Page 1

4.11 UTGÅVA 327 SEDAN 1982

4.11

R • BILFOLK PGUIDE • KLASSIKE KÖ • AY PL RE • L EL • PROV • DU BARA ROLIGA BILAR EURO NORGE 79 NOK 69 SEK FINLAND 7,90 L IA EC SP ILS TB OR SVENSK SP

JUBILEUMSSPECIAL VOLVO P1800 FYLLER 50 ÅR

VOLVO P1800

EN 50 ÅR IL B T R O P S A K S N E V S N • DE DION U T S I T E R A L P M E X E R E • SUP , 1800 ES • PROTOTYPER, SKISSER • PELLE PETTERSON OM DESIGNEN

TIDSAM 0784-04

7 38807 8 406904

* A-TEST AUDI A1, CITROËN DS3, MINI COOPER S * KÖPGUIDE CORVETTE C6 * PROV AUDI RS 3, MERCEDES-BENZ SLK

KÖPLÄGE! MÖT PÅSKEN I EN CORVETTE C6 MERCEDES-BENZ SLK ÖPPEN TYSK TRIUMF

HYUNDAI GENESIS BAKHJULSDRIFTIG!

ORSA SPEED WEEKEND GALNINGARNAS HÖGTID!

0 4

c_auto_001_0411 1

2011-03-18 10.24


4

1

2

3

5

6

7

32   AUTOMOBIL 4.11   

8

1. Hjälm och heltäckande klädsel, sedan är det bara att ge fullt.

5. Thomas »Togo« Gottfridsson med Moto Gussi-trike med bakaxel från Opel Kadett.

2. De amerikanska fordonen var många och spädde på Bonneville-känslan.

6. »Togo« skyddar sina öppna och insugskanaler med korkar. Snittade 135,023 km/h.

3. Vill du inte köra rakt fram finns en bana med svängar precis i närheten.

7. Daniel Haglöf visade sin nya Porsche 911 GT3 Cup. Snittfart 227,029 km/h.

4. Support och stöd från söt maskot till trots, någon start blev det inte.

8. Besökare som ville se hela vägen bort till mål uppsökte med fördel luftrummet.


ISKALLT UPPDRAG

TEXT JOAKIM DYREDAND FOTO ØYVIND LUND

Glöm Bonneville och salt. Tänk Orsa, tre kilometer sjöis och gasen i botten med alla slags bilar, motorcyklar och jetdrivna sparkstöttingar.

AUTOMOBIL 4.11   33


1

2

3

4

5

6

7

8

1. Lamborghini Countach jet edition. Sparsmakad och ändamålsenlig inredning.

5. Jesper Agnevik och kompisen byggde en gokart med motorcykelmotor i skolan.

2. Det gick bra att köra med passagerare. Klart man ska dela med sig av upplevelsen.

6. Hit men inte längre. Delarna i Bosse Hårdéns Jetlambo höll inte i år. Rekord 2012?

3. Tvålkoppen T23 har Björn Friberg mest för cruising och strip. Snitt 205,467 km/h.

7. Full koncentration och tid till eftertanke. Det var lång kö till startplattan.

4. Elbilen Tesla Roadster var lika tyst som den mållösa publiken. Snitt 173,093 km/h.

8. Isen ska vara i groggen och de salta nötterna i näven. Dekal på Chevrolet Malibu.


P

Automobil om Bosse Hårdén som

inte ont i öronen, ljudet är härligt runt

kastat ner jetmotor med efterbränn-

i stället för ansträngande vasst.

kammare i ett rörbygge med skal

isen denna helg är Daniel Haglöf med

det göms mången god ingenjör ute

föreställande en Lamborghini Coun-

sin helt nya Porsche 911 (997) GT3

bland svenska stugor och radhus.

rökutvecklingen är enorm. Folk ström-

tach. Bosse och hans medhjälpare

Cup. Tävlingsbilen är dagarna till ära

Framtiden är också säkrad, två av de

mar till och nu tänds efterbrännkam-

Christoffer Sandell syns och hörs

försedd med gatlegala dubbdäck och

yngre deltagarna går fordonsteknisk

maren, en rejäl eldkvast sticker ut i

också i depån. Men motgångarna är

snittar 227,029 km/h.

