Perspektyvos 2015-2016

Page 1
Viršelio autorė / cover design by Emilė Vaitkūnaitė Vertė ir redagavo / translated and edited by UAB Kalbos ir komunikacijų centras Dizainerė / designed by Ramunė Maslinskaitė Meno kūrinių fotografas / photographs of the artworks by Gintaras Česonis Tiražas / print run 150 egz. / copies Spausdino / printed by UAB „BALTO print“, Utenos g. 41A, Vilnius

- 5 -

Projekto puslapis / project website www.nugalekhepatitac.lt


2015 P ERS P E KTYVO S menas, kepenų ligos ir aš

+

2016 P ERS P E KTYVO S menas, kepenų ligos ir pasveikęs aš

2015 PE R S PE CT I V E S Art, Liver Diseases and Me

+

2016 PE R S PE CT I V E S Art, Liver Diseases and Me Cured

- 6 -


A B OU T PROJ E CT

- 7 -


A PI E PROJ E KT Ä„

- 8 -


A B OU T PROJ E CT

- 9 -


A PI E PROJ E KT Ä„

- 10 -


Menas gydo – kas negirdėjo šios maksimos? Greta kitų funkcijų menui priskirta gydomoji galia, siekianti tuos laikus, kai menas tebebuvo kultinių ritualų dalis ir gebėjo užtikrinti aukštesniųjų jėgų palankumą. Sekuliarizacijos procesai Vakarų kultūroje įtvirtino meninės pastangos autonomiją ir tam tikru mastu perėmė religines funkcijas, suteikusias menui kvazisakralų statusą. Netekusi anapusybės liudijimo galios, meninė pastanga užsivėrė baigtinybės pasaulyje ir savo pseudosakralumą susiejo su kūno priežiūros pastanga, įgijusia ankstesnėse epochose neretą mastą. A B OU T PROJ E CT

Michelis Foucault yra pasakęs, kad nūdienos žmogus rūpinimąsi siela pakeitė rūpinimusi savo kūnu, ir kūno priežiūra tapo reikšmingu šiuolaikinių antropologinių struktūrų elementu. Neabejotina, sparčiai besidauginantis kūno priežiūros diskursas turi sakralias šaknis, sielos išganymo pastangą redukavęs į baigtinybės pasauliui atstovaujantį soma. Šiuolaikinio žmogaus drama sukasi ne apie sielą nuodijančias nuodėmes, įveikiamas marinant kūniškus poreikius, bet apie visokeriopą jo kūno poreikių užtikrinimą, lemiantį modernios „psichosomatinės sielos“ priežiūrą. Sielą išaukštinantis kūno marinimas ir kitos askezės praktikos pakeistos dietomis, mankštomis ir kitomis priemonėmis, skirtomis „įkūnytai sielai“ lavinti. Krikščioniškasis pasaulis kūną įkalino sieloje; postkrikščioniškame pasaulyje šis santykis pakito – sielos perviršis buvo redukuotas į kūną. Nūdienos epocha gydomajai meno galiai suteikė naują turinį ir įvairiais meno terapijos pavidalais įsiliejo į visa apimantį rūpinimosi kūnu kontekstą. Būtent meno terapijos kontekste saviraiškos priemonės buvo radikaliai atribotos nuo estetinių funkcijų ir panaudotos medicininei terapijai. Šalutinį ir dažnai neprognozuojamą terapinį efektą sukeliantis menas transformavosi į griežtai apibrėžtą metodą, grindžiantį įvairias sveikatinimo strategijas. Parafrazuojant garsų posakį, menas tapo medicinos tarnaite. Arba viena strategijų, realizuojančių nūdienos rūpinimąsi soma. Ir tai bene geriausias dalykas, nutikęs šiuolaikiniam menui.

- 11 -

Gamtos mokslai suartėjo su menine pastanga, kurdami hibridines tarpdalykines disciplinas, mobilizuodami senąsias ir išrasdami naujas

rūpinimosi kūnu taktikas. Aptariamas projektas yra šios tendencijos dalis, konkrečiais pavidalais įakivaizdinantis meninių ir sveikatinimo pastangų sampynas. Tai nėra dailės terapija, subordinuojanti menines priemones medicininiams metodams. Pastaraisiais dešimtmečiais tarp meninės pastangos ir dailės terapijos išsikristalizavo nauja sritis, vadinama menu sveikatai. Būtent toks terminas labiausiai tinka šiam projektui apibūdinti. Savo galutiniais sveikatinimo tikslais menas sveikatai sutampa su įvairiomis meno terapijomis, tačiau nėra jai tapatus pasirinktomis priemonėmis. Menas sveikatai atsisako meninę pastangą atriboti nuo specifiškai estetinių funkcijų ir paversti metodine medicinos priemone. Grįžtama prie tradicinės nuostatos, priskiriančios terapinį poveikį menui, todėl terapinis efektas nebūtinai turi būti priešinamas meno savastį įkūnijančiai estetikai. Žinoma, menas sveikatai nėra vienalytė pastanga; tai skėtis, vienijantis skirtingas kūrybines pastangas. Jai gali būti priskiriama mėgėjų saviraiškos pastanga, nepretenduojanti atitikti profesionalaus meno reikalavimų. Taip pat menu sveikatai gali būti vadinami specifiniai meno projektai, meninę strategiją siejantys su sveikatinimo tikslais. Šis projektas yra būtent toks – menas, kuris neatsisako savęs, bet tiki, kad gali gydyti, ir gydo. Kuo išskirtinis šis projektas ir jame plėtojamas menas sveikatai? Tai ne prevencija ir ne užimtumo užtikrinimas, padedantis įveikti įkyrias mintis ar nuotaikos svyravimus. Tai akistata su liga, statančia ant kortos žmogaus gyvybę. Ši akistata neišvengiamai turi dramatišką matmenį, persmelkiantį net pozityviausius jos momentus. Todėl labai svarbu parodyti, kad susidūrus su liga dramatiškasis, neviltį keliantis matmuo nėra nei visagalis, nei pats svarbiausias. Parodyti – būtent tai ir daro projekte dalyvaujantys menininkai. Jų menas gydo ne estetinių potyrių gilumu ir ne saviraiškos teikiamu palengvėjimu; menas gydo teigiamos patirties įakivaizdinimu, nuorodomis, išplėšiančiomis ligos slegiamą žmogų iš užburto nevilties rato. Nebijokime patetikos – menas gydo teikdamas viltį. Meluojame sau ir kitiems, jei vadovaujamės tikėjimu, kad įmanoma patirti kito skausmą ir neviltį. Menas padeda ne dalydamasis skausmu, o parodydamas skausmo ir nevilties alternatyvą. Meninė pastanga nėra visagalė, tačiau ji gali ištiesti ranką ir leisti įsikibti – o tai jau šis tas.


