Page 1

VI STARTER SALGET AV BYGGETRINN II


Bymessig bebyggelse med lave blokker, gater og tun, mykt innpasset i et eksisterende villastrøk, et steinkast fra skogen og en kort spasertur fra bysentrum.


HVORDAN VIL DU BO? Det finnes neppe noen fasit på spørsmålet om hvordan folk vil bo. Samtidig er det noen ord og begrep som nesten alltid dukker opp når man først spør. Sentralt. De aller fleste vil ha kort vei til offentlig kommunikasjon, de vil ha barnehage og skole i nærheten, og føle at det ikke er for langt til ulike shopping-, sports- og kulturtilbud. Nærhet til naturen. De fleste nordmenn er håpløse naturromantikere og vil ha enkel tilgang til skog og mark for trening og frtidsaktiviteter. Hage, balkong eller terrasse. Vi trives innendørs, men ønsker oss muligheten til en privat uteplass, stor eller liten. En time på solsengen eller en stille kaffe i skyggen er noe de fleste drømmer om.

Hyggelig nabolag. Gode naboer og et pent og velstelt nabolag er avgjørende for både trivsel og bokvalitet. Moderne og lettstelt. Ikke et vondt ord om gamle romantiske trehus. Men de fleste foretrekker enkle, moderne løsninger, gode tekniske løsninger og lettstelte boliger som frigjør tid til alt annet enn husarbeid og vedlikehold. Dyrmyrskauen er planlagt og tilrettelagt for å innfri disse kvalitetene: Bymessig bebyggelse med lave bygninger, gater og tun, mykt innpasset i et eksisterende villastrøk, et steinkast fra skogen og en kort spasertur fra bysentrum.


TETT PÅ NATUREN. TETT PÅ BYEN. Tett på det meste, faktisk. Et par minutter til stasjonen. Buss rett nede i gata. Barnehage og skole rett i nærheten. Nærbutikk rundt hjørnet. 10 minutter til Kongsberg sentrum. Og bare 600 meter til skogkanten. Dyrmyrskauen kommer til å ligge sentralt i et av Kongsbergs mest attraktive boligområder. Tomten er flat og solrik, stolte furutrær på tomta vil bli bevart, og i områdets nordlige ende vil et større skogsområde bli avsatt til park og fritidsformål.


DITT LUNE HI. DIN URBANE, TIDSMESSIGE BOLIG. Dyrmyrskauen vil nok preges mer av urbane kvaliteter enn landlige. Men innendørs er du din egen herre. Der er det du som bestemmer. I utgangspunktet er leilighetene i Dyrmyrskauen svært velutstyrte, og det er lagt opp til innredninger og teknisk utstyr av høy kvalitet og smakfull design. Men du har selvfølgelig muligheten til å gjøre dine personlige valg. Kjøkken og bad, fliser og parkettgulv er de mest opplagte områdene der din personlige smak er viktig, og der de fleste ønsker å påvirke.


DYRMYRSKAUEN HAGEBY LEILIGHET - I

ANTALL ROM : 4 Type. I ETASJE : 1-3 BRA : 114,4 m2 P-ROM : 111,4 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A-11*, A-21, A-31

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Leilighet-1

114,4 M

Bad

2

4,8 m²

Sov

A-11*, A-21, A-31

Sov. / Gjesterom

Sov

13,0 m²

21,8 m²

8,1 m²

Vask

3,4 m²

Bod

ANTALL ROM: 4 TYPE I ETASJE: 1-3 P-ROM: 111,4 M2 SPORTSBOD: CA. 5M2 * = TERASSE PÅ BAKKEN

FELLES TRAPPEROM

Entre

Gang

3,0 m²

22,2 m²

4,5 m²

8,4 m²

Bod

3,0 m²

Bad

Entre

5,7 m²

6,1 m²

Stue / Kjøkken 37,6 m²

4R Leilighet Type - I 114,2 m²

Gang 3,3 m²

Stue / Kjøkken 25,3 m²

3R Leilighet Type - II 66,7 m²

Sov

7,5 m²

Balkong

RD

13,3 m²

12,0 m²

NO

Balkong

Withs gate

Bygg D

PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Bygg E

Perspekiv

Bygg A

Bygg B

Bygg C


DYRMYRSKAUEN HAGEBY LEILIGHET - II

ANTALL ROM : 3 Type. II ETASJE : 1-3 BRA : 66,7 m2 P-ROM : 63,7 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A-12*, A-22, A-32

