Fremtidens Skjern - Gentænk Skjern

Page 1

FREMTIDENS SKJERN 2030

– en borgerdrevet innovationsproces 1


GENTÆNK SKJERN – VELKOMST

Velkommen til fremtidens Skjern Med denne bog byder Skjern Udviklingsforum dig velkommen med talrige bud på fremtidens Skjern udarbejdet af henved 100 borgere, der har arbejdet på at Gentænke Skjern fra tidligt forår 2018 til nu. Flyvske tanker, halvfærdige projekter og blændende visioner i et skønt sammensurium. Og midt i det hele den anonyme og oplagte ide, som måske om nogle år bærer igennem som netop ”ideen over dem alle”. Kan vi ikke se det nu, kan vi det måske senere. Derfor er ALLE - vi siger ALLE – ideer, som er skrevet fra første færd på lapper og krøllede sedler, taget med. De ti arbejdsgrupper har selv valgt at fremhæve nogle for dem ekstra vigtige tanker og forslag. Som altid skal tingene pudses af til sidst. I nåede det, og vi nåede det. Stor tak for det. En fantastisk autentisk og flot bog og et godt værktøj - jeres produkt og vores fælles satsning. Skjern Udviklingsforum har prøvet det før, nemlig med Den Grønne Korridor Skjern! Startede ud i det blå og endte i det grønne paradis, som vi nu oplever. Samme proces: Fra mængder af ideer, samskabelse og samvær, vægtige diskussioner med nødvendige valg og fravalg over fælles træk til det gode resultat. Skjern Udviklingsforum har siden 2011 arbejdet for byens liv, for byens forskønnelse, for samvær og fester, for velkomst og for hinanden. Talrige mennesker har ydet og yder en indsats. Det er Skjern, når det er bedst!

Med Gentænk Skjern tager vi munden fuld og ser, om ikke succesen fra Den Grønne Korridor kan gentages. Vi tror på det folkelige engagement og involvering fra første færd, og I, som har deltaget, har givet os i Styregruppen energi til at klø på og lægge skinner for processen.

Nu er alt ikke proces. Vi vil også gerne se resultater og efter festlig fremlæggelse af de tænkte tanker den 15. september i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter bliver ideer og tanker strikket sammen til et egentlig forslag til Udviklingsplan for Skjern 2030. Det foregår i samarbejde mellem temaværterne, Skjern Udviklingsforums bestyrelse og vores indkaldte ”helikopterpiloter”, arkitekterne Mads Bay Møller og Bo Christensen samt Naturkrafts direktør Peter Sand. En stor tak til alle bidragydere, hvad enten det er med iderigdom eller praktisk hjælp. Stor tak til vores sponsorer, Skjern Udviklingsforums bestyrelse og indkaldte inspiratorer af alle slags.

God læselyst fra Styregruppen for Gentænk Skjern Niels Erik Kjærgaard, Peter Glargaard, Preben Hørsted, Keld Sandahl, Mette Christensen, Gunnar Thorup og Lars Foged

2


BAGGRUNDEN FOR GENTÆNK SKJERN Gentænk Skjern blev i realiteten påbegyndt af kommunen og The Architecture Project i november 2016 med samtalesalonen i slagteriets gamle slagtehaller i Skjern. De mange idéer, der kom frem på slagteriet, havde et stort potentiale, og derfor besluttede Skjern Udviklingsforum at undersøge mulighederne for at gennemføre projektet. Der blev nedsat en mindre styregruppe, som skulle komme med et konkret oplæg til den videre proces. Det blev til Gentænk Skjern! Et projekt, der havde kickoff for alle borgere i Skjern den 17. marts 2018 i Innovest, og hvor denne bog er beviset på den iderigdom, der dels var den dag i Innovest og dels i det efterfølgende halve år frem mod præsentationen af Fremtidens Skjern i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter den 15. september.

MÅLSÆTNINGEN FOR GENTÆNK SKJERN Skjern Udviklingsforum er blandt andet sat i verden for at være aktiv i forbindelse med udvikling af vores område, og derfor er det naturligt, at Skjern Udviklingsforum sætter sig i spidsen for Gentænk Skjern, der har til formål:

t tegne et billede af, hvordan vi ønsker Skjern skal opleves i 2030 eller 2040 måske A 2050 med angivelse af konkrete bud på de initiativer, der skal iværksættes, så Skjern området også i fremtiden opleves som et godt sted af arbejde, bo og leve.

Derudover har Gentænk Skjern også til formål at styrke samarbejdet mellem Skjern og Tarm, så befolkningen i de to byer tænker fælles strategier og fælles projekter på områder, der kan være til fælles gavn for de to bysamfund.

3


GENTÆNK SKJERN – PROCESSEN

Den 17. marts 2018 var 125 borgere i Skjern samlet i Innovest for at gentænke Skjern. Et festligt og iderigt kickoff.

Fra kickoff til udviklingsplan Skjern 2030 Lørdag den 17. marts 2018 lød startskuddet til Gentænk Skjern. En dag i Innovest med deltagelse af ca. 125 borgere, der skulle komme med ideer til Skjerns fremtid. Dagen bød på indlæg fra fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, indlæg ved Martine Brumsbjerg og Mads Reenberg, udnævnelse af 125 Gentænk Skjern ambassadører, musik, frokost i Skjern Streetfood og idegenerering i 10 temagrupper. På forhånd havde styregruppen udpeget 2-3 værter pr. temagruppe til at styre slagets gang i grupperne. På dagen i Innovest og i den efterfølgende periode meldte ca. 100 borgere sig til det videre arbejde i 10 temagrupper med at udvikle ideer til Skjerns fremtid. En opgave, som varede et halvt år, med mange møder i grupperne og med styregruppen frem mod offentliggørelsen for hele byen af Fremtidens Skjern i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter den 15. september 2018 samt offentliggørelse i nærværende bog. Undervejs er en enkelt gruppe faldet fra, men 9 grupper præsenterer fra deres stande i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter imponerende 48 ideer, som de har valgt at arbejde videre med ud fra deres bruttolister med flere end 350 ideer. Det hele er også samlet i denne bog. Bruttolisten med en gruppes ideer er starten på gruppens afsnit, og herefter præsenteres gruppens udvalgte og bearbejdede ideer. Så intet er gået tabt, og alt er klar til at enkeltpersoner, borgergrupper, virksomheder, foreninger og andre former for interessenter kan tage ideerne og realisere dem.

En professionel komite bestående af arkitekterne Bo Christensen og Mads Bay Møller samt direktør for Naturkraft Peter Sand deltager hele dagen den 15. september og vil på baggrund af gruppernes præsentationer arbejde med deres bud på en udviklingsplan for Skjern. “Den endelige plan offentliggøres i december 2018 efter en drøftelse med styregruppen, temagruppernes værter og Skjern Udviklingsforum. Alle ideer der er fremlagt her i bogen og på Fremtidens Skjern konferencen den 15. september 2018 i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter er byens ideer, og alle har mulighed for at blande sig og involvere sig i realiseringen af ideerne. Det er muligt at melde ind på ideer på konferencen og efterfølgende på skjernudviklingsforum.dk. Bare kom an…

PROCESSEN Arbejdsperiode ½ år

Kickoff i Innonvest 17.03.2018

4

Præsentation Fremtidens Skjern 15.09.2018

Planperioden

Drøftelse af forslag til Udviklingsplan Skjern 2030 28.11.2018

Skjern Udviklingsforum godkender Udviklingsplan Skjern 2030 03.12.2018

Offentliggørelse af Udviklingsplan Skjern 2030 Uge 49 2018


HVORDAN BLIVER MAN EN DEL AF FREMTIDENS SKJERN? Vi har alle i Skjern en interesse i, at det går godt for Skjern, så det også i fremtiden er et godt sted at arbejde, bo og leve. I Skjern er vi kendte for et stærkt fællesskab, dynamiske netværker, initiativrige personer og en fantastisk frivillighedskultur. Det har vi også brug for i udviklingen af Fremtidens Skjern, og der er behov for, at enkeltpersoner, borgergrupper, virksomheder, foreninger og alle andre former for interessenter støtter op om Fremtidens Skjern og involverer sig i realiseringen af de mange gode ideer, som findes i denne bog og på konferencen i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter. Derfor er der mulighed for at tilmelde sig realiseringen af enkeltstående ideer og større projekter på konferencen den 15. september, og der er også mulighed for at tilmelde sig på www.skjernudviklingsforum.dk.

5


GENTÆNK SKJERN – Byens udseende og liv

Byens udseende og liv Mette Højsgaard

Ole Christiansen

Aase Foged

Johnny Sørensen

Mette N. Madsen

Peter Carstensen

Birgitte Bollerup

Anita Bank Hindbo

Thomas Jensen

Jørgen Hillingsø

Thomas Lynge

Bent Jensen

Erik Peetz

Cecilie Voetmann

OVERSIGT OVER ALLE IDÉER OG FORSLAG: • Et nyt friluftsbad

• Lege/aktivitetsområder nede i byen a´la det har lavet inde i Herning gågade

• Større plads hvor man kan færdes

• Rundkørsel i krydset Enghavevej/Fredensgade

• Holger Danskes Plads – bilfri og overdækket

• Katte café

• Torvedage / bagagerumsmarked

• Lukket fodboldbane

• Fødevarer ”mekka” i midtbyen / overdækket

• Sushi restaurant

• Sammenhæng mellem byrum og pladser – vand og Skjern Å

• Flere butikker: Joe & the Juice, High end butikker, frozen yoghurt, 7 eleven på stationen, Starbucks

• Indbydende og inkluderende opholdsrum i bymidten fx blomsterkummer med bænke

• Steder man kan lade sin telefon op

• Udvikling af Banktorvet – ingen parkering og ophold

• Væk med genbrugsbutikkerne

• Vandhaver Skjern Udviklingsforum

• Flere vinduer i Skjern Centret

• Ny banestrækning (Ølgod-Grindsted-Billund-Vejle)

• Lyse og venlige butikker

• Et løft til Skjern Centret

• Mindre Å gennem Skjern by

• Eksisterende passager renoveres og gentænkes

• Lyskryds mellem Skjern & Tarm laves om til en rundkørsel

• Et lokale a´la godsbanen med åbent værksted for alle (familier, ældre, iværksættere mv)

• Flere cykelstier

• Æggepakkeriet aktiveres

• Koncertsted til forskellige arrangementer fx sange, stand-up, taler mv.

• Dynamisk butikslokale til pop-up butikker/restaurant – skoleelever - iværksættere • Rundetårn i Skjern med udsigt • Bro henover banen – beboelse – gangareal • Nytænkning af hele banearealet herunder remisen og gl. læsserampe • Vandrebroer over banen/Bredgade • Markant arkitektonisk højhus med boliger attraktivt beliggende • QR-koder ved historiske bygninger • Cykel/gangbro der forbinder Amager med midtbyen • Åbent værksted i det gamle slagteri – mødested for unge og ældre • Remisen til de unge • Ungdomsbygning til de unge evt. remisen, slagteriet, varmeværket på Kongevej • Shelters ved badesøen • Overdækning på Holger Danske Plads • Hele banearealet tilgængeligt – overgange – binde byen sammen • Byhaver i nærheden af baneområdet • Stationsbygningerne i Bredgade sat i spil på en ny måde – museumsbygninger • Info/bykort over Den Grønne Korridor (pladser, tårne, bakker og stier) • Gentænk Ringvejens udseende a´la motorvejen ved Silkeborg • Sammenhæng mellem Skjern & Tarm (Vardevej-Åboulevarden) • Holger Danske flyttes om ved Pakhuset/Skjern Bank • Blanding af vilde blomster/markblomster sås ved Kirkeåen / Den Grønne Korridor i det urørte græs • Bænke, skraldespande og sommerblomster ved badesøen og Den Grønne Korridor

6

• Blomster overalt

• Legeelementer til børn i gågaden

• Rutchebane, gyngestativer ol. ved Den Grønne Korridor • Svævebane i Fredsskoven + legeplads • Flere farverige blomster i byen • Flere farver på husene • Isbod ved den kommende strand • En lang handelsgade. • Renovere Centret og hive nye butikker ind + flytte blomsterbutikken ud • Flere diskoteker • Springvand som man kan løbe rundt i om sommeren • Flere aktiviteter ved Engene • Udendørs vandautomater • Biograf • Crossfit Center • Musiksted ved Banegården • Badestrand • Udendørs skaterpark (Bowls) • Udendørs fitness • Trampoliner i jorden • Holger Danskes Plads – bilfri og overdækket • Torvedage / bagagerumsmarked • Fødevarer ”mekka” i midtbyen / overdækket


Midtbyen Mulighed for leg, læring, kunst, ophold og inspirerende ture rundt i midtbyen. Små legepladser og spændende ruter rundt i byen for både børn og voksne vil skabe mere liv i centrum. I midtbyen (gågaden, banktorvet, Fakta, lægehuset, Holger Danskes Plads) er der gode muligheder for at skabe små og enkle lege- og bevægelseselementer, fx trampoliner. En Find Holger-rute kunne have fokus på leg, læring, kunst, byhistorie m.v. for børnefamilier, turister og alle os andre.

