Katalog OG sezona 2022

Page 1


Notesi i rokovnici po narudžbi

Sve vrste proizvoda mogu se u potpunosti personalizirati, što znači da dizajn korica, knjižnog bloka možemo sasvim prilagoditi vašim idejama ili vizualnom identitetu. Mogućnost dotiska na gotov proizvod: sitotisak, folijatisak, blindruck, UV color. * za detalje nas kontaktirajte


2022

SADRŽAJ

NOTESI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 STONE PAPER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 PANTERA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 PANTERA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 SIRIO DENIM MINI A6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 SIRIO DENIM CLASSIC A5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 BLOOM A5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 RIO MINI A6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 RIO CLASSIC A5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 RIO BIG B5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 VIVO A6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 VIVO A5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 BUDGET FRIENDLY A6.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 BUDGET FRIENDLY A5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 LINAS A5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MONZA A5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 LIFE OF NATURE A5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ROKOVNICI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 LIFE OF NATURE A4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 TALIS A4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 TALIS A5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PORTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 EXCLUSIVE MONACO.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 LAOS A4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 SPIRALNI POSLOVNI B5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 DŽEPNI PLANERI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 PLANERI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 STOLNI PLANER DAILY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 SPIRALNI STOLNI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 SPIRALNI STOLNI LINAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 DNEVNI SPIRALNI A5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 DNEVNI ŠIVANI B5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 POSLOVNI TJEDNI PLANER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 STOLNE MAPE S KLAPNOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PLAVO SIVA MAXI A2 DVOGODIŠNJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 TJEDNA BOJANKA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 STOLNE MAPE S KLAPNOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 TJEDNA PLAVO SIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 TJEDNA ŽUTO SIVA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 TJEDNA CVJETNA ŽUTO SIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 TJEDNA ŠAMOA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 STOLNI KALENDARI & ČESTITKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 ČESTITKE MIX 20 KOMADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 STOLNI GRADOVI HRVATSKE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 STOLNI NACIONALNI PARKOVI HRVATSKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 STOLNI PRIRODA HRVATSKE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 STOLNI PLANET ZEMLJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 TRODJELNI STOLNI VERTIKALNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 TRODJELNI STOLNI HORIZONTALNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

COLOR KALENDARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 VRTOVI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 IZ PEKARNICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 BUKETI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ŽIVOTINJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 SLAPOVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 PSI I MAČKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 JUST RELAX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 AUTOMOBILI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 NA CESTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 VRHOVI SVIJETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 CVJETNI PLANER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 ČARI PRIRODE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 EUROPSKI DVORCI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 SEOSKA IDILA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 BISERI SVIJETA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 PRIRODAHRVATSKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 CVIJEĆE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 S GRADILIŠTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 MORE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 ZNAMENITOSTI HRVATSKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 KALENDAR LOVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 MASLINE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 VINO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 S RIBARNICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 MOJA ZLATNA SLAVONIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 TAJANSTVENA ISTRA & KVARNER.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 BAJKOVITO ZAGORJE I MEĐIMURJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 BISERNA DALMACIJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 NACIONALNI PARKOVI HRVATSKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ZAGREB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 VINTAGE WORLD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 VINTAGE GRADOVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 MASCULINE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 FEMININE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 BAD GIRLS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 EROTIKA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 HOT GIRLS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 SPEED GIRLS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 SJETVENI KALENDAR PREMA MARIJI THUN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 POSLOVNI KALENDARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI GRADOVI HRVATSKE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZIDNI POSLOVNI USKI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI A4 PLAVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI POSLOVNI SIVO-PLAVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI POSLOVNI SIVO-CRVENI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI POSLOVNI NARANČASTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI POSLOVNI ŽUTO-SIVI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-DJELNI PLAVO-SIVI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-DJELNI PLAVO-SIVI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI 5 MJESECI PLAVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI PLANER SIVO CRVENI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI PLANER PLAVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI PLANER ZELENI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI SIRIO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRODJELNI POSLOVNI SIVO-PLAVI S FOTOGRAFIJOM. . . . . . . . . . . . .

118 119 120 121 122 122 123 123 124 125 126 127 128 129 130 132


2022

NOTESI

Glatka

pisaća po

Ter mo osjetljiva KORICA

• tvrdi uvez • d upla pokazna vrpca & gumica za olovku! 20/1

OSTA ve pr a

kože

ČUVA ŠUME

VODOOTPORAN

ČUVA ENERGIJU

DIMENZIJA 140 X 192 mm ŠIFRA 002147 4

96

stranica

STONE paper

85TA%KA

100% SE MOŽE RECIKLIRATI

vršina!

49,90 kn


Mat, S touch feel!

oft

PANTERA

PANTERA

• tvrdi uvez •p okazna vrpca u boji & gumica za olovku!

20/1

192

stranice

DIMENZIJA 148 X 210 mm

ŠIFRA

002152

002153

002154

002155

002156

002157

002158

20,90 kn 5


2022

NOTESI

SIRIO DENIM MINI A6

SIRIO DENIM CLASSIC A5

DIMENZIJA

DIMENZIJA

115 X 155 mm

148 X 210 mm

ŠIFRA

ŠIFRA

000309

000310

000312

000317

Uvez: meki uvez, šivano, gumica u boji, zaobljeni rubovi. Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak. 40/1

192

stranice

*do isteka zaliha 6

80g

10,95 kn

20/1

192

stranice

80g

16,90 kn *do isteka zaliha


Ter mo osjetljiva

BLOOM A5

KORICA

DIMENZIJA 148 X 210 mm ŠIFRA 2261

2263

2266

2260

2264

2267

2259

2265

2268

2262

Uvez: šivano, tvrdi uvez, gumica, termolabilno PU platno Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak.

20/1

192

stranice

80g

20,70 kn 7


2022

NOTESI

RIO CLASSIC A5

DIMENZIJA

DIMENZIJA

115 X 155 mm

148 X 210 mm

ŠIFRA

ŠIFRA

000295

PLAVA

CRVENA CRNA

RIO MINI A6

BEŽ

000306

000338

SREBRNA BIJELA

000297

ZELENA

000305

ANTRACIT

000298

INT. PLAVA

000291

PLAVA

CRVENA

000327

CRNA

002120

000307

000339

SREBRNA

002121

BEŽ

BIJELA

000293

ZELENA

000304

ANTRACIT

000294

INT. PLAVA

000324 002119

000158

Uvez: šivano, tvrdi uvez, gumica, pokazna vrpca Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak. 40/1

8

192

stranice

80g

11,45 kn

20/1

192

stranice

80g

18,30 kn


RIO BIG B5 DIMENZIJA 165 X 235 mm ŠIFRA 2250

PLAVA

CRVENA CRNA

BEŽ

2251

ZELENA

2253

SREBRNA BIJELA

2255 2252

ANTRACIT

2249

INT. PLAVA

2248 2256

2254

Uvez: šivano, tvrdi uvez, gumica, pokazna vrpca Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak.

20/1

192

stranice

80g

22,30 kn 9


2022

NOTESI

VIVO A6

VIVO A5

DIMENZIJA

DIMENZIJA

115 X 155 mm

148 X 210 mm

ŠIFRA

ŠIFRA

000343

000346

000375

000345

000344

000329

002141

002142

000374

000373

002144

000372

Uvez: šivano, tvrdi uvez, gumica, pokazna vrpca Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak i UV tisak. 40/1

10

192

stranice

80g

11,10 kn

20/1

192

stranice

80g

17,30 kn


BUDGET FRIENDLY A6

BUDGET FRIENDLY A5

DIMENZIJA

DIMENZIJA

115 X 155 mm

148 X 210 mm

ŠIFRA

ŠIFRA

002126

002128

002122

002124

002127

002129

002123

002125

Uvez: šivano, tvrdi uvez, gumica, pokazna vrpca Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak i UV tisak. 40/1

192

stranice

80g

10,90 kn

20/1

192

stranice

80g

15,90 kn 11


2022

NOTESI

*u isto liniji dos j tu rokovnik pni stolni pla & n (str. 18 i 2 er 3)

LINAS A5 DIMENZIJA 148 X 210 mm ŠIFRA 002164

002163

002162

002106

Uvez: šivano, tvrdi uvez, gumica, pokazna vrpca Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak i UV tisak.

20/1

12

192

stranice

80g

19,50 kn


MONZA A5

*u istoj liniji dostupa n i r okovn ik (str. 17)

DIMENZIJA 148 X 210mm ŠIFRA 002148

002149

002150

002151

Uvez: šivano, tvrdi uvez, gumica, pokazna vrpca Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak i UV tisak. 20/1

192

stranice

80g

19,90 kn 13


2022

NOTESI

Ter mo osjetljiva KORICA

LIFE OF NATURE A5

WOOD A5

DIMENZIJA 148 X 210 mm ŠIFRA WOOD

000350 JEANS

000353

000354

002137

002138

JUTA 000358

000360

Uvez: šivano, tvrdi uvez, gumica Preporučena vrsta TISKA: sitotisak (wood), foliotisak, termotisak i UV tisak. 20/1

14

192

stranice

80g

23,90 kn

JEANS A5

JUTA A5


ROKOVNICI

JEANS CLASSIC A4

WOOD CLASSIC A4

2022

LIFE OF NATURE A4 DIMENZIJA 200 X 267 mm ŠIFRA JEANS 000366

000364

002139

002140

WOOD

Sadržaj Prvi dio sadrži osnovne podatke, kalendarij za 4 godine, godišnji planer po mjesecima, vremenska zone, međusobne udaljenosi između glavnih gradova Europskih država, metričke mjere. Drugi dio sadrži bilješke.

000361

Uvez: šivano, kapital vrpca, pokazna vrpca Preporučena vrsta TISKA: sitotisak (wood), foliotisak, termotisak i UV tisak. 20/1

192

stranice

80g

27,90 kn 15


2022

ROKOVNICI

PLAVA BEŽ

TALIS A4

TALIS A5

DIMENZIJA

DIMENZIJA

200 X 267 mm

140 X 210 mm

ŠIFRA

ŠIFRA

000242

SREBRNA

000244

ANTRACIT ZELENA BIJELA

SMEĐA

000381

000239

000335

000251

000245

INT. PLAVA CRVENA CRNA

PLAVA BEŽ

002135

000258

000237

ANTRACIT

000240

ZELENA

000320

BIJELA

SREBRNA SMEĐA

000380

000218

000336

000257

000238

INT. PLAVA CRVENA CRNA

002136

000235

000337

Uvez: š ivano, kapital vrpca, pokazna vrpca Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak, obogaćena detaljom u tehnici suhog žiga. 20/1

16

192

stranice

80g

22,90 kn

20/1

192

stranice

80g

18,70 kn


Sadržaj Prvi dio sadrži osnovne podatke, kalendarij za 4 godine, godišnji planer po mjesecima, vremenska zone, međusobne udaljenosi između glavnih gradova Europskih država, metričke mjere. Drugi dio sadrži bilješke. 17


2022

ROKOVNICI

PORTO DIMENZIJA 210 x 267 ŠIFRA 2232

2233

2231

Sadržaj Prvi dio sadrži osnovne podatke, kalendarij za 4 godine, godišnji planer po mjesecima, vremenska zone, međusobne udaljenosi između glavnih gradova Europskih država, metričke mjere. Drugi dio sadrži bilješke. Uvez: šivano, kapital vrpca, pokazna vrpca, termolabilno PU platno Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak, obogaćena detaljom u tehnici suhog žiga. 20/1

18

192

stranice

80g

26,90 kn

Ter mo osjetljiva KORICA


EXCLUSIVE MONACO DIMENZIJA 200 X 267 mm ŠIFRA 000384

000383

000382

000385

Sadržaj Prvi dio sadrži osnovne podatke, kalendarij za 4 godine, godišnji planer po mjesecima, vremenska zone, međusobne udaljenosi između glavnih gradova Europskih država, metričke mjere. Drugi dio sadrži bilješke. *u istoj liniji dostupa n i notes (str. 11)

Uvez: šivano, kapital vrpca, pokazna vrpca Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak i UV tisak. 20/1

192

stranice

80g

26,90 kn 19


2022

ROKOVNICI

LAOS A4

*u isto liniji dos j tup notes & ni stolni pla n (str. 10 i 2 er 3)

DIMENZIJA 200 x 267 ŠIFRA 002166

002168

002167

002110

Sadržaj Prvi dio sadrži osnovne podatke, kalendarij za 4 godine, godišnji planer po mjesecima, vremenska zone, međusobne udaljenosi između glavnih gradova Europskih država, metričke mjere. Drugi dio sadrži bilješke. Uvez: šivano, kapital vrpca, pokazna vrpca Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak i UV tisak.

20/1

20

192

stranice

80g

24,90 kn


SPIRALNI POSLOVNI B5 DIMENZIJA 165 X 235 mm ŠIFRA 000119

000270

000114

000116

000376

000435

002133

002134

2374

Sadržaj Prvi dio sadrži osnovne podatke, kalendarij za 4 godine, godišnji planer po mjesecima, vremenska zone, međusobne udaljenosi između glavnih gradova Europskih država, metričke mjere. Drugi dio sadrži bilješke. Uvez: spiralni Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak. 20/1

192

stranice

80g

23,90 kn 21


2022

PLANERI

DŽEPNI PLANERI DIMENZIJA

28

PONEDJELJAK MONDAY / MONTAG

29

UTORAK TUESDAY / DIENSTAG

30

PROSINAC • SIJEČANJ

SRIJEDA WEDNESDAY / MITTWOCH

DECEMBER / DEZEMBER • JANUARY / JANUAR

53. TJEDAN

WEEK WOCHE

Prosinac December Dezember 49. 50.

150 X 85 mm

51. 52. 53.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Siječanj January Januar

ŠIFRA

53. 1 2. 3. 4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Veljača February Februar 5.

000423

000425

000426

000386

Uvez: spiralni Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak. 50/1

22

128

stranica

80g

15,90 kn

6. 7. 8.

31

ČETVRTAK THURSDAY / DONNERSTAG

1

PETAK

Nova Godina

FRIDAY / FREITAG

2

SUBOTA SATURDAY / SAMSTAG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3

NEDJELJA SUNDAY / SONNTAG


SATURDAY / SAMSTAG

SUBOTA

S

P

N 3

02

2

P 4

FRIDAY / FREITAG

PETAK

1

6

5

S

U

Č 7

P 8

01

53. tjedan

02

WEEK / WOCHE

50/1

stranica

128

80g

23

19,80 kn

Uvez: spiralni Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak.

SUNDAY / SONNTAG

NEDJELJA

Siječanj

THURSDAY / DONNERSTAG

ČETVRTAK

JANUARY / JANUAR

11

10

9

P

N

S

U 12

S 13

31

002172

53. tjedan

15

14

P

Č

WEDNESDAY / MITTWOCH

SRIJEDA

WEEK / WOCHE

17

16

N

S

P 18

U 19

2021

30

ČETVRTAK

22

21

20

P

Č

S

PETAK

Siječanj

TUESDAY / DIENSTAG

UTORAK

SRIJEDA

JANUARY / JANUAR

S

N

23

24

29

UTORAK

26

25

U

P

SUBOTA / NEDJELJA

MONDAY / MONTAG

PONEDJELJAK

PONEDJELJAK

DECEMBER / DEZEMBER

Prosinac 2020

28

27

Č

S

P 29

53. TJEDAN

NOVA GODINA

28

ŠIFRA 300 X 40 mm

31

30

N

S

WEEK WOCHE

Prosinac December Dezember 49. 50. 51. 52.

PROSTOR ZA DOTISAK

53.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Siječanj January Januar 53. 1 2. 3.

300 X 144 mm

4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Veljača February Februar 5. 6. 7.

DIMENZIJA

8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

STOLNI PLANER DAILY


2022

PLANERI

SPIRALNI STOLNI DIMENZIJA 300 X 140 mm ŠIFRA 000113

000250

2375

53. tjedan WEEK / WOCHE

Siječanj

JANUARY / JANUAR

PONEDJELJAK

P

S

N

P

U

S

1

2

3

4

5

6

UTORAK

Č

P

S

N

P

7

8

9

10

11

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

P

U

S

Č

P

S

N

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ČETVRTAK

SRIJEDA

PETAK

SUBOTA / NEDJELJA

NOVA GODINA

53. TJEDAN

Prosinac December Dezember 49.

000110

002132

50.

000430

51. 52. 53.

002130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Siječanj January Januar 53. 1 2.

000111

WEEK WOCHE

3.

002131

4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Veljača February Februar 5. 6. 7. 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

000106

Uvez: spiralni Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak.

28

PONEDJELJAK MONDAY / MONTAG

Prosinac 2020

DECEMBER / DEZEMBER

50/1

24

192 stranice

80g

23,80 kn

29

UTORAK TUESDAY / DIENSTAG

Siječanj

JANUARY / JANUAR

2021

30

SRIJEDA WEDNESDAY / MITTWOCH

31

ČETVRTAK THURSDAY / DONNERSTAG

01

PETAK FRIDAY / FREITAG

02

SUBOTA SATURDAY / SAMSTAG

02

NEDJELJA SUNDAY / SONNTAG

53. tjedan

WEEK / WOCHE


*u isto liniji dos j tup notes & ni rokovnik (str. 10 i 1 8)

SPIRALNI STOLNI LINAS DIMENZIJA 300 x 145 ŠIFRA 002170

002171

002169

2109

Uvez: spiralnI Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak i UV tisak. 50/1

192

stranice

80g

24,90 kn 25


2022

PLANERI

DNEVNI SPIRALNI A5 DIMENZIJA 165 x 235 mm ŠIFRA 00322

002174

Sadržaj Prvi dio sadrži osnovne podatke, godišnji planer za 2022. Drugi dio sadrži planer na 314 stranica. Treći dio sadrži godišnji planer za 2022. Uvez: spiralni Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak.

