Page 1

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs schooljaar 2013-2014

Bibliotheek Katwijk www.bibliotheekkatwijk.nl Augustus 2013


Inhoudsopgave

Inleiding

3

Actueel

4

Tarieven

6

Groepsbezoeken en Projecten

7

Collecties

13

Tips

21

Handige websites

24

Adresgegevens

26

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

2


Inleiding In dit jaarprogramma van Bibliotheek Katwijk vindt u een overzicht van onze producten en diensten voor het voortgezet onderwijs en onze activiteiten in het najaar van 2013 die voor leerkrachten en leerlingen interessant zijn.

Met ingang van schooljaar 2013-2014 bieden wij een aantal producten niet meer aan. Vervallen zijn de brugklasbezoeken en het Project DichtKunst. De bibliotheek kan ondersteuning en advies geven bij het uitvoeren van een bepaald project op school of in de klas, bijvoorbeeld in de vorm van:  

Een leskist over een thema of onderwerp Een bezoek aan de bibliotheek

Vraag hiervoor minimaal 3 weken van te voren een offerte aan bij: avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl Een overzicht van alle tarieven en voorwaarden vindt u op blz. 6 Wij hopen dat het aanbod in deze brochure aansluit bij uw onderwijsprogramma voor het komend schooljaar en wensen u veel plezier bij het kiezen uit dit overzicht . Heeft u wensen of vragen? Neem contact op met Aafke van Duijn, telefoon 071-4060092 of avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Tot ziens bij u op school of in de bibliotheek!

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

3


Actueel

Maandag 7 oktober : Thema-avond Dyslexie door Dyslexie-specialist Jolanda Roelfsema Locatie: Aanvang:

Hoofdbibliotheek 20.00 uur

In de ban van dyslexie!? Ongeveer 10% van de kinderen heeft in meer of mindere mate moeite met leren lezen en spellen en een deel daarvan heeft dyslexie. Hoe zou een normale leesontwikkeling moeten verlopen, welke problemen kunnen kinderen ervaren, wat is dyslexie en hoe herken je de signalen? In deze lezing wordt antwoord gegeven op deze vragen. Daarnaast wordt in gegaan op wat dyslexie betekent voor het kind, welke gevolgen dat kan hebben en hoe ouders en leerkrachten samen kunnen werken om het kind te helpen een functionele, zelfstandige lezer te worden. Jolanda Roelfsema is taal-/dyslexiespecialist in het basisonderwijs en is als bovenschools dyslexiespecialist werkzaam in de regio. Daarnaast werkt zij als docent in de Masteropleiding tot taal-/dyslexiespecialist.

Kinderboekenweek, met als thema: Klaar voor de start! Over sport en spel.

Bibliotheek Katwijk organiseert een sportieve wedstrijd op de Wii in de Hoofdbibliotheek Datum Tijd: Maximaal: Leeftijd: Deelname:

Woensdagmiddag 2 oktober 14.00 – 16.30 uur 20 deelnemers 8 tot 14 jaar ₏ 2,-. Vooraf inschrijven bij de balie in de Hoofdbibliotheek

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

4


Maand van de geschiedenis met als Thema: Vorst & Volk Herman Pleij geeft een lezing in bibliotheek Katwijk. Herman Pleij (1943) werd in 1981 hoogleraar Historische Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. In 2007 nam hij afscheid als hoogleraar. Pleij is auteur van tientallen artikelen en boeken, onder meer van Dromen van Cocagne (1997), Van karmijn, purper en blauw (2002), De eeuw van zotheid (2007) en Komt een vrouwtje bij de drukker (2008).

