Page 1

Torsdag 31. januar 2019 oavis.no Nr. 5 - Årgang 7

F O R F O L K I O P P E G Å R D , AV F O L K I O P P E G Å R D

Best på søppel NYHET

Boligsalg handler om personlig service og erfaring

Kjell Ove Bjørn Bent Ola Per Edmund 915 14 822 922 59 210 941 88 149 905 64 890 411 44 038

Velkommen til oss i Kolbotnveien 8 kolbotn@attentuseiendom.no | 934 81 410

KOLBOTN EIENDOMSMEGLING AS

Vendte hjem

En av verdens største deleprodusenter er tilbake på Rosenholm. Side 4

ER DU KLAR FOR VINTEREN?

Mads (11) og alle vi andre innbyggerne i Oppegård er de flinkeste til å kildesortere matavfall i Follo. Sjekk hvor mye bedre vi erMats enn naboene våre. (11) og alle viSide 8-9 SPORT

Høye spark

Kolbotn Taekwon-Do klubb forbereder sitt største mesterskap. Side 16-17

GUIDE

Hedret

Steinar Karlsrud og over 70 andre ble hedret denne uken. Side 28-31

Lease bil lokalt. Trygt og enkelt!

ŠKODA OCTAVIA! SIMPLY CLEVER

- Leasingkampanje på flere leveringsklare biler. - Kom innom oss på Autoria Kolbotn AS for en hyggelig bilprat. Tømteveien 1410 Kolbotn. Tømteveien 3, 3, 1410 Kolbotn. Tlf. 24 00.00/957 www.autoria.no Tlf. 2403 035353 02 527


INTRO

Torsdag 31. januar 2019

INTRO

I

2

Hedring – Hvordan lyder det fjerde bud? spurte Terje Aaseth de mange quizdeltakerne på O’Learys forrige tirsdag. Vi innrømmer at Oppegård Avis svarte feil. Våre gamle bibelkunnskaper var ikke gode nok til å huske at det handler om å hedre far og mor. Denne uken har vært i hedringens tegn i Oppegård. Mandag ble skautravere hedret med merker og diplomer. Dagen etter var det klart for den tradisjonsrike hedringen til ordføreren. 42 mottagere ble hedret for prestasjoner på det nasjonale eller internasjonale plan innen idrett, musikk, teater, billedkunst, litteratur, film, video, dans eller andre kunstformer.

– La oss hedre hverandre enda mer.

Det er flott at kommunen bruker ressurser på dette, og vi håper denne fine tradisjonen tas med videre inn i storkommunen Nordre Follo. Lenger bak i avisen og på oavis.no kan du se bilder fra ordfører-festen i Kolben.

La oss hedre hverandre enda mer. Ikke bare med festivitas og ordførerkjede. Gi et ekstra klapp på skulderen til naboen neste gang hun måker veien for deg. Eller til kona som holder middagen varm litt lenger enn normalt. Å gi heder og ros kan bety mer enn du tror. Det er helt innafor å være morgengretten, men jeg tror de aller, aller fleste har det mye bedre med å være blide. «Husk at denne dag må du ta vare på, den forsvinner mellom fingra dine nå», synger visesangeren Louis Jacoby. Det er mye visdom i disse ordene. Ta vare på hverdagen, gi ros og heder til de rundt deg. Så skal vi bli bedre på de ti bud - i hvert fall hedre far og mor.

Sigbjørn Vedeld

ETTERLYSER SVAR: Kristine von Hanno stiller konkrete spørsmål til ledelsen i Oppegård kommune i dette innlegget. 

LESERNE HAR ORDET:

Kjære ordfører Som innbygger og mor i Oppegård kommune har jeg et spørsmål som vedrører meg og mine; hvorfor haster det så veldig å bygge ned de grønne lungene og selge unna verdier i Kolbotn sentrum? Av leser Kristine von Hanno tips@oavis.no

Disse områdene vil utvilsomt gi meg og mine barn en stor merverdi i fremtiden dersom de beholdes. Hva er motivasjonen? Er det lettjente penger før kommunesammenslåingen, ettermæle eller håp om gjenvalg fra trofaste kjernevelgere? I forslaget til kommuneplan for Nordre Follo fremgår det mange fine satsningsområder, mål og visjoner. Likevel føler jeg meg ført bak lyset, fordi raseringen skal skje før disse velformulerte målene skal iverksettes. Jeg ønsker derfor å gi beslutningstakerne i Oppegård kommune innspill på tiltak dere planlegger før kommuneplanens periode starter for Nordre Follo.

Mer langsiktig

UTEBLITT AVIS?

915 56 964 | post@oavis.no

TIPS OSS!

415 08 000 | tips@oavis.no Bursdagshilsen, etterlysning, idrettsreferat, leserbilder osv. NB! Frist: Mandag morgen.

www.oavis.no

Foto: Jill Johannessen

Denne raseringen og trangen til å selge unna verdifulle arealer i Kolbotn sentrum vil påvirke fremtidens grønne kvaliteter, oppvekstkår og mulighet til aktivitet for alle generasjoner for all fremtid. Jeg ber dere politikerne innstendig om å tenke mer langsiktig, slik at alle generasjoner i fremtidens Nordre Follo kan ha stor glede av sitt nærmiljø. Om ettermæle er motivet, så våg heller å være en foregangskommune innen sirkulær økonomi. Klimaavtrykket må

reduseres, og alle må bidra. Kommunen kan tilrettelegge for mer gjenbruk og deling av tjenester. Ikke bygg ned de få og små grønne lungene som er igjen. De har stor verdi i hverdagen til folk flest.

Ikke selg rådhuset

Hvem er det som egentlig har etterspurt å fjerne generasjonsparken? Det skal uansett bygges en stor svømmehall på Langhus. Sats heller på en opparbeidet tursti rundt hele Kolbotnvannet.

– Jeg ber dere politikerne innstendig om å tenke mer langsiktig, slik at alle generasjoner i fremtidens Nordre Follo kan ha stor glede av sitt nærmiljø. Kristine von Hanno Ikke selg rådhuset, gjør det heller om til et flerbrukshus med tilhørende bypark. Skap en god møteplass for alle

Ikke selg rådhuset, gjør det heller om til et flerbrukshus med tilhørende bypark, skriver Kristine von Hanno i dette innlegget. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr generasjoner, gjør det enklere for oss innbyggere å redusere forbruket, aktivere og sosialisere oss. Flytt OMA, BUA, Frivillighetssentralen og tilrettelegg for reparasjonsverksteder, Newtonrom, systuer og en kafé som serverer restemat i den gamle kantinen i rådhuset. Lei ut den gamle kommunestyresalen til spesielle anledninger.

Byvekst med grønne kvaliteter

Tilby rimelige lokaler til kurs og aktiviteter i tråd med FNs 17 bærekraftsmål. Alt dette vil bidra til byvekst med grønne kvaliteter, trygg oppvekst og flere aktive. I tillegg bidrar det til å endre holdninger hos innbyggerne, gode møteplasser på tvers av generasjoner, integrering og et redusert forbruk.   Jeg heier på modige politikere som tør å satse mer på grønne og sosiale verdier fremfor penger og stemmer! PS! Les flere leserinnlegg lenger bak i avisen.


NYHET

Torsdag 31. januar 2019

SLIK HAR VI DET NÅ

3

SUPERLOKALT • SUPERSOSIALT

Melissa Kristiansen sitter i kommunestyret og formannskapet for Høyre. Hun er også styremedlem i Nordre Follo Høyre, og 3. kandidat til kommunevalget.

Forebyggende breddetilbud for ungdom Sommeren 2018 flommet mediene over av saker om norske 17–18-åringers utskeielser på greske øyer. Serien av fete overskrifter bidro til en nokså amper offentlig debatt, men særlig ett generelt poeng gikk igjen: Godt forebyggende arbeid krever tidlig og målrettet innsats fra både foreldre og det offentlige. Noen uker før bruduljene, behandlet Oppegård kommunestyre en sak om det helhetlige forebyggende arbeidet rettet mot ungdom. Bakgrunnen for saken var en bestilt evaluering av hvordan de ulike tjenestetilbudene samlet sett kan møte dagens behov. Det sentrale spørsmålet var om endringer i ungdommens vaner ville kreve nye prioriteringer eller driftsformer. Ikke overraskende tegnet rapporten et bilde av 7.–10.-klassinger som hjemmekjære og skolefokuserte med godt forhold til foreldrene. Dette har senere blitt bekreftet av Ungdata-undersøkelsen fra 2018, hvor hele 88 % av Oppegårds ungdomsskoleelever svarer at de er fornøyde med foreldrene sine. Mens 67 % oppgir at de trives svært godt på skolen (mot 65 % nasjonalt), ligger de på landsgjennomsnittet når det gjelder ensomhet (20 %) og depressive symptomer (14 %). Resultatene av Ungdata-undersøkelsen og kommunens egen evaluering understreker betydningen av foreldrerettede tiltak som motherhood og parenthood. Samtidig viser de at det var riktig å være tidlig ute med skolepsykologer, og at vi må opprettholde satsingen på lavterskeltilbud som skolehelsetjeneste og helsestasjon. Men det er ingen automatikk i at tiltakene treffer. Vi har av den grunn vært lydhøre overfor ungdomsrådets innspill om at tjenestene må synliggjøres bedre, og at særlig gutter kan ha nytte av en ordning med årlige samtaler med helsesøster.

En annen utvikling som har påvirket de politiske prioriteringene denne perioden, er tilbakemeldingene om at fritidsklubber i mindre grad fenger tenåringene. Etter råd fra målgruppen, gikk vi inn for å gjøre et forsøk på å etablere en ungdomskafé sentralt på Kolbotn. Innledningsvis har usikre besøks­ tall bidratt til å skape noe tvil om hvorvidt et slikt tilbud vil slå an. Det er derfor gledelig å se at Hjørnet nå kan rapportere solid oppslutning. Selv om en del tenåringer gjerne etterspør møteplasser uten altfor tung voksentilstedeværelse, er det lite som tyder på at fritidsklubbene har utspilt sin rolle. Takket være dyktige ansatte har de i tillegg blitt et nav for aktiviteter som svært mange har et forhold til, men som ikke nødvendigvis forbindes med fritidsklubber. På listen over store årlige arrangementer finner man blant annet Seek’n Find, KAOS, og TechLAN, som samlet over hundre spillinteresserte i Kolben forrige helg. Når Oppegård og Ski om kort tid blir Nordre Follo, er det lett å slå seg til ro med et standardtilbud med skolehelsetjeneste, helsestasjoner og tradisjonelle fritidsklubber. Men er det noe den siste tiden har vist, er det at forebyggende arbeid for ungdom krever tøffe prioriteringer og kontinuerlig tilpasning til trendene.

– Takket være dyktige ansatte har de i tillegg blitt et nav for aktiviteter som svært mange har et forhold til.

De gikk og gikk Mange av oss har stor glede av det nye snølaget som har kommet den siste tiden. Lene Kronlund har postet en serie bilder på Instagram-kontoen sin. Hun skriver: «Skitur med @lindabeate74 til Stallerud en søndag i snøvær. Vi er heldige som kan spenne på oss ski ved døra og bare gå og gå og gå.» Tar du bilder rundt om i kommunen vår, gjør som Lene og tagg oss med #oavis. Neste gang kan det være ditt bilde som er med i denne spalten.

Populær butikkåpning Forrige fredag publiserte vi saken om de to damene som forberedet butikkåpning på Tårnåsen. Saken fikk mye oppmerksomhet på Facebook-siden vår, blant annet med over 200 som klikker «liker». Inger Johanne Borgen var en av de mange som kommenterte saken: «Fantastisk! Dere er to tøffe damer! Gratulerer!». Les flere kommentarer på våre Facebook-sider.

Gjenglemt tøypose 25. januar ble dette bildet lagt ut på Facebook-gruppen «Det skjer på Kolbotn». Audun Kyrkjebø postet bildet av en tøypose som hadde blitt gjenglemt på Kolbotn stasjon. Posen ble levert inn hos Kolbotn grill på stasjonen.

Pingvinen funnet

Skribenter på denne plass: Pål Wirak, Ida Lindtveit, Marianne Mørk, Bjørn ­Eilert Eriksen, Hans Martin Enger, Fatima ­Valdes Haugstveit, Sonja Birkeland, Hanna Meyer Thuestad, Jarle Ørnebo, Simen ­Bondevik, Synnøve Kronen Snyen og Melissa ­Kristiansen.

I forrige ukes avis videreformidlet vi etterlysningen Jasmine Myint hadde delt på Facebook-gruppen «Det skjer på Kolbotn». Hennes toåring var veldig lei seg etter å ha mistet pingvinen på vei til barnehagen. Noen timer etter at avisen var sendt til trykkeriet, oppdaget vi at forsvinningsgåten var løst: Pingvinen var funnet, og Ida Sirnes Lundesgaard delte bildet til venstre hvor pingvinen satt og ventet på eieren ved busstoppet i Kolbotnkrysset.

Vi tar imot byttegull og lager nye smykker… ...og ønsker å være din nærmeste fagbutikk

lbotn Gull & Sølv o K tt@kolbotngull.no Skiveien 57, 1410 Kolbotn Tlf. 66807520

– –Enkel Enkelparkering! parkering!


NYHET

Torsdag 31. januar 2019

NYHETER

N

4

– TIPP-TOPP-LOKALER: – De tidligere IBM-lokalene vi har fått på Rosenholm Campus er tipp-topp! De ser ut akkurat slik vi så for oss. Alt det gamle ble revet og lokalene ble totalt rehabili-

tert før vi flyttet inn. Vi har til og meg vår egen takterrasse. Nå har vi sol hele dagen, sier informasjonssikkerhetsrådgiver Kristoffer Olaussen (36) i Robert Bosch AS. Begge foto: Yana Stubberudlien

Tilbake i Oppegård Bosch har nylig flyttet hoved­kontoret tilbake til Oppegård kommune og stortrives i de moderne lokalene på Rosenholm Campus. Yana Stubberudlien yana@oavis.no

– Vi stortrives i Oppegård og ser ingen grunn til å flytte selskapet til byen, sier informasjonssikkerhetsrådgiver Kristoffer Olaussen (36) fra Kolbotn. Det var i mai i fjor at Robert Bosch AS flyttet fra Berghagan 1 på Langhus til Rosenholm Campus, men Oppegård var en hjemkommune for denne bedriften siden hovedkontoret i Norge ble etablert i Trollåsveien 8 i 1984 og frem til 2006.

Inspirerende arbeidsmiljø

– Det var mange grunner til at vi valgte å flytte tilbake til Oppegård. Hovedårsaken var at vi ville skape et fremtidig arbeidsmiljø for ansatte, som

skal være inspirerende. Hos Bosch kaller vi dette Inspiring Working Conditions, sier Olaussen. Han sier lokalene på Rosenholm ga dem nettopp gode muligheder for å skape dette for alle ansatte. – Vi har åpne kontorlandskaper, små arbeidslokaler, kreative møterom, showroom og vår loungeområde. Alt dette er med på å skape et spennende og kreativt arbeidsmiljø, noe som er meget viktig for oss. Ifølge Olaussen så selskapet også etter muligheter til å flytte til Oslo, men gikk bort fra dette ganske raskt. – Oslo har blant annet et annet prisnivå for leie av lokaler der og det er problemer med parkering. For våre ansatte er det nå en stor fordel

å kunne kjøre mot trafikken. Det blir mindre pendling for dem, sier 36-åringen.

50 ansatte på Campus

Bosch har rundt 50 ansatte på Rosenholm Campus og er et tysk-eid datterselskap av konsernet Robert Bosch GmbH i Tyskland. – Vi driver med blant annet gressklippere, varmepumper, vinduspussere og alt av bildeler til privatmarkedet. Vi har også Building Tecnologies (BT), en liten avdeling med tre ansatte som selger kameraovervåknings- og talevarslingssystemer, sier Olaus- 720 KVADRATMETER: Slik ser lokalene til Robert Bosch AS ut på RC. Her har de kontorer til administrasjon og selgere, og et showrom. sen. Han forklarer videre at de to andre selskapene i Norge Robert Bosch er Bosch Rexroth, som driver med pumper og hydraulikk • Er en av verdens største deleprodusent og -leverandør til for industri- og offshore-­ ­bilindustrien. virksomhet, og BSH Hus• Har over 410.000 ansatte på verdensbasis (50 av disse jobber holdningsapparater AS, som på Rosenholm). driver med husholdningsapparater og hvitevarer til pri• Hadde, ifølge foreløpige tall, en driftsomsetning i 2018 på 77,9 vatmarkedet. Disse selskamilliarder euro. pene har også rundt 50 ansatte hver.


