Page 1

mali savjeti vlasniku konja

Infor-

Kopitna kočina (Laminitis)

Kako je moj konj obolio? TEO RIJE NAS TA NKA

Laminitis je upala laminarnih struktura

klasična upala

kopita koja nastaje kao posljedica trenutne

ishemijsko-reperfuzijska

slabe cirkulacije krvi u kopitu (ishemija) i poremećaja zgrušavanja krvi

ozljeda

(koagulopatija).

metabolički poremećaj

Te dvije pojave dovode do poremećaja u

MEHA N IZAM NAST ANK A

funkcioniranju tkiva unutar kopita što

promjene cirkulacije unutar

ozrokuje degenerativne promjene na spoju

kopita

izmeĎu kopitne rožine (vanjski dio kopita) i

smanjena cirkulacija unutar

lamina kopitnog korijuma (unutarnji dio kopita).

laminarnih arteriola i venula krv zaobilazi korijum dolazi do zastoja i prekomjernog nakupljanja krvi (kongestija) te tromboembolije kapilara tkivo korijuma počinje odumirati (nekroza) popušta spoj korijuma i rožine

UZROC I N ASTAN KA prehrana (preobilje ugljikohidrata - zob, žitarice i/ili šećera - svježa trava)

KADA? Tijekom godine, period od početka proljeća pa sve tamo negdje do kraja ljeta je period u kojem se evidentira najvedi postotak oboljevanja od ove bolesti. U tom periodu kao najčešdi uzrok oboljevanja konja od kopitne kočine povezan je sa njihovom prehranom pa kažemo da se radi o alimentarnim čimbenicima (endotoksemija). ZAŠTO?

organska oboljenja (nakon težih kolika, neliječene infekcije, šok, zaostajanje posteljice, Cushing sindrom ...) mehanički uzroci (dugotrajan rad na tvrdim podlogama uz neredovitu korekciju

kopita, dugotrajan transport)

Prilikom puštanja konja na ispašu u proljede, nakon stajskog držanja u zimskim mjesecima, važno je postupno privikavanje na novi hranidbeni režim jer je svježa trava bogata šederima. Također, prekomjerno unošenje u organizam hrane bogate ugljikohidratima (zob) može rezultirati organskim poremedajima.

Nakupljeni endotoksini resorbiraju se u krvotok, dolazi do otrovanja i poremedaja u cirkulaciji što dovodi i do laminitisa.

PRVI ZNAKOVI? konj se nevoljko krede, i uglavnom stoji u mjestu prebacujudi težinu s jedne na drugu nogu stražnje noge su podvučene pod tijelo kopita su topla na dodir osjeti se pojačana pulzacija digitalnih arterija nozdrve su vlažne i raširenije, primjetno je ubrzano disanje, znojenje i podrhtavanje tijela

ŠTO JE TO ENDOTOKSIN? Poznato je da konj ne može razgraditi sve ugljikohidrate kada se obilato hrani žitom i svježom travom te ukoliko je pod stresom. Stoga se u organizmu akumuliraju nestrukturni ugljikohidrati. Hrana bogata ugljikohidratima dospijeva do slijepog crijeva gdje nastaju poremedaji u sastavu mikroflore. Buja mikroflora koja proizvodi višak mliječne kiseline i povedava kiselost, a razgradnje sirove vlaknine nema.

Endotoksin ili lipopolisaharid je jedan dio vanjske membrane gram negativnih bakterija koji se s bakterija resorbira u krvotok.

www.potkivanjekonja.com


mali savjeti vlasniku konja

Kopitna kočina (Laminitis)

Što mogu učiniti za njega? Po pojavi prvih simptoma, odmah krenite s hlaĎenjem kopita. Nemojte konja vući u štalu jer mu to predstavlja veliki napor. Pomognite mu na mjestu gdje se konj nalazi. Napunite kante što je moguće hladnijom vodom (dodajte i leda) i pustite konja da stoji u toj vodi barem 30-tak

VETE RINA R

minuta. Ponavljajte ovaj postupak naredna 3-4 dana. Kod voĎenja

Javite se svom veterinaru koji će

konja izbjegavajte nagle promjene smjera, a kod skretanja radite velike lukove. Ako primijetite otežani hod, pomognite mu postavljanjem pod-

dati neko sredstvo za umanjenje

loge graĎevinskog stiropora od 5 cm kojeg pričvrstite čvrstom ljepljivom

bolova i vjerovatno neki protu-

trakom. Sličan efekt možete postići omatanjem kopita u dvije dječje

upalni lijek (NSPUL).

pelene. Omogućite mu 24 satno nesmetano kretanje i korjenito promijenite režim prehrane. Osigurajte mu nesmetani pristup svježoj vodi. Pokušajte mu osigurati područje boravljenja i kretanja sa što manje

POTK IVA Č

svježe trave.

Pozovite potkivača/trimera koji

* Na gornjoj slici jasno je vidljiva proširena (separirana) bijela

će konju olakšati stajanje ukla-

linija nastala kao posljedica ove bolesti. Važno je redovito (u

njanjem odumrlog tkiva. Potkivač

razmaku od 4 - 6 tjedana) odstranjivati odvojeni dio kako se

će u suradnji s veterinarom učini-

separacija nebi još više povećala kao posljedica djelovanja sila na taj dio.

ti sve da ovaj teški period u životu Vašeg konja proĎe što prije. Poštujte dobivene savjete.

PRE HRA NA Iz prehrane konja izbacite sve osim vode i običnog sijena kojeg je potrebno prethodno namočiti u

Zapamtite … ! Konja hranite isključivo sa sijenom. Omogućite mu 24 satni pristup sijenu i svježoj vodi;

Sijeno kojim hranite konja namočite prethodno u vodi u trajanju od pola do sat vremena;

vodi. Iz prehrane izbacite sve žitarice (zob, posije), lucernu,

KRE TA NJE

djetelinu i svježu travu (ugljikohidrati i šećeri)

on to želi i može. Ponudite mu društvo drugog konja. Sijeno postavite u jedan, a vodu u drugi

www.barefoothorse.com www.ironfreehof.com

Osigurajte konju mogućnost 24 satnog kretanja u opsegu kojem

KOR IS NE POVE Z NICE

Osigurajte konju mogućnost 24 satnog kretanja.

www.hoofrehab.com

Olakšajte mu stajanje i kretanje stiropornim podlošcima.

www.kentuckyhorse.org www.hopeforsoundness.com

Redovito u razmacija od 4-6 tjedana vršite korekciju

www.safergrass.org

kopita.

kut prostora u kojem konj boravi kako bi ga potaknuli na kretanje.

Uvijek pazite na njegovu prehranu, posebice u proljeće i

Nemojte ga pokrivati pokrivačima

tijekom ljeta jer će se u protivnom bolest vrlo vjerojatno

i nemojte ga vući za povodac ili

ponoviti.

lonžirati.

Literatura doc. dr. sc. Berislav Radišić: “BOLESTI KOPITA - verzija 2”, Klinika za kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010. g.

www.potkivanjekonja.com

Savjeti - Laminitis  
Savjeti - Laminitis  

Savjeti i objašnjenja vlasniku konja što je to laminitis i kako postupati s konjem koji je obolio od lamintiisa

Advertisement