Page 1

magazine

maandblad, verschijnt niet in januari en in augustus - jaargang 43 nr. 7

september 2010

Leren omdat het leuk is blz. 25

Win een weekend in Marche-en-Famenne blz. 51

www.okra.be www.okrasport.be

Afgiftekantoor 3200 Aarschot - Erkenningsnummer P106333 Tijdschriften - Toelating gesloten verpakking - 3200 Aarschot 1 - BC 1145


Elegant de herfst in met SKM en FRANK WALDER KOM VANAF NU DE MOOISTE HERFST- EN WINTERKLEDING ONTDEKKEN BIJ SKM

5 EURO REISVERGOEDING - BIJ AANKOOP VAN 125 EURO (DIRECT VERREKEND AAN DE KASSA) 10 EURO REISVERGOEDING OF ÉÉN FLES CHAMPAGNE - BIJ AANKOOP VAN 250 EURO

MEESTER-KLEERMAKER SINDS 1870 Alle dagen open van 9u30 tot 18u • Zon- en feestdagen gesloten • 4.500 m2 winkelruimte • Gezellig restaurant • Parking voor 300 wagens • Winkel toegankelijk voor rolstoelgebruikers • Rolstoelen ter beschikking • Lift • Airco • Kinderafdeling met speelruimte • Autobus lijn 50.0 aan de Rooseveltplaats te Antwerpen en station Mechelen tot aan de halte ‘Leugstraat’/SKM • www.skm.be

A12 • BOOMSESTEENWEG 35 • 2630 AARTSELAAR • 03 887 38 41


voorwoord

Zaaitijd OKRA in de krant gezien? En op tv? De aanleiding was een geval van flagrante leeftijdsdiscriminatie. Een bank die al haar klanten ouder dan zestig zomaar een afhaallimiet oplegde. In de zomerse komkommertijd halen ouderen en hun thema’s makkelijk het nieuws. Ook andere fait divers krijg je in de vakantie bij je koffie geserveerd. Het verhaal van Bavel bijvoorbeeld. Negen jaar geleden ruilde deze twintiger Rusland voor Vlaanderen. Vandaag spreekt hij vloeiend Nederlands en heeft een bloeiende banketbakkerij. Hij geniet nu van de rijke oogst waar hij met bloed, zweet en tranen het zaaigoed liet voor kiemen. Hij volgde een inburgeringstraject voor nieuwkomers met onder andere een intensieve cursus Nederlands, trok daarna richting ‘kantoor en verkoop’ in het dagonderwijs en ging uiteraard ook bij bakkers werken. Problemen niet uit de weg gaan maar ze aanpakken, dat is zijn leidmotief. Het krantenbericht over deze ondernemende Rus bleef niet toevallig hangen. We verbleven onlangs in Moskou, net voor de verschrikkelijke bosbranden. Bij een journaliste die we enkele jaren geleden leerden kennen. Ze spreekt vloeiend Engels en zou ook haar roots kunnen achterlaten zoals Bavel. Omdat ze al een paar keer in Brussel was, weet ze dat het leven hier stukken comfortabeler is dan in eigen land. Toch wil ze niet weg. “Als ik zie hoe snel alles verandert, wil ik het vervolg niet missen. Ook al betekent die verandering niet altijd verbetering, verre van soms. Maar mijn generatie is vast van plan om de corruptie en de dictatuur van politici als Poetin en Medvedev om te buigen. Dat proberen we onder andere door de burgers hier te laten nadenken over de politiek en de impact die ze heeft. Mijn ouders vertellen dat in hun tijd de partij alles regelde, vandaag denken de politici en de maffia in onze plaats, morgen willen we zelf ons leven in handen nemen.” Ik hoop stilletjes dat de volgende generaties inderdaad de rijke oogst zullen binnenhalen die Yulia en haar vrienden vandaag zaaien. En dat bij een volgend bezoek aan Yulia niet meer massaal zwart moet gereden worden op de ondergrondse, geen tientallen bejaarden hun zelfgekweekte sla meer moeten verkopen om rond te komen, geen hoogzwangere meisjes meer moeten bedelen, geen tientallen poepchique auto’s meer arrogant over het zebrapad scheuren. Je oogst wat je zaait. Het is maar al te waar. Of het nu Bavel is die hier een patisserie opbouwt. Of Yulia die principevast over politiek bericht. Of je kleinkinderen die enthousiast het volgende leerjaar aanpakken. Of jij die eindelijk een cursus Photoshop volgt bij de OKRA-ACADEMIE. Hoewel in september de pas geplukte appels, peren en druiven geuren, wens ik je een rijke zaaitijd. Lieve Demeester

Foto Jürgen Doom


item

6

Pensioenvragen? De CM-Pensioendiensten!

12

Wil je weten hoeveel vakantiegeld je zal ontvangen? Of vraag je je af waarom jij die verhoging van de pensioenen misloopt? Eén adres: de CMPensioendiensten. Zij helpen je verder bij al je pensioenvragen.

‘Congo is nooit ver weg’

19

Dit jaar vierde Congo zijn vijftigste verjaardag. Hoog tijd voor nieuwe leiders, zegt Congolees Zana Mathieu Etambala. Hij mijmert over de invloed van Congo in zijn leven en zijn West-Vlaamse roots. Een portret.

46

En nu… en Marche Op weg naar het zuiden maar zelden een bestemming.

Nochtans

onterecht

want

Marche-en-

Famenne heeft heel wat te bieden. Dit stadje onderging de voorbije jaren een ware metamorfose en is een stop nu meer dan waard.

inhoud

34

september 2010 OKRA-magazine

Ledenmagazine van de grootste beweging voor 55+. OKRA, trefpunt 55+: Open, Kristelijk, Respectvol en Actief. Je ledenmagazine zit boordevol OKRA-leven, niet te missen info, lifestyle, cultuur, ontspanning, ledenvoordelen… Vertel wat je ervan vindt aan Chris Van Riet 02 246 44 37, chris.vanriet@okra.be.

OKRA september 2010


46

6

37

42 BOEKEN

GEZONDHEID Ten voeten uit

8

PRIKKERTJES

9

STANDPUNT

Roman-novelle

44 GEDICHT Een gesprek

45 UITJES

De echte problemen

10 OKRA-ZINGEVING

46 UIT

‘Je rugzak kunnen dragen’

En nu… en Marche

12 INFO

49 32 WINNAARS!

Pensioenvragen? De CM-Pensioendiensten!

50 SPEEL EN WIN

14 DE KEUZE VAN LIESBET WALCKIERS Met alle Chinezen

52 DE DINGEN De bank

16 VRAAG EN AANBOD

53 OKRA-LIDKAART = GELD WAARD

Koffiemolen voor kuikentjes

19 OVER WAT TELT ‘Congo is nooit ver weg’

25 OKRA-ACADEMIE Leren omdat het leuk is

In je volgende OKRA-magazine

34 MENU Gezegende vis

37 GROEN

Alles over de griepprik.

De piepkleine stadstuin

40 OKRA-SPORT Sporten op jouw maat cO

KRA -ACA DEM IE

OKRA-ACADEMIE

Een nieuw e taa een verhe l leren lderen , krijge de n tentoo bij een bo uitleg eiend nstel zelf verzo ling, leren e rging kan sprod hoe je make uc n, ge een nieten ten uitste ke van een tonee nd conc ert, lstuk bood met scha een p bij Het wone aanb n. od va ACAD n OK EMIE RAis einde loos.

25

De

Leren omda t het le uk is

troe ven kende van gids OKR en, leiders. voordra A-ACAD EMI Ze kom chtg E? De evers A-le en uit uits en cur En nat den en dezelfd tevoelen susbeg uurlijk e gen lijke in de hun eman zijn eratie ond pub ze zee ier men ontmo als erw liek of les r bek de erpen per fect sen eten. waa geven. met Op de waa m en aan. hee dezelfd rover l wat Ook volg ze kom onderle ende e inte de slui de ong OKR bovend gd blad resses A-le en ver er en edw zijden den ien uitg ong te een naar ebreide laten lich en sfee tellen idea we de aca le kan je alva ten we tact aanbod r lokt een dem met s om st . Aar tip van je reg OKR op een ie. Het zel niet proeve Reactie io als A-ACAD is gem en nee n van het je het s en EMIE oed m sne sugges evolledig in jouw l con ties e aan buurt zijn bod mee wil lere van r dan n ken welkom Sam nen. enst bij Chr ellin g Nele is Van Joos Foto Riet tens Fran , 02 çois 246 De Hee 44 37 l of chri s.va nrie t@o kra. be. OKR

c 25

5


GEZONDHEID

Willen je voeten niet meer mee, wordt je actieradius meteen veel beperkter. “Zorg dragen voor je voeten, is daarom geen overbodige luxe”, zegt podologe Charlotte De Jonckheere.

Ten voeten uit Voeten dragen ons van ’s morgens tot ’s avonds. In heel ons leven stappen we gemiddeld een vijftal keer rond de aarde. Maar heb je pijn aan je voeten, wordt stappen een stuk moeilijker. Vele ouderen kunnen letterlijk niet meer ‘uit de voeten’. Ze raken aan huis gekluisterd en zien

hun

sociale

contacten

gevoelig verminderen. Tal van problemen aan de voeten kunnen daarvan de oorzaak zijn. Charlotte De Jonckheere, voorzitter

van

Belgische

de

Federatie

Podologen,

van

onder-

scheidt drie grote groepen. “In de eerste plaats zijn er de structurele of orthopedische problemen. Voeten kunnen vervormen omwille van foutieve schoen-

problemen vormen een tweede

te vermijden, is het essentieel

keuze of onderliggende aandoe-

grote groep.

goede

ningen zoals reuma of diabetes.

Een derde groep zijn de proble-

Schoenen moeten meteen goed

Op latere leeftijd kan osteopo-

men die te wijten zijn aan een

passen, zowel in de lengte als in

rose ontstaan. Dat verzwakt de

verminderde doorbloeding. De

de breedte. Ouderen staan daar

botten. Ook spieren en pezen

vochtregulatie in de huid vermin-

vaak niet bij stil. We zien ook

dert en er ontstaat een droge

vaak dat senioren die in een

huid, soms met pijnlijke kloven

rusthuis verblijven of thuis niet

tot gevolg. En natuurlijk hebben

veel meer buiten komen, heel

ouderen ook last van dezelfde

vaak pantoffels of slippers dra-

kwaaltjes als jongeren: schim-

gen. Dat is nefast voor de voe-

kunnen door de leeftijd aan

melinfecties, wratten, irritaties

ten en de knieën, heupen en

kracht inboeten. Een voorbeeld

van de huid, kleine wondjes.”

rug. Deze schoenen bieden geen

Een podoloog is als het ware de ingenieur van de voet.

ondersteuning

hiervan is het ontstaan van plat-

6 OKRA september 2010

schoenen

te

zodat

dragen.

spieren

voeten bij ouderen. Omdat de

Hoe kan je problemen aan je

meer moeten werken met over-

spier die de voetboog omhoog

voeten vermijden?

belasting en vervormingen zoals

houdt verslapt, kan de voetboog

Charlotte

hallux

bijna volledig verdwijnen. Deze

“Om orthopedische problemen

De

Jonckheere:

valgus

en

klauw-

hamertenen tot gevolg.

en


Om de huid in goede conditie te

Pas daarna stellen we remedies

doen geen pijn meer en worden

houden, is het belangrijk regel-

voor. We hoeden er ons ook voor

dus

matig een hydraterende crème

niet over te corrigeren. Sommige

Daardoor kunnen ze snel erger

aan te brengen. Die moet een

ouderen hebben bijvoorbeeld al

worden en ontsteken. Bovendien

hoog percentage aan urea bevat-

van kindsbeen af een probleem

genezen wondjes ook minder

ten. Wrijf de zalf echter nooit

dat wij jaren later blootleggen.

snel bij diabetespatiënten door

tussen

Schimmel-

Maar intussen heeft het lichaam

de verminderde doorbloeding en

infecties vermijd je door je voe-

zich aangepast. Dan moeten wij

hun verminderde weerstand. Om

ten een keer per week met ont-

niet alles gaan omgooien.

grote problemen te vermijden,

smettende,

schimmelwerende

We werken ook preventief en

doen diabetespatiënten er goed

zeep te wassen. Het kan ook

duiden toekomstige problemen

aan hun voeten dagelijks na te

geen kwaad om je voeten pre-

aan. Wil iemand bijvoorbeeld

kijken

ventief te laten screenen bij je

starten met joggen, onderzoe-

kleur en vorm, desnoods met een

huisarts of een podoloog.”

ken we de voet en de stap nauw-

spiegeltje. Alvorens de schoenen

keurig. Heeft iemand al een slui-

aan te trekken, kijken ze het best

merend probleem waarvan hij

de schoen na of er niets inzit dat

niet veel last heeft, is het geen

wondjes

Jonckheere:

goed idee te starten met lopen.

Knellende schoenen zijn uiter-

“Podologie is een paramedisch

Een pijnlijke platvoet bijvoor-

aard helemaal uit den boze.

beroep, net zoals kinesitherapie.

beeld zal heel snel serieuze bles-

Reumapatiënten

Wil je podoloog worden, moet je

sures veroorzaken.”

alleen last van vervormingen,

Wat

de

tenen.

doet

een

podoloog

eigenlijk? Charlotte

De

een voltijdse opleiding van drie

moeilijker

op

opgemerkt.

veranderingen

kan

van

veroorzaken.

hebben

niet

ook hun zachte weefselstructu-

jaar volgen. Een podoloog is

Reuma- en diabetespatiën-

ren verdunnen. De vetkussen-

gespecialiseerd in voeten, hij is

ten hebben vaak last van

tjes onderaan de voet worden

de ingenieur van de voet. Hij

specifieke voetproblemen.

dunner

kijkt naar de structuur, de func-

Charlotte

Jonckheere:

waardoor er geen bescherming

tie en de eventuele problemen

“Daar hebben we extra aandacht

meer is onder de voorvoet. Dat

van de voeten en zoekt hiervan

voor. Bij diabetespatiënten is

is pijnlijk en proberen we te ver-

de oorzaak. Daarbij heeft hij ook

preventieve zorg heel belangrijk.

mijden of op te vangen met aan-

oog voor de relatie tussen de

Bloedvaatjes en zenuwen kunnen

gepaste zolen. Maar ook hier is

voet en de andere lichaamsdelen

bij

preventie van groot belang.”

zoals de knie en heup. We gaan

sneller beschadigd raken waar-

bijvoorbeeld de stap nauwkeurig

door een deel van de voeten

analyseren en alles opmeten.

gevoelloos kan worden. Wondjes

De

mensen

met

suikerziekte

en

verplaatsen

zich

Tekst Nele Joostens

Kies de juiste schoen 1.

2.

Schoenen moeten de juiste maat hebben, zowel doende hoogte voor de tenen.

voet geen enkele stabiliteit van de schoen.

Je schoenen mogen enkel buigen ter hoogte van 8.

5.

maal 3 cm hoog zijn.

Bij open schoenen en slippers moeten je tenen

Hogere hakken veroor-

Een goede schoen heeft een nauwelijks tot niet

zaken last in de knieën en lage rug. 9.

Als je op maat gemaakte zolen draagt, voorzie

indrukbare hielomsluiting.

dan zeker plaats in je schoen. Een schoen met

Schoenen mogen geen torsie (draaiing) toelaten

uitneembare binnenzool is ideaal, zo creëer je

in de lengterichting. Je mag je schoen niet kunnen uitwringen als een dweil. 6.

Hakken mogen maxi-

Kies voor schoenen die achteraan gesloten zijn. te hard werken om de schoen aan te houden.

4.

Knoop steeds je veters. Anders ondervindt je

de tenen. 3.

7.

in de lengte als in de breedte. Voorzie ook vol-

voldoende diepte in je schoen. 10. Draag een loopschoen om te lopen, een tennis-

Kies voor een aanpasbare sluiting zoals veters

schoen om te tennissen en een voetbalschoen

of klittenband, handig als je voeten wat zwellen.

om te voetballen.

7


PriKKertJeS

Prikkertjes 1

Vlaamse Vredesweek Van 24 september tot 3 oktober 2010 vindt de

2

Dag tegen Kanker Op donderdag 16 september 2010 organiseert

Vlaamse Vredesweek plaats. Ook OKRA schaart zich

de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) haar jaar-

uitdrukkelijk achter dit initiatief. Dit jaar kozen de

lijkse Dag tegen Kanker. Meer dan honderd zie-

initiatiefnemers voor het thema ‘Cultuur van vrede’.

kenhuizen engageren zich en organiseren infose-

Vrede is immers meer dan de afwezigheid van oor-

ssies en workshops. Op de oncologische afdelin-

log maar gaat gepaard met gelijkheid en (sociale)

gen informeren VLK-vrijwilligers bezoekers over

rechtvaardigheid. Dit jaar loopt het ‘Internationaal

de dienstverlening en verwennen ze patiënten

decennium voor een cultuur van vrede en geweld-

met een hapje of een drankje, een voet- of hand-

loosheid’ af. Dat werd in 1999 uitgeroepen door de

massage of een relaxatiesessie. De VLK roept je

Verenigde Naties op verzoek van een groep Nobel-

op om op 16 september met een geel lintje je

prijswinnaars voor de Vrede. De Vlaamse Vredesweek

verbondenheid en medeleven met kankerpatiën-

wil dit thema uitdiepen en oproepen tot actie.

ten kenbaar te maken. Je vindt het lintje in zowat

Overal in Vlaanderen worden activiteiten georgani-

alle ziekenhuizen.

seerd: straatacties, tentoonstellingen, filmvoorstellingen, vredeswakes en workshops.

Info: Vlaamse Liga tegen Kanker, Koningsstraat 217, 1210 Brussel,

Info: Vlaamse Vredesweek, Italiëlei 98 A,

02 227 69 69, www.vlk.be.

2000 Antwerpen, 03 225 10 00,

1 3

Een klein lintje, een groot gebaar

2 3

16 september 2010

© Cois Van Roosendael

© Emy Elleboog

www.vredesweek.be, info@vredesweek.be.

OKRA ondertekent Europees Handvest over de Verkeersveiligheid Op donderdag 16 september 2010 organiseert de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) haar jaarlijkse Dag tegen Kanker. Het is een dag tégen kanker, vóór mensen met kanker. Het dragen van een geel lintje is die dag het symbool van verbondenheid, begrip en steun voor de kankerpatiënt en zijn naasten. Meer dan 100 ziekenhuizen in Vlaanderen doen mee.

een gesprekshoek ingericht waar vrijwilligers van de VLK tijd maken voor familieleden en bezoekers van kankerpatiënten en hen informeren over de dienstverlening van de VLK.

Toon uw betrokkenheid

Begin juli ondertekende Jan Scherpereel, de mobiliteitsexpert van OKRA, het Europees Handvest over Dag van de kankerpatiënt

De VLK komt het hele jaar op voor de belangen van de kankerpatiënt, dag in dag uit. Maar één keer per jaar vraagt ze uitdrukkelijk de aandacht voor mensen met kanker. Omdat kanker erg ingrijpend is voor de patiënt, fysiek en psychisch. Ook voor de naasten is het een erg verwarrende en moeilijke periode. En het gaat over veel mensen: elke dag krijgen gemiddeld 101 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben.