NYHET

Torsdag 31. januar 2019

5

850 ANSATTE: Rundt 850 mennesker jobber på Rosenholm Campus i dag. Det er et førsteklasses kontorkompleks med flott arkitektur, god design og kvalitetsmaterialer. Foto: Per Oscar Skjellnan ​

INVITERER FLERE BEDRIFTER INN: Næringsmegler Roy Hugo Øren i Metra Næringsmegling og eiendomsforvalter på Rosenholm Campus, Mette Schi Saastad. 

Foto: Yana Stubberudlien

FLOTT MØTEPLASS: Kantinen har blitt oppgradert og brukes ofte som

møteplass.

Foto: Finn Ståle Felberg ​

– Mer enn en arbeidsplass Oppegårds mest markante bygg er arbeidsplass for 850 mennesker. Det er plass til enda flere. Yana Stubberudlien yana@oavis.no

– Vi har over 90 bedrifter her per i dag og er stolte over dette bygget som er det eneste stedet

utenfor Oslo med et totalt campus-tilbud, sier næringsmegler Roy Hugo Øren i Metra Næringsmegling AS og eiendomsforvalter på Rosenholm Campus, Mette Schi Saastad.

De sier at etter IBM valgte å samlokalisere sine lokaler på Kolbotn og Skøyen, og flyttet til Tøyen i november 2017 etter 31 år på Rosenholm, gjøres flere store grep på Rosenholm Campus (RC).

– Levende bygg

Schi Saastad startet på RC noen måneder før IBM flyttet ut og kan se store endringer

PROGRAM for NAF avd. FOLLO – VÅREN 2019

KLIPP UT

ARRANGEMENTER: «Årsmøte» Det innkalles til årsmøte 7. mars kl. 1830 i Ås Rådhus. Vanlige årsmøte saker. Saker som ønskes tatt opp må sendes til styret innen 14. februar, enten e-post: follo@naf.no eller post til NAF avd. Follo, Rosenholmveien 45, 1414 TROLLÅSEN. Enkel servering, påmeldingsfrist til årsmøte er 28. februar. «Senior Trafikkurs» Gjennomføres forskjellige steder i Follo over 2 dager på dagtid, man må delta begge dager: 6. og 11. mars 21. og 28. mars 27. mars og 3. april 4. og 11. april

Vestby Rådhus Smia/Drøbak Langhuset/Langhus Ås Rådhus

kl. 11 – 14 kl. 11 - 14 kl. 11 - 14 kl. 11 - 14

påmeldingsfrist 27/2 påmeldingsfrist 14/3 påmeldingsfrist 20/3 påmeldingsfrist 28/3

Kurset koster kr. 200,- for medlemmer, kr. 400,- for ikke medlemmer. Betales til avdelingens konto 1612 07 13632 når plass er bekreftet. Follosjekken/vår på NAF senteret Mastemyr Foregår på dagtid, time må bestilles på kundesenteret til NAF telefon 23 21 31 00. Kontrollen koster kr. 500,-, medlemmer betaler kr. 250,-. Det som sjekkes er Bremser, Motor, Elektrisk anlegg, Hjul, Dekk og Felg. I tillegg er det gratis etterfylling av olje og spylervæske. Testen er tilgjengelig fra 1. april til og med 24. mai. Programmet med flere detaljer ligger også på hjemmesiden www.naf.no/follo. Påmelding eller henvendelser til avdelingen er: e-post follo@naf.no eller telefon 938 04 940 mandager og torsdager kl. 09 – 14.

NORGES AUTOMOBIL FORBUND AVDELING FOLLO

siden den gang. Hun sier IBM hadde en stor del av bygget, og før de flyttet ut var deler av bygget mer lukket. – Det har nå blitt et levende bygg med mye puls og moderne kontorlokaler. Gårdeier Aspelin Ramm rehabiliterer over 10.000 kvadratmeter etter IBMs utflytting. Vi har også bygget ytterligere kontorhotell og vi har planer om flere. Vi ser at det er flere som ønsker fleksible leiekontrakter med kort bindingstid og hvor alt er inkludert i husleien. På Rosenholm skal vi kunne tilby noe for alle – og vi har plass til flere!

Høy trivselsfaktor

– Vi ønsker å tilby noe mer utover enn bare lokaler og legger opp til høy trivselsfaktor på arbeidsplassen. Et av tiltakene er en oppgradering av kantinen. Vi ønsker at våre leietakere skal være stolte av arbeidsplassen sin og ta med gjester til lunsj for å spise sunn mat med høy kvalitet. Vi har også bygget opp flere fellesarenaer og sosiale soner for å skape et flott og energisk arbeidsmiljø her, sier Schi Saastad og Øren. Det tilrettelegges også for flere fellesaktiviteter som pepperkakebaking med barna, gålunsj hver uke, og nå går også startskuddet for nettverksbygging mellom leietakerne. – I 2018 ble det satt ny rekord i kundetilfredshet

hos leietakerne og det gir oss en tilbakemelding på at det jobbes i riktig retning, sier de to.

Rosenholmer

– Et av tiltakene vi har jobbet mye med er samhandling mellom leietakerne. Vi er aktive på Facebook og Facebooksiden «Rosenholmer» er blitt et begrep blant leietakerne. Her informerer vi om alt som skjer på campus, vi har interne konkurranser og leietakerne engasjerer seg, sier Schi Saastad. Hun sier de har også jobbet mye med et godt treningstilbud for leietakerne. – Vi har oppgradert treningsareal og gymsal, og i mars er også garderober og badstu på plass. I tillegg kan vi nå tilby massasje, fysioterapi og personlig trening bare noen minutter unna kontoret, sier hun.

Rosenholm Campus • Ble oppført for IBM i 1986, tegnet av Geir Grung. • Areal bygg: 43.000 m² kontor og 29.000 m² parkering. Areal tomt: 141 dekar. • Har over 90 leietakere med 850 mennesker som jobber her i dag. • Forvaltes av Aspelin Ramm AS (siden 2007).


6

NYHET

Torsdag 31. januar 2019

Skifter kurs til større næringsbygg TO ETASJER: Sønsterudveien 26 har et areal på

2898 kvadratmeter og består i dag av et næringsbygg i to etasjer. Foto: Yana Stubberudlien

En arkitekt har nylig anmodet kommunen om en forhåndskonferanse for å drøfte planer rundt næringseiendommen til Kolbotn Bil. Yana Stubberudlien yana@oavis.no

Anmodningen, som ble sendt av BAS Arkitekter i Sarpsborg 15. januar, dreier seg om næringseiendommen i Sønsterudveien 26 på Sofiemyr. Eiendommen er på drøye tre mål og eies i sin helhet av de tre Shaukat-brødrene i bilforretningen Kolbotn Bil AS.

Fra 75 til 61 boliger

I desember 2016 sendte de inn et planinitiativ for å omregulere Sønsterudveien 26 og den kommunale nabotomten i Holbergs vei 2 til boligformål, og bygge 75 leiligheter fordelt på 3 boligblokker på 5 etasjer på stedet. I fjor vinter kom det et nytt planinitiativ, med noen færre boliger. Denne gangen ble det foreslått å bygge 61 leiligheter (2 boligblokker på 5 etasjer

med 52 leiligheter pluss ni townhouse på 3 etasjer). Kommunen var innstilt på å behandle saken, men presiserte i UMPs vedtak fra februar i fjor at graden av utnytting i prosjektet måtte reduseres, og at boligblokkene måtte erstattes av rekkehus eller townhouse.

ringsplanen vedrørende utnyttelse av eiendommen, samt parkeringsløsning, adkomst og varelevering. Ifølge den vedlagte situasjonsplanen er byggets «avtrykk» oppgitt til 1257 kvadratmeter. Det kommer

ikke frem hvor mange etasjer som er planlagt. Inngangen til det nye næringsbygget er planlagt nærmest krysset i Sønsterudveien-Holbergs vei, mens varemottaket er tegnet inn i sørenden av bygget, der den

tidligere inngangen til Rimi-butikken var. Oppegård Avis har vært i kontakt med arkitekten, eierne av bygget og prosjektleder Geir Rønningen, men ingen av dem vil kommentere saken. Les mer på oavis.no

Nytt næringsbygg

Etter en pause på et drøyt år kommer Shaukat-brødrene nå med helt nye planer som ikke handler om boliger i det hele tatt. Ifølge skjemaet som arkitekten har fylt inn på vegne av tiltakshaveren, beskrives det nye tiltaket som «riving av eksisterende bygg og etablering av et nytt næringsbygg». Arkitekten skriver videre at det er ønskelig å drøfte med kommunen en eventuell dispensasjon fra krav i regule-

DETTE ER PLANEN: Byggets «avtrykk» er oppgitt til 1257 kvadratmeter. Det kommer ikke frem hvor mange etasjer som er planlagt. 

Kart: Follokart


7

Torsdag 31. januar 2019

GIR DEG

89

-20%

NORDFJORD KJØTT

00

Æ-PRIS 71,20

BIG BEEF BURGER Nordfjord, 350 g pr. pk

99

00

Æ-PRIS 79,20

KONGE ENTRECOTE

Nordfjord, 400 g, 247,50 pr. kg

GIR DEG

-30% PÅ FRUKT OG GRØNT

GJELDER I PERIODEN TORSDAG 31.1.-SØNDAG 3.2.19 REMA 1000 i Aurskog/Bjørkelangen/Løken, Follo og Østfold - NÅR DU HANDLER MED Æ

Gjelder i Aurskog/Bjørkelangen/Løken, Follo, Østfold fra og med 31.01.19 til og med 03.02.19 Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.


8

NYHET

Torsdag 31. januar 2019

Vi er best på kilde Ingen andre kommuner i Follo er bedre enn Oppegård til å bruke de grønne posene, viser ny undersøkelse. Sigbjørn Vedeld sigbjorn@oavis.no

Stadig flere benytter seg av de grønne posene til matavfall. Hjemme hos familien Edner på Greverud hjelper Mads (11) og storesøster Emma (14) ofte til på kjøkkenet. – Det er veldig viktig å kildesortere, men jeg husker at avfallsdunken luktet veldig vondt da det var så varmt i fjor sommer, sier Mads. Varmen er ikke noe problem i disse dager. Tirsdag denne uken var Mads ansvarlig for å knyte igjen den grønne posen og gå ut med den.

Scorer høyest

I desember gjennomførte Follo Ren en kundetilfredshetsundersøkelse. Nå er

resul­­tatene klare og det er gledelige nyheter for innbyggerne i Oppegård. – Et hovedfunn er at Oppegård scorer høyest av Follo-kommunene på de to faktorene tilfredshet og omdømme. I tillegg er det veldig gledelig å se at stadig flere bruker de grønne posene til kildesortering. Her er også Oppegård på topp. Hele 93 % svarer at de har begynt å kildesortere matavfall i grønn pose, sier kommunikasjonssjef Pia Løseth i Follo Ren.

– Tilfredshet handler blant annet om oppsamlingssystem, henting av avfall, gjenvinningssstasjon, sluttbehandling, service og pris. Den ­overordnede målingen av til­­­ fredshet baserer seg både på en ureflektert og reflektert vurdering hos innbyggerne, sier Løseth. Hjemme hos familien Edner på Greverud er Mads på vei ut døren med matavfallet i den grønne posen. – Det er godt å høre at vi er i toppen på dette i Oppegård, men jeg håper tallet når 100 % når dette skal undersøkes neste gang, sier Mads Egge Edner.

Tilfredshet

Hun forteller at den årlige undersøkelsens formål er å kartlegge tilfredshet blant innbyggerne, samt hvilket inntrykk innbyggerne har av Follo Ren.

KNYTER IGJEN: Matavfallet er fullt. Mads Egge Edner tar lett på seg ansvaret med å knyte igjen og kaste den grønne avfallsposen. Foto: Sigbjørn Vedeld

Flere stoppesteder for Miljøbilen Tilbudet om Miljøbilen har blitt veldig godt mottatt. Nå får den enda flere stoppesteder i Oppegård. Sigbjørn Vedeld sigbjorn@oavis.no

I fjor høst ble tilbudet med den rullende gjenvinningsstasjonen Milljøbilen lansert. Hensikten med dette tilbudet er at du skal kunne levere det grovafallet du kan bære, inntil 0,3 kubikk med avfall. Farlig avfall, EE-avfall, metall, glass- og metallemballasje, samt tekstiler og papp kan du levere gratis. Trevirke, plast og fliser, samt krystall, porselen og ildfaste former kan leveres mot et gebyr på 40 kroner.

Utvider

BEST I FOLLO: Her er oversikten som viser at Oppegård er kommunen i Follo som er flinkest til å kildesortere

matavfall. 

Pia Løseth i Follo Ren forteller at tilbudet har vært svært

populært de fleste stedene. Stoppestedet på Mellomåsen har derimot hatt lave besøkstall, så dette blir nå fjernet. – Vi utvider likevel tilbudet til flere stoppesteder i Oppegård. Miløbilen vil stå litt kortere på hvert stoppested, slik at vi når flere på ruten, forteller Løseth. Dette er de nye stoppestedene for Miljøbilen i Oppegård: Coop Extra Hellerasten, Kiwi Trollåsen, Kolbotn sentrum (parkeringsplassen i Kapellveien) og på Greverud ved parkeringsplassen på Flåtestad skole.


NYHET

Torsdag 31. januar 2019

desortering

ALL SKÅRET SPEKEMAT FRA GRILSTAD/STRANDA

-30%

Utvalget kan variere. Fra 20 g

ALL COOP KAFFE

Vil du få hageavfallet hentet? Follo Ren har akkurat lagt ut en spørreundersøkelse hvor du som bruker kan være med å bestemme.

Vurderer behovet

Hun kan ikke si eksakt hva

Utvalget kan variere. Fra 16 stk/ 225 g. Gjelder ikke X-tra

-30% COOP MEGAS FERSKE MØRNEDE BIFFER AV STORFE Utvalget kan variere

Sigbjørn Vedeld sigbjoirn@oavis.no

Nå kan du få muligheten til å skaffe deg avfallsdunk med grønt lokk. Follo Ren vurderer å sette i gang en ekstratjeneste der de henter hageavfall hjemme hos deg. – Vi ser for oss at dette vil være en abonnementstjeneste der man betaler ekstra for denne hjemmehentingen. Hentingen vil foregå på faste ruter, i perioden mai til oktober, sier kommunikasjonssjef Pia Løseth i Follo Ren.

-40%

Stor e! biffuk

NY TJENESTE: Pia Kathrine Løseth, kommunikasjonssjef i Follo Ren, forteller om muligheten for å få hentet hageavfall hjemme.

prisen vil bli, men Løseth tror dette vil være en service mange vil benytte seg av. – Vi har fått spørsmål om dette fra mange brukere. Nå starter vi i første omgang med å sjekke dette gjennom en spørreundersøkelse. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger fra våre innbyggere slik at vi kan vurdere behovet før vi eventuelt setter i gang en slik tjeneste. Bruk­ erne finner undersøkelsen på våre nettt-

sider, sier Løseth. De innbyggerne som ønsker denne tjenesten vil eventuelt få utdelt en egen beholder til hageavfall, og den må trilles ut til veien på tømmedag. Første døgnet spørreundersøkelsen lå ute fikk Follo Ren over 300 svar. Førsteinntrykket er at hjemmehenting av hageavfall er en tjeneste mange kan tenke seg, sier Løseth.

