Kopernik v4

Page 1

Z Kopernikiem przez świat

Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię polskie wydało go plemię .

Z Kopernikiem przez świat

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

List Małżonki Prezydenta RP pani Agaty Kornhauser-Dudy

Szanowni Państwo,

w 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin i 480. rocznica śmierci Mikołaja Kopernika –wybitnego Polaka i wielkiego uczonego, który poprzez swoje odkrycia wyznaczył nowe tory rozwoju nauki i cywilizacji. Zapisał się w naszej pamięci jako wysoce zasłużony astronom, ale był on również lekarzem, ekonomistą, nauczycielem oraz duchownym.

Chcąc uczcić tę znamienitą postać, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przygotowało wielowymiary projekt, którego tytuł brzmi: „Z Kopernikiem przez świat”. To międzynarodowe przedsięwzięcie skierowane jest do środowisk polskich i polonijnych. Zostało ono objęte Patronatem Honorowym Małżonki Prezydenta RP – pani Agaty Kornhauser-Dudy oraz Patronatem Korporacyjnym TVP.

Głównym celem projektu jest promocja Polski, podkreślenie udziału polskiej nauki w rozwoju cywilizacji oraz budowanie poczucia dumy z osiągnięć nauki i kultury polskiej. Pragniemy go zrealizować poprzez popularyzację w środowiskach polonijnych i polskich postaci Mikołaja Kopernika oraz jego znaczących dokonań. Działania te staną się kolejnym ogniwem łączenia Polaków na całym świecie, zgodnie z założeniami kampanii „Jest nas 60 milionów”.

Najważniejsze wydarzenia tego projektu przedstawiamy na kolejnych stronach niniejszej publikacji. Warto dodać, że ponadto w 2023 roku w szkołach na całym świecie odbędzie się szereg działań edukacyjnych zaproponowanych przez naszych polonijnych partnerów. Będą to między innymi całodobowa transmisja wschodu słońca, międzynarodowa gra RPG, konkurs plastyczny, biegi regionalne czy też quiz z kolekcjonerskimi kartami.

Szacujemy, że w wydarzenia międzynarodowego projektu Z Kopernikiem przez świat zaangażuje się około 75 000 osób. Mamy ogromną nadzieję, że również Państwo staną się jego współuczestnikami, do czego gorąco zapraszam.

Z pozdrowieniami Dariusz Piotr Bonisławski Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

świat
Z Kopernikiem przez
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Z Kopernikiem przez świat

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Ambasadorzy projektu

PROF. DR HAB. N. MED. DR HC MAREK RUDNICKI

MEDYCYNA

Polski chirurg, profesor i nauczyciel akademicki. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej. Od 1987 r. jest związany z amerykańskimi uczelniami – University of Cincinnati, z University of Illinois w Chicago, a w latach 1990-1999 także z Columbia University. W latach 2002-2020 prof. Rudnicki był dyrektorem rezydencji chirurgicznej University of Illinois/Advocate Illinois Masonic Medical Center w Chicago. Od 2019 r. piastuje stanowisko dyrektora departamentu chirurgii w Ross University School of Medicine.

KS. BISKUP DR HAB. PIOTR TURZYŃSKI

RELIGIA

Pochodzi z Radomia. W latach 1982–1988 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Święcenia biskupie otrzymał 28 lutego 2015. W ramach Konferencji Episkopatu Polski w 2015 został delegatem ds. Duszpasterstwa Nauczycieli, a w 2022 delegatem ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

MICHAŁ ZALESKI

Prezydent Torunia od 2002 r. Ukończył geografię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowe studia z zakresu organizacji i kierowania na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilkanaście lat aż do 2002 r. zajmował stanowisko prezesa zarządu Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu. Uznaje Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika za jedną z najważniejszych i miastotwórczych instytucji Torunia.

BOGDAN CHMIELEWSKI

ADMINISTRACJA FINANSE

Dyrektor Wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFCU) w Stanach Zjednoczonych. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie oraz Szkoły Liderów Biznesu na Uniwersytecie Harvarda w Massachusetts. Doświadczenie biznesowe w dziedzinie finansów zdobywał pracując dla Banku HSBC w Nowym Jorku, a także dla Wawel Savings Bank w stanie New Jersey. Z PSFCU związany jest od 1996 roku. Uwzględniając jego bogate doświadczenie w PSFCU i w innych instytucjach finansowych, Rada Dyrektorów PSFCU w roku 2007 powierzyła mu stanowisko Dyrektora Wykonawczego.