Figur 1

Figur 2

Foto: Cowi

Byhave-oase ved DSB-husene Udviklingen af en byhave-oase ved DSB-husene til brug for events, markeder og ophold med bænke og lignende. Figur 1 er fra det grønne område ved DSB-husene. Figur 2 illustrerer hvordan området kunne bruges til en stemningsfuld oplevelse, fx til marked. I Bredgade ved de gamle DSB-huse (overfor kiosken) ligger et hyggeligt grønt område, som er ideelt til ophold, events, musik, udstillinger, leg, afslapning og meget mere. Man kunne forestille sig, hvordan området kunne indeholde spændende markeder med lokale fødevarer og kunsthåndværk, intimkoncerter, frokostjazz og lignende. I sommermånederne er der mulighed for at købe en is i kiosken overfor og nyde den i grønne omgivelser og lækker aftensol. 7


GENTÆNK SKJERN – Byens udseende og liv

Foto: Cowi

Foto: Cowi

Forskønnelse af byrummet Flotte plantekasser, belægning, lys og kunst forbedres i byrummet. Genkendelig og ensartet udtryk i skiltningen blandt butikkerne. Bedre placering af de grønne bænke. Mulighed for at supplere bøgepur med store plantekasser, som skaber en grøn tråd igennem byen. Ensartet skiltning blandt butikkerne giver et flot og indbydende visuelt udtryk. Lyset i midtbyen skal være varmere og skabe en hyggelig stemning – fx som julelys. Flere af de flotte grønne bænke skal placeres mere hensigtsmæssigt, således at de ikke vender ind imod bøgehækkene. Ensartethed/harmoni/sammenspil mellem bænke, skilte, plantekasser, lys m.v. i byrummet.

Banegårdspladsen Udviklingen af Banegårdspladsen til et område med hyggelige siddepladser, læpladser og begrønning. Multifunktionelle bænke og områder med plads til børn, voksne, leg og ophold, som samtidigt indeholder grønne elementer. På Banegårdspladsen er der i dag ikke mange siddepladser eller rum for ophold i det fri. Vandkunsten foran stationsbygningen trænger til en kærlig hånd eller fjernes helt. En banegårdsplads med vandkunst, bænke og mulighed for ophold for både børn og voksne vil skabe mere liv i midtbyen. Der er for nylig bygget meget fine toiletfaciliteter på Banegårdspladsen, og en mulighed kunne være at fortsætte denne byggestil på pladsen.

8


Skjern Lowline - forskønnelse af baneterrænet det nye ”korridor-projekt” i skjern? Banearealet deler i dag byen, men en aktivering i form af mulighed for passage og ophold, samt en forskønnelse kan medvirke til at binde de to halvdele bedre sammen. der kan skabes en parklignende by-park med et ”urbant” og ”råt” præg, hvor man bevarer referencerne til jernbanen. Der skal etableres beplantning og der skal skabes mulighed for passage på lang og på tværs af arealet. beplantning med store træer vil give læ og grønt miljø i bymidten.

Skjern Lowline – Fremhæv det rå og urbane Man kan benytte de bestående skinneanlæg til at understrege områdets funktioner, samtidig med at man kan skabe nogle ”skæve” oplevelser.

Der kan etableres en gangsti langs banen på langs af Bredgade, fra læssearealet til banegården, som led i den rå by-park.

9


GENTÆNK SKJERN – Byens udseende og liv

Skjern Lowline – Læssearealet I. DSB har efterladt et læsseareal, der i dag fremstår som en trist stenørken. En forskønnelse med fjernelse af hegn og krat og i stedet beplantning med blomstrende træer langs Bredgade giver en hurtig forskønnelse.

Skjern Lowline – Læssearealet II. Aktivering af pladsen… Området kan tjene som opholdsareal for nye bosætninger, som led i fortætning af bymidten. Der kan også tænkes en aktivering af pladsen, med bi-hoteller, container-butikker, markedsplads, legeplads, skater-rum i det fri, eller noget helt andet. 10


Skjern Lowline – Passage på tværs af baneterrænet I. I fremtidens skolestruktur vil der kun være en kommunal skole i Skjern. For at sikre sammenhængen mellem skole – der formentlig bliver Amagerskolen på grund af dens beliggenhed og fritidsaktiviteter, skal passagemulighederne over baneterrænet tænkes ind på nye måder, der tager mest muligt hensyn til at færdsel kan foregå sikkert for de svage trafikanter.

Skjern Lowline – Passage på tværs af baneterrænet II. Der etableres mulighed for passage via en sivegade for langsomt kørende trafik fra Amager til centrum. I Aarhus eksisterer letbanen mellem andre trafikanter, biler, busser, cykler og gående. Det samme kan gøres i Skjern:

• Vejføring på tværs ved at sammenbinde Poppelallé med Nørregade for biler i lav fart og måske blot med ensrettet kørsel fra Amagersiden til Skjern C.

11


GENTÆNK SKJERN – Byens udseende og liv

Skjern Lowline – Passage på tværs af baneterrænet III. Der etableres mulighed for passage for fodgængere fra Amager til centrum. Der er fodgængerareal ved stationen, der kan forlænges over til Amagersiden. Herudover er der i forvejen en uautoriseret sti fra vejlen til Bredgade i baneterrænets nordlige ende.

Skjern Lowline – Passage på tværs af baneterrænet IV. Der etableres mulighed for passage via en spændende cykelbro med udsigt. Der kan skabes sammenhæng mellem Amagerskolen (den nye – eneste – skole i Skjern) og kulturcenteret, idet der kan skabes en sammenhængende trafikåre ved at binde Østergade og Kongevej/Klostervej sammen med en cykelbro. Broen kommer dermed til at gå hen over baneterrænet. Den skal udformes med et spændende og inspirerende forløb, der gør, at man gerne benytter den for udsigtens skyld.

12


Skjern Skyline Skjern Skyline Skjern skyline er tænkt som en af byens fortid, nutid Ådalen det grønne somunder omgiver Skjern skyline erillustration tænkt som en illustration afog byens fortid,og nutid og fremtid ét. os skal danne inspiration fremtid under ét. Med respekt for byens historiske bygninger skal for fremtidens infrastruktur, byggeri og udvikling. Der skal ske Med respekt for byens historiske bygninger skal der tænkes stort og modigt når fremtidens der tænkes stort og modigt når fremtidens byudvikling planlægges. fortætning af bymidten med Skjerns Terrassehuse i stedet for byudvikling planlægges. højhuse… Skylinen skalSkylinen betragtesskal sombetragtes byens fingeraftryk, og give et billede og give et billede af det liv som leves i byen som byens fingeraftryk, af det liv som leves i byen og gerne i samspil med de vidder oglandskab som omgiver os. og gerne i samspil med de vidder og det flade det flade landskab som omgiver os.

Ådalen og det grønne som omgiver os skal danne inspiration for fremtidens infrastruktur, byggeri og udvikling. Der skal ske fortætning af bymidten med Skjerns Terrassehuse i stedet for højhuse…

13


GENTÆNK SKJERN – Branding over for os selv og over for andre

Branding over for os selv og over for andre Helle Gidsel

Lene Theilgaard

Anne Mette Obling

Bente Lægsgaard

Stig Madsen

Elmo Flaskager

Kent Damgaard Jensen

Frederikke Thomsen

Hans Jørn Mikkelsen

OVERSIGT OVER ALLE IDÉER OG FORSLAG: Brandinggruppen har arbejdet med Skjerns værdier og med at finde frem til kernefortællingen om Skjern / Skjerns DNA.

Den overordnede idé er, at vi vil bruge værdierne til at markedsføre Skjern

Ideer til eksekveringen af brandingindsatsen

Vi har taget udgangspunkt i en lang række værdiord, som er samlet i følgende:

• Etablering af ny hjemmeside på www.skjern.dk som skal samle relevante informationer og sprede budskaber om Skjern

• Vi er gode til at hjælpe hinanden

• Indsats over for virksomheder, som skal have støtte til at gøre en ekstra indsats for at byde nye medarbejdere velkommen

• Vi udviser omsorg for hinanden • Vi er handlekraftige og tager action • Vi lykkes med mange ting • Vi udviser frivillighed • Vi bakker hinanden op • Vi har ro • Vi har det gode liv • Vi er autentiske • Vi er ordentlige • Vi holder ord • Vi har højt til loftet • Vi udviser respekt • Skjern er et trygt sted for en familie, og man kan gå alene hjem, når det er mørkt • Vi er gode til at hilse på hinanden, selv om vi ikke kender hinanden • Vi har alting inden for cykel- og gåafstand

14

• Digitale byskilte i Skjern • Sociale medier, Facebook og Instagram • Viral markedsføring, drevet af borgere i Skjern • Små og tilbagevendende aktiviteter som tager udgangspunkt i en værdi, og som giver stor synlighed • Profilvideo om Skjern • Presseomtale • Annoncering • Input til Skjern update (mail fra Skjern Handelsforening) • RadioMax • Derudover skal vi have en marketingchef for Skjern by, som kan rulle brandingindsatsen ud og vedligeholde den


Tættere på Brandinggruppen har arbejdet med Skjerns værdier og kernefortællingen om Skjern. Resultatet er et oplæg til et overordnet brand for Skjern, der kan samles i udtrykket TÆTTERE PÅ. Tættere på er et branding­univers, som samler alle de stærke værdier, vi har i Skjern, og det skal være det bærende budskab for al kommunikation. Vi har udarbejdet et genkendeligt ikon, som skifter farve alt efter hvilket tema, vi markedsfører:

• Tættere på det gode liv • Tættere på hinanden • Tættere på naturen • Tættere på sport og fritid • Tættere på fællesskab • Tættere på det autentiske • Tættere på trygt familieliv • Tættere på handlekraft • Tættere på børnenes hverdag • Tættere på job og uddannelse Målgruppen for brandingindsatsen er primært • personer, der pendler ind til Skjern • unge, som kan flytte tilbage til Skjern efter endt uddannelse • unge familier • borgere i kommunen

DET GODE LIV

Eksekveringen af brandingindsatsen skal ske på følgende platforme • Ny hjemmeside på www.skjern.dk • Indsats over for virksomheder • Digitale byskilte • Sociale medier • Viral markedsføring hvor borgere i Skjern bruger udtrykket #tætterepå • Tilbagevendende aktiviteter • Profilvideo om Skjern, som i levende billeder gengiver kernefortællingen om Skjern • Presseomtale Sidst men ikke mindst skal der ansættes en marketingchef for Skjern by, som kan rulle brandingindsatsen ud og vedligeholde den.

