r á s k á m .

K AT R Á N E T I O P S K Ý

K A M É L I OV Ý O L E J

Katrán etiopsk ý je př írodní z m ě kč o v a d l o a m a z i v o . D í k y v y s o ké ko n c e n t r a c i omega 9 mastných k yselin tato látka v yživuje a  h y d r a t u j e v l a s y, k ů ž i a  n e h t y. P o m á h á u k l i d n i t v l o č ko v a n o u , p o p r a s k a n o u a  p o d r á žd ě n o u p o kož k u .

Te n t o v y n i k a j í c í o l ej pomáhá opravovat s t á v a j í c í š ko d y a d o p l ň o v a t z t r a c e n o u v l h ko s t . Kamélie má v ysok ý obsah a n t i ox i d a n t ů , k t e r é pomáhají zlepšit vzhled v r á s e k , n e d o ko n a l o s t i p o kož k y a s t r i í . P o m á h á t a ké u l e v i t o d p o d r á žd ě n í p o kož k y.

B E RG A M OTOV Ý O L E J Pomáhá uklidnit kůži, k terá j e n á c h y l n á k p o d r á žd ě n í .

M A N DA R I N K A Č E RV E N Á U k l i d ň u j í c í o l ej z m a n d a r i n k y č e r v e n é , k ter ý udr žuje pleť pružnou. Odstraňuje p ř e t í že n í k ů že a p o m á h á omezit vzhled strií.

GER ANIUM O l ej z p e l a r g o n i e m á v ýborné vlastnosti proti tvorbě vrásek a podporuje oběh. Geranium se používá k t ó n o v á n í a o k y s l i č o v á n í .

A RG A N OV Ý O L E J

S L U N EČ N I C OV Ý O L E J

A r g a n o v ý o l ej , z n á m ý t a ké j a ko t e k u t é z l a t o, s e p o u ž í v á p r o s vé s i l n é hydratační a revitalizační v l a s t n o s t i . D o ko n a l e revitalizuje stárnoucí p o kož k u a v l a s y.

A ko n e č n ě, s l u n e č n i c e a s i l n ý v i t a m i n E , v e f o r m ě o l ej e , z a b r a ň u j í v z n i k u volných radikálů a bojují p r o t i ox i d a c i .

V H O DN É PRO VŠECH N Y T Y PY PL ET I I PRO T ĚH OT N É ŽEN Y Ko ntak t p r o velkoobc h o d n í objed náv k y: 775 193 438 nebo info@inf inatu r a.cz

W W W.INFIN AT U R A .C Z


NA VZDUCHU připravila: Hana Došlová

ZÁVĚSNÝ SLUNEČNÍK OXNÖ / LINDÖJA, IKEA, 2689 Kč

KOUPELOVÁ BOMBA BUTTERFLY, LUSH, 169 Kč

ZÁVĚSNÁ GIRLANDA, BUTLERS, 199 Kč

KARAFA NA VODU MOTION, WMF, CHEFSHOP.CZ 1109 Kč

DEKORACE TUKAN, BUTLERS, 149 Kč

VYKRAJOVACÍ ŠABLONA NA KOLÁČ, NORDIC WARE, CHEFSHOP.CZ, 359 Kč

POLIČKA NA KVĚTINY, BONAMI, 379 Kč

PAPÍROVÉ UBROUSKY, SOMMAR 2019, IKEA, 39 Kč

VÁZA A KVĚTINA, BUTLERS, OD 59 Kč

HOUPACÍ KŘESLO, NEXT, INFO O CENĚ V OBCHODĚ

SADA LAHVIČEK NA MARINÁDY, TCHIBO, 249 Kč

86

MISKA, BUTLERS, 199 Kč

[bydlení]

foto: pr

FORMA BROUČCI A MOTÝLCI, NORDIC WARE, CHEFSHOP.CZ, 1275 Kč


SOLÁRNÍ ZÁVĚSNÁ LAMPA LED SOLVINDEN, IKEA, 199 Kč

DĚTSKÝ PIKNIKOVÝ SET, DJECO, KOUZELNEHRACKARSTVI.CZ

GRILOVACÍ OBRACEČKA, TCHIBO, 179 Kč

KVĚTINÁČE A ZAHRADNICKÉ DOPLŇKY, BUTLERS

DÁMSKÉ PANTOFLE CROCS, URBANLUX.CZ, 2099 Kč

ZNAČKY NA SKLENIČKY, BUTLERS, 149 Kč

VENKOVNÍ KOBEREC SOMMAR 2019, IKEA, 699 Kč

foto: pr

KOUPELOVÁ BOMBA SE VZKAZEM, LUSH, 199 Kč

SKLENICE, 299 Kč, DŽBÁN 1990 Kč, BUTLERS

PIKNIKOVÁ SADA, TCHIBO, 499 Kč

DEKORACE PLAMEŇÁK, NEXT, INFO O CENĚ V OBCHODĚ

87


(NEJEN) NA CESTY připravila: Zuzana Zbořilová

DO KAŽDÉHO ZAVAZADLA Vyprošťovák Forte v sypké směsi nabízí zcela nové unikátní složení. Mimo ověřenou kombinaci jedlé sody a kyseliny vinné obsahuje také vitaminy C a E, komplex vitaminů B a minerální látky. Díky revolučnímu složení mírní příznaky kocoviny a pomáhá tělu vypořádat se s následky nadměrné konzumace jídla a alkoholu. Vybírat můžete z příchutí citronu nebo grepu. VYPROŠŤOVÁK FORTE, NASEVITAMINY.CZ, 7 Kč

FUNKČNÍ JÍDLO [PEJSTÝ] – NA VÝLET I DO PRÁCE Nová podoba vyváženého jídla, které si můžete dát, když chcete zdravě jíst, máte hlad, nebo jenom chuť. V redakci jsme otestovali všechny příchutě a jasně říkáme: „Mňam!“

STARTOVACÍ BALÍČEK PRO ZAČÁTEČNÍKY (5KS), PASTEEPASTE.COM, 370 Kč

ALOHA, KOMÁŘI! Repelent Predator Aloha s ochranným faktorem proti slunečnímu záření (30 SPF) je vysoce účinný kapesní repelent určený i do exotických krajin. Odpuzuje všechny druhy komárů a klíšťat, navíc pokožku chrání před slunečním zářením. Lze jej aplikovat pouze na pokožku. Účinnost repelentu trvá po dobu 6-8 hodin. Je vhodný pro děti od dvou let. Zakoupíte v lékárnách.

ABSOLUTNÍ PÉČE + ABSOLUTNÍ VŮNĚ

DEODORANT, FENJAL, FANN.CZ, 89 Kč

REPELENT PREDATOR ALOHA, 269 Kč

88

[tipy]

foto: pr

Fenjal Intensive krémový deo roll-on představuje 24hodinovou ochranu a jemnou péči, alantoin pokožku zklidňuje a hydratuje. Bez obsahu alkoholu.


MUST-HAVE SPREJ, KTERÝ VÁS OCHRÁNÍ PŘED ZNEČIŠTĚNÝM OVZDUŠÍM City Protect InCellium sprej je určen na každodenní použití – na pleti vytváří jemný ochranný film. Chrání pokožku před nepříznivými vlivy životního prostředí, před tzv. městským stresem (slunce, smog, znečištění, volné radikály…). Zároveň posiluje jeho přirozenou obranyschopnost, takže je lepším vybavením pro boj s fotostárnutím. Zakoupíte ve Face Institutu Natálie Žambochové na Masarykově třídě 31 v Olomouci (více info na FACEINSTITUT.CZ) nebo na KOSMETIKAESTHEDERM.CZ za 990 Kč.

ZBAVTE SE ZBYTEČNĚ ZADRŽOVANÉ VODY Kopřiva i bříza nachází své využití také v péči o krásu zevnitř. Podporují totiž vylučování, a to včetně vody. Ta je pro náš organismus samozřejmě nezbytná – pokud ji však tělo zbytečně zadržuje, na atraktivním vzhledu vám nepřidá. Kromě pitného režimu proto nezapomínejte podpořit i správné hospodaření s vodou. Vedle kopřivy a břízy patří v této souvislosti mezi užitečné bylinky jalovec obecný – ten má příznivý vliv na normální činnost ledvin a vylučování vody z organismu, stejně jako petržel zahradní. Jejich kombinaci přináší doplněk stravy Liftea Bylinky na odvodnění Forte. BYLINKY NA ODVODNĚNÍ FORTE, LIFTEA, ZDRAVI-LIFTEA.CZ, 149 Kč

REGENERUJTE PŘES NOC

foto: pr

Díky Midnight Recovery Concentrate bude vaše pleť vypadat mladší každé ráno. Probuďte se s pocitem svěžejší pokožky, která je krásně odpočinutá. Sérum podporuje přirozenou regeneraci pleti přes noc a pracuje, zatímco vy odpočíváte! Neobsahuje žádné parabeny a je z 99,8 % zcela přírodní! Základními ingrediencemi jsou levandulový esenciální olej, pupalkový olej a hlavní ingredience Kiehl’s – skvalan, který se získává z oliv. Zakoupíte v brněnské prodejně Kiehls nebo na KIEHLS.CZ od 670 Kč

89


JAK FUNGUJE SMARTHOTEL? NEZVALOVA ARCHA – SMARTHOTEL BUDOUCNOSTI SMARTHOTELY MAJÍ JASNOU VIZI A BUDOUCNOST. DÁVAJÍ VÁM PROSTOR SI VŠE POHODLNĚ ZAŘÍDIT SAMI – A CO VÍC, DŮVĚŘUJÍ VÁM. PŘESNĚ TAKOVÁ JE I NEZVALOVA ARCHA V OLOMOUCI. A TO VE SKVĚLÉ LOKALITĚ NA NEZVALOVĚ ULICI (JAK UŽ SÁM NÁZEV NAPOVÍDÁ) – POBLÍŽ VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ SMĚREM K HISTORICKÉMU CENTRU.

rvním předpokladem úspěchu je stáhnout si do svého mobilního telefonu aplikaci JustIN Mobile (ideálně přes Google Play nebo App Store), která vám zpřístupní několik on-line služeb včetně check-inu. Na to si dejte pozor, může se totiž lehce stát, že smart hotel je v závěru více smart než vy sami. Přes klíč na obrazovce se dostanete do designových prostor ubytování. Výhodou je možnost zaparkovat si automobil ihned u vstupu do

90

hotelu. Nevýhodou je, že je tato služba zpoplatněna. Vzhledem k poloze hotelu je však možné v  blízkém okolí bez problémů zaparkovat zcela zdarma.

LOĎ, NA KTERÉ MŮŽETE PLOUT V přízemí budovy (v  takzvaném „podpalubí“) vás přivítá lounge místnost s posezením a kuchyň s veškerým vybavením,

[redakce testuje]

foto: pr

P

připravila: Gabriela Kodysová


kde si můžete pohodlně uvařit či dokoupit potraviny, které lze zaplatit pomocí vaší kreditní karty. Jsou tu i toalety, které vás potěší jedním ohromným plusem – nemusíte se bát, že by vám došel toaletní papír (až sem vstoupíte, ihned pochopíte). Součástí noclehu je snídaně zdarma formou bufetu. Sami si vyberete, na co máte chuť, sami se obsloužíte. Ale nebojte, nádobí po sobě mýt nemusíte. Jsou tu samozřejmě k  dispozici myčky na nádobí, které ale obsluhuje personál. Do patra s  apartmány se pak dostanete buď pomocí výtahu, nebo po venkovním schodišti. Samozřejmostí je Wi-Fi zdarma v  celém areálu. Kromě toho vás bude ještě obklopovat velká spousta umění, a  to konkrétně od českého výtvarníka Jiřího Davida. Kromě jeho skleněných váz, maleb a  všudypřítomné poezie se pokocháte i  venkovní plastikou. My víme, co znázorňuje, ale obsah a  téma přenecháme na vaší bujné fantazii.

foto: pr

OD ECONOMY AŽ PO DE LUXE Apartmány se nabízí ve čtyřech možnostech – Economy, Standard, Superior a De Luxe. V  každém z  nich máte klimatizaci a  vlastní minikuchyň, součástí které je varná konvice, indukční deska, mikrovlnka, základní nádobí, lednička a  kávovar (v  podstatě všechno, co máte i vy ve vaší kuchyni doma). A taky je tu žehlička – ano, to je už poměrně běžná věc v  luxusních hotelech, ale musíme se přiznat – zde jsme možnost vyžehlit si své oblečení poprvé skutečně využili. Koupelnu se sprchovým koutem ocení obzvláště ženy při líčení – k  dispozici je tu světlo zabudované přímo v  zrcadle, díky kterému se krásně uvidíte. Hotel ovšem nemusíte využít pouze k přespání, nabízí vám i možnost využít zdejší prostory pro vaši práci – poslouží totiž i  jako plnohodnotná kancelář s tiskárnou, kopírkou a dataprojektorem. Dále vám udělá radost, že si zde můžete za deště zapůjčit deštník a  naopak za hezkého počasí kolo – k  dispozici jsou dvě pánská a dvě dámská. A jsou to stylovky! Více informací a  ceník najdete na oficiálním webu smarthotelu Nezvalova Archa: NEZVALOVAARCHA.CZ

SMARTHOTEL NEZVALOVA ARCHA Nezvalova Archa je samoobslužný smarthotel s příběhem. Nezvalova Archa je loď, na které můžete plout jeden den, měsíc či rok. Nezvalova Archa je místo, kde se může potkat zahraniční studentka s obchodníkem. Více informací najdete na NEZVALOVAARCHA.CZ

91


EUROMÝTY

ANEB KONEC POMAZÁNKOVÉHO MÁSLA V ČECHÁCH POKUD JSTE SE ZARADOVALI, ŽE VÁM NYNÍ PŘEDSTAVÍME NĚJAKOU VEŘEJNOSTI DOPOSUD NEZNÁMOU KOMEDII VÁCLAVA VORLÍČKA, PRAVDĚPODOBNĚ VÁS TROCHU ZKLAMEME. MLUVIT BUDEME O DEZINFORMACÍCH, KTERÉ SE V PODOBĚ TZV. EUROMÝTŮ OBJEVILY V MEDIÁLNÍM PROSTŘEDÍ...