AGNIESZKA OSZCZYK

KULTURA

Dziennikarka telewizyjna i prezenterka. Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku i dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Związana z Telewizją Polską od 2004 r. Autorka felietonów i reportaży o tematyce społecznej, kulturalnej, medycznej. Wydawca programów informacyjnych. Prowadząca koncerty i wydarzenia artystyczne. Obecnie prowadzi m.in. Panoramę w TVP2, O tym się mówi w Tvp Info, Czym Żyje świat” w Tvp Polonia. Za materiały reporterskie i reportaże nagradzana w Przeglądzie i Konkursie Dziennikarzy.

ASTRONOMIA

ROBERT SZAJ

Twórca, pomysłodawca i dyrektor TVP Nauka, najnowszego kanału tematycznego Telewizji Polskiej, który popularyzuje wiedzę w zakresie nauk ścisłych, przyrody, medycyny i technologii. Założyciel Fundacji Nicolaus Copernicus popularyzującej wiedzę o Mikołaju Koperniku. Od ponad 30 lat zajmuje się astronomią. Fundator Obserwatorium Astronomicznego w Truszczynach. Autor książek i publikacji dotyczących astronomii i eksploracji Kosmosu. Twórca kilkudziesięciu filmów dokumentalnych poświęconych polskim naukowcom, badaniom naukowym i Mikołajowi Kopernikowi.

Z Kopernikiem

przez świat

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Rok 2023 jest wyjątkowy nie tylko dlatego, że w nim właśnie przypada rocznica narodzin i śmierci znanego całemu światu Polaka Mikołaja Kopernika. Legenda głosi, że w ostatnich dniach jego życia dotarło do niego wydane w marcu 1543 roku dzieło pt. „O obrotach ciał niebieskich”. To cezura w dziejach całego świata. Od tego momentu twórca przełomowej dla nowożytnej nauki teorii o budowie Układu Słonecznego zostaje zapamiętany jako ten, który „wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”. Właśnie dlatego z kraju, w którym 480 lat temu rozpoczął się nowy bieg historii, przez cały rok 2023 Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” będzie promować tę postać, realizując międzynarodowy projekt, którego celem jest ożywianie i umacnianie pamięci o znamienitym Polaku, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej.

Projekt będzie realizowany w 32 krajach świata od stycznia do grudnia 2023 roku i połączy 75 000 osób (w tym dzieci i młodzież)*

Współpracę na rzecz projektu zawiązano już z licznymi instytucjami naukowymi, samorządami lokalnymi, które zajmują się promocją postaci Mikołaja Kopernika oraz z mediami. Jesteśmy przekonani, że zaproszeni do działań współuczestnicy projektu są gwarancją wysokiego poziomy merytorycznego wszystkich wydarzeń oraz szerokiego zasięgu oddziaływania.

*szacowana liczba osób biorących udział w projekcie

CELE MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU Z „KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT”

• popularyzacja postaci Mikołaja Kopernika w środowiskach polonijnych i polskich poprzez: ◦ aktywizację środowiska młodej Polonii i zaangażowania jej przez zabawę, której celem jest edukacja kulturowa; ◦ promocję miejsc związanych z wielkim astronomem oraz włączenie ich do programów pobytów edukacyjnych; ◦ wypracowanie atrakcyjnych materiałów i narzędzi dydaktycznych;

• budowanie poczucia dumy z osiągnięć nauki i kultury polskiej, a przez to wzbudzanie i podtrzymywanie w najmłodszej Polonii satysfakcji z bycia Polakiem i atrakcyjności kraju przodków;

• tworzenie kolejnych ogniw do łączenia środowisk polonijnych i polskich zgodnie z założeniami kampanii „Jest nas 60 milionów”.

