NU-Avisen nr. 4 2021

Page 1

NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

CARL, ESBEN, LUKAS OG PETER FIK ALLE POKALER MED HJEM FRA ÅRETS KLUB-MESTERSKAB I BADMINTON

NU - AVISEN Nustrup Ungdomsforening AARGANG 47

NU-AVISEN 4-2021.indd 1

4

JUNI 2021

13/06/21 20.24


Den 2. side

En generalforsamling uden de store problemer

v/ NIELS AAGE UTTRUP

Endelig fik vi holdt generalforsamlingen! Så fik vi langt om længe afviklet vores generalforsamling. Tirsdag den 1. juni var 32 interesserede medlemmer mødt op. Flere kom lidt senere til. Dejligt at så mange bakker foreningen op, selv om der jo ikke er sket en hel masse på grund af Covid-19. Vi startede med dejlig smørrebrød fra Warming i Gram. Både formandsberetningen og kassererens fremlæggelse af regnskabet blev godkendt. De mange forskellige udvalg,

2

badminton, fodbold, gymnastik, svømning og »Unge, der er blevet ældre« aflagde alle fine og godkendte beretninger. Bestyrelsen fik genvalgt Ulla Jepsen og Lise Steenberg Olsen. Også i udvalgene blev de fleste genvalgt. Der hvor nogle udvalgsmedlemmer ønskede at stoppe, havde man været ude at sondere terrænet... og fået nye gode kræfter til at stille op. Et flot stykke arbejde, derfor ingen sag for dirigenten denne tirsdag aften i klubhuset!

Gammel Stadsvej 5 · Jegerup Tlf. 7454 1321 · info@byggeriget.dk

NU-AVISEN 4-2021.indd 2

· ·

6500 Vojens www.byggeriget.dk

13/06/21 20.24


BESTYRELSEN

INDHOLD

Formand: Peder Th. Pedersen Tlf. 22 12 20 11 pederthorvald@gmail.com Næstformand: Ulla P. Jepsen Tlf. 20 83 21 48 ullaprehnjepsen@gmail.com Kasserer: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Sekretær: Lærke H. Sigurdson Tlf. 2118 00 49 hurup@live.dk Best.medl.: Jørgen Seeberg Tlf. 60 52 10 13 seeberg50@gmail.com Best.medl.: Martin Schmidt Tlf. 21 47 37 16 mschmidt@live.dk Best.medl.: Annette F. Jacobsen Tlf. 81 75 24 49 alexander2009@live.dk

»Sankt Hans« på byens legeplads v/Ole Thye Gram (GA-NU Spejderne).... 5 Turen til Normandiet v/Anne-Grethe & Oluf / Ninna & Svend........................... 6 Tak for opmærksomheden ved min fødselsdag v/Peder Ellegård........................ 6 Gram Apotek – Sommer i Danmark v/Mette Kofoed............................................... 7 Lille opbakning til dilettanternes generalforsamling v/Karin B. Andersen......... 8 Tak for opmærksomheden ved Gunnars begravelse v/Irene Hansen............... 8 Sidste Nyt! v/Lise Steenberg Olsen....................................................................................... 9 Initiativpokal, Lederpokal og Fiduspokal v/Bestyrelsen i NU................................ 11 Svømning, Petanque, Jubilæum og tennisudvalg v/Lise Steenberg Olsen....... 13 Familie og Fritid udsætter generalforsamlingen v/Marianne Paulsen................ 14 Nyt fra Lokalrådet v/Karin Sand Fisker.............................................................................. 15 Wellness- og sportsmassage v/Elisa Madsen..................................................................... 17 Information fra Nustrup Vandværk v/Svend A. Hansen.......................................... 18 Nustrup Sogns Forsamlingsgaard v/Anne Mette Uttrup Weisbjerg................ 19 Støtteklubbens konstituering v/Brita Kammersgaard................................................ 20 OK støtter sporten i NU v/Lise Steenberg Olsen.................................................... 20 Sportsugeprogram v/Tanja Stengaard......................................................................... 21-24 Badminton-afslutning fredag den 28. maj v/Claus Tolbøll Andersen................ 25 Nustrup kirke med gudstjenester og konfirmander v/Christian Munch........ 26 Sommerudflugt til Als og Tirsdagsklubbens program v/Christian Munch..... 27 Arbejdsdag på legepladsen v/Ulla P. Jepsen.................................................................... 30 Gabøl og omegns Beboerforening v/Lars Kirkebæk Juhler................................... 31 Hallens generalforsamling gav helt nye folk v/Brian Enné.................................. 32-33 Tennisudvalget siger tak til Gert og Jørgen v/Lise Steenberg Olsen................... 34 Aktivitetskalender v/Lise Steenberg Olsen.......................................................................... 34 Spontan familiehygge ved bålhytten v/Melissa McCann Seeberg.......................... 35 Hvordan et mejeri blev til et velfungerende vaskeri v/Aage Vestergaard. 36-37 Fællesskolen Nustrup Sommersted v/Jette la Cour Landergren................... 38-39 Unge, der er blevet ældre v/Lis Nielsen........................................................................... 40 NU fejrer 100 års jubilæum den 1. sept. v/Niels Aage Uttrup.................... 42-43 Præmiespil (4. trækning i 2021) v/Lise Steenberg Olsen........................................ 44

UDVALGSFORMD.

Badminton: Reymund Sørensen Tlf. 21 24 38 36 nu.fjerbold@gmail.com Fodbold: Jonas Hugo Juhl Tlf. 41 81 24 60 jonashmjuhl@hotmail.com Gymnastik: Helene Ø. Boisen Tlf. 61 55 35 52 heleneostergaardboisen@gmail.com Svømning: Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115 lisesteenberg@stofanet.dk Tennis: Claus Tolbøll Andersen Tlf. 61 85 66 92 tol.andersen@gmail.com Unge der er blevet ældre: Lis Nielsen Tlf. 61 72 12 96 Lilian Jakobsen Tlf. 41 81 69 29 Karin Vigsø Tlf. 22 57 32 26

STØTTEKLUBBEN

Formand: Jan Christensen Tlf. 21 70 24 65 janam@mail.dk

NUSTRU P

19

GD

MS

G

UN

21 O

FOREN

IN

NUSTRUPHALLEN

v/Anette Carøe Knudsen Tlf. 74 87 12 10 webmaster@nuhallen.dk

KLUBHUSET

v/Lise Steenberg Olsen Tlf. 21 78 4115

NU-AVISEN 4-2021.indd 3

NUSTRUP UNGDOMSFORENING

NU-Avisen udkommer 7 gange om året i et oplag af 650 – og omdeles til samtlige husstande i Nustrup sogn. Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup REDAKTION Tlf. 2178 4115 · Mail: lisesteenberg@stofanet.dk Niels Aage Uttrup · Kærager 7 · Jegerup Tlf. 6113 34 63 · Mail: nielsaageuttrup@gmail.com HJEMMESIDE Hjemmesiden: www: nustrupuf.dk Webmaster: hellethrysoe@gmail.com

UDGIVER

NU - AV

Nustrup AARG

ISEN

Ungdom

ANG 47

4

sforenin

JUNI

g

2021

Forsiden: Fire friske drenge fik overrakt pokaler ved klubmesterskaberne i badminton. Carl vandt i U 11, Esben fik en 1. plads i U 13, Lukas vandt for andet år i træk for godt kammeratskab og Peter fik vandrepokalen for bedste præstation. Alle spillere fik en medalje for deres gode indsats til træning. Læs mere på side 25 om årets badmintonafslutning. Deadline til NU-Avisen nr. 5 2021: Søndag d. 8. aug. NU-Avisen nr. 5 2021 udkommer: I starten af uge 34

13/06/21 20.24


maler@john-callesen.dk Gammel Stadsvej 5 D · Jegerup · 6500 Vojens · Tlf.: 74 54 35 36

MARKARBEJDE udføres Sanddallund Maskinstation APS arbejder for landbruget året rundt Telefon, morgen og aften 7487 1470 eller mobiltelefon 4072 1570

www.davidsen.as NUSTRU P

19

21

G

4

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 4

n 2021

13/06/21 20.24


NU-AVISEN 4-2021.indd 5

13/06/21 20.24


Nyt fra rejseudvalget

ang. turen til Normandiet

Rejseudvalget v/Anne Grethe & Oluf Gram og Ninna & Svend Hansen

Juhuuuuuu... turen afvikles som planlagt til den pris, som tidl. informeret (7.395,- kr. pr. næse og et tillæg på 1.500,- kr. pr. enkeltværelse). Vi er nu 39 deltagere her fra lokalområdet, der kan glæde sig til denne indholdsrige tur. Er der nogen, der har stor lyst til at bage småkager til vore små kaffepauser undervejs? Så må I endelig sige til. Vi siger på forhånd 1000 tak! Husk betaling senest den 1. juli 2021. God og solrig sommer ønsker Anne Grethe og Oluf Gram Ninna og Svend Hansen

Tusind tak for opmærksomheden ved min 80 års fødselsdag.Tak for hilsener og flagningpå dagen. Tak til alle der har tænkt på mig! Venlig hilsen Peder Ellegård NUSTRU P

19

21

G

6

Tak for opmærksomheden

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 6

n 2021

13/06/21 20.24


NU-AVISEN 4-2021.indd 7

13/06/21 20.24


Nustrup Dilettant & Amatørscene

Kun ganske få til vores GENERALFORSAMLING Karin B. Andersen Covid-19 gav en kort formandsberetning! Onsdag den 27. maj 2021 blev der afholdt generalforsamling i Nustrup Dilettant & Amatørscene. Denne gang med det laveste deltagerantal i mange år, men vi var da lige nok til at kunne gennemføre generalforsamlingen. Der var mange andre gode aktiviteter i Nustrup samme aften samt et skønt solskinsvejr, og det kunne vi ikke helt hamle op med Niels Aage Uttrup blev valgt som dirigent, og han styrede os som vanligt kompetent igennem punkterne på dagsordenen. Formandens beretning var denne gang meget kort, både fordi vi holdt generalforsamling i sept. 2020 sidst og nedlukningen pga. COVID-19. Stykket til Dilettantforestillingen 2021 var valgt, et godt hold var fundet og så lukkede landet ned igen. Manglen på Dilettantforestillingen i år kan mærkes på bundlinjen, derfor håbes på stor opbakning til Revyen i sportsugen. Regnskabet blev gennemgået af kasserer Nynke Sieswerda og godkendt.