utbildning i Stockholm. Som special-

depågatan. Isen som sparken står

fler än framgångarna, jetmotorn går

på blir omedelbart vattnig på ytan –…

på fel varvtal och ger inget driv. Den

tan fulla rattutslag i 200 km/h, säger

nu har uppgraderad motor. Rovan är

vänta lite nu. Sparken?! Ja, har du ald-

ena komponenten efter den andra

en rödrosig Daniel Haglöf efter ritten.

hämtad från Honda CBR 900 RR. En

rig sett en spark med jetdrift tidigare?

prövas – och plötsligt finns ännu fler

Här i Orsa verkar fordonet vara

fel. När mörkret lägger sig över Orsa

av generation 996, till helgen modi-

150 hk vid 11 000 r/min ger bra skjuts

vanligt, i depån vid Orsa Camping

Camping denna torsdagskväll är det

fierad med skyddande innerskärmar

på de få metalldelar bygget består

finns minst tre stycken. En är en

fler än ett team som kämpar mot

bak, en höjning på fyra centimeter

av. Men dubben är för aggressiva och

pulsjet, en har jetmotor från en heli-

klockan.

och frambromsar från en Boxster för

det blir snart punktering. På sista

att kunna köra med så små hjul som

försöket säger växellänkaget upp sig

16 tum.

strax efter starten. Bästa resultat blev

off! Knallen ekar över nejden och känns långt in i magen. Det gör

Poff! Det smäller en gång till och

kopter, men just denna är monterad på en Lamborghini Countach. Det här låter supergalet? Stäm-

Redan i nummer 2.11 skrev

Fredagen gryr och deltagarlistan har utökats. Tommy Lindroth från Malmö blev sugen på att köra, satte

infinner sig aldrig. Bästa notering blir

UPPFINNINGSRIKEDOMEN vet

en snittfart på 124,395 km/h.

inga gränser och som åskådare

Annat exklusivt som lågflyger över

– Det är grymt halt, jag hade näs-

Johan von Berens har en GT3 Cup

– På förmiddagarna blir det skidor

blir man snabbt övertygad om att

arbete byggde killarna en gokart som

fyrcylindrig motorcykelmotor med ca

141,054 km/h.

mer bra det. Orsa Speed Weekend,

sig i bilen på vinst och förlust och kom

med familjen, på eftermiddagarna är

som anordnas av Landracing.se,

fram under sen natt. Bilen är den per-

jag här och kör på rakan eller den mer

inte med fästet utan med gas och

samlar gräddan av nordisk dårskap.

fekta långfärdsbilen, en Lamborghini

underhållande isbanan, säger Johan

tändning. Andra skjuter dubb så att

Alla har som mål att köra så snabbt

Gallardo LP 560-4.

von Berens.

vapenlicens vore på sin plats. Från

det bara går i en kilometer. Först är startsträckan en kilometer, sedan kommer mätområdet och till sist är det en kilometer för att få

– Bilar är till för att användas, oav-

Jetsparkarna har det också svårt,

De allra flesta har problem med

Stockholm kommer Freddie Lindgren

sett vad de kostar. Jag har två sådana

greppet och då finns det ändå delta-

med en Volvo 850 T5 trimmad till 750

här, säger Tommy Lindroth.

gare med specialpreparerade spik-

hk. När framhjulen löper amok och

däck som skulle få isracingdäck att

motorn varvar 10 500 r/min flyger

Men någon riktig fart på materialet

stopp på ekipagen. En stoppsträcka

blir det inte, fyrhjulsdrift till trots. Van-

framstå som släta. Tänk Pinhead från

metallbitarna ur däck, slår sönder

som behövs, ska jag bli varse.

liga dubbdäck räcker inte och fästet

Hellraiser fast i format av ett däck.

sparklådorna och får framskärmarna

AUTOMOBIL 4.11   35


att se ut som måltavlor för en hagel-

sar samtidigt bort resdammet från

bössa. Ändå blev snittfarten 218,565

ytterligare några exklusiva bilar som

km/h.

kört till Orsa för egen maskin.

