Page 1

Menighedsblad

Vinter 2009/2010

Odder Frimenighed - vi vil mødes - vi vil følges - vi vil lære

Tema

OFM i det aktive hjørne

Læs i bladet... Nyt fra præsten Gi´ en hånd lever stadig Odder Gospelkor Kvinde til Kvinde UG tur til Slovakiet KIG FORBI www.odderfrimenighed.dk

Rude Havvej 11 - 8300 Odder - Telefon 8654 3604 | sekretariat@odderfrimenighed.dk


Nyt fra præsten

Aktiviteter og booking i R5 Som man kan læse ud af dette menighedsblad er der en del aktiviteter i Caféen på Randlevvej 5. Det er dejligt at se, hvor meget energi der går med at dele ud af det gode som vi har fået. Det er tydeligt at de omtalte aktiviteter er livsbekræftende og skaber glæde og tilfredshed hos både ledere og deltagere. Sammenholdt med RockSolid´s og ungdomsgruppens faste mødeaftner i R5, så er caféen faktisk optaget de fleste hverdagsaftener. Det betyder at det er vigtigt, at vi som menighed husker at booke caféen i god tid, hvis vi ønsker at bruge den til et kirkearrangement. Booking sker til Tine Hejslet: tine@odderfrimenighed.dk Trods de mange bookinger på hverdagsaftner står Caféen oftest tom i formiddagstimerne og i weekenderne. For at bedre økonomien i R5 har vi brug for at lokalerne udlejes mere og jo helst når vi som menigheden ikke rigtig anvender dem. Så vær endelig med til at tale om muligheden for at leje R5. Der findes informationsfoldere i kirken og i R5. Booking sker også her ved henvendelse til Tine, men der kan også hentes mere information og tilbydes fremvisning hos Leif Johanson 61703373 leif@odderfrimenighed.dk Svingende gudstjeneste deltagelse Vi har gennem foråret og her i starten af efteråret haft nogle gode gudstjenester. Gud er trofast og møder os når vi kommer sammen. Der udvikles hele tiden på de teams som sammen får en gudstjeneste til at lykkes. Seneste er der sket meget på lovsangsområdet. Der er nu hele fem lovsangsledere i gang og Jesper Rais er blevet ny lovsangskoordinator. Der arbejdes også på at få et større lyd og AV team.

ca. 50 % af menigheden dukker op på en given søndag. I sammenligning med så mange andre kirker, er deltagelse af 50 % af medlemmerne til gudstjeneste meget positivt og stort – og det er det da også. Vi kunne bare tænke os det kom op på de 75 % som vi tidligere har haft. Det betyder noget, at vi bakker op om søndagens gudstjenester. Der er livgivende tilbedelse, formende undervisning og Guds nærværet i den fælles nadverfejring. Vi går jo ikke kun til gudstjeneste som individer eller blot for vores egen skyld. Men her mødes vi i et fællesskab for at dele troen med hinanden, og med den person, som min kammerat netop den søndag har inviteret med. Hvis du en søndag er tidspresset kan du jo gå inden kirkefrokosten. Ny administrationsleder Pr. 1. oktober er Tine Hejslet blevet ansat én dag om ugen til at varetage noget af menighedens administration. Hver fredag vil hun arbejde med bl.a. henvendelser, opdateringer, registrering, hjemmesiden, menighedsblad, dokumenter … Der har længe været behov for mere hjælp til den administrative del af kirkens arbejde, så det er super dejligt at Tine har mulighed for og lyst til at tage fat. Husk at Gud har dig hjertelig kær Til slut vil jeg gerne minde sig om, at Gud er en god gud og hans øjne er rettet mod dig. Det er ikke strenge øjne, men kærlige og stolte øjne, for GUD HAR DIG HJERTELIG KÆR. Han ønsker at du skal kende ham mere og bedre – for der hvor Gud er, er der godt at være. Gud velsigne hver af os, og menigheden som fællesskab, til at leve i det!

Samtidig med denne udvikling oplever vi desværre også en dalende deltagelse til gudstjenesterne. Kun

Af Anne Mie Skak Johanson

Menighedsbladet udkommer hvert kvartal. Næste deadline er 20. dec. 2009. Vi vil gerne have input og kommentarer fra læserne. Har du et emne som du gerne ser vi tager op, så kontakt os. Ligeledes hvis du har materiale som du gerne vil have i bladet – billeder, artikler eller annoncer. Redaktionen: mie@odderfrimenighed.dk, tlf. 86543604. God læselyst Mie Johanson og Henriette Moslund. Layout og tryk: Odder Produktionsskole, grafisk værksted, telefon 8654 4200.