Solidariteit is er liefst het hele jaar door, maar één keer per jaar doen we dat expliciet, op de Dag tegen Kanker. VLK-vrijwilligers nodigen alle ziekenhuisbezoekers uit om het gele lintje op te spelden. Symbool van verbondenheid en medeleven met duizenden kankerpatiënten. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen!

de Verkeersveiligheid. Dit werd in 2004 gelanceerd en wil in elk EU-land zo veel mogelijk organisaties Voor meer informatie over de Dag tegen Kanker en een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen surft u naar www.dagtegenkanker.be.

activeren en motiveren om actie te ondernemen voor de verkeersveiligheid. Met het Handvest wil Europa Verwensessies voor de patiënt

Kankerpatiënten worden op de Dag tegen Kanker verwend met een hapje en een drankje, een voet- of handmassage, een schoonheidsverzorging, een workshop kleur- en stijladvies of een relaxatiesessie.

ideeën rond verkeersveiligheid uitwisselen. Uiteindelijk doel is het verminderen van het aantal verkeersAandacht voor de naaste omgeving

Dit jaar geeft de Dag tegen Kanker speciale aandacht aan de naaste omgeving van de kankerpatiënt. In de inkomhal van de ziekenhuizen wordt

doden op de Europese wegen. Met deze ondertekening engageert OKRA zich om acties rond verkeersveiligheid te ondernemen. Je zal er zeker nog van horen! Ad Dag tegen kanker 2010 Algemeen ok.indd 1

8 OKRA september 2010

23/06/10 09:27


STANDPUNT

Toen OKRA begin augustus volop de media haalde naar aanleiding van een bankkwestie, kregen we van heel wat mensen de terechte reactie: zijn dit nu de zaken waar OKRA bij voorrang mee moet bezig zijn?

De echte problemen Hebben gepensioneerden geen andere problemen?

bepaalde voordelen automatisch mee ver-

Natuurlijk wel. De kern van een goed leven als

hoogd worden.

gepensioneerde is voldoende inkomen, in de eerste

3. De pensioenen liepen in de periode 1992-2002

plaats een goed wettelijk pensioen. Dat is dan ook de

een achterstand van 8 procent op ten opzichte

eerste prioriteit voor OKRA.

van de lonen. Om deze achterstand in te halen,

Tegelijk met die miskleun in de banksector, viel de

eist OKRA een verhoging van de oudste pensi-

uitnodiging in de bus om met OKRA deel te nemen

oenen met 3 procent. Pensioenen ingegaan

aan een vakbondsmanifestatie in het kader van een

tussen 1997 en 2001 moeten stijgen met 2 pro-

waardig pensioen voor iedereen. De vakbonden

cent, pensioenen van na 2001 met 1 pro-

(zeker ACV en ABVV) willen met deze bijeenkomst

cent. Voor de oudste pensioenen moet dit

aan de vooravond van de Europese ministerraad

enkele keren herhaald worden.

Sociale Zaken aan alle Europese pensioenministers

4. Voor iedere gepensioneerde moet een mini-

duidelijk maken wat het belangrijkst is: voor ieder-

mumpensioen gewaarborgd worden dat gelijk is

een een waardig pensioen.

Voor OKRA ligt de klemtoon op de pensioenen op zich. In het OKRA-memorandum dat we naar aanleiding

aan het gewaarborgd minimumloon voor een volledige loopbaan in de werknemersregeling. Dit houdt een verhoging van 8 (gezin) tot 14 procent (alleenstaande) in van de huidige minima.

van de verkiezingen in juni opstelden, schreven we wat volgt. OKRA zal op deze nagel blijven kloppen tot

Duidelijker kan niet. Hopelijk beseft wie verantwoor-

is gerealiseerd wat we rechtmatig vragen.

delijkheid draagt voor de huidige en toekomstige

1. OKRA eist een structurele, jaarlijkse, automa-

pensioenen dat ouderen steeds meer in armoede

tische en procentuele welvaartsaanpassing

terechtkomen. Was dit een decennium geleden een

van de pensioenen, zoals voorzien voor de

op de acht van de 65-plussers dan is dit vandaag een

brugpensioenen. Dit houdt een verbetering in van

op de vijf. Dit kan niet langer. Daar moet iets aan

het welvaartsmechanisme zoals vastgelegd in het

gebeuren. Dat is voor OKRA de kern van haar belan-

Generatiepact.

genbehartiging.

2. Bij elke pensioenverhoging en welvaarts-

Neem dus deel aan deze vakbondsmanifestatie.

aanpassing moeten de inkomstenplafonds

OKRA moet massaal van alle gelegenheden

en drempelbedragen voor toekenning van

gebruik maken om de doelstellingen uit haar memorandum te realiseren.

Tegelijk met die miskleun in de banksector, viel de uitnodiging in de bus om met OKRA deel te nemen aan een vakbondsmanifestatie in het kader van een waardig pensioen voor iedereen.

Je wordt verwacht op woensdag 15 september om 11.00 uur op het Luxemburgplein in Brussel. Uiteraard in OKRA-outfit. De manifestatie duurt een uurtje. Je mag daar alvast een duidelijk herkenbare en in het oog springende OKRA-groep verwachten. Wil je met de bus naar Brussel afzakken, neem dan contact op met het verbondssecretariaat van ACV. Jan Vandecasteele Algemeen secretaris

9


oKrA-ZiNGeviNG

‘Je rugzak kunnen dragen’ Rouwen duurt langer dan een paar weken. Wie een dierbare verliest, moet door een lang rouwproces. Wat kan helpen, is contact met lotgenoten. Daarom komen overal in Vlaanderen lotgenotengroepen samen. An Mollemans, medewerker van CCV, Partner in Christelijk Vormingswerk, begeleidt zulke groepen. An Mollemans: “Rouwen moet snel gaan. Net

een half jaar na het overlijden vragen hoe het is,

zoals alles vandaag snel moet gaan. Maar rouwen

verwachten ze dat je zegt dat het goed gaat.

gaat niet snel voorbij, het is een proces van

Vertel je hen dat het niet goed gaat, weten velen

jaren. Je moet het verlies integreren in je leven

niet hoe ze hiermee moeten omgaan. Dat is te

en dat is niet vanzelfsprekend. De eerste weken

confronterend. Maar ook voor de rouwende is

na het overlijden komt er vaak veel volk over de

deze situatie moeilijk. Zij verwachten immers dat

vloer. Dat vermindert echter snel. Als mensen

ze altijd bij hun omgeving terechtkunnen. Vele mensen willen hun vrienden en familie na een

An Mollemans: “Rouwen is gezond, het is normaal.”

tijdje ook niet meer lastigvallen met hun verdriet. Dan kan contact met andere rouwende mensen helpen. Tijdens de gesprekken merken we dat zij elkaar goed aanvoelen al is hun achtergrond verschillend en hun leeftijd uiteenlopend. Samen praten over het verlies, helpt om een stapje verder te komen in het rouwproces.”

Rugzak “Een ideaal rouwproces? Dat is moeilijk. Het is goed als je een stapje verder komt. Als je de rouw als een onderdeel van je leven kan beschouwen. Als je verder kan plannen en het verlies niet altijd centraal staat. Maar uiteraard maakt het wel deel uit van je leven. Een afgesloten rouwproces kan je vergelijken met bagage in je rugzak die je niet zelf gekozen hebt en toch kan dragen. Of als een steentje in je schoen dat er altijd is en dat maar af en toe pijn doet. Op belangrijke momenten, als je beslissingen moet nemen of er iets belangrijks gebeurt in je leven.”

Pilletje “Vandaag is rouwen een ziekte geworden. Maar dat is onterecht. Rouwen is gezond, het is normaal. Het is zelfs goed als dat een hele tijd duurt. Maar vandaag wordt er niet meer gesproken over rouw, het is taboe. Daarom weten vele mensen niet meer dat het normaal is. En daarom raken

Alsof een pilletje helpt tegen verdriet. 10 OKRA september 2010


vele rouwenden geblokkeerd en komen ze bij een

blijven elkaar ontmoeten zonder dat wij de

psychiater terecht. Alsof een pilletje helpt tegen

gesprekken organiseren of voorbereiden. Zeker

verdriet. Als iemand vertelt dat het niet goed

op moeilijke momenten zoals de periode rond de

gaat, is het natuurlijk makkelijk om te zeggen:

feestdagen, nemen ze zelf het initiatief om elkaar

‘Ga naar de dokter, dan zal het wel beter gaan’.”

te blijven zien.”

Kwetsbaar

Taboe

“Onze ervaring leert dat lotgenotengroepen wel

“Ken je iemand in je omgeving die een dierbare

helpen in het rouwproces. De deelnemers hebben

heeft verloren, kan je helpen door een luisterend

veel begrip voor elkaar. Trouwens, als rouwenden

oor te bieden en tijd te maken voor een gesprek.

kunnen benoemen wat er met hen gebeurt, helpt

Als je de rouwende zo veel mogelijk bevestigt in

dit hen al verder. Wij organiseren telkens vijf tot

zijn zoektocht, zal hij daarmee ook gebaat zijn.

zeven avonden voor acht tot tien rouwenden. We

Hoe meer rouwenden het gevoel krijgen dat ze

reiken hen een thema aan waarrond zij die avond

worden gehoord, dat rouw en verdriet geen pro-

doorbomen. We doen dit aan de hand van een

blemen zijn, hoe meer rouw uit de taboesfeer zal

voorwerp, een lied of een gespreksvraag. Verder

verdwijnen en hoe meer je rouwenden een toe-

leiden we het gesprek enkel in goede banen. We

komstperspectief biedt.”

zijn er bij maar blijven op de achtergrond. Elke

Tekst Nele Joostens

keer valt het me op dat deze onbekenden zich

Foto François De Heel

van bij de start van de eerste avond volledig aan elkaar toevertrouwen. Ze zijn heel open en stellen zich kwetsbaar op. Ook voor mij, als buitenstaander, is het een hele ervaring om zo dicht bij deze mensen te mogen staan. Dat zij er ook heel wat aan hebben, leidt geen twijfel. Vele groepen

Meer info over de lotgenotengroepen vind je via www.rouwzorgvlaanderen.be, info@rouwzorgvlaanderen.be, 03 440 20 12 of 03 827 96 38.

1 midweek in de Ardennen = van maandag tot vrijdag = 4 nachten = 5 dagen

Ontdek onze selectie op www.Ardennes-Etape.com Meer dan 500 vakantiehuizen en villa’s in de Ardennen

NU -30%


info

Pensioenvragen? De CM-Pensioendiensten! Overal in Vlaanderen kan je terecht bij de CM-Pensioendiensten voor al je vragen over je pensioen. Heb ik recht op een Inkomensgarantie voor Ouderen? Mag ik iets bijverdienen als ik op pensioen ben? De medewerkers van de pensioendiensten leggen het je haarfijn uit.

banen, kunnen de pensioendiensten een klaar antwoord geven.

Gepensioneerden De

bezoekers

van

de

CM-Pensioendiensten

worden

steeds

ze

jonger.

Voor

een

beslissing nemen over tijdskreDe meeste ziekenfondsen schrij-

diet,

ven hun leden aan als ze 59 zijn

schapsverlof of andere themati-

om hun toekomst als gepensio-

sche verloven, willen werkenden

neerde eens te bekijken. Vele

weten wat de gevolgen zijn voor

mensen nemen nadien contact

hun latere pensioenberekening.

op. Meestal willen ze nagaan wat

De vragen naar speciale einde-

voor hen het best is: een werk-

loopbaanformules voor vijftigers

loosheids-

liggen in dezelfde lijn.

of

ziekte-uitkering

OKRA september 2010

werk,

ouder-

blijven genieten of vervroegd

Maar ook gepensioneerden blij-

met pensioen gaan. Ze willen

ven een trouw publiek. Ook zij

uiteraard ook de voorwaarden

zijn welkom met hun vragen:

van dit vervroegd pensioen ken-

waarom zij een verhoging wel

nen. Verschillende ziekenfond-

maar meestal niet ontvangen,

sen nemen daarom de pensioen-

hoeveel hun vakantiegeld zal

berekening op zich. Zo kunnen

bedragen,

ze de leden haarfijn uitleggen

sioenbedrag wijzigt, of ze kunnen

wat voor hen de meest voorde-

werken en of ze recht hebben

lige regeling is.

op de Inkomensgarantie voor

waarom

hun

pen-

Ouderen (IGO).

Berekening

12

deeltijds

Sinds enkele jaren krijgen werk-

Aan wie plots geconfronteerd

nemers en zelfstandigen op hun

wordt met een overlijden, beste-

55ste automatisch een raming van

den

hun pensioenrechten van officiĂŤle

extra aandacht. In al hun verdriet

pensioendiensten

zoals

de

CM-Pensioendiensten

de

komt er op zulk moment zo veel

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

administratieve rompslomp op ze

of het Rijksinstituut voor Sociale

af dat een helpende hand geen

Verzekeringen van Zelfstandigen

overbodige luxe is. De medewer-

(RSVZ). Voor velen riep deze

kers van de pensioendiensten

berekening enkel extra vragen op

bekommeren zich in de eerste

waarmee ze naar de CM-Pensioen-

plaats om de vragen rond het

diensten stapten. Zij kunnen het

overlevingspensioen. Ze hebben

loopbaanoverzicht interpreteren

echter ook een goed zicht op het

en de geciteerde bedragen omre-

geheel van de administratieve

kenen van bruto naar netto. Ook

mallemolen en kunnen doorver-

op vragen over gemengde loop-

wijzen naar andere CM-diensten.


Rechtbank De CM-Pensioendiensten hebben

liseerd in pensioenvragen over

mensen die zich willen voorberei-

goede contacten met de officiële

grensarbeiders.

pensioen-

den op hun pensioen. Niet enkel

pensioeninstellingen. Ze kunnen

dienst

Midden-Vlaanderen

de pensioenwetgeving komt aan

bemiddelen zodat fouten in een

beperkt zich tot pensioenvragen

bod maar ook thema’s als gezond-

dossier rechtgezet worden. De

bij arbeidsongeschiktheid.

heid, erfrecht en ouder worden en

geschillen voor de arbeidsrecht-

Sommige ziekenfondsen richten

relaties worden besproken.

banken nemen daardoor af. Een

ook cursussen in voor pasgepen-

goede werking van de pensioen-

sioneerden. Ze zijn bedoeld voor

van

De

Tekst Bernadette Schalenbourg

instellingen en een duidelijkere wetgeving zijn hiervoor essentieel. Moet een geschil toch voor de rechtbank beslecht worden, kunnen CM-leden beroep doen op hun ziekenfonds. Een aantal pensioenverantwoordelijken pleit zelf voor de rechtbank. De meesten bereiden het dossier voor en geven het door aan een advocaat of de diensten rechtsbijstand van CM of ACV.

Meer info bij de pensioendienst van het CM-ziekenfonds in je buurt. ■ Limburg: 011 28 02 30, an.winckels@cm.be. ■ Waas en Dender: 03 760 38 67, ellen.blommaert@cm.be. ■ Midden-Vlaanderen: 09 267 58 71, lien.wattez@cm.be. ■ Zuid-West-Vlaanderen: 056 26 64 13, bruno.vanoverbeke@cm.be. ■ Roeselare: 051 26 53 10, rene.degryse@cm.be. ■ Tielt: 051 42 38 05, walderick.vancauwenberghe@cm.be. ■ Brussel: 02 240 85 08, kristien.robben@cm.be. ■ Brugge: 050 44 03 66, luc.vanbrugge@cm.be. ■ Turnhout: 014 40 34 95, pensioendienst.turnhout@cm.be.

Cursus

■ Oostende: 051 55 01 53, johan.dewaele@cm.be.

Natuurlijk leggen de verschillende

■ Antwerpen: 03 221 92 30, viviane.heselmans@cm.be.

pensioendiensten

verschillende

accenten. Zo zijn pensioendien-

■ Leuven: 016 35 96 93, luc.moors@cm.be. ■ Mechelen: 015 21 58 97, pensioendienst.mechelen@cm.be.

sten in de grensstreken gespecia-

Nieuwe brochure Straks met pensioen? De OKRA-uitgave Straks met pensioen? werd volledig herwerkt en bevat een schat aan nuttige informatie voor wie binnenkort met pensioen gaat. Ze is upto-date en volledig. Ze legt de klemtoon op de pensioenregeling voor werknemers maar ook deze voor ambtenaren en zelfstandigen komen aan bod. De brochure behandelt diverse thema’s zoals pensioenaanvraag, bewijs van loopbaan, pensioenberekening, gemengde loopbanen, minimumpensioenen en Inkomensgarantie voor Ouderen. Er worden ook verschillende regelingen voor eindeloopbaan voorgesteld zoals deeltijds werken, tijdskrediet en brugpensioen. Naast het gewone rustpensioen, beschrijft de brochure de voorwaarden en de berekening van een overlevingspensioen na overlijden en de rechten op een pensioen na scheiding. Straks met pensioen? kost 2,50 euro (verzending inbegrepen). Bestellen kan via www.okra.be of 02 246 44 41. Je kan de brochure ook afhalen bij de CM-Pensioendiensten.

13


DE KEUZE VAN LIESBET WALCKIERS

Met alle Chinezen Barack Obama heeft het geweten. Hij was nog niet zo lang president van het - voorlopig toch - machtigste land ter wereld toen op de klimaatconferentie van Kopenhagen de Chinese premier Wen Jiaobao zich liet vervangen door een ondergeschikte voor een beslissend gesprek. De woede-uitbarsting van Obama mocht blijkbaar niet baten. De kersverse president had zijn lesje geleerd. Zelfs de Verenigde Staten kunnen er niet meer omheen: op wereldvlak is China een zelfzekere speler die niet met zich laat sollen. En toch zullen de twee supermachten - de oude en de nieuwe - met elkaar moeten leren leven.

Tafeltennis De tijd is veraf toen de zogenaamde pingpongdiplomatie voorzichtig een doorbraak forceerde in de Koude Oorlog. We schreven 1971, nog altijd onder het strak ideologisch communistisch bewind van Mao Zedong (of Mao Tse-tung, zoals we toen nog zegden). Een uitwisseling van tafeltennisspelers effende het pad voor het bezoek van president Richard Nixon aan Peking in 1972. De weg naar een normalisering van de betrekkingen was nog lang. En nog altijd is het op eieren lopen tussen Obama en zijn collega Hu Jintao.

Derde wereld Met de implosie van het Sovjet-communisme en het einde van de Koude Oorlog viel in de jaren negentig een van de twee supermachten weg die een halve eeuw lang de wereld onder elkaar hadden verdeeld. Het zag er naar uit dat we in een ‘unipolaire’ wereld terechtkwamen. Een wereld waar één enkele supermacht boven de andere landen uittorende. Maar zo eenvoudig is het niet verlopen. Washington moet toezien hoe nieuwe opkomende grootmachten geleidelijk het terrein aan het inpalmen zijn. En dan hebben we het - vergis je niet - geenszins over de Europese Unie, al zou die dat maar al te graag willen. Neen, in de eerste plaats zijn dat een aantal dynamische ‘derdewereldlanden’ die gemakshalve de BRIC–landen worden genoemd. Een letterwoord dat staat voor: Brazilië, Rusland, India en China. Met andere woorden: economische groeiers die vinden dat ze stilaan ook op het vlak van de wereldpolitiek meer mogen doorwegen. Al was het maar wegens hun reusachtig aantal inwoners maar natuurlijk ook door de spectaculaire groei van hun economie. Met daarmee samenhangend een groeiend zelfbewustzijn. Niet ten onrechte, als je weet dat bijvoorbeeld op het beleidsniveau van het IMF, het Internationaal Muntfonds, de stem van landen als China en India minder zwaar doorweegt dan die van… België.

14 OKRA september 2010


De Verenigde Staten zullen zich wat nederiger moeten opstellen tegenover China.

