Page 1

gi Re al

on

Næringslivet i drammensregionen

ve ga ut

APRIL - 2015

5. årgang

Økt verdiskaping I Drammen skapes det verdier hver eneste dag, slik som denne karaffelen, laget i Glasshytta på Strømsø. Verdiskapingen er større enn i de fleste andre byer, og 14. april samles ulike aktører på Fjordkonferansen for å skape ny vekst rundt fjorden. Side 4 og 10

Grunneierne om fjordbyen Verdensmester gir råd Ny mini-fjordby på Gullaug Wisløff ordner opp

Side 4 SIDE 6 SIDE 8 SIDE 25


www.seeview.no KF2169 • 3D/Foto: Rift

Bo i solen - ved Drammensfjorden

• Etablering av 70 moderne leiligheter på mellom 50 og 180 kvadratmeter • Leilighetene får solrik beliggenhet med utsikt til fjorden. • 100 meter strandlinje, skjermet fjordbad og marina med mulighet for båtplass. • Næringslokaler i underetasjene.

Svelvikveien 61 • 3039 Drammen Tlf. 99 46 50 50 • post@nostedbrygge.no


L ed er

styrket næringslivsforening

R

R LIE

ING

S

- veien til et sterkere næringsliv!

S

ÅD

LIE

ING

ÆR

ÅD

ÆR

N

R

N

Foto: Sønstrød Fotografene

R

Du holder nå den første utgaven i årgang 5 av Drammen24, Drammensregionens eget næringslivsmagasin, mellom hendene. Magasinet har etablert seg som en viktig stemme i debatten om næringsutvikling og byutvikling, men også som en kommunikasjonskanal for regionens næringsliv. Som nyvalgt styreleder for Næringsforeningen i Drammensregionen er det også en glede å kunne slå fast at vi har etablert en betydelig styrket forening som skal tale næringslivets sak. Drammen Næringslivsforening og Drammens Handelskammer har slått seg sammen, og vi fant det i denne sammenheng betimelig å gjennomføre en navneendring for bedre å reflektere foreningens nedslagsfelt. I tillegg vil vi bruke den internasjonalt anerkjente betegnelsen Chamber of Commerce for å vise at vi ivaretar de offisielle handelskammerfunksjonene for vårt område. Det er også verdt å merke seg at vi har innledet et nært og godt samarbeid med Drammens Håndverk- og Industriforening. Jeg ser frem til å lede det spennende arbeidet som Næringsforeningen i Drammensregionen har foran seg, slik at vi virkelig kan utnytte den tyngden vi nå innehar til å påvirke utviklingen til det beste for næringslivet.

- veien til et sterkere næringsliv!

Drammen Næringslivsforening (DNF), som har over 900 medlemsbedrifter, er en upolitisk interesseorganisasjon som samler Drammensregionens næringsliv. DNF skal være talerør for Drammensregionens næringsliv og jobbe for at rammebetingelsen for disse er best mulig. I tillegg skal DNF skape arenaer der medlemsbedriftene kan utvikle seg. DNF er organisert langs to akser; en geografisk akse som består av næringsrådene i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Sande og Svelvik, og en bransje- og temaakse som har totalt 13 nettverk.

Drammensregionen er et utrolig spennende område, og Drammen er en attraktiv by i sterk utvikling. Dette vil gjenspeiles i årets Fjordkonferanse som går av stabelen 14. april i Drammens Teater. En rekke sentrale deltakere i denne utviklingsprosessen vil bidra til å synliggjøre Fjordbyens potensial for næring, service og boliger, og med dette stimulere til samarbeid mellom aktørene. I denne sammenheng begynner også planene for «Gullaugbyen» å ta form, og disse vil også bli presentert på konferansen. Her er det bare å glede seg til noen inspirerende timer i byens storstue. Ellers slår en ny undersøkelse fast at Drammen ligger i tet når det gjelder økning i verdiskaping i næringslivet. I siste femårsperiode ligger vi på topp i et felt av syv sammenlignbare byer i Norge. Dette er svært gledelig og kanskje litt overraskende for noen. For oss som arbeider for og med byens og regionens næringsliv, gir dette inspirasjon til å øke fokus og innsats ytterligere. Vi vil bli enda bedre. Drammen har ved flere anledninger den siste tiden hatt besøk av trendanalytiker, forfatter og foredragsholder Ståle Økland. Økland har mange innspill og synspunkter på hva som skaper en attraktiv by. Hans analyser konkluderer entydig med at det er arbeidsplasser som er fundamentet for enhver by- og regionsutvikling. Følgelig bør man, ifølge Økland, sette næringsliv og utvikling av arbeidsplasser helt øverst på agendaen. Jeg er helt enig, og håper at hans tanker vil inspirere til nytenking og kreativitet, samt til et enda bedre samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Dette vil igjen bidra til ytterligere økning i verdiskapning, og med det muliggjøre byutvikling på stadig nye områder.

Utgiver: Drammen Næringslivsforening prosjektlederE: Ove Andheim (annonse, trykk og distribusjon) og Per-Jan Brekke (redaksjonelt) DESIGN: Oktan Forside-foto: Per-Jan Brekke reportasjetips: Godt Sagt kommunikasjon · Tlf. 32 80 62 50 · post@godtsagt.no Trykk: TrykkService Opplag: 8.000 Annonser: Ove Andheim. Tlf. 905 90 706 · ove.andheim@oktan.no · Ansvarlig redaktør: Hans Arne Odde · Tlf. 922 68 456 hans.arne@godtsagt.no

God lesning! Dag Lindseth Andersen

Styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen

3


fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n

Gode råd for Fjordby-suksess Et tett og godt interkommunalt samarbeid, effektiv kommunikasjon og lønnsomhet er rådene for at Fjordbyen skal bli noe mer enn det luftslottet kritikerne betegner den som. Tekst og foto: Per-Jan Brekke Illustrasjon: Entasis arkitekter

Rådene kommer fra representanter for de største grunneierne på Brakerøya og Lierstranda; administrerende direktør i ROM Eiendom, Petter Eiken og daglig leder Torgeir Finnerud i Eidos Eiendomsutvikling. Under Fjordkonferansen 14. april skal duoen fortelle mer om hva som kreves av grunneierne og hvilke oppgaver det offentlige må løse. Eidos Eiendomsutvikling er den største grunneieren på Lierstranda med totalt 400 dekar. ROM Eiendom eier 85 dekar i tillegg til at selskapet også eier 15 prosent av Eidos Eiendomsutvikling. Resten av Eidos eies av Lier kommune (55 %) og Drammen havn (30 %). – Forbilledlig

ROM-direktør Petter Eiken har lang erfaring fra eiendoms- og entreprenørbransjen, blant annet som viseadministrerende direktør i Veidekke ASA, viseadministrerende direktør i Skanska AB og administrerende direktør i Skanska Norge. Nå har Eiken en portefølje på mer enn 2.200 eiendommer, og selskapet han leder er blant annet sentrale i utviklingen av Barcode i Bjørvika som er en viktig del av Fjordbyen-prosjektet i Oslo. – Drammen og Lier har egentlig opptrådt helt forbilledlig ved å benytte seg av den forventede befolkningsveksten i området til

4

å skape et enda bedre sted å bo. Dette er det mange kommuner og byer som kan ta lærdom av, sier Eiken som også trekker fram prosjektets enorme omfang. Kommunikasjon og lønnsomhet

– Området på Lierstranda er jo gedigent og faktisk mye større enn Bjørvika-området. Det vil ta generasjoner å utvikle alt dette, men det er samtidig en fantastisk mulighet, sier ROM-direktøren. Petter Eiken er veldig klar på at det i hvert fall er tre faktorer som må være på plass for at ikke Fjordby-planene fra 2006 skal forbli planer og luftslott. – Det må uansett være et godt og tett interkommunalt samarbeid, kommunikasjonsløsningene må være gode og det må legges til rette for at det skal kunne drives lønnsomt i området, påpeker ROM-direktøren. Haster med områdeplan

Daglig leder i Eidos, Torgeir Finnerud, som ble ansatt i september i fjor, er enig med Eiken. – Det økonomiske fundamentet må være på plass, og så haster med å få på plass en områdeplan slik at vi kan komme oss videre.


f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n

Under utarbeidelse av disse planene må både vi grunneiere og andre involverte bli tatt med på råd. I tillegg er det viktig at områdeplanen, sykehusplanen og riksvei 23-planen samkjøres mest mulig, da disse er planer og prosjekter som griper veldig inn i hverandre, sier Finnerud. Oppstart om fem år?

Eidos-sjefen trekker også fram den ferske tillatelsen til utfylling av Gilhusbukta som en aldri så liten milepæl i Fjordby-arbeidet. Planutvalget i Lier sa nemlig på nyåret ja til utfylling av bukta, etter at saken har versert i en del år. Utfyllingen fører til at det blir 160 mål med nytt land og 40 mål med nye grunnvannsområder. Totalt skal det fylles ut 2,5 millioner kubikk med masse i Gilhusbukta, masse som skal tas fra store samferdselsprosjekt som eksempelvis riksvei 23.