skjern.dk – fælles hjemmeside for skjern Skjern.dk – skal atter forankres lokalt. I forbindelse med kommunesammenlægningen er webadressen overgået til Ringkøbing-Skjern Kommune og i dag peger skjern.dk på rksk.dk. Vi vil lave en aktiv side, der samler informationer og spreder budskaber. En fælles hjemmeside for alt, hvor alle med interesse i Skjern vil finde historier om det gode liv, de mange aktiviteter og en side, der til stadighed er opdateret. Siden skal fungere som samlingsside for alle foreninger i Skjern, hvor foreningerne kan indtaste begivenheder i en fælles kalender. Der kan indbygges forskellige søgekriterier, så man kan søge direkte på alder, periode, aktivitet m.m. Derudover skal siden fortælle om livet i Skjern, mulighederne for

alle interessenter (børnefamilier, jobsøgende, unge under uddannelse m.m.). Det skal være en port til Skjern, hvor vi viser vores DNA og de faciliteter, vi har i Skjern. Handelslivet skal være en del af siden, ligesom vi ser erhvervslivet som en aktiv sparringspartner. Kort sagt skal siden være en ”samler” for Skjern – for nuværende borgere, for de informationssøgende og for de nysgerrige! Grafisk skal siden hænge sammen med ”Tættere på” ikonerne og med levende autentiske billeder/profilfilm skal siden sørge for, at Skjern bliver digital tilgængelig. 15


GENTÆNK SKJERN – Branding over for os selv og over for andre

Velkomst på arbejdspladser Som en del af brandingen af Skjern og som et supplement til Ringkøbing-Skjern Kommunes bosætnings­indsats, herunder Flytmodvest.dk, vil vi gå et skridt videre, for at byde nye medarbejdere velkommen, og få dem til bosætte og integrere sig i Skjern. Byens virksomheder har ikke i samme grad som tidligere lokale ledelser, og vi har ved samtaler med udvalgte virksomheder konstateret, at der er i ”ikke-lokale ledelser” er mindre fokus på at få nyansatte medarbejdere til at bosætte sig i Skjern. Skjern ambassadører skal arbejde målrettet med at skærpe virksomhedernes fokus på dette område for at få ledelser til at indse, at der er større sandsynlighed for at holde på medarbejderne, hvis de bosætter sig i området og dermed skaber merværdi. Tiltaget skal give positiv afsmitning på såvel nye medarbejdere som de nuværende 3.100 personer, der pendler til Skjern hver dag. Hvis virksomhederne ikke selv har ressourcer til at løfte indsatsen, skal de have hjælp af Skjern ambassadører, som skal sikre nye borgere let tilgængelig information, den nødvendige viden og et netværk, som gør en forskel i hverdagen. Intet spørgsmål vil være for lille, og ingen opgave vil være for stor, men den personlige og ekstroverte kontakt skal skabes.

Tilbagevendende aktiviteter Vi vil igangsætte små og tilbagevendende aktiviteter, der rammer bredt og er let tilgængelige for alle. Målet er smil, samhørighed, styrkelse af vores selvopfattelse og ikke mindst stolthed. Aktiviteterne skal være uden begrænsninger for den enkeltes mulighed for aktiv deltagelse, som fx ”Her siger vi Hej kampagnen”, som foregik i uge 18. Med få elementer skabte vi en kampagne, hvor vi satte fokus på det at hilse på hinanden i Skjern. Det skabte smil, snak og glæde. Forslag til nye aktiviteter, der binder Skjern og borgerne sammen – ”Tættere på” ”Her spiser vi sammen” – en uge med fokus på det at spise sammen i forskellige sammenhænge. Det kan være venner, naboer, 16

familier m.m. Aktiviteten kan bakkes op af Skjern Handelsforening og byens spisesteder med ”Danmarks mindste gågade med Danmarks længste spisebord”. Her kan man medbringe sin mad eller købe take-away i byen og nyde samværet ved det fælles spisebord. ”Her hjælper vi hinanden” – en kampagne, hvor vi i en uge sætter fokus på at give en hjælpende hånd, hvis man har mulighed for det. Det kan være i supermarkedet, holde døren, hjælpe én over vejen etc. Det er de små ting, der ofte kan gøre en store forskel.


Det Grønne Skjern og Nationalparken Kristian Jensen Jan Johansen Tina Andersen Anders Andersen Johannes Plauborg

Aksel Krogsgaard Niels Peter Jensen Torben Andersen Jørgen Obling Bent Olsen

Jakob Agerbo Frede Haukrogh Povl Borre Andersen Marcus Kruse

Lars Foged Peter Ulriksen Ole Kronborg Carsten Ørskov

OVERSIGT OVER ALLE IDÉER OG FORSLAG: Idekatalog vedr. Skjern-Tarm stier mv.

Idekatalog vedr. Skjern By

• Oprette bedre stier og bedre markeringer af stier, fx. oprettelse af ”Kulturstien” (lig Brande), bedre markedsføring og skiltning af stier, QR koder, informationstavler, man skal kunne cykle og gå tørskoet på alle årstider mv.

• Vi skal understrege den lette adgang til vand i vores fortælling om Skjern Å – byen ved Åen

• Tanker om at ”visualisere” en stor bro mellem byerne for netop at bygge bro og sammenhold • Nuværende cykelsti øst for hovedvejen skal gøres overdækket (fx glastunnel) og dermed danne læ for bedre færdsel mellem byerne. • Tunnel under Skjern-Tarm hovedvej • Dyrepark imellem Skjern-Tarm området med ”dyr fra egnen” • Spritruten eller Kongevejen skal gøres til en anvendelig sti. . • Plante flere træer mellem byerne for at danne læ • Udetoiletter ved samlingsstederne, shelterpladser rundt i naturen med bålpladser, grills ved alle legepladser, så der er mulighed for heldags-udflugter • Udendørsfitness • Stjernekikkerter • Udendørs cykelpumper

• Byen skal være grøn, når man møder den dvs. vi skal have etableret en Grøn Ringvej, beplantning langs ringvejen og inde i byen evt. kombineret med kunstværker. • Etablere nye skove ved Ganer og Oldager • Fredsskoven kan bruges mere og evt opgraderes • De gamle tennisbaner på bane 6+7 skal anvendes til noget andet fx paddle-tennis, legeplads, minifodbold-bane, cykelbane, træ-klatring, mini-golfbane, beachvolley, street-basket mv. • Små naturoaser i Skjern midtby - etablering af hyggelig park/plads i bymidten, evt. noget pavillon • Nye bænke og borde i Fredsskoven • Genetablering af frugtplantage • Offentlige frugttræer • Flere affaldsspande

• Fælles-vandreture • Specifikke mountainbike-ruter

Idekatalog vedr. Nationalpark • Stor tilslutning til, at der arbejdes hårdt for at realisere nationalparken.

Idekatalog vedr. Skjern Brogård, Bådehavn mv. • Generelt skal kulturhistorie og seværdigheder tænkes ind i adgangen til naturen

• Skjern skal sikre sig en god position, når nationalparken bliver en realitet. Det er forskelligt, hvor meget områderne omkring de eksisterende nationalparker har fået ud af etableringen – og her skal Skjern kaste sig forrest i vognen.

• Genetablering af Skjern Brogård som et oplevelsescenter for Skjern Å. I første • Forskellige ideer til besøgscenter/formidlingscenter, fx. Skjern Brogård, Lønborgomgang i en „light“ version med naturlegepladser og formidling af Å’ens forskellige gård, området mellem Jernbanen og Hovedvejen ved Skjern, højhus ved Rensperioder og deres miljømæssige og økologiske betydninger for planter og dyr via ningsanlægget inkl. hotel og restaurant en enkel udstillingsløsning (fx. container). • Udsigtstårn på Lønborg Borgbanke • Udvikling af bådehavnen og gøre den mere brugbar bl.a. med bedre mulighed for • Der skal etableres en seriøs plan for naturpleje i området vinterbadning i form af ”hytte” med mulighed for varmt bad, sauna, toiletter. • Stor tilslutning til at genetablere Damsøen med nye udstykninger mod nord og • Udvikling af et rigtigt bassin med badebro, vipper (lig tidligere tanker om ”økoloåen mod syd. gisk” badebassin ved hallen) • Bedre mulighed for både, kanoer mv. • Bedre skiltning – nemmere tilgang til åen • Bedre læmuligheder ved Kong Hans’ Bro • Forbinde Lundenæs Borg – Dejbjergvognene – Broen over Skjern Å

17


GENTÆNK SKJERN – Det Grønne Skjern og Nationalparken

”Skjern Brogård” - broen til Skjern Å Naturpark

”Skjern Brogård” - broen til Skjern Å Naturpark

Der skal etableres et center for formidling og udstilling, der aktivt skal tematisere og visualisere de mange aspekter af benyttelsen og beskyttelsen af Skjern Å. Der skal etableres et formidlingscenter, der både historisk, nutidigt og aktivt udstiller og formidler Åens forskellige perioder og deres forskellige miljømæssige og økologiske betydninger for planter og dyr.

Der skal etableres et center for formidling og udstilling, der aktivt meter til Skjern Å og Kong Hans’ Bro kan derved forene både skal tematisere og visualisere de mange aspekter af benyttelsen kultur- og naturhistoriske sider af området. Natur- og oplevelsescenteret skal placeres i omgivelserne omkring den gamle Skjern Brogård tomte, hvor der tidligere betaltes brotold for at og beskyttelsen Skjern Å. Der etableres formidlingsNaturcentret kan og opbygges i flere tempi med miljø en komme over åen.afDette område er skal desuden Skjernet Bys oprindelse med rester af Tinghus galgebakke. Dette unikkestartende kulturhistoriske center, der både historisk, nutidigt og aktivt udstiller formidler til glæde for børn voksne, fx etsider ”strandet” skib, med Skjern bys oprindelse og få meter til Skjern Å og og Kong Hans’ Bro naturlegeplads kan derved forene både kulturog og naturhistoriske af området. Åens forskellige perioder og deres forskellige miljømæssige og labyrint, stensætninger til at klatre på, balancesti, legeudstyr Naturcentret kan opbygges flere tempi startende med en naturlegeplads glæde for børnudkigstårn og voksne, fx et ”strandet” skib, skal labyrint, medtil ”laksetema”, mv. Naturcentret derefter økologiske betydninger for iplanter og dyr. stensætninger til at klatre på, balancesti, legeudstyr med ”laksetema”, udkigstårn mv. Naturcentret skal derefter videreudvikles som et konkret som et konkret museumog formidlingscenter, Naturog oplevelsescenteret skal placeres i omgivelserne om- videreudvikles museumog formidlingscenter, skal hvor tiltrække turister, skoler og være glæde for områdets beboere. desuden være kring den gamle Skjern Brogårdder tomte, der tidligere betaltes dertilskal tiltrække turister, skolerDer ogskal være til glæde formulighed områ- for cykelog kanoudlejning til turister og andre, som gerne vil længere ud i naturen og opleve Skjern Å engene. brotold for at komme over åen. Dette område er desuden Skjern dets beboere. Der skal desuden være mulighed for cykel- og Bys oprindelse med rester af Tinghus og galgebakke. Dette kanoudlejning til turister og andre, som gerne vil længere ud i unikke kulturhistoriske miljø med Skjern bys oprindelse og få naturen og opleve Skjern Å engene.

ern l skabe Å Bad aktivitet skal skabe og livskvalitet aktivitet og livskvalitet

Skjern Å Bad skal skabe aktivitet og livskvalitet

nder skal skal have fremme et Å-bad, Skjerns der skal udvikling fremme somSkjerns en by, det udvikling er attraktivt som en at by, slå det sig er ned attraktivt i, og som at slå turister sig ned gerne i, og vil som besøge. turister gern Skjern skal have et Å-bad, der skaltilfremme Skjerns udvikling ogSkjern vinter og skal”byen rumme trygge badefaciliteter for de mindre mme den skal indgangen Å-badet tilfremme Skjern Åindgangen og positionere Skjern Skjern Å og som positionere ”byen ved Åen”. som ved Åen”.

som en by, det er attraktivt at slå sig ned i, og som turister børn, et bassin med udspring til større børn og voksne samt gerne vil besøge. Desuden skal Å-badet fremme indgangen til omklædnings- og saunafaciliteter. Det nye Å-bad skal åbne det detskal nuværende placeres Skjern ved det Bådehavn, nuværende tæt”byen Skjern vedved Skjern Bådehavn, Å , Engene tæt samt Skjern Skjern Åsport, , Brogård. Engene Skjern Skjern Å er Brogård. godtogbadevand, Skjern og Å er go Skjern Å og positionere Skjern som Åen”.Å-badet skal ved mulighed for leg og samt udendørs aktiviteter gør det lettere nem isk har årtier Skjern været Å ved igennem brugt til badning. årtier været Å-badet brugt skal til badning. opføres Å-badet i respekt for det opføres nuværende iatrespekt miljø for med nuværende fokus på miljø med fok placeres det nuværende Skjern Bådehavn, tæt ved Skjern ogskal mere attraktivt få motion og det styrke sin sundhed. Å ,Badet Engene samt Skjern Brogård. Skjern Å er godt badevand, materialer. kunne bruges både skal sommer kunne bruges og vinter både og sommer skal rumme og vinter tryggeog badefaciliteter skal rumme trygge for de badefaciliteter mindre børn, etfor bassin de mindre med børn, e skal desuden rumme mulighed for en kano/kajak-venlig og historisk har Skjern Å igennem årtier været brugt til badning. voksne ing til større samtbørn omklædningsog voksneog samt saunafaciliteter. omklædnings-Det og nye saunafaciliteter. Å-badÅ-badet skal åbne Det nye mulighed Å-bad for skal sport, åbneleg mulighed og udendørs for sport, leg o Å-badet skal opføres i respekt for det nuværende miljø med anløbsplads. Der skal desuden være faciliteter for lystfiskerne eeter og mere og gør attraktivt det lettere at få ogmotion mere attraktivt og styrkeatsin få sundhed. motion og styrke sin sundhed. fokus på naturmaterialer. Badet skal kunne bruges både sommer med rense-borde, udekøkken og spise- og opholdsareal.

det meskal mulighed desuden for en rumme kano/kajak-venlig mulighed for en anløbsplads. kano/kajak-venlig Der skalanløbsplads. desuden være Derfaciliteter skal desuden for lystfiskerne være faciliteter med rensefor lystfisker 18 e-, udekøkken og opholdsareal. og spise- og opholdsareal.


