Page 1

Õ ª Ä ª Ë Ì ª Ð È É Í

à À Â Ü ß À Í Û

Ó Ë À À Í

Ò Ó Ã È É Í

Î Ä Î Í Ò

ÌÎÍÃÎË, ÎÐÎÑÛÍ ÕÀÌÒÀÐÑÀÍ

ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝÐ Õ Õ Ê

www.erdenetmc.mn

Cu


Mo

3


ÌÝÍÄ×ÈËÃÝÝ

Монгол óлсын “Хорьдугаар зууны манлай бїтээн байгуулалт” Монгол - Оросын хамтарсан “Эрдэнэт їйлдвэр” ХХК нь тїїхэн хєгжлийн замыг туулахдаа Монгол óлсын эдийн засагт тасралтгүй жинтэй хувь нэмэр оруулсаар ирлээ. Манай бїтээлч хамт олон їйлдвэрлэлийн тєлєвлєгєєт даалгаврыг тогтмол давуулан биелїїлýõèéí зэрэгцээ хїдэр боловсруулалтын хэмжээг àíõ òºëºâëºãäñºí 16 ñàÿ òîííîîñ 26 сая тоннд хїргээд байíà. Бид техник технологийн шинэчлэлийг 2020 он хїртэл õèéõ стратеги төлөвлөлтийн дагуу їе шаттай хэрэгжїїлж, бїтээмж, инновацийг тууштай хэрэгжүүлснээр хїдэр боловсруулалтын хэмжээг 35 сая тоннд хїргэх çîðèëò òàâèí àæèëëàæ áàéíà. Манай үйлдвэр нь дэлхийн шилдэг уул уурхайн їйлдвэрїїдийн жишигт хүрч, “Нэн тїрїїнд хєдєлмєрийн аюулгїй байдал”-ыг эрхэмлэн àæèëëàäàã õàìò îëîí þì. “Эрдэнэт їйлдвэр” ХХК íü нийгмийн хариуцлагатай їйлдвэрийн хувьд Монгол óлсын бїхèé ë салбарт бодит хєрєнгє оруулалт тогтмол хийж, Орхон аймаг, Эрдэнэт хотынхоо хєгжлийн òóëàõ õ¿÷, хөгжлийн түлхүүр болж байгаа нь бахархалтай. Монгол óлсын “ТОП-100” аж ахуйн нэгжийг тасралтгүй 13 жил манлайлж байгаа “Эрдэнэт їйлдвэр” ХХК-ийн 6000 гаруй ажиллаг÷тай бїтээлч хамт олны нэрийн ємнєєс болон хувиасаа Та бїхэнд аз жаргал, хамгийн сайн сайхан бїхнийг хїсэн ерєєе!

“Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Ерөнхий захирал, Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавüяат ажилтан Цэрэвсамбын ДАВААЦЭРЭН

2


ÌÝÍÄ×ÈËÃÝÝ Монгол-Оросын хамтарсан “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь өнгөрсөн хугацаанд олон улсын зах зээл дээр нэр хүнд нь ихээхэн өсч, Азийн тэргүүлэх компаниудын нэг болсноос гадна компанийн 35 жилийн ойг тохиолдуулан Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2013 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн Зарлигаар Хөдөлмөрийн гавъяаны улаан тугийн одонгоор шагнагдсан билээ. Манай үйлдвэр дэлхийн шилдэг компаниудтай хамтран ажиллаж байна. Үйлдвэрлэлийг өөрчлөн шинэчлэх, шинэ техник, тэргүүний технологийг нэвтрүүлэх талаар тогтмол явуулж буй ажлын ¿ð дүнд сүүлийн 5 жилд баяжмал дахь зэс 16,9 гаруй мянган тонн, баяжмал дахь молибден 1,1 мянган тонныг төлөвлөгөөнөөс давуулан үйлдвэрлэж, 741,0 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллалаа. Таваарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зардлын хэмнэлтийг тооцон “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн хүчин чадлыг үе шаттай нэмэгдүүлэх нь компанийн үр ашиг, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх гол хүчин зүйл болж байна. Тус компанийí амжилт, хөгжил нь мэдлэг боловсролтой, бүтээлч, нягтарсан хамт олны авъяас, чадварыг дээд зэргээр ашиглахаас шалтгаалж байна. Хуримтлуулсан туршлага, үйл ажиллагааны өвөрмөц онцлогоо мэдэж байх нь компанийн цаашдын хөгжил, Монгол улсын цэцэглэн мандах үндэс болох юм.