2021

SIJEČANJ

IME

ADRESA

TELEFON / MOBITEL

30/1

26

320 stranice

80g

27,50 kn

Plan za 2021

E-POŠTA

1

160X220_dnevni_planer_2021.indd 1

04/06/2020 12:26

1

PET

2 3

NOVA GODINA

1. POLUGODIŠTE VELJAČA

OŽUJAK

TRAVANJ

SVIBANJ PRAZNIK RADA

LIPANJ

PON

PON

ČET

SUB

SUB

UTO

UTO

PET

NED

SRI

NED

SRI

SRI

SUB

PON

ČET

4

PON

ČET

ČET

NED

USKRS

UTO

UTO

PET

5

UTO

PET

PET

PON

USKRSNI PON.

SRI

SUB

6

SRI

SVETA TRI KRALJA SUB

SUB

UTO

ČET

NED

7

ČET

8

NED

NED

SRI

PET

PON

PET

PON

PON

ČET

SUB

UTO

9

SUB

UTO

UTO

PET

NED

SRI

10

NED

SRI

SRI

SUB

PON

ČET

11

PON

ČET

ČET

NED

UTO

PET

12

UTO

PET

PET

PON

SRI

SUB

13

SRI

SUB

SUB

UTO

ČET

NED

14

ČET

NED

NED

SRI

PET

PON

15

PET

PON

PON

ČET

SUB

UTO

16

SUB

UTO

UTO

PET

NED

SRI

17

NED

SRI

SRI

SUB

PON

ČET

18

PON

ČET

ČET

NED

UTO

PET

19

UTO

PET

PET

PON

SRI

SUB

20

SRI

SUB

SUB

UTO

ČET

NED

21

ČET

NED

NED

SRI

PET

PON

22

PET

PON

PON

ČET

SUB

UTO

23

SUB

UTO

UTO

PET

NED

SRI

24

NED

SRI

SRI

SUB

PON

ČET

25

PON

ČET

ČET

NED

UTO

PET

26

UTO

PET

PET

PON

SRI

SUB

27

SRI

SUB

SUB

UTO

ČET

28

ČET

NED

NED

SRI

PET

29

PET

PON

ČET

SUB

30

SUB

UTO

PET

NED

31

NED

SRI

TIJELOVO

DAN ANTIF. BORBE

NED PON UTO DAN DRŽAVNOSTI

SRI

PON

2

160X220_dnevni_planer_2021.indd 2

04/06/2020 12:26


DNEVNI ŠIVANI B5 DIMENZIJA 165 x 225 mm ŠIFRA 00217 SIJEČANJ

1

53. tjedan NOVA GODINA

siječanj 2021

53. 1

PETAK

2. 3.

Nova Godina

4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

7.00

SIJEČANJ

53. tjedan

2

SUBOTA

7.00

NEDJELJA 7.00

7.30

7.30

7.30

8.00

8.00

8.00

8.30

8.30

8.30

9.00

9.00

9.00 9.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.00

9.30

9.30

10.00

10.00

10.30

10.30

11.00

11.00

11.30

11.30

12.00

12.00

12.30

12.30

13.00

13.00

13.30

13.30

14.00

14.00

14.30

14.30

15.00

15.00

15.30

15.30

16.00

16.00

16.30

16.30

17.00

to do...

19.30 20.00 20.30

17.30

18.00

18.00

18.30

18.30

19.00

19.00

19.30

19.30

20.00

20.00

20.30

20.30

21.00

21.00

22.00

21.30

21.30

22.00

22.00

4

5 160X220_dnevni_planer_2021.indd 4

04/06/2020 12:26

160X220_dnevni_planer_2021.indd 5

Sadržaj Prvi dio sadrži osnovne podatke, godišnji planer za 2022. Drugi dio sadrži planer na 314 stranica. Treći dio sadrži godišnji planer za 2022. Uvez: šivano, pokazna vrpca Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak.

17.00

17.30

21.30

21.00

3

000323

30/1

320

stranice

80g

27,50 kn

04/06/2020 12:26

27


2022

PLANERI

2022 SIJEČANJ T

P 27

1

POSLOVNI TJEDNI PLANER

3

2

P

S

N

31

1

2

6

7

8

9

25 26 27 28 29 30

T 6

P

U

P

S

N

T

2

3

4

5

6

10 28

1

8

9 10 11 12 13

11

7

8

12

S

N

T

4

5

6

14

U

S

Č

P

S

N

T

26

27

28

29

30

1

23

3

4

5

6

7

8

24

6

3

P

S

N

1

2

3

7

8

9 10

1

KOLOVOZ

P

U

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

30

31

1

2

3

4

5

27 27

28

29

30

1

2

3

32

6

7

8

9 10 11 12

28

4

5

6

7

8

9 10

33

29

11 12 13 14 15 16 17

34

15 16 17 18 19 20 21

30

18 19 20 21 22 23 24

35

22 23 24 25 26 27 28

31

25 26 27 28 29 30 31

36

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1

3

4

P

U

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

P

S

N

1

2

3

4

5

6

49 28

29

30

1

2

3

4

7

8

9 10 11 12 13

50

5

6

7

8

9 10 11

14 15 16 17 18 19 20

51

12 13 14 15 16 17 18

52

19 20 21 22 23 24 25

53

26 27 28 29 30 31

STUDENI

42

10 11 12 13 14 15 16

47

43

17 18 19 20 21 22 23

48

21 22 23 24 25 26 27

P

U

S

Č

P

26

27

28

29

30

1

3

4

5

6

7

8

1

2

44 24/31

S

Č

P

S

N

T

29

30

31

1

6

4

5

6

7

8

7

25 26 27 28 29 30

49

28 29 30

1

2

1

2

PROSINAC

41

28

29 30 31

T

40

3

7

46

T

4

U

N

6

45 31

N

3

9 10 11

27

S

5

3

S

2

8

2

P

4

2

P

1

9 10 11 12 13 14 15

Č

3

9 10 11 12 13 14

9

Č

7

P

S

2

8

N

S 31

6

26

U

1

2

U 30

5

3

P

S

LISTOPAD

P 29

12 13 14 15 16 17 18

2

Č

1

3

4

P

U

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

30

31

1

2

3

4

5

10 27

28

1

2

3

4

5

14

6

7

8

9 10 11 12

11

6

7

8

9 10 11 12

15

13 14 15 16 17 18 19

12

13 14 15 16 17 18 19

16

10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26

13

20 21 22 23 24 25 26

17

17 18 19 20 21 22 23

27 28

27 28 29 30 31

24 25 26 27 28 29 30

2023 SIJEČANJ T 1

210 X 267 mm

VELJAČA

16 17 18 19 20 21 22

4

23/30 24/31

5

25 26 27 28 29

8 9 10

1

SVIBANJ T

P

19 20 21 22

FAX

23

S

Č

P

S

N

P

U

S

1

2

3

4

5

6

T

7

23

29

30

31

8

9 10 11 12 13 14

24

5

6

7

ŠIFRA ZEMLJA

Uvez: šivani, tvrdi uvez, pokazna vrpca, termolabilna eko koža (PU platno) Preporučena vrsta TISKA: sitotisak, foliotisak, termotisak i UV tisak.

39,90 kn

Ožujak

Travanj

U

S

Č

P

1

2

3

4

27 26

27

28

29

30

8

9 10 11

28

3

4

5

6

7

25

12 13 14 15 16 17 18

29

26

19 20 21 22 23 24 25

30

27

26 27 28 29 30

31 24/31

1

2

T

P

1

2

32

31

8

9

33

7

10 11 12 13 14 15 16

34

17 18 19 20 21 22 23

35

25 26 27 28 29 30

4

1

2

2

3

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

1

2

3

40

25

26

27

28

29

30

1

45 30

31

1

2

3

4

5

49 28

29

30

31

1

2

3

8

9 10

41

2

3

4

5

6

7

8

46

6

7

8

4

5

6

7

8

9 10

42

9 10 11 12 13 14 15

47

16 17 18 19 20 21 22

LISTOPAD

18 19 20 21 22 23 24

43

25 26 27 28 29 30

44

1

23/30 24/31

1

25 26 27 28 29

Sub Sat

36

STUDENI

50 51

48

20 21 22 23 24 25 26

52

18 19 20 21 22 23 24

49

27 28 29 30

53

25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

3 2022

1

1

Uto Thu

Uto Thu

1, 2, 6, 24

5

Sri Wen

5

Sub Sat

5

Sub Sat

7*, 15*, 18*

1*, 26

6

Čet Thu

6

Ned Sun

6

Ned Sun

15, 18

1, 8

7

Pet Fri

7

Pon Mon

7

Pon Mon

8

Sub Sat

8

Uto Thu

8

Uto Thu

8*

GB GR HU

Velika Britanija Grčka Mađarska

15, 17*, 18

1, 26

14, 15, 17, 18

15*, 18

1, 3, 4*

17*

1, 6

7, 25

1, 13, 26

14*, 15, 18*, 23*

1*, 5*, 19*

15 22, 25

1, 15

15, 17, 18

1, 2, 3*, 15*, 17*, 30*, 31*

1, 8, 26 2 2 1

HR

Hrvatska

1, 6

17, 18

1, 30

IT

Italija

1, 6

17, 18, 25

1

MK

Makedonija

1, 6*, 7, 19*, 27*

8*, 18*, 22*, 25

1, 2, 3, 23*, 24

ME

Crna Gora

1, 2, 3, 6*, 7*, 8*

NL PT PL

Nizozemska

1

Portugal

15, 17, 18, 27

1

Poljska

15, 17, 25

1, 6

17, 18

RO

Rumunjska

1, 2, 24

RU

Rusija

1, 3, 4, 5, 6, 7

SE

Švedska

1, 6

SK

15*, 18*, 22*, 24*, 25* 1, 2, 3, 4*, 5*, 21, 22, 23

Slovačka

22, 24, 25 23

15, 16*, 17

1, 6

Slovenija

15, 18

1, 2

8

RS

Srbija

1, 3, 7

15, 16

TR

Turska

1

SI

8

SAD Sjedinjene Američke Države

1, 17

17, 18, 27

21

9

Ned Sun

10

Pon Mon

11

Uto Thu

12

Sri Wen

13

Čet Thu

14

Pet Fri

15

Sub Sat

16

Ned Sun

17

Pon Mon

18

Uto Thu

19

Sri Wen

5, 26

20

Čet Thu

1

21

Pet Fri

1, 3

22

Sub Sat

1

23

Ned Sun

2, 9

24

Pon Mon

1, 26

25

Uto Thu

1, 8

26

Sri Wen

1, 2

27

Čet Thu

28

Pet Fri

22, 23, 24, 25

2, 3

23

1, 3, 4, 5, 19

30

29

Sub Sat

30

Ned Sun

31

Pon Mon

* regionalni praznik / regional holiday

2727 2828 2929 Ponedjeljak Ponedjeljak Ponedeljek Ponedeljek Monday Monday Montag Montag Lunedi Lunedi

BG

7.00 7.30 8.00 8.30 9.00

GB

Utorak Torek Tuesday Dienstag Martedí

Utorak Torek Tuesday Dienstag Martedí

Srijeda Srijeda Sreda Sreda Wednesday Wednesday Mittwoch Mittwoch Mercoledí Mercoledí

7.30 8.00 8.30 9.00

3

4

7.30 8.00 8.30 9.00

Sri Wen

2

Sri Wen

Čet Thu

3

Čet Thu

4

Pet Fri

4

Pet Fri

6

9

Sri Wen

9

Sri Wen

10

Čet Thu

10

Čet Thu

11

Pet Fri

11

Pet Fri

12

Sub Sat

13

Ned Sun

14

Pon Mon

15

Uto Thu

7

12

Sub Sat

13

Ned Sun

14

Pon Mon

15

Uto Thu

16

Sri Wen

16

Sri Wen

17

Čet Thu

17

Čet Thu

18

Pet Fri

18

Pet Fri

19

Sub Sat

20

Ned Sun

21

Pon Mon

22

8

19

Sub Sat

20

Ned Sun

21

Pon Mon

22

Uto Thu

Uto Thu

23

Sri Wen

23

Sri Wen

24

Čet Thu

24

Čet Thu

25

Pet Fri

25

Pet Fri

26

Sub Sat

27

Ned Sun

28

Pon Mon

9

5

Petak Petek Friday Freitag Venerdi

Četvrtak Četvrtak Četrtek Četrtek Thursday Thursday Donnerstag Donnerstag Giovedi Giovedi

Petak Petek Friday Freitag Venerdi

26

Sub Sat

27

Ned Sun

28

Pon Mon

29

Uto Thu

30

Sri Wen

31

Čet Thu

7.00 7.30 8.00 8.30 9.00

7.00 7.30 8.00 8.30 9.00

SE

BE

FR

GB

PT

PL

11

12

13

BA

GR RO

1

Subota Sobota Saturday Samstag Sabato

BG

CH

HU RU

CZ

HR SE

IT SK

SI

DE

DK

MK

ME

NL

TR

SAD

RS

ES

7.00 7.30 8.00 8.30 9.00

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

9.30

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

10.30

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

11.30

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.30

12.30

12.30

12.30

12.30

12.30

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.00

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

13.30

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.30

14.30

14.30

14.30

14.30

15.00

15.00

15.00

15.00

15.00

15.30

15.30

15.30

15.30

15.30

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.30

16.30

16.30

16.30

16.30

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

17.30

17.30

17.30

17.30

17.30

18.00

18.00

18.00

18.00

18.00

18.30

18.30

18.30

18.30

18.30

19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

19.30

19.30

19.30

19.30

19.30

20.00

20.00

20.00

20.00

20.00

20.30

20.30

20.30

20.30

20.30

BA

52 1. 2. 3. 4.

Siječanj / Januar / January / Januar / Gennaio

10

Subota Sobota Saturday Samstag Sabato

AT

CH

7.00

2 3

3030 3131 1 1

BG

7.00

2

11 12 13 14 15 16 17

2 2022

22, 23, 24, 25

1

1

PROSINAC

9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

1, 3

28*

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3

P

Bugarska

1

6

7

BG

1, 6*

5

Č

Uto Thu

1

4

31

Ned Sun

1, 2*, 6, 29*

3

S

Pon Mon

Francuska

2

9 10 11 12 13

6

4

Njemačka

1 8

30

2

Danska

N

5

3

Španjolska

S

U

1, 2, 3

ES

P

29

1, 26

FR

9

Č

4

1, 26

DK

2

S

P

17*, 18*, 24*, 25*

1*, 19*

U

28

18

1, 2*, 6*

N

KOLOVOZ

17, 18

1

8

18

1,6

Švicarska

S

1

7

2

1

Češka

P 30

6

N

1, 2, 3, 6*, 7*

CZ

Č 29

5

1

Belgija

3

S 28

4

S

Bosna i Hercegovina

CH

U 27

3

SRPANJ

29 30 31

40

Svibanj

P

BE

DE

Sadržaj Prvi dio sadrži osnovne podatke, kalendar za tekuću i sljedeću godinu, popis praznika država članica EU, godišnji planer za tekuću godinu. Drugi dio sadrži planer po tjednima na 106 stranica. Treći dio sadrži godišnji planer za sljedeću godinu. Četvrti dio je prostor za bilješke na 108 stranica.

Veljača

T

15 16 17 18 19 20 21

1 2022

Siječanj

14

N

BA

AT

Austrija

5

S

3

22 23 24 25 26 27 28

39

Neradni dani / Holidays worldwide

002177

4

P

2

Č

TRAVANJ P 26

11 12 13 14 15 16 17

RUJAN T 37 38

OŽUJAK

LIPANJ

U

e-mail

36

28

2

13 14 15 16 17 18 19

26 27

1

SRPANJ

25

26 27 28 29 30

Č 31

6

25 26 27 28 29 30

5

9 10 11 12 13 14 15

40

S 30

18 19 20 21 22 23 24

18

2

19 20 21 22 23 24 25

5

11 12 13 14 15 16 17

17

4

16 17 18 19 20 21 22

39

U 29

4

16

3

21

38

P 28

15

RUJAN

DIMENZIJA

P

3

28 29 30 31

2

LIPANJ

25 26 27 28 29

Č

21 22 23 24 25 26 27

14

1

20

22 23/30 24/31

TRAVANJ

S

2

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

13

8

P

19

U

Č

1

7

21 22 23 24 25 26 27 28

7

25

T 18

OŽUJAK P

S

31

14 15 16 17 18 19 20

9 10

SVIBANJ

T

80g

Č 30

5

17 18 19 20 21 22 23

5 24/31

37

20/1

S 29

4

10 11 12 13 14 15 16

4

36

224 stranice

VELJAČA

U 28

3

2 CH

ES

Nedjelja Nedelja Sunday Sonntag Domenica

ME

RO

SI

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

24/31

52. tj / w


STOLNE MAPE S KLAPNOM

2022

05.08. Dan domovinske zahvalnosti 15.08. Veli ka 01.11. Svih Gospa Sveti 18.11. Dan sjećanja na žrtve Dom rata, Vukova ra i Škabrnj . 25.12. Bož e ić 26.12. Sve ti Stjepan

Moj Tjedan PONEDJELJAK

UTORAK

MONDAY / MONTAG

SRIJEDA

TUESDAY / DIENSTAG

ČETVRTAK

WEDNESDAY / MITTWOCH

SUBOTA

PETAK

NEDJELJA

SATURDAY / SAMSTAG

FRIDAY / FREITAG

THURSDAY / DONNERSTAG

SUNDAY / SONNTAG

DATUM DATE

7.00 8.00 9.00 10.00

01.01. Nov a Godina 06.01. Sve ta tri kralja 17.04. Usk rs 18.04. Usk rsni ponedje ljak 01.05. Praz nik rada 30.05. Dan državnosti 16.06. Tije lovo 22.06. Dan antifašističk e borb

e

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00

2022

19.00 20.00

22.00

To Do L ist...