Igangværende samarbejde med Tarm Udviklingsforum

Skjern-Tarm Bypark – verdens eneste Natura 2000 Bycentrum Skjern-Tarm Bypark skal realisere de naturmæssige potentialer, der findes i Skjern Å-dalen mellem byerne Skjern og Tarm. Et udvidet stisystem for bløde trafikanter, gående og cyklister, tænkes at sammenknytte de to bysamfund på en ny måde og knytte an til både Skjerns stisystem - ikke mindst i Den Grønne Korridor - og det tilsvarende by-stisystem i Tarm. Ådalen mellem Skjern og Tarm skal ikke omdannes til en park i klassisk forstand, men skal netop formidles som det den er: stor, vidtstrakt forblæst, naturrig, vandrig. Men netop ved en øget tilgængelighed knyttes de to byer sammen på en ny

og inkluderende måde. Vi indlemmer naturen på naturens præmisser og låner af de oplevelser, som naturen kan give os under tilstedeværelsen derude. Egentlig trafik til og fra arbejde vil fremdeles være langs hovedvejen – vi arbejder til gengæld med alternativer til samkvem mellem byerne af rekreativ karakter. Den øgede tilgængelighed til ådalen skal kunne kombineres med oplevelser, fx ophold i shelters med indbygget udkigtstårn og formidling via digitale hotspots omkring historie, kultur og natur i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og Ådalens interessenter og lodsejere.

Grøn Power i Skjern By Den Grønne Korridor har højnet naturværdierne i byen, men vi skal tage det næste skridt og fokusere på, at skabe liv i de grønne områder i Skjern - det, vi med Skjern Håndbolds slogan kalder ”Grøn Power”. Den Grønne By: Byen skal være mere grøn, når man møder den fra indfaldsvejene. Der skal fx etableres en Grøn Ringvej med mere beplantning og der skal plantes flere nye skove. Fredsskoven skal opgraderes med nye bænke og borde, oplevelser, legeplads mv. Udnyttelse af de nedlagte tennisbaner: De gamle tennisbaner på Bane 6+7 skal anvendes til en paddle-tennis bane samt en skatepark/bane samt evt en pakourbane, hvor små og store vil kunne lege. Skjern City: Der skal etableres en permanent Grøn Street-håndboldbane i Skjern Centrum for at synliggøre ”Grøn Power” og tilknytningen til håndbolden. Nye små naturoaser i Skjern midtby og etablering af hyggelig park/plads i bymidten, evt. pavillon. 19


GENTÆNK SKJERN – Det Grønne Skjern og Nationalparken

Kryb og kravl i baghaverne At gentænke det grønne Skjern må handle om mere end borgernes behov for aktivitet og rekreation. Vi skal også have fokus på naturens egne behov. Der er et uudnyttet potentiale for øget biodiversitet i folks private haver. Vi forestiller os en folkelig bevægelse, som fremmer prioritering af vild natur og biodiversitet hos villaejere og virksomhedsejere i Skjern. Konkret kan det ske ved at etablere en slags udvidet haveforening, et netværk som samarbejder om at skubbe vores ca. 4 km2 bebyggelse i en mere grøn retning til glæde for bier, sommerfugle, dyre- og planteliv. En sådan udvikling kan gå hånd i hånd med smukke og ordnede haver og fællesarealer, men hvor naturen også trives i al dens forskellighed.

Det kræver en aktiv indsats at ”lade naturen være”, når normen mange steder er, at biodiversitet ses som en plage, der forstyrrer en strømlinet og kontrolleret matrikel. Eksempelvis kan man opsætte insekthoteller, bevare gamle træer, plante danske planter, lave vandsteder, vildtvoksende blomsterbede, give plads til ukrudt, skabe husly til dyr osv. En aktiv natur-indsats på private grunde vil give positivt genlyd hos de mange unge familier, der gerne vil slå sig ned i Skjern. Vi skal være grønne af navn – og af gavn.

Damsø og Skjern Å Nationalpark I styregruppen for Det Grønne Skjern bakker vi fuldtonet op om realiseringen af Nationalpark Skjern Å. Det vil blive et fantastisk aktiv for både mennesker og natur i vores område. Skjern skal etableres som et naturligt centrum og udgangspunkt for den kommende nationalpark Skjern Å. Der etableres formidlingscentrum i forbindelse med Skjern området, fx Skjern Brogård. Det er naturligt, at involvere de allerede eksisterende strukturer der er anlagt i det kommende nationalparkområde. Fx pumpestationerne, stier, bordbænkesæt, grillpladser osv. Ved Lønborg Banke etableres et udkigstårn som tillader kig ud 20

over det samlede nationalparkområde fra Fjorden og mod øst. I området mellem Skjern-Tarm genetableres Damsø, med adgangsstier og observationsplatforme, så dyreliv i og over søen gøres tilgængeligt. Stien i forbindelse med den gamle Kongevej øst for hovedvejen, der forbinder Skjern og Tarm, gøres tilgængelig efter solnedgang, med lave lyspullerter med nedadvendt lys.


Det gode seniorliv for alle Ruth Schneider

Sonja Jensen

Birger Randeris

Helle Stærk Olesen

Lene Sikjær

Janne Nielsen

Svend Nissen Hansen

OVERSIGT OVER ALLE IDÉER OG FORSLAG: Information – en forudsætning for at mødes Skjern har allerede mange tilbud for seniorer, både kommunalt, i foreninger og privat. Informationerne skal være lettilgængelig og på forskellige måder (f.eks. sogneblad, udendørs informationsskærm). Information – en fælles platform i Skjern Vi har brug for en fælles platform for foreninger og aktiviteter i Skjern. Der skal være plads til alle slags aktiviteter også pop – up aktiviteter. Den skal være interessant og opdateret. ”Start på Seniorlivet” – en erfaringsgruppe for mennesker, der er stoppet på arbejdsmarked Fællesskabet omkring det at være Senior. Oplæg, kaffe og snak bagefter (a la højskoledagene). Gruppen skal være katalysator for fællesskabet og interesseudveksling. Invitation til fællesmøde/information Ligesom eksilvestjyderne der inviteres til håndboldkamp og spisning, inviteres de der er stoppet på arbejdsmarkedet på cafe. ”Se mangfoldigheden af aktiviteter i Skjern”. Fællesskabet skal kunne dyrkes i uforpligtende møder og aktivitetsfællesskaber på tværs af generationer og nationaliteter Interessebetonede aktiviteter samler folk. Sætte fokus på de aktiviteter, der allerede er, og udvikle nye. Tage godt imod andre, også selvom man kommer alene. Samtalebænke En samtalebænk er en speciel bænk, som skiller sig ud i sin udformning og placering. Her sætte man sig for at snakke, på tværs af alder, køn og nationalitet. Boformer Vi ønsker os et spændende bofællesskab med plads til alle, hvor livet leves i et forpligtende og livsbekræftende perspektiv. Vi er ”nybyggerne” i vores nye landsby. Interessefællesskaber på tværs af generationer De unge vil gerne involveres. Koble de unges interesser med de ældres. Det kunne f.eks. være en fælles interesse som fiskeri eller musik. Bro mellem generationer på skoleskemaet Et fast samarbejde med folkeskoler, ungdomsuddannelser og ældreområdet i Skjern By. Vi er på forkant, så samarbejdet kan indgå i undervisningsplanen. Brug naturen omkring os Gøre naturen tilgængelig for alle aldre. Lave popup arrangementer, alle kan deltage i. Motion og yoga i naturen. Mødes et sted, hvor voksne kan lege. Skub en ven - så alle har mulighed for at deltage i fællesskabet Hør de gode historier om byen. Mød nye mennesker på tværs af generationer, nationaliteter og fysisk formåen. Bliv skubbet med. Bliv skubbet i din kørestol.

Fælles krydderurtekasser/have - som alle kan benytte Del dine krydderurter. Kom med stiklinger og byen har en krydderurtehave med et væld af variationer. Fælles udekøkken – måske ved krydderurtehaven Lav mad på tværs af generationer og nationaliteter. Inviter en kok med flair for udendørs mad. Inviter til arrangementer. Guidede ture i den grønne korridor/Skjern by Seniorer fortæller om Den Grønne Korriodor på en rundtur. Turisme. Spise på byens restauranter. Fortælle Skjerns historier. Det kunne være en form for orienteringsløb. Værter ved arrangementer i byen Frivillige værter stemmer dørklokker eller henvender sig til folk. Opsøger og inviterer. Værterne sidder med ved bordene til arrangementer sammen med dem, de har inviteret. Frivillig reservebedste og bonus barnebarn Et korps af frivillige seniorer der har lyst til at være reservebedste for børn og unge. Frivillige seniorer ad hoc En platform hvor man kan bede om hjælp og tilbyde hjælp – på tværs af generationer. Oplevelsesven - de unge vil gerne give de ældre oplevelser Gå tur, skovtur, lave mad, besøgsaften på plejehjemmet, fisketure mm. Musik og sang med ældre Et samarbejde med musikskolen. Folkefest En stor folkefest for alle aldre – måske hele vejen rundt om fjorden. Historier om byen i QR koder Få endnu flere historier om byen lagt ind som QR koder. Forpligtende netværk/venskaber Netværkets formål er at hjælpe hinanden. Alle kan få brug for en hjælpende hånd. Bedsteforældre og børnebørn Et sted hvor bedsteforældre kan komme med deres børnebørn og mødes med andre. Motion i alle former Løbeklubben tager ældre i kørestol med. Yoga i naturen, gåture, cykelture osv.

Skjern å og Skjern bådehavn Gøre området mere livligt. Udviklingsforums scene kunne sættes op derude. Isbod og pølsevogn. Planlagte arrangementer med fokus på alle aldre.

21


GENTÆNK SKJERN – Det gode seniorliv for alle

Samtalebænke I Skjern har vi mange bænke, men ingen udnævnte ”samtalebænke” endnu. En samtalebænk er en speciel bænk som skiller sig ud i sin udformning og placering. Samtalebænkene skal være kendt som samtalebænk. Her sætte man sig for at snakke, på tværs af alder, køn og nationalitet. I vores første udgave er bænken tegnet og udført af kreative elever på produktionsskolen. Bænkene skal, være et samlingspunkt og skulpturelle. De skal fungerer som en helt speciel Skjern ting og memory walk for Gnags, med melodier, der er knyttet op på Gnags, og nøje placeret i forhold til omgivelserne.