89

00

SKREI

Hel. Pr kg I skiver 99,00 pr kg

Prisene gjelder tom. lørdag 2. februar. Forbehold om utsolgt og trykkfeil. OPPSKRIFTER, TIPS OG INSPIRASJON: mega.no

9


Torsdag 31. januar 2019

DEBATT

D

10 DEBATT

MYE MOTBØR: Planforslaget

for utbyggingen av Skolebakken på Kolbotn har skapt mye debatt den siste tiden. Slik kan området bli seende ut om planene iverksettes. Illustrasjon: Dark Arkitekter AS

«Ingen etablerte partier utgjør noe alternativ» Ovennevnte sitat fra Helge Marstrander i forrige ukes Oppegård Avis viser med all tydelighet hvor arrogante enkelte av Høyres politikere er. Av Arne Vassbotn Først vil han vil ikke la det bli en politisk debatt om stygt vs.

pent og om fortetning på Kolbotn, men det er en debatt vi i aller høyeste grad bør ta. For det andre prøver han å unngå

formuleringen i Høyres program: «For å kunne bremse fortettingen i eksisterende boligområder, må nye utbyggingsområder vurderes». Marstranders kommentarer til mitt innlegg er et bevisst forsøk på å avlede oppmerksomheten fra det debatten dreier seg om, nemlig om hva som er stygt og

pent og om graden av fortetting i Kolbotn sentrum. Krysset Kolbotnveien/Ormerudveien er ennå ikke vedtatt, og høringen som fremdeles pågår bør føre til enn annen løsning enn det som er foreslått. Marstrander hevder at kommunen må forholde seg til overordnede føringer og det er

jeg enig i. Da er det greit å se hva planen sier. I regional plan for Areal og transport i Oslo og Akershus av desember 2015 er Kolbotn nevnt som lokal prioritert by under strategi nr.3 om å utvikle «bybåndet», dvs. det sammenhengende byområdet mellom Oslo og Asker, Lillestrøm og Ski. Strategien inne-

En kommune uten signalmottak Er dette merkelappen som de ansvarlige i kommunen ønsker å ha festet i panna for evig tid? Av Endre Løvaas De siste årene har Oppegård kommune fått flengende kritikk for sin klønete utbyggingspolitikk og mislykkede fortetting rundt Kolbotn sentrum og andre knutepunkt, herunder forvaltningen av våre grønne lunger og arealer til rekreasjon og trygg oppvekst. Hvis ikke de folkevalgte og administrasjon i Oppegård kommune har lesevansker eller mot nok til å lese Oppegård Avis, så er det umulig å ikke fange opp de relativt sterke signalene som kommunens skattebetalere og borgere sender i retning rådhuset.

Spill for galleriet

Der finner vi en politisk

ledelse og administrasjon som sender ut det ene kreative og irreversible planforslaget etter det andre, blendet av nasjonale føringer fra 2015 og glansede arkitektskisser, uten å tenke langsiktig, helhetlig, konsekvens, eller vurdere andre og ofte bedre alternativer. Planforslagene går til høring og en storm av klager, men en høringsfrist er nesten å betrakte som et spill for galleriet, for uansett hvor mange klager og protester det kommer, så er i praksis vedtaket allerede fattet, med små modifikasjoner i beste konsekvens. Og vedtakene er irreversible, med til dels alvorlige konsekvenser. ”1410 Gamlebyen” er i ferd

med å bli et begrep som vil være ettermælet til dagens folkevalgte, med et sterilt blokksentrum hvor det allerede er langt mer måkeskrik enn barneskrik. Er dette merkelappen som de ansvarlige i kommunen ønsker å ha festet i panna for evig tid? Motstanden mot kommunens pågående utbyggingspolitikk og feilslåtte fortetting rundt knutepunktene er nå så sterk at selv strutsen med hodet langt nede i bakken bør kunne reagere på det som skjer rundt seg.

Skremmende få

Til dags dato har jeg registrert skremmende få tilsvar fra Oppegård kommune i media, selv om det skal og bør være i enhver politikers DNA å ha en konstruktiv dialog med sine medborgere - både med tanke på muligheten for et mulig gjenvalg, og ikke minst den generelle troverdig-

heten til våre folkevalgte. Så lenge den vedtatte sentrums­ planen er et tverrpolitisk kompromiss, så er det selvsagt lett å gjemme hodet i byggegropene og skylde på nasjonale føringslinjer, samtidig som at balanseregnskapet i kommunen helst skal gå opp. Men det er heller ingen unnskyldning for at våre folke-

– Rekkefølgen på kommunens utbyggingspolitikk har vist seg å være ravende feil. valgte ikke skal kunne justere kursen når det hagler med gule kort, fremfor å prioritere posisjonering før både valg og kommunesammenslåing. Likeledes er det åpenbart

at pensjonister ikke bidrar det samme til felleskassen som yrkesaktive gjør i form av skatteinntekter og konsum, og dermed skurrer det enda mer når kommunen tillater utbyggere å rasere verdifulle arealer (eller ”fortette rundt kollektive knutepunkter”, som det visstnok kalles) til fordel for teglsteinskledde fuglekasser og leiligheter som kun seniorer har råd til.

Lappeteppe

Disse kollektive knutepunktene vil for øvrig ikke se noen modernisering før lenge etter 2023, på bekostning av forsinkelser med Follobanen. Rekkefølgen på kommunens utbyggingspolitikk har vist seg å være ravende feil, der fundamental infrastruktur kommer som et lappeteppe til sist. Innen pendlerparkeringen på Kolbotn stasjon blir erstattet med rullator-parkering, så


DEBATT

Torsdag 31. januar 2019 bærer: «Bybåndet skal ta en høy andel av veksten i befolkning og arbeidsplasser. Utbygging bør først og fremst skje i gangavstand til banestasjoner eller langs høyfrekvente busstraséer, og ha høy arealutnyttelse. Det bør utvikles lokale sentrumsområder. Småhusområder tett på banestasjoner bør vurderes for tett byutvikling fremfor «eplehagefortetting»». Prioriterte lokale byer og tettsteder (dvs. Kolbotn) bør ha en utnyttelsesgrad på høyst: 60-80 % (side 26). Høyest i sentrumsområder, tett på kollektivknutepunkt og i de stedene som prioriteres spesielt. Prosjekt Skolebakken er mellom 80-100 % altså høyere enn de regionale føringene.

Gir etter

Det er klart vi trenger flere boliger, kanskje spesielt med en prislapp som småbarnsfamilier og førstegangskjøpere kan «overleve» med, men ikke mere dyr blokkbebyggelse for den eldre generasjon som har bedre råd. Alle politikerne, uansett parti i kommunen og i UMP (Utvalg for miljø og plan) burde skamme seg, for å gi etter for oppkjøperne i deres jammer om manglende lønnsomhet ved å bygge variert. Jeg skjønner jo hvorfor de

skriker, men hvis kommunen hadde satt foten ned for noe av blokkbebyggelsen og forlangt flere rekkehus, så hadde vel kjøp av villaer til 20-30 millioner vært av mindre interesse for utbyggerne.

Løgn

I beskrivelsen av planforslaget til Skolebakken skriver utbygger: «Prosjektet består av fire bygg på inntil 120 leiligheter som skaper et sammenhengende gårdsrom med forskjellige uteoppholdsarealer fra syd til nord. Bebyggelsen vil understreke områdets eksisterende karakter, med en overgang fra et bymessig preg mot Kolbotnveien til et mer hagebyuttrykk mot skolen og barnehagen.» Vi som har bodd på Kolbotn vet at Ormerudveien vil bli totalt forandret fra landlig bebyggelse til bygate og at utsagnet er en løgn som passer bedre i en salgsannonse. Utbyggingen av Skolebakken med fire blokker vil aldri fremstå som noen hageby. Blokkene blir liggende altfor tett og de er altfor høye. To blokker med tre etasjer ville vært en mye mer harmonisk løsning. Ferdig utbygget vil prosjektet fremstå som et monument over en fullstendig «hodeløs» planlegging, som bare hadde til formål å

ivareta lønnsomheten for utbygger. Det er lagt opp til at disse blokkene skal romme 120 leiligheter, men har kommunen behov for disse leilighetene i Kolbotn sentrum? Det står fremdeles leiligheter ledige for mange millioner fordi prisleiet er for høyt.

Siste hilsen?

Man kan spørre seg om hvordan saksbehandlingen foregår i kommunestyret og i de forskjellige utvalgene, når alle forslag går gjennom uten at det blir noen særlig debatt. Har Marstrander rett i at alle partiene i kommunestyret og utvalgene er enige i den høye fortetningen som foregår? Da stemmer jo Marstranders påstand om at ingen andre partier utgjør noe alternativ! Jeg tror det neppe, så det er betimelig å spørre om hva som gjør at debatten stilner? Er representantene redd for å komme på kant med ordføreren og/eller rådmannen? Ingen politikere i kommunen har brukt sine muligheter i Oppegård Avis til å være uenig eller protestere mot forslaget. Skulle Skolebakken bli gjennomført etter foreslåtte planer vil det fremstå som et en siste hilsen fra våre politikere til innbyggerne i Oppegård Kommune før vi ender opp i Nordre Follo.

SKAPER DEBATT: Utbyggingen av Trelastttomta og Skogsåsen skaper debatt. 

TILSVAR: Endre Løvaas etterlyser tilsvar fra lokalpolitikerne og administrasjonen i kommunen. velgerne enn de som gjemmer seg når kritikken hagler.

Kan fikses

Det bør også forklares grundig for innbyggerne hvorfor kommunen droppet å se nærmere på det foreslåtte alternativet fra BaneNOR om å legge jernbanen i tunnel mellom Rosenholm og Solbråtan med ny underjordisk Kolbotn stasjon, og dermed for alltid

Foto: Privat

kunne lukke det støyende og fysiske såret som jernbanen utgjør. Tenk bare på tomteverdien som der ville blitt frigjort. Med Follobanens forsinkelser er det nå faktisk mulig å fikse signalfeilen og få dette inn på et riktig spor, men det fordrer evnen til å ta inn de signalene som innbyggerne for tiden bombarderer rådhuset med.

Foto: Espen Braata

Om å bry seg Det er viktig at vi bryr oss om vårt nærmiljø. Når vi mener at noen eller noe gjør ting som forringer det, så må vi si fra Av Janne Gry Lunde Gratulerer med ny bolig, Ivar Egge! Du begynner ditt leser­ innlegg i Oppegård Avis 17. januar med at du ikke er betalt av JM Norge. Det er sikkert sant, men ettersom du selv har en sterk interesse av utbyggingen i og med at du nå har orkesterplass til byggingen av din nye bolig, så er det jo ikke til å undres over at du ser på de problemene dette medfører for nærmiljøet med rosa briller. Det kan være vanskelig å akseptere at dine naboer er så i mot det som er din drøm, men slik er det altså. Ditt forsøk på hersketeknikk ved å si at «Noen må bare klage» er ikke sjarmerende. Man kjenner andre på seg selv er min erfaring. Jeg for min del pleier å si i fra til den det gjelder eller den som har myndighet til å gjøre noe med ting. Når det gjelder utbyggingen på Skogsåsen, har dette ikke vært tilstrekkelig til tross for til sammen flere meter med mail og mange telefoner.

Steinknusing

utfordrer jeg de ansvarlige i kommunen som evner å ta inn over seg signalene, om å komme med en god forklaring på sitt rasjonale i denne avisen. For det er nemlig både lov og korrekt å justere kursen når man se hvor feil dette bærer. Lytterne ønsker en annen musikk, rett og slett, og politikere som evner å innrømme feil står mye høyere i kurs hos

11

Historien vedrørende utbyggingen av Skogsåsen har en lang historie. En historie som viser at innbyggerne ikke blir hørt og at det utbygger sier, ikke stemmer. Å velge å legge et steinknuseranlegg omtrent midt i et boligfelt er ikke å ta hensyn. Dessverre er det gitt tillatelse til dette og det skal være av «miljømessige hensyn». Det er det ikke, for støy er også miljøforurensning og selv om du Ivar Egge ikke har problemer med det, så synes jeg synd på de som har hatt foreldrepermisjonen sin i 30 varmegrader midt i denne støyen. Det er faktisk svært kort til

nærmeste anlegg som kan knuse stein i et område som ikke sjenerer. Mulig du bare får en lysstripe inn i stua di når flomlyset er på - hos oss kan vi lese avisen i det. Ivar Egge, det er mulig du legger deg tidlig, men her i huset er vi oppe senere enn til klokke 17. Og hvis dette miljøet var så viktig (ref steinknuserverk), hvorfor slår de ikke av lyset når det ikke er i bruk?

Foretrekker hodelykt

At du ikke liker å gå i skogen, men foretrekker asfalt er helt greit Ivar Egge. Da er det jo flott at du skal flytte til asfaltjungelen de nå etablerer på Skogsåsen - i følge utbygger med gatelys og greier. Jeg foretrekker hodelykt i stedet for gatelykt når jeg går tur i mørket. For en del av oss andre har det verdi å kunne gå i skogen og som du selv sier byggearbeidene pågår jo ikke hele tiden. Det er tider av døgnet det faktisk er fred å få - og jeg og kroppen min liker faktisk å gå i ulendt terreng! Og selvsagt bruker jeg mange av turstiene i området - hver dag flere ganger om dagen. Når jeg får muligheten til det, velger jeg sti fremfor asfalt på turen hjem fra Myrvoll stasjon, og har mange ganger gått på den merkede turstien. Dessuten er det faktisk et viktig prinsipp at de merkede stiene skal bli opprettholdt, selv om «noen» har fått lov til å drive byggearbeider ovenfor den i et par-tre år. Jeg kommer til å fortsette å bry meg om mitt nærmiljø og si i fra når jeg ser at utviklingen går i gal retning, selv om Ivar Egge mener det er «at noen bare må klage» bare fordi jeg mener noe annet enn ham.  Vi som har flyttet hit, valgte dette området for sine kvaliteter som for eksempel nærhet til natur og stillhet. Det er synd at noen har fått tillatelse til å ødelegge disse og til alt overmål går over grensene for det de faktisk har fått lov til. Dette innlegget er forkortet. Les hele innlegget til Janne Gry Lunde på oavis.no


L Gjenforent i eg 12 LOKALT

LOKALT

Torsdag 31. januar 2019

UTEBLITT AVIS?

915 56 964 | post@oavis.no

TIPS OSS!

415 08 000 | tips@oavis.no Bursdagshilsen, etterlysning, idrettsreferat, leserbilder osv. NB! Frist: Mandag morgen.

www.oavis.no

Redaktør Sigbjørn Vedeld sigbjorn@oavis.no

Journalist Veronica Grude Docker veronica@oavis.no

Journalist Yana Stubberudlien yana@oavis.no

Marina startet interiørbutikk hjemme i egen kjeller. Sølvi drev butikk i Gudbrandsdalen. Nå har de slått seg sammen med egen butikk på Tårnåsen senter. Sigbjørn Vedeld sigbjorn@oavis.no

For ett og et halvt år siden startet hun opp sin egen kjeller i Vestenga på Tårnåsen. Marina Iren Tunstad (46) har drevet fra det lille lokalet, samtidig som hun har bygget opp «det gledes» som nettbutikk.  Allerede i 1998 jobbet hun sammen med Sølvi Nyhus Amundsen (49) fra Nesodden i NSB.  – Vi jobbet begge med markedsføring. Senere var vi sammen i Choice Hotels. Vi har begge en lidenskap og hobby for interiør, forteller Marina. 

Bredt utvalg Salg- og markedssjef Kenneth Johnsen kenneth@oavis.no

Annonsekonsulent Bente Wardenær 926 66 401 bente@oavis.no

Ansvarlig redaktør Thomas N. Witsø-Bjølmer thomas@oavis.no

Sølvi har de siste årene drevet interiørbutikk sammen med sin mor på Hundorp i Gudbrandsdalen. Nå har Hundorp Landhandleri blitt en del av «det gledes». – Vi har stått veldig på de siste ni dagene. Malt, tapetsert og innredet, forteller damene, som har overtatt lokalet der Martha & Maria’s Café drev frem til i fjor høst.  Damene satser på å ha et bredt utvalg i butikken, og mener de skal kunne tilby alt for å innrede et helt hjem.

SLO SAMMEN: Sølvi Nyhus Amundsen (t.v.) og Marina Iren Tunstad har stått på de siste dagene. Lørdag åpnet de dørene til «detgledes» på Tårnåsen senter. Foto: Sigbjørn Vedeld Interiør-entusiastene har også lagt vekt på at de skal ha produkter med ekstra mening, blant annet 4Africa, en veldedig organisasjon som gir arbeid til fattige/HIV-positive kvinner i Uganda.

170

Fakler og rød løper

– Butikken skal også bli kontoret vårt, hvor vi også kan tilby tjenester innenfor interørstyling og rådgivning, sier damene. Sist lørdag var det

åpningsfest på Tårnåsen. – Åpningsdagen gikk kjempebra. Det var masse folk innom, og vi har fått mange gode tilbakemeldinger, sier Marina Iren Tunstad.

KON KU RR ANSE

...så mange nye foretak ble registrert i Oppegård i 2018.