“Эðäýíýò үйлдвэр” ÕÕÊ-èéí Ерөнхий захирлын нэгдүгээр орлогч, Ерөнхий инженер

Александр Петрович ФОМЕНКО

3


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

Cu

Ерөнхий захирлын ¯éëäâýðëýë ýðõýëñýí îðëîã÷ Дîðæèéí ДАВААСАМБУУ

4

Ерөнхий захирлын Нийгмийн асуудал хариуцсан орлогч С¿ðýíãèéí СУВДАА

Ерөнхий захирлын Эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн орлогч Бóëãàаãèéí АЛТАНХУЯГ

Ерөнхий захирлын Хөгжлийн асуудал эрхэлсэн орлогч Бàòûí НАМХАЙНЯМБУУ

Ерөнхий захирлын Худалдааны асуудал эрхэлсэн орлогч Хºõºөãèéí ӨЛЗИЙ-ОРШИХ


Mo

5


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

ОЛБОРЛОЛТ Эрдэнэтийн-Овооны зэс, молибдены ордын хїдрийн биет нь зїїнээсээ баруун тийш сунаж тогтсон 4 їндсэн хэсгээс бїрдэнэ. Їїнд: Тєвийн болон Баруун хойд, Зїїн ємнєд, Цагаанчулуут зэрэг хэсгїїд багтдаг. Эдгээр зэс, молибдены хїдрийн биет нь халькозин, ковиллин, халькопирит, оюу, борнит, брошантит, номин, молибденит, делафоссит, тенорит, серицит зэрэг эрдсээс бїрддэг юм. Одоогоор баруун хойд хэсгийг ил аргаар îëáîðëîж байна. Эдїгээ уурхайí урт 2500 м, єргєн нь 1500 м, ашиглалт явуулж буй хамгийн доод тївшин 1265 метр бєгєєд ил уурхайн гїн 135 метрт хїрээд байна. Ашиглалтын эхэнд оройн хэсэг нь далайн тївшнээс äýýø 1606 мåòðò байв. Уурхайн мєргєцгийн єндєр 15 мåòðò, уурхайн хажуугийн íàëóó 370-420, ажлын хамгийн бага талбайí ºðãºí 45-50 мåòðò байхаар тєлєвлєсєн болно. Уулын цулыг Германы LIEBHERR-994B гидравлик экскаватор, ОХУ-ын ЭКГ-10, ЭКГ-15 маркийн экскаватораар ачиж байна. Єрємдлєгийн ажлыг СБШ-250, МНА-32 єрмийн машинаар гїйцэтгэдэг. Àвто тээврийн зам барьж байгуулах, засварлах мєн овоолгын ажлыг Япон, АНУ, Германы уулын тоног тєхєєрємж болох “Liebherr” фирмийн PR-764, Японы “Komatsu” фирмийн D-275A, 824G, WD-500 гинжит болон дугуйт бульдозерууд, WA-800, WA-600, Liebherr L-581 шанагат ачигч, “Caterpillar”-ын CAT-16Н автогрейдер зэрэг техникээр гїйцэтгэж байна. Уулын тоног тєхєєрємжийн бїх тєрлийн засвар хийäýã 6000м2 бүхий талбайтай засварын газартай.

6

Cu


Mo

ХҮДРИЙН ИЛ УУРХАЙ

Тус уурхай íü жилд усанд тэсвэртэй 15000 тонн эмульсын тэсрэх бодис їйлдвэрлэдэг заводтàй бєгєєд тэсэлгээний хэрэгсэлд Австралийн “Оrica Exsel”-г ашигладаг. 2009 оноос АНУ-д їйлдвэрлэсэн “Rothenbuhler engineering” фирмийн алсын зайнаас тэсэлгээ явуулах аппаратыг уурхайн тэсэлгээíèé àæèëä нэвтрїїлээд байна. 2011 онд “Mongolian Mining Journal Awards” çàðëàñàí íîìèíàöèàñ “Øèëäýã óóðõàé”-ààð øàëãàðñàí. 7


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

ТЭЭВЭРЛЭЛТ

Cu Автотээврийн байгууллага нь технологийн тээвэр, тєрєл бїрийн маркийн автомашины, тусгай зориулалтын машин механизмын гэсэн їндсэн гурван хэсэгтэй. Эдгээр хэсгїїдийн автомашинд їйлчлэх авто засварын гурван газартай, 830 гаруй ажилчидтай юм.

8


Mo

АВТОТЭЭВРИЙН БАЙГУУЛЛАГА 130 тоннын даацтай БелАЗ-75131 маркийн хїнд даацын авто єєрєє буулгагчаас эхлээд суудлын автомашин хїртэл тєрєл бїрийн маркийн 290 гаруй хєдлєх бїрэлдýхїїнтэйгээр уулын цул тээвэрлэх, їйлдвэрийн ажиллагсдыг зєєх, зам талбай засварлах, цэвэрлэх, хаягдлын аж ахуйн далан хийх, їйлдвэрлэлийн шаардлагатай ачаа, бараа материал тээвэрлэх ажлыг гїйцэтгэж байна. Технологийн тээврийн хэсэг нь жилд 17,9 сая шоо метр уулын цул тээвэрлэж, 150 сая тонн километрийн ачаа эргэлт хийдэг бєгєєд тєрєл бїрийн маркийн болон тусгай зориулалтын машин механизмын хэсэг жилд 474,9 мянган машин цагийн ажил гїйцэтгэж байна. Герман улсын дэлхийд алдартай “ТIР-ТОР” фирмийн резин дугуй засварлах технологи àøèãëàäàã áà автомашины хєдєлгїїрийг ашиглалтын нєхцєл дэх аливаа ãýìòëýýñ урьдчилан сэргийлэх, хєдєлгїїрийн нєєц бололцоог дээд зэргээр ашиглах, тїїнчлэн тосыг ажиллах чадвараас нь хамааруулан солих журàм тогтоох зайлшгїй шаардлагын улмаас хєдєлгїїрийн тосонд спектрийн шинжилгээ хийх лабораторè байгуулан àæèëëàñíààð õºäºëã¿¿ðèéí òîñíû çàðöóóëàëòûã 40-50 õóâü áàãàñãàæ, õºäºëã¿¿ðèéí àæèëëàõ íîðìàòèâûã 2-3 äàõèí íýìýãä¿¿ëñýí. “CUMMINS” маркийн хєдєлгїїр турших, хэвшїїлэх стенд, тэжээлийн системийн эд ангиудыг шалгах, тохируулах, засварлах тоног тєхєєрємж, Итали, Бельги улсын тєхєєрємжєєр тоноглогдсон “АВТО СЕРВИС”, автомашины бїрэн автомат угаалга, сансрын хиймэл дагуул ашиглан алсаас хянах, удирдах диспетчерийн “ВИСТ” систем, їїрэн холбооны сїлжээ ашиглан хянах “АВТОТРЕКЕР” систем зэрэг олон шинэ техник технологи нэвтрїїлэн ажиллаж байна.