Datum: Locatie: Tijd:

Maandag 14 oktober Hoofdbibliotheek 20.00 – 22.00 uur

Toegang:

€ 7,- leden en € 9,- voor niet leden Kaarten: www.bibliotheekkatwijk.nl

‘Erik of het kleine insectenboek’ van Godfried Bomans staat

centraal tijdens

Nederland Leest 2013

Midas Dekkers geeft een lezing over dit boek. De Lofrede op Erik of het klein insectenboek van Godfried Bomans, het boek dat centraal staat tijdens Nederland Leest 2013, wordt geschreven door bioloog Midas Dekkers. Zijn ode aan Bomans’ klassieker wordt gepubliceerd in de Nederland Leest-editie van Erik of het klein insectenboek die in de maand november gratis door de openbare bibliotheken aan hun leden wordt verstrekt.

Datum: Locatie: Tijd: Toegang: Kaarten:

maandag 18 november Hoofdbibliotheek 20.00 – 22.00 uur € 9,- voor leden en € 12,- voor niet leden www.bibliotheekkatwijk.nl

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

5


Tarieven Instellingsabonnement Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van de bibliotheek heeft de school een instellingsabonnement nodig. De prijs voor het instellingsabonnement bedraagt € 75,- per jaar. Voorwaarden  De instellingspas blijft in de bibliotheek en kan door alle leerkrachten gebruikt worden.  Met deze pas kunnen collecties aangevraagd worden. Dit kan niet met een persoonlijke lenerspas.  Bij te laat retourneren van een collectie boeken krijgt de school een herinnering, maar er wordt geen telaatgeld berekend.  Dvd’s en videos worden uitgeleend volgens de normale uitleenvoorwaarden, dus voor 1 of 4 weken, met betaling van leengeld.  De school dient de materialen zelf te komen ophalen bij de bibliotheek. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het bibliotheekabonnement staan in het Reglement voor gebruikers. Dit reglement kunt u terugvinden op de website van de bibliotheek www.bibliotheekkatwijk.nl Begin juni 2014 ontvangt u een rekening voor de afgenomen projecten en collecties van het gehele schooljaar.

Collecties Lekker lezen, Project/themacollecties Jonge Jury, Collectie van 1 schrijver, Wisselcollectie De Mediadoos, Vergeten Oorlog Themacollectie ProBiblio

€ 10,€ 25,€ 8,op aanvraag

Projecten 3 VMBO leest voor (per groep) Read2Me!, Schrijver in de klas Bibliotheekbezoek n.a.v. een project op school

€ 25,op aanvraag op aanvraag

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

6


Groepsbezoeken en Projecten Schrijver in de klas Doel

  

Doelgroep

leerjaar 1-2-3-4

Leerlingen maken kennis met een schrijver. Leerlingen krijgen inzicht in het schrijfproces. Leerlingen worden gestimuleerd om te lezen en een mening te vormen over het boek.

Beschrijving Caja Cazemier (tip) Caja bezoekt scholen en bibliotheken om te vertellen over haar boeken Een boek lezen en kennismaken met de schrijver is voor leerlingen een inspirerende aangelegenheid. Leerlingen stellen de schrijver vragen die ze hebben voorbereid en de schrijver vertelt hoe het boek tot stand is gekomen. Drijfveren en dilemma’s komen aan bod met als doel leerlingen verleiden tot lezen en soms zelfs schrijven! Goede ervaringen zijn er met: Elle van den Bogaart: De gele scooter, Vermist, Prooi, Krassen enz Khalid Boudou: Schnitzelparadijs, Pizzamaffia Theo Hoogstraaten: Last minute, Blind date, Hot spot,De liftster Bobje Goudsmit: Afscheidsbrief, De koffer, Loservirus

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

7


Locatie

Op school of in de bibliotheek

Proces

   

Leerkracht neemt contact op met de bibliotheek en in overleg boekt de bibliotheek via www.sss.nl een schrijver. Leerkracht vraagt leskist van de schrijver aan. Leerlingen lezen in de klas boek(en) van de schrijver en bereiden zich voor op het schrijversbezoek. Bezoek van de schrijver.

Prijs

Afhankelijk van de schrijver. Elke schrijver heeft zijn eigen honorarium. Houdt u rekening met een minimum bedrag van € 250,-. Collectie van 25 boeken: € 25,-.