Der var valg til bestyrelsen og på valg var Pernille Hye, Anne Mette Uttrup Weisbjerg og Karin Andersen, alle modtog genvalg. Yderligere blev Ingelise Holdensen valgt som suppleant. Efter generalforsamlingen var det tid for det traditionelle bankospil. Da vi ikke var så mange deltagere, blev det til pakkespil i stedet, og der var mange præmier til alle Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig: Formand:.......... Anne Mette Uttrup Weisbjerg Næstformand:.. Pernille Hye Kasserer:........... Nynke Sieswerda Sekretær:.......... Karin B. Andersen Besty.medl:...... Lærke Sigurdsson Suppleant:........ Ingelise Holdensen

Det er en stor glæde for os at kunne afholde revyen i Sportsugen igen. Også i år spiller vi to forestillinger i forsamlingsgården fredag den 6. aug. 2021 kl. 19.00 og igen kl. 20.30. * * * VI GLÆDER OS TIL AT SE JER ALLE IGEN FREDAG DEN 6. AUGUST 2021!

Hjertelig tak for opmærksomheden ved Gunnars begravelse. Tak for blomster og kranse. Venlig hilsen Irene Hansen NUSTRU P

19

21

G

8

Tak for opmærksomheden

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 8

n 2021

13/06/21 20.24


Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 9

19

21 G

DO

MSFOR

G

G IN

G

N

G DO

EN

19

MSFORE

21 G

DO

MSFOR

DO

MSFORE

IN

G MSFORE

21 G

IN

DO

EN

Vi er dybt taknemlig for at du stadigvæk vil lave klubblad for os. Et stort tillykke med dit 40 års JUBILÆUM Håber du bliver ved mange år endnu!

NUSTRUP

UN

EN NU - AVdomISsforening

19

21 G

Nustrup Ungdomsforening 9

G

G IN

E

N

U

OMSFOR

19

IN

21

GD

G

G MSFOR

21

G

STRUP NU

N

IN

v/ Lise Steenberg Olsen

EN

N

N

NUSTRUP

19

IN

G IN

DO

MSFORE

NUSTRUP

UN

G

MSFORE

NUSTRUP

NUSTRUP

21

IN

G

G

IN

N MSFORE

40 års jubilæum? Efter flere førsøg fik vi langt om længe afviklet vores generalforsamling. Vores sædvanlige dirigent Niels Aage Uttrup, kunne også fejres som 40 års jubilar, ja endda halvandet år mere. Niels Aage er trofast ude hos os, siger aldrig nej til at hjælpe (selv om han nu er flyttet til Jegerup). Niels Aage var med da vi startede hallen i 1979, sad i NU´s bestyrelse, halbestyrelsen, badmintonudvalget osv. Og redaktør af NU-AVISEN i rigtig mange år. Det er hans skyld vi har så flot et klubblad, som bliver »rost til skyerne« alle steder fra – og som vi i sognet ikke vil undvære. Ja, Niels Aage du kommer endda til Nustrup og hjælper dine børnebørn med at dele bladet ud i Nustrup by (- så kan du jo også få dig en lille sludder). Du bruger rigtig mange timer på bladet, det kan næsten ikke gøres op. Du har interviewet og lavet mange gode artikler om mennesker her i sognet gennem årerne, og her på det seneste skrevet en del om vores snart 100 års historie, som vi kan fejre onsdag den 1. sept. 2021.

19

G

G

G

G IN

IN

DO

UN

MSFOR

21

G

NUSTRUP

EN

N

DO

UN

IN

19

UN

UN

DO

MSFORE

Sidste nyt! 19

21

G

UN

N

UN

UN

MSFORE

NUSTRUP

G

N

DO

DO

21

UN

21 DO

G

NUSTRUP

19 G

MSFORE

19

21

UN

NUSTRUP

DO

21 G

N

NUSTRUP

19

21

G

N

19

MSFORE

NUSTRUP

19

UN

UN

MSFORE

DO

NUSTRUP UNGDOMSFORENING med . . .

21 DO

G

N

NUSTRUP

19 G

MSFORE

G

NUSTRUP

DO

IN

N

IN

G

G

IN

MSFORE

UN

DO

19

21

UN

UN

UN

G

NUSTRUP

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

21

IN

NUSTRUP

19

N

13/06/21 20.24

N


NUSTRU P

19

21

G

10

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 10

n 2021

13/06/21 20.24


INITIATIVPOKALEN Initiativpokalen gik til Tove Juhl, Gerda Schmidt og Anni Dinesen. Med gavekurv og pokal vil vi takke dem og deres hjælpere for de smukke »Trampestier« vi nu har fået etableret i både Nustrup/Gabøl og i Bæk. Et kæmpe arbejde og et godt og flot initiativ.

FIDUSPOKALEN

LEDERPOKALEN

Fiduspokalen gik til vores damer i fodbold. Lederpokalen gik til Jørgen Seeberg og Her modtager Lærke Sigurdson på vegne Kristina Storm for deres dygtige arbejde af dameholdet pokal og en flot gavekurv. med de mindste børn i fodboldafdelingen.

Slamsugning og spuling af kloak og dræn Har også rodskære anlæg til spuler Ring og hør nærmere på 2068 7470 Kristian Gabelgaard

NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 11

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

Nustrup Ungdomsforening

11

G

OMSFOR

DO

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

13/06/21 20.24


NUSTRU P

19

21

G

12

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 12

n 2021

13/06/21 20.24


FAMILIESVØMNING I RØDDING! Det begyndte så godt, men vi måtte jo slutte først i marts. Så desværre ingen afslutning. Startede igen i efteråret 2020. Her fik vi så lov til at svømme frem til den 12. dec. Vi havde håbet på at komme i gang igen, men nej (Corona). Tak til alle vore livreddere fordi i støttede os... Ove Hartung, Per Jacobsen, Daniel Gabrielsen, Bjarne Gabrielsen, Michael Tamdrup, Brian Bossen og Lene Bylling. Tak til Irene Hansen fordi du hjælper mig! Nu venter vi på at starte op igen: FREDAG DEN 17. SEPT. I RØDDING CENTRET FRA 18.00 TIL 20.00. PETANQUE I NUSTRUP! Der spilles petanque hver fredag fra 09.00 til 12.00 på banen ved tennisbanerne. Alle er velkommen! Du må også godt benytte banen, hvis du får lyst til at spille med nogle venner. 100 ÅRS JUBILÆUM! Som tidligere omtalt, fylder Nustrup Ungdomsforening 100 år den 1. sept. Der er ikke planlagt noget endnu, men der skal nok blive lidt festligheder hen af vejen. På generalforsamlingen den 1. juni var der en del udvalgsmedlemmer, der ønskede at stoppe. Vi vil gerne sige Jer tak for det store arbejde I har lagt i foreningen. Og til alle de nye udvalgsmedlemmer... velkommen til! Lise Steenberg Olsen * * * DET NYE TENNISUDVALG SER SÅLEDES UD: Formand: Claus Tolbøll Andersen, Næstformand: Ninna Hansen, Sekretær: Rita Graasbøll Udvalgsmedlem: Anna Rosenkilde, Udvalgsmedlem: Lise Steenberg Olsen. Ninna Hansen

NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 13

19

21

UN

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung

G

Nustrup Ungdomsforening 13

G

OMSFOR

DO

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

N

13/06/21 20.24


Nustrup og omegn

NUSTRUP OG OMEGN MARIANNE PAULSEN

NUSTRUP SOGNS HUSHOLDNINGSFORENING

Vi venter stadig på at afholde GENERALFORSAMLINGEN

Vi håber at kunne gennemføre den i september måned Se nærmere i næste udgave af NU-Avisen Vi ønsker alle en god sommer!