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Leilighet-11

66,7 M2 Bod

A-12*, A-22, A-32

3,0 m²

Bad

Entre

5,7 m²

Bad

6,1 m²

Stue / Kjøkken

5,7 m²

Gang

ANTALL ROM: 3 TYPE II ETASJE: 1-3 P-ROM: 63,7 M2 SPORTSBOD: CA. 5M2

3,3 m²

25,3 m²

Sov

14,2 m²

3R Leilighet Type - II 66,7 m²

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Sov

7,5 m²

Terrasse

NO

RD

12,0 m²

Withs gate

Bygg D

PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Bygg E

Perspekiv

Bygg A

Bygg B

Bygg C


DYRMYRSKAUEN HAGEBY LEILIGHET - III

ANTALL ROM : 3 Type. III ETASJE : 1-3 BRA : 80,9 m2 P-ROM : 77,2 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

A-13*, A-23, A-33

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Leilighet-111

1 100 2 100

80,9 M2

Bod

Sov

3,7 m²

13,0 m²

A-13*, A-23, A-33 Entre 5,8 m²

ANTALL ROM: 3 TYPE III ETASJE: 1-3 P-ROM: 77,2 M2 SPORTSBOD: CA. 5M2

Sov

8,3 m²

Vask

2,7 m²

Bad

5,7 m²

Gang 4,3 m²

* = TERASSE PÅ BAKKEN Stue / Kjøkken 35,3 m²

3R Leilighet Type - III 80,9 m²

Terrasse

NO

RD

12,0 m²

Withs gate

Bygg D

PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Bygg E

Perspekiv

Bygg A

Bygg B

Bygg C


DYRMYRSKAUEN HAGEBY LEILIGHET - IV

ANTALL ROM : 4 Type. IV ETASJE : 1-3 BRA : 73,7 m2 P-ROM : 70,4 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