Kiekvieną kūrinį lydi glausti tekstai. Juos galima vadinti integralia meninės pastangos dalimi, savotiškomis poetinėmis miniatiūromis. Tam tikru mastu pastarosios aiškina ir interpretuoja lydimą kūrinį, bet pirmiausia jos skirtos išreikšti tiesioginiam santykiui su žmogumi, panardintu į ligos nulemtą patirtį. Šie tekstai – tarsi menininko rankomis perkurti interviu su liga, siekiantys įakivaizdinti jos įveikiamumą. Tebūnie mūsų kūnai laikini ir pažeidžiami, tačiau čia pateiktoje perspektyvoje pažeidžiama yra liga, o neįveikiamas noras pasveikti.

A PI E PROJ E KT Ą

Ką matėme projekto organizuotose parodose? Mene įrašytą gyvenimą ligos akivaizdoje. Kartais menininkai siekė savitai iliustruoti pačią ligą, meninėmis priemonėmis įakivaizdindami kūniškąjį jos procesų matmenį. Kartais – su liga siejamų potyrių įvairovę. Visais atvejais ligos problematika nėra atsietai universali – už kiekvieno kūrinio, už kiekvienos meninės interpretacijos slypi konkreti gyvenimo su liga patirtis. Žmogus, laimėjęs grumtynes su graužusia liga, ir menininkas, atpasakojęs šią istoriją meno kūriniu. Galbūt meninė empatija ir ją įkūnijantis judesys kiekvienu atveju yra unikalus, tačiau visus juos jungia rūpesčio, atidos ir atjautos santykis, nukreiptas į konkretų žmogų. Vargu, ar įmanoma suprasti tą, kurį liga priverčia balansuoti virš bedugnės, nežinant, ar bus pasiekta saugi žemė, tačiau įmanoma ir būtina stengtis. Tam tikra prasme parodoje regima kūrinija nėra menas – tai būdas priglausti, paspausti ranką ar tiesiog kartu patylėti.

Verta išskirti kitą motyvą, taip pat neutralizuojantį negatyvųjį ligos aspektą. Ligos diktuojama patirtis toli gražu nėra vien sunki našta, eikvojanti mūsų išteklius. Tam tikra prasme tai dovana, naujų, kitaip nepasiekiamų horizontų atvertis, todėl gyvenimas su liga – ne tik netektys, bet ir augimas, skausmingas, bet autentiškas išnirimas iš gyvenimo, kuris pagaliau ir lėmė kelią į ligos glėbį. Liga atima, bet kartu ir dovanoja. Gebėti susigyventi su ja, naujai pasverti ir įvertinti turimus dalykus, kurie anksčiau atrodė savaime suprantami, ar tai mažai? -

-

- 12 -

Doc. dr. Stasys Mostauskis, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas


A B OU T PROJ E CT

- 13 -


Even in ancient times when it was still a part of religious

practice and rituals, art was deemed to have a healing power beside its other functions. The contemporary era brought new content to this power in the form of various art therapies seeing them in the overall context of health awareness and self-care.

The “Perspectives – Art, Liver Diseases and Me Cured“ is an encounter with a disease which puts a human life at stake. The encounter is undoubtedly filled with dramatism, which permeates even the most positive moments of living with a disease. Thus the artists involved in the project have attempted to show that art heals by expressing positive experience, provides guidance and liberates a diseased person from the vicious circle of despair and frustration. Artistic efforts are not omnipotent; they can, however, offer a shoulder to lean on.

A PI E PROJ E KT Ą

The “Perspectives“ art project is part of this trend reflecting the interaction of artistic and health promotion endeavours. Over the past decades artistic efforts and art therapy gave birth to a new practice called art for health. This is the term which describes the project best. There is a tendency to turn back to the traditional approach which sees art as a form of therapy without juxtaposing it to its aesthetic aspects. This view is at the core of the project: it is about art which without rejecting itself believes in the healing power and does heal.

Each participant of the project presented a unique interpretation of hepatitis C using artistic means to reveal the physical dimension of the disease processes and occasionally a variety of disease related experiences. Yet each artistic interpretation contains a specific story of life with a disease and relates to a person who has won the struggle as well as the artist who told the story through art. The description of each artwork can be considered as an integral artistic effort. The texts, which are like interviews with the disease reproduced by artists, attempt to communicate the ability to get over it. This perspective sees illness as vulnerable and destructible, but not the wish to get well. The experience marked by illness is by no means just a heavy burden all through. It is important to learn to accept the disease and re-evaluate all what you already have. -

Summary of the full version in Lithuanian

-

- 14 -

Dr. Stasys Mostauskis, Vilnius Academy of Arts, Kaunas Faculty


PAT I E NT ’S PE R S PE CT I V E

- 15 -


Hepatitu C užsikrėčiau perpilant kraują po trečios Cezario pjūvio operacijos. Iš pradžių ligos simptomai buvo nežymūs, bet, pradėjus gydymą senaisiais vaistais, pasijutau blogiau: vargindavo aukšta temperatūra, nervingumas, depresija, viso kūno skausmas, negalėdavau atsikelti iš lovos. Šiuo metu jau baigiau gydymą naujos kartos vaistais ir tokio šalutinio poveikio nebejaučiu. Praėjusį rudenį skirti vaistai visiškai nekenkė mano gyvenimo kokybei ir savijautai. Dabar jau baigiau gydymo kursą ir tikrai žinau, kad pasveikau.

Pacientė Danguolė

+

I was infected with hepatitis C when I was given a blood transfusion after my third C-section surgery. At first the symptoms were hardly noticeable, but when treatment with the old medications was started, I felt worse: I was emaciated by fever, irritability, and depression; my whole body ached and I couldn’t get out of bed. Now I have finished my treatment with new medications, which don’t have such terrible side effects. The medicine I was prescribed last autumn no longer does any harm to my life quality and wellbeing. I’m absolutely sure now that I have recovered.

PACI E N TO PE R S PE KT Y VA

Į savo situaciją žvelgiu labai optimistiškai ir ligą priimu kaip draugą. Svarbu jai nesipriešinti ir neleisti savęs gniuždyti, o tiesiog su ja susigyventi ir suvokti, kad reikia ligai kažką paaukoti. Labai daug kas priklauso nuo paties žmogaus, nuo jo požiūrio į ligą ir nusiteikimo. Gal tai ir padėjo man įveikti šią ligą... Be to, jei nebūčiau to patyrusi, dabar neturėčiau tiek mane supančių ir padedančių draugų.