Salg

·

Service

·

Reservedele SOGNS

NUSTRUP

Alle bilmærker repareres HUSHOLDNINGSFORENING

BRDR. SIMONSEN AUTOMOBILER A/S Overgade 1 · Nustrup · 6500 Vojens Tlf. 74 87 12 18 NUSTRU P

19

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

G

Familie og Fritid

UN

14

21 D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 14

n 2021

13/06/21 20.24


Nyt fra Lokalrådet

v/Karin Sand Fisker Borgerbudgetteringsmøde i hallen i sportsugen onsdag den 4. aug. kl. 19 Vil du gerne have indflydelse Kom og afgiv et forslag til projekter i lokalområder

Hvilke projekter synes DU de 50.000,- kr. skal bruges til i dit lokalområde Alex Bødiker er byrådskandidat i Haderslev Kommune og vil gerne præsentere idéer om vækst og udvikling i de små samfund og om at skabe forandringer

Vi vil gerne at man søger om mindre beløb, så alle byens borgere kan være med. Der findes mange andre puljer, hvor store beløb kan søges Sidste frist for indlevering af forslag er lørdag den 7. aug. 2021 – forslag afleveres til Lokalrådsformand Jens Seeberg, Skolevej 15

Gabøl/Nustrup Lokalråd Der afholdes afstemning af indkomne forslag til fordeling af landdistriktsmidlerne (50.000) i Nustrup Forsamlingsgård mandag 30. aug. kl. 19.00. Til stede vil være formanden for kommunes landdistriksudvalg Bent Kloster – som vil orientere os om lokalrådenes muligheder og virke. Så kom og støt dit forslag! Lokalrådet har afholdt årsmøde den 2. juni 2021 – og har konstitueret sig som flg.: Formand: Jens Seeberg Næstformand: Christian Munch Kasserer: Peter Bjørnskov Sekretær: Anni Dinesen Best.medl./PR: Karin Sand Fisker Formandens afgav beretning og kasseren fremlagde regnskab Revisor er Lisbeth Rokkedahl Hjælpere søges Til vanding af kirsebær alléen på Røddingvej torsdag og fredag formiddag fra kl. 9.00 til kl. 12.00 Vi begynder i uge 25 og frem til uge 40 Henvendelse til Jens Seeberg på tlf. 6174 0490

NU - AVISEN nr. 4 2021

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

Nyt fra Lokalrådet

15

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 15

13/06/21 20.24


Rudi Paulsen 2072 5904 Lærkevej 20 6100 Haderslev paulsentoemrer@gmail.com

NUSTRU P

19

21

G

16

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 16

n 2021

13/06/21 20.24


Elise Madsen, Født 1970 Opvokset og boet i Nustrup frem til 1990 Uddannet massør på massørskolen Fyn februar 2020

Ny massør 11 min fra Nustrup Tidligere Nustrup pige er nu startet som massør i Stenderup mellem Øster Lindet og Rødding hjemme i privaten med fleksible tider, så det passer efter dine behov. Jeg kører også ud, hvis I er nogle stykker, der ønsker behandling. I 2020 tog jeg også fitnessinstruktør uddannelsen gennem Dgi, da jeg i mit frivillige arbejde står for motionscentret i Øster Lindet og nu kan både instruere i træningsprogram (primært for begyndere) og kan bruge den viden i mit job som massør. Jeg har altid arbejdet med mennesker som jobkonsulent og rejsekonsulent, og nu glæder jeg mig til at kunne hjælpe dig med at kunne få det bedre fysisk.

Elise Madsen

Wellness- og sportsmassage • Effektiv og dybdegående sportsmassage mod blandt andet ømme muskler og hovedpine. • Wellnessmassage som fokuserer på nydelse. • infrarød varmetæppe som udsender elektromagnetiske bølger og stråler, der skaber varme og går dybt ind i celler i huden, musklerne og knoglerne. Book tid på www.elisessportsmassage.dk Terpvej 77b, Stenderup 6630 Rødding • tlf. 24 23 86 76 mail: info@elisessportsmassage.dk • www.elisessportsmassage.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

n 2021

Elise Madsen, Født 1970

Wellness- og sportsmassage 17

Opvokset og boet i Nustrup frem til 1990

Uddannet massør på massørskolen Fyn februar 202 NU-AVISEN 4-2021.indd 17

Ny massør 11 min fra Nustrup 13/06/21 20.24


INFORMATION FRA NUSTRUP VANDVÆRK

GENERALFORSAMLING 2021:

Vandværket har den 18. maj afholdt ordinær general forsamling, hvor der var fremmødt 11 personer. Aage Gram ønskede efter 27 år i bestyrelsen ikke genvalg. I stedet blev Henrik Post valgt ind. Lars Ravn blev valgt ind som ekstra suppleant. Efter en årrække som formand ønsker Svend Hansen at træde tilbage til alm. bestyrelsesmedlem. Jørn Johansen blev ved efterfølgende konstituering valgt til ny formand. Hele referatet og regnskab kan ses på hjemmesiden. EJERSKIFTE MV.: Henvendelse vedr. ejerskifte, flytning eller spørgsmål til vandregningen, skal ske til Vandværket eller Vandværkernes EDB-service tlf. 7539 3255 eller mail: post@vand-edb.dk Besøg vandværkets hjemmeside: www.nustrupvand.dk - hvor der er forskellige informationer som vedtægter, regulativ og takstblad. Der er også link til seneste vandprøver. BESTYRELSEN FOR NUSTRUP VANDVÆRK: Formand............. Jørn Johansen 5362 5217 Næstformand..... Henrik Post 2947 8514 Kasserer.............. Thomas Krüger 4035 1231 Sekretær............. Claus Foder 2164 9994 Best. medlem...... Svend Hansen 6131 1534 Vandværkets fælles mailadresse: nustrupvand@bbsyd.dk

NUSTRUP VANDVÆRK

Skolevej 24 · Nustrup · 6500 Vojens · Tlf. 74 87 15 29 nustruptryk@bbsyd.dk · www.nustruptryk.dk NUSTRU P

19

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

G

Nustrup Vandværk

UN

18

21 D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 18

n 2021

13/06/21 20.24


NUSTRUP SOGNS FORSAMLINGSGAARD

Grin og hygge i forsamlingshuset! Anne Mette Uttrup Weisbjerg

GOD UNDERHOLDNING PÅ FARS DAG! Lørdag den 5. Juni 2021 var der atter dækket fint op i Forsamlingshuset. Mange havde brugt vores tilbud om en ekstra sjov fars dags gave og vi var ca. 50 mand samlet til endnu et besøg af Comedy-klubben. Denne gang var det Brian Mørk, Valdemar Pustelnik og Jakob Wilson der sørgede for underholdningen. Der blev grinet godt og taget gas på de fremmødte. Vi fik i hvert fald et nyt udtryk »voksen-kilo« bragt på banen til stor morskab for alle. Det var jo en lørdag aften og der var åbenbart lidt tørt i forsamlinghuset. Der blev nemlig solgt en del mere drikkevarer end tidligere. Dejligt for os og 1000 tak for Jeres støtte. Comedyklubben vil gerne komme igen til efteråret – og så satser vi på at vi ikke skal bruge mundbind og vise Corona-pas længere. Lige nu er »Revy-holdet« godt i gang med at finde sjove historier frem til årets revy. Den spilles FREDAG DEN 6. AUG. 2021 KL. 19 OG IGEN KL. 20.30. Salget af billetterne starter den 1. juli og sælges via Anne Mette på tlf. 2127 1506. I forbindelse med revyen kan der købes »Revy-mad« ved Sportsuge-pladsen... og er der plads til mere så sørger vi fra Nustrup Forsamlingsgaard for et lækkert kagebord. Har du mon tid og lyst til at støtte forsamlingshuset med en kage tager vi meget gerne imod.

COMEDY-KLUBBEN

SÅDAN GIK GENERALFORSAMLINGEN Pkt. 1 Valg af dirigent: Niels Aage Uttrup Pkt. 2 Beretning v/formd.: Jens Pedersen * Trods corona har vi haft 31 udlejninger * Helle Thrysøe har designet plakat, kort, telegrammer og julekort - overskuddet er gået til forsamlingsgaarden * Nyt lydanlæg (støtte fra SEfonden) * Ny garageport sat op i »Hestestalden« - sponseret af Lindab * Rydning af forhaven / klargøring til græs * Ny foldedør mellem de to små sale – med støtte fra Nordea-fonden * Genforeningstræ (Blodbøg) – fra Haderslev kommune * Ny køkkenhjælp (Jette fra Brørup) * Et par Comedy-arrangementer * Sportsuge-revy ved forsamlingshuset – til fordel for Nustrup Forsamlingsgaard * Skal have nyt handicaptoilet - har fra fonde aftaler på 160.000,- kr. Pkt. 3 Revideret regnskab v/Janet Holst Kunne fremlægge et flot positivt resultat Pkt. 4 Valg til bestyrelsen – genvalg til Gerda Terp Christensen og Janet Holst

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

Nustrup Forsamlingshus 19

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 19

13/06/21 20.24


STØTTEKLUBBENS konstituering 2021 Brita Kammersgaard Formand: Jan Christensen 2170 2465 janam@mail.dk

Sekretær: Brita Kammersgaard 4037 5999 britakam@gmail.com

Næstformand: Bjarne Skov Andersen 2782 3553 egegaarden@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Tanja Stengaard 2944 8469 tstengaard@mailme.dk

Kasserer: Michael Carøe Knudsen 6142 9806 michaelcaroe@gmail.com

Suppleant: Tommy Bladt Suppleant: Lars Juhl

Brita Kammersgaard

VI SIGER TUSIND TAK TIL OK BENZIN! 5.465,28 kr. har vi netop modtaget fra OK Benzin. Der var lagt 30% oveni som ekstra penge til klubkassen som støtte fra OK i denne svære corona tid. Tusind tak til OK Benzin! Også en kæmpe tak til alle Jer der på denne måde støtter Nustrup Ungdomsforening. Vi kan godt bruge flere penge til de mange unge mennesker i foreningen. Skulle det have jeres interesse, så må I endelig tilmelde jer til OK. Vores nummer i foreningen er 560957. Der kan også købes el og gas. Det er dejlige penge at få til vores klubkasse. Hilsen fra en glad kasserer! NUSTRU P

19

21

G

20

OK Benzin støtter NU

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 20

n 2021

13/06/21 20.24


NUSTRUP

19 DO

IN

UN G

G

21

MSFORE

N

Sportsuge programmet 2021 Søndag den 1. august til lørdag den 8. august Sport og underholdning Bar, pølser, is, kaffe og tombola Gratis hoppeborge for store og små

Følg os på Facebook (her kan du også se evt. programændringer) Vi modtager VISA Dankort, Mastercard m.m. i baren. Desuden kan du betale på hele pladsen med MobilePay.

