OPTIEK SANDRA DE FEYTER · MAGAZINE · VOORJAAR 2023

Page 1

SANDRA DE FEYTER OPTIEK

VOORJAAR 2023
LiuJo-SS23-Print-Croppings-21x29,7-0,7.indd 1 11/01/23 16:12 4

ZOMER IN ZICHT

VOORJAAR 2023 5

EEN DEGELIJKE

ZONNEBRIL: EEN SLIMME INVESTERING

#DRIVEYOURSTORY
6
CARRERA 1054/S

Ben je klaar voor het licht?

50% korting op het 2e paar Hoya-glazen*

VOORJAAR 2023 7

Made in Austria

Innovative technology, uncompromising quality and a perfect harmony between design, material and optics. evil eye sport eyewear guarantees maximum protection and best possible vision for all sports – also available with prescription lenses.

evileye.com

,  /evileye.eyewear

8
VOORJAAR 2023 9
10
Silicone hydrogel 30 contact lenses Daily yellow Toric yellow Silicone hydrogel 30 contact lenses Daily yellow Toric yellow yellow VOORJAAR 2023
RAY-BAN
VOORJAAR 2023
VOORJAAR 2023

SANDRA DE FEYTER OPTIEK

50 % KORTING

*Niet cumuleerbaar met andere acties. Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.