Finnerud tror for øvrig at byggingen av det nye sykehuset på Brakerøya vil være en pådriver som kan fremskynde en ny Fjordby, men han tør likevel ikke å love noe konkret angående første spadestikk. – Men jeg kan vel si det slik at hvis vi har kommet i gang om fem år, så har vi gjort en god jobb.

GRUNNEIERE: Daglig leder i Eidos Eiendomsutvikling, Torgeir Finnerud (t.v.) og administrerende direktør i ROM Eiendom, Petter Eiken påpeker at Fjordby-prosjektet er helt avhengig av en skikkelig økonomisk fundamentering, gode kommunikasjonsløsninger og interkommunalt samarbeid.

Realistisk optimisme En ny Fjordby skal vokse fram rundt det nye sykehuset på Brakerøya og utover Lierstranda. Arrangørene av Fjordkonferansen 14. april påpeker at Fjordbyen har gått fra en fjern drøm til realistisk optimisme. Det er Drammen Næringslivsforening (DNF) som arrangerer Fjordkonferansen i samarbeid med en rekke partnere som er involvert i utviklingen av indre Drammensfjord. Det er andre året på rad at halvdagskonferansen blir arrangert, og etter fjorårets suksess er det nok en gang mange spennende foredragsholdere til arrangementet i Drammens Teater. Daglig leder i DNF, Hans-Petter Tonum, opplyser at målet med konferansen er å synliggjøre potensialet for næring, service og boliger, realitetsorientere planene, oppdatere aktørene og stimulere til samarbeid i den nye Fjordbyen. Med seg for å belyse disse punktene har arrangøren blant annet kapret administrerende direktør Rolf Thorsen i Oslo S Utvikling som skal se nærmere på de økonomiske, tekniske og markedsmessige realitetene. Thorsen leder nå utviklingen av Bjørvika-området. Avdelingsdirektør Sjur Helseth i Jernbaneverket og prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen skal presentere siste nytt om infrastrukturen i området, alt fra ny jernbanestasjon til nye veier i området. Drammensordfører Tore Opdal Hansen skal guide deltakerne i en fremtidsreise fra Bragernes Torg til Brakerøya, langs fjorden, over elven, innom Holmen og til Tangen. Administrerende direktør i Rom Eiendom, Petter Eiken, og daglig leder i Eidos Eiendomsutvikling, Torgeir Finnerud, vil se nærmere på «Hvordan kommer vi i gang?», mens administrerende direktør i Vestre Viken HF, Nils F. Wisløff, presenterer siste nytt om sykehuset på Brakerøya. Helt til slutt vil eiendomsgründer og administrerende direktør i Scandinavian Consulting, Erik Bøhler, fortelle mer om de storstilte planene for en helt ny bydel i Lier, nærmere bestemt «Gullaugbyen».

SUKSESS: Fjorårets Fjordkonferanse, med blant andre Paul Chaffey på talerstolen, ble en ubetinget suksess. 14. april er det duket for nye konferanse i Drammens Teater. FOTO: NILS J. MAUDAL 5


fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d K

Deler sin erfaring Rolf Thorsen har rodd Drammenselva medstrøms og motstrøms. Nå er verdensmesteren tilbake for å fortelle om utfordringene med å utvikle en fjordby. Tekst: Per-Jan Brekke

VERDENSMESTER: I 1982 tok Rolf Thorsen (t.v.) VM-gull i dobbeltsculler sammen med Alf Hansen. – Vi brukte å trene mye på Drammenselva tidlig på våren, mimrer Thorsen.

Rolf Thorsen tok over årene i dobbeltsculleren til Alf Hansen da broren Frank, etter en treningsøkt på Drammenselva i april 1980, bestemte seg for å legge opp. I løpet av denne økten bestemte nemlig Norges Olympiske Komité seg for å boikotte Moskva-OL. I følge Aftenposten fikk Frank Hansen høre om boikotten da han gikk i land ved roklubben i Drammen, hvorpå han sint utbrøt: – Jeg gidder ikke dette mer, la årene sine på biltaket og kjørte vekk. Der og da la en av verdens beste roere opp, og åpnet samtidig for at en annen ung talentfull roer fra Horten, Rolf Thorsen, kunne innta hans plass i båten og ta VM-gull med Alf Hansen to år senere. Det ble to nye VM-gull og to OL-sølv på Horten-gutten, som også var president i Norges Roforbund i en lengre periode. Trente på Drammenselva

– Vi brukte Drammenselva som trenings6

gir råd: Administrerende direktør i Oslo S Utvikling, Rolf Thorsen, mener det er veldig viktig at planleggerne av Fjordbyen legger seg på et riktig ambisjonsnivå.

arena hver vår, helt til isen begynte å forsvinne innover i fjorden og på Årungen, mimrer Thorsen som nå er administrerende direktør i Oslo S Utvikling. Der har anleggsingeniøren ansvaret for å utvikle 350.000 m2 innenfor Bjørvika-regule-ringen, inkludert 1.600 boliger og et næringsareal som vil gi over 10.000 arbeidsplasser. Tirsdag 14. april er han tilbake i Drammen, på Fjordkonferansen i Drammens Teater, for å fortelle om utfordringene som dukker opp når en hel fjordby skal utvikles, både økonomisk, teknisk og markedsmessig. – Med din erfaringsbakgrunn, blant annet fra Fjordbyen i Oslo og Barcode-området i Bjørvika, hva kommer til å bli de største utfordringene for planleggerne/utbyggerne av Fjordbyen i Lier og Drammen? Riktig ambisjonsnivå

– Det må være et helhetlig plangrep som alle aktører står bak, der det gjelder ikke å falle for fristelsen til å detaljere for mye for

tidlig. I tillegg blir det en utfordring å finansiere all felles infrastruktur samt å finne utviklere med tilstrekkelig finansiell ryggrad og tålmodighet. Det vil være veldig viktig å legge seg på et riktig ambisjonsnivå og finne ut om det er nok penger der ute til alt det man planlegger, forklarer Thorsen. – Hvordan ser du på potensialet til Fjordbyen i Lier og Drammen? – Det er en flott beliggenhet, vestvendt langs vannet. Utfordringen er om det er sentralt nok, blant annet i forhold til kommunikasjonen. Er kommunene villige nok til å prioritere og finansiere nødvendig infrastrukturbygging som må til for å øke prosjektets potensiale? Jeg kjenner ikke markedet særlig godt, men spørsmålet er om markedet er stort nok og om det er nok betalingsvilje og -evne til å løse de utfordringer og investeringer som planlegges, påpeker administrerende direktør i Oslo S Utvikling, Rolf Thorsen.


Havna er porten til resten av verden

Løsninger tilpasset kundene og omgivelsene

r o f n ie e v jø il m r e Sjøveien v li s g in r æ n s n e n io reg

Godsmengden er fordoblet i løpet av de siste fem årene

Direkte omlasting til jernbane betyr færre lastebiler på veiene

drammenhavn.no 7


fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n f e r a n s e n 2 0 1 5 • fj o r d k o n

Ekstra fjordby på Gullaug Tekst: Per-Jan Brekke Illustrasjoner: Blår AS

På andre siden av Fjordbyen på Lierstranda kan det dukke opp nok en fjordby med 2.500 boliger, næringsareal, fellesfunksjoner og plass til nærmere 20.000 innbyggere.

BRYGGE: Det nye boligområdet på Gullaug har en unik beliggenhet med høydeforskjell og nærhet til fjorden.

Før jul i 2012 ble det kjent at det attraktive området på 2.200 mål på Gullaug i Lier ble kjøpt opp av Stein Erik Hagens Canica, Scandinavian Development og partnere i ABG Sundal Collier. Den gang var planene å bygge 4.000 boliger på Gullaug-halvøya, i tillegg til å benytte området til næringsareal. Da planene ble presentert for Lier formannskap nylig var antall boliger stipulert til 2.500, og i tillegg til næringsareal og butikker var det lagt inn fellesfunksjoner som idrettsanlegg, kirke, hotell, konferansesenter og kulturhus. Innflytting i 2018?

Samtidig er det lagt opp til en såpass ambisiøs fremdriftsplan at «mini-fjordbyen» på Gullaug faktisk vil kunne se dagens lys før den lenge planlagte Fjordbyen på Brakerøya/Lierstranda. Det endelige planprogrammet skal legges ut for høring i juni 2016, og målet er endelig godkjenning og byggestart i 2017. – Vi regner med at de første boligene skal være innflyttingsklare allerede i 2018, sier eiendomsutvikler Erik Bøhler i Scandinavian Development. Bøhler ser ingen store skjær i sjøen for prosjektet, heller ikke byggingen 8

av ny firefelts vei i området (rv. 23) mellom Dagslett i Røyken og Linnes i Lier. Samkjørt med ny riksvei 23

– Vi har forholdt oss til den fremdriften som Lier kommune har lagt opp til og samkjørt oss i forhold til rv. 23-utbyggingen, forklarer Bøhler, som tror at boligene vil være spesielt interessante for unge kjøpere. Han er også overbevist om at området vil være veldig aktuelt blant annet for kjøpere i Asker, Bærum og Oslo samt fra nærliggende kommuner i Buskerud og Vestfold. – Gullaug-tomta har en utsøkt beliggenhet, vestvendt og med en høydeforskjell som sikrer flott utsikt,sier Bøhler (bildet). Han tror det blir viktig å få solide bedrifter til å flytte til den nye bydelen. – I tillegg ser vi for oss at det nye sykehuset på Brakerøya vil ha behov for boliger til flere tusen nye ansatte, og at det også vil kunne være behov for arealer til bedrifter som skal levere tjenester til sykehuset, sier Erik Bøhler.