9


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

БОЛОВСРУУЛАЛТ

Cu

Баяжуулах фабрик нь хїдэр бутлах, нунтаглах, хєвїїлэн баяжуулæ, гарган авсан зэс, молибдены баяжмалыг шїїн хатааæ, ачих, òåõíîëîãèéí хаягдлàà хуримтлуулах гэсэн технологийн нарийн бїтэц, зохион байгуулалттай їйлдвэрлэлийн їндсэн цех юм. Хїдэр бэлтгэх технологийн хоёр шугам ажиллаж байна. Нэг дэх шугам нь жилд 20,5 сая тонн хїдэр боловсруулах хїчин чадалтай бєгєєд хїдрийг конусан бутлуураар гурван їе шатаар бутлан, шигшиж, цааш бємбєлєгт МШЦ-5,5х6,5, МШЦ-5,8х6,9 болон МШЦ-3,2х4,5 тээрмїїдээр хоёр їе шатаар нунтаглаí áàÿæóóëäàã. Хоёр дахь шугам нь жилд 5.150 сая тонн хїдэр хїлээн авах хүчин чадал бїхий єєрєє нунтаглах хэсэг юм. Хїдрийг хацарт бутлуураар буталж, бутлагдсан хїдэр эхний шатанд 160 м куб эзэлхїїн бїхий õàãàñ єєрєє нунтаглах тээрэм ММС-90х30, хоёр дахь шатанд 140 м куб эзэлхїїнтэй МШЦ-5,5х6,5 бємбєлєгт тээрмээр нунтаглаж, булинга хэлбэрээр Нунтаглан баяжуулах хэсэг рїї єєрєє урсах шугамаар тээвэрлэãäдэг.

10


Mo

БАЯЖУУЛАХ ФАБРИК Öààøèä ºðãºòãºë øèíý÷ëýëèéí àæèë õèéñíýýð æèëä 35 ñàÿ òîíí õ¿äýð áîëîâñðóóëàõ õ¿÷èí ÷àäàëä õ¿ðýõ þì. Хїдэр баяжуулах технологи нь õºâ¿¿ëýí áàÿæóóëàëòûí àðãààð ÿâàãäàõ áà õàì áàÿæóóëàëò, çýñ-ìîëèáäåí-ïèðèòèéí áîëîí ñàëãàõ ïðîöåññîîð çýñèéí áîëîí ìîëèáäåíû áàÿæìàëûã ãàðãàí àâíà. Баяжуулах процессын үед гарч байгаа хаягдал булинга насосоор хаягдал хураах хиймэл нууранд шахагдан хуримтлагдах ба тунасан усыг эргэж технологийн процесст хэрэглэдэг. Баяжуулах фабрик èйнхүү олон улсын стандартад тохирсон зэс, молибдены баяжмал үйлдвэрлэж байна.

11


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

ÒÎÍÎà ҪժªÐªÌÆÈÉÍ ÇÀÑÂÀÐ, Засвар механикийн завод нь технологийн тоног тєхєєрємжид их, дунд, урсгал засвар хийх, элэгдсэн эд ангийг сэргээн засварлах, тоног тєхєєрємжийг резин болон корундаар хуяглах, металл хийц болон стандартын бус тоног тєхєєрємж, сэлбэг хэрэгсэл їйлдвэрлэх, цахилгаан тоног тєхєєрємж засварлах, єргєн тээвэрлэх машин механизмд оношлогоо засвар хийх, ган, ширэм, єнгєт металл хайлж эд анги цутгах їндсэн їїрэг гїйцэтгэдэг. Засвар механикийн завод нь Èл уурхайн їндсэн тоног тєхєєрємж болох бульдозер, экскаватор, Баяжуулах фабрикийн бутлуур, тээрэм, 20-иод нэр тєрлийн шахуурга, хөвүүлэн баяжуулах машины камерууд, гидроциклон, авто тээврийн байгууллагын 110, 130 тонны даацын БелАЗ, бульдозер, автогрейдер, авто-ачигч зэрэг олон тєрлийн тоног тєхєєрємж, техникийн эд анги сэлбэг хэрэгсэл, резин эдлэл їйлдвэрлэж байна. Орчин їеийн техник, технологийн дэвшлийг їр дїнтэй нэвтрїїлэн ашиглаж зах зээл, хэрэглэгчдийн хэрэгцээ, стандартад нийцсэн импорт орлох бїтээгдэхїїний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх нь тус заводын хөгжлийн зорилт юм.