Temabænke med udgangspunkt i Peter AG’s sange • Under bøgen • Kærester • Når jeg bliver’ gammel Evt. med specielle armlæn, holder til stok og lign. • Danmark • Går med hunden • Osv. Indbygget i bænkene findes en knap, og når den aktiveres afspilles den Gnags melodi, der relaterer til den enkelte bænk. Temagruppen er i kontakt med Peter AG og produktionsskolen.

Boformer De fleste boliger i Skjern er bygget i parcelhuskvartererne. Men hvad sker der, når man bliver alene? Eller børnene er flyttet hjemmefra? Hvad med de unge familier, der måske mangler en reservebedste? Vi drømmer om et sted, hvor alle kan bo. Unge, børn og seniorer. Stedet indeholder fællesskabet og rummeligheden – dette kunne blive Landsbyen i Skjern. Vi ønsker os et spændende bofællesskab med plads til alle, hvor livet leves i et forpligtende og livsbekræftende perspektiv. Vi er ”nybyggerne” i vores nye landsby. Landsbyen skal være et helt særligt bofællesskab med plads til ungdomsboliger, ældre- og familieboliger og indeholde eje- og lejeboliger. Her kan du købe rammerne til din nye bolig og selv 22

være nybygger og fylde rammerne ud, eller du kan leje en indflytningsklar lejlighed. Her er der plads til at holde familiefesten, låne de fælles gæsteværelser ud til børnene, der kommer hjem på besøg. Her tager man sig af hinanden. Naboen er reservebedste, eller naboen er den unge, der lige handler ind for dig på vejen hjem fra skole. Her er fællesskab omkring måltidet og fælles gårdhave med køkkenhave. Her er der måske en lille Bazar, og gårdbutikkerne i området har en salgsbod. Her er fokus på den nære natur og den grønne energi. Her er plads til fællesområder, fælleslokaler og fællesskab, der kan vælges til og fra efter behov.


Information I Skjern er der allerede mange tilbud til seniorer, både kommunalt, i foreninger og privat. Vi vil gerne gøre informationerne let tilgængelige. Der skal være informationer på mange forskellige måder, da vi alle har forskellige måder at søge vores informationer på. Det skal være opdateret information. Det skal være fleksibelt, så det også kan indeholde pop - up arrangementer og spontane invitationer til aktivitet og fællesskab. Information er forudsætningen for at mødes. Sogneblad Et sponsoreret sogneblad i Skjern By, der udkommer en gang hvert kvartal. Måske bragt ud i postkasserne af frivillige. Sognebladet kunne også være for foreninger. Skjern by er også nærhed og kendskab til hinanden og det, der sker, ligesom sognene omkring os. Derfor er sognebladet også relevant i Skjern by. Udendørs informationsskærm Udendørs informationsskærme der indeholder det, der sker i Skjern. Skærmene er placeret strategisk rigtigt og bruges af byens beboere og turister. Skærmene kunne være sponsoreret. Sådanne skærme man kan klikke på (som f.eks. i Herning Centeret) rundt omkring i Skjern By. Alle foreninger, private mm. skal kunne lægge informationer ind. Kunne den opdateres af ungdomsuddannelserne/de store skoleklasser?

Skub en ven Vi skal benytte den natur vi bor i. Komme ud, få vind i håret og møde nye mennesker på tværs af generationer, nationaliteter og fysisk formåen. Der er så meget at se på i Skjern by og byen rummer en masse gode historier. De historier skal fortælles. Skub en ven er pop-up arrangementer, hvor alle kan deltage uanset alder - man møder bare op på dagen. En Skjernbo fortæller om forskellige områder i byen. Historierne er helt unikke og forskellige fra gang til gang. Måske kender du en person, der har brug for et skub for at komme afsted? For alle kan have brug for et skub for at deltage i fællesskabet.

Sidder du i kørestol og har brug for et skub, så kan det også lade sig gøre. I Skjern skubber vi en ven - så alle har mulighed for at deltage i fællesskabet.

23


GENTÆNK SKJERN – Det gode Seniorliv for alle

Fælles projekt mellem 2 grupper

Information – en fælles platform i Skjern Fælles dialog imellem Det gode fritids- og foreningsliv i Skjern og Det gode Seniorliv for ALLE. Vi har brug for en fælles platform for foreninger og aktiviteter i Skjern. Der skal være plads til alle slags aktiviteter også pop – up aktiviteter. Den skal være interessant og opdateret. Platformen bliver kun så god, som de aktiviteter, der bliver lagt ind. I dag findes der mange forskellige tiltag og hjemmesider (f.eks. Kulturnat, Skjern Update, kommunes hjemmeside og foreningernes egne hjemmesider). Idé: • En hjemmeside, ”Det sker i Skjern”, hvor alle kan melde arrangementer og aktiviteter ind. Man skal kunne søge på dato eller interesse. Det skal ikke drukne i reklamer. • Forslag til administratorerne: Grupperne er enige om, at det er en oplagt opgave at organisere for Frivillig Vest. De involverede kunne være de unge på ungdomsuddannelserne eller en gruppe af frivillige (bestående af både unge og voksne), der har ansvaret for hjemmesiden, og som deler opgaven med at ajourføre siden. Det kunne også være en ansat på Frivillig Vest. • Informationerne fra hjemmesiden kan også deles via informationsskærme, på en app og måske på tryk.

24


Skjern som tryg familieby – hvor alle føler sig velkomne Michael Mastrup

Karen Hindø

Morten Skovbjerg Ørskov

Kristina Baun Nordestgaard

Lene Kongsted

Ayhan Üstün

Linette Fisker

OVERSIGT OVER ALLE IDÉER OG FORSLAG: Idekatalog fra kick-off dag i Innovest

Idekatalog fra kick-off dag på UCRS

• Branding af trygge Skjern – de gode historier.

• Flere videregående uddannelser.

• Udfordre det ”sikre”… omfavne det ”ukendte”.

• Mere historie.

• Hvad gør Skjern ”trygt”?

• Flere musikarrangementer (koncerter hvor alle kan være med).

• Bedre mulighed for børnepasning. Mere venlighed ved første henvendelse omkring muligheder.

• Mere offentlig transport.

• Åbningstider i dagpleje og institutioner.

• Fælles aktiviteter.

• Skæve institutioner – åbningstider – fokus områder – eksperter indenfor….

• Skjern borgere – Facebook gruppe.

• Mindre institutioner – plads til de børn der ikke trives i det store miljø.

• Natteravn.

• Samlingssted for børn/unge med brug for voksenkontakt.

• Modtagelse ved tilflytning.

• Tilflytter netværk. Tilflytter/tilflytter. Tilflytter/Skjernbo.

• Efterårsferie – Sjov i hallen.

• Ny i Skjern, føl ordning.

• Sjov fredag.

• Kan vi skabe bedre måder at knytte bånd på? ”modtager venner”. (Skjern-VEN: En lokal ven / familie, som frivilligt tager imod tilflyttere og fortæller dem om Skjern og byens muligheder.)

• Udendørs fællesarrangementer.

• Idekatalog – nybagte forældre. (Idekatalog: Tanken er at samle tilbud om aktiviteter på en hjemmeside med søge muligheder på alder, kategori eller dato.)

• Bålhytte/badesø.

• Muligheder – fritidsaktiviteter – foreningsliv – interesser. • Biograf? • Fællesskab. • Rammer for voksentid. • Startpakke. (Tilflytterposen: En opdatering af den eksisterende model med mere lokal fokus og inddragelse af foreninger og handelsstandsforeningen.) • Noget ”fælles samvær”. Hvem kan arrangere det? Skole? Foreningslivet? Frivillige? • Folkekøkken tankegang! Spis i fællesskab – mød nye mennesker. • Gratis events. • Uderum/inderum – gratis aktiviteter. (Tanken er at skabe gratis inde- og uderum i bymidten, på tværs af alder, som et attraktivt samlingspunkt i Skjern) • Familie – bofællesskab. (Anden boligform: Der er stigende tendens til at familier ønsker at bo i flere generationer eller i flere familier.) • Pendler-bolig. • Bedre mulighed for boliger/lejligheder på 110-120 m2. • Velkomst til nye/tilflyttere. Hvordan får vi udbredt til Skjern borgerne, at de skal være mere åbne?

• Flere busser efter kl. 17 og busser i weekenden.

• Fællesspisning. • Ungdomsklub – 16+ med aktiviteter udendørs/indendørs. • Område med boder, hvor man kan byde på varerne. • KFC • Udendørs fitness. • Legepladser ved villavejene/Grønne korridor. • Hundepark. • Dyrepark hvor man kan snakke med dyrene og fodre dem. • Gøre butikker og Centret mere interessant, så man ikke tager på familieshopping i Herning. • ”Mini-Herning” men på Skjerns egen måde. Nogle flere kendte butikskæder. • Underholdningssted. (f.eks. noget teater – komikere. • Flere forskellige klubber for alle (uanset alder). • Restaurant. • Park. • Shoppingscenter. • Biograf. • Svømmehal. • Forlystelsespark i Skjern eller i nærheden. • Legeland. • Børnetøjsbutikker / H & M

• Vi skal være bedre til at tage imod tilflyttere – mere åbenhed – knap så sammenspiste. • Åbenhed/fællesskab.

25


GENTÆNK SKJERN – Skjern som tryg familieby – hvor alle føler sig velkomne

Idekatalog Skjern byder på rigtig mange aktiviteter. En spørgeskema undersøgelse for tilflyttere samt en temadag på ungdomsuddannelser har vist, at tilflyttere og borgere har svært ved at finde frem til eksisterende arrangementer og aktiviteter. Derfor vil vi lave en hjemmeside, som skal skabe et overblik over de arrangementer og aktiviteter, der er mulighed for at deltag i. Alle har her mulig for at fortælle om deres tilbud. Hjemmesiden kan indeholde en aktivitetskalender, som bl.a. synliggør for alle, hvad der sker i Skjern den pågældende dag, og frem i tid. Eks. gåture i Den Grønne Korridor, fodbold på stadion eller juletræstænding.

Hjemmesiden kan desuden have: • link til foreningernes hjemmesider • en blog med mulighed for at fortælle om aktiviteter • en søgefunktion, hvor man kan søge på alder, køn mv. Vedligeholdelse og opdatering af hjemmesiden 6900Skjern.dk foreslår vi, at IT/Kommunikation på HTX Skjern, skal stå for, som en del af deres undervisning.

Tilflytter

Velkommen

Ven

Mentor

’Skjern-VEN’– mentorordning Ideen er, at personer/familier frivilligt kan melde sig til at være Skjern-VEN og tage godt imod tilflyttere til Skjern. På den måde bliver Skjern en mere imødekommende by. Bychefen kan være velkomstkoordinator, som matcher tilflyttere med en ’Skjern-VEN’, så de har en lokal kontaktperson/ familie. Skjern-VENnen kontakter tilflytteren, for at aftale velkomstkaffe, så der er tid til at snakke og få hilst ordentlig på. Skjern-VENnen kan tage tilflytterne med til arrangementer i byen som eksempelvis; Musik i Skoven, fællesspisning, fastelavn, juletræstænding, banko, Lokalhistorisk Cafe mv. 26

Skjern-VEN er tænkt fleksibelt, så det både kan være som ’bonus’-bedsteforældre eller en ven, der er det samme sted i livet. Det vigtige er, at man gør det frivilligt, og fordi man gerne vil byde tilflytterne velkommen og lære nye mennesker at kende. Der kan oprettes en Facebook-gruppe til Skjern-VENnerne, så de kan sparre med hinanden og Bychefen omkring erfaringer med modtagelse og aktiviteter. Bychefen kan undersøge mulighederne for at få rabatter til tilflytter/Skjern-VEN til forskellige aktiviteter.