I have a very optimistic approach to my disease; I accept it as my friend. It’s important not to be in conflict with it and never give way to frustration; you need to live with it and understand that you have to sacrifice something to the disease. A great deal depends on the person, his or her attitude toward illness and his or her perspective. Perhaps this was what helped me to overcome the disease... Besides, if I hadn’t gone through all of this, I wouldn’t have so many supportive friends who are always there for me.

-

- 16 -

Patient Danguolė


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 17 -


P ERSPEKTYVOS

- 2015 -

- 18 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 19 -


G I N TA R A S Č E S O N I S Dėmė / Stain, 2015 Fotografija / photography

Liga – kaip dėmė, ją dažnai sunku pastebėti, neretai ji lydi visą gyvenimą. Laiku pastebėta liga tampa perspėjimu, dažniausiai išgydoma ar prijaukinama. +

-

P ERSPEKTYVOS

Illness is like a stain – hardly noticeable, it may accompany us all life. A timely detected disease is like a warning; it can usually be cured or tamed.

- 2015 -

- 20 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 21 -


ROKAS JAKUBAUSKAS Nežinomas ant stalo / The Unknown on the Table, 2015 Aliejinė tapyba / oil painting -

P ERSPEKTYVOS - 2015 -

Paprastai ant stalo padėtas atsakymas gali būti niekada neatrastas ir nežinomas, vis dar neatplėštas, apdulkėjęs, antspauduotas. Laiko stoka šiuolaikiniame gyvenime ir jo sąvoka „dirbti, užsidirbti“ leidžia mums pamiršti ir nežinoti. Tai gali sukelti netikėtą atomazgą gyvenimo terpėje. Kompoziciją surišantis plastinis mazgas turi tam tikrą simbolizmą, susijusį būtent su netikėtų ligų ir nežinomybės tematika. Kai nežinai, gali būti ir lengviau, tačiau tai tik žingsniai atgal išsuktomis kojomis. Laiškas vis dar dulka, žinia lieka nesužinota, šviesa vis šiltėja, lyg gulėtum paskutiniame patale, o tave suptų šaltas fonas. Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės, skausmas gali pavirsti sielvartu, bet atplėšęs voką anksčiau, nors ir paveiktas smalsumo, gali pakeisti visą besisukančią grandinę. + An answer laid flat on a table may remain undiscovered and unknown – unopened, sealed, and covered in dust. A shortage of time in modern life and the work for pay concept makes us forget and be unaware, which may bring unexpected outcomes to the medium of life. The plastic knot tying together the composition is symbolic of unexpected illnesses and the unknown. Being unaware might be easier; yet it is like walking backward with crippled feet. More dust settles on the envelope, and the message remains undiscovered. The light is getting warmer as if you were fading, surrounded by coldness. Unawareness does not relieve you of responsibility. Pain may turn into grief; yet by opening the envelope beforehand, even out of curiosity, you may turn around the entire chain of events.

- 22 -

-


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 23 -


ŽIVILĖ LABUTYTĖ Tekstiliniai objektai / textile objects, 2015 Mišri technika, kaišymas / mixed media, insertion and interlacing

Pavaizduotos gijos – tarsi virusas, išsiraizgęs po kūną. Ryški spalva praneša apie pavojų ir garsiai įspėja: „Saugokis manęs!“

The entangled threads represent a virus swallowing up a body. The flashy colour warns of danger as if crying out: “Beware of me!”

- 2015 -

-

P ERSPEKTYVOS

+

- 24 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 25 -


K A R O L I N A L AT V Y T Ė Baimės / Fears, 2015 Aliejinė tapyba / oil painting

Tik išgirdus ligonių pasakojimus, mane iš karto paveikė jų ligos istorijos. Bandžiau įsijausti į jų būseną, tačiau tai buvo neįmanoma. Dėl šios priežasties savo darbu stengiausi atspindėti jų pasakojimų sukeltus jausmus.

+

- 2015 -

I was moved by the patient stories as soon as I heard them. I tried to put myself in their shoes, but it was impossible. For this reason I attempted to reflect the feelings these stories left me with.

P ERSPEKTYVOS

Du ryškiausi aspektai – baimė ir visuomenės nepripažinimas. Tam atskleisti pasirinkau dvi paprasčiausias priemones: spalvą ir formą. Pilkšvi atspalviai siejami su baime. O formos, kurios, rodos, iškrinta iš paveikslo, yra lyg simbolis pacientams, kurie mūsų visuomenės lieka nesuprasti dėl neišmanymo apie šią ligą.

The two essential aspects of the patient’s experience are fear and social exclusion. To convey this, I chose two basic means – form and colour. Greyish shades are associated with fear. The forms which seem to fall out of the painting symbolize patients, who are unaccepted by our society because of its ignorance regarding the disease.

-

- 26 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 27 -


DOC. RIMA MULEVIČIŪTĖ Ne pabaiga / This Is Not the End, 2015 Stiklas, mišri technika / glass and mixed media

-

+

- 2015 -

When illness becomes somebody’s life companion, this may mean a hard, exhausting process to overcome the disease or perhaps befriend it. Illness brings along depression, distress, confusion, and anger. An unhealthy person feels as if he or she was one against all, who are seemingly much happier. You and they are all standing on a bridge, but they have a lighter path whereas you are being gradually swallowed by the disease, grief, and sorrow. Yet the other people are carrying a lantern of hope as a symbol of all those who will be with you and will make every effort to help you get well again.

P ERSPEKTYVOS

Kai žmogaus gyvenimo palydove tampa liga, įveikti ją ar galbūt susidraugauti yra sudėtingas procesas, kuriam reikia daug jėgų. Liga slegia, gniuždo, temdo mintis, kelia pyktį. Susirgęs žmogus pasijunta tarsi vienas prieš visus, o tie visi, rodos, daug laimingesni. Tu ir jie stovi ant tilto, tik tu grimzti į ligą, į liūdesį, sielvartą, o jie eina lengvu keliu. Tačiau jie neša vilties žiburėlį kaip ženklą, kad visada šalia yra tų, kurie visomis jėgomis sieks tau padėti pakilti iš ligos patalo.