S

N

3

4

28

2

6

7

8

P

1

29

Č

P

4

T

52

2022

3

U

30

6

P

29

5

U

S

Č

P

S

N

T

28

29

30

31

1

2

5

3

4

5

6

7

8

9

6

Č

P

S

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13

10 11

21 22 23 24 25 26 27

12

9

28

1

13

7

3

17 18 19 20 21 22 23

8

24/31

4

25 26 27 28 29 30

P

U

P

S

31

14 15 16 17 18 19 20

10 11 12 13 14 15 16

2

3

4

5

6

OŽUJAK P

S

N

2

3

4

5

6

8

9 10 11 12 13

14 15

11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27

16

18 19 20 21 22 23 24

20

28 29 30 31

17

25 26 27 28 29 30

21

1

2

3

T 13

P

U

S

Č

P

S

N

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

RUJAN

T 17 18

1

P

U

S

Č

P

S

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

N

8

9 10 11 12 13 14 15

19

16 17 18 19 20 21 22 23/30 24/31

LISTOPAD

SIJEČANJ

LIPANJ

SVIBANJ

Č

1

7

9

U

TRAVANJ

S

28

14 15 16 17 18 19 20

T

25 26 27 28 29

T 22 23 24 25 26

S

U

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

31

1

2

3

4

5

52

26

27

28

29

30

31

1

5

6

7

8

9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

6

2

9 10 11 12 13 14 15

7

3

16 17 18 19 20 21 22

8 9

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

STUDENI

1

2

3

PROSINAC

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

26

27

28

29

30

1

2

3

31

1

2

3

4

5

6

7

35

29

30

31

1

2

3

4

39

26

27

28

29

30

1

2

44

31

1

2

3

4

5

6

48

28

29

30

1

2

3

4

27

4

5

6

7

8

9 10

32

8

9 10 11 12 13 14

36

5

6

7

8

9 10 11

40

3

4

5

6

7

8

9

45

7

8

9 10 11 12 13

49

5

6

7

8

9 10 11

Č

11 12 13 14 15 16 17

33

15 16 17 18 19 20 21

37

12 13 14 15 16 17 18

41

29

18 19 20 21 22 23 24

34

22 23 24 25 26 27 28

38

19 20 21 22 23 24 25

42

30

25 26 27 28 29 30 31

35

29 30 31

39

26 27 28 29 30

43

1

2

3

4

1

2

S

4

5

10 11

20 21 22 23 24 25 26

12

27 28

13

1

2

3

4

5

T 9

KOLOVOZ

SRPANJ

S

TRAVANJ

U

Č

P

S

N

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

14 15

10 11 12 13 14 15 16

20

20 21 22 23 24 25 26

16

17 18 19 20 21 22 23

21

27 28 29 30 31

17

24 25 26 27 28 29 30

22

1

2

RUJAN

T 13

S

N

LIPANJ

SVIBANJ

P 27

13 14 15 16 17 18 19

P

U

S

Č

P

26

27

28

29

30

1

2

18

3

4

5

6

7

8

9

19

T

P

U

S 3

Č

P

4

5

S 6

N

T

7

22

P

U

S

Č

P

S

N

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

1

2

8

9 10 11 12 13 14

23

15 16 17 18 19 20 21

24

12 13 14 15 16 17 18

22 23 24 25 26 27 28

25

19 20 21 22 23 24 25

29 30 31

26

26 27 28 29 30

1

2

3

4

STUDENI

LISTOPAD

1

2

PROSINAC

U

S

Č

P

N

T

P

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

27

28

29

30

1

2

31

31

1

2

3

4

5

6

35

28

29

30

31

1

2

3

39

25

26

27

28

29

30

1

44

30

31

1

2

3

4

5

48

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

32

7

8

9 10 11 12 13

36

4

5

6

7

8

9 10

40

2

3

4

5

6

7

8

45

6

7

8

9 10 11 12

49

4

5

6

7

8

9 10

50

12 13 14 15 16 17 18

28

21 22 23 24 25 26 27

51

19 20 21 22 23 24 25

29

28 29 30

52

26 27 28 29 30 31

30

1

N

4

3

14 15 16 17 18 19 20 4

S

3

9 10 11 12

P

48

3

P

2

8

26

47

2

Č

1

7

T

46

1

25 26 27 28 29

U 31

6

27

17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

23/30 24/31

S

OŽUJAK

P 30

13 14 15 16 17 18 19

26

10 11 12 13 14 15 16 24/31

VELJAČA

P 30

13 14 15 16 17 18 19

S

U

10 11 12 13 14 15 16

33

14 15 16 17 18 19 20

37

11 12 13 14 15 16 17

41

17 18 19 20 21 22 23

34

21 22 23 24 25 26 27

38

18 19 20 21 22 23 24

42

35

28 29 30 31

39

25 26 27 28 29 30

43

24/31

25 26 27 28 29 30

1

2

3

1

9 10 11 12 13 14 15

46

13 14 15 16 17 18 19

50

16 17 18 19 20 21 22

47

20 21 22 23 24 25 26

51

18 19 20 21 22 23 24

48

27 28 29 30

52

25 26 27 28 29 30 31

23/30 24/31

25 26 27 28 29

1

2

3

11 12 13 14 15 16 17

600X400_2022_2023_SLO_HR_STOLNA_MAPA.indd 1

13/07/2021 13:01

4

P U S Č P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

05 06 07 08

P

27

2

28

+ ravnalo s kalendarom

S Č P S N 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

2

PONEDJELJAK

UTORAK

MONDAY / MONTAG

DATUM DATE

PLAVO SIVA MAXI A2 DVOGODIŠNJA

3

Moj Tjedan

SRIJEDA

TUESDAY / DIENSTAG

ČETVRTAK

WEDNESDAY / MITTWOCH

SUBOTA

PETAK

NEDJELJA

SATURDAY / SAMSTAG

FRIDAY / FREITAG

THURSDAY / DONNERSTAG

SUNDAY / SONNTAG

7.00

P U S Č P S N 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8.00 9.00

10.00 11.00

ŠIFRA

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

2103

17.00

P U S Č P S N 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

18.00

3

19.00 20.00 21.00

DIMENZIJA

22.00

To Do L ist...

S Č P S N 30 31 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

2022

1

29

5

U

P

Č

P

S

N

T

30

31

1

2

5

5

6

7

8

9

6

U

OŽUJAK

4

28

24/31

25 26 27 28 29 30

9

5

6

14 15

11 12 13 14 15 16 17

16

18 19 20 21 22 23 24

10 11 12

21 22 23 24 25 26 27

9

28 29 30 31

1

T 13

2

3

P

U

S

Č

P

S

N

T

29

30

31

1

2

3

4

39

5

6

7

8

9 10 11

40

12 13 14 15 16 17 18

41

28

1

5

6

P

U

S

Č

P

S

N

T

1

2

3

4

5

6

7

35

8

9 10 11 12 13 14

36

15 16 17 18 19 20 21

37 38

19 20 21 22 23 24 25

42

39

26 27 28 29 30

SRPANJ

2

3

4

13

KOLOVOZ

S

Č

P

S

N

T

29

30

1

2

3

31

5

6

7

8

9 10

32 33 34

22 23 24 25 26 27 28

35

29 30 31

2

U

S

Č

P

S

N

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

25 26 27 28 29 30

3

4

1

T 17 18 19 20 21

U

S

Č

P

S

N

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

LISTOPAD

1

2

43

U

S

Č

P

S

N

T

27

28

29

30

1

2

44

3

4

5

6

7

8

9

17 18 19 20 21 22 23 24/31

25 26 27 28 29

T 22 23 24 25 26

P

U

S

Č

P

S

N

T

30

31

1

2

3

4

5

52

6

7

8

9 10 11 12

1

13 14 15 16 17 18 19

2

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2

3

P

U

S

Č

P

S

N

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

STUDENI

P 26

10 11 12 13 14 15 16 25 26 27 28 29 30

1

PROSINAC

3 4

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

31

1

2

3

4

5

6

48

7

8

9 10 11 12 13

49

14 15 16 17 18 19 20

50

12 13 14 15 16 17 18

28

51

19 20 21 22 23 24 25

29

52

26 27 28 29 30 31

30

Vaš 45

SIJEČANJ

LIPANJ

P 25

16 17 18 19 20 21 22 23/30 24/31

46 47

21 22 23 24 25 26 27

48

28 29 30

1

2

3

4

1

26 27

VELJAČA

P

U

S

Č

P

S

N

T

26

27

28

29

30

31

1

5

2

3

4

5

6

7

8

6

OŽUJAK

25 26 27 28 29

9

U

S

Č

P

S

N

T

27

28

29

30

1

2

31

3

4

6

7

8

S

N

3

4

5

9 10 11 12

14 15

10 11 12 13 14 15 16

20

16

17 18 19 20 21 22 23

21

22 23 24 25 26 27 28

17

24 25 26 27 28 29 30

22

29 30 31

26

S

N

3

4

5

9 10 11 12

10 11 12

20 21 22 23 24 25 26

13

27 28 29 30 31

27 28

P 31

U

1

4

5

S

1

Č

P

S

N

T

3

2

4

3

5

6

35

1

2

RUJAN

T 13

N

2

18

8

9

19

T

Č

P

S

N

T

P

U

S

Č

P

S

N

T

31

1

2

3

39

25

26

27

28

29

30

1

44

6

7

8

9 10

40

2

3

4

5

6

7

8

45

41

9 10 11 12 13 14 15

46

16 17 18 19 20 21 22

47

18 19 20 21 22 23 24

42

28 29 30 31

39

25 26 27 28 29 30

43

1

23/30 24/31

S 3

Č

P

4

5

T

7

22

P

U

S

P

S

N

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

25 26 27 28 29

48

Č

9 10 11

U

1

2

8

9 10 11 12 13 14

23 24

12 13 14 15 16 17 18

25

19 20 21 22 23 24 25

1

2

S 6

N

P

15 16 17 18 19 20 21

26 27 28 29 30

3

4

P

U

S

Č

P

S

N

T

30

31

1

2

3

4

5

48

6

7

8

9 10 11 12

49

13 14 15 16 17 18 19

50

11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26

51

18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30

52

25 26 27 28 29 30 31

1

2

P

U

S

Č

P

S

N

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

STUDENI

LISTOPAD

S 30

5

38

3

S

1

7

U

21 22 23 24 25 26 27 2

P 30

6

29

34

1

Č 29

5

4

17 18 19 20 21 22 23

35

S 28

4

P

37

25 26 27 28 29 30

U 27

3

28

36

14 15 16 17 18 19 20

24/31

P 26

11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13

33

32

8

9

10 11 12 13 14 15 16

9

7

T

2

60 x 5,5 cm 5

P

2

P

2

KOLOVOZ

SRPANJ P

Č

8

Č

8

20 21 22 23 24 25 26

1

600 x 55 mm

LIPANJ

S

1

7

S

1

7

8

SVIBANJ

U 28

6

U 31

6

7

26

TRAVANJ

P 27

13 14 15 16 17 18 19

P 30

13 14 15 16 17 18 19

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23/30 24/31

2

3

JEZIK

PROSINAC

HR, GB, DE

13/07/2021 13:01

3

4

5

6

1

17

P 28

RUJAN

U

28

4

18 19 20 21 22 23 24

N

4

6

P

25 26 27 28 29 30 31

S

3

9 10 11 12 13

5

27

30

P

2

8

N

4

11 12 13 14 15 16 17

29

U

S

3

9 10 11 12 13

T

SVIBANJ

Č

1

7

P

2

8

21 22 23 24 25 26 27

27

P

TRAVANJ

S

28

Č

1

7

8

3

U

1

8

P

P

14 15 16 17 18 19 20

S

31

14 15 16 17 18 19 20

7

S Č P S N 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

28

S

29

4

17 18 19 20 21 22 23

26

4

U

28

3

10 11 12 13 14 15 16

3

600X400_2022_2023_SLO_HR_STOLNA_MAPA.indd 1

28

VELJAČA

P

27

2

T

7

DOTISAK 2023

P

25

U S Č P S N 26 27 28 29 30 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23/ 24 30 /31 25 26 27 28 29

600 x 400 mm

2

01 02 03 04 SIJEČANJ

T

52

P U S Č P S N 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2

1

9 10 11 16 17 18

15 12 13 14 25 22 23 24 19 20 21 1 29 30 31 26 27 28

P U S Č P S N 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

30

S

5

13 10 11 12 19 20 6 17 18 26 27 23 24 25

N

P

1

S

6

Č

30

28

5

S

29

U

4

U

27

3

P

30 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

N

26

S

3

P

2022

3

2 1 1 1 Č

2023

ske n domovin 05.08. Da i zahvalnost dina Go a va sp No lika Go 01.01. ja 15.08. Ve eta tri kral m. ih Sveti 06.01. Sv 01.11. Sv na žrtve Do krs k ja n sjećanja Škabrnje el 17.04. Us Da dj ne 1. .1 18 ra i krsni po va Us ko 4. Vu , .0 18 rata nik rada SIJEČANJ VELJAČA žić 01.05. Praz žavnosti 25.12. Bo Stjepan n dr 30.05. Da vo Sveti 2. .1 26 lo 16.06. Tije ičke borbe n antifašist 22.06. Da SRPANJ KOLOVOZ

4

P U S Č P S N 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

09 10 11 12

P U S Č P S N 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

21.00

33,90 kn

15/1

48

listova

80g

29


20/1 listova 3

48

80g 4

5

6

2

JEZIK 3

000340A 2

3

TJEDNA BOJANKA

28,90 kn 4

31

MONDAY / MONTAG

PONEDJELJAK

TUESDAY / DIENSTAG

UTORAK

P U S Č P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

6 7 8 3 4 5 16 13 14 15 10 11 12 22 23 21 20 17 18 19 28 29 30 24 / 25 26 27

WEDNESDAY / MITTWOCH

SRIJEDA

470 x 55 mm

HR, GB, DE Vaš

THURSDAY / DONNERSTAG

ČETVRTAK

470 x 340 mm U 31

FRIDAY / FREITAG

PETAK

P U S Č P S N 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

5 6 7 15 12 13 14 25 22 23 24 19 20 21 1 29 30 31 28 27 26

P

S

N

8

Č

29

S

28

30 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

26

Č

U

29

30

27

S

P

U

S

N

2

3

4

9 10 11 16 17 18

3

4

S Č P S N 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

U

1

8

P

31

P U S Č P S N 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

01.01. Nov a Godina 06.01. Sve ta tri kralja 17.04. Usk rs 18.04. Usk rsni ponedje ljak 01.05. Praz nik rada 30.05. Dan državnosti 16.06. Tije lovo 22.06. Dan antifašističk e borbe

ZABORAVI:

05.08. Dan domovinske zahvalnosti 15.08. Veli ka 01.11. Svih Gospa Sveti 18.11. Dan sjećanja na žrtve Dom rata, Vukova ra i Škabrnj . 25.12. Bož e ić 26.12. Sve ti Stjepan

STOLNE MAPE S KLAPNOM

SATURDAY / SAMSTAG

SUBOTA

60 x 5,5 cm

2022

5

P

4

1

3

7

09 10 11 12 P U S Č P S N 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

28

7

P

30

P

6

2

8

S

3

3

15 12 13 14 25 22 23 24 19 20 21 2 1 29 30 28 27 26

9 10 11 16 17 18

1

7

27

2

3 12 13 9 10 11 20 17 18 19 16 15 14 25 26 27 24 23 21 22 4 3 2 1 28 29 30

31

4

8

9

U

1

7

2

26

31

6

1

6

3

30

5

30

5

P

29

P

29

4

25

7

Č

28

N

2

N

S

27

05 06 07 08 1

ŠIFRA

S Č P S N 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DIMENZIJA

Č P S N 28 29 30 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23/ 24 30 /31 25 26 27 28 29

DOTISAK

P U S Č P S N 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

6

U

26

Č

P U S Č P S N 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

S

P

S

U S Č P S N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2

5

4

U

P

P

N

P

S

31

4

S

N

P

7

9 10

Č

P

S

N

8

3

Č

NEDJELJA

S

7

2 1 1 1 0 1 9 08 0 S

S

SUNDAY / SONNTAG

P

6

14 11 12 13 8 9 10 19 20 21 18 17 15 16 28 25 26 27 22 23 24 4 3 2 1 29 30 31

2

U

SUBOTA

Č

5

1

U

P

SATURDAY / SAMSTAG

30

4

3

P

PETAK

S

1

N

FRIDAY / FREITAG

01 02 03 04

30 28

30

2

27

29

S

ČETVRTAK

29

17 14 15 16 11 12 13 24 21 22 23 18 19 20 31 28 29 30 25 26 27

U

P

THURSDAY / DONNERSTAG

31 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

2

P

Č

SRIJEDA

U

Č

N

S WEDNESDAY / MITTWOCH

28

1

S UTORAK

4

06 07

3 4 5 11 12 8 9 10 17 18 19 4 15 16 24 25 26 1 22 23 3 2 1 30 29 28

S

P TUESDAY / DIENSTAG

P

PONEDJELJAK

27

MONDAY / MONTAG

3

2022

SUNDAY / SONNTAG

NEDJELJA

nd 05.08. Da zahva va Godina lika 01.01. No tri kralja Ve 15.08. eta ih 06.01. Sv 01.11. Sv krs k ja n el 17.04. Us Da dj 18.11. krsni pone ta, 18.04. Us ra da ra k ni ž 01.05. Praz žavnosti Bo 25.12. n dr 30.05. Da vo Sve lo e 26.12. rb bo e 16.06. Tije ičk n antifašist 22.06. Da

+ ravnalo s kalendarom

ZABORAVI:

2022


05.08. Dan domovinske zahvalnosti 15.08. Veli ka 01.11. Svih Gospa Sveti 18.11. Dan sjećanja na žrtve Dom rata, Vukova ra i Škabrnj . 25.12. Bož e ić 26.12. Sve ti Stjepan

Moj Tjedan PONEDJELJAK

UTORAK

MONDAY / MONTAG

ČETVRTAK

SRIJEDA

WEDNESDAY / MITTWOCH

TUESDAY / DIENSTAG

PETAK

FRIDAY / FREITAG

THURSDAY / DONNERSTAG

DATUM DATE

7.00 8.00

01.01. Nov a Godina 06.01. Sve ta tri kralja 17.04. Usk rs 18.04. Usk rsni ponedje ljak 01.05. Praz nik rada 30.05. Dan državnosti 16.06. Tije lovo 22.06. Dan antifašističk e borb

e

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

2022

17.00

N

4

S

3

2

19.00 20.00 21.00

S

30

22.00

7

U

29

6

P

28

5

8

1

Č

P

09 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

18.00

SUBOTA

NEDJELJA

SATURDAY / SAMSTAG

SUNDAY / SONNTAG

To Do L ist...