Wanneer

In overleg

Bestellen

De bibliotheek zorgt voor:  advisering geschikte schrijver.  de collectie boeken.  het boeken van de gewenste schrijver bij SSS.  rustige locatie in een bibliotheek als het bezoek in de bibliotheek is. De school zorgt voor :  een rustige locatie op school voor het ontvangen van de schrijver.  de docent die alle voorbereidingen met de klas heeft gedaan is ook aanwezig bij het schrijversbezoek.  leerlingen voorbereiden op het schrijversbezoek.

Informatie

Aafke van Duijn, bibliotheek Katwijk telefoon 071-4060092 avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

8


Read2Me! 

Doel

Leesplezier bij leerlingen vergroten door spelelementen in te voeren. Met kwalitatief goede boeken (Jonge Jury) aansluiten bij belevingswereld en leesniveau leerlingen.

Doelgroep

Brugklas

Beschrijving

Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor leerlingen in de brugklas. De wedstrijd is gekoppeld aan de Jonge Jury en zo worden leerlingen aangespoord kwalitatief goede boeken te lezen. Leerlingen lezen voor uit boeken van de Jonge Jury van de afgelopen 5 jaar.

Locatie

De wedstrijd wordt georganiseerd in drie rondes: 1. Op school niveau. (december/januari/februari). 2. Op lokaal niveau bij bibliotheek Katwijk met meerdere VOscholen uit Katwijk en Rijnsburg. (maart/april). 3. Op provinciaal niveau met alle deelnemende bibliotheken/scholen (maart/april).

Periode

 

Begin van het schooljaar kan de school een collectie Read2Me! boeken lenen bij de bibliotheek. Groepsbezoek Read2Me! Als voorbereiding op deze wedstrijd kunt u met de klassen, die meedoen, aan Read2Me! naar de bibliotheek komen. Tijdens dit bezoek krijgen de leerlingen de volgende onderdelen: *Hoe kies je een leuk leesboek voor jezelf? *Hoe lees je goed voor? Dit bezoek duurt ongeveer 1,5 uur.

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

9


   

In In In In

het najaar starten met lezen op school. januari is de schoolfinale. februari/maart is de bibliotheekfinale. april/mei is de landelijke finale.

Prijs

I.v.m subsidie Stichting Lezen worden, behalve voor de leskist, (nog) geen kosten berekend. Leskist Jonge Jury boeken: € 25,- voor 30 boeken.

Bestellen

Wat doet de school? • • • •

De leerlingen stimuleren tot het lezen van de boeken. Er kan per klas ingeschreven worden voor de Read2Me! wedstrijd. De Read2Me! wedstrijd op schoolniveau organiseren in januari/februari 2013. Een contactpersoon aanstellen voor de communicatie met de bibliotheek.

Wat doet de bibliotheek? • • • • Informatie

De De De De

bibliotheek levert leskisten Jonge Juryboeken. bibliotheek verzorgt het groepsbezoek Read2Me!. bibliotheek organiseert de finale in de bibliotheek. bibliotheek adviseert en ondersteunt.

Aafke van Duijn, bibliotheek Katwijk Telefoon: 071-4060092 avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Sarah Hadra winnaar van de finale in de bibliotheek 2013!

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

10


3 VMBO leest voor! Doel

    

Doelgroep

Leerlingen (opnieuw) in aanraking brengen met prentenboeken en er plezier aan laten beleven. Achterstand in (voor)lezen inhalen. Kennismaken met instellingen buiten de school. Buitenschools leren, verantwoordelijkheid dragen. Contacten met volwassenen en jongere kinderen in een relatief onbekende omgeving.

