Lasisuunnittelukilpailu lapsille-Nuutajärvi

Page 1Metsän asukas lasisuunnittelukilpailu Minkälaisia asukkaita on metsässä? Asukas voi olla kasvi, eläin, satuhahmo tai ihan mitä vaan metsässä asustelee. Kilpailu järjestettiin keväällä 2020. Saimme vastauksia yli kahdeltasadalta lapselta, joiden suunnitelmista lasinpuhaltajat valitsivat 24 toteutettavaksi lasista. Teoksia toteutettiin kolmena päivänä Nuutajärvellä Lasikomppanian lasihytissä. Suunnittelijat olivat paikalla mukana tapahtumassa. Teoksista jäjestettiin näyttely, joka oli esillä Vanhassa Hytissä kesän 2020 ajan. Näyttelyn jälkeen kilpailun voittajat saivat oman teoksensa.

Forest inhabitant glass design competition What kind of inhabitants are there in the forest? The resident can be a plant, an animal, a fairy tale character or just about anything living in the forest. The competition was held in the spring of 2020. We received responses from more than two hundred children, whose plans were chosen by glassblowers to be made of glass. The works were performed for three days in Nuutajärvi in ​​the glass cabin of Lasikomppania. The designers were present at the event. An exhibition of the works was held, which was on display in The Vanha Hytti during the summer of 2020. After the show, the winners of the competition received their own work. Tapahtumaa tukivat: The event was supported by:Lasinpuhaltajien työryhmä Glassblowers team

Johannes Rantasalo @johannesrantasalo

Sani Lappalainen @saniglassister

Alma Jantunen @almajantunen

Tommi Tikkinen @tommitikkinen

Julia Töyrylä @juliatoyryla

Jenni Sorsa @jenni.sorsa

Teemu Kylvö @kylvödesign