92

POMAZÁNKOVÉ MÁSLO NÁM NEBERTE! Ano! Za jednu z největších křivd, kterých se Evropská unie na českých občanech dopustila, je považovaný zákaz prodeje tradiční tuzemské pochoutky – pomazánkového másla. Nejenom, že Evropa pomazánkové máslo neuznává, no dokonce zakazuje i užití tohoto názvu, hlásaly některé zprávy, které se šířily napříč českými domácnostmi. Jak to ale bylo doopravdy? Evropská unie, konkrétněji v tomto případě Evropská komise, skutečně nikdy výrobu pomazánkového másla nezakázala. Byly to členské země, které se dohodly, že za máslo může být označovaný jen mléčný výrobek, jehož obsah tuku se pohybuje na úrovni 80 až 90 %. Případně tak mohou být označovány i jiné potraviny, avšak prokazatelně nemléčné výrobky, jakým je například burákové máslo.

[eurozóna]

foto: pr

E

vropská unie, konkrétně její politika či legislativa se totiž v tuzemsku stává častým terčem dezinformačních kampaní. Zkreslené pojetí se dále šíří a  svými vyjádřeními ho podporují i  mnozí politikové. Některé z  nich jsou spíše úsměvné, u jiných se možná budete divit, čemu všemu jsou lidé ochotní věřit. Častokrát však veřejnost spíše vyděsí, co za šílenosti si na ně chytré hlavy z Bruselu zase vymysleli. A protože se blíží termín květnových voleb do Evropského parlamentu, jediného občany přímo voleného orgánu Evropské unie, rozhodli jsme se její reputaci alespoň trochu vylepšit, ať vám spravíme chuť se jich zúčastnit. Na příkladu možná nejznámějšího euromýtu, který koluje českou společností, vám demonstrujeme, jak (možná díky vydatné mediální dezinformační masáži) ze všeho zlého obvinit evropské politiky, potažmo celou Unii.


JAK BOJOVAT PROTI DEZINFORMACÍM? –› A proč jsme se o tomto tématu vůbec rozhodli psát? Jak už jsme v článku zmiňovali, v květnu nás čekají volby do Evropského parlamentu. Právě v jejich souvislosti se očekává, že občané i vlády jednotlivých členských států se stanou terčem prozatím nejsilnějších dezinformačních útoků. Podle eurokomisařky Věry Jourové se mají státy připravit na tzv. dezinformační vlny jak zvenčí, tak z domácí scény od různých zájmových skupin. Bránit jejich šíření by pak měli speciální týmy, které budou nepravdy šířené zejména na sociálních sítích aktivně vyhledávat a vyvracet. Evropská komise ostatně už koncem loňského roku vydala takzvaný akční plán, ve kterém popsala své odhodlání i konkrétní postupy, jak proti fake news bojovat. –› Válku dezinformacím, kromě orgánů Evropské unie, společně pomyslně vyhlásily i české univerzity a vysoké školy. Jejich studenti se v rámci nové společné iniciativy EUforka budou snažit mezi veřejností šířit objektivní informace o Unii z oficiálních zdrojů. Zároveň chtějí s lidmi po celé České republice o unijních tématech diskutovat, případně jim ty složitější dovysvětlovat. –› Pro všechny z nás ale platí, že mediální gramotnost a kritické myšlení jsou nejúčinnějšími zbraněmi, které nás mohou před vlivem lživých zpráv ochránit.

PRO NÁS PRÁVO NEPLATÍ? Ačkoliv stejný problém po vstupu do EU mělo i sousední Slovensko, tam bez větších potíží tento výrobek po roce 2004 přejmenovali. Česká republika sice podala žádost o  výjimku, avšak jelikož chtěla zavádějící název udržet mimo tuzemského i na dalších trzích, Komise její žádost zamítla. Celý spor se poté táhl ještě několik let, protože Česká republika původní rozhodnutí nerespektovala a tolerováním názvu pomazánkové máslo porušovala unijní pravidla, k jejichž dodržování se při vstupu zavázala.

RUM, MARMELÁDA A ZAKŘIVENÉ BANÁNY Případ se nakonec dostal až k Soudnímu dvoru, na který se se žalobou obrátila Evropská komise. Ten svým verdiktem potvrdil, že užíváním tohoto označení dochází skutečně z naší strany k  porušování unijního práva. Z  uvedených informací je zřejmé, kdo v  tomhle konkrétním případě porušil pravidla hry, se kterými dříve souhlasil. Na podobném principu, kterým se EU snažila chránit i české spotřebitele v rámci jednotného evropského trhu, pak byly přijaty opatření týkající se třeba tuzemského rumu, marmelády nebo zakřivených banánů a okurek.

foto: pr

ZLÝ BRUSEL VERSUS NEVĚDOMOST Proto, pokud si zase někdy na internetu přečtete článek například o tom, jaké výrobky nám Brusel zakazuje, nebo třeba že se kvůli GDPR Ježíšek nedozví, co si děti přejí na Vánoce, tak vězte, že věci jsou častokrát daleko komplexnější a  barvitější, než jak je média prezentují. Komunikační šum totiž může mít někdy za následek více zmatku než zákonodárství všech členských zemí EU dohromady...

93


VĚDĚLI JSTE... JAKÉ VÝHODY EU PŘINESLA?

ZA POMAZÁNKOVÉ MÁSLO A TUZEMSKÝ RUM JSME V ČESKÉ REPUBLICE NA EVROPSKOU UNII NAŠTVANÍ – VÍTE ALE, JAKÉ VÝHODY DÍKY NÍ MÁME? PÁR Z NICH VÁM PŘIPOMENEME: ZDRAVOTNÍ PÉČE

KVALITNÍ KOMUNIKACE V EU Mnozí z nás teď používají chytré telefony a tablety. Jako občan EU můžete: – využívat záruky přiměřené kvality pevných telekomunikačních služeb za přijatelné ceny bez ohledu na to, kde v EU žijete, – snadno nakupovat a srovnávat ceny, neboť operátoři musí poskytovat transparentní a aktuální informace o svých cenách a tarifech, – změnit svého telefonního operátora, aniž byste museli měnit telefonní číslo, v průběhu jednoho dne, – používat svůj telefon kdekoli v EU stejně jako doma.

94

[eurozóna]

PRÁVA SPOTŘEBITELŮ V EU Pokud nakupujete v EU, jste chráněni celou řadou právních předpisů. Například jako spotřebitel v EU máte minimálně dvouletou záruku na výrobky, jako je elektronika zakoupená v EU. To znamená, že když se například po roce porouchá váš mobilní telefon, oprava nebo výměna je bezplatná a nezáleží na tom, ve které zemi EU jste jej původně koupili. Od roku 2015 jsou kromě toho spotřebitelé v EU lépe chráněni při nakupování on-line. Nyní existuje předpis EU, který: – vám umožňuje do čtrnácti dní vrátit zboží zakoupené na dálku, ať už přes internet nebo telefonicky, – zakazuje skryté poplatky a náklady on-line, – dále zakazuje předem zaškrtnutá políčka na internetových stránkách, která dříve lákala zákazníky do pasti, a ti si například koupili cestovní pojištění nebo vypůjčili auto, které nechtěli.

foto: pr

Pokud onemocníte nebo máte nehodu během návštěvy jiné země EU, jako občan EU máte právo na nezbytnou veřejnou zdravotní péči v kterékoli zemi EU za stejných podmínek jako lidé v hostitelské zemi. Než vyrazíte do zahraničí, požádejte svou pojišťovnu o evropský průkaz zdravotního pojištění.


Z POHLEDU NÁMOŘNÍKA

O

d loňského roku probíhají v centru města protipovodňová opatření, díky nimž byly plavby lodí přesunuty na nový, neméně atraktivní úsek. Vyplouvá se z  Přístaviště u  Vodníka na Nových Sadech. „Od historie a památek se přesuneme k poznávání přírodních krás, proto jsme novou plavbu pojmenovali Poznávací plavby přírodní Olomoucí. V  nabídce máme i vícehodinové plavby na úseku třikrát delším, než byl ten historický. Chystáme školní výlety a nově přibydou i příměstské tábory. Novinkou je také to, že se budeme starat o zdejší zázemí s občerstvením, takže se naši návštěvníci před plavbou či po ní mohou náležitě občerstvit. Samozřejmě nás opět čeká nespočet kulturních akcí a  setkání napříč generacemi,“ upřesňuje Šimon Pelikán. Sám Šimon měl k lodím blízko už odmalička. Postupně

96

se věnoval mnoha různým sportům, které měly většinou něco do činění s loděmi a  vodou: kanoistika, kitování, surfování... „Po škole jsem začal pracovat pro jednu sportovní značku, ale po chvíli jsem zjistil, že mě náplň práce úplně nenaplňuje. Láska k lodím ovšem přetrvala a já si uvědomil, že v Olomouci sice máme řeku, ale loď pro veřejnost chybí. Moje počáteční představa byla taková, že bych zajistil loď na pár letních měsíců,“ vzpomíná na první myšlenky zrodu olomouckých plaveb sympatický kapitán. Dnes jeho lodě jezdí na řece Moravě od jara až do Silvestra – díky „zimní úpravě“ si na lodích můžete vychutnat i vánoční punče. Letos byly první plavby zahájeny v sobotu 13. dubna 2019, přes Velikonoce proběhly i plavby s občerstvením podávaným přímo na lodi. Každodenní plavby probíhají v  rozsahu, na který jsou návštěvníci zvyklí z loňska.

[olomoucké lodě]

foto: pr

MORAVSKÁ METROPOLE NABÍZÍ MÍSTNÍM I TURISTŮM PROJÍŽĎKU NA LODI MARIE TEREZIE PO ŘECE MORAVĚ UŽ PÁTÝM ROKEM. ZA ZMIŇOVANOU SLUŽBOU PLAVBY OLOMOUC STOJÍ KAPITÁN ŠIMON PELIKÁN A JEHO TÝM. NA POZNÁVACÍCH A ZÁŽITKOVÝCH PLAVBÁCH UKAZUJE VEŘEJNOSTI KRÁSY OLOMOUCE Z LODNÍ PALUBY I V DOBĚ, KDY KORYTO ŘEKY PROCHÁZÍ ZNAČNOU REKONSTRUKCÍ.


OLOŠLAP Pod Plavby Olomouc patří i pojízdný OLOŠLAP, který letos poprvé vyjel už na konci března. Stejně jako v  letech předchozích, i  letos jsou v  nabídce tradiční soukromé jízdy a  jízdy historické s  výkladem. V  rámci poznávacích jízd chystá OLOŠLAP na letošní sezonu mnoho vylepšení. „Ve spolupráci s městem například během poznávacích jízd připravujeme možnost prohlídky Krytu civilní obrany a  také jednu velkou novinku, na jejíž odhalení si budete muset ještě chvilku počkat,“ dodává s úsměvem Šimon Pelikán.