Ferdig før Fjordbyen?

Det er ikke usannsynlig at den nye «minifjordbyen» på Gullaug blir ferdig før den lenge planlagte Fjordbyen på Lierstranda. Bøhler ser likevel ikke på Gullaug-prosjektet som noen direkte konkurrent til Fjordbyen. – Når det gjelder boliger så vil vi tilfredsstille ulike behov, og når det gjelder næringsarealer må det uansett skje i tett samarbeid med Lier kommune, sier eiendomsutvikleren som har stor tror på utviklingen i Drammensområdet. – Det som blir viktig i fremtiden er å tiltrekke seg store og solide bedrifter, påpeker eiendomsutvikleren. Positiv ordfører

Ordfører i Lier, Helene Justad, ser heller ikke på Fjordbyen og den nye Gullaug-byen, som to konkurrerende prosjekt. – Dette er begge to veldig utviklende og positive prosjekt for Lier kommune og for Drammensregionen. Det vil være et enormt behov for boliger i regionen fremover, og derfor vil disse prosjektene gå hånd i hånd. Området ute på Gullaug er jo bare helt fantastisk flott, sier en strålende fornøyd Lierordfører.


KUNNSKAPEN BAK VÅRE 360° LØSNINGER COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med ca 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, samferdsel, vann samt miljø og samfunn. Som en del av COWIgruppen, med 80 års erfaring og ca 6300 medarbeidere, har vi kompetanse og kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt.

Les mer på www.cowi.no | facebook.com/cowinorge | blogg.cowi.no

Utviklingsavdelingen

kUltUrarv – en samfUnnsressUrs Verneverdige bygninger og anlegg er en viktig del av vår felles kulturarv. Kulturminnene er fysiske påminnelser om historisk aktivitet i våre byer og tettsteder. Kulturminnene danner grunnlag for opplevelse og refleksjon og setter vårt moderne samfunn inn i et større perspektiv. Kulturminner er en ikke-fornybar ressurs som må forvaltes på en ansvarlig måte på vegne av våre etterkommere. Vern av historiske bygninger gjennom ny bruk i samspill med moderne arkitektur gir spennende utfordringer for byplanleggere og arkitekter. Det er viktig å se på kulturarven som en ressurs i samfunnsutviklingen. Buskerud fylkeskommune er midt i en prosess med å utarbeide en regional plan for kulturminnevern. Planprogrammet ble fastsatt i mars – se www.bfk.no/kulturminnevern Målet med planarbeidet er å etablere en plan for hvordan buskerudsamfunnet skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Planen skal utarbeides i 2015 i et bredt samarbeid med berørte parter. Vi håper at planen vil bli et godt samhandlingsverktøy for hele kulturarvsektoren i Buskerud. Kulturarven vår er en ressurs – bruk den.

www.bfk.no

Skaper resultater gjennom samhandling 9


GLASS-KUNSTNER: Kari Ulleberg er noe så sjeldent som en kunsthåndverker som finner det like morsomt å drive butikk som å skape kunsthåndverkene.

Kari i Glasshytta Tekst og Foto: Per-Jan Brekke

Det gløder fra ovnen, det glinser i glass og det stråler i to ivrige øyne. Vi er hos Kari i Glasshytta på Union.

GLØDENDE: Med varmen fra denne ovnen skaper Kari Ulleberg de vakreste produkter av glass.

Du føler deg velkommen med en gang du har trådt over dørterskelen og tatt steget inn i Kari Ullebergs rike; et kombinert butikk-, utstillings- og verkstedlokale innrammet av industrivegger fra 1939, den gangen da ansatte i Brodahls Gummivarefabrikk tjente til livets opphold i bygget. Nå er det fargerike, finurlige og flotte glass i alle fasonger som preger de 200 kvadratmeter store lokalene i 2. etasje, kombinert med et tradisjonsrikt glassblåser-verksted innerst i lokalene med en glødende og varmende ovn i sentrum. Gjestfriheten er det blant andre glassblåser Kari Ulleberg (60)

10

fra Ytre Sandsvær som sørger for. – Jeg vil at de som kommer hit skal oppleve noe mer enn bare å ha vært innom en butikk. De skal komme tett på et gammelt håndverk og føle en hyggelig atmosfære. Det er blant annet derfor vi har verkstedet rett ved selve butikken og utstillingen. Her kan kundene se hvordan produktene lages og prate med de som faktisk lager de, forteller Kari engasjert. – Det fine med å ligge i Drammen er at folk ikke har vært vant med at en kunsthåndverker har sitt verksted midt i byen, sier 60-åringen. Hun er en sjelden fugl på mange måter,

nemlig en kunsthåndverker som synes det er nesten like morsomt å drive butikk og næring som det er å skape og lage selve kunsthåndverket. – Morsomt å drive butikk

– Jeg synes det er morsomt å drive butikk. Samtidig føler jeg meg virkelig privilegert som en gang fikk lært meg et 4.000 år gammelt håndverk. Det gjør at jeg i dag har et veldig sjeldent yrke, et yrke som gjør at jeg kan drive med det jeg liker aller best, nesten hver eneste dag. Jeg trenger ikke å reise verden rundt for å hente inspirasjon. Det er her på verkstedet på Union at jeg trives og er kreativ, smiler glassblåseren og formgiveren


som drev Glasshytta på Berger sammen med Maud Forsblad i 21 år.

– Jeg ønsker å lage noe som kan være til glede i folks hverdag, men som samtidig er unikt. Det er selvsagt også en del av mine produkter som kun brukes ved festlige anledninger eller som pynt eller dekorasjon, sier Kari som i fjor solgte produkter for fire millioner kroner, deriblant en god del til bedriftskunder. Det aller meste av produksjonen foregår i selve Glasshytta. På grunn av økt etterspørsel må en liten del periodevis settes bort til et glassblåser-verksted i Tsjekkia, hos to glassblåsere som tidligere har jobbet i Glasshytta.

– Før jul må vi leie inn ekstrahjelp i butikken, og nå skal vi til og med ansette en medhjelper på halvtid, forteller Ulleberg som også har tatt konkrete grep i forhold til markedsføring av Glasshytta. Stor andel kunder fra Oslo-området

– Glasshytta og mine produkter er helt unike, blant annet i den forstand at de ikke kan kjøpes av andre eller andre steder enn her på Union i Drammen. Jeg ønsket derfor at flere kunder fra hele Østlandet og ikke minst Oslo-området skulle ta turen hit til Drammen for å se på produktene mine. En målrettet aviskampanje

s

Duoen var blant de aller første i Norge som utviklet industrilokaler til kunst- og kultursenter, nærmere bestemt i Fossekleiva i Svelvik. Etter hvert ble kundene for få, og beliggenheten for perifer for at det hele skulle gå rundt. For snart ti år siden var det klart for reetablering på Union Brygge i Drammen i stedet, like ved Papirbredden, Ypsilon, Union Scene og de tidligere papirfabrikkene. Også denne gangen med samme glassblåserduo ved ovnen. Kari og Maud deler lokaler, men har hvert sitt firma.

Solgte for fire millioner

11


GJESTFRIE LOKALER: Kari Ulleberg og Maud Forsblad har lagt sjelen sin i å skape en gjestfri atmosfære i Glasshytta

har resultater i at 30 prosent av kundene nå er fra Oslo-området, sier gründeren. Kari er utdannet ved Orrefors Glasskola i Sverige, og glassblåseren har blant annet vært designer ved Hadeland Glassverk der hun skapte serier som «Krokus», «Vivaldi» og «Biriserien». Ulleberg har også hatt kollektivutstillinger i München, København og Japan, og er innkjøpt av Norsk kulturråd hele fire ganger. Samarbeid med Aass Bryggeri

60-åringen har også designet glass for Vinmonopolet, og når hun etablerte og bosatte seg i Drammen var det naturlig for gründeren å samarbeide med Aass Bryggeri om en egen ølglass-serie. – Med alle håndbryggeriene og den økte oppmerksomheten og interessen for øl, har det etter hvert blitt nesten like vanlig å ha ølglass tilpasset de ulike sortene som det er å ha vinglass i ulike former. Så her ligger det en god markedsmulighet, smiler Kari og 12

gjør seg klar til å blåse ut nye kunsthåndverk i Glasshytta. Snart flytter Glasshytta en etasje ned, slik at butikken og verkstedet åpnes enda mer ut mot publikum.

151 000 lesere på papir, nett og mobil hver dag.


13


eidos.no

Fjordbyen. Norges beste beliggen

Kommuneplanen er godkjent. Nå starter planleggingen. Fjordbyen skal romme alt hva fremtiden forlanger av en by: Skoler, båthavn og sosiale møteplasser for 10.000 boliger og 20.000 arbeidsplasser. Parallelt bearbeides tre av Fjordbyens viktigste prosjekter: Nytt sykehus, ny RV23 samt nytt kollektivknutepunkt. Velkommen til å bli bedre kjent med en spennende fremtid på eidos.no 14


nhet for arbeidsplasser og boliger.