3 VMBO

Beschrijving

Het project bestaat uit een drietal lessen, die op school dan wel in de bibliotheek worden gegeven. De leerlingen gaan in tweetallen naar een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of basisschool om daar voor een klein groepje peuters of kleuters voor te lezen. Of ze lezen elkaar voor en maken daar een observatieverslag van. 1e les (op school) Met een collectie prentenboeken gaan de leerlingen op school oefenen en elkaar voorlezen. De leerkracht vertelt over het belang van voorlezen en vraagt aan de leerlingen naar hun eigen ervaringen met voorlezen. 2e les (in de bibliotheek) Leerlingen krijgen van een bibliothecaris een korte workshop over voorlezen. Na deze workshop voeren zij nog een aantal opdrachten uit die te maken hebben met prentenboeken en voorlezen. 3e les (op locatie) Dit is de eigenlijke uitvoering van de voorleesopdracht. Leerlingen lezen om de beurt een boek voor en observeren elkaar hierbij. In een observatieverslag leggen ze hun bevindingen vast. Behalve het voorlezen is een bezoek aan de instelling en hoe te gedragen een wezenlijk (verplicht) onderdeel van het project.

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

11


3 VMBO leest voor kan ook gekoppeld worden aan de Nationale Voorleesdagen. De Nationale Voorleesdagen 2014 vinden plaats van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari 2014. De Nationale Voorleesdagen starten met Het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 23 januari 2014.

Centraal staat het Prentenboek van het Jaar 2014:

Krrrr...okodil!

Tekst en illustraties: Catherine Rayner

Duur

december/januari  December. Workshop voorlezen. De bibliotheek stelt een leskist voorleesboeken samen.  December/januari. Leerlingen oefenen het voorlezen op school.  Januari. Leerlingen gaan voorlezen bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Prijs

Workshop voorlezen + collectie voorleesboeken € 25.- per groep.

Bestellen

De bibliotheek zorgt voor de collectie boeken en verzorgt de workshop voorlezen in de bibliotheek. De school zorgt voor het halen en brengen van de boeken en legt de contacten met de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Informatie

Aafke van Duijn, bibliotheek Katwijk Telefoon: 071-4060092 avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

12


Collecties Project/Themacollectie Doel

Aanvulling op eigen lesmateriaal.

Doelgroep

Leerjaar 1-2-3-4

Beschrijving

Een collectie van maximaal 25 boeken over een onderwerp of thema naar keuze. Bibliotheek Katwijk stelt deze collectie speciaal voor u samen. U krijgt informatieve boeken, maar ook leesboeken en dvd’s (tegen betaling). Aanvragen: minimaal 3 weken van te voren Duur

Uitleentermijn: 8 weken

Prijs

â‚Ź 10,-

Bestellen

De bibliotheek zorgt voor de collectie boeken. De school zorgt voor het halen en terugbrengen van de boeken. Bestellen: avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Informatie

Aafke van Duijn, bibliotheek Katwijk telefoon: 071-4060092 avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

13


Lekker lezen collectie Doel

  

Doelgroep

Het verrijken van de leesomgeving in school. De belevingswereld van leerlingen uitbreiden door ze een aangename mix van allerlei soorten boeken aan te bieden. Het vergroten van de woordenschat.

alle klassen

Beschrijving

Een collectie van maximaal 25 leuke actuele leesboeken, op maat gemaakt. Er kan ook een collectie van 1 schrijver samengesteld worden. U kunt ook zelf deze collectie samenstellen en/of met hulp van een bibliotheekmedewerker. Duur

Uitleentermijn: 8 weken

Prijs

€ 10,- per 25 boeken € 25,- per 25 boeken ( collectie van 1 schrijver )

Bestellen

De bibliotheek zorgt voor de collectie boeken. De school zorgt voor het halen en terugbrengen van de leesboeken. Bestellen: avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Informatie

Aafke van Duijn, bibliotheek Katwijk telefoon 071-4060092 avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

14


Wisselcollectie voor langere tijd op school

Doel

 

Doelgroep

Alle klassen

Leesbevordering. Actuele boeken binnen handbereik voor leerlingen en docenten.

Beschrijving

Elk half jaar een leuke collectie actuele leesboeken in uw eigen klas of schoolmediatheek? Neem dan een wisselcollectie. Die mag u een half jaar lenen. Zo heeft u altijd de nieuwste boeken in uw klas. U kunt deze collectie zelf samenstellen, of met hulp van een bibliotheekmedewerker.  