ŘEKA MÁ DUŠI S olomouckými plavbami je spojen také  festival Řeka má duši, jehož cílem bylo oživení řeky i okolního nábřeží. Na předchozích ročnících mohli návštěvníci zažít letní kina, koncerty, divadelní a taneční představení. První ročník se odehrál přímo na  přístavišti, loňský ročník si mohli lidé vychutnat ve Smetanových sadech u jezírka a na letošní festival Řeka má duši v  srpnu připravili organizátoři pro své hosty opět řadu překvapení. V redakci se tedy těšíme na všechny akce s  Plavbami Olomouc – ať už budou na vodě či na souši – a  přejeme Šimonovi a jeho týmu, aby se vše vydařilo!

foto: jan andreáš, pr

PLAVBY OLOMOUC & ŠIMON PELIKÁN Spolek „Řeka Morava pro Olomouc“ vznikl proto, aby se mohly realizovat výletní plavby motorovou lodí po řece Moravě Olomoucí. Řeka obtéká historické centrum, díky tomu je možnost vidět památky a dominanty města z jiné perspektivy, než kterou umožňují běžné procházky. Informace o lodích a aktuálních akcích najdete na PLAVBYOLOMOUC.CZ

97


3, 2, 1... START! JAK SE PŘIPRAVIT NA VÝKON?

V REDAKCI SE NEBOJÍME NAZÝVAT OBDOBÍ KVĚTNA A ČERVNA JAKO BĚŽECKÉ – VĚTŠINA OLOMOUCKÝCH PARKŮ A TRATÍ TOTIŽ OŽÍVÁ PŘI PŘÍPRAVÁCH NA OLOMOUCKÝ PŮLMARATON... ROZEHŘEJTE SVALY Emulze ALPA Sport zvýší svalové prokrvení, a tím připraví tělo na vyšší zátěž. Čistě přírodní složení - zázvorový extrakt a kafr výborně zafunguje také na zatuhlé svalstvo. Uvolní je, sníží spasmy a tím i bolest. Obsažený kreatin urychluje regeneraci pohybového aparátu a zlepšuje fyzickou kondici.

ENERGIE DO KAPSY

Výborně zafunguje nejen při sportu. Je výbornou přípravou na těžkou fyzickou práci a pomůže i tehdy, když se cítíte jako rozlámaní.

Vysokosacharidová energetická tyčinka pro doplňování energie během intenzivního nebo dlouhotrvajícího sportovního výkonu. Optimální velikost do kapsy je velkou výhodou při sportovních výkonech. Energetická tyčinka je bez lepku a bez polevy.

MASÁŽNÍ EMULZE HŘEJIVÁ, ALPA, ALPA.CZ, 67 Kč

TYČINKY COMPETITION BAR POMERANČ, ENERVIT, ENERVIT.CZ, 55 Kč

ZCHLAĎTE PO VÝKONU Chladivý efekt Masážního gelu Sport výrazně uleví od bolesti svalů a kloubů po zvýšené námaze. Bylinné extrakty a přírodní silice dávají gelu anestetické, uvolňující a protizánětlivé účinky. To ocení nejen sportovci ale všichni, které trápí klouby nebo bolavá záda.

DOPLŇTE ENERGII

MASÁŽNÍ OSVĚŽUJÍCÍ A UVOLŇUJÍCÍ GEL SPORT RELAX, ALPA, ALPA.CZ, 69 Kč

98

ENERGIT DEXTRÓZA SPORT MAGNÉZIUM, NASEVITAMINY.CZ, 25 Kč

[půlmaraton]

foto: pr

Energetické tablety pro rychlé doplnění energie a potlačení únavy s hořčíkem a vitaminy B a C. Tablety jsou rozpustné v ústech a poskytují snadné doplnění energie při výkonu.


DOPLŇTE VODU BOHATOU NA ŽIVOTNÍ ENERGII AquaStamina je přípravek určený pro podporu fyzického výkonu. Hořčík se podílí na udržování elektrolytické rovnováhy, energetického metabolismu, normálního stavu kostí a zubů a na syntéze bílkovin. Přispívá ke snížení únavy a vyčerpání, spolu s draslíkem pomáhá zachovávat běžnou činnost nervové soustavy a svalů. Draslík přispívá k udržování normálního krevního tlaku. Chlorid je potřebný pro vytváření kyseliny chlorovodíkové v žaludku, tím přispívá k normálnímu trávení. VODA OBOHACENÁ ELEKTRONY, AQUASTAMINA.CZ

VYBUDUJTE SI SILNOU MYSL PRO NEJLEPŠÍ VÝKONY

foto: pr

Kniha Vítězství je v hlavě zachycuje stěžejní momenty historie vytrvalostních sportů, aby čtenáři přiblížila návyky a taktiky, kterých může využít k rozvíjení vlastní duševní síly. Vrcholoví sportovci svými schopnostmi připomínají bohy. Nicméně nehledě na schopnosti, má i jejich talent jisté hranice. Nejobtížnější závody vyžadují, aby šampion spoléhal nejen na své tělo, ale i na hlavu, protože jen tak může čelit obavám, které známe všichni: například strachu z neúspěchu, strádání či změny. V knize Vítězství je v hlavě známý sportovní novinář Matt Fitzgerald zkoumá „psychobiologický“ model sportovního výkonu s cílem odhalit, jak mohou sportovci překonávat svá fyzická omezení prostřednictvím síly ducha. Největších sportovních výkonů totiž dosahujeme hlavou, ne tělem. VÍTĚZSTVÍ JE V HLAVĚ, MATT FITZGERALD, MLADÁ FRONTA, KNIHA.CZ, 329 Kč inzerce

Nakupte nad 500 Kč a získejte zajímavé produkty s jedinečnou slevou! Akce trvá od 15. 5. 2019 do 31. 8. 2019.

20 %

Tak nakupujte, sbírejte věrnostní body, vylepte je do věrnostní karty a přijďte si pro své odměny za věrnost.

30 %

20 %

50 %


PSÍ DOMOV:

CESTA ZA ZÁCHRANOU A NADĚJÍ PES PRO SPOUSTU Z NÁS PŘEDSTAVUJE NEJLEPŠÍHO PŘÍTELE, OSOBNÍHO STRÁŽCE I VĚRNÉHO HLÍDAČE. ČASTO SE VŠAK STÁVÁ, ŽE SE LIDÉ O SVÉHO PSÍHO PŘÍTELE NEUMÍ, NECHTĚJÍ NEBO NEZVLÁDNOU POSTARAT. V TAKOVÝCH CHVÍLÍCH PŘICHÁZÍ LARISA ZANKEROVÁ SE SVOU ŽIVOTNÍ MISÍ ZA ZÁCHRANU BEZBRANNÝCH TVORŮ V NEPŘÍZNIVÉ SITUACI.

arní vánek provoněný třešňovými květy přímo vybízí k báječným vycházkám i  výletům. My v  redakci se necháváme zlákat a  nadšeně začínáme plánovat. Naše kroky směřují do vesničky Žerotín za Štěpánovem. Po příjezdu vcházíme do domu v  ostře žlutém odstínu a už z dálky nás vítá přátelský štěkot. Ocitáme se totiž na neobyčejném místě – v psím domově Pod křídly anděla. Právě zde, v  budově bývalého objektu mysliveckého sdružení, se setkáváme s  neohroženou a  dobrosrdečnou Larisou Zankerovou a její partnerkou Denisou Doleželovou. Obě nám takřka okamžitě začínají servírovat nejen svůj příběh, ale také osudy všech dalších obyvatel domu...

100

PSÍ DOMOV A OCHRANA V NESNÁZÍCH Každý den se někdo rozhodne opatřit si zvířecího kamaráda ve snaze vlastnit něco roztomilého a mazlivého. Ona roztomilost se rozpouští, opadá s prvním příchodem reality a často není o zvíře vhodně postaráno, zapomene se na něj. V ještě horším případě jej majitel vyhodí. Bývalá profesionální vojákyně (a taky kandidátka pro volby do Evropského parlamentu za Demokratickou stranu zelených – za práva zvířat) Larisa tíhla k  ochraně zvířat již od dětství, kdy se snažila před utopením zachraňovat přemnožená koťata. Láska ke zvířatům ji neopustila ani v dospělosti. V  roce 2011 založila občanské sdružení Zastavme Utrpení, z.s.,

[osobnosti]

text: pr

J

připravila: Nel Foberová


a rozhodla se naplno bojovat za práva týraných či handicapovaných psů. Nejdříve byl domov pro pejsky k dispozici v Křelově, a to skoro osm let. Nyní je propracované zázemí ve zmíněném Žerotíně, které poskytuje prozatímní domov 56 psům a 14 kočkám. „Samotné prostory nepatří našemu občanskému sdružení, ale projektu Patrona MUDr. Viktora Růžičky, který budovu i  kompletní vybavení zafinancoval. Tato spolupráce vznikla před rokem a jsem za ni velmi vděčná.“ Psí domov mediálně zaštiťuje a finančně pomáhá také například olomoucká společnost Nutrend. Když se v domově očekává nový psí přírůstek, postupuje se zde vždy podle daných zásad: karanténa, péče o fyzickou stránku psa včetně kastrace (na tu je zde kladen opravdu velký důraz, tím se psí domov snaží šířit osvětu), poté přichází na řadu péče o psychickou stránku zvířat – socializace na lidi i smečku. Často se stává, že se majitelé o svého psa nestarají, trýzní jej, ale za žádných okolností se jej nechtějí vzdát. V ten moment se Larisa obrní trpělivostí a  pozvolnými strategickými krůčky bojuje za záchranu: „Psi se k nám většinou dostávají tím způsobem, že nám lidé volají nebo píšou e-maily s  prosbou o  pomoc, že daný pes, kočka či jiné zvíře žije v nedůstojných podmínkách.“ Ačkoliv případnou kontrolu péče o zvíře má na starosti krajská veterinární správa, většinou se dojde do slepé uličky. Naše zákony ani legislativní ukotvení zatím v  žádném bodě nepamatují na jakýsi standard kvality života domácích zvířat. „Neexistují velikostní normy pro domácí zvířata, ani normy, jak by měla vypadat bouda a zázemí pro psy, což je problém. Větší plemena bývají často umisťována v  malých kotcích, kde se sotva otočí. Zrovna nedávno jsme vykupovali jednoho velkého statného vlčáka, který byl zavřen v malém kotci o velikosti metr krát metr a nebyl nikdy puštěný ven. Nebývá také výjimkou, že v zimním období nacházíme psy v plastových či zahradních boudách, které slouží spíš jako letní dekorace nebo jako domeček na hraní pro děti.“

CHUŤ SVOBODY A LIDSKÝ DOTYK Psi, kteří nikdy neokusili chuť svobody a přirozeného pohybu, reagují naprosto nepřiměřeně, až útočně. Neznají běžný lidský dotyk a  jsou velmi divocí. Zpočátku je práce s  takovým psem hodně náročná a vyžaduje velkou dávku trpělivosti i disciplíny. Každého psa však lze, dle slov Larisy, převychovat a bezpodmínečně milovat. „Psy tady učíme základním hygienickým návykům a dalším speciálním dovednostem, jako je například chůze po schodech, nastupovaní a vystupování z auta či vlaku. Pokud je náš pes umístěn například do bytu s výtahem, ve kterém do té doby nikdy nejel, trénujeme s  ním na konkrétních lokacích, dokud jej vše nenaučíme.“

foto: pr

PROSTOR PRO POMOC I ADOPCI „Velkým problémem je také absence zákonem stanovené venčící doby, tedy interval, jak často by dané plemeno psa mělo být venčeno a  pouštěno na volno. V  jiných zemích takové nařízení už dávno funguje. Krajská veterinární správa může na požádání daného psa přijet zkontrolovat, ale většinou při svém šetření nezjistí žádné vel-

101


ké známky špatného zacházení ze strany majitele konkrétního psa.“ Psí domov Larisy Zankerové přijímá také psy z útulku či neudatelná plemena na převýchovu. Tito psi mají většinou obrovské problémy s  chováním, které pramení z  nedostatku pohybu: „Někteří jsou celý život v kleci a lidé nejsou schopni mu poskytnout základní fyziologické potřeby. Mezi ty patří kromě vody a  krmení také lidský kontakt, dostatek pohybu a  samozřejmě socializace se stejným druhem.“

ÚTULEK VERSUS PSÍ DOMOV Oproti klasickým útulkům se zde pracuje se psy ve smečkách. Samotným psům se ve smečce totiž velmi rychle srovnává psychika a stávají se z nich klidní a vyrovnaní pohodáři. Pokud toužíte po tom dopřát nějakému čtyřnohému kamarádovi plnohodnotný život, není nic jednoduššího, než se vypravit do Žerotína a pomocí adopce si nechat nějakého přivézt domů. „Osoby či rodiny, které si k nám přijedou pejska vybrat a následně adoptovat, si pečlivě vybíráme. Také jim rádi doporučíme, které plemeno pro ně bude vhodné s  ohledem na velikost jejich bytu, pracovní vytíženost a povahu zvířete. Psy si do adopcí vozíme sami a také po adopci jsme s novými majiteli v kontaktu. Adoptované psy jezdíme navštěvovat, abychom pomohli a poradili s případnými problémy.“ Zásadním a  klíčovým prvkem tohoto psího domova je oboustranná spokojenost. „Většina lidí si psa vybírá pouze podle vzhledu a  nikoliv podle charakteru a  svého zázemí. Může se tak velmi rychle stát, že si nový majitel neví rady s údržbou psí srsti, nezvládá psí lovecké pudy nebo nemá adekvátní fyzickou zdatnost, kterou velká část plemen přímo vyžaduje.“ Píle, starostlivost a laskavost Larisy Zankerové vytváří z psího domova neobyčejně přívětivé místo. O úspěchu samotné záchrany hovoří také 39 úspěšných adopcí jenom za měsíc březen!