B-11*, B-21,B-31, E-11*,E-21,E-31

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Leilighet-1V

73,7 M2

Sov

Bod

17 x 176 = 3 000

17 x 176 = 3 000

14,1 m²

B-11*, B-21, B-31 E-11*, E-21, E-31

FELLES TRAPPEROM

3,3 m²

18,5 m²

Entre 4,2 m²

ANTALL ROM: 3 TYPE IV ETASJE: 1-3 P-ROM: 70,4 M2 SPORTSBOD: CA. 5M2

Sov

7,9 m²

Gang 3,2 m²

Bad

5,7 m²

* = TERASSE PÅ BAKKEN

3R Leilighet Type - IV 73,7 m²

Stue / Kjøkken 33,5 m²

Balkong

NO

RD

12,0 m²

Withs gate

Bygg D

PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Bygg E

Perspekiv

Bygg A

Bygg B

Bygg C


DYRMYRSKAUEN HAGEBY LEILIGHET - V

ANTALL ROM : 4 Type. V ETASJE : 1-3 BRA : 73,7 m2 P-ROM : 70,4 m2 SPORTSBOD : ca. 5 m2

B-12*, B-22,B-32, E-12*,E-22,E-32

* = TERASSE PÅ BAKKEN

Leilighet-V

2 100

73,7 M2

1 100

Sov

14,1 m²

B-12*, B-22, B-32 E-12*, E-22, E-32

Bod

FELLES TRAPPEROM

3,3 m²

Entre 4,2 m²

ANTALL ROM: 4 TYPE V ETASJE: 1-3 P-ROM: 70,4 M2 SPORTSBOD: CA. 5M2

Sov Gang

Bad

7,9 m²

3,2 m²

5,7 m²

* = TERASSE PÅ BAKKEN 3R Leilighet Type - IV 73,7 m²

Stue / Kjøkken 33,5 m²

Balkong

NO

RD

12,0 m²

Withs gate

Bygg D

PLANUTSNITT - MÅL. ca.1:100

Bygg E

Perspekiv

Bygg A

Bygg B

Bygg C


Prosjektbeskrivelse av

DYRMYRSKAUEN Byggetrinn 1

Byggetrinn 2

DY R

SK UV E

IE

W

ITH

SG AT E

N


Prosjektbeskrivelsen angir hvilen standard vi leverer på boligen. Dyrmyrskauen byggetrinn 2 vil være organisert som sameie. Eiendommen har gårdsnummer 8062 bruksnummer 15 og er planlagt seksjonert. Hver leilighet eier en andel av uteområde, egen bod og parkeringsplass utenfor leiligheten. Sameiet ledes av et styre valgt av seksjonseierne. Sameiets formål er å ivareta alle saker av felles interesse for seksjonseierne. Disse vil med sin forholdsmessige andel stå som eier av fellesarealer og installasjoner i Dyrmyrskauen sameie. Det vil bli valgt forretningsfører i god tid før innflytting. De vil utforme forslag til vedtekter og driftsbudsjett for sameiet, samt kaller inn til stiftelsesmøte. Eiendommen er regulert til bolig/ kontor/tjenesteyting. Kjøper er kjent med og aksepterer at den videre utbygging av feltet kan bli til sjenanse inntil samtlige eiendommer på området er ferdigstilt. Adkomst til boligen vil være via heis og trapp fra parkeringsareal, fra gatenivå og fra felles atrium over parkering.

1.2 Materialer Bygningens etasjeskiller og bærende konstruksjoner er i betong og stål. Innvendige lettvegger er bindingsverk kledd med gipsplater, sparklet og malt. Materialer påvirkes av fukt og uttørking slik at det kan oppstå sprekker på grunn av bevegelser i materialene. Mindre sprekker er ikke grunn til reklamasjon.

1.1 Forskrift og standard Prosjektet skal bygges iht. TEK 10 eller bedre. Innvendige overflater leveres etter NS 3420 toleranseklasse 3. Boligen leveres i god håndverksmessig utførelse.

2.1 Fellesarealer og utvendig Gulv leveres med flis eller belegg. Vegger i malt gips og tak av betong med synlig vfuge eller malt gips. Balkonger og terrasser er med stålglattet betongoverflate eller betongheller. Avrenning via dryppnese i fremkant.

1.3 Innkassinger og tegninger Stiplede linjer som angir vegger eller møbler/interiør som er tegnet inn på tegningen inngår ikke i leveransen. Det vil forekomme innkassinger og nedforing av himlinger som ikke er vist på tegningen. 1.4 Fjernvarme og strøm Prosjektet skal leveres med fjernvarme eller GEO energi og leveres med vannbåren gulvvarme. 2 Leveransen utvendig Fasade utvendig er kombinert pusset og behandlet panel. Rekkverk på terrasser er i behandlet stål eller aluminium og glass. Blikkenslagerarbeider utføres med standard farge.

Garasjegulv kan være asfalt, belegningsstein eller betong. Garasjeport med automatisk åpner. Fjernstyring av port via enten portåpner (en per leilighet) eller mobiltelefon styrt. Felles låsbar renovasjonsløsning vil bli etablert. Postkasser plasseres på vegg i trapperom/hovedinngang. 2.2 Parkering Parkeringsplass til alle leiligheter må kjøpes. Kjørehøyde er minimum 2,2 meter, men det kan forekomme rør og innkassinger lavere enn dette. Tildeling skjer etter garasjeplan utarbeides av utbygger. 2.3 Sportsbod Til alle leiligheter leveres sportsbod på 5m2. Tildeling av bod skjer etter bodplan som utarbeides av utbygger. Boden er i parkeringsanlegg eller felles bodanlegg. 3. INNVENDIG I BOLIGEN 3.1 Gulv Gulver i inngangsparti leveres med gulvflis med varme, bad med varme. Toalettrom leveres med flis. Stue, kjøkken, soverom og andre gulvarealer leveres med 1 stavs eikeparkett av god kvalitet.


3.2 Vegg Innvendige vegger blir sparklet og malt gips i alle rom i 3 standard farger. Bad og toalettrom leveres med flis. Gipsvegger bidrar til et godt innemiljø samtidig som de bidrar til god brannsikkerhet og lydisolering. 3.3 Tak Alle tak leveres med sparklet og malt betong med synlig vfuge eller malt gips og taklist. 3.4 Listverk Listverk leveres ferdig behandlet fra fabrikk og vil ha synlige spikerhoder. Fuging av listverk i overgangen til vegg, tak og gulv inngår ikke i leveransen. 3.5 Dører og vinduer Innvendige dører leveres glatte hvitmalte. Vinduer og listverk leveres hvitmalt fra fabrikk. 3.6 Kjøkken Kjøkkenet er fra enten HTH, Norema eller Sigdal. Leverandør er foreløpig ikke valgt. Standart Glatt hvit med malte fronter. Benkeplate i høytrykkslaminat med nedfelt stålbeslag. Kjøkkenløsning er prosjektert med integrering av komfyr og oppvaskmaskin. 3.7 Baderom og toalett Rommene leveres med fliser på gulv og vegg av god kvalitet. Veggfliser: 10*30 hvite med brekk.