Ergernis

heeft dringend nood aan grondstoffen. Alle grond-

Het aantreden van een nieuw staatshoofd in de

stoffen. Het beste voorbeeld is Congo, waar China

Verenigde Staten deed de hoop rijzen op een even-

zich inwerkt in de mijnbouw. Het is ook enorme

wichtiger machtsverhouding. Maar de reis van

oppervlakten landbouwgrond in Afrika aan het

Barack Obama naar China in november 2009, was

opkopen. Met het oog op voedsel voor zijn toege-

een mislukking. En in de lente van dit jaar zakte de

nomen bevolking maar ook voor eventuele verwer-

relatie tussen beide landen tot een dieptepunt. De

king tot biobrandstof. Sinds kort is het ook de

aangekondigde Amerikaanse wapenleveringen aan

voornaamste handelspartner van Brazilië. Het

Taiwan werden door de Volksrepubliek gezien als

heeft daar prompt de Verenigde Staten van de

een ware provocatie. Taiwan, de erfvijand, het

troon gestoten. Kortom, China is alomtegenwoor-

‘andere’ China, dat Peking nog altijd beschouwt als

dig in de huidige wereldeconomie.

een opstandige provincie maar dat zelf beweert het ‘echte’ China te zijn. Al evenzeer wekte de ontmoe-

Hoe moeilijk het ook wordt, de Verenigde Staten

ting ergernis die Obama had met de Dalai Lama, de

kunnen in de nabije toekomst niet om China heen.

Tibetaanse leider in ballingschap. Daarbovenop

Het is misschien te simplistisch om te gewagen van

kwam de rel over de censuur van het internetbe-

twee toekomstige supermachten want er zijn nog

drijf Google door de Chinese autoriteiten. Een rel

kapers op de kust. Vooral dan onder de jonge

waarin minister van Buitenlandse Zaken Hillary

opkomende economische grootmachten. Feit is dat

Clinton geen blad voor de mond nam.

die allemaal de concurrentie willen aangaan met de

Boterhammen

gedoodverfde supermacht uit de tweede helft van de twintigste eeuw, de Verenigde Staten.

Op de achtergrond zit een veel groter geschil. De Verenigde Staten verwijten China dat het zijn munt

Binnenland

bewust ondergewaardeerd houdt. Daardoor kan

Hoe het ook evolueert, op korte termijn zal de

het zijn producten tegen een zacht prijsje in het

wereld van de eenentwintigste eeuw er heel anders

buitenland slijten. Concurrentievervalsing, noemt

uitzien. Vooral als je weet dat het land van Uncle

Washington dat. Peking ontkent maar heeft na lang

Sam de jongste tijd worstelt met zware binnen-

aandringen toch beloofd dat het de koers van de

landse problemen, zoals de sociale zekerheid en de

Yuan trapsgewijs wil loslaten. En meteen raken

BP-olievlek. President Obama heeft al tweemaal

stilaan de scherpe kantjes afgehaald van het dis-

een reis naar Azië moeten uitstellen omdat hij zijn

puut tussen de twee reuzen. De Verenigde Staten

handen vol had met zijn binnenlandse besognes.

zullen zich wat nederiger moeten opstellen tegen-

Intussen zitten de jonge honden in de rest van de

over hun tegenspeler. Maar China heeft ook wel

wereld niet stil. Indien Washington nog lang talmt,

door dat het nog veel boterhammetjes zal moeten

nemen zij binnenkort - samen, weliswaar - het roer

eten voor het op gelijke hoogte zal komen te staan

in handen. In elk geval zullen de Verenigde Staten

met de Verenigde Staten. Niet alleen op econo-

in de eenentwintigste eeuw zich erbij moeten neer-

misch maar bijvoorbeeld ook op militair vlak.

leggen dat zij nooit meer de onbetwiste alleen-

Voedsel

heerser zullen zijn die ze totnogtoe nog altijd in hun dromen zijn.

Toch is China in sneltreinvaart de wereldmarkt aan het veroveren. Afrika in de eerste plaats. Het land

Tekst Liesbet Walckiers

15


-

vrAAG eN AANBod

Koffiemolen voor kuikentjes Je zoekt wat of hebt iets aan te bieden? Commerciële aanbiedingen nemen we niet op. Je zoekertje komt ook op www.okra.be. Stuur je vraag naar OKRA-magazine, Vraag en aanbod, PB 40, 1031 Brussel of naar joke.callens@okra.be. Vermeld het liefst je telefoonnummer. Dank in naam van de lezers aan wie reageert. ■ Hardanger Wie kan me borduurboeken en patronen bezorgen? Specifiek over het handwerk Hardanger. Erna Larnout, Sint-Hubrechtsplein 4 b1, 8880 Sint-Eloois-Winkel, 056 50 27 53, 0472 41 71 31

■ Kaarsen Ik zoek overschotten van witte en gele kaarsen. Kan iemand me helpen? Maria Meynkens, Kreniststraat 88, 3583 Paal, 011 24 16 84, maria.meynkens@telenet.be

■ Bandopnemer Wie beschikt er over een functionerende bandopnemer, ik heb nog veel muziek die ik wil opnemen. Fernand Steenhuyse, Wallekouter 14, 8560 Gullegem, 056 41 89 38

■ Tamboer Wie kan me de tekst bezorgen van het liedje Tamboer? Het refrein gaat als volgt: ‘Hij kwam terug, terug als een vermiste. Juist op het uur dat het huwelijkslot besliste. Om haar te sussen en vurig te kussen. Maar niets meer baat, hij kwam terug te laat.’ Willy Van Hoorenweder, Moerkerkesteenweg 51, 8340 Damme, 050 35 03 10

■ Startcd Kan iemand me een startcd bezorgen voor HP scanjet G 4050 of eventueel tips om het apparaat opnieuw aan de praat te krijgen? Louis Coppens, louis.coppens@gmail.com ■ Uilen Wie helpt me mijn collectie uilen uit te breiden? Alles is welkom, maar graag eerst een seintje. Emma Vandenbroecke, Vinkstraat 8, 9870 Zulte, 09 388 77 90 ■ Picasa 3 Kan iemand me het fotoprogramma Picasa 3 uitleggen? Agnes Swiggers, Turnhout, agnessw@hotmail.com ■ Ossenvlees Ik zoek de oorsprong van het woord ‘filet d’Anvers’ voor het koedeel ‘ossenvlees’. Wie weet me hierover meer te vertellen? Walter Buyens, walterblanca@telenet.be

■ Bidprentjes Als beginnend verzamelaar ben ik op zoek naar bidprentjes. Kan iemand me tips geven over ruilbeurzen of -markten? Mevr. Stroobants-Royemans, Olmenhoek 24, 3070 Kortenberg, 02 759 70 15 ■ Stropdassen Ik zoek stropdassen voor mijn patchwork. Wie helpt? Betty Smagghe, Marktplaats 6A, 8830 Hooglede, 051 24 91 47 ■ Schloss Bensberg Ik wil graag in contact komen met ouders, kinderen en leerkrachten die verbonden waren met de school in Schloss Bensberg of die er hun vakantie doorbrachten. Jenny Vandekerckhove, Jenny.vandekerckhove@telenet.be

■ Barbie Ik zoek breipatronen met beschrijving voor kleertjes voor Barbiepoppen. Ik kan ook ruilen. Greta Verelst-Vermeulen, Stroperstraat 8, 9170 Sint-Gillis-Waas, 03 770 52 72, 0479 97 73 22, g.verelstvermeulen@skynet.be ■ Ruilvraag Ik bied aan om te ruilen: Antwerpse, Brusselse en Waalse prentbriefkaarten gedrukt vanaf 1900, wenskaarten gedrukt vanaf 1900, Belgische en buitenlandse telefoonkaarten. In ruil zoek ik Vlaamse prentbriefkaarten gedrukt vóór 1935, munten of Nederlandstalige literaire boeken. Walter Verbrugge, De Campagne 30, 9030 Mariakerke-Gent, 09 226 48 18 ■ Verzamelen Ik verzamel allerlei: bidprentjes, verkoop-aankoopakten, speelkaarten, tinnen soldaatjes, prentbriefkaarten en beelden van heiligen. Anna Bostyn, Meenseweg 18, 8900 Ieper, 057 20 16 78 ■ Jaarboeken Ik bied Winkler Prins jaarboeken 1960 tot 1980 aan, wie heeft er interesse? J. Van den Bergh, Parkweg 1, 2950 Kapellen, jeromad@skynet.be

Heel veel lezers sturen ons zoekertjes voor deze rubriek. Je vraag wordt zo snel mogelijk gepubliceerd maar je houdt er het best rekening mee dat je zoekertje pas een jaar nadat je het verstuurde, verschijnt op deze bladzijden. Uiteraard plaatsen we het onmiddellijk op www.okra.be.

16 OKRA september 2010


GEEF VEERKRACHT AAN UW GEWRICHTEN !

Onze gewrichten worden er met de jaren niet soepeler op, al is dit natuurlijk geen reden om er niets aan te doen. U kan er wel degelijk iets aan doen...

V.U.: Merck Consumer Healthcare n.v./s.a., Brusselsesteenweg 288, B-3090 Overijse N.E.0461.017.640 - P/RHU/024/07-2010

HET KRAAKBEEN ? DE SCHOKDEMPER VAN HET GEWRICHT. Kraakbeen voorkomt dat onze botten tegen elkaar wrijven als we stappen of bewegen. Het krijgt dan ook veel te verduren, dag in dag uit, ons hele leven lang. Met de leeftijd, bij overgewicht, door een ongeval of bij herhaalde bewegingen,

kan het gewricht zijn soepelheid verliezen. De kraakbeenlaag w o r d t d u s s t e e d s d u n n e r, bewegen wordt bijgevolg steeds moeilijker en ongemakkelijker.

: GEWRICHTEN IN TOPVORM !

Het is vandaag mogelijk om veerkracht aan de gewrichten te geven dankzij de natuurlijke kraakbeenbeschermers (chondroprotectoren) : glucosaminesulfaat en chondroïtinesulfaat. Deze bestanddelen zijn 100% natuurlijk. Ze voeden het kraakbeen en leveren de grondstof die het kraakbeen in goede gezondheid houdt. Een kuur

Bio-

van BioFORTE of COMBI zal u helpen om makkelijker te bewegen. Alle producten van het gamma zijn gemaakt van zuivere, 100% natuurlijke en kwalitatief hoog-waardige ingrediënten. Vraag raad aan uw apotheker of arts.

Het Rhumal gamma, beschikbaar bij de apotheek, biedt een aangepaste oplossing voor elke behoefte!

COMBI

FORTE

Hooggedoseerd glucosamine sulfaat (1500 mg). Verkrijgbaar in tabletvorm of als oploszakjes.

Nog hoger gedoseerd dankzij de combinatie van glucosaminesulfaat met chondroïtinesulfaat. Tijdelijk 15 tabs GRATIS bij aankoop van een doos COMBI.

1 TAB / ZAKJE PER DAG

2 TABS / DAG

100% NATUURLIJKE PRODUCTEN


vrAAG eN AANBod

LANNOO’S ■ Liedjestekst In de periode 1947-1950 zong Henk De Bruin het lied ’k Verlang zo naar de bloesem,, het eindigt met ‘Hoor ik in ’t ruisen van de zee mijn moedertaal?’. Kent iemand de volledige tekst? Heeft iemand het gezongen lied? Herman Taeymans, 03 312 48 05, herman.taeymans2@telenet.be ■ Koffiemolen Ik zoek een elektrische koffiemolen om mijn kippenvoer mee te vermalen voor kuikentjes. Wie kan me helpen? Greta Hanssens, Klutsstraat 88, 1652 Alsemberg, 02 380 51 44, greta.hanssens1@telenet.be ■ Oud-Chiro zingt Op 8 oktober 2010 om 19.30 uur houdt de oud-Chiro een zangavond in ‘De Ruiterhal’, park Brasschaat. Alle oud-Chiroleden welkom! Anita De Mul, 03 541 61 03, 03 322 18 61, anita.de.mul@telenet.be

: info 85 r e me 5 85 63 05

Onze traplift ... ... Uw comfort

Gratis en vrijblijvende offerte — Korte leveringstermijn (vanaf 1 week) — Dienst na verkoop (24u/24) SA Coopman Liften | Heirweg 123 | B-8520—Kuurne Gratis subsidieadvies T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 | comfortlift@coopman.be — | www.coopman.be Conform wetgeving — NV Coopman Liften | Heirweg 123 | B-8520 Diverse afwerkingenKuurne — | www.coopman.be T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 | comfortlift@coopman.be Batterijvoeding NV Coopman Liften Heirweg 123 | B-8520 Kuurne

bOekeNmArkt 2010 bOekeN, CD-rOmS, WeNSkAArteN eN HIPPe SCHOOL- eN kANtOOrSPULLeN

GRATIS TOEGANG

tIeLt

DistriMedia Meulebeeksesteenweg 20 8700 Tielt

ZAterDAg 18 SePtember van 10-17u ZONDAg 19 SePtember van 10-17u WOeNSDAg 22 SePtember van 17u30-20u30 VrIjDAg 24 SePtember van 17u30-20u30 ZAterDAg 25 SePtember van 10-17u

ANtWerPeN Hangar 29 Rijnkaai 150 2000 Antwerpen

WOeNSDAg 29 SePtember van 13-20u VrIjDAg 1 OktOber van 13-20u ZAterDAg 2 OktOber van 10-17u ZONDAg 3 OktOber van 10-17u

T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 comfortlift@coopman.be | www.coopman.be NV Coopman Liften Heirweg 123 | B-8520 Kuurne T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 comfortlift@coopman.be | www.coopman.be

MEER INFORMATIE OP WWW.LANNOO.BE

stuur ons deze bon voor meer inlichtingen NAAM

SA Coopman Liften STRAAT - NR.

18

POSTNR. - GEMEENTE

OKRA september 2010

Heirweg 123 | B-8520 Kuurne T 056 35 85 85 | F 056 35 58 65 TEL. comfortlift@coopman.be | www.coopman.be V04.1209

SA Coopman Liften


over wAt teLt

‘Congo is nooit ver weg’

Het vijftigste jubileumjaar van de Congolese onafhankelijkheid was reden genoeg om de stem van een Congolees te horen. Zana Mathieu Etambala belandde als kind in Vlaanderen maar heeft zijn geboorteland boven alles lief. Hij droomt ervan om er eens met pensioen, samen met zijn Congolese vrouw naar terug te keren.

19


OVER WAT TELT

We ontmoeten Zana Mathieu Etambala in het

Vlaanders’ nog vond. De laatste vraag die vader mij

Afrikamuseum in Tervuren waar hij deeltijds als his-

stelde, was of ik voor hun graf zou zorgen. Zij hadden

toricus en Congokenner werkt. Overigens doceert hij

geen andere kinderen en ik heb dat beloofd. Elke

geschiedenis aan de faculteit Sociale Wetenschappen

maand ga ik naar het kerkhof in Zwevezele. Daarna

van de K.U.Leuven en raakt hij het niet beu om

word ik ontvangen in Brugge door een paar goede

overal lezingen te geven en te publiceren over de

vrienden. De Zusters van het Geloof, zuster Lieve en

moeilijke geschiedenis van onze ex-kolonie.

zuster Noëlla, die lang in Congo is geweest en zich als

Geboren in Congo, opgegroeid in Vlaanderen

een moeder over mij ontfermt en Ignace De Witte, die ik al kende als studentenpastor in Kortrijk, toen ik daar mijn studies begon. Een fantastische pastoor.

Etambala: “Ik was goed zeven toen ik naar hier

Dan eten we samen en trein ik terug naar Leuven.

kwam. Op die leeftijd heb je al een en ander meege-

Zal ik mijn pleegouders mijn ‘roots’ noemen? In grote

maakt, zeker in die moeilijke periode van de jaren

mate, ja. Het waren eenvoudige mensen. Nooit

zestig met muiterijen. Dat blijft bij. Het is net zo op

gereisd, tenzij tot in Brussel en Mons waar je toen

je netvlies gebrand als bij de kinderen die hier in mei

nog Nederlands kon spreken. Zij hadden niet gestu-

1940 in lange slierten vluchtten naar Frankrijk. Ik

deerd. Ik denk dat ze niet wisten waar Congo lag.

kwam in 1962 terecht in West-Vlaanderen, in

Maar ze hebben mij opgevangen toen het voor mij als

Zwevezele. Op den buiten. Er was nog geen sprake

kind te heet werd in Congo en ze hebben van mij

van problemen met migratie of allochtone kinderen.

gemaakt wie ik nu ben. Ze hebben mij laten stude-

Die begrippen zijn nog geen twintig jaar oud. West-

ren, aan sport laten doen. Niemand had hen daartoe

Vlaanderen was toen monocultureel. Met uitzonde-

verplicht. Maar ze wilden dat Congolees kindje opne-

ring van Kortrijk en Oostende is deze provincie nog

men en er zorg voor dragen alsof het hun bloedeigen

altijd zeer blank.

kind was. Dat vind ik fantastisch. Ik voel mij gewor-

Ik had schitterende pleegouders die later adoptieou-

teld in hen. Zij zijn die West-Vlaamse wortels en daar

ders werden. Ik blijf sterk gebonden aan deze twee

ben ik fier op, omdat ik fier ben op hen.

mensen die nu gestorven zijn. Mijn pleegmoeder

Ik vond dat Vlaanderen van mijn pleegouders gewel-

stierf in 1995, mijn pleegvader in 2006. Het waren

dig. Maar Vlaanderen is niet meer zo. Het begint schrik

diepgelovige mensen, zoals je dat toen in ‘de

te krijgen. Er groeit een vreemde tendens. Extreem rechts Vlaanderen ziet de anderen, de buitenlanders als vijanden. Extreem links Vlaanderen aanvaardt de

Zana Mathieu Etambala: “Mensen denken vaak, die ziet er groot en sterk uit maar tegenover zo’n ‘moeder’ ben ik een klein ventje.”

buitenlanders als welgekomen vrienden indien die hun politieke gedachtegoed delen. Maar ondertussen loopt er ook in de Vlaamse progressieve kranten en omroepen nauwelijks iemand van vreemde origine rond. Hoe komt dat? Waarom kan dat in de ons omringende landen wel? Misschien is een Vlaming ook wat ingekeerder en kijkt hij wat vaker naar het verleden? Dat er nu toch al een paar Congolezen opgenomen zijn in de nationale ploeg, voelen wij aan als een erkenning, een vorm van integratie in het Belgisch bestel.”

Geadopteerd kind “Net zoals elk geadopteerd kind, stelde ik mij de vraag: waar kom ik vandaan? Dat had niets met mijn pleegouders te maken want daar was geen enkel probleem. Ze lieten mij zoeken, het was een kwestie van vertrouwen. Tijdens en na mijn studies, kwam ik volop in aanraking met mijn land van herkomst dat wat vreemd geworden was na zo vele jaren. Maar ik was blij met de herontdekking. Ik ging er een drietal jaar werken in het onderwijs en leerde mijn plan trekken in het Lingala. Ik ontmoette er ook mijn vrouw. We zijn

20 OKRA september 2010


ondertussen 26 jaar getrouwd. En ik heb daar Congo

kinderen. Ik zou de politici willen vragen wat meer

ontdekt, een soort van tweede leven gekregen en een

naar de jongeren te kijken en hun tewerkstelling. Als

mogelijkheid om wat meer Congolees te zijn.

dat fout loopt, zullen ze nooit aan een loopbaan van

Maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik was daar

45 jaar geraken om op een pensioen te kunnen reke-

diep in het binnenland préfet d’étude, het hoogste wat

nen. Ik ben ook bekommerd om de gelijke kansen

ik kon bereiken met mijn universitair diploma van hier.

voor blanke en gekleurde jongeren. Onze drie ‘zwarte’

Ik zag me geen veertig jaar op die plek zitten en uit-

zonen, vooraan in de twintig, willen hun toekomst hier

gerekend dan vroeg mijn promotor vanuit Leuven mij

uitbouwen. Ze hopen op dezelfde kansen als hun

om terug te komen om een doctoraat te schrijven. Dat

blanke vrienden. Op dit ogenblik is het voor alle jon-

was het laatste van mijn betrachtingen maar het enige

geren moeilijk om een deugdelijke job te vinden en er

wat mij uit Bwamanda kon weg halen om een nieuwe

is zeker niet altijd racisme in het spel.

kans in mijn leven te maken. En zo kwamen mijn vrouw en ik in Leuven terecht met Bert, onze eerste in Congo geboren zoon.”