12

¯ÉËÄÂÝÐËÝË

Cu


Mo

ЗАСВАР МЕХАНИКИЙН ЗАВОД

www.rmz.mn

13


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

ЗАХ ЗЭЭЛ БА ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ Чанар хяналтын хэлтэс нь үндэсний болон Олон улсын итгэмжлэлийн нэр хүндийг өндөрт өргөж, тус компанид бүтээгдэхүүний чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2008 стандарт нэвтрүүлсэн. “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь чанарын удирдлагын болон байгаль орчны аюулгүй байдлын хяналтын иж бүрэн тогтолцоог мөрддөг. Лабораториуд нь Монголын уул уурхай, хүнд үйлдвэр (төмөрлөг), газрын тос, байгаль орчны салбарт ISO/IEC 17025:2007 стандартын шаардлагад нийцсэн лабораторийн хөндлөнгийн хяналтын шинжилгээг гүйцэтгэх мэргэшсэн чадварлаг боловсон хүчин, сүүлийн үеийн техник технологи, шинжилгээний аргын иж бүрэн фондтой, орчин үеийн мэдээллийн (LIMS) болон химийн бодисын удирдлагын автоматжуулалтын иж бүрэн тогтолцоог хэрэгжүүлдэг.

14

Cu


Mo

ЧАНАР ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС ×àíàð õÿíàëòûí õýëòýñ íü Эрдэнэтийн Îвоо орд газрын геологи хайгуул, хүдрийн олборлолт, Баяжуулах фабрикийн технологийн горим, зэс, молибдены металл авалт, Засвар механикийн заводад үйлдвэрлэж буй хар ба өнгөт төмөрлөг хийцийн чанар, Дулааны цахилгаан станцын зуухны уур, усны горим, нүүрсний чанар, Авто тээврийн хүнд машин механизмд шаардлагатай бензин, шатахуун, тос тосолгооны материал, импортын ба экспортын бүтээгдэхүүнд лабораторийн сорилт гүйцэтгэж, технологийн хяналт, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангаж ажилладаг. Тус хэлтэс нь Захиргаа, Техник хяналтын алба, Хэмжил зүйн алба, Химийн төв лаборатори, Металлын лаборатори, Шатах тослох материалын лаборатори, Түлш-усны лабораториас бүрддэг. Лабораториуд болон Хэмжил зүйн алба нь 1987-2010 онд MNS ISO/IEC 17025 стандартаар тус бүр 8 удаа, Техник хяналтын алба MNS ISO/ IEC 17020 стандартаар 2 удаа итгэмжлэгдсэн.

15


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

ЭРЧИМ ХҮЧ

Cu ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЦЕХ Эрчим хүчний цех нь Эрдэнэт хотын үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, хүн амыг цэвэр усаар хангаж, бохир усыг татан зайлуулж цэвэрлэх үйлчилгээ, “Эрдэнэт үйлдвэр“ ХХК-ийг эргэлтийн усаар хангах, үйлдвэрлэлийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ацетилен ¿éëäâýðëýõ үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус цех нь жилд 20-21 сая.м3 цэвэр ус олдворлож Эрдэнэт хотын хүн ам, аж ахуйн нэгжүүд болон “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн технологийн хэрэгцээнд түгээдэг. Жилд 8-9 сая.м3 бохир ус хүлээн авч 96-98 õóâü цэвэршүүлж байна. Түүнчлэн хиймэл нуураас жилд 70-74 сая.м3 эргэлтийн усыг “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн технологийн хэрэгцээнд зориулан шахдаг. Жилд 3436 мян.м3 ацетилен, 116-118 мян.м3 хүчилтөрөгч, àçîò үйлдвэрлэж, өөрийн хэрэгцээнээс гадна Эрдэнэт хотын үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдийн хэрэгцээнд нийлүүлж байна.

16


Mo ÄÓËÀÀÍÛ ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÑÒÀÍÖ

ЦАХИЛГААН ЦЕХ

1976 онд Дулааны станц ашиглалтанд орсон. Тус станц нь цагт 435°С-ийн халуунтай, 39 ата даралттай, цагт 75 тонн уур үйлдвэрлэх хүчин чадалтай БКЗ-75-39 ФБ маркийн 6 зуухтай. Äулааны суурилагдсан хүчин чадал 310 Гкал/цаг þì. Байгуулагдсан эхний жилүүдэд Эрдэнэт хотыг á¿õýëä íü дулаанû ýð÷èì õ¿÷ýýð õàнгаж байсан. 1988 îíîîñ “Ýðäýíýò ¿éëäâýð” ÕÕÊ áîëîí ¿éëäâýðëýëèéí ä¿¿ðýãò áàéðëàõ àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí òåõíîëîãèéí õýðýãöýý, áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí õàëààëòын õýðýãöýýã óóð, õàëóóí óñààð õàíãàí àæèëëàæ áàéíà. Æèëä 370 ìÿí.Ãêàë äóëààíû ýð÷èì õ¿÷èéã 82,8 км урт дулааны шугамаар хэрэглэгчдэд нийлүүлж байна. 2012 îíä “Dresser Rand” компанийн үйлдвэрлэсэн 2,5 МВт-ын хүчин чадалтай хоёр турбингенератор суурилуулж Дулааны цахилгаан станц болон ºðãºæñºí.