2


Gi´ en hånd lever stadig! Af Anne Mie Skak Johanson Når telefonen ringer hos enten Maria Hørning eller på menighedskontoret, så er der af og til folk i den anden ende af røret, som ønsker praktisk hjælp. Der er ikke mange henvendelser, men dog så mange, at der til alle klyngesamlinger i ProBono altid er to eller tre opgaver at tage fat i. Det kan være med alt fra havearbejde til rengøring af køkkenskabe eller vinduer. ”Gi ´ en hånd” fungerer på den måde, at opgaverne primært udføres af ProBono - klyngen. Klyngen understøtter så at sige ”Gi´ en hånd”s arbejde i menigheden. Dog er man altid velkommen til at dukke op en søndag formiddag, også selvom man ikke fast kommer i klyngen. Sidste søndag i september var ”Gi´ en hånd” ude to steder. Den ene opgave handlede om at genetablere en have efter en mindre ombygning. Det var en lille have, hvor der bare skulle sås græs. (billedet). Vi var fire på den opgave. Den anden udfordring var der kun sat to mand på. Den gik ud på at klippe en vin ned inden vinter.

Normalt har man to timer til at udføre sin opgave og man er altid min. to af sted på hver opgave. I øjeblikket er de fleste af dem vi hjælper gamle kendinge. Vi har været hos dem før og det gør at vi kender dem godt og snakken går lystigt! Vi er dog interesseret i nye opgaver og nye kontakter, og at ”Gi´ en hånd” bliver mere kendt. Henvendelse kan ske til Maria Hørning 28184523.

Ny klynge - Familie Zoom

Ved klyngesamlingen i september besluttede ProBono - klyngen at dele sig – eller nærmere - en del af klyngen besluttede sig for at starte en ny klynge. Det bliver en ny klynge med fokus på familien. Program og vision for familieklyngen er ikke færdigudtænkt men det kommer f.eks til at handle om ture i skoven eller til vandet, juleklip, spilledage og familielege. Delingen har været under vejs et stykke tid og det er en god udvikling. Klyngeledere for Familieklyngen er Torben og Natalie Munkholm, Tine og Nicolaj Heislet, Henriette og Hans Kristian Moslund. ProBono fortsætter som klynge om end med et noget reduceret deltagerantal. Klyngen mødes på klyngesøndage kl. 10.00, spiser morgenmad sammen, holder andagt og tager derefter fat på praktiske opgaver. Klyngerleder er pt. Mie Johanson. Se mere på www.odderfrimenighed.dk - vi mødes også - klynger.

3


Odder

Gospelkor

Gospel gør glad Torsdag aften er der musik og glade dage i Café R5. Så snart døren åbnes, toner fede harmonier og rytmiske takter én i møde. Det er Odder Gospel kor som øver. Der er omkring 20 korister og en dynamisk korleder som både spiller piano og dirigerer på samme tid. Efter lidt over en times sang er der dømt kaffepause. Denne pågældende torsdag er der ikke kage men købesmåkager til kaffen, hvilket er lidt usædvanligt da koret har deres egen kageliste, hvor deltagerne efter tur tager kage med. Odder skal ha´ et gospelkor Korets tre ledere er Eline Jørgensen, Natalie Munkholm og Helge Teglgård. ”Vi har startet koret fordi der simpelthen skal være et gospelkor i Odder. Det har byen fortjent! Og når man først har prøvet det med gospel kan man slet ikke lade være. Man bliver glad helt ind i sjælen.” fortæller Eline.” Musikken og teksterne gør noget med os. Teksterne som vi synger, indeholder gode og sande udsagn om Gud og så glæder det. Jeg tror Gud ønsker at vi skal glædes”, fortsætter Natalie. ”Gospel er livsbekræftende. Man bliver tilført noget ånd og det giver energi ”, bekræfter Helge. ”Ja, så meget energi at man næsten ikke kan sove efter en koncert”, tilføjer Eline smilende. ”Vi har indlagt en kaffepause hver gang vi øver. Det er super godt. Samværet betyder noget, det er en ekstra bonus. Specielt når vi efter en koncert sidder sammen og evaluerer, og nyder at det gik godt.