-

- 28 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 29 -


VA I DA S N AG I N I O N I S Dvigubi standartai / A Double Standard, 2015 Skaitmeninis atspaudas / digital art print

-

P ERSPEKTYVOS - 2015 -

Dažniausiai baiminamės ir šalinamės to, ko nežinome ir nesuvokiame... Laikoma, kad pagrindinė hepatito C rizikos grupė yra asocialūs asmenys, tačiau mane labai nustebino, kad neretai susergama visai atsitiktinai, perpylus kraują ar pačiam tapus donoru, o keisčiausia, kad neretai užsikrečia padėti siekiantys asmenys: gydytojai, paramedikai, medicinos seserys ir kt. Tada susimąsčiau apie dviprasmišką situaciją bei dvigubus standartus ir visą dėmesį sutelkiau į pačią ligonio ir gydytojo situaciją. Užsikrėtęs žmogus prašo pagalbos, o gydantysis privalo jam padėti, bet netikėtai pasikeitus situacijai, kai gydytojas, padėdamas sergančiajam, pats užsikrečia ir tampa ligoniu, viskas apsiverčia aukštyn kojomis. Susidaro dviprasmiška situacija: to paties likimo žmogus tarsi turėtų geriau suvokti padėtį, bet staiga nebenori matyti gydytojo ir jo net šalinasi...

+ We normally fear and shun something we don’t know or understand... There is an opinion that the main risk group for hepatitis C consists of people living on the edge of society. I was, however, surprised to find out that the disease can be contracted by total accident, when receiving a blood transfusion, for example, or donating blood; oddly enough, representatives of helping professions – doctors, paramedics, nurses, and others – rather often contract the disease too. I then mulled over the ambiguity and double standards focusing on the patient and doctor situation as such. An infected person seeks help and a doctor’s duty is to help him or her; however, everything may turn upside down when the doctor contracts the disease while helping the patient. Ambiguity arises when a person with a similar experience could understand the situation better, but instead he or she does not even want to see the doctor and shuns him or her...

- 30 -

-


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 31 -


D OV I L Ė PA K U T I N S K A I T Ė Kiekvienas turi savo kalną, kurį reikia įveikti / Everybody Has a Mountain To Climb, 2015 Skaitmeninė iliustracija / digital illustration

-

+

- 2015 -

Everybody has their own problems, challenges, and illnesses... Some have the opportunity to choose how tall the mountain will be. At other times, it is not until we start climbing do we realize that we are seeking the impossible, something which is beyond our limits. However, humans never stop climbing and struggling until they reach their goal – overcome illness, famine, poverty, or other crises. This artwork is meant to encourage people to keep climbing up and never lose strength, hope, and patience – the summit may be very near!

P ERSPEKTYVOS

Kiekvienas turi savo problemų, iššūkių, ligų... Kai kurie turi galimybę pasirinkti, kokio dydžio tas kalnas bus, o kartais mes tik kopdami suvokiame, kad siekiame neįmanomo ir ne pagal savo jėgas. Tačiau žmogus niekada nesiliauja kopęs ir kovojęs, kol pasiekia tikslą – įveikia ligą, badą, skurdą ar kokią kitą nelaimę. Todėl šiuo kūriniu norima paskatinti ir toliau kopti, nepritrūkti jėgų, neprarasti vilties ir kantrybės, nes galbūt ta viršūnė jau visai arti!

-

- 32 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 33 -


V I K TO R I J A R A D I O N OVA Ekokeramika / Ecoceramic, 2015 Nedegtas molis, vaizdo projekcija / non-calcined clay, video projection

-

+

provided the seeds in the clay mass get water.

- 2015 -

The cups made from non-calcined clay, impregnated with beeswax, have a secret inside – plant seeds. Just like humans, broken cups can be given a new life. Once used, the containers are broken, kneaded, and shaped into cups again. Or they can be turned into plants

P ERSPEKTYVOS

Puodeliai, pagaminti iš nedegto molio ir impregnuoti bičių vašku, viduje saugo paslaptį – augalų sėklas. Puodeliai, kaip ir žmogus po dūžio, atgimsta naujam gyvenimui. Kartą panaudoti tokie indai sudaužomi, suminkomi ir vėl gali įgauti puodelio formą. Arba pavirsti augalais, jeigu masėje esančios dalelės gaus vandens.

-

- 34 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 35 -


ADOMAS STORPIRŠTIS Empatiškas gydytojas / Empathic Doctor, 2015 Aliejinė tapyba / oil painting

-

What if we had empathic doctors – people with supernatural powers? We all know that emotions normally affect our perspective on life and environment and sometimes nothing can be done about it. But how would everything change if we could really remain positive in the worst situations? Empathic doctors could cure emotions which feed illness – physical, mental or any other. Most people survive the severest diseases because they have made every effort to get better or have remained strongly optimistic visualizing their victory against the monster. Empathic doctors, who really care about their patients, would donate half of their positive emotions to help the patient survive. And if more people contributed in helping the patient, the disease would very likely just disappear.

- 2015 -

+

P ERSPEKTYVOS

Kas nutiktų, jeigu egzistuotų empatiški gydytojai – žmonės, turintys ypatingų galių? Visi žinome, kad emocijos dažniausiai keičia mūsų požiūrį į gyvenimą ir aplinką, kartais atrodo, kad mes nieko negalime dėl to padaryti. Bet kas, jeigu mes iš tikrųjų galėtume išlikti pozityvūs pačiose blogiausiose situacijose? Empatiški gydytojai išgydytų emocijas, kurios sustiprina ligą: fizinę, protinę ar bet kurią kitą. Dauguma žmonių išgyvena pačias žiauriausias ligas, bandydami pasijusti vis geriau ir su stipriu optimizmu įsivaizduoti pergalę prieš patį monstrą. Tai reiškia, kad žmonės, kurie iš tikrųjų rūpinasi pacientu, paaukotų pusę savo pozityvių emocijų, kad padėtų pacientui išgyventi. Ir jeigu daugiau žmonių prisidėtų prie pagalbos pacientui, tuomet atsirastų didesnė tikimybė, kad liga savaime išnyks.

-

- 36 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 37 -


LAURA ŠERYTĖ Ryšys / The Relationship, 2015 Mišri technika / mixed media

-

+

- 2015 -

The artwork depicts liver inflammation caused by the hepatitis C virus. The red thread interconnecting the two sculptural objects represents the path of the virus in the bloodstream. In a way, it is a human abstract portraying one’s relationship with the disease agent. The media was therefore selected with a view of the change that the human body’s filter – the liver – undergoes in the course of illness.

P ERSPEKTYVOS

Kūrinyje vaizduojamas hepatito C viruso sukeltas kepenų uždegimas. Du raudonomis gijomis sujungti skulptūriniai objektai rodo viruso kelią per kraują. Tai tarsi žmogaus abstrakcija, atskleidžianti santykį su ligos sukėlėju, todėl skulptūros medžiagos pasirinktos atsižvelgiant į tai, kaip sergant keičiasi žmogaus filtras – kepenys.