PSÍ DOMOV POD KŘÍDLY ANDĚLŮ Kromě fotografií všech pejsků, kteří aktuálně hledají domov, najdete na webu také uskutečněné úspěšné adopce a tipy, jak můžete pomoci právě vy. Kromě pomoci finanční (na účet číslo 2700278459/2010) je velmi vítaná pomoc materiální (od balíčku piškotů přes psí konzervy a granule až po deky, staré sedačky či čisticí prostředky na údržbu psího domova). Také můžete pomoci v boji za změnu zákonů podpisem petice či kontaktováním poslanců. Pomoci se v Žerotíně meze nekladou. Více informací najdete na OSZASTAVMEUTRPENI.G6.CZ

102

Chcete-li si pouze vyzkoušet, zda jste vhodní adepti na majitele psa, můžete si jej adoptovat také dočasně. V případě, že byste se chtěli podílet na pomoci bez adopce, směle můžete po domluvě přijet a  chodit s  vámi vybraným pejskem na vycházku, dovézt granule, deky a mnoho další materiální i manuální pomoci. Psí domov Pod křídly anděla uvítá jakoukoliv formu pomoci i iniciativy. Věříme, že právě v dnešní době plné možností a informací na každém kroku se dá změnit špatné a nekalé zacházení s  nevinnými zvířecími bytostmi. „Na Slovensku již platí zákon, který umožňuje daňovému poplatníkovi svobodné rozhodnutí, na jaké účely půjdou dvě procenta z jejich daňového výměru.“ Možná namítnete, že člověk sám toho moc v soukolí událostí nezmůže. Pojďme to ale zkusit změnit společně! „Záchranou jednoho zvířete nezměníme svět, ale tomu zvířeti jeho svět změníme už navždy!“ Slunečné dopoledne se všemi chlupáči v Žerotíně bylo pro naši redakci jako pohlazení na duši – a  Larisa Zankerová, která je pro tato stvoření bezpochyby jejich strážným andělem, se s  námi loučí slovy: „Koupíte-li si psa, stáváte se pro něj pánem. Adoptujete-li si jej, stáváte se pro něj Bohem.“ Tak na to pamatujme a snažme se být ohleduplní ke všemu a všem...

[osobnosti]

foto: pr

ČAS NA ZMĚNU PRAVIDEL


MOJE MALÉ ZÁVISLOSTI

V REDAKCI [OL]4YOU JSME ZÁVISLÍ NA MNOHA VĚCECH: NA RADOSTI ZE ŽIVOTA, BĚHU, LAHODNÝCH SNÍDANÍCH V OBLÍBENÝCH KAVÁRNÁCH I NA POZOROVÁNÍ ZÁPADU SLUNCE. SVOJE MALÉ ZÁVISLOSTI V TOMTO ČÍSLE ODHALÍ I UČITEL HUDBY A MUZIKANT – MARTIN ZAJÍČEK.

„Kutilství je mou čerstvou závislostí. Při zvelebování chaty přišly nové nápady, jak co udělat – jinak a lépe. Předcházejí tomu nejdříve hodiny na internetu a hledání ideálního řešení pro momentální situaci. A teprve potom vlastní realizace.“

104

[závislosti]

foto: pr

KUTILSTVÍ


FOTO „Za poslední čtyři roky jsem zcela propadl fotografii a videu. Koukám na tutoriály, dokumenty a na úplně všechno, co s tím souvisí. Zachytit okamžik nebo zajímavý moment, udělat hezký záběr, a potom to vše dát do smysluplného celku je krásný pocit. Ostatně jako každá dobře odvedená práce.“

KINO „Když je zrovna v kině na programu něco, co máme se ženou chuť sledovat, tak jdeme a užíváme si to. Diskutujeme, vtipkujeme, mlsáme.“

JÍDLO A ZASE JÍDLO „Pokud vidím něco, co neznám, a voní to dobře, tak to musím ochutnat. Skončí to ale vždy přejedením a břichabolem.“ BEZZRCADLOVKA ALPHA A6500, SONY, SONY.CZ

MUZIKA „Pro mě je hudba každodenním chlebem – ať už v práci nebo na kšeftu. Opravdově si ale muziku užívám, když si sednu do studia a vymýšlím si vlastní nápady. A když se to povede...“

foto: pr

RODINA „Útok dětí při návratu z práce, objetí a potom nezastavitelný tok zážitků za celý den. To je úžasná věc, která mi dodává pocit, že je všechno v pořádku a jdu po správné cestě.“

105


SOŇA ŠULÁKOVÁ PŘIPOMÍNÁ ANDĚLA, KTERÝ SVÝM PACIENTŮM SE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY NA STARTU JEJICH ŽIVOTNÍ CESTY POMÁHÁ PŘEŽÍT, A ZÁROVEŇ DOPROVÁZÍ NA POSLEDNÍ CESTĚ V RÁMCI PALIATIVNÍ PÉČE TY, JIMŽ BYL PŘEDURČEN VELMI KRÁTKÝ OSUD: „I TYTO SMUTNÉ SITUACE BOHUŽEL PATŘÍ K PŘIROZENÉMU PRŮBĚHU ŽIVOTA...“

N

připravila: Zuzana Zbořilová foto: Lukáš Navara

a rozhovor s úžasně pozitivní, krásnou, talentovanou a  milou Soňou Šulákovou jsme se chystali už dávno. Přirozený sled událostí rozhodl, že vyšla právě na tohle číslo, které je tím posledním. A  nám v  redakci to přijde krásně symbolické. Sedíme tedy u  Soni doma, popíjíme víno a povídáme si – o životě, o smrti, o koníčcích, o lásce i o dětech. Kdyby se měla sama Soňa popsat několika slovy, zmiňuje: „Individualita, nezávislost, flexibilita a  nekonvenčnost.“ Pro nás Soňa ještě dokonale zosobňuje ženskost. „Ženský princip? Ano, ten ve mně je. Ale ne vždy tomu tak bývalo – když jsem byla úplně malá holka, chodila jsem ostříhaná nakrátko, hrála s  klukama fotbal a  nosila kopačky,“ směje se černovláska při vzpomínkách. „Ještě v  době tanečních mě maminka na kolenou prosila, jestli bych se nemohla aspoň trochu nalíčit.“

106

Sukně vůbec nenosila až doby střední školy – byla kalhotový typ: „Když mi říkali ,chlapečku‘, byla jsem nejšťastnější a nejspokojenější. Měla jsem poměrně průbojnou povahu a byla jsem vždy velmi ambiciózní. Chtěla jsem něčeho dosáhnout.“ Mužská povaha jí částečně zůstala dodnes, ale s  chlapcem si ji už dnes nikdo neplete... „Přerod na holku“ proběhl někdy kolem 17 let a  iniciovala ho rodinná kamarádka, která byla pro Soňu vzorem. „Když mi jednou řekla, abych si nechala narůst delší vlasy, že mě pak parádně ostříhá, neváhala jsem ani minutu.“ Dopomohla tomu jistě i puberta a s ním i touha líbit se klukům. „Holka se ze mě stala definitivně někdy na konci střední školy a na začátku vysoké. To už jsem se o sebe náležitě starala, nosila sukně, ale hlavně jsem si uvědomila, že i jako holka můžu mít z části mužskou duši a že to vlastně vůbec nevadí.“

[osobnosti]


CESTA ZA SNEM Pro nás v redakci je Soňa tím nejlepším vzorem, jak následovat své sny. Sama říká, že je potřeba mít pořád nějaké nové, abyste v  sobě neustále cítili ten poháněcí motor. Jeden ze snů si Soňa splnila díky platonické lásce. Zamilovala se totiž do kluka, který vysílal v jednom populárním rádiu. Soně se podařilo dostat do rádia na exkurzi: „Když jsem tam viděla všechna ta hejblátka a mixážní pult, lákalo mě vyzkoušet, zda bych i já zvládla desky namixovat.“ V tu chvíli zapomněla na kluka, kterého chtěla poznat, a celé srdce vložila do nového koníčku. Do karet jí hrál i talent na slohové práce, bavilo ji mluvení i čeština. Už její profesorka na gymnáziu jí říkala, že z ní jednou bude Vančura: „Vyjadřování mi docela šlo, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že bych dokázala mluvit do rádia. Ohromně jsem se totiž styděla.“ I tak se ale rozhodla jít na konkurz do rádia Apollo v jejím rodném Valašském Meziříčí: „Tam si mě kupodivu vybrali, ale myslím, že jsem byla strašná! Třásl se mi hlas a vůbec jsem nevěděla, co mám říkat. A protože jsem byla tolik nervózní, měla jsem takový ten vysoký pisklavý hlas,“ vzpomíná Soňa na své první rádiové zkušenosti, kde se jí podařilo otrkat.

MEDICÍNA VERSUS RÁDIO V době prvních zkušeností ve valašskomeziříčském rádiu už Soňa studovala druhým rokem medicínu v Olomouci. „Vysílala jsem pátky nebo víkendy, když jsem se vracela ze školy na víkend domů k rodičům. Ale po nějaké době jsem ve škole musela trávit více času a nestíhala jsem dojíždět do Valmezu a  zároveň ještě pracovat v  rádiu. Protože mě ale práce bavila, domluvila jsem si schůzku v olomouckém rádiu, kde jsem poznala svou dnešní nejlepší kamarádku Petrou Lamschovou, a začala pracovat tam.“ Ve škole stihla vystudovat dva semestry dohromady a měla před sebou dlouhé volno – od února až do října: „V té době jsem začala vysílat od devíti do třinácti, což je jeden z  hlavních vysílacích časů. Práce v rádiu mě začala bavit ještě víc, protože jsem se mohla neustále zdokonalovat. Asi jsem nebyla úplně marná, protože mi po nějaké době v rádiu umožnili, že jsem mohla vysílat různé frekvence, abych u toho stíhala školu.“ V  redakci si neumíme představit, jak se dá zároveň skloubit studium medicíny (které rozhodně nepatří k  těm nejsnazším) s  pravidelným vysíláním na rádiu (v  rámci kterého se člověk musí zajímat o všechny možné novinky z kultury, chodit do kin i divadel a mít přehled prakticky o všem...). „Neříkám, že to bylo úplně jednoduché – člověk musí studovat a musí se učit... Někdy se člověk bohužel učí hodně zbytečných věcí, které v praxi úplně nepoužije, ale to je asi všude. Když jsem začala pracovat v rádiu, spousta lidí si myslela, že jsem se na medicínu vykašlala. O  to větší bylo jejich překvapení, když zjistili, že se stále věnuju oběma činnostem...“ Na dobu studií ale Soňa vzpomíná s úsměvem na rtech: „Když je člověk mladý, zvládne toho hodně! Měla jsem dokonce takové období, kdy jsem vždy v  úterý vysílala odpoledne od čtyř do sedmi, pak jsem měla od sedmi do půlnoci pauzu, a od půlnoci do šesti do rána, kdy se vysílaly noční proudy, jsem byla zase

107


Z RÁDIA DO TELEVIZE Od moderování za mikrofonem v  rádiu to byl už jen krůček k moderování různých společenských událostí, kterých postupně přibývalo, a rýsoval se další sen: „Vždy jsem si toužila vyzkoušet, zda utáhnu přímý přenos. Když jsem pak moderovala jednu akci, oslovili mě lidé z televize s dotazem, jestli nechci přijít na kamerovky. A já samozřejmě chtěla! Sice jsem nevěděla, o jaký pořad se jedná, jen jsem věděla, že je to v České televizi. Z kamerových zkoušek jsem měla zvláštní pocit – pár minut jsem měla mluvit o sobě, připravit nějaké věty spatra a vést rozhovor. Odezva ale nebyla žádná, a tak jsem si říkala: ,Asi se na to nehodíš, ale aspoň sis to vyzkoušela.‘ Pak se mi najednou z televize asi za tři týdny ozvali a sdělili mi, že jsem byla vybraná.“ V té chvíli mi došlo, že už vůbec nevím, jak to budu všechno kombinovat, protože jsem tehdy už byla hotová doktorka...“ A  tak můžete dodnes vídat sympatickou lékařku Soňu Šulákovou v pořadu Sama doma.

ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ Svými sny Soňa neustále žije. A jistě se k nim dá počítat i vlastní životní poslání – práce lékařky. Ovšem ani celým úvazkem ve Fakultní nemocnici v Olomouci to nekončí: „Jsem pediatr (mám specializaci na děti od narození do 19 let) a neonatolog (neonatologie je speciální část dětského lékařství, které se stará o děti narozené buď předčasně nebo o novorozence a děti do tří měsíců

108

věku, jež mají zásadní zdravotní problém). Kromě toho chodím sloužit do Vojenské nemocnice v Olomouci na jednotku chronické intenzivní péče pro děti do 19 let, které mají nějaký zásadní problém vyžadující umělou plicní ventilaci nebo nějakou jinou intenzivní starostlivost. A taky dodělávám doktorát, ale nevím, jak dlouho mi to bude trvat,“ přiznává usměvavá lékařka. Při dalším povídání ovšem vychází najevo, že to ještě stále není vše, čemu se tato obdivuhodná žena věnuje – pravidelně učí porodní asistentky a mediky, aktuálně má k revizi tři bakalářské práce a spolupracuje na aktivitě mobilního hospice Nejste sami...

DOPROVOD NA POSLEDNÍ CESTĚ „Dětská paliativní péče zde funguje dva roky – vznikla u nás na oddělení a  nejvíce se o  ni zasloužil můj kolega neurolog. Měli jsme na oddělení chlapečka, který umíral na vrozenou metabolickou chorobu. Dětský praktický lékař ho odmítl vzít do péče, protože měl pocit, že to bude příliš složité. Na oddělení jsme tedy hledali možnost, jak mamince vyjít vstříc, aby chlapečka mohla mít doma. Stali jsme se součástí dospělého mobilního hospice Nejste sami jako dětská paliativní část, kdy doprovázíme pacienty na jejich poslední cestě. Snažíme se jim poskytnout servis, aby nemuseli být tak často v nemocnici a jezdíme za nimi, když potřebují udělat odběry,“ popisuje tichým hlasem Soňa Šuláková. „V  dnešní době se snaží společnost vše špatné odsunout do nemocnic, aby to ostatní lidé nemuseli vidět, zabývat se tím a nejlépe o tom vůbec nemluvit. Ale dřív bylo naprosto běžné, že když umřel prarodič, viděly to i děti. Ano, jsou to smutné události, ale na druhou stranu je to přirozený koloběh života. Lidé bohužel umírají, nedá se žít věčně. Myslím si, že by umírajícím lidem mělo

[osobnosti]

foto: lukáš navara

v rádiu. Ráno jsem přišla domů, dala jsem si sprchu a vyrazila do školy na přednášky: „Podle toho to na těch přednáškách taky vypadalo... Ale ty mejdany stály za to!“


být umožněno, aby ,odešli‘ na onen svět doma, v kruhu svých blízkých. Zní to možná divně, ale i to se dá udělat hezky.“ Dnešní medicína je ovšem na takové úrovni, že lékaři jsou vychováváni k  tomu, aby poskytovali péči za každou cenu: „Někdy je ale největší umění tu péči neposkytnout, protože už není na místě.“ Ačkoli Soňa za svou 15letou lékařskou kariéru zachránila nespočet miminek, přirozeně proběhly i  chvíle, kdy moc radosti necítila: „Nejhorší je stát nad postýlkou dítěte, které se zachránit nepodařilo. I  když člověk ví, že udělal maximum, vevnitř cítí strašný pocit, že selhal,“ zmiňuje Soňa. Vyrovnat se s  těžkými situacemi z  nemocnice pomáhá Soně neustále plný program a mnoho koníčků: „Při moderování se ze mě stává jiný člověk, jsem i více extrovertní. A dalo by se to jistě nazvat určitou formou psychoterapie.“

NEUTUCHAJÍCÍ ENERGIE A ÚSMĚV NA RTECH Skoro jsme tomu ani nechtěli věřit, ale aktivní Soňa Šuláková umí i relaxovat. Ráda si jde zahrát golf, s kamarádkami vyrazí do sauny nebo vodního světa a pravidelně chodí na flirtdance do studia Kláry Slaninové. Na nočním stolku jí leží učebnice paliativní medicíny a kniha od Cameron Diaz, která radí, jak prožít dlouhý, šťastný a hlavně zdravý život. A v hlavě má pořád mnoho snů a výzev – například zatančit si ve StarDance, vytvořit pořad nebo talkshow, kde by využila svou lékařskou profesi (něco jako byla Doktorka na České televizi), moderovat v Dobrém ránu nebo vytvořit pro maminky v  olomoucké porodnici větší komfort... A my vůbec nepochybujeme, že se jí splní vše, za čím půjde. S její neutuchající energií a úsměvem na rtech jistě obměkčí i skály!

109


ALENA MORNŠTAJNOVÁ „VŠICHNI PROŽÍVÁME SMUTEK I RADOST, VŠEM SE NÁM V PRŮBĚHU ŽIVOTA DĚJÍ OBDOBNÉ VĚCI... CO SE LIŠÍ, JE ZPŮSOB, JAK DANÉ UDÁLOSTI ZPRACOVÁVÁME A JAK SE S NIMI VYROVNÁVÁME...“

d konce dubna 2019 je na pultech knihkupectví k dispozici nová kniha této autorky z Valašského Meziříčí – s názvem Tiché roky. Já mám to štěstí, že sedím na terase jejího domku v  chatové oblasti, kde popíjíme kávu. Tu nám uvařil pan Mornštajn – předává mi ji se slovy: „Připravil jsem vám ji stejně, jak ji připravuji manželce.“ A  paní Alena pohotově dodává: „To znamená, že to máte pobryndané a je tam hodně mléka.“ Společně se smějeme a  začínáme si povídat o  jejích knihách. Včetně té nejnovější jich je dohromady pět – z  toho čtyři vyšly pod nakladatelstvím Host Brno (Slepá mapa – 2013, Hotýlek – 2015, Hana – 2017 a Tiché roky – 2019) a jedna u nakladatelství Albatros – kniha pro děti Strašidýlko Stráša (2018). „Knihu Tiché roky jsem chtěla pojmout trošku jinak než ty před-

110

chozí. Cokoli se v nich hlavním postavám stalo, byly vnější události – nemohli za to. I  když mohli nějaké situace trochu ovlivnit, podstatný byl tlak vnějších událostí. A  tak jsem si řekla, že to tentokrát napíšu jinak – protože někdy stačí, že si lidé ubližují sami. A tak si za vše špatné, co se v mé nové knize lidem stane, můžou oni sami,“ vysvětluje sympatická spisovatelka. „Kniha je o tom, jak se lidé nedokážou domluvit, jak si ubližují slovy nebo spolu vůbec nekomunikují. Je to příběh otce a dcery, kteří vedle sebe žijí, ale každý z nich si žije svůj vlastní život. Každý z nich svým způsobem trpí tím, že spolu nedokážou komunikovat, nedokážou se domluvit.“ Autorka chtěla příběh nastínit tak, aby čtenář znal životy obou postav, ačkoli oni dva navzájem své životy neznají, protože spolu téměř nekomunikují. Dcera vypráví o  sobě svůj příběh

[osobnosti]

foto: vojtěch vlk

O

připravila: Zuzana Zbořilová


v ich formě, zatímco otcův příběh vypráví vševědoucí vypravěč. „Abych ukázala propletenost jejich osudů, začala jsem jejich příběhy střídat po kapitolách – jedna kapitola je o dceři, druhá o otci. Všichni prožíváme smutek i radost, všem se nám v průběhu života dějí obdobné věci... Co se liší, je způsob, jak dané události zpracováváme a jak se s nimi vyrovnáváme. Propletenost osudů jsem chtěla naznačit použitím jedné identické věty, která ukončuje jednu kapitolu a další s ní začíná. Když jsem se ale po těch kapitolách blížila k polovině příběhu, s hrůzou jsem zjistila, že otec má mnohem delší život než dcera. A příběh mi přestal vycházet. Musela jsem se tedy vrátit a  spoustu textu přeorganizovat, aby se mi na konci vyprávění setkalo a jejich osudy propletly. Chvíli jsem ovšem váhala, zda jsem si vybrala správnou formu vyprávění,“ směje se paní Alena.

NOVÝ NÁPAD, NOVÁ KNIHA... Když Alena Mornštajnová začne psát novou knihu, má už v hlavě určitou představu a  osu příběhu: „Vím, jak se bude příběh odvíjet a k jakému konci chci dospět... Pak ladím formu vyprávění. Někdy se mi stane, že mi do děje vstoupí uprostřed vyprávění postava, o které zjistím, že ji chci použít výrazněji, než jsem si z počátku myslela. Jiná osoba se zas může trošku upozadit. Ale to jsou malé detaily. Abych mohla psát, musím mít v hlavě kostru vyprávění.“ Na nastartování tvůrčí atmosféry nepoužívá paní Mornštajnová žádné psací rituály: „Pro psaní potřebuji hlavně klid. Někdy píšu tady doma, někdy na chalupě, nebo někde na rezidenci v literárním centru. Stačí mi stůl, počítač a klid.“ Nejbystřejší si paní Alena připadá ráno – to ale většinou stráví vyřizováním mailů a korespondence. Kolem čtvrté páté hodiny odpoledne pak bývá na psaní nejlépe naladěná.

TICHÉ ROKY Nejnovější román oceňované a oblíbené české spisovatelky Aleny Mornštajnové vychází současně s knižní verzí od nakladatelství Host jako audiokniha TICHÉ ROKY v podání Kláry Suché a Miroslava Hanuše. Po audioknihách HANA a HOTÝLEK tak budou mít posluchači k dispozici i žhavou novinku, kterou během letošního podzimu doplní i audio zpracování prózy Slepá mapa. „Autorka tentokrát od osudových zvratů způsobených dějinnými ranami přeladila na intimnější rodinné drama, ale přesto zůstala u svého tématu, na němž ukazuje, že ,malá‘ osobní historie může být stejně důležitá jako velké dějiny, protože všechno, co se stalo předtím, než jsme přišli na svět, zásadně ovlivňuje náš další život,“ nastiňuje Šárka Jančíková, redaktorka vydavatelství OneHotBook. Sama spisovatelka Alena Mornštajnová se k audioknize vyjádřila: „Klára Suchá dodala Bohdaně křehkost a zranitelnost, stala se jejím vnitřním hlasem a naprosto přesně vystihla pocity, které jsem dívce přisoudila. Miroslav Hanuš v roli vševědoucího vypravěče dokázal v každé větě rozpoznat to správné slovo, na které je třeba položit důraz, aby posluchač pochopil Svatoplukovy prožitky a motivace. Hlasy k sobě ladí, doplňují se a vyvolávají potřebu poslouchat dál. Oběma interpretům děkuji, že postavám Tichých roků vtiskli duši.“ KNIHA TICHÉ ROKY, HOST, HOSTBRNO.CZ, 297 Kč AUDIOKNIHA TICHÉ ROKY, ONEHOTBOOK.CZ, 349 Kč

foto: pr

NEJVĚTŠÍ VÁŠEŇ Ačkoli čtení je neoddělitelnou součástí jejího povolání, je pro Alenu Mornštajnovou stále tím nejlepším odpočinkem. „Je mi jasné, že se musím i trošku hýbat, ale čtení je mou vášní. Momentálně mám rozečtenou knížku od Jitky Vodňanské – Voda, která hoří. Ale kdybych měla zmínit knihu, která se mi v poslední době líbila úplně nejvíc, byla by to Alias Grace od Margaret Atwoodové. Je to autorka, která napsala Příběh služebnice. Alias Grace mám i  jako audioknihu, tak si ji po chvilkách velmi ráda poslouchám.“ Paní Alena vždy tíhla k  angloamerické literatuře. A  kdyby měla vybrat jednu knihu, kterou by si přečetla znovu, byla by to Modlitba za Owena Meanyho od Johna Irvinga: „Tuto knihu jsem už četla asi třikrát, a kdybych ji otevřela kdykoli kdekoli, budu ji číst ráda. Je to chytrá a čtivá knížka. Myslím, že knihy by měly být hlavně čtivé.“ Slunečné dny tráví paní Mornštajnová na zahrádce, kterou po chvilkách s  láskou opečovává. Rozhodně ale není domácí typ, který by nevytáhl paty z  domu. Velmi ráda cestuje, což se jí v  poslední době daří hlavně díky pravidelným čtením a besedám – alespoň po krásách České republiky. „V poslední

111


HANA – ČESKÁ DIVADELNÍ PREMIÉRA DLE SLAVNÉ KNIŽNÍ PŘEDLOHY V BRNĚNSKÉM MAHENOVĚ DIVADLE Kniha Hana, věnující se uhrančivým osudům tří žen z jednoho století, je dílem české spisovatelky Aleny Mornštajnové. Příběh vychází ze skutečných událostí odehrávajících se ve Valašském Meziříčí, kdy někdy stačí jen jeden zákusek, jedno zamilování se a obrátí se vám celý život naruby. Z podmanivého jobovského příběhu o tom, že ztratit lze v životě vše kromě lásky a vzájemného lidského porozumění, se ve strhujícím tempu vynořují osudy žen tří generací: Miry, její tety Hany a babičky Elsy. Ožívá bolest i utrpení, zrada a nenávist, ale také láska, lidskost a humor. Divadelní ztvárnění knižního bestselleru je poslední činoherní premiérou sezony 2018/2019 v Mahenově divadle. Režie inscenace se ujme ředitel NdB – Martin Glaser. Premiéra se uskuteční v pátek 7. června 2019 od 19.00 hodin v Mahenově divadle v Brně. Více informací najdete na NDB.CZ

Čtenáři oblíbený a kritikou uznávaný román Hana vyšel jako audiokniha v podání Lenky Vlasákové a Terezy Dočkalové, a vy ji můžete získat i s vlastnoručním podpisem spisovatelky. Napište nám do 30. června 2019 na SOUTEZ@OL4YOU.CZ, jaké pocity ve vás kniha vyvolala. Autor nejzajímavější odpovědi získá podepsanou audioknihu.