Ik noem ze mijn broers

Congolezen die uit boerenmilieus komen, besturen anders dan diegenen die uit een jagerscultuur stammen.

“In Congo heb ik mijn natuurlijke broers maar hier heb ik vrienden die ik mijn broers noem. Twee mensen uit

Waar ik me ook zorgen om maak, is de situatie van vele

Zwevezele, met wie ik naar dezelfde lagere school

vrouwen in de politiek. Ik zal geen namen noemen

ging, samen voetbalde, basket speelde, op buiten-

maar als vrouwen niet de harde, brutale taal van man-

landse reis trok. Ze heten Marc en Luc, de twee meest

nen spreken op het politieke forum, worden ze door hun

voorkomende namen van toen en toevallig ook twee

collega’s van tafel geveegd of weggelachen. Ik herinner

broers. Ze zijn mijn jongere en mijn oudere broer. Als

me de invoering van het ritssysteem bij het opstellen

ik iets moet vertellen, is het aan hen. Als ik in nood

van de kieslijsten: man, vrouw, man, vrouw enzo-

zit, halen zij mij eruit. En verder is er nog een tweede

voorts. Waarop een weldenkende, verstandige politica

Mark die ik leerde kennen toen ik in Kortrijk studeer-

zei: ‘Men moet dit systeem niet verplichten. Wij vrou-

de. Het zijn mensen die ik echt in vertrouwen neem,

wen, willen geen positieve discriminatie, wij willen op

bij wie ik met mijn diepste zielenroerselen terechtkan.

onze verdiensten afgerekend worden!’ Ik heb haar toen

Ze kennen mij in mijn sterkte en zwakte en zo kan ik

zachtjes gezegd: als je dit systeem niet aanvaardt gaat

naar hen toe. Echte broers.

het nog eeuwen duren vooraleer er wat meer vrouwen

En dan is er zuster Noëlla die zich over mij ontfermt.

goede plaatsen op de lijsten zullen krijgen.”

Die weet waarschijnlijk het meest over mij. Ik heb geen weerstand tegenover haar vragen. Ze wil weten

Rust en kalmte inspireren

hoe het echt met mij gaat en ik heb dat nodig. Mensen

“Vier jaar geleden maakte ik een zware depressie

denken vaak, die ziet er groot en sterk uit maar tegen-

mee. Een crisis op drie vlakken. Er was een breuk met

over zo’n ‘moeder’ ben ik een klein ventje en kan ik

het hogere, het goddelijke, een breuk met de maat-

niet anders dan haar alles te vertellen. Zij heeft zoveel

schappij en een breuk met mezelf. Ik volgde een aan-

meegemaakt in het leven dat ze best weet dat er altijd

tal maanden therapie en daar heb ik geleerd dat rust

iets kan mislopen.”

een enorme inspiratiebron is en dat je in je leven

Mijn kinderen, mijn zorg

momenten van kalmte moet inbouwen. Je moet de zaken in het leven naar je toehalen. Niet om ze met-

“Mijn kinderen zullen hier hun leven uitbouwen. Zij

een te veranderen maar om ze in je tot rust te laten

hebben de Congolese cultuur niet mee want ze gingen

komen. De tijd nemen om te bezinnen over het leven.

hier naar school. Maar ze kennen wel Lingala om met

Sindsdien ga ik ’s zondags als het kan naar de mis in

hun grootouders in Congo te kunnen spreken zonder

de universitaire parochie in Leuven. Dat is een uur van

dat wij tolk spelen. Anderzijds hebben ze ook hun

rust dat ik wil inlassen. Je hebt daar schitterende pas-

West-Vlaamse roots en kennen ze Nederlands om met

toors die bepaalde zaken uit de Bijbel op een mense-

mijn Vlaamse familie en vrienden te praten. Ik zou het

lijke manier uitleggen. Daar heb ik veel aan. Ik kan

vreselijk hebben gevonden indien mijn kinderen niet

daar echt naar luisteren en proberen dat te verinner-

met mijn adoptieouders hadden kunnen spreken. Dat

lijken. Dat heeft mij enorm geholpen na die breuk

creëert afstand en vervreemding. Taal is belangrijk.

want ik kwam in geen kerk meer. En dan was er de

Maar ik ben bekommerd om de toekomst van mijn

crisis in het geloof van de werking van deze maat-

21


item

Alle verdiepingen weer bereikbaar! De trapliften van ThyssenKrupp Monolift geven vrijheid en zelfstandigheid aan iedereen die problemen heeft met zijn mobiliteit en bieden de mogelijkheid om, op een comfortabele manier, lang van uw huis te genieten. Uitgekiend concept Vaak nog wordt gedacht dat trapliften onpraktische en lelijke machines zijn. De trapliften van ThyssenKrupp Monolift bewijzen het tegendeel. Dankzij een uitgekiend concept past de traplift van ThyssenKrupp Monolift op elke trap: smal, recht of steil met bochten… ja, zelfs verschillende verdiepingen kunnen worden overbrugd. We ontwikkelden een uniek monorailsysteem waardoor de lift slechts een beperkte ruimte inneemt en geen hinder veroorzaakt. De trapliften zijn eenvoudig te bedienen, laten zich makkelijk opplooien en zijn uitvoerbaar in vele bekledingen die naadloos aansluiten bij uw interieur.

schappij. Ik zei het eerder al, ik vind nog steeds dat er veel fout zit in de maatschappij, dat er te weinig nagedacht wordt over de keuzes die men moet maken, dat politici te veel met zichzelf bezig zijn, te veel met het verleden en te weinig met de toekomst. En dan die breuk met mezelf. Daar hebben die ‘broers’ van mij en mijn echtgenote mij weer mezelf helpen vinden. Weer wat geloof in mezelf, in mijn kunnen. Ik moet die inspiratiebronnen voortdurend op die drie niveaus aanboren. Het is een zoektocht. Als je zoiets meegemaakt hebt, word je voorzichtig maar niet minder combattief. Die hele crisis heeft mij gesterkt om veel banaliteit weg te laten en het zoeken naar het essentiële te verscherpen. Tijd nemen en tot rust komen. Ik heb toen ’s avonds veel naar klassieke muziek geluisterd. Het was het enige dat mij tot rust bracht. Nog altijd als ik alleen thuis ben en moe, zet ik geen tv aan, alleen maar klassieke muziek. En dan ademt heel mijn lichaam. Zo leerde ik ook neen zeggen tegen een aantal zaken. Heel recent ter gelegenheid van polemieken rond Leopold II en de

Meer weten? Bel vrijblijvend het gratis nummer

0800 94 365

Congolese geschiedenis en rond het gerechtsgeding dat de

of mail naar info@monolift.be.

kinderen van Patrice Lumumba hebben aangespannen, heb ik

Online vindt u ons op www.thyssenkruppmonolift.be

bijdragen in Terzake en in het vtm-nieuws geweigerd, gewoon omdat het te veel was. Dat zou ik vroeger nooit gedaan hebben.”

Mijn land van herkomst “Congolezen die uit boerenmilieus komen en politieke macht Door zijn rijke verleden is Diest het interessantste plekje in het Hageland met zijn historische stadscentrum en zijn vele beschermde monumenten. Hier kan je geschiedenis en cultuur opsnuiven maar ook door leuke winkelstraten flaneren, in gezellige cafeetjes verpozen of van een culinair verwennerijtje genieten. Diest heeft trouwens een prachtig begijnhof, één van de oudste en best bewaarde in Europa. Maar ook het Stadsmuseum ‘ De Hofstadt’ is de moeite waard waar in de Romaanse kelder een afdeling gewijd is aan het Oranje-Nassau. Wie nog meer wil weten over Diest Oranjestad bezoekt best ook de Sint-Sulpitiuskerk met het graf van Prins Filips Willem van Oranje Nassau. De bosrijke en heuvelachtige omgeving leent zich dan weer uitstekend voor een wandeling of fietstocht.

krijgen, besturen het land heel anders dan diegenen die uit

Wil je ontdekken waarom wij van Diest houden ? Bel 0032 - (0)13/35 32 74 of ga naar www.diestmijnstad .be

maal mee en laat niets over voor een ander. Hij gaat zelfs van

een jagerscultuur stammen. Dat wordt wel eens over het hoofd gezien. Een boer zaait, wiedt, plant, oogst. Hij weet dat zulks inspanningen vraagt. En dat dit moet gerespecteerd worden. Hij gaat niets pakken bij een andere boer omdat hij weet hoe hij moet werken om zijn maïs en maniok goed te krijgen. Hij weet dat die producten dienen om de periode tot de volgende oogst te overbruggen. Hij gaat er spaarzaam mee om. Een jager is totaal anders. Hij schiet een dier, pakt het heleeen andere jager wild meepakken dat in zijn val zit. Mobutu was zo een jager. Hij noemde zichzelf de luipaard en een luipaard doet geen half werk. Hij pakt, eet tot hij voldaan is en laat de rest aan hyena’s en aasgieren. Heeft hij opnieuw honger, trekt hij weer op jacht. Kabila komt uit een andere jagerscultuur, niet van de luipaard uit de savanne en het oerwoud maar van daar waar de leeuw de baas is. Het zou misschien goed zijn als de volgende president uit een landbouwerscultuur komt. Een man met geloof

Felix Alen, chef-kok - Guy Swinnen, singer-songwriter - KathleenVandenhoudt, singer-songwriter

in en respect voor mens en natuur en die vooruitziend is. Drie elementen die ik belangrijk vind voor de organisatie en het beheer van ons land. Want de ‘jagers’ gaan met diamant, kobalt en koper om zoals met een wild dier…”

Jasper Erkens, singer-songwriter - Liliane Saint-Pierre, zangeres - Mario Aerts, wielrenner

Tekst Hilde Masui Foto’s François De Heel


Op zoek naar cultuur dit najaar?

Voor extra informatie, brochures of reservaties kan je contact opnemen met deze musea, culturele en toeristische organisaties.

Mahymobiles Automobiel Museum

OON TENT LING STEL N SITIO EXPO

JACQUES

st Bel gie verra

JACQUES

Meer dan

oldtimers !

DeUX TeMPS, TROIS MOUVeMeNTS

Daguitstappen en groepsbezoeken het hele jaar, op reservatie.

15 oktober 2010 > 16 januari 2011 www.caermersklooster.be / www.filmfestival.be

WWW.BELVUE.BE PALEIZENPLEIN 7, BRUSSEL, +32 (0)70-22 04 92

raversijde Van de middeleeuwen tot na de tweede wereldoorlog: een fantastische ontdekkingstocht voor het hele gezin

Walraversijde

Memoriaal Prins Karel

fotografie: Koen De Lange & DdK

drie historische musea bij de zee

Hopmuseum, gastronomie, streekbieren,...

voor een gezellig dagje uit in het Hoppeland

www.toerismepoperinge.be

Atlantikwall ≥ INFO Provinciedomein Raversijde Nieuwpoortsesteenweg 636 8400 Oostende T 059 70 22 85 F 059 51 45 03 E domein.raversijde@west-vlaanderen.be www.west-vlaanderen.be/raversijde

Tel.069/35.45.45 | www.mahymobiles.be B - 7900 Leuze-en-Hainaut

Toerisme Poperinge, Grote Markt 1, 8970 Poperinge Tel: 057/34 66 76 - toerisme@poperinge.be

DvT_Hopmuseum_90x58_Okra-Omtrent-Neos.indd 1

www.pigsinspace.eu

provinciedomein

250

20/07/2010 23:03:45

23


Je t n i w met

!

Kijken, proeven en lid worden ■ 27 september tot 3 oktober: Week van het trefpunt: ook jouw trefpunt gooit de deuren open. Maak kennis met wat je kan meepikken en ga kijken en proeven. ■ Vanaf 1 september: leden die voor de eerste keer aansluiten bij OKRA en OKRASPORT krijgen bij een lidmaatschap 2011 de laatste vier maanden van 2010 gratis.

Verdien je lidgeld terug

© Jürgen Doom

Vanaf 2011 kan je je OKRA-lidkaart niet meer missen: naast de voordelen via je regio en via OKRA-magazine, spaar je voortaan in Qualietzaken elke dag weer je Qualietpunten. In een handomdraai kan je je lidgeld terugverdienen.

www.okra.be

24 OKRA september 2010

www.okrasport.be 02 246 44 41


c OKRA-ACADEMIE

Een nieuwe taal leren, een verhelderende uitleg krijgen bij een boeiende tentoonstelling, leren hoe je zelf verzorgingsproducten kan maken, genieten van een uitstekend concert, een toneelstuk met een boodschap bijwonen. Het aanbod van OKRAACADEMIE is eindeloos.

Leren omdat het leuk is De troeven van OKRA-ACADEMIE? De uitste-

lijke manier mensen met dezelfde interesses te

kende gidsen, voordrachtgevers en cursusbege-

ontmoeten.

leiders. Ze komen uit dezelfde generatie als de

Op de volgende bladzijden lichten we een tip van

OKRA-leden en voelen hun publiek perfect aan.

de sluier en laten we je alvast proeven van het

En natuurlijk zijn ze zeer bekwaam en onderlegd

uitgebreide aanbod. Aarzel niet en neem snel con-

in de onderwerpen waarover ze komen vertellen

tact met je regio als je het volledige aanbod van

of les geven. Ook de ongedwongen sfeer lokt

OKRA-ACADEMIE in jouw buurt wil leren kennen.

heel wat OKRA-leden naar de academie. Het is bovendien een ideale kans om op een gemoede-

Samenstelling Nele Joostens Foto Franรงois De Heel

Reacties en suggesties zijn meer dan welkom bij Chris Van Riet, 02 246 44 37 of chris.vanriet@okra.be.

c 25


© François De Heel

OKRA-ACADEMIE

Hoogstaand culinair genieten

Schilderen en eten

Stilstaan bij levenseinde

Peter Goossens, Piet Huysentruyt, Jeroen Meus of Geert Van Hecke. Wil je weten waar deze topkoks de knepen van het vak leerden? Bezoek dan op 7 oktober 2010 samen met OKRAregio Tielt de hotelschool Ter Duinen in Koksijde.

Zotte schilderijen uit de zestiende eeuw en een origineel renaissancebanket. Boeiend toch?

Palliatieve zorg, euthanasie, wilsverklaring. Actuele thema’s waarmee we ooit allemaal worden geconfronteerd. OKRA-regio Kempen organiseert er dit najaar een voordrachtenreeks over.

Als gastronomisch vormingscentrum geniet Ter Duinen naam en faam in heel Europa. De school dankt die faam aan een unieke opleiding die de leerlingen vakbekwaam voorbereidt op het boeiende maar harde horecaleven. De pupillen komen uit het hele Vlaamse land en uit Nederland. Bijna allemaal zijn ze intern. Neem deel aan deze culinaire daguitstap en werp een blik achter de schermen van deze befaamde school. En natuurlijk krijg je een exclusief viergangenmenu voorgeschoteld, compleet met aperitief, wijn, water en koffie.

Meer info en inschrijving via OKRA-regio Tielt, 051 42 38 08 of an.verdonck@okra.be. 26 OKRA september 2010

Net na de middeleeuwen, net voor de renaissance. De zestiende eeuw is een scharnierperiode in de geschiedenis van de Lage Landen. En dat laat zich ook merken in de schilderkunst. Voortaan wil de burgerij geen religieuze maar wereldlijke afbeeldingen. Schilders zoals Bosch, Brouwer en Bruegel geven daar graag gehoor aan. Ze zoeken hun inspiratie in de Bijbel maar vooral in de middeleeuwse literatuur, de ‘sotternijen’. Ze schilderen dan ook ‘drollen’ of ‘sotte schilderijen’. Op 7 december 2010 neemt OKRA-regio Mechelen je mee naar ’t Vliegend Peert waar zulke schilderijen de bovenhand voeren. Na een rondleiding, kan je je ogen de kost geven aan de reconstructie van een rijkgevuld renaissance pronkbanket. En uiteraard mag je zelf ook proeven van hapjes gemaakt op basis van authentieke recepten.

Meer info en inschrijving via OKRA-regio Mechelen, 015 40 57 45 of mechelen@okra.be.

Drie dinsdagnamiddagen staat OKRA-regio Kempen stil bij de zorg voor het levenseinde. Op 12 oktober 2010 zal Guy Hannes van het Palliatief Netwerk arrondissement Turnhout, duidelijkheid scheppen in een aantal begrippen. Er bestaan immers veel misverstanden over euthanasie, palliatieve zorg en sedatie. Op 26 oktober neemt psychologe Annik Janssens je mee in de wereld van de palliatieve zorg. Hoe is ze georganiseerd, waar kan je terecht en wie is erbij betrokken? Je krijgt een duidelijk antwoord op al je vragen. Tot slot van deze reeks houdt Guy Hannes op 9 november 2010 een pleidooi voor een vroegtijdige zorgplanning. Dit houdt veel meer in dan de opmaak van een wilsverklaring. We moeten op tijd nadenken over de zorg die we later wensen.

Meer info en inschrijving via OKRA-regio Kempen, 014 40 33 50 of kempen@okra.be.


Muziek van de stilte

Van King Arthur tot Bob Dylan

Slavisch-Byzantijnse gezangen. Vier mannenstemmen. Subtiele samenzang. Het ensemble Gospodi brengt op 13 december 2010 een hoogstaand concert in Ename.

Spreek je al een aardig mondje Engels en heeft de Engelse cultuur je altijd al geboeid? Dan is de cursus English Culture van OKRA-Waas en Dender jouw ding.

Al bijna dertig jaar specialiseert Gospodi zich in de gezangen van de Slavisch-Byzantijnse kerken. Deze a capella muziek vindt haar oorsprong in de Byzantijnse liturgie en in de stilte en afzondering van de kloosters van Oost-Europa. De psalmen, hymnen en gebeden in het Oud-Slavisch waren voor componisten als Bortnjanski, RimskiKorsakov, Tsjaikovski en Rachmaninov een bron van inspiratie om ook hun kunstzinnige bijdrage te leveren tot de Slavisch-Byzantijnse koorliteratuur.

Wie ooit een taal leerde maar daarna niet de kans kreeg de taal te blijven spreken, weet het. Je verleert je woordenschat en gaat twijfelen aan de grammatica. Enige remedie, is een plaats te zoeken waar je op een ongedwongen manier kan praten in de taal die je leerde. Zulke plaats biedt de academie van OKRA-Waas en Dender.

Gospodi tracht deze meerstemmige en soms imposante koorwerken om te buigen naar een eigen vorm en zangstijl. De keuze voor een sobere toonzetting draagt bij tot een subtiele samenzang en een sfeer van verstilling. De stiltemomenten tijdens de uitvoering zijn een belangrijk onderdeel van de concerten en versterken de intieme sfeer. Gospodi treedt op 13 december 2010 op voor de academie van OKRA-Midden-Vlaanderen.

Heb je al een basiskennis van het Engels, kan je terecht in de cursus English culture. Je praat er niet alleen in het Engels met je medecursisten, je leert er ook heel wat bij over de boeiende Engelse cultuur. En dat gaat heel breed: van King Arthur en Chaucers Wife of Bath over Mary Wollstonecraft en Janis Joplin tot Martin Luther King en Bob Dylan. Natuurlijk overgieten we deze namiddagen steevast met een royale portie droge Britse humor.