NU-AVISEN 4-2021.indd 21

13/06/21 20.24


SØNDAG DEN 1. AUGUST Kl. 13.00 Optoget starter… – Alle er velkommen til at deltage i det festlige optog Kl. 13.00 Telt, boder og hoppeborge åbner. Kl. 13.45 Åbningstale v/ Anton Antonius og Knalde Kalle. Kl. 14.00 Fun-battle / Mace-ball – super sjove aktivitetsspil for alle aldre. Kl. 16.00 Fodbolddart – turnering for unge og voksne. Kl. 18.30 Helstegt pattegris med tilbehør. Voksne 75 kr. / Børn op til 12 år 45 kr. Kl. 19.30 Anders Abrahamsen underholder med et bredt udsnit af klassikere fra Pop & Rock over Folk & Country. Kl. 20.00 Shuffleball v/ Henrik Rosenkilde. Kl. 00.30 Teltet lukkes. MANDAG Kl. 18.30 Kl. 18.30 Kl. 18.30 Kl. 19.30 Kl. 19.30 Kl. 00.30

DEN 2. AUGUST Telt, boder og hoppeborge åbner. Salget af bankoplader starter. Dagen ret Gram Fritidscenter 50 kr. OBS! Bestilles senest dagen før i pølseboden. Hyggefodbold for alle interesserede fra 16-99 år. Det store bankospil starter. Teltet lukkes...

TIRSDAG DEN 3. AUGUST Kl. 18.30 Telt, boder og hoppeborge åbner. Kl. 18.30 Dagen ret Gram Fritidscenter 50 kr. OBS! Bestilles senest dagen før i pølseboden. Kl. 19.00 MTB cykeltur v/Ove Hartung. Mobil 28 22 31 42. Kl. 18.30 Krolf afholdes v/Lisbeth & Thomas Krüger. Kl. 19.30 Mix håndbold v/ Bjarne Skov Andersen. Kl. 20.30 Rafling i teltet v/Henrik Rosenkilde. Kl. 00.30 Teltet lukkes.

NU-AVISEN 4-2021.indd 22

13/06/21 20.24


ONSDAG DEN 4. AUGUST Kl. 16-18 Åbent hus arrangement i Tennisklubben. Kl. 16.30 Familieorienteringsløb (alle aldre), afgang fra Brdr. Simonsen. Rute på ca. 5 km, cykel kan også anvendes til de mindste på ruten. Præmieoverrækkelse lørdag den 7. august. Kl. 18.30 Telt, boder og hoppeborge åbner. Kl. 18.30 Dagen ret Gram Fritidscenter 50 kr. OBS! Bestilles senest dagen før i pølseboden. Kl. 19.00 Borgerbudgettering i hallen – Alex Bødiker præsenterer idéer om vækst og udvikling i de små samfund. Hvilke projekter synes DU de 50.000 kr. skal bruges til i vores lokalområde. Kl. 19.00 Kortspil i hallens cafeteria – alle kan være med v/Lis & Verner. Kl. 00.30 Teltet lukkes. TORSDAG DEN 5. AUGUST Kl. 18.30 Telt, boder og hoppeborge åbner. Kl. 18.30 Dagen ret Gram Fritidscenter 50 kr. OBS! Bestilles senest dagen før i pølseboden. Kl. 19.00 Sognevandring/byvandring. KL. 21.00 Live Musik – Shubiforsjov. Kl. 01.00 Teltet lukker...

NU-AVISEN 4-2021.indd 23

13/06/21 20.24


FREDAG DEN 6. AUGUST Kl. 13-16 Fyraftensøl. – 1 øl + 1 grillpølse 35 kr. Kl. 18.30 Telt, boder og hoppeborge åbner. Kl. 18.30 Nustrup revygryde til 50 kr. pr. portion. Kl. 19.00 Nustrup Revyen i forsamlingsgaarden (1. forestilling) Kl. 20.30 Nustrup Revyen i forsamlingsgaarden (2. forestilling) – Vi gentager kæmpe succesen og er klar med nye aktører og god underholdning – Salg af kaffe og kage. Billetter kan købes hos Anne Mette Uttrup, 21 27 15 06. Kl. 21-22 Happy Hour i baren på øl (gælder ikke for øl kort). Kl. 01.00 Teltet lukker. LØRDAG DEN 7. AUGUST Kl. 08.00 Gratis kaffe og rundstykker i teltet. Sponsoreret af Nustrup Sogns Menighedsråd. Kl. 09.00 Kræmmermarked. Kl. 10.00 Telt, boder og hoppeborge åbner. Kl. 10.00 Ungdoms Fodboldstævne. Kl. 11.30 Gratis sildemad i teltet sponsoreret af Benny Weisbjerg. Kl. 12.00 Dame Senior Fodboldstævne. Kl. 12.30 NU mesterskab i sømslåning v/ Henrik Rosenkilde. Kl. 14.00 Oldboys Fodboldstævne. Kl. 18.30 Spisning i teltet med medbragt mad – Støtteklubben tænder op i grillen. Inviter naboer, venner og bekendte med i teltet. Pr. 10 tilmeldte ved bordet udløser 2 kander øl fra Støtteklubben. Der er præmie til det flotteste pyntede bord. Ingen reservation – så kom i god tid. Kl. 19.00 DJ Christian Rathcke. Kl. 02.00 Teltet lukker. SØNDAG DEN 8. AUGUST Kl. 11.00 Sportsugen 2021 pakkes sammen. Alle er hjertelig velkommen til at hjælpe. Vi siger tak for støtten og tak for hjælpen.

NU-AVISEN 4-2021.indd 24

13/06/21 20.24


Badminton-afslutning

Claus Tolbøll Andersen

Badminton træningen blev genoptaget! Covid-19 har aflyst mange ting det seneste år. Det har også været gældende for vores badminton-spillere. I 2020 blev der ikke mulighed for at afholde den planlagte afslutning, og i -20 lukkede hallen ned lige inden vores juleafslutning. Derfor var det dejligt, at det sidst i april 21 igen blev muligt at spille badminton. Fra spillere og trænere blev der hurtigt stemning for at genoptage badminton-træningen i maj, og ved udgangen af måneden at lave en god afslutning. Til vores afslutning fredag aften d. 28. maj, mødte 12 forventningsfulde unge spillere op i hallen. De startede med at spise pizza og efterfølgende var der pokal-overrækkelser fra årets klub-mesterskab. For U11 fik Carl Østergaard Boisen 1. pladsen, og for U13 fik Esben Tolbøll Andersen for at vinde mesterskabet. Desforuden fik Lukas Weisbjerg for andet år i træk vandrepokalen, som gives for kammeratskab og for særligt at have bidraget til den gode stemning til træning. Peter Østergaard Boisen fik vandrepokalen for bedste præstation og for at være den som havde udviklet sig mest i løbet af sæsonen. Endelig fik samtlige spillere en medalje for deres gode indsats til træning, og trænerne blev selvfølgelig heller ikke glemt for deres gode træning. Derefter blev lyset i hallen slukket, så vi kunne spille natminton. Der blev tændt

GAVER TIL DYGTIGE BADMINTONTRÆNERE

nogle specielle lamper med uv-lys som gjorde, at det blot var striber, net og bold, som var synlige. Det var en sjov og anderledes måde at spille badminton på. I løbet af aftenen anvendte vi desuden uv-lyset til at spille stikbold i mørke med selvlysende bold og veste. Der blev selvfølgelig også spillet almindelig badminton og hygget. Det blev en super hyggelig afslutning med god stemning og højt humør. Nu vil vi nyde sommeren og glæde os til d. 6. sept., hvor den nye sæson starter. Vi glæder vi os til at se gamle såvel som nye badminton-spillere. Efterlysning. Peter Østergaard Boisen skulle have haft inskription på den legendariske »Calle Muller vandrepokal«, men den er desværre pist væk! Hvis nogen har set den, må de meget gerne henvende sig. Pokalen er sidst set i hallen i foråret 2020 kort før første corona-nedlukning. Seneste navn på pokalen er Esben Tolbøll Andersen.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