15


Bedriftsrådgivning

Med byen som kontorlandskap

Siw Lislelid Senior Bedriftsrådgiver, Drammen Mobil: 94 17 60 01 siw.lislelid@s1bv.no

Rafiul Hossain Bedriftsrådgiver, Drammen Mobil: 99 44 88 46 rafiul.hossain@s1bv.no

SpareBank 1 BV sine 31 bedriftsrådgivere vektlegger nærhet til marked og kunde. Det gir god innsikt og forståelse for bransje og bedrift når bankrelaterte utfordringer innen finansiering, betaling, pensjon, forsikring, plassering, regnskap og eiendom skal løses. SpareBank 1 BV Bedrift

Ring 02479 - alle dager fra 7-24 www.s1bv.no

Riktig energibruk gir god drivhuseffekt. Det setter miljøet vårt pris på.

Les om våre løsninger og strømprodukter på lier-everk.no

Ringeriksveien 175, 3403 Lier Tlf: 815 22 300 | lier-everk.no 16


· · · Bø r s e n · · · Bø r s e n · · · Bø r s e n · · · Bø r s e n · · · Siste nytt om folk og forretninG i Drammensregionen

Nå kommer svanemerke-husene Med byggestart av svært energieffektive boliger viser Trysilhus, Husbanken og Svanemerket at høye klimaambisjoner gir konkrete resultater: Norges første svanemerkede rekkehus ser dagens lys. 40 prosent av verdens klimagassutslipp og energibruk kommer fra byggesektoren. Drammensselskapet Trysilhus tar nå, som første småhusprodusent, et langt steg i klimavennlig retning. Alle leiligheter i nye prosjekter som Trysilhus igangsetter i 2015 skal være energieffektive, klimavennlige og svanemerkede. Allerede i år skal selskapet oppføre 124 svanemerkede boliger. Trysilhus er dermed først i Norge med å satse på storstilt bygging av rekkehus som tilfredsstiller Svanemerkets strenge krav. Byggingen er allerede i gang på det første prosjektet, som ligger på Rygge.

Roar Søhus ansatt i CR Group AS Roar Søhus (bildet) er ansatt i CR Group. Selskapet utvikler og gjennomfører lederutviklingsprosesser som en del av en bedrifts eller organisasjons omstillingsog endringsarbeid. – For å styrke denne satsningen har vi knyttet til oss Roar som ny partner i selskapet. Søhus, som vil bli lokalisert ved kontoret i Drammen, har bakgrunn fra idrett, marked og ledelse. Han liker å trene mennesker og få lag til å bli bedre, og hovedarbeidsområdet i CR Group er leder-, team- og organisasjonsutvikling i tillegg til prestasjonscoaching, opplyser Jon Steen i CR Group.

Ny i Sparebanken Øst

Et av regjeringens hovedmål for boligpolitikken er flere boliger som møter fremtidens krav når det gjelder energieffektivitet. Husbanken er Statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken ved å gi rammevilkår som støtter opp om de boligpolitiske målene. Svanemerkede boliger har status som forbildeprosjekter i Husbanken, og er dermed blant dem som har prioritet på lån. – Dette er morgendagens boligstandard – både fordi det er et miljøstempel og et kvalitetsstempel. Derfor går vi nå over til kun å bygge svanemerkede, klimavennlige hus i våre nye prosjekter. De nye prosjektene får prioritet hos

I tillegg har Kristin Wittussen Myhre (bildet) tiltrådt som avdelingssjef personal. Kristin har opparbeidet seg bred og god ledererfaring gjennom forskjellige stillinger i løpet av de 17 årene hun har vært ansatt i banken.

Leverer kunnskap til Romania

Fra venstre: Fredrik Gaustad (InErgeo), Aurelian Moraru (CEO i Kromatic), Bent– Håkon Lauritzen (Athene Prosjektledelse). Drammensselskapene Athene Prosjekt-ledelse AS og InErgeo AS leverer kunnskap til industripartnere i Romania. Prosjektene er finansiert av EØS og Norway Grants-programmet «Green Industry Innovation» der målet er å bidra til å øke konkurransekraft for grønne bedrifter. Ett av prosjektene har som mål å øke selskapenes yteevne i avfallsinnsamling. – I tillegg skal vi analysere det norske markedet, for å identifisere «bestpractices» og metoder for innsamling og sortering, inkludert hvilken teknologi og hva slags utstyr som brukes i disse prosessene, forteller Bent-Håkon Lauritzen

Husbanken. Dermed får vi boliger med maks uttelling for klima uten særlig høyere pris, sier Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning, daglig leder i Trysilhus. For forbrukerne har en svanemerket bolig en rekke fordeler både når det gjelder energi, helse og miljø. Svanemerkede boliger bruker 25 prosent mindre energi enn det myndighetenes byggeregler (TEK10) krever. Det lave energibehovet skyldes at husene er tettere, at isolasjon og gode vin-

i Athene Prosjektledelse. Ett av prosjektene dreier seg om utvikling av systemer for tekstilproduksjon og vaskerier, og de to selskapene er dessuten involvert i et prosjekt der fokuset er effektivisering av prosesser i et demonteringsanlegg for elektrisk avfall i Bucuresti.

Bærekraft i sentrum – En attraktiv region kommer ikke av seg selv. Den må planlegges. Ett ord er viktigere enn andre når Drammensregionen skal utvikles; bærekraft. Det sier Geir Hagehaugen, regionsjef Østlandet i det rådgivende ingeniørselskapet COWI. Hagehaugen arbeider ved selskapets Drammenskontor, og regionssjefen mener at kunnskapen bak å videreutvikle en attraktiv Drammensregion handler om å sette bærekraft i sentrum for alt som er med å forme regionen. – Bærekraft handler om å finne realiserbare, miljøvennlige og økonomisk gunstige løsninger som tjener flere behov

duer sørger for lavt varmetap, og effektiv bruk av varmepumpe til oppvarming av alt fra varmtvann til gulvvarme og radiatorer. SAMARBEID: Fra venstre: Assisterende administrerende direktør i Husbanken Inger Vold Zappfe, direktør i Svanemerket Anita Winsnes, daglig leder i Trysilhus, Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning og teknisk leder i Trysilhus, Eivind Haugland. FOTO: Bjørn Isaksen

samtidig, på kort og lang sikt. Vi må alle bidra på vår måte, sier Hagehaugen. COWI dekker Drammensregionen med kontorer på Bragernes Torg, i Kongsberg og på Notodden. Selskapet har 23 kontorer spredt over det ganske land. Drammensavdelingens 30 medarbeidere jobber spesielt med prosjekter knyttet til elektro og VVS. – Næringslivet i Drammen kan spare millioner i energikostnader årlig. I tillegg sparer vi også miljøet og skaper en mer robust og konkurransedyktig region, sier Hagehaugen.

Drammensavdelingen fra venstre: Avd.leder for VVS, Lars Bjerke, Lars Myrvold, avdelingsleder elektro, Øyvind Sverre Pettersen, Hjalmar Gripsgaard, Renato Florida Kristensen, Astrid Elise Selvik, Martin Kenneth Fossli, Willy Møllberg, Elise Moen Vorum, Rory O’Connor, Jan-Einar Pedersen, Vegard Frantzen, Robin Burud, Glenn Thomas Johansen, Gohram Mirlashari, Åsmund Skaug, Morten Lindem, Marit Bjerknes og Alexander Kvan.

s

Liv Bente Tiedemann fra Drammen er ansatt som informasjonsansvarlig i Sparebanken Øst. Tiedemann har mangeårig bakgrunn fra media- og reklamebransjen og har opparbeidet seg en solid kompetanse innenfor webområdet og sosiale medier. Fra bankens hovedkontor på Bragernes torg arbeider hun med informasjon i alle kanaler, fra nyhetsbrev og kundemagasiner til intranett, websider og sosiale medier.

– Vi må omstille oss raskt for å løse klimaproblemet. Bygg og bolig er en viktig arena for klimakutt, og dette prosjektet omsetter de klimapolitiske målene til praksis. Alle prater om det grønne skiftet, men Trysilhus gjør noe med det! Våre naboland har bygd svanemerkede boliger lenge, så det er fint å se at norske aktører kommer på banen, sier Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

17


· · · Bø r s e n · · · Bø r s e n · · · Bø r s e n · · · Bø r s e n · · · Bø r s e n Siste nytt om folk og forretninG i Drammensregionen

NAV hjelper til med rekruttering «NAV Drammen Jobbservice, du snakker med Monica.» Telefonen ringer og rådgiver Monica Liland er rask til å svare når arbeidsgivere i Drammen og omegn ringer for å etterspørre arbeidskraft. Sammen med Liv Døviken Eriksen, Øystein Løvold, Nina Fagerlid og Finn Øivind Gabrielsen utgjør hun NAV Drammens nye satsning på markedssiden; NAV Drammen Jobbservice. Dette er en avdeling som bistår arbeidsgivere med arbeidskraft, og i tillegg til rekruttering svarer avdelingen på spørsmål om blant annet formidling, arbeidstrening og lønnstilskudd.