Цахилгаан цех нь 6-110 кВ хүчдэлийн 374,6 мВА суурилагдсан чадал бүхий дэд станцууд, 94,4 км кабель шугам, 37,4 км агаарын шугам, 480 гаруй таслуур, 2000-аад нэгж бусад тоноглол бүхий томоохон цахилгаан түгээх сүлжээгээр дамжуулан õýðýãëýã÷äýý жилд дунджаар 760 орчим сая кВт цахилгаанаар хангаж байна.

17


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

ÕªÃÆËÈÉÍ Ò¯¯ÕÝÍ ÒÎÂ×ÎÎÍ 1978 он. Анхны баяжмал гарган авч, жилд 4 сая.тонн хүдэр олборлох, боловсруулах хүчин чадал бүхий уулын баяжуулах “Ýðäýíýò” үйлдвэрийн эхний ээлжийг ашиглалтанд оруулав. 1980 он. Жилд 8 сая.тонн хүдэр олборлох, боловсруулах хүчин чадал бүхий үйлдвэрийн хоёрдугаар ээлжийг ашиглалтанд оруулав. 1981 он. Үйлдвэрийн дөрөвдүгээр ээлжийг ашиглалтанд оруулж, жилд 16 сая.тонн хүдэр олборлох, боловсруулах хүчин чадалтай болов. 1989 он. Уулын баяжуулах үйлдвэрийн тавдугаар ээлжийг ашиглалтанд оруулж, хүдэр олборлох, боловсруулах хүчин чадлыг жилд 20 сая.тонн хүртэл нэмэгдүүлэв. Баяжуулах үйлдвэр ашиглалтанд орсноос хойш 1 сая.тонн зэс àãóóëñàí баяжмал үйлдвэрлэв. 1994 он. “Эрдэнэт” үйлдвэрийн хөгжлийн шинэ концепц (1994-2004)-ийг баталсан бөгөөд “Тэсрэх бодисын үйлдвэр” ашиглалтанд орсноор энэ төрлийн бүтээгдэхүүнýý𠺺ðèé㺺 á¿ðýí õàíãàæ ýõëýâ. 1995 он. Баяжуулах фабрикийн VI секцийн баяжуулах машинуудад техникийн бүрэн шинэчлэл хийж, Хүдрийн ил уурхайд СБШ-250 МНА маркийн өрмийн шинэ машин àøèãëàæ эхлэв. 1996 он. Монгол улсын Засгийн газар “Эрдэнэт” үйлдвэрт хэрэгжиж буй хөгжлийн шинэ концепц (1994-2004)-ийг авч хэлэлцээд “Эрдэнэт” үйлдвэрийн техникийн шинэчлэлийг бүрэн хийх тухай Засгийн газрын 05 тоот тогтоол гаргав. Catterpillar фирмийн 136 тн даацтай, БелАЗ-7512 маркèéн 120 тн даацтай өөрөө буулгагчуудыг үйлдвэрèéí òåõíîëîãèéí òýýâýðò нэвтрүүлэв. 1997 он. Хүдрийн ил уурхайд шинэ маркийн ЭКГ-10 экскаватор àøèãëàæ эхэлсэн бөгөөд үйлдвэр ашиглалтанд орсноос хойш 2 сая.тн зэс àãóóëñàí баяжмал үйлдвэрлэв.