DATUM / DATE

2 1 1 1 N

5

6

1

2

3

6

7

8

9 10 11 16 17 18

P

15 12 13 14 25 22 23 24 19 20 21 1 30 31 29 28 26 27

4

My Week

2

S

P

1

Č

30

7

S

29

6

U

28

5

27

4

P

PONEDJELJAK

MONDAY / MONTAG

WEDNESDAY

THURSDAY

10.00

13.00

+ ravnalo s kalendarom

14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

SATURDAY UTORAK

SRIJEDA

WEDNESDAY / MITTWOCH

TUESDAY / DIENSTAG

ČETVRTAK

SUNDAY

PETAK

DATE THURSDAY / DONNERSTAG

FRIDAY / FREITAG

To Do L ist...

DATE

TJEDNA PLAVO SIVA ŠIFRA

3

P U S Č P S N 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

8.00

000266 (HR, GB, DE) 1897 (GB)

2

9.00

1

11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

P U S Č P S N 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23/ 24 30 /31 25 26 27 28 29

DIMENZIJA

16.00 17.00 18.00 19.00

470 x 340 mm

20.00 21.00

STOLNA_MAPA_s_klapnom_

BOJE_SIVO_ENGL_2022.ind

22.00

P U S Č P S N 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

01 02 03 04

SUBOTA

SATURDAY / SAMSTAG

d 1

DOTISAK

NEDJELJA

SUNDAY / SONNTAG

To Do L ist...

DATUM / DATE

JEZIK

2

U

1

8

P

28

7

Vaš

HR, GB, DE / GB

60 x 5,5 cm

5

6

S Č P S N 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2

03/07/2021 11:25

470 x 55 mm

3

S Č P S N 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

DATUM / DATE

FRIDAY

11.00

7.00

10.00

03/07/2021 11:18

12.00

Moj Tjedan

DATUM DATE

TUESDAY

STOLNA_MAPA_s_klapnom_PLAVO_SIVA_HR_2022.indd 1

8

P

N

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3

1

3

4

U S Č P S N 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

05 06 07 08

3

30

4

29

5

03/07/2021 11:18

1

U

P

31

7

8

3

4

STOLNA_MAPA_s_klapnom_PLAVO_SIVA_HR_2022.indd 1

P U S Č P S N 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

30

2

N

28

12 13 9 10 11 19 20 6 17 18 26 27 25 24 23 1

S

U S Č P S N 30 31 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

S

4

P

29

P

3

Č

U

5

Č

S

P

ske n domovin 05.08. Da i zahvalnost a va Godina sp No Go 1. a .0 lik 01 ja 15.08. Ve eta tri kral ih Sveti 06.01. Sv Dom. 01.11. Sv a na žrtve krs je 17.04. Us Dan sjećanj ra i Škabrn djeljak ne 1. .1 po i 18 MONDAY sn kr kova Vu , ta 18.04. Us ra nik rada DATE 01.05. Praz žavnosti Božić 2. .1 25 7.00 dr n n eti Stjepa 30.05. Da vo 8.00 26.12. Sv lo 16.06. Tije ičke borbe 9.00 n antifašist 22.06. Da

2022

P U S Č P S N 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

3

4

P U S Č P S N 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

DATUM / DATE

28,90 kn

20/1

48

listova

80g

31


STOLNE MAPE S KLAPNOM 05.08. Dan domovinske zahvalnosti 15.08. Veli ka 01.11. Svih Gospa Sveti 18.11. Dan sjećanja na žrtve Dom rata, Vukova ra i Škabrnj . 25.12. Bož e ić 26.12. Sve ti Stjepan

2022 My Week MONDAY

TUESDAY

THURSDAY

WEDNESDAY

FRIDAY

DATE

01.01. Nov a Godina 06.01. Sve ta tri kralja 17.04. Usk rs 18.04. Usk rsni ponedje ljak 01.05. Praz nik rada 30.05. Dan državnosti 16.06. Tije lovo 22.06. Dan antifašističk e borbe

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00

2022

14.00 15.00

09 10 11 12

P U S Č P S N 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

31

4

2022

P

Č

29

28

5

U

27

P

26

3

S

30 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

S

15/06/2021 13:35

+ ravnalo s kalendarom

3

4

P U S Č P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

P U S Č P S N 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PONEDJELJAK

MONDAY / MONTAG

UTORAK

SRIJEDA

WEDNESDAY / MITTWOCH

TUESDAY / DIENSTAG

8.00 9.00 10.00

470 x 340 mm

15.00

DOTISAK

19.00

12.00 13.00 14.00

16.00 17.00 18.00 03/07/2021 11:42

20.00 21.00 22.00

470 x 55 mm

PETAK

FRIDAY / FREITAG

1

7.00

DIMENZIJA

ČETVRTAK

THURSDAY / DONNERSTAG

2

DATUM DATE

11.00

3

Moj Tjedan

S Č P S N 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

To Do L ist...

002289 POSLOVNA HR 2105 POSLOVNA GB

dd 1

6 7 8 3 4 5 16 13 14 15 10 11 12 22 23 21 20 17 18 19 28 29 30 24 / 25 26 27

NEDJELJA

SUNDAY / SONNTAG

DATUM DATE

M_ZUTO_SIVA_HR_2022.in

3

9 10 11 16 17 18

15 12 13 14 25 22 23 24 19 20 21 2 1 29 30 28 27 26

ŠIFRA

STOLNA_MAPA_S_KLAPNO

2

9 10 11 16 17 18

P U S Č P S N 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

8

4

8

5 6 7 15 12 13 14 25 22 23 24 19 20 21 1 29 30 31 28 27 26

8

U

SUBOTA

SATURDAY / SAMSTAG

DATUM DATE

1

7

N

3

Č P S N 28 29 30 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23/ 24 30 /31 25 26 27 28 29

22.00

31

6

2

PETAK

FRIDAY / FREITAG

7

31

TJEDNA ŽUTO SIVA

20.00

21.00

30

5

1

3 12 13 9 10 11 20 17 18 19 16 15 14 25 26 27 24 23 21 22 4 3 2 1 28 29 30

31

9

S

2

7

14 11 12 13 8 9 10 19 20 21 18 17 15 16 28 25 26 27 22 23 24 4 3 2 1 29 30 31

29

2

P

7

1

30

N

6

30

P

1

6

S

P

TAG

SUBOTA

SATURDAY / SAMSTAG DATUM DATE

S

19.00

5

29

29

27

7 8 14.00 4 5 6 15.00 16 17 13 14 15 11 12 16.00 24 21 22 23 17.00 18 19 20 31 18.00 28 29 30 25 26 27

2

8

4

Č

28

28

Č

4

3 4 5 12 9 10 11 17 18 19 4 15 16 24 25 26 1 22 23 3 2 1 30 29 28

NEDJELJA

SUNDAY / SONNTAG

To Do L ist...

DATUM DATE

2

3

P U S Č P S N 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

JEZIK

4

3

P

P

Č

30

S

29

U

28

4

32

31

Vaš STOLNA_MAPA_S_KLAPNOM_ZUTO_SIVA_HR_2022.indd 1

7

28,90 kn

S

80g

N

48

listova

31 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

20/1

5

6

HR, GB, DE / GB

P

1

9 10

P

Č

27

6

U

28

1

3

S

ČETVRTAK

U

THURSDAY / DONNERS

5

26

27

3

2

1

12.00

30 29 13.00

S

26

4

4

3

U

2

P

N

Č

P

P

U

H

S

S

30

25

N

P

P

U

27

Č

S

N

S

P

Č

S

P

3

S

P

11.00

S

Č

U

N

S

2

06 07 9.00

10.00

STOLNA_MAPA_S_KLAPNOM_2022.indd 1

WEDNESDAY / MITTWOC

P

S

U

nd 05.08. Da zahva va Godina lika 01.01. No tri kralja Ve 15.08. eta ih 06.01. Sv 01.11. Sv krs k ja n el 17.04. Us Da dj 18.11. krsni pone ta, 18.04. Us ra da ra k ni ž 01.05. Praz žavnosti Bo 25.12. n dr 30.05. Da vo Sve lo e 26.12. rb bo e 16.06. Tije ičk n antifašist 22.06. Da

P U S Č P S N 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

7.00 8.00

SRIJEDA

N

05 06 07 08

UTORAK

TUESDAY / DIENSTAG

S

01 02 03 04

MONDAY / MONTAG

P

P

U S Č P S N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2

PONEDJELJAK

DATUM DATE

2 1 1 1 0 1 9 08 0 N

Moj Tjedan

31

P

1

U

3

4

To Do L ist...

8

SUNDAY DATE

7

SATURDAY DATE

S Č P S N 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

22.00

47 x 5,5 cm 03/07/2021 11:42


P

S

N

3

4

5

6

P U S Č P S N 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2

2

3

P U S Č P S N 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

Č

31

P S N 1 2 3 P

DATUM DATE

2

3

P U S Č P S N 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

3

4

P U S Č P S N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

5 6 7 15 12 13 14 25 22 23 24 19 20 21 1 29 30 31 28 27 26

P

26

S

29

30

S

U

4

5

28

Č P S N 29 30 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

U

27

8

3

3

4

U S Č P S N 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

P

Č

P

S

N

1

2

3

4

9 10 11 16 17 18

MONDAY / MONTAG

PONEDJELJAK

DATUM DATE

SATURDAY / SAMSTAG

SUBOTA

STOLNA_MAPA_S_KLAPNOM_ZUTO_SIVA_HR_2022.indd 2

2022

7

31

P U S Č P S N 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

09 10 11 12

P U S Č P S N 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

28

6

P

1

U S Č P S N 31 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10.00

30

05 06 07 08 U

3

26

S Č P S N 27 28 29 30 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23/ 24 30 /31 25 26 27 28 29

P

25

2

4

22.00

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

7

S

30

6

U

3

29

6

5

5

4

4

28

P

01 02 03 04

Č

30

S

29

U

2

28

N

31 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

1

P

0

27

3 13 10 11 12 20 17 18 19 26 27 3 24 25

S

3

11 12 Č

P 01.01. Nov a Godina 06.01. Sve ta tri kralja 17.04. Usk rs 18.04. Usk rsni ponedje ljak 01.05. Praz nik rada 30.05. Dan državnosti 16.06. Tije lovo 22.06. Dan antifašističk e borb e

05.08. Dan domovinske zahvalnosti 15.08. Veli ka 01.11. Svih Gospa Sveti 18.11. Dan sjećanja na žrtve Dom rata, Vukova ra i Škabrnj . 25.12. Bož e ić 26.12. Sve ti Stjepan

DATUM DATE MONDAY / MONTAG

PONEDJELJAK

+ ravnalo s kalendarom

TUESDAY / DIENSTAG

UTORAK

WEDNESDAY / MITTWOCH

SRIJEDA

DATUM DATE SUNDAY / SONNTAG

Vaš THURSDAY / DONNERSTAG

ČETVRTAK

TUESDAY / DIENSTAG

UTORAK

DATUM DATE

SATURDAY / SAMSTAG

SUBOTA DATUM DATE

SUNDAY / SONNTAG

47 x 5,5 cm 03/07/2021 11:42

WEDNESDAY / MITTWOCH

SRIJEDA

FRIDAY / FREITAG

PETAK

7.00

8.00

9.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

21.00

NEDJELJA

To Do L ist...

28,90 kn

THURSDAY / DONNERSTAG

ČETVRTAK

20/1

FRIDAY / FREITAG

PETAK

7.00

10.00

8.00

11.00

9.00

12.00

2022 13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

NEDJELJA

To Do L ist...

ske n domovin 05.08. Da i zahvalnost na di Go va lika Gospa 01.01. No tri kralja 15.08. Ve eta m. ih Sveti 06.01. Sv 01.11. Sv na žrtve Do krs k ja n sjećanja Škabrnje el 17.04. Us Da dj .11. i pone 18 sn ra i kr Us ta, Vukova 18.04. ra da ra k ni žić 01.05. Praz žavnosti 25.12. Bo Stjepan n dr 30.05. Da vo Sveti lo e 26.12. rb bo e 16.06. Tije ičk n antifašist 22.06. Da

STOLNA_MAPA_S_KLAPNOM_ZUTO_SIVA_HR_2022.indd 2 03/07/2021 11:42

TJEDNA CVJETNA ŽUTO SIVA ŠIFRA

002290

DIMENZIJA

470 x 340 mm

20.00

DOTISAK

470 x 55 mm

JEZIK

HR, GB, DE

listova

48

80g

33


STOLNE MAPE S KLAPNOM 05.08. Dan domovinske zahvalnosti 15.08. Veli ka 01.11. Svih Gospa Sveti 18.11. Dan sjećanja na žrtve Dom rata, Vukova ra i Škabrnj . 25.12. Bož e ić 26.12. Sve ti Stjepan

2022 Moj Tjedan PONEDJELJAK

UTORAK

MONDAY / MONTAG

ČETVRTAK

SRIJEDA

WEDNESDAY / MITTWOCH

TUESDAY / DIENSTAG

PETAK

THURSDAY / DONNERSTAG

FRIDAY / FREITAG

01.01. Nov a Godina 06.01. Sve ta tri kralja 17.04. Usk rs 18.04. Usk rsni ponedje ljak 01.05. Praz nik rada 30.05. Dan državnosti 16.06. Tije lovo 22.06. Dan antifašističk e borb

e

DATUM DATE

7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00

2022

13.00 14.00

09 10 11 12

P U S Č P S N 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

4

P U S Č P S N 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

22.00

NEDJELJA

6 7 8 3 4 5 16 13 14 15 10 11 12 22 23 21 20 17 18 19 28 29 30 24 / 25 26 27

15 12 13 14 25 22 23 24 19 20 21 2 1 29 30 28 27 26

31

P U S Č P S N 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

+ ravnalo s kalendarom

3

4

U S Č P S N 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2

P

1

3

SRIJEDA

WEDNESDAY / MITTWOCH

TUESDAY / DIENSTAG

1

7.00 8.00 9.00

DIMENZIJA

10.00 11.00 12.00 13.00

470 x 340 mm

14.00 15.00 16.00 17.00

DOTISAK

18.00

U S Č P S N 29 30 31 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

21.00

470 x 55 mm

22.00

To Do L ist...

U

1

8

P

28

34

4

3

U

1

Vaš

8

28,90 kn

P

80g

31

48

listova

7

20/1

5

6

S Č P S N 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2

HR, GB, DE

7

2

3

S Č P S N 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

JEZIK

NEDJELJA

SUNDAY / SONNTAG DATUM DATE

P

SUBOTA

SATURDAY / SAMSTAG DATUM DATE

01 02 03 04

19.00 20.00

ČETVRTAK

THURSDAY / DONNERSTAG

2

DATUM DATE

000287

2

N

UTORAK

Č

S

PONEDJELJAK

MONDAY / MONTAG

30

Moj Tjedan

ŠIFRA

3

P

TJEDNA ŠAMOA

U S Č P S N 30 31 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2

3

9 10 11 16 17 18

P

2

29

8

5

1

7

5 6 7 15 12 13 14 25 22 23 24 19 20 21 1 29 30 31 28 27 26

1

31

6

2

8

4

9 10 11 16 17 18

8

30

5

1

7

N

3

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

14 11 12 13 8 9 10 19 20 21 18 17 15 16 28 25 26 27 22 23 24 4 3 2 1 29 30 31

29

31

3 12 13 9 10 11 20 17 18 19 16 15 14 25 26 27 24 23 21 22 4 3 2 1 28 29 30

9

S

2

7

7

2

S

9 10

N

1

29

8

6

30

P

1

nd 05.08. Da zahva va Godina lika 01.01. No tri kralja Ve 15.08. eta ih 06.01. Sv 01.11. Sv krs k ja n el 17.04. Us Da dj 18.11. krsni pone ta, 18.04. Us ra da ra k ni ž 01.05. Praz žavnosti Bo 25.12. n dr 30.05. Da vo Sve lo e 26.12. rb bo e 16.06. Tije ičk n antifašist 22.06. Da

6

7

17 14 15 16 11 12 13 24 21 22 23 18 19 20 31 28 29 30 25 26 27

S

P

29

Č

30

8

U

6

5

Č

28

29

28

5

2 1 1 1 0 1 9 08 0 1

P

4

S

27

28

5

4

3

Č

3

U

26

6

P

1

S

P

5

27

28

30

2

27

29

2

4

4

4

U

U

N

Č

S

05 06 07 08

P

P

S

S

U

P U S Č P S N 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

N

P

U

P

P U S Č P S N 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23/ 24 30 /31 25 26 27 28 29

2

S

S

P

N

28

3 4 5 11 12 8 9 10 17 18 19 4 15 16 24 25 26 1 22 23 3 2 1 30 29 28 1

P

U

N

S

4

N

Č

S

Č

P

S

P

P U S Č P S N 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/ 31 25 26 27 28 29 30

Č

S

To Do L ist...