Maibritt Haugsbyrdt Pedersen Maibritt har været i Odder Gospelkor siden april i år. Som tilflytter ville hun gerne synge gospel og troede hun skulle helt til Århus for at finde et kor. Heldigvis fandt hun via nettet Odder Gospelkor.

4

Gospelkoret motto er: Gospel gør glad. ”Koret vil gerne at andre også kan få lov til at opleve hvor smittende gospel er, altså smittende på den gode måde - med livsglæde og begejstring.” siger Helge. ”Gospelsangene er helt ufarlige bortset fra at det nogle gange kan udvikle sig i mærkelige dansearter”, joker de tre ledere. ”Det bedste er når vi giver koncerter og vi så oplever at musikken og teksterne berører folk. Det er stort! Det er fantastisk at få lov til at sprede noget godt, at sprede glæde”.

Korets tre ledere - Natalie, Helge og Eline

Af Anne Mie Skak Johanson ”Jeg har altid godt kunne lide at synge, og vil helst synge gospel. Det er skønt at bruge sin sangstemme, men også at bruge hele kroppen, når man synger. Det giver glæde. Det er godt at være med, der er en masse dejlige mennesker her. Det bedste er at synge, men det at hygge med de andre er også en stor del af det. Ja, og så er der Helge, vores dygtige korleder, ham kan vi ikke undvære”


Julian Larsen ”Jamen … jeg har da altid været med”, siger Julian Larsen, 20 år, da han bliver spurgt hvor længe han har sunget med i gospelkoret. ”I begyndelsen troede jeg, at jeg skulle spille bas, men så kom jeg til at synge i stedet, og det var faktisk sjovt.

Gospelkor

Jeg har sunget lidt sammen med min mor Hanna Larsen, og da jeg så startede med sang i koret var det bare dejligt og virkede helt naturligt. Det bedste er når man synger, og så simpelthen ikke kan lade være med at klappe. Efter en øveaften er man træt og glad, man er faktisk også opløftet og positiv. Det varer ved lige indtil vækkeuret ringer næste morgen. Der er koncerter med koret 2-3 gang om året. Vi er vildt stressede op til en koncert, men så gør man sit bedste, og den efterfølgende tilfredshed er super. Det bliver altid bedre end jeg forventer. Vi mangler masser af mænd i koret – eller helt præcist så vil vi gerne have 2 mere.”

Odder Gospelkor øver hver trosdag kl. 19.00 i Café R5. Der er stadig plads til flere sangere. Specielt mangler der mænd. Informer og inviter dine venner med! Kontakt Natalie: 30 42 78 42 Se også www.oddergospel.dk

Gospelgudstjeneste 1. nov. kl. 19.00 i Randlevvej 5 Den første november holder vi i OFM en lidt anderledes gudstjeneste. Normalt spiller musikken til vores gudstjenester en stor rolle og det gør sig i særlig grad gældende ved denne gudstjeneste. Gospelkoret er på med deres smittende og sprudlende sang. Der bliver til gudstjenesten både optræden ved koret, men også fællessang, hvor alle vi andre kan få lov til at prøve kræfter med rytmerne. Gospel er nemlig musik der sætter krop og sjæl i bevægelse!

Fælles juleaften i R5 Hvem vil være med til at holde fælles juleaften i R5? Hvis I som familie gerne vil holde juleaften i fællesskab med andre, eller I kender nogen som har lyst, så kontakt enten Leif eller Mie Johanson. Man behøver ikke være tilknyttet menigheden for at deltage. Alle er velkomne!

