Ekoetxea

Page 1

EKO ETXEA

T04:

Garazi Aranguren, Naia Azkuenaga eta Maitane Diez

AZKOITIKO TAILERREKO KOKAPENERAKO EGOKITUA

Iparra

Tailerreko espaziora egokitzeko, lantegian dauden elementu eta hormak direla eta, eraikinak sarrerako portxerik ez luke izango, ezta sukaldeko aldetik luzatzen zaion plataforma ere. Bestalde, gaur egungo hormak aprobetxatuko lirateke, hegoaldeko eta ekialdeko behe solairuko hormak hain zuzen ere.

IDEIA Azkoitiko Lanbide Heziketa zentroarekin elkarlanean, etxebizitza jasangarri baten diseinua egiteko aukera aurkeztu digute. Heziketa zentro honetan zurgintzaren lanak egiten dituzte. Azken urteetan indarra hartzen joan diren etxebizitza industrializatuaren inguruan interes handia dute, hau dela eta etxebizitza unitate minimo baten diseinua egiteko gurekin jarri dira kontaktuan. Unitate minimo honen helburua, zurezko elementuaz eginik, ahalik eta eraikin jasangarri eta funtzionalena lortzea espero da. Gure proposamenari dagokionez, funtzionaltasuna, aukera aniztasuna eta inguruari egokitzea kontuan izan da. Proiektua bitan banatzen dugu, batetik gure EKO etxearen ideia adierazten duen prototipoa dugu. Hau edonon jartzeko aukera izango zuen guk finkatutako jarraibideak kontuan izanik. Proposamen hau bereziki, erabilera berria ematen ari zaien eraikin industrialetan du kokalekua. Azken urteetan hauek moldatzeko egin diren proposamenen ildoa jarraituz (co-working, open guneak...) bizitegi erabilera, zein lanerako erabil daitezkeen unitatea aurkezten dugu. Bestetik, Azkoitiko egoerari detaile txikiekin moldatu dugu aurkeztutako prototipoa. Eraikina orduan, aktibitate askoko tailer baten erabilia izango denez eta gainera materialak biltzeko erabiltzen den espazioan dagoela kontuan izanez proposatu ditugu aldaketa hauek. Azken helburu moduan, erabilgarritasunaren ideia kontuan izanik. erabilera kontua izanik orduan, hiru banda Erdian pasorako gune handi bat utziz, hertzeetara dituen gune guztiak (ipar eta hegoaldeetako Izkinatako bi banda hauek armairuetan banatzen parte bihurtuz eta espazio ezberdinak sortzeko

5,21

Eraikinaren tamaina eta longitudinaletan banatu da. eraman dira etxebizitzak paretetara hain zuzen ere). dira, armairuak egituraren aukera emanez.

GOI OINA

D

Azkenik, diseinua egiterakoan lanbide heziketa zentro batekin elkarlanean gaudela kontuan izan dugu. Etxebizitza unitate minimo honetan erabilitako elementu denak bertako ikasleak egiteko aukera izango dute. Egituratik hasita altzarietararte, horrela lanbidearen barnean parte hartzen duten elementu ezberdinak eraiki ahal izango dituzte. Atal bakoitzak eskatutako behar eta konplexutasun ezberdinak ezagutuz, ikaslearen formakuntza osoari lagunduz.

D

D'

PROIEKTUA OSOTASUNEAN

KOKAPENA

A'

B

A'

B

1,8

Erabilera gabe gelditutako pabiloi industrialen barnean kokatutako etxe moduluak, bata bestearen alboan hedatuko dira, medianera artean geldituz. Beraz, beste norabidera zabalduko dira etxebizitzak. Egoera ideala, bata bestearen alboan jartzerakoan ipar-hego ardatzaren norabidean izatea izango zen, hala ere ardatz hau pixka bat mugitzeko aukera ere egongo zen.

7,47

BEHE OINA

Iparra

Sukaldea

Aipatu berri dugunez, unitate minimo hau bi kokapenetara moldatzen da. Prototipoa industria gune 'garbietara' moldatzen da eta bestetik Azkoitiko kokapen berezira moldatzen den adibidea daukagu.

D'

1,46

Azkoitiko Lanbide Heziketaren kokapenari dagokionez, Azkoitiko institutuko pabiloian kokatuko da eraikina. Zurgintzarako erabiltzen den pabiloiaren barnean, almazen modura erabiltzen den gunearen barnean.

2,3

Terraza

1,46

Laranjaz gune lehorrak: egongela eta logela

ANTOLAKETA Etxebizitza unitatea bi altueretan antolatuko da, luzeran zehar hiru zatitan banatuz. Behe solairuan eguneko erabilerak kokatzen dira, sarreran egongela (altuera bikoitzean), ondoren komun eta biltegia, eta azkenik sukaldea kokatuko da. Goikoan berriz, lehenengoan altuera bikoitza egonik, bigarrenean logela kokatzen da eta hirugarrenean terraza bat. Medianerei etekina ateraz, bizitza erabilera emateko beharrezko altzari eta elementu guztiak hormen kontra doaz bi bandetan, armairuetan antolatuta eta erdiko espazioa libre utziz. Armairu hauek beharraren arabera egokituko dira. Behe solairuko hiru guneak bi panel sistemez banatzeko aukera dago, eguneko momentuaren arabera beharra ikusiz gero.