STRAŠIDÝLKO STRÁŠA Představte si malé strašidlo. A teď si představte, že tohle malé strašidlo se všeho bojí. Tmy, zvuků, zkrátka všeho. A tak mu nikdo neřekne jinak než Stráša. O tom, jak se malý Stráša skamarádí s klukem Matějem, a o tom, co všechno spolu zažijí, vypráví kniha oblíbené spisovatelky Aleny Mornštajnové s báječnými ilustracemi Galiny Miklínové. STRAŠIDÝLKO STRÁŠA, ALBATROS, 229 Kč

112

[osobnosti]

době zjišťuji, jak jsou ta česká města krásná a jak umí být lidé úžasní. Díky překrásným zážitkům si říkám, že ani nemusím jezdit někam do ciziny.“ Ale i v cizině se paní Alena cítí jako ryba ve vodě. Nedávno se vrátila z měsíčního pobytu v literárním centru v Krakově, kde už jednou byla na šest týdnů: „Tam už to znám a vím, že se tam krásně píše. Napsala jsem tam asi čtvrtinu Hany. Byl tam naprostý klid a tvůrčí atmosféra, při které se báječně tvoří.“ Začátkem října se paní Mornštajnová chystá do literárního centra a  na veletrh ve španělském Madridu. V rámci tohoto výletu by ráda trošku oprášila svou španělštinu: „Potřebovala bych tam ale strávit tak půl roku – jsem věčný začátečník. Mým snem by bylo přečíst si v originále knihy od Gabriela Garcíi Márqueze,“ prozrazuje spisovatelka svého dalšího oblíbeného autora. Z  nepoznaných končin ji láká ještě Chile, pro které cítí nepopsatelnou slabost, a  taky slunné San Francisco.

HANA Ačkoli byl román Hana třetí knihou této talentované spisovatelky, byl nejvíc vidět a bylo o  něm také nejvíce slyšet. Získal např.  ocenění Česká kniha 2018, stal se Knihou roku 2017 na Databázi knih a  aktuálně se překládá do deseti cizích jazyků. V  brněnském Mahenově divadle bude mít zanedlouho premiéru divadelního zpracování a v redakci doufáme, že se brzy dočkáme i zpracování filmového. Příběh zvláštní tety Hany nás opravdu zasáhl. O to víc nás

foto: pr

SOUTĚŽ


zajímá, které části knihy byly inspirované reálnými lidmi a příběhy... „Reálná je část o  tyfové epidemii – opravdu se odehrála v roce 1954 ve Valašském Meziříčí,“ vypráví autorka. Epidemie tehdy skutečně vznikla v  cukrárně – a  protože bylo okolo MDŽ, kdy se hodně kupovaly zákusky, šla nějaké koupit také babička Aleny Mornštajnové, tehdy ještě mladá maminka od tří dětí. Ačkoli bylo po zákuscích ostatním v rodině také špatně, ona jediná měla opravdu silný průběh tyfu a  dostala se do nemocnice. Ta byla ale kvůli epidemii přeplněná a nemocniční personál ji nechal ležet na převozním lehátku na chodbě, dokud se neuvolní nějaké místo. A protože pro tyfus jsou typické nejen vysoké horečky, ale i blouznění, potýkala se s pocity, že ji někdo pronásleduje. V nestřeženém okamžiku slezla z  lehátka a  v  domnělém útěku před pronásledovateli se jí podařilo na toaletách najít nezabezpečené okýnko, ke kterému si přisunula židli a vypadla ven: „Měla velké štěstí – dopadla totiž na takovou stříšku, která bývá nad dveřmi. Ta pád ztlumila. Byla hodně polámaná, ale přežila. Ale  jak se lidem ke stáří začínají ozývat veškeré zlomeniny a vše, čím nás život poznamenal, měla i ona velké potíže. To se pak u nás říkalo: ,To bylo tehdy, jak babička vypadla z okna nemocnice při tyfové epidemii...‘“

foto: vojtěch vlk

TYFOVÁ EPIDEMIE VERSUS HOLOCAUST A právě tyfová epidemie měla být hlavní linkou knihy Hana: „Věděla jsem, že tyfus u  nás v  Meziříčí proběhl. Říkala jsem si, že by bylo dobré o tom napsat a nějak městu připomenout, co se tu tehdy stalo. Začala jsem se o  historii města více zajímat a  při zpracovávání rešerší o  tyfu (kdy už jsem měla vymyšlený příběh sžívání malé holčičky se zvláštní tetou) jsem narazila na holocaust a na to, že i ve Valašském Meziříčí byli Židé. Teprve tehdy jsem si uvědomila, že událostí, která hlavní hrdinku z připravované knihy mohla navždy ovlivnit a udělat z ní divnou tetu Hanu, by mohl být právě holocaust.“ Alena Mornštajnová se pak dlouho bránila tomu, když někdo řekl, že napsala knihu ,o holocaustu‘: „Dnes už začínám chápat, že holocaust je v knize daleko podstatnější, než jsem zamýšlela,“ popisuje spisovatelka. Původní záměr připomenout tyfovou epidemii se začal upozaďovat díky historickým rešerším, v rámci kterých se začalo vynořovat velké množství informací o  židovských obyvatelích Valašského Meziříčí, kteří zmizeli 14. září 1942 a zhruba do roku 2000 je ve městě nic nepřipomínalo. Teprve po roce 2000 se vrátil do města pan Michael Honey – jeden z těch, který dobu deportace Židů z Valašského Meziříčí zažil. Když zjistil, že zde na oběti holocaustu neexistuje žádná vzpomínka, inicioval postavení památníku. S  Michaelem Honeym se už paní Alena bohužel neměla možnost setkat, protože knihu začala připravovat až v  roce 2013. „Teprve v  roce 2014, když jsem našla jeho jméno v  databázi přeživších holocaustu, jsem se ho pokusila kontaktovat,“ zmiňuje Alena Mornštajnová. Odpověď na svůj e-mail sice dostala, ale bohužel s informací, že pan Michael Honey už umřel... „V  e-mailu jsem ho žádala o  upřesnění některých detailů, ale hlavně jsem mu chtěla poděkovat za to, že byl takovým

dobrým zdrojem – ve svých vyprávěních byl velice podrobný. Část jeho vzpomínek jsem poté zpracovala do povídky Růže – je to vyprávění o skutečné Miře a Haně Hellerových.“ V období, kdy paní Alena připravovala knihu Hana, přečetla hodně knih od autorů, kteří přežili holocaust: „Příběhy byly ohromně dojemné. Bylo hrozné si vůbec představit, že tohle někdo skutečně zažíval. Ale většina z příběhů nebyla literárně zpracovaná – lidé sice uměli popsat veškeré hrůzy, které se děly, ale já jsem se chtěla zaměřit na to, jak tyto události ovlivnily jejich následné životy...“

STRAŠIDÝLKO STRÁŠA Těžká témata z období druhé světové války a holocaustu mohou být velmi deprimující: „Když jsem tu knížku psala, velmi blízce jsem si uvědomovala, co jeden člověk dokáže napáchat a  jak na sebe umí být lidé strašně zlí. Právě v  tu dobu jsem si říkala, že si musím trochu zlepšit náladu – a  napsala jsem knížku pro děti. Měla jsem potřebu vrátit se k  tomu lepšímu v životě, připomenout si, že život není až tak špatný.“ Tak se autorka vrátila do pomyslného dětství a napsala knížku pro děti o  Strašidýlku Strášovi. „Tuto knížku jsem psala především pro sebe – nesnažila jsem se nikoho vychovávat ani něco naučit.“ Ačkoli se paní Alena nesnaží nikoho vychovávat ani učit, my v  redakci musíme přiznat, že jsme se díky jejím knihám naučili hodně. Děkujeme za ně a těšíme se na další!

113


E-TRON

AUTO Z BUDOUCNOSTI VYVINUTÉ PRO SOUČASNOST VAROVÁNÍ: NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK NEČTĚTE, POKUD SE CHCETE S KLIDNÝM SRDCEM POSADIT ZPÁTKY DO SVÉHO VOZIDLA...

J

připravila: Zuzana Zbořilová foto: Jan Bartoš

estli jsem někdy chtěla zmizet z Olomouce a  už se nikdy nevrátit, bylo to v  týdnu, kdy mi z  olomoucké pobočky Audi Samohýl zapůjčili nejnovější elektro SUV v  plné výbavě: e-tron. Vzhledem k  tomu, že je tohle vydání také tím posledním, mě možnost útěku hodně lákala, ale nakonec jsem sama sebe přemluvila, e-tron v  pořádku do showroomu vrátila a  sedla si zpátky do své staré škodovky. Co vám budu povídat, doteď toho lituju! Do e-tronu jsem se zamilovala ještě dřív, než jsem si do něj sedla. Virtuální vnější zrcátka dělají z tohoto vozu téměř nadpozemský přístroj. Audi e-tron je prvním sériově vyráběným modelem, který je virtuálními vnějšími zpětnými zrcátky vybaven. Ta nabízí nejen nový technologický zážitek, ale také celou řadu praktických výhod ve smyslu komfortu a  bezpečnosti. Na jejich plochých stopkách jsou posazena šestihranná zakončení, ve kterých jsou integrovány malé kamery. Obraz

114

[auto]


zachycený těmito kamerami se zobrazuje na vysoce kontrastních OLED displejích o rozlišení 1200 x 800 pixelů, které jsou umístěny mezi palubní deskou a dveřmi. Sedmipalcové displeje virtuálních vnějších zpětných zrcátek s  automatickým přizpůsobením jasu okolním světelným podmínkám jsou vybaveny přibližovací spínací funkcí: jestliže se prstem přiblížíte k jejich povrchu, aktivujete symboly umožňující nastavení rozsahu obrazu. Pokud potřebujete upravit nastavení zrcátka na straně spolujezdce, můžete použít funkci přepínání.

ELEKTROMOBILITA DOTAŽENÁ K DOKONALOSTI Nastavila jsem si sedačku tak, aby se mi dobře řídilo, a uložila nastavení – tohle je skvělá vychytávka, pokud se v autě častěji střídají řidiči. Tu vaši správnou polohu si vůž totiž zapamatuje a po nastoupení do vozu se vrátí do původního stavu. Při zavírání dveří mě mile překvapí automatické dovírání dveří, když se vám nepodaří správně zavřít. Po zmáčknutí Start samozřejmě neslyšíte žádný motor. Jízdu dělá tohle ticho naprosto komfortní, ale musíte dávat o to větší pozor na chodce – opravdu vás neslyší. Na displeji se mi objevila informace o dojezdu 339 km. Baterie ovšem nebyla nabitá do plna. Celkový dojezd se uvádí kolem 400 km. Co je potřeba k domácímu nabíjení? Většina majitelů elektrických a  plug-in hybridních vozů nabíjí svá vozidla především v domácích podmínkách, například v garáži nebo pod přístřeškem na vůz. Není se čemu divit, protože zde je vůz bezpečně zaparkován a  může se v  klidu nabíjet přes noc. Využitelná nabíjecí síla nezávisí jen na vozidle samotném a na příslušném dobíjecím vybavení, ale také na individuální infrastruktuře domu a na domácí elektrické přípojce. V závislosti na konkrétních požadavcích nabízí automobilka Audi pro tyto případy výkonné a kompaktní nabíjecí systémy. Jestliže si nemůžete svůj elektrický nebo plug-in hybridní vůz dobít doma nebo potřebujete akumulátor svého vozu nabít na cestách, můžete využít některou z veřejných nabíjecích stanic, kde lze vůz pohodlně nechat například po dobu, kdy máte obchodní schůzku. Navíc je zde služba Audi e-tron Charging Service, díky níž získáte přístup k  jedné z  největších evropských sítí veřejných nabíjecích stanic. Vzhledem k  tomu bu-

Na přání dostupná virtuální vnější zrcátka snímají prostor za vozem pomocí externích kamer a přenášejí obraz do OLED displejů s vysokým rozlišením umístěných na vnitřní straně dveří. Nabízejí tak řidiči dokonalý přehled a zcela nový zážitek při řízení.

