Årsrapport 2021

Page 1

Årsrapport 2021


2021 var på mange måder et anderledes år — også for Nyborg Bibliotek.

gen. Ligeledes indgik vi i et samarbejde med skolerne om, at forhøje adgangen til e- og lydbøger via eReolen Go.

Ny ledelse I december 2020 fik Nyborg Bibliotek ny leder. 16 dage senere måtte bibliotekerne lukke ned og medarbejderne hjemsendes som følge af COVID-19-situationen i Danmark.

Nytænkning Ingen medarbejdere var dog hjemme i hele perioden. Vi genoptog ideen fra første nedlukning i 2020 med ”biblioteket to go”, hvor brugerne kunne bestille bøger hjemmefra og afhente i en færdigpakket pose ved døren på biblioteket. Alle medarbejdere deltog derfor i arbejdet omkring dette. Hurtigt skulle der også udvikles nye tiltag. Digitale arrangementer opstod; Læseklubber via teams, boganbefalinger på Facebook, ”Spørg bibliotekaren” digitalt osv. Alle tiltag blev meget vel taget imod. Køen til at få udleveret sin bogpose, to meter fra døren, var lang. På nationalt plan, blev der ideudviklet på tværs af biblioteker og kommunegrænser.

2021 i skyggen af corona 2

På trods af den alvorlige COVID-19-situation, betød det et hurtigt og massivt kompetenceløft af alle medarbejdere, der omstillingsparate kastede sig ud i at afprøve nye arbejdsmetoder, redskaber og samarbejder. Enkelte medarbejdere blev også udlånt til sundhedsafdelingen.

Efterspørgsel på digitale materialer Med COVID-19-situationen steg danskernes og nyborgensernes behov for at læse – også digitalt. Kultur- og Fritidsudvalget gav derfor i februar en ekstrabevilling til brug af eReolen, således at loftet for lån pr. borger kunne forhøjes under nedluknin-

Genåbning og besøgstal Den 21. april kunne Nyborg Bibliotek åbne for første gang i 2021. Det var meget glædeligt at se brugere i bibliotekerne igen. Det var med mundbind og coronapas, men også med stor lyst til viden, læsning og fællesskab. Hele 2021 kunne vi se et stort fald i besøg, både i det daglige og til vores arrangementer. Dette matchede helt det nationale billede fra både biblioteker og øvrige kulturinstitutioner.

Omorganisering Med nye tider, ny ledelse, ny brugsadfærd og behov omorganiserede vi os i 2021. Vi har organiseret os i tre teams; ”Børn & unge”, ”Voksne” og ”Udlån, materialer & flow”. Målet har været en smidig organisation med fokus på forskellige målgrupper,

Vi er organiseret således:

Administration

med det formål at udvikle endnu bedre tilbud til Nyborg Kommunes borgere. For det skal der til, når vi efter to år med corona, skal inspirere brugerne tilbage i bibliotekerne - i skarp konkurrence med nye adfærdsmønstre efter on-and-off lukkede kulturinstitutioner. I 2021 blev det også besluttet at balletskolen Village Ballet organisatorisk skulle flyttes til Nyborg Musikskolen pr. 1. januar 2022.

Frem mod 2022 Selvom året 2021 på mange måder var anderledes, var det også et år der vidnede om kulturens og bibliotekernes aktualitet og værdi i en tid med stor forandring. Vi brænder for at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet! Med det udgangspunkt glæder vi os til at tilbyde bibliotekstilbud i fortsat udvikling og tæt dialog med Nyborg Kommunes borgere i 2022. Af Biblioteksleder Winnie Foldager

Biblioteksleder Souschef BIBLIOTEK

ARKIV

Nyborg Lokalhistoriske arkiv

Nyborg Bibliotek

Team Voksen

Ørbæk Lokalhistoriske arkiv

Ørbæk Bibliotek

Team Børn og Unge

Ullerslev Lokalhistoriske arkiv

Ullerslev Bibliotek

Team Udlån, materialer og flow 3


Inspirerende Vi inspirerer til oplysning,

Sådan arbejder vi på Nyborg Bibliotek Vi arbejder ud fra biblioteksloven, med det formål at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. I Nyborg Kommune har vi fokus på vores kerneopgave, hvor vi som bibliotek bidrager til at sikre

uddannelse og kulturel aktivitet – i vores formidling og i mødet med vores brugere. Både digitalt og fysisk.

Nærværende

Professionelle

Vi møder brugeren i øjenhøjde. Vi er gode

Vi er faglige kompetente. Vi tager

værter.

afsæt i fakta og data. Vi arbejder og tænker digitalt. Vi undersøger

kulturelle fællesskaber for alle Nyborg Kommu-

og afprøver behov og adfærd.

nes borgere. Dette er også formuleret i Nyborg Kommunes bibliotekspolitik. Vores rygrad i alt vi gør, både udadtil og indadtil, er fire værdier, som vi sammen har fundet frem til. Værdierne er: Inspirerende. Professionelle. Nærværende. I bevægelse.