-

- 38 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 39 -


LUKAS ŠIUPŠINSKAS Pjūvis / Section, 2015 Ąžuolas, juodasis metalas, cementas, varis / oak, black metal, cement, and copper

-

+

- 2015 -

Hepatitis C is one of the diseases whose symptoms may take years to manifest themselves. A person may look firm and sturdy even though his or her liver damage might already be well in progress. This is what the author attempted to reveal in his work: a cube from reinforced concrete looks sturdy at first sight; however, inside it is afflicted by disease. The oak damaged by bark beetles alludes to the liver cirrhosis in progress.

P ERSPEKTYVOS

Hepatitas C – tai viena iš ligų, kurios simptomai gali ne iš karto pasireikšti. Žmogus aplinkiniams išoriškai gali atrodyti tvirtas ir nepalaužiamas, bet viduje jau gali būti prasidėjęs kepenų irimo procesas. Savo darbu autorius siekė išreikšti būtent tai: gelžbetonio kubas iš pirmo žvilgsnio atrodo itin tvirtas, tačiau šerdis yra pažeista ligos. Kinivarpų sugraužtas ąžuolas – tai aliuzija į prasidėjusią kepenų cirozę.

-

- 40 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 41 -


SKAISTĖ ŠUMSKAITĖ Atspaudas / a print, 2015 Lino raižinys / linocut

-

netikėtais masteliais...

Human beings and nature symbiotically complement each other. It is not for nothing that parts of the human ecosystem amazingly replicate the most elaborate forms and patterns of nature. Like vegetation, the human body absorbs ambient information; weaker structures are made vulnerable and in the long run they get emaciated. Damaged cells together with the healthy ones create a closed system – a kind of microworld with its own laws. Delving deep into the human essence, we often forget how many closed microsystems fighting each other we carry along and grow inside us every day. Let’s have a look at our ecosystem from within and on an unexpected scale...

- 2015 -

+

P ERSPEKTYVOS

Žmogus ir gamta simbioziškai papildo vienas kitą. Ne veltui žmogaus ekosistemos dalys stulbinamai atkartoja pačias įmantriausias gamtos formas bei raštus. Žmogaus kūnas, kaip ir augalija, sugeria į save aplinkos informaciją, silpnesnės struktūros tampa pažeidžiamos ir ilgainiui nusilpsta. Pažeistos ląstelės kartu su sveikomis kuria savitą uždarą sistemą – tai tarsi mikropasaulis su savais dėsniais. Gilindamiesi į žmogaus būtį, dažnai pamirštame, kiek tokių uždarų mikrosistemų, kovojančių viduje, mes kasdien nešiojame ir savyje auginame. Tad kasdien pažvelkime į savo ekosistemą iš vidaus ir

-

- 42 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 43 -


ROMANAS TOGOBICKIJ HC, 2015 Mišri technika / mixed media

-

+

-

- 2015 -

One life form kills another life form. Viruses are interesting structures. We are like soil for them. When you are well, you can hardly imagine what it is like to be ill. That’s why my impression is infantile and primitive: the bright, lovely colour symbolizes wellness; the dark, deep shades represent unhealthiness. No intention to trick anyone...

P ERSPEKTYVOS

Viena gyvybė žudo kitą. Virusas yra įdomi struktūra. Mes jam kaip ši žemė mums. Jeigu nesergi, neįmanoma suprasti, koks jausmas sirgti. Dėl to mano impresija yra vaikiška, primityvi: šviesi, graži spalva – sveika; tamsi, gili spalva – nesveika. Nenoriu nieko apgaudinėti...

- 44 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 45 -


P R O F. V I R G I L I J U S T R A K I M AV I Č I U S Tikėjimas / Hope, 2015 Popieriaus pjaustymas / paper cutting

Ar kas galėtų išmatuoti žmogaus dvasios ir valios galimybes? Ar kas galėtų pasakyti, kiek pažengs mokslo technologijos po metų ar dešimties? Štai kodėl visada išlieka tikėjimas, o atėjus pavasariui gali ištarti: „Kieme ir vėl pražydo vyšnia!“

-

- 2015 -

Is anyone able to measure the capacities of the human soul and willpower? Is anyone able to predict the extent of the scientific and technological progress in a year or ten years? This is why we keep having faith and can tell oneself in spring: “The cherry tree in the backyard is in blossom again!”

P ERSPEKTYVOS

+

- 46 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 47 -


L A I M U T Ė VA R K A L A I T Ė Žmogaus milžinija / Human Greatness, 2015 Grafitinis pieštukas / graphite pencil

-

+

- 2015 -

How extraordinary the foliage of thoughts is: it reveals the human essence, utterly remote from the exterior of daily life and from everything that alludes to the temporary nature of perception. Bright thoughts foster human greatness; they alone are capable of creating arches to reach up for, feeling how the earth under your feet rises up toward the sky too. He, she, and they are all in oneness like a vast forest of thoughts, capable of hearing, speaking, and understanding. At this point you realize that everything you believe in and everyone who believe in you are your inspiration – the inspiration to be.

P ERSPEKTYVOS

Kokia nepaprasta yra minčių lapija, atskleidžianti žmogaus esatį, toli nutolusią nuo išorinės kasdienybės, nuo to, kas mena laikiną būties suvokimą. Šviesios mintys, auginančios žmogaus milžiniją, tik jos geba ir gali sukurti skliautus, link kurių stiebtųsi pėdos, jaučiančios, kaip kartu su jomis link dangaus auga žemė. Jis, ji, jie, jos – visi yra kaip vienis, kaip didis minčių miškas, girdintis, kalbantis, suprantantis. Ir tik tada žmogus suvokia, kad visa, kuo jis tiki, ir visi, kurie tiki juo, yra įkvėpimas. Įkvėpimas būti.

-

- 48 -


PERSPECTIVES

- 2015 -

- 49 -


D O N ATA S VA S I L I A U S K A S Piešinys / a drawing, 2015 Pieštukas, kartonas / pencil, cardboard paper

Aplink žmogų skraidantys švytintys burbulai panaudoti kaip sielos ir nevaržomos pasąmonės simboliai, siekiant išreikšti dvasinio ir fizinio pasaulio pereinamumą iš vienos būsenos į kitą.

Shiny bubbles flying around are used as symbols of the soul and unrestricted subconscious mind in the attempt to express the transient nature of the physical and spiritual world and a passage from one state to another.