115


dete mít možnost využívat pro dobíjení svého vozu více než 70.000 nabíjecích stanic v 16 zemích Evropy. Na dlouhých cestách jistě oceníte evropskou síť rychlonabíjecích stanic Ionity, kde budete mít díky výkonu až 150 kW možnost svůj vůz dobít velmi rychle. Síť Ionity je součástí služby e-tron Charging Service, přičemž se na ni vztahují speciální podmínky. A  za jak rychlou dobu nabijete zcela vybitou baterku? Při použití rychlonabíječky na 150 kW budete mít „plnou nádrž“ zhruba za 40 minut. A s tím už si dokážu představit krásnou dovolenou – po 400  kilometrech 40minutová pauza? Žádný problém! Sedačky se navíc dají sklopit téměř úplně dolů, takže se krásně nabízí případný šlofík s otevřeným střešním okýnkem.

E-TRON MILUJE LÉTO I ZIMU

116

AUDI e-tron

AUDI SAMOHÝL Přemýšlíte nad elektromobilem a zaujal vás Audi e-tron? Tomu se vůbec nedivíme! Nejen jízdní vlastnosti, ale i možnost rychlého nabíjení 150 kW nás v redakci doslova nadchly! Zkušební jízdu si domluvte v olomoucké pobočce Samohýl Motor v ulici Kosmonautů 846/2 nedaleko Šantovky. Více info najdete na SAMOHYLMOTOR. CZ/AUDI/OLOMOUC

[auto]

Motor Elektromotor Obsah baterie 95 kW Max. výkon 300 kW (408 k) Točivý moment 664 N.m Převodovka Automatická Max. rychlost 202 km/h Zrychlení 0-100 km/h 5,4 s Spotřeba elektřiny (NEDC, kombinovaná) 23,7 kW/100 km Nabíjení DC až 150 kW AC 11/22 kw Pohotovostní hmotnost 2565 kg Základní cena modelu 2.094.900 Kč

foto: jan bartoš

Nejste milovníky elektromobilů, protože se bojíte, že byste v zimě při -10 °C nenastartovali? To se v Audi nestane – e-tron disponuje čtyřokruhovým chlazením a ohříváním, ve kterém koluje 42 litrů kapaliny. To udržuje baterie ve stejné teplotě a zajistí, abyste nastartovali i když je -12 °C (u konkurenčních značek si vůbec neškrtnete – ani nenastartujete, ani nedobijete). Audi e-tron je poháněno dvěma elektromotory a výkon při startování je srovnatelný s běžnými sportovními vozy. O optimální trakci a jízdní dynamiku se stará nová generace pohonu quattro: elektrický pohon všech kol. Díky němu je Audi e-tron vhodné pro každodenní dojíždění a nadchne vás svou snadnou ovladatelností a hbitými reakcemi. V případě potřeby během okamžiku aktivuje pohon všech kol, který v závislosti na situaci flexibilně rozdělí točivý moment mezi obě nápravy, abyste si mohli jízdu na plno vychutnat v každém terénu. Za těch několik dní s e-tronem jsem nepřišla na jedinou věc, která se by se mi na něm nelíbila. Možná tedy až na jednu – na cenu. Ale v porovnání cena/ výkon není o čem mluvit. Protože jestli si tento vůz budu chtít pořídit, nebudu chtít slevovat. Slevovat z výbavy!


#4

JIŽ BRZY

SAVE THE DATE 23/05/2019 OPEN 18.00 CAFE NEW ONE / OLOMOUC

PARTNEŘI

DESIGN • BEAUTY • MEDICAL MEN ZONE • POP – UP shops FASHION shows • BARBER shop TAT TOO • VIP • PRESENTS

Akci moderuje Gabriela Partyšová DJ Andrea Fiorino Afterparty – Latino Bar/Uhelná/Olomouc

VÍCE INFORMACÍ O LOCAL EVENT

#4

PODPOROVATELÉ

NAJDETE NA FACEBOOKU


ZAMILOVANÍ MÍŘÍ DO TEPLA MÁJ JE LÁSKY ČAS. TAK PROČ HO NEPROŽÍT V TEPLE, NA BŘEHU PRŮZRAČNÉHO MOŘE, UPROSTŘED KRÁSNÉ PŘÍRODY A NEDALEKO HISTORICKÝCH PAMÁTEK? PROZRADÍME VÁM, JAKÁ MÍSTA JSOU IN.

Už se nemůžete dočkat sluncem zalitého moře? Vypravte se na Tureckou riviéru! Nikde jinde nenajdete takový komfort za minimální peníze. Vítejte v ráji, který nasytí všechny vaše smysly.

LUXUS DOSTUPNÝ PRO VŠECHNY Z letiště Antalya se vydejte na 40 km vzdálenou Tureckou riviéru. Řekli byste si, že když patří mezi luxusnější letoviska, že bude i drahou destinací, ovšem ceny zájezdů jsou v současné době tak nízko, že se opravdu vyplatí zažít luxus na vlastní kůži. „Určitě můžeme doporučit hotely Diamond Premium, Paloma Grida, Sea Planet Resort, Sentido Flora Garden nebo Smartline Numa Konaktepe. Všechny nabízejí animační programy v  ceně a  některé i  saunu, minigolf, tenisové kurty s nočním osvětlením, stolní tenis, bowling, kulečník, internet, kosmetiku, turecké lázně či dokonce bruslení. Turecká riviéra

118

je místo, kde najdete bílé písečné pláže a velice čisté moře, které láká nejen milovníky koupání, ale i nadšence vodních sportů,“ říká Jana Hájíčková z CK Neckermann. Nabídka aktivit je tak pestrá, že můžete každý den svého pobytu vyzkoušet něco nového – jízdu na banánu, na kulaté matraci, na vodním skútru nebo letět na padáku za lodí. Toužíte-li si zahrát golf, pak zvolte Belek. Můžete zde nachodit až stovky kilometrů na šesti hřištích, která vyhledávají profesionálové z celého světa.

RÁJ PRO MLSNÉ JAZÝČKY Turecko jako potomek Osmanské říše, která sahala od Balkánu přes Kavkaz na Střední východ, má ve svém dědictví snad všechny nejlepší kulinářské výtvory těchto oblastí. V all inclusive programech ochutnáte opravdu vše – rozmanité druhy zeleniny, mnoho druhů luštěnin, výbornou rýži, nespočetné

[cestování]

foto: ck neckermann

TURECKÁ RIVIÉRA


druhy ovoce, olivy, až po masa, která jsou nápaditě připravována s vlastními druhy koření a  bylinek. Chybí jen maso vepřové, které muslimové jíst nesmějí, ale za to velký výběr masa jehněčího, telecího, hovězího i  drůbežího či ryb vám to jistě vynahradí. Strava je oproti české kuchyni velmi lehká a bohužel tak skvělá, že neskončíte jen u jedné malé porce. Navštívíte-li Turecko, budete velmi mile překvapeni vlídnou a pohostinnou povahou Turků. Byl by hřích se s touto zemí neseznámit a  nezažít týden, který bude oázou pro všechny vaše smysly.

RADY NA CESTU: • • •

Před cestou zkontrolujte pas, který musí platit 150 dnů po příjezdu do Turecka. Do Turecka není potřeba vízum, pokud váš pobyt nepřekročí 90 dnů. Platí se tureckou lirou, přičemž kurs je 1 TRY za 4 Kč. Ve velkých letoviscích můžete platit eury i americkými dolary.

TUNISKO

foto: ck neckermann

V Tunisku na vás čekají stovky kilometrů zlatavých pláží, olivovníkové háje, datlové palmy, cypřiše, korkové duby, cedry, voňavé bugenvilie a  jasmíny. „Hotely, jako např. Vincci Nozha, Iberostar Averroes nebo Lti Mahdia Beach, leží přímo na písečné pláži a nabízejí luxus v podobě all  inclusive a  animačních programů,“ upozorňuje Jana Hájíčková z CK Neckermann. Až vás omrzí válení se na pláži, zkuste poznat také vnitrozemí. Se svými solnými jezery, stále se měnící pouští zdobenou písečnými růžemi, nazelenalými oázami, pestrými berberskými vesnicemi, středověkými městečky a tržišti, minarety, mešitami a vůní koření, má také co nabídnout.

RADY NA CESTU: •

Pokud občané České republiky cestují do Tuniska s cestovní kanceláří a mají zajištěné letenky i ubytování (voucher na ubytování), vízum nepotřebují. Platnost pasu ale musí překročit alespoň tři měsíce po návratu. • Platí se zde tuniským dinárem (TND), který stojí zhruba 7,50 Kč. Litr balené vody vás vyjde asi na 8 Kč, káva na 16 Kč a menu v restauraci na 96 Kč. • V letoviscích v Tunisku se domluvíte francouzsky, anglicky, německy a italsky. Ve vnitrozemí počítejte většinou s francouzštinou. • Solná jezera v Severní Africe byly v pravěku původně ramenem Středozemního moře. I když jezera postupně vysychala, z moře stále přitékala slaná voda a nahromadila zde sůl, kterou můžete vidět dodnes.

119


OSTROV MALTA Malta leží ve Středozemním moři v prostoru sevřeném Sicílií, Tuniskem a  Libyí. Díky její strategické poloze o ni v historii usilovalo mnoho národů. Naposledy to byla Velká Británie, Malta získala nezávislost až v  roce 1964. Nicméně angličtina tu zůstala úředním jazykem stejně jako maltština. Proto se sem sjíždějí na jazykové pobyty spousty studentů.

PRŮZRAČNÉ MOŘE

RADY NA CESTU:

foto: ck neckermann

• Zpáteční letenku na Maltu pořídíte již od 6600 Kč. Malta je od roku 2004 členem EU, takže již není potřeba vízum, stačí pouze cestovní pas. Platí se eury, přičemž současný kurs je zhruba 26 Kč za 1 euro. • Více informací najdete na MALTA-INFO.CZ

Z Malty budete nadšeni, i  když vás nelákají výlety a chcete si užívat slunce a moře. Počasí je tu stálé, v létě bez srážek a teploty se pohybují kolem třicítky. Průzračně čisté moře s viditelností často až do 30 metrů a bohatý podmořský život lákají především potápěče, nicméně i  se šnorchlem o  nic z  toho nepřijdete. Pobřeží je spíše skalnaté, vápencové se schůdky do vody. Hotelové komplexy si vytvářejí písčité pláže. Mezi ty nejlepší patří wellness hotel Preluna v městečku Sliema či Ramla Bay Resort ve  městě Mellieha. Oba má ve své nabídce CK Neckermann.

120

[cestování]


122


ZEMĚ PRALINEK připravila: Hana Zbořilová

KDYŽ SE ŘEKNE BELGIE, VYBAVÍ SE NÁM V REDAKCI KROMĚ PIVA HLAVNĚ VŠUDYPŘÍTOMNÉ ČOKOLÁDOVÉ PRALINKY, VAFLE A BRAMBOROVÉ HRANOLKY. NA KTERÉ NARAZÍTE NA KAŽDÉM ROHU. NÁŠ REPORTÁŽNÍ VÝLET DO TÉTO ZEMĚ TRVAL DÍKY BOHU JEN ČTYŘI DNY. UMÍTE SI PŘEDSTAVIT, JAK BYCHOM VYPADALI TŘEBA PO MĚSÍCI?!?

[cestování]

123


V

minulosti byla Belgie součástí historického území zvaného Nizozemí. Dnešní belgické království leží v  západní Evropě při pobřeží Severního moře. Belgické hlavní město Brusel je také sídlem Evropské komise, Evropské rady a  Evropského parlamentu. Belgie je součástí schengenského prostoru a platí se zde eurem. Po jazykové stránce je Belgie velmi nejednotná. Nizozemsky mluví přibližně 60 % obyvatel, francouzsky 40 % a  německy necelé 1 %. Francouzsky se hovoří převážně na jihu země, vlámsky zase na severu. Němčina se užívá na malé části území na východě Belgie. Najdete zde údajně 400 pivních značek a ze všech stran vás bude pozorovat nějaký komiksový hrdina. Komiks totiž Belgičané milují. Církevní příběh v podobě komiksu najdete i v katedrále sv. Michaela a sv. Guduly v centru Bruselu. Ochutnat byste v Belgii měli několik typických lahůdek, než je zakážou pro svou nezdravou povahu: bramborové hranolky smažené v sádle, ke kterým si často nebudete ani moct vybrat z  nepřeberné nabídky omáček; pochoutku z palačinkového těsta (vafle) a čokoládové pralinky všech možných tvarů a náplní. Pokud narazíte na kvalitní horkou čokoládu, budete se olizovat až za ušima. S  pivem opatrně, nemusíte přece ochutnat všech 400 značek.