I bevægelse Vi er i udvikling. Vi tager udgangspunkt i brugernes behov og adfærd. Vi er på forkant.

4

5


Biblioteksrådet

I 2019 blev Nyborg Kommunes bibliotekspolitik revideret. I samme ombæring blev det politisk besluttet at oprette et biblioteksråd.

2021 var året, hvor vi i Biblioteksrådet for alvor skulle i gang. Men igen måtte vi, ligesom resten af verdenen, sætte mange ting på pause: Nedlukning, forsamlingsbegrænsninger og isolationsregler satte vores arbejde på stop i perioder.

Biblioteksrådets opgave er:

Biblioteksrådets medlemmer kommer fra mange forskellige steder i kommunen og de fleste er naturligvis bedst bekendt med deres eget, lokale bibliotek. Af den årsag havde vi som ambition at få besøgt og set alle vores biblioteker i løbet af året det er jeg glad forlykkedes.

1.

2.

3.

Udvikling af bibliotekets tilbud og services.

Styrke samarbejdet og medindflydelsen mellem borgere, samarbejdspartnere og bibliotekets ledelse.

Være ambassadører for Nyborg Bibliotek og udvide kendskabet og brugen af dette.

Biblioteksrådet mødes 4 gange om året. Der er 14 medlemmer i rådet: 2 biblioteksbrugere, der vælges ind. 1 udpeget fra Nyborg Kommunes folkeskoler. 1 udpeget fra Nyborg Kommunes daginstitutioner. 1 udpeget fra ungdomsuddannelserne i Nyborg Kommune. 1 udpeget af Nyborg Kommunes ungdomsråd. 1 udpeget af Nyborg Kommunes seniorråd. 1 udpeget af Nyborg Kommunes Handicapråd. 1 udpeget af Nyborg Handel. 1 udpeget af Østfyns Museer. 2 medlemmer fra Kultur- og fritidsudvalget. 6

Derudover sidder Skole- og Kulturchefen samt biblio­teksleder med i rådet.

Biblioteksrådet skal understøtte Nyborg Bibliotek, give input og medvirke til at udvikle og forbedre det. Derfor har vi haft en del aktuelle emner på vores dagsorden: På Nyborg Gymnasium arbejdede vi med Nyborg Kommunes læsestrategi, på Ørbæk Bibliotek havde vi en debat af KL’s oplæg ”Udnyt bibliotekernes potentiale” og på Ullerslev arbejdede vi med et udvalg af bibliotekets fokusområder for 2022.

Endelig afleverede vi høringssvar i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2022. Høringssvaret tog udgangspunkt i den feedback, som brugerne giver i den årlige biblioteksundersøgelse. Her var konflikten mellem plads, behov og ressourcer - særligt i Nyborg - helt åbenlys. Det er derfor glædeligt, at det er besluttet at Nyborg Bibliotek kan tilføre flere publikumsarealer til hovedbiblioteket ved at tage kontorfløjen i brug hertil. Tak for godt samarbejde til alle medlemmer af Biblioteksrådet og Nyborg Biblioteks ledelse. Vi glæder os til 2022!

Ann Helene Nielsen, formand for Biblioteksrådet

Formandsberetning 2021

7


Læselyst, Verdensmål og Fake News. Fokus i 2021

LÆSELYST I 2021 har vi arbejdet målrettet med et konstant fokus på at skabe fællesskaber omkring det at læse. Vi ved at lystlæsningen i Danmark er nedadgående, men at det at indgå i læsefællesskaber, er én af de faktorer, der motiverer til at læse mere. Derfor afholder vi læseklubber, guidet fælleslæsning, opstarter læsekredse, inviterer til forfattermøder m.v.

FN’s Verdensmål Den grønne dagsorden fylder mere end nogensinde i det politiske landskab og i danskernes bevidsthed. Derfor har vi på Nyborg Bibliotek gjort FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, til et af vores fokusområder. Vi ønsker at gøre verdensmålene nærværende for borgerne og inspirere til, hvordan vi som privatpersoner og på et lokalt plan, kan gøre en forskel.

I 2021 udkom vi for første gang også med et skolekatalog, hvori vi tilbyder skolerne en bred vifte af bibliotekstilbud målrettet de forskellige klassetrin. Fokus på indholdet i 2021 var Læselyst, Fake News og Digital Dannelse.

F.eks. arbejder vi i 2021-2023 sammen med 20 andre biblioteker, Danmarks Biblioteksforening og Chora 2030 på at blive verdensmålscertificerede biblioteker. Det gøres bl.a. ved at formidle verdensmålene digitalt i vores udstillinger og med vores arrangementer, samt at skabe en mere bæredygtig drift på Nyborg Bibliotek.

