House of Feet Lookbook Orthopedische Schoenen

Page 1

H USE FEET OF

by de prêtre

LOOKBOOK

O R T H O P E D I S C H E

S C H O E N E N


DAMES HEREN KINDEREN


“ In ons eigen atelier maken wij orthopedische schoenen op maat. Elke schoen wordt afgewerkt volgens de smaak van de klant, maar we helpen u graag met tal van voorbeelden om u te inspireren. Een kleine selectie vindt u in dit lookbook.

H USE FEET OF

by de prĂŞtre


DAMES


HERENKINDEREN


houseoffeet.be


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.