Z Kopernikiem przez świat

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA

Konferencja organizacyjna 24–26 września 2022 r. Ostróda i Warszawa

Działania edukacyjne i promocyjne styczeń–grudzień 2023 r. cały świat

Światowa inauguracja projektu 11 lutego 2023 r. Chicago

IX Światowy Zjazd Nauczycieli „Polacy Światu” 26–28 maja 2023 r. Toruń

Konferencja podsumowująca listopad 2023 r. Warszawa

Pocztówka urodzinowa 19 lutego 2023 r. cały świat

Jubileuszowy Zlot Młodzieży Polonijnej Kopernik Camp lipiec 2023 r. Lidzbark Warmiński

KONFERENCJA ORGANIZACYJNA

Opracowaliśmy wspólnie edukacyjne zadania programowe, które będą realizowane na przestrzeni całego roku 2023. W forum weźmie udział około 30 nauczycieli reprezentujących Stany Zjednoczone, Hiszpanię, Holandię, Węgry, Wielką Brytanię, Irlandię, Norwegię, Katar, Ukrainę, Białoruś oraz Polskę.

ŚWIATOWA INAUGURACJA PROJEKTU

Z KOPERNIKIEM PRZEZ ŚWIAT

Zaktywizujemy Polonię. Działając wspólnie, wzbudzimy poczucie dumy z polskiego pochodzenia wśród najmłodszych uczestników. W inauguracji w Copernicus Center w Chicago udział weźmie ok. 1000 osób: nauczycieli, rodziców, młodzieży z Chicago, Nowego Jorku, miast Zachodniego Wybrzeża USA i Kanady.

24–26 września 2022 r. 11 lutego 2023 r.

30 nauczycieli 1 000 osób

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I PROMOCYJNE

• NIC PIĘKNIEJSZEGO NAD NIEBO – całodobowa transmisja z obserwacji nieba o wschodzie słońca z różnych miejsc świata uzupełniana wywiadami ze sławnymi Polakami z zagranicy,

• COOL JAK KOPERNIK – międzynarodowa gra RPG dla uczniów szkół polonijnych i polskich,

• PORUSZ ZIEMIĘ Z KOPERNIKIEM – quiz z dodatkiem dedykowanych kart kolekcjonerskich dla najmłodszych,

• KOPERNIK, PLANETA I JA – konkurs plastyczny,

• BIEG NA ORIENTACJĘ Z KOPERNIKIEM –regionalne biegi organizowane przez ponad 100 środowisk polonijnych na całym świecie.

POCZTÓWKA URODZINOWA

Będziemy koordynować tworzenie albumu i mobilnej wystawy prezentujących pocztówki z życzeniami dla Mikołaja Kopernika. Autorami prac będą uczniowie szkół polonijnych i polskich. Mobilna wystawa zagości m.in. w Warszawie, Toruniu oraz wybranych placówkach dyplomatycznych.

styczeń–grudzień 2023 r. 75 000 osób

19 lutego 2023 r. 20 000 osób

Z Kopernikiem przez świat MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

IX ŚWIATOWY ZJAZD NAUCZYCIELI

pod hasłem POLACY ŚWIATU Podczas wydarzenia będziemy promować wiedzę o Polakach zasłużonych dla światowej nauki i kultury, wpływając tym samym na budowanie i podtrzymywanie poczucie polskiej tożsamości narodowej.

JUBILEUSZOWY ZLOT MŁODZIEŻY POLONIJNEJ KOPERNIK CAMP

Zaprosimy do Lidzbarka Warmińskiego młodzież polonijną z całego świata, gdzie wspólnie z wybitnymi osobistościami ze świata nauki żyjącymi poza Polską, dowiedzą się, kim był Kopernik, jak żył i co zrobić, by zostać drugim Mikołajem Kopernikiem.

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Weźmie w niej udział ponad 100 najbardziej aktywnych liderów przedsięwzięcia. W trakcie konferencji uczestnicy podsumują i ocenią całoroczne działania w projekcie oraz zaproponują program kolejnego wydarzenia. Będzie to też doskonała okazja do zwiedzania Mazowsza szlakiem Wielkich Polaków.

26–28 maja 2023 r. 200 osób lipiec 2023 r. 150 osób listopad 2023 r. 100 osób

Z Kopernikiem
przez świat MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Kiedy w 2010 r. Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przygotowywał Konferencję Metodyczną „Polskość poza granicami Rzeczypospolitej”, nikt z organizatorów nie spodziewał się, że przerodzi się ona w Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych.