FAKE NEWS 2021 var også året for et kommunalvalg, og her satte vi fokus på Fake News. Vi ser i disse år et fragmenteret medielandskab, hvor b.la. sociale medier udgør en væsentlig del af danskernes, og særligt de unges, nyhedsflow. Derfor er de gamle dyder som kildekritik storaktuelle igen. At fremme og styrke borgernes kildekritiske kompetencer og tænkning, er en at bibliotekets kerneopgaver og kommer til udtryk i den daglige vejledning, i bibliotekstilbud til skoler og ved foredrag mv. om emnet.

8

Du kan følge fokusområdet på www.nyborgbibliotek.dk/verdensmaal

9


Services på Nyborg Bibliotek

Biblioteksbetjening På vores tre biblioteker i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk, kan du låne skønlitterære og faglitterære bøger samt musik, film og konsolspil. Vi bestiller også gerne materialer hjem fra andre biblioteker, hvis vi ikke har det, du søger.

Biblioteket kommer Alle skal have mulighed for at låne bøger. Derfor tilbyder vi med ordningen ”biblioteket kommer” at levere og afhente biblioteksbøger hver 6. uge hos ikke-mobile borgere. Print Det er muligt at printe, kopiere eller scanne, på alle vores biblioteker.

Vejledning Vi står altid klar til at vejlede dig, når du er på udkig efter nye læseoplevelser, viden om et specifikt emne eller har brug for hjælp til det digitale.

Borgerservice light Vi hjælper dig med digitale selvbetjeningsløsninger som MitID, digital post og borger.dk, Vi har computere på vores biblioteker, som du frit kan benytte.

Kulturel aktivitet Som en del af opgaven i biblioteksloven i tilbyder arrangementer til alle aldersgrupper. Dyk ned i forfattermøder, debatter, inspirationsaftener, børneteater, højtlæsning, kreative workshops og meget mere.

10

Lokalerne, faciliteter Alle borgere er velkomne i vores lokaler — der er fri og lige adgang. Uanset om du har brug for et sted af studere, skal læse avisen, fordybe dig i en bog eller har brug for et mødested til samtale. Lydavis Hver uge udgiver Nota en lydavis til ordblinde og synshandicappede med artikler fra de lokale aviser indlæst på CD. Du kan tilmelde dig lydavisen gennem Nyborg Bibliotek.

Som forening eller gruppe kan man benytte bibliotekslokalerne i Ullerslev og Ørbæk i den selvbetjente åbningstid efter aftale. Læs mere herom på vores hjemmeside.

eReolen Som låner bosat i Nyborg Kommune har du adgang til et bredt udvalg af e-bøger, netlydbøger og podcasts på eReolen, der kan tilgås via ereolen.dk eller som app.

Institutionsbesøg Vi tilbyder biblioteksorientering for alle skoler og uddannelsesinstitutioner. Derudover har vi med vores ”skolekatalog” udarbejdet en række bibliotekstilbud, som kan bookes af skolerne.

Digitale tjenester Vi tilbyder en bred vifte af digitale tilbud fulde af viden, litteratur og vejledninger. Dyk ned i e-bøger, lydbøger, podcasts, fakta, historie, onlinekurser, film, arkivalier og meget mere!

Dagplejedepoter Vi stiller en mindre samling af bøger til rådighed for dagplejerne, som vi kalder dagplejedepoter. Disse udskiftes og tilses én gang om året.

11


Deltagere

79 2.707 Besøgstal på web

Mandag

Onsdag

843 poser

2021

Torsdag

Fredag Lørdag

På nyborgbibliotek.dk

423.205

2021 — NB TOTAL

Facebook

Mandag

Tirsdag

2021

Følgere

Onsdag

1.656

Torsdag

’Biblioteket’ app 12

Søndag ØRBÆK

Udlånstal

Bemandede timer pr. uge

Tirsdag

Besøg

2020

2021

5.061

5.177

Fredag Lørdag Søndag

07:00 - 22:00 10:00 - 13:00 15:00 - 18:00 07:00 - 22:00 10:00 - 13:00 15:00 - 17:00 07:00 - 22:00 10:00 - 13:00 15:00 - 17:00 07:00 - 22:00 10:00 - 13:00 15:00 - 18:00 07:00 - 22:00 07:00 - 22:00 10:00 - 13:00 07:00 - 22:00 07:00 - 22:00 10:00 - 13:00 15:00 - 18:00 07:00 - 22:00 10:00 - 13:00 15:00 - 17:00 07:00 - 22:00 10:00 - 13:00 15:00 - 17:00 07:00 - 22:00 10:00 - 13:00 15:00 - 18:00 07:00 - 22:00 07:00 - 22:00 10:00 - 13:00 07:00 - 22:00