2022

SUNDAY / SONNTAG DATUM DATE

06 07 S

P

3

SUBOTA

SATURDAY / SAMSTAG DATUM DATE

60 x 5,5 cm

PETAK

FRIDAY / FREITAG


STOLNI KALENDARI & ČESTITKE

2022

2,20 kn 2,20 kn 0,99 kn 12652_Bijeli anđeo

7515080_Prijatelji

1,49 kn

7515097_Marija i Isus

1,49 kn

1,39 kn

2,45 kn

61146_ Sveta obitelj 11402_Sveta noć 7515080_Prijatelji 12652_Bijeli anđeo 7515097_Marija i Isus

10 x 20 cm 10 x 20 cm 10 x 20 cm

61146_Sveta obitelj 11402_Sveta noć 7510900_Marija 100137_Plava svijeća

7510900_Marija 20 x 10 cm 20 x10 cm 15,5 x 16,5 cm 15,5 x 16,5 cm

MIX 20 komada

100137_Plava svijeća

10/1

2

lista

135g

+

koverta

ČESTITKE MIX 20 KOMADA ŠIFRA 002179 DIMENZIJA 200 x 100 mm 155 x 165 mm

24,90 kn

20/1

2

lista

135g

+

koverta

35

002 125 108 618 108 xxx


2022

STOLNI KALENDARI & ČESTITKE

STOLNI

GRADOVI HRVATSKE ŠIFRA 0111255 DIMENZIJA 205 x 145 mm DOTISAK 205 x 40 mm JEZIK HR, GB , DE

50/1

36

13

listova

135g

+

koverta

9,25 kn


STOLNI

NACIONALNI PARKOVI HRVATSKE ŠIFRA 0001269 DIMENZIJA 205 x 145 mm DOTISAK 205 x 40 mm JEZIK HR, GB , DE

9,25 kn

50/1

13

listova

135g

+

koverta

37


2022

STOLNI KALENDARI & ČESTITKE

STOLNI

PRIRODA HRVATSKE ŠIFRA 0001266 DIMENZIJA 205 x 145 mm DOTISAK 205 x 40 mm JEZIK HR, GB , DE

50/1

38

13

listova

135g

+

koverta

9,25 kn


STOLNI

PLANET ZEMLJA ŠIFRA 000437 DIMENZIJA 205 x 145 mm DOTISAK 205 x 40 mm JEZIK HR

9,25 kn

50/1

13

listova

135g

+

koverta

39


2022 Prosinac 2021

29 6 13 20 27 1

30 7 14 21 28

STOLNI KALENDARI & ČESTITKE December | Dezember | Dicembre

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

SIJEČANJ 2022

3

27 3 10 17

4

24/31

52 1 2

28 4 11 18 25

Siječanj 2022

5 12 19 26 2

27 3 10 17 24/31

January | Januar | Gennaio

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

2

28 4 11 18 25

January | Januar | Gennaio

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

VELJAČA 2022

31 7 14 21 28

5 6 7 8 9

1 8 15 22 1

Veljača 2022

2 9 16 23 30

31 7 14 21 28

February | Februar | Febbraio

2 9 16 23 2

3 10 17 24 3

4 11 18 25 4

5 12 19 26 5

6 13 20 27 6

3

1 8 15 22 1

February | Februar | Febbraio

2 9 16 23 2

3 10 17 24 3

4 11 18 25 4

5 12 19 26 5

OŽUJAK 2022

28 7 14 21 28

9 10 11 12 13

1 8 15 22 29

Ožujak 2022

6 13 20 27 6

28 7 14 21 28 March | März | Marzo

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

6 13 20 27 3

4

1 8 15 22 29

March | März | Marzo

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

TRAVANJ 2022

13 14 15 16 17

28 4 11 18 25

29 5 12 19 26

31 7 14 21 28

February | Februar | Febbraio

1 8 15 22 1

Lipanj 2022

30 6 13 20 27 7

26 27 28 29 30

31 7 14 21 28

2 9 16 23 2

3 10 17 24 3

4 11 18 25 4

28 7 14 21 28

6 13 20 27 6

June | Juni | Giugno

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 1

4 11 18 25 2

28 5 12 19 26

27 4 11 18 25 July | Juli | Luglio

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

March | März | Marzo

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Srpanj 2022

5 12 19 26 3

SRPANJ 2022

27 4 11 18 25

5 12 19 26 5

Ožujak 2022

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

8

31 32 33 34 35

28 5 12 19 26

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

6 13 20 27 3

28 4 11 18 25

July | Juli | Luglio

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

KOLOVOZ 2022

1 8 15 22 29

3 10 17 24 31

Travanj 2022

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

August | August | Agosto

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

29 5 12 19 26

Kolovoz 2022

3 10 17 24 31

5 12 19 26 2

6 13 20 27 3

7 14 21 28 4

9

35 36 37 38 39

2 9 16 23 30

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

31 7 14 21 28

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

30 6 13 20 27

6 13 20 27 3

29 5 12 19 26

September | September | Settembre

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

25 2 9 16 23/30

Rujan 2022

7 14 21 28 4

2 9 16 23 30

3 10 17 24 1

4 11 18 25 2

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

42

26 3 10 17

43

24/31

40 41

27 4 11 18 25

26 3 10 17 24/31

27 4 11 18 25

28 5 12 19 26

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

August | August | Agosto

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

6 13 20 27 3

Rujan 2022

7 14 21 28 4

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

Listopad 2022

1 8 15 22 29

26 3 10 17 24/31

3 10 17 24 1

4 11 18 25 2

27 4 11 18 25

October | Oktober | Ottobre

28 5 12 19 26

TRODJELNI STOLNI VERTIKALNI ŠIFRA 0011377 DIMENZIJA 100 x 190 mm DOTISAK 100 x 40 mm JEZIK HR, GB , IT

50/1

40

13

listova

90g

+

koverta

21

23/30 24/31

19

October | Oktober | Ottobre

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

25 2 9 16 23/30

26 3 10 17

27 4 11 18 25

28 5 12 19 26

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

Lipanj 2022

30 6 13 20 27

26 3 10 17 24/31

28 5 12 19 26

Svibanj 2022

3 10 17 24 1

1 8 15 22 29

6

26 3 10 17 24/31

May | Mai | Maggio

27 4 11 18 25

28 5 12 19 26

23 24 25 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

27 4 11 18 25

45 46 47 48

31 7 14 21 28

2 9 16 23 30

3 10 17 24 1

4 11 18 25 2

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

1 8 15 22 29

June | Juni | Giugno

1 8 15 22 29

31 7 14 21 28

November | November | Novembre

2 9 16 23 30

3 10 17 24 1

4 11 18 25 2

27 4 11 18 25

Studeni 2022

2 9 16 23 30

5 12 19 26 3

6 13 20 27 4

5,35 kn

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

Studeni 2022

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

November | November | Novembre

2 9 16 23 30

3 10 17 24 1

4 11 18 25 2

5 12 19 26 3

6 13 20 27 4

Prosinac 2022

28 5 12 19 26

29 6 13 20 27

December | Dezember | Dicembre

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 1

4 11 18 25 2

Srpanj 2022

5 12 19 26 3

October | Oktober | Ottobre

28 5 12 19 26

11 STUDENI 2022

44

1 8 15 22 29

30 7 14 21 28

5 12 19 26 3

16.6. Tijelovo • 22.6. Dan antifašističke borbe

June | Juni | Giugno

31 7 14 21 28

29 6 13 20 27

LIPANJ 2022

22

1.5. Praznik rada • 30.5. Dan državnosti

Listopad 2022

4 11 18 25 2

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

July | Juli | Luglio

28 5 12 19 26

3 10 17 24 1

4 11 18 25 2

12 PROSINAC 2022

48 49 50 51 52

28 5 12 19 26

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

November | November | Novembre

2 9 16 23 30

29 6 13 20 27

5 12 19 26 3

6 13 20 27 4

December | Dezember | Dicembre

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

25.12. Božić • 26.12. Sveti Stjepan

1.11. Svi sveti • 18.11. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, te žrtvu Vukovara i Škabrnje

September | September | Settembre

2 9 16 23 30

20

18

1 8 15 22 29

3 10 17 24 1

1 8 15 22 29

May | Mai | Maggio

25 2 9 16

September | September | Settembre

2 9 16 23 30

31 7 14 21 28

SVIBANJ 2022

17

1 8 15 22 29

5.8. Dan domovinske zahvalnosti • 15.8. Velika Gospa Kolovoz 2022

5

April | April | Aprile

30 6 13 20 27

May | Mai | Maggio

10 LISTOPAD 2022

39

3 10 17 24 1

29 5 12 19 26

17.4. Uskrs • 18.4. Uskrsni ponedjeljak

Svibanj 2022

3 10 17 24 1

August | August | Agosto

3 10 17 24 31

RUJAN 2022

29 5 12 19 26

April | April | Aprile

28 4 11 18 25 April | April | Aprile

30 6 13 20 27

1.1. Nova godina • 6.1. Sveta tri kralja Veljača 2022

Travanj 2022

6 13 20 27 3

Siječanj 2023

26 2 9 16

23/30

27 3 10 17

24/31

January | Januar | Gennaio

28 4 11 18 25

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29


12 ‘21

1

SIJEČANJ 2022

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

6

7

1

2

3

4

5

52.

8

9 10 11 12

1.

13 14 15 16 17 18 19

2.

20 21 22 23 24 25 26

3. 4.

4

7

13.

8 9 10 11 12 13

14.

14 15 16 17 18 19 20

15.

21 22 23 24 25 26 27

16.

28 29 30 31

6

28 4 11 18 25

Uskrsni ponedjeljak

17.

7

26.

7 8 9 10 11 12

27.

13 14 15 16 17 18 19

28.

20 21 22 23 24 25 26

29.

27 28 29 30

9

30.

10

27 4 11 18 25

1 2 3 4

39.

6 7 8 9 10 11

40.

12 13 14 15 16 17 18

41.

19 20 21 22 23 24 25

42.

26 27 28 29 30

Utorak Tuesday Martedì

29 5 12 19 26

Utorak Tuesday Martedì

28 5 12 19 26

43.

Utorak Tuesday Martedì

Subota Saturday Sabato

Nova godina

30 6 13 20 27

Četvrtak Thursday Giovedi

Petak Friday Venerdì

Subota Saturday Sabato

29 6 13 20 27

Uskrs

Petak Friday Venerdì

Subota Saturday Sabato

4 5 6 7 8 9

6.

10 11 12 13 14 15 16

7.

21 22 23 24 25 26 27

17 18 19 20 21 22 23

8.

7 8 9 10 11 12 13

24/31

28

5

Četvrtak Thursday Giovedi

26 27 28 29 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24/31 25 26 27

Petak Friday Venerdì

Subota Saturday Sabato

25 26 27 28 29 30

4

5

2

3 4 5 6 7 8

1 2 3 5 6 7 8 9 10

18.

9 10 11 12 13 14 15

11 12 13 14 15 16 17

19.

18 19 20 21 22 23 24

20.

23/30 24/31

25 26 27 28 29

4

25 26 27 28 29 30

Srijeda Wednesday Mercoledì

Četvrtak Thursday Giovedi

21.

8

7

8

Srijeda Wednesday Mercoledì

Četvrtak Thursday Giovedi

8 9 10 11 12 13 14

31. 32.

11 12 13 14 15 16 17

33.

18 19 20 21 22 23 24

29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

10

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

3

34. 35.

11

Četvrtak Thursday Giovedi

STUDENI 2022

1 2

44.

Petak Friday Venerdì

Utorak Tuesday Martedì

45. 46.

17 18 19 20 21 22 23

47.

Četvrtak Thursday Giovedi

Petak Friday Venerdì

Subota Saturday Sabato

8 9 10 11 12 13

10.

14 15 16 17 18 19 20

11.

21 22 23 24 25 26 27

12.

28 29 30 31

28

6

Subota Saturday Sabato

7

5

6

6 7 8 9 10 11 12

1

22.

3 4 5 6 7 8

23.

13 14 15 16 17 18 19

9 10 11 12 13 14 15

24.

20 21 22 23 24 25 26

16 17 18 19 20 21 22

25.

27 28 29 30

2

23/30 24/31

9

25 26 27 28 29

8

30 6 13 20 27

26.

9

5 6 7 8 9 10 11

1

2 3 4 5 6 7

35.

8

9 10 11 12 13 14

36.

12 13 14 15 16 17 18

15 16 17 18 19 20 21

37.

19 20 21 22 23 24 25

22 23 24 25 26 27 28

26 27 28 29 30

29 30 31

12

29 5 12 19 26

38. 39.

11

12

Nedjelja Sunday Domenica

7

1 2 3 4 5 6

48.

8 9 10 11 12 13

49.

12 13 14 15 16 17 18

14 15 16 17 18 19 20

50.

19 20 21 22 23 24 25

21 22 23 24 25 26 27

51.

26 27 28 29 30 31

28 29 30

5 6 7 8 9 10 11

Petak Friday Venerdì

Subota Saturday Sabato

Nedjelja Sunday Domenica

52.

28 5 12 19 26

Srijeda Wednesday Mercoledì

Četvrtak Thursday Giovedi

Petak Friday Venerdì

Subota Saturday Sabato

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

7

Nedjelja Sunday Domenica

31 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 1 2 3 Tijelovo

Dan antifašističke borbe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

10

September | Settembre

Utorak Tuesday Martedì

30 6 13 20 27

Utorak Tuesday Martedì

Sveti Stjepan

1 2 3

June | Giugno

Utorak Tuesday Martedì

Srijeda Wednesday Mercoledì

Četvrtak Thursday Giovedi

29 6 13 20 27

Petak Friday Venerdì

Subota Saturday Sabato

Nedjelja Sunday Domenica

31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 1 2

PROSINAC 2022

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

1 2 3 4

Četvrtak Thursday Giovedi

RUJAN 2022

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

1 2 3 4

Srijeda Wednesday Mercoledì

LIPANJ 2022

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

1 2 3 4 5

4

March | Marzo

Utorak Tuesday Martedì

28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

13.

Nedjelja Sunday Domenica

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 Dan sjećanja na žr. Dom. rata, Vukovara i Škabrnje

48.

7 8 9 10 11 12 13

9.

21 22 23 24 25 26 27

November | Novembre Srijeda Wednesday Mercoledì

Svi sveti

4 5 6 7 8 9

25 26 27 28 29 30

Praznik rada

OŽUJAK 2022

1 2 3 4 5 6

14 15 16 17 18 19 20

August | Agosto Srijeda Wednesday Mercoledì

3

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

1 2 3 4 5 6

Nedjelja Sunday Domenica

30 1 7 8 14 15 21 22 28 29

Velika Gospa

10 11 12 13 14 15 16 24/31

Utorak Tuesday Martedì

Subota Saturday Sabato

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

1 2 3 4 5 6

29 6 13 20 27

2

Nedjelja Sunday Domenica

Dan dom. zah.

5 6 7 8 9 10

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

11

4

Petak Friday Venerdì

KOLOVOZ 2022

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

1 2 3

Subota Saturday Sabato

May | Maggio

Utorak Tuesday Martedì

25 26 27 28 2 3 4 5 9 10 11 12 16 17 18 19 23/30 24/31 25 26

Dan državnosti

1 2 3 4 5 6 7

Petak Friday Venerdì

SVIBANJ 2022

17.

16 17 18 19 20 21 22

Nedjelja Sunday Domenica

30 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30

9.

3

February | Febbraio

Utorak Tuesday Martedì

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

1

October | Ottobre Srijeda Wednesday Mercoledì

3

5.

Nedjelja Sunday Domenica

30 1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 31

VELJAČA 2022

1 2

Nedjelja Sunday Domenica

31 1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 1

Četvrtak Thursday Giovedi

6

14 15 16 17 18 19 20

July | Luglio Srijeda Wednesday Mercoledì

2

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

1 2 3 4 5

April | Aprile Srijeda Wednesday Mercoledì

1

Nedjelja Sunday Domenica

31 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30

LISTOPAD 2022

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

5

Petak Friday Venerdì

SRPANJ 2022

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

1 2 3 4 5 6

Četvrtak Thursday Giovedi

TRAVANJ 2022

Tjedan Ponedjeljak Week Monday Settimana Lunedi

1 2 3 4 5 6

2

January | Gennaio Srijeda Wednesday Mercoledì

Sveta tri kralja

27 28 29 30 31

3

Utorak Tuesday Martedì

27 28 29 30 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24/31 25 26 27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24/31

25 26 27 28 29 30

1 ‘23

December | Dicembre Srijeda Wednesday Mercoledì

Četvrtak Thursday Giovedi

Petak Friday Venerdì

Subota Saturday Sabato

Nedjelja Sunday Domenica

30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Božić

1 2

3 4

5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23/30 24/31

25 26 27 28 29

TRODJELNI STOLNI HORIZONTALNI ŠIFRA 0001270 DIMENZIJA 305 x 62 mm (200 x 59 mm listovi) DOTISAK 105 x 62 mm JEZIK HR