Tilflytterpose I forbindelse med det første møde med tilflytteren medbringer Skjern-VENnen en tilflytterpose i en ny og opdateret lokal udgave. Posens indeholde skal emme af information om byen og nærområdet, eksempelvis: • foldere og brochure fra vores lokalområde • gode velkomsttilbud fra byens handelsliv og en ”Fordelsbog” • flyer med i posen, som henviser til 6900Skjern.dk • en udskrift af aktivitetskalenderen fra 6900Skjern.dk, som er med til at give tilflytteren et hurtigt overblik over, hvad Skjern har at byde på • en præsentation af din Skjern-VEN med praktisk info og kontaktoplysninger • evt. en Skjern-plakat eller anden lokal gave (blomster, gavekort til cafébesøg, bowling, vin, og lign.) • evt. fødevarer fra lokalområdet, eks. spegepølse, æblemost, honning, øl, osv. fra lokale levarandører • evt. billetter til bio, kulturarrangementer, sportsarrangementer, Wowpark, måske billet til samlet holdrundvisning i den Grønne Korridor • fokus på at posens indhold tilpasses til den enkelte/familie, der flytter til Skjern Vi vil gerne, at foreningerne byder ind med noget til posen, eksempelvis velkomsttilbud/fleksibilitet. Bychefen sørger for poserne til Skjern-VENnen, samt kontrollerer at materialet er opdateret

Foto: Eksempel på fler-familiehus hvor naturen er tænkt ind

Anden boligform Der er en stigende tendens til at familier ønsker at bo sammen i flere generationer eller i flere familier. Dels af økonomiske hensyn med stordriftsfordele, men primært pga. nærvær mellem familiemedlemmer og for at sikre sig at børn lærer at indgå i sociale fællesskaber. Hvorfor ikke gøre det muligt i Skjern? Vi foreslår at kigge på bygninger, der i forvejen står tomme og ubrugte. Det kunne f.eks. være Æggepakkeriet og den gamle TDC bygning, hvor der kan skabes nogle spændende boliger, som indrettes til flere familier/generationer med plads til både privatliv og fællesskab. Fordelen er, at de ligger bynært, hvilket er hensigtsmæssigt i forhold til både skole- og fritidsliv og indkøbsmuligheder.

En anden mulighed er at der skabes en ny bydel, som er tilegnet ”fler-familier”. Her kunne sælges variable matrikler, tilpasset de kvadratmeter en ”fler-familie” har brug for. En arkitekt udarbejder et idékatalog som inspiration til de familier, der ønsker denne livsform. Naturen tænkes ind som en del af omgivelserne med fællesarealer for specifikke bydel – med plads til køkkenhave og uderum på tværs af alle aldre. Et sådan område kan være et nyt aktiv der tiltrækker flere tilflyttere. 27


GENTÆNK SKJERN – Skjern som tryg familieby – hvor alle føler sig velkomne

Foto: Eksempel på legeplas fra Monstrum

Gratis inde- og udeaktivitet Kongstanken er at skabe gratis inde- og uderum i bymidten, på tværs af alder, som et attraktivt samlingspunkt i Skjern, sammen med den allrede planlagte bibliotekshave. Større byer i Danmark har haft stor succes med at skabe et moderne attraktivt miljø i forbindelse med deres biblioteker. Skjern bibliotek kan med fordel gentænkes i sin form. Tanken er at skabe et ”miljø” man har lyst til at bruge. Der kan i dagtimerne være en café, hvor man på tværs af alder kan mødes. Børneområdet kan udvides, så børnefamilier har et sted at mødes, og børnene kan ”slippes løs” til leg og læring. Der kan eksemplevis etableres klatrevægge, stillerum, filmområde,

28

brætspilsområde, scenetæppe til teater, højtlæsningskabiner, Legohjørne, gamerrum, krea- og pudeområde. Det skal være muligt at booke et rum til lukkede arrangementer o.a. Biblioteket skal opdeles i forskellige områder: Bibliotek, café, børneområde, foreninger og studiemiljø. De arrangementer, som finder sted i dag, eksempelvis foredrag og børneteater fastholdes. I forbindelse med bibliotekets uderum, etableres en legeplads.


Kunst kultur og fest Dorthe Marie Siersbæk

Birgitte Iversen

Karoline Reenberg

Jens Jensen

Lise Ebbensgaard

OVERSIGT OVER ALLE IDÉER OG FORSLAG: Nøgleord: fællesskab og ejerskab på tværs af generationer, kulturer og interesser • Oplevelsestur i Den Grønne Korridor: musik, kunstudstilling, kaffebil, isbil… • Madfællesskaber • Skjern KulturApp • #detduriskjern • Eventdating • Strandfest v. Soppesøen eller Kong Hans’ bro • Skjern Operaen i nye klæder • Street Food • Sjov lørdag for voksne • Skjern Festår: en ramme for de arrangementer, der er i forvejen. • Skjern Sommerbio - Skjern Vinterbio - Drive in bio • Interaktive legepladser med lyd og musik • Kunst i gaderum (porte, torve, bænke…) • Levende værksteder i bybilledet og butikkerne • Rullende iskosk • Rullende kaffebar • Musik på skæve steder • Rytmisk kor for alle • Festival i Fredsskoven • Forsamlignshus - folkets hus • Skjern Festår som ramme for events der sker hele året

29


GENTÆNK SKJERN – Kunst, kultur og fest

Syng dig glad i Den grønne korridor Tænk dig, syng dig glad i kor – travende i vor korridor… Skjern bryder ud i sang – der vel og mærket foregår i gang! Turen er for mænd og koner – koster nærmest ingen kroner. Pensionister, glade unger – synger til af fulde lunger. Enhver kan gå og tralle – i snak eller måske i staver falde. Når man får gang i kroppen. – bliver man glad og får ro i ”toppen” Picnic med et lille twist – spis og syng, det er ganske vist! Kunst på vejen, smuk natur – en god historie, en lille lur… Pak din taske, snør din sko – det bli’r skønt, det kan du tro! Starter man fra øst eller vest – den Grønne korridor er bare bedst! Tekst: Lise Ebbensgaard

#detduriskjern Skjern skal være en by, der byder på liv og oplevelser - også når butikkerne er lukket. Ideen er at skabe dynamiske byrum, hvor kunsten integreres som en del af bybilledet og vække gamle porte, “døde” gadehjørner og oversete pletter i byen til live. Det er vigtigt at give alle borgere ejerskab til byrummene, så de bliver brugt og vist frem med stolthed. I gruppen omkring kunst, kultur og fest retter vi fokus mod kunsten og spørger hvad der skal til, før Skjern bliver et sted, hvor en slentretur gennem byen pirker til nysgerrigheden og skaber leg og æstetiske oplevelser. Noget udsmykning skal være blivende og statisk og andet dynamisk og i forandring. Derfor sender vi skjernborgerne på en mission med kunsten i hjembyen for øje. Vi vil gerne inspireres både lokalt såvel som globalt, så hjælp os med at gentænke kunsten i Skjern og del fotos af finurligheder og skøre påfund gennem sociale medier ved at bruge hashtagget #detduriskjern. Det er en enkel måde at dele sine ideer på, og samtidig får alle mulighed for at få ejerskab til de tiltag, der sker i byen. Ideerne samles løbende op af en styregruppe, der vælger ud og sætter store som små ideer i værk. 30


Fællessang og madfællesskab Et gammelt svensk ordsprog siger: ”En smuk sang børster støvet af hjertet”. I Gentænk Skjerns kunst- kultur og festudvalg tror vi på værdien i at synge sammen. Vi tror på ideen i at tilbyde et sangfællesskab hvor alle kan være med uanset køn, alder, politiske og religiøse holdninger. Vi har i den forbindelse leget med tanken om at skabe events, hvor fællessangen kan få plads. Events, hvor vi mærker suset, når vi alle istemmer den samme melodi. Vi vil så gerne synge sammen! Vi har allerede komponeret den første aften, som kommer til at løbe af stablen i Dit Folkekøkken i Stauning. Vores tanke er, at hvis det bliver en succes kan samme skabelon bruges på andre lokationer. Hvorfor ikke lave en aften med fællessang i anlægget, på banegården, i en tøjbutik eller andre steder i vores dejlige by. Fællessang i Dit Folkekøkken Dit Folkekøkken i Stauning og kulturgruppen i ”Gentænk Skjern” er gået sammen om at planlægge en hyggelig, varm og folkelig aften med fokus på fællesspisning og fællessang.

Hvad skal der ske? Søren fra Dit Folkekøkken sørger for mad med saft og kraft, tilpasset årstidens råvarer. Maden serveres ved langborde og indbyder til samtaler på kryds og tværs. Efter et godt måltid, skal vi synge, så taget letter. Fællessangen ledes af 3 sangglade kvinder; Henriette, Karen og Birgitte. Dit Folkekøkken har desuden lovet rabarberkage og en kop kaffe undervejs. Prisen for det samlede arrangement er 75 kr. pr. person. Tilmelding sker via Dit Folkekøkkens facebookside eller ved at ringe på 40 44 84 03 Arrangører: Dit Folkekøkken v. Søren Stockholm Henriette Lauridsen Karen Kiørbye Astrup Birgitte Iversen

Hvor og hvornår? Arrangementet foregår torsdag d. 04.10.18 kl. 18 i Dit Folkekøkkens lokaler på Kirkebyvej 65, 6900 Skjern. Der er plads til 45 sultne og sangglade gæster.

Event-dating-app Der er rigtig mange gode tiltag i Skjern allerede og formålet med “eventdating” er at få de tiltag, der er i forvejen til at blomstre. Med eventdating skal arrangementer gøre hinanden stærkere frem for at være ufrivillige konkurrenter. Måske lå købstadsløbet perfekt sammen med Klovneløbet og Open By Night? Hvad med ballet før en håndboldkamp? Kunne en gåklub kombineres med korsang i naturen? Er det en god ide at holde friluftskoncert med et marked? Hvad med shuttlebusser mellem flere store arrangementer, så man nemt kunne nå flere ting i løbet af en dag? Kunne sjov lørdag for børn efterfølges af Sjov lørdag for voksne? Og hvordan får man så overblik over de mange aktiviteter rundt om i lokalsamfundet. Swip dig til en eller flere gode oplevelser på samme dag. Alle events i og omkring byen kan med fordel samles i en event-dating-app, hvor ung såvel som gammel nemt kunne få overblik over alt fra strikkeklubber og håndboldkampe til koncerter og udstillinger. Med appen kan arrangører få et overblik over, hvem de kan “date” og brugerne kan få overblik over, hvad der sker i byen.

31


GENTÆNK SKJERN – Innovation i Skjern-området/unge 17+ brænder igennem

Innovation i Skjern-området/unge 17+ brænder igennem Lise Juhl Hansen Anette Aarup Skyttegaard Martine V. Brumsbjerg Mads Reenberg

OVERSIGT OVER ALLE IDÉER OG FORSLAG: • Biograf • Steder at mødes • Hyggepark i skolebyen • Skøjtebane • Hvor går man i byen efter midnat når man er under 18 år • Festlokaler til forfester og private fester • Flere store ”hal-fester” • Madsteder om natten • Billige cafeer for unge • ”Hænge ud – pladser” i byen • Mødesteder i naturen • Streetfood/bar og fest • Naturoplevelser • Musik • Events • Spilleaftener – brætspil • Spilleaftener – PS4 spil/E-sport • Mødested for unge fra forskellige miljøer: Uddannelsessteder/ lærepladser/sabbatår • Fællesskab • Samvær • Ansvar • Netværk/venner/fællesskaber • Nyskabelse • Idehuse • Tænke ud af boxen • Iværksætteri • Skæve vinkler • Kunst for unge

32


Chillsted for unge De unges sted – stedet hvor man mødes i Skjern. I gruppen Innovation og 17+ vil vi arbejde for at få et sted hvor unge kan mødes i Skjern. Stedet skal være de unges sted - og det skal man kunne mærke med det samme man kommer til stedet. Det skal placeres et sted som er let lige at smutte forbi – også for de mange unge der er i Skjern, men som tager hjem til Troldhede eller Bork igen efter arbejde/skolen. Det skal være et sted hvor der er plads til alle. En del af det skal blot være et sted at være, men en del af det skal også være et sted, hvor man bliver inspireret til at sætte i

gang. Her er der plads til at boble med alle ideer - om det er fritid, innovation, kreativt, socialt og alt andet godt – alt er muligt. Dette er overskrifterne for stedet. Hvor, hvordan og hvornår er endnu ikke besluttet – det vil vi gerne have hjælp til. Og allerede i dag kan man hjælpe med at indrette stedet… Kom forbi og hjælp os med forslag til at indrette stedet. Vi har et Virtuel Reality set up – her kan alle være med til at tegne og fortælle, indrette og komme med ideer til stedet.