Tussentijds mogen boeken uit de collectie 2x geruild worden. Een collectie moet 2 weken van te voren worden aangevraagd.

Duur

Half jaar

Prijs

€ 25,- per klas, per collectie, per half jaar (maximaal 30 boeken per collectie).

Bestellen

De bibliotheek zorgt voor de collectie leesboeken. De school zorgt voor het halen en brengen van de collectie. Bestellen: avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Informatie

Aafke van Duijn, bibliotheek Katwijk telefoon: 071-4060092 avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

15


Collectie Jonge Jury Doel

  

Doelgroep

Leerlingen stimuleren om te lezen. Leerlingen ontwikkelen hun literaire smaak door verschillende boeken te lezen. Vergroten van de woordenschat.

Leerjaar 1-2-3

Beschrijving

De Jonge Jury is een landelijk en jaarlijks terugkerend leesbevorderingsproject voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Zij lezen tussen eind augustus en eind februari naar eigen keuze een aantal jeugdboeken uit het jaar (uitgave) ervoor en brengen een stem uit op hun favoriete titels. Er kan tot 1 maart gestemd worden. De 5 boeken die de meeste stemmen ontvangen, worden genomineerd voor de Prijs van de Jonge Jury. www.jongejury.nl De mogelijkheid bestaat om een voorleeswedstrijd aan de Jonge Jury te koppelen. (Read2Me! zie blz. 12) Een collectie moet 3 weken van te voren worden aangevraagd. Periode

Periode A: september/november Periode B: december/februari

Prijs

€ 25,- per collectie. Maximaal 30 boeken voor 8 weken

Bestellen

De bibliotheek zorgt voor de collecties Jonge Jury boeken. De school zorgt voor het halen en terugbrengen van de boeken.. Bestellen: avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Informatie

Aafke van Duijn, bibliotheek Katwijk telefoon: 071-4060092 avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

16


Collectie Boek en film Doel

 

Doelgroep

Leerjaar 1-2-3-4

Beschrijving

De laatste jaren zijn veel jeugdboeken met succes verfilmd! Het bekijken van een boekverfilming en het lezen van het oorspronkelijke boek is een aansprekende werkvorm. Zo doen uw leerlingen kennis op over film en jeugdliteratuur.

Leerlingen stimuleren om te lezen. Leerlingen leren om boek en film te vergelijken.

  

De collectie bestaat uit 20 exemplaren van het boek De bijbehorende film op dvd Lessuggesties voor de docent (indien beschikbaar)

Oorlogswinter, Jan Terlouw. Thema’s: Nederland, verzet, Wereldoorlog II Radeloos, Carry Slee. Thema’s: anorexia, alcoholisme, rouwproces Brief aan de koning, Tonke Dragt. Thema’s: volwassen worden, angsten overwinnen Pizzamaffia, Khalid Boudou. Thema’s: ruzies, jaloezie, familierelaties, verliefdheid De jongen in de gestreepte pyjama, John Boyne. Thema’s: concentratiekamp Auschwitz, Wereldoorlog II Duur

8 weken

Prijs

€ 25,- per 20 boeken (incl. film)

Bestellen en informatie

De bibliotheek zorgt voor de collectie boeken en de DVD. De school zorgt voor het halen en terugbrengen van de collectie. Bestellen: avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

17


De Mediadoos Doel

Ondersteuning bij activiteiten in het kader van leesbevordering.

Doelgroep

Leerjaar 1-2

Beschrijving Boeken, spellen, tijdschriften... met de Mediadoos heeft u in één keer alles bij de hand om binnen uw school of organisatie mediawijs aan de slag te gaan. De Mediadoos bevat vijf boeken, drie spellen, lesbrieven en de specials van Mijn Kind Online over het web voor kinderen, Hyves, online video (YouTube), mobiele telefoon en verliefdheid op internet. Daarnaast bevat de Mediadoos nog twee specials van J/M over internet en een exemplaar van Wifiwijs in Duckstad.