Badminton-afslutning

25

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 25

13/06/21 20.24


Nustrup kirke

Gudstjenester

Foto: Henrik Rosenkilde JUNI... (A) står for altergang! AUGUST... Søndag d. 20. juni kl. 14.00 Søndag d. 01. aug. kl. 10.00 3. søndag efter trinitatis 9. søndag efter trinitatis Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven! Søndag d. 08. aug. kl. 10.00 Søndag d. 27. juni kl. 10.00 10. søndag efter trinitatis 4. søndag efter trinitatis Søndag d. 15. aug. kl. 10.00 11. søndag efter trinitatis JULI... Konfirmandindskrivning Søndag d. 04. juli kl. 09.00 Søndag d. 22. aug. kl. 10.00 5. søndag efter trinitatis 12. søndag efter trinitatis Peter Heini Glistrup, Bevtoft - prædiker

Søndag d. 11. juli kl. 09.00 6. søndag efter trinitatis

Peter Heini Glistrup, Bevtoft - prædiker

Søndag d. 18. juli kl. 09.00 7. søndag efter trinitatis

(A) (A)

Konfirmation

Onsdag d. 25. aug. kl. 17.00 Familiegudstjeneste * * *

Peter Heini Glistrup, Bevtoft - prædiker

Søndag d. 25. juli kl. 10.00 8. søndag efter trinitatis

(A)

(A)

Sognepræst Christian Munch Skolevej 1, Nustrup, 6500 Vojens Tlf. 7487 1226 · Mobil: 5128 2010

KONFIRMATION I NUSTRUP KIRKE Søndag den 22. august 2021 kl. 10.00 konfirmeres Liva Særkjær Lindberg Nicklas Lehmann Christian Zhuk Poulsen Malthe Sørensen Jacob Strøm Poder Ferslev Husk flaget på konfirmationsdagen! Det er konfirmandernes festdag. NUSTRU P

19

21

G

26

Det sker i Nustrup kirke

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 26

n 2021

13/06/21 20.24


Sommerudflugt torsdag den 23. september Vi besøger det smukke Als og Jollmandsgård, en nyistandsat bondegård fra 19. århundrede. Afg. fra præstegården kl. 13 og fra kirkepladsen kl. 13.05. Der serveres kaffe og aftensmad undervejs. Deltagerne bidrager med 200 kroner. Tilmelding senest 8. sept. til: Christian Munch tlf. 7487 1226. Nustrup menighedsråd

VI BESØGER ALS OG JOLLMANDSGÅRDEN

DET GLEMTE ANATOLIEN

TIRSDAGSKLUBBEN Møderne foregår kl. 14 i konfirmandstuen Skolevej 1 Tirsdag den 7. september »Det glemte Anatolien og den tidlige kristendom« Peer Fauerskov fortæller fra sine rejser til Tyrkiet Tirsdag den 12. oktober Et historisk foredrag om feltpræst Erik Højer Møller 1818-1904. Steen Jørgensen er en dygtig formidler og har været ansat på historiecenter Dybbøl banke og møller på Dybbøl mølle.

HYDRAULIK

Salg og reparation af LIFTE OG HYDRAULIK SLANGER SB HYDRAULIK A/S · KOLSNAPVEJ 1 · 6500 VOJENS Tlf.: 7487 1701 · Mobil: 2062 3800 · Mail: sb@sbhydraulik.dk

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

Tirsdagsklubben

27

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 27

13/06/21 20.25


BÆK KØRESKOLE Kørekort til bil, trailer og MC Køretøjer: Golf 7

Honda CB 500, Suzuki 600 og Honda CB 125

Teori: »Den gamle Købmandsgård« · Adelvej · Bæk

KØRELÆRER JØRN JENSEN · TLF. 21605706

FH AUTOGLAS

af stenslag 375,• Reparation af autoruder • Udskiftning afregning med forsikrings• Direkte selskab FINN HOLST · LILJEVEJ 1 · 6500 VOJENS · TLF 42154550

Vojens Boghandel Rådhuscentret 23 6500 Vojens Tlf. 27 11 79 55 Følg os på Facebook

Flisbæk

Årstidernes grøntsager Aronia shots · Skrabeæg Binding af ranker og Bårebuketter

Tingvadvej 21 · Bæk · 6500 Vojens · Tlf. 2440 7658 NUSTRU P

19

21

G

28

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 28

n 2021

13/06/21 20.25


64415

Hans Plesner Drud Indehaver

Kender du Hans? Det burde du, hvis du overvejer at sælge din bolig! Kontakt Hans allerede i dag på tlf. 20 58 19 58 for en gratis og uforpligtende salgsvurdering.

* Kilde: Boligsiden.dk. pr. 04.01.2021, 04.01.2020, 04.01.2019 antal solgte boliger i 6100 Haderslev.

HADERSLEV

VOJENS

Storegade 30 6100 Haderslev haderslev@home.dk Tlf. 74 53 05 45

Vestergade 14 6500 Vojens vojens@home.dk Tlf. 74 53 05 45

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

NU-AVISEN 4-2021.indd 29

13/06/21 20.25


Nustrup Ungdomsforening

Så blev de store maskiner taget i brug på legepladsen i Nustrup Foto og tekst: Ulla P. Jepsen

DEN 10. MAJ HAVDE VI ARBEJDSDAG PÅ LEGEPLADSEN Fliserne skulle fjernes, og der skulle lægges nyt grus på. Det grove arbejde sørgede Martin, Peder og Jørgen for. Sandkassen blev fyldt op med legesager, som vi håber mange vil nyde at lege med, og hjælpe med at passe godt på. Lise havde travlt med at gøre de små legehuse rene og pæne. Vi startede med sandwich kl. 18 og sluttede med kaffe kl. 21. Vi glæder os til at se, at rigtig mange vil få nogle gode timer med leg, glæde og hygge!

TRE FLITTIGE MÆND HOLDER EN LILLE PAUSE TIL ÆRE FOR FOTOGRAFEN

SÅ SKAL DER GØRES RENT I DE SMÅ LEGEHUSE

NUSTRU P

19

21 OM

G

NU - AVISEN nr. 4 2020

G

Legepladsen i Nustrup

UN

30

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 30

n 2021

13/06/21 20.25


Gabøl og omegns Beboerforening

Lars Kirkebæk Juhler

Årets gang i Gabøl og omegns Beboerforening: Corona har jo sat sit store præg på de flestes hverdag i det seneste godt et års tid. Det har vi naturligvis også oplevet i beboerforeningen, hvor stort set alle arrangementer har været aflyst. Selv generalforsamlingen er blevet rykket. I skrivende stund er den fastsat til 15. juni og den forventes derfor overstået ved udgivelsen af denne NU-avis. Tilbage i sept. lykkedes det for os at arrangere en vellykket kanotur. Den gik fra Vrå til Gram. 12 kanoer, fyldt med gode folk i godt humør. Efter veloverstået sejlads stod et par bestyrelsesmedlemmer klar ved grillen med pølser. I nov. blev der, i anledning af Genforeningsåret, plantet et magnolietræ ved Genforeningstenen. Det står allerede med flotte blomster. Næste arrangement er Sankt Hans festen! Det afholdes traditionen tro på bålpladsen ved »Ankergård«, Gabøl Byvej 11, onsdag den 23. juni. Bålet tændes kl. 20.00. Allerede kl. 18.30 står foreningen klar med grillen. Medbring selv bord, stol, service og mad. Årets båltaler er byrådsmedlem Bent Kloster

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

EN NU - AVdomISsforening Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

Gabøl Beboerforening

31

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 31

13/06/21 20.25


C

M

Y

MY

CY

CMY

K

Hallens generalforsamling gav HALLENhelt nye folk! Erik Enné

SÅDAN GIK GENERALFORSAMLINGEN!

1. Valg af dirigent:

Niels Aage Uttrup Erik Enné

2. Formandsberetning:

Brian Enné

Valg af protokolfører:

3. Forelæggelse af regnskab: Inga Jensen 4. Indkomne forslag: Ingen 5. Valg af formand: Ny formand valgt: Valg af kasserer: Ny kasserer valgt:

Brian Enné afgår Jørgen Seeberg Inga Jensen afgår Jesper Sørensen Valg af bestyrelsesmedl.: Erik Enné afgår Nyvalgt bestyrelsesmedl.: Jacob Jepsen

TRE »STÆRKE« PERSONER STOPPER! Under punktet valg stopper Erik Enné som sekretær efter mange år i bestyrelsen, og en slags »primus motor« til at vi i sin tid fik bygget Nustrup Hallen. Inga Jensen stopper som kasserer efter 26 år på denne vigtige post. Inga har fået mange roser for at have god orden på hallens regnskaber. Endelig stopper også Brian Enné som formand. Brian har nu i flere perioder været den der trækker læsset, og lagt rigtig mange timer i arbejdet med at få vores hal til at køre så optimalt som muligt. Godt klaret alle tre!