18

Cu


Mo 2000 он. “Эрдэнэт” үйлдвэрт 15-аас дээш жил ажилласан хүмүүст амьдарч буй орон сууцыг нь үнэ төлбөргүй хувьчлах шийдвэр гаргав. Дараа нь Зөвлөлийн 31-р хуралдаанаас “Эрдэнэт” үйлдвэрийн бүх ажилчдыг дээрх шийдвэрт хамааруулах тухай шийдвэр гарав. Мөн хам хөвүүлэн баяжуулах 10 ñàÿ òîíí õ¿÷èí ÷àäàë á¿õèé õîñîëìîë хэсгийг ашиглалтанд оруулж, жилд 24 сая.тонн хүдэр боловсруулах хүчин чадалтай болов. 2001 он. Нэгдүгээр хосолсон секцийн техникийн шинэчлэлийг бүрэн дуусгаснаар тус секц нь 10 сая.тн хүдэр áàÿæóóëàõ хүчин чадалтай болов. 2002 он. Авто тээврийн байгууллагад БелАЗ-75145 маркийн 130 тн даацтай өөрөө буулгагч àøèãëàæ эхлэв. 2005 он. Хүдрийн ил уурхайд “Liebherr” фирмийн 18м3 эзэлхүүнтэй шанага бүхий экскаваторыг үйлдвэрт ашиглаж эхлэв. Үйлдвэр ашиглалтанд орсноос хойш 3 сая.тонн зэс àãóóëñàí баяжмал үйлдвэрлэв. 2006 он. Баяжуулах фабрикийн 5-р ээлжийг бүрэн шинэчилснээр төслийн хүчин чадлыг 5 ñàÿ.òîííîîñ 6 сая.тн хүдэр боловсруулах õýìæýýíä õ¿ðãýâ. 2008 он. Монголд анх удаа 15 ìåòð êóáûí øàíàãàòàé ЭКГ-15 гинжит экскаваторыг ашиглалтанд хүлээн авав. “Эрдэнэт” үйлдвэрийн эхний ээлж ашиглалтанд орсны 30 жилийн ойн баярын хурал 2008 оны 12-ð сарын 13-нä болов. 2010 он. Жилд 6 сая тонн хүдэр áàÿæóóëàõ хүчин чадалтай, бүрэн шинэчлэгдсэн 3-р секцийг ашиглалтанд оруулсан. 2011 он. Баяжуулах фабрикийн хөвүүлэн баяжуулах 4-р секцийг шинэчилж ашиглалтанд оруулсан. 2012 он. Хүдэр боловсруулалт 26,0 сая.тн-д хүрэв. 2013 он. Баяжуулах фабрикийн хөвүүлэн баяжуулах 6-р секцийг шинэчилж ашиглалтанд оруулав.

19


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Cu

ТЭЭВЭРЛЭЛТ ДАМЖЛАГА ӨРӨМДЛӨГ ТЭСЭЛГЭЭ ОЛБОРЛОЛТ

БУТЛАЛТ

БОЛОВСРУУЛАЛТ

ЭКСПОРТ

БАЯЖМАЛ АЧИЛТ

ХАЙГУУЛ

ҮЗҮҮЛЭЛТ

20

Үйлдвэрлэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд Хэмжих нэгж

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Уулын цул

3

мян.м

15889

15865

16730

18410

18650

18550

Хүдэр олборлолт

мян.тн

25346

25787

27010

27920

27550

27090

Хүдэр боловсруулалт

мян.тн

23807

24447

25327

25280

25300

25550

ҮЗҮҮЛЭЛТ

Хэмжих нэгж

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Уулын цул

мян.м3

18780

18430

15400

16370

17150

17600

Хүдэр олборлолт

мян.тн

27780

27570

28200

27575

27550

27780

Хүдэр боловсруулалт

мян.тн

25600

25640

25920

26060

26100

26030


Mo

Үйлдвэрлэлийн үндсэн үзүүлэлтүүдèéí ãðàôèê

21


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

ХӨГЖЛИЙН ЗҮГТ СТРАТЕГИ 2010 оны 4-р сард “Эрдэнэт їйлдвэр” ХХК-ийн Зєвлєлийн ээлжит 43-р хуралдаанаар баталсан “Эрдэнэт їйлдвэр” ХХК-ийг 2010-2015 онд (2020 он хїртэл) хєгжїїлэх стратеги тєлєвлєгєєний дагуу їйлдвэрийн тоног тєхєєрємжийг эрчим хїч, цахилгаан энерги бага зарцуулдаг, байгаль орчинд ээлтэй орчин їеийн шинэ техник технологи нэвтрїїлэх замаар боловсронгуй болгож, їйлдвэрлэлийн хїчин чадлыг 2015 оноос жилд 35 сая тн хїдэр боловсруулах болгон нэмэгдїїлэх, нэгж бїтээгдэхїїний зардлыг бууруулах, улмаар нэмїї єртєг шингэсэн эцсийн бїтээгдэхїїн їйлдвэрлэхэд чиглэн ажиллаж байна. Өндөр хүчин чадлаар урт хугацаанд ажиллах бололцоог хангахын тулд түүхий эдийн нөөцийг нэмэгдүүлэх нь чухал юм. Тиймээс одоо ажиллаж байгаа уурхайг өргөтгөх,”Эрдэнэтийн овоо” ордын төвийн хэсгийг ашиглаж эхлэхээс гадна урьдчилан тогтоогдсон илэрц бүхий хайгуулын талбайнуудад нарийвчилсан геологи хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж, нөөцийг тогтоон баталгаажуулах ажлууд хийгдэж байна.