‘De stichting Mijn Kind Online is een kennis- en adviescentrum over jeugd en (nieuwe) media dat tot doel heeft meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden van nieuwe media, alsook het bevorderen van het verantwoord gebruik daarvan. Mijn Kind Online streeft er naar de kwaliteit van digitale media voor kinderen te verbeteren en ouders en leraren te helpen mediawijzer te worden.’ (Bron: www.mijnkindonline.nl )

Prijs

€ 8,-

Informatie en Bestellen

Aafke van Duijn, bibliotheek Katwijk Telefoon: 071-4060092 avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

18


Vergeten oorlog Doel

Ondersteuning bij activiteiten in het kader van leesbevordering en geschiedenisles.

Doelgroep

Leerjaar 1-2

Beschrijving

Voor kinderen van nu is de Tweede Wereldoorlog lang geleden en ver weg. Jeugdboeken kunnen een bijdrage leveren aan het levend houden van de herinnering aan deze oorlog. Er zijn veel jeugdboeken geschreven over deze periode met onderwerpen als Jodenvervolging, verzet en onderduiken. De Schrijvers van de Ronde Tafel initieerden het project Vergeten oorlog met zes nieuwe jeugdboeken over de vergeten onderwerpen van de Tweede Wereldoorlog: de bombardementen op Rotterdam en Middelburg, de Sinti, arbeidsinzet in Duitsland, de Tweede Wereldoorlog in Suriname, kinderen van 'foute' ouders en de Tweede Wereldoorlog in landen zoals Marokko, Polen, Suriname en China. Het lespakket bestaat uit:  

een koffer met 6 jeugdboeken educatief materiaal voor de introductie van de boeken (dagboekje, landkaart, ansichtkaart Zadkine, schetsboekje, distributiebonnen, poster arbeidsinzet en een persoonsbewijs) website met lessuggesties, filmpjes en opdrachten voor leerlingen

Voor meer informatie: www.vergetenoorlog.nl

Prijs

€ 8,00

Informatie en bestellen

Aafke van Duijn, bibliotheek Katwijk telefoon 071-4060092 avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

19


Thema Collectie Probiblio Doel

Ondersteuning bij activiteiten in het kader van leesbevordering.

Doelgroep

Onderbouw

Beschrijving

De themacollecties zijn beschikbaar voor de onderbouw van het voorgezet onderwijs. Een collectie wordt op maat gemaakt en kan allerlei media bevatten: informatieve en verhalende boeken, cd’s, cd-roms, video’s dvd’s en brochures. Ook kan Probiblio voor kinderen met leesproblemen in het voortgezet onderwijs een mooie collectie ‘Makkelijk lezen’ boeken samenstellen. De school vraagt een themacollectie aan via de bibliotheek, waarna de bibliotheek de aanvraag doorstuurt naar Probiblio. De school krijgt bericht als een collectie klaar staat en kan deze dan afhalen bij de bibliotheek.

Inhoud

Maximaal 35 boeken

Periode

Uitleentermijn voor 6 weken (verlengen € 16,50)

Prijs

Op aanvraag circa € 30,-

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

20


Tips Bibliotheek Katwijk heeft de boeken voor jongeren vanaf 15 jaar in een aparte Young Adult kast.

Alle boeken, strips. tijdschriften, dvd’s en games die voor jongeren interessant zijn staan in deze Young Adult kast . Ze hebben een D op de rug van het boek.

