Page 1

ANRETNING: Jern, proteiner og vitaminer.

OPRYDNING: Stemmer lister af. Tomme tal-

MADLAVNING: Der pulseres. Snittes og

VED BUFFETEN: Den glade fodboldspiller.

Sat sammen som indbydende og smagful-

lerkner og fade står tilbage. Der skal

røres. Bages, koges og steges. Kokke og

Den dedikerede teaterpige. Den entusia-

de måltider. I minutterne inden Spisehuset

ryddes op. Tørres borde af. Vaskes op.

køkkenpersonale med sans for råvarer

stiske sejler. Det spirende musiktalent.

fyldes med sultne elever og undervisere,

Gøres klar til næste rykind i Spisehuset.

og kvalitet. Et team krydret med engage-

Elever og undervisere. På kryds og

bæres der ind til den store buffet.

Pulsen på Oure Mark er aldrig i hvile…

rede elever.

tværs fyldes der på tallerknerne.

PULSEN PÅ OURE MARK Spisehuset er centrum – dagligdagens pulsslag – for elever og medarbejdere på Skolerne i Oure. Sunde måltider. Socialt mødested. Morgen, middag og aften tankes der energi, udveksles ord og grin, og nye venskaber opstår…

lederne af spisehuset Tove Rasmussen og Anette Ringmann Jensen sammen

Spisehuset er i sagens natur et levende omdrejningspunkt for elever og ansatte på Oure. Her tilbereder elever sammen med Spisehusets lærere tre gange dagligt mad til ca. 1000 mennesker. Spisehuset er et pædagogisk madværksted, hvor eleverne får indblik i madlavning, lærer om hygiejne og sikkerhed, og hvad det betyder at arbejde som team med en konkret defineret opgave. Sammenhængen mellem teori og praksis bliver vægtet højt, ellers hænger det ikke sammen. Maden i Spisehuset er varieret og ernæringsmæssigt rigtig sammensat, så eleverne kan præstere optimalt både i deres sport og performance og i det boglige rum.

Der ligger derfor et stort ansvar placeret i Spisehuset. Der indkøbes så vidt muligt lokalt og, i størst muligt omfang, økologisk. Det er vigtige principper og mål for lederne af Spisehuset Tove Rasmussen og Annette Ringmann.

"Vi ønsker at videregive vores glæde ved gode råvarer og dejlig mad.Vores elever skal være bevidste om, hvad de putter i munden, og hvor det kommer fra. Det er vores ambition, og det vi arbejder ud fra i den daglige undervisning" siger de to ledere af Spisehuset.

med jonathan sales som leder spisehuset i under sommer kurserne.

side 103 – OURE REFLECT

OURE REFLECT –

side 104

Oure Spisehus i Reflect 2  

Spisehuset i Oures magasin Reflect 2

Oure Spisehus i Reflect 2  

Spisehuset i Oures magasin Reflect 2

Advertisement