Åbningstider

I alt

Man – Fredag 8:30 - 18:00 Lørdag 10:00 - 14:00 Søndag (okt- mar.) 11:00 - 15:00

ULLERSLEV

2021

NYBORG

Arrangementer

Biblioteket to go

Nyborg Bibliotek I TAL

Besøgstal

Selvbetjent Bemandet Bemandet Selvbetjent Bemandet Bemandet Selvbetjent Bemandet Bemandet Selvbetjent Bemandet Bemandet Selvbetjent Selvbetjent Bemandet Selvbetjent Selvbetjent Bemandet Bemandet Selvbetjent Bemandet Bemandet Selvbetjent Bemandet Bemandet Selvbetjent Bemandet Bemandet Selvbetjent Selvbetjent Bemandet Selvbetjent

13


Nyborg Lokalhistoriske arkiv er Nyborg Kommunes hukommelse.

fra egnen, og på bibliotekets storskærm blev vist sjove film i Den Gamle Biograf.

Det er arkivets formål og opgave at indsamle, registrere, bevare og formidle materialer om Nyborg Kommunes historie.

I 2021 har arkivet i Nyborg deltaget med 14 foredrag og indlæg forskellige steder i kommunen med i alt ca. 270 deltagere.

Navnet Nyborg Lokalhistoriske Arkiv dækker over tre arkiver; Nyborg Lokalhistoriske Arkiv, Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv og Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv. Arkiverne betjenes af i alt 32 frivillige.

I vinduerne mod Kongegade ophænger Nyborg Lokalhistoriske Arkiv 16 plancher, og har i 2021 fortalt om udviklingen på Vesterhavnen og bådehavnen. Denne plancheudstilling blev senere på året erstattet af en udstilling, der i billeder og tekst fortalte om udviklingen i byen i de 50 år, der er gået siden byjubilæet i 1971.

Besøg i et coronaår 2021 bar naturligvis præg af coronapandamien, hvilket kunne ses på arkivernes besøgstal. Det var vort indtryk, at publikum har undladt at besøge arkiverne trods de iværksatte beskyttelsestiltag. Ikke desto mindre blev arkiverne i 2021 besøgt af i alt 306 besøgende.

Julemarkedet blev i 2021 afholdt 4.-5. december og 11.-12. december. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv deltog ved at åbne arkivet for publikum, som havde mulighed for at se arkivets faciliteter. På arkivets storskærm blev der vist filmklip fra Nyborg i 1930’erne og fra transport over Storebælt gennem tiderne afløst af billedserien Punktnedslag i Nyborgs byhistorie.

Sigtepunkter for 2022

Aktivitet i 2021

Nyborg Lokalhistoriske arkiv 14

I efteråret 2021 blev Kulturarv Fyn’s ”Kulturarvs Boxen” opstillet ved det tidligere Aunslev Hospital ved Aunslev kirke. Udstillingen omhandlede historien om Aunslev Hospital. Medarbejdere fra Kulturarv Fyn, Østfyn Museer og Nyborg Lokalhistoriske Arkiv havde arbejdet på udstillingen, som var åben for publikum fra 12. oktober til 16. november. I den periode blev udstillingen besøg af 1433 personer, hvilket var et tilfredsstillende besøgstal. På Arkivernes Dag i oktober havde arkivet i Ørbæk lanceret en fotoudstilling med billeder af soldater

I 2021 har besøgende på www.arkiv.dk samlet fået foretaget 381.764 visninger af arkivalier fra kommunens arkiver. Derudover arbejdes der med affotografering af kort, så disse også kan tilgås digitale. Arkivernes fælles hjemmeside har i 2021 haft 3208 besøgende, som har fået vist 10738 sider.

Åbningstider Nyborg Lokalhistoriske Arkiv Mandag og torsdag kl. 14.00 – kl. 17.00 tirsdag kl. 10.00 – kl. 12.00 Ullerslev Lokalhistoriske Arkiv Tirsdag kl. 15.00 – kl. 17.00 Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv Torsdag kl. 15 – kl. 17.00

Årsskriftet Nyborg før & nu 2020, som var 23. årgang, blev udgivet i 2021 med bl.a. fire artikler af frivillige fra Nyborg Lokalhistoriske Arkiv.

Digitalisering Der er stort fokus på at alle indkomne arkivalier registreres i databaseprogrammet Arkibas, hvorefter de med det samme er tilgængelige for publikum på www.arkiv.dk.

Af Jørgen Havshøj. Daglig leder Nyborg Lokalhistorisk Arkiv

15


Bagside

Torvet 11 5800 Nyborg Telefon: 63 33 70 75 Mail: bibliotek@nyborg.dk nyborgbibliotek.dk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.