Ondernemend Friesland editie 7 november 2018

Page 60

Koster Eurotransport

‘ Heel Europa kent ons, nu de eigen regio nog’ In landen als Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland is Koster Eurotransport een begrip, maar in de eigen regio kent lang niet iedereen het transportbedrijf. “We zijn niet alleen gespecialiseerd in exceptioneel transport, we verzorgen allerlei soorten zendingen. Zowel nationaal als internationaal”, aldus directeur Bert de Jong. 60

OF 2018-07


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.