De keuze voor een sobere toonzetting draagt bij tot een subtiele samenzang en een sfeer van verstilling

Meer info en inschrijving via OKRA-Midden-Vlaanderen, 09 269 32 17 of academie.mvl@okra.be.

Meer info en inschrijving via OKRA-Waas en Dender, 052 25 97 90 of waasendender@okra.be. 27


OKRA-ACADEMIE

De buitenkant van meneer Jules Rasacteur Kurt Defrancq brengt voor OKRA tweemaal de ontroerende monoloog De buitenkant van meneer Jules. Over liefde en afscheid.

Albert I, mythe en werkelijkheid Albert I blijft voor velen een mysterie. Wil je het mysterie ontrafeld zien, moet je naar de voordracht van Marc De Bie in Kortrijk of Brielen. Albert I was niet voorbestemd om zijn oom Leopold II op te volgen. Die had trouwens geen hoge dunk van zijn stuurse en sombere neef. Albert kreeg een zware erfenis mee. Nooit was het prestige van het koningshuis zo laag als bij de dood van Leopold II. De schuchtere Albert redde de monarchie met zijn eerlijke en plichtsbewuste optreden. En omdat hij een held van de Grote Oorlog werd. In binnen- en buitenland werd Albert een populaire koning. Toch mag Albert veeleer als een pragmatisch pacifist dan als een held beschouwd worden. En Vlaamsonvriendelijk was hij ook. Omdat zijn dood in raadsels gehuld blijft, groeide hij voor velen uit tot een mythische figuur.

Op een ochtend stelt de bejaarde Alice vast dat haar man dood op de bank zit. Omdat ze het besef langzaam wil laten doordringen en het vertrouwde leven zo lang mogelijk wil aanhouden, belt ze de hulpdiensten nog niet. Ze denkt aan hun intens vervlochten leven. Wanneer een buurvrouw vraagt op haar autistische zoon te passen, dreigt Alices arrangement in het honderd te lopen. Maar de gesloten jongen neemt haar onrust weg en zegt: “Meneer Jules is weg. Dit is de buitenkant van meneer Jules.� Zachtjes schuift hij in de plaats van meneer Jules. Kurt Defrancq vertelt in dit haast onbeweeglijk tafereel, in een tekst die zindert van intimisme, deze ontroerende mix van gemis, aanhankelijkheid en heimwee waarmee Alice plots te maken krijgt. Je kan genieten van dit pakkend verhaal over liefde en afscheid nemen op 15 oktober 2010 in Brugge en 7 april 2011 in Menen.

Marc De Bie neemt de academie van OKRAIeper en Kortrijk mee in de geschiedenis van ons koningshuis. Op 9 december in Brielen en op 14 december in Kortrijk.

Meer info en inschrijving via OKRA-Ieper en Kortrijk, 056 23 37 42, kortrijk@okra.be of ieper@okra.be. 28 OKRA september 2010

Meer info en inschrijving via OKRA-Brugge, 050 44 03 81 of brugge@okra.be en OKRA-Ieper en Kortrijk, 056 23 37 42 of kortrijk@okra.be.


Lezen in Limburg

Smaakt naar meer

Boeken lezen en ideeën uitwisselen over wat je hebt gelezen. Het kan in de Limburgse leesclub.

Chocolade en wijn, twee culinaire voltreffers. Tijdens de Week van de Smaak biedt de academie van OKRA-regio Antwerpen twee voordrachten over deze heerlijkheden.

De Hasseltse leesclub is echter niet de eerste de beste leesclub. De deelnemers lezen samen vooral boeken rond spirituele of (inter)religieuze thema’s. Dit najaar zullen volgende boeken besproken worden: Wat we van monniken kunnen leren. Levenslessen van Benedictus van Notker Wolf, Tijd voor de ziel. Spiritualiteit en zingeving vanuit psychotherapie van Mia Leijssen, Moe van het moeten kiezen. Op zoek naar een spiritualiteit van de zelfbeschikking van Marc Desmet en Ria Grommen en Waarop wachten wij: een monnik klaagt het Avondland aan van Notker Wolf. Lijkt het je wel wat om enkele namiddagen zinvol door te brengen en van gedachten te wisselen over religieuze thema’s? Dan is de Hasseltse leesclub iets voor jou.

Lijkt het je wel wat om enkele namiddagen zinvol door te brengen en van gedachten te wisselen over religieuze thema’s?

Meer info en inschrijving via OKRA-Limburg vzw, 011 26 59 38 of patricia.schoenaers@okralimburg.be.

Van cacaoboon tot heerlijke praline. De weg van de chocolade is lang. Filip Gardeyn van chocoladeproducent Cargill gaat dieper in op het productieproces. De teelt in Ivoorkust, de aanvoer van cacaobonen naar de Europese havens, de productie van cacaomassa en van de chocolade. Je leert er alles over op 15 november 2010. Op 19 november staat wijn centraal. Bob Zaman komt vertellen wat van een wijn een goede wijn maakt. Is dat een persoonlijk aanvoelen of beantwoordt goede wijn aan een aantal objectieve criteria? Nadat Bob Zaman een aantal wijnen heeft besproken, toont hij proefondervindelijk aan dat iedereen kan genieten van een goed wijntje.

Meer info en inschrijving via OKRA-regio Antwerpen, 03 220 12 80 of antwerpen@okra.be. 29


item

oKrA-ACAdemie

Vond je iets naar jouw zin? Wil je een overzicht van het volledige aanbod van je regio? Neem dan snel contact op met je regio of neem een kijkje op www.okra.be en klik door naar je regio.

Hotel Sandeshoved gelegen op de verkeersvrije zeedijk van Nieuwpoort-Bad, belooft u een onvergetelijke vakantie! Voor diegenen die er in het voor- of najaar even kort tussenuit willen, stellen wij voor:

Midweekpromotie 2010

OKRA-regio Antwerpen: 03 220 17 68, antwerpen@okra.be.

OKRA-regio Brugge: 050 44 03 81, brugge@okra.be.

OKRA-regio Brussel: 02 555 08 30, brussel@okra.be.

OKRA-regio Ieper: 056 26 63 40, ieper@okra.be.

OKRA-regio Kempen: 014 40 33 50, kempen@okra.be.

OKRA-regio Kortrijk: 056 26 63 53, kortrijk@okra.be.

OKRA-Limburg vzw: 011 26 59 30, limburg@okra.be.

OKRA-regio Mechelen: 015 40 57 45, mechelen@okra.be.

OKRA-Midden-Vlaanderen: 09 269 32 15, middenvlaanderen@okra.be.

OKRA-regio Oost-Brabant: 016 35 96 94, oostbrabant@okra.be.

OKRA-regio Oostende: 059 55 26 90, oostende@okra.be.

OKRA-regio Roeselare: 051 26 53 07, roeselare@okra.be.

OKRA-regio Tielt: 051 42 38 08, tielt@okra.be.

OKRA-Waas en Dender: 052 25 97 90 of waasendender@okra.be.

Elke midweek tussen 27/09 en 24/12/2010 (uitgezonderd schoolvakanties) Formule:

■ aankomst maandag vanaf 16u - vertrek op vrijdag om 10u ■ logement op een studio of appartement (incl. hotelservice en handdoeken)

Prijs:

■ 1 persoon: € 330 ■ 2 personen: € 430 ■ 3 personen: € 525

■ in halfpension: ontbijtbuffet en middag- of avondmaal > saladbar en dessertbuffet inb.

Luxe verwenweekend 2010 Elk weekend tussen 24/09 en 19/12/2010

Formule:

■ aankomst vrijdag vanaf 16u - vertrek op zondag om 14u ■ logement op een studio of appartement (incl. hotelservice en handdoeken) • Vrijdag: welkomstdrink met hapje gevolgd door zeevruchtenschotel Royal (met o.a. kreeft, oesters, krab, langoustines, garnalen, wullox,…) (½ fles Chablis Cru Fourchaume p.p. inb.) • Zaterdag: uitgebreid ontbijtbuffet + ’s avonds gastronomisch menu met aperitief, aangepaste wijnen en koffie inb. • Zondag: uitgebreid ontbijtbuffet + ’s middags gastronomische brunch met aperitief, aangepaste wijnen en koffie inb.

Prijs: € 235 per persoon, met twee op een studio/appartement tel. 058 22 23 60 | fax 058 23 95 23 E-mail: info@sandeshoved.be | website: www.sandeshoved.be Hotel Sandeshoved | Zeedijk 26 te 8620 Nieuwpoort-Bad | n andere og tal va iseren n ngementen, n a rg o a Wij es en arr er toe! promoti raag onze fold g u n 30 wij sture OKRA september 2010

30


Wat is later? Iets wat op u afkomt? Of iets waar u naartoe gaat? Is dat “we zullen wel zien”? Of vooruitzien? Later kan vele dingen betekenen. Voor de ene is dat een welverdiend pensioen, voor de andere een nieuwe start. Gelukkig bestaat er een bank die samen met u recht naar de essentie gaat: wat is later voor ú? Hoe oud u ook bent, we bekijken graag met u hoe we uw toekomst kunnen voorbereiden. Maak een afspraak met uw Dexia-bankier of ontdek er meer over op www.dexia.be

samen naar de essentie

Dexia Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCC BE BB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – CBFA nr. 19649 A – FOD Economie 4944.

31


www.bruggecentraal.be

20 1 11 0

c en aT ZI TER s U EK e t f 17 u r Il UR E 30 . r a u xpo M .0 09 O a it 1. .2 P l 0 a

fe S S ta ti d va S TH lI D TE M Ea a l n R U


SC 26 H .11 A VA SPO TTE – 1 N R N 2.1 O EN VA 2. ST OS V N 201 AD T AN M 0 BR SH TOT KA EN U AL W NT SE G L N G E ES E N T

T A IS

+

0

6 er or p vo ro et eu ick t

CO N CE BR RT U GE G B G O E U

W

C

14 .1 1. 20 10

11 –

09 .

9 .0

IS

T A

R

IS

T A

R

O

25

G

G

Een groenproject naar een concept van Daniël Ost, uitgewerkt en gerealiseerd door de Groendienst van Stad Brugge in samenwerking met Lauretum Jabbeke.

U GR 10.2 Z M IE O 010 AR K O T KT D BR IC U T G G EE E

Het Concertgebouw is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.

Een initiatief van FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, de erfgoedcellen van Aalst en Leuven, het Openluchtmuseum Bokrijk, stad Dendermonde en tapis plein vzw, i.s.m. tal van lokale partners in Brugge: Quartier Bricolé, Musea Brugge – Bruggemuseum, Kantcentrum, Erfgoedcel Brugge, Brugge Plus vzw, Stad Brugge, Kant in Vlaanderen vzw, SASK Brugge.

P LAU – 3.1 0. M D R 20 E AR I KT M ER 10 BR A U RK G G E T

Een reis langs tradities in 50 portretten. ‘Schatten van/in Mensen’ is een eye-openertraject over immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen.

M

5

g n ti or

R G

BA LT I

K

Traditionele en vernieuwende muziek uit de Baltische Staten. Estonian Philharmonic Chamber Choir / Lets Radio Koor / Laptopkwartet Twentytwentyone / Baiba Skride

In het kader van 500 jaar beiaard, met o.a. beiaardconcert van Giedrius Kuprevicius. Presentatie door Thomas Vanderveken. ˇ Een organisatie van dienst Cultuur Stad Brugge in samenwerking met Brugge Plus vzw en het Stedelijk Conservatorium. Met de steun van Provincie West-Vlaanderen, Carillon Brugse Klokkenspel Vereniging vzw, Fnac, Ethias, drukkerij Van Damme – Beke.


meNU

Gezegende vis Dat Chantal Droeven vandaag forellen kweekt in Voeren, ligt niet voor de hand. “We hadden een zaak in delicatessen hier vlakbij en rolden heel toevallig in het vak.” Chantal Droeven: “Mijn man en ik verkochten

kasteel met de vraag of we de kwekerij konden

Franse producten aan de restaurants in de buurt.

huren. Dat kon op voorwaarde dat we ook forellen

De chiquere dingen zoals foie gras. We importeer-

zouden kweken. Zo zijn we er twaalf jaar geleden

den ook rivierkreeftjes uit Turkije. Omdat we die zo

ingerold.

vers mogelijk aan de man wilden brengen, zochten

34 OKRA september 2010

we in de buurt naar water waarin ze tijdelijk kon-

Kwaliteit

den leven. Op een dag opperde mijn echtgenoot

De eigenlijke kweek vindt plaats in de winter. We

dat we de vijvers van de commanderij in Sint-

nemen een aantal volwassen vrouwtjes en duwen

Pieters-Voeren wel konden gebruiken. Sinds 1885

op hun buik zodat de rijpe eieren er uit komen.

werden daar forellen gekweekt maar de kwekerij

Enkele mannetjes mogen de eitjes dan bevruch-

stond al twee jaar leeg. We klopten aan bij het

ten. Na vier weken zie je al leven in de eitjes, de


ogen zijn het eerst te zien. De kleine visjes blijven ongeveer vijf maanden in het kweeklokaal, daarna verhuizen ze naar een van de tien kweekvijvers. We voeren ze met vissenmeel tot ze 300 gr wegen. Dat is ongeveer anderhalf tot twee jaar later. Dan kunnen ze verkocht worden. Vangen is makkelijk, daarvoor hebben we enkel een schepnet nodig. We verkopen trouwens voornamelijk aan onze bezoekers en aan enkele restaurants hier in de buurt. We zijn immers een artisanale kwekerij. Voor ons primeert de kwaliteit, niet de kwantiteit.

Forel in Riesling Voor twee: 2 uien ■ 200 gr champignons ■ 1 lepel olie ■ 2 forellen

1,5 dl riesling

fijngehakte peterselie

1 dl room ■

sap van ½ citroen

eetlepel

peper en zout.

Snijd de uien en champignons in dunne plakjes. Bak deze in de olie gedurende enkele minuutjes. Verwarm de oven op 220°C. Bestrooi de bodem van de ovenschaal met de gebakken ui en champignons en overgiet met de riesling en het citroensap. Leg daarop de forellen en kruid ze met peper en zout. Zet ze gedurende 20 min. in de oven. Dek indien nodig af met

Heldere bron We hebben niets te klagen over de locatie. Onze vijvers liggen in het uitgestrekte park van het kasteel. Het is hier echt mooi om te wandelen. En vlakbij is een goede bron die onze vijvers vult. Belangrijk is dat de temperatuur van het water

aluminiumfolie. Giet het kookvocht in een steelpan en giet de room erbij. Indien nodig, bind de saus met sausbinder. Breng de saus op smaak en voeg de peterselie toe. Dien op met aardappelpuree of gekookte aardappelen.

constant is. Dan is de kweek betrekkelijk makkelijk. Van ziektes hebben we nog nooit last gehad. Al sterft er af en toe wel een vis natuurlijk. Onze grootste vijanden zijn de reigers en aalscholvers. Netten spannen, heeft geen zin. Ze zijn niet mooi en de vijvers te groot. Onze drie honden zijn wel effectief. ’s Morgens vroeg en ’s avonds laat verjagen ze de vogels. En zo kunnen wij onze klanten de vissen serveren en blijven de vogels op hun honger zitten.”

Forel Alle forelsoorten horen thuis bij de zalmachtigen. Ze kwamen oorspronkelijk voor in de Stille Zuidzee. Nu vind je ze in koele heldere stromen en meren en zijn ze verspreid over Noord-Amerika, Noord-Azië en Europa. Er zijn veel soorten forel. De bekendste bij ons is de regenboogforel. Die komt veel voor in vijvers en wordt intensief gekweekt op forellenboerderijen. Forellen zijn vers, gerookt of diepgevroren te verkrijgen. Wil je zien of de vis echt vers is, let dan op de ogen. Ze moeten helder zijn en een beetje bol. De huid moet vochtig zijn en glanzend. Bovendien moet de vis een frisse geur hebben. Je eet verse vis het best de dag van aankoop. Forel is een dankbaar product voor de keuken. Je kan het bakken, stoven, pocheren en grillen. Bovendien passen bij forel vele soorten groenten en heel wat sausjes. Forel is een gezonde vis. Het vlees heeft een matig vetgehalte en bevat veel eiwitten, vitaminen en mineralen.

35


TENA PANTS

meNU

Forel met rode wijn Voor twee: 2 forellen

½ dl room

peper

zout en sausbinder.

Voor de bouillon: ¾ l rode wijn ■ 2 wortelen ■ 1 ui ■ 1 groentebouil-

Vraag je GRATIS staal.

lonblokje. Snijd de wortelen en de ui in plakjes en breng samen met de rode wijn aan de kook. Laat op een zacht vuurtje trekken gedurende 30 à 40 min. Leg de forel in de bouillon. Gebruik hiervoor een diepe braadpan met deksel of een kookpot met diameter 28 cm. Laat gedurende 15 min.

Ontdek hoe comfortabel en discreet

koken op een zacht vuurtje. Haal de forel uit de pan en

TENA Pants draagt.

room en breng op smaak.

houd warm. Bind de bouillon met de sausbinder en de Serveer met gekookte aardappelen.

• • • • •

uitstekende bescherming bij urineverlies wordt gedragen als gewoon ondergoed volledig onzichtbaar absorbeert snel vocht en geurtjes droog en comfortabel gevoel

Forel op de barbecue Voor twee: 2 forellen

1 ui

1 dl droge witte wijn

1 dl room.

Leg de forel op een stuk aluminiumfolie dat groot genoeg is om de forel in te pakken. Snijd de ui in kleine stukjes en vul er de forel mee. Giet er de wijn en de room bij en plooi de folie toe. Bak de vis op de barbecue.

Gezegende forel Voor twee: 2 forellen ■ 150 gr champignons ■ 2 uien ■ peper ■ zout ■

¼ liter tripel van Westmalle

1 dl water

1 dl room en gehakte

peterselie. Maak de champignons schoon en snijd ze fijn. Pel de uien en snipper ze fijn. Breng de champignons, de uien, het bier en het water aan de kook. Laat dit gedurende 10 min. koken. Pocheer de forel 15 min. in de vloeistof, laat uitlekken en houd warm. Kook het kookvocht voor de helft in en Vul deze bon in voor je gratis staal. Naam Adres E-mail* Je gegevens zullen enkel intern gebruikt worden. Je kan ze altijd consulteren en/of laten aanpassen, conform de wet op de privacy. *Facultatief

CM-Leden hebben recht op een tegemoetkoming bij aankoop van incontinentiemateriaal. Voor meer informatie en verkoopadressen surf naar www.thuiszorgwinkel.be of telefoneer naar 02 246 49 49.

36 OKRA september 2010

bind met de room. Breng de saus op smaak. Serveer de forel met de saus en dien op met gekookte aardappelen. Tekst Nele Joostens en Blanche Vanbelle Foto’s Jürgen Doom en Emy Elleboog


GROEN

De meeste stadstuinen zijn klein. Ze liggen tussen muren en achtergevels en soms zijn die behoorlijk hoog. In elke stadstuin is er wel een stukje waar de zon nooit doordringt. Halfschaduwpartijen en lommerrijke plekjes typeren gedeeltelijk het karakter van de stadstuin.

De piepkleine stadstuin Cipressen en zuilvormige bomen brengen verticale lijnen in de tuin.

37


GROEN

drukken, zorg je voor een bor-

palmsoorten en andere gevoelige

relend

Verbazing-

planten overleven er moeiteloos.

wekkend hoeveel dorstige vogels

fonteintje.

