Page 1

NORSK ODD FELLOW AKADEMI

Klipp fra Møte i Det Akademiske Råd 15. – 16. September 2011

Samtlige Rådsmedlemmer var til stede, og møtet ble ledet av Preses, Stor Sire Morten Buan. Symposiet Rådet har startet planlegging av et symposium i tidsrommet 8. – 10. Juni 2012. Dette må vi komme tilbake til når møterom, avtaler med hoteller og program er på plass. Akademiets sider vil bli oppdatert etter hvert som dette blir avklart. De Tre Kjedeledd vil også ha informasjon om Symposiet og Norsk Odd Fellow Akademi. Instituttene Det ble avklart hvem som skulle sitte i de fire Instituttene og leder av disse. Institutt for Rituell og Ordenshistorisk forskning Består av: Stor Redaktør Kjell- Henrik Hendrichs , leder Eks Stor Representtant Lasse Hegge Eks DSS Sidsel Haldorsen Stor Arkivar Knut Aslak Wickmann Stor Marsjall Toril Grundtvig Skougaard, Stor Marsjall Thore Fredrik Grüner,

Institutt for Etisk forskning Består av: DSS Selle Marie Horntvedt, leder Eks DSS Turid Tuft Stor Redaktør Kjell- Henrik Hendrichs Stor Kapellan Jorun Michelet Stor Kapellan Ole-Johan Bay Gundersen


Institutt for Fremtidsforskning Består av: Eks DSS Hanna-Kari Thue, leder Stor Representant Espen Rud CM Njål Tengs Abrahamsen Stor Sire Morten Buan Eks Stor Representant Lasse Hegge

Institutt for Ledelse Består av: Storr Sire Morten Buan, leder Eks DSS Sidsel Haldorsen CM Njål Tengs Abrahamsen Eks DSS Hanna-Kari Thue

Det er viktig at det nå kommer i gang studiegrupper under de forskjellige Instituttene.

Medlemmer i NOFA skal ha alle leirgrader. Søstre og brødre kan melde sin interesse for et tema til NOFA Gruppene ( 1 - ) skal ha plan for arbeidet, også for hvor lang tid arbeidet vil ta. Alle arbeider som foregår i regi av NOFA, skal publiseres, enten som hefte, eller i Årboken. Planer for arbeidet skal være med når det godkjennes. For å bli medlem må du registreres og prosjektet må godkjennes. Instituttene innstiller overfor Rådet om prosjektet skal godkjennes eller ikke. Insigniet i miniatyr deles ut i forbindelse med et leirmøte eller Symposiet en gang i året. Insigniet i miniatyr deles ut primært av et Rådsmedlem / evt DSS. På Symposiet deles Insigniet i miniatyr ut av Preses. Årbok Akademiet planlegger å utgi en Årbok med det stoff(åpent stoff) som etter hvert blir produsert i regi av NOFA. Spørsmålet er om dette skal være en Årbok kun for NOFA eller om det skal det være en Årbok felles for Ordenen i Norge. En Årbok vil eventuelt første gang bli utgitt til jul i 2012. Kontingent/ avgifter Innmeldingsavgift: 1200,- kr, innbefatter Insigniet i miniatyr (Første året) Årsavgift: 400,- kr Inkluderer: Nettilgang, Akademiets Årbok, åpne publikasjoner Oslo 16/9 – 2011 Odd Gulbrandsen Sekretær

Referat NOFA 1  
Referat NOFA 1  

Referat fra arbeidsmøte september 2011

Advertisement