- 2015 -

-

P ERSPEKTYVOS

+

- 50 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 51 -


P ERSPEKTYVOS

- 2016 -

- 52 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 53 -


I E V A A U Ž E LY T Ė Iliustracija / illustration, 2016

Liga – nelaimė, tačiau didelės nelaimės neretai priverčia peržvelgti savo vertybių sąrašą, iš naujo įvertinti svarbiausius dalykus, atskirti pelus nuo grūdų. Žiūrint tam tikru kampu, retais atvejais liga gali padėti.

+

- 2016 -

-

P ERSPEKTYVOS

Illness is a disaster; yet terrible crises often make people revise their values, re-evaluate what is important for them, and separate the wheat from the chaff. Looking from another perspective, in rare cases illness can be beneficial.

- 54 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 55 -


G I N TA R A S Č E S O N I S Fotografija / a photograph, 2016

Suteikta nauja viltis įkvepia naujam gyvenimui, kuris kaip daugiametis augalas kasmet stiprėja pats, kuria naujas gyvybes, jas palaiko, pasilieka atmintyje iš kartos į kartą.

+

remembered throughout generations.

-

P ERSPEKTYVOS

New hope inspires one for a new life, which is like a perennial plant – gets stronger every year and produces new lives, supports them, and is

- 2016 -

- 56 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 57 -


RASA DEVEIKYTĖ Ariadnės siūlas / Ariadne’s Thread, Išėjimas iš sunkios padėties / Getting Out of a Predicament, 2016 Mišri technika / mixed media

-

+

- 2016 -

The key message of the work is about seeing the possibility of getting out of it, or in case of illness, being aware of the recovery prospects. The main symbols used in the work include a labyrinth representing the predicament, the thread leading out of the labyrinth and the exit sign, which is in this case ambiguous and slightly ironic – indicating a way out clearly, it reminds us of large public buildings such as hospitals.

P ERSPEKTYVOS

Svarbiausia kūrinio mintis – matyti perspektyvą išeiti (ligos atveju suvokti galimybę pasveikti). Pagrindiniai darbo simboliai – labirintas, reprezentuojantis sunkią padėtį, siūlai (išėjimas iš jos) ir išėjimo ženklas, kuris šiuo atveju yra dvilypis ar net kiek ironiškas ir nurodantis aiškią kryptį išėjimo link, primenantis dideles viešas patalpas – šiuo atveju ligonines.

-

- 58 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 59 -


G O D A G A I LY T Ė Tu, aš, mes / You, I, We, 2016 Fotografija / photography

-

Šios nuotraukos puikiai atskleidžia žmogaus, išgyvenusio sunkią ligą, emociją sužinojus, kad išsilaisvino iš kančios gniaužtų. Lyg apšviestasis, palaimintasis jis pradeda keliauti į šviesųjį savo gyvenimo etapą.

Light is a symbol of hope, salvation, joy, and optimism. A human being is the source and protagonist of the world and everything that is. Thus the photographs selected for display focus on the source of light and on the human being: people are portrayed with their eyes closed, relaxed, leaning back as if they gave themselves up completely to the warmth of light and the flow of hope and joy.

- 2016 -

+

P ERSPEKTYVOS

Šviesa – tai vilties, išsigelbėjimo, džiaugsmo ir optimizmo simbolis. Žmogus – tai viso pasaulio, visa ko šaltinis, pagrindinis veikėjas. Todėl parodai pasirinktos nuotraukos, sutelktos į šviesos šaltinį ir į žmogų: žmonės užsimerkę, atsipalaidavę, parimę, tarsi visiškai atsidavę šviesos šilumai, skleidžiamai vilčiai, džiaugsmui.

The photos ideally reveal the emotion experienced by someone who is finally released from pain and suffering previously inflicted on them by severe illness. Feeling enlightened and blessed they set on a brighter stage of their life.

-

- 60 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 61 -


R O B E R TA G R I G A L I Ū N A I T Ė Kūnas + siela / Body + Soul, 2016 Fotografija / photography

-

Kūnas + siela = jėga = ryžtas = tikėjimas

+

- 2016 -

Every living creature has matter – the body, in which it exists. Humans, however, are special as they have spirit, or soul. The body and soul are indivisible. An ailing body needs power, positivity, and faith. Only those who fight with determination can win the battle. When acting together, the body and mind power can produce positive changes.

P ERSPEKTYVOS

Kiekvienas gyvas organizmas turi materialų būvį – kūną, kuriame gali egzistuoti. Tačiau žmogus išsiskiria savo siela, dvasia. Šie du komponentai vienas nuo kito neatsiejami. Sergančiam, negaluojančiam kūnui reikia stiprybės, pozityvumo ir tikėjimo. Kovą gali laimėti tik tas, kuris ryžtingai grumiasi. Veikdami išvien, kūnas ir minčių galia gali nulemti teigiamus pokyčius.

Body + soul = power = determination = faith

-

- 62 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 63 -


G R E TA J O T K U T Ė Stiprybė rankose / Power in the Hands, 2016 Fotomontažas / photomontage

-

+

- 2016 -

The key objects in the series of photos are hands. Human hands can reveal a lot of information about the person’s life: they can tell us about his or her approximate age, mood and state of mind, or even occupation. No wonder why symbolism suggests that people hold their fortune and future in their hands. The hands symbolize great power and determination. The hand held up in the air and the open palm can imply a fervent wish to withstand and pursue one’s goals. Showing more than one hand suggests that we are not alone in life and we can always expect help and support from others...

P ERSPEKTYVOS

Nuotraukų serijoje pagrindiniai vaizduojami objektai – rankos. Žmogaus rankos gali atskleisti nemažai informacijos apie jo gyvenimą, t. y. išduoti apytikslį amžių, nusakyti vidinę būseną, nuotaiką ar netgi veiklą gyvenime. Simbolikoje ne veltui sakoma, kad kiekvienas laiko laimę ir ateitį savo rankose. Jos yra didelės stiprybės ir ryžto simbolis. Į viršų iškelta ranka ar atviras delnas gali reikšti begalinį norą kovoti, siekti savo tikslų. Tai, kad ranka vaizduojama ne viena, atskleidžia, jog ir gyvenime esame ne vieni ir visada galime sulaukti kitų pagalbos bei palaikymo...

-

- 64 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 65 -


JUSTINA KAUBRYTĖ Pasiruošimas skrydžiui / Ready to Fly, 2016 Mišri technika / mixed media

Kūrinyje vaizduojamas žmogus paukštis yra atsisakymo priimti silpnumą kaip vienintelę gyvenimo programą metafora. Negandos užspaustas, tačiau visas jėgas sukaupęs subjektas išskleidžia sparnus ir ruošiasi pakilti. Tai dvasinis skrydis virš visuomenės primesto stereotipinio požiūrio.

