__MAIN_TEXT__

Page 1

Bếp Núc của Tự Lực Văn Đoàn Theo di cảo viết tay “Đời làm báo” của Nhất Linh, do Nguyễn Tường Thiết, con trai Nhất Linh, trân trọng giao cho ban sưu tầm (có bổ sung thêm).


1


Bẩy người trong Tự Lực Văn Đoàn gồm có: 1/. Nguyễn Tường Tam - Trưởng đoàn - Bút hiệu: Nhất Linh, Đông Sơn, Tam Linh, Bảo Sơn, Lãng Du, Tân Việt. Ông là Giám Đốc cùng Chủ Bút báo Phong Hóa và Thủ lĩnh nhóm Tự Lực Văn Đoàn. 2/. Trần Khánh Giư - Bút hiệu: Khái Hưng, KH, Nhị Linh, Nhát Dao Cạo, Hàn Đãi Đậu và Bán Than. 3/. Nguyễn Tường Long - Bút hiệu: Tứ Ly, Hoàng Đạo, Tường Vân và Đạo Danh Phúc Vân. 4/. Nguyễn Đình Lễ tức Thứ Lễ - Bút hiệu: Thế Lữ và Lê Ta. 5/. Nguyễn Tường Lân - Bút hiệu: Thạch Lam, Việt Sinh và Thiện Sĩ. 6/. Hồ Trọng Hiếu - Bút hiệu Tú Mỡ. 7/. Ngô Xuân Diệu - Bút hiệu Xuân Diệu.

Các Họa sĩ Nguyễn Gia Trí bút hiệu :RIGT, Gtri và GT. Tô Ngọc Vân bút hiệu Tô Tử và Ái Mỹ. Nguyễn Cát Tường bút hiệu Lemur, Cát Tường, CT và AS. Trần Bình Lộc bút hiệu Bloc. Trần Quang Trân bút hiệu Ngym, NM và Ngạc Mai. Lê Phổ. Trần văn Cẩn. Lưu văn Sìu. Lê Minh Đức bút hiệu Bút Sơn (đẻ ra Xã Xệ). Nhất Sách .


Những cộng sự viên khác không ở trong tòa soạn và Tự Lực Văn Đoàn: Cù Huy Cận bút hiệu Huy Cận (thơ mới). Trần Tán Cửu bút hiệu Trọng Lang (phóng sự). Đoàn Phú Tứ (thơ và kịch). Đỗ Đức Thu (tiểu thuyết). Lê Thạch Kỳ bút hiệu Chàng thứ 13 (khoa học). Trần Tiêu (tiểu thuyết). Thanh Tịnh (tiểu thuyết). Phạm Cao Củng bút hiệu Phạm thị Cả Mốc (thơ khôi hài). Nguyễn Khắc Hiếu bút hiệu Tản Đà (dịch Đường thi). Bùi Hiển (truyện ngắn). Tô Hoài (truyện ngắn). Nguyễn Lan Hòa bút hiệu Huyền Hà (Truyện dịch) Nguyên Hồng (tiểu thuyết). Đinh Hùng(tranh khôi hài). Nguyễn Công Hoan (truyện ngắn). Vi Huyền Đắc (kịch). Mụ Béo Saigon (không biết tên thật). Nguyễn Tường Bách (thơ và truyện ngắn)… ….

Profile for NGUOI VIET THU VIEN

02 - BUT HIEU TU LUC VAN DOAN  

02 - BUT HIEU TU LUC VAN DOAN  

Profile for nvthuvien