GRAFISK Vår grafiske avdeling som setter opp og brekker om avisen er: Christin Nordahl Adevo Graphics

Helt Lokalt AS Sofiemyrveien 6D Postboks 11, 1410 Kolbotn tips@oavis.no/66 82 21 31 Utgiver:

53

...så mange foretak gikk konkurs i Oppegård i fjor.

44

... så mange foretak ble oppløst i Oppegård i fjor. (Kilde: Brønnøysundregistrene)

OPPEGÅRD I TALL

Et sted mange har et forhold til i kommunen vår, ser du hvor vi er?

Klarer du å se hvor i kommunen dette er?

Vet du svaret? Send inn til konkurranse@oavis.no Forrige uke var det flere som kjente igjen Hjørnet ungdomskafé i Kolbotn sentrum. Vi har trukket ut Stine Boye Leonhardsen, som vinner kinobilletter. Gratulerer!


LOKALT

Torsdag 31. januar 2019

gen butikk

13

5 PÅ GATEN

Hvilket forhold har du til morsdagen? Janet Christensen (50), Sofiemyr: – Morsdagen er en fin og hyggelig tradisjon. Jeg pleier å gi blomster til min mor for å vise at jeg setter stor pris på henne. Hun er veldig glad i roser, ikke nødvendigvis røde. Av og til får jeg også morsdagsgaver.

Lone Schrøder (55), Kolbotn: – Vi feirer morsdagen, men i veldig liten grad. Jeg pleier å invitere moren min på middag. Da barna mine var små, fikk jeg gratulasjonskort fra dem. Selv synes jeg at denne merkedagen er et kommersielt påfunn, så for meg handler den mer om å gi tid enn gaver.

GODT BESØK: Mange nysgjerrige kunder var innom «det gledes» på åpningsfesten forrige lørdag. Foto: Privat

Ingrid Berntsen (15), Sofiemyr: – Vi er veldig glad i morsdagen og gir alltid gaver til mamma. Det er koselig og jeg tror hun setter stor pris på dette. Vanligvis får hun blomster, kort, sjokolade og en genser eller noe annet. Vi spiser også en god middag denne dagen.

Ole Jakob Molatt (81), Oppegård: – Vi har ingen tradisjon med morsdagen. Denne merkedagen er et kommersielt påfunn. Vi klarer oss godt uten den. Det er bare jul, påske og fødselsdager vi pleier å markere hos oss. Alt annet boikotter jeg.

PRODUKTER MED MENING: Marina med en clutch-veske av papirkuler produsert i Afrika. 

Foto: Sigbjørn Vedeld

Robert Nilsen (67), Kolbotn: – Vi markerer denne dagen, men i mindre grad enn før. Jeg pleier å gi blomster til min kone og synes det er fint med å gi henne litt ekstra oppmerksomhet i hverdagen. Kona mi er nok flinkere enn meg til å gratulere meg på farsdagen.

DAGENS BU RSDAGSBARN

Live 10 år

Vebjørn og Håvard 10 år!

Kjære Live. Gratulerer masse med 10- årsdagen som var 6. januar! Store klemmer fra Amalie, mamma og pappa

Gratulerer så mye med dagen som var! Håper dere hadde en fin bursdag. Dere er morsomme, snille og kule. Ti bursdagsklemmer x2 fra Frida

Marit Molteberg Andersen fyller 70 år 31. januar. Gratulerer med dagen. Hilsen søsknene

Isolerglass • Dører • Vinduer • Speil Glass over kjøkkenbenk • Balkongglass Dusjløsninger • Solskjerming • Glassrekkverk Skyvesystemer • Rammeverksted

66 80 18 68

kontaktskjema på www.kglass.no


SIGNATUR

S

14 SIGNATUR

Torsdag 31. januar 2019

– Mange forventer nok at man sier unger og familie, men akkurat nå så er det å få bygget nytt branntårn på Grønliåsen.

Per Haukeland (50)

1. Hva ville du gjort dersom du ikke hadde gjort det du gjør nå? – Nå begynner alderen å ta meg også så hvis jeg skulle gjort noe annet nå så måtte det ha involvert noe med å reise. Elsker å reise og se verden. Så hvis noen vil ansette meg, bare ring.

4. Hvem eller hva får deg til å le? – Latteren sitter løst når en kompis klemmer fingeren i døra eller detter på glattisen. Litt galgenhumor er vel lov? 5. Du får kun bruke én app resten av livet – hvilken? – Den var vanskelig, men tror kanskje Facebook-appen.

2. Hva er det aller viktigste i din verden akkurat nå? – Mange forventer nok at man sier unger og familie, men akkurat nå så er det å få bygget nytt branntårn på Grønliåsen. 3. Hvis du var ordfører med fritt budsjett – hva ville du brukt pengene på? – Da hadde det blitt barn og eldre. Spesielt gamlehjem skulle blitt omgjort til lykkehjem. Jeg blir sjokkert når jeg ofte leser hvordan eldre mennesker blir behandlet. Har selv vært støttekontakt for en dement, og da skjønner man hvor viktig det er med god eldreomsorg.

Vedstativ 1490,-

6. Hvis du måtte reise til samme feriested hvert eneste år, hvor hadde det blitt? – USA. Jeg kjørte gjennom seks stater og var også en svipptur innom Mexico i sommer. Holdt på å si Las Vegas, men der er det ikke badestrand, så da må det bli Los Angeles. 7. Du må spise én middagsrett resten av ditt liv – hvilken? – Uten tvil pizza i alle mulige varianter. 8. Hvilken sang er «soundtracket» til ditt liv? – Mange rundt meg er vel ikke helt enig, men det tror jeg må være «This Is My Life» med Gasolin.

Sitter d u eller øn på en idè, sker å få laget el ler repa noe Da høre re r vi gje rt? rne fra deg !

www.tjm.no | post@tjm.no | tlf 23191970

• • • • •

Interiør Reklame Bygg og anlegg Bakeri Annet

Løsningssetningen sendes inn til konkurranse@oavis.no

Forrige ukesHarald vinnerWollebæk var Winnie Tagge fra Kolbotn. Løsningen forrige uke var : «Helge Marstrander». Den klarte blant andre fraE. Sofiemyr. Vi gratulerer, Hun får to flakslodd tilsendt i posten. Flax-lodd kommer i posten, Harald. PS! Hele løsningen av kryssordet kan du se på våre Facebook-sider.

AV TRUDE STENVIK, TÅRNÅSEN

HØRTE ETTER

INNEN

HJØRNE

SEIRE

FORFATTER

RIK SLEKT

MIRAKEL

FORSTYRRET

OFRET

FEIL

DYRET

HALVAPE

VARSELROP HOVEDSTAD

SKIVER

DUR OG ??

GLOSE

ART.

ORG.

ELV I NORGE

GENIER HUSDELEN

INVENTAR

NESTE

SKIP

LEDER

KLAPRER

FATTE

EN PÅ ENGELSK

FORFEDRE

OKSYGEN

TRESLAG

I ORDEN

PARADIS

SID BYGE

FORTÆRE

TYPE

MYK

SIFFERET

MØBELET

LEER

FLYKTIG

DAMEBLAD ØRE PÅ ENGELSK

BOLIGEN

KORNBANDET

SYMBOLENE

TA AV

DRIKKEN

GUDINNE

GRØNNSAK PLANTE

TILFØRE KALK

NR. 20

FREMDELES

PÅ NORSKE FLY

KOSS

OGSÅ KALT

BRØD


15

Torsdag 31. januar 2019

TIPS

KULDEALLERGI Kuldeallergi kalles på legespråket for kuldeurtikaria. Det er egentlig ikke en allergi, men en overfølsomhet mot kulde. Reaksjoner som eksem og at huden klør kan bli utløst av så vel kald luft som kaldt vann, og i visse tilfeller også hvis svetten fra huden fordamper raskt.

Akutt hjelp

Kirurgi og implantat

Kveldstimer

Fokus på smertefri og forebyggende behandling

Kolbotnvn. 7 Sentrumsbygget Telefon 66 80 25 15 www.kolbotntannhelse.no

Symptomer på kuldeallergi Overfølsomhet mot kulde innebærer at huden reagerer med elveblestlignende utslett i varierende grad når den blir nedkjølt. Det kan vise seg ved at kinnene eller

hendene blir unaturlig røde og hovner opp etter at man har vært ute i kaldt vær og vind. Et annet typisk tegn på overfølsomhet mot kulde er at huden klør. Årsaken til symptomene er at celler i huden frigjør histamin når de utsettes for kulde. Iblant kan man også få eksem eller føle at huden brenner. Veldig sensitive personer kan få elveblest av å dusje og hovne opp i svelget av å drikke kalde drikker. Symptomene blir ofte mildere med tiden, men kan iblant komme tilbake etter flere år. Reaksjonen starter vanligvis på hudpartiene som er blitt direkte utsatt for vær og vind. Men hvis det er veldig kaldt, kan utslettene spre seg til andre deler av kroppen. Det er vanlig at plagene forverres

CUTRIN – fargen som pleier håret 01.02.2019 blir Sofiemyr frisør 17 år! Vi er en salong med lang, og god erfaring og fagkompetanse, vi setter våre kunder i fokus. Velkommen til oss.

Husk å bestille time på online booking via FixIT

Aurora er en ny generasjon farge som kjennetegnes av: • Fantastisk glans • Skånsom mot hår og hud • Bivoks sammen med naturens egne ingredienser • God konsistens og dekkevne

Å forebygge og behandle kuldeallergi Som oftest kan en lege stille diagnosen kuldeallergi basert på dine symptomer og din sykdomshistorie. Ved behov kan legen også gjøre en såkalt provokasjonstest med isbiter for å se om huden reagerer mot kulden. Jo raskere huden reagerer, desto mer følsom er du for kulde. Det finnes ingen behandling som tar ondet ved roten. Det er forsøkt solbehandling (UVB) og penicillininjeksjoner, men med tvilsom effekt. Pasienten må best mulig unngå de temperaturforholdene som utløser plagen. Det er viktig å avtale med legen hvilke symptomer du må være obs på og få tilpasset behandling.

Tannlegene

liabø & giving

O N E PA C K A G E C O N TA I N S

Tlf. 66 80 27 47 www.sofiemyrfrisor.no Sønsterudveien 32, Sofiemyr

1 x Cutrin Aurora hair color (40 ml) 1 x C u t r i n A u r o r a d eve l o p e r ( 8 0 m l ) 2 x conditioner (à 20 ml) 1 p a i r p l a s t i c g l o ve s

The package contents are sufficient for one application to medium-length hair.

O N E PA C K A G E C O N TA I N S

Edv. Griegs vei 1 (v/Kolbotn Torg) | Tlf. 66 80 14 70 Bestill time online på www.kolbotnharstuido.no 1 x Cutrin Aurora hair color (40 ml)

1 x C u t r i n A u r o r a d eve l o p e r ( 8 0 m l ) 2 x conditioner (à 20 ml) 1 p a i r p l a s t i c g l o ve s

The package contents are sufficient for one application to medium-length hair.

Sønsterudveien 2, 1410 Kolbotn Tlf.: 66 80 25 00 oss@tannlegeriet.no tannlegeriet.no

L–

S E S O N G B E H A N D LI N G

LIMITED EDITION

– Litt luksus i hverdagen

g ne

s Timebestilling gjennom Facebook siden Fresh Up Hudpleie su k u l og permanent makeup eller tlf. 92 29 40 69. itt L –

Pris på behandling er kr. 920,-

en

g da r ve ih

h ev r ad

i

u sk u s

Ny hudpleiebehandling i salong og produkter til hjemmebruk

ti lt

Kosmetisk behandling

Som oftest er det vanskelig å si hvorfor man blir allergisk mot kulde. Tilstanden kan opptre i alle aldre, og stort sett er det ukjent hvorfor noen får dette. Noen ganger kan man mistenke en eller annen virusinfeksjon, og forekomst hos flere kvinner etter hormonbehandling (p-piller) kan antyde en slik årsak (men sammenhengen kan være tilfeldig. Det finnes noen familiære former, bl.a. der pasienten har et spesielt protein (kryglobulin) i blodet.

når man kommer inn i varmen3, men de avtar som regel i løpet av et par timer og forsvinner helt innen noen dager. Hvis hele kroppen kjøles ned hurtig og sterkt, f.eks. ved isbading, kan man i verste fall få et anafylaktisk sjokk (allergisjokk) der munnen og luftveiene hovner opp og man rammes av pusteproblemer,. Dette er ikke spesielt vanlig, men har i enkelte tilfeller ført til dødsfall. Hvis du er allergisk mot kulde, er det derfor viktig å ta kontakt med en lege som kan passe på at du får en behandling som hjelper.


Torsdag 31. januar 2019

SPORT

S

16 SPORT

I SVEVET: Christian Mood Egsæter (14) fra Siggerud er et stort talent og har allerede kommet opp til graderingen rødt belte. Her er det en plankebit som får unngjelde idet Kristian kommer

svevende. 

Alle foto: Sigbjørn Vedeld

Høye spark i fjellhallen Vår lokale klubblag i den koreanske kampsporten samler medlemmer i alle aldre. Snart arrangerer de sitt største arrangement noen sinne. Sigbjørn Vedeld sigbjorn@oavis.no

Innerst i fjellhallen på Greverud har Kolbotn Taekwon-Do klubb sitt faste treningslokale. Før de entrer dojangen (red. anm. treningsmatta), bukker medlemmene ærbødig mot Taekwon-Do-flagget. Master Ingar Eilertsen (48) er klubbens store stjerne,

og fast instruktør for voksenpartiet. Eilertsen har en bronse i EM som aktiv utøver.

Blant landets fremste

– Mitt største minne er alle gangene elevene mine har gått til topps i konkurranser. Tidlig på 2000-tallet var det en periode hvor vi hadde norgesmesteren 7 år på rad. Jeg gråter krokodilletårer når elevene

mine gjør det bra, sier Eilertsen. Selv la han opp som aktiv utøver i 1997. Som instruktør er han blant landets fremste, og er en av ytterst få i Norge som kan smykke seg med tittelen 7. dan av sort belte (se forklaring faktaboks). – Jeg burde kanskje lagt opp for lenge siden, men jeg klarer ikke å slutte. Jeg ble fullstendig bitt av basillen da jeg startet med Taekwon-Do som 14-åring. Det er noe med filosofien, moralen - alt med hele pakka som gjør denne sporten så unik, sier Eilertsen.

Flere barn

Den lokale klubben teller cirka 90 medlemmer. Voksenpartiet har deltagere både fra Oppegård og Ski. Eilertsen synes det er spesielt artig at det nå gror veldig godt blant de yngste deltagerne. – Ja, det er fantastisk å se. Barn i dag har spesielt stort behov for å trene motorikk. Da er det ikke mye som er bedre enn å drive med Taekwon-Do. Essensen i sporten er litt som kardemommeloven - vær snill og grei. Høflighet står også sentralt, og jeg tror det er mange som har utbytte av å lære litt om det

også, sier Eilertsen med et smil.

– Kom på cup!

Klubben i fjellhallen på Greverud står foran en stor opplevelse. 9. februar arrangerer Kolbotn Taekwon-Do klubb Østlandscup i Sofiemyrhallen. – Dette blir det største arrangementet vi har hatt til nå. Cupen samler mellom 200-300 deltagere fra hele Østlandet. Jeg må få understreke at denne dagen er det gratis inngang i Sofiemyrhallen. Kom gjerne og ta en titt, oppfordrer Ingar Eilertsen.


SPORT

Torsdag 31. januar 2019

17

Tonne Dental leverer utstyr og forbruksvarer til tannleger i hele Norge. Etablert i 1973 med salg av forbruksvarer, senere også utvidet sortiment med utstyr som behandlingsenheter, småutstyr, instrumenter, digitalrøntgen og IT-utstyr. 100% norskeid. Vi er 5 ansatte og omsetter for ca 11 mill. Vi holder til på Mastemyr i Oppegård, ved E18 akkurat på grensen til Oslo syd. Her har vi kort vei til våre kunder som stort sett er i østlandsregionen, men vi har kunder i hele Norge.

