Page 1

Distrito 03 - Retiro

34

33

35

14

36

31 32 027 025

Barrios

31 - Pacífico 32 - Adelfas 33 - Estrella 34 - Ibiza 35 - Jerónimos 36 - Niño Jesús

Dirección General de Estadística

136


Distrito 03 - Retiro 5 73

1

4 2

13

12

3

67

66

60

70

71

41

65

61

59

69

72

40

15 17 18 14

62

63

57

55

56

54

53 52 86

71

61 62

84

58

73

57

80 81 82 79 78 77

6

74 75 65

98

025

54 51

97

50

74

4

5

7

8

89 1

66

62 61 60 53 58 55

96

67

70 69 68

76

3

2

77

83

027

9

11

13

15

14

16

85

22

23

95 97

28

27

52 14 39 40

31 - Pacífico 32 - Adelfas

33 - Estrella 34 - Ibiza

35 - Jerónimos

Dirección General de Estadística

37

186

190 194 195 197 43

185

44

45

52

50 54

53

80

174

171 170 83

36

202

183 175

39

184

191

192

196

38

37

43

189

14

41

42

193

26

83 82

40

94

187

42 41

38

92

98

24

Barrios

36 - Niño Jesús

36

29 99

39

33

30

25

49

41 35

79 31 19

91

83

40

34

80

20

45 9390

42

32

17 18

4

44

81

82

21

47

49

87

44

46

88

78

10

12

50

3

43

48

51

64 63

45

64

58

68

46

42

136

176

177 173 172

169

84 168


68

77

78

73

R Paseo

ristina

10

31

ui teg Ba rcá iz he z Sá nc

les va nil

Ca va nil

95

sq ue r or E

Vig o Ho yu elo

98 28

os ch oB Pe dr

Co ch er

as

83

he

99

Al be rc

ce lon a

29

22

z

1 ar

les

ad a

23 idB

92

do

a lad ga e R

Do ct

rde Té ll Ma dr

Plaza Conde 19 de Casal

30

21 Gr an

Trv . ril

18

Ca eta

eU

rbi

20

Ve la

Ge n

66

ca r

ia

15

era l

14 Té lle

ez

67 Fe rro

16

Be tan

12

Co me

89 96

Ví as

Ab tao

ez

13

rcio

as

Ju an d

6

err ib

Pje .

yo

Jos é

Va ld

a

ija io N

ebr

7

An ton

11

Se rr

5

17

Sá nch

rg

Pe la

8

Na rc i so

Bar celo na

én de z

d de

.M en

. Ci uda

ayarre

Avd a

rrabía Fuente

9

4

Av da

G Julián

2

3

Pe sca do

r

l

eina C

nb e

a Is abe

Gu te

San t

79

Avenida d el Medite rráneo Avda. Me diterr neo

74 Pas eo

80

Plaza Mariano de Cavia

Ca ri d ad

71

32

Distrito 03 - Retiro Barrio 31 - Pacífico 76

27 97

98

52

24 Dirección General de Estadística

26 25


Distrito 03 - Retiro Barrio 32 - Adelfas Plaza Conde de Casal

Avenida d el

Mediterrán

sy rl o Ca Gu ille rm oF á ern

do

Ga r

iba

y

Nuev o Ba ztán

uá rez

Luis M

itjans

Pa jar

ito

s

Ad elf

as

Do ctD oro Ecsto qruE ersq dou er

yA ru e j

a

Se co

Tr ue ba

Ga n

o

il M arr oc

gr

rr Fe

al ifo r

ni a

a lon

e arc

id Pe

B id-

is Lu

r ad

C

Ne

s Vía

día

Já tiv a

o

de la

Paz

Los Mes ej

ia Vale r

Dirección General de Estadística

Tri q

Ave nid a

at a

Se co

Ba rr i le r Se co

as

gu i

ce lon

Vi ña m

Ar re

Ca fet o

de Ba r

tín

erri b

o

Ca tal i

Ci ud ad

Ce rro

a la Pl at

Ag us

de Ce rro

os ch oB Pe dr

Val d

na S

ía

oB os ch Pe dr

Av da .