Fra megling til HR Etter 17 år som eiendomsmegler og daglig leder valgte Mona Steenberg Gran (bildet) å slutte i jobben. I 2013 ga hun ut boken «Fyrtårnet - veien til god arbeidshelse», en oppslagsbok for ledere og sykmeldte. Og i januar i fjor startet hun ny virksomhet som foredragsholder, kursholder innen «mindfulness» samt som mental trener. I tillegg har Livsstilklinikken inngått samarbeid med Gran som holder kurs i Spania for klinikkens kunder.

ansatt hos Reaktorskolen Cato Zahl Pedersen (bildet) er ansatt som Prosjektleder Marked hos Reaktorskolen. – Reaktorskolen opererer i arbeidsmarkedet hvor det dreier seg om å bidra overfor arbeidssøkere til å få en god jobbmatch. Jeg anser det som en stor og viktig dimensjon i arbeidslivet. Det å få jobbe for Reaktorskolen har gitt meg en unik mulighet, sier Cato Zahl Pedersen (56). Reaktorskolen ble etablert i 2003, og er i dag en ledende leverandør av yrkesrettede voksenopplæringstjenester med NAV som oppdragsgiver. Daglig deltar 2.500 personer på kurs hos skolen som har over 300 medarbeidere. Reaktorskolen har hovedkontor i Oslo og 50 kurssteder over store deler av landet, deriblant i Engene i Drammen.

18

Avdelingen så dagens lys for rundt ett år siden, og har allerede rukket å gjøre seg bemerket. Siden oppstart har teamet stått for flere vellykkede rekrutteringsarrangementer, blant annet i samarbeid med regionens bemanningsbyråer. – For oss er det viktig å ha et godt forhold til bemanningsbyråene. De sitter på mange spennende oppdrag til enhver tid og trenger stadig påfyll av nye, dyktige jobbsøkere. Vi arrangerer hvert kvartal møteplassen «Last Thursday». Her inviterer vi aktuelle jobbsøkere for nettopp de oppdragene byråene skal ha besatt. Tilbakemeldinger er entydig positive, sier Finn Øivind Gabrielsen. NAV-leder Steinar Hansen gleder seg over at NAV Drammen har fått en

– Cato har erfaring fra CatoSenteret og Olympiatoppen som vil bli nyttig. Han har god og bred erfaring fra å jobbe med «annerledes»-begrepet der det har dreid seg om mulighetene til mennesker fremfor begrensningene, sier leder for Buskerudavdelingen, Lisa Havness.

Store på LED-banner

STABEN: Fra venstre: Morten Reffhaug, daglig leder, Marius Rekdal, servicetekniker, Christopher Kreutzer, teknisk utvikler, Trude Hansen, designer, Marius Johansen, selger og Toril Hilde, prosjektleder og styreleder. Ikke tilstede da bildet ble tatt: Erik Reffhaug, tekniker, André Mila, selger og Jan Høsøien, salg og utleie. Drammensselskapet «To be more» har nå kontrakter på utleie av LED-banner til en rekke av de største fotballklubbene på Østlandet. Selskapet har avtaler med både Sandefjord, Lillestrøm, Sarpsborg 08, Fredrikstad og Strømsgodset, og i tillegg er eliteserieklubbene Glassverket Elite Damer og Drammen Håndballklubb blant kundene. – For alle disse klubbene har vi også fullt ansvar for kontakt mot sponsorer og produksjon, klargjøring av annonser og reklame samt for å sette dette i system for avspilling, forteller daglig leder Morten Reffhaug. «To be more» skal blant annet levere en 43 kvadratmeters storskjerm til Sarpsborg Stadion i april.

JOBBSERVICE: Øystein Løvold (t.v.), Nina Fagerlid, Finn Øivind Gabrielsen, Liv Døviken Eriksen og Monica Liland i NAV Drammen Jobbservice. døråpner mot næringslivet gjennom Jobbservice. – Samtidig er det

viktig at Jobbservice også ser utover Drammens grenser, påpeker Hansen.

«Micke» er rausest

10-årsjubileum for Nofas

Michael «Micke» Andersson (35), som er butikksjef på Kiwi XL på Åssiden, vant kåringen «Den rauseste sjefen». – Jeg liker å jobbe med mennesker og se andre lykkes. Det må man, skal det gå bra som leder, sa han til Drammens Tidende. 15 av de ansatte på Kiwi XL har fått fast jobb etter å ha hatt praksisplass der. – Det har ingenting å si hva slags bakgrunn de har, så lenge de viser at de fortjener en jobb, forklarte «Micke». Mye av det han har lært, har han fått med seg fra trenerrollen for et jentefotballag. – Jeg lærte for eksempel mye om hvordan det jeg sier mottas og kan tolkes av dem som hører beskjedene, sa han. «Den rauseste sjefen» er et samarbeid mellom Drammen Næringslivsforening og NAV-kontorene i Drammen, Lier, Svelvik, Sande, Nedre Eiker og Øvre Eiker.

Ny daglig leder Malermester Buer Drammen AS har ansett Ingar Aasen (bildet) som ny daglig leder. Han tar over stillingen etter Daniel Mjelstad som går inn som produksjonssjef i bedriften. Mjelstad fortsetter også som som deleier. Bedriften flytter nå inn i nye lokaler i «Star Næringspark» på Rundtom, og lokalene vil også huse det nyetablerte selskapet Buer Tapet & Gulv AS.

I 2014 fikk Nofas tredjeplassen i kåringen av Norges mest innovative virksomhet i privat sektor, og i år feirer Drammensselskapet 10-års jubileum med over 40 medarbeidere i staben. Nofas arbeider med å sikre finansieringsmidler til forsknings- og utviklingsprosjekter. I løpet av ti år har Nofas bistått mer enn 2.000 bedrifter og bidratt til mer enn to milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd. Selskapet har nå planer om styrke staben ytterligere. – Innovasjon er viktig selv i den lille lokale bedriften, sier daglig leder i Nofas, Lars Henrik Krogh (bildet) som mener næringslivet i Drammen bør tenke mer langsiktig og planlegge for fremtiden.

Golder Associates med 10-årsjubileum Golder Associates Ida M. Arnesen i AS, som holder til på Golder Norge tar Brakerøya, kan i år vannprøver for å feire 10-års-jubileum sjekke om det er i Norge. forurensning. Golder Associates AS er det norske datterselskapet i Golder Associates Corporation. Selskapet, som er eid av de ansatte, har hovedsete i Canada og består av konsulentfirmaer innen geologi- og miljøfagområdene. – Til sammen er vi mer enn 8.000 ansatte ved 180 kontorer i 37 land over


n · · · Bø r s e n · · · Bø r s e n · · · Bø r s e n · · · Bø r s e n · · · Bø r s e DNF forsterker Drammen Næringslivsforening har doblet antall årsverk i løpet av halvannet år. Cecilie Bjørgan Brunsell (43) ble ansatt høsten 2013 med ansvar for næringsråd, nettverk, arrangementer og prosjekter. – Det er veldig mye som skal skje i Drammensregionen i årene som kommer. Vi vil få en sterk økning i antall nye innbyggere, noe som også vil gi økt behov for flere arbeidsplasser og nye boliger. Det er allerede en stor pågang av næringsdrivende som har nye prosjekter på gang, og samtidig øker medlemstallet vårt jevnt og trutt. Dermed har det vært et økende behov for å styrke bemanningen i Drammen Næringslivsforening, sier Brunsell. I løpet av fjorårets to siste måneder ble

hele verden, og vi har utført oppdrag i mer enn 140 land. I Norge etablerte vi oss i Hokksund i 2005. I dag er vi 24 ansatte og har blitt kåret til Gasellebedrift tre ganger, sier daglig leder Siv Ellen Paule. Jubileumsåret vil bli marker på flere måter, og høydepunktet vil nok være markeringen hos den Canadiske ambassadøren i Oslo.

Ny administrerende i SpareBank 1 BV Rune Fjeldstad blir ny administrerende direktør i SpareBank 1 BV. Fjeldstad er i dag partner i konsulentselskapet BeneAgere AS. Han tiltrer stillingen 1.mai 2015. Fjeldstad er 52 år, født i Oslo, utdannet økonom med en master fra Handelshøyskolen BI. Han har vært konsernsjef i Nets Holding AS fra 2009-2012, og har før dette hatt flere divisjonsdirektør-stillinger i DnB-konsernet. – Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven å lede et solid finanskonsern i en bransje i rivende utvikling. Bankenes kamp om kundene og posisjonene vil øke kraftig i årene fremover gjennom endret kundeadferd og med nye krav til løsninger. Jeg gleder meg til å arbeide sammen med hele organisasjonen for å skape varig konkurransekraft, som skal gjøre Sparebank 1 BV enda bedre for kundene og lokalsamfunnet, sier Fjeldstad.