Tonne Dental AS søker SERVICETEKNIKER MED DSB-GODKJENNING (EL. MED. UTSTYR) Arbeidsoppgaver: • Installasjon av ulike typer tannlegeutstyr • Service og reparasjoner av tannlegeutstyr hos kunder og på verksted • Installasjon av enklere IT-løsninger, oppdatering av programvare osv. • Oppfølging og kvalitetssikring, forberedelser, befaringer osv. Ønskelige kvalifikasjoner: • Teknisk dyktig • Samtykke fra DSB om reparasjon av elektromedisinsk utstyr • Noe erfaring med IT • Førerkort klasse B

SPARKER TIL: Deltagerne på voksenpartiet i fjellhallen følger godt med når master Eilertsen instruerer. 

Om deg: Godt humør og positiv serviceinnstilling • God samarbeidsevne • Løsningsorientert • Systematisk og effektiv Vi tilbyr: • Konkurransedyktig lønn med personlig og felles provisjonsdel • Produkt- og bransjeopplæring •Varierte arbeidsoppgaver • Godt arbeidsmiljø • Helseforsikring og reiseforsikring • Servicebil tilgjengelig Kontakt: Jahn-Ivar Emberland på 92043569 eller jahnivar@tonnedental.no

www.tonnedental.no

Denne annonsen fungerer! Tips oss om saker fra ditt nabolag DE YNGSTE: Barnepartiene til Kolbotn Taekwon-Do klubb samler stadig flere barn til trening. 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I OPPEGÅRD TURLAG

Taekwon-Do • Koreansk kampsport med både hånd- og fotteknikker • Sporten skiller seg fra karate ved mer aktiv bruk av beina til hopp og høye spark • Taekwon-do er navngitt og utviklet av General Choi Hong Hi, og har elementer av karate og gammel koreansk kampkunst.

tirsdag 26. mars 2019 kl. 18.00 På Greverud sykehjem, Harriet Backersvei 30 SYNLIG ANTREKK: Slik ser treningsjakkene til vår lokale Taekwon-Do klubb ut. 

• Det er ti læregrader med beltefarger (i stigende grad) hvit, gul, grønn, blå og rød.

Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding for 2018 4. Regnskap 5. Innkomne forslag 6. Valg Forslag som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes turlagets leder, Harald Bøhn, innen 26. februar. E-post: harboeh@online.no

• Mestergradene (dan) bærer svart belte og er delt i ni undergrader. Ingar Eilertsen er blant Norges fremste som 7. dan av sort belte. • Mer info: kolbotn.taekwondo.no

www.oavis.no

Årsmelding og innkomne forslag vil bli lagt ut på: oppegard.dntoslo.no 14 dager før årsmøtet. Pause med servering av pizza. Etter årsmøtet vil Eirik Bergvoll presentere DNT Oslo og omegns planer for utvikling av Breivoll. MERITTERT: Ingar Eilertsen er blant landets fremste instruktører i Taekwon-Do. 48-åringen fra Langhus har trent frem en rekke norgesmestere. 

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet ​


18 SPORT

Torsdag 31. januar 2019

Den lange marsjen Ved siden av Vasaloppet og Birkebeinerrennet er Marcialonga på topp over prestisjefylte langløp. Over tusen nordmenn valfarter hvert år til «den lange marsjen» i Italia. I eliten viste Oppegårds representant i langløpssirkuset Ski Classics, Thomas Gifstad, fin fremgang etter å ha slitt med forkjølelse et par uker og stått over rennet forrige helg. I Marcialonga ble det klart årsbeste med 40. plass til friskusen, etter å ha staket seg gjennom de 70 kilometerne fra Moena til Cavalese på under tre timer. Med sluttiden 2.56.34 var Thomas drøye 10 minutter bak vinneren Petter Eliassen, som imponerte enormt og vant på ny løyperekord 2.46.25.

Vasaloppet er årets store mål også for Gifstad. I fjor var han faktisk med i seierskampen helt til det lange oppløpet. Det endte med 10.plass, men kun to sekunder opp til pallen og seks sekunder bak vinneren Andreas Nygaard, som ble andremann i søndagens Marcialonga.

Flere mosjonister

Av totalt 1226 norske løpere finner vi ved søk i årets resultatlister også 11 mosjonister fra Oppegård. Best av disse var triatleten fra DNB og Team Sportsmanden, Charles Granquist, som snek seg under fire timer med skarve 33 sekunder til en sterk 169.plass i klasse M40-49 år. Med det ble han nummer 586 totalt. Øivind Bystrøm fra Sofiemyr var ikke langt bak med 4.13.29 og 184.plass i M30-39 år. Best plasseringsmessig av våre løpere var to av de tre kvinnene på listen; May Lene Glomsrud ble med tiden 6.41.54 nummer 148 i klasse K40-49 år, mens Linda Ramseid Olsen ble nummer 157 i samme klasse, omtrent akku-

STARTSTREKEN: Starten harr gått for «Den lange marsjen». Flere lokale løpere hevdet seg godt i et av verdens tøffeste langløp. 

Foto: Newspower.it

rat 10 minutter bak Glomsrud. Øvrige fra Oppegård på resultatlisten er Frode Kolstad, 5.34.25 i klasse M50-59 år, Bjørnar Stenersen, 6.07.39 i klasse M40-49 år, Kim Andre Morton, 6.21.05 i klasse M30-39 år, Frode Ulvøy, 6.22.04 i M40-49 år, Brage Thoresen, 6.35.33 i klasse 50-59 år, Jannicke Trumpy Granquist, 6.57.23 i K40-49 år og Gard Olsen med tiden 8.16.48 i klasse M40-49 år. EKSTRASERVICE: Flere får lagt på ekstra festesmurning før den siste lange stigningen til mål i Marcialonga. Foto: Newspower.it

Hevdet seg i Trysil På hjemlige trakter ble det tradisjonsrike Trysil-Knut rennet arrangert for 58.gang i Søre Osen på lørdag. Henrik Brøvig fra Oppegård IL tok en sterk 3.plass i klasse M31-35 år. Det var tunge og krevende forhold etter snøvær i forkant av rennet og et lett snødryss også under rennet, som gjorde at det bare var ett spor som ble brukt av de 318 startende, for øvrig ny deltakerrekord. Med sluttiden 2.09.17 ble

HARDHAUS: Henrik Brøvig konkurrerer flittig hele året. Her er det Ståle

F­ enstad fra Rustad - nummer 71 i Marcialonga - som får kjørt seg i fjorårets tredje Follotrimmen-løp i Finstadmarka. Frode Monsen / Sportsmanden.no

Henrik nummer 29 totalt i det 37 kilometer lange rennet som ble vunnet av Jørgen Myking fra Team Milslukern på 1.55.47, der kun syv mann gikk på under to timer. Brøvig ser dermed ut til å være i bra rute mot vinterens

store mål, som også for han er Vasaloppet. Målet der er å komme blant de 200 beste. Brøvig legger mye av grunnlaget for langrennssesongen om sommeren, der han er en flittig deltaker i mosjonsløp. I fjor utmerket han seg

Sportsmanden ble etablert 12.12.12 - 99 år etter den legendariske sportsavisen med samme navn og med journalister som Per Jorsett, Knut Th. Gleditsch og Finn Amundsen i «stallen», som ble nedlagt i 1965. Dagens sportsmanden.no skriver primært om kondisjonsidrett både lokalt og nasjonalt. Team Sportsmanden ble ­startet tre år senere, som et lavterskel tilbud til alle, uavhengig av nivå, alder eller kjønn. Denne siden er laget i samarbeid mellom Sportsmanden og Oppegård Avis.

med å bli den aller første som vant alle åtte løpene i den lokale og tradisjonsrike løpskarusellen Follotrimmen! Og ikke nok med det, Henrik vant også de tre siste løpene i Follotrimmen i 2017, og er altså ubeseiret på de siste 11 startene. Årets Follotrimmen starter opp onsdag 24.april. Løperen fra Oppegård var imidlertid ikke den eneste fra kommunen vår som hadde tatt turen til skogsområdene mot svenskegrensen. Erling Normann og Petter Tidemand-Fossum fra Kolbotn gjorde begge sine saker utmerket i klasse M61-65 år. De to gikk nok sammen i rennet, for det skilte kun ett sekund mellom dem i mål. Normann fikk 2.41.59 på sjetteplass i klassen, med Tidemand-Fossum sekundet og plassen bak.

Tredje OBIKrenn Eivind Bjørhei og Henrik Brøvig har igjen vært på farten i det tredje av seks renn i OBIK skikarusell. Bjørhei ble som sist nummer 6 i klassen, men falt ned to plasser til tolvte totalt, etter 31.10 på 10 kilometeren i Kollen. Brøvig var nummer 24 i klassen og 65 totalt med 33.48, men sparte kanskje litt på kruttet til Trysil-Knut rennet. Anders Grendahl fra Sofiemyr ble nummer 18 i klasse M55-59 år på 40.18. Totalt var det 322 startende og NRKs langløpsekspert Christoffer Callesen var raskest på 27.18.

Frode Monsen er mannen bak Sportsmanden. Han har bodd i Oppegård siden 1998 og er mer enn gjennomsnittlig idrettsinteressert. Fra fotball i tidligere år er det løping som er den store interessen i voksen alder, og Monsen deltar i mosjonsløp over de fleste distanser, i tillegg til litt sykling, triatlon og langrenn. Foruten å drive Sportsmanden har han også vært daglig leder i Kolbotn Fotball Kvinner.


SPORT

Torsdag 31. januar 2019

19

Oppegård Idrettslag Romslig – Entusiasme – Fair play Besøksadresse: Kongeveien 289 – Postboks 100 – Greverud – 1416 Oppegård Telefon 66 99 13 10 – e-post: info@oppegardil.no – NO 971 497 262 Mva

– Der alle har glede av å være –

Super innsats i KM De siste to helgene har det vært kretsmesterskap i langrenn for Akershus. Først ble KM sprint arrangert i de dype skoger på Nes, og forrige helg var det fellesstart og langdistanse i Drøbak på lørdag og normaldistanser i Asker. Oppegård-løperne «klinket» til med god innsats, og dro med seg tre titler og åtte pallplasser, og ytterligere elle topp 10-plasseringer. Best uttelling ble det til Sondre Haneberg M19-20, med to seire på de lengste distansene. Fredrik Stenersen M18, fulgte opp med seier på langdistansen og sølv på normaldistansen. Gutta er til daglig elever ved NTG på Lillehammer. Det at skikretsene samkjører KM helgene gjør det mulig for elevene ved skigymnasene å reise hjem og stille opp på KM, noe som sikrer deltakelse og status. Juniorene våre Kristoffer Mogen og Synne Borge slo til med sesongbeste og hver sin VINNERDUO: Fredrik Stenersen (t.v.) og Sondre Haneberg gikk til topps i hver sin klasse i KM.

tredjeplass på normaldistanse. De siste medaljene nappet Emma Axelsson J16 med seg med sølv på sprinten og bronse på langdistansen. Rennene har kun status som KM for klassene fra 13 år, men det arrangeres også renn for de yngre løperne. Flere av de yngste var også med på renn og viste super innsats i siste helgs snøvær. Langdistanse for de yngste tilsier at de går èn til to kilometer lenger enn de pleier. Dobbelt så langt og litt ekstra blodsmak i munnen. Arrangørene skal også ha ros for godt gjennomførte renn. Med 600 startende i Drøbak der alle skulle gå 3-4 runder, hadde selv de yngste og siste startende flotte spor. Med snødrevet på søndag var nok alle fornøyde med at rennet i Asker gikk i fristil. Også her måtte de yngste vente til slutt og var de som fikk mest snø og vind, uten at det la noen demper på humøret. «Fri bar» i kiosken og enighet om at de nok var litt tøffere enn klassekompisene denne helgen også.

Foto: Thomas Rød

GODE FORBEREDELSER: Unge som eldre startet KM med en god

oppvarming.

HUSK!

Foto: Thomas Rød

Lik vår facebook side, her får du informasjon om hva som skjer fremover.


Torsdag 31. januar 2019

EIENDOM

E

20 EIENDOM

Adresse Type BOA/ Byggeår Solgt for P-rom Iver Holters vei 5, KOLBOTN Enebolig 209 1971 6.500.000 Skiveien 198A, OPPEGÅRD Leilighet 88 2016 4.550.000 Flåtestadveien 88, OPPEGÅRD Enebolig 137 1987 5.800.000 Kantorveien 3, KOLBOTN Leilighet 79 2011 4.700.000 Klaus Egges vei 6, KOLBOTN Rekkehus 105 1983 5.100.000 Gydas vei 119, TÅRNÅSEN Rekkehus 104 1985 3.800.000 Monrad Johansens vei 4, KOLBOTN Leilighet 92 1983 4.150.000 Heimenveien 24, KOLBOTN Tom.bolig 74 1947 3.265.000 Skiveien 238, OPPEGÅRD Leilighet 69 1947 3.150.000 Mellomåsveien 158, TROLLÅSEN Enebolig 327 1983 8.300.000 Kongeveien 18, SOFIEMYR Leilighet 111 2000 3.000.000 Odins vei 11G, TÅRNÅSEN Rekkehus 90 1969 3.600.000 Valhallaveien 40, SOFIEMYR Enebolig 170 1959 7.300.000 V. Greverud terr. 12A, OPPEGÅRD Leilighet 144 1974 5.150.000 Sandbukta 3, SVARTSKOG Enebolig 130 1936 7.700.000 Tjernsliveien 2B, OPPEGÅRD Tom.bolig 194 2016 8.920.000 Jan Baalsruds plass 8, KOLBOTN Leilighet 42 2008 2.950.000 Kornmoenga 29, TÅRNÅSEN Leilighet 46 2012 2.850.000 Trollåsveien 15, TROLLÅSEN Leilighet 66 1983 2.800.000 Rolf Presthus vei 68, OPPEGÅRD Leilighet 52 2009 2.980.000 Strandliveien 3, KOLBOTN Leilighet 54 2010 3.250.000 Holteveien 31B, KOLBOTN Enebolig 97 1961 4.000.000

IKKE LETTSOLGT: Halvparten av boligene som ble solgt under prisantydning, var leiligheter. – For mange i markedet akkurat nå, sier megler. 

Oppr. prisant. 7.200.000 4.750.000 6.300.000 4.990.000 5.500.000 4.000.000 4.200.000 3.350.000 3.200.000 9.700.000 3.300.000 3.790.000 7.950.000 6.000.000 8.000.000 9.100.000 3.150.000 3.000.000 2.900.000 3.000.000 3.350.000 4.350.000

Megler DNB Eiendom Attentus Privatmegleren Kvadrat Foss & Co DNB Eiendom Attentus Foss & Co DNB Eiendom Attentus DNB Eiendom Foss & Co Eie Vinderen Attentus DNB Eiendom Attentus Foss & Co Nordvik Lørenskog Attentus EiendomsMegler 1 Ski DNB Eiendom Attentus Krogsveen

Boligsalg Over halvparten av boligene som er solgt i Oppegård i 2019, gikk for under prisantydning. Thomas N. Witsø-Bjølmer thomas@oavis.no Sigbjørn Vedeld sigbjorn@oavis.no

Oppegård Avis har gått gjennom boligsalget i kommunen så langt i 2019. Vi har sett på alle overdragelser på det åpne markedet og sjekket salgssummen opp mot prisantydning megler satt da boligen ble lagt ut på markedet. Konklusjonen er som følger: Frem til og med 28. januar ble det solgt 40 boliger. 22 av dem gikk for under prisantydning. Den største avstanden er på drøyt 14%. I gjennomsnitt ble de 22 boligene solgt 5,8% under prisantydning.

– Ubalanse i markedet

– Dette viser at boligmarke-

det ikke vokser inn i himmelen, og det kan være en nyttig erkjennelse for alle involverte. Samtidig er det en ubalanse i markedet for leiligheter i Oppegård akkurat nå; med større tilbud enn etterspørsel, sier eiendomsmegler og partner Per Edmund Mordt i Attentus. 11 av de 22 boligene som ble solgt under prisantydning, var leiligheter. Seks var eneboliger. – Men det er variasjoner her: Senest i går solgte Attentus en rekkehusleilighet i Mellomåsveien for nesten en million over prisantydning, sier Mordt.