NUSTRU P

19

21

UN

G

D

32 Hallens generalforsamling

Nustrup Hallen

NU - AVISEN nr. 4 2021

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 32

OM

G

CM

n 2021

13/06/21 20.25


Generalforsamling tirsdag den 25.05.2021 ÅRSBERETNING FOR NUSTRUP HALLEN Sæson 2020 - 2021 lakker nu mod enden i Nustrup Hallen. Efter en lidt skidt start, kom vi dog i gang efter en ekstraordinær generalforsamling. Under den blev man enige om, at der var en mulighed for at den afgående formand ville fortsætte en halv periode mere, det vil sige ét år mere. Dette sagde formanden heldigvis ja til. Bestyrelsen samles og der blev ikke ændret på posterne. Formand: Brian Enné - Næstformand: Klaus Rosenberg - Sekretær: Erik Enné - Kasserer: Inga Jensen - Best.medl.: Jan Gert Andersen - NU´s 2 repræsentanter: Ulla P. Jepsen og Lise Steenberg Olsen. Efter den ekstra ordinæregeneralforsamling troede vi, at nu skulle vi i gang, og vi nåede da også at få afholdt et timefordelingsmøde, inden hele Danmark lukkede ned. Dette betød også at alt indendørs sport blev udelukket, så hallen lukkede helt ned. Dette betød så at der ikke var nogen aktivitet i hallen overhovedet. Efterfølgende blev bestyrelsen enige om, at nu var der tid til at få lagt nyt gulv i hallens køkken og gang.

Samtidig blev bestyrelsen opmærksom på at den ene væg inde på dametoilettet var ved at vælte ind i lokalet. Dette skulle efter sigende være en gammel skade, så der blev indhentet tilbud på nedrivning af fliser og opsætning af nye. Undervejs i denne proces, greb det lidt om sig, og det endte med at der både kom nye vægfliser, gulvfliser, nye toiletter og helt nye skillerum. Det blev også året hvor den nye afregningsmodel fra Haderslev Kommune blev sat i værk. Nustrup Hallen deltager i et netværk mellem de selvejende haller i Haderslev Kommune med to medlemmer. Med denne korte info over denne sæson, hvor det meste har drejet sig om Covid-19 og afspritning, vil bestyrelsen gerne sige tak til vores halbestyrer, alle vores sponsorer, samarbejdspartnere, vores trofaste frivillige hjælpere. Der skal her til sidst lyde en kæmpe stor tak til de medlemmer der har valgt at stoppe, ikke mindst til vores kasserer Inga Jensen – der efter mere end et kvart århundrede som kasserer har valgt at stoppe i bestyrelsen. Herfra tusind tak! Brian Enné

De nye i Nustrup Hallens bestyrelse

Jørgen Seeberg

Jesper V. Sørensen

Jacob Jepsen

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

Hallens generalforsamling 33

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 33

13/06/21 20.25


TUSIND TAK! TENNISUDVALGET takker mange gange Gert Majeske for den tid han har været formand for afdelingen. Gert har passet banerne rigtig flot. Han har gået deroppe i utallige timer for at holde udkrudt væk.

Gert Majeske

Også stor tak til Jørgen Rasmussen for dit arbejde i udvalget. Du har gennem mange år altid hjulpet os, både med det ene og det andet! Tak til dig for altid at stille dig til rådighed! Jørgen Rasmussen

AKTIVITETSKALENDER

Ind i udvalget er kommet Claus Tolbøll Andersen og Ninna Hansen.

Hver torsdag kl. 19-20

NU Familiebold · Vi mødes på sportspladsen

Onsdag 23. juni kl. 18.00 Sankt Hans fest på byens legeplads (Rosengade) Boder og aktiviteter åbner. GA-NU spejderne Onsdag 23. juni kl. 18.30 Sankt Hans fest ved »Ankergården« (Gabøl Byvej 11) Gabøl og omegns Beboerforening Tirsdag 13. juli kl. 18.00 »Sommerkomsammen« i klubhuset Unge, der er blevet ældre

Fredag 04. aug. kl. 19.00 Borgerbudgetteringsmøde i hallen (Sportsugen) Kom og afgiv forslag. Lokalrådet for Gabøl/Nustrup

Fredag 06. aug. kl. 19.00 Nustrup Dilettant spiller to forestillinger – og igen kl. 20.30 i forsamlingsgården

Mandag 30. aug. kl. 19.00 Afstemning af indkomne forslag. Borgerbudgettering i forsamlingsgården. Lokalrådet for Gabøl/Nustrup

1. aug.-7. aug. (uge 31) Sportsuge 2021 · Støtteklubben

Fra søndag 15. aug. - til mandag 23. aug.

Søndag 22. aug. kl. 10.00 Konfirmation i Nustrup kirke v/ Christian Munch

Onsdag 1. sept. 2021

Spændende ferietur til Normandiet med Nilles Rejser Rejseholdet ved Unge, der er blevt ældre »100 års jubilæum« i Nustrup Ungdomsforening

Mandag 6. sept. 2021 Den nye badmintonsæson starter op i hallen

Tirsdag 7. sept. 2021 »Det glemte Anatolien« fortalt v/ Peer Fauerskov kl. 14.00 Tirsdagsklubben Torsdag 23. sept. 2021Sommerudflugt · Vi besøger det smukke Als Nustrup menighedsråd

Lørdag 21. maj 2022 »Åben landsby« i Nustrup · Lokalrådet

NU-AVISEN 4-2021.indd 34

NU - AVISEN nr. 4 2021

21 D

G

Aktivitetskalenderen

NUSTRU P

19 UN

34

NUSTRUP KALENDER HÆNG DEN PÅ DIN OPSLAGSTAVLE

OM

G

Tirsdag 12. okt. 2021 »Feltpræst Erik Højer Møller« v/ Steen Jørgensen kl. 14.00 Tirsdagsklubben

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2021

13/06/21 20.25


Spontan familiehygge ved bålhytten Foto og tekst: Melissa McCann Seeberg

Tolv småbørnsfamilier mødtes spontant ved bålhytten til hyggelig sammenskudsgrillhygge. Bålhytten i præsteskoven bag Brdr. Simonsen har fået nyt tag, og det blev lørdag den 5. juni uofficielt indviet af 30 børn, deres forældre og en enkelt hund. Der blev snittet pinde, leget, spillet, snakket, cyklet og hygget omkring bålet. Kage, grillmad, snobrød og ristede skumfiduser var i bedste sammenskudsstil på menuen. Med flot solskinsvejr og 24 graders varme var det en perfekt eftermiddag og aften i skoven.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

Familiefest ved bålhytten

35

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 35

13/06/21 20.25


NIELS AAGE UTTRUP

Lokalhistorie Nustrup mejeris historie gennem tiden

Gennem tiderne har både mejerier og vaskerier, som alle andre faggrupper haft deres »velmagtsdage«. Mejeriernes var fra 1890 til ca. 1970, mens vores type vaskeriers var meget kortere – fra omkring 1950 til ca. 1975. En livsberetning ved Ellen & Aage Vestergaard

Historien om, hvordan et mejeri blev til et velfungerende vaskeri Følgerne af »en smuttur til Nustrup« Som opfordret af folkene med de gamle mejerier fulgte vi med dem en tur til den lille by Nustrup for at se, hvordan virkeligheden egentlig var derude. Det så slet ikke så ueffen ud, som vi havde forestillet os. Der var flere positive fordele: Vandværk lige ved døren, velfungerende renseanlæg, dampkedel lige til formålet, stort regulært rum, hvor der var plads til alle vore maskiner. Blot var der en mur ned gennem rummet, men den var let at fjerne – og så var der lige det, der kunne sætte prikken over i’et: En vældig fin lejlighed lige til at flytte ind i.

Det næste værdifulde (selvom det måske for os »var langt ude«) var, at Nustrup og omegn kundemæssigt var blevet vores bedste satellitby. Derudover var der en »lille« opgave, nemlig økonomien. Kapital havde vi ikke overflod af pga. tidligere uforudsete investeringer. Desuden ville det også kræve likviditet at flytte fra Gram til Nustrup. Derfor var der ingen penge at købe for lige nu og her. Men efter forhandlinger med mejeriselskabet, blev der pr. 1. maj indgået en 2-årig lejeaftale med købsret. Sådan endte risikoen ved »at smutte en tur til Nustrup«. For at optimere maskinparken blev der investeret i en stor 2-valset varmerulle beregnet til 4 personers betjening, hvilket betød, at alle vore 8 damer kunne være i gang samtidig og derved få den helt rigtige arbejdsrytme. De indvilligede alle i at følge med til Nustrup, hvis vi ville klare transporten frem og tilbage. Det ville vi gerne, for det ville jo være direkte usmart, hvis vi skulle have helt nyt og urutineret personale. Derfor skiftede vi vores privatbil ud med en 10-personers bus – og så blev der kørt bustrafik med fast etableret rute mellem Nustrup og Gram. NUSTRU P

19

21

G

36

Lokalhistorie

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 36

n 2021

13/06/21 20.25


Nu er vi i 1970 ved lejemålets udløb. Lejemålets første 2-årige forløb var gået rigtig godt, og lejemålet blev forlænget yderligere 2 år. Vi kørte stadig med den gamle mejerikedel. Det var en type, der var under myndighedernes kontrol med et årligt eftersyn, som det nu var blevet tid til. Resultatet af synet blev desværre, at kedlen blev kasseret pga. defekter og derfor ikke måtte bruges mere. Mejeriselskabet erkendte, at de – da der var tale om en genstand af deres under deres udlejning – havde ansvaret. Derfor blev den skiftet ud med en anden og nyere model, der kunne flyttes rundt med og var meget nemt at ommontere. Den havde også den fordel, at den var mere økonomisk i brug.