Dat schept uiteraard meer moge-

dat aantrekt.

lijkheden en in combinatie met zuiderse kleuren kan je op die

Geen gazon

manier een enigszins exotisch

Een gazonnetje is uit den boze. Je wilt immers veel tijd in je dat elk gazon kwijnt als het te

Klim- en schaduwplanten

intensief

tuintje doorbrengen en je weet wordt.

Er is te weinig plaats voor een

Bovendien ligt het grasveldje

boom maar muur in overvloed.

grotendeels in de schaduw. Je

Een smalle cipres en vooral klim-

beseft dat mossen in die omstan-

planten zorgen voor verticale

digheden vlotter groeien dan

accenten en breiden de groene

gras. Daarom opteer je voor een

oppervlakte beduidend uit. De al

halfverharding van dolomiet en

genoemde trompetklimmer en

kies je noodgedwongen voor een

vooral de zichzelf hechtende

pottentuin.

maar nooit storende klimhorten-

In

Hoe vaak draait de zon niet om de stadstuin heen zonder er ook maar een warme blik op te werpen? Ooit heeft op de muren een laag verf gezeten, alleen de laatste resten ervan bieden nog weerstand

aan

de

zwaarte-

kracht. De drie honden van de laatste huurder hadden er hun loop en zowat alle poezen uit de buurt gebruiken het tuintje als immense kattenbak. De aarde is er brak van geworden en de bakstenen muur grauw. Hoe maak je daar in hemelsnaam een droomtuin van, een oase van groen, een pleisterplek voor vermoeide leden en een oorkussen voor een zwaar hoofd na gedane dagtaak?

Een stadstuintje is een echte buitenkamer, een kamer om van te genieten. Om de grauwheid weg te werken, geef je de muren een kleurtje. En om het geluid van de stad even op de achtergrond te

38 OKRA september 2010

aandoende stadstuin creëren.

een

belopen

ommuurde

stadstuin

sia is een stadstuintopper.

heerst een aangenaam microkli-

Op een plek die in de schaduw

maat. Uit de wind en omringd

van een muur ligt, krijgen de

door verwarmde huizen, vriest

planten beduidend meer licht

het er slechts zelden zodat je er

dan onder de meeste bomen. In

een heleboel planten kwijt kan

een ommuurde stadstuin kan je

die buiten de stad nauwelijks

daarom naast schaduwplanten

winterhard

Trompet-

ook een aantal planten proberen

vijgenboom,

die liever in de zon groeien. De

camelia’s, boomvarens, sterke

keuze is groot. Ligularia’s in

klimmers,

zijn. een


Een beekloop of een fonteintje dringen de geluiden van de stad op de achtergrond.

soorten, Hemerocallis of daglelie, grootbloemtellima, Tricyrtis, Trollius, Veratrum, Thalictrum en Trillium mogen er een plekje opeisen. Het zijn sterke stadstuinplanten. Vaak verschijnen er spontaan varens. Geef ze een plekje. Ze vragen erom.

Zitbank brengt verlichting Een stadstuintje is een echte buitenkamer, een kamer om van te genieten. En daarin past een salon met comfortabele fauteuils of op zijn minst een strategisch opgestelde zitbank. Hoe klein een stadstuin ook is, de zithoek is er onbetwistbaar het hart van. Daarom ook is het van belang geurende planten en langdurige bloeiers in de buurt van de zithoek aan te planten. Zorg ook voor een goede tuinverlichting. Er

zijn

tegenwoordig

fraaie

Spiegels en trompe l’oeils verruimen de tuin

armaturen in alle stijlen ver-

Tuinspiegels vergroten het tuinplezier, zeker in een kleine stadstuin.

krijgbaar. Tuinverlichting laat je

Spiegels reflecteren licht naar een duister hoekje. In kleine tuinen

toe veel langer van de tuin te

geven ze een illusie van ruimte, alsof er doorkijkjes zijn naar geheime

genieten zodat je in de buiten-

stukjes achter de muren of achter de klimhortensia. Zo worden die

lucht lange, aangename avon-

spiegeltjes amusante bedriegertjes. Uiteraard moet je speciale bui-

den door kan brengen.

tenspiegels gebruiken want gewone spiegels worden snel door vocht aangetast en verweren gauw en grauw.

Tekst en foto’s Ivo Pauwels

En waarom zou je geen tafereel op een muur kunnen schilderen, alsof de tuin verder loopt? Zelfs een deur die op een muur gehangen wordt creëert de illusie dat er achter de muur nog een ruimte ligt.

Moemoe’s tuin Ze had een grote tuin en ze tuinierde graag. In de stad

ze heeft haar momentje groen, elke dag, van

aangekomen was ze blij met het koertje en een heel

maart tot december. Tegen de muur heeft ze

klein beetje tuin. Ze hing potten tegen de muren en op

een passiebloem. Eén tegel moesten ze

een grote marmeren tafel kwamen in pot allerlei plan-

ervoor openbreken. Daaronder vinden de

ten uit haar voormalige tuin. Ze hebben niet het knuf-

wortels eeuwenoude grond. En als de bloe-

felgehalte van poes of de solidaire blik van woef maar

men verschijnen is het een beetje feest.

toch houden ze een stukje aangenaam verleden levend.

Hier, op het koertje, keuvelt ze met de klein-

Vroeger kon ze uren in de tuin doorbrengen, de

kinderen die op hun beurt al kinderen hebben. En

moestuin onderhouden die de kleinkinderen al gauw

voor allemaal heeft ze voortdurend gewortelde stek-

moemoe’s tuin noemden. Wieden en schoffelen kon

jes, van die mooie Pelargonium en de sterke Fuchsia

ze als de beste. Nu zou ze er last van hebben. De rug

op de marmeren tafel. En ze zitten er graag, zelfs het

weet je wel. Maar nog haalt ze met haar vingers de

jonge grut. Moemoe’s tuin is kleiner geworden maar

kleine onkruidjes uit de potten. Soms achteloos maar

onverslijtbaar.

39


oKrA-SPort

Sporten op jouw maat Is OKRA-SPORT nog een onbekende voor jou? Heb jij nog

SPORT een hele reeks spelregels

niet geproefd van de talrijke activiteiten van de sportfederatie

op zoals een degelijke ledenver-

van OKRA? Hoog tijd om daarin verandering te brengen!

zekering, het innen van een indi-

Dans, fiets, wandel, volleybal zoals jij dat het liefst doet. Met OKRA-SPORT natuurlijk!

vidueel lidgeld, het registreren van alle aangesloten leden met de vermelding aan welke sporten ze deelnemen. Daarnaast

plines beoefenen zoals wande-

moeten

van

len, fietsen, turnen, zwemmen,

opmaken waarin we van jaar tot

OKRA-SPORT, is een vurig pleit-

volleybal, petanque, netbal of tal

jaar het sportaanbod, de vor-

bezorger van de sportfederatie:

van volkssporten. Maar even-

ming en begeleiding van sport-

“Onlangs vroeg iemand me meer

goed

klassieke

verantwoordelijken en de com-

informatie over de sportwerking

dans, salsa en boombal. En dit

municatie moeten beschrijven.

van OKRA. Ze had iets gelezen

kan overal in Vlaanderen. In 963

Uiteraard volgt elk jaar een uit-

over een groot sportevenement

trefpunten kan je immers aan

gebreid jaarverslag, een gede-

van OKRA aan de kust. Dit had

meerdere sportdisciplines deel-

tailleerde beschrijving van alles

blijkbaar haar nieuwsgierigheid

nemen.”

wat in het voorbije jaar gebeurd

Jan

Vandecasteele,

meester

en

penning-

secretaris

geprikkeld. Met veel enthousi-

OKRA september 2010

lijndans,

een

beleidsplan

is. Daarin lezen we onder meer

asme en overtuiging heb ik ver-

Achter de schermen

teld over onze sportfederatie.

“Dat grote aanbod overal in

aanmaakte voor de leden van

Dat we met bijna 42 000 oude-

Vlaanderen vergt een goede

OKRA-SPORT. En dat is de moei-

ren aangesloten zijn. Allemaal

organisatie. Uiteraard steekt er

te. Zo maken we cd’s met de

actieve, recreatieve sporters die

een degelijke machinerie achter

muziek van de dansen die we

bovendien meerdere sportdisci-

dit sportgebeuren. Zowel in elk

aanleren, fietstruitjes en -broe-

van de sporttrefpunten, hun

ken, armbanden en bordjes voor

regio’s als het Algemeen secre-

wegkapiteins,

tariaat.

stappentellers en wandelkaar-

Vandaag telt OKRA-SPORT al meer dan 42 000 leden.

40

ook

we

Trouwens overheid,

de Bloso,

subsidiërende legt

OKRA-

welk sportmateriaal de federatie

polo’s,

petjes,

ten. En dit alles uiteraard in de OKRA-huisstijl.”


Betere sportinfrastructuur

betaalbaar houden van voldoen-

een volley- of tennisclub zou

de sportinfrastructuur. Daarmee

betalen voor een jaar lidmaat-

“Maar OKRA-SPORT doet nog

is een pak personeel bezig. Op

schap. Nee, voor de prijs hoef je

meer. Zo verdedigen we de

het Algemeen secretariaat van

het echt niet te laten.”

waarde

van

de sportfederatie werken pre-

voor

cies 3,5 medewerkers. Zij wor-

ouderen bij de Vlaamse over-

den ondersteund door de regio-

heid, de koepel van sportfedera-

nale educatieve en administra-

ties, het provinciaal sportbeleid

tieve medewerkers die naast al

en uiteraard ook bij de gemeen-

het andere werk in OKRA ook

telijke sportraden. Dit lobby-

voor de sportwerking instaan.”

en

‘bewegen’

het en

belang

‘sporten’

werk vraagt veel voorbereiding. Beleid beïnvloeden heet dat. Of

Prijskaartje?

met andere woorden: we willen

“En wat kost het lidmaatschap

er voor zorgen dat ouderen in de

dan? Tot vandaag bedroeg dat

meest optimale omstandighe-

6 euro en vanaf 1 januari 2011

den kunnen sporten. Om het

wordt dat 8 euro. Of de prijs van

wat concreet te maken: het gaat

koffie met pannenkoeken voor

bijvoorbeeld over de wetgeving

twee. En dat voor een jaar lang

inzake begeleiding van fiets-

toegang tot alle activiteiten én

groepen, de erkenning van de

een

plaatselijke

Informeer eens hoeveel je bij

sportclubs,

het

goede

Foto’s Cois Van Roosendael en Emy Elleboog

verzekering.

41


Roman-novelle

© Michael Trevillion

BoeKeN

Een nieuw literatuurwoord. Roman-novelle. Zo vermijden we de discussie over het verschil tussen een roman en een novelle. Wij houden het eenvoudig: deze maand kan je kiezen uit twee lijvige werken en twee dunne. Aan jou om uit te maken waar de novelle eindigt en de roman begint. A.S. Byatt.

Het boek van de kinderen

sprookjes krijgen een prominente rol toebedeeld.

Hoe pakt een auteur een monument aan zonder

Uiteindelijk wordt die wereld op zijn kop gezet door

dat het aan kracht inboet? De erudiete Britse

de gruwelen van de Eerste Wereldoorlog.

schrijfster A.S. Byatt leverde met Het boek van de

Romans van een dergelijke allure worden jam-

kinderen een meesterwerk af. Zo allesomvattend,

mer genoeg veel te weinig geschreven. Dit is een

zo leerrijk en toch zo spannend.

topper.

Byatt voert drie families op die tussen 1895 en museumconservator is, de Wellwoods, met een

De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is

artistiek schrijvende moeder en de Fludds, een

Fervente lezers maar ook gelegenheidslezers hou-

pottenbakkersfamilie. Al deze personages worden

den over het algemeen van familiegeschiedenis-

omringd door talloze anderen en vele historische

sen. Zeker als die kaderen in grote historische

figuren uit die periode.

gebeurtenissen. Judith Uyterlinde schreef zo’n

Wie een overzicht wil van de cultuurgeschiedenis

familiekroniek. In De vrouw die zegt dat ze mijn

van het toenmalige Groot-Brittannië, wordt op zijn

moeder is staat ze op het punt om samen met haar

wenken bediend. Alles komt aan bod: het loskomen

man een kind te adopteren. In diezelfde periode

van de Victoriaanse normen, de opkomende poli-

ontdekken artsen bij haar moeder een tumor in het

tieke bewustwording, het anarchisme, de filo-

hoofd. De avond voor de operatie geeft ze aan haar

sofische stromingen aan de universiteiten, de

dochter een doos met brieven in bewaring. Voor

seksuele bevrijding, de vrouwenemancipatie en

het geval dat. Voor Judith start een ontdekkings-

het vrouwenstemrecht, de wereld van de Duitse

tocht. De brieven uit de Tweede Wereldoorlog

poppentheaters. Zelfs bekende en onbekende

getuigen over dramatische gebeurtenissen in de

1918 in Kent woonden: De Cains, van wie de vader

A.S. Byatt, Het boek van de kinderen, De Bezige Bij, Amsterdam, 2010, 749 blz., 29,90 euro. Judith Uyterlinde, De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is, Ambo, Amsterdam, 2010, 239 blz., 19,95 euro. Don Delillo, Het punt omega, Anthos, Amsterdam 2010, 119 blz., 17,95 euro. Philippe Claudel, Alles waar ik spijt van heb, De Bezige Bij, Amsterdam, 2010, 175 blz., 16,90 euro.

42 OKRA september 2010


© David Balicki

© Keke Keukelaar

Judith Uyterlinde.

Don Delillo.

familie. De auteur beseft dat ze weinig weet over het verleden van haar ouders en grootouders en gaat op zoek. Ze komt tot de ontdekking dat

Philippe Claudel.

Wat bracht hem ertoe op zijn zestiende alles achter te laten en pas nu terug te keren?

in verschillende generaties kinderen zonder moeder zijn opgevoed, ofwel door grootouders, ofwel door tantes of stiefmoeders. Als zij een kind adopteert, zet ze de traditie verder.

Alles waar ik spijt van heb

Het is een warm en ontroerend boek dat de lezer

De vertaling uit het Frans van een werk van

vanaf de eerste bladzijde grijpt en meeneemt door

Philippe Claudel is altijd een literaire gebeurtenis.

de woelige twintigste eeuw. Een aanrader voor elke

Romans als Grijze zielen en Het verslag van

moeder en dochter, zoals Kristien Hemmerechts

Brodeck boden ons immers literatuur op hoog

terecht aanhaalt!

niveau.

Het punt omega

Nu verscheen een minder breed uitgewerkte maar aangrijpende roman met een heel eenvoudige ver-

Ja, ik ben een Don Delillo-fan. Ik verorberde met

haallijn. Na jaren keert de verteller terug naar zijn

veel smaak drie van zijn romans. En zijn novelle

geboortestad in het noorden van Frankrijk. Hij gaat

Het punt omega greep mij bij het nekvel.

er zijn moeder begraven. De terugkeer betekent

De plot is eenvoudig. Jim Finley, een filmmaker, wil

meteen ook een reis naar zijn jeugd. Het stadje

een documentaire maken over het leven van de

wordt opnieuw bevolkt met degenen die zijn jeugd-

Amerikaanse geleerde Richard Elster. Hij was

jaren hebben geboetseerd: zijn mysterieuze groot-

vroeger nauw betrokken bij de Amerikaanse

ouders, zijn in een verre oorlog gestorven vader

defensie. Nu leeft hij teruggetrokken in een land-

maar vooral zijn toch geliefde moeder. De herin-

schap waarin alleen maar verten zijn. Don Delillo

neringen cirkelen voortdurend rond een cruciale

schotelt zijn lezers gesprekken tussen beide man-

vraag: wat bracht hem ertoe op zijn zestiende alles

nen voor. Zo ontstaat een sterke ideeënroman

achter te laten en pas nu terug te keren?

over de beleving van tijd en ruimte. De komst van

Alles waar ik spijt van heb is een zoektocht gewor-

Elsters dochter Jessie zorgt voor dynamiek in het

den naar zelfinzicht, naar de kern van je diepste

verhaal. En uiteindelijk veroorzaakt een tragische

wezen. Claudel beschrijft deze zoektocht, zoals wij

gebeurtenis een ongrijpbaar gevoel van verlies bij

van hem gewoon zijn, in een stijl die zo gaaf is, dat

de hoofdpersonages.

het lezen van zijn zinnen een permanente poëti-

Het punt omega is een sterk gecomponeerd en

sche smaak nalaat.

krachtig boek. Een roman of een novelle? Dat maakt niet uit.

Tekst Annemie Verhenne en Hugo Verhenne

43


GediCHt

Een gesprek

“Waar zullen wij afscheid nemen?” “In de regen.” “Zullen wij schuilen?” “Nee!” “Hoe zullen wij ons voelen?” “Ziek, vals en verlegen.” “Wat zullen wij zeggen?” “Wij zullen het niet weten.” “Wat zullen wij denken?” “Was het maar gisteren, morgen of nooit.” “Zal een van ons gelijk hebben?” “Geen van ons zal gelijk hebben.” “Zullen wij elk een andere kant op gaan?” “Wij zullen elk een andere kant op gaan.” “Zullen wij omkijken?” “Een van ons zal omkijken. Stilstaan, aarzelen en omkijken.” Zo spraken ze tegen elkaar, telkens weer opnieuw. Maar zij vroegen nimmer wie. Wie zou omkijken. Wie.

Toon Tellegen Uit: Mijn winter, 1987.

44 OKRA september 2010


Over koekoeken en andere bijen Deze tentoonstelling is een concrete illustratie van biodiversiteit in het Zwin. De makers stellen enkele insecten voor als vertegenwoordigers van de honderden soorten die in het gebied leven. Elke soort heeft haar spekleuren, kleurpatronen en het gedrag zijn daar volledig op afgestemd. Geen enkele andere diergroep kan de variatie aan vormen, kleuren, levenswijzen en onderlinge relaties beter illustreren.

UITJES

cialiteit. Zowel lichaamsbouw als

OnGELOOFlijk

Arm maar proper?

De tentoonstelling OnGELOOFlijk!

Historische blik op hygiëne

Van hemel, hel en halleluja

en volksgezondheid

neemt je mee door anderhalve

Er

eeuw volksgeloof in Kortrijk.

massale inentingen georgani-

Gebruiken en tradities van giste-

seerd, openbare badinstellingen

ren en vandaag komen tot leven

geopend en campagnes gevoerd

in geuren en kleuren, in al hun

om niet meer op straat te spu-

veelzijdigheid en met hun duis-

wen. Het duurde echter lang

tere kantjes. Een belevingspar-

voor

cours leidt je door geloof en bij-

bewust was van de zorg voor

geloof in het alledaagse leven,

gezondheid en hygiëne. Hoe was

langs overgangsrituelen, heili-

de toestand in Sint-Niklaas? Tal

genverering, mirakels en mas-

van documenten en boeiende

saal bijgewoonde feesten en

voorwerpen

processies. Pittige verwijzingen

overzicht van de maatregelen

naar kunst, design, mode en

die het bestuur nam zoals aanleg

jongerenculturen

werden

de

riolen

hele

aangelegd,

bevolking

tonen

een

zich

mooi

van

van rioleringen, opvoedingsklas-

jouw bezoek een geestverrui-

sen voor hygiëne en netheid, de

mende ervaring. Een verrassend

eerste openbare badinstelling in

totaalprogramma speelt in op

1922 en de maatregelen i.v.m.

het thema van de tentoonstel-

huisvesting en de tyfus- en cho-

ling. Maak je op voor een cultu-

leraepidemieën.

maken

rele hoogmis!