w ha

a bin Sa

An da luc

S ez nd

les

nta Sa

Ca va nil

ue t

eo

v


Distrito 03 - Retiro Barrio 33 - Estrella

42

43

64 Ant on

lan diu

la do r

41

Estrella Pol ar

scud o

36

Avenida d el

sy rl o Ca

19

84

Avda. Paz

38 37

Plaza Perseo

Piscis

Mediterrán

eo

ille rm oF á ern

S ez nd

Dirección General de Estadística

39

41

37

33

Gu

30

92

94

40

42

Pje. E Leo

Perseo

17 18

ndiu

Siri o

Pez Austral

Cruz del Sur

35

Pje. Lince Lir a

31

38

39

34

79

Esp la

40

Astr os

80

78

Jua n

Pez Volador

Cruz del Sur

32

82

ués de L

82

Pe z

vo

Doctor Esquerdo

81

91

so

Pje. Dorado

42

90

Pa z

85

93

de la

44 Rafael Salaz ar Alon

ozo ya

Es p

45

nid a

88

da

Alc non ohn Len Paseo J

87 86

4

Av e

52

zd áin S e ald

n ara eB

s

Ma rq

49

ería

Ju an

o Ló Mat e

Doctor Esquerdo

50

O'DO'D onnonn ell ell

46

ro

Vaq u

47 51

ase

44

pez

48

io C

Sal ient e

63

3

43 186

39

36

184


15

17

18

42

O'Donnell

67

66

60

65

43

46

64

Doctor Castelo

61

62

63 48

Ibiza

55

47

56

51

50

Alcalde Sáinz de Baranda

54

Doctor Esquerdo

59

Maiquez

57

52

53

Antonio Ar ias

yo Pela

Fernán González

dez enén

58

Narváez

Menorca

ida M Aven

68

Lope de Rued a

Antonio Acuña

14

Distrito 03 - Retiro Barrio 34 - Ibiza

49

Alcalde Sáinz de

Baranda

45

88 Doce d

e Octu

bre

44 81

Dirección General de Estadística


Distrito 03 - Retiro Barrio 35 - Jerónimos 1

Alcal Plaza de la Independencia

ntalbán Alfonso XI

tin Paseo Argen

Antonio Maura

a

Felipe IV70

Paseo Paraguay

Moreto

Alfonso XII

elayo dez P Men‚n

rc

el on a

Pas eo

Infa

nta Is

abe l

2

Re Paseo

Dirección General de Estadística

85

uay U rug

74

ina

a Cristin

3

82

Me né nd ez P

de Vil le

gas

nid a

76

84

ñez Nú

77

78

Av e

teban

Gu te

73

Poeta Es

rg

co Alfonso XII

rV ela s Do cto

Ba

53

. Avda

ez

83

de

56

rres

Ci ud ad

55

Núñ Fernán Paseo

de To

nán Fer

Claudio Moyano

ejón s Torr André

82

eo Pas

rre

81

o Pase

Gaya

80

ni da

57

86

o Pase

uay U rug

Julián

57

Av e

58

54

ro ome

Botánico

Plaza del 58 Emperador Carlos V

62

Ibiza

ulio R

61

an a

oJ Pase

uba

ro llar Brote elix Ave Paseo F tis stino Mu osé Cele Paseo J

Jardín 71

62

inic

ela

de C

Espalter

PARQUE DEL RETIRO

61

Menorca

59

ile o Ch

zu Vene

o Pase

om

a úblic

rillo

ep £b lica D

R ep

u Plaza M

oE Pase

o Pase

Alberto Bosch

ga ez Orte o Gó m C asimir Paseo er osé Qu Paseo J

63

do del Pra Paseo

64

Paseo Marqués de Pontejos

65

60

ador l Salv

68

Academia

66

elayo

Méndez Núñez

71

oR

o

ia

Pase

e

Ruiz de Alarcón

o Pase

se Pa

liv Bo

dez P enén ida M Aven

Plaza de la Lealtad

Pa se

que Estan

anqu l Est n de Saló

Juan de Mena

co

42

67

o Pase

Paseo P

rado

Valenzuela

69 Mo

72

Mé ji

l nnel O'D o

18

o

Plaza de Cibeles

Av da .

17

ela y

Alcalá

15

14

nb e

73

12

3

2

13

Plaza de Mariano de Cavia

9

4 8

12

10

11

17

16


56

51

52

53

54

Pío Baroja

tubreDoce de O e Oc d e c Do

Plaza Mariano de Cavia

4 9

n Jua

es M

ag os

Am ad o

Jua n

Ne rv o

la

Aven d de J áur

80

ey Pa s

eta rbi

tor

Avenida del Med it

10

Vie r

17

Fr an cis

Co nd ed

eC

ay

co

av ij

Vit ori a

art ag en a

Doctor Esquerdo

Jericó

32

Arias Montano

año

egu i

34

Titulcia

Ángel Ganivet

Cl

35

Lir a

ro

oR

de

eva Cu

Jesús Aprendiz

ag os

n An un ci a ció

Re ye sM

Virgen María

ey

Ju li

es

11

elé n

Antonio Bie82 nvenida

78

41

Samaria

o

Ho me

76

va ll

eB

eU

Ro nc es

42

Ju an d

illegas

Moneda

Avda. Nazaret

Pla za R

nid a Avde M da en .M é en nde ‚nd z ez Pe Pelay lay o o Av e

77

44

Pío Baroja

o elay ez P nénd e Me ida d Aven

eo Pas

n ern o F ez e s ñ Pa n Nú ná r e F

84

ez

45

88

87

81 Po rt a ld

47

Pilar Millán Astray

85

uay U rug

¤ Nu

ctubre

49

Alcalde Sáinz de Ba randa

Plaza Doctor Laguna

86

68 o Pase

50

Antonio Arias

55

Wa lia

59

Distrito 03 - Retiro Barrio 36 - Niño Jesús

16

Dirección General de Estadística

33

Plaza Conde de Casal

erráneo

18

31

79

19

30

92

Plano del distrito Retiro  

Plano del distrito Retiro, documento pdf.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you