Page 1

2

1

3

5

4

6

al túnel del Cadí a Vilada al pantà de La Baells

als Rasos de Peguera al santuari de Queralt a St. Pere de Madrona

A

7

al túnel del Cadí a Vilada al pantà de La Baells

Torre de la Petita

Ct ra .

Ri be s

St. Pere de Madrona

Berga Est

C-1411

Ajuntament Pl. St. Pere Pl. de La Patum

9

8

Castell de St. Ferran

Hospital

Que

ralt

Co fo rb Tr v.

tre de Pedre t C. Me s

l ria Indust

al Av. Can

r C. Antoni Sansalvado

Pl. Cim d’Es

Ctra

C. Bagà

tela

es . Rib

Ce rcs C.

3E Telecentre

21

4E Tresoreria General de la Seguretat Social

Serra de Casampons a

C. L

C.

rra

Se

ns

po

am

as eC

C. S

d

Nou

C. P orte

lla

C. M

as R

C. Portella

Escola

ld

C.

es

Va ll

ce b

re

Dormir

M C.

Berga Sud

Farmàcia Gasolinera

C.

Es

a

s

Polígon Industrial La Valldan

C-26 a Cal Rosal a Manresa a Barcelona

Càmping

Salvador Vinyes ha cedit el disseny i les il·lustracions a l’Ajuntament de Berga per aquest mapa. Octubre de 2013 Ajudant: silviamassana

ell

ny a

on tm ajo

r

ro n

ol

eC at alu

Gi

Fíg

ta tu td

s

C.

Pla n

a iber

Correus

Sa

itó

C.

ons

a

C.

St .F ru

de C asa

C.

C. Corbera

de Bergue

erra

mp

C. Mas Ribera

C. Gósol

C. Pobla de Llillet

C. Aurora Bertrana

a ro j

3C Teatre Patronat

20

n va

pons

Ba

5B Tanatori

19

Ol

la

C. Pí o

6C SOC

18

Escola de música

ny a

er C. Ro s

C.

l ne ro

ana C. Sard

illet

C. C iuta t

s lle se ta Pg .E s

ng

3E Residència Sant Bernabé

17

de Casam

r. F lem i

7B Residència Ntra. Sra. de Queralt

16

C. Serra

C. D

4C Punt Jove

15

s

na

4D Organisme Autònom de Gestió Tributària

14

so

13

Sa

ol

4C Mercat Municipal

r

C.

Ct ra .S

7C Guàrdia Civil

12

Gi

Tossalet de les Forques Av .C at alu

C.

3D Germanes Sagramentàries

11

Qua

s pon

el Pa rany

10

11

m Casa

Cam íd

III

lls ca eC as um

Pe d

C.

re g

Ja

als

forca

C.

ra C. Ped

El

oi

s

Co ro C.

5B Església de la Pietat

de

rs

Pesca, Alimentació i Medi Natural

9

al ír

do

2E Departament d’Agricultura, Ramaderia,

m Ca

ura

4E Delegació d’Hisenda

8

Pl. Gernika

de erra C. S

ll Co re Pa C.

Pg .A be

4D Creu Roja/Servei Ocupa’t

7

Ca

Berga Centre

na

a

C. Sta. Eulàlia

al C. F

ra

lla

C. Tossalet de les Forques

erga

celo Bar

l de C ardon

mes

re Co

C. Pe

s cille

ibe

C. Girone

an y

l de

Camí ra

eR str

u de B

ra .

í ra

a St. Bartomeu

C. Nic ola

Ct

tlle l Ba

a Solsona

3

4C Cinema Catalunya

6

ret

C. La

C. Guillem

C

í ca

Polígon Industrial La Valldan

s Ca

4C Casal de Gent Gran

5

d mí

21

ós Fruit

l’A lem

rE

do

va Sal

4E Cambra de Comerç

4

a St. Quirze de Pedret

I

Zona esportiva Toni Sabata

. St.

C

el

a af

Cam

de

S

Ctra

s ny pa

i

Cam

F

.R

ó

La Valldan

Camp de futbol

aR

el

td ra .P

ba

ell ov

S

Pla

Pavelló de Suècia Arxiu Històric Comarcal Mossos d’Esquadra Jutjats

va no

a

R C.

Ct

C.