Info

Info

Info

Tot 31 december 2010 in Het Zwin, Graaf Léon Lippensdreef 8, Knokke-Heist, 050 60 70 86, www.zwin.be. Open van 9.00 tot 17.30 uur (van Pasen tot 30 september); van 9.00 tot 16.30 uur (van 1 oktober tot Pasen); tijdens schoolvakanties: alle dagen open. Buiten schoolvakanties: open van dinsdag tot zondag en op feestdagen. Tickets: volwassenen 5,20 euro; +60 4,40 euro. Bereikbaar: B-Dagtrip geldig tot 3 oktober 2010: B-Dagtripticket heen- en terug-reis met de trein + toegang tot het Zwin.

Tot 9 januari 2011 in het Museum Kortrijk 1302 (Begijnhofpark), 056 27 78 50, www.kortrijk1302.be. Open van 1 april tot 30 september van 10.00 tot 18.00 uur. Van 1 oktober tot 31 maart van 10.00 tot 17.00 uur. Gesloten op maandag. Tickets: 4 euro; 3 euro (groepen, senioren); kinderen gratis; educatieve rondleiding 2,50 euro per persoon. Bereikbaar: het museum ligt op wandelafstand van trein- en busstation.

Van 5 september tot 31 oktober 2010 in het SteM (Stedelijk Museum) Zwijgershoek, Zwijgershoek 14, Sint-Niklaas, 03 760 37 50, www.sint-niklaas.be. Open van dinsdag tot zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Tickets: 4 euro. Bereikbaar: Halte Markt Sint-Niklaas voor bus 31, 41, 42, 43, 44, 91, 92, 93, 95, 97, 98.

Maak kans op een gratis duoticket. Kijk op blz. 53!

Maak kans op een gratis duoticket. Kijk blz. 53!

Maak kans op een gratis duoticket. Kijk blz. 53!

45


UIT

En nu…

en Marche

Poort naar de Ardennen of halte op weg naar het zuiden? Voor velen is Marche-en-Famenne slechts een stipje op de kaart onderweg naar de Ardennen, Luxemburg of Frankrijk. Een grondige renovatie van de stad wil toeristen uitnodigen even halt te houden. We pikken onze gids op aan het Maison du Tourisme op de Place de l’Etang, een modern, opvallend gebouw. Op deze plaats bevond zich vroeger een vijver. In de dynamische filmzaal ontdek je de omgeving. Doe je veiligheidsgordel om want een vluchtsimulator brengt je, voorbij het scherm, in het hart van de streek. Wij gaan liever te voet op verkenning.

Gugusse en Grand Georges We steken de drukke Boulevard du Nord over. “Die wordt binnenkort volledig vernieuwd zodat de stad een wat gastvrijere toegang krijgt”, verklapt Christelle Renard-Audrit, onze gids. We lopen rechts de Rue Porte Basse in. Sinds het einde van de dertiende eeuw was Marche omringd met versterkingsmuren. Twee versterkte poorten gaven toegang tot de stad. In het noorden bevond de Porte Basse zich op de kruising tussen de wegen naar Luik en Namen. In het zuiden had je de Porte Haute of de Porte de Luxembourg. Beide poorten werden in 1800 afgebroken. Aan het begin van deze straat staat Gugusse, een beroemd figuur in Marche. Gugusse is een van de marionetten van het satirische poppentheater Les Mautchis Mi This Qu’Ti. De personages zijn mensen uit het actieve leven in Marche. Ze zijn guitig, spottend, patriottisch en hebben een scherpe tong. We volgen de tweede straat rechts, de Rue Dupont. Bewonder hier vooral het Maison Lecomte, een huis in Horta-stijl. We komen uit op de Place Albert I. Het gebouw rechts is de oude korenbeurs. De kerk SaintRemacle is een merkwaardig geklasseerd monument in gehouwen steen en laat-gotische stijl. De barokke toren dateert van 1715. De kerk bezit enkele interessante kunstwerken en een partij moderne glasramen. Wanneer je links om de kerk loopt, kom je in de Rue des Dentellières of Kantwerkstersstraat. Sinds 1650 telt de stad kantwerksters die zowel naald- als kloskant beoefenen. Vandaag geven ze nog steeds les in de Academie voor het Kantwerk. Let op de typische huisjes uit de negentiende eeuw met een trapje voor de deur. We keren terug naar de Place Albert I waar

46 OKRA september 2010

Les Trois Grâces.


Het oude klooster van de karmelieten, tegenwoordig Centre de Support Télématique.

de fontein van de Grand Georges aan een bekend figuur herinnert, George Peret, de laatste bellenman van de stad die in 1980 overleed. Zoals hier afgebeeld, met boerenkiel, linnen pet en bel liep hij alle straten af om dringend nieuws te verkondigen.

Glazen piramide We wandelen de Rue Saint-Laurent in en slaan honderd meter verder rechtsaf naar de Rue des Savoyards. Het steegje onmiddellijk rechts, de Ruelle Rosette,

Overal in de stad werden panden prachtig gerenoveerd.

geeft een idee hoe breed de straten waren tijdens de middeleeuwen. Loopbruggen verbinden de gebouwen boven onze hoofden. Rechts bracht Bernadette Henin-

lang onderwerp van een conflict tussen de

Lecomte een muurschildering aan die de plaatselijke

burgers van Marche en de karmelieten. Het

folkloristische dansgroep La Plovinète voorstelt. We

was de enige fontein die nooit droog stond

verlaten het steegje en steken de Rue de Commerce

maar tegelijk deelde deze straat het eigen-

over. We staan nu tegenover het imposante kasteel

dom van de paters in tweeën. Soms ver-

Jadot. Een typisch bouwwerk dat symbool staat voor

hinderden de geestelijken de inwoners hier

de welvarende bourgeoisie van het begin van de twin-

water te nemen.

tigste eeuw. Voor de trap van het kasteeltje treffen

We laten het karmelietenoord achter ons

we opnieuw een bronzen beeld. Je ziet het niet met-

en nemen linksaf de Rue des Carmes om

een maar het nonchalante kereltje of Li p’tit chiffleu

op de Place Toucrée te belanden. Het mid-

van Louis Noël zou een melodietje fluiten van Alain

deleeuwse huis Dochain of Le Manoir,

Crépin!

tegenwoordig een prachtig ingericht hotel,

Via de kleine doorgang rechts van het kasteel komen

werd verbouwd tijdens de tweede helft van

we op het voorpleintje van het Huis Jadot. Hier is

de negentiende eeuw. Wandel rustig door

onder meer het Museum van de Franken en de

tuin en terras en bewonder het smeedijzer-

Famenne gevestigd. De tuin van het Huis Jadot is een

werk met klimmende wisteria. Tegenover

pareltje en een leuke plek om even tot rust te komen.

ons bevindt zich het huis van de vicarissen.

We bevinden ons hier tegenover het indrukwekkende

Dat diende voornamelijk als schuilplaats

oude klooster van de karmelieten. Van het oorspron-

voor de monniken van de abdij Saint-Remy

kelijke gebouw, gesticht in 1493, blijft enkel het

van

hoofdgebouw over. Vandaag bevindt zich hier het

Boulevard du Midi oversteekt, beland je in

Centre de Support Télématique waar je nieuwe com-

het park Van der Straeten. Het kasteel

municatietechnologieën kan ontdekken. De glazen

dient sinds 1977 als stadhuis. We draaien

piramide die de kelders verlicht, doet een beetje den-

rechts rond het stadhuis en ontdekken er

ken aan het Parijse Louvre.

nog een ander werk van Noël, Les Trois

Rochefort.

Wanneer

je

links

de

Grâces, drie sierlijke figuren op een fon-

Vechten voor water

tein. Vlakbij het stadhuis staat nog een

Aan de uitgang van de tuin bevindt zich een gereno-

vreemd granieten standbeeld van Naja,

veerde oude wasplaats met fontein uit 1895. Die was

genaamd Vacuité.

Li p’tit chiffleu.

47


Uit

positieve, hoopvolle toekomst”, verklaart Christelle. De oude jezuïetenkerk, eveneens aan de linkerkant, werd een tijdje geleden verbouwd tot viersterrenhotel Quartier Latin. Tegenover het hotel, in een oude kroeg uit de zeventiende eeuw, bevindt zich momenteel het VVV-kantoor. Aan het einde van de Rue des Brasseurs slaan we rechts de Rue des Tanneurs in. We wandelen tot aan de Rue du Commerce en slaan linksaf. Honderd meter verder nemen we links de Rue de Nerrette. We volgen deze weg voorbij de middelbare school Hier en daar in de stad originele muurschilderingen.

tot we de nauwe tunnel bereiken die ons naar het We lopen vervolgens langs de voorgevel van het stad-

natuuroord Fond des Vaulx brengt. Aan de andere

huis, nemen het eerste paadje rechts en steken het

kant van de tunnel wacht ons een kleine vallei die

bruggetje over. Daarna dit paadje rechtsaf en zo

sterk contrasteert met de uitgestrekte vlakte van

voorbij het skatepark. Wanneer we linksaf langs de

Marche. Gedurende miljoenen jaren vormden de

Residence Barron de Cassal draaien, komen we uit op

zure wateren van het zuidelijk gelegen Ardeense

de Avenue du Monument. We lopen rechts de laan in

massief deze kalkachtige strook. Langs drie beweg-

en tweehonderd meter rechtdoor, tot we uitkomen op

wijzerde wandelroutes ontdek je de talrijke grotten,

het geklasseerde oord van het monument uit de

holtes en rotswanden.

straatnaam. Het bestaat uit een kapel, een praalgraf en een kruisweg. Op de laan met lindebomen die naar

Meester van Waha

de kapel voert, treden we in de voetsporen van de

We draaien links de Chaussée de Marenne in en

pelgrims die hier jaren geleden kwamen bidden om

nemen de eerste straat rechts, de Rempart des

boete te doen. Ook de eeuwenoude zomereiken,

Jésuites. We staan nu tegenover een merkwaardig

zwarte Oostenrijkse dennen, reuzenpijnbomen en

torentje, de Tour de la Juniesse. Hier is het museum

wilde kastanjebomen dragen bij tot de mysterieuze

van het kloskantwerk gevestigd, een oud ambacht

sfeer.

waar Marche beroemd om werd. In het huis ernaast kan je violen leren bouwen. Aan het einde van de Rue

Het eind van de tunnel

des Jésuites eindigt onze wandeling. We staan terug

We dalen terug de Avenue du Monument af tot op de

aan de Porte Basse.

Place aux Foires, een stemmig pleintje met gezellige

Of we nog een extraatje willen meepikken, wil onze

terrasjes. We lopen rechts rond het plein tot aan de

gids weten. In de kerk van Waha, een kleinood op

Rue Porte Haute. Op de plaats van de tweede verster-

nauwelijks drie kilometer buiten Marche, tref je bij-

kingspoort van de stad staan nu twee stenen zuilen.

zondere kunst. Een beeldhouwer die zichzelf de

We dalen dit straatje af tot aan de Rue du Commerce.

Meester van Waha noemde, werkte hier in de zes-

We slaan hier linksaf en een vijftigtal meter verder

tiende eeuw. In deze Sint-Stefanuskerk bevinden zich

rechtsaf naar de Rue des Savoyards. Hier bewonde-

enkele van zijn mooiste werken zoals de Dame Sint-

ren we enkele typische gevels zoals nummer 13, het

Barbara en Sint-Rochus. Dé attractie vormen echter

oude begijnhof en nummer 9, le Grenier d’Albine. We

de glasramen van Jean-Michel Folon. Hij inspireerde

slaan rechts de Rue des Brasseurs in, de oudste wijk

zich voor zijn ontwerpen op het leven van de heilige

van de stad. Links valt meteen een prachtige muur-

Stefanus. Voor deze omweg word je meer dan

schildering op. “Ze symboliseert onze blik op een

beloond! Tekst en foto’s Chris Van Riet

Info Marche-en-Famenne

Maison du Tourisme Marche et Nassogne, Place de l’Etang 15, 6900 Marche-en-Famenne, 084 34 53 27, www.marche.be, www.marche-tourisme.be.

48 OKRA september 2010

Maak kans op een gratis arrangement in Marche-en-Famenne. Kijk blz. 51!


SPeeL eN wiN

32 winnaars! Winnaars kruiswoord mei 2010. Meer dan 4 000 deelnemers! Wie wint een verblijf voor twee in Herne? Dien Bens uit Westerlo. Wie krijgt er een waardebon van 125 euro? Daniël Casteleyn uit Rollegem. Wie kan beginnen in Zeitoun? Rita Mees uit Gent, Ludo Stassijns uit Melsbroek, Joris Derave uit Oudenaarde, Romain Mechelaere uit Mechelen, Leopold Heussen uit Kinrooi.

Wie kan beginnen in Zuivering? Josée Vanderspinnen uit Denderwindeke, Maria Craps uit Vossem, Maria Gemels uit Zonhoven, René Vleugels uit Hever, Mathieu Aerts uit DilsenStokkem.

Wie wint Sporen van menswording? Yvonne Mallet uit Sint-Kruis.

Voor wie is De weggevoerden. Oorlogsverhalen van gewone mensen? Denise Van Hoyweghen uit Temse.

Voor wie is Congo. De schoonste tijd van mijn leven? Constance Geens uit Muizen. Wie wint Pompeii. Het dagelijkse leven in een Romeinse stad? Irma Segaert uit Zedelgem.

Wie wint De Heldeninspecteur? Corry Seynhaeve uit Roeselare, Godelieva Peeters uit Jette, Willy De Meuter uit Bonheiden, Jeanne Heyns uit Weelde, Godfried Baens uit Kinrooi, L. Van Boxel uit Meerle, Lea Van Oosterwij uit Blaasveld, Suzanne Vandewal uit Bree, Joseph Simoens uit Nokere, Eliane Blendeman uit Aalst. Wie kan aan de slag met Portret van een dode man? Robert Ysebaert uit Maarkedal, Jacques Eloy uit Sint-Michiels, Lena Moons uit Tessenderlo, Rosa Remaut uit SintEloois-Winkel, Raymond Bulteel uit Reningelst.

Wie kan beginnen in Ander licht? Andre Kinsabil-Beaumont uit Loppem.

Oplossing: fietslus. Antwoord op de schiftingsvraag: 2001.

Oplossing kruiswoordraadsel juni 2010.

Oplossing sudoku juli-augustus 2010.

Bespaar op successierechten dankzij het duolegaat. TISen GRA middag

Bon voor gratis deelname en/of meer informatie Ja, ik kom naar de infonamiddag over besparen op successierechten met personen. Deelname is gratis. Plaatsen zijn beperkt, inschrijven is verplicht.

infona

en, Antwerp 13/10 in Gent en 21/10 in Leuven. 9/12 in

Ik kom op 13 oktober 2010 om 14 uur in de Provinciale Zetel van Rode Kruis Antwerpen, Belgiëlei 34, 2018 Antwerpen. Ik kom op 21 oktober om 14 uur in de Provinciale Zetel van Rode Kruis Oost-Vlaanderen, Ottergemsesteenweg 413, 9000 Gent.

u in. hrijf u n

Sc

Ik kom op 9 december om 14 uur in de Provinciale Zetel van Rode Kruis Vlaams-Brabant, Herestraat 49 / BTC, 3000 Leuven. Ik wil graag zelf een gratis infonamiddag over besparen op successierechten organiseren voor mijn vriendenkring of vereniging. Ik wil graag per post de folder en bijkomende informatie over het duolegaat ontvangen. Ik wil de mogelijkheden persoonlijk en discreet bespreken. Stuur deze bon terug naar Rode Kruis-Vlaanderen, DA 852-570-7, 2800 Mechelen. Postzegel is niet nodig. Of fax naar 015 44 36 01. Of stuur een e-mail naar michel.dumont@rodekruis.be. Of bel 015 44 34 11. Vermeld ‘Okra’. Bedankt.

© Brittney McChristy Photograph

voornaam: naam: straat: postcode:

nummer:

bus:

gemeente:

telefoon: e-mail*:

Dankzij een duolegaat neemt het Rode Kruis de successierechten van uw erfgenamen ten laste. Dit levert hen een aanzienlijke besparing op en helpt het Rode Kruis helpen!

*

Ja, ik wil via e-mail op de hoogte blijven van de activiteiten en diensten van het Rode Kruis.

Uw vraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld. OKRASEPT10

Paraat. Altijd, overal.

49

Het Rode Kruis respecteert uw privacy. De informatie die we van u ontvangen wordt uitsluitend voor wervings- en communicatiedoeleinden door het Rode Kruis in een bestand opgenomen. De wet van 11 december 1998 i.v.m. bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. gegevensverwerkingen, verleent u toegangsrecht tot deze gegevens en de mogelijkheid ze te verbeteren. Identificatienummer register geautomatiseerde verwerkingen: 000392255. Indien u liever niet meer gecontacteerd wordt door het Rode Kruis, kruis dan dit vakje aan: .


SPeeL eN wiN

Winnaars juni 2010 op blz. 49!

Kruiswoordraadsel

HORIZONTAAL 1 warboel 5 leersoort 9 onderricht 12 boom 14 groente 15 hefschroefvliegtuig (afk.) 16 steen 17 pagina (afk.) 19 eenkleurig 21 noorderbreedte (afk.) 22 ingenieur 23 naarstig 25 Indische groente 27 deel van een trein 29 lichaam 31 deel van de Bijbel 33 Duitse naamloze vennootschap 34 bijwoord 35 modern 37 niet voltooid 39 voegwoord 40 vragend voornaamwoord 41 ter inzage 42 eigenlijk (afk.) 43 atmosfeer (afk.) 45 doorgang in een gebergte 46 vaartuig 47 bouwland 48 rivier (Spaans) 49 erbium 50 Engelse lengtemaat 52 inwendig orgaan 54 doffe dreun 55 eerwaarde heer 57 of dergelijke 58 muziekinstrument 59 rijgsnoer 61 moedertje 63 herfstbloem 65 kosten koper 66 bloeiwijze 67 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 69 vogelverblijf 70 uitroep ter aansporing 71 hoogtepunt 72 boom 74 vreemde munt 75 boom 76 extremist 77 land in Zuid-Amerika.

8 5 11

7 4

6 9

VERTICAAL 2 uitroep van vreugde 3 sprookjesfiguur 4 voorzetsel 6 verbrandingsrest 7 paraplu (pop.) 8 kledingstuk 9 afmeting 10 rivier in Duitsland 11 Engelse titel 13 ten aanzien van 16 vrucht 17 smart 18 dof, trillend geluid 20 dierengeluid 23 lekkernij 24 diefstal 26 eenheid 28 vaart 30 decimeter 32 zilverkleurig metaal 35 Indisch gerecht 36 deel van de Verenigde Staten 37 rivier in Frankrijk 38 sportief 40 verzekeringsterm 42 verharde huid 44 tegenover 45 gezondheid! 46 telwoord 48 toespraak 49 Italiaans eiland 51 naar omlaag 53 als eerste 54 rivier in Italië 56 zwaardwalvis 58 hefboom 59 huid 60 plaats in Limburg 61 sappig 62 kroon 64 fooi 66 tennisterm 68 zangstem 70 vlekkenwater 73 de oudere 74 uitroep.

1

2

3

Stuur je oplossing naar OKRA-magazine, Kruiswoord september 2010, PB 40, 1031 Brussel, voor 30 september 2010. De winnaars verschijnen in het novembernummer 2010. Voeg één postzegel van 0,59 euro toe (niet vastkleven).

Oplossing kruiswoord september 2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Naam: Straat:

Nr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Tel.:

E-mail:

OKRA-lidnummer of trefpuntnummer: Schiftingsvraag: In welke gemeente ligt de forellenkwekerij van Chantal Droeven?

Vergeet niet een postzegel van 0,59 euro toe te voegen!