Zjazdy, które rokrocznie gromadzą prawie 150 pedagogów ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Francji, Niemiec, Belgii, Czech, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Czarnogóry, Australii, Włoch, Irlandii, Islandii, Norwegii, Szwecji, Uzbekistanu, Łotwy, Estonii, Austrii, Węgier i innych krajów świata. Spotkanie te wpisały się na stałe w kalendarz całego polonijnego środowiska oświatowego jako wielkie święto.

W kolejnych latach zjazdy odbywały się w Warszawie i Toruniu, który również w 2023 roku będzie miastem goszczącym uczestników tego wyjątkowego wydarzenia. IX Zjazd Nauczycieli odbywający się pod hasłem „Wschód-Zachód. Łączy nas Polska!” będzie nadzwyczajnym wydarzeniem, ponieważ stanowi część projektu „Z Kopernikiem przez świat” dedykowanego wybitnemu polskiemu naukowcowi.

W tym szczególnym roku, kiedy cały świat obchodzi pełną rocznicę narodzin, śmierci oraz wydania wielkiego dzieła mistrza, program spotkań wypełniony będzie panelami przybliżającymi sylwetki wybitnych Polaków oraz warsztatami pokazującymi jak, uczyć uczniów otwartych na świat, kreatywnych i potrafiących z uporem realizować swoje pasje, by - tak jak Kopernik - odkrywać prawa rządzące przyrodą i wytyczać tory rozwoju nauki dla przyszłych pokoleń. Nowością będzie udział nauczycieli ze szkół polskich, a tradycją – spacer po starówce jednego z najpiękniejszych polskich miast oraz bogaty program artystyczny.

Do zobaczenia w Toruniu!
Z Kopernikiem przez świat MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, który był prezesem do 2008 roku.

Wspólnota Polska to m.in.:

• 23 oddziały w całej Polsce

• 7 Domów Polonii

• Wsparcie dla 565 podmiotów z 54 krajów świata

Działania na rzecz integracji środowisk polskich i polonijnych

• Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy

• Zjazd Nauczycieli Polonijnych,

• Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej „Orle Gniazdo” dla liderów polonijnych,

• Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

• Światowe Letnie Igrzyska Polonijne

• Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne

• Polonijne Igrzyska Młodzież Szkolnej

• Festiwal Chórów Polonijnych

• Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie

• Polonijny Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych

Z Kopernikiem
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY
przez świat

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

został powołany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, by systematycznie doskonalić i wszechstronnie rozwijać nauczycieli polskich pracujących za granicą. Kształcimy, wzmacniając poczucie łączności z Polska, jej tradycją, historią, kulturą i nauką. Naszą misją jest dbanie o to, by polskie rodziny, a szczególnie dzieci i młodzież mieszkające za granicą, miały najlepszych nauczycieli, rozpalających w nich miłość do Polski.

Co

• nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego dzieci i młodzieży

• dwujęzyczności i wielokulturowości

• psychologii dziecka

• procesów migracji

• neurodydaktyki

• nauczania historii

• nauczania matematyki

• TIK (Technik Informacyjno-Komunikacyjnych)

PUBLIKUJEMY

• podręczniki do nauczania języka polskiego jako obcego

• materiały dydaktyczne ułatwiające pracę z dziećmi, dla których język polski nie jest językiem ojczystym

UDOSTĘPNIAMY W SIECI MATERIAŁY EDUKACYJNE

• Platforma szkoleniowa: www.odnswp.pl

• Podręczniki: www.podrecznikipolonijne.pl oraz www.odnswp.pl/publikacje

• Portal do nauczania historii Dawniej to było: www.dawniejtobylo.wspolnotapolska.org.pl

Kontakt

Centrum Konferencyjno–Szkoleniowe Dom Polonii w Ostródzie, ul. Pieniężnego 6, 11-400 Ostróda. e-mail: odnswp@swp.org.pl, tel: 728 879 363

Z
Kopernikiem przez świat MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY
roku przeprowadzamy ok. 230 szkoleń on-line oraz stacjonarnych w zakresie:

Patronat

Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP pani Agaty Kornhauser-Dudy

PARTNERZY STRATEGICZNI:

Miasto Toruń

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Miasto Lidzbark Warmiński Fundacja Copernicus Center Polsko - Słowiańska Unia Kredytowa