_______________________________________________________________________ Bibliotheek Katwijk heeft een hoek, speciaal ingericht voor jongeren. Hierin staan leuke leesboeken/tijdschriften en games voor deze doelgroep. De informatieve boeken staan overzichtelijk op de thema’s:  Sport & Fun  Mens & Maatschappij  School & Toekomst  Lijf & Liefde In de   

jongerenhoek staat een gamecase met een: Xbox Wii Playstation 3

Jongeren die lid zijn van de bibliotheek kunnen tijdens openingstijden gamen. www.bibliotheekkatwijk.nl/jongeren

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

21


Daisyspeler Slechtziend? Dyslectisch? Probeer eens gesproken boeken op Daisy-roms en maak kennis met de Daisyspeler! Daisy-roms zijn gesproken boeken die met behulp van een Daisy-speler kunnen worden beluisterd door slechtzienden of mensen die dyslectisch zijn. Wilt u de Daisy-speler uitproberen en bent u lid van de bibliotheek, dan kunt u voor vier weken een Daisy-speler lenen, samen met 12 verschillende daisy-roms. Er is een Daisy-speler met daisyroms te leen voor volwassenen en voor de jeugd. Het lenen van de Daisy-speler is gratis, u betaalt alleen een borgsom van â‚Ź 50,-- die u na het (onbeschadigd) inleveren van de Daisy-speler weer terug krijgt. De Daisyspeler kan gratis gereserveerd worden via de catalogus, zoek op titels en typ in: daisy-speler.

zie: www.aangepast-lezen.nl Of bel : Loket Aangepast Lezen, tel. 070 3381500

Makkelijk Lezen Plein

Op de bovenverdieping van de Hoofdbibliotheek aan de Schelpendam is het Makkelijk Lezen Plein te vinden. Dit plein bestaat uit een speciale kast waar materialen worden gepresenteerd voor kinderen van 8 tot 13 jaar met leesproblemen. Dit kunnen kinderen zijn met dyslexie maar ook met concentratieproblemen zoals ADHD, of allochtone kinderen met een taalachterstand. Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

22


Al deze kinderen kunnen materialen vinden op het Makkelijk lezen Plein. De boeken en andere materialen staan zoveel mogelijk frontaal gepresenteerd, zodat kinderen direct kunnen zien of het boek hen aanspreekt. De collectie bestaat o.a. uit:  spannende en grappige leesboeken  luisterboeken  makkelijke informatieve boeken  dvd’s, cd-roms Voor ouders en leerkrachten zijn er boeken en folders over leesproblemen te vinden. De medewerkers van de bibliotheek helpen graag met het zoeken naar geschikte materialen. Om materialen te lenen is een geldige lenerspas van Bibliotheek Katwijk nodig.

Makkelijk Lezen Plein + In bibliotheek Hoornes/Rijnsoever is een Makkelijk Lezen Plein+ te vinden. Voor mensen die om welke reden dan ook moeite hebben met het lezen en schrijven van de Nederlandse taal is er het Makkelijk Lezen Plein+ (MLP+). Er zijn twee computers waarop cursussen beschikbaar zijn die gratis kunnen worden gebruikt. In de kasten zijn ook folders over lezen en schrijven te vinden. De boeken en tijdschriften kunnen gratis ter plekke ingezien worden maar om materialen te lenen, is een geldige lenerspas van Bibliotheek Katwijk nodig. Het is mogelijk in schoolverband een bezoek te brengen aan het MLP+. Hiervoor kunt u contact opnemen met: Monique Kromhout, e-mail: mkromhout@bibliotheekkatwijk.nl Wat is er te vinden in het MLP+:       

Leesboeken en informatieboeken in makkelijker taal Kijkboeken Taalmethoden (boeken, cd’s en CD-Roms) Luisterboeken Films op DVD Computers met handige websites Makkelijk lezen krant

Er is ruimte om te lezen en te zitten met een kopje koffie, een boek te luisteren, of gewoon met elkaar te praten. De medewerkers van de bibliotheek helpen graag met het zoeken naar geschikte materialen.