22

Cu


Mo БҮТЭЭМЖ - ИННОВАЦИ “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн Баяжуулах фабрикт 2005 оноос бүтээмж дээшлүүлэх “Эрдэнэт” хөтөлбөр õýðýãæèæ бүтээмжийн хөдөлгөөн өрнөж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд ажиллагчдын бүтээлч хандлага дээшилж олон арван үр бүтээлтэй санал, санаачèëгà хэрэгжиж үйлдвэрт үр дүнгээ өгч байна. Энэ туршлагыг компанийн бусад цех, нэгжүүдэд нэвтрүүлэх зорилгоор 2011 оноос “Хүн-Эрдэнэ” хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Орчин үеийн шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд түргэн нэвтрүүлэх, техник, технологийн шинэчлэлийг хурдасгах, мэргэжилтнүүдийн бүтээлч санаачлагыг өрнүүлэх, дэмжих зорилгоор “Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-д инновацийн тогтолцоо бүрдүүлэх нь” журмыг 2013 оноос хэрэгжүүлж эхлээд байна. Инновацийн тогтолцоог нэвтрүүлснээр үйлдвэрлэлийн үр ашиг, бүтээмжийг дээшлүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг сайжруулахад бүтээмжийн хөдөлгөөний хүрээнд гарч буй шинэ санал санаачлагуудыг хэрэгжүүлэх, үйлдвэрийн ажилтан бүр оюуны бүтээл, инновацийн саналаа өгч бодитой хувь нэмэр оруулах боломжтой болж байна.

23


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

НЭН ТҮРҮҮНД ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрхэмлэн “Монгол улсын үндсэн хууль”, “Хөдөлмөрийн тухай хууль”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль”, MNS OHSAS 18001:2012 стандартыг õýðýãæ¿¿ëýí “Нэн түрүүнд - Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал” бодлогыг компанийн удирдлагын салшгүй хэсэг, нийгмийн хариуцлагын гол шалгуур болгон ажиллаж байна.

24

Cu


Mo ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЭЛТЭС

SAFETY FIRST

25


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

ЭКО МЕНЕЖМЕНТ

Cu

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ УДИРДЛАГА “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь áайгаль орчны удирдлагын тогтолцооны менежментийн îëîí óëñûí ISO 14001:2004 стандартыг хэрэгжүүлж гэрчилгээг àâñàí Ìîíãîëûí àíõíû áàéãóóëëàãà áîëñîí.

26


Mo

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТЭС ХАЯГДЛЫН АЖ АХУЙН ЦАГААН ТООС “Эрдэнэт” үйлдвэрийн хаягдал болох цагаан тоосны нөлөөг бууруулах зорилгоор боловсруулсан “Цагаан тоос” хөтөлбөрийг Байгаль орчны сайдын зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, сайдын тушаалаар батлагдсан хөтөлбөр төлөвлөгөөний дагуу тодорхой ажил зохион байгуулàí ажиллаж байна. Сүүлийн æèë¿¿äýä цагаан тоосыг хар шороон хөрсөөр дарах, хаягдал ýðãýëòèéí усаар чийглэх ажлыг хийсээр байна. НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ Хүдрийн èл уурхайн хоосон чулуулгийн 3-ð овоолго дээр 22.5 га талбайä нөхөн сэргээлтийн ажил хийж 29000 гаруй мод, бут тарьж ургуулаад байна. ̺í õîâîðäñîí àí àìüòàí ºñãºí ¿ðæ¿¿ëýõ çîðèëãîîð áóãûí èëèé, òàðâàãà íóòàãëóóëëàà. ОРЧНЫ ХЯНАЛТ Àâòî машинд суурилóóëæ тоноглосон áайгаль орчны “Хөдөлгөөнт лаборатори” нь хими, физик-химийн орчин үеийн нарийвчлал өндөртэй зөөврийн болон суурин багаж, хэмжих хэрэгслүүдийг ашиглаж хэмжилт шинжилгээ хийдэг ба үйлдвэрийн бүсийн болон Орхон аймгийн бүс нутгийн хүрээлэн буй орчны бохирдолтын хэмжээг тодорхойлон хяналт тавьдаг. ХААЛТЫН МЕНЕЖМЕНТ “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хуулийг дээдлэн одооноос эхлэн хаалтын ìåíåæìåíòèéí төлөвлөгөө боловсруулж, цаашид бий болох баяжуулалтын тоног төхөөрөмжийн үйлдвэр, “Эрдэнэт” их сургууль, Олон улсын оношлогоо, эмчилгээний төвийг санхүүжүүлж ирээдүйд чиглэсэн бодлого хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 27


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА БОЛОВСРОЛ “Ýðäýíýò ¿éëäâýð” ÕÕÊ-èéí äýðãýäýõ Технологийн сургууль нь уул уурхайн чиглэлээр дээд боловсролтой мэргэжилтэн, мэргэжлийн ажилчид бэлтгэх, мэргэжил дээшлїїлэх зорилгоор “Сургалт - Эрдэм шинжилгээ - Їйлдвэрлэл” -ийн цогцолбор болон ажиллаж байна. Технологийн сургууль нь Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи, Металлург, Төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, Уул уурхайн ашиглалтын технологи зэрэг найман мэргэжлээр бакалаврын түвшний, КТМС-тай хамтарч Үйлдвэрлэлийн менежмент мэргэжлээр магистрын сургалт явуулж байна. Мөн “Оюутолгой”, “МАК”, “Энержи ресурс” çýðýã ÕÕÊ-èéн захиалгаар уул уурхайн мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх сургалт зохион байгуулж байна.