HAR DU LYST TIL AT ARBEJDE MED REALISERINGEN AF IDEERNE I BOGEN? Du har muligheden for at tilmelde dig realiseringen af enkeltstående ideer og større projekter på konferencen den 15. september, og der er også mulighed for at tilmelde sig på www.skjernudviklingsforum.dk.

33


GENTÆNK SKJERN – Handelslivet i Skjern

Handelslivet i Skjern Thomas Fisker Tine Thalund Georg Ørskov Uffe Mikkelsen Kim Rune Brarup

Vivi Altenburg Flemming Pilgaard Margrethe Vad Kasper Våtevik Jens Sahl

John Pagaard Pernille Nygaard Majbritt Vestergaard Linda Stampe Mette Christensen

Pernille Lundby Dokkedal Anika Lundgaard Anne Sofie Hahne Eley Henrik Ludvigsen Pernille Nygård

OVERSIGT OVER ALLE IDÉER OG FORSLAG: Idéer til det gode handelsliv:

• Uddannelseselever styrer i perioder vores butikker • Udvikling af webhandel • Webhandel: Skjern butikker på fælles webshop • Markedsføring gennem Instagram, Facebook og nyhedsmails • Synlighed: plakatmafia • Fælles gennemgående tema i alle butikker • App til mindre butikker/mærker • Prismatch • Temaby

Byens Rum:

• Behov for samlingssteder rundt i byen. Nye borde og bænke sæt og væk med gamle udtjente bænke. • ”Frirum” til de unge i byen • Centralt sted med børnepasning, lektiehjælp, vask af tøj, bestille varer/indkøb a la Skallerup Klit Feriecenter • Plads til børn i byen – Børnerum, underholdningsmiljøer, evt. pensionist pasning mens mor og far handler • Bedre udnyttelse af Centret • Østergade, Møllegade, Jernbanegade og Hoger Danskes Plads skal alle være gågade og tænke i parkering andre steder. • Bygge på Skjerns hygge/kultur man møder kendte når man handler (tryghed)

Aktiviteter i byen:

• Brug spontan Open by Night når vejret er til det – Facebook kan hurtig profilere arrangementet. ”happy hour” – ”godt vejr åben” • Indkøbspatrulje til/for seniorer • Omvendt Late Night – åben fra kl. 7.00? • Oplevelser der binder handel og by sammen. Temaer der får de unge og familier til at handle lokalt / blive i byen • Opmærksomhed på antal P pladser nogen oplever mangel • Store fiskedag • Udnyt de 14 dage hvor der er stor tryk på laksefiskeriet i åen • Fleksible åbningstider i butikkerne – tilpasse til f.eks turisme søndage • Bruge naturen – åen osv. • Samarbejde mellem sport og handelslivet, jagt, fiskeri, håndbold osv. • Åbne butikker i.f.m større arrangementer f.eks. Running Challenge, Fjorden rundt

Besøg på uddannelsesinstitution/unges input:

• Udvalg er vigtigt – vis brands der føres med klistermærker på døren så man nemt kan se hvad man kan få i butikken • Synlighed hele vejen rundt – ringvejsbutikker skal med på Open by Night. • Brug sociale medier FB og Instagram • Plakater der kalder på opmærksomhed • Skjern street food • Det gamle Spar kan laves om til diskotek • Bonkonkurrencer – vind dine penge igen • Studiekort rabat f.eks. 10% • Andre rabatkuponer – f.eks. drikkebillet, håndboldbillet osv. • Skilte ved ringvej – 1 km til Centrum signalerer en handelsby • Spillested midt i byen • Sportspub med pool • Kaffebar – Café liv • God Skjern Service – hilse hej, synlige medarbejdere, fortæl at reklamationer behandles uden problemer – profiler servicen • By Night – telt med ølsmagning, koncert i skoven er fin fra kl. 22 by night for unge med musik

RE-Branding af Skjern (Vi har jo næsten alt): • Ungdoms Ambassadør - promover Skjern • Regnfri By - lån paraplyer i alle butikker

34

• Uddannelsesinstitutioner • Vi har korps - Handelsskolen • Udsmykning af byen - ved hjælp af Teknisk Skole • Mød de unge - ud af butikken • Indrag skolerne i opgaver med butikker - ”Elever skal se og møde handelslivet” • Butik hvor handelsskole-elever kan træne (måske uden læreplan) • Sælge varer fra øvrige af byens butikker • Inddrage de unge i butikkerne • Lad dem komme med deres ideer - få chancen • Det giver udvikling og fremgang • Bruge tomme butikker i samarbejde med handelsskolen -Så de kan prøve sortiment af - samarbejde med udviklingsmidler • Elektronisk ”Fordelsbog” (evt. via HF Gavekort) • Fælles IT-Platform ”FASHION SKJERN” • ”Fælles kalender” • Internet baseret • Kunderne kan se den i egen kalender • Miinto’s koncept med en fælles webshop for byen opdelt i katagorier • Varer leveret ud til arbejdspladsen • Fælles internet butik/outlet - Skjern-Tarm - Ugeblad • Mere internet drift, reducere profileringsomkostninger • SKJERN.DK side - hvor udefra kommende kan finde oplysninger om handel, turisme, foreningsliv m.m • Stærkere sammenhænge • Virksomheder og detailhandel - fysisk og IT • Markedsføring - medievalg ? • Synlighed på sociale medier • IT

Fysiske tiltag:

• P-hus evt. ovenpå Super Brugsen • Bedre skiltning til p-pladser • Fleksibel overdækning af Holger Danskes plads • Permanent overdækning af Holger Danskes plads • Overdækket ”handelsarkade” • Halvtag på fortove – ”udendørs center” • Fjern grimme bygninger i byen – kommunens nedrivningspulje • Kreative pladser i midtbyen med udgangspunkt i børns leg • Vejnet – ensretning af gader mod midtbyen • Handelskorridor Skjern-Tarm (det skæve miljø – det pæne miljø) • Binde Skjern-Tarm sammen. Løfte jordniveau på begge sider af A11 med 2 parallelle gader på begge sider. Butikker mod A11, beboelse mod Ø/V

Diverse:

• Hvilket sortiment mangler og kan vi få det ind ved fælles drift – Spørg forbrugere • Pop Up butikker – fx 6 mdr. - Turisme handel • Supermarked 2030 – Hvordan ser et supermarked ud fremover? • Center – Flere butikker, ”Normal”, caféer, kaffebar, hyggelige mødesteder • Special butikker – Fx. Kulinarisk Vestjylland - Streetfood • Turistforening – Skjern/Tarm/Bork/Skaven/Stauning • Salgscoach til byen – Undervisning ”Drop plejer” • Kend de andre butikker – hold kunden i byen • Iværksætteri – Hvem skal man henvende sig til? • Bytte personale dag i butikkerne • Rullende butikker • Teenagere mangler butikker • Rådgivningsgruppe for iværksættere • Hjælpe kommende erhvervsdrivende


Skjerns handel – en oplevelse værd Vi har en ærlig interesse i udvikling og nyskabelse Skjern er en fleksibel og spændende by med konstante nye miljøer og tiltag, der gør ”dig” en oplevelse rigere.

Vi har en ærlig interesse i et godt og alsidigt vareudbud ”Nej” findes ikke i Skjern, vi vil gøre alt for at indfri dine ønsker til en god handel.

Skjern er og har altid været nøglen til handlen i Vestjylland. Vi samles om handel, vi udvikler handel, vi lever af og med handel. Vi har en ærlig interesse for mennesker Derfor uddanner vi hinanden i at omgås og servicere mennesker med forskelligartede behov og ønsker. Vi vil så gerne give lige netop dig den oplevelse, der får dig til at holde af butikkerne i Skjern.

I Skjern har vi et fællesskab, hvor vi trækker på hinanden, hvor vi hjælper hinanden, så vi samlet kan stå som en kreativ enhed, der er her for hinanden og derfor også for dig. Vi har alt til dig. Vi har plads til dig. Vi kender dig. Vi gør alt for dig. VELKOMMEN!

Digital tilgængelighed Skjern skal findes på alle digitale medier SKJERN.DK, ”Liv i Skjern” Skjern.dk skal være en hjemmeside for hele byen. Link på forsiden der giver adgang til handelslivets side. Kalender på forsiden af SKJERN.DK, med begivenheder i byen, denne kan følges og vises i egen kalender. Integrere Skjern Update’s nyhedsbrev i Skjern.dk. FACEBOOK, Skjern side Opslag på Skjern.dk, skal samtidig vises på Skjern.dk facebookside og omvendt. Målrettede facebook opslag, direkte til bestemte kunder. Månedlige konkurrencer på facebook siden, så der kommer et stort antal følgere på siden. Alle begivenheder promoveres på facebook. Twitter, Instagram m.fl. Supplement til hjemmeside / facebook – link til skjern.dk og facebook i alle opslag. APPS F.eks. en app, der byder velkommen til Skjern på sms når man nærmer sig byen. En måde at få turister m.fl. til at opdage Skjern. Indslag ” Bag disken ”, Personliggøre Skjern’s handelsliv i form af skriv og/eller video der vises på Skjern.dk og på facebook. Der udarbejdes en månedlig video, f.eks i samarbejde med HTX’s KOM/IT linie og i samarbejde med den nye markedsføringsøkonom uddannelse. Reklame Mulighed for reklamespot’s, på forsiden og på undersider. Integrere butikkers hjemmesider, under ”handel’s” siden, så de fremstår som en del af Skjern.dk. Siderne kan selvfølgelig nås og vises som selvstændige sider. 35


GENTÆNK SKJERN – Handelslivet i Skjern

Skolerne ind i by-kernen Handelen ønsker tættere forbindelse til- og samarbejde med uddannelsesstederne, som fx HTX, VGT, Handelsskole, Teknisk skole, produktionsskole, markedsføringsøkonom uddannelsen. Vi tænker: • Input til/måske aktiv deltagelse i: butiksanalyse, dekoration af bl.a. vinduer, indretning af lokaler, ”mystery shopper”, osv. • Et samarbejde mellem skoler og butikker (og andre firmaer), hvor de studerende kan få praktisk erfaring/indblik samt give nytænkning tilbage, et samarbejde der også giver de unge tilknytning til byen/firmaerne og kan være et aktiv på de unges CV. • Skole kunne lave månedens video/TV-Skjern til Facebook og Skjern.dk • En butik i bymidten stilles til rådighed, hvor skolerne kan lave en ”test-butik” med salg fx af egne produkter (produktionsskole), 2-hand, eller varer ”outlet” fra byens øvrige butikker. En café. • Teknisk skoles ”Le Mans event” udvides til f.eks. sæbekasse Le Mans fredag eller lørdag i 2.4 time i midtbyen. Med delta-

gelse (kørere, mekanikere og ”Skubbere” og publikum) af alle uddannelsessteder. • Campingvogne til bl.a. VGT, HTX, Handelsskole g Teknisk Skole til egen udsmykning og efterfølgende City-camp på Mølletorvet. • Lærlinge/ungarbejdere/praktikanter: opslag på Handelen/ skjern.dk • Studierabat. • Flytbare møbler i bymidten lavet af de unge til ung-hygge, bænke og plantekummer lavet af skolerne. Handelslivet ønsker med bl.a. ovenstående at knytte de unge til byens centrum, vi ønsker de unge får ”ejerskab” af og bruger midtbyen, vi vil lytte til dem og give dem gode oplevelser, som kan føre at de bliver i eller kommer tilbage til byen.