– Kan slå begge veier

Stig Reklev i Privatmegleren Kvadrat sier feilprising fore-

SOLGT, MEN IKKE TIL FULL PRIS: Her er fire av boligene som gikk til under prisantydning. «Rabatten» var på

mellom 8 og 10%. 

kommer, men at det kan slå begge veier: – Noen ganger kan det selvfølgelig være megleren som skyter for høyt. Vi tilstreber til en hver tid å treffe på prisingen, men noen ganger bommer man, og det kan slå begge veier. Samtidig viser dette at markedet er nyansert og ikke vokser inn i himmelen,

det er tilbud og etterspørsel som regulerer prisene i boligmarkedet. Reklev har selv solgt til under prisantydning i år, men det var en bolig hvor det under salgsprosessen kom frem at boligen hadde mangler som ikke var oppført i boligsalgsrapporten. – Prisreduksjonen gjen-

speiler hva dette ville koste å utbedre. I tillegg ønsket selger en kjapp avgjørelse, sier Reklev.Men i de fleste tilfellene er det nok andre årsaker til prisreduksjon: Det kan være ting som dukker opp i Boligsalgsrapporten som påvirker prisen i forhold hva som er forespeilet av megler, sier han.

Selge bolig i Kolbotn/Oppegård? Vi i Foss & co har solgt boliger i ditt område siden 1985. La oss starte en trygg prosess med en verdivurdering! Se video av våre meglere på fossco.no/kolbotn

Foss & Co Kolbotn / telefon: 66 82 30 60 / e-post: kolbotn@fossco.no

Eiendomsmegler siden 1985


EIENDOM

Torsdag 31. januar 2019

Prisant. 3 700 000,- + ca 2,7% omk.

OPPEGÅRD- SPESIELT ATTRAKTIV 2-ROMS HJØRNE-/TOPPLEILIGHET. GOD TAKHØYDE GODE SOLFORHOLD - GARASJE - HEIS - EGEN TAKTERRASSE & FELLES TAKTERRASSE › Adresse Skiveien 200 B › Areal tomt 8757 kvm › Etasje 4 › Byggeår 2016 › BRA/P-rom 68/64 kvm › Parkering Garasjeplass › Felleskostnader Kr. 2.927,- › Soverom 1 Velkommen til visning: Søndag 3. februar kl. 16.00-17.00 samt mandag 4. februar kl. 18:00-19.00.

Bent A. Norderhaug - M: 91 51 48 22 - ban@attentuseiendom.no

attentuseiendom.no/kjope/6180215

Prisant. 3 850 000,- + ca 2,7% omk.

OPPEGÅRD: ATTRAKTIV 3-ROMS HJØRNE-/ TOPPLEILIGHET. GOD TAKHØYDE - GODE SOLFORHOLD GARASJE - HEIS TAKTERRASSE › Adresse Skiveien 200 B › Areal tomt 8757 kvm › Etasje 4 › Byggeår 2016 › BRA/P-rom 65/61 kvm › Parkering Garasjeplass › Felleskostnader Kr. 2.841,- › Soverom 2

Velkommen til visning: Søndag 3. februar kl. 16.00-17.00 eller etter avtale

Bent A. Norderhaug - M: 91 51 48 22 - ban@attentuseiendom.no

attentuseiendom.no/kjope/6180214

21


22 EIENDOM

Torsdag 31. januar 2019

Eiendomsmegler Roger Edvardsen tlf. 9061 9316

Visning Søndag 3/2 kl. 13:00-14:00 Mandag 4/2 kl. 17:00-18:00

Tårnåsen Augestadveien 32 A 5.900.000,-* *Omk. ca 2.6 % Enebolig • Bra/p-rom/tomt 180/169/579 m² Byggeår 1986 • 3. etasjer Totalpris 6.062.649,50 privatmegleren.no/120180098

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE

Eiendomsmegler Roger Edvardsen tlf. 9061 9316

Visning Søndag 3/2 kl. 14:30-15:30 Tirsdag 5/2 kl. 17:00-18:00

Trollåsen Trollåsveien 17 2.500.000,-* *Omk. kr. 7 959 Andelsleilighet • Bra/p-rom/tomt 47/42/3897 m² Byggeår 1983 • 1 bad, 1 soverom • 4. etasje Andel fellesgjeld 286 930 • Fellesutgifter pr. mnd 3.602,• Totalpris 2.794.889,50 privatmegleren.no/120180128

NORDEAS EIENDOMSMEGLERKJEDE


EIENDOM

Torsdag 31. januar 2019

VELKOMMEN TIL LIVET PÅ VELKOMMEN PÅ VISNING

Myrvoll stasjon Drømmer du om ny bolig? I Torgkvartalet på Myrvoll stasjon har vi blant annet denne fine gjennomgående 4-roms leiligheten, med separat kjøkken og utgang til egen frokostbalkong. Leiligheten er lys, trivelig, med to balkonger og to baderom. På Myrvoll torg får du mer enn kun fine leiligheter, her blir det også et hyggelig torg med bakeri, dagligvare, frisør og hudpleiesalong. Gangavstand til tog og buss. Møt vår salgsansvarlig Elisabeth på visning for mer informasjon om prosjektet og boligene.

OPPEGÅRD - MYRVOLL STASJON Visning: Torsdag 31. januar kl. 14-17 Søndag 3. februar kl. 13-14 Adresse: Skiveien 123, 1415 Oppegård (EFA bygget, 2. etg.) KONTAKT Elisabeth E. Duus, salgsansvarlig 908 84 705 | elisabeth.duus@jm.no LEDIGE LEILIGHETER • Pris: 2 800 000 – 7 650 000 • Areal: 46 - 131 m² • Rom: 1 - 6 rom

jm.no/myrvoll-stasjon

Illustrasjon og plantegning fra leilighet H0204 i hus 7.

Rikard Nordraaks vei 6, 1410 Kolbotn

KOLBOTN / INGIERÅSEN Romslig enebolig - supersentral beliggenhet rett ved Kolbotn sentrum - solrike uteplasser og hage to innganger i u.etg. - garasje - oppussing sjelden sjanse!

Prisantydning

kr 8.000.000,-

Bra/P.rom

207 / 195 m²

+ ca. 2,5% omk.

Velkommen til visning! Søndag 03/2 kl. 13:00 – 14:00 Mandag 04/2 kl. 17:30 – 18:30 Fakta: Enebolig - Frittliggende Tomt: 960 m² Eiet tomt / Byggeår: 1960 / Soverom: 3(4) Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt! Sebastian Håbesland, tlf. 915 85 049 Sebastian.Habesland@krogsveen.no

Se mer av boligen på Krogsveen.no

23


24 EIENDOM

Torsdag 31. januar 2019


EIENDOM

Torsdag 31. januar 2019

Her blir det godt å bo!

25

Nye leiligheter med: • God standard • Store balkonger • Heis fra garasjekjeller • Boder i kjeller • Hyggelige grøntområder GreverudTorget tilbyr: • Butikksenter og spisesteder • Treningssenter • Legesenter • Tog og buss • Friluft og turterreng

4.510.000

Priser fra inkl. garasjeplass.

Visning: Torsdag kl. 17-18, eller etter avtale med megler. (bak Greverud Senter)

Nye interessenter får mulighet til å komme inn i bygget og se leilighetene.

Kontakt Eiendomsmegler1 OktanOslo.no

Les mer om prosjektet på greverudtorget.no KJØPE ELLER SELGE?

– Her treffer du hele kommunen!

FO R FO L K I O PPEGÅ RD, AV FO L K I O PPEGÅ RD

Svein Gundersen, ✆ 480 99 680 ✉ sg@eiendomsmegler1.no Olav Aune, ✆ 416 50 270 ✉ oa@eiendomsmegler1.no


Torsdag 31. januar 2019

GUIDE

G

26 GUIDE

– BLI MED PÅ UKM: Leder for Vassbonn fritidssenter, Christian Lund, rektor ved Oppegård kulturskole, Rune Molvær, leder for Hjørnet og Flame fritidssenter, Linn Hattvang, og kulturhusleder Lone Schrøder, håper at mange melder seg på. 

Foto: Yana Stubberudlien

– Meld deg på UKM! Søndag 3. mars braker det løs i Kolben når UKM arrangeres i Oppegård kommune for 34. gang. Yana Stubberudlien yana@oavis.no

– Er du mellom 10 og 20 år, alene eller flere sammen, og vil stå på scenen for å synge, spille, danse, lage ting, vise film eller delta i kunstutstilling? Meld deg på UKM (Ung Kultur Møtes) innen mandag 25. februar, sier leder for Vassbonn fritidssenter, Christian Lund (47). Gå inn på ukm.no/oppegard for å melde deg på det lokale arrangementet. Påmeldingen startet 1.

desember i fjor. Onsdag 30. januar var det åtte påmeldte i Oppegård, men ifølge Lund, er det plass til mange flere. UKM Oppegård finner sted på Kolben søndag 3. mars. Det starter klokken 15:00 i sal 1.

Gratis og åpen for alle

UKM er gratis og åpen for alle. Det arrangeres i samarbeid med Kolben, Oppegård kulturskole, ungdomskafeen Hjørnet og de tre fritidssentrene. UKM starter alltid lokalt.

Noen deltakere vil gå videre og får representere Oppegård på fylkesmønstring i Asker 12.-14. april. Veien videre går til den landsdekkende UKM-festivalen i juni og andre arrangementer. Interessen for UKM er stor i Oppegård, ifølge arrangørene. – Det pleier å være rundt 30 ulike innslag hvert år, så Oppegård er fortsatt godt representert og har den stør-

– Dette er bare toppen av isfjellet. Christian Lund

Medarrangør av UKM Oppegård og

leder for Vassbonn fritidssenter

ste deltakelsen i Follo. Dette kan skyldes at vi har så god og proff arena som Kolben, sier rektor ved Oppegård kulturskole, Rune Molvær.

– Toppen av isfjellet

Rundt 70 ungdommer med litt over 30 ulike innslag deltok i UKM Oppegård i fjor. – Dette er bare toppen av isfjellet. Vi vet at Oppegård har mange kreative ungdommer, sier Lund, som håper at flere våger å vise det de er opptatt av. Han sier det er lov å ha en støttespiller ved behov. – Om det er kulturskolelærer eller pappa du trenger hjelp av når du skal vise frem ditt innslag, er det selvsagt lov, sier Lund.

– Speiler bredden

Kulturhusleder Lone Schrøder sier utvelgelsen til fylkesmønstringen skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet. – Til sammen skal deltakerne som sendes videre, speile bredden i den lokale ungdomskulturen, sier Schrøder. Leder for Flame fritidssenter, Linn Hattvang, sier det er lurt å tenke utenfor boksen. – Vis frem du er opptatt av, om det er musikk, dans, dikt, tegning, stand-up, cosplay eller noe annet. Det kan være alt fra et pepperkakehus til et utdrag fra en skolerevy. Vi er opptatt av mangfold, sier Hattvang, som forresten overtar som leder for ungdomskafeen Hjørnet fra fredag denne uken.


GUIDE

Torsdag 31. januar 2019

KLASSISK BALLETT: Juryen i fjor var imponert over det korte utdraget av Svanesjøen. 

Foto: Peder Blümlein

OVER 30 INNSLAG I FJOR: Interessen for å stå på en proff scene er

stor i Oppegård. 

Foto: Peder Blümlein

FJORÅRETS MUSIKKINNSLAG: Tobias Huse i metallbandet Æstethica imponerte også stort. 

Foto: Peder Blümlein

FÅR HJELP OG STØTTE: Som deltaker får du profesjonell hjelp og støtte av arrangørene. 

Foto: Christian Lund

INTRODUKSJONSPRIS FRA KR 320.062,- EKS MVA (377.800,- inkl mva)

Dynamitvegen 19 - Tlf. 64 87 88 80 - www.rsa.no

- Vi gir deg trygt bilhold

27


28 GUIDE

Torsdag 31. januar 2019

«Bessa» fikk prisen Frivillighetsprisen • Prisen kan gå til: • En person/personer, institusjon eller organisasjon, som utfører innsats til beste for innbyggerne • En person, forening eller gruppe, som har bidratt til bedret trivsel og livskvalitet for andre • Prisen skal honorere frivillig arbeid over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang • Det frivillige arbeidet kan være innenfor alle deler av samfunnslivet • Prisen for 2017 ble tildelt aksjonsgruppa Stopp Støyen. 

BESTEFAR HEDRET: Barnebarnet Isabell var tydelig stolt av bestefar Steinar Karlsrud. Tirsdag fikk han Frivillighetsprisen for 2018 under ordførerens hedring i Kolben. 

Alle foto: Sigbjørn Vedeld

– Veldig koselig å bli hedret! Steinar Karlsrud feiret frivillighetsprisen sammen med barnebarnet i Kolben. Sigbjørn Vedeld sigbjorn@oavis.no

Spenningen steg da ordfører Thomas Sjøvold begynte å lese opp begrunnelsen for tildelingen av årets frivillighetspris. De nominerte var mangeårig idrettsentusiast Winnie Tagge, sanitetskvinne Inger Martinsen og Steinar Karlsrud, kjent fra blant annet speidermiljøet og historielaget. Steinar Karlsrud ble overrasket da det var hans navn som ble ropt opp. – Dette er fryktelig stas. Rett og slett veldig hyggelig, sier Karlsrud. 

Steinar Karlsrud blir av mange omtalt som en ekte ildsjel. Hans foredrag om Oppegård før og nå samler alltid fullt hus på biblioteket. I tillegg besøker han jevnlig sykehjemmene i kommunen og viser lysbilder.

Nye planer

Den ferske prisvinneren har

ingen planer om å trekke seg tilbake og bare være pensjonist. – Nei, ikke foresløpig, sier Karlsrud og smiler - før han fortsetter: – Jeg går med planer om å dokumentere historien til barnehagene i kommunen. Der er jeg sikker på det kan ligge masse spennende historisk materiale. Tirsdag feiret han Frivillighetsprisen med et stykke marsipankake etter forestillingen. Over 70 prismottakere innen idrett og kultur var

med noen smakebiter fra Scenarios oppsetning «Les Phénoménales», som har premiere i slutten av februar. I tillegg imponerte elever fra kulturskolen.

SATT PRIS PÅ: Steinar Karlsrud mottar prisen av jurymedlem og lokalpolitiker Merete Bellingmo. Ordfører Thomas Sjøvold bivåner det hele sammen med Inger Martinsen og Winnie Tagge, som var nominert til prisen sammen med Karlsrud. ​

Gratulert av barnebarnet

En av de første gratulantene var barnebarnet Isabell Lyseng Røtjer (12), som fulgte «bessa» til prisutdelingen. – Jeg har åtte barnebarn like i nærheten på Greverud. Alle kaller meg «bessa», sier Steinar Karlsrud og smiler. 

samlet i Kolben for motta heder fra ordfører Thomas Sjøvold. I kulturhusets storstue fikk også publikum en rekke musikalske innslag, blant annet

SYNLIG BEVIS: Steinar Karlsrud med det synlige beviset at han er tildelt Frivillighetsprisen. ​


GUIDE

Torsdag 31. januar 2019

29

RYTMISK GYMNASTIKK: Ingrid Aasprong Berntsen og Kathrine Rambech ble hedret for sølvet de tok i Nordisk Duo junior. 

NISSE-HEDER: Gunnar Nilsen Rogneflåten ble hedret for sin innsats i Santa Winter Games. 

RG: Emilie Sophie Skjelstad – vinner av norgescup junior sammenlagt, rytmisk sportsgymnastikk 

Nissen ble hedret Vår lokale nissefar ble hedret etter blant annet å ha tatt gull i aking uten hemninger. Sigbjørn Vedeld sigbjorn@oavis.no

Til sammen 76 unge og voksne ble hedret for sin innsats innen idrett og kultur under ordførerens hedring. En av de mest fargerike prisvinnerne var Gunnar Nilsen Rogneflåten (60) fra Vassbonn. Han ble hedret for å ha tatt gull i aking uten hemning i Santa Winter Games. I

samme lekene tok han bronse i grøtsleivkasting. Santa Winter Games arrangeres av Julenisselauget og har vært 17 ganger på Savalen.  – Leken samler deltagere fra hele verden. Det er flest fra Norge, men det kommer folk fra både Japan, Hong Kong og Tyskland for å delta. Vi konkurrerer i ni grener, og selvsagt er det mye sosialt også,

sier Rogneflåten, som kaller seg haugebondenissen på Vassbonn. På sin egen hjemmesiden forteller han om haugebonden, gårdsnissen på Vassbonn gård, som ble revet i 1957. Rogneflåten har jobbet 40 år i Forsvaret, og fra 2013 til 2014 jobbet han i NATO i Brüssel. – Det varilbud behovpå forAutorisert en egen El. Sjekk på bolig kr 2000,- ved bestilling før jul. NATO-nisse på den årlige vel- TV-ØYEBLIKK: Tale Kristine Skeidsvoll fikk heder som vinner av Gullruten ​ dedighetsbasaren. Av natur- for regi av beste TV-øyeblikk og beste TV-dokumentar. lige årsaker falt valget på meg, men det startet også interessen for nisselivet, sier Gunnar Nilsen Rogneflåten.