DNFs Hedersmerke Erik Dalheim (bildet)

det ansatt ytterligere to medarbeidere som skal arbeide med de samme oppgavene som Brunsell. Anette Øverby (39) kom til DNF i november fra stillingen som salgskoordinator og driftsleder i Tess Drammen, der hun hadde ansvar for fem avdelinger i tillegg til salgsansvar og oppgaver tilknyttet Subsea Valley. – Årsaken til at jeg søkte meg til DNF var at jeg ønsket å jobbe litt bredere med næringsliv, og her får jeg en unik mulighet til å være med på å utvikle hele næringslivet i regionen, sier Anette Øverby. På nyåret kom også Tone Sørensen (42) til DNF fra stillingen som leder for kunst- og kulturformidlingen i Øvre Eiker kommune. Sørensen har også vært ansatt som prosjektleder i Buskerud fylkeskommune og produsent i Telemark fylkeskommune. Tone Sørensen ønsket også nye utfordringer og valgte å skifte beite fra

har en lang karriere bak seg både innen politikken og innen næringslivet i Drammen. Nå tildeles han Drammen Næringslivsforenings hedersmerke. Det hele startet på mange måter på Kabeln i Drammen der han arbeidet som dreier og reparatør, og som tillitsvalg sto han også på for arbeidskameratenes rettigheter. Dalheim var ordfører i Drammen fra 1975 til 1979. I 1981 ble Arbeiderpartipolitikeren valgt inn på Stortinget, og der ble han i hele 20 år. Under tiden på Stortinget har Erik hatt en rekke verv og arbeidsoppgaver, men de fleste husker han nok best for engasjementet i finanspolitikken og skattespørsmål. Da Erik Dalheim valgte å runde av tjenestetiden på Stortinget, var DNF raske med å sikre seg hans kompetanse og erfaring. Erik har vært strategisk rådgiver i DNF i 14 år, og har vært en viktig rådgiver for styret, administrasjonen, næringsrådene og nettverkene i en rekke saker og prosesser, særlig innen samferdsel, kommune- og regionsutviklingen. Erik har nå valgt å tre inn i en vel fortjent pensjonisttilværelse, og DNF påpeker at «dette er et passende tidspunkt å tildele Erik Dalheim Drammen Næringslivsforenings Hedersmerke som et synlig bevis på vår beundring og takknemlighet for hans innsats for Drammen, regionen, landet, næringslivet og foreningen.»

Dankert Freilem til DNF

Dankert Freilem (bildet) er fra 1. april tilknyttet Drammen Næringslivsforening som strategisk rådgiver etter Erik Dalheim

NY TRIO: Disse tre damene får nå en sentral rolle i arbeidet med næringsråd, nettverk, arrangementer og prosjekter i Drammen Næringslivsforening. Fra venstre: Tone Sørensen, Anette Øverby og Cecilie Bjørgan Brunsell. FOTO: PER-JAN BREKKE offentlig til privat virksomhet. – Jeg tror min erfaring fra offentlig virksomhet og kulturarbeid vil komme godt med i arbeidet for næringslivet her i regionen, sier Sørensen. – Vi har nå fått en god og bred kompe-

som går av med pensjon 1. juni. Dankert er 68 år, kommer fra Bergen og har vært bosatt i Lier fra 1974 og i Drammen siden 1988. Han har solid erfaring både fra offentlig og privat sektor, samt organisasjonslivet. Bergenseren var journalist og avdelingsleder i NRK på Marienlyst i 20 år, kommunikasjonsdirektør i Statkraft og i NHO/Transport, EVP i Concordia Bus BV samt direktør i Rådet for Drammensregionen. 68-åringen var et meget aktivt medlem for Høyre i fylkestinget i Buskerud i 16 år og i kommunestyret i Lier. Han har bred erfaring som lobbyist, og i faglige sammenhenger er han hyppig benyttet som konferansier, møteleder og kursholder. DNF skriver at: «Dankert blir en viktig rådgiver for styret, administrasjonen, næringsrådene og nettverkene, særlig innen samferdsel, kommune- og regionsutviklingen. Vi i DNF er glade og stolte av å ha fått enda en ny og erfaren medarbeider med på laget.»

jubileum for Partner1 Bemanning I år er det 10 år siden Partner1 Bemanning så dagens lys i Drammen. Gründer og daglig leder, Bente Løstegård (bildet), hadde da et klart mål om at firmaet skulle blir den foretrukne samarbeidspartneren innen bemanningsløsninger. Siden den gang har Partner1 Bemanning vært en synlig aktør i næringslivet i Drammen, og i en pressemelding fra selskapet påpekes det blant annet at Partner1 Bemanning har samarbeidet med over 200 bedrifter og bidratt til at omkring 1.000 personer har fått arbeid.

tanse inn i staben, noe som vil komme godt med i de utfordrende årene som ligger foran oss, konkluderer Cecilie Bjørgan Brunsell.

Gikk fra Entra til Vestaksen Entra Eiendoms prosjektsjef Pål Vamnes valgte seg Drammen og Vestaksen da han skulle bytte jobb. – Drammensområdet er et utrolig spennende sted for en eiendomsutvikler, sier Vamnes. 41-åringen er fra Nesodden og er bosatt i Asker. De siste fem årene har han jobbet som prosjektsjef i ett av landets ledende eiendomsselskap, Entra Eiendom, som i dag besitter over 100 bygg. I Vestaksen skal Pål Vamnes være prosjektsjef for næringsdelen, og skal blant annet arbeide med de nye næringsprosjektene i Kobbervikdalen og Vinjes gate i Drammen. – Jeg hadde lyst til å jobbe i en fremoverlent bedrift. Vestaksen har mange nye prosjekter på gang i et område der det er fokus på byutvikling og næringsetablering. Vestaksens tydelige miljøprofil var også veldig viktig for meg, sier 41-åringen.

Dulram utvider IT-forhandleren Dulram i Drammen utvider og har flyttet inn i nye kontorer i Austadgata på Strømsø. Dulram har i tillegg ansatt seks nye medarbeidere, inkludert Torstein Håvardsrud (bildet) som ny daglig leder. Håvardsrud kommer fra Atea. Dulrams kjerneområde er nettverk og sikkerhet.

19


Tlf.328 70 firmapost@rvange.ow srvange.o

Lokaler med håndteringstjenester (3PL) til leie Sentralt i Drammen har vi ledig 2.600 kvm innendørs lager, høyde 5-8 meter, samt 2.500 kvm utendørs inngjerdet, fint opparbeidet og kameraovervåket areal. Lokalet ligger i tilknytning til dypvannskai ved Drammen havn/Myrakaia. Holship Norge AS er en speditør lokalisert i Drammen og inngår som en del av et nordisk konsern med hovedkontor i Danmark. Vi tilbyr følgende tjenester: Tredjepartslogistikk/lager, import og eksport, nasjonal og internasjonal biltrafikk med egne biler, store og små prosjekter tilknyttet godstransport og håndtering, stevedoring og fortollinger. For mer info: www.holship.com Priser på leie av lager: Innendørs leie pr. kvm: Kr 44,00 pr. måned. Utendørs leie pr. kvm: Kr 18,00 pr. måned. Priser for håndtering diskuteres avhengig av type varer. Ta kontakt med Leif Gunnar Jakobsen på mobil 459 05 464 eller e-post lgj@holship.com

-et trygt samarbeid

www.lkt.no

BREVARK • KONVOLUTTER • VISITTKORT • KATALOGER BROSJYRER • ETIKETTER • DIGITALTRYKK • POSTKORT SKJEMAER • MERKELAPPER • LODDSEDLER • HEFTER SELVKOPIERENDE SETT • PLAKATER • DM • DIPLOMER FARGEKOPIER • MALJER • TIDSSKRIFTER • BANNERE KOMPENDIER • PLASTKORT • STORFORMAT • ROLL-UP SEIL • GRAFISK DESIGN

Du har budskapet - vi har kunnskapen, på et sted!

Slettaveien 14, 3403 Lier Tlf.: 32 24 20 20 E-post: firmapost@lkt.no

Vi er byens egen leverandør av miljøvennlig og fornybar energi!

.....Gode løsninger

uke 42-45

Din Din samarbeidspartner samarbeidspar tner innen: i nn e n:

•P

Adressering A dresserin g • Plastpakking Plastpa kkin g • Håndarbeide Hå nda rb eid e • Pakking Pa k k i ng

Tlf.: 32 21 08 70 • www.vinn-drammen.no Tlf. 92 48 35 35, www.df.no

kulberg.no

Montering Makulering Plastpakking Jobbfrukt.no Snekkerverksted Gartner & Anlegg Masseutsendelser Pakking & Sortering Lekestuer & Anneks Møtemat & Catering Ved & Briketter HVA KAN VI GJØRE FOR DEG ?

tlf. 4000 3442

Logomatter, matteog arbeidstøyservice – la oss gi deg et tilbud på en renere hverdag!

Solvask AS Rosenkrantzgt. 89, 3018 Drammen tlf.: 32 83 19 85, firmapost@solvask.no www.solvask.no

Tlf. 32 88 87 00 firmapost @ sorvangen.no www.sorvangen.no

Neste utgave av Drammen 24 kommer i juni Næringslivsmagasinet Drammen24 ble lansert i Drammens jubileumsår, og ønsker å ta en uavhengig, konstruktiv posisjon i utviklingen av næringslivet i drammensregionen. Vi vil være utstillingsvinduet for næringsaktører som allerede er på plass i regionen, samtidig som vi vil friste nye til å etablere seg her.