5


Kvinde til kvinde Af Anne Mie Skak Johanson Venner og kontakter Mens Akram Jafari (Akram som pinsedag blev viet i kirken og kort tid efter flyttede til Sjælland) boede i Odder kom hun i en af menighedens pigeceller. Gennem Akram mødte pigerne i pigecelle andre nydanske kvinder fra Iran. I foråret blev det til en spændende pigecelle med 4-5 piger, som både delte liv men også kultur og tradition. Jette Fausholt og andre har gennem længere tid haft en drøm om at gøre en indsats for nydanskere. Som Jette siger: ”Når jeg er kommet rundt i verden, er jeg blevet taget godt imod alle steder og er blevet budt velkommen. Jeg vil gerne være med til at byde nye medborgere velkommen her i Danmark”. På et tidspunkt tog en gruppe fra menigheden kontakt til Dansk Flygtningehjælp, for om muligt at etablere et samarbejde. Der er en god kontakt, og i øjeblikket er Jette en del af Dansk Flygtningehjælps kontakt i Odder. Ydermere har Jette og Hanne Peier gennem længere tid hjulpet som frivillige på Odder sprogskole og der mødt mange nydanskere. Opstart Alle disse ting har tilsammen ledt frem til opstarten af ”Kvinde til Kvinde”. Gennem kontakten til disse herlige farverige nydanske kvinder, blev det tydeligt, at der var behov for at skabe et sted, hvor kvinderne kunne mødes med danske kvinder, øve de danske gloser, samtale om dansk kultur, men også bare dele liv og det at være nytilkommen i Danmark. I foråret besluttede pigecellen derfor at starte ”Kvinde til Kvinde”. En gang om måneden inviterer vi til en samling for kvinder af alle nationaliteter. Det er altid på en torsdag kl. 16.30-19.00. Vi taler om kultur og det at bo i Danmark. Vi slutter af med at spise sammen, helst forskellige nationale retter. Indtil nu har vi været samlet to gange, hvor vi hver gang har været 8 kvinder. Alle samlinger foregår i Café R5. Man er velkommen til at tage børn med, og det er der altid et par stykker der gør. Vi skiftes til at stå for maden, hjælper hinanden med at lave den og deler udgifterne. Det bliver til 20-25 kroner hver gang. Videre herfra Indtil nu har vi en som sagt rigtig god kontakt til kvinder fra Iran, men vi vil gerne også møde kvinder af anden nationalitet. Vi prøver at invitere og har fået lov til at reklamere for ”Kvinde til Kvinde” på sprogskolen. Vi er også godt klar over at det kan være svært spontant at dukke op til noget nyt, specielt hvis man ikke behersker det danske sprog så godt. Så derfor, hvis nogen kender kvinder som kunne være interesseret i ”Kvinde til Kvinde”, så tag sammen til en af vores samlinger i R5. Du kan finde programmet i R5, på info bordet ved gudstjenesterne, eller på menighedens kalender.

6


UG tur til Slovakiet Af Leif Johanson

Lørdag den 1. august kl. 05.00 tog 9 søvndrukne men håbefulde unge fra Ungdomsgruppen (UG) samt ”leder-Leif” af sted til Slovakiet. Vi skulle til CampFest, en kristen festival arrangeret af Youth For Christ, Slovakiet. Musikken var nu ikke den primære årsag til at vi tog derned. I Ungdomsgruppen arbejder vi ud fra 5 formål, vi kalder dem de 5 O’er (Ophøj=tilbedelse, Opgave=tjeneste, Omtale= evangelisation, Omslut=fællesskab, Overgivelse=discipelskab) Vi ville gerne stille os til rådighed eller til tjeneste for andre, altså sætte vores Opgave på dagsordnen. Vi havde skrevet lidt frem og tilbage med folkene i Slovakiet, og de ville meget gerne have vores hjælp. Så, lørdag morgen tog vi altså af sted, fulde af forventning og lidt spændte på hvad vi skulle lave. Vi vidste, at vi skulle hjælpe med til at opbygge en lejr til 3-4000 deltagere, men hvad det præcist betød, vidste vi overhovedet ikke. Selv om mange af os havde været med på Workcamp på SommerOase, og havde rykket i teltduge og forberedt skilte og andet, havde vi ingen klar ide om hvad ugen i Slovakiet bød på. Alligevel var motivationen i gruppen helt i top og vi var klar til både at rengøre toiletter og kartoffelskrælletjansen. Vi var klar til at tjene! Jeg har spurgt nogle af deltagerne, hvad de fik ud af at deltage på turen. Christoffer Frydenlund (Chris) fortæller: ”Det at komme ud til andre kristne i verden giver mig et meget bedre billede af at være knyttet sammen med andre. Det har været super at møde andre fra ”familien” Han siger videre: ”Vi ville stille os til rådighed og det blev udover at vi fik nogle opgaver, også en øvelse i tålmodighed. De planlægger ikke helt sådan som vi gør, men vi var der jo ikke for at trimme deres måde at arbejde på, men blot for at stille os til tjeneste. Jeg har fået meget ud af at være med på turen. Vi fik heldigvis mulighed for at være med til noget af programmet, og særligt fredag morgen var der en taler der gjorde stort indtryk på mig. Han talte om kristendom som en objektiv sandhed.”