DEN NYE KEDEL ANKOMMER

For øvrigt havde Ellen en spøjs oplevelse med den gamle kedel. En sådan kedel skulle jo tændes ca. en time før arbejdstid, for at der kunne være damptryk på ved start. En mørk morgen går Ellen ud for lige at trykke på startknappen, men tænder ikke lyset i fyrrummet, for hun ved lige hvor knappen sidder. Men hun træder på et eller andet, der ikke hører hjemme lige der. Så tænder hun lyset, og hvad ser hun! To landevejsriddere, der var søgt ind i varmen. De blev helt sikkert verfet ud i en vis fart ledsaget af en masse z….. ord. Det var så sidste gang, jeg ikke var hjemme om natten, når der kunne blive tale om herrebesøg.

2. lejemål fortsatte med sædvanlig god omsætning, og aftalen om at afløse lejeaftalen med købsaftalen var der ikke rigtig mulighed for i øjeblikket. Derfor fortsatte lejeaftalen fra 1. maj 1974, men uden en fast aftale. Vi henvendte os derefter til mejeriselskabet, om de var interesseret i lidt vedligeholdelse af bygningerne f.eks. med maling af vinduer. Samtidig med at deres ejendomsinspektør sammen med en maler kom for at se på vinduerne, kom deres ejendomsmægler med den meddelelse, at de kun var interesseret i den købsaftale vi i forvejen havde. Vores svar var, at det eneste vi kunne tilbyde i øjeblikket var, at vi – hvis de kunne finde en salgsaftale, hvor vi kunne fortsætte med den samme husleje – gerne ville fortsætte, idet vi med gode forhåbninger var i gang med at finde afløsning for den svindende vaskeriomsætning. Så sker der lidt uventet det, at mejeriselskabet efter vores forslag går med på ideen. Det betyder, at vi den 15. nov. 1974 overtager Nustrup gamle mejeri. Hvis der er nogen, der orker at høre mere om samme emne, kommer der nok igen lidt i næste nummer af NU-Avisen. Ellers underret bare redaktøren. Ellen & Aage Vestergaard

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

Lokalhistorie

37

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 37

13/06/21 20.25


Fællesskolen Nustrup Sommersted Jette la Cour Landergren Ulrik Sander Mortensen

Fællesskolen Nustrup

Alt fra skriveborde til reoler og grønne planter, bænke og mødeborde. Det betyder vi kan skifte ud i det ældste vi havde, eller få indrettet nye kroge og hjørner. Det er et stort privilegie, og det bliver rigtigt godt. I skolegården er vores halvtag udvidet, og nogle forældre har været så søde at lægge fliser, og liiige fået lavet et skakbræt også. Det er fantastisk det kan lade sig gøre med den form for hjælp, vi værdsætter det højt, og ved det giver det både ejerskab og godt sammenhold. NUSTRU P

19

21

D

G

38

SKOLEN HAR FÅET MØBLER FRA DET GAMLE RÅDHUS

UN

Tilbage på skolen er vi sikre på, at der er nogen der passer på vores nye heste. Sjældent er noget legetøj blevet taget så godt imod, og sjældent har noget givet plads til så meget leg, fantasi, snakke og hygge. Ofte er der dækken på hestene før klokken er 07.00, og dagen lang bliver de klappet og passet. Der skal hentes meget græs. En elev mente at de gamle heste var antikke, for de stod der også, da hans gik i skole…

I skolegården bliver man fortsat jævntligt mødt af store flyttebiler. Vi har fået mulighed for at få møbler fra det gamle Rådhus, og vi har været meget grundige.

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

BORNHOLMERTUREN! Det er blevet juni, og i sidste øjeblik er der åbnet op for lejrskoler på Bornholm. Når I læser dette er vi kommet tilbage, men i skrivende stund er 18 spændte og rejselystne elever fra Nustrup på vej mod Bornholm med Ole og jeg. Vi har følgeskab af eleverne fra Sommersted. Vi er på vej mod nogle intense dage, et tætpakket program med besøg på Rytterknægten, Bornholmertårnet, Dueodde, Hammershus, Østerlars og andre spændende steder. Eleverne bor i hytter, sørger selv for mad, og forud er gået megen forberedelse med madplaner osv. For mange er det første gang de er væk lidt længere tid, uden at det er hos familie, så ja der venter mange nye oplevelser, mange ting der skal prøves første gang, og mange mange steder, hvor man kan lykkes, blive klogere på omgivelserne og sig selv. En lejrskole er dannelse når det er allerbedst.

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 38

n 2021

13/06/21 20.25


I det nye skoleår starter vi med 15 nye børn i 0. klasse, dem glæder vi os til at tage i mod. De har allerede deres gang på skolen og i SFO – for sammen med børnehaven er der arbejdet tæt på gode relationer og sammenhæng. Også en enkelt ny lærer starter i Nustrup, hun er barselsvikar for Dorthe, som vi ikke forventer at se hele næste skoleår. Nedenfor kan i læse en lille præsentation af Mette.

Vi glæder os til at afslutte et meget mærkeligt skoleår, og håber at det kommende år, bare er en lille smule mere almindeligt. Vi håber på liv og glade dage på kryds og tværs i skolegården for store og små. Venlig Hilsen Jette og Ulrik

Jeg hedder Mette Rossavik Tønder... – og er 47 år og gift med Claus på 20. år. Sammen har vi tre børn i alderen 7-19 år. Min familie og jeg er bosiddende på en landejendom i Maugstrup. Jeg har været lærer siden 2009 og glæder mig til at skulle arbejde på Nustrup Skole efter sommerferien. Foto: Ole Thye Gram

Bornholmerturen... 18 rejselystne elever fra Nustrup skole på vej til Bornholm med Ole og Jette som guide.

STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

Nustrup Fællesskole

39

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 39

13/06/21 20.25


Unge, der er blevet ældre Lis Nielsen Det har været dejligt at mødes igen! Så nåede vi juni, og uden mere nedlukning, tværtimod må vi en hel del mere. Flere og flere får Coronapas, det giver en vis tryghed og frihed. Vi startede i og ved klubhuset den 11. maj. Det var dejligt at mødes igen! Og når så krolférne kommer ind og vi får vores kaffe, så er der snak og højt humør! Sommeren er ved at være over os, de sidste dage af maj har været dejlige, den har ellers ikke vist sig fra den bedste side, men det siges jo, at maj kulde giver lader fulde. Sikken høst det så må give! Jeg har også glædet mig over de nye kirsebærtræer, når min cykel har været den vej – de har blomstret smukt og længe!

Vi har i en del år afholdt Grillaften, men den har vi nu droppet. Den nye vil vi kalde »SOMMERKOMSAMMEN«, med lidt mad vi kan hygge os over. Maden sørger vi for, drikkevarer skal I selv sørge for. Det foregår tirsdag den 13. juli kl. 18.00 i klubhuset. Af hensyn til maden er der tilmelding senest den 8. juli til... Lilian tlf. 4181 6929 Karin tlf. 2257 3226 ell. Lis tlf. 6172 1296 Og hvis alt går som vi håber, starter vi en ny sæson i hallen den 8. sept. 2021. Nærmere om det i den næste NU-Avis. Til slut ønskes alle en god sommer. Pas godt på Jer selv og hinanden. Lilian, Karin og Lis.

RØR

Smeden

AUT. VVS INSTALLATØR · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens · +45 74 82 25 00

Velkommen hos Rørsmeden.dk Som Aut. VVS installatører sælger og monterer vi alt indenfor vand, varme og sanitet, biovarme og solvarme!

· · · · ·

Træpillefyr Kombifyr Stokerkedler Flisfyr Gaskedler

Rørsmeden · Dæmningen 40, Nustrup · 6500 Vojens Tlf. +45 74 82 25 00 · Mobil +45 21 20 35 37 · Privat +45 74 87 13 75 · Email: mail@roersmeden.dk NUSTRU P

19

21

G

40 Unge, der er blevet ældre

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

UN

D

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

NU-AVISEN 4-2021.indd 40

n 2021

13/06/21 20.25


STRUP NU

21

GD

E

N

U

N

IN

G

19 OMSFOR

AVdomISsforeEN ning NUrup- Ung Nust

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

41

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 41

13/06/21 20.25


100 Nustrup Ungdomsforening

Holger Søbergs formandsperiode (1943-46) Ved generalforsamlingen marts 43 blev der valgt en helt ny bestyrelse ind, og ved den efterfølgende konstituering blev Holger Søberg foreningens nye formand. De øvrige i bestyrelsen var Jens Fogh som kasserer, Mie Østergaard, Thorvald Seeberg og Anne Magrethe Hybschmann (senere Seeberg). I efteråret 1944 blev forsamlingshuset beslaglagt af tyskerne, og blev nu brugt til at huse russiske krigsfanger. Gymnastikken blev derfor flyttet til haven på Fausbjerg. Selv gymnastikopvisningen foregik i haven, mens kaffen bagefter blev serveret i laden. Foreningen afholdt også en stor fest i laden dette år, med efterfølgende dans. Midt under dansen blev festen afbrudt af engelske og tyske kampfly, der beskød hinanden i luftrummet over gården. Lyset blev i hast slukket. Efter et stykke tid blev der atter ro i området, og festen kunne fortsætte. I april 1946 blev Holger Søberg inviteret til 50 års fødselsdag hos den lokale bager i Lille Nustrup, og sagde ja tak. Det stødte flere

