Tytuł Ujednolicony

Tytuł Ujednolicony

Warsaw, Poland

„Tytuł Ujednolicony” to kwartalnik wydawany przez Centrum NUKAT poświęcony zagadnieniom związanym z czytelnictwem, społeczeństwem informacyjnym, nowymi mediami oraz sposobami zdobywania wiedzy.

www.tytulujednolicony.pl