-

- 2016 -

The birdwoman shown in the work is a metaphor of the refusal to accept weakness as the only life programme. Distraught, yet mustering all its strength, the creature spreads its wings and is ready to fly. It is a spiritual flight over the stereotypes enforced by society.

P ERSPEKTYVOS

+

- 66 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 67 -


KRISTINA MORIAKINAITĖ Stiprybė / Strength, 2016 Mišri technika / mixed media

-

+

-

- 2016 -

Inner strength is your strongest protection from evil and hardships. The stronger we are inside, the smaller our problems seem to be, even though they actually outgrow us by twice. The personal power turns problems into details, which can be overcome with two strong hands. In the picture the hands put together seem to crush the evil.

P ERSPEKTYVOS

Vidinė stiprybė – tai didžiausia žmogaus apsauga nuo blogio ir sunkumų. Kuo stipresni jaučiamės viduje, tuo menkesnės mums atrodo kylančios problemos, net jei jos yra už mus dvigubai didesnės. Asmenybės vidinė jėga problemas paverčia detalėmis, kurias galima sunaikinti savo stipriomis rankomis. Blogumas tarsi sutraiškomas žmogaus delnuose.

- 68 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 69 -


VA I DA S N AG I N I O N I S Tuščia vienatvė nuobodulio šalyje Nr. 1; 2; 3 / Empty Loneliness in the State of Boredom No. 1; 2; 3, 2016 Skaitmeninė spauda / digital art print

-

įstrigusį trapiame didinamojo stiklo name.

+

- 2016 -

Sometimes you feel special, but in the bad sense of the word. Important and cared for in a way, but actually treated as a statistical unit – not completely necessary. And yet everybody looks at you as an exhibit in the showroom, firmly stuck in the fragile magnifying glass house.

P ERSPEKTYVOS

Kartais žmogus jautiesi ypatingas, bet blogąja prasme. Tarsi svarbus, kažkam rūpimas, o iš tikrųjų statistinis vienetas, toks... ne visai reikalingas, bet į tave vis tiek žiūri kaip į parodos objektą, tvirtai

-

- 70 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 71 -


I N G A N AV I C K A I T Ė Du draugai / Two Friends, 2016 Tai buvo pirma ir genialiausia mintis pasikalbėjus su paciente. Kalbėjomės ne vien apie ligą ir savitą kovos su ja istoriją, man buvo įdomios ir asmeninio gyvenimo detalės. Žaviuosi šia moterimi!

Iliustracijose metaforiškai vaizduojamas ligos buvimas šalia. Pavadinime leidau sau šiurkštokai pajuokauti, tačiau energingas pacientės pasakojimas ir sveikas humoro jausmas privertė mane taip pasielgti.

This was the first and most ingenious thought in my talk with the patient. I was interested not only in the disease itself and a unique story of her struggle with illness, but also in the details of her personal life. I was fascinated with the woman!

- 2016 -

+

P ERSPEKTYVOS

Susitikimo metu konspektavau svarbiausius dalykus, supratau, kad įmanoma palaikyti gražius, kaimyniškus santykius su savo liga.

As I was jotting down the key points at our meeting, I realized that it was possible to keep the relationship with your disease nice and friendly. The illustrations present a metaphor of living together with your disease. I took the liberty of making a rude joke in the title; however, the vigorous testimony of the patient and her sound sense of humour made me think I did the right thing.

-

- 72 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 73 -


JORŪNĖ NEMČINSKAITĖ Ramybė / Peace, 2016 Fotografija / photography

-

Triptiko koloritas keičiasi nuo tamsaus iki šviesaus, tarsi įrodymas, kad visada ateina laikas, kai viskas išsisprendžia ir sunkiausios akimirkos lieka užmarštyje.

Our body language can sometimes tell about us more than words. Even though we are all very different and express emotions in diverse ways, we share a common aim to find inner peace and happiness. We understand the two things in the same way. It is a state of mind when you feel in peace with yourself and the surrounding world, when you need to deal just with small everyday concerns, and big challenges do not seem insurmountable. It is a condition when you feel calm and self-assured.

- 2016 -

+

P ERSPEKTYVOS

Kartais mūsų kūno kalba gali atskleisti daugiau negu žodžiai. Nors visi esame be galo skirtingi ir įvairiai reiškiame emocijas, mus visus vienija bendras tikslas – rasti vidinę ramybę ir laimę. Šiuos du dalykus visi suprantame vienodai. Tai būsena, kai gyveni taikiai su savimi ir aplinkiniu pasauliu, kai lieka tik maži kasdieniai rūpesčiai, o dideli iššūkiai neatrodo tokie neįveikiami. Kai jautiesi ramus ir užtikrintas savimi.

The colours of the triptych change from dark to light, which suggests that everything is going to be fine in the end, and the toughest moments will fade to oblivion.

-

- 74 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 75 -


KOT RY N A O PA N OV I Č I Ū T Ė C, 2016 Fotomontažas / photomontage

Kartais labai norėdavosi panaudoti kokį nors keistai skambantį, retą, negirdėtą žodį: energija, šypsena... Išgirsti naują, netikėtą jo skambesį.

Nepaisydamas praeities šiandien šypsausi! Dabar tai atsitinka vis dažniau, nubundu ryte ir manyje bunda saulės spindulys. Šiandien plačiai šypsausi. Pagaliau žinau: išaušus kitam rytui, jau būsiu tarp tų žmonių, kuriems raidė „C“ yra eilinis abėcėlės simbolis...

Occasionally I wanted badly to use some curious, rare, unheard-of word: energy, smile... I could hear its new, unexpected sound.

- 2016 -

+

P ERSPEKTYVOS

Pusę savo gyvenimo nugyvenau be džiaugsmo veide, nedrįsdamas pagalvoti apie energiją, reikalingą pasivyti gyvenimo maratonu bėgančiam sveikajam...

I lived half of my life with no joy on my face, without even daring to think of the energy necessary to catch up with a physically fit person running the race of life... In spite of the past, I do smile today! I do this more often now – when I wake up in the morning, a ray of sunshine awakes in me too. I wear a wide smile today. Now I know that when the next day dawns, I’ll be with people who see letter C as an ordinary symbol in the alphabet...

-

- 76 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 77 -


I E VA S TA N K U T Ė Žingsnis / The Step, 2016 Mišri technika / mixed media

-

+

- 2016 -

In every life there is an abyss to be crossed. Each hepatitis C patient is facing his or her own abyss, which is their illness. Some plunge down and sink; others look at it with respect from above and gracefully leap over it. I highlighted the latter approach in my work – a victory over the disease and the wide, optimistic step across the abyss.