Iværksætteri Vi ønsker et Skjern handelsliv i konstant udvikling og fornyelse. Dette kræver skarpt fokus på iværksætterkulturen, både de eksisterende og nye iværksættere som måske ikke er kommet i gang endnu. Til de eksisterende iværksættere i detailhandlen ønsker vi en mentor ordning, hvor butikker kan få sparing og rådgivning af et team fx. bestående af én tidligere detailist, en nuværende selvstændig og en coach fra Innovest. Sammen kan der dannes vinkler på; udvikling, opstart, vedligeholdelse, omstrukturering, brancheglidning, markedssituation, digitalisering, økonomi, ledelse, personale og HR, markedsføring, osv... 36

Mentor ordningen skal ligeledes trække iværksættere til byen, er der nogle med en idé, skal de ikke lede efter os, men vi skal finde dem og vise mulighederne i Skjern. Det kunne fx. være elever på handelsskolen som ikke er klar over at de har en bæredygtig idé, der kan hjælpes på vej. Der skal være fokus på nye butikstyper, gerne test-butikker, hvor idéer kan afprøves. Der skal udarbejdes en iværksætter drejebog ”How to do”. Sådan starter du op, hvad kræver det? Her skal livsstilen og de gode historier fra byen fortælles. Vi vil hylde iværksætterne. Årlige kåringer for at vise vi sætter pris på iværksætternes engagement i byen.


City Banden I dag har vi en bychef der varetager mange praktiske opgaver til byens events. Praktiske opgaver som vi godt kunne bruge flere hænder til at varetage. Vi ønsker at oprette en City Bande, hvor du kan melde dig til frivilligt arbejde for bylivet. Vi håber at du vil deltage i 2 til 3 events om året. City Bandens opgaver: • Levendegørelse (Julemænd, nissekoner, Halloween uhyre, Find Holger, påskeharen, Fastelavns event m.m.) • Opsætning, renhold og nedtagning til events og By Nights over hele byen • Bemande pop up salgssteder • Skattejagts koordinator • Eventyr oplæsere • Hjælpere til julemandens værksted, kreativt værksted

Det er attraktivt og sjovt at være en del af Citybanden • Her har vi det sjovt sammen • her er vi en del af handelslivet • Her er vi værdsat Der vil være en årlig komsammen og samvær efter større events for banden og handelslivet. Der vil blive stillet et lokale til rådighed for bande mellemmer i midtbyen. Der vil være en koordinator gruppe i City Banden, der står for kommunikationen med bandemedlemmerne. Har du lyst at være en del af City Banden, så kontakt Bychef Mette Christensen på E-mail metteskjernhandelsforening@gmail.com

Flere kræfter til Skjern Handelsforening Det er I alles interesse at Skjern Handelsliv har det godt og trives. En attraktiv by gør det nemmere for virksomheder at tiltrække medarbejdere. Det giver flere indbyggere og mere handel i butikkerne. Den gode cirkel. Handelsforeningen i Skjern gør et stort stykke arbejde for at skabe aktiviteter, julebelysning, flager for konfirmander og studenter i Byen. Det kunne være fedt at have flere events og større events. Det vil kræve flere kræfter både i form af penge og hænder. Samarbejde på tværs Derfor foreslår vi at Skjern Handelsforening finder måder at samarbejde med øvrige foreninger i Skjern. Håndværker og industriforening, Bevaringsforeningen, Udviklingsforum, Skjern Festuge, Natteravnene, Erhvervsrådet m.m. Event-Sponsorer Handelsforeningen har solgt sponsorater til motorcross-køreren Alex Porsing, hvis show på Pakhuspladsen har været sponsoreret af lokale bil og motorcykel forhandlere. Et show, der ellers ville have været en tung post for handelsforeningen. • Jo flere kræfter vi kan trække på • Jo federe events kan vi stable på benene • Jo flere kunder kan vi tiltrække Succes er vi sammen for at skabe! 37


GENTÆNK SKJERN – Handelslivet i Skjern

Aktivitetshjul (Årsplan) Ideen i at have et aktivitetshjul for handelslivet er at skabe opmærksomhed og overskuelighed over Handelsforeningens aktiviteter året rundt. Når butikkerne ved hvilke events og temaer, der er planlagt i løbet af året, er det nemmere at planlægge yderligere events, som modeshows, søndagsåbent, kundeaftener, leverandør events m.m. for butikkerne. Forslag til gentagne faste aktiviteter og events: • Laksefestival • Matador By Night • Boldens dag, Play the game event • Gnags tema event • Høstfest • Skjern Awards • Halloween event • Fastelavn – slå katten af tønden • Søndagsåbent • Fredags cafe • Spis ude dag • Morsdag og farsdag • Påske • Skattejagt • Find Holger • Vestjysk landmarked • Skjern Festuge version 2.0 Når de faste events er tydeliggjort vil vi opfordre butikkerne til at lave deres egne events. Det giver plads til nye fleksible aktiviteter i bylivet. • Spontan Open by Night • After by Night • Omvendt Late Night – åben fra kl. 7.00? • Fleksible åbningstider i butikkerne – tilpasse til f.eks turisme søndage • Outlet dag • Pop-up butik, street food • Midtnight shopping • Sne-salg, sol-salg, skolestart, ferie-salg • Modeshows, kundearrangementer Kun fantasien sætter grænser. Åbenhed giver mulighed for at skabe alliancer på tværs af byens handelsliv. Vi foreslår at handelslivet inddrager foreninger, uddannelsessteder, oplandsbyer, borgere i byens aktiviteter. Der kan evt. arrangeres transport busser for interesserede i oplandet.

38


Det gode fritids- og foreningsliv i Skjern Niels Peter Olesen Bjørn Sommer Tonny K. Jensen Peter Nygaard

OVERSIGT OVER ALLE IDÉER OG FORSLAG: Vandleg / vandsport

Hvordan får vi fleksibilitet i fritidstilbuddene

Vi skal have inddraget vores natur mere i fritids- og foreningslivet. Både ved at lave aktiviteter, men også med oplysning.

Kan der arrangeres hold uden tilmelding, kan der laves pop op arrangementer, hvilke muligheder er der og hvordan.

Aktivitet i den grønne korridor Den grønne korridor skal ”være i gang” hele året, så hvad er mere oplagt end snegaranti på kælkebakkerne.

Baner i bylivet Byen skal være aktiv med mulighed for flere spillemuligheder. F.eks. street basket, panna fodboldbane, by orienteringsløb, beach volley og beach håndbold.

Oversigt over / synliggørelse af foreningstilbud Portal hvor alle foreninger i Skjern fremgår, og hvor foreningerne oplyser om aktiviteter. Skal kunne søges med dato og kategori.

Hvordan ”vækker” vi de passive Kan vi: - få flere frivillige - få ”hjemmegående” til at deltage - kan vi få aktive idræts udøvere ind i foreningerne

Ikke idrætslige aktiviteter for unge / middel / ældre Kan vi lave et samlingssted, hvor alle aldre kan lide at komme, f.eks. en brætspilscafe hvor alder ikke kar betydning.

Brug skoven og naturen Der er mange muligheder for ruter til mountainbike, orienteringsløb og gåture. Evt. med natur motions redskaber.

Introduktion til og inklusion i Skjern’s fritidstilbud Hvordan laver vi fællestilbud på tværs af åen Kan der laves et mere formelt samarbejde på tværs af åen, så flere får mulighed/lyst til at deltage i aktiviteter.

Kan en gruppe af frivillige tage imod tilflyttere og hjælpe dem i gang med tilbuddene. Evt. tage med børnene til idræt.

39


GENTÆNK SKJERN – Det gode fritids- og foreningsliv i Skjern

Aktiviteter i Skjern Bådehavn Det aktive forenings- og fritidsliv skal bruge vores meget smukke natur, som er ”lige uden for døren”. Hvad er derfor mere oplagt end at lave aktiviteter med udgangspunkt i Skjern Bådehavn. Havnen bliver i dag brugt af kano sejlere og lystfiskere, men dette forhindrer ikke, at der også kan ske andre aktiviteter i området – måske bare ikke samtidigt. Med havnens størrelse vil den være oplagt til Kajakpolo, hvor banemålene er 35 x 25 meter. Banen kan alene etableres med 2 mål og en bøjemarkering i hvert hjørne af banen. Alt fastgøres til ankre på bunden og vil ikke være til hinder for havnens øvrige brugere, når banen ikke er i brug.

Alt efter ambitions niveau kan målene laves af aluminium eller af oppustelig PVC, ligesom der også kan ske en egentlig markering af banen med banetov. Herudover vil der på havnens østlige bred kunne etableres Water balls, som er en absolut sjov aktivitet for alle aldre, både for den der deltager og for tilskuere. Her kræves ingen faste anlæg. Begge aktiviteter vil kræve opsyn, men vil oplagt kunne etableres i foreningsregi (f.eks. Skjern Kano og Kajakklub), som kommerciel aktivitet (f.eks. Wow park) eller på frivillig basis.

Sne på kælkebakken hver vinter For at gøre den grønne korridor mere levende hele året har vi i det gode foreningsliv leget med tanken om at vi selv vil bestemme om der er sne på kælkebakken selv om vejrguderne ikke vil det. Det er muligt med en snekanon, dog skal temperaturen ligger på -3° eller derunder. Jorden skal også helst være frossen så sneen ikke smelter nedefra. Med lys på bakken kan de korte vinterdage forlænges med flere timer. Lyset vil også bevirke at kælkebakken og aktiviteten på kælkebakken kan ses på lang afstand. Det enestående og smukke syn af sne der falder på kælkebakken i lysets skær når snekanonen er aktiv. 40

Tænk hvilken aktivitet af glade børn og barnlige sjæle der ville være på kælkebakken. Det vil gøre den ”Grønne korridor” mere levende hele året. Den lille snekanonen skal bare tilsluttes en højtryksrenser og en kompressor og kan så producere sne. En snekanon kan også være lidt større som den på det andet billede. Billedet er fra Roskilde Skiklubs hjemmeside. Denne kanon skal tilslutte vand og el og giver en noget større mængde sne.


Aktivitetsbaner i Skjern Kongstanken er at skabe gratis inde- og uderum i bymidten, på tværs af alder, som et attraktivt samlingspunkt i Skjern, sammen med den allrede planlagte bibliotekshave. Den grønne korridor med stisystemer og aktivitetsmuligheder er blevet en stor succes for byen. Dette skaber grobund for yderligere aktiviteter. Således vil korridoren være et godt udgangspunkt for nye og anderledes aktiviteter i og for byen. ”Badesøen” er blevet som en magnet på børn og unge, når solen står højt på himlen. Det høje besøgstal skaber behov/ mulighed for yderligere aktiviteter ala dem vi kender fra stranden. Petanquebanen er der allerede og i nærhed af den og søen er der mulighed for at lave en beach-volley bane (mål 8x16 meter). Byorientering er allerede kendt i flere af vores nabobyer (Ringkøbing, Sdr. Felding, Herning, Hvide Sande.). En orienteringsbane med udgangspunkt i faste poster i og omkring Skjern skal etableres til brug for den enkelt borger og især skoler og institutioner.

Byorientering kan også markedsføres overfor dagsturister, som så på let vis kan mikse seværdigheder og motion. Lidt væk fra korridoren er der oplagte muligheder for udvidelse af beachbanen ved Ringkøbing Skjern Kultur center til en rigtig strand-håndboldbane (12x15meter), som kan bruges af alle interessenter men også af Skjern Håndbold. Banerne kan projekteres til både volley og håndbold. Ved Kulturcentret kan der også ved Fodboldklubbens kunstbane placeres en Panna-fodboldbane. Ved pakhuset/banegården kan og bør der skabes mere aktivt liv – bl.a. ved etablering af baner til streetbasket alternativt (Panna-fodboldbane)

HAR DU LYST TIL AT ARBEJDE MED REALISERINGEN AF IDEERNE I BOGEN? Du har muligheden for at tilmelde dig realiseringen af enkeltstående ideer og større projekter på konferencen den 15. september, og der er også mulighed for at tilmelde sig på www.skjernudviklingsforum.dk.

41


42


43


SKJERN-TARM HÅNDVÆRKEROG INDUSTRIFORENING

skjernudviklingsforum.dk

Skjern & Tarm

1400mm

En del af byens liv

SKJERN - 20494945

600mm

Alle tekster og billeder i denne bog er leveret af frivillige borgere i Skjern, som har arbejdet med ideer til bogen i et halvt år. Skjern Udviklingsforum og styregruppen for Gentænk Skjern tager forbehold for utilsigtet benyttelse af beskyttet materiale.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.