Habitat21

Page 1

Eskala 1/ 100

IDEIA ESPAZIO MULTIFUNTZINALA

20:00 AFARIA PRESTATZEKO ORDUA

Etxe minimo bat izanda, espazio bakar batek funtzio ugari gauzatzeko ahalmena izan behar duela sinisten dugu. Beraz, etxebizitzaren nukleoa izango den armairu batek ezaugarri ezberdineko eremuak eratuko ditu eguneroko egoera ezberdinetara moldatzeko. Egoera honi laguntzeko, instalazioak etxearen pareta itsu batean kokatuko dira, armairua "libreki" mugitu daiten. Proiektuaren ideia azaltzeko, istorio bat gauzatu nahi izan dugu, hona hemen hasiera.

21:00 AFALTZEKO ORDUA

Altzaria posizio honetan jarriz gero, bi gune eratuko dira. Batetik, eskatutako pasozko korridorea eratuz, beraz, bertatik igarotzea posible izango da etxe barnealdera sartu gabe. Horrez gain, armairua jakak eta zapatak gordetzeko balioko du. Bestetik, beste aldean sukaldea eratuko da bi gainazal zabal izango dituena janaria prestatzeko.

23:00 PARTY TIME! EDO ERLAXATZEKO MOMENTUA

Altzaria eskumara mugituz, erdialdean espazio zabal nagusi eta diafano bat sortuko da, lagunen artean afariak prestatzeko aproposa. Armairutik, jaisten den mahaia erdialdera eraman daiteke, bi hanka desmuntagarrik sostengatzen dituelarik. Beti ere, inguaruan mugitzeko espazio nahikoa utziz.

Ezkerrera eramanda berriz, sukaldea ezkutatuta geratzen da, egongela bat eratuz. Armairutik, sofa bat agertuko da eta paretan pelikulak proiektatzeko lekua aurreikusi da, baita ere. Festak eratzeko leku nahikoa lortzen da ikusi daitekeenez.

01:00 GAUR EZ NAIZ BAKARRA ETXEAN...

Sofa honek, ohe baten dimentsioa du (0.9 x 2 m-koa hain zuzen ere), lagun batek lotara gelditu nahi izanez gero, bigarren logela bat eratzeko posibilitatea emateko. Horrela izanda, pribatutasuna lortzea ezinbestekoa da, beraz, eskaileretara ematen duen hegal horretan bi panel korredero agertuko dira, gauean goikaldetik komunera joan nahi duen batek molestatu ez dezan.

+3.2

+3.2

+3.35

+3.35

2:00 LO EGITEKO ORDUA

10:00 EGUNA BERRIRO HASTEN DA!

Behe-oinean eguneko erabilera nagusienak kokatuko dira, goiko altuerak deskantsurako eta erlaxatzeko espazioak eskainiko dituelarik. Espresuki diseinatutako eskaileren bitartez egingo da sarbidea goiko solairura, non kanpo-espazioa eta logela nagusia diren nagusi. Kanpo-espazioak terraza txiki bat eta negutegi murriztu bat eskaintzen ditu, zeintzuk logelaren argiztapena baimenduko duten.

Etxeak duen aldakortasunaren erreflexu izango da goiko solairua ere. Batetik, ohea gorderik, edozein jarduera egiteko tokia egongo da: yoga, marrazketa... Kanpoaldean berriz, uda dela suposatuz, negutegia irekitzeko aukera egongo da, barbakoak egiteko leku nahikoa berenganatuz.

1.34

Eskala 1/ 20

K 1.00

7.33

m 6m 2 era ab aitza k a ko gazg 6mm z e 2 r ra Zu ina i rima 0mm 0 ta m La zko ca 1 mm esa re ab Ro 50 Zu de 00x ko b na k 1 ra La rela kont st n Ra nare itura m i g r 6m r 2 Lu zko e a rim re Zu ko ta rez Zu

2.90

5.21

0.23

K

4.81

7

0.6

15

mm

0x

20

15

0.20

10

0 20

0 20

0 30

mm

0x

mm

0x

• Eskailera: behe eta goi oinak lotuko dituen elementu independientea izango da. Egitura autonomoa izango duenez, etxebizitzan kokatuko den elementu buruaskea izatea aurreikusten da; inguratzen duen kutxa egituralean kokatuko dira forma triangeluardun mailak. Etxearen orokortasunean bezala, zura izango da oinarrizko materiala, bai maila eta bai kutxa ingurakinean. Mailak barrenhutsak izango dira eta beraien arteko lotura bereziek, hauen pisua arintzeaz gain, euskarri egokiak garatzea izango dute helburutzat.