ALT PÅ ETT STED • SNEKKER • RØRLEGGER

• ELEKTRIKER • FLISLEGGER

Vi utfører alle typer serviceoppdrag – sentral godkjenning

Tilbud bytte av varmtvannsbereder 200L OZO Kr. 11900,- inkl. mva. Inkludert: 200 liter OZO varmtvannsbereder | Nedtapping og demontering gammel bereder | Bortkjøring gammel bereder | Innstallasjpon ny Bereder | Tlikobling rør og elektroarbeider ny bereder

Telefon 66 80 30 80 SANG: Martine Aurora Andersen imponerte da hun ga en smakebit av

hva Scenario vil fremføre i forestillingen «Les Phénoménales», som har premiere i Kolben 28. februar. ​

VOLLEYBALL: Eiril Jensen Isachsen

–ble hedret for bronse i Nord-Europamesterskapet i volleyball.

Kolbotnvn. 5 (Sentrumsbygget) Postboks 153, 1411 Kolbotn e-post: post@ibrinstallasjon.no

www.ibrinstallasjon.no


30 GUIDE

Torsdag 31. januar 2019

FOTBALL-HEDER: Kolbotn J16 ble hedret for NM-gullet i fotball. 

Hederskvelden Mestere fra kultur og idrett sto nærmest i kø for å motta heder tirsdag kveld. Her er noen av bildene. PS! Du kan se enda flere bilder på oavis.no.

BORDTENNIS: Hanna Hovden ble hedret som vinner av Norgescupfinalen for jenter 15, og vinner av dameserien med Fornebu BTK i bordtennis. 

rmula

ula Basic, bronse Fo

gull i NEZ Form ldseth ble hedret for Wo er nd Sa rd wa MOTOR-HEDER: Ed Han kom til Kolben i racerbil. rsport. STCC Nordic, moto

UTØVERNES TALE: Jenny Bjøntegaard Keiserud er kaptein på Kolbotn J16, som før jul ble norgemester i fotball. Hun holdt utøvernes tale på hedringen. 


GUIDE

Torsdag 31. januar 2019

DIKT-HEDER: Sigmund Løvåsen fikk først pris for sitt kritikerroste forfatterskap. Etter prisutdelingen leste han fra sin siste diktsamling «Med øksene dei haustar inn». DRILL-HEDER: Drill jentene til Kolbotn pike- og guttemusik klassen Traditional korps ble hedret ett Majorettes corps. er

at de ble NM-vinn

er i

BRAGE-NOMIN

ERT: Illustratør og forfatter Kris hedret etter at tin Roskifte ble hennes bok «A lle sammen telle Brageprisen i fjo r» ble nominer r. t til

n og Ea Emma Jørgense ntho Skofterud, Li . oa M ns , da en i kk r bragde DANS: Emilie Be hedret for sine d Tefre ble alle år yg N ia or ct Vi

BRYTING: Marius Dalsbotten (t.v.), Martin Dalsbotten, Hermund Ophaug og Hedda Ophaug ble alle hedret for sine sterke plasseringer i bryting.

LEDIGE KONTORLOKALER I NÆRINGSBYGG The Well Sofiemyrv n6 Miljøstasj on

Sofiemyrveien 6, 1412 Sofiemyr

• • •

Kontorlokaler i alle størrelser opp til 300 m2. Lokaler innredes etter ønske fra leietaker! Gode parkeringsmuligheter og adkomst for vareleveringer.

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON ELLER AVTALE OM VISNING: Svein I. Haaland Mob: 911 65 867 E-post: svein@sihcon.no

31


32 GUIDE

Torsdag 31. januar 2019

FARGERIKT: Marthe Sveen Edvardsen foran to av kunstverkene som nå er utstilt i rammeverkstedet hennes. Til venstre et bilde av Oppegård-kunstner Stine Vogt, og til høyre et kunstfoto av Cecilie Irene Steinaa. 

Alle foto: Sigbjørn Vedeld

Utvider med kunstsalg I fjor tok hun over rammeverkstedet Artwork. Nå utvider Marthe Sveen med å formidle kunst fra lokalene ved Skiveien. Sigbjørn Vedeld sigbjorn@oavis.no

Hun er utdannet kunstner fra Kunsthøgskolen i Oslo. Marthe Sveen Edvardsen (37) har hele veien hatt en drøm om å drive sitt eget rammeverksted. I fjor fikk hun muligheten og takket ja til å overta lokalene til Artwork ved Skiveien da John S. Allan ble pensjonist. – Jeg stortrives i disse lokalene. Det tok meg et halvt år å bli husvarm her. Nå går mye på skinner, og da tenker jeg det er på tide å utvide bittelitt, sier Marthe Sveen Edvardsen.

det små. Da Oppegård Avis besøkte verkstedet var hun i gang med å ramme inn et bilde av fotokunstneren Cecilie Irene Steinaa. Hun har spesialisert seg på undervannsfotografering.

– I tillegg får jeg inn bilder fra min gamle medstudent Alf Christian Løland Hvaring, som er grafikk-kunstner. Fra det lokale kunstmiljøet i Oppegård har jeg fått inn noen nydelige bilder av Stine Vogt, forteller Edvardsen - som mener disse tre kunstnerne vil være en veldig fin start på prosjektet hennes med å utvikle Artwork også til et galleri.

– På sikt håper jeg også å få plass til arrangementer og utstillingsåpninger her, men innrammingen vil fortsatt være hovedgeskjeften her i lokalet. Etterspørselen etter innramming er svært god, ifølge Artwork-driveren. Gjennom hele fjoråret fikk hun daglig nye oppdrag fra den voksene kundegruppen.

Hennes egne kunstnerferdigheter har begrenset seg til å tegne sammen med datteren hjemme ved kjøkkenbordet. Mer har hun ikke tid til. – Jeg tar toget fra Oslo til Kolbotn hver dag. Pendlertiden bruker jeg til å produsere kunst med strikkepinnene, sier Marthe Sveen Edvardsen med et smil.

– Det var vært i tankene mine helt siden jeg tok over i fjor sommer. Marthe Sveen Edvarsen Artwork

Formidlingssalg

I tilegg til å ramme inn på bestilling, starter Edvardsen nå med formidlingssalg av kunst. – Det var vært i tankene mine helt siden jeg tok over i fjor sommer. Jeg ønsker å formidle både lokal kunst, men på sikt også kunstnere som ikke bor i distriktet. Marthe Sveen Edvardsen har bestemt seg for å starte i

Strikke-kunst

TOK OVER: 37 år gamle Marthe Sveen Edvardsen tok over rammeverkstedet Artwork ved Skiveien i fjor sommer. 

GLEMT HETEBØLGEN I FJOR? – Solskjerming, mest lønnsomt NÅ!

-30%

rammes inn. 

911 50 200

28.01.-10.03.

PÅ EN MENGDE PRODUKTER!

NØYAKTIG: Marthe Sveen Edvardsen er svært nøyaktig når bilder skal

GRATIS BEFARING

MARKISER – SCREENS – INTERIØRGARDINER

ARNE ERIK LID Din lokale salgskonsulent Direktenr: 459 08 249


GUIDE

Torsdag 31. januar 2019

33

STARTER NY TRADISJON: Gitarpedagog ved Oppegård kul-

turskole, Roy Henning Snyen (50), inviterer alle til gitarkonserten i sal 1 på Kolben. Foto: Yana Stubberudlien

Inviterer til gitarkonsert Den klassiske gitarens dag markeres for første gang i Oppegård kommune. Det blir gratis gitarkonsert på Kolben fredag 1. februar. Yana Stubberudlien yana@oavis.no

– Den klassiske gitarens dag markeres over hele Norge. Dagen ble opprettet av Forening for Klassisk Gitar i Norge i 2015, sier Roy Hen-

ning Snyen (50), som håper gitarkonserten den 1. februar blir også en fast tradisjon i Oppegård i tiden fremover. Konserten, som starter klokken 18:00 i Kolbens sal 1, er gratis og åpen for alle.

Snyen har jobbet som gitarpedagog ved Oppegård kulturskole i 16 år, og lover et variert program denne kvelden. Han åpner konserten ved å spille noen av de stykkene som har inspirert ham til å bli glad i klassisk gitar.

Åpner konserten

– Vi skal spille de fineste stykkene vi vet om! Folk hører lite klassisk gitar i det daglige, så konserten blir en slags innføring i klassisk gitar, og

passer både for de som er allerede kjent med klassisk gitar, men også for de som er nysgjerrige, sier Snyen. Selv er han aktiv som musiker og har spilt inn flere solo-CD-er, og medvirket på andres innspillinger. 50-åringen fra Myrvoll holder egne solokonserter, men spiller også med andre musikere og sangere i forskjellige konstellasjoner. Han spiller ofte i Den Norske Opera dersom de trenger en gitarist.

Ønsker du å få hentet hageavfall hjemme? Follo Ren vurderer å tilby hjemmehenting av hageavfall som en ekstratjeneste i sommerhalvåret.

To gitarorkestre

16 unge gitarelever i alderen fra 10 til 16 år fra Oppegård kulturskole tar over scenen etter Snyen. – Som publikum vil du høre noen elever spille sammen i gitarorkester, mens andre utfordrer seg selv i duoog solospill, sier Snyen.

Hovedgjest

Gitarist Petter Richter, som er nyansatt førsteamanuensis på gitar ved Norges Musikkhøgskole (NMH), blir hovedgjest på konserten og skal spille en egen avdeling. Richter er selv utdannet ved NMH, men har også tilleggsutdanning fra Tyskland og Frankrike. Han har vunnet flere internasjonale priser og holder konserter både alene og sammen med anerkjente musikere og sangere, som for eksempel Henning Kraggerud (fiolin). Han har nylig gitt ut solo-CD-en «The Distant Sarabande», som er innspilt i Lydfest Studio på Sofiemyr med Trond Kjelsås som produsent. Les mer på oavis.no

Er dette noe du kunne ha vært interessert i? Gi oss din mening i et kort spørreskjema på våre nettsider www.folloren.no

UNIK OPPLEVELSE: Gitarist Pet-

ter Richter, som har vunnet flere internasjonale priser, skal spille en egen avdeling. Foto: Privat


34 GUIDE

Torsdag 31. januar 2019

Søndagskaféer

Her kan du stå på skøyter

Fra og med 6. januar til 7. april er det åpen søndagskafé på grendehuset Solheim i Bekkenstenveien 13 på Svartskog. Kaféen er åpen kl 1200 til kl 1600, uansett vær og føre. Det er foreningene på Svartskog som står bak dette tiltaket. SVIF preparer skiløypene, og vi kan følges på Skiforeningens føremelding. Skiløypene har vært i bruk siden 8. desember.

Nå er det kaldt ute. Det betyr veldig gode forhold for å står på skøyter. Flere velger Kolbotnvannet og Gjersjøen. I tillegg er det god skøyteis flere steder i kommunen: Tårnåsen skole, Kolbotn skole, Østli skole, Greverud skole, Vassbonn skole, Sofiemyr idrettspark og grusbanen på Østre Greverud har alle skøyteis. Dermed burde det være mange gode alternativer mens vi venter på at det kommer skøyteis på Jan Baalsruds plass.

TORSDAG 31. JANUAR

Jonas Fjeld kvartett

FREDAG 1. FEBRUAR

Nils Vogt møter Karl

Drop-in yoga

være besteforelder, tante/onkel, foreldre, storesøsken, eller en annen som står barnet nær. Det blir oppmerksomhetstrening, lek og hvile på en gang! I samarbeid med iYoga.

Gongbad

SØNDAG 3. FEBRUAR

Deltasøndag • Torget, biblioteket • Kl 13.00-15.00 • Flerkulturell møteplass • For barn og voksne

• Kolben sal 1 • Kl 19.00 • 390,-

• iYoga, Sofiemyrveien 6A • 17.15 • 200,-

Jonas Fjeld er blant landets mest respekterte og erfarne artister. Fjeld har skapt sin tidløse norske versjon av amerikansk countrymusikk, en versjon der fortellinger formidles gjennom dyktige tekstforfattere som Ole Paus og Jo Nesbø. Fjeld har med bassist Finn Tore Tokle, Cato Kristiansen på trommer og Ben Basgaard på gitar.

Drop-in yoga hos iYoga. I klasse gjøres styrkende øvelser, lekende øvelser og helt rolige øvelser som tilrettelegger for ro og avkobling. Avslutt uken med en yogaklasse med lett og ledig stemning. Passer for alle som liker å trene og gjøre yoga med mye bevegelse. Etter den første timen blir det Grønn Yin iYoga kl 18.15. Gratis for deg som går fast på kurs, kan benytte klippekort og betale drop-in.

Bokbad

Spillkveld

• Kolben, sal 2 • Kl 19.00 • Voksen/honnør: 470/350,Mot i brøstet, Norges første og mest sette situasjonskomedie, feirer 25-års jubileum. Hva er det som gjør at det fortsatt er så stor interesse for denne TV-serien? Bli med Nils Vogt på et muntert tilbakeblikk på hvordan det hele startet, og hvordan han ble allemannseie for nordmenn som rollefiguren Karl.

Velkommen til årets første «Happy Friday». Da blir det fest og moro igjen på Tårnhuset. Vi gjør som tidligere, gjør om restauranten i 1. etg til bar, kjører opp 80-90-tallsmusikken med gunstige priser. Ta med deg naboen, kompisen eller kjæresten og kom på en festlig og annerledes kveld på Tårnhuset!

Lyriker og krimforfatter Ruth Lillegraven bokbades av forfatter Hilde Vesaas.

Spillkveld er et hyggelig samlingspunkt for spillentusiaster og andre spilleglade. Pizza, snacks og brus serveres!

• Kolben, sal 2 • Kl 12.00 • Gratis • For barn fra 3 år Bli med på en morsom yoga-opplevelse som barn og voksne kan gjøre sammen! Voksne kan

• iYoga, Sofiemyrveien 6A • Kl 18.30-19.30 • 200,-, klippekort kan benyttes Gongbad passer for alle. I Gongbad gjøres rolige tøyeøvelser samtidig som du omsluttes av lyden fra gongen. Lyd kombinert med øvelser gir en unik avspenning og tilstedeværelse. Siste halvdel ligger du komfortabelt på ullmatter, lyden og vibrasjonene fra gongene gir en helt egen og unik avspenning og avslapning.

• Gamle Tårnhuset • Kl. 19.00

Familieyoga • Torget, biblioteket • 18.00-23.00 • For barn og voksne

Konsert

Happy Friday

LØRDAG 2. FEBRUAR • Ruth Lillegraven • Bibliotekgalleriet • Kl 19.00 • 50,-

Velkommen til deilig lunsj, samtaler rundt bordet og hyggelige aktiviteter. Deltasøndag er en ypperlig anledning for folk i alle aldre til å bli kjent med andre. Her blir du også bedre kjent med integreringsarbeid i lokalsamfunnet.

MANDAG 4. FEBRUAR

Fottur • Follo Big Band: Storband, Swing og stil • Kolben, sal 1 • Kl 18.00 • 220,Follo Big Band har denne gangen med to vokalister på scenen. Tiden er inne for å ta swingen tilbake til lokalmiljøet med Ingar Kristiansen og Majken Christiansen. Det blir et fullspekket program med låter av Frank Sinatra, Harry Connick Jr. og Tom Harrell, for å nevne noen.


GUIDE

Torsdag 31. januar 2019

35

Taube og Prøysen på sangbar 2. februar

Sportsquiz fredag 1. februar

Lengdeløp

Evert Taube og Alf Prøysen står på programmet når musikalsk gjest Arne Kvalnes besøker Kolben sangbar lørdag 2. februar kl 15. Arrangementet er i sal 4, med inngang fra sjøsiden på baksiden av Kolben. Denne ettermiddagen vil Kvalnes innta scenen med sin akustiske gitar og by publikum opp til sang med disse to nordiske visedikterne i fokus. Som vanlig får vi innslag med faste sangverter og quiz. Det blir også anledning til å kose seg med et glass vin eller øl, eller en kopp kaffe eller te.