NUSTRU P

19

G

D

19 DO

IN

G

21 G

21

UN

NU-AVISEN 4-2021.indd 42

Generalforsamling den 14. nov. 1972 Dirigent: Elo Olsen Formandens beretning v/Sv. Folke Thrysøe Kassererens beretning v/Inger Abildgaard Valg til bestyrelsen... Efter tur afgår: Jens Seeberg, Peter Bjørnskov, Folke Thrysøe. Uden for tur afgår Inger Abildgaard. Genvalgt til bestyrelsen: Peter Bjørnskov, H.C. Christensen, Andreas Jacobsen, Folke Thrysøe og nyvalgt: Lise Steenberg Olsen. Ved konstitueringsmødet tre dage senere blev Lise valgt til foreningens sekretær. Og to år efter blev posten ændret til kasserer. Lise har om halvandet år 50 års jubilæum. At sidde i Nustrup Ungdomsforening i snart 50 år er en rekord som næppe vil blive slået. Tilmed havde Lise i en periode på næsten 10 år også posten som foreningens formand, da man ikke kunne finde en person der ville varetage denne opgave.

NUSTRUP

UN

42 Nustrup Ungdomsforening

dansksindede. Holger Søbergs holdning var, at kunne man spise hans brød, kunne man også gå med til hans fødselsdag, til trods for bagerens tyskvenlige holdning. Man var jo utrolig national dengang. Holger Søberg måtte indkalde til en ekstraordinær generalforsamling – hvor han og den samlede bestyrelse selv valgte at gå af.

N MSFORE

NU - AVISEN nr. 4 2021

OM

G

I anledning af Nustrup Ungdomsforenings 100 års jubilæum den 1. sept. 2021, bringes her gamle udklip og billeder fra en svunden tid fra ungdomsforeningens protokoller...

Niels Aage Uttrup

SFOREN

IN

NU - AVIS

EN

Nustrup Ung domsforening

NU-Avise

n 2021

13/06/21 20.25


Avis udklip fra 1961:

DA FODBOLDEN KOM TIL NUSTRUP

Lidt om ungdomsforeningen i Nustrup, der varetager alt idrætsarbejde i sognet. At ungdomsforeningen i Nustrup blot for 4 år siden startede med fodbold – og nu i 1961 deltager med ikke færre end fem hold i turneringen er tegn på, at der udføres et godt stykke arbejde i foreningen. Fodboldafdelingen er nu foreningens største, og planerne om en afd. for pige-fodbold er ved at blive realiseret og starter i idrætsugen. NU er billedet på en ideel forening for et sogns unge. Der findes kun samme forening – og den har forstået at følge med tiden. Der dyrkes håndbold og fodbold om sommeren, medens gymnastik og badminton samt kulturelle mødeaftener, underholder sognets ungdom om vinteren. Det er glædeligt at se en så aktiv forening. Den har over 160 aktive medlemmer, og kun den omstændighed, at bestyrelsens medlemmer er tilstrækkelig unge har gjort, at foreningen har fulgt med tiden. Det er foreninger, der vil tage idræt op bare nødt til i disse år, hvor idrætten specialiseres mere og mere, og gymnastikken om vinteren ikke er nok motion til et helt år! Den aktive bestyrelse i NU består af flg.: Svend Aage Jensen (formand), Inger Guld, Bodil Søberg, Egon Bjørnholdt, Helge Andresen, Egon Nielsen og Chr. Lund. Disse syv varetager ungdommens interesser i sognet på forbilledlig måde.

I Nustrup sogn har der kun eksisteret én forening mere. Det var i Gabøl, hvor man engang spillede fodbold, men med tiden blev den lagt ind under Nustrup. Fodboldafd. er nu størst med 60-65 spillere. Afdelingen ledes af chauffør Egon Nielsen. Mærkværdigvis startede fodbold først for få år siden, da Svend Aage Jensen kom til byen. Han begyndte med drengene i skolen – og siden fandt man på at organisere fodbold i ungdomsforeningen. Så meget går man op i fodbold nu, at flere af sognets piger er begyndt at spille under lærer Hachs og Egon Nielsens ledelse. Før fodbolden så dagens lys i Nustrup, var håndbold hoved-idrætten. Man fik et hold i mesterrækken, og mange modstandere har gennem tiden fået »en ordentlig sækfuld« i Nustrup. Leder af håndboldafdelingen er landmand Helge Andresen. Man lægger i ungdomsforeningen ikke skjul på, at kommunen er velvilligt indstillet overfor det samfundsnyttige arbejde. Her fra den 1. august 1961 får man stillet to omklædningsrum i den nye skole vederlagsfrit til rådighed med varmt og koldt vand hele året! Man siger endvidere at grunden til, at man kan »holde« på de bedste spillere er, at man har en realskole. Havde man ikke det, ville de unge forlade os langt tidligere, og de idrætslige resultater ville udeblive.

Tommy Troelsen besøger Nustrup Svend Aage Jensen var fra Vejle, og havde god forbindelse til VB og holdets mange fodboldstjerner. Han fik kontakt til Tommy Troelsen og den 14. dec. 1962 kom han til Nustrup for at fortælle om de mange indtryk han havde fået ved at deltage ved olympiaden i Rom i 1960. Danmark fik sølv og Tommy Troelsen var med i disse spændende kampe. Indtrykkene blev suppleret med lysbilleder fra de forskellige oplevelser han havde været udsat for i Italien. NUSTRUP

STRUP NU

21

E

Nustrup Ung

NU-Avise

NU - AVISEN nr. 4 2021

n 2021

NU-AVISEN 4-2021.indd 43

21

UN

EN NU - AVdomISsforening

19 G

G

OMSFOR

DO

IN

GD

N

U

N

IN

G

19

MSFORE

Kongen hilser på landsholdsspillerne Henning Enoksen, Tommy Troelsen og Jørn Sørensen i Idrætsparken

Nustrup Ungdomsforening

43

N

13/06/21 20.25


NUSTRUP

19

1. Præmie · 6 x 150 kr.: Nr. 168 Jytte Møller, Vester Nebel · Nr. 190 Hans J. Hansen, Ballevej ·

DO

IN

G

G

21

UN

PRÆMIESPIL 4. trækning i 2021 gav følgende resultat...

MSFORE

N

Nr. 218 Morten Bendtsen, Skolevej · Nr. 341 Dorthe Kock, Kastrup Bygade · 350 Thomas Krüger, Møllevej og 416 Kaj Bundgaard, Lindetvej. 2. Præmie · 10 x 100 kr.: Nr. 53 Signe Pedersen, Gabøl Byvej · Nr. 58 Anna L. Warming, Adelvej · Nr. 71 Tove Juhl, Bæk Bygade · Nr. 151 Karin Paulsen, Rosendalsvej · Nr. 163 Esther Nielsen, Skolevej · Nr. 189 Tage Rosenkilde, Grøngårdvej · Nr. 270 Ellen Vestergaard, Dæmningen · Nr. 323 Mikael B. Vinager, Skrydstrup · Nr. 403 Familien Post, Møllevej og Nr. 419 Helle Thrysøe Hansen, Vejle. 3. Præmie · 10 x 50 kr.: Nr. 17 Lydia Søberg, Overgade · Nr. 20 Helge Block Nielsen, Dæmningen · Nr. 79 Peder Th. Pedersen, Rosendalsvej · Nr. 111 Line Rosenkilde, Rødekro · Nr. 220 Aage Vestergaard, Dæmningen · Nr. 223 Anne Grethe Gram, Dæmningen · Nr. 264 Storm Jepsen, Vojens · Nr. 277 Gunnar Lund Schmidt, Møllevej · Nr. 282 Kent Bosack, Gabøl Byvej og Nr. 336 Ina Tolbøll, Gabøl Byvej. Præmierne kan afhentes, helst inden næste blad udkommer, ved kasserer Lise Steenberg Olsen · Dæmningen 60 · Nustrup NUSTRUP

19 DO

IN

UN

G

21 G

MSFORE

N

m

so 20 år

mand n g Vognmand o v g i d n æ t selvs Benny Weisbjerg Adelvej 15 b · Bæk · 6500 Vojens Tlf. 74 87 15 55 · Mobil 20 65 76 37

ALT I CONTAINERE / GRUS CVR: 26 03 40 78

Nustrup Sogns Forsamlingsgaard Benyt forsamlingsgaarden til møder og fester. Velegnede lokaler til både store og små fester. Ønskes hjælp ved private fester ell. ved mindesamvær, kan vi formidle kontakten til en dygtig og kompetent person, som gerne vil hjælpe til! Bestilling hos:

Oluf Gram

Tlf. 74 87 13 78

Mob. 61 70 13 78

www.nustrupsforsamlingsgaard.dk

NU-AVISEN 4-2021.indd 44

Forsamlingsgaarden er et »Nøglehus« - kan derfor lejes uden fast vært!

Bestyrelsen

13/06/21 20.25


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.