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

23


Handige Websites www.bibliotheekkatwijk.nl . De website van Bibliotheek Katwijk met: de catalogus, culturele activiteiten, handige links en onze diensten aan het onderwijs.

www.boekenzoeker.org De Boekenzoeker is een website met leesadvies, waar gebruikers in de leeftijd van 8-18 jaar leestips 'op maat' krijgen. Naast zoeken in de catalogus, kunnen bezoekers persoonlijk getint advies krijgen door het aanklikken van interesses, onderwerpen en stemmingen. De Boekenzoeker is niet zomaar een catalogus met boeken. Het uitgangspunt was om een site te ontwikkelen die leesadvies geeft, vergelijkbaar met een leraar of bibliothecaris maar dan een die bekend is met een veel groter corpus aan boeken dan een leraar, ouder of bibliothecaris ooit kan kennen

Op www.fictiedossiervmbo.nl vindt u een digitaal alternatief voor de leeslijst. Dit is hét internetadres voor de invulling van een fictiedossier in het VMBO. Het dossier sluit aan bij de eindexameneisen fictie in het VMBO en biedt een thematische selectie van fictiewerken voor VMBOleerlingen. Het dossier is sterk visueel opgezet en presenteert fictiewerken en achtergrondinformatie in één programma

www.leesplein.nl Leesplein is de meest volledige website op het gebied van kinder- en jeugdboeken voor 0-18 jaar en intermediairs (ouders, jeugdbibliothecarissen, docenten, medewerkers uit de kinderopvang). Er kan naar boeken op titel, leeftijd, onderwerp en leesniveau gezocht worden en ook zijn er auteursportretten met uitgebreide informatie. Leesplein brengt het laatste nieuws over kinderboeken en leesbevordering en er zijn interviews met auteurs en deskundigen, een agenda met wat er te doen is in het land, wekelijkse leestips, achtergrondrubrieken over (voor)lezen en leesproblemen en nog veel meer. Elke maand kunnen kinderen meedoen aan de quiz en mooie boeken winnen

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

24


www.leesmij.nu presenteert literatuur op een manier die aansluit bij de leefwereld van jongeren: via internet en met bewegende beelden. Lees mij! is een cross-mediale combinatie van een website, een serie filmpjes en literaire activiteiten, gericht op havo/vwo leerlingen tussen de 14 en 17 jaar. www.sss.nl Stichting Schrijvers School Samenleving (SSS) bemiddelt en adviseert bij het organiseren van lezingen door schrijvers.

www.digibewust.nl Alles over vaardig en veilig internetten en het gebruik van andere digitale middelen!

www.jongejury.nl De Jonge Jury daagt alle jongeren in de eerste tot en met de derde klas van de middelbare school uit om jeugdboeken uit het jaar ervoor te lezen en daaruit het mooiste boek te kiezen. Je leest tussen half augustus en eind februari naar eigen keuze een aantal jeugdboeken uit het jaar ervoor en brengt je stem uit op je favoriete boek.

Young Adult is een genre in de literatuur, overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. In Nederland is het genre bezig aan een opmars: sommige uitgeverijen hebben inmiddels een Young Adultredacteur in dienst en ook zijn er steeds meer boekenkasten te vinden met alleen YA-boeken. YA-boeken zijn geschreven voor jongeren van circa 14 tot 21 jaar oud. Vaak behandelen ze de mogelijkheden en dilemma’s van jongeren in deze leeftijdsgroep. Ook wordt het verhaal relatief vaak vanuit het perspectief van de jongere geschreven. In bibliotheek Katwijk staan deze boeken, voorzien van een D etiket, in een aparte kast op de jongerenafdeling! Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

25


Adresgegevens

Hoofdbibliotheek Katwijk Schelpendam 1 2225 MA Katwijk www.bibliotheekkatwijk.nl

Met vragen over de dienstverlening van de bibliotheek aan het Voortgezet Onderwijs kunt u terecht bij:

Aafke van Duijn, domeinspecialist jongeren aanwezig op: maandag, woensdag en donderdag. Tel. :071- 4060092 (rechtstreeks) of 071- 4014819 (Hoofdbibliotheek.) E-mail : avanduijn@bibliotheekkatwijk.nl

Jaarprogramma Bibliotheek Katwijk voor het Voortgezet Onderwijs Schooljaar 2013 - 2014

26

Vo schooljaar 2013 2014  

Voortgezet onderwijs, schooljaar, 2013-2014, jaarprogramma