20

Consilium rådgivning har over 25 års internasjonal erfaring


ENTER CATERING

Vår lidenskap for tall vil gi deg bedre resultater Vis oss din lidenskap - få enda bedre resultater! Nedre Storgate 11, oppgang B 3015 Drammen drammen@accountor.no +47 32 20 62 90 accountor.no

P

5

Telefon 32 26 44 70 E-post:firmapost@ssas.no www.ssas.no

Besøksadresse: Langesgt. 1, Drammen Postboks 2125, Strømsø

RÅDGIVENDE INGENIØRER ELEKTROTEKNIKK Drammen - Hønefoss - Lysaker www.ect.no

NY KOLLEGA? kontakt Manpower Drammen!

oktandrammen.no Foto: Torbjørn Tandberg

g

RÅDGIVER BYGG ANLEGG LANDSKAP

• Bygge - og anleggteknikk • Landskapsarkitektur • Prosjekt og byggeledelse • Oppmåling • Tetthetsmåling

Møtemat Vi leverer det du har lyst på. Der du vil ha det når du vil ha det. Til møter eller andre arrangementer på jobben. Vi fikser alt fra snitter og smørbrød til den store forretningsmiddagen. Ring oss for meny.

Vi kjenner det lokale næringslivet godt etter 30 år i Drammen. Vi har kvalitetssikrede rekrutteringsprosesser både for bistand til fastansettelser og for innleie av personale. For innleie betaler du kun for den tiden medarbeideren er hos deg. Personalansvar, avlønning, feriepenger, forsikringer, OTP og sykepenger – det håndterer vi hos oss! Kontakt oss: 22 01 80 00 – drammen@manpower.no Vi holder til i Nedre Storgate 1a, Drammen

Enter Kompetanse AS Tlf: 32 27 61 00 www.enterkompetanse.no 21


Peritus med kjempevekst Drammensselskapet Peritus AS gjør braksuksess med løsninger innen Microsoft programvare. IT-bedriften har gått fra å bestå av én ansatt i 2001, til 19 ansatte og over 30 millioner kroner i omsetning i 2014. Tekst og foto: Per-Jan Brekke

Peritus varehussystem.

Peritus: Gründer og hovedaksjonær Leo Rosbach (t.v.) og salgs- og markedsdirektør Jan Willumsen i Peritus AS har tro på at flere av produktene deres nå er modne for salg også ute i Europa.

EFFEKTIV: Lagersystemer er basert på strekkoder og håndterminaler. FOTO: SATURN

Det har med andre ord vært en formidabel vekst de siste årene for selskapet som holder til i industriområdet på Knive ved Åskollen i Drammen. Der sitter alle medarbeiderne rundt et felles bord når de jobber på «kontoret», og ellers foregår det meste av jobbingen ute hos kunden eller hjemmefra.

landet. Selskapet har de siste årene satset spesielt på å utvikle bransjeversjoner av Microsofts programvare, og etterspørselen fra nasjonale og internasjonale selskaper har økt.

Selskapets hovedsatsingsområde er primært på Østlandet. Gründer og hovedaksjonær Leo Rosbach tror at den solide veksten nettopp skyldes nærhet til kunden, samt kunnskapsrike medarbeidere og deres evne til å forstå kundenes spesifikke behov. Gjennomsnittsalderen i Peritus er for øvrig godt over 40 år, men det ser ikke Rosbach som noen hindring. Erfarne medarbeidere

– Nei, tvert imot. Vi vektlegger kompetanse og erfaring, og våre ansatte har lang erfaring både fra produkt og ulike bransjer. Dette er en klar fordel i forbindelse med utvikling av skreddersydde bransjeløsninger som bidrar

22

til effektivisering og kostnadsbesparelser for kundene. Våre ansatte skjønner raskt hvor skoen trykker hos den enkelte kunde, sier gründeren som legger til at det også er en stor fordel at Peritus har hånd om det meste av verdikjeden i ERP-systemet. – Vi tilpasser og implementerer Microsoftprogrammet Dynamics AX 2012 for våre kunder. Microsoft-løsningen er et såkalt ERP-system som benyttes av bedrifter for å styre og optimalisere ulike funksjoner som finans, innkjøp, lager og produksjon. Systemet benyttes av produsenter, distributører, konsulenter, kjeder og offentlig sektor, og vi er det eneste norskeide selskapet som leverer disse systemene, opplyser salgs- og markedsdirektør Jan Willumsen. Han kan skilte med kunder som for eksempel Subaru Norge, Mylna Sport og H-Vinduet Fjerdingstad. Klare for Europa

Siden Peritus implementerte den første AXløsningen i 2002, har de implementert mer enn 60 installasjoner hos bedrifter i hele

– Det er blant annet stor interesse for vårt utvidede lager- og logistikksystem med bruk av håndterminaler og eventuelt truckterminaler. Dette optimaliserer effektiviteten på lageret. Systemet, som er basert på strekkoder, eliminerer det aller meste av feil, sier salgs- og markedsdirektøren som også har stor tro på et annet nytt system. Dette har de blant annet solgt til vindusprodusenten H-Vinduet Fjerdingstad. – Denne løsningen dekker alle prosesser fra kalkulasjon og tegning av et produkt, til økonomi og produksjon. Dermed kan de ansatte hos H-Vinduet Fjerdingstad sitte med kundene, vise hva ønskene deres medfører på en tegning og så kjøre dette direkte over til produksjon, sier Jan Willumsen i Peritus.


ENTER CATERING

AltAlt som gjelder biler. som gjelder biler. Alt som gjelder OgOg littlitt til.til. Alt som gjelder biler. biler. Og Og litt litt til. til. Bilia - din billeverandør uansett bilbehov. Bilia - din-billeverandør uansett bilbehov. www.bilia.no betjent med eDialog Bilia uansett bilbehov. Bilia -- din din billeverandør billeverandør uansett bilbehov. www.bilia.no - betjent med eDialog Tlf. www.bilia.no 854 25 900 - betjent med eDialog www.bilia.no - betjent med eDialog Tlf. 854 25900 900 Tlf. Tlf. 854 854 25 25 900

Leie eller ansette?

Kjersti Reffhaug Eie avd.leder

Spesialisten innen økonomi/ regnskap-kontor/administrasjon. Ta kontakt for mer info: drammen@bjorgfjell.no Tlf.til 986den 37 414 gode idéen

TID

Når vi tar regnskapet får du mer tid til å tenke kreativt for fremtiden - til beste for din bedrift.

w w w . o k o n o r. n o

Økonor Elvebyen Nedre Storgate 11, oppg. B, 3015 Drammen elvebyen@okonor.no Tlf: 32 20 62 90

oktandrammen.no Foto: Torbjørn Tandberg

Lunsj på jobben Hvordan vil du ha jobblunsjen? Vi leverer en ny, spennende lunsj hver dag etter avtale. Varm eller kald mat? Lunsjbrett? Vi fikser det slik at alle på jobben blir fornøyd. Ring oss for meny.

Enter Kompetanse AS Tlf: 32 27 61 00 www.enterkompetanse.no 23


Foto: Zen Whisk

Ekte fiberbredbånd – helt hjem

FORVALTNING, SALG, UTLEIE – NÆRINGSEIENDOM

Overlegen kapasitet og stabile linjer – nå og i fremtiden

Eiendomssenteret AS er en av distriktets største eiendomsforvaltere med mer enn 30 års erfaring. Vi har bred kunnskap og kompetanse innen drift, vedlikehold og økonomistyring av eiendommer. Vi tilbyr også alt innen rådgivnings- og meglertjenester av næringseiendom, herunder utleie, salg, kjøp og verdivurderinger.

Ta gjerne kontakt hvis du trenger bistand: Eiendomssenteret AS – et heleid datterselskap av Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS Tlf. 32 21 33 00 – firmapost@eiendomssenter.no Nedre Storgt. 15/17, 3. etg., 3015 Drammen

www.eiendomssenter.no www.eiendomssenter.no

EPSI

Altibox har Norges mest fornøyde TV- og bredbåndskunder for 5. året på rad

Lier Graving og Transport AS kan i år markere 20 år i bransjen. Vi utfører: Graving • Sprenging • Riving • VA-anlegg • Brøyting/Strøing/Feiing • Transport.

Nettbruken øker med 40% i året. Med fiberbredbånd fra Viken Fiber får du ekte fibernett helt inn i boligen din, da er du sikret kapasitet også for fremtidens behov. Gjennom fibernettet leverer vi Altibox – høyhastighets internett og TV. Vi leverer til privatpersoner, boligsammenslutninger og bedrifter. Les mer på vikenfiber.no

Vi er godkjent i Tiltaksklasse 2.