Eva Braüner siger: ”Det var helt vildt fedt at møde så mange andre unge fra Europa. Det var særligt sjovt at lære vores Slovakiske teamleder at kende. Det var også specielt, at erfare, at hjælp til andre ikke kun behøver at være penge man sender et sted hen, men også kan være praktisk hjælp. Vi tilbød vores hjælp helt konkret, og de tog imod den. Julie Sørensen siger samstemmende: ”Ja, det er bare godt at give sin hjælp til andre.” Begge siger også at turen frem og tilbage var rigtig, rigtig sjov. ”Selv om vi sad i en bil i mange timer havde vi en masse skæg. Vi havde walkie-talkies med og det gjorde det nemt at holde kontakt med hinanden.” Alle 3 siger at tilknytningen til Ungdomsgruppen er stærkere nu end før turen, sikkert af den simple grund, at man lærer hinanden bedre at kende. Alt i alt havde vi en super god og sjov tur. Vi regner helt bestemt med at gentag succesen. Om turen næste gang går til Slovakiet er ikke bestemt endnu. Heller ikke det præcise tidspunkt for næste tur. Vi vil dog gerne gøre det til en tradition i Ungdomsgruppen at tage på ”udlandsture med det formål at yde praktisk hjælp”. Der er mange flere billeder fra turen på facebook – Ungdomsgruppen Odder


Kalender

Vinter 09/10 | November - Februar 1. nov. Gospelgudstjeneste i Pakhuset

kl. 19.00

8. nov. Gudstjeneste

kl. 10.30

21. nov. Årsmøde i R5 kl. 13.00 Årsfest kl. 18.00

Årsmøde og Årsfest 2009 Stedet hvor du giver din mening til kende. Alle de store HV- ord skal i spil … hvad, hvem, hvor, hvordan og hvor meget. Vi slutter det hele af med en stor fest!! 22. nov. Gudstjeneste

kl. 10.30 Faste arrangementer:

29. nov. Klyngesøndag 6. dec. Gudstjeneste

kl. 10.30

13. dec. Julemeditation i Café R5 13. dec. Julemarked i R5

kl. 19.30

20. dec. Krybbespil - for hele familien

kl. 15.00

24. dec. Julegudstjeneste 24. dec. Fælles Juleaften

kl. 15.00

3. jan.

Nytårsgudstjeneste

kl. 16.00

10. jan. Visionssøndag

kl. 10.30

17. jan. Gudstjeneste

kl. 10.30

17. jan. Generalforsamling i OFM børne- og ungdomsforening

kl. 13.00

24. jan. Klyngesøndag

Oplysninger om hvilke celler der er ansvarlig for opstilling til gudstjenesterne ligger nu på hjemmesiden og listerne sendes ud til cellelederne

Bøn for menigheden – mandag kl. 16.15 Ungdomsgruppe – tirsdag kl. 19.00 Rock Solid – onsdag kl. 19.00-21.00 Gospel – torsdag kl. 19.30

Feb. - Maj 2010   3. februar Gudstjeneste kl. 10.30 14. februar Fastelavnsfest i R5 kl. 11.00 14. februar Gudstjeneste kl. 16.00 21. februar Gudstjeneste kl. 10.30 28. februar Klyngesøndag   7. marts Gudstjeneste kl. 10.30 14. marts Gudstjeneste kl. 16.00 21. marts Klyngesøndag 28. marts Fam. Gudstjeneste kl. 10.30   1. april Klyngesamlinger   2. april Langfredagsmeditation i R5 kl. 20.00   4. april Påskegudstjeneste kl. 10.30 11. april Gudstjeneste kl. 16.00 18. april Gudstjeneste kl. 10.30 25. april Klyngesøndag   2. maj Gudstjeneste kl. 10.30   9. maj Konfirmation kl. 10.30 16. maj Gudstjeneste kl. 16.00 23. maj Pinsegudstjeneste kl. 10.30 30. maj Klyngesøndag

Menighedsblad 2009_10  

Læs i bladet... Nyt fra præsten Gi´ en hånd lever stadig Odder Gospelkor Kvinde til Kvinde UG tur til Slovakiet KIG FORBI www.odderfrimenigh...

Advertisement