6,50 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

90g

41


2022

COLOR KALENDARI

Vaš 24 x 20 cm

42


VRTOVI

Vaš

ŠIFRA

24 x 20 cm

000131 DIMENZIJA 240 x 540 mm

34 cm

prostor za dotisak

20 cm

24 cm

DOTISAK 240 x 200 mm JEZIK HR, GB, DE

10,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

43


2022

COLOR KALENDARI

Vaš 24 x 20 cm

44


24 cm

20 cm

IZ PEKARNICE Vaš

ŠIFRA

24 x 20 cm

000183 DIMENZIJA 240 x 540 mm

34 cm

prostor za dotisak

DOTISAK 240 x 200 mm JEZIK HR, GB, DE

10,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

45


2022

COLOR KALENDARI

Vaš 24 x 20 cm

46


24 cm

20 cm

BUKETI Vaš

ŠIFRA

24 x 20 cm

000129 DIMENZIJA 240 x 540 mm

34 cm

prostor za dotisak

DOTISAK 240 x 200 mm JEZIK HR, GB, DE

10,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

47


2022

COLOR KALENDARI

Vaš 24 x 20 cm

48


24 cm

20 cm

ŽIVOTINJE Vaš

ŠIFRA

24 x 20 cm

001131 DIMENZIJA 240 x 540 mm

34 cm

prostor za dotisak

DOTISAK 240 x 200 mm JEZIK HR, GB, DE

10,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

49


2022

COLOR KALENDARI

Vaš 24 x 20 cm

50


24 cm

20 cm

SLAPOVI Vaš

ŠIFRA

24 x 20 cm

000225 DIMENZIJA 240 x 540 mm

34 cm

prostor za dotisak

DOTISAK 240 x 200 mm JEZIK HR, GB, DE

10,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

51


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

52

34 x 7 cm


34 cm

PSI I MAČKE 24 cm

ŠIFRA 000220 DIMENZIJA

7 cm

prostor za dotisak

340 x 310 mm DOTISAK Vaš

340 x 70 mm

34 x 7 cm

JEZIK HR

11,50 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

53


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

54

34 x 7 cm


34 cm

24 cm

JUST RELAX ŠIFRA 000224 DIMENZIJA

7 cm

prostor za dotisak

340 x 310 mm DOTISAK Vaš

340 x 7 mm

34 x 7 cm

JEZIK HR

10,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

55


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

56

34 x 7 cm


34 cm

24 cm

AUTOMOBILI ŠIFRA 000234 DIMENZIJA

7 cm

prostor za dotisak

340 x 310 mm DOTISAK Vaš

340 x 70 mm

34 x 7 cm

JEZIK HR, GB, DE, IT

10,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

57


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

58

43 x 7 cm


43 cm

30,5 cm

NA CESTI ŠIFRA

prostor za dotisak

7 cm

2086 DIMENZIJA 430 x 375 mm DOTISAK Vaš

430 x 70 mm

43 x 7 cm

JEZIK HR

18,20 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

59


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

60

34 x 7 cm


43 cm

30,5 cm

VRHOVI SVIJETA ŠIFRA

prostor za dotisak

7 cm

000450 DIMENZIJA 430 x 375 mm DOTISAK Vaš

430 x 70 mm

34 x 7 cm

JEZIK HR, GB

18,20 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

61


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

62

22 x 7 cm


CVJETNI PLANER ŠIFRA 48 cm

100194 DIMENZIJA 220 x 550 mm DOTISAK 220 x 70 mm

7 cm

prostor za dotisak

JEZIK

22 cm

HR

Vaš

22 x 7 cm

12,40 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

63


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

64

33 x 7 cm


33 cm

ČARI PRIRODE 33 cm

ŠIFRA 000226 DIMENZIJA 330 x 400 mm

7 cm

prostor za dotisak

DOTISAK 330 x 70 mm JEZIK Vaš

33 x 7 cm

HR

14,40 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

65


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

66

33 x 7 cm


33 cm

EUROPSKI DVORCI 33 cm

ŠIFRA 000279 DIMENZIJA 330 x 400 mm

7 cm

prostor za dotisak

DOTISAK 330 x 70 mm Vaš

JEZIK

33 x 7 cm

HR

14,40 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

67


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

68

33 x 7 cm


33 cm

SEOSKA IDILA 33 cm

ŠIFRA 000221 DIMENZIJA 330 x 400 mm

7 cm

prostor za dotisak

DOTISAK 330 x 70 mm JEZIK Vaš

HR, GB

33 x 7 cm

14,40 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

69


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

70

30,5 x 7 cm


30,5 cm

BISERI SVIJETA ŠIFRA 43 cm

2087 DIMENZIJA 305 x 500 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

305 x 70 mm JEZIK HR, GB

Vaš

30,5 x 7 cm

17,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

71


2022

COLOR KALENDARI TOP

CIJENA dostupno i kao stolna čestitka (str. 38)

Vaš

72

30,5 x 7 cm


30,5 cm

PRIRODA HRVATSKE 43 cm

ŠIFRA 000103 DIMENZIJA 305 x 500 mm

7 cm

prostor za dotisak

DOTISAK 305 x 70 mm JEZIK HR, GB, DE

Vaš

30,5 x 7 cm

16,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

73


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

74

30,5 x 7 cm


30,5 cm

CVIJEĆE 43 cm

ŠIFRA 2092 DIMENZIJA 305 x 500 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

305 x 70 mm JEZIK HR, GB

Vaš

30,5 x 7 cm

17,40 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

75


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

76

30,5 x 7 cm


30,5 cm

S GRADILIŠTA 43 cm

ŠIFRA 2095 DIMENZIJA 305 x 500 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

305 x 70 mm JEZIK HR, GB, DE

Vaš

30,5 x 7 cm

17,40 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

77


2022

COLOR KALENDARI TOP

CIJENA

Vaš

78

30,5 x 7 cm


30,5 cm

MORE 43 cm

ŠIFRA 000101 DIMENZIJA 305 x 500 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

305 x 70 mm JEZIK HR, GB, IT

Vaš

30,5 x 7 cm

16,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

79


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

80

30,5 x 7 cm


30,5 cm

ZNAMENITOSTI HRVATSKE 43 cm

ŠIFRA 000192 DIMENZIJA 305 x 500 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

305 x 70 mm JEZIK HR, GB, DE

Vaš

30,5 x 7 cm

16,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

81


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

82

30,5 x 7 cm


30,5 cm

KALENDAR LOVA 43 cm

ŠIFRA 000191 DIMENZIJA 305 x 500 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

305 x 70 mm JEZIK HR, GB, DE

Vaš

30,5 x 7 cm

18,20 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

83


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

84

30,5 x 7 cm


30,5 cm

MASLINE 43 cm

ŠIFRA 000281 DIMENZIJA 305 x 500 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

305 x 70 mm JEZIK HR, GB, IT

Vaš

30,5 x 7 cm

17,40 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

85


2022

EXCLUSIVE COLOR KALENDARI

Vaš

86

33 x 7 cm


33 cm

VINO ŠIFRA 48 cm

000282 DIMENZIJA 330 x 550 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

330 x 70 mm JEZIK HR, SI, GB

Vaš

33 x 7 cm

17,90 kn

+

vrećica

25/1

13

listova

150g

87


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

88

33 x 7 cm


33 cm

S RIBARNICE 48 cm

ŠIFRA 000178 DIMENZIJA 330 x 550 mm DOTISAK

7 cm

330 x 70 mm

2022

JEZIK

Vaš

33 x 7 cm

25/1

13

listova

135g

HR, SI, GB MADE IN EU KALENDAR S ribarnice©

prostor za dotisak

18,95 kn

+

vrećica

25/1

13

listova

150g

89


2022

EXCLUSIVE COLOR KALENDARI

Vaš

90

33 x 7 cm


33 cm

MOJA ZLATNA SLAVONIJA 48 cm

ŠIFRA 2097 DIMENZIJA 330 x 550 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

330 x 70 mm JEZIK HR, GB, DE

Vaš

33 x 7 cm

18,50 kn

+

vrećica

25/1

13

listova

150g

91


2022

EXCLUSIVE COLOR KALENDARI

Vaš

92

33 x 7 cm


33 cm

TAJANSTVENA ISTRA & KVARNER 48 cm

ŠIFRA 2098

DIMENZIJA 330 x 550 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

330 x 70 mm JEZIK HR, GB, DE

Vaš

33 x 7 cm

18,50 kn

+

vrećica

25/1

13

listova

150g

93


2022

EXCLUSIVE COLOR KALENDARI

Vaš

94

33 x 7 cm


33 cm

BAJKOVITO ZAGORJE I MEĐIMURJE 48 cm

ŠIFRA 2099

DIMENZIJA 330 x 550 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

330 x 70 mm JEZIK HR, GB, DE

Vaš

33 x 7 cm

18,50 kn

+

vrećica

25/1

13

listova

150g

95


2022

EXCLUSIVE COLOR KALENDARI

Vaš

96

33 x 7 cm


33 cm

BISERNA DALMACIJA 48 cm

ŠIFRA 2100 DIMENZIJA 330 x 550 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

330 x 70 mm JEZIK HR, GB, DE

Vaš

33 x 7 cm

18,50 kn

+

vrećica

25/1

13

listova

150g

97


2022

COLOR KALENDARI TOP

CIJENA dostupno i kao stolna čestitka (str. 35)

Vaš

98

33 x 7 cm


33 cm

NACIONALNI PARKOVI HRVATSKE 48 cm

ŠIFRA

000451 DIMENZIJA 330 x 550 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

330 x 70 mm JEZIK HR, GB, IT

Vaš

33 x 7 cm

18,50 kn

+

vrećica

25/1

13

listova

150g

99


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

100

33 x 7 cm


33 cm

ZAGREB 48 cm

ŠIFRA 000452 DIMENZIJA 330 x 550 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

330 x 70 mm JEZIK HR, GB, DE

Vaš

33 x 7 cm

18,50 kn

+

vrećica

25/1

13

listova

150g

101


2022

COLOR KALENDARI

prostor za dotisak

Vaš

102

33 x 7 cm

7 cm

24 cm

24 cm

33 cm


VINTAGE WORLD ŠIFRA 000434 DIMENZIJA 330 x 550 mm DOTISAK 330 x 70 mm JEZIK HR, SI, GB

Vaš

33 x 7 cm

16,90 kn

+

vrećica

40/1

13

listova

170g

103


2022

COLOR KALENDARI

prostor za dotisak

Vaš

104

33 x 7 cm

7 cm

24 cm

24 cm

33 cm


VINTAGE GRADOVI ŠIFRA 2101 DIMENZIJA 330 x 550 mm DOTISAK 330 x 70 mm JEZIK HR, SI, GB

Vaš

33 x 7 cm

16,90 kn

+

vrećica

40/1

13

listova

170g

105


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

106

33 x 7 cm


33 cm

MASCULINE 48 cm

ŠIFRA 100193 DIMENZIJA 330 x 550 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

330 x 70 mm JEZIK -

Vaš

33 x 7 cm

17,90 kn

+

vrećica

25/1

13

listova

135g

107


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

108

30,5 x 7 cm


Vaš

33 x 7 cm

30,5 cm

FEMININE 43 cm

ŠIFRA 000156 DIMENZIJA 305 x 500 mm

7 cm

prostor za dotisak

DOTISAK 305 x 70 mm JEZIK 2022

HRVATSKI PROIZVOD KALENDAR Femine opseg: 7 listova vrsta papira: KD 135 g/m2 listovi

Vaš

30,5 x 7 cm

13,40 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

109


2022

COLOR KALENDARI

GIRLS Vaš

110

33 x 7 cm


GIRLS GIRLS

GIRLS GIRLS GIRLS GIRLS

GIRLS GIRLS GIRLS GIRLS GIRLS GIRLS 33 cm

BAD GIRLS ŠIFRA 48 cm

1884 DIMENZIJA 330 x 550 mm

prostor za dotisak

7 cm

DOTISAK 330 x 70 mm JEZIK HR, SI, GB

Vaš

33 x 7 cm

19,90 kn

+

vrećica

25/1

13

listova

150g

* skriveni sadržaji na kalendaru su jasno vidljivi

111


2022

COLOR KALENDARI TOP

CIJENA

Vaš

112

30,5 x 7 cm


30,5 cm

EROTIKA ŠIFRA 43 cm

000195 DIMENZIJA 305 x 500 mm DOTISAK

7 cm

prostor za dotisak

305 x 70 mm JEZIK HR

Vaš

30,5 x 7 cm

17,40 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

113


2022

COLOR KALENDARI

H OT

*girls

2022 HRVATSK I PROIZVO D KALENDAR Hot girls 50/1

Vaš

114

7

listova

22 x 7 cm

135g


H OT

*girls

2022 HRVATSKI PROIZVOD KALENDAR Hot girls 50/1

7

listova

135g

H OT * girls

2022

H OT * girls

2022

H OT

H OT * girls

2022

*girls

H OT * girls

2022

2022

HRVATSKI PROIZVOD KALENDAR Hot girls 50/1

7

listova

135g

HRVATSKI PROIZVOD KALENDAR Hot girls HRVATSKI PROIZVOD KALENDAR Hot girls 50/1

7

listova

135g

HRVATSKI PROIZVOD KALENDAR Hot girls 50/1

7

listova

135g

HRVATSKI PROIZVOD KALENDAR Hot girls 50/1

7

listova

50/1

7

listova

135g

135g

HOT GIRLS ŠIFRA 48 cm

000155 DIMENZIJA 220 x 550 mm DOTISAK 220 x 70 mm

7 cm

prostor za dotisak 22 cm

JEZIK -

Vaš

22 x 7 cm

9,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

* skriveni sadržaji na kalendaru su jasno vidljivi

115


2022

COLOR KALENDARI

prostor za dotisak

Vaš

116

43 x 7 cm

7 cm

30,5 cm

43 cm


SPEED GIRLS ŠIFRA 1886 DIMENZIJA 430 x 375 mm DOTISAK 430 x 70 mm JEZIK Vaš

43 x 7 cm

20,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

135g

117


2022

COLOR KALENDARI

Vaš

118

23 x 6 cm


23 cm

SJETVENI KALENDAR PREMA MARIJI THUN 33 cm

ŠIFRA 2420

DIMENZIJA 6 cm

prostor za dotisak

230 x 390 mm DOTISAK 230 x 60 mm JEZIK HR

Vaš

23 x 6 cm

9,50 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

80g

119


2022

POSLOVNI KALENDARI TOP

CIJENA

Vaš 29,5 x 20 cm

120

dostupno i kao stolna čestitka (str. 34)


prostor za dotisak

20 cm

29 cm

Vaš

TRODJELNI GRADOVI HRVATSKE ŠIFRA

29,5 x 20 cm

41 cm

000157 DIMENZIJA 290 x 610 mm DOTISAK 290 x 200 mm JEZIK HR, GB

dostupno i kao stolna čestitka (str. xx)

10,90 kn

+

vrećica

50/1

13

listova

90g

121


2022

POSLOVNI KALENDARI

ZIDNI POSLOVNI USKI ŠIFRA 000170 49,5 cm

DIMENZIJA 110 x 615 mm DOTISAK 110 x 120 mm JEZIK

Vaš

+

vrećica

122

100/1

12

listova

prostor za dotisak

100g

4,40 kn

11 cm

12 cm

HR

11 x 12 cm


21 cm

TRODJELNI A4 PLAVI

21 x 15 cm

ŠIFRA

15 cm

Vaš

000227 29,7 cm

prostor za dotisak

12

TJ Wk/Sett

2021

48. 49. 50.

PROSINAC DECEMBER DICEMBRE

51. 52.

Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Sub

DIMENZIJA

Ned

Mon/Lun

Tue/Mar

Wed/Mer

Thu/Gio

Fri/Ven

Sat/Sab

Sun/Dom

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

210 x 447 mm DOTISAK 210 x 150 mm

1 SIJEČANJ − JANUARY − GENNAIO_2022 TJ Wk/Sett

52. 1. 2. 3. 4.

Pon

Uto

Sri

Čet

Pet

Sub

Ned

Mon/Lun

Tue/Mar

Wed/Mer

Thu/Gio

Fri/Ven

Sat/Sab

Sun/Dom

27 3 10 17

28 4 11 18 25

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

24/31

2

2022

TJ Wk/Sett

5. 6. 7.

VELJAČA FEBRUARY FEBBRAIO

8. 9.

Pon

Uto

JEZIK HR, GB, IT

01.01. Nova godina • 06.01. Sveta tri kralja Sri

Čet

Pet

Sub

Ned

Mon/Lun

Tue/Mar

Wed/Mer

Thu/Gio

Fri/Ven

Sat/Sab

Sun/Dom

31 7 14 21 28

1 8 15 22 1

2 9 16 23 2

3 10 17 24 3

4 11 18 25 4

5 12 19 26 5

6 13 20 27 6

5,15 kn

+

vrećica

50/1

12

listova

80g

123


2022

POSLOVNI KALENDARI PROSINAC | December Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Tjedan Week Woche Settimana

49. 50. 51. 52.

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

1 8 15 22 29

29 30 7 6 13 14 20 21 Vaš 27 28

48.

| Dezember | Dicembre

2 9 16 23 30

Petak Friday Freitag Venerdi

3 10 17 24 31

Tjedan Week Woche Settimana

52.

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

27 28 3 4 30 31 11 1 10 6 7 8 13 14 18 15 17 20 21 22 24 27/3128 25 29

SIJEČANJ | January | Januar | Gennaio Tjedan Week Woche Settimana

52. 1. 2. 3. 4.

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

27 3 10 17 24/31

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

1.

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

28 2. 29 4 5 11 3. 12 18 19 25 4. 26

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

29 5 212 9 1619 23 3026

01/2022

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

Petak Friday Freitag Venerdi

Subota Saturday Samstag Sabato

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

30 6 13 20 27 Sveta tri kralja

VELJAČA | February | Februar | Febbraio 02/2022 ar | Febbraio VELJAČA | February | Febru

Tjedan Week Woche Settimana

5. 6. 7. 8. 9.

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Petak Friday Freitag Venerdi

Subota Saturday Samstag Sabato

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 20 5. 17 3118 19 14 15 16 21 22 23 8 27 6. 247 25 26 28 1 2 3 4 5 6 Tjedan Week Woche Settimana

7.

OŽUJAK | March | März | Marzo Tjedan Week Woche Settimana

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

28 7 14 21 28

1 8 15 22 29

9. 10. 11. 12. 13.

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

8.

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

4 11 18 25 1

Petak Friday Freitag Venerdi

31 7 14 21 28

Subota Saturday Samstag Sabato

1 8 15 22 29

Nova godina

02/2022 Petak Friday Freitag Venerdi

Subota Saturday Samstag Sabato

03/2022

2 99. 16 17 23 24 30 31

Petak Friday Freitag Venerdi

18 25 1

Subota Saturday Samstag Sabato

19 26 2

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

20 27 3

50.

Vaš 51. 52.

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

Tjedan Week Woche Settimana

52. PROSINAC | December Tjedan Week Woche Settimana

48. 49. 50. 51. 52.

1.

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 2.

8 15 3. 22 29 4.

Tjedan Week Woche Settimana

52. 1. 2. 3. 4.

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

Petak Friday Freitag Venerdi

Subota Saturday Samstag Sabato

5. 6.

9.

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

01/2022

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

Petak Friday Freitag Venerdi

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Subota Saturday Samstag Sabato

Utorak Tuesday Dienstag NovaMartedí godina

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 16 5. 1331 10 11 12 14 15 17 18 196. 20 721 228 23 24/31 25 26 27 28 29 30 Tjedan Week Woche Settimana

Sveta tri kralja

7.

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

31 7 14 21 28

1 8 15 22 1

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

30 6 13 20 27 Sveta tri kralja

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

8.

