Návod k použití ON-LINE katalogu

Page 1

Návod k použití online katalogu

Vyhledávání 

Otevřete si v prohlížeči webovou stránku knihovny:

http://www.knihovnanovyhrozenkov.webk.cz

V menu klikněte na Katalog knihovny.

Po otevření stránky klikněte na Vstup do online katalogu.

Otevře se katalog knihovny.

Kliknete v horní liště na Vyhledávání.

Zvolte Vyhledávání v katalogu.

Pomocí názvu, jména autora nebo jiných klíčových slov z parametrů, zadejte svůj dotaz.

Dejte Vyhledat.

Zobrazí se výpis vyhledaných výsledků.

Pokud chcete zjistit o titulu více informací, klikněte na vybraný titul.


Zobrazí se záznam o dokumentu a informace, zda je kniha volná nebo vypůjčená.

Pokud máte o vypůjčenou knihu zájem můžete provést její rezervaci (popsáno níže, v části Rezervace).

Přihlášení do čtenářského konta Ve svém účtu můžete provádět prodloužení výpůjček, rezervace. Máte zde přehled o knihách, které jste si zapůjčili. Je dobré si také zkontrolovat své údaje, a v případě nepřesností, či chybějících údajů (např. e-mail, telefon) svůj účet při návštěvě knihovny doplnit. Uvedení kontaktních údajů je vhodné např. pro rezervaci. 

Otevřete si v prohlížeči webovou stránku knihovny:

http://www.knihovnanovyhrozenkov.webk.cz

V menu klikněte na Katalog knihovny.

Po otevření stránky klikněte na Vstup do online katalogu.


Otevře se katalog knihovny.

Vpravo nahoře v hlavním menu klikněte na Čtenáři – výpůjčky.

Otevře se Vám stránka s přihlášením do systému.

Bude po Vás vyžadováno číslo legitimace a příjmení. Číslo legitimace najdete na průkazce do knihovny.

Do kolonky Příjmení udávejte příjmení, které máte uvedeno na průkazce. Pokud došlo ke změně příjmení a nenahlásili jste změnu v knihovně, systém bude brát v potaz jen to nahlášené.

Po přihlášení jste ve svém kontě. Pokud se nechcete nadále přihlašovat prostřednictvím svého příjmení a čísla průkazu, můžete si změnit přihlašovací údaje a zvolit vlastní uživatelské jméno a PIN. To provedete kliknutím na odkaz umístěný ve Vašem kontě na pravé straně.

Prodloužení výpůjčky (prolongace) 

Přihlaste se do svého čtenářského konta.

Po přihlášení se zobrazí Vaše konto, ve kterém jsou vypsány všechny aktuální výpůjčky. Prodloužení výpůjčky provedete kliknutím na zelenou ikonu.


Kromě data vrácení zde také můžete sledovat, zda již nemáte upomínku za některou z vypůjčených knih a rovněž můžete sledovat stav rezervovaného titulu, na který čekáte.


Rezervace V případě, že máte zájem o vypůjčený dokument, můžete prostřednictvím online katalogu provést jeho rezervaci. Při vrácení Vámi rezervovaného titulu, se ve výpůjčním protokolu objeví upozornění, že dokument je zarezervován. Tento dokument je pak uložen v knihovně mimo fond k zapůjčení a Vám je odeslána zpráva e-mailem, že je dokument připraven k vyzvednutí.

Přihlaste se do svého čtenářského konta.

Klikněte v horní liště na Vyhledávání.

Zvolte Vyhledávání v katalogu.

Pomocí názvu, jména autora nebo jiných klíčových slov z parametrů, zadejte svůj dotaz a dejte vyhledat.

Zobrazí se výpis vyhledaných výsledků.

Dokumenty, které si chcete rezervovat, označíte klikem do rámečku u příslušného dokumentu.

Po označení stiskněte Rezervace dokumentu ve spodní části stránky.

Zobrazí se kolonka, do které se uvádí, do jakého data máte o rezervaci zájem.

Poté potvrďte.

Rezervace je dokončena.

V případě, že nejste ve svém čtenářském účtu a při vyhledávání v katalogu narazíte na dokument, u kterého po rozkliknutí zjistíte, že je vypůjčený a rádi byste si ho zarezervovali, klikněte na kolonku Rezervace dokumentu.


Zobrazí se tabulka, ve které vyplňte příjmení a číslo legitimace, datum, do kterého chcete dokument mít zarezervovaný a potvrďte.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.