House of Feet partnerbrochure

Page 1

WORD JIJ ONZE PA R T N ER I N PODOLOGIE?

ONTDEK ALLE VOORDELEN VAN EEN SAMENWERKING VOOR HET MAKEN VAN PODOLOGISCHE STEUNZOLEN EN SCHOENEN OP MA AT


ZORG VOOR JE VOET

Over House of Feet House of Feet

House of Feet by de Prêtre, is een voetzorgcentrum gevestigd te Brugge.

Al 6 generaties lang bouwen we aan een onderneming die is uitgegroeid tot een modern, eigentijds voetcentrum met een betrouwbare reputatie in heel België. De huidige zaakvoerder, Geert de Prêtre, bouwde het familiebedrijf sinds 1983 gestaag verder uit tot een modern podologisch centrum. Dankzij kwalitatief ondernemerschap en met oog voor modern management wist hij zo een nieuwe stap voorwaarts te zetten. Zo telt het bedrijf ondertussen bijna 60 werknemers. Vandaag wordt het bedrijf geleid door Tom Boerjan. Onze slogan: “Zorg voor je voet” is voor ons niet zomaar een slagzin. Het is onze missie! Ons voltallige team staat u, dag in dag uit, ter beschikking. Het is ons doel om jullie het staan,

van op maat gemaakte zolen en schoenen. Al onze op maat

stappen en wandelen zo aangenaam mogelijk te maken.

gemaakte schoenen worden volledig vervaardigd in onze

Tot op heden beschikken wij over 6 House of Feet centra

werkplaats in Brugge, wat ons één van de modernste in zijn

waarbij we onze diensten aanbieden. Deze bestaan uit het

soort maakt in Europa.

aanbieden van comfortschoenen uit onze winkels, het maken

P A G

2


WAT KUNNEN WE BETEKENEN VOOR DE PODOLOOG?

01

PODOLOGISCHE STEUNZOLEN

— Onze jarenlange ervaring werd gekoppeld aan investeringen in nieuwe technologie

02

01

ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

— De productie gebeurt 100% in ons atelier te Brugge. We gaan er prat op stapcomfort te combineren met een eigentijds design.

03

PODOLOGISCH

VERANTWOORDE SCHOENEN

02

— Een ruime collectie die zorgvuldig wordt samengesteld door onze stylisten en experts

en

wordt

aangeboden

aan

podologen.

03

P A G

3

Over House of Feet

voor ontwerp, configuratie en frezen.


PODOLOGISCHE ZOLEN

Van voetafdruk naar 3D-beeld H et ma ken va n een cor rec t en ged eta i l l e erd 3 D - b ee l d va n d e vo et i s ee n ee rste c r u c i a l e sta p b i j het m a ken va n een p od ol og i sc h e zool .

Hoe gaan we te werk? — Het 3D-beeld van de voet kan op een directe manier worden gemaakt door gebruik te maken van een iCube. Hierbij neemt de patiënt plaats op het toestel waarna de voeten worden gescand. Belangrijk nadeel van deze methode is de kostprijs; het aankopen van de iCube is een aanzienlijke investering. Een evenwaardig alternatief is de indirecte manier, waarbij een

House of Feet

analoge voetafdruk in gips, schuim of in een vacuümzak wordt omgezet in een 3D-beeld door gebruik te maken van de iPad Structure Scanner.

IPAD STRUCTURE SCANNER

P A G

4


GIPSAFDRUK 3D BEELD VAN DE VOET

IPAD STRUCTURE SCANNER

VACUUMKUSSEN

ICUBE

Gipsafdruk

Vacuümkussen

iCube

De voet van de patiënt wordt onder

De voeten worden één per één

De patiënt neemt plaats op de scanner

correctie gegipst.

gepositioneerd in het vacuümkussen

waarna de voeten worden gescand in de

waarbij u de stand van de voet kunt

gewenste positie.

aanpassen vooraleer u deze vacuüm

Afdrukdoos

maakt.

iPad Structure Scanner

De patiënt plaatst de voeten onder begeleiding van de podoloog in een

schuimdoos van House of Feet waarna

Een hoogwaardige scanner die op een

u een mooie afdruk van de voeten krijgt.

iPad wordt geplaatst en de afdruk omzet in een 3D-beeld.