14 15 21 22 3 4 5 6 10 28 11 121 13

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

02/2022

2 9 9. 16 17 23 24 2 3

Petak Friday Freitag Venerdi

Subota Saturday Samstag Sabato

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

18 25 4

19 26 5

20 27 6

3 10 17 24 31

12/2021 Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

Subota Saturday Samstag Sabato

4 11 18 25 1

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

5 12 19 26 2

01/2022

Petak Friday Freitag Venerdi

31 7 14 21 28

Subota Saturday Samstag Sabato

1 8 15 22 29

Nova godina

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

2 9 16 23 30 02/2022

ar | Febbraio

VELJAČA | February | Febru

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

VELJAČA | February | Februar | Febbraio Tjedan Week Woche Settimana

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

12/2021

| Dezember | Dicembre

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

2 9 16 23 30

Petak Friday Freitag Venerdi

| Januar | Gennaio

27 28 29 3 4 5 2 4 5 12 103 11 9 10 11 12 16 18 19 19 1717 18 23 24 25 26 24 30 /31 31 25 1 2 26

SIJEČANJ | January | Januar | Gennaio

8.

ŠIFRA

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

29,5 x 20SIJ cmEČANJ | January

7.

TRODJELNI POSLOVNI SIVO-PLAVI

124

49.

| Dezember | Dicembre

1 8 15 22 29

29 30 7 6 13 14 20 21 27 28

48.

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

2 9 16 23 30

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Tjedan Week Woche Settimana

5 12 19 26 2

6 5 4 3 2 13 9 10 11 12 20 14 15 16 17 18 19 27 21 22 23 24 25 26 6 3 4 5 6 5 4 3 2 1 13 1028 11 12

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

PROSINAC | December

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

01/2022

| Gennaio SIJEČANJ | January | Januar

29,5 x 20 cm

12/2021 Subota Saturday Samstag Sabato

Petak Friday Freitag Venerdi

Subota Saturday Samstag Sabato

6 5 4 3 2 13 9 10 11 12 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 6 5 4 3 2

TRODJELNI POSLOVNI SIVO-CRVENI ŠIFRA

0011266

001125

DIMENZIJA

DIMENZIJA

295 x 620 mm

295 x 620 mm

DOTISAK

DOTISAK

295 x 200 mm

295 x 200 mm

JEZIK

JEZIK

HR, GB, DE, IT

HR, GB, DE, IT

6,20 kn

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

6,20 kn


29,5 cm

bre

49 50 51 52

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

2022 1 SIJEČANJ

29,5 x 20 cm 52

12 Prosinac 2021

48 49 50 51 52

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1

December | Dezember | Dicembre

1 82 15 22 29 3

1 SIJEČANJ 2022

52 1 2 3 4 2

5 6 7 8 9

27 3 10 17

28 4 11 18 24/31 25

Veljača 2022

31 7 14 21 28

1 8 15 22 1

27 28 29 3 4 5 2 3 4 5 910 10 11 11 12 12 16 17 18 19 23 24 25 26 30 1 2 19 1731 18 24 31 25 26 30 /31 1 2 January | Januar | Gennaio

4 29 52 12 5 19 6 267 8

Nova godina

6 7 13 14 31 207 21 271428

Veljača 2022 Sveta tri kralja

30 6 13 20 27 Sveta tri kralja

8 9 15 16 2 1 22 8 23 9 29 15 30 16

21 22 23 3 4 51 6 2 1028 11 12 13

2 9 9 16 17 23 24 2 3

February | Februar | Febbraio

18 25 4

19 26 5

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

42 cm

30 7 14 21 28

29 6 13 20 27 Vaš

prostor za dotisak

80g

listova

December | Dezember | Dicem

nac 2021 12 Prosi

48

12

50/1

20 cm

+

vrećica

Vaš

January | Januar | Gennaio

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29 Nova godina

2 9 16 23 30

February | Februar | Febbraio

29,5 x 20 cm

12 Prosinac 2021

48 49 50 51 52

4 11 18 25 4

5 12 19 26 5

20 27 6

6 13 20 27 6

30 7 14 21 28

December | Dezember | Dicembre

1 8 15 22 29

2 3 9 10 16 48 17 23 49 24 30 31

52

2 3 4 2

5 6 7 8 9

ŠIFRA

Veljača 2022

31 7 14 21 28

1 8 15 22 1

5 12 19 26

2 9 16 23 2

6 7SIJEČ8ANJ 2022 9 1 13 14 15 16 20 21 22 23 27 5228 29 30

2 9 16 23 30

3 10 11 17 18 24 225 3 4

4

8 9

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

10 9 8 ŠIFRA 15 16 17 23 24 220011139 3 2 1 DIMENZIJA

11 18 25 4

12 19 26 5

6 13 20 27 6

29 5 12 19 26

Sveta tri kralja

Veljača 2022

7 14 21 28

295 x 620 mm

295 x 620 mm

DOTISAK

DOTISAK

295 x 200 mm

295 x 200 mm

JEZIK

JEZIK

HR, GB, DE, IT

HR, GB, DE, IT

6,20 kn

January | Januar | Gennaio

Nova godina

TRODJELNI POSLOVNI 5 4 3 2 1 5 31 ŽUTO-SIVI 2

5 12 19 26 2

30 6 13 20 27

27 28 35 6 4 12 13 19 20 26 27 11 10 5 6 17 18 24/31 25

February | Februar | Febbraio

14

4 11 18 25 1

3 10 17 24 31

Sveta tri kralja

7

DIMENZIJA

1 8 15 22 29

Nova godina

3 4 10 11 17 18 24/31 25

6

0011138

5

January | Januar | Gennaio

3

TRODJELNI POSLOVNI NARANČASTI

4

11 12 2918 1930 267 6 25 1 2 50 13 14 51 20 21 27 28 29 3052 3127 1 228

1 SIJEČANJ 2022

1

3 10 17 24 3

29 6 13 20 27

bre

December | Dezember | Dicem

nac 2021 12 Prosi

February | Februar | Febbraio

125 6,20 kn


POSLOVNI KALENDARI 12

48. 49. 50. 51.

29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 UK

UK

52.

2021

er Dicembre Prosinac December Dezemb

1 8 15 22 29 AT

IT

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31 SK

4 11 18 25 1

HR

SI

IE

HU PL BE DK SE SK FR

UK

AT

DE

NL

IT

SI

IE

DK

DE

SE

SK

IT

FR

AT

Nova godina

SE SK PL AT

IT

DE

Sveta tri kralja

UK

DE

HR

NL

AT

FR

SI

5-DJELNI PLAVO-SIVI

DK

IE

12

HU PL DK SE SK

IE

AT

49.

51.

HU

2 9 16 23 30

52.

BE

SE

52.

HU PL BE DK SE SK

HR

FR

SI

IE

HU PL DK SE SK

DE

AT

IT

NL

NL

FR AT

Božić

Sveti Stjepan

UK

2022

Siječanj January Januar Gennaio

27 28 29 30 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24/31 25 26 27

SE SK PL AT

DE

Sveta tri kralja

2. 3.

SK

PL

4.

2

27,5 cm

prostor za dotisak

5.

8. 9.

33 cm

31 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30 HR

SI

IE

HU PL BE

UK

SE

IT

FR

SI

DK

DE

SK

NL

AT

Nova godina

2022

Veljača February Februar Febbraio

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 SI

6.

3

RS

2022

Ožujak March März Marzo

28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 RS

9.

DE

10.

HU

11. 12. 13.

49 cm

4 13. 14.

126

IE

IT

RS

HR, GB, DE, IT

15.

80g

SI

DE

IT

1.

7.

JEZIK

listova

HR

UK

HR

275 x 200 mm

25/1

IT

SK

1

DOTISAK

vrećica

AT

SI

275 x 1020 mm

+

30 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 1 2

UK

002233

12

29 6 13 20 27

48.

ŠIFRA DIMENZIJA

2021

Prosinac December Dezember Dicembre

FR

IT

NL

HU PL BE

UK

NL

IT

SI

DE

50.

27 28 29 30 31 1 1. 3 4 5 6 7 8 14 15 2. 10 11 12 13 ZA PRIJEVOZNIKE I LOGISTIKU OZNAČENI BLAGDANI 2U1EU!22 3. 17 18 19 20 24/31 25 26 27 28 29 4. HR

HR

27,5 x 20 cm

2022 HR

52.

5 12 19 26 2 Sveti Stjepan

Božić

Gennaio Siječanj January Januar

1

Vaš

20 cm

2022

13,90 kn

28 4 11 18 25

BA DE IT

SI

FR NL AT

IE

HU PL BE DK SE SK

Uskrsni ponedjeljak

17.

2022

Travanj April April Aprile

HR

16.

IE

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27 SI NL

31 1 2 3 7 8 9 10 14 15 16 17 21 22 23 24 28 29 30 1 DK

DK DE

UK

NL SK

SE

HU

DK

NL

HR

SI

FR NL AT

BA

SK

Uskrs IT

DK

HU PL BE

SE

IT

RS

IE

DK

DE


Vaš

48.

27,5 x 20 cm

49. 50. 12

2021

Prosinac December Dezember Dicembre

51. 48. 49. 50. 51.

29 6 13 20 27 UK

52.

30 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 1 2 AT

SK

HR

SI

IE

HU PL BE DK SE SK

UK

FR

DE IT

Božić

HR

SI

IE

52.

IT

NL

UK

FR AT

Sveti Stjepan

1 8 15 22 29 AT

IT

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31 SK

4 11 18 25 1

HR

SI

IE

HU PL BE DK SE SK FR

UK

AT

DE

NL

IT

SE SK PL AT

DE

Sveta tri kralja

3. 4.

2

5.

31 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30

Veljača February Februar Febbraio

HR

UK DE IT

NL FR

SI

IE

HU PL BE

27 28 29 30 31 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 19 20 21 22 17 18OZNAČENI BLAGDANI U EU! 24/31 25 26 27 28 29

SE

8. 9.

3

2022

1.

28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

2. IT

UK

3.

DE

27,54.cm

prostor za dotisak

HR

NL

AT

FR

SI

DK

IE

HU

BE

12. 13.

FR

AT

SE

SK

NL

AT

Nova godina

SE

SK

PL

2 9 16 2 ZA3 PRIJEVOZNIKE I LOGISTIKU 30 SI

ŠIFRA 000233 DIMENZIJA 275 x 870 mm DOTISAK

IE

275 x 200 mm JEZIK

34 cm

HU

11.

HU PL DK SE SK

4-DJELNI PLAVO-SIVI

DE

10.

DK

Sveta tri kralja

RS

9.

HU PL BE

IT

SE SK PL AT

RS

Ožujak March März Marzo

IE

DE

DE

AT

2022

SI

UK

FR

HR

SK

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 RS

7.

IE

IT

NL

IT

Nova godina

SI

6.

52.

SI

DK

20 cm

27 28 29 30 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24/31 25 26 27 IT

2.

2022

Siječanj January Januar Gennaio

HR

1.

SI

DE

UK

33 cm

52.

HR

2022 HR

1

5 12 19 26 2 Sveti Stjepan

Božić

Gennaio Siječanj January Januar

1

HU PL DK SE SK

DE

AT

NL

29 30 6 7 13 14 20 21 27 28 UK

IT

2021

er Dicembre Prosinac December Dezemb

12

HR, GB, DE, IT

11,90 kn

+

vrećica

25/1

12

listova

80g

127


POSLOVNI KALENDARI 2 3 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 1 8

44. 45. 46. 47. 48.

5

4

6

re

December | Dezember | Dicemb

Prosinac 2021

bre

November | November | Novem

7

11 12 13 14 18 19 20 21 25 26 27 28

4 5 11 12 18 19 25 26

2 3 9 10 6 7 17 16 13 14 15 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 1 8

48. 49. 50. 51. 52.

February | Februar | Febbraio

Veljača 2022 5 6. 7. 8. 9.

22 Siječanj 20 | Genn aio

31 1 7 8 14 15 21 22 28 1

2 3 9 10 16 17 23 24 2 3

1. 2. 3. 4.

27 28 29 30 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24/31 25 26 27 Sveta tri kralja

Veljača 2022

5 6. 7.

31 1 7 8 14 15 21 22 28 1

February | Februar | Febbraio

2 3 9 10 16 17 23 24 2 3

5

9.

2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

9.

4

5

6

11 18 25 1

12 19 26 2

13 20 27 3

14. 15. 16. 17.

Vaš

44. 45. 46. 47.

DOTISAK

48.

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

November | November | Novembre

3 10 17 24

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

Prosinac 2021 48. 49. 50. 51. 1.

6 13 20 27

27 28 29 30 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24/31 25 26 27

1. 2.

Sveta tri kralja

3.

HR, GB, DE, IT

4. 5.

Veljača 2022

6.

128

4 11 18 25

6 13 20 27 3

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

Lipanj 2022

30 31 1 23. 6 7 8 24. 13 14 15 25. 20 21 22 26. 27 28 29

22.

2 9 16 23 30

3 10 17 24 1

June | Juni | Giugno

2 3 4 9 10 11 16 17 18 24cm25 23 29,5 30 1 2

prostor za dotisak

5 12 19 26 3

7 14 21 28

December | Dezember | Dicembre

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

Januar y | Januar | Gennaio

JEZIK

7. 8.

80g

29 30 1 6 7 8 13 14 15 20 21 22 27 28 29

Siječanj 2022

295 x 200 mm

listova

May | Mai | Maggio

25 26 27 28 18. 2 3 4 5 19. 9 10 11 12 20. 16 17 18 19 24/31 25 26 21. 23/30

Studeni 2021

295 x 620 mm

50/1

5 12 19 26 2

29,5 x 20 cm

DIMENZIJA

+

30 6 13 20 27

29 5 12 19 26

17.

000124

vrećica

4 11 18 25 1

22 Travanjl | 20 Apri le

Svibanj 2022

ŠIFRA

12

28 4 11 18 25

13.

March | März | Marzo

TRODJELNI 5 MJESECI PLAVI 8.

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

Nova godina

Ožujak 2022

6

9.

Apri l | Apri

31 7 14 21 28

28 1 10. 7 8 13 12 11 11. 14 15 20 19 18 25 26 27 12. 21 22 4 5 6 13. 28 29 4

2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

28 1 10. 7 8 13 12 11 11. 14 15 20 19 18 25 26 27 12. 21 22 4 5 6 13. 28 29 6

5

4

Janu ar y | Janu ar

52.

March | März | Marzo

Ožujak 2022

20 cm

Studeni 2021

6,20 kn

9. 10.

31 7 14 21 28

1 8 15 22 1

February | Februar | Febbraio

2 9 16 23 2

3 10 17 24 3

4 11 18 25 4

5 12 19 26 5

6 13 20 27 6

31 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30 Nova godina

Ožujak 2022

10. 11. 12. 13. 14.

28 7 14 21 28

1 8 15 22 29

March | März | Marzo

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

6 13 20 27 3

42 cm

2022


r Dezember 12 _ 2021 Prosinac Decembe PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

29 6 13 20 27

48. 49. 50. 51. 52.

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

1 8 15 22 29

30 7 14 21 28

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

SIJEČANJ | January | Januar Tjedan Week Woche Settimana

52. 1.

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

3. 4.

prostor za dotisak

1 8 15 22 1

MITTWOCH MERCOLEDÍ

2 9 16 23 2

3 10 17 24 3

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

4 11 18 25 4

31 7 45. 46. 14 47. 21 48. 28

SVETA TRI KRALJA

6 ČET

44.

7 PET 8 SUB 9 NED 10 PON 11 UTO 12 SRI 13 ČET 14 PET 15 SUB

01/2022

Tjedan Week Woche Settimana

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

Nova godina

48. 49. 50. 51. 52.

16 NED

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

5 12 19 26 5

6 13 20 27 6

1 8 15 22 29

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

28 5 12 19 26 Sveti Stjepan

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

2 9 16 23 30

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

3 10 17 24 1

4 11 18 25 2

18 UTO

PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

19 SRI 20 ČET 21 PET 22 SUB

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

5 12 19 26 3

6 13 20 27 4

24 PON

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

29 6 13 20 27

26 SRI

30 NED 31 PON

MITTWOCH MERCOLEDÍ

27 3 10 17

4.

28 PET 29 SUB

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

23/30 24/31

2.

27 ČET

SRIJEDA WEDNESDAY

3.

1.

25 UTO

2 PET 3 SUB 4 NED 5 PON 6 UTO 7 SRI 8 ČET 9 PET 10 SUB 11 NED 12 PON 13 UTO 14 SRI 15 ČET

| Dicembre 12/2022 | December | Dezember Nedjelja Subota

26 2 9 16

52.

23 NED

1 ČET

Novembre

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

28 4 11 18 25

Petak Friday Freitag Venerdi

Sunday Sonntag Domenica

Saturday Samstag Sabato

3 10 17 24 31

2 9 16 23 30

4 11 18 25 1 Božić

16 PET

ar Genn 1 _ 2023 Siječanj January Janu

17 PON NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

PROSINAC

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

Subota Saturday Samstag Sabato

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

29 5 12 19 26

aio

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

30 31 6 7 13 14 20 21 27 28

17 SUB NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

1 8 15 22 29

18 NED 19 PON 20 UTO 21 SRI 22 ČET 23 PET 24 SUB BOŽIĆ

25 NED

SVETI STJEPAN

26 PON 27 UTO 28 SRI 29 ČET 30 PET 31 SUB

Vaš

TRODJELNI PLANER SIVO CRVENI

29,5 x 20 cm

ŠIFRA

20 cm

31 7 6. 7. 14 8. 21 9. 28 29,5 cm 5.

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

002176 12 _ 2021 Prosinac December Dezember Dicembre TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

48. 49.

42 cm

PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

5 SRI

31 7 14 21 28

February Februar Febbraio SRIJEDA WEDNESDAY

PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

4 UTO

Petak Friday Freitag Venerdi

27 28 29 30 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24/31 25 26 27

2 _ 2022 Veljača

3 PON

| Gennaio

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

r November 11 _ 2022 Studeni Novembe

2 NED

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

Sveta tri kralja

2.

NOVA GODINA

1 SUB

Dicembre

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

50. 51. 52.

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

1 SUB

52. 1. 2. 3. 4.

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

27 28 29 30 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24/31 25 26 27 Sveta tri kralja

Petak Friday Freitag Venerdi

3 PON

5 SRI 6 ČET

5. 6. 7. 8. 9.