50 OKRA september 2010

10


Sudoku Alle cijfers van 1 tot en met 9 moeten één keer voorkomen in alle kolommen, in alle rijen en in elk van de 9 vierkantjes van 3 keer 3 vakjes.

Veertig prijzen!

SPeeL eN wiN

■ Weekendarrangement voor twee in hotel Quartier Latin te Marche-en-Famenne (waarde 320 euro). Inbegrepen ■ een overnachting met ontbijt in een comfortabele tweepersoonskamer ■ een toegang per persoon tot de thermen ■ een ontspannende nek-rugmassage ■ een balneotherapiebehandeling of Spa-Jet behandeling. Hotel Quartier Latin, Rue des Brasseurs 2, 6900 Marche-en-Famenne, 084 32 17 13, www.quartier-latin.be.

■ Waardebon van 125 euro Te gebruiken in De Kinkhoorn, Ravelingen of Ol Fosse d’Outh. Een heerlijk ontspannend verblijf gegarandeerd. Aan zee of in de Ardennen. Info De Kinkhoorn, Zeedijk 330, 8400 Oostende, 059 70 16 97, fax 059 80 90 88, receptie@dekinkhoorn.be, www.dekinkhoorn.be. Ravelingen, Zeedijk 290, 8400 Oostende, 059 55 27 55, fax 059 55 27 59, info@ravelingen.be, www.ravelingen.be.

■ 38 boeken

Ol Fosse d’Outh, rue Ol Fosse d’Outh 1,

van Philippe Claudel (waarde 16,90 euro).

6660 Houffalize, 061 28 88 01, fax 061 28 88 04,

Tien exemplaren van Het boek van de kinderen van

olfosse@olfossedouth.com, www.olfossedouth.com.

A.S. Byatt (waarde 29,90 euro).

Tien exemplaren van Alles waar ik spijt van heb

Vijf exemplaren van De vrouw die zegt dat ze mijn moeder is van Judith Uyterlinde (waarde 19,95 euro). Vijf exemplaren van Het punt omega van Don Delillo (waarde 17,95 euro). Acht exemplaren van Countryside Landelijk wonen, reizen en leven (waarde 24,95 euro).

51


de diNGeN

De bank ‘Bank’, een woord met verschillende betekenissen.

bankbedienden je uitnodigen om er iets mee te

Je hebt de bank, een kantoor waar je geld terecht-

doen. Een veilige belegging zogezegd. Maar als je

komt. Geld dat je dan regelmatig weer opvraagt in

benaderd wordt met geldbeleggingen die een

de hoop dat er op het einde van de maand nog wat

reuzengrote rente beloven, wees dan waakzaam.

overblijft. Terwijl de banken vroeger als steunpila-

Te dikwijls lees je in de kranten dat goedgelovige

ren van de maatschappij werden beschouwd, heb-

mensen bij de neus werden genomen en hun

ben ze intussen heel wat krediet verloren. Wie nu

centen kwijt zijn. Helaas verliezen daarbij soms

het woordje bank uitspreekt, denkt eerder aan

ook senioren hun spaarpotje. Te inhalig zijn is

crisis dan aan veilige beleggingen. Wie had ooit

gevaarlijk!

durven denken dat ook banken failliet zouden gaan? Maar wat is het alternatief? Geld verstoppen

Je hebt ook de bank als schoolattribuut. Die krijgt

onder de matras of in een of andere kast? Dan

nu een plaatsje in een volkskundig museum. Of is

moet je maar hopen dat je geen dieven over de

gegeerd bij gezinnen met kinderen. Pure nostal-

vloer krijgt die er met je spaarpotje vandoor gaan.

gie. Maar in mijn jeugd zaten we nog met zijn tweetjes op zo’n houten schoolbank. Hoewel er in

Ik denk dat de gewone spaarder zijn lesje heeft

het midden een gat was voor een porseleinen inkt-

geleerd. Risicovolle beleggingen gaan minder vlot

pot, schreven wij al met een vulpen. Je kon schrif-

de deur uit. De Vlaming houdt het bij de klassieke

ten en leerboeken kwijt in de diepe opening. Bij

spaarrekening. Die brengt bijna niets op maar lijkt

sommigen was dit een echt rommeltje, bij anderen

wel het veiligste. Nu maar hopen dat ook de grote

lag alles netjes gerangschikt. Ik weet nog dat ik

bazen en aandeelhouders hun les geleerd hebben.

altijd op de eerste rij moest zitten, samen met

De relatie met het bankpersoneel is ook niet meer

Rosa. Omdat we steeds de kleinsten van de klas

zoals vroeger. Alles gaat nu geautomatiseerd.

waren. Als kind vond ik dat niet prettig. Ik dacht

‘Geld uit de muur halen’ noemt men dat. Alleen als

altijd dat je achteraan meer kattenkwaad kon uit-

ze zien dat je nog wat overschot hebt, zullen de

halen. Na verloop van tijd waren die banken levende getuigen. Met ingekraste namen en inkt-

Als je benaderd wordt met geldbeleggingen die een reuzengrote rente beloven, wees dan waakzaam.

vlekken.

Waar

zijn

al

die

banken

naartoe?

Opgestookt? Je hebt ook nog de bank als rustbank. Overal te vinden, uitnodigend om te genieten van het mooie landschap of de gezellige drukte van een stadspleintje. Ik heb de indruk dat de geschilderde houten bank een beetje passé is. Nu worden ze in onderhoudsvriendelijker materiaal gemaakt. In alle toeristische steden zijn banken zeer gegeerd. Je eet er je picknick. Je hebt nood aan wat rust na enkele uren ronddwalen. Jongeren luisteren er naar hun IPod. Samen op een bank zitten, kan uitnodigend zijn voor een kort gesprekje. Je kan zelfs je eigen bank in de tuin of voor je huis zetten. Een decoratief element. Wist je dat een woord als ‘bank’ dat verschillende betekenissen heeft, een homoniem is? Wees gerust, ik heb het ook moeten opzoeken. Maar zo hebben we vandaag weer wat bijgeleerd, zou kok Piet Huysentruyt zeggen. Griet Trioen

52 OKRA september 2010


Win gratis duoticket Uitjes gelezen blz. 45? Maak kans op een van de twintig gratis duotickets (waarde 10,40 euro) voor de tentoonstelling Over koekoeken en andere bijen in het Zwin te Knokke.

Info zie blz. 45.

Stuur deze bon vóór 30 september 2010 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Zwin, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Zwin.

oKrA-LidKAArt = GeLd wAArd

Win gratis duoticket

Uitjes gelezen blz. 45? Maak kans op een van de twintig gratis duotickets (waarde 8 euro) voor de tentoonstelling OnGELOOFlijk! Van hemel, hel en halleluja in het Museum Kortrijk 1302. Stuur deze bon vóór 30 september 2010 naar OKRA-magazine, Joke Callens, OnGELOOFlijk, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling OnGELOOFlijk.

Naam en voornaam:

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Straat en nr.:

Postnr.:

Woonplaats:

Telefoon:

Postnr.:

E-mail:

Woonplaats:

Telefoon:

Win gratis duoticket Uit gelezen blz. 46? Maak kans op een van de twintig gratis duotickets (waarde 3 euro) voor de dynamische filmzaal in het Maison du Tourisme, Place de l’Etang in Marche-en-Famenne.

Info zie blz. 46-48.

Stuur deze bon vóór 30 september 2010 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Marche, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Marche.

E-mail:

Win gratis duoticket Uitjes gelezen blz. 45? Maak kans op een van de twintig gratis duotickets (waarde 8 euro) voor de tentoonstelling Arm maar proper? in het SteM Zwijgershoek te Sint-Niklaas.

Naam en voornaam:

Straat en nr.:

Straat en nr.: Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Info zie blz. 45.

Stuur deze bon vóór 30 september 2010 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Arm maar proper?, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Arm maar proper?

Naam en voornaam:

Postnr.:

Info zie blz. 45.

Postnr.: Telefoon:

Woonplaats: E-mail:

Win gratis duoticket Eén betalen is één gratis Op 16 en 17 oktober 2010 vinden op het kasteeldomein ter Laeken in Booischot de kasteeldagen plaats. Op deze lifestylebeurs doe je heel wat inspiratie op voor landelijk leven. Je kan het kasteel bezoeken of een natuurwandeling doen. Er zijn hapjes, drankjes en live-muziek. Op vertoon van je OKRA-lidkaart betaal je slechts 4 euro inkom in de plaats van 5 euro. Je maakt ook kans op een van de twintig gratis duotickets (waarde 10 euro). Stuur deze bon vóór 30 september 2010 naar OKRA-magazine, Joke Callens, Kasteeldagen, PB 40, 1031 Brussel of mail naam en adres naar joke.callens@okra.be met de mededeling Kasteeldagen. Naam en voornaam: Straat en nr.: Postnr.: Telefoon:

Woonplaats: E-mail:

Op zondag 19 september 2010 organiseert Parc Chlorophylle zijn negende herfstfeest met een geleide paddenstoelenwandeling om 10.00 uur, paddenstoelententoon-stelling, muziek, zang, clown-magiër, grimeerster, tekenles, een cartoonist en beeldhouwen met de kettingzaag. Speciaal tarief voor OKRA-leden op vertoon van je OKRAlidkaart: één betalende volwassene is één gratis; één betalend kind (3-12 jaar) is één gratis. Info: Parc Chlorophylle, Rue des Chasseurs Ardennais 60, Dochamps, 6960 Manhay, 084 37 87 74, www.parcchlorophylle.com. Open van 14 maart tot 15 november: in juli en augustus van 10.00 tot 18.00 uur; andere maanden tot 17.00 uur. Tickets 6 euro; kinderen van 3 tot 12 jaar 4,50 euro.

53


colofon OKRA-magazine ledenmagazine van OKRA vzw PB 40, 1031 Brussel 02 246 44 37, fax 02 246 44 42, www.okra.be, magazine@okra.be Redactie Lieve Demeester, Nele Joostens, Chris Van Riet Redactieraad Magriet Daenen, Herman De Leeuw, Erik Lauwers, Hilde Masui, Griet Trioen, Dirk Van Beveren, Jan Vandecasteele, Cois Van Roosendael, Hugo Verhenne, Kristof Wijshof Verantw. uitgever Jan Vandecasteele, Vier Uitersten 19, 8200 Brugge Vormgeving gevaert graphics nv Coverbeeld François De Heel Druk Corelio Printing, Erpe-Mere Reclameregie Publicarto Sylvain Van Der Guchtlaan 24, 9300 Aalst 053 82 60 80 fax 053 82 60 90 com@publicarto.be Oplage: 172 930 exemplaren

OKRA-regio’s Antwerpen Nationalestraat 111, 2000 Antwerpen 03 220 12 80 fax 03 220 17 68 antwerpen@okra.be www.okra.be/antwerpen

OKRA-Limburg vzw Koningin Astridlaan 33, 3500 Hasselt 011 26 59 30 fax 011 22 59 50 limburg@okra.be www.okra.be/limburg

Oost-Brabant Platte Lostraat 541, 3010 Leuven 016 35 96 94 fax 016 35 95 55 oostbrabant@okra.be www.okra.be/oostbrabant

Brugge Oude Burg 23, 8000 Brugge 050 44 03 81 fax 050 44 03 90 brugge@okra.be www.okra.be/brugge

Mechelen Begijnenstraat 18 bus 2, 2800 Mechelen 015 40 57 45 mechelen@okra.be www.okra.be/mechelen

Brussel Bergensesteenweg 436, 1070 Brussel 02 555 08 30 fax 02 555 08 39 brussel@okra.be www.okra.be/brussel

Midden-Vlaanderen www.okra.be/middenvlaanderen Martelaarslaan 17, 9000 Gent 09 269 32 15 • 09 269 32 16 middenvlaanderen@okra.be ■ Aalst Hopmarkt 10, 9300 Aalst 053 76 16 53 fax 053 76 15 16 aalst@okra.be ■ Eeklo Garenstraat 46, 9900 Eeklo 09 376 13 40 fax 09 376 12 99 eeklo@okra.be ■ Gent Martelaarslaan 17, 9000 Gent 09 269 32 15 gent@okra.be ■ Oudenaarde Sint-Jozefsplein 7, 9700 Oudenaarde 055 33 47 33 fax 055 33 47 94 oudenaarde@okra.be

Oostende Ieperstraat 12, 8400 Oostende 059 55 26 90 fax 059 55 26 12 oostende@okra.be www.okra.be/oostende

Ieper Sint-Jacobsstraat 24, 8900 Ieper 056 26 63 40 fax 056 26 63 06 ieper@okra.be www.okra.be/ieper Kempen Korte Begijnenstraat 22, 2300 Turnhout 014 40 33 50 fax 014 40 33 52 kempen@okra.be www.okra.be/kempen Kortrijk Wijngaardstraat 48C, 8500 Kortrijk 056 26 63 53 fax 056 26 63 10 kortrijk@okra.be www.okra.be/kortrijk

Zonder schriftelijke toestemming van de uitgever mag geen enkele tekst of illustratie geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Advertenties vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de uitgever.

02 246 57 72

Het oktobernummer verschijnt uiterlijk op 24 september 2010.

02 246 44 47

02 246 57 72

02 246 39 44

OKRA september 2010

Tielt Oude Stationsstraat 12, 8700 Tielt 051 42 38 08 fax 051 40 89 79 tielt@okra.be www.okra.be/tielt Waas en Dender Dendermonde Bogaerdstraat 33, 9200 Dendermonde 052 25 97 90 fax 052 22 97 75 dendermonde@okra.be ■ Land van Waas de Castrodreef 1, 9100 Sint-Niklaas 03 760 38 66 fax 03 766 38 17 waasland@okra.be www.okra.be/waasendender ■

Algemeen secretariaat | www.okra.be | secretariaat@okra.be www.okrasport.be | 02 246 44 41

OKRA-magazine, trefpunt 55+ is aangesloten bij de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers.

54

Roeselare Beversesteenweg 35, 8800 Roeselare 051 26 53 07 fax 051 22 59 80 roeselare@okra.be www.okra.be/roeselare

02 02 02 02

246 246 246 246

44 36 44 35 42 09 42 07

02 246 44 34

02 246 44 47

OKRA-CMPensioendienst 02 246 44 31 02 246 44 45 Studiedienst 02 246 44 40 02 246 39 45 Communicatie 02 246 44 37 02 246 44 33 02 246 57 71 Websites 02 246 44 57


DESIGN VAN “De Rore” IN EUROPEES DAGLICHT

CHESS

MALTA

PRADO

MOVE NEW-ALLEGRO RE” N VAN “DE RO hap PLUI IN SALO ittersc EUROPESE TOen design tijdens Europees voorz d

■ De Standaar

België promoot

eig

vaste troeven. zijn daarbij de een correcte prijs biedt de consuns van De Rore over De collectie salo stijlvol klassiek ap ruime keuze: van rsch een t zitte revend demen voor uitst t België het ndaags tot voor Vanaf 1 juli neem landelijk, hede e Unie op zich rt, de bekleding g, het zitcomfo van de Europes de ellin en opst s van tie De wen . van de Raad nisa sign l naar jaar. Bij de orga Kanselarij, g kunnen helemaa met de convoor een half en de afwerkin lt de act contacten spee het nauwe cont ing van en op de internationale de klant. Door vertegenwoordig steeds in te spel te Rore anen De ngt perm een bela dat is de sument wee leefgewoontes. België bij de EU, België de ken, trends en proces, de het Koninkrijk angt evoluerende sma Kanselarij ontv tief ontwikkelings en eubirijke rol. In de Dit continu crea vakmanschap tici in designm elijk poli e acht opes amb van top van de Eur kwaliteit van het n aan de basis ligge g rkin lair van bij ons. de verfijnde afwe en de gestadige merk De Rore succes van het Rore Interieur het De g een . kree met jaren r 2009 lopen se zitbank van salonEinde novembe groei van de afge jnde, eigentijd voor het leveren Dit is een verfi de voorwaarden een prijsaanvraag ontvangst- en wachtruimte mfort. Om aan zitbank aangenaam zitco de voldoen werd de meubelen voor ing moest een bebestek te kunnen HAP ij. Deze meubiler een constructie zijn en van het VAKMANSC met we mogn EK van de Kanselar desi eerd UNI ern s. mbin en tafel o geco ikkeling van nieu tie met een mod oordigen, Prad scheidingsmuurtje zwarte Het ontwerp en de ontw Belgische crea n huis. De Rore meubel vertegenw de Kan- staande uit een laag m zijn in volledig in eige waarbij de zou het Belgisch en van het atriu o dat dellen gebeurt ern machinepark De vloer en mur s open voor een end met het imag mod de optie houd een ig van met ning Om het ng wein t reke bela n dus steeds primeert. rom koos De werk graniet en liete ralen en van het an evenwel nog g met klasse. Daa in stand te selarij moet uitst contrasten. vakm e ambacht ook op termijn tijdloze aankledin ekers. rt - wit - grijs ust uit siek voorwaarden verwachte bezo voor actuele zwa het personeel bew zitbanken, klas opgelegde rand aat Rore al de best aant en lijvoor een r houd slui en Behalve erf lede s, gemakke grijze kunnen ervaren ambacht aatsen, lage tafel g,…) werd Een zwart voln e stof en witvan enerzijds cho(voldoende zitpl degelijke vaks ssens in wit-grijz en de tafels zorgen een mix de verlichtin een enku men met lend bijko eren , ke circulatie rialen, inplanverschaft op anderzijds jong t voor de wand modellering, mate ende fabri- decorlaminaa el. ambacht. De Rore 2 de keuze qua en exquis gehe nem ling en zin voor 15 voltijdse en es aan de deel voor een stijlvol en inkomen aan ting en accessoir vandaag werk ten. sen. ook een kanten overgela deeltijdse men Rore bewijst dat ng er IE, succes van De zola DIT Het ren, TRA R creë ZIN VOO merk kan DENSEN sie KMO een sterk NIEUWE TEN langetermijnvi CEPT OOG VOOR nt en met een voor de inrichting ging aan het VERFIJND CON maar conseque van het project vanuit een stevan De Rore De toewijzing ij is dan ook een De Rore doet dat basis van het Het creatief team van de Kanselar authenticiteit, gewerkt wordt. een concept op van het onthaal van ‘de makers rbij waarden als hap . waa ansc ept staan conc vakm raal werk en creëerde het cent model Prado. rialen duur- vig erkenning voor en continuïteit ie en de beste mate bestaande De Rore betrouwbaarheid zelf’ die met pass len maken. ■ zame zitmeube 2 an 18-2 bvba - Stadionla ikant van unieke Rore Interieur is De Rore fabr mooi bank- De Al bijna 50 jaar er het motto ‘Een 3.59 9800 DEINZE zitmeubelen. Ond makers zelf’ worden deze - Fax: 09/380.4 de Tel.: 09/380.43.58 www.derore.be . ocht stel koop je bij verk re.be de consument n derore@dero rechtstreeks aan e kwaliteit tege rt en duurzam mfo zitco d PRADO Goe

DONNA

Stadionlaan 18/22 9800 Deinze T 09 380 43 58

Salons in leder en stof

UIT EIGEN ATELIER

Maatwerk, herstofferen & herstellingen

een mooi

bankstel koop je bij de makers zelf

SLIDE

Open alle dagen van 14 tot 18.30u. ook op zondag (van sept. t.e.m. april) Gesloten op woensdag en feestdagen

d-tekst en foto’s Indien u de Wor

ndd 1

ds krantartikel.i

in hoge resolutie

en, gelieve dit

wenst te ontvang

www.derore.be

aan te vragen

ision.be.

via geert@pro-v

2/07/10 13:29


OKRA-magazine september 2010  

OKRA-magazine september 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you