124


BRUSEL Magickým symbolem Belgie a Bruselu je model základní buňky krystalové mřížky železa zvětšený 165 miliardkrát – Atomium. Ocelovou stavbu, která dosahuje 102 metrů, navrhl inženýr André Waterkeyn u příležitosti mezinárodní výstavy Expo 58. Demokratickým srdcem Evropské Unie v Bruselu je Evropský parlament a vy zde jako návštěvníci můžete získat názornou představu o tom, jak funguje a co dělá pro občany EU. Nabídka toho, co zde stojí za vidění, je skutečně široká – od prohlídek jednacího sálu se zasvěceným průvodcem až po supermoderní návštěvnické centrum. Pokud se bude zrovna konat plenární zasedání, možná budete mít dokonce příležitost sledovat některou z klíčových rozprav nebo hlasování. Zcela mimořádný zážitek z Evropského parlamentu si odnesete z Parlamentaria. Prostřednictvím interaktivní multimediální instalace se děti i dospělí zábavným způsobem dozvědí vše potřebné o evropské demokracii. V rámci naší návštěvy Evropského parlamentu jsme měli štěstí a narazili dokonce na europoslankyni Olgu Sehnalovou, která bojuje proti dvojí kvalitě, snaží se bránit české spotřebitele proti šmejdům a hrdě v zahraničí ukazovat, v čem jsme dobří.

125


BRUGGY Bruggy naleznete 90 km severozápadně od Bruselu a díky síti kanálů bývají označovány „Benátkami severu“. Plavba člunem je stejně krásná jako procházka městem, navíc také spojuje Bruggy s dalšími městy jako Gent, Ostende a Zeebrugge. Od roku 2000 je historické centrum Brugg zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO – na náměstí lákají k fotografování nejvíc různobarvené cechovní domy.

GENT Stejně jako Bruggy si i přístavní městečko Gent zachovává svůj středověký ráz a architekturu. My jsme propadli také kouzlu tržiště, kde seženete od starých vinylových desek přes knihy a porcelán až po historické golfové hole zkrátka všechno, co nepotřebujete. K vidění stojí také odsvěcený kostel, který slouží jako meeting point pro všechny milovníky dobrého jídla, drinků a zábavy – Holy Food Market.

126


LOVAŇ Kdybychom se měli rozhodnout, kde ve světě studovat, určitě by to bylo univerzitní městečko Lovaň s nejstarší univerzitou v Belgii – její historie sahá až do roku 1425. V budově rektorátu najdete univerzitní centrum s prodejnou, kde kromě triček, hrníčků a deštníků s logem zdejší univerzity najdete také banánový likér, který vzniká z místních banánů ze světové genové banky banánovníku. Dalším „nej“, kterým se Lovaň může chlubit, je radnice Stadhuis. Ta totiž bývá označována jako nejkrásnější radnice v Evropě. A pokud jste praví milovníci piva, měli byste vědět, že odsud pochází také slavný pivovar Stella Artois.

JAKÉ KOUPIT SUVENÝRY? V Bruggách nezapomeňte vyhledat prodejny s krajkami – jsou velmi krásné a cenově dostupné. Čokoládové pralinky asi netřeba připomínat, těmi neurazíte nikoho (pokud se vám je tedy podaří dovézt až domů). Při nákupu piv se můžete rozvášnit (v závislosti na váhový limit vašeho zavazadla) – vyzkoušejte třeba značku Delirium Tremens s obrázkem růžového slona na etiketě.

127


EXTRA TIPY [OL]4YOU VÁM NA TÉTO DVOUSTRANĚ PRAVIDELNĚ PŘINÁŠÍ SKVĚLÉ TIPY NA PODNIKY A SLUŽBY NEJEN V OLOMOUCI. MŮŽETE ZDE NAJÍT DOPORUČENÍ NA NOVÉ RESTAURACE, KAVÁRNY, ŠIKOVNÉ ŘEMESLNÍKY A FIRMY, ALE I NABÍDKY PRÁCE ČI POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE. HODINKOVÝ SHOWROOM: SCHWEITZEROVA 99A, OLOMOUC www.zilkahodinky.cz

Petra Kubalčíková Kadeřnický salon ART HAIR DESIGN Tř. Kosmonautů 1, Olomouc Tel.: +420 777 308 081 www.arthairdesign.cz

PRACHARNA Garden Restaurant Křelovská 91, Olomouc Tel.: +420 737 007 015 www.restaurant-pracharna.cz

www.prodluzovani-vlasu-olomouc.cz

info@zizka-stavebniny.cz

,

PA R K H O T E L O LO M O U C

PRACHARNA Park Hotel Olomouc Křelovská 91, Olomouc Tel.: +420 585 411 271 www.hotel-pracharna.cz

128

Face Institut Natálie Žambochové Masarykova třída 31, Olomouc Tel.: +420 736 664 899 www.olomouc-kosmetika.cz Face Institut Natálie Žambochové


www.navarafoto.cz

DĚLÁME TO JINAK... Small things make the difference! jazykové vzdělávání • překlady • tlumočení + 420 774 667 465, Sokolská 44, Olomouc autorizovaný prodejce vozů značek Jaguar, Land Rover a Volvo

www.victoria-agency.cz Victoria Language Agency

www.autokomplexmatejka.cz

MODERNÍ INDICKÁ RESTAURACE ORIGINÁLNÍ COCKTAILY UHELNÁ 3 OLOMOUC

Hi5h je časoprostor, který musíš zažít

Manicure & Pedicure PRACHARNA Park Hotel Olomouc Křelovská 91, Olomouc Tel.: +420 776 130 687 www.ilonabyopi.com

Fotograf Karel Pančochář www.imagekp.com www.facebook.com/kpfotograf +420 737 489 352

129


DISTRIBUČNÍ MÍSTA

NAJDĚTE SI SVÁ OBLÍBENÁ DISTRIBUČNÍ MÍSTA [OL]4YOU: AquaPark Olomouc, Kafkova 1223/8, Olomouc • Autocentrum Olomouc Volkswagen, Horní lán 1, Olomouc • Autokomplex Matějka, Brněnská 59, Olomouc • Babor Beauty Spa Olomouc, Švýcarské nábřeží 6, Olomouc • Best Sportcentrum, Dolní hejčínská 36, Olomouc • Black Stuff, 1. máje 807/19, Olomouc • BMW CarTec Olomouc, Tovární 1297/1b, Olomouc • Botanico Café, Wolkerova 3, Prostějov • Bounty Rock Café, Hálkova 2, Olomouc • Bruno Fashion, Šantovka, Polská 1, Olomouc • Café City, Horní náměstí 27, Olomouc • Café Delux, Zeyerova 16, Olomouc • Café Factory, Šantovka, Polská 1, Olomouc • Café Hájek, třída Svornosti 8, Olomouc • Café La Fée, Ostružnická 13, Olomouc • Café Mahler, Horní náměstí 11, Olomouc • Café New One, tř. Svobody 596/21, Olomouc • Café Palác, 1. máje 869/27, Olomouc • Café Seneca, Šantovka, Polská 1, Olomouc • Caffé Dieci & Cocktails, Denisova 11, Olomouc • Caffé Dolce Vita, 1. máje 87, Olomouc • Caffé Trieste, Dolní náměstí 18, Olomouc • Centrum prenatální diagnostiky U.S.G. POL, Hanáckého pluku 6, Olomouc • Cocktailbar Osa, Mahlerova 240/15, Olomouc • Cukrárna Ollies, Horní Lán 1328/6, Olomouc • Čistírna peří, Hodolanská  19, Olomouc • Diamond Cafe & Lounge Bar, Uhelná 6, Olomouc • Espresso bar Illy, Mlýnská 2, Olomouc • Fishi Sushi, Wolkerova 42, Olomouc • G – centrum, Horní nám. 285/8, Olomouc • Golf Resort Olomouc, Dolany – Véska 89, Dolany • Hotel Alley, Michalské stromořadí 1061/5, Olomouc • Hotel Elegance, Husitská 2, Šumperk • Hotel Flora, Krapkova 439/34, Olomouc • Hotel Hesperia, Brněnská 385/55, Olomouc • Hotel Palác, 1. máje 869/27, Olomouc • Hotel Prachárna, Křelovská 91, Olomouc • Hotel Senimo, Pasteurova 905/10, Olomouc • Hotel Trinity, Pavelčákova 445/22, Olomouc • Hotel V  ráji, Hanáckého pluku 10, Olomouc • Informační centrum Litovel, náměstí Přemysla Otakara 762, Litovel • Informační centrum pod radnicí, Horní náměstí 583, Olomouc • Informační centrum Šumperk, Hlavní tř. 14, Šumperk • Informační centrum Uničov, Masarykovo nám. 29, Uničov • Informační centrum Velká Bystřice,

Zámecké nám. 79, Velká Bystřice • Internet Café Slam.cz, Slovenská 539/12, Olomouc • Jazz Fresh Café, Sokolská 48, Olomouc • Jazz Tibet Club, Sokolská 48, Olomouc • Kavárna Opera, Horní náměstí 433/21, Olomouc • Kino Metropol, Sokolská 572/25, Olomouc • Knihovna města Olomouce, náměstí Republiky 1, Olomouc • Krokodýlek Olomouc, Florykova 556, Olomouc • Lékárna U Pöttingea, Palackého 3, Olomouc • Lobster Restaurant, Polská 1, Olomouc • Love Coffee, Mararykova třída 56, Olomouc • Mango Netcentrum, Palachovo nám. 620/1, Olomouc • Mercedes Moravia, Horní lán 415/3, Olomouc • Naše Café, Dolní náměstí 173/15, Olomouc • Neo Beauty Clinic, Čajkovského 1348/18A (Horní lán), Olomouc • Neo Sport Clinic, Horní lán – Čajkovského 1348/18A, Olomouc • NH Collection Olomouc Congress Hotel, Legionářská 21, Olomouc • Omega Centrum, Legionářská 1299/19, Olomouc • Penzion v Jízdárně, Lazecká 576/81, Olomouc • Pevnost poznání, 17.  listopadu 7, Olomouc • Pikola, Polská 3, Šumperk • Pizzeria La Scala, Masarykova 15, Olomouc • Porsche Olomouc, Kafkova 474/1, Olomouc • Resort Hodolany, Ostravská 1, Olomouc • Restaurace a  pension Garnet, Lazecká 88, Olomouc • Restaurace M Trojka, Masarykova 3, Olomouc • Restaurace Plan B, Palachovo nám. 620/1, Olomouc • Restaurace U  Červeného volka, Dolní náměstí 26/39, Olomouc • Restaurace U  Puškaře, Vídeňská 11, Olomouc • Ristorante Pollo, Na Tabulovém vrchu  4, Olomouc • Rockstar Café/Bar, Lafayettova 10, Olomouc • RVmedCentrum, Horní lán 1310/10A, Olomouc • SanaPlasma, Wellnerova 1215/1, Olomouc • Side Street Grill & Bar, Kapucínská 1, Olomouc • SportBar Apolonia, Tovární 1197/42A, Olomouc • STK „Na Přerovské“, Týnecká 833/39, Olomouc – Holice • Sun Cafe, Horní Lán 7, Olomouc • Traffic Coffee, Palackého 21A, Olomouc • Transfuzní stanice, I.P.Pavlova 6, Olomouc • TrendCar Olomouc, I.P.Pavlova 120, Olomouc • Úzká  2 – kavárna & creperie, Úzká 2, Šumperk • Vědecká knihovna, Bezručova 3, Olomouc • Žilka Hodinky, Schweitzerova 99a, Olomouc • a mnoho dalších...

V rukou držíte poslední číslo magazínu [OL]4you. Děkujeme za dosavadní přízeň a přejeme všem čtenářům jen to dobré! Tipy na aktuální akce a zajímavé články stále najdete na www.OL4you.cz


Profile for OL4you

5-6/2019/OL4you  

[OL]4you ukazuje to nejlepší z nejlepšího – ta nejkrásnější místa, fascinující projekty, inspirující osobnosti – ve fotoreportážích a redakč...

5-6/2019/OL4you  

[OL]4you ukazuje to nejlepší z nejlepšího – ta nejkrásnější místa, fascinující projekty, inspirující osobnosti – ve fotoreportážích a redakč...

Profile for ol4you
Advertisement