SVETA TRI KRALJA

295 x 620 mm

7 PET 8 SUB 9 NED 10 PON 11 UTO 12 SRI

DOTISAK

13 ČET 14 PET 15 SUB

01/2022 Subota Saturday Samstag Sabato

295 x 200 mm

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

31 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30 Nova godina

JEZIK HR, GB, DE, IT

16 NED

2 _ 2022 Veljača February Februar Febbraio TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

DIMENZIJA

2 NED

4 UTO

SIJEČANJ | January | Januar | Gennaio Tjedan Week Woche Settimana

NOVA GODINA

17 PON

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

31 7 14 21 28

1 8 15 22 1

2 9 16 23 2

3 10 17 24 3

4 11 18 25 4

5 12 19 26 5

6 13 20 27 6

18 UTO 19 SRI 20 ČET 21 PET 22 SUB 23 NED 24 PON 25 UTO 26 SRI 27 ČET 28 PET 29 SUB 30 NED 31 PON

6,50 kn

+

vrećica

50/1

12

listova

80g

129


POSLOVNI KALENDARI Dezember 12 _ 2021 Prosinac December NOVA GODINA

1 SUB 2 NED

48.

3 PON 4 UTO

49.

5 SRI SVETA TRI KRALJA

6 ČET 7 PET

50. 51.

8 SUB

52.

9 NED

11 UTO

TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

12 SRI 13 ČET

52.

14 PET 15 SUB

1.

16 NED

2.

17 PON 18 UTO

3.

19 SRI

4.

20 ČET 21 PET

27 ČET 28 PET 29 SUB 30 NED

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

27 28 3 4 10 11 17 18 24/ 31 25

PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

23 NED

26 SRI

30 7 14 21 28

2 _ 2022 Veljača

22 SUB

25 UTO

29 6 13 20 27

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

1 8 15 22 29

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

Dicembre

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

4 _ 2022

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

4 PON

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

4 11 18 25 4

11.

6 SRI 7 ČET

12.

8 PET

13.

9 SUB

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

5 12 19 26 5

6 13 20 27 6

13 SRI

15 PET

14.

16 SUB

USKRSNI PONEDJELJAK

18 PON

17.

20 SRI

24 NED

17.

25 PON

18.

26 UTO

Vaš

27 SRI

20.

29,5 x 20 cm

TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

48.

3 PON

49.

5 SRI SVETA TRI KRALJA

50.

7 PET 8 SUB 9 NED 10 PON 11 UTO 12 SRI 13 ČET 14 PET

51. 52.

52.

17 PON

1. 2.

18 UTO 19 SRI 20 ČET

3. 4.

21 PET 22 SUB 23 NED 24 PON 25 UTO

+

vrećica

130

50/1

12

listova

28 PET

110g

6,50 kn

29 SUB 30 NED 31 PON

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

5 12 19 26 2

6 13 20 27 3

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 1

4 11 18 25 1

3 10 17 24 31

29 5 12 19 26

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

21.

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

27 4 11 18 23/30 24/31 25

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

27 3 10 17 24/ 31

28 4 11 18 25

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

01.01. Nova godina • 06.01. Sveta tri kralja

2 _ 2022 Veljača February Februar Febbraio TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

5.

26 SRI 27 ČET

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

25 2 9 16

1 _ 2022 Siječanj January Januar Gennaio TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

15 SUB 16 NED

2 9 16 23 30

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

i ponedjeljak 17.04. Uskrs • 18.04. Uskrsn

26 3 10 17

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

29 30 28 29,5 cm 5 6 7 13 14 12prostor za dotisak 19 20 21 26 27 28

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

1 8 15 22 29

12 _ 2021 Prosinac December Dezember Dicembre NOVA GODINA

4 UTO

HR, GB, DE, IT

19.

28 ČET

6 ČET

1 8 15 22 29

PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

23 SUB

30 SUB

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

gio 5 _ 2022 Svibanj May Mai Mag

21 ČET 22 PET

1 SUB

JEZIK

16.

19 UTO

1 _ 2022

295 x 200 mm

15.

USKRS

17 NED

2 NED

DOTISAK

28 4 11 18 25

13.

14 ČET

000470

295 x 620 mm

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

12 UTO

29 PET

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

le 4 _ 2022 Travanj April April Apri

11 PON

2 9 16 23 30

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

DIMENZIJA

10.

5 UTO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

1 8 15 22 29

28 7 14 21 28

9.

3 NED

10 NED

o Februar y Februar Febbrai

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

2 SUB

Sveta tri kralja 01.01. Nova godina • 06.01.

1 2 3 5. 31 8 9 10 7 PLANER TRODJELNI 6. 17 7. 14 15 16 PLAVI 24 8. 21 22 23 ŠIFRA 1 2 3 9. 28

31 PON

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

Marzo 3 _ 2022 Ožujak March März

1 PET

uar Gennaio 1 _ 2022 Siječanj January Jan

10 PON

24 PON

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

20 cm

1 _ 2022

6. 7. 8. 9.

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

31 7 14 21 28

1 8 15 22 1

2 9 16 23 2

3 10 17 24 3

4 11 18 25 4

5 12 19 26 5

6 13 20 27 6

42 cm

2022


1 _ 2022 r Dezembe 12 _ 2021 Prosinac Decembe PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

48. 49. 50. 51. 52.

29 6 13 20 27

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

1 8 15 22 29

30 7 14 21 28

r Dicembre

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

ar Genn 1 _ 2022 Siječanj January Janu TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

52. 1. 2. 3. 4.

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

2 _ 2022 Veljača

za dotisak

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

1 8 15 22 1

20 cm

31 7 6. 7. 14 29,5 cm 8. 21 9. 28 prostor 5.

30 6 13 20 27

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

2 9 16 23 2

5 SRI

3 10 17 24 3

4 11 18 25 4

SVETA TRI KRALJA

6 ČET 7 PET 8 SUB 9 NED 10 PON

12 SRI

TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

13 ČET

2 9 16 23 30

14 PET

48.

15 SUB 16 NED

49.

17 PON

50.

18 UTO 19 SRI

51.

20 ČET

52.

21 PET 22 SUB

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

5 12 19 26 5

6 13 20 27 6

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

3 10 17 24 1

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

28 5 12 19 26

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

29 6 13 20 27

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

30 7 14 21 28

1 _ 2023 Siječanj

23 NED

PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

24 PON 25 UTO

3.

26 2 9 16

4.

23/30

52.

26 SRI 27 ČET

1.

28 PET

2.

29 SUB 30 NED 31 PON

Vaš

48.

50. 51. 52.

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

1 8 15 22 29

52. 1. 2. 3. 4.

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

27 3 10 17 24/ 31

28 4 11 18 25

29 5 12 19 26

30 6 13 20 27

31 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

01.01. Nova godina • 06.01. Sveta tri kralja

2 _ 2022 Veljača February Februar Febbraio

5. 6. 7. 8. 9.

5 12 19 26 3

6 13 20 27 4

1 ČET 2 PET 3 SUB 4 NED 5 PON 6 UTO 7 SRI 8 ČET 9 PET 10 SUB

Dicembre

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

11 NED 12 PON 13 UTO 14 SRI 15 ČET 16 PET 17 SUB 18 NED 19 PON 20 UTO

25.12. Božić • 26.12. Sveti Stjepan

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

21 SRI 22 ČET

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

23 PET 24 SUB

27 28 29 30 31 1 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 TRODJELNI PLANER 24/31 25 26 27 28 29 25 NED

BOŽIĆ

26 PON

SVETI STJEPAN

27 UTO 28 SRI

29 ČET

30 PET

ZELENI

31 SUB

000175 DIMENZIJA

1 _ 2022 1 SUB

NOVA GODINA

2 NED

295 x 620 mm

3 PON 4 UTO 5 SRI 6 ČET

SVETA TRI KRALJA

DOTISAK

7 PET 8 SUB 9 NED

295 x 200 mm

11 UTO

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

January Januar Gennaio

10 PON

1 _ 2022 Siječanj January Januar Gennaio TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

4 11 18 25 2

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

12 _ 2022

ŠIFRA

12 _ 2021 Prosinac December Dezember Dicembre

49.

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

29,5 x 20 cm

TJEDAN WEEK WOCHE SETTIMANA

r Novembre

r Dezember 12 _ 2022 Prosinac Decembe

11 UTO

1 8 15 22 29

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

31 7 45. 14 46. 47. 21 48. 28

44.

4 UTO

Sveta tri kralja 01.01. Nova godina • 06.01.

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

3 PON

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

31 7 14 21 28

NOVA GODINA

1 SUB 2 NED

aio

February Februar Febbraio

42 cm

PONEDJELJAK TJEDAN MONDAY WEEK MONTAG WOCHE LUNEDI SETTIMANA

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

29 5 12 19 26

27 28 3 4 10 11 17 18 24/ 31 25

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

r Novembe 11 _ 2022 Studeni Novembe

12 SRI 13 ČET 14 PET

JEZIK

15 SUB 16 NED 17 PON 18 UTO

HR, GB, DE, IT

19 SRI 20 ČET 21 PET 22 SUB

PONEDJELJAK MONDAY MONTAG LUNEDI

UTORAK TUESDAY DIENSTAG MARTEDÍ

SRIJEDA WEDNESDAY MITTWOCH MERCOLEDÍ

ČETVRTAK THURSDAY DONNERSTAG GIOVEDI

PETAK FRIDAY FREITAG VENERDÍ

SUBOTA SATURDAY SAMSTAG SABATO

NEDJELJA SUNDAY SONNTAG DOMENICA

31 7 14 21 28

1 8 15 22 1

2 9 16 23 2

3 10 17 24 3

4 11 18 25 4

5 12 19 26 5

6 13 20 27 6

23 NED 24 PON 25 UTO 26 SRI 27 ČET 28 PET 29 SUB 30 NED 31 PON

6,50 kn

+

vrećica

50/1

12

listova

80g

131


2022

POSLOVNI KALENDARI

25 x 17 cm

25 x 17 cm

DECEMBER • DEZEMBER • DICEMBRE

2021

Siječanj

15,5 cm

Vaš

JANUARY • JANUAR • GENNAIO

2022

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

48. 49. 50. 51. 52.

29

30

6 7 13 14 20 21 27 28

Siječanj

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 Božić

JANUARY • JANUAR • GENNAIO

Sveti Stjepan

2022

52. 1. 2. 3. 4.

27

28

29

30

31

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 /31 25 26 27 28 Sveta tri kralja

Veljača

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30 Nova godina

FEBRUARY • FEBRUAR • FEBBRAIO

2022

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

52. 1. 2. 3. 4.

27

28

29

30

31

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 /31 25 26 27 28 Sveta tri kralja

Veljača

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

5.

Nova godina

FEBRUARY • FEBRUAR • FEBBRAIO

2022

6. 7. 8. 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 31

Ožujak

MARCH • MÄRZ • MARZO

2022

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

5. 6. 7. 8. 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 31

9. 10. 11. 12. 13.

28

7 14 21 28

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3

15,95 kn 132

15,5 cm

Vaš

15,5 cm

PROSINAC

prostor za dotisak

17 cm

25 cm


PROSINAC

Vaš

Vaš

Vaš

Vaš

25 x 17 cm

25 x 17 cm

25 x 17 cm

25 x 17 cm

DECEMBER • DEZEMBER • DICEMBRE

PROSINAC

2021

2021

DECEMBER • DEZEMBER • DICEMBRE

PROSINAC

DECEMBER • DEZEMBER • DICEMBRE

PROSINAC

2021

DECEMBER • DEZEMBER • DICEMBRE

2021

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

48. 49. 50. 51. 52.

30 1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 1 2

29

Siječanj

Božić

49. 50. 51.

Sveti Stjepan

JANUARY • JANUAR • GENNAIO

30 1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30 29

48.

52.

Siječanj

2022

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 1 2 Božić

Sveti Stjepan

2022

JANUARY • JANUAR • GENNAIO

48. 49. 50. 51. 52.

30 1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30 29

Siječanj

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 1 2 Božić

JANUARY • JANUAR • GENNAIO

30 1 2 6 7 8 9 13 14 15 16 20 21 22 23 27 28 29 30 29

48. 49. 50. 51.

Sveti Stjepan

52.

Siječanj

2022

3 4 5 10 11 12 17 18 19 24 25 26 31 1 2 Božić

JANUARY • JANUAR • GENNAIO

Sveti Stjepan

2022

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

52. 1. 2. 3. 4.

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 /31 25 26 27 28 29 30 27

Veljača

FEBRUARY • FEBRUAR • FEBBRAIO

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 /31 25 26 27 28 29 30 27

52.

Nova godina

1.

Sveta tri kralja

Nova godina

Sveta tri kralja

2. 3. 4.

Veljača

2022

2022

FEBRUARY • FEBRUAR • FEBBRAIO

52. 1. 2. 3. 4.

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 /31 25 26 27 28 29 30 27

Veljača

FEBRUARY • FEBRUAR • FEBBRAIO

28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 /31 25 26 27 28 29 30 27

52.

Nova godina

1.

Sveta tri kralja

Nova godina

Sveta tri kralja

2. 3. 4.

Veljača

2022

FEBRUARY • FEBRUAR • FEBBRAIO

2022

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Thursday Donnerstag Giovedi

Friday Freitag Venerdi

Saturday Samstag Sabato

Sunday Sonntag Domenica

5. 6. 7. 8. 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 31

Siječanj PONEDJELJAK

TJEDAN Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

6. 7. 8. 9.

3 4 10 11 2. 17 18 3. Veljača 24 /31 25 4.

1.

TJEDAN

PONEDJELJAK

UTORAK

Week Woche Settimana

Monday Montag Lunedi

Tuesday Dienstag Martedí

31

30

29

28

5 12 19 26

6 13 20 27

Sveta tri kralja

NEDJELJA Sunday Sonntag Domenica

Saturday Samstag Sabato

Friday Freitag Venerdi

Thursday Donnerstag Giovedi

Wednesday Mittwoch Mercoledí

Tuesday Dienstag Martedí

PETAK

ČETVRTAK

SRIJEDA

UTORAK

2 9 16 23 0 32022

1 8 15 22 29 Nova godina

7 14 21 28

SRIJEDA

Wednesday Mittwoch Mercoledí

A

K

Week Woche ana Settim

JELJAK PONED y Monda g Monta Lunedi

7. 8. 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 31

ČETVRTAK

Thursday Donnerstag Giovedi

PETAK

Friday Freitag Venerdi

UTORA

y Tuesda ag Dienst dí Marte

SRIJED

sday Wedne och Mittw dí le Merco

RTAK

ČETV

sday Thur erstag Donn i Gioved

Z • M ÄR PETAK

Friday ag Freit i Venerd

ZO • M AR TA SUBO

ay Saturd g Samsta Sabato

5. 6. 7. 8. 9.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 31

TRODJELNI SIRIO ŠIFRA 000173

000107

000172

000431

021780

021770

SUBOTA

ecco

250 x 650 mm

NEDJELJA

Saturday Samstag Sabato

ecco

DIMENZIJA

Sunday Sonntag Domenica

DOTISAK

31

H M AR C

TJEDAN

6.

FEBRUARY • FEBRUAR • FEBBRAIO

1 2 3 4 5 6 6. 7 8 9 10 11 12 13 7. 14 15 16 17 18 19 20 2022 8. 21 22 23 24 25 26 27 ak 28 1 2 3 4 Ožuj9. 5 56 6 4 2 3 1 12 13 1 8 2 1 9. 9 10 8 19 20 8 7 1 10. 16 17 5 26 27 5 1 14 11. 24 2 3 5.

5.

2022

UAR • GENNAIO JANUARY • JAN SUBOTA

27

52.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 31

5.

250 x 170 mm JEZIK HR, GB, DE, IT

LJA

NEDJE

ay Sund tag Sonn nica Dome

14,45 kn

+

koverta

50/1

12x3 listova

80g

133


2022

POSLOVNI KALENDARI

42 cm

fotografija Let balonom, Kapadokija

20 cm

29,5 cm

HRVATSKI PROIZVOD KALENDAR TRODJELNI “Poslovni sivo- plavi” 30/1

12

listova

80g

295x200_001127_trodjelni_posl_plavi_GLAVA_22.indd 1

02/07/2021 11:10

PROSINAC | December Tjedan Week Woche Settimana

48. 49.

ZA MALOPRODAJE

50. 51.

TRODJELNI POSLOVNI SIVO-PLAVI S FOTOGRAFIJOM ŠIFRA

52.

52. 1.

001127

2.

DIMENZIJA

3.

295 x 620 mm

4.

Tjedan Week Woche Settimana

HR, GB, DE, IT

5. 6. 7. 8.

+

vrećica

134

50/1

listova

80g

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

Petak Friday Freitag Venerdi

Subota Saturday Samstag Sabato

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

29 6 13 20 27

30 7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 1

5 12 19 26 2

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

27 28 29 30 3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24/31 25 26 27 Sveta tri kralja

Petak Friday Freitag Venerdi

01/2022 Subota Saturday Samstag Sabato

7,20 kn

9.

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

31 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23 28 29 30 Nova godina

02/2022

VELJAČA | February | Februar | Febbraio

JEZIK

12

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

SIJEČANJ | January | Januar | Gennaio Tjedan Week Woche Settimana

12/2021

| Dezember | Dicembre

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Ponedjeljak Monday Montag Lunedi

Utorak Tuesday Dienstag Martedí

Srijeda Wednesday Mittwoch Mercoledí

Četvrtak Thursday Donnerstag Giovedi

Petak Friday Freitag Venerdi

Subota Saturday Samstag Sabato

Nedjelja Sunday Sonntag Domenica

31 7 14 21 28

1 8 15 22 1

2 9 16 23 2

3 10 17 24 3

4 11 18 25 4

5 12 19 26 5

6 13 20 27 6

Sve cijene u katalogu su bez pdv-a. Zadržavamo pravo pogreške u tisku.


Niste u katalogu pronašli kalendar kakav Vam treba?

Za vas ćemo izraditi potpuno personalizirani kalendar!


Og grafika d.o.o. Trešnjevka 59 10450 Jastrebarsko Hrvatska / Croatia OIB: HR50729726275

www.og-grafika.hr

www.tvornicaknjiga.hr

www.tvornicakalendara.hr

INFO@OG-GRAFIKA.HR

047/819-364 047/819-367


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.