Page 1

FULLA DE RUTA - Projecte Carnestoltes “Dones de la Història” - IES CAN BALO

QUÈ FAREM SERVIR? QUINS OBJECTIUS ENS PLATEGEM? - Adquirir nous coneixements de tema a tractar - Aprendre a treballar en equip - Ser més autònomes i responsables. - Aprendre motivades - Conèixer dones importants de la història. - Millorar la nostra expressió escrita i oral - Confeccionar les nostres disfresses - AVANÇAR I PROMOCIONAR

­ Exposicions  orals/ Representació ­ Fitxes bibliogràfiques per a l’  expressió escrita ­ Resultats de la confecció de les  disfresses ­ TREBALL D’  AULA i TALLER/  PARTICIPACIÓ/  INTERÉS ­ Revisió  tasques  ­ Rubriques 

-

Blog

-

Revista

Taller de Famílies / Jornadas Puertas abiertas

Internet (blog, webquets, google,…) Pissarra digital / Portàtils Material preparat  pels profes Material de confecció

COM ENS ORGANITZAREM? -

Treball individual Treball cooperatiu  

QUÈ EXPOSAREM? QUÈ NECESSIT PER A TENIR ÈXITO?

COM FAREM PUBLICITAT?

-

COM M’AVALUARAN?

­ Acabar les tasques correctament ­ Fer  una representació del meu personatge. ­ Cooperar e implicar­se en les clases ­Treballar en equip bé

­ Artícles  para  revista  ­ Entrades del blog del procés ­ Fitxes de les dones triades ­Línia del temps a partir estructuració  fitxes  

PRODUCTO FINAL ­Representació carnestoltes AMB LES  DISFRESSES CONFECCIONADES


FULLA DE RUTA - Projecte Carnestoltes “Dones de la Història” - IES CAN BALO

QUINES ACTIVITATS FAREM D COMUNICACIÓ / LLENGUAS Recerca protagonistes

de

INFO

sobres

QUINES ACTIVITATS FAREM DE C. SOCIALS? - Farem recerques / investigacions sobre les diferents dones - Elaboració LÍNIA TEMPORAL PER UIBAR LES PROTAGONISTES DLE PROJECTE

les

-Elaboració DE FITXES BIBLIOGRÀFIQUES DE LES PROTAGONISTES en català - Videofòrum - Preparació de les representacions orals

QUINES ACTIVITATS FAREM DE MATEMÀTIQUES? - Ús de mesures reals PER ELBORACIÓ LÍNIA TEMPORAL TEMPORALITZACIÓ

- Presentació del projecte: objectius, temes a tractar i seqüenciació ACTIVITATS TALLER ARTÍSTIC - Repartir les “Dones escollides” entre les alumnes ACTIVITATS EDUCACIÓ PLÀSTICA - Elaboració de les disfresses - Recerca de INFO - Elaboració de les disfresses -Elaboració de les fitxes i línia temporal - Preparació de les disfresses - Preparació de la representació: - Representació final: DIVENDRES DIA 9 DE FEBRER

QUINES ACTIVITATS FAREM D’ANGLES? - Activitats de lectura “reading” - Activitats de conversa “speaking”


FULLA DE RUTA - Projecte Carnestoltes “Dones de la Història” - IES CAN BALO

Fulla ruta carnestoltes dones de la història  
Fulla ruta carnestoltes dones de la història  
Advertisement