P A G

5

Va n v o e t a fd r u k n a a r 3 D - b e e l d

AFDRUKDOOS


PODOLOGISCHE ZOLEN

Van 3D-beeld naar functionele zool Ontwerp en configuratie van de functionele zool — Op basis van het 3D-beeld en uw bijkomende instructies (Shorewaarde, Voorvoetcorrectie, achtervoetcorrectie, uitsparingen, etc…) gaan wij de stzool ontwerpen met behulp van Lutracad Software. Als partner hebt u de mogelijkheid om zelf de Lutracad Software aan te kopen en het ontwerp en de configuratie van de zool volledig zelf te doen. U bezorgt ons in dit

House of Feet

geval een volledig ‘freesklaar’ ontwerp en geniet een mooie korting.

P A G

6


3D BEELD VAN DE VOET

ZOOL VERSTUURD NAAR PARTNER

HOUSE OF FEET ONTWERPT ZOOL

HOUSE OF FEET FREEST ZOOL

Over Lutracad.

— Lutracad is een softwareprogramma voor het ontwerpen en

Bijzonder handig is de persoonlijke bibliotheek waarin u

configureren van zolen.

uw ontwerpen kunt bewaren. Een template, elementen en

Het werd ontwikkeld door Jordy den Otter, voormalig

zelfs een volledige zool kan als basis worden gebruikt voor

werknemer van Footmill, die vijf jaar geleden besloot eigen

uw toekomstige zool, wat de ontwerpsnelheid aanzienlijk

software te ontwikkelen voor het designen van zolen. Het is

verbetert.

een zeer intuïtief programma waarbij de klemtoon ligt op

Indien u beslist om de Lutracad software aan te kopen

eenvoud en gebruiksgemak. Ook zij die slechts een beperkte

om zelf zolen te ontwerpen dan voorzien wij hiervoor een

computerervaring hebben kunnen snel aan de slag.

korte opleiding.

Niettegenstaande de eenvoud in gebruik biedt het programma 100% controle over het ontwerp.

P A G

7

Va n 3 D - b e e l d n a a r f u n c t i o n e l e zo o l

OF

PARTNER ONTWERPT ZOOL


ORTHOPEDISCHE SCHOENEN

House of Feet aanmeetpunt Stel uw p ra kti jkr u i mte en kel e u ren p er wee k te n d i e n ste va n o n ze verst rek ker en gen i et m e e va n de ja ren l a n ge rep u tati e va n Hou se o f Feet a l s p ro d u c e nt va n o r t h o p ed i s c h e en o p m a at ge ma a kte s ch oen en . .

IETS VOOR U? —

House of Feet

Indien u bij het uitvoeren van een podologisch onderzoek, instrumentele behandeling of andere zaken, opmerkt dat uw patiënt mogelijks zou geholpen worden met orthopedische/op maat gemaakte schoenen, dan kunt u als podoloog ook hiervan meegenieten. U kan als House of Feet aanmeetpunt fungeren voor orthopedische schoenen. Dit wil zeggen dat u uw praktijkruimte op een voormiddag/ namiddag/avond even ter beschikking stelt voor onze verstrekker die dan langskomt voor de patiënten waarvan u denkt dat ze mogelijks recht zouden hebben op maatwerk. Als vergoeding ontvangt u een commissie op de totale verkoopprijs van de schoenen.

Als House of Feet aanmeetpunt kan u op een eenvoudige manier uw dienstenpakket uitbreiden.