2,73

Morez gune hezeak: sukalde eta komun guneak

G xehetasun horizontala

2,01

Azkoitiako kokapenari begiratuz, armairuak itxi eta erdian korridore bat uzteko aukera onuragarria da, eguneroko erabileraren ondoriozko hautsekin dena zikintzea ekiditeko eta baita erdiko espazioa pasorako edota tresnak gordetzeko erabili ahal izateko. EGITURA Aurrez aipatutako armairuak egituralak izango dira, egurrezko egitura arinaz osatutako sistema erabiliz, piĂąu radiatazko 12x4.5zm-ko zurezko listoiekin eratuta. Eraikuntza detaileetan ikus daiteken modura egitura 60zm-ko koadrikula batez osatuko da, barnean egur zuntzezko isolamendua kokatuko delarik. Egitura perimetro osoan eta armairuetan 'U' forma bat osatuz kokatuko da. Solairuaren eta teilatuaren egiturari dagokionez, habexkak habeen gainean kokatuko dira, habe-tarteetan argiztapenerako behar den instalazioetarako lekua utziz.

Logela

Komuna + biltegia

2,73

Pabiloi barneko diseinuari dagokionez, egiturak eskema berdina jarraituko du orokorrean. Beheko pisuko hegoalde eta ekialdeko fatxadetan izan ezik, hauetan jada eraiki dagoen fatxada errespetatu da. Bertan, jada existitzen den entramatuak guk proposatzen dugunaren neurri ezberdinak dituen harren, eraikiko direnak neurri berri hauetakoak izango dira. Behe solairuko zoruari dagokionez, fatxada bi hauek igo beharko dira, behean oinarri modura zurezko elementu bat jarri beharko zen. ITXITURA |Eguzki babesa

1,37

Itxiturari dagokionez, zurezkoa izatea aurreikusten da, eguzki argiztapenetik babesteko beharrezko lamak kokatuko dira leiho eta irekiduratan. Lama hauen bidez udan eguzki erradiaziotik babestea espero da eta neguan ahalik eta argiztapen gehiena lortu nahi da. Elementu hauekin ere fatxadaren konposizioa osatzea espero da. Terrazan ere eguzkiaz babesteko elementuak kokatu dira estalkiari jarraitasuna emanez.

BEHE OINA

GOI OINA A

Eguzki babesen kalkuluari dagokionez ondoko hauek kontuan izan ditugu. Udako eguzki erradiazioaz babestu nahi dugu eraikina goizeko 11-tatik aurrera, barnealdea gehiegi berotu ez dadin. Neguan ordea, erabiltzaileari lamak kontrolatzeko aukera eman nahi izan diogu, eguraldiaren arabera eta momentuaren arabera berak erabakitzeko. Lamak bertikalki kokatu dira, euri urak hauetan kalterik egin ez dezaten kokatzen dira. Gure kasuan ordea, gune 'itxi' baten kokatuko denez, konpositiboki hartu dugu erabaki hau, noizbehin kanpoan eraikiko balitz kontuan hartzea komeni da ere. Ondoko irudietan eguzkitzapenerako diseinatutako azpiegituren eskema dugu ikusgai. Sukaldeari dagokionez lama mugikorrak kokatuko dira, erabileraren arabera aldatzeko aukera emateko. Atarian, pergola kokatu da babes modura. Altuera bikoitzean duden leihoetan lama finkoak ditugu alboko irudian ikus daitekeen bezala. Terrazan azkenik, eguzki babes modura pergola bat kokatu dira.

B'

A

B'

6,63

Eguzkitzapenerako aipatutako irtenbideak Azkoitiko kasuan, beheko pisuan ez da jartzea aurreikusten bertan lan egiteko oztopoa izan daitezkeela uste dugu eta. |Fatxada Pabiloi industrialak ez dira klimatikoki efizienteak (tenperatura, hezetasuna...). Askotan ez daude guztiz itxiak edota hauek bizitegi modura berrerabiltzeko prestatzerakoan aldaketak egin behar dira (argi natural gehiago sartzeko, espazioa moldatzeko, inguruarekin harremana sortzeko...). Hau dela eta eguzki babesak kokatu eta fatxadan jarri beharreko kapak kontuan izan ditugu. Mendebaldeko fatxada

5,21

MENDEBALDEKO ALTXAERA

EKIALDEKO ALTXAERA

F xehetasun bertikala

Ekialdeko fatxada

XEHETASUNAK LEIENDA E xehetasun bertikala

F xehetasun bertikala

6

10

11

12

1 | Egurrezko zutabeak (120x120) 2 | Egurrezko habeak (170x170)

A

A'

3 | Egurrezko habexkak (140x140)

4 4 | Egurrezko arrastrelak (30x30)

3

10

5 | Egurrezko zutabetxoak (120x45)

2 14

7

15

9

6 | Egurrezko oholak (20mm) 7 | OBS panelak (15mm)

16

E xehetasun bertikala

8 | Egur zuntzezko isolamendua (60mm)

5 17

9 | Lurrinaren aurkako hesia

10 10| Lamina iragazgaiz transpirablea

8 6

11| Geotextil lamina transpirablea 12| Legar geruza

6

13| Egur laminazko akabera

3

10

14| Egurrezko aurremarkoa

2

15| Egurrezko marko fijoa 16| Egurrezko marko mugikorra

G xehetasun horizontala

17| Beira bikoitza

13 1 B'

B 17 16 15 14

7

8

IKUSPEGIA SARRERATIK

5 ESKALAK

Tailerreko egokitzapenak e 1:100

0

0,5

1

2,5

5m

Proiektuaren ebaketa eta altxaerak e 1:60

0

0,30

0,60

1,5

3m

Proiektuaren oinak e 1:50

0

0,25

0,50

1,25

2,5m

Xehetasunak e 1:15

0

0,075

0,15

0,375

0,75m


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.