Ll

Font del Ros

om sC

t Casso

ra.

l Gava tx

8

e iur

so

icas au P C. P

í lu

a del

C

L C.

C. Ras

ari

ram og . Pr

a on

a ol ny pu Es

a

20

iu spr

Sta. Eulàlia

Pe re I

Me

C.

2

lib

E

C

O te m Co C.

uc

s Postiu C. Pare

C.

C.

C

C.

af er

na

b

C

a

3E Arxiu Històric Comarcal

3

ed eP

Cementiri

Pl. Europa lo ce ar

àr

.S

Pl. Tarascon

da ar

ita íP

B C.

Ctra

na

16

r .B

Camí ca

rra

s . Sant Fruitó

7

.B

ols

Monument de La Patum

ia nV

a Gr

rany C. Pa

a St C.

s

10 C.

a ar

Molin

de

.M

là Altarriba i Godo

a dels

M C. lC an ye t

sa

t on

ra

G C.

o ns

So

ret Centre Ped de Cívic C. Mestre

Biblioteca Consell Comarcal

6

au .P Pg

Ra

13

t ra

17

lló Ferran Agu Ca C. ste lla rd en s ’H iol ug Ob rià a M C.

C. Albéniz

na

C.

r se

C. Coforb Pl. Països Catalans

va nt es

ia nV

C.

lo rce

Pl. Mn. Armengou

Ce r

u Cre

Salut

Pl. Fonts

Ba

rg a

C.

Pl. St. Joan

C.

C.

Be

Policia Local Casa La Patum Museu de Ciències Col·lecció de Circ

C. Ras

.O Av

de

a Pl. l

ria Pg. Indúst

Pl. Viladomat

Bombers

ria Pg. Indúst

C.

Pg. Pau

Ca

eralt e Qu s any C. B

t

rre

Peix

ic

u Fabra

4

da d

D

ent

12

C. Pompe

Ron

ed nz

iró

lim

er

Teatre

m te

e eS

àM

C. C

Fra Fre d

ó

e br

ari C.

Pl. Forn

ed

C. Guardio

C. Mn. Es

rial

a

run

d Ve

Llar Sta. M. de Queralt

.M

C. J

de

fina

ose

on

da

ple

es Sen

Mn

tu en av

a im

Els Pedregals

5

uedà la de Berg

pel

C. Balmes

de la C. Verge

Pl. St. Francesc

Pg . Ll

1

a

C. P ere

qu

C.

.E Dr

C.

R ra

B C.

ert

sp

ra ibe

Parc del Lledó

oni

l Indust

oa

S

y tun

t

es

Eli

r Fo

lue

C.

C.

ala

tor Pin

19

a. J

iC

C

Se mí

14

Pl. Maragall els Pl. St. Pere res ng Pl. Dr. Saló sHo C. À e l de e r or Pl. Ribera C. TC . St. F rance sc

St C.

s ye Vin

ldà e Ma

ró d

C. Ba

e

C. Pere Costa

C.

a St. Llorenç 31 km

arm

arm C. C

reta

ster

C. H

15

res asser Pg. C

Llorenç Ctra. Berga

BV-4241

Callissot del Lledó

l Ba

uxa

C. B

18

a Av. Can

Ctra. St.

9

a Mo

a de

C C. Castellar del Riu

Pila

CAP

C. C aset

oca

Museu

Rond

C. R

la de

at

Mac C. Francesc

als Rasos de Peguera 16km al santuari de Queralt 4 km

Pl. Om

iet .P

C. B alç n. H uch

t. L a. S Ctr

Pl. Sta. Magdalena

C. Lluís M

BV-4241

enç lor

C. M

aga C. T

BV-4242

stell

al santuari de Queralt

C. Cardona

st

Pujada del Ca

C. Josep Ba dia

Balcó del Berguedà

um C. F

B

eny C. Monts

C. Pinsania

a any

ssa

rra C. Quim Se

era

lia

Fig u

C-16 E-9

. Eulà

C.

de

C. St a

cer a

à tany ron de F

Dre

4C Àrea Social

2

al santuari de Queralt 6 km

ume t. Ja C. S

Santuari de Queralt

1

Parc infantil Pàrquing

Mapa berga  

Mapa de Berga

Mapa berga  

Mapa de Berga

Advertisement