Bainugelatik espazio nagusira argiztapena lortzeko, tejabana bat erabiliko da, material birziklatua izatez aparte, nahi dugun sentzazio argitsua lortuko da.

5.21

Azkoiti

Eskala 1/ 75

Elementu industrializatuz eraturiko egitura-sistema aurreikusten da proiektu honetan. 2 eraikitze sistema bereiziko dira nagusiki: -

Ingurakina CLT-mixto metodoaren bidez eginiko panelekin egingo da, egitura-funtzioa beteko duen fatxada perimetralean bilakatuz. Solairuak bananduko dituen forjatua eta eraikina itxiko duen estalkia zurezko habe eta habexkaz osaturiko forjatu arrunten bidez gauzatuko dira, materiala aurrezteko asmoa jarraiki.

0.75

Forjatuen arloan jarraiki, nabarmentzekoak izango dira erdi-mailan kokaturiko habe nagusi biak, etxebizitza zeharkatuko dutenak, baina altuera bikoitza ere. Honen arrazoi nagusia altzari mugikorraren giden kokapena izango da; hain zuzen, habeen nortasun estrukturalaz baliatuko gara hauek kokatu eta armairuaren pisua era egokian transmititzeko

mm 40 a a itz er ab azga m k g m oa zk a ira a 18 m e r n Zu ami blero 00m L ta ca 1 mm B 0 o S O e R x10 ezia d 0 h 1 0 ko m na La elak ntra 50m st ko a Ra ren arim T a rrin Lu

• Altuera bikoitza: aipaturiko kanpo-espaziotik sartzen den argi difusoa behe oinera ere helaraziko duen hutsunea izango da. Horrez gain, bizilagunen harremana mantentzea eskaintzen du, nahiz eta solairu desberdinetan egon. Azken finean, etxebizitza osatzen duten bi altuerak harremanetan jartzen ditu. 0.97

0.20

10

0

5 x1

0m

m

1.50

2.45

2.30

5.49

1.50

20

0

0.30

m

5 x1

0m

Eskala 1/ 50

5.29

Eskala 1/ 75

15

mm 20

mm m m 30

0 10 0.99

0.99

0.46

1.02

0.61

1.00

0.46

0.88

3.00

2.43

0.69

0.03

0.02

A-A B-B

0.13

CL TM

ix

0.90

2.30

B-B

E-E

0.60

T CL m 0m 6 1

0.86

0.47

E-E

D-D

D-D

A-A

A-A A-A

Eskala 1/ 50

0.26

B-B

0.59

0.42

0.83

0.45

1.65

0.33

B-B

0.48

2.00

0.44

• Altzari nagusia: aurretiaz aipatu bezala, behe oineko bizimodu antolatzailea izango den armairua izango da. Bere oinarrian gurpilak eta sabaiean gida metalikoa izango ditu, eta honen bitartez etxebizitzari dinamismoa emango dizkion posizio aldaketak eskainiko ditu, espazio desberdinak sortuz. Auzazko bisitarientzako ohe bat, jangelarako mahai bat edota biltegi funtzioa beteko duen armairua bilduko ditu bere barnean eta ondorioz, gazte baten beharrizan desberdinak asetzeko diseinatua egongo da. Alderdi batean kokatuko diren ate irristailu biek, logela funtzioa betetzen duenean espazioa guztiz ixteko aukera eskainiko dute. Material birziklatuez baliatuko gara elementu banatzaileak sortzeko. Altzaria zurezkoa izango da, OSB tabloiak erabilita.

Fo

Eskala 1/ 75

tu rja

sa

a nit

a rio

mm 20

0 +3

20

mm mm


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.