PARTNERZY POLONIJNI:

Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie Polska Macierz Szkolna w Wielkiej Brytanii Polska Macierz Szkolna w Belgii Polska Macierz Szkolna we Francji Macierz Szkolna na Litwie

Zjednoczenie Polskie „Polska Macierz Szkolna” na Białorusi Polska Macierz Szkolna w Irlandii

PATRONI MEDIALNI:

świat
Z Kopernikiem przez
MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Mikołaj Kopernik - znany całemy światu Polak, wielka odkrywca, najbardziej znany jako astronom, choć zajmował się też wieloma innymi dziedzinami nauki. Twórca heliocentrycznego modelu Układu Słonecznego. Autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium ("O obrotach sfer niebieskich") przedstawiającego szczegółowo jego wizję Wszechświata.

Urodził się 19 lutego1473 roku w Toruniu, a zmarł 21 maja.1543 we Fromborku. Był najmłodszym synem kupca Mikołaja i Barbary Watzenrode. Po śmierci ojca, gdy Kopernik miał 10 lat, jego opiekunem prawnym został wuj, Łukasz Watzenrode, który zapewnił mu wykształcenie, opłacając naukę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie studiował matematykę, fizykę, astronomię i filozofię. Następnie Kopernik studiował prawo i medycynę w Bolonii i Padwie.

Po studiach wrócił do Torunia i od 1503 roku pracował jako sekretarz swojego wuja, który wówczas był biskupem warmińskim. Mikołaj Kopernik był również kanonikiem - niższe święcenia kapłańskie przyjął prawdopodobnie podczas studiów w Krakowie. Pracował też dla rządu, jako ekonom. W 1507 r. astronom został na stałe skierowany do Lidzbarka, by opiekować się chorym wujem. Brał udział prawie we wszystkich czynnościach dyplomatycznych i administracyjnych biskupa, uczestniczył m.in. w zjazdach stanów Prus Królewskich. Najprawdopodobniej był obecny na koronacji Zygmunta I Starego w katedrze wawelskiej 7 stycznia 1507, natomiast w 1509 r. uczestniczył w sejmie krakowskim.

Ponieważ Kopernik był angażowany do niemal wszelkich spraw dyplomatycznych, sądowych i administracyjnych, nie pozostawało mu wiele czasu na sprawy naukowe. Zajmował się tam głównie czytaniem, bowiem Lidzbark posiadał dobrze wyposażoną bibliotekę. W tym okresie Kopernik dokończył tłumaczenie Listów Symokatty i sporządził mapy Prus i Warmii. Na początku 1523 r., zaraz po śmierci biskupa Fabiana Luzjańskiego, Kopernik został mianowany generalnym administratorem biskupstwa warmińskiego i sprawował tę funkcję przez 8 miesięcy, rezydując w Olsztynie. Czynnie uczestniczył w życiu politycznym, kulturalnym i naukowym kraju. Ostatnie lata życia spędził we Fromborku, gdzie żyjąc skromnie, oddał się pracy naukowej. W połowie 1542 r. Kopernik wysłał dzieło De revolutionibus do druku w Norymberdze. Legenda mówi, że otrzymał je na parę dni przed śmiercią. Obecnie rękopis dzieła Kopernika przechowywany jest w Bibliotece Jagielońskiej. Swój bogaty księgozbiór Kopernik zapisał diecezji warmińskiej, z której Szwedzi w roku 1692 ukradli go i obecnie jest on w Szwecji. Na cześć astronoma nazwano jeden z kraterów na Księżycu i na Marsie, oraz planetoidę (1322) Coppernicus, a w roku 2010 nazwano na jego cześć pierwiastek chemiczny.

Mikołaj Kopernik został najpierw pochowany pod ołtarzem katedry we Fromborku. Po ekshumacji i potwierdzeniu tożsamości astronoma, szczątki zostały pochowane w tym samym mieście.

Na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_Kopernik (dostęp 11.12.2022 r.)

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mikolaj-kopernik-astronom-zyciorys-ciekawostki/b63r08q (dostęp 11.12.2022 r.)

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Dom Polonii w Warszawie imienia Andrzeja Stelmachowskiego ul. Krakowskie Przedmieście 64 00-322 Warszawa

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.