Page 1

Práctica de sementes Victor Lema Nantón Lucía López Agra Juán José Pérez Crespo Nuria Presas Silva


Recollida de sementes 

Seleccionamos a zona de recollida en función das características da planta e dun lugar próximo á platación para unha mellor adaptación ó medio. Escollemos unha zona en condicións sanitarias adecuadas, libre de plagas e emfermidades,fácil acceso e solo libre de maleza para facilitación da recolleita.


As sementes recolléronse en Silleda  Selecionamos

rodales un pouco significativos para poder coller boas mostras.  Miramos que as plantas tivesen bo aspecto sanitario ou apariencia máis desarrollada e tiveramos un bo acceso ata elas.


Sementes que recollemos Laurus nobilis Pinus pinea

Cornus florida Viburnum tinus


Preparación das sementes 

Buscamos imformación sobre as sementes en libros e na web, tanto métodos de preparación como de conservación. Analizamos a época de plantación, tempo de conservación, ´tipo de estratificación, modo de limpeza das sementes(despulpado)


Conservación •

Fixemos de tódalas sementes 2 lotes. Un para conservación en bolsa hermética en frío e o 2º lote fixemos estratificación en area e conservación en frío. Aplicamos 2 métodos para á hora da xerminación ver e observar as diferencias entre un método e outro.


Conclusión Nesta prática, pareceunos bastante interesante xa que aprendemos cousas que podíamos pensar que eran mais dificultosas do que despois nos resultaron. O despulpado das sementes é un traballo laborioso (en grandes cantidades) anque podía ser como na natureza ir pasando por procesos naturais. Aquí vimos a importancia da existencia de máquinas que facilitan este traballo. Outros métodos que aprendemos ,anque nós non aplicamos son procesos con ácidos sulfúricos, auga quente… Vimos que é moi sinxela a conservación pois empregamos unha neveira que terá unha temperatura arredor dos 4 grados e métodos de estratificación con area que está ó alcance de calquera.

PRÁTICA DE SEMENTES  

RESUMO E OPINION DA PRTICA DE SEMENTES

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you