ЭРҮҮЛ МЭНД ¯éëäâýðèéí Эмнэлэг сувиллûí àëáà нь ýмнэлгийн орчин үеийн багаж, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон, компанийн нийт ажиллагсад, анхдагчèä, ахмадууд, МШӨ-ний óëìààñ хувь тогтоолгосон хүмүүсò ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýõ, эмчлэх, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулдаг. Жил бүр компанийн 6000 ãàðóé ажилтныг нарийн мэргэжлийн эмч нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгт графикийн дагуу хамруулж хэвшлээ. 2013 онд “Эрдэнэт” сувилал íü äàõèí магадлан итгэмжлэгдсэн.

АМРАЛТ ¯éëäâýðèéí “Сэлэнгэ” амралтын бааз нь компанийн ажиллагсдыг жилийн турш хүлээн авч үйлчилж байна. Тус амралт амрагчдыг тав тухтай амрахын зэрэгцээ байгаль экологийн асуудалд их анхаарал тавьдаг. Амралтанд îëîí àðâàí халиун буга, цаа буга, 10-аад төрлийн 50 гаруй шувуу тэжээж байна. Зун хүүхдийн зуслан ажиллуулж нэг ээлжинд 400-450, íèéò 3500 îð÷èì хүүхдийг хамруулж байна. Амралт, зуслангийн материаллаг бааз бэхжиж цанын бааз, спорт заал, талбайн теннис, сагс, волейболын талбайгаар шинэчлэгдлээ. 28

Cu


Mo ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

ЭМНЭЛЭГ СУВИЛЛЫН АЛБА

“СЭЛЭНГЭ” АМРАЛТЫН БААЗ 29


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

СПОРТ СПОРТ ОРДОН ¯éëäâýðèéí õàðúÿà “Хангарьд” спорт клуб нь үйлдвэрийн ажиллагсад, иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, чийрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн биеийн тамир, спортоор хичээллэх нөхцөл бололцоог бүрдүүлж улс, тив, дэлхийн хэмжээний ур чадвартай тамирчдыг бэлтгэх зорилготой ажиллаж байна. Их спорт, “Эрдэнэт” үйлдвэр хоёр ихэр юм гэсэн хэлц үг гарсан нь санамсаргүй хэрэг биш. “Хангарьд” спорт клубын тамирчдаас олимп, дэлхийн дэвжээнд төрийнхөө далбааг мандуулсан алдартнууд төрөн гарсаар байна.

30

Cu


Mo

СОЁЛ, ÓÐËÀÃ

“УУРХАЙЧИН“ СОЁЛЫН ОРДОН Компанийн ажилтнууд болон тэдний гэр бүлийн чөлөөт цагийг соёлтой өнгөрүүлэх, алжаал ядаргааг нь тайлах, ингэснээр ажлын бүтээмжийг дээшлүүлэхэд сайнаар нөлөөлөх, авüяасыг хөгжүүлэх, соёл урлагийн хэрэгцээг нь хангах олон хэлбэрийн ажлыг “Уурхайчин” соёлын ордонг түшиглэн явуулж байна. Тухайлбал, “Сонгодог урлаг 2012” улсын уралдаанд “Эрдэнэт” чуулгын уран бүтээлчид, уран сайханчдын оролцсон “Зүүдний Соннамбула” концерт, “Тэнгэрийн гэрээс” сонгодог жүжиг улсад түрүүлж, “Гран при” цом хүртсэн сайхан амжилт гаргалаа.

31


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

Cu

“НАЙРАМДÀЛ” ӨНДӨРЛӨГ 32


Mo

“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ-ÈÉÍ ÕªÐªÍê ÎÐÓÓËÀËÒÒÀÉ Á¯ÒÝÝÍ ÁÀÉÃÓÓËÀËÒÓÓÄ

ХӨГЖИМТ УСАН ОРГИЛУУРТАЙ ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН

ЧУЛУУН ХҮРХРЭЭ

БУРХАН БАГШИЙН СЭРЭГ ДҮР

УУРХАЙЧДЫН ХӨШӨӨ

ЦЭНГЭЛДЭХ ХҮРЭЭЛЭН

33


“ÝÐÄÝÍÝÒ ¯ÉËÄÂÝД ÕÕÊ

TM

Cu

ЗАХИРГААНЫ БАЙР: Монгол улс 61027 Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Амарын талбай-1 Утас: +976 (0) 1352 73501 Факс:+976 70353002, +976 (0) 1352 73002 УЛААНБААТАР ХОТ ДАХЬ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайвны өргөн чөлөө 14 Утас:+976 (0)11 320561 Факс:+976 (0)11 312039 34

ОХУ-ЫН МОСКВА ХОТ ДАХЬ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР: 117279 Москва хот, Миклухо-Маклайн гудамж, 34-р байр, 71 тоот өрөө Утас: +7 499 724 3852; Факс: +7 499 724 3775 ÁÍÕÀÓ-ÛÍ БЭЭЖИН ХОТ ÄÀÕÜ ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗАР: Бээжин хот, Чао Янг дүүрэг, Донг Сан Хуан гудамж, Хойт зам, Мөнгөн цамхаг 2, Өрөө 1512 Шуудангийн код: 100027 Утас: 0086-10-64106217, 0086-10-64106218 Факс: 0086-10-64106219


Mo

35


“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ХХК www.erdenetmc.mn

Emc mn  
Emc mn  
Advertisement