Gulvflis: 10*10 skiferfarget matte. Veggen bak toalett, mosaikk (keramikk) eller samme som gulvflis (skiferfarge) Baderomsinnredning på hovedbad leveres i god kvalitet, 120 cm bredde, helstøpt vask og benkeplate. Speil og lysbaldakin med kontakt. Dusjhjørne med komplett termostatbatteri. Vegghengt toalett og blandebatteri. Vegghengt gjestetoalett med flislagt gulv og gips på vegger. 3.8 Garderobe 1 meter hvit garderobeskap pr. sengeplass. 3.9 Ventilasjon Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. 3.10 Rørleggerarbeid Rørleggerarbeid leveres i henhold til det utstyr som er vist med heltrukne streker på tegningen. Rør i rør system inkludert fordelingsskap synlig plassert på bad eller i bod. For boliger med vaskerom leveres vaskekar i rustfritt stål, klargjort tilkobling og avløp for vaskemaskin. 3.11 Sprinkelanlegg og brannvern Fullt sprinkelanlegg i alle boliger, med synlige sprinkelhoder. Brannslukningsapparat og 2 stk røykvarslere. 3.12 Elektriske installasjoner Anlegget leveres iht. NEK 400 og har

hvite innfelte stikkontakter med brytere i alle boligrom. Anlegget blir delvis skjult, men på lyd og brannskiller aksepteres utenpåliggende kabler og stikkontakter. Egen strømmåler i hver leilighet, samt i fellesareal. Jordfeilvern og automatsikringer på hver kurs. Stikkontakter med innebygd barnevern. Anlegget er dimensjonert slik at alle oppholdsrom kan varmes opp med elektriske ovner tilkoblet via stikkontakt. Ovn medfølger ikke. Det leveres ikke med lyskilder som spott, lamper og armaturer. Prosjektet leveres med kamera-porttelefon og ringeklokke. Utendørs: Moderne belysning i gangarealer og på terrasser. TV, fiber, data og telefon legges frem til boligen. Tomme rør frem til to tilkoblingspunkter innvendig i boligen. 4 Universell utforming Med universell utforming mener vi at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker kan bruke dem på en likestilt måte, så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer godt for andre. Blindeskrift og talestyrt heis, elektrisk åpning av alle hoveddører, samt brukervennlig lysplassering.


PRISLISTE Byggetrinn 2

Prisliste Dyrmyrskauen Nr

BT 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Bygg A A A A A A A A A A E E E E E E

Leil A-11 A-12 A-13 A-21 A-22 A-23 A-31 A-32 A-33 A-41 E-11 E-12 E-21 E-22 E-31 E-32

01.06.2014

Type

Etasje 1 2 3 1 2 3 1 2 3 14 4 5 4 5 4 5

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 1 1 2 2 3 3

Type 4 roms 3 roms 3 roms 4 roms 3 roms 3 roms 4 roms 3 roms 3 roms 5 roms 3 roms 3 roms 3 roms 3 roms 3 roms 3 roms

Areal 114 66,7 80,9 114 66,7 80,9 114 66,7 80,9 137 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7 73,7

Terrasse m2 Pris Ekstra garasjeplass 13 4490000 175000 12 2690000 175000 12 3190000 175000 13 4740000 175000 12 2890000 175000 12 3590000 175000 13 4945000 175000 12 3090000 175000 12 3690000 175000 117,8 6890000 2 plasser inkl 12 2890000 175000 12 2990000 175000 12 2990000 175000 12 3090000 175000 12 3290000 175000 12 3390000 175000


Ta kontakt med eiendomsmegler Lars Martin Nilsrud i Dialog Eiendomsmegling hvis du har spørsmål om prosjektet. Du treffer ham på telefon 31 10 10 00/92 62 95 60 eller på e-post nilsrud@dialog.no

prospekt issuu  

Dyrmyrskauen trinn 2

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you