P A G

8


HOE WE TE WERK GAAN — Eerste afspraak

— Na een grondig klinisch onderzoek wordt een dossier opgemaakt, waarna de maat wordt genomen en een model wordt besproken. De schoentechnoloog stuurt de aanvraag ter goedkeuring naar de mutualiteit. Deze eerste afspraak

Tweede afspraak

— De schoenen worden gepast in de pasvorm. Dat wil zeggen dat de schoenen nog geen buitenzool hebben waardoor ze nog kunnen aangepast worden. Deze tweede afspraak duurt een 15-tal minuten.

Derde afspraak

— De schoenen worden geleverd. Dit duurt een 15-tal minuten.

DE TOTALE PRODUC TIETIJD DUURT ONGEVEER ZES WEKEN NA G O ED K EU R I N G D O O R D E M U T UA L I T EI T.

P A G

9

House of Feet aanmeetpunt

duurt ongeveer 30 minuten.


5 redenen WA AROM EEN HOUSE OF FEET PARTNERSHIP VOOR U INTERESSANT IS

Beperkte investering

House of Feet

Kwaliteit en ervaring

KWALITEIT EN ERVARING.

Marketing

Platform

Eigen accenten

EIGEN ACCENTEN.

BEPERKTE

INVESTERING.

Indien gewenst, kunt u een aanzienlijk deel

U geniet mee van de jarenlange ervaring

van het totale ontwerpproces volledig zelf

Ook

en het kwaliteitslabel van House of Feet als

in handen nemen. Zo behoudt u controle

apparatuur kunt u instappen in het House

producent van op maat gemaakte zolen en

en legt u uw eigen accenten op maat van

of Feet partnership.

schoenen.

uw eigen cliënteel.

MARKETING.

P L AT F O R M .

zonder

dure

investeringen

in

Wij bezorgen u het nodige displaymateriaal,

We bezorgen uw persoonlijke inlogcodes op ons platform. Dit stelt u in staat uw patiëntengegvens

posters, gadgets, etc die u kunt gebruiken

digitaal bij te houden in een database. Dit is tijd- en kostenbesparend bij de aanmaak van

om de samenwerking kenbaar te maken.

identieke exemplaren, maar het stelt u ook in staat om op een efficiënte manier uw patiënten op

Ook beschikken wij over de nodige know-

te volgen. Ook afspraken en tal van bijkomende info kunt u via dit platform beheren.

how om u commercieel te ondersteunen.

P A G

1 0


VEELGESTELDE VRAGEN —

K A N I E D E R E E N H O U S E O F F E E T PA R T N E R W O R D E N ? Nee. E r i s m i n i m a a l een d i p l om a Bac h el o r i n d e Po d o l o g i e ve re i st o m p a r t n e r te wo rd e n .

K A N I E D E R E E N H O U S E O F F E E T PA R T N E R W O R D E N ? Nee. E r i s m i n i m a a l een d i p l om a Bac h el o r i n d e Po d o l o g i e ve re i st o m p a r t n e r te wo rd e n .

K A N I E D E R E E N H O U S E O F F E E T PA R T N E R W O R D E N ?

K A N I E D E R E E N H O U S E O F F E E T PA R T N E R W O R D E N ? Nee. E r i s m i n i m a a l een d i p l om a Bac h el o r i n d e Po d o l o g i e ve re i st o m p a r t n e r te wo rd e n .

K A N I E D E R E E N H O U S E O F F E E T PA R T N E R W O R D E N ? Nee . E r i s m i n i m a a l een d i p l om a Ba c h e l o r i n d e Po d o l o g i e ve re i st o m p a r t n e r te wo rd e n .

P A G

1 1

Ve e l ge ste l d e v ra ge n

Nee. E r i s m i n i m a a l een d i p l om a Bac h el o r i n d e Po d o l o g i e ve re i st o m p a r t n e r te wo rd e n .


050 31 68 00

info@houseoffeet.be houseoffeet.be

Monnikenwerve 171 8000 Brugge


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.