TLF: 905 15 911 Email: post@liergrav.no 24


SAMMEN: Tidligere styreleder i Drammens Handelskammer, Hans Eid Grøholt (t.v.), tidligere styreleder i DNF, Gerd Barth Thorsby og tidligere leder av DNF, Hans-Petter Tonum tror det er en stor fordel at de to foreningene nå er sammenslått til Næringsforeningen i Drammensregionen – Chamber of Commerce, der Tonum blir ny leder. FOTO: DNF

DNF blir Næringsforeningen Drammen Næringslivsforening og Drammens Handelskammer er slått sammen til Næringsforeningen i Drammensregionen. Samtidig har foreningen blitt sekretariat for Drammens Håndverk & Industriforening. Tekst og foto: Per-Jan Brekke

Generalforsamlingene i Drammen Næringslivsforening (DNF) og Drammens Handelskammer (DHK) vedtok i forrige måned å gjennomføre en sammenslåing av de to foreningene og gi den et nytt navn. Det nye navnet er Næringsforeningen i Drammensregionen – Chamber of Commerce. Drammen Næringslivsforening, med sine 950 medlemmer, har utviklet seg fra å være en lokal næringslivsforening til å bli en næringslivsforening for hele Drammensregionen. Drammens Handelskammer ble i sin tid etablert for å fremme byens kommersielle interesser. Handelskammeret yter tjenester til eksportnæringen og andre som ferdes utenlands, og DHKs tjenester har siden 2000 vært utført av DNF og dens medarbeidere. Felles mål

Begge foreninger har som hovedformål å jobbe for næringslivet i Drammensregionen, og det har hele tiden vært et nært samarbeid. – En sammenslutning vil styrke grunnlaget for det næringspolitiske arbeidet og servicen til beste for næringslivet i regionen. Det vil også føre til forenkling av struktur som gir kostnadsbesparelser. Vi får en enda mer kapitalsterk forening med 40 millioner i egenkapital og med mer ressurser til økt tilbud og aktivitet til glede for næringslivet, sier daglig leder i den nye Næringsforenin-

gen i Drammensregionen – Chamber of Commerce, Hans-Petter Tonum. – De fleste næringsforeninger i andre store byer er allerede slått sammen med lokale handelskamre, og nå gjør vi det samme i Drammen. Handelskammer-virksomheten er internasjonal og den engelske betegnelsen er et viktig «varemerke» å ta med seg i videreføringen av virksomheten, sier Tonum.

– Samarbeidet mellom de to foreningene vil berike og styrke både de to foreningene og næringslivet i Drammensregionen, påpeker daglig leder i Næringsforeningen, HansPetter Tonum.

Tar over DHIF-sekreteriatet

Fra nyttår ble også Drammen Næringslivsforening sekretariat for Drammens Håndverk & Industriforening (DHIF), en oppgave som den nye Næringsforeningen fører videre. DHIF har eksistert i 150 år, og det har lenge vært behov for å gjennomføre en modernisering. DHIF, som har 120 medlemmer, vil fortsatt holde til i Håndverkergården og stå for den årlige svennebrevutdelingen i Drammens Teater. – Drammens Håndverk & Industriforening vil leve videre i beste velgående, men vi overlater nå mye av det rent praktiske rundt administrasjon og møtevirksomhet til Næringsforeningen. Det tror jeg vil styrke oss som forening og øke medlemstallet på sikt, sier styreformann i DHIF, Arve Winnes.

SAMARBEID: Styreleder av Drammens Håndverk & Industriforening (DHIF), Arve Winnes (t.v.) og daglig leder i den nye Næringsforeningen i Drammensregionen, Hans-Petter Tonum, skal nå samarbeide enda tettere. Næringsforeningen har nå tatt over sekretariat-funksjonen for DHIF. 25


Næringslivets grønne hjelpere Lindum hjelper bedrifter og det offentlige i Drammensregionen med å finne gode avfallsløsninger med lokal utnyttelse av ressursene. Lindum har et sterkt og variert fagmiljø. Sammen med norske og utenlandske kompetansemiljøer utvikler vi fremtidens avfallsløsninger. Lindum er opptatt av at bærekraftige løsninger også må være lønnsomme og tilpasset næringslivets behov. Vi hjelper bedriftene med å finne gode lokale løsninger for gjenbruk samt effektiv og miljøvennlig avfallshåndtering. Lindum kan tilby: • Rådgiving og utvikling av bærekraftige behandlingsløsninger • Avfallsbehandling og gjenvinning av avfallet • Konvertering av avfall til kommersielle produkter • Biologisk avfallsbehandling og energiløsning for avfall • Mottak og behandling av forurensede masser

Lindum – for miljøets skyld 26

lindum.no


Uriaspostmesteren

PROFILEN

Nils Fredrik Wisløff (64) har en egen evne til å ende opp med en Uriaspost, og en egen evne til å løse det med stil. Tekst og foto: Per-Jan Brekke

Fakta • Navn: Nils Fredrik Wisløff • Født: 12. februar 1951 • Sivil status: Gift, to barn • Stilling: Administrerende direktør i Vestre Viken HF

– Nå spørs det hvem som skal hoppe etter Wirkola.

Vestre Viken «så lenge det er spennende og helsa holder».

å stilne vinden og øke folks tillit i løpet av disse fire årene.

Det sa bystyrerepresentant Odd Gusrud da Nils Fredrik Wisløff sluttet som rådmann i Drammen kommune etter ni svært så vellykkede år bak rattet. Aller helst ville nok både politikerne og kommunens administrasjon ha erstattet Wisløff med en tro kopi.

64-åringen kan se tilbake på en imponerende karriere innen offentlig sektor. I tillegg til tidligere nevnte stillinger, har han også vært fylkesrådmann i Vestfold, rådmann i Lier, viseadministrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund, styreleder i tidligere Helse Sør, ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet og leder av daværende helseminister Dagfinn Høybråtens «samhandlingsutvalg», og senere medlem av Bjarne Håkon Hansens ekspertutvalg om samme tema.

– Det var mye turbulens i Drammen kommune også, men de to første årene her i Vestre Viken var nok de to tøffeste jeg har opplevd. Da blåste det både kuling og full storm, sier direktøren.

Og mye taler for at følelsen blir den samme når Nils Fredrik en gang takker av som administrerende direktør i Vestre Viken Helseforetak, der han har ridd av stormen som blåste som verst da han ble ansatt i 2010. Old Boys-fotball

64-åringen har alltid bodd i hjemkommunen Asker. Der har han nå blant annet investert i ny plastsnekke. Fritiden brukes også til skiturer ved hytta i Valdres og Old Boys-fotball om onsdagskveldene sammen med det han kaller «Gutteklubben Grei». – I går scoret jeg et fint mål. La den i lengste, smiler askerbøringen, og ser akkurat like energisk ut som da undertegnede intervjuet han første gang som ny rådmann i Drammen for nærmere 15 år siden. – Selv om jeg har kronisk prostatakreft, er jeg jo i full aktivitet. Men jeg går til jevnlige sjekker på Radiumhospitalet for å holde en viss kontroll på det hele, sier Wisløff. Han sier han har tenkt å sitte i toppstillingen i

Tøff snuoperasjon

Og «Wisløffen» stortrives tydeligvis med å bekle krevende offentlige stillinger, eller Uriasposter om du vil. – Jeg har hørt en si at de to siste Uriaspostene er å være rådmann og sykehusdirektør, så der har du kanskje meg, uttalte han i et avisintervju før han ble ansatt som leder av Vestre Viken HF, et foretak som omfatter 477.000 mennesker i 26 kommuner i Buskerud, vestre Akershus, nordre Vestfold og Jevnaker i Oppland. Foretaket omsetter for til sammen 8,5 milliarder kroner og har totalt 9.400 ansatte. Etter ansettelsen i 2010 var ett av målene til askerbøringen å bedre helseforetakets omdømme og gjøre seg fortjent til folks tillit igjen. Wisløff mener at de nå både har greid

Nytt sykehus

– Det har vært en formidabel snuoperasjon. Vi er nå det helseforetaket med størst overskudd samtidig som effektiviteten har økt, sier 64-åringen. Han står foran en aldri så liten utfordring også de neste årene, nemlig bygging av et 150.000 kvadratmeter stort sykehus til 10 milliarder kroner, lokalisert på Brakerøya i Drammen etter mye om og men. – Målet er byggestart i 2017 og ferdigstillelse i 2022. Dette er selvsagt et veldig viktig prosjekt med tanke på den befolkningsvekst og eldrebølge som helseregionen vil oppleve de neste tiårene. Jeg er opptatt av at lokaliseringen av sykehuset bidrar til økt bruk av kollektivtransport. Jeg har også registrert at lokalpolitikerne mener det nye sykehuset vil være med på å bedre kollektivtilbudet og være en døråpner for Fjordbyen på Lierstranda. Men det viktigste er tross alt at det nye sykehuset skal gi et best mulig helsetilbud til regionens innbyggere, sier administrerende direktør i Vestre Viken Helseforetak, Nils Fredrik Wisløff. 27


Returadresse Drammen Næringslivsforening Postboks 11 3001 Drammen

Nå åpner vi minst 214 748 nye billettutsalg!

helside brakar

Kjøp reisekort og billetter på brakar.no Nå kan du kjøpe alle våre reisekort og periodebilletter på nett. Du kan også fylle på reisepenger. Har du allerede et reisekort kan du registrere kortet og ta nettbutikken i bruk. Er dere flere i familien med reisekort kan du ha oversikt på alle kort og billetter på én konto. Billetten laster du ned på billettmaskinen om bord i bussen. Besøk nettbutikken og bli kjent med alle mulighetene på brakar.no

Ha en god (og enklere) tur!

Profile for Oktan

Drm 24 regional april 2015  

Drm 24 regional april 2015  

Advertisement