P ERSPEKTYVOS

Kiekvienas žmogus gyvenime turi savo prarają, kurią privalo peržengti. Hepatitu C sergantys žmonės taip pat turi savąją. Liga jiems yra bedugnė. Vieni krinta į ją ir paskęsta, o kiti į ją žiūri iš viršaus, su pagarba, grakščiai peršokdami. Savo darbe pabrėžiu pastarąjį požiūrį – pergalę prieš ligą, platų ir optimistišką žingsnį per ją.

-

- 78 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 79 -


TOMA ŠILINAITĖ Koliažas / a collage, 2016 Mišri technika / mixed media

Kalbėdamasi su pasveikusiuoju, išgirdau mintį, kad liga buvo tarsi draugas, gyvenimo dalis. Todėl, mąstydama apie darnų santykį su liga, naudoju koliažo techniką, jungdama du skirtingos formos ir turinio paviršius, siekiančius vienovės kūrinyje.

Du formos paviršiai – fotografinis paviršius, kai pirminis vaizdas atkartojamas fotografijos medija, ir sukurtas vienetinis atspaudas, kurio originalas naudojamas koliaže.

- 2016 -

Natūralus ir nenatūralus paviršiai, originalus ir neoriginalus atspaudai koliaže siekia susijungti ir pasikeisti prasmėmis bei sudėlioti naujas klausimų formuluotes, taip pat mąstant ir apie ligos bei sveikatos būsenas.

P ERSPEKTYVOS

Du turinio paviršiai – natūraliai susiformavusio žemės paviršiaus fotografija (Kuršių nerijos draustinis) ir mechaniškai sukurtas atspaudas naudojant klišę, popierių bei dažus.

+ When talking to a person who has recovered, I was told that the disease had been like a friend, a part of his life. In reflection on a harmonious relationship with illness, I used the collage technique and juxtaposed two surfaces of different forms and different content to attain a whole in the artwork. The two content elements feature a photograph of the naturally formed earth’s surface (the Curonian Spit nature reserve) and a print developed mechanically using a cliché, paper and paint. The two form elements include a photographic surface, in which the photographic medium is used to replicate the primary image, and a unique print whose original is used in the collage.

-

- 80 -

Natural and unnatural surfaces, original and derivative prints in the collage attempt to blend, exchange meanings, and shape new questions with respect to the states of illness and wellness just as well.


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 81 -


AKVILINA ŠIMKEVIČIŪTĖ Sprogimas / Explosion, 2016 Drobė, akrilas / acrylic on canvas

-

+

- 2016 -

The silent killer hepatitis C often remains unnoticed until the advanced stages of cirrhosis such as ascites. The picture conveys a patient’s story about the disturbing balloon-like bloating of her belly. After several years’ unsuccessful treatment of hepatitis, the disease was finally cured with a new type of medicines. The doctor’s hand jutting out on the right hand side of the painting is now able to make the balloon of worry and frustration explode when treating hepatitis C.

P ERSPEKTYVOS

Tylusis hepatitas C dažniausiai nepastebimas iki tokių cirozės komplikacijų kaip ascitas. Tai yra vienos pacientės pasakojimas apie nerimą keliantį, besipučiantį tarsi balionas pilvą. Kelerius metus po nesėkmingo hepatito gydymo gyvenusiai moteriai padėjo naujos rūšies vaistai. Iš paveikslo krašto išnyra gydytojo ranka, dabar jau galinti susprogdinti nežinios ir beviltiškumo balioną, gydant hepatitą C.

-

- 82 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 83 -


E M I L Ė VA I T K Ū N A I T Ė Tolyn / Forward, 2016 Fotografija / photography

-

+

- 2016 -

Natural fight for survival and wellness is an integral part of a full human life. Fighting off challenges and coping with consequences reveal human willpower while scars remind us of traumas experienced in the past. It is no good to forget the experiences or hide from the memories. They are like a badge of victory which you can joyfully and proudly wear as you move on forward towards a brighter future.

P ERSPEKTYVOS

Žmogaus prigimtinė kova už savo būvį ir gerovę yra neatsiejama jo visaverčio gyvenimo dalis. Kovojimas su kylančiais sunkumais ir susidorojimas su pasekmėmis rodo vidinę žmogaus stiprybę, o likę randai byloja apie patirtas traumas. Tokių išgyvenimų neverta pamiršti ar slėptis nuo atsiminimų. Tai tarsi pergalės įrodymas, kuriuo pasidabinęs ir didžiuodamasis judi į priekį – į šviesesnį rytojų.

-

- 84 -


PERSPECTIVES

- 2016 -

- 85 -


L A I M U T Ė VA R K A L A I T Ė Baltas minčių miškas / The White Forest of Thoughts, Žalias minčių miškas / The Green Forest of Thoughts, 2016 Popierius, pieštukas / paper and pencil

-

Štai čia verta stabtelėti ir mintimis nusileisti prie žemės paviršiaus, pajusti jos kvėpavimą ir savęs dalijimą kiekvienai pradžiai: samanoms, pakelės akmeniui, smilgoms, kalnui ir jo viršūnėn žiūrinčiam žmogui.

- 2016 -

Visa tampa vienas kito dalimi, stiprybe ir išlikimo priežastimi. Basos kojos įmina žemę – jaučia akmens vėsą, šiltas samanas. Rankos apkabina kalną ir visų mūsų dangų. Mintys auga ir užaugina mus. Tik suteikime joms laisvę. Juk galime!

P ERSPEKTYVOS

Nei tu, nei aš – ne po vieną. Visi mes augame į šviesą. Ir mūsų minčių miškas – jo medžiai, šakos, lapijos, apgaubdamos skliautą, mena žmonijos išlikimo misiją – dėl savęs, dėl kitų augti, būti, nepražūti.

+ Neither you nor I are alone. We all reach up towards the light. Our forest of thoughts – its trees, branches, and foliages embracing the arch of the sky – imparts our mission critical for the survival of the human race: to grow, to be, and to survive for the sake of ourselves and others. At this point it’s time to make a stop and let your thoughts touch upon the surface of the earth to feel it breathing and giving itself away to every beginning – to the moss, to a stone on the side of the road, to green pastures, to a mountain, and to a human being with his gaze fixed on the summit. All become part of each other, each other’s power and reason for survival. Bare feet step on the ground, feeling the coolness of stones and the warmth of the moss. The arms embrace the mountain and the sky, which belongs to all of us. Thoughts grow and make us grow. We just need to free them. And we can make it!

- 86 -

-

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.