Terje Aaseth er allerede i gang med den faste allmennquizen på O’Learys. Du kan lese mer om dette arrangementet i guiden under. Fredag 1. februar kl 19.00 er han klar med årets første sportsquiz. Quizmasteren fra Tårnåsen har denne kvelden gleden av å ønske fotballikonet Dagfinn Enerly velkommen til Kolbotn. Han kommer med eget lag. Førstepremien er et gavekort på 1000 kroner. De tre beste lagene premieres. Quizmasterens sterke oppfordring til alle er å notere seg datoen allerede, og det kan være lurt å bestille bord. Quizene til Terje Aaseth samler et stadig større publikum, og som han skriver i mail til oss: «Kom og opplev stemningen på nært hold.» Som på allmennquizen på tirsdager, er det også på sportsquizen maks seks deltagere på laget.

Til helgen kan du hente frem lengdeløpsskøytene. Oppegård kommune har måkt en trasé for skøyter rundt Tømtebanen sør i Sofiemyr idrettspark. Heidi Tomten i UTE melder at de har ikke nøyaktige mål på hvor lang banen blir, men det antas en lengde på rundt 250 meter. Traséen vannes denne uka og skal etter planen være klar for de første skøyteløperne allerede til helgen.

• Fottur til Nøstvedtmarka fra Ski • Start fra utenfor Kolben kulturhus kl 11:00, retur til samme sted • Turledere er Bjørn Gunnerud og Terje Didriksen • Varighet: Ca 4 - 5 timer inkludert pauser Hver mandag arrangerer DNT populære turer i Oppegård. Det koster ingenting å delta og det er ingen påmelding. Ta med mat og drikke etter behov og kle deg etter været. Vi forsøker å legge turene til skogsområder og sti så mye som mulig. Noen ganger reiser vi et lite stykke med tog eller buss så ta med penger eller reisekort. I den kalde årstiden er det lurt å ha med brodder. Hvis du har spørsmål, kan du ringe Terje Didriksen, tlf 90 57 58 49. Følg oss på Facebook: Aktiv i 100 Oppegård

TIRSDAG 5. FEBRUAR

Kakao og quiz • Multirommet, biblioteket • Kl 15.00 Sammen med Utekontakten i Oppegård kan biblioteket nå tilby en møteplass for ungdom på biblioteket! Hver tirsdag kl. 15.00 kan du komme innom for kakao, quiz, spilling og en hyggelig prat.

Quiz • O’Learys, Kolbotn Torg • Kl 1830 • Gratis Fra 22. januar og åtte tirsdager fremover blir det allmennquiz. Oppmøte kl 1830, og det koster ingenting å delta. Quizmaster Terje Aaseth samlet stadig flere deltakere under høstens konkurranse, og han er spent på om han ser enda flere nye ansikter denne vinteren. Aaseth lover flotte premierer, og oppfordrer alle til å samle venner, kolleger eller familie og delta på en spennende allmennquiz. Maks seks deltagere på laget.

Temakveld

• Greverud kirke • Kl 19.00 • Tro og viten - må vi velge? Ofte hører vi at tro og vitenskap er motpoler. Men hva har forholdet mellom tro og vitenskap vært opp gjennom historien, fra middelalderen og frem til i dag. Er det slik at vi må forholde oss enten til det ene eller det andre, eller kan en holde frem begge og eventuelt hvordan? Kan det finnes noen fruktbare modeller for hvordan tro og vitenskap kan forholde seg til hverandre og gi oss rikere svar på noen av menneskehetens grunnleggende søken etter forståelse av universet og seg selv. Katarina Pajchel er fysiker og har bakgrunn fra forskning innen eksperimentellpartikkelfysikk ved UiO og CERN laboratoriet. Siden 2014 har hun arbeidet i lærerutdanningen på Oslo Met hvor hun har undervist hovedsakelig i fysikk og naturfagdidaktikk. Hun er også ordensøster, dominikanerinne, ved Sta. Katarina hjemmet i Oslo. Gjennom årene har hun arbeidet en del med forskningsformidling og tverrfaglige spørsmål rundt tro og vitenskap. 

ONSDAG 6. FEBRUAR

Seniorakademiet

• FOKUS på verdens kvinner hvorfor det? • Sylvi Graham leder FOKUS; Forum for kvinner og utviklingsspørsmål • Kolben, sal 1 • Kl 11.00

Seniorakademiet i Oppegård er et forum for menneskelig kontakt og utveksling av kunnskaper og erfaringer. Tilbudet gir deg som er senior spennende foredrag, kulturelle opplevelser og kurs som er tilpasset seniorer. Medlemskap koster 600 kroner per halvår. Ikke-medlemmer betaler 100 kroner per foredrag.

TORSDAG 7. FEBRUAR Greverud kirke Søndag kl. 11: Familiegudstjeneste. Utdeling av 4-års bok. Espen Alexandersen spiller kornett. Tirsdag kl. 19: Temamøte: St. Katarina Pajchel: «Tro og viten – må vi velge?»

Parenthood • Foredrag for foreldre og andre med relasjon til tenåringer. • Kolben, sal 2

• Kl 19.00 • 100,Unge som kan noe om seksualitet debuterer senere, ser mindre porno og sier oftere i fra ved seksuelle overgrep. Hvordan kan vi som foreldre legge til rette for å ha bedre samtaler om seksualitet?  Med sin brede kompetanse deler en veldig engasjert Margrete Wiede Aasland sine erfaringer og klare anbefalinger til foreldre rundt seksualitet og de utfordringer vi kan møte på. 

Sofiemyr kirke Fredag kl. 18: TWEENS. Søndag kl. 11: Gudstjeneste med lovsangsteam. Dåp, nattverd og søndagsskole. TWEENS i Ambassaden. Mulighet for personlig forbønn. Kirkekaffe. Oppegård kirke Søndag kl. 11: Gudstjeneste med nattverd. Kirkekaffe.

JONAS FJELD KVARTETT Torsdag 31. januar kl. 19:00

Kolbotn kirke Søndag kl. 13: Dåpsgudstjeneste. Sørmarkskapellet Søndag kl. 12: Sportsgudstjeneste ved Cathrine og Trond Hansrud. Tårnåsen aktivitetssenter Onsdag kl. 12.30: Formiddagstreff. Øståsen kirke Søndag 3. februar Oppstart for misjonsmåned Kl. 11.00: Misjonsgudstjeneste m/nattverd Bistandskonsulent Anne Ng Forster taler Prest Christina Thaarup leder Misjonsinfo v/Randi Kvaal Olav Øgreid er organist Misjonslunsj etterpå Velkommen! Pinsekirken Kolbotn Søndag kl 11.00: Inger Flatland taler. www.pinsekirkenkolbotn.no

KINO

kolbenkino.no Dragetreneren 3 (norsk tale) USA 1t44m 6 år Torsdag 31. januar Søndag 3. februar Torsdag 7. februar

Kl. 17:30 Kl. 17:30 Kl. 17:30

Shoplifters Japan 2t 12 år Torsdag 31. januar Torsdag 7. febuar

Kl. 19:50 Kl. 19:50

Rive-Rolf krasjer internett (2D norsk tale) USA 1t54m 6 år Fredag 1. februar Lørdag 2. februar Lørdag 2. februar Søndag 3. februar

Kl. 17:30 Kl. 13:00 Kl. 15:30 Kl.1 5:00

Green Book USA 2t10m 9 år Fredag 1. februar Søndag 3. februar Torsdag 7. februar

Kl. 20:00 Kl. 19:50 Kl. 13:00 (seniorkino)


Ny crossover fra Ford: Fiesta Active. crossover fra Ford: Fiesta Active. NyNy crossover fra1,99% Ford: Fiesta Active. MĂĽnedsleie med rente fra:

2.290,2.290,2.290,GUIDE

Rammeverkstedet MĂĽnedsleie 1,99% rente MĂĽnedsleie medmed 1,99% rente fra:fra: i OppegĂĽrd FREDAG FREDAG

Torsdag 31. januar 2019

GUIDE

G

Mandag – fredag 10-16, torsdag 10 - 18 Sofiemyrveien 12, 1412 Sofiemyr

LĂ˜RDAG

-3Ëš

oppegürdavis.no Nr. 5 ­- Årgang 7

0 mm nedbør i døgnet

SĂ˜NDAG

-2Ëš

0 mm nedbør i døgnet

-1Ëš

0 mm nedbør i døgnet

Kilde: yr.no

ALT SOM ER KULT FOR OSS SOM BOR I OPPEGĂ…RD

Bli med pü børs I fjor ble det gjort 99 avtaler - uten en krone involvert. Snart er det ny Frivilligbørs. Sigbjørn Vedeld sigbjorn@oavis.no

For første gang ble Frivilligbørs arrangert for ett ür siden. Arrangementet ble en udelt suksess, hvor frivilligheten, nÌringsliv og privatpersoner fikk en arena til ü utveksle erfaringer og ikke minst inngü avtaler. – Det beste med Frivilligbørs er at den ikke inkluderer noen penger. Her handler det om frivillighet og om ü hjelpe

hverandre, sier Elisabeth Skaugerum i Oppegürd Røde Kors. Til sammen ble det inngütt 99 avtaler pü fjorürets børs. Det var her Kolbotn Torg gjorde avtalen med Frivilligsentralen om ü flytte julegaveinnsamlingen inn pü kjøpesenteret. – Denne avtalen ble vinnvinn for alle parter. Fjorürets innsamlingsaksjon førte til en tredobling i antallet gaver. Alt startet pü Frivilligbørs, sier senterleder Marianne Thoresen-Larsen ved Kolbotn Torg.

Nye Ford Focus stasjonsvogn

Senere i vür skal OMA (Oppegürd Milljøog arbeidstreningssenter) üpne Pop-up-butikk pü Kolbotn Torg. Dette er ogsü et resultat av fjorürets børsdag. Årets Frivilligbørs arrangeres i Kolben tirsdag 12. februar klokka 17-19. I fjor var arrangementet i sal 2, og det var helt fullt. – Derfor var det naturlig ü oppgradere arrangementet til den største salen i ür, forteller Heidi Berentsen i Oppegürd kommune. Frivilligbørsen skal vÌre en dynamisk, kreativ, morsom og givende møteplass for bedrifter,

FYLLER STORSTUA: I fjor ble det fullt da Frivilligbørs ble arrangert i sal 2. Årets arrangement er oppgradert til den største salen i Kolben. Denne gjengen er klare for nye avtaler pü det populÌre arrangementet. Fra venstre: Marianne Thoresen-Larsen, Christian Lund, Elisabeth Skaugerum, Jan Walbeck og Heidi Berentsen. Foto: Sigbjørn Vedeld frivillige organisasjoner, enkeltmennesker og offentlige tjenester. – Vi har plass til alle som vil vÌre med. Om du ikke har den klare ideen, kom likevel. Det

kan vÌre pü Frivilligbørs løsningen ligger, oppfordrer Heidi Berentsen. Du finner mer info pü: frivilligbors.no

MĂĽnedsleie med 1,99% rente fra

2.490,-

Nye Ford Focus Active. Nyt hver opplevelse. Active. Nyt hver opplevelse. Active. Nyt hver opplevelse. Møtstasjonsvogn nye Fiesta Active - crossoveren som kombinerer de velkjente Nye Ford Focus stasjonsvogn er lenger, har mer plass i baksetet

og et mye større bagasjerom nü rommer hele 608 liter. kombinerer MøtFiesta nye Fiesta Active -som crossoveren som de velkjente Møt nye Active - crossoveren som kombinerer dedesign. velkjente kjøreegenskapene til Fiesta med SUV-inspirert Fiesta Ford Focus für du nü i en rekke skreddersydde varianter tilpasset en hver smak. Opplev helt nye Ford Focus, tryggere, bedere utstyrt og smartere Münedsleie med 1,99% rente fra kjøreegenskapene til Fiesta SUV-inspirert design. Fiesta kjøreegenskapene til Fiesta med med SUV-inspirert design. Fiesta enn noen Active hargang. høyere bakkeklaring, tre kjøremodus for ulike Active har oss høyere bakkeklaring, tre kjøremodus for ulike Active har Kontakt høyere bakkeklaring, tre kjøremodus for ulike i dag. kjøreforhold samt mulighet for takrails – og er klar for ü bli med kjøreforhold mulighet for takrails erfor klar ü bli med kjøreforhold samtsamt mulighet for takrails – og–erog klar ü for bli med deg pü eventyr, uansett vÌr og føre. deg pü eventyr, uansett vÌr og føre. deg pü eventyr, uansett vÌr og føre.

2.490,-

Follo Autoco

Nye Ford Focus stasjonsvogn er lenger, har mer plass i baksetet og et mye større bagasjerom som nü rommer hele 608 liter. Ford Focus für du nü i en rekke skreddersydde varianter tilpasset Ski 1400, 30 en hver smak. Opplev helt nye Ford Focus, tryggere, bedere utstyrtKjeppestadveien og smartere enn noen gang.

Prisen er inklusive leveringsomkostninger Ski. Årsavgift kommer i tillegg. CO2 -utslipp fra 97 – 139 g/km (1,5 TDCI 85 HK – 1l EcoBoost 100 HK). Blandet oss i dag. Prisen er Kontakt inklusive leveringsomkostninger Ski. Årsavgift kommer tillegg. CO 2 97 -utslipp fra 97 (1,5 – 139 g/km 85 HK – 100 1landre EcoBoost 100 HK). Blandet drivstofforbruk fra 0,38 –Ski. 0,61 l/mil (1,5 TDCI 85 HK – CO 1l EcoBoost 100 HK).. kan ikke kombineres med rabatter og gjelder kontrakter Prisen er inklusive leveringsomkostninger Årsavgift kommer i tillegg. 2i-utslipp fra – 139Tilbudet g/km TDCI 85(1,5 HK TDCI – 1l EcoBoost HK). Blandet drivstofforbruk fra 0,38 0,61 l/mil 85 HK – 1l100 EcoBoost 100 HK).. ikke kombineres med andre rabatter og gjelder kontrakter sept. signert med 30.–(1,5 2018. Startleie/etabl.gebyr.: kr 52Tilbudet 981,-. Münedsleie: krkan 2 290,-. Totalpris: 135 421,varierekontrakter med rentenivüet. drivstofforbruk fra 0,38til–og 0,61 l/mil TDCI 85(1,5 HK TDCI – 1l EcoBoost HK).. kanTilbudet ikke kombineres med andrekrrabatter ogvil gjelder sept. 2018.Total tilsept. og med Startleie/etabl.gebyr.: kr 52km. 981,-. Münedsleie: kr 2 290,-. kr variere 135Credit. 421,vil variere med Avtaletid: 3 2018. ürs30. bindingstid. kjørelengde: 45 000 Forutsetter kredittgodkjenning av vil Ford Forbehold omrentenivüet. prisendringer og trykkfeil. ignert til ogsignert med 30. Startleie/etabl.gebyr.: kr 52 981,-. Münedsleie: kr 2 290,-. Totalpris: kr Totalpris: 135 421,med rentenivüet. Prisen er inklusiveTotal leveringsomkostninger Ski. Forutsetter CO 2 -utslipp fra 91 – 136 g/km TDCI 95-HK – 1,5lom EcoBoost 180 HK ). Blandet drivstofforbruk fra 0,35 – 0,60 l/mil (1,5l TDCI 95-HK – 1,5l 3 ürs bindingstid. kjørelengde: 000 km. kredittgodkjenning av(1,5l Ford Credit. Forbehold prisendringer og trykkfeil. Avtaletid: 3 Avtaletid: ürs bindingstid. Total kjørelengde: 45 000 km. 45 Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Credit. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

Tel. 64 91 35 00, www.fordski.no

EcoBoost 180 HK ). Tilbudet kan ikke kombineres med andre rabatter og gjelder kontrakter signert til og med 31. Mars 2019. Startleie/etabl.gebyr: kr 36 075,-. Münedsleie: kr 2 490,-. Totalpris: kr 95 835,- vil variere med rentenivüet. Avtaletid: 2 ürs bindingstid. Total kjørelengde: 30 000 km. Forutsetter kredittgodkjenning av Ford Credit. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

    Følg oss pü    

    Facebook ##  ##

## ## ## ## Instagram " og ## " ## " ##  

     

 

 ## ##    

         ### ### #####

Profile for Oppegård Avis

Oppegård Avis nr 5 2019 - Årgang 7  

Oppegård Avis nr 5 2019 - Årgang 7  

Profile for oavis
Advertisement