Jag kom till Orsa i BMW X3 xDri-

1

2

det är många fordon som ska köra

drift och dubbade Nokian Hakkape-

och det blir lång väntan för alla

litta 7 borde vi ha en chans. Hornen

tävlande. Speed Weekend har arran-

växer ut och en anmälan kastas in.

gerats två år tidigare i Funäsdalen,

– Tänker ni köra fortare än

där det var problem med alltför kort

250 km/h är bur ett krav, utöver

bromssträcka. I Orsa är väntetiderna

heltäckande klädsel och hjälm, säger

problemet och det talas om två rak-

Glenn Ocklund som är pappa till

sträckor nästa år. Men då lär Sveriges

arrangemanget.

alla plogbilar krävas i det förbere-

Faktabladet ger vid handen att denna X3 toppar 245 km/h, tur att vi slipper utföra modifikationer. På lördagen är det dags och när

3

4

1. Jetspark från Mobacken Racing. Brännskador trots byxorna. Snitt 94,090 km/h.

5. Propster väger 55 kg och drivs av propeller och 63V-batteri. Snitt 130,628 km/h.

2. Specialskor för Porsche 911 GT3 Cup. Med Boxster-bromsar ryms 16-tumshjul.

6. Peter Nymark i sin Audi var snabbast på Speed Weekend 2011. Snitt 274,998 km/h.

3. Team Rocket Launchers Jonas Jansson snittade respektingivande 164,08 km/h!

7. Kör man med dubb kan hjulskydd från isracing komma väl till pass. Snyggt.

4. Saab 92 i skala 2:1, typ. Tvåtaktare bytt mot brölande V8. Snitt 159,249 km/h.

8. Laban var också med på isen. Utom tävlan men däremot som dragbil. En hjälte.

36   AUTOMOBIL 4.11   

Inte bara kön till området är lång,

ve35i. Med 306 hk, avancerad fyrhjul-

dande arbetet. I år ingick 1 000 plogtimmar i förarbetet. Till slut pekas jag fram. Pulsen stiger en aning, adrenalinet likaså.

åskådarkön ringlar ut ur Orsa och

Starten är busenkel med alla elek-

halvvägs till Mora gör jag mig redo.

troniska hjälpmedel och efter 1 000

Men fälgarna är fulla av is från gårda-

meter har jag nått 174,334 km/h som

gens väldigt underhållande körning

ingångsfart. Halkan är förrädisk och

på den intilliggande isbanan. Nyöpp-

styrkänslan snart obefintlig, det blir

nade Orsa Bilvård fixar biffen och put-

till att släppa av några gånger för att

» DET TALAS OM TVÅ RAKSTRÄCKOR NÄSTA ÅR. DÅ LÄR SVERIGES ALLA PLOGBILAR KRÄVAS. I ÅR INGICK 1 000 PLOGTIMMAR I FÖRARBETET. «


hitta grepp och riktning. Jag lämnar

ler med. Tillsammans med sitt team

mätområdet i 186,431 km/h vilket ger

Retard Racing fick han ordentlig fart

snittfarten 181,965 km/h.

på sin Audi Quattro Coupé.

På motorbroms och med tug-

800 hästkrafter på E85, men nu

dets säkerhetspersonal. En U-sväng

finns det bara E75. Vi har därför lite

senare kör jag tillbaka på taxibanan

problem med kylningen och kan inte

och kan andas ut. Så förbaskat roligt

hålla fullt, berättar Peter Nymark.

det kan vara att köra rakt fram, även i en standardbil!

5

6

snabbaste fordon. Vrålet från hans motor kan fortfarande höras eka mel-

bil med lämpligare däck och högre

lan gran och tall i Dalarna.

Peter Nymark från Söderhamn hål-

8

Det gjorde inget, Peter blev med en snittfart på 274,998 km/h helgens

TÄNK UPPLEVELSEN i en rensad

effekt. Det måste vara himmelskt.

7

– Den raka femman ska ge drygt

gande ABS passerar jag slutområ-

Kom och lyssna själv nästa år. Eller,

*

ännu hellre, kör!  

Orsa Speed Weekend  
Orsa Speed Weekend